ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-10-25 nr. 674

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

SIGITAS PARULSKIS. Troškimų medis (245) • TOMMI PARKKO. Iš suomių poezijos (7) • KJELL ASKILDSEN. Marija (5) • ZIGMAS VITKUS. Apie modernybę, Braziliją ir šešėlio nebuvimą (22) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Lietuviška meditacija ir kontempliacija. Įvadas (102) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (21) • TOMAS KAČERAUSKAS. Kumrano giesmes (9) • Su Marlene Dietrich (3) • SJÓNKRISTINA LOTUŽYTĖ. Palangos medaus mėnesiai (14) • RASA ČERGELIENĖ. Šmogus (15) • ANTANAS LAPĖ. Mano TV (5) • SARA APOLONYTĖ. Leninizmas ir orgazmas (21) • Radijo pjesių konkursas (2) • Dėl leidinių finansavimo 2004 metais (5) • Kitas "Šiaurės Atėnų" numeris (45) •

Troškimų medis

SIGITAS PARULSKIS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Jan Saudek. Lašas ant lūpų. 1974

Švedijoj, galbūt dėl to, kad tai senas jūrines tradicijas turinti valstybė, gal dėl kitų man nežinomų ir nesvarbių priežasčių, priešais viešbučius stovi metaliniai vėliavų stiebai. Nakvojau daugybėje viešbučių ir niekados tokių stiebų nepastebėjau, net jeigu jie ten ir stirksodavo. Tik čia, Švedijoj, kiekvieną rytą mane pažadina garsas, panašus į varinio varpelio šerdies plakimą – šaižus, nors drauge ir gailus, beveik našlaitiškas garsas. Pusiaumiega, dar ne visai atsibudus, kartais pasidingoja, jog tai krykštauja paukščiai – nepažįstama, šiaurėje gyvenanti metalinių paukščių gentis. Šiaurėje, kur miestai įsigraužę į akmenį, kur keliai ir miestai stovi stipriai suveržti aptašytų uolynų skydais.

Tiesa, Švedijos pietuose, ypač iš Malmės važiuodamas automobiliu į Kristianstadą, net ir lapkričio mėnesį esant palankiam orui gali pamatyti akim neaprėpiamus žaliuojančius žiemkenčių laukus, kuriuose periodiškai kartojasi vienišai styrantys vėjo malūnai, iškėlę sparnus, primenančius labiau tarpkontinentinių jūrų lainerių sraigtus, o ne nerūpestingus vėjo gaudytojus. Jūrinė valstybė – čia ir vėjas gaudomas jūriniais prietaisais, – tiek galėtų konstatuoti diletantiškas žvilgsnis.

Mano vertėja, šviesiaplaukė mėlynakė (plaukai ir akys – tarsi iš reklaminio atviruko, reprezentuojančio švedų moteriškąją pusę), iš tikrųjų ne švedė, tačiau giliai ir, ko gero, ilgam įsigraužusi į skandinavišką gyvenimo būdą ir mąstyseną.

Menkai išmanau švedų poetinę tradiciją, tačiau kai ji, mane lydėjusi visą poetinę turnė per keletą miestų, skaitydavo verstą mano eilių variantą, jos balso monotonija primindavo metalinio lyno skambčiojimą po viešbučio langais – šalta, kiek atsaini, beveik dzeno prozodija.

Kartą man pavyko stebėti ją skaitančią iš pirmosios klausytojų eilės, – dėl įvairumo sutarėme, kad "pasirodysiu" po jos perskaityto teksto. Buvau nustebintas, o gal atvirkščiai – maloniai nuteiktas, nes jos akys visiškai nejudėjo, nesekė eilučių, kilo įspūdis, kad ji labai gerai, kone atmintinai moka mano tekstą, o tokie vertėjai kelia mažų mažiausiai pasitikėjimą. Ir jau visiškai buvau suglumintas, gal net apimtas nejaukios pagarbos jausmo, kai, pasibaigus skaitymams, paklausiau jos, ar manęs neapgauna įspūdis, kad ji ne skaitanti, o deklamuojanti iš atminties. Taip, atsakė ji, aš juos moku, visus.

Ir štai dabar, važiuojant taksi iš Malmės į Kristianstadą, ėmė kankinti įkyri nuojauta. Sunku pasakyti, su kuo ji susijusi, tačiau kai ji įsismelkia į tavo vidų, kuo toliau, tuo labiau imi jausti dvasinį diskomfortą, jautiesi nestabilus, nepasitikintis, paprasčiausiai – nežinantis kažko svarbaus, ką vis dėlto šiuo atveju turėtum žinoti. Šis nežinojimas ėmė slėgti ir erzinti: anksčiau jaukiai ir patogiai tysojęs šalia vairuotojo, dabar pradėjau muistytis, lyg man už apykaklės būtų patekęs eglės spyglys. Vairuotojas, iš pažiūros niūrus, per keturiasdešimt metų persiritęs vyriškis, visą kelią į mobiliojo telefono mikrofoną atsiliepinėjęs lygiai tokiu pat niūriu gomuriniu "Ben", staiga prasivėrė automobilio langą ir riebiai, visa burna nusispjovė. Pro atvertą langą į automobilio saloną plūstelėjo mėšlo kvapas. Mes kaip tik lenkėme traktorių, tempiantį didžiulę cisterną ant ratų – sprendžiant iš kvapo, ji turėjo būti pilna srutų. Visas šis nemalonių vaizdinių ir kvapų kompleksas, turint galvoje mano nestabilią, nežinios persmelktą būseną, turėjo dar labiau išmušti iš vėžių, nors atsitiko atvirkščiai. Staiga šis svetimas ir tolimas kraštas man pasirodė pažįstamas ir suprantamas – po rūsčiais akmeniniais miestų ir žmonių fasadais rusena ta pati šviesa, kurią patetiškai galima pavadinti žmogiškumu. Nors, vis matydamas vienakojus, vėjui pinkles paspendusius, elektros energiją gaminančius monstrus, pamaniau, kad manęs jau seniai nebežavi Don Kichoto – kovotojo idealisto, metančio iššūkį lemčiai, – metafora. Kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, jog tai paprasčiausias idioto darbas – kovoti su vėjo malūnais. Net ir srutų kvapas galutinai neišblaškė minėtojo nežinios keliamo nepatogumo.

Su ja mudu susirašinėjome elektroniniu paštu ne mažiau nei metus. Ir tik dabar, nuolatos vis grįždamas į vakar vakarą, į mano vertėjos nejudantį žvilgsnį skaitant eiles, ėmiau pamažu rausti iš gėdos: stengdamasis suvokti teksto esmę, kartais visiškai nekreipiu dėmesio į jo paviršių. Jos laiškai būdavo trumpi, konkretūs, dalykiniai, tačiau raidės arba, tiksliau, grafinė išraiška darėsi vis keistesnė, tai yra raidės nuolatos didėjo ir dažniausiai būdavo kokios nors spalvos. Supratau tai kaip žaidimą su tam tikru saiko praradimo prieskoniu. Tik tiek. Žmonės įvairiausiais būdais stengiasi prisijaukinti kompiuterį, keisčiausiom priemonėm, kartais net nesąmoningai, mėgina atkreipti adresato dėmesį, suaktualinti savo žinutes.

Sunkiai sekėsi surasti kokį nors prieglobstį, kur būtų galima pavalgyti – miestelis nedidelis, vėlyvą rudenį šiaurėje temsta anksti, žvelgiant į miestelio pakraštyje stovinčius žibintus nesunku patirti išgyvenimą, jog ten, kur baigiasi šviesos dengiamas plotas, tvyro tuštuma, begalybė, amžinoji tamsa.

Pusiau panirusi į tamsą kiek atokiau nuo centro stovėjo bažnyčia, šiuo popietės metu visai tuščia, apšviesta tik tiek, kad jeigu joje ir buvo vienas kitas maldininkas, galėjai jį supainioti su kolonų ar masyvių suolų detale.

...apakimas – baisiau nei mirtis, apakimas viena žiauriausių mirties formų – miršta vaizdinis ryšys su pasauliu, o gal tu pats miršti, jeigu įtikėsi, kad akys yra sielos veidrodis... miršti, ir vis tiek lieki gyventi, esi tarp gyvųjų, vaikščiojantis numirėlis, tamsos karalystės pranašas, gyvenantis sustingusiame, nebekintančiame anksčiau sukurtų vaizdinių panoptikume... Dievui nereikėjo Adomo ir Ievos niekur išvaryti, jis paprasčiausiai išdūrė jiems akis, ir rojus buvo prarastas... mintys sunkios ir nemalonios, norėčiau jų tuojau pat atsikratyti, bet lyg užhipnotizuotas spoksau į antkapinio bareljefo kaukolės akiduobes, kurios lygiai taip pat spokso į mane, ir vėl pajuntu panašų netikrumo pojūtį, nežinios būseną, kurios buvau apimtas važiuodamas taksi – lyg iš apačios, iš po bažnyčios grindų trauktų silpnas, bet sąnarius ir sąmonę kiaurai perkošiantis vėjas.

Žinai, čia velniškai vėsi transcendencija, sakau savo vertėjai, ji tyli ir kažką susikaupusi vedžioja popieriaus skiautėje, o paskui, priėjusi prie stalelio, ant kurio stovi didelė molinė vaza, pilna į visas puses styrančių sausų šakelių, prisega savo popierėlį plaukų smeigtuku šalia kitų tokių pat ranka primargintų popierėlių. Pageidavimų koncertas? – noriu tvyrančią tylą pramušti jeigu ne ciniška, tai bent jau šypsnį turinčia kelti fraze. Ji rimtai linkteli galvą, parašiau švediškai, sako ji tokiu pat rimtu tonu, nes Jis, – parodė pirštu į viršų, – lietuviškai gali nesuprasti. Ji palietė prie šakelės prisegtą popierėlį, lyg tai būtų ką tik išsprogęs pumpuras, ir pagaliau šyptelėjo – nesu tikinti, bet baigiu apakti.

Atrodo, kad mane perpūtęs požemių vėjas yra visiškai realus, ne vien tik minčių apie mirtį ir aklumą sukeltų nemalonumų apsemtos sąmonės padarinys: akimirksnį visi troškimų medžio lapeliai su tikinčiųjų prašymais suvirpėjo ir man net pasirodė, jog išgirdau garsą, panašų į tą, kurį skleidžia skaidrūs plonyčiai varvekliai, paliesti pirmųjų žemakaktės vasario saulės spindulių. Paskui iš karto išėjome iš bažnyčios, tiesiai į smulkia dulksna besitaškančią lapkričio tamsą.

Baras, kurio taip nesėkmingai ieškojome, buvo visai netoli bažnyčios, tereikėjo pereiti aikštę.

Rytojaus dieną į Malmę nusprendėme grįžti traukiniu. Geležinkelio stotys, ypač provincijose, visuomet košiamos skersvėjo, negelbėja net ir automatinės durys, ir tas skersvėjis tave visuomet iš vienos būsenos išneša į kitą, iš miesto – į stoties peroną; ką tik buvęs sėslus pilietis, staiga tampi išvykstančiuoju, keliautoju, klajokliu, tam tikra prasme – žmogumi be vietos. Ir net perone iki mūsų nuo bažnyčios atsiritantys varinių varpų dūžiai, sunkiom bangom dūžtantys į priešais stovinčio ilgo ir dėl mažyčių langelių kalėjimą primenančio pastato sienas, atrodo, mus pasiekia jau iš kito, iš prarasto ar bent laikinai tapusio mums svetimo pasaulio.

Grįžau namo, kelionės įspūdžiai greitai apsivėlė kasdienybės drožlėmis. Praėjus dviem ar trims mėnesiams, gavau elektroninį laišką iš savo vertėjos, kuri gyvena į uolas įsigraužusiame šiaurės mieste, Švedijoj, kurioje priešais viešbučius stovi metaliniai vėliavų stiebai, o jų plonyčiai lynai pučiant vėjui gailiai ir beveik našlaitiškai skimbčioja, žadindami laikinu miegu miegančius viešbučio gyventojus.

Beje, jos laiškas šį sykį buvo primargintas standartiniu šriftu, normalaus dydžio raidėmis, net nespalvotomis. Nors savo nuomonės apie kovą su malūnais ar lemtimi aš ir nenorėčiau keisti, bet vis dėlto.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


8018. ziema2003-10-26 16:59
troskimu medzio vilciu lapelius blasko velniskai vesus transcendentinis vejas, kai zmogus esti nezinantis kazko svarbaus, ka vis delto turetu zinoti... pakabinciau ant savo troskimu medzio toki nora-suzinoti Ta Svarbaus....

8026. Lorca2003-10-26 18:04
Gerb.,ziema,ar Jūs kartais ne giminaitė rudeniui?:)

8027. ziema Lorkai2003-10-26 18:13
Visad yra pereinamasis laikotarpis tarp rudens ir ziemos.....argi galim buti negiminaiciai:))))

8031. varna2003-10-26 18:30
Aš uždrausčiau metų laikus (Donelaičio taip pat - dėl piso vikto).

8045. varnai2003-10-26 20:07
Pasaulio krastas.Kita jura. Ziema-laisvo vyro pragaras- zr. S. A.,2 psl.

8055. Realistas2003-10-27 07:31
Gaila, bet tekstelis labai vidutinis - kažkokie kelionių mėgėjų laikai ateina į kultūrinę spaudą.

8062. Gvntj2003-10-27 09:00
Pirma, man tai labai graži nuotrauka. Ir tinka prie pavadinimo. Antra, apakimo baimė su troškimais turi labai nedaug ką bendra. Ji būna tokia didelė, kad noras neapakti, palyginti su ja, tėra norstelėjimas... S.P. "pageidavimas". Vis dėlto nerandu tinkamo žodžio... Bet tikrai ne troškimas... Nors tai smulkmenos: kaip visada, - JAUTRUMAS svarbu.

8067. alka :-) 2003-10-27 10:13
kazkaip pastaruoju metu skaitydama S.P. jauciu, kad jis tapo uzdaras ir piktokas siek tiek...bet vis tiek as ji myliu

8070. Lapas2003-10-27 11:17
Lyriškas tekstas, matyt Parulskis tą vertėją įsimylėjo.

8071. Lapai,2003-10-27 11:32
kad įsimylėjo tai akivaizduu

8073. Lapas2003-10-27 12:01
Kodėl po velnių po ta lyrika ir dangstosi. Skaitai ir pusę perskaitai tarp eilučių lyg tarybiniais metais. Migdo.

8074. pasalinis2003-10-27 12:04
lyrika...puiku, nors tiek dar jos, nes siaip klesti cinizmas ir nepraustaburniskumas.....apsiciupinekit........

8101. visiems nuo susinervinusios varnos2003-10-27 16:55
Niekšas tas Parulskis. "...apakimas – baisiau nei mirtis" - rašo jis. Niekingas kirminas, šliaužiojantis mėšle. Ėdi mėšlą - šiki mėšlu - gyveni mėšle. Ką tu žinai apie akluosius? "Vaikščiojantis numirėlis" - sakai. Ropojanti keturiom dvėsėliena, štai kas tu, Parulski! Asmeniškai pažįstu kelis akluosius ir niekada nesijaučiau prie jų kaip prie "tamsos karalystės pranašų", anot "reginčio" Parulskio. Triedantis pykčiu išgama - štai kas tas Parulskis. Nepykit, kolegos komentatoriai, bet neišlaikė nervai.

8106. xX2003-10-27 17:26
Ei, varna, čia ne apie tą apakimą Parulskis sakinius lieja. Čia jis metaforiškai, pasitelkęs modus operandi... Jei ką, pažiūrėk, kaip Borgesas savo apakimo procesą išaukštino. Aš irgi dažnai pasikabindavau, kol supratau, kad geometrinė tvarka yra antrinė ir ne tokia svarbi. Judėjimas pirminis.

8107. smeigtukas varnai2003-10-27 17:28
Ale tamista vis piktyn, vis irzlyn...Va, manim S.P. vertėja visokius niekingus popierėlius smaigsto - ir nieko, nepykstu:))

8110. Gvntj varnai2003-10-27 17:45
Nu tikrai, varna, gal tau kokio konjakelio įpilt? Nusiramink, nesinervink - taigi čia savi žmonės. Ko tu taip? Mes jau tikrai visi sukrutom, susirūpinom, kas atsitiko?
O ant Parulskio irgi nevarykit - iš tiesų ne kiekvienas pajunta, ko kitam baisu, ir susirūpina dėl kito. Visai rimtai kalbu. Dažnai dar atsitinka taip, kad matantysis nervinasi ir visaip tyčiojasi iš to, kur nemato. Tai katras baisesnis aklumas?

8111. blusa2003-10-27 17:45
Manau, kad visi pauksciai kilo is varnu ir kad ims lekti pulkais, po viena, po du...

8113. xX-ui nuo varnos2003-10-27 17:56
Judėjimas kurlink? Nenoriu apkaltinti Parulskio "nuoširdumu" - juk ir atominę bombą kūrė "nuoširdžiai". Ir šiaip, daugybė kiaulysčių prikrėsta "nuoširdžiai". "Mano patamsiai neskausmingi, nespartūs" - sako Borgesas Gedos lūpomis. Kur čia "išdurtos Adomo ir Ievos akys" (anot pARULSKIO, "apakusio" nuo savimeilos rašliavos)?

8114. Gvntj-ai nuo varnos2003-10-27 18:28
Žinot, Gvntj, lietuvių kalboje žodis "luošumas" visada reiškė kažkokį fizinį trūkumą, bet, neduok Dieve, taip niekad nebūdavo vadinamas aklasis, kurčiasis ar nebylys. Dar ir dabar, pakeitę "luošys" į "invalidas", mes taip nevadiname tuos, kuriuos prieš tai paminėjau. Nes invalidumas - tai nelaimė, o luošumas - tai nepelnyta Dievo bausmė. Bet pARULSKIUI nė motais - jis "joja" ir ant luošio ir ant Dievų nubaustojo. Įpilkit konjako, Gvntj, o tai pyktis aptemdė mano akis.

8115. "krankštelėjusi" varna2003-10-27 18:30
Ai, visai ne taip norėjau pasakyti Gvntj-ai...

8117. Gvntj nori išgirsti taip, kaip buvo norėta pasakyt.2003-10-27 18:42
Pilu jau, miela varna, pilu... O ką norėjot pasakyt?

8119. xX2003-10-27 18:59
judėjimas. Nesvarbu, kurlink. Esi milijonus kartų teisus, varna, kai nuoširdžiai žmogiškai kalbi tiesioginėmis prasmėmis. Pritariu ir ... aš tau irgi įpilčiau, kad atsivertų ir perkeltinės prasmės, kurios ką tik degė ir muistėsi rudens lūpomis. Gi yra skirtumas tarp matyti ir matyti?

8124. Gvntj-ai nuo varnos2003-10-27 19:38
Ai, velnias nematė. Papasakosiu istoriją, kurią man pasakojo G.K. mūsų kelionės į Čekiją metu. Liūdžiuosi, bet esu beveik tikras, kad pasakojimą daug kas girdėjo. Reikalas tame, kad G.K. jau daugelį metų bendradarbiauja su Lietuvos Aklųjų Draugija. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir pernai G.K. buvo pakviestas į šios draugijos metinį suvažiavimą. Kaip ir kiekvienais metais, scenoje buvo "rodoma" kultūrinė programa - aišku, tai buvo dainos. Po programos, kaip ir kiekvienais metais, buvo įteikti prizai. Pranešėjas džiaugsmingai pranešė, kad trečiasis prizas, o visada pradedama nuo pabaigos, - tai fotoalbumas. "Akliesiems?" - pagalvojo G.K, - "remėjai ne visai gaudosi, kur jie". Antrasis prizas, sieninis laikrodis, sukėlė G.K. niežulį ir "lengvą" pasipiktinimą, kurį nuslopino audringi klausytojų plojimai. Ogi trečiasis prizas - spalvotas televizorius įvarė G.K. lengvą isteriją ir aršų vidinį pasipiktinimą. "Cinikai!", - klykė vidinis G.K. balsas. Bet ir jį užčiaupė audringi plojimai. "Jie ką, akli?" - pagalvojo G.K., bet tuoj pat paraudo. "Ačiū Dievui, niekas nemato," - ciniškai pagalvojo jis. Paskutinis Pranešėjo pranešimas galutinai išmušė iš vėžių G.K. "O dabar, šventės kulminacija! Prieš mus pasirodis geriausi Lietuvos parašiutistai!" Salėje ilgai tvyrojo ekstazė. Besileidžiant spalvotiems parašiutams iš giedro mėlyno dangaus, šalia G.K. stovinti akloji vis klausinėjo: "o kokia spalva dabar leidžiasi?". G.K. kantriai aiškino. Nevilties ir Kamiu absurdo gniaužtai veržė jo gerklę. Įkvėpti oro jis ryžosi tik baigiamajame "baliuje". Kai veidai įkaito ir liežuviai tapo lankstesni, G.K. atsistojo ir, pasitelkęs visą jame likusį blaivų protą, paklausė. Paklausė jis dėl prizų ir dėl paskutinio parašiutistų pasirodymo. "Ar tai Jūsų nežeidžia?" - nuoširdžiai klausė jis. bet jo klausimo pabaigą nusinešė aklųjų juokas. Po kiek laiko prie jo prisėdo geras jo draugas ir šypsodamasis paaiškino. "Matai (!), fotoalbumai Mums be galo brangi dovana. Mes labai mėgstame fotografuotis. Nes kai pas mus ateina svečiai, mes paprašome jų atnešti albumą su nuotraukomis ir prašome papasakoti, ką jie MATO nuotraukose. Na, sakykim jie sako: "MATAU, tave ir kažkokią moteriškę prie kažkokio ąžuolo". "A, - sakome mes, - tai Aš su Maryte prie Stelmužės ąžuolo 1975 metais." Taip Mes "žiūrime" fotografijas ir tai Mums sukelia begalinį malonumą. O dėl sieninio laikrodžio tai štai ką aš galiu pasakyti - jis TIKSI! Ir kai mes būname VIENI, kambary, mes girdime jį ir žinome, kad laikas priklauso ir mums." G.K. pamažu pradėjo jaustis idiotu, bet tai buvo tik pradžia. "O televizorius Mums be galo reikalingas, - tęsė G.K. draugas, - Mes "klausome" jį ir bandome įsivaizduoti aktorių veidus, veiksmo vietą ir paros laiką. Tai mėgstamiausias Mūsų "žaidimas"." "Na, o prie ko čia parašiutistai?", - griebėsi paskutinio šiaudo G.K. "Parašiutistai? Matote, gerbiamas G.K., kiekvieno aklojo svajonė tai pakilti į dangų ir pamatyti mūsų Žemę iš paukščio skrydžio. Mes NIEKADA to negalėsim padaryti, tad parašiutistai mums ir yra tos neįgyvendinamos svajonės simbolis." G.K. tą vakarą nusipylė "juodai" - jis nieko nenorėjo "matyti". Oi, Gvntj-a, jaučiuosiu Rudeniu-Žiema. Nežabotas jausmingumas kenkia rimtai diskusijai, kaip Parulskio straipsniai sveikatai. O kokį konjaką, tarp kitko, turite? (atsigaunu):)

8129. xX2003-10-27 19:57
Na va, taip ir SP straipsnį galima būtų iššifruoti. Kai Adomas ir Ieva įaklinami, Rojus virsta Gyvenimu. Ir kiek daug mūsų aklų, o dabar dar ir skubančių! Ir man ... tik sapne/svajonėse pavyksta pamatyti Žemę iš kosmoso. Gražu, patikėkit. Iš aukštai matosi ateities visuomenė - svajonių visuomenė ... ir vis dėlto - koks gi ten tas konjakas?

8132. ebola :-) 2003-10-27 20:07
kol nematai vienas kito, atrodo kad butu visai smagu sugerti... ispudziu gusiai kazkokie, nelabai suristi, kaip ir musu mintys...visai nieko, nors kitokioj busenoj ko gero suerzintu.

8134. varnos2003-10-27 20:24
aha, butu smagu.

8135. xX2003-10-27 20:26
Niekada. Niekada neįkopsiu į Everestą, nors turiu ilgas tvirtas kojas; niekada neperplauksiu Lamanšo, nors puikiai išsilaikau sūriame vandenyje; niekada nenušausiu žmogaus, nors esu pakankamai taiklus; niekada nesimylėsiu su dviem iš karto, nors... Niekada nesakyk niekada. Šiame netikėtų simbolių vandenyne.

8140. 8134-am(i) - nuo varnos2003-10-27 22:36
Tai kvaila ir nejuokinga. Nustokite vartoti mano pseudonimą. Tai jau antras kartas šiandien.

8141. to---->81342003-10-27 22:42
Maxai, tai Jūs?

8144. pasalinis varnai2003-10-28 08:34
varna, jus esate mazochistas-isiaudrinate del to, kas nepriimtina jums, metote sarkazmu zaibus, apsimetate protingesnis nei esate...siaip, zinoma, nekvailas, bet kam tas cinizmas, sarkazmas, pyktis....nepatinka cia, atsiverskite koki kita zurnala.....Ar cia tiesiog noras buti matomu? tada galima ir pykti naudoti vardan diskusijos iskelimo, ar ne?

8145. Gvntj2003-10-28 08:50
Paprastutis konjakėlis - Belij Aist ir butelis toks senoviškas, popierėlis apsitrynęs... Net gėda ištraukt. Bet gerai išlaikytas. Tėvai pirko, kai dar buvau vaikas, ir laikė ypatingam atvejui. Kai rengiausi studijuot važiuot, susuko į laikraštį ir įdavė. Ypatingam atvejui. Nepykit, kad butelis toks negražus... Beje, dėl jausmingumo... - parašysiu vėliau.

8146. ziema varnai2003-10-28 09:06
išvadinti kitą žmogu isgama , kad ir nematomu internetu....... ar čia šaunuolio požymiai tokie? jūs jam primetėte nebutą kaltę, manau, gerai nesuvokėte straipsnio , jei ko nors nematai , gal nereikia mojuoti kumščiais... vardan ko tai?

8147. pašaliniam nuo varnos2003-10-28 10:21
Sutinku, kad perlenkiau su pykčiu, bet žiūrėkite į mano "pasakojimą" apie Aklųjų Draugijos suvažiavimą kaip bandymą "pasiteisinti" ir "suminkštinti" prieš tai išdėstytą požiūrį į Parulskio straipsnį. Gaila, kad nebuvau taip suprastas. O dėl "matomumo" tai net juokinga - koks čia "matomumas", jei aš pasirašau Varna?

8148. Gvntj2003-10-28 10:38
Varna, gražiai parašėte apie parašiutininkus ir visa kita. Akliesiems lieka jausmingumas ir juslingumas. Matyti pasaulį širdimi ir lytėjimu. Tai labai daug. Kaip rašo xX, jiems Rojus uždaromas, atidaromas Gyvenimas. Taip yra įdomiau, bet, kita vertus, kokia kaina? Bet gal ir verta tiek mokėt? Bet vėlgi - niekas jų ir neklausia: nori taip ar ne. O gal pats žmogus pasirenka visgi. Yra tokia teorija, kad, pvz., trumparegiškumas yra vidinė žmogaus savybė, nenoras matyti grynąją realybę, pasirinkimas matyti ją šiek tiek miglotą, gražesnę, ne tokią baisią. Nežinau: šimtas klausimų ir nė vieno atsakymo... Jausmingumas ir juslingumas...

8149. žiemai nuo varnos2003-10-28 10:38
Atsakymas, skirtas "pašaliniam" dalinai atsako ir Jūsų, Žiema, klausimus. Bet norėčiau prisiminti praeitą ŠA numerį, kuriame Parulskis išvadina Ozolą "asilu" ir "paranojiku". Nesu Ozolo gerbėjas ir niekada jam neužmiršiu tos 1989 vasaros, kai jis kvietė jaunimą "stoti į komunistų partiją tam, kad sugriautų ją iš vidaus". Ką pasakytų istorikai apie Remarką, jei jis savo laiku būtų kvietęs jaunimą stoti į nacionalsocialistų partiją tais pačiais tikslais? Bet aš nukrypau. "Mano kartą galima apkaltinti, tačiau gal ne tikėjimo, o pasitikėjimo stoka" - kartą parašė Parulskis. Deja, priklausau tai pačiai "kartai" ir todėl "nepasitikiu". Tuo pačiu Parulskiu irgi.

8153. Gvntj DAR2003-10-28 11:08
Ta varna tupi Troškimų medyje. Ar ne, varna? Ji krankia, kad nepasitiki, kad yra/nėra ruduo/žiema, Parulskis ar xX, remarkas ir pašalinis, aklasis ar parašiutininkas, sako, kad jos jausmingumas nežabotas. Varna yra labai įdomus paukštis ir tokius reiktų klonuot, bet kas gali garantuoti, kad jos neklonavo šita internetinė mėlynė keliais vardais? Kas tu, varna, per paukštis?

8154. žiema varnai2003-10-28 11:15
tikrai, mes dabar gyvename nepasitikėjimo laikais.... bijom vieni kitų ....kartais tikrai be reikalo..o visi , manau, ištroškę ir pasitikėjimo, ir meilės..et.... o parulskis buvo mano kursiokas, vat..... neblogas jis, nuoširdus, tame straipsnyje jis neteigia kategoriškai, nekviečia nihilistiškam požiūriui, pažiūrėkit-dažni žodžiai-nestabilumas, netikrumas, tai nuotaikos, buvimas tam tikroje būsenoje, tam tikras išjautimas gyvenimo akimirkos, o tuo metu, kai jis jautėsi perpučiamas "transandentinių vėjų", jam galvojosi taip, kad akli-numirėliai....tai tik būsena...juk tai kūryba, o ne publicistika sausa ar dienoraštis.....reiktų į tokius rašinius žiūrėt ir per tam tikrą prizmę, nepriimti tiesiogiai, tiesiog mokėti pažaisti ir nuotaikomis , ir įvaizdžiais, ir simboliais

8156. ziema2003-10-28 11:22
varna yra šauni, tad puikiai jūs čia vakar gėrėt kartu -abu įdomūs žmonės...:)))

8157. ziama2003-10-28 11:24
paskutinė žinutė buvo skirta GVNTJ... oi, einu iš arenos, o tai sušaldysiu su savo žiema čia visus per tankiai makaluodamasi su savo nuomone... brrrr

8159. Gvntj-ai nuo varnos2003-10-28 11:41
NIEKADA nesu klonavęs save internete kitais (papildomais) vardais. Tarp kitko, taip daro žmonės, kurie bijo būsimi pacituoti "nepatogiose pozose". " "Kas tu, varna, per paukštis?" - klausiate. Atsakau: Vos įskrido paukštis juodas, skausmą man pamainė juokas Iš rimtų griežtų manierų, jom didybės išreikštos. - Nors jau kuodas tau nuslinkęs, tu, - tariau, - bijot nelinkęs, Varne senas ir siaubingas, lekiantis nakties kraštuos - Koks taurusis tavo vardas šiuos plutoniškuos kraštuos? Tarė Varnas: - Niekados.

8160. Varnai Gvntj2003-10-28 11:57
Bravo, varna, bravo, bravo, bravo!!!!!! Jūs labai panašus į vieną mano pažįstamąąąąą. It tai nuteikia maloniai:)) Beje, kokioje pozoje turi būti, kad būtum pacituotas nepatogiai?:))

8164. pallete :-) 2003-10-28 13:37
Mano egzistencinių klausimų kamuojamai esybei ypač patiko mintys apie apakimą.

8165. Gvntj-ai nuo varnos2003-10-28 14:03
Nuvytusio lotoso pozoje, pavyzdžiui. :)))

8167. Gvntj2003-10-28 14:38
Ir prakalbo Lotosas: vakare susiskleisiu ir pasislėpsiu po interneto vandenimis, o ryte išlįsiu ir pražysiu… varnai, xX-ui, Lorcai, pašaliniam, žiemai, palletei, ebolai, akliesiems ir visaregiams, parašiutininkams ir dievams... Kursiu, nešiu vaisius, gimdysiu Saulės dievus, vakare, prieš pasislėpdamas, susipinsiu su papiruso stiebais… Nebūsiu nuvytusia poza:) – o jei ir nuvysiu, tai tik trumpam… iki kito ryto…

8169. Aha2003-10-28 14:45
LOtosai tarp kitako-nei vysta, nei kalba, tik mmmmmmm...

8171. Lotos2003-10-28 14:56
mmmmmm? Ką jie daro?:)

8174. mmm2003-10-28 15:56
MMMmmedituoja...

8175. Aha2003-10-28 16:03
ir sportuoja tikriausiai?

8176. Lotos2003-10-28 16:09
mmmmedituoja mūsų poza kartais, ber sssssssportuoja dažniau:)

8177. zaza2003-10-28 16:36
Mano pati darbo reikalais aplankė maždaug 50 šalių. Mudviejų seksas nuo to nepagerėjo. Nafig, Sigitai, mums tie banalūs kelionių įspūdžiai?

8179. Zazai nuo varnos2003-10-28 16:53
O seksas tose 50 šalių pagerėjo, kai jose apsilankė Jūsų pati? Nepykit, Zaza, leptelėjau ir pats susigūžiau. Bet juokingai gavosi, sutikit. :)

8192. varnai nuo maxo2003-10-28 21:55
sukranke maxas --Niekados !``` nepasirasinejau tavo varna pseudonimu

8195. Zuikė2003-10-28 22:50
Viena Troškimų medžio šakelė nulūžo, liūdna, kažkam čia linksma, ko čia linksmintis, apie visokius sexus kalbėt, konjaku liet. Man visai nepatinka tos Gvntj kliedesiai... Pliurpia pliurpia nesąmones... Užkniso...

8196. Zuikei2003-10-28 23:10
Zuikuti, siūlau eiti pamiegoti, jau pervargot... Vienuolika valandų, pasakėlė jau, be kita ko, seniai pasekta... Na gi, marš į lovytę!

8199. 8196-am2003-10-29 00:30
klausausi

8200. zuike2003-10-29 00:51
ko į tą lovytę? Neisiu.

8201. niekados nesusipersonažinsiu 2 varnenybei2003-10-29 01:59
Hičkokiuk, varnenybe, čia priekaištas man? Beje, sveiki gyvi, tik šiąnakt radau laiko dirstelėti ing culture.lt Žiū, jūs jau įsibėgėję, konjakinatės, belymi aistami vzleteli, nebepavysiu. Kada nors paaiškinsiu kodėl nepasirašinėju vienu ar keliais slapyvardžiais (čia visa teorija, va). O 3 tams(t)enybės išstenėti "paaiškinimai" - suvis sauliški (mmm). Paklausk, varnenybe, Lorcos, kaip/kodėl Federicas mane ne tik atpažįsta, bet ir perfrazuoja/pacituoja/pašiepia. Tau dar mokytis, mokytis ir mokytis. Nieko, ir tu mane atpažinsi. Aš tave atpažinau iš pirmos replikos. Galėjai nesusipersonažinti. Arba pamėgink keisti slapyvardžius, pasaulėžiūrą, leksiką -vis tiek atpažinsiu. Spėk kodėl. kaip. iš ko.

8202. ko salokym :-) 2003-10-29 07:25
8124. Gvntj-ai nuo varnos graži istorija, pamokanti. Bet blaško tokios detalės: salėje iš mėlyno dangaus leidžiasi parašiutai. Salėje, ar iš mėlyno dangaus?

Matau, tvarkote konjakėlį. Kadangi to gėrimo nesuprantu, prisijungsiu prie kompanijos šį ankstų rytą įsipildamas 25g Bobelinės.


8203. kas mane pažadino taip anksti?išblaškė sapnus?2003-10-29 07:53
Saulė, žiūrėkit. Kad jau prisikėliau, išgersiu čefyriuko.

8204. kurmis2003-10-29 08:07
Gramai, gramai, grameliukai. Nenešė man Varnos.

8205. balabaikos2003-10-29 09:06
nieko doro nepasakot , tooookio protingo

8208. 8201-am nuo varnos2003-10-29 10:06
Šį kartą painokai pakalbėjote. Gal vėlyva valanada sutrukdė? O paaiškinimą tik vieną "išstenėjau". Pasaulėžiūros tyčia keisti nesiruošiu - ji pati keičiasi, nepriklausomai nuo manęs. Nelabai supratau, kodėl Jūs manote, kad aš bijau būti "atpažintu"? Ir mokytis nebijau. Kada nors paaiškinsiu, ko aš bijau (deja, teorijos apie tai neturiu).

8210. ruduo2003-10-29 11:29
oi, nors buvau pasmerkta uz savo liudesius ir vos nesulesta, bet.....kazkodel man tie visi (beveik visi, na, dauguma) komentarai dvelkia dar didesne vienatve ir liudesiu. Būtent-vienatve , nes išlenda tiek daug to vienišumo lyg ylos pykčiu, nihilizmu, sarkazmu.....oi, įpratę mes vaidint erelius, saunuolius, pasiept, pablevyzgot, pabalabakint nesamoneliu, apsimetam saunuoliais pries save pacius....Atejau i si puslapi tikedamasi intelektualesniu pokalbiu, o ir širdį atvert, pakalbėt su intelektualesniais žmonėmis egzistencinėm temom ir pajutau......pataikiau čia, taip, čia yra kranksinčių vienišų pesimistiškų varnų kapinynas , tik apsimetate mylintys gyvenimą........na, gal ir mylite, bet....tai tik kabinimasis ir nei kiek jūs nesate stipresni už mane, nei kiek nedepresiškesni, tik esat sau įsikalę, išmokę atseit gyvent taip kad patikrumėte..su tuo ir sveikinu.....atsiprašau tų, kurie tikrai tikri žmonės, neapsimetantys sau.........manau, labai svarbu neapsimeti prieš save, o kiti.....ypač internete-gali nutilt, gali ignoruot, gali pasijuok, pašiept, bet...juk liekam su savim ir matom save iš tikro, ar ne?

8211. vlk2003-10-29 11:56
Sakai tampi keliauninkas,toks keliaujantis nuolat, visur ir niekur.Bet tai savijauta (liūdna).O ar nevadinama -pasaulio žmogus.

8214. Artūras iš Vilniaus xX`ui2003-10-29 13:11
Aaaaa, nu nu

8216. Rudeniui nuo varnos2003-10-29 13:38
"Intelektualesnių pokalbių", sakote. Ir tuoj pat išbraukiate pyktį, nihilizmą ir sarkazmą kaip nevertus būti "intelektualaus pokalbio" sudėtine dalimi. O gal pateikite nepageidaujamų išraiškos formų sąrašą ir baigtas kriukis. Ir pakabinkite lentelę, kad "Išmokusiems (atseit) gyventi, įėjimas griežtai draudžiamas". Nes jie - "netikri žmonės". Ką gi, "atvėrėt širdį". Tai man pasikarti pačiam, ar... Tada galima bus ir ramų intelektualinį pokalbį pakuždėti. Pavargau... Grįžtu į kapines... Ten bent jau nėra skirstymo į tikrus ir netikrus... Ten Visi Tikri... "Išmokę mirti"...

8217. kurmis2003-10-29 13:54
03 03 03 03 03 03 03 03 03 Kas čia vaikšto?

8218. rudeniui nuo HaOrchid2003-10-29 13:57
Labadiena, maniau, kad jau nebepasirodysite.. Matau, kad Jūsų nuotaikos nepasikeitė. Labai jau jautriai reaguojate į komentatorius, nors akivaizdu, kad už slapyvardžių gali slypėti bet kas, kam prieinamas internetas. Puikus jautrios sielos gynėjas yra humoro jausmas. Tik nežinau, kur galėtumėte jo įsigyti. Nebent prašytumėt Dievo (visiškai rimtai). Atleiskite, jei aną savaitę įskaudinau. Visogero.

8220. Varnai nuo HaOrchid2003-10-29 14:05
Labz, varna, klausykis, ko tu tokis piktas šią savaitę? Nori bajerį pasakysiu? Aš galvojau, kad tu moteris :)))))))) Bet nieko, nuo to, kad esi varnas, niekas nesikeičia Paslaptinguose Interneto Labirintuose.... Kažkas čia buvo minėjęs, kad ŠA pradeda skaityti nuo tavo komentarų - laiko sutaupo. Žinok, aš irgi. Jei steigtum kokį gerbėjų klubą, pranešk. Nu ate.

8221. Diana varnai2003-10-29 14:39
Ko čia dabar varnelę erzinate? Gal tiesiog jos gyvybingumo ir minčių vingių pavydite? Žinai, varnele, prieš kurį laiką atsakei man samprotavimais apie senutę Ireną, tą, kuri buvo J. Ivanauskaitės romano "Ragana ir lietus" raganos prototipas. Pameni..daiktai dingsta ir kažkaip stebuklingai atsiranda. Taigi ir ji-dingusi atsirado. Žiūriu pirmadienį petr TV-3 "Be tabu savaitę", ogi ten vyksta keisčiausio laidos žmogaus rinkimai. Taigi Irena - viena pagrindinių pratendenčių laimėti titulą ir apdovanojimą. Taip gali išties apakti, nereikės nei Parulskio vizijų...

8223. ruduo2003-10-29 15:27
liudesys negerai , o pyktis, sarkazmas -gerai? neperšu nieko, bet irgi, kai pagalvoji, nuot tų tipo bajeriukų su įvairiom priemaišom galima pavargti greičiau nei nuo liūdesio, tiek to, renkuos jį, palikdama proga Jums pavadinti mane depresucha ar kaip ten. Bent jau širdy lieku su savo idealistišku siekiu gėrio ir niekad nespjaudysiu savo pūliais ant sienų, kaip elgiasi kai kurie labai samgūs , savimi pasitikintys šaunuoliai....

8226. Lorca2003-10-29 16:16
varna,aš džiaugiuosi kad nespėjau pasukti su tavim už kampo.Tikrai.Geriau vėliau negu niekad ... suprasti.To linkiu ir visiems varnos "gerbėjams".Ačiū,Karlai,man trūko tik vieno "taškelio",kurį šiandien sutapatinau ir...:)

8228. rudeniui nuo varnos2003-10-29 16:40
Jūs pradedate pykti, o juk tvirtinate pasirinkęs kitą "amplua". "Depresucha" aš Jūsų nevadinau. Klausykit, kai praeitame numeryje įvarėte visus į paniką (o kai kas RIMTAI PATIKĖJO, jog Jūs norite pakelti prieš save ranką!!!), tai vadinama "liūdesiu"? Baikit maivytis. Pakalbėkime rimtai. Nuo mano "tipo bajeriukų" žmonės " paniką nepuola ir miega naktim saldžiai. "Bajeriukus" galima praleisti pro ausis, galima jiems atsikirsti, galima, galų gale, NESKAITYTI. Tai ir yra tikroji priežąstis, kodėl aš pasirašau tuo pačiu pseudonimu. Tam, kad skaitytojai turėtų teisę IŠ ANKSTO pasirinkti - skaityti ar ne "mano pūlius ant sienų", anot Jūsų. O Jūs ciniškai žaidžiate žmonių jausmais. Tai paparasčiausiai PAVOJINGA. Įvaryti kolegoms skaitytojams BAIMĘ Jūs vadinate "idealistišku gėrio siekiu"? Susimildamas. Tai labiau panašu į Sirenų giesmes, o žavėjimasis jomis gali baigtis tikrai LIŪDNAI.

8229. Lorcai nuo HaOrchid2003-10-29 16:42
Matai, Lorca, jei būtum tikra(s) dėl to vieno taškelio, kurį šiandien sutapatinai ir supratai, tai parašytum, KĄ supratai. O daugtaškiai gal ir atrodo reikšmingai, bet tik tau (ir gal dar Karlui?). Nu tai tiek ...., ...., ........, ......, .., :)), ;)

8233. cikada2003-10-29 17:08
bijau mirties. bijau apakti. bijau ishproteti. zhmogus susitaiko su viskuo. tai dar nereishkia, kad nebijo. zhmogus mire- pasaulis ji palaidojo. zhmogus apako- palaidojo pasauli. kiek jegu reikia, kad susikurtum vel ji... varna, tu sergi teisuoles manija...

8234. ruduo2003-10-29 17:08
na va cia ir prireiktu akiu, ne vien zodziu, nes taip darant isvadas mes toli nueitume-nusisautume gal be kaltes. Atleisk, varna. Viso.

8235. Lorca2003-10-29 17:11
HaOrchid,palieku tau ir kitiems patiems "atrasti",kas slypi už varnos:)cikada jau suprato:)

8236. rudeniui nuo varnos2003-10-29 17:31
Nebėkit į krūmus. Nesergu "teisuolės manija" (anot cikados), bet norėčiau išgirsti tikrą atsakymą. Tiek "kalčių" gavau iš Jūsų, kad ramia sąžine galiu nušauti.

8237. pataisymas nuo varnos2003-10-29 17:32
NUSIŠAUTI (persiprašau dėl klaidos)

8239. nie veriu (dėl atsiprašymo ir neva klaidos :-) 2003-10-29 17:57
Klausyk, tik nereikia mūsų gąsdinti. Nesusirudenink, gėdos turėk. Ir kodėl kai kitus nušauti- tai mažosiomis, o kai apie save prašnenki- iškart "didžiosios" su visa patetika išlenda, a?

8240. Viską prisiminti pupuliukui varniuliukiukui (jaučiu, tuoj vėl gausiu akin)2003-10-29 18:00
Out of sight, out of mind. (Advertising slogan for Moschino spectacles) Out of sight, not out of mind. (Slogan for TV clip in support of a kidnapped Journalist in Beirut) Varnenybe, kodėl taip manieringai kreipiesi, a.a.a.? Kas aš JUMS? Dar taip neseniai kranksėjai, kad tik tris žodžius rašai didžiąja raide ( Meilė ir Co). Negąsdink manęs, pfu pfu pfu. Ar bent prisimeni, ką pats esi prišnekėjęs? Atmintis gerai, bet paguodžia tik užmaršumas? Beje, viename komentare 3 kartus parašei Dievo vardą. Nesu prietaringas, bet sunerimau dėl tavęs. Dar teks guosti kaip rudenę. Viešpatie, už ką? Greičiau pasakok, ko pats bijaisi. Tuoj tavi pagąsdinsiu, bus labai smagu. Atsigausi, pažadu.--- Žinia, šiuo metu liežuvis man iš tikrųjų pinasi, negana to, naktį skaitinėjau knygelę "Everything You Always Wanted to Know About Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock)". Pasirašytą rink. sudarytojo Žižekų Slavojuko. Tasai irgi buvo prisikabinęs: girdi, kuo tu vardu, kuo vardu, kam dedikuoti? Skubu, sakau. Pasirašykit, kad tikrai jūsų, ir viskas. Muistėsi, bet parašėlį suraitė. Taigi ten ir apie tave daug pasiskaičiau. Vienas straipsnis labai "į mūsų temą" – Stojan Pelko "Punctum Caecum, or Of Insight and Blindness". ---Ir grįžkit prie rimtesnių disssskusijų- įkyrėjo čatai šmatai. Tik va laiko neturiu, taigi vsia nadiežda na tiebia. Kalbu rimtai. O kur Lietuvys? Su placebais užsižaidė? Jam galvoj turbūt belikę tik Gitos ir dar viena kita Zita? Prilupsiu ir jį, seniai prisižadėjau. Tegu tik sugrįžta. Ir vėl linksmai ir draugiškai gyvensim.

8241. nievieriui nuo varnos2003-10-29 18:00
Didžiosiomis dėl to, kad atkreiptų dėmėsį ir nepultu rašyti atsakymo į neteisingą repliką. Viskas kartais žymiai paprasčiausiau, nei atrodo iš pirmo kvailo žvilgsnio.

8242. rudenei2003-10-29 18:01
Niekados nesakyk niekados. Pažadėjot ant sienų nesispjaudyt, o ant mūsų - galima? Gražu? Idealistiška? Kas ten buvo šnekėta apie energetinius vampyrus?

8244. 8240-am nuo varnos2003-10-29 18:26
"Pupuliukas" mane įvarė į neviltį. Per ašaras nemačiau teksto. Viskas plaukė ir liejosi. Die... (shit, nebepiktžodžiausiu), iš kur tiek ekstazės? Prisisėmei kibirais iš Rudens priverktų ežerų? Vien už tai galima į akį gauti, bet "šiandien" tai jautri tema ir nenorėčiau ja piktnaudžiauti. Turiu omeny akis... Kaip migdolus, saldžias kaip granatas, veriančias kaip arabo durklas... Tai tiek apie "baimes".

8249. Lorcai nuo varnos2003-10-29 18:53
Iš Jūsų komentarų supratau, kad atėjo laikas parašyti man epitafiją?

8251. Lorca2003-10-29 19:39
Skraidyk,varna,medžių užteks visiems,ir epitafijos nerašysiu,bet įsivaizduok,kad skrisdama(!) perskaitei užrašą,kuris gal būt įstrigs tavo mintyse ilgam. "The individual who wants to elevate himself above his fellow citizens is like a wheel on a muddy road:it gets on,but is also gets dirty" M.Krleža "On the Edge of Reason",iš skyriaus "On Human Folly".Tai mano anksčiau cituotos minties apie pavargusius paukščius autoriaus citata.Yra amazon.com šita knyga.Žiauriai ir skaudžiai rašo Miroslavas Krleža,bet jis rašo tai,ką pats išgyveno.

8252. kurmis2003-10-29 20:07
The elevating individual must use an elevator, otherwise - s/he is levanting.

8255. kurmis2003-10-29 20:51
Sakyčiau, `Troškimų medis` šiek tiek tęsia `Trijų sekundžių dangaus` nuotaikas, kurias sunku nusakyti kitaip, nei - `ant ribos`. Man teko šokti kariniu parašiutu - pažįstu tą laisvo skrydžio jausmą. Pamenu, kai nusileidau, pagalvojau, kad danguje žymiai geriau - ir šiek tiek supratau, ką mato paukščiai.

8256. maxas2003-10-29 20:54
kurmis su kariniu parasiutu ,,,idomu

8257. Jim Morrison 2 varnenybė (paskutinis kartas, su tavim nebekalbu)2003-10-29 21:11
(Prasilenkim žvilgsniu ir išsilenksim) Žinia, ekstazę sukėlė lygiai taip pavadinta tabletytė. Nieks kits čia nekalts. Ne tau vienam "nuplaukinėti" - tavo plepumas užkrečiamas. Beje, pirmas žvilgsnis gali būti visoks, net kvailas, tik štai klaidos niekada nebūna atsitiktinės (čia aš apie tavąsias). Turėtum tai žinoti. O tos baisingos akys – kieno, a? Tu apie katras? Visi ir visos, prašom nusiimti Moschino akinius tamsiais stiklais. ---P.S. Siunčiu tau eilėraštuką (pataisyti neprašau, - matai, Federicai, nepamiršau,- tas buvo ypač geras). --- They are waiting to take us into the severed garden/ Do you know how pale and wanton thrillful/ comes death on a strange hour/ unannounced, unplanned for/ like a scaring over-friendly guest you’ve / brought to bed/ Death makes angels of us all/ and gives us wings/ where we had shoulders/ smooth as raven’s/ claws// Nor more money, no more fancy dress/ This other Kingdom seems by far the best/ until its other jaw reveals incest/ and loose obediece to a vegetable law// I will not go/ Prefer a Feast of Friends/ To the Giant family

8258. kurmis2003-10-29 22:33
Three Seconds of Sky/ Out in the Sky/ One, two, three-Sky

8259. varna2003-10-29 23:22
Jūs (Jim Morrison ir Lorca) čia ką, susitarėt mane negyvai citatomis užmėtyti. Neturit po ranka kokių kelių papuvusių pomidorų? Aš atsakysiu trumpai (specialiai Jimui): "Calling on the dogs, Calling on the gods..."

8262. HaOrchid2003-10-30 09:46
varna ir ruduo dirba ŠA komentarų skatintojais ir gauna už tai atlygį :))

8263. ruduo2003-10-30 09:58
visai neblogai mum moka, o ar jus nesutinkate, kad butu komentarai skatinami, ar blogai atliekams darbas? pyktis ar verkimas , manau, geriau nei abejingumas ar nuvesimas, pasitraukimas, ignoravimas:))))) Na, sutikit, kad juk saknys vienodos sio pokalbio, esme ta pati, o ragus apsilauzyti del aukstesnio tikslo-verta. Daug paprasciau butu pasitraukti ar juodai isidurninti.

8264. HaOrchid nuo varnos2003-10-30 10:42
Pinigų kaip lapų, o deimantų kaip kaštonų! :)))

8265. Rudeniui nuo varnos2003-10-30 10:46
Ką turėjot omeny, sakydama "JUODAI įsidurninti"?

8267. ruduo2003-10-30 11:02
na, išsivadinti bjauriais žodžiais , pašiepti, prikišti kokią savybę ir pasiūlyti ką nors bjauraus, oi, na argi to maža aplink..oi, varna, žinai, ieškau Donskio, neturiu kada galvoti apie tai, kas bloga..... yra taip-vakar buvo vakar, o šiandien gi jau šiandien, pas mane pro langą šviečia saulė, bendradarbė atnešė pyragėlį, ai...

8268. ruduo-žiema2003-10-30 11:04
dabar aš galvoju-tai kas aš esu-ruduo ar žiema, kažkoks asmenybės susidvejinimas.... jei pyksiu ir rašysiu piktai ar liudnai, pasirašysiu-ruduo, jei sakysiu, kad saulė šviečia-parašysiu žiema ir tada skaitantieji žinos aiškiai ir neskaitys, pavyzdziui, rudens:))))) Nors iš esmės gi aš ruduo esu:))))

8269. Sranta :-) 2003-10-30 11:26
na taip, pasaulis kartais stebina. visom prasmem. ir visokiom formom.

8270. pasalinis2003-10-30 11:33
Visai smagu. Gerai, kad yra del ko nustebt. Ypac i gera puse.Tikrai-sviecia saule ir ka nuveikt ....

8271. x2003-10-30 12:03
Ne, rudene, Tau ne depresija, Tu kažko nori ir nerandi...vargu ar kompe rasi, geriau einam kastonu rinkt:)

8272. Rudeniui nuo varnos ( žiemai vėliau papeckiosiu)2003-10-30 12:05
Apie "juodą" spalvą paklausiau tik dėl to, kad esu Varna. O varnos, Jūs gi žinote... O gal paskambinkit tam filosofui Donskiui ir tiek. Ar kokiam kitam filosofui. Arba paskambinkit varpais. Nepykit Rudenie, kažkokia žaisminga nuotaika užvaldė. Reikės gurkštelti iš cinizmo balutės, gal atsigausiu...

8274. Varnai Gvntj2003-10-30 12:12
Negurkštelėkit, varna, likit žaisminga... Paskui dar avinėliu pavirsit...

8275. Gvntj-ai nuo varnos2003-10-30 12:26
Avinėliu jau buvau ankstesnėje inkarnacijoje. Nepatiko. Jau nekalbu apie plunksnų spalvą (balta), bet dar ir žolę žiaumoti visą laiką... Maita - sultingiau. O gal pakalbėkim apie spalvas? Taip tiktų Parulskio paliestai aklųjų temai. Atsigaunu, jaučiu cinizmą vėl srovenant mano kraujagyslėse...

8276. Gvntj2003-10-30 12:32
Na, va, vadinasi, avinėliu nenorit... Gerai. Apie spalvas, aha, galim pakalbėt. Man, pvz., visos savaitės dienos turi spalvas: 1madienis - balta, 2tradienis - žydra, 3čiadienis - žalia, 4tadienis - ruda, 5tadienis - violetinė, 6tadienis - geltona, 7madienis - pilka. Taip tiesiog savaime man atrodo ir jau n metų nesikeičia. Kažko juodos dienos nėra - tik dabar pagalvojau. Ką gali reikšt? O jums, varna, kaip atrodo, kokios spalvos yra savaitė?

8277. ziema2003-10-30 12:42
jei norisi cinizmo-irgi depresijos pozymis:)) liudesys ir verksmai- nukrreipta i save , savigrauza, juoduma, cinizmas-nukreipta i isore, i kitus, pasauli, ai, nekalbam apie tai.. o spalvos priklauso nuo dvasines busenos, stai esu liudna, noriu sleptis nuo kitu-vaikstau juoda, pilka, stai zmogus pradeda atsigauti-akys iesko raudonos, geltonos, as spalvu greit nekeiciu, reikia kokio pusmecio, kad imtu dominuoti kita, stai ilgiuosi-viskas aplink mane melyna-mano bliuzele, ant stalo vazele, ant sienos paveikslas ir t. t. gera matyti spalvas...

8278. varna (šventinė)2003-10-30 13:00
Klausykit. Aš atsiprašau iš anksto už "ilgą" komentarą, bet vakar mes, varnos, netikėtai apturėjome (taip sako lietuviškai?) mažytę šventę: mūsų mylimose Kultūros Kapinėse laidojo "kaimo literatūrą". Tai žinot, šokome ant kapo iki aušros. Bet ne apie tai norėjau pasakyti. Prieš porą dienų perskaičiau straipsnį apie dujų "Ciklono B" išradėją. Na, toks išsiauklėjęs vokietis iš pasiturinčios advokatų šeimos. Gabus chemikas. Savo laiku įstojo į SS, kad "pakeisti iš vidaus", antraip, jei nebūtų įstojęs, sedėtų "в более отдалённых местах". Tai va, paparašė jo kariškiai išrasti medžiagą, kuri "naikintų bacilas" geriamajame vandeny, siunčiamame į frontą. Jis "pasistengė" ir išrado. Vanduo pasidarė geriamas. Bet "kai kas" patyrė, kad jeigu šitą medžiagą dujų pavidalų paskleisti patalpoje - žmoneliai užverčia kojas kaip mat (tai buvo laikai, kai eksperimentus atlikdavo ant žmonių, o ne ant Jūsų pusbrolių bezdžionių). Šta ir istorijos nelaiminga pabaiga. Šaunuolis chemikas gavo gausybę užsakymų iš atatinkamų "firmų". Riedėjo cisternos, riedėjo vagonai. Visi džiūgavo. Mokslas nugalėjo. Bet chemikas-esesininkas nesidžiaugė. Jis tai žinojo, kas ir kodėl uosto jo Dujas. Pakalbėjo su vienu kunigu, papasakojo jam, prie vyno taurės, kas kankina jį. Mat jis naiviai tikėjosi, jog žmonija pasipiktins, kai sužinos "kas vyksta už uždarų durų" Vokietijoje. Kunigas "nubėgo" pas Pijų (nebeprisimenu kelintas numeris jis buvo). Pijus dėjo skersą. Kai gringos paėmė esesininką į nelaisvę ir perdavė jį prancūzams, išradėjas parašė (trim kalbom: vokiečių, prancūzų ir anglų) ataskaitą apie savo "dujas" ir jų panaudojimą. Praėjus kiek laiko, rado jį pasikorusį Prancūzijos kalėjimo kameroje. "Kas ir kodėl" - niekas nežino iki pat šiol. Stengėsi žmogus, ne? Dabar pastatė apie tai filmą. Žiūrėkite netrukus savo ekranuose. O kaip tai "rišasi" su aklaisiais? Ogi tiesiogiai - kartais ir regintys yra aklieji. Skirtumas tik tame, kad pastarieji turi "spalvotą klausą". Išeinu...

8279. ziema2003-10-30 13:07
geras laiškelis varnos, net supurtė... spalvos akimis, spalvos ausimis, spalvos lietimusi, jausmais..

8280. Gvntj-ai nuo varnos2003-10-30 13:08
Kada bepažvelgčiau į dangų - matau vaivorykštę. (Savo laiku tai pražiopsojau.) Tai tokios mano savaitės dienų spalvos...

8281. Arle (burbt)2003-10-30 13:33
Pastebėjau, kad dabar Parulskis madoj. Įdomu, kad vėliau bus madinga?

8282. Gvntj2003-10-30 13:50
Varna, o kaip suprast "laidojom kaimo literatūrą"? Tai kas ta kaimo literatūra, pvz., Parulskis, - kaimo ar miesto?:) O ir visa lietuvių literatūra? Pvz., Žemaitę su Donelaičiu, tai jau garantija užkasėt... Na, gal kokią Ivanauskaitę su Plateliu ir palikot... Ania? Ir kaip laidojot?

8283. Gvntj-ai nuo varnos2003-10-30 14:05
Atsiprašau. Yra Lietuvoje "miesto" literatūra? Tai prajuokinot, Gvntj. Taigi visi vyžomis (ar kuo ten?) avėdami atsliūkino prie Miesto lovio. Registracija ir gimimo liūdijimas dar nieko nereiškia. O laidojom kaip ir pridera. Kelios "senės parypavo, paskui Tautiniai varnų šokiai... Nieko ypatingo. Laidotuvės kaip laidotuvės: linksma ir tiek... :)

8284. Gvntj varnai2003-10-30 14:35
Prajuokinau. Tai gerai. Bet jaučiu, kad pati į cinizmo upelį brendu. Tai negerai:(( Va, sakot linksmos laidotuvės? Taip senų seniausiam kaime būdavo, prieš krikščionybę gerokai... Pagal miesto literatūrą - jau reiktų liūdnai...

8285. Arle2003-10-30 14:53
Mintele tokia kilo. Jei taip surengus kokį Šatėnėčių susibėgimą? Nors kažin :)

8286. Gvntj-ai nuo varnos2003-10-30 15:05
O ką, lietuviai jau krikščionybę priėmė? Tai naujiena. Reikės kolegėms papasakoti. Tai laikas bėga... O atrodo dar taip nesenai tą pasiuntinį iš Romos dorojome... Kažkokia karūna prie jo voliojosi... :)

8287. einantis pro sali2003-10-30 15:32
Vemsiu

8288. HaOrchid to Arle2003-10-30 15:40
Pavojinga mintis, vyk ją kuo toliau, o tai po tokio susibėgimo ir tave ištiks chroniška depresija, vemsi kokią savaitę.. :))

8289. ARLE-ei ziema2003-10-30 15:45
Kaip tik šiandien važiuodama mašina masčiau sau-ot būtų idomu realiai pamatyt komentatorius...susitariam kur susitikt, slenkam visi, už kampo apžiūrim grupuotę, pabėgam:))) ne, galgi išdrįsčiau nepabėgt. kažin kaip realūs atrodytume viens kitam... varna energingai atskristų juodu ploščiuku palsnodamas:))) gvntj-su buteliu konjako drąsiai žengtų:))) Lorka, man regis, tokia lyriška ir santūri studentė su knygų ryšulėliu po pažaščia :))) lietuvis-solidus žmogus, Ha orhid-rimta tokia jauna moteris...oi, įsifantazavau....

8290. Gvntj -> ziemos fantazijai2003-10-30 15:51
Ot tai susikompromitavau su tuo konjaku...:(((( Dabar įvaizdis nukentėjo:))))

8291. Arle-i nuo varnos2003-10-30 15:54
Arle(kine), Jūs prisiminimai apie tolimą ateitį užplūdo ar ką?

8292. žiema2003-10-30 15:54
tai kad neblogai konjakas......... manau, nieks nesipriešintų:))))

8293. Einančiam pro šalį2003-10-30 15:57
Eik, eik

8294. Žiemai nuo varnos2003-10-30 15:59
Žiema, nenervuokit prašau. Jau visai į optimizmą nusiritote. :)

8295. žiema2003-10-30 16:14
aš tai su rožėm ateisiu, gerai? fainai būtų-išdalinčiau kiekvienam ir kiekvienai, paskui eitume kur nors šiltai išgert..kakavos , pakalbėtume apie parulskį ir jo troškimų medį, pakontenpliuotume cinizmo ir liudesio klausimais, pamedituotume..... fainai būtų...

8296. Varna nuo gvntj2003-10-30 16:35
Vaivorykštė? Mhhhmmm... Gražu, bet įtartina...:)) Fui, bjauru, kad taip kabinėjuosi:(((

8297. Gvntj2003-10-30 16:37
Sorry, pradžia turėjo būti Varnai...

8298. varna (vakarais)2003-10-30 17:12
Pikta saulė leidžiasi virš Svetimo miesto, kalbančio Svetima, suprantama bet nesuvokiama, kalba. Amžinai žalių medžių-nemedžių šakos gašliai trinasi į lango stiklą. Amžinas žalumas varo į amžiną neviltį ir nepasitikėjimą... Net ir bjauriai dieną "spiegianti" saulė bėgte pabėga už dvokiančios šiltos jūros - nekantri saulė. Nekantri kalba, nekantrūs jausmai. Laidos žara tokia trumpa, kad net nespėji susišildyti žvilgsnio. Tariama vakaro vėsa tėra iliuzija. Ji atvėsina kūną, bet ne mintis. Sušilusio vyno stiklas atsiduoda pelėsiais...

8299. ziema ... issigandusi ...varnai?2003-10-30 17:30
As atsiprasau, varna, jei ivariau tau depresija..... ar cia tikrai tu?

8300. Leta :-) 2003-10-30 17:44
Apakimas ir yra mirtis.

8301. apie spalvas dar nuo Benignos2003-10-30 19:24
man pirmadienis yra melsvai baltas, antradienis aiskiai geltonas link auxo, treciadienis melsvas, ketvirtadienis raudonas neryskus, bet saugus, penktadienis melynas tamsiai, sestadienis zalias blyskus, sekmadienis- seno nublukusio medzio nulyta balta su auxinem rievem,,,,, semadienis mano i antradieni panasus,,,, ir raides man turi spalvas, ir skaiciai, ir neperseniausiai suzinojau, kad yra yra zmoniu, kuriem su spalvom susije sie dalykai, bet iki aukstuju studiju to nezinojau,,,,

8302. xX2003-10-30 19:44
Na ir slidinėjat jūs ... gražiai.

8303. xX2003-10-30 22:55
Iš 8298 aprašymo galima spėti, jog tai Izraelis:) O kur Tėvynė, varna?

8306. žiema2003-10-31 07:53
na, štai-Varna yra asmenybė-faktas:išskrido ir pokalbių energija nuslopo...

8310. Arle2003-10-31 11:58
Kaip patarė kažkas iš komentatorių, tą mintelę apie susibėgimą veju į krūmus, nes būtent taip, kaip žiema minėjo ir matau susitikimą - žvilčiojimas iš už kampo ir tylus nutipenimas apsimetus, kad ne ten pataikei :) varnai - Ar varnos kranksi tik pesimistiškai? Gal mums prieš Vėlines kokį apšildomąjį varnų chorą suorganizuotumėt? :)

8312. žiema Arlei2003-10-31 12:24
ne, aš nesakau, kad pabėgčiau..gal ir būtų baimės, bet nepabėgčiau, kaip jau būtų taip. papasakosiu, kaip buvo man. Parašiau savo nuomonę apie vieną dalyką, tokia moteris irgi parašė, iš karto abi pastebėjom, kad galim šnekėtis, atsijungėm nuo visų ir rašinėjomės sau laiškus, laiškai vis ilgėjo, tankėjo ir sutarėm susitikt. Kaune, prie knygyno, kai buvo šventė ir daug žmonių....nors aš buvau jai nusiuntus savo nuotrauką, ji manęs nerado, aš jos irgi.....rašinėjomės žinutes-ar tu ne ta, kuri stovi ten ir ten, taip ir taip apsirengus..gi galėjom iš karto susisiekti, bet dar ilginom laiką , nes buvo baisu-o gal apgaus tas įvaizdis sukurtas virtualiam pasauly, norėjos pabėgti, tempėm gumą, pagaliau rašau eilinę žinutę ir girdžiu, kad ją kažkas čia pat netoli gauna-buvom netoli viena kitos.Tiek juokėmės, iš karto už parankių nulėkėm į kavinukę, žiūrėjom viena į kitą lyg įsimylėjėlės, buvo labai smagu. fantastiška.tai buvo tikrai vienas įdomesnių įvykių. Paskui rašinėjomės ir dabar tebesirašom, tapom artimos draugės. Šiaip gal nebūtume susidraugavusios, bet atvirumas laiškuose suartino. Džiaugiuos. kodėl galvoti taip blogai, kad būtų blogai. na, nereikia to, kai nėra artimumo, bet jei jau jis yra, kodėl nebendrauti realiai. Taip kad ir iš žodžių galima susidraugauti, nors kai kas sako, kad mes laiškuos save "pakeliam", gal...tik...nematau tam prasmės... esi koks esi ir tiek....

8313. ziema varnai2003-10-31 12:50
Varna, kaip tu gyveni? Ar nešalta? Kaip būtų gerai karšto vyno taurė......

8315. Gvntj2003-10-31 12:52
Varna, vakarais jūs rašot nuostabiai... Liūdnai... Ko jums taip liūdna, kur esat? Kur jus ištrėme? Ar jūs pats save?

8316. varna2003-10-31 12:58
Tėvynė? Visada norėjau, kad mano Tėvynė būtų koks negyvenamas Norvegijos fiordas. Kaip panorėjau, taip ir bus. Mes, varnos, turime tokį epą: Kai Odinas sutinka Odisėją... Bet ką aš čia. Šiaip jau, nesu "depresijoje". buvo laikas, kai tai patyriau: Kalėdų senelis atnešė ne tą dovaną, kurios paparašiau (tai buvo pirmoje klasėje, kai išmokau rašyti). Nuo to laiko neberašau _ tik blevyzgoju. Viestiek negausi to, ko nori.

8317. varnai žiema2003-10-31 13:03
varna, gausi, ko nori, na , senelio dovanos tai gal jau nebe, bet šiaip.... Gausi. Matyt, nemažai , neįprastai nori....bet geriau norėti ir nesulaukti, nei viską užrakinti kietai savy ir nebesitikėti......

8319. vlk2003-10-31 13:11
Nebesitikėti,kaip nebesitikėti.Laukti laukti ir tikėtis. Laukiu

8320. varna2003-10-31 13:13
Vakar sesuo papsakojo man savo sapną. "Ji vaikšto po gūdų mišką ir sutinka jame Dievą. Ji supranta, kad tai ne Jos Dievas. Ir ji eina toliau - į mišką. Tuo sapnas ir baigiasi. Ėjimu "tolyn"." O aš jai sakau - nebūk kvaila. Sutikai Dievą, tai koks jau čia skirtumas - tavo ar netavo (tyčia taip parašiau). "Netavo", "Netau" - kokie šlykštūs žodžiai! Shit, visai nusibezdėsiu. Skrendu kokios maitos palęsti. Pasklido gandai, kad naują dvėsėlieną kapuosna atvilko. Pasmaguriausiu...

8321. ziema2003-10-31 13:30
negerai su nesavo Dievu...pati meldziaus nesavo Dievui ilgai, per ilgai...... skrisk, varna, maitos, o aš visgi lekiu to karšto vyno, tiek to, nesutikai su manim, išgersiu ir viena , apie dievus pamedituosiu......karštas vynas aptirpdys sniegą.....

8322. Gvntj2003-10-31 13:34
Odinas už išmintį paaukojo savo dešiniąją akį... Ups... aklumas išminties vardan... Kažkada Stohkolme ir aš gyvenau viešbutyje ODIN... Visi čia mes blevyzgojam... Žodžiai yra nulis... Arba "vos vos"... Gali gauti tik pačius "norus", o ne jų išsipildymą - tiesa.

8324. varna2003-10-31 13:40
Nesupratot. Norėjau pakalbėti apie tai, kas atsitinka, kai "aklasis" sutinka savo Dievą? Ar Jis jį "pažįsta"? Ir kaip? O Jūs, kaip?

8325. Gvntj2003-10-31 14:10
Nežinau, kas atsitinka. Visai nežinau. Žinau, kad aš pati kažką panašaus kurį nors momentą gal sutinku kitame žmoguje/žmonėse... Tada toks salsvas gaivus panašus į geležies skonis burnoje atsiranda... Daugiau nieko nežinau. O jūs ar sutinkat savąjį?

8326. Žiemai nuo varnos2003-10-31 14:20
"Aptirpdys sniegą" Žiama? Tai kurių velnių atsibeldėte? ( jei esate Žiama?) Juokauju.:) Vynas "tirpdo" jausmus, o ne sniegą...

8327. varna (suklydudi)2003-10-31 14:22
Žiema. (kodėl parašiau žiAma, papasakos Parulskis..) :)

8328. Gvntj-ai nuo varnos2003-10-31 14:27
Ir "savąjį" esu sutikęs tik sapne. Toks juodais sparnais apsirėdęs. Pradžioj suabejojau, galvojau - kad tai mano draugužė. Tai ne, pasirodė, kad tai D. O šiaip, visą gyvenimą svajojau įspirti Dievui į šikną. Viliuosiu, jog viena dieną mano svajonė išsipildis. Aną kartą nespėjau... :)

8330. Gvntj2003-10-31 15:04
O ką tokio blogo pons Dievs jumi padarė, varniūte? Be to, jis toks į jus panašus... iš sparnų:))

8332. Albertine disparue Nuslydusioms :-) 2003-10-31 15:58
Seniai seniai mačiau dok. filmą : trokšdamas slysti ypač dideliu greičiu ir iš labai aukštai, japonų slidininkas įkopė į Everestą. Nelabai smagiai paslidinėjo: viršūnė padengta sniegu tik kur ne kur, taigi slydo nuoga uola. Apie 300 metrų. Be kita ko, šliuožė su parašiutu. Tai tas ir išgelbėjo. ---Mergaitės, moterys ir pedagogės, labai miela, kad paspalvinat skaičius. Linksmoji matematika, tpsknt. Nors su metamatika, o ypač su smagiaisiais matematikais derėtų juokauti atsargiai. Štai senas mano draugelis matematikas Čarlzas L. Dodgsonas mėgdavo visus kankinti klausimais, pvz., "kur prasideda diena". Rašydavo kreipdavosi net į laikraščių redakcijas. Anot jo, judėdami aplink Žemės rutulį kartu su Saule negalėtume nustatyti, kada "trečiadienis" pradeda vadintis "ketvirtadieniu". Kodėl gi vienu vardu negalėtų vadintis visos savaitės dienos? Pvz., "ketvirtadienių savaitė" arba (dar geriau) "sekmadienių savaitė". P.S. Norėjau pasiūlyti varnos gerbėjoms klubo pavadinimą:" Hannibal Lecter a l’ombre des jeunes filles en fleurs" ( poligloto vertimas: "Kanibalas Čikatila pod senju dievušek v cvietu"). Skanaus, varnenybe.

8333. gerai jau2003-10-31 16:23
Aplinkybės provokuoja mergaites ir moteris išleisti iš savęs cinizmą, kurį ir taip sunku (per jėgą) sulaikome... Ech vyrija - pasakai kokį geresnį žodį - tuoj šaiposi... O norit jūs tų žodžių, oi kaip norit...:) Tiek to... Gerai jau, einam švęst visų šventųjų:)

8334. varna2003-10-31 17:56
Taigi... Marš visi į kapines. ( Oops, norėjau pasakyti "namo"...)

8336. ziema2003-10-31 19:33
esu labai laiminga-cinizmas mane aplanko labai retai, o kreipiu ji i save taip pat. ne, nemegstu jo, nebent kartais jis gali smigteleti lyg pipiras tarp dantu griksteleti, bet siaip jis man baisu, neskanus, ne per astrus, bet labai beviltiskas, tokio lyg jau visiskai beviltiskai nusiteikusio gyvenimo atzvilgio zmogaus pozymis, nenoriu jo, noriu ji tirpdyti lyg sniega..... o geru zodziu, ypac tu, kurie ne tik zodziai del zodziu, o is gilumos sirdies, laukia ir vyrai , ir moteris, na, nelaukia, bet jie sildo, nebent cinizmas butu uzaugines per dideli ledo sluoksni.... o Dieva niekad nevaiksto juodai apsiredes..... jis -meile arba zmogiskumo kruopelyte, kuria rasi kiekviename. ka tik paziurejau laidele apie gotus, patiko ju idejos, reik pasiziuret, gal ka internete rasiu...

8337. žiemai nuo varnos2003-10-31 21:23
Sakot, kad Dievas "niekad navaikšto juodai apsirėdęs". Tai kokią SPALVĄ Jis mėgsta? O gal Jis perregimas? Toks beformis želė? "Meilės ir Žmogiškumo kruopelytė"? Ak, užmiršau, vaikai žūna dėl Velnio kaltės, o jau paskui dievulis atsainiai (ciniškai) numeta mums mielaširdingumo "kruopelytę". Nesvarbu. Vėl piktai pradėjau kalbėti. Žinot, Žiema, prieš tai kalbėję tikino, jog mano cinizmas tai "žinojimo kaip gyventi" požymis, "žinojimo" blogaja prasme. Jūs sakote, kad tai "beviltiskai nusiteikusio gyvenimo atzvilgio zmogaus pozymis". O gal aš ironiškas ir visai neciniškas? Ir kokio žmogaus požymis "ironija"?

8338. ziema varnai2003-10-31 21:55
Zinot, Varna, nenoriu kalbeti as kaip Dievas, nes as nieko nezinau arba nezinau iki galo, absoliuciai, mes galim tik samprotauti, nemegstu kategoriskumo...taigi.....ironiskas zmogus nera blogai, ironija kiek suerzina, smigteli, taip pat kai ir cinizmas. Juolab as neteigiu, kad jus esate ciniskas, manau , kad esat be galo svelnus ir jautrus... cinizmas-spygliai, dygliai, jie smeigia kazkam, issoka is zmogaus lyg gynyba, lyg neviltis kartais, daznai tai buna zmogaus , patyrusio gyvenime skriauda, nuvilto, skausmo israiska... tik velgi-blogai, jei cinizmas uzima daug vietos , sunku tada kitiems dalykam ten augti. O Dieva as pazistu kaip kiekviename zmoguje esanti deimanciuka, kibirkstele, esati, esme to zmogaus , ta tikraja, o ne sugadinta, iskreipta. Todel Dievas man-gal baltas visgi, gal lyg aukso branduolelis zmoguje, tik jis , tas branduolelis gali buti uznestas , pasleptas, uzmirstas, pavarges ir nusimines, verkiantis, uzguitas, piktas, ir kai jis nuskaidrinamas, kai jis nuplaunamas , jis sviecia Dievo sviesa-zmogui buna tiesiog paprasta gyvent, na, jis gyvena ir tiek, ir vargsta, ir dziaugiasi, bet jo akys isduoda esant Dieva.Juk buna-ieina zmogus ir regis nusvinta viskas aplink, jis turi Kazka Tokio-lyg isminti, lyg zino Ta Kazka. grazu tai... tik sunkus tas kelias i Dieva ar savasti , retas ji randa, kiti seniai nesitiki jo rast, net nezino esant, netiki. As pati daznai uzverciu ta kelia visokiais nereikalingais savo minciu, jausmu produktais, paskui vel krapstau, ieskau. Kiti zmones laimingi-Dievas pas juos pats tarsi ateina, jie atrodo gimsta ismintingi, geri,turintys lyg Dievo patepima, dovana, o kartais Dievas ateina per kancia, kai zmogus nukrenta taip zemai, lyg dugno.... Oi, Varna, jei "aklas" budamas sutikai Dieva, ji matysi nuojauta, kuri tave nenumaldomai trauks eit, priesinsies, abejosi, eisi atgal, o vis vien verkdamas ar pykdamas nuseksi paskui... Nieko tokio jei Dievo vardu ivardinsi ir nuostabia moteri.Ji ne Dievas, bet tau bus proga pajust ji arti...

8342. žiemai nuo varnos2003-11-01 01:06
Žinot, H. Hesse tiek rašė ir galvojo apie Dieva(us), bet pabaigoje padarė išvada, "kad gyvenimas prasmę įgyja tik per meilę". Aš sutinku su juo ir manau, jog tas "deimančiukas", apie kurį Jūs kalbate, ir yra meilė. Na, kas turi daugiau, kas mažiau - čia jau kaip pasiseks. Tai kvaila ir juokinga, kad staiga pradėjome svarstyti apie Dievo "spalvą". Manau, jog tikriausią Jo "įvaizdį" turi aklieji. Tie, apie kuriuos pasakojau. Juk jie gali "įsivaizduoti" parašiutų spalvas. Bėda tik ta, kad mums, regintiesiems, niekada nepamatyti to, ką jie mato.

8345. ziema varnai2003-11-01 09:05
pabijojau tiesiai ir pasakyti, sukau sukau , kol privedziau JUms apie Moteri. Taip, tas deimanciukas yra Meile. KOks skirtumas-akli, kurti, ligoti, kuproti, labai grazus-mylim.....Kuo besalygiskiau, tuo tas deimanciukas labiau svyti:))) Ok, gero Jums visiems... savaitgalis.......

8354. aidas varnai2003-11-01 14:40
Jusu varno super talpus ir lakoniskas etiudas (8159 - super itaigu!) vercia papildyti ir cituojamo H.Hesse (8342) meiles formule, kuri galbut paaiskina jusu pat-ies/ios nuotaiku regtaima: "Esu neistikimybes, kaitos ir fantazijos gerbejas. ... Tai, ka mes mylime, as visada laikau tik palyginimu, alegorija. Kur musu meile prisikabina, ir tampa istikimybe bei dorybe, ten ji man darosi itartina"H.Hesse

8357. Aidui nuo varnos2003-11-01 16:06
"Etiudas" tai Edgaro A. Po eilėraščio "Varnas" ištrauka. Vertimas K. Navako. Jeigu mokėčiau taip puikiai rašyti, jau senai būčiau galą pasidaręs... Kai pasieki tobulybę nebėra jokio tikslo šliaužioti po šitą Žemę. :)

8360. s2003-11-01 17:44
Jūs jau tobulas Varne,po 8298.

8362. J.2003-11-01 19:58
Niekaip negaliu įsivaizduoti šliaužiojančios varnos! J.

8364. J. nuo varnos2003-11-01 21:44
Šliaužiojama ne kūnu, šliaužiojama mintimis. :)

8365. S. nuo varnos2003-11-01 21:47
Ačiū S., "paguodėte"...:)

8367. Jonukas :-) 2003-11-01 23:53
Labai labai geras straipsnis.

8375. varnai nuo maxo2003-11-02 18:06
tik tiek nors ir A.E.Po taip rase , bet galo pats sau nepasidare (jei neskaitysime alchogolio vartojimo , kaip letines savizudybes). o pries mirti tai matyt sliauziojo zeme ...nes rado ji siukslynuose

8376. budulis :-( 2003-11-02 18:20
ei,varne,ta vakarini opusa irgi is E.Po nusirasei!!!?

8378. maxas2003-11-02 18:27
"I have great faith in fools - self-confidence, my friends call it."A.E.Poe

8383. maestro :-( 2003-11-02 20:41
fuck up ta Parulski, labai jau didelis tapo; uzleisk vieta

8384. maxas2003-11-02 20:42
net pats nezinau kodel tai parasiau , ..is pradziu buvo viskas aisku , o dabar neaisku - gal kas galit isversti tiksliai sia aiskia(?) minti ?

8385. Mistra2003-11-02 21:00
Gerb. Varna, atskrisk į Fantos "Užuovėją", ten apie Tamstos asmenį šnekama, gal ir Tamstai tai bus įdomu. Jei nežinai adreso - rašyk man e-mailą. Linkėjimai.

8386. Lorca2003-11-02 21:04
Mistra,varnai jau parašiau ir gavau atsakymą.Buvo.Skaitė.Laukia mūsų visų išvadų.

8387. aidas2003-11-02 21:15
nors ir nukrypstame nuo temos (jei atsakingai, tai irgi turi verte) - S.Parulskio elegija puiki. Mena gali paneigti tik menas, ne susinervines Maestro ar siek tiek musono retkarciais perpuciama Varna, kurios daug kibirksciu yra vietoje ir liuks.

8391. buduliui nuo varnos2003-11-02 23:20
Ne, tą opusą nusirašiau iš širdies..:)

8392. Mistrai ir Lorcai nuo varnos2003-11-02 23:26
Ar UŽUOVĖJA gali turėti adresą? Ačiū Mistrai už linkėjimus, o Lorcai noriu pasakyti, kad nieko negavau, atsakymo nesiunčiau, niekur nebuvau ir nieko neskaičiau. Bet nežiūrint į tai, "išvados" mane visada domino. Tai panašu į "nuosprendį"?

8394. Maxui nuo varnos2003-11-02 23:33
Žinai, Maxai, turėjau puikią Edgaro poezijos knygutę, kurioje šalia angliško varianto buvo pateikti vertimai į rusų kalbą (nuo pirmųjų iki dabartinių). "Varnui" buvo pateikti penki vertimai plius vienas proza. Man visi patiko, nors skambėjo be galo skirtingai. O knygutę pavogė. ( gal taip ir geriau, bent jau prisimenu ją su švelniu virpuliu širdyje). Klausykit, o kodėl šriftas nuo 8315 komentaro pasviro? Mus bando "palenkti" kažkieno pusėn?

8395. Lorca2003-11-02 23:33
:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

8404. maxas varnai2003-11-03 10:05
tiesa sakant Poe seniai ko nors neskaiciau , nors anksciau angliskai esu labai daug jo skaites,vertes- apturejau dideli malonuma( nebuvo prasmes skaityti rusiskai - nes tai taip pat sunku kaip ir angliskai poe skaityti ).o lietuviski vertimai labai vaikiski( skamba kaip pasakos) isskyrus navako "varna". turiu angliskai visa jo kuryba ,,,iskyrus "eureka"...kazkodel neikur nera ...o poe laike tai geriausiu savo kuriniu...tiesa sakant kelia itarima aplamai "eurekos " egzistavimas - , bet bodleras mini ja kaip poe laikyta " geriausiu "...

8406. Maxui nuo varnos2003-11-03 11:06
www.pambytes.com/poe/stories/eureka1.html Paskaitykit.

8409. maestro2003-11-03 11:43
jaugi jo atominis negatyvizmas ir nusigrezimas (nors ir lyriskai paaugliskas) nuo meiles pasauliui igryso; po to netgi gebi salduji Marcena pagromuliuoti bent pora minuciu.

8411. vlk2003-11-03 12:05
Gaila.Geriau kinietiškai būtų tada perskaityč.Jei pasiilgot tai ieškokit ,ieškokit kur benuklydę,benukeliavę būtumet visada laukiam.Kaip igryso,o ilgesys

8415. Gu gu gu2003-11-03 14:07
Labai daug jau prirasyta cia visko.

8420. labadiena2003-11-03 15:18
nei cia komentarai nei ka geriauk skaitykim ir nekomentuokim, o tais s.... gaunasi pilva tik susuka

8421. Diana2003-11-03 15:52
Buvau porai dienelių "iškritus" iš Jūsų minčių labirinto,tik dabar pradėjau skaityt, tai net širdis apsąlo, kai radau varnelės įvardintą inicialą D. Galvojau čia mane, Dianą, prisiminė, juk taip stengiausi širdingais žodeliais pamaloninti. Noriu ją ir nuo kitų internautų, kviečiančių į pasimatymus, ginti. Tai aš pirmoji žadėjau ją sutikusi kaštonų karoliais papuošti. O dabar iš sodybos parsivežiau dar kaimyno įdėtų skerstuvių - žinau, kad varna tikrai gardžių kąsnelių neatsisakytų. O šiaip Jūs visi tų skerstuvių verti -kai visa tauta nelabai švarius politikų kailinius varto, taip subtiliai filosofuojate apie spalvas ar vienas kitą mintimis "kutenate". Ech!

8422. Dianai nuo varnos2003-11-03 16:09
Diana, brangioji, man labai "nepatogu" prisipažinti, bet esu varna su, kaip čia pasakius, kiaušiais. Tai yra - vyras. Bet skerstuvių skanėstais neatsisakysiu pasmaguriauti. Mes, varnos, mėgstame palesti už dyka (galima pagalvoti, kad esame kada už ką nors mokėjusios. Na, nebent už savo mintis). :)))))))

8425. varna2003-11-03 16:27
O aš jau kitam ŠA numeriui prisirpau. O gal prinokau?

8426. varna2003-11-03 16:44
Vidudienis. Prakaitas sruva nuvargusių nuo likimo prekeivių veidais. Jis vilgo rūbus, bet ne jausmus. Prakaitas. Skaidrios kūno išskyros. Jos susilieja su mintimis - proto išskyromis. Bet Žemės visa tai nepasiekia: daugelio kartų rūpestingai dengtas akmenimis jos veidas nusisuko. Nusisuko vidun. Bergždžias prakaitas... Bergždžia auka...

8427. Gvntj2003-11-03 17:03
Varna, rašykit apie Svetimą miestą, nekantrią kalbą, jausmų nepaliečiantį prakaitą. Kai savo cinizmą perleidžiat per jausmus, jums išeina labai aukštos prabos tekstas... Nedrįstu vertint - galiu tik pasidžiaugt...

8428. Diana varnai2003-11-03 17:07
Varnele, aš tai viską gerai supratau apie Tavo vyrišką priedermę. Bet bijau - nors ir esu princeses Dianos vardu krikštyta, bet kas žino- ims kokia nors varnelė, su kuria esi susiporavęs ( pats tuomet turėtum būti varnas )ir man į šukuoseną įsikibs, kad svetimus vyrus vaišėmis vilioju.Atleisk...

8429. Dianai nuo varnos2003-11-03 17:24
Nusikirpkit plikai, Diana princesė. Nieks į plaukus neįsikibs. Juokauju. Šiaip jau, mėgstu plunksnuotas varnas.

8430. Gvntj-ai nuo varnos2003-11-03 17:26
Pasistengsiu. Bet širdis kviečia kovoti. Nenuleidžiu sparnų! :)

8434. maxas dekoja varnai2003-11-03 21:21
Didelis DEKUI! aiksu, suzlugdei iliuzijas, kad "eureka "tera iliuzija ...bet nuosirdziai ieskojau sio kurinio daug metu.

8435. maxas varnai2003-11-03 21:32
tuo paciu noriu paklausti( gal antra iliuzija suzlugdysi) , gal zinai ar kas nors lietuviskai yra isspausdinta Paul Valery ? (iskyrus ese "vakaras su ponu testu "

8440. Maxui nuo varnos2003-11-04 12:18
Deja, apie Paul Valery lietuviškus vertimus nieko nežinau. Rusai turi išsivertę ir net internete yra: http://lib.ru/CULTURE/VALERY/about_art.txt (o "Eureką" būtų šaunu ir lietuviškai paskaityti. Gal išverstumet ir išspausdintumet?)

8444. varnai nuo maxo2003-11-04 20:31
del eurekos: ten apie 80 puslapiu...perskaityt, tai aisku perskaitysiu, bet deja nesu toks stiprus kad savo vertimus pateikciau viesai- tai tik savo malonumui , bet ir tai tik pasiteisinimas, nes paskutiniu metu kitiems malonumams atsidejes. nors ka gali zinoti , gal kada nors...(( aplamai as ne literatas...)

8446. ...2003-11-04 22:09
nu ir prikomentavot...

8448. maxui nuo varnos2003-11-04 23:17
Jei sakot kada nors, reiškia bus. Lauksim.

8449. varna2003-11-04 23:19
Ką gi, komentarų rekordas sumuštas. Klausykit, o gal padarom pauzę sekančiame numeryje? JUOKAUJU.

8450. zuika2003-11-04 23:32
juk ne del rekordu liejames...

8451. zuika2003-11-04 23:41
mane ta seile ant lupos is proto varo. tai gundo, tai ... atvirksciai (o kaip atvirksciai? - paklause zuika. Taip ar taip atvirksciai? Greiciau taip.)

8454. Gvntj2003-11-05 09:47
Jeigu pažiūrėtume į seilę ant lūpos tiesiog kaip į seilę ant lūpos, tai prisimintume save vaikystėje su padribusia seile ant lūpos ir šiek tiek išsigandusiomis akimis ir seile padribusia nuo išsigandimo, kad padribo seilė ant lūpos... O jei pažvelgtume į seilę ant lūpos, na, jau kaip į seilę ant lūpos - ne šiaip nudribusią, o nutįsusią grakščiai ir tinkamu laiku ir sustojusią tinkamoje vietoje, jeigu mes imtume ir taip be jokio pykčio ir susierzinimo pažvelgtume į tokią pasididžiavimą keliančią seilę, argi tai nepaskatintų mūsų vakarais sėsti prie veidrodžio, užsidegti ne pernelyg įkyrią šviesą ir septynis vakarus per savaitę septynias valandas per dieną treniruotis taip dailiai apsiseilioti..?

8455. varna2003-11-05 10:31
Čia ne seilė. Čia ašara.

8457. Gvntj2003-11-05 10:53
Apie ją ir rašiau.

8458. zuika nenurimsta2003-11-05 10:54
taip, varna - cia asara. o is akiu seiles bega. ne visada - kartais. ypac kai reikia apsimesti susipratusiu. gerai atsimenu mokyklos laikus, kaip seiles staigiu pirstu judesiu virsdavo asaromis, tada mokytoja susigraudindavo ir atleisdavo...

8459. zuika nori dar pridurti2003-11-05 11:00
is kur tas mokytoju naivumas...

8460. zuikai nuo varnos2003-11-05 11:04
Zuika, nurimkit.

8461. Gvntj-ai nuo varnos2003-11-05 11:06
Gvntj, turėjau akimirką laisvo laiko. Parašiau Jums kelis žodžius.

8462. varna2003-11-05 11:08
Aš retai žiūriu sau į akis. Nes kada bepažvelgčiau, jos man priekaištauja. Mieliau žiūriu į savo lūpas. Jos šypsosi. O gal šaiposi? Iš akių? Bet niekada to nepaklausiu lūpu. Jos tylenės. O akys – plepės.

8467. Gvntj ->> Varnai2003-11-05 11:42
Varna, arba paštas vėluoja, arba nežinau, kur ieškot...:((

8470. Gvntj-ai nuo varnos2003-11-05 12:25
Gal negirdėjot paštininko skambučių? Juk jis skambina tik du kartus. :) :(

8475. lietuvis2003-11-05 13:38
aš myliu keulę, keulė myli varną, varną myli nieką, niekas man nerūpi. Pastebėtas nepaprastai didelis komentatorių aktyvumas. Ar tai tik nebus susiję su... artėjančiu mėnulio užtemimu ?

8478. Gvntj2003-11-05 14:07
Varna, nieko kito nebelieka galvoti - tik kad paštininką kažkur pakeliui pašovė:(( O žodžių norėtųsi...

8479. Gvntj-ai nuo varnos2003-11-05 14:17
O kiek žodžių reikia žmogui turėti, kad jis pasijaustų laimingu? Visų vistiek niekada neturėsi. Be to, tarp žodžių labai dažnai, oi kaip dažnai, pasitaiko ir padirbtų. O prietaisas, vadinamas "siela", nevisada sugeba atskirti tikrą nuo falšo. Deja, ir tylą galima padirbti. Tiek jau to, Gvntj, gyvename falsifikuotame pasaulyje. Linkiu falsifikuoto džiaugsmo falsifikuoto rudens falsifikuotoje padangėje. O Paštininkas. Jis ateis.

8482. ziema2003-11-05 14:58
Dieve, kaip liūdnai rašo varna, gerokai liūdniau nei ruduo. O as nenoriu sutikti su falsifikavimu ir sieksiu kitokio gyvenimo.... daug ko išorėje nepakeisi, bet savo sieloj gali, vis dėlto-gali.....

8483. Gvntj2003-11-05 15:12
Va, kiek apsiraminau, tai galiu rašyt. Žodžiu, nuo žodžių laimingas netapsi, tai viena, ypač nuo žodžių faršo (tyčia taip parašiau). Antra, falsifikatoriai vis tiek kada nors išaiškinami. Trečia, pasilieku viltį sulaukti Paštininko su varpeliais:))))

8484. Gvntj-ai nuo varnos2003-11-05 15:26
Gvntj, Jūs mane gąsdinat. Jūs ką, Optimistė? Atsipalaiduokit nuo optimizmo gniaužtų. Nusipjaukite tuos džiaugsmo antrankius. Spjaukite į veidą Laimei. Išmeskit Palaimą į senjausmių šiukšlyną. Žinau, tai sunku. Ir aš pradžioje šypsodavausi vėlią naktį po pagalve, kai niekas nematydavo. Bet dabar. Savo Liūdesiu pranokau Mokytojus. Mano Pykčio pavydi man mano Guru. Net Likimas lenkia galvą prieš mano Cinizmą. Oooo... Šita tamsa galiu "apšviesti" likusią pusę Pasaulio. Nes kita pusė skendi amžiname šešėlyje.

8485. друг2003-11-05 15:47
Мне показалось, что Ворон немножко "свехнулся". Ну так, временно. Болезнь самобичевания проступает почти в каждом его выпадке. Ворон, отдохните. Перенапрежение в сфере мышления приводит к побочным явлениям. А эти явления мало кого иртересуют. Кроме врачей и их пациентов.

8486. Varnai nuo gvntj2003-11-05 16:06
Matote, gyventojoms tokios kategorijos kaip "optimistas" ar "pesimistas" negalioja. Jei ryte maudamasi laimę ant kojų, pastebiu, kad nubėgusi akis, teisingai – ją tiesiog išmetu į šiukšlyną ir imu naują. Tai nei sunku, nei lengva. Kai kepdama kotletus, netyčia į mėsą įmušu kokį liūdesį su rausva dėmele, tučtuojau išgraibau ir tol trinksiu peiliu, kol pataikau į ryškiai geltoną be jokių senjausmių priemaišų. Cinizmo dedu pagal skonį. Likimo pataupau mylimiausiems svečiams.

8494. Gvntj-ai nuo varnos2003-11-06 10:11
Mačiau šitą receptą knygoje "Tibetiečių vienuolių tradiciniai valgiai".:)

8495. mėlynakė2003-11-06 13:36
E.A.Po :copy and paste; Tibetiečių vienuolių tradiciniai valgiai: copy and paste; What else rasime po Troškimų medžiu?

8496. Diana varnai2003-11-06 14:53
Varna, tu dabar man patapai tokia panaši į patį Parulskį realiame gyvenime, kad sutikusi jo personą gatvėj čiupsiu už skverno, kad įsitikinčiau,jog arčiau kūno nėra nė vienos plunksnelės...:)))))

8497. Kolombina2003-11-06 15:00
Kokie ilgi ir išsamūs paverkšlenimai, raudojimai, savęs plakimas ir gailėjimasis. Net Varna, kurios kranksėjimas dvelkė sveiku optimizmu, pranoko savo Mokytojus. Nusprendžiau ir aš prisijungti - kaip man gaila savęs, niekas manęs nemyli ir po troškimų medžiu Senis Šaltis nieko dar šiandien nepadėjo...

8498. Dar apie tradicinius patiekalus:)2003-11-06 15:19
Varna - tai ne Parulskis.

8500. Arle2003-11-06 16:52
Prikomentuota tiek daug, kad tingiu ir skaityti :)

8501. zuika suabejoja savimi2003-11-06 17:03
as irgi tingiu skaityti. bet rasyti netingiu. tai kas as - tinginys ar ne tinginys?

8502. zuika klausianciai teigia2003-11-06 17:05
parulskis - tai varna? jei ne varna - tai greiciausiai jis yra kas?

8503. varna2003-11-06 17:32
Kažkodėl netikiu tavimi, Kolombina. Kas verkia iš tikrųjų, deda daug daugtaškių (tokia aliuzija į riedančias ašaras), O tu tik pabaigoj skūpiai nužėrei trys šykščias ašaras. Kolombina - tai ne Žemaitė, Geda - tai ne Mieželaitis, Kopūstas - tai ne raugintas Agurkas, Apelsinas - tai ne Senis Šaltis. (o klausykit, šiandien kažką turėjo padėti po medžiu? velnias, ir vėl pražiopsojau. einu verkti...) Toks "kaifas" kartais nesąmones rašyti. Nieko, liko dar dvi dienos iki naujo numerio. Pažabosiu savo sentimentalizmą ir vošiu atsivedėjęs su optimizmo kuoka per dantis ... autoriams.

8504. abejojančiam zuikai nuo varnos2003-11-06 17:36
Priklauso nuo to, ar tu tingi skaityti tai, ką tu rašai.

8505. ir dar apie reliatyvumą ...2003-11-06 17:40
O kuo kopūstas - ne raugintas agurkas???:)

8506. zuika aporijoje (zenono)2003-11-06 17:43
kol rasau - netingiu. dar nespeju parsyti - jau tingiu.

8507. zuikė ->> zuikai2003-11-06 17:52
Merkiu akį:)) Patiko 8506:), vakar irgi.

8508. 8505 nuo varnos2003-11-06 17:58
Na visai jau. Tai dar paklausk, o kuo šienas - ne šuo? :)

8509. zuika pasimetes. baikit2003-11-06 23:14
nusishausiu: shuo ant shieno ar shienas po shunimi? beveik visada abu (vienodi kirčiai ant beveik ir ant visada. ar shuo shuni dzhiovina, ar shiena - vis tiek tai kurmio kosuliai, t.y. suo shiene/shienas shunyje.

8510. zuika siuncia saules zuikuti2003-11-07 01:36
vilniuje gera gyventi
myliu nauja nr, dhammapada, ten visai visai netamsu ir GIUSEPPE UNGARETTI upes - Štai jos mano upės rytoj ištekės ištekės ir negrįš... nebent aš vėl sugrįšiu? Rytoj.

8516. Diana2003-11-07 13:14
Vai, vai, vai... Na ir užauginom visi savų Troškimų medį:iliuzijom apkarstytą, sarkazmu apgenėtą, nuoširdumu palaistytą. Auk, medeli, žaliuok!

8521. baiska2003-11-07 15:13
na,ka galima pasakyt. ko tais gerkeles kamuoli pajutau kai strapsni perskaiciau. autorius asmeniskai patinka ir kuryba patinka. o kas mano kad jis ` isimylejo`tai jo ir paklauskit

11951. noname2004-01-27 19:40
meile tinka sigitui

15478. anonimas :-( 2004-04-26 14:14
jus visi gaižiai nes rašot apie kažkoį šiknių!!!:D

15480. manikenė:) :-) 2004-04-26 14:21
labai geras straipsnis, man labai patiko!!!!!!!!!!!! myliu myliu myliu!!!

16473. Ausra :-) 2004-05-11 14:34
studente iesko darbo kaune, keiptis tik su rimtais pasiulymais.

49968. wesn2006-01-07 23:51
labutis

Rodoma versija 180 iš 204 
13:28:24 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba