ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-06-28 nr. 658

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Dainavimas atsistojus (98) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Nuo ciniškojo kranto iki sentimentaliojo (1) • LAIMANTAS JONUŠYS. Apie kvailybę (26) • AGNĖ BILIŪNAITĖ. Rytų frontas, arba Kai už lango vaikšto SŪRS (16) • ALIS BALBIERIUS. Trobelė ant debesies (4) • DANIEL PASTIRČAK. Keturių apvalančių palaiminimų paradoksas (23) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (5) • DOVILĖ ZELČIŪTĖ. Poezija (9) • RŪTA BIRŠTONAITĖ. Scenarijus ir filmas (3) • JORGE LUIS BORGES (6) • KASPARAS POCIUS. Ir nebus mirties karalijos (5) • VYTAUTAS BERENIS. Vilniaus architektūros raida ir istorinis kontekstas (4) • Narvydžiai: matulitos gyduolės (12) • ANTANAS LAPĖ. Mano televizorius (3) • ANDRIUS ŠIUŠA. Tokia hagiografija (3) • Liūnė Janušytė. Korektūros klaida (9) • Laiškai kitiems, sau ir el. redakcijai (50) •

Dainavimas atsistojus

GINTARAS BERESNEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Richard Avedon. Dovima su drambliais. 1955

Su lietuvių dainavimais labai gražu. Tokie gražūs dainuojantys lietuviai, išsižioję jie, dantys balti, nublizginti nuo lašinių; akys mėlynos saulės spalvos, nes saulė lietuviui prisimerkus atrodo mėlyna, na gal kiek žalsvoko atspalvio. Todėl jis ją ir įsipaišė į tautinę vėliavą, viršūnėlėje, kad neužmirštų, kaip ji atrodo prisimerkus dainuojant, prisimerkus, kaip prisimerkia vištos ir gaidžiai, rytą skelbiantys; kaip Saulė matosi krintanti pro lapiją, ji geltonai žalsva ta Saulė, ir prisimerkus dainuojant irgi spalvos pasidaro tautinės, aukštas natas traukiant – šviesieji vaivorykštės tonai, žemas, akis ir burną su dantimis aštriais žemyn lenkiant, akys įžiūri žalią raudonį nuo kompiuterio sausros paraudusios ar raudono kapiliaro įtrūkusio spalvą traukiant sunkią didelę natą.

Lietuviai dainuoja kaip pasiutę, tai vadinamoji dainų tauta, nors latviai turi savo nuomonę, o, kaip įprasta, atskirą nuomonę tiek apie latvius, tiek apie lietuvius turi estai, kurie visada turi savo atskirą nuomonę, bet apie estus ir jų dainas tiek.

Lietuviai dainuoja tiek individualiai, tiek šeimomis, giminėmis, grupėmis. Dainuoja jie ir miniomis, o tai yra šventė; kuo daugiau dainuoja, tuo šventė didesnė, o kai dainų ima varvėti per kraštus, tai būna dainų šventė.

Dainuodamas žmogus seilėjasi, jam norisi šnypštis, kasytis nugarą, bet tai yra tik pirmieji įspūdžiai. Tai tik pradžia. Ir jie pagauna tik tada, kai dainuoji ką nors iš Pūko radijo ar bet kokio pageidavimų koncerto. Pageidavimų koncertų dainos goslios, užkimusios, be Mamontovo, bet su Cicinu ir tokiu žmogumi su skrybėle, kuris dainuoja dažnai ir visur, bet tai ne Stakėnas, kurio skrybėlė didesnė ir kuris yra didelis dainininkas. Bet gana apie personalijas, nes daina nėra personalija, nors kiekvienas laužia tą dainą savaip, po teisybei, daina yra laisva ir nepriklauso niekam, nes ji liaudies, o liaudis niekieno, ir tas, kas liaudies, irgi niekieno, todėl iš liaudies tiek daug ir imama, ir imta, ir bus imama, kaip ir liaudies dainos paimtos ir būgnijamos iškreiptais būdais per balius. O jei apie populiarias ir nepopuliarias dainas, tai geras dainas dainuoja aktorių trio ir Keistuolių teatras, bet mes ne apie tai. Mes apie kitą dainą, autentišką ir nuogą liaudišką.

O jeigu apie liaudies dainą, tai ją dainuoja eilinis lietuvis; jeigu jis girtas, dainuoja apie kalnus ir mūrus. Jeigu jis blaivas – apie mergeles. Bet lietuviai vyrai, šiaip savo vyriškumą branginantys ir ginantys net tose vietose, kur nelabai reikia, nemano, kad dainuoti nevyriška; ne, dainuoti yra vyriška, net "Pasvarscyk antela", o jau "Tyliai leidžias nuvargusi saulė" – tai išvis visų vyrų himnas. Jei reikėtų įvesdinti moterų ir vyrų himnus lietuvių kultūros apyvarton, tai moterys plėštų ką nors karingai lyriško, o vyrai – visišką išskydusį lyrizmą; visai to nesisarmatydami.

Bet ne apie tai aš. Ne apie vyrus ir moteris, o apie liaudies dainas, švelnias, melancholiškas, bet iš tolo įsiklausius – kietas, barbariškas, nieko nežadančias gero anei dainininkui, anei klausovui, išskyrus didelę grėsmę. Iš tolo tai dundantis baisumas, net jeigu mergelė apie bernelį ar bernelis apie žirgelius, visai nekalto turinio dainos; ir tai pagaugai eina.

Tiesa, tada, kai padarai tokį pokštą nepokštą, – imi klausytis dainos, nesiklausydamas žodžių, melodija padvelkia barbariška kieta jėga, net jei iš mažos gerklytės sklinda.

Žodžiai sušvelnina, žodžiai panaikina tą baugulį, kuris šalčiu sukte suka vidurius; jei imi nesiklausyti lietuviškos dainos žodžių, spinduliniame rezginyje nusėda švino sunkumo siaubas.

Bet prijaukintas siaubas, toks savas.

Vėl įjungi sąmonę – taigi mergelės, antelės, žirgeliai, rūtelės, dobilėliai.

Buvo čia ko bijoti.

O buvo.

Kas su tom mūsų dainų dainelėm, nežinia. Nors folkloristai užkimdami kalba apie liaudies dainų grožį ir turiningumą, užmušk, nėra to turinio; per visą dainyną kartojasi tas pats. Dobilėliai, ąžuolėliai, mergelės ir gegelės, ir antelės – viskas gerai, bet jose, tose mūsų dainose, niekas nevyksta. Ogi nieko neatsitinka. Kažkas išjoja, kažkas lieka. Kažkas pro šalį praskrenda. Kažkas grįžta. Kažkas negrįžta. Žaliuoja, ošia, kalnas, giria, sodas, paukšteliai, ežerėliai, upės. Kas tai? Siužeto jokio. Dainorėlė ar dainorėlis dainuoja stovėdamas. Įlipęs įaugęs kojomis į žemę, jis yra vidury, aplinkui įvykių pėdsakai. Ne patys įvykiai, o jų atspindžiai zerkolėliuose dūšių.

Tekstai dainų pasibaisėtinai neinformatyvūs. Dažnai pasikartojantys, persikartojantys ar nuoširdžiai pasakojantys apie žirgelių ganymą, na, panelių lankymą. Kas be ko. Saulelė, kalneliai, jūrelės marelės, lelijos. Siūbuoja, joja. Gal ir įvykiai. Bet nelabai užkrečiantys smalsumu; pasikartojimai begaliniai, o begaliniai ir varantys nuobodulį, o ne tango aistringą siužetą, ne, aistros jokios, nei pamokymų, nei istorijų kokių nibelungiškų.

Lietuvis dainorėlis stovi ir dainuoja. Tiesa, eidamas jis irgi dainuoja, bet tada ima žagsėti, dirba ir dainuoja, bet tai jau daugiau moteriškos, geria ir dainuoja, o tai jau vyrai ir moteriškos, ir maži vaikai. Bet dažniausiai dainuojama stovint ar sėdint, ir apie ką – įsigalvojus ir įsiklausius tai visai apie nieką, ir aš tuo didžiuojuosi, nes tas niekas yra didelis.

Lietuvė ar lietuvis dainuoja apie laukimą. Visos dainos yra laukimo dainos, šit ims kas ir atsitiks, aš plauksiu, žada, aš skrisiu, žada, aš eisiu, žada – bet neina ir neskrenda kažin kodėl. O jei ir skrenda – tai visada pro šalį, pro debesis, pro kalnelius, bet pro šalį, arba stebėtojas tiesiog ima ir mato dingstant padangėje gulbių pulkelį ar bernelį, ar mergelę užu miško, užu marių. Tai meditacinis matymas, meditacinė jausena. Štai ką noriu pasakyti apie tas gūdžias liaudies dainas. O meditacija būna tada, kai ištuštėji pats, kai savo sąmonę valaisi sluoksnis po sluoksnio, gulbės plunksnomis, medžiais kalneliais dairydamasis, bet išmeti žvilgsnį ir balsą į aplinką, idant imtum ir ištuštėtum.

Visos lietuvių dainos apie laukimą, o tai yra kiekvienos meditacijos tikslas. Išsemi, išdainuoji, išdainuoji pasyve, stovėdamas ant žemės, ištuštėji visas, ir tavo sieloje pasidaro tuščia, lietuviškos dainos tobulasai tikslas yra tuštuma dūšios, ištuštėjimas, tam ir melodijos migdančios kraupiam apsnūdimui, bet tai ištuštėjimas, dainuojama, idant būtumbei tuščias.

Tibetiečiai taip gieda mantras – gieda eidami, gulėdami, stovėdami, mušdami jako jautelio nugarą pančiais, ardami kalnų atšlaitėse, varo savo tą om mani padme hum ir kitokių moka mantrų, o taip jie daro, idant siela ištuštėtų ir nusileistų budos vizijos visokios, bet ir tai dar tik pradžia, nes vis vien mantra tai dievybę šaukia. Šaukia, žmogų išvalydama, ir žmogus, rėkaudamas mantras pro nosį, ištuštėja, jo sąmonė lieka švari ir joje nieko nėra, tik nusileidimo aikštelė Dievui.

Meditacija, kai ištuštinama sąmonė, ir tam mantros; meditacija, kai ištuštinama sąmonė, ir tam lietuviui dainos.

Dainavimas nėra laiko praleidimas ar gražios sielos apsireiškimas baisioje dainoje apie nieką, apie gulbės plunksną, anties pėdsaką vandenyje, kai nėra pačios anties ir vandens nėra, apie lelijas žiemą.

Lietuvis dainuoja vis dėlto atsistojęs ir jam ta vieta, kur stovi, – pasaulio vidurys ir jame jisai tuštėja.

O ištuštėjęs pasaulio vidury ant kalno ar girioje, ar lauko gale tu lieki tuščias jausenai, kuri nepalyginama niekaip ir nepasiekiama jokia kita magine priemone, nekaip liaudies daina, kuri jau iš magijos mistikon pereina, ištuštėji, kad nebūtum.

Ir kai tavęs nėra, ateina Dievas, kilnodamas kojas ir rankomis debesis sklaidydamas, ir nusileidžia į tavo kaukolę, ir pasižiūri pro tavo vyzdžius, ir pasako antelės antelės.

Ir nueina, ir sugrįžta namo, tačiau tavo vyzdžiai šlapi nuo Dievo.

Ir kaukolės viduje jis pasistatęs krasę, ir žinai, kad dainuojant atsistojus jis ten gali ateiti dideles pėdas pailsinti, didelėm rankom iš vidaus paglostyti smegenį, bet tai dar vienas lauktuvis, kai tu ištuštėji ir pasidarai vietą tuščią. Būna, kai kaimas dainuoja ir į jį nueina Dievas, būna, kai minia dainuoja ir į ją nueina Dievas, būna, kai šimtas tūkstančių dainuoja atsistoję viduryje ir į šitus dainuojančius Dievas nulipa ir būna toje tuštumoje, nes tai jo namai ta tuštuma, ir tai kolektyvinė meditacija, bendruomenės meditacija, leidusi kadaise genčiai suderinti savo pasąmonės kamertonus, savo ryšį su dievais ir tarpusavio susiskambėjimą. Daina – ne maldos forma, nes ji nieko neprašo, tai žodžių tarimas, idant būtum tuščias, o tai mantrų tarimas, ir dainos yra mantros lietuviškos, kad būtų tuščia nuo žodžių, ir žodžiai – tik laipteliai, kuriais Dievas įlipa savo krėslelin kaukolės padangtėje, ir kol tu laikai dainą sustojęs nieko nelaukdamas, nieko nesitikėdamas, kada tu tuščias, tu esi gerai, taisyklingai išgiedota lietuviška mantra.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


4417. cikada2003-06-30 11:17
oi, beresnevichiau, nepiktzhodzhiauk, bo dievulis nubaus!

4419. Ji2003-06-30 11:25
Mano mociute sakydavo, kad dainos jai padeda pilneti, o ne tusteti.Ar per tustuma pasiekiama pilnatve? Tai jau kazkas panasaus i budizma.Manau, kad lietuviams,artoju tautai,iki budizmo dar labai toli.Gal geriau sakyti, kad tustuma yra patogi padetis, nes jau tokie tie lietuviai-nepaslankus, drimbos,neturi elegancijos.Jie visada laukia ir laukia, o turi jura panoseje, galejo buti keliautoju, o ne laukiku ir "ariku " tauta.

4420. keule2003-06-30 12:48
Negalima pamiršti, kad senovės lietuviai buvo tobulai įvaldę reketo meną. XIII amžiuje Žagarės kunigaikštis Žvelgaitis su savo gauja buvo apgulęs Rygą. Matyt, kraupias dainas traukė, nes nugąsdinti rygiečiai be kalbų prikrovė barbarams pilnus vežimus dovanų. Po to Žvelgaičio gauja pasibastė po Latvija ir Estija, dar pastūgavę ir nureketavę vietinius barbarus, pasuko namolei. Labai tikėtina, kad Žvelgaičio chebra nejojo mirtinoje tyloje, o riaumojo dainas apie pavykusį žygį. Tas dainuškas nugirdo žiemgalių kunigaikštukas Viestartas. Surinko savo chebrą, užpuolė Žvelgaitį, jį užmušė, kiti išsilaikstė, grobi "privatizavo". Nuo tada lietuviai ir suvokė, kad negalima dainomis perteikti jokios informacijos, nes kaimyniame bajorkiemyje išgirs. Dainų tekstai tapo neiformatyvūs, abstraktūs. Apie laukimą. O ko? A vat, nesakysim.

4421. lietuvis2003-06-30 13:08
keule, suvokiama juslėmis, o protu suprantama :)

4423. zr2003-06-30 14:38
Įdomu bus paklausyti, kaip Trakų pilyje pagal Broniaus Kutavičiaus muziką ("Ugnis ir tikėjimas") operos choras plėš to paties Beresnevičiaus libretą: "karalžudystė nebėr karaliaus nebėr karūnos nebėr karalystės nebus..." ir t.t. Ko ten bus daugiau - pilnatvės ar tuštumos?

4424. cikada2003-06-30 14:54
ash tai skaitau, kad cze Beresnevicziui velgi tas pats vaikystes kompleksas suveike, o vadinu ash taji kompleksa "shventojo nuvainikavimas arba nulaipinimas nuo pjedestalo"... jau kai numetam buvusi shventa objekta nuo pjedestalo, tai negali jis(jie,jos) tarpe musu, mirtinguju vaikschioti ir savo grozhiu beigi shviesa musu akis badyti, todelgi jauchiame pareiga apspjaudyti, purve suvolioti ir kitaip daryti i save panashiais... sakychiau, gana, Gintarai, a?

4426. Gintarui Beresnevičiui2003-06-30 15:01
Esu nugirdęs, kad Jūs išanalizavote senąją kosminę struktūrą, kaip iš penketo atsiranda septynetas. Būtų įdomu vasarą, kur nors po obelim tą dalyką paskaitinėti. Labai gaila, kad nerandu šio straipsnio (kelių straipsnių, knygos etc.). Gal galėtų Jūsų vadybininkas (aspirantas,asistentas, doktorantas etc.)padėti. Aišku, tuos, kurie dainuoja stovėdami, turėčiau nuvilti.Atsiprašau. Ta pati- kaip ir prieš savaitę-Avino Ausis.

4433. Benigna2003-06-30 16:00
keule,jei tu tox snekutis i sodyboj busi, tai as susiparinsiu i negalesiu ten ramiai,,,ka nors,,,,,,atostogauti, nes jezau marija, neimanoma. ak ir ka tu gyvenime dirbi, kad taip ciauskalu nesirealizuoji?

4440. lietuvis2003-06-30 16:41
O aš visiškai pritariu autoriui. Pamenu dar nuo mokyklos suolo laikų man kilo pasipiktinimas iki dvasinio pykinimo lietuvių tautosaka, kurią su apsiputojančiu patosu skleidė mūsų lietuvščikė. Beja, jei labiau būtų tikę dirbti kokioj sunkiųjų darbų kolonijoj prižiūrėtoja. Su patosu šnekėti apie nieką, stebėtinai yra daugelio literatų liga. Visiškai pritariu autoriui, kad lietuvių tautosakas savy turi tik įmantriai apdainuotą poravimosi procesą, karų ir nelaimių atgarsius, kurie man yra visiškai tušti neinformatyvųs ir nuobodųs, netinkantys netgi medituoti. Žinoma, bukinimui lietuvių tautosaka nepaprastai tinka, o ypač vieno lito pabaisos kuryba.

4441. -->7)2003-06-30 16:45
Aspirantai, asistentai, doktorantai etc. nera kokiu tai grandu tarnai. Laikas mums LTU sita dalyka isisamoninti.

4444. ar žinote2003-06-30 18:46
Ar jau žinote, kad Bersnevičius visiškai nemoka kinų kalbos? Ir arabų nemoka, ir indų...

4446. Kanai-ji2003-06-30 19:08
Akivaizdu, kad knygos suede visus smegenis.Poravimosi procesas turi ir kita pavadinima-meile,pavyzdziui.Vieno lito moteriske nera pabaisa, tai mes ja tokia padareme, mes kalti, kad analizuojame jos kuryba ir skiriame jai tiek laiko, kiek Tolstojui,Stendaliui.Taip ir su dainomis-turime, ka turime.Siaures kultura, mentalitetas kitas:normalu, kad musu dainose nera tango aistros.Kas butu, jei visi aistringai dainuotu,soktu? Suvienodetu.O saltumas gali slepti dar didesne ugni nei deklaruojami ir afisuojami jausmai.Baikit lietuviai buti tokie savikritiski,o tai tikrai kaip liurbiai atrodot.

4447. buhalteris2003-06-30 19:14
dainavimas atsistojus yra gerai, kol neįgauna valstybinio lygmens ir netampa kankinimo įrankiu.

4454. V.V.2003-06-30 20:11
Kas nenori, tegu nedainuoja ir nešoka, čia laisva šalis. o Vingio parke, kur niekas negirdi, tegu sau plėšia ir trypia netgi pasiusiojęs į naginę.

4456. Margarita2003-06-30 21:00
Tik praėjau skaityti ir iškart užpykau:na prie ko čia lašiniai?

4457. Margaritai2003-06-30 21:16
Prie baltu dantu:)))

4458. keule2003-06-30 21:41
Viskas paprasta - tie dainynynkai buvo kilę iš keulių, o Lietuvą atrado irgi keules, bet, ai, tiek to nepradėsiu...

4460. Tragiskai pasibaiges samones isjungimas2003-06-30 21:47
Kas autoriui dainavo ir kas ji dainu moke? Kas bus, kai simfoniniame koncerte apsilankys.

4461. keule2003-06-30 21:49
Lietuvi, kad gali gauti į snukį suvoki protu, o ne pirštais, kad ir čiupinėdamas įkapes.

4471. Ta :-) 2003-07-01 08:07
G.B. teisingai pastebėjo, kad darbus nuveikti gali tik tuščiagalviai. Gudruoliukai niekada nieko gero nepadaro: tai juos persekioja naujos idėjos, tai kompleksai, tai nusivylimai. Lietuvių bėdos prasidėjo kai jie nusprendė turėti savo raštą ir būti mokytais.

4476. @2003-07-01 09:53
Dainuoja ir atsisėdę. Oho kaip dainuoja! Sėdi, geria, ėda ir baubia. Pilvai didėja, smegeninės tuštėja. Trečioj dienoj apsilanko Dievas. Tada nušvinta ir keliasi.

4479. cikada2003-07-01 10:22
viskas priklauso nuo pozhiurio tashko. tashkas!

4484. muse2003-07-01 11:04
o mane zavi Beresneviciaus ironija. Nors ir padainuoju kartais apie tas pacias antelas, bet smagus straipsnis, krykstavau skaitydama:)

4485. lietuvis2003-07-01 11:06
keule, kad gavai į snukį smegeninė suvokia ir gali pranešti protui įmantriais vaizdiniai, kaip antai besisukantys žvaigždučių spiečiai, ar svyruojantys horizontai. O protas teisingai supratęs ir įvertinęs informaciją, gali įsakyti dainuoti tautines dainas, idant akustinės vibracijos sujaudintų agresorių ir suminkštintų jojo kumštį :)

4486. veterinare2003-07-01 11:17
keule, apsiskusk ir busi kaip deive!

4487. keule2003-07-01 11:24
Areu areu areu, pilkuosius leukelius, leu leu

4497. lietuvis2003-07-01 14:58
leu leu, nuo kada keulės arė pilkuosius laukelius ? :)))) Reiktų žinoti, kad keulės yra kone šventas gyvūnas lietuvos patriotams/patriarchams/runkeliauskams ir jau kam ne kam, bet joms negresia plūgo pavalkai :) Be to, esą mokslinikai nustatę, kad keulės yra protingiausios iš kanopėtųjų giminės žinduolių...

4501. buhalteris2003-07-01 18:10
ką geriausia dainuoti atsigulus ant pilvo?

4502. keule - lietuviui2003-07-01 18:28
vakar per radiją girdėjau, kad keulems orgazmas trunka puse valandos! Galvoju, kaip čia man jį pasiekti. Persijėsti, ar "Vilko" alaus išgėrus padainuot?

4503. Margarita2003-07-01 18:46
Bet kas per įpročiai, pavalgo o paskui ateina girtis į ŠA...:))

4505. Kuribines kancios2003-07-01 21:52
jau skaiteme panasias ese apie "maiselius", "klijonkes", dabar apie dainuojancius (baubiancius) lietuvius. Jos labai panasios ir greitai atsibosta. Baisoka, jei autoriai ir toliau aprasines ir klasifikuos puodus, batus, sliekus ir ziogus. Akivaizdu, kad truksta kurybiskumo, truksta nauju temu ir ideju. Skaitytojai, pageidaukite, siulykite autoriams naujas temas. Palengvinkite ju nyku monotoniska gyvenimas, kancias ir asaras, juodas naktis ir pilkas dienas, kasdienybe ir monotonija, is kuriu taip sunkiai audziami sitie lietuviski ese. Galetu susirinkti autoriai redakcijoje, suruosti vakareli ir padainuoti: Dar ne ruduo, dar ne sutema. VASARA, kaip teisingai pastebejo Sigitas Parulskis.
Kadangi Beresnevicius megsta magija, kas jam neleidzia pasiversti nudistu, pakeisti lyti, apsilankyti pleze, susitikti su elfais ir Hariu Poteriu - tokios galimybes. Gyvenimas juk ne vien rasymas. Nera ko cia depresuoti, laikas mesti rasytojiska svori, bus dar tos istorijos su kaupu, ir kaukoliu bus.

4523. lietuvis2003-07-02 10:22
Kurybinems kancioms : Geras tostas. Už tai ir išgerkim ! Ir padainuokim - ralioooooo raliooooo, sprink žala karve žala žole, duok man pieno du bidonus ralioooo, ralioooo...

4524. keule2003-07-02 10:29
Leu leu, areu, areu...

4525. keule2003-07-02 10:34
O dabar pasibučiuokim!

4527. lietuvis2003-07-02 10:52
keulei - Nepaprastai tikras nutikimas vieną nepaprastai gražią dieną, nepaprastai skaniai kvepiančiame Kauno Zoologijos sode : Vyksta ekskursija. Gidas prieidamas prie gyvūno narvo trumpai papasakoja apie kiekvieną iš jų : - Štai gerbiami lankytojai, pilkasis vilkas, lupus grajum, minta smulkia žvėriena, veisiasi miškuose, nepaprastai ištikimas savo šeimai, poravimosi metu lytinis aktas trunka iki pusantros valandos. Tarpe lankytojų viena moteriškė karštligiškai baksnoja savo vyrui į šoną ir pusiau prikandusi lūpas niurna : - Girdėjai ? Ar girdėjai, a ? Vyras šiek tiek sutrikęs, šnairomis apsidairė ar kartais negirdėjo dar kas nors iš aplinkinių, apsimeta giliai susidomėjęs vilko godomis ir nereguoja į jokias žmonos pastangas jį prakalbinti. Gidas prieina prie dramblio narvo : - Čia brangūs lankytojai yra didysis Afrikos dramblys, minta žalumynais, per dieną suvalgo du kartus daugiau žolės nei pats sveria, paniškai bijo pelių, veisiasi paprastai pelkėtose vietovėse, poravimosi metu lytinis aktas trunka net iki 12 valandų. Moteriškė dar karštligiškiau daužo vyrą į šoną : - Tu tik pagalvok, net 12 valandų !!! Ar girdėjai, Broniau ? Vyras įtraukia galvą kiek tai leidžia padaryti jo drūtas kaklas. Primerktos žvilgančios akys išduoda susikaupusią širdgėlą, sąmonė užvaldyta vienintelio troškimo - įmesti gidą pas liūtą. Gidas prieina prie elnio narvo : - Didysis stepių elnias, minta žole, veisiasi už poliarinio rato, poravimosi metu lytinis aktas trunka iki 5 minučių ! Ir čia pirmą kartą per visą trumpą lankymosi zoologijos sode laikotarpį, pas vyrą išsiriečia šypsena nuo vienos ausies iki kitos, akys žaižaruojančios keistomis liepsnelėmis visagriaunančiai nužvelgia žmoną : - Girdėjai ??? Sudundena perkūnu savo nelaimingai moteriai. Moteris liūdnai atsidūsta ir kaip vaikas, praradęs viltį sulaukti skanau pyrago, nusivylusiai prataria : - Taip. Girdėjau, bet ar matei, kokie pas jį ragai ?

4528. lietuvis2003-07-02 10:55
keule, daba tavo eilė ;)

4529. keule2003-07-02 11:00
Pabučiuok...

4531. lietuvis2003-07-02 11:11
Mmmpcuoa. Daba tu pabučiuok...

4540. keule2003-07-02 16:49
Negerai, negerai, negerai pabučiavai! Sausio mėnesyyy gyyymusius, prašom aaatsistooot!..

4543. jolka2003-07-02 17:16
seksas stačiomis. dar ir baubiant. prdon, su daina. keule, mazhiau klausytum to radijo. nukreipia mintis nuo amzinybes.

4552. lietuvis2003-07-02 23:12
Knisk knisk tvartiaaaaaaali knisk i viena puse. Pasakyk keulaaaaaaala ar tu mano busi !

4554. keule2003-07-03 01:47
Linxma :) Atsibudau mėšle. Išsigandau. Paskui tik, jopapa, daėjo, kad taip ir turi būt! Ačiū, lietuvi! Įsitikinau, kad lietuviai – geriausi keulių draugai. Kolumbas atrado Ameriką , o mes, keules, jus, lietuvius. Knisk, knisk lietuvyyy, knisk į vieną pusęęę!.. Ups! Neskaniai atsireugėjau. Ainu atpilsiu brogą šeimininkui į burną, o paskui vėlėk pasibučiuosime.

4555. lietuvis2003-07-03 08:48
keule, papasakok ką nors keuliškai linksmo, bo nebebučiuosiu :)

4557. MMT2003-07-03 09:54
teisus 100 proc ir keista nes mano megstamiausia giesme "Pasvarcyk................" tustuma tai visa ko pradzia.

4565. keule2003-07-04 00:19
Jukšt, lietuvi, žiūriu Dainų šventę. Majadnos tos dainos. Trys keturi žodžiai susikeičia vietoje, paskamba kaip tuščiam viedre ir baigias. Bent myrginų būtų davę pasigrožėti. O tai ne, senos arba škacės, nėr į ką primerkta akim įdurti. Matyt, tos, iš pieno plaukusios gražiomis strėnomis Palangoj vizginasi. Bet kokie šokiai! Sukviečiau kitas keules, tad spėliojom, kodel anie taip lėtai trepsi it meškos? Menkai vestibiuliarinis aparatas išvystytas ir nevalioja vykdyti leudies šokių instruktoriaus komandų? Kad bent bobas būtų pamėtę orą, bent įtampą, intrigą ar sijonus būtų sukėlę, bet ne, vis rateliu, pupsi kaip ežiai, atsargiai, lyg apsipažinę paliečia viens kita, ir vėl rateliu. O balsas už kadro:"... susirinko 35 000 dalyvių iš viso pasaulio (paskui patikslina - 1000 iš dešimties šalių, kiti vietiniai), pasirodymus stebi dešimtys tūkstančių žmonių." Kiekvienam dalyviui po vieną žiūrovą? Tuštuma. Sujeta sujet.

4567. nu, nzn,2003-07-04 03:58
akaip čia daba yr. gb norėjo ką nors pasakyti ar tik 1ą psl užpildytų? kaip kokis specyjalysts inžinerius, kad jį kur. bet ne apie tai aš. ne apie vyrus ir moteris, o apie liaudies dainas. heh. nu nors tu ką (ką -nzn) - netuščia šindie buvo sereikiškėse, folkloro dieną. argumentuot tingiu, tik kazkodel tolstoju prisimineu. matyt, del alaus. o ans teksciukas buvo, mano kukulia nomone, eilinis kurianciosios mazumos bakstelejimas inertiskajai daugumai, kad mane kur. bakst ir viskas - trumpai patys sau priminėm, kokie netusti esam. nu jo. liubliu sebia liubimogo, kad mane kur. ar kitus kitur.

4575. Tingiu2003-07-04 09:56
Labai tingiu skaityt. Cia turbut apie himna?

4581. Nekonventas2003-07-04 13:48
Išmesti didelius kavalkus pinigų mažiau marudna ir labiau znaimu, taip man sakė Vilniaus banko vadas, kai prašiau vienos šikparamės, jo mastais; geriau, sakė, Zuokui, kad pavarytų į orą fejerverko forma. Na bezmėnas, nekultura, jo biznis, kur pinigą pūstija, bet kad ministerija... Tačiau, kita vertus, sentimentatai tik dėl pavadinimo, nes kadrai ir mąstymas... Bet gal Jums tai per daug sudėtinga? Todėl sakau: davai prisilakam.

4584. Parama2003-07-04 15:53
Abejotina ar bankininkas parems 48) projekta, kuri jis apibudinta zodziais "kavalkus, marudna, znaimu, šikparamės, pavarytų į orą, bezmėnas, pinigą pūstija, davai prisilakam". Ir CARITAS neparems. Ir praeivis, sustabdytas gatveje pinigu, neduos. Kodel?

4586. lietuvis2003-07-04 17:16
keule, skaitydams komentarus da i da kartą įsitikinų, kad kriuksės išmintigiausios. Aš pasakiau leu !!! Ačiūs, už gerą komentarą didiesiems liaudininkams/bezdėlninkams. Ale varpa da garsiau i da smarkiau gaudž i visoki sbrodą in Vilnių bezdėlnyčit (baltų kilmės žodis reiškiantis kvapiųjų dujų natūralią gamybą, bei jų skleidimą, komnt. past.) kvieč. Gerkit !!! gerkit !!! gerkit !!!... Pakol jauni esat, kai pasensit nebbus laiko jums daugiau gurkšnoti. Keule, reik tavo patarimo. Mane tokia niekšiška apatija visą savaitę graužia, kad nu labai pyyypt. Tingiu net tingėti. Nebėr gyvenimo. Ka daryt ? Varysiu prie jūros, mažu padės, o gal žinai kokį vaistą kitą ?

4587. Nekonventas2003-07-04 18:24
Garbusis pone(-ia), Parama, bijau kad nei anuoju, nei šiuo stiliumi mes nesusikalbėtume, kaip ir su mano minėtu ponu; kadangi esama tam tikro skirtumo. Bet Jūs nenusiminkite, skaitykite, lavinkitės ir galbūt mes kada nors galėsime šnektelėti viena kita paprastesne tema, nes meno rėmimas, kultūros ir meno koncepcija apskritai, šiuo sudėtingu metu kol kas Jums... na pats suprantate. Jums gero linkintis

4588. lietuvis2003-07-04 18:30
pritariu Nekonvantui.

4590. -->512003-07-04 20:07
Jeigu taip sakote, tai matyt taip ir bus. Jokio cia nusiminimo. Ne su visais butina kalbeti, ne visus butina remti. Prisistatymui uztenka keliu zodziu.

4593. keule2003-07-04 22:57
Gerbiamas Lietuvi, jei tave graužia niekšiška apatija, tai reiškia, kad tavo kaimynas kažką pavogei arba tu pats nesėkmingai bandei vogti (pvz.,stipendija iš Ministerijos). Nes jau taip nuo seno su kiekvienu lietuviu - neaišku, ar jis apsivogė, ar nuo jo kažkas kažką pavogė. Kodėl Jūs, gerbiamieji, nežiūrit Dainų šventės. Būtumėt mane pamatę per Bartulio leulinimą prie Katedros. Ten aš scenos kamputyje per zeimerį leidau malkas, kūriau, t-sakant, šventinį darbinį foną ir visus variau iš takto, nu todėl visi ir kartojo kaip poterius: "žagrele, žagrele, žaaagreleeee..." Kaip pritrūkau malkų ėmiau, sceną pjauti, bet Petrų Vyšniauskas kaip šniojo iš saksofono man per šniobelį! Linxma.

4594. lietuvis2003-07-04 23:10
Aciu, tau nupeneta keule, tu tikrai sugebi nuotaika pakelt net tokiems kuinams kaip lietuviai. Ale zinai, jau as turbut susigavau kokia depresija. Valkiojausi po virtualiu sateniskus rumus, belaukdams tavo keulisko patarimo, ir kazi kur pacioj pradzioj aptikau kazi koki eilerasti besivadinanti "depresija". Patiko. Nusprendziau, kad sergu ja. Turbut kazka prisivagiau, eisiu paieskot ka, mazu surasiu ir atiduosiu, tai gal uzeis noras net pasivaikscioti po audringa, dainas besvencianti miesta.
Uz tai kad isibrove,
I musu tvartelius.
Uz tai kad jie sugriove,
Net smelio nameliu !!!

Kriu kriu

4595. lietuvis2003-07-04 23:13
Stora keule, ar Vysniausku Petriuks is Plunges su Veronika duetu, kaip pries desetka meteliu, vare ? Pyyyypt pyyyyypt pyyyyyyyyyypt, kodel as nenuejau i ta keulide ??? Dievinu Petriuka ir jo dueta su Vera...

4609. Deklaravimas ir reali kultura2003-07-05 00:36
Kultura islieka ir sugniuzdytame zmoguje, buna ryskiai pastebima. Vienas is pagrindiniu kulturos pozymiu yra tas, kad ji atsiskeidzia sunkumu metu. Isbandymai parodo, koks yra tikrasis zmogaus rysys su kultura, ar ji nebuvo tik tuscia deklaracija. Jeigu jie suranda vienas kita, zmogus ir kultura neatskiriami.

4612. keule - lietuviui2003-07-05 02:27
Ten kokie 300 gerklių leulino ir Pietrius girdėjosi, kai prieš pat galą susinervojęs ėmė pūst iš paskutinių. O aš Petrį pastebėjau, kai kibau su "Huqsvarna" į scenos polius, nes, kaip sakiau, nebturėjau nė pagaliuko, kad sugroti su zeimeriu. Tada Petrą ir pamačiau. Trenkė su saksofonu man per šniobelį, net antraip varine liauką užsirietė ir toliau liurnino į mane pasižvairuodams. O man ką, malkos baigėsi, nebelaukiau leulinimo pabaigos ir nuvėjau nuo scenos.

4613. keule2003-07-05 03:04
Nu va, pasitusinau Dainų šventėje. Policininkai atėmė mano zeimerį, su kuriuo pielinau malkas. Nuo kitos keules – obliarką. Buvom tiek prisisriūbę, kad liežuvių nebeapvertėm paaiškinti, kad tai Gomalių leudies instrumentai, o tik dainavom ir verkėm. Taigi atėmė, nuleulino mūsų instrumentus, likom stovėt ir veizėti į judantį paveikslą ant Katedros varpinės. Iš pradžių spėliom, kas ans tokis yr? Koks nupenėtas arkangels ar Šv. Kazimiero dvasia taip pabuinėjo? Paskui pasidingojo, kad ten bielarusiško traktoriaus priekis majačinasi, bet vėliau, žiūrim – nugi keule! Tiksliai! Jeu ir uodegėles ėmėm vizginti, apsidžeugėm, kad mus čia taip gerbia, bet ūmai išsiblaivėm ir praregėjom – vaje, juk tai AMB! Susigėdom ir nuvėjom į Sereikiškių parką, kur gyvai žviegė keulių pulkeliai. Skaitėt spaudoj, kad per šią dainų šventę ypatingai prastai, mus, keules, šėrė, badu marinu? Todėl žviegėm liūdnai, tildydami pilvus. Paskui nuvėjom pažiūrėt šokių. Pasidžiaugėm, kad neišplito mūsų leudyje šokiai su kardais, peiliais ir kitokiais riezninkų pasisklaidymais, o šokiai su golfo bei beisbolo lazdomis labiau yra propaguojami Los Angeles ar apie lietuvių trobelę Anglijoje, nei pas mus. Išeidami iš parko radom laisvą berželį. Apsikabinom ir iki valios išsiraudojom. Švenčiausioji Panele, kokia graži šventė! Už ką tu mumis tep myli!.. Maaaryyyja, Maaaryyyja…<…> O dabar šit sėdžiu ant Medvėgalio. Vaikučiai pabiručiai aitvarams pinigėlius dalina. Kur ne kur mėsinis aitvaras nusiveja žemėn puolantį angelą, stveria žabtais ir, leu leu leu, nuneša į mėsos cechą priduoti. Kalno atšlaite stenėdama užsiropščia žilutėlė alkakalnio meška, veizi ir netiki, kad mato kaip mano snukiu gailios ašaros rieda. Ko tu, sako, kaip Brisius?.. Kur ten jai suprast, kad Dainų šventė – ypatinga malonė, lyg paskutinis patepimas teikiamas mums, keulėms. Bet šit ašaros nudžiūsta, veizim visi kaip Medvėgalį lyg krištolinis gaubtas apglobia nakties skliautas. Driūkuoja, žybsi aitvarai. Žvaigždės mirksi tokiu pačiu ritmu kaip svirpia cikados. Sferų muzika, pasakytų Kamiu. Bet kam tas rūp? Matyt, mes per ilgai gyvenam.

4615. lietuvis2003-07-05 12:14
Super, parašei keule, super! Tau ne komentarus, o romanus rašyt. Atgaiva apnuodytai dūšiai. Ale žinia, aš ir negirts AMB su traktorium sumaišyčiau. Tu mėšlins gyvi, turėjai viso pasaulio keules įžeist prilygindama joms AMB. Dar VLŽ palygink su keulikėm tai tave orveliniai bendrai iš vis in gatviu išmes. Eisiu šiandie trečiu valandu in koncertu katedraaikštėj. Ateik i tu, palaksim alaus, paleulinsim, kitiap tariant pūliavosim, paralioooosim, šleukų pamėtysim, mergas terbas pagasdinsim... :))) Leulinsimės iki nirvanos. Keulė kriuksi kriu kriu kriu. Storą balsą aš turiu. Godūs žvėrys susižvalgė, Čiupo keulę ir... suvalgė :)

4620. Gydytojas2003-07-05 14:23
viskas priklauso nuo noro pagyti, apsinuodinus galimas detoksikuotis. Svarbu issiaiskinti kuo apsinuodinta, po to parasyti i SA, skaitytojai patars, kur kreiptis. Reikia stiprios valios ir noro atspirti nuodu malonumui. Net tokio paprasto apsinuodijimo kaip alkoholiu ir nikotinu, atveju, tai esminis dalykas. Yra daug reabilitacijos centru: ligonines, kalejimai, baznycios, bibliotekos. Padeda ir Dainu svente- normalus bendravimas su kitais. Kai apsinuodijama kalba, gerai gydo tyla. Tuomet reikia uzmirsti Beresneviciaus tvirtinimus, kad tustuma yra tyla, ir pradeti nuo jos. Gal but net pats Beresnevicius yra apsinuodijes dainomis ir tustuma, per daug ju suvartojo. Ne visi ivertina savo galimybes, kai soka i tustuma, ar ketina perdainuoti visas lietuviu laiudies dainas. Bet ir tuomet zmogus nepaliktas vienas, apsaugotas, suveikia katapultos: sokantys i tustuma netenka proto, per ilgai dainuojantys praranda balsa. Jie buna priversti pakeisti gyvenimo krypti, taigi, gyvenimas gydo pats save, kiek imanoma stengiasi padeti zmogui.

4623. Benigna2003-07-05 17:26
cikada, girdejau cikadu garsus sian per discovery viska zinau dabar

4627. one2003-07-05 19:30
Ponas autoriau, tai nesupratau, ka norite pasakyti siuo savo meniniu kuriniu. Nebereik dainuot? Meskim salin islikusi vieninteli tautini pavelda?

As nedainuoju, bet man netrukdo.


4628. Mistra2003-07-05 21:03
Nu, keule, prisileulinai... mano dukra atstraksėjo ir pareiškė: aš keulytė, vardu leu, ir nustraksėjo leu leu leu

4629. keule - Mistrai2003-07-05 23:11
Linkėjimai dukrytei :) Leu

4630. ovidijus2003-07-05 23:21
kadangi keulizmas taip neregėtai paplito, siūlau: šį organą pavadinti "Keulės atėnai", o Litmenį - "Keuletūra ir menas"

4631. Taika -->66)2003-07-05 23:36
Abejoju, ar reikia dauginti tai, kas paplito, ko perdaug. Kam? Tai bus tirazavimas, ne kuryba. Unikalus vienintelis POELGIS ir PAVADINIMAS galimas bet kuriuo metu: tiek objekta tiek jo buvima jis pavercia "unikaliu", nepakartojamu, ne varginaciu, ne nuobodziu, ne pasaipiu, ne ironisku. Paglvokite, ponai, apie pirma meile! Patirkite ja, skaitydami SA Atenus, gyvenkite su jais tukstancius gyvenimu, tukstanciu akimirku kas kart is pradziu. Tuomet keules vaidmuo, keules paskirtis, keules edesys jums nerupes, jis bus paliktas keulei. Nedriskite atimti is jos pieniu ir dobilu, pasigaminkite patys sau varda: savo vakara, savo diena ir laba ryta. Tuomet bus taika.

4649. Benigna2003-07-07 02:01
lietuvi, palieku maila tau pykta@takas.lt

4663. Benigna2003-07-07 13:33
lietuvi, kur pirsimasis? net maila palikau savo, vo

4665. kiba irgi lietuvis2003-07-07 15:20
Į kovą, aukštaičiai, į kovą žemaičiai, į kovą visa Lietuva... :). Peršamės visi. :)

4669. gimtadienis2003-07-07 21:42
aciu keulei ir lietuviui. o gal jus tas pats personazas? aciu uz vitaminus

4670. vox2003-07-08 03:19
Gaila ir...baisu.QUO VADIS ?

5144. Olia2003-07-26 23:34
Olialia...

6911. Antanas :-( 2003-09-29 16:07
Kžkaip jau nesistebim, kad Holivudo žvaigždė, jeigu jos trejetą mėnesių niekur nekviečia filmuotis, supleškina savo vasarnamį, kad laikraščiai primintų jos vardą. Kad Lietuvos politikas, kai pralaimi rinkimus, staiga pamato ateinant rusus-užkariautojus. Mane stebina, kad p. Beresnevičius jau nusileido net karūnuotąjąm p. Balinskui. Straipsnis tetinkantis tik garsiai perskaityti humoro vakare, na, gal dar, netolimoje praeityje populiariame, "ateistiniame vakare", senosios pagonybės iškoneveikimui, užkliudant ir modernūjį neobuddizmą. Bet kuri tautosaka, ar miniariūrinė (patarlė, priežodis, anekdotas, kupletas), ar monomentaliai epinė (mitas, padavimas, legenda, kad ir ta pati "Giesmė apie nibelungus") parodo ir šimtmečiais saugo to meto etiką. O kokią, atsiprašant, "etiką" mums demonstruoja šiuolaikiškos moderniosios, diplomuotos, tituluotos ir dieną-naktį radijo ir visokių užeigų pielinamos dainos? Gi "Pūkas" sudaro malonią išimtį. Jo laidos bent nevargina. Pagaliau, kai ir jis man atsibosta - greta yra ir "Radijo centras", ir "M1". Nesu diplomuotas ar ten tituluotas "meno žinovas".

8069. at-----9> :-( 2003-10-27 10:32
ka as galiu pasakyti. Tikra nesamone

8370. sudas2003-11-02 12:43
"jo tikra klasika man labai patiko" net apsisikt galim saciam

8487. Rita2003-11-05 16:31
ozkuciai

9792. Ajstulee:) :-) 2003-11-29 16:49
Jeega! Mums liepee shulioj rashyt referataa apie liaudiez dajneles, taj wa nuo che ash nusikopijuosiu ir duosiu mokytojaj!:) tikiuosi gausiu nors 2?

10033. Liepa :-) 2003-12-04 01:42
Labai graziai parasyta! Aciu.

10332. kaimiete2003-12-13 13:35
Auksas ir pelenuos ziba: sarkazmas sarkazmu, o dainuojant, tikrai arciau dvasios esame, tikrai siela valosi ir Dievui vietos joje daugiau atsiranda. Atsitinka tai, tik dainuojant atsistojus, o ne sedint, geriant, edant...

15110. lew2004-04-13 14:09
geras dalykas

24100. jota :-) 2004-11-10 15:34
straipsnis, galimas pasakyt, visas ese.. tarkim sokiravo kiek netiketu poziuriu, bet gan greitai ji suvokiau. ir nors is pradziu norejau priestaraut tokiam grubiam suvokimui dainu,suprantu kad kiekvienam viskas matosi savaip... ir is esmes pritariu, jog dainuojama ar giedama, kaip kam, tam, kad istusteti mintimis. ir butent tik istustejus siela prisipildo... tik atsipalaidavimas garsuose padeda tai pajusti. butent, ne klausymas o garsu tarimas.. ypac sutartines, jos lyg uzhipnotizuoja ir pripildo islaisvindamos ir nutraukdamos raiscius su mastymu...

29247. Ugne :-( 2005-01-27 21:28
Mano manymu sis straipsnis gan mane sudomino tad jam daugiau reikia Lietuvos mokytoju o ne kaskokiu drambliu.

29248. Ugne :-( 2005-01-27 21:30
Tai va ir jus apsisikin grabais bai durnei.

31129. sulyriskejes lietuvis :-( 2005-03-08 02:05
Slykstesnio ir labiau zeminancio lietuvius straipsnio nesu skaiciusi. Beresneviciui uz tai reikia duoti i jo benieztinti kaili !!!

31130. poetiskos sielos lietuve :-( 2005-03-08 02:06
Beresnevicius --- tai siaubingas lietuvius paverciantis gyvuliais rasytojas.

31131. Slykstus straipsnis :-( 2005-03-08 02:10
Butina sulauzyti lietuvio kaip, barbaro su kuoka pasiryzusio isdauzyti visa civilizuota pasauli i sipulius rankose imidza pasaulio viuosmeneje, visu pirma propaguojamo musu visu zinomu KGb-istu rezervo (ir ne tik), kuris labai nori Lietuvai zemos klases zmoniu statuso (tinkamo tik kariavimui) -- bei tinkamo tik "paragarui(karui)" imidzo kurima ...Visa tai daroma tik tam, kad surasti ir identifikuoti zmones, kuriuos isstumti i kara ... vien tam, kad is karo kai kas laimetu didelius pinigus... Labai liudna, bet mano siaip labai megstamas Gintaras Beresnevicius visai netiketai (bent man) uzgiedojo necenzuriniais zodziais apie ...dainuojancius apie taika lietuvius... pasiklausykite koki "imidza apie Lietuviu tauta kuria G.Beresnevicius (zr. http //www culture.lt/satenai/?leid_id=658 , aiskiai) KARINIO PRAMONINIO KAPITALO BUGNININKAS: "Dainuodamas žmogus seilėjasi, jam norisi šnypštis, kasytis nugarą, bet tai yra tik pirmieji įspūdžiai(???!!!...truksta zodziu kritikai - komentatorius). Tai tik pradžia. Ir jie pagauna tik tada, kai dainuoji ką nors iš Pūko radijo ar bet kokio pageidavimų koncerto. Pageidavimų koncertų dainos goslios, užkimusios, be Mamontovo, bet su Cicinu ir tokiu žmogumi su skrybėle, kuris dainuoja dažnai ir visur, bet tai ne Stakėnas, kurio skrybėlė didesnė ir kuris yra didelis dainininkas. Bet gana apie personalijas, nes daina nėra personalija, nors kiekvienas laužia tą dainą savaip, po teisybei, daina yra laisva ir nepriklauso niekam, nes ji liaudies, o liaudis niekieno, ir tas, kas liaudies, irgi niekieno, todėl iš liaudies tiek daug ir imama, ir imta, ir bus imama, kaip ir liaudies dainos paimtos ir būgnijamos iškreiptais būdais per balius. O jei apie populiarias ir nepopuliarias dainas, tai geras dainas dainuoja aktorių trio ir Keistuolių teatras, bet mes ne apie tai. Mes apie kitą dainą, autentišką ir nuogą (aliuzija i indenu nuoguma??) liaudišką. O jeigu apie liaudies dainą, tai ją dainuoja eilinis lietuvis; jeigu jis girtas, dainuoja apie kalnus ir mūrus. Jeigu jis blaivas – apie mergeles. Bet lietuviai vyrai, šiaip savo vyriškumą branginantys ir ginantys net tose vietose, kur nelabai reikia, nemano, kad dainuoti nevyriška; ne, dainuoti yra vyriška, net "Pasvarscyk antela", o jau "Tyliai leidžias nuvargusi saulė" – tai išvis visų vyrų himnas. Jei reikėtų įvesdinti moterų ir vyrų himnus lietuvių kultūros apyvarton, tai moterys plėštų ką nors karingai lyriško, o vyrai – visišką išskydusį lyrizmą(UZUOMINA I LIETUVOS VYRU NENORA EITI I KARA__ ZIUREKITE KAIP NIEKINAMAI ATSILIEPIAMA APIE VYRUS PACIFISTUS __KOMENTATORIAUS PASATBA); visai to nesisarmatydami."(istrauka is http //www culture.lt/satenai/?leid_id=658 ) Atvirai pasakius, perskaiciusi visa staripsni negalejau nepadaryti neigiamos recenzijos apie tai, visu pirma noredama ispeti delfio skaitytojus apie kai kuriuos paragrafus minetame straipsnyje , kurie butent labai pazeminamai ir neigiamai atsiliepia apie lietuvius kaip "zemos rusies zmones (kas aukstojoje visuomeneje yra zemos klases pozymis), besikasancius nugaras, snirpsciancius ir vyrus isskydusius (atseit nenorincius kariauti). Po sios straipsnio tiek Siaures Atenai, tiek pats Beresnevicius man labai negerai pradejo smirdeti... Patariu delfieciamas buti atsargiems ir atpazinti "laiku" karo sovinistiniu propaguotoju "daineles" ir laiku pastatyti juos i vieta, taip kaip SIANDIEN PADARE MUSU MYLIMAS PREZIDENTAS ADAMKUS PASKELBES KAD LIETUVIU TAUTA NUO SIOS DIENOS SIEKS TAIKOS EUROPOJE POLITIKOS!!!!

31132. Beresnevicius prabilo Babylono kurvos balsu2005-03-08 02:29
baik paleistuvauti literaturoje, gintarai, as tau rimtai patariu! Ateis is misko Petras shikine nutarkuos tau,oj nutarkuos!!!Uzkauksi ne savo balsu!!

31133. http://donelaitis.vdu.lt/prussian/reconstructions.htm2005-03-08 02:49
http://donelaitis.vdu.lt/prussian/reconstructions.htm

32651. wfa :-) 2005-04-12 15:10
kaip rashyt natas per kompa?

50352. reda :-) 2006-01-15 11:00
gerai pasidulkinu rasykit sms laukiu 863795197 862170555

Rodoma versija 180 iš 204 
13:28:17 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba