ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-03-03 nr. 835

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (185) • ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Svaiginantis ir blaivąs malonumas (25) • JAMES CARROLL. Skaitymas tylomis (1) • VIRGINIJA KULVINSKAITĖ. Eiles-js-. Sekmadienio postilėVYTAUTAS BERENIS. Mitologinis imperijos darymas (8) • BORIS ŽUKOV. Tobuliausieji parazitaiSIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų IIEGLĖ MIKALAJŪNAITĖ. Dvilypis identitetas ir meninis terorizmasRŪTA BIRŠTONAITĖ. Kautynės su savimi BILLY COLLINS. Eilės (5) • JOHN ASHBERY. Eilės (8) • TED KOOSER. Eilės (252) • ROMAS SADAUSKAS. Poeto paslaptisRENATA ŠERELYTĖ. Mezgimo paradoksaiGREGOR DOTZAUER. Faraonas ir kanibalasAudra Baranauskaitė. Virš Lietuvos – dirbtinis dangusVIRGINA ŠUKYTĖ. Pupa (1) • RYTIS RADAVIČIUS. Alternatyvi Lietuvos vizijaRIMANTAS ŽILEVIČIUS. Reportažas iš eilės galo (1) • JOHN BARTH. Kelio pabaigaLAIŠKAI (507) •

Turinys

[skaityti komentarus]


ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Svaiginantis ir blaivąs malonumas
    Gyvenime esu patyręs aibes malonumų. Galėčiau juos visaip klasifikuoti. Pavyzdžiui, perskirti į tuos, kurie transformavosi į nemalonumus, ir tuos, kurie – ne. Tektų gėdingai pripažinti, kad tokią transformaciją vis dėlto patyrė labai apčiuopiama jųjų dalis. Tarkime, neprisimenu nė vieno džiaugsmingo išgėrimo, kuris nebūtų virtęs bedžiaugsmėmis pagiriomis. Arba kitas surūšiavimas: mane pakeitusieji malonumai ir palikusieji (išgaruodami), koks buvau... Arba... Tačiau, kaip rodo teksto pavadinimas, šiuo metu man labiausiai rūpi perskyra tarp svaiginančiųjų ir prablaivančiųjų.
    Pastarųjų, žinoma, patyriau. Bet jų dalis svaiginančiųjų jūroje – menkutė, nelyg negyvenama salelė bekraščiam vandenyne. Vis dėlto: esu patyręs blaivantįjį malonumą tąsyk, kai Maskvos metro stotyje „Oktiabrskaja“ piko valandą minia, neklausdama mano nuomonės ir išvis manim nė kiek nesidomėdama, nešė mane visai ne link to eskalatoriaus, link kurio man reikėjo; kai vieną sykį prisiėmiau svetimą kaltę; kokius du kartus, kai prieblandoje žiūrėjau į užšalusį ir apsnigtą ežerą; kokius tris kartus kontempliuodamas Cézanne’o paveikslus...

JAMES CARROLL. Skaitymas tylomis
„The Boston Globe“, 2007.II.12. Vertė Kęstutis Pulokas
    Puslapyje žodžiai nebūdavo atskirti vienas nuo kito, kaip dabar. Nebuvo ir skyrybos, tad skaitovas privalėjo kliautis ankstesnėmis žiniomis, kad suvoktų raidžių virtinės perteikiamą prasmę. O tos žinios būdavo įgyjamos klausantis, kaip skaito kiti. Iš pat pradžių suvokti tekstą buvo įmanoma tik jį ištarus balsu, o suvokimą toliau perteikti buvo galima tik tekstą įsimenant.
    O tada šis tas nutiko. Nuo kažkurio momento žmonės ėmė skaityti tylomis ir pavieniui. Ištarimas balsu ir įsiminimas užleido vietą tyliam reflektavimui. „Tylos!“ tapo įprastu bibliotekininko nurodymu. Netrukus, kai tyla įsitvirtino tarp žodžių atsiradusiais tarpais ir skyrybos ženklais, kiekvienas skaitytojas vienas pajėgė perskaityti rašytinę kalbą. Tai buvo tikra revoliucija. Ne tik požiūrio į tekstą, bet ir sąmonės formavimosi revoliucija.

VIRGINIJA KULVINSKAITĖ. Eiles
  [...]
  virš galvos medžių šakos
  vėjas ir tavo pyktis
  stoja moterim
  [...]

-js-. Sekmadienio postilė
    Ši Evangelijos vieta tebešiurpina savo absoliučia anapusybe. Čia nėra nė lašelio žemiškojo Jėzaus, to mielo ir pažįstamo mokytojo, kuris beria gražius pamokymus ir daro gerus darbus. Dabar jo pašnekovai Mozė ir Elijas, abu – ano pasaulio atstovai. Apaštalams jis neprataria nė žodžio, lyg būtų užmiršęs žmonių kalbą. Jo išvaizda, kaip nurodo evangelistai, pasidariusi visai kita, perkeista, nežemiška. Ant kalno be jokio slapstymosi ir atsiprašinėjimų šeimininkauja Dievas. Atvirai, aiškiai, kietai. Net vėliau Prisikėlimo įvykių aprašymuose nebus tokio šimtaprocentinio dangaus. Prisikėlęs Jėzus vis dėlto kalbės, valgys, duos tuos pačius ženklus. Bus toliau savas. O dabar viskas iškritę iš normalaus ir suprantamo konteksto.

VYTAUTAS BERENIS. Mitologinis imperijos darymas
    G. Beresnevičiaus mokslinio tyrinėjimo orientyrai daugmaž priskirtini prie religinės fenomenologijos mokyklos, kurios žymiausiais atstovais laikomi olandų religijotyrininkai Pierre’as Danielis Chantepie de la Saussaye ir Gerardus van der Leeuwas. Pirmasis 1887 metais įvedė religijos fenomenologijos sąvoką. Gintarui neabejotiną įtaką darė ir religijotyrininkai Mircea Eliade bei Rudolphas Otto, kurio knyga „Šventybė“ yra išversta į daugelį Europos kalbų. Pagrindinė šventybę aiškinanti kategorija yra numinosum – nepaaiškinama ir neredukuojama sąvoka, nusakanti religinius potyrius. Iš pirmo žvilgsnio tai nemoksliška sąvoka. Pozityvistiniai mokslai praeitį siekia rekonstruoti remdamiesi faktais, o šiuo atveju istorinį religinį fenomeną galima suvokti tik remiantis kitos kultūros subjekto išgyvenimu. R. Otto aiškiai nusako religijotyrininko ar religiją siekiančio suvokti žmogaus pažintines galias: „Mes siūlome prisiminti stipraus ir kiek galima vienpusiškesnio religinio susijaudinimo akimirką. Kas to negeba ar apskritai nėra tokių akimirkų patyręs, tegu šios knygos neskaito. Nes su tokiu žmogumi, kuris sugeba atsiminti savo brendimo pojūčius, virškinimo sutrikimus arba socialinius jausmus, bet neprisimena savitų religinių pojūčių, sunkoka kalbėti apie religijos tyrinėjimą.“ Tokie potyriai yra numinoziniai, jie nebūdingi netranscenduojančiam žmogui. Tiesa, šie potyriai gali būti pažadinti – juos gali patirti net užkietėjęs ateistas arba banaliomis religinėmis tiesomis prisidengiantis politikas. Šiuos potyrius stiprina „baimės“, „galios“, „susijaudinimo“, „galybės“, „paslapties“ išgyvenimai. Tad religijos tyrinėtojas privalo išgyventi numinozinius potyrius, antraip jis negali būti religijotyrininkas, ir jam belieka tapti struktūralistu, psichoanalitiku arba marksistu, nes „mes turime fenomeną įtraukti į mūsų pačių gyvenimą. Pasirodantįjį turime sudabartinti, juk viskas, kas mums pasirodo, suteikiama mums ne tiesiogiai, bet kaip ženklai prasmės, kurią dar turime išsiaiškinti, kaip kažkas, kas nori būti mūsų paaiškinta.“ Įžvalga, tiesioginis suvokimas gali reikštis kaip įkvėpimas, ūmus atsivėrimas, pašaukimas ar praregėjimas, regėjimas ir žinios išgirdimas, ekstazė, „pažinimas širdimi“, savaiminis kalbėjimas, stigmatizacija ir panašiai. Tai vadinamasis vidinis religinių išgyvenimų pasaulio ratas, koncentriškai einantis po juslinių reiškinių ir dvasinių įvaizdžių pasaulio. Tokią išgyvenimo schemą nusako įvairios pasaulio religijos: budizmas, islamas, krikščionybė ir judaizmas.

SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų II

    Vakar į atmintį mano
                            pasibeldė apuokas,
    Naktį gegutė raudodama
                            ūkčiojo, –
    Kam šitos durys, langas
                            ir stogas,
    Balso nėra, vien tik ūkanos,
                            ūksmas.


Eilės. Vertė Tomas Venclova
BILLY COLLINS
Billy Collinsas (g. 1927) – buvęs Kongreso bibliotekos poetas laureatas, itin populiarus autorius, bene vienintelis Amerikoje pragyvenantis tiktai iš eilių rašymo. Jo ironiški, dažnai humoristiniai tekstai paimti iš knygų „Obuolys, kuris nustebino Paryžių“ (1988) ir „Vargas dėl poezijos“ (2005).

JOHN ASHBERY
Johnas Ashbery (g. 1927), laimėjęs beveik visas JAV poezijos premijas, laikomas žymiausiu, nors ir ginčytinu, gyvu šios šalies poetu. Studijavo Harvardo ir Kolumbijos universitetuose, reiškėsi kaip dailės kritikas, išspausdino daugiau kaip dvidešimt proziškos, dažnai parodijinės, pabrėžtinai keistuoliškos poezijos knygų. Tekstas paimtas iš jo priešpaskutinio rinkinio „Kur link keliausiu“ (2005).

TED KOOSER
Tedas Kooseris (g. 1939) – Kongreso bibliotekos poetas laureatas (2004–2006), 2005 m. laimėjęs Pulitzerio premiją. Beveik visą gyvenimą praleido tolimoje provincijoje, Nebraskoje. Dirbo draudimo firmoje. Kaip pats sakosi, skaitydavo savo eiles sekretorei ir taisydavo jas tol, kol ji viską suprasdavo. Tęsia Williamo Carloso Williamso ir Edgaro Lee Masterso tradiciją. Tekstai paimti iš jo plačiai žinomų knygų „Neabejojami ženklai“ (1980) ir „Pasauliai po vieną“ (1985).

ROMAS SADAUSKAS. Poeto paslaptis
    – O kaip jūs vertinate Pauliaus Širvio kūrybą?
    Profesorius Kavolis atsakė, kad Širvio eilėraščiai jokios išliekamosios vertės neturi.
    Susirinkusieji tokio atsakymo nekomentavo, nors iš tikrųjų kiekvienas ką nors pagalvojo. Mat tomis dienomis per visą neseniai nepriklausomą tapusią Lietuvą viens kitą vijo Širvio atminimo vakarai, skirti poeto septyniasdešimtmečiui. Anokia čia, žinoma, sukaktis, jai minėti jokių komisijų nesudarė ne tik Vyriausybė, bet ir Rašytojų sąjunga, kuriai Paulius priklausė nuo 1955 metų, nors ir ne visada ją nario mokesčiu paremdamas. Žodžiu, nelabai toli šaukia iki kitų tuometinių jubiliejų (net sukaktuvinis rinkinys nepasirodė), ir niekas nenukentėtų, jeigu Pauliuko nepriklausomos Lietuvos valdžia apskritai nepastebėtų...

RENATA ŠERELYTĖ. Mezgimo paradoksai
Marek Soból. Moiros. Romanas. V.: Mintis, 2007. 256 p.
    Taigi jaunas lenkų autorius (g. 1968) pateikia mums trijų moterų istorijas – nacių konclagerį išgyvenusios senos žydės („Lachesė“), onkologijos ligoninės slaugės („Atropė“) ir prostitutės („Klotė“), kurios vieną sapnišką momentą susitinka realioje vietoje realiu laiku, per kažkokią dainų šventę. Susitikimas šmėkliškas – ir vargu ar gali būti kitaip, kai vienos akimirkos švystelėjime susitinka Pradžia, Pabaiga ir Gyvenimas. Trys mitologinės moiros įkūnija šaltas dievybes, kurioms svetimi žmonių rūpesčiai, jos yra tarsi kokios dieviškojo pasaulio mezgimo cecho darbininkės, čeksinčios žirklėmis, seilinančios pirštus ir galvojančios apie užsakymo įvykdymą. Nuleisti jas ant žemės ir priversti jausti visa tai, kuo gyvena paprastas mirtingasis, turbūt visiškai beprasmiška, o ir naudos būtų ne daugiau nei maldauti atjautos kokį į Žemės atmosferą įlėkusį meteoritą.

GREGOR DOTZAUER. Faraonas ir kanibalas
„Der Tagesspiegel“, 2007.I.7. Vertė A. M.
    Jei pasiseks, pigus skrydis iš Berlyno į Pabaltijį kainuos, neskaitant mokesčių ir rinkliavų, mažiau nei žurnalo „Vilnius Review“, išeinančio dukart per metus, arba Estijos literatūros metraščio „Estonia“ prenumerata (atitinkamai 15 ir 24 eurai). Ar tai aplinkinių šalių politinis skandalas, kultūrinis šansas, o gal viena ir kita, – šiaip ar taip, beprotybės atvejis. Tačiau ar dėl to verta rimtai laužyti galvą? Gana jau tų beprotybių, kuriomis pavaišina Eugenijaus Ališankos leidžiamo „Vilnius Review“ žiemos numeris (adresu www.culture.lt/vilnius galima rasti tik ankstesnį, pavasario, numerį). Kad ir Gintaras Beresnevičius, baltų kultūrų mitomanas: charizmatinis religijotyrininkas, viešas intelektualas ir romanų autorius, pernai rugpjūtį neaiškiomis aplinkybėmis miręs 45 metų. Jo knygos „Pabėgęs dvaras“ ištraukose pateikiamos fantastiškiausios melagystės apie lietuvių reikšmę, kokias tik gali išsigalvoti tauta, gyventojų skaičiumi prilygstanti Berlyno miestui.

Mums rašo: Audra Baranauskaitė. Virš Lietuvos – dirbtinis dangus
    Jėzau! Milda! Ką sau manai? O jeigu būčiau ta laida patikėjusi? Niekada nebesusitiktume gatvėje, ir iki gyvenimo pabaigos galvočiau, kad tapai aferiste?!
    Panašu, kad uždraustų zonų tiesiog nebėra. Vien langai... O gal mes visi dalyvaujame kokiame „Trumeno šou“? Gal mums tik atrodo, kad patys stumdome savo gyvenimus, o iš tikrųjų kiekvieną mūsų krustelėjimą stebi tūkstančiai paslėptų kamerų, ir virš mūsų jau seniai netikras, dirbtinis dangus.

VIRGINA ŠUKYTĖ. Pupa
    Mūsų pupa visam rajone labai išgarsėjo, vis daugiau žmonelių plūdo jos pažiūrėti, netruko prisistatyti ir žurnalistai, fotografavo pupą ir mus prie jos, klausinėjo, kur gavome sėklą, kaip sodinome, kuo tręšėme. Netikėjo, kad čia Vicia faba major, prirašė visokių nesąmonių, kad čia mitinis Pasaulio medis ir panašiai. Atvažiavo ir televizija, operatorius užlipo į pupą filmuoti iš paukščio skrydžio, o kai kaimą po pupa labai gražiai parodė per televizorių, žmonių jau nebeatsigindavome, labiausiai atsibosdavo kasdien pasakoti tą patį, ir dar kiekvienas būtinai norėjo įlipti į pupą pasižvalgyti. Kartą net seniūnas su rajono meru atvažiavo, nusimetę švarkus visi vyrai sulipo – norėjo išmatuoti pupos aukštį. Kažką šūkavo, kabarodamiesi aukštyn, bet greitai dingo žalioj lapų debesijoj, o žemėn parsigavo po gerų dviejų valandų, pavargę, suplukę – pritrūko jėgų kopti, juk ne alpinistai. Pupos aukščio neišmatavo, tik pasakė neabejojantys, kad tai aukščiausias augalas Lietuvoje, dėkojo mums, kad garsiname rajoną retais augalais, dar patarė kuo greičiau įregistruoti kaimo turizmo sodybą ir kaip svarbiausią pramogą nurodyti „kopimą į apžvalginę pupą“. Žadėjo kuo galėdami padėti – ir padėjo, nesakau, todėl turizmo sodybą įregistravome gana greitai ir sklandžiai.

RYTIS RADAVIČIUS. Alternatyvi Lietuvos vizija
Struktūruotas pavargusio liberalo sapnas
    Kaip bendro išsilavinimo dalis bus įvesta visuotinė valstybinio darbo prievolė. Per vienų metų laikotarpį piliečiai dirbs įvairius nekvalifikuotus darbus viešame ir privačiame sektoriuje ir taip susipažins su bendru savo šalies paveikslu. Prievolės tikslas bus suteikti piliečiams praktinės informacijos apie valstybę ir skatinti juos siūlyti pakeitimus.

RIMANTAS ŽILEVIČIUS. Reportažas iš eilės galo
    Besidalijant bėdomis ir patirtimi, kelio posūkyje išniro du automobiliai. Iš isteriškai įvairiaspalvėm lemputėm mirkčiojančios mašinikės išsiropštė uniformuotas pareigūnas (su porininku). Antrojo ekipažas atrodė mizerniau – įkaušęs vairuotojas (kaip įprasta Lietuvėlėje) ir moterytė lipančiu ant nosies pilvuku. Policininkai, vykdydami pareigą, puolė rašyti protokolo už greičio viršijimą. Kol vyrai buvo užsiėmę, moterytė, atsirėmusi į pareigūnų visureigį, pasišovė gimdyti. Kai moki – netrunki. Neužmiršdami valstybės jiems skirtų pareigų, policininkai visgi pastebėjo ant apledėjusio asfalto pasaulin atėjusiąją. Ji pareigūnams pažėrė naujų problemų – kodėl be liemenės su atšvaitais. Ir dar rėkia!

JOHN BARTH. Kelio pabaiga
Vertė Vitalijus Šarkovas
  Siūlome ištrauką iš LRS leidyklos 2007 m. numatomo išleisti Johno Bartho romano „Kelio pabaiga“ – antrosios romanų „poros“, kurią pradėjo „Plaukiojanti opera“ (išleista LRS leidyklos 2000 m.), knygos. Tai bene „juodžiausias“ ir labiausiai provokuojantis Bartho kūrinys.
    Labai svarbu, kad išmoktumėte įsijausti į vaidmenis, o kaukes laikytumėte savo veidu. Tik nemanykite, kad už jų kažkas yra: anapus jų – ničnieko. Ego reiškia , reiškia ego, o ego pagal apibrėžimą yra kaukė. Kur nėra ego – o jūs, sėdėdamas ant suolelio stotyje, jo neturėjote – ten nėra . Jeigu jus kartkartėmis apima jausmas, kad jūsų kaukė nenuoširdi – na ir žodis! – tai tik todėl, kad viena iš jūsų kaukių visai nedera su kita. Niekada nesidėkite dviejų kaukių vienu metu. Tarp jų kyla konfliktas, o kilus konfliktui tarp kaukių, kaip ir neturėdamas jokios kaukės, galite prarasti gebėjimą judėti ir vėl užstrigsite. Kuo aiškiau surežisuosite savo situacijas, kuo tiksliau apibrėšite savo ir kitų vaidmenis, tuo saugesnis būsite. Mitoterapija gydant paralitikus nesvarbu, jų vaidmuo pagrindinis ar šalutinis, svarbu, kad jis būtų aiškiai suvoktas, nors paprastai žmogus priskiria sau pagrindinį vaidmenį – taip jau sutvarkytas pasaulis. Dabar pasakykite ką nors.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


76029. kiskis p2007-03-01 21:53
tai cia vadinas turinys? taigi nieko ner.

76034. cc2007-03-01 22:00
Iš tikrųjų. Turinys visiškai nuogas.

76036. kiskis p2007-03-01 22:00
alio?

76037. ragana Kornelija2007-03-01 22:01
tuštybės mugė

76045. e -tuštybės mugė2007-03-01 22:10
kaip juokinga.

76049. ragana Kornelija ežerui2007-03-01 22:13
tai juokis, jei tau juokinga. kiti nesijuokiantys, manau, irgi neprieštaraus...

76050. e -rk2007-03-01 22:17
galima pro asaras? aisku, kad galima. ko as cia klausiu.

76053. ragana Kornelija ežerui2007-03-01 22:22
galima net verkti.

76054. mie2007-03-01 22:23
kas jums darosi? pasibuciuokit.

76055. ragana Kornelija2007-03-01 22:29
su ežeru???!! ta, kur šalta, bjauri ir kurkia balose - ką tu, ežere, visai ne spinta...

76057. cc - mie2007-03-01 22:44
Ar būtinai reikia peštis , kad galėtum pasibučiuoti ? Mie, gal ir mes nors dėl akių pasipešam ? :)))

76058. mie2007-03-01 22:55
kazkodel prisiminiau istorija apie vienuolikos metu vista kuri miega suns budoj. ir jur as tai girdejau?

76059. miestei2007-03-01 23:00
skony ir kvape:)

76060. o gal2007-03-01 23:02
ir prie universiteto?

76061. cc2007-03-01 23:08
negirdėjau.

76062. mie - cc2007-03-01 23:10
manai, buciuosiuos su melageliu?

76063. cc - mie2007-03-01 23:35
Niekada nesakyk niekada. Atsisveikinu - einu į dušą ir į lovą. Dar įsijungsiu TV. Pradėjo patikti futbolas .Gal rodys. Anglijos MJ puikiai žaidžia-malonu žiūrėti, Aikštė didelė žalia, žaidimas lėtesnis už krepšinį. Kai nesergi už jokią komandą - gali ramiai grožėtis futbolininkų žaidimu. Man patinka futbolo aikštės erdvė, taip pat ir golfo. Golfą žaisti su lygeverčiais partneriais labai malonu. Jei žaidi su gerais žaidėjais - jautiesi nesmagiai. Šiaip žaidimas džentelmeniškas - visi tavęs laukia tol, kol įridensi į duobutę. Kai nesiseka - nors prasmek.

76064. mie - cc2007-03-01 23:39
as nesergu uz jokia komanda apsaugok viespatie ir zaidimu nemaz nesigroziu. del manes jie visi gali prasmegti, bet jeigu tau reikia tai tegul buna sau. dabar ziuriu almadovaro filma, bet jau ima nepatikti. kai prisikelia mirusieji, tai jau ne.

76065. s (ne i tema) 2007-03-02 00:03
vienas zmogus buvo pamises golfu. visa laisva laika tam skirdavo. tai buvo jo hobis, kaip mieste sako. siaip paprastas tarnautojas. bet kokiu metu laiku (gal ten nesninga?) mojuodavo. karta, jis - pareigingumo isikunijimas - netgi spjove i savo pareigas ir nuo pat ryto isvyko i aikstyna.
jo angelas sargas pasibaisejo. kaipgi taip, nepriekaistingasis mano globotinis, turintis tik sia viena lengva nuodeme, nejo i darba, mete viska ir patrauke i laukus. kas bus? skuba pas Dieva, skundziasi, ka daryti? Dievas sako, ramiai, sutvarkysim.
musu herojus mojuoja, viliasi galop pramokti ir visus pagaliau nustebinti, nusluostyti nosis. vienas smugis - neblogai, kitas - dar geriau; ir, pagaliau, smugis, kokio niekas pasaulyje nera mates - praskriejes neitiketina trajektorija keturiu smugiu trasa, isvenges berzyno ir smelyno ir tvenkinio ir dar ko, kamuoliukas pabumbsejes, letai, bet uztikrintai irieda i duobute; musu herojus ekstazeje.
angelas stebisi: betgi, Dieve, juk sakei, kad pamokysi, o dabar dovanoji jam toki dziaugsma? tas paraito savo idealu usa ir selmiskai klausia: o kas mate?

76066. mie2007-03-02 00:07
rodos pataikiau i pasaku vakareli. laikas ciucia liulia. ir tau, sloguti, tamsioj tavo bromoj. ir vistai suns budoj.

76067. filifijonka2007-03-02 01:36
lyg vakaras prie židinio belaukiant godo

76068. trolis2007-03-02 02:17
Nemaisykite atmosferu. Godo laukiama beveik dykvietese, emocinese skylese ir kitokiose niuriose vietovese. Prie zidinio - niekada. Godo pro kaminus nevaiksto, nes praeina ten, kur jusu nera.

76069. balda2007-03-02 02:17
Spiat ustalyje igrushki, knizhki spiat

76072. Rūta (mintys makalai tabalai apie viską)2007-03-02 08:21
ir kada viską perskaityti, aš dar anų atėnų neperskaičiau. knygų prisitempiau iš mugės, o dar reikia tą ir aną, ir dirbti ir namie, ir darbe reikia, ir patingėti. nespėju gyventi, garbės žodis. nutirpo sniegas, mano braškių lapai pasimatė, tuoj užkils noras pirkti įvairiaspalvių sėklų pakelių. nežinau, kažkada būdavo laukdavau pavasario, dabar - tarsi pirmadienis ir penktadienis - čia ruduo, čia jau pavasaris. laikas tikrai bėga greičiau. nėr didesnė laimės už šeštadienio rytą - kai gali ilgai gulėti lovoje su knyga ar vyru ar abiem ir dar katinu:) gerti kavą ir niekur neskubėti. kokia palaima. aną šeštadienio rytą labai įsijaučiau į Borgeso kūrybą. maniau, paskaitysiu kokį vieną esė, o kai įsitraukiau, negalėjau atsiplėšti - labai daug vaizduotės ir fantazijos, labai intelektualu. ir siužetas, ir teksto meniškumas traukia. skaityti reikia tarsi du kartus - vieną kartą skaitant nori nenori perskaitai ir komentarus, o kitą kartą - jau be jų, tada nieks netrukdo pamatyti teksto grožį. vertėjas gerokai pasidarbavo, manau, ne tiek versdamas, kiek tuos komentarus ruošdamas. garbė tam vertėjui. vakar klausiau M. Švėgždos von Bekkerio. prieš koncertą jis pasakė, kad dabar žmones skirsto į dvi grupes - išsilavinę, apsiskaitę arba ne. o šalis ar odos spalva - nesvarbu. dėkojo į koncertą atėjusiems vaikams, kurių buvo tikrai nemažai. sakė, kad svarbiausia - žinios ir išmintis.. tad kvietė vaikus šviestis ir viskuo domėtis. vasarą jis buvo dar su bizyte - plaukai surišti, o dabar labai trumpai apskirpęs. su bizyte man atrodė įdomesnis. fainas jis man. talentingas ir su charizma. gražu ir tiek.

76074. e - išsilavinę, apsiskaitę arba ne2007-03-02 08:54
niekalai. issilavines nieksas pridarys daugiau bedos nei nieksas berastis.

76075. R>E2007-03-02 08:57
na, jis taip sakė ir tiek. norėjo pasakyti, kad faina, kad vaikai atėjo į koncertą, domisi.

76076. e2007-03-02 08:59
+, pats "issilavinimas" nei per grama nepakelia zmogelio morales, o piktavaliui tik iteikia priemone manipuliuot-isnaudot aplinkinius.

76077. ivs > ežerui2007-03-02 09:03
Kas pakelia žmogelio moralę per gramą?

76078. Rūta2007-03-02 09:10
manau, nereikia absoliutinti, iš karto daryt dvi barikadų puses. piktavalių yra visur ir visokių. ir apskritai - žmoguje viename yra ir blogio, ir gėrio, tik vieni gal labiau moka paslėpti, pas kitus gal labiau išryškėja ta ar ana pusė. o šiaip tai - visko yra. diena ir naktis, saulė ir mėnulis. mes visokie. aš, pvz., ir gera, ir labai bjauri. yra ir šviesos, yra ir bjaurasties.

76079. e - m2007-03-02 09:13
geras gramas. t.y. "gramas".

76080. Rūta2007-03-02 09:15
manau, kad menas ir gamta,išsilavinimas,kultūra, darbas, meilė ir pareiga pakelia per gramą.bet manęs ivs ir neklausia, žinoma:(

76081. e - tik vieni gal labiau moka paslėpti, 2007-03-02 09:15
tie "issilavine" - labiau.

76082. ivs > ežerui2007-03-02 09:16
Tu žiūrėk, su kuo kalbi.

76083. e - ivs2007-03-02 09:18
cia gerai:)..., bet pati kalta: sureagavai miestiskai.

76084. R > E :)2007-03-02 09:19
sutinku, ežere, tikrai tie moka geriau paslėpti. na, bet kartais gi reikia. gi žinai - paskui prekinė išvaizda gali netikti, nieks nepirks, nemylės. tad reikia apsipudruoti:)

76085. ivs > ežerui2007-03-02 09:20
Aš šiandien ne formoj.

76086. Rūta ežerui (nusišneku biski, bet tiek to):))2007-03-02 09:27
na, pvz., nekultūrintas dirvožemis. auga ten piktžolės ir krūmokšniai. savaime ten neauga burokėliai, morkos ir rožės. tad reikia sukultūrinti. paskui prižiūrėti - ravėti piktžoles, sėti morkas ir petunijas - kam ko labiau reikia. taip ir su žmogum, sutik, ežere, galbūt vieno sielos dirvožemis švarus, puoselėjamos ten tik naudingos sau ir kitam žmogui daržovės ir gėlės, o kito žmogaus sielos dirvožemis apleistas - nesirūpina, kad reikia laiku baobabus rauti, na, paskaityk Mažąjį princą, jei ką. tai va taip su tuo išsilavinimu ir išsiauklėjimu. tas, kur užpudruotas ir dėl kitų vaizduojamas gerumas, išsilavinimas ir kiti geri dalykai - greit pudros nulekia, nepaslėpsi... tad - pažinkime sielos piktžoles, jas raukime ir puoselėkime savo sielos dirvožemį. mėšlu tręšti nebūtina, yra dabar ir geresnių trąšų:)

76088. cc2007-03-02 09:46
Man iš daržovių labiausiai patinka kanapės,aguonos,tabokas. Dar rugiai. Mes visi kaimiečiai, kol vadžia dar leidžia, užsisėjam po 20 arų rugių -samagonui. Šiaip, tai jie niekam tikę- net vištos nelesa. :))) Sugalvojau naują verslą, tik reikia susirasti užsakovų. Pradžiai auginsiu 10 ha musmirių. :)))

76089. Rūta2007-03-02 09:49
negali būti, kad vištos nelesa.čia kažkas netaip.per radiją kalba apie šokoladą.kaip išsivirti ir t. t. nu tai aš jau eisiu-šokolado pirkti.juodojo.

76093. cc - Rūtai2007-03-02 10:58
Jei manim netiki - pasiklausk vištų. Net karvėms ir kiaulėms negalima duoti, nebent tik truputį, primaišius į kitus miltus.Nupirk ir man mėgstamo Karūnos šokolado su nesukramtytais riešutais.

76105. višta2007-03-02 12:31
nelesam

76112. kita višta2007-03-02 13:04
tikrai nelesam.

76115. gaidys2007-03-02 13:23
kartais. kai vistos nemato. paskum mirksim nekaltai.

76133. mie2007-03-02 14:09
paprasiau vaiku kad pamokintu perkelti is fotiko i ta apvalu kompe. bet jie visai neturi kantrybes man aiskinti. nervinasi. tas pats jeigu kalbetu man vokiskai ir pyktu kad nesuprantu. apsiverkiu ir viskas. o kai buvo mazi juk visko juos mokinau po truputi.

76149. ragana Kornelija miestei2007-03-02 15:49
aš tai neverkiu tada. susipykstam ir abu pradedam rėkti, net nežinau, kuris pirmiau :).

76155. kvailutė2007-03-02 16:42
kažkada priekaištavau pirmokėliui, kad tas sesei nepadeda kompiuterio gudrybių perprasti. Berniukas ir paaiškino, kad nežalos mergaitės galimybių pačiai išmokti. Mat kai jis prašė draugo ITisto ką tai parodyti, tas tik pusę piršto pajudino. Pirmokėlis sukando dantis, užkniubo ir išsiaiškino. Nors aš nežinau, ar tik kažką atradęs, nebus kai ko ir praradęs. Kai man pačiai reikia pagalbos, tai žadu marškinius išlyginti. Kol kas padeda.

76157. mie2007-03-02 16:44
jeigu paprasyciau perkelti tai imtu ir padarytu. bet as noriu ismokti. dar prisiminiau ta spektali "tyli naktis" su mironite ir smagurausku ir visai pasidare graudu. nors vaikas sake kad as labai juokinga.

76165. cc -mie2007-03-02 17:41
Nuotraukas iš fotiko į kompiką perkelti, tai superlengva kai žinai kaip. Galiu paaiškinti. Tad paklausyk įdėmiai. Pirmiausiai ištroškini su prieskoniais vištą. Pakepi traškančių bulvyčių. Prie vištos tinka bruknių arba bet kokia saldžiarūgštė uogienė. Nemaišo ir taip lietuviškai vadinama jažinka. Kai viskas pagaminta, sudedi į pačią didžiausią lėkštę visą vištą su visais pribambasais. Tada atidarai langelį ir atsisukusi į Molėtų pusę sušunki baisiu balsu:-muse cė-cė, skubiai skrisk čionai painsruktuoti kaip nuotraukas iš fotiko ištraukti ir sukišti į kompiką.- Problema bus išspręsta. :)

76166. mie - cc2007-03-02 17:56
spasiba. buvo geras ir man paaiskino. padariau jo vadovaujama. kazkiek gal atsiminsiu ir iki kito karto. paaiskino vyriskai, stengdamasis kad suprasciau kaip viskas vyksta ir kur kas yra. manau, butu geras mokytojas. siandien pietums pas mus kalakutienos kotleteliai su lesiais ir burokeliais, mielas cece. ir ataususi pica.

76169. cc - mie2007-03-02 19:13
Atleisk,kad turėjau darbų ir tik dabar įsijungiau kompiuką. Dėl to pražiopsojau tavo pakvietimą ir kalakutienos kotletėlius. Labai apgailestauju. :)))

76175. e - lietuviškai vadinama jažinka.2007-03-02 20:10
aha, labai lietuviskai.

76186. cc - e2007-03-02 20:57
Tai gal reikėjo rašyti lenkiškai- morkų-bulvių apkepėlė ? :)

76188. cc - e2007-03-02 21:16
Gal gali "ant ausies" pasakyti ką veiki tuose Balnininkuose ?

76189. m2007-03-02 21:19
kokia dar apkepele? jazynka yra jazynka ir viskas.

76190. cc - mie2007-03-02 21:32
Ar žinai kas yra suvalkiečių tarkė ? Iš pradžių, kai žmona pagamino- valgiau be didelio entuziazmo . Dabar labai patinka. Bet negamina. Toks gyvenimas. :(

76191. mie - cc2007-03-02 21:45
tai kas yra suvalkieciu tarke?

76192. cc2007-03-02 22:07
Turėtų RK žinoti.

76205. ragana Kornelija2007-03-03 00:29
nu, jei tai tas šlykštus jovalas iš žalių stambiai tarkuotų bulvių, kepamas keptuvėje, kurį mūsų kaime vadindavo tamošiumi, tai ačiū velniui, kad man jo nereikia valgyti. net nupurto prisiminus - fui, kokia šlykštynė...

76207. mie2007-03-03 00:32
man, mazai, mociute ant petelnes kepdavo krauja. ir smegenis.

76216. cc - RK , MIE2007-03-03 07:33
Na, RK , tu mane visiškai nuvylei. Nebuvau tikras , kad esi gurmanė jaučianti sbtilų maisto skonį, jo niuansus , bet toks visiškas skonio neturėjimas net mane, tokį nuostabiai išbalansuotą dėduką , pritrenkė kaip ledo varveklis, kurį Zuokas mėto nuo savivaldybės stogo į nelaimėlių galvas. Jei tau nepatinka ši košė, reiškia (LOGIŠKA) nepatinka ir Tomošius, o gal ir visi vyrai. Ar ne ? O, gal esmė buvo gamybos technologijoje ? Net kiaušinį išvirti yra nemažas mokslas , nekalbant apie tarkę. Mano mama buvo puiki kulinarė, bet jos norėjimas mane, kūdą zdechliatiną atpenėti, pilant specialiai į sriubas taukus -man buvo didžiausia kančia . Manau, kad net lyginti negalima mie pagaminto maisto su kokioje valgyklėlėje/kavinukėje pašildytu vakarykščiu KM uošvės šniceliu. Žinoma - tau įvaryta alergija net ir Tomošiams,Tomaševskiams, Tomams , ir nuo skaniausiai pagamintos tarkės tave nupurtytų. Baisiai nuobodu kalbėti su moterimi apsišaukusiu vyru , kuris nieko neišmano apie maistą , tuo labiau apie nuostabiąją TARKĘ ,iš Suvalkijos lygumų.

76217. cc2007-03-03 07:44
Tarp kitko tarkė VERDAMA iš SMULKIA tarka/trintuve sutarkuotų žalių bulvių ,pridedant tam tikrų ingradiantų, tame tarpe ir stebūklingos žolelės "pilvo ramintojos", kurią, kaip visi žino, reikia rinkti naktį mėnulio pilnaty tarp senų pilies liekanų. Anksčiau, iki restauravimo, ją buvo galima rasti prie Trakų pilies tarp pelėsiais ir kerpėmis apaugusių griuvėsių.

76218. 72007-03-03 07:49
nu man ta tarke irgi nelabai:), nebent tavo zmona kazkaip ipatingai darydavo . jazhinka liuks . pries daug metu lenkijoje atradau flekus , bet pasirodo ir musu tevai toki patiekala vagydavo. tik jis cia vadinosi blekais . >"ant petelnes kepdavo krauja" petelne - tokio zodzio cia nera . nelabai isvivaizduoju kaip galima krauja kepti ....o smegenis neseniai pats pasikepiau vaikyste prisimines ( h.lekterio vaikyste aisku ...)

76219. ivs2007-03-03 07:55
Ar ta tarkė nesivadina dar ir šilkine koše? Su perlinemis kruopomis? Su spirgučiais ir pakepintais svogūniukais, užgeriant pienu - niam niam.

76220. 72007-03-03 08:07
ne -tarke ir shilkine koshe tai du skirtingi dalykai . shilkine koshe skani , o man asmenishkai tarke , hmm kaip cia pasakius ...shilkines koshe daroma zemaitijoje , o tarke suduvoje . tarke, kaip cia sake ,daroma ish zaliu bulviu , o tai priduoda specifini skoni ,,

76221. ivs2007-03-03 08:18
Taip. Šilkinė košė verdama Žemaitijoje. Mano močiutė ja virdavo labai skaniai.
Nete yra toks receptas:
Gerai iššutinam perlines kruopas, tada į jas supilami bulvių tarkiai. Dar pašutinama (beje, vandens reikia nemažai, kad šutinimo metu - prieš supilant tarkius - košė būtų skysta . Kai tarkiai išverda, reikia užbalinti pienuku, puodą uždengt, šiltai apklot ir dar pora valandų taip palaikyt.

76222. rudra2007-03-03 08:34
Tarkė labai skani! Žinoma, jei tik su spirgiukais, cibuliuku. Verdant mūsuose maišoma dideliu mediniu šaukštu. Tik svyla bjauriai, reik maišyt ir maišyt.

76223. cc2007-03-03 10:01
Malonu girdėti kiek nuostabių intelektualų išaugo valgydami tarkę- šilkinę košę !!! Manoji ne kruopas, bet manų truputį įpila . Ir ,svarbiausia - spirgiukai su cibuliais. Tik dalį taukų reikia išpilti , kad nebūtų per riebu. Gal RK persivalgė taukų. Tie suvalkiečiai tai baisiausi abžoros. Stambūs/dikti kaip ir jų Lietuvos sunkieji. Bet dirba gerai.

76226. 72007-03-03 10:38
"Stambūs/dikti kaip ir jų Lietuvos sunkieji. Bet dirba gerai." ::)) lietuviu atgimimo veikeju (apie 1900m,) tu kurie sukure Lietuva, 60% buvo baige marijampoles ginmazija

76227. cc2007-03-03 10:52
Žinom, žinom. Jei ne jie - dabartinė lietuvių kalba būtų nesugadinta. Kalbėtumėme žematiškai. :) Ar ne aišku, kad kalbu ne apie Vytauto laikus, o apie dabartinius suvalkiečius ūkininkus. Natūralu, kad intelektualai linksniuoja SG, varlės-apie balas ir buožgalviukus, o ūkininkas -apie orklius ir ūkininkus.

76230. mie2007-03-03 10:59
musu namuose zodis "petelne" buvo ir viskas. krauja pakepus jis virsta tokiu rudu blynu. manau mociute budavo tylomis papjovus vista. kuria budavo atneses vienakojis pienininkas. neisivaizduoju kaip galedavau ta krauja valgyti ir budavo skanu. ko tik su tais vaikais suauge neisdarineja. ne visoms vistoms lemta isgyventi vienuolika metu. toli grazu.

76232. s2007-03-03 11:10
ant krosnies ugnies viskas skanu

76233. mie2007-03-03 11:13
kokia dar krosnis? tik kambariuose koklines. miestieciai mes esam, sloguti.

76236. s2007-03-03 11:37
prisiminiau vaikyste; babyte kraziuose; ten ant krosnies ugnies ir ant petelnes net paprasta kiausiniene atrode daug skanesne; nezinau kodel, juk ugnis atrodo ta pati. gal del dumu prieskonio?

76239. 72007-03-03 12:22
petelne yra pas aukstaicius . pas suvalkiecius yra skaurada .o, bet, taciau dabartiniau vaikai tokio zodzio jau nezino , keptuve ir tiek .

76240. rudros kaimo košės2007-03-03 12:50
Vilnonė - paprasta spirginta bulvių košė; pusvilnonė - miltų košė, sutrinta su virtom bulvėm; dar bovelninė, arba marškonė - ruginių miltų, šita pati skaniausia. Taigi, ant skaurados, ant pečiuko (krosnies nebuvo, pečius, pečiukas, paskui dar liuktas, toks priekrosnis, diedelis miegodavo ant jo) viskas buvo daug skaniau, nes vaikai ir malkų prinešdavom, ir visokius kitus darbus dirbdavom, ir išalkdavom kitaip.

76242. ragana Kornelija2007-03-03 13:11
oi, oi, cėcę supykinau :)) :)) :)) kad tAmošius man šlykštus, o tarkės nė akyse nesu mačiusi :)) :)) :)) dabar ieško, kaip galėtų man įkąsti, ir vis nepataiko. užsikabino už riebaus maisto ir storumo, bet taip juodai nepataikė :)) :)) :)) - aš nuo vaikystės riebalų nemėgstu, o tėvai davė tokią kūno sandarą, kad galiu valgyti ką noriu ir kada noriu, ir nei lieknėti, nei storėti nereikia, aukso vidurėlis :)) :)) :)) sugalvok ką nors įdomesnio, cėce, jei nori įkąsti. bet aš tau patarsiu: geriau nevark, nes mane labiau erzina primityvūs juokeliai ir stereotipai, kurių čia per akis, ir ne tik tavo. gali būti ramus: už tave iš anksto atkeršyta :)) :)) :))

76243. ragana Kornelija cėcei2007-03-03 13:14
p.s.dėl vyrų: labiausiai nemėgstu narcizų, antroj vietoj - kvailų. pageidautina, kad nebūtų "paveikslėliai" :)) :))

76244. s - rudrai2007-03-03 13:47
is tiesu, pecius. niekaip negalejau prisiminti to zodzio

76245. s – rK2007-03-03 13:54
mane suklaidino jusu komentaras nemo (laiskuose, nr. 76005, cituoju: "labai objektyvus ir gražus požiūris į artimą savo. kaip į save patį. nes pats esu melagis ir haliucinuojantis :)) :)) :))");
nepastebejau, kad parafrazuojate; pagalvojau, kad kalbate pirmu asmeniu; suabejojau, negi cia su vyru flirtuoju; tai ne tragedija, bet kazkaip pasimeciau.

76260. e -kad nebūtų "paveikslėliai" 2007-03-03 19:55
rusiukes jaunysteje mane vadindavo " kartinka". gal is cia musu abipuse simpatija.

76261. e2007-03-03 19:57
ir zydautes, ir zydaites, beje.

76272. cc - RK2007-03-03 22:12
Brangute, vėl susimovei, nes cc ne supyko, o juokiasi. Bet jei nenori, kad tave erzinčiau - daugiau neerzinsiu. :)))

76274. e - cc (Gal gali "ant ausies" pasakyti ką veiki tuose Balnininkuose ?)2007-03-03 23:37
satenu autochtonai seniai zino du dalykus: 1. pirmoji lietuvos sostine vadinosi balninkai. 2. atejunas -kolonistas "e" balninkuose savaitgaliais tiesiog sizifiskai smaginasi: du metus stato, tada dvi valandas degina, dabar vel (matyt) du metus statys pirti, kuri tures but geresne uz pirmagime. butinai, is principo.
siaip, ten mano savaigaliu uzmiescio laivas.

76275. e2007-03-03 23:54
nesuprantu kaip galima miegot toki silta pavasario vakara, pyyyyyp.

76276. e2007-03-03 23:57
jau saulele vel atkopdama.
arba sitas: kelkite, kelkite, kelkite!

76277. m2007-03-03 23:58
arba sitas: baju baju, i paduski, skazki vzial.

76434. smalsutis2007-03-05 20:18
baju baju bajanas tarp pagalvėlių miestietė miega giliai neprabundamai- antra para pasakas skaito nebe čia ir ne apie tai.

76514. Cyptyp2007-03-06 15:46
Ach, taip miela buvo skaityti apie lietuviškas regionines košes. Tokia nostalgija apėmė, maždaug noras nukeliauti į tą šalį ir tuos laikus, kur visokiomis košėmis privaišins miela raudonskruostė močiutė. Toks praradimo jausmas širdį suspaudė. Taip nublanko mūsų vakaro vaišės: alyvuogės, sūris su pelėsiais ir baltas vynas. Taip negyvybinga. Kažkoks išsigimimas. Tačiau košės paragauti taip ir nelemta, niekas jos neišvirs. Gal dėl to ji dar skanesnė.

76523. kvailutė2007-03-06 16:58
niekaip negaliu suprasti, kodėl negalI pats išsivirti košės. negi principai neleidžia? kokie?

76529. cc - cyptyp2007-03-06 19:22
Pusbroli, kvailutė žymiausia Žemaitijos kulinarė, žino šilkinės košės nacionalinius ypatumus. Mėgink tartis .

76530. cc2007-03-06 19:23
Žymiausia Aukštaitijos kulinarė - Miestė.

76535. mie - cc2007-03-06 19:42
pasiziurek i zemelapi. vilnius jokia aukstaitija. tai didmiestis.

76553. e - niekas jos neišvirs.2007-03-06 20:28
niekada nesakyk niekas. dar nezinai visu mano talentu. ivs`es minetaja perline gaminu virtuoziskai. zinau tokiu subtilybiu! oooooo! duos dievas -pavaisinsiu.

76556. cc - mie2007-03-06 20:32
Tada Gedimino kalnas - Aukštaitija.

76558. cc 2007-03-06 20:35
Ir aš, ir aš galėčiau pavaišinti - beržine koše. Tik nesigrūskit, susirašykit į eilę. Damoms pirmenybė.

76563. cc - e2007-03-06 20:41
Dieve, duok.

76565. vasi - cc2007-03-06 20:47
koldūnais, vyšniom, absoliutu. ką jau čia iškart beržinė.

76573. cc - vasi2007-03-06 21:05
:)

76575. cc2007-03-06 21:08
Norėčiau pavaišinti RK ir tuo pačiu atsiprašyti.

76579. mie2007-03-06 21:15
absoliutas - tai kazkoks abstraktus beoris daiktas. keistos vaises.

76585. vasi2007-03-06 21:38
taip, dieviškos. nes dievas po palme buvo su mumis. beje, cece, pirštinės taip ir neatsirado. manau, jas nusinešė Lepiochino dvasia.

76586. cc2007-03-06 21:45
Tada pirštinių reiktų ieškoti varnalėšose.

76587. va - cc2007-03-06 21:48
tai paieškokit pavasarį, gerai? beje, ties kuria vieta pas jus varnalėšos?

76590. cc2007-03-06 21:56
Išnaikinau.Liko viena kita, bet kasmet neduodu joms ramybės. Baisiai gajus augalas. Šunys atsineša iš laukų. Pas kaimynę sodyboje yra. Jai netrukdo. Vasi, ar atsimeni kur paskutinį kartą buvai užsimovusi ar nusimovusi pirštines ?

76591. cc2007-03-06 21:58
Kaip ruskai vadinama varnalėša ? Lepiocha ?

76592. cc - mie , vasi2007-03-06 22:03
Tikrai, absoliute oro nesimatė, bet pirštinių taip pat. Nemanau, kad jis kaltas. Reiktų vėl atvažiuoti ir jo pasiklausti.

76599. vasi - cc2007-03-06 22:34
lopuchu. kuriuo dar nevisiškai esu, nes atsimenu kur. bet kas iš to, ten jų irgi nėra tarsi laiko apokalipsėj. tiek to, juk saulė jau atkopdama budina svietą.

76603. xX2007-03-06 23:00
Pirštinės galėjo išsprūst, kai judėjom žieminiu tvenkinio paviršiumi kaip kokie Jėzusai Kristusai vienam asmeny įsmeigę žvilgsnius į priekyje stūksantį ąžuolą arba ten aukštai, kur atsiveria banguojančios tarsi moters kūnas kalvos. Neliūdėk pametęs, nesidžiauk radęs, ypač kai laikas sumaišo priežastingumą, o priežastingumas netenka laiko ir vienareikšmės prasmės...

76608. cc2007-03-06 23:26
Perėjau jūsų pėdsakais kalnan ir atgal, bet nieko. Tarp kitko ir man tų kalvų kontūrai primena gulinčią moterį. Įdomu, ką moterims jos primena.

76610. mie - cc2007-03-06 23:32
gal seniune tau primena?

76629. xX2007-03-07 00:30
Toj ar kitoj tolumoj matėsi liuoksiantis paviršiumi kiškis p, mieste. Toks linksmas, kandus (?) ir, svarbiausia, paprastas kaip trys kapeikos. Viskuo (t.y. kailiu ir morkomis) aprūpintas ir mylintis į save panašius kiškius p ir kitus katinus. Kaži, kas tai galėjo būti, mieste? Ar nebūti?

76631. mie2007-03-07 00:32
kai visi ziurejo i kiski p, tu payliukais kisaisi vasi pirstines i giliasias savo kisenes.

76633. vasi2007-03-07 00:35
teisingai, xX`ai, marš su visais į bažnyčią. kurią gali pasirinkti pagal Dievo rankų ilgį. gal į tą kur ilgapirštis tau labiau tiktų.

76658. xX2007-03-07 06:58
Per gilios mano kišenės, kad vasi pirštinės suspėtų negilų (t.y. paviršutinišką) kiškio p atsižvilgsniavimą įveikti. Nei tu kiškis, nei tu kiškis. Kiš kiš. Kis kis.

76664. e - 76563. cc - e 2007-03-06 20:41 Dieve, duok.2007-03-07 08:01
gal liksi be koses. davejas/ padavejas, sako, numire.

76674. cc - e2007-03-07 08:49
Atsiprašau, kad iškraipiau Balninkų pavadinimą. Gal aš miknius, nes kartais taip atsitinka. Kai kada tardamas Bijutiškis, du kartus pakartoju pirmąjį skiemenį. Žinoma, tik ne su bijutiškiečiais kalbėdamas. :)

76687. cc2007-03-07 09:32
Man labai norisi pavažinėti, pamatyti įvairius Lietuvos kampelius -gamtos, miestelius, kaimelius. Labai pasigendu įdomios ir aplamai bet kokios informacijos. Net mano rajone jos trūksta. Galėtų būti išleista turistinė knygelė su maršrutais, detaliai nupasakojant net smulkiausius objektus. Gal specialiai to nedaroma, kad samdytumeisi gidus, kuriuos tai pat nelengva gauti, ypač operatyviai.Kultūros paminklų enciklopedijoje, įvairiuose turistiniuose lankstinukuose nepaprastai mažai informacijos. Veži draugus, gimines aprodyti kokį piliakalnį , ir važiuojant nėra ką pasakoti. Net nuvažiavus į vietą- belieka tik paspoksoti kelias minutes. Manau, kad įdomi gausi informacija, pasakojimas yra pagrindų pagrindas. Prisimenu ekskursiją Baltarusijoje - Lietuvos pilys. Labai įdomiai pasakojo Gintautas Masaitis. Net važiuojant keliu per krūmais apaugusius laukus,išsamiai aiškino , apie krūmynų vietoje stovėjusius dvaro rūmus, kuriuose gyveno Mickevičiaus mylimoji. Seniai buvo - nepamenu, bet užsifiksavo atmintyje, kad klausėmės išsižioję. Labai gaila - Gintautas žuvo gelbėdamas moteris iš degančio traukinio...Nuostabus buvo žmogus...

76703. Cyptyp2007-03-07 11:52
Panašų norą važiuoti per Lietuvą, neskubėti, stebėti, įsivaizduoti, kokia yra laimė, pavyzdžiui, toliu apkaltose lūšnelėse, pastebėjau kažkada savyje ir aš. Prosioločnom pūtiom liūbliū skakat v telegie i vzorom miedliennym pronzaja noči tien vstriečiat po staranam vzdychaja o nočliegie drožaščije ogni piečalnych dierievien.

76704. Cyptyp2007-03-07 11:58
Bet kadangi joks vežikas neveš manęs su "teliega" per miegančius kaimus, tai smagu būtų važiuoti per Lietuvą su... ne, ne sava mašina, o dideliu pustuščiu patogiu autobusu, meditatyviai linguojančiu, ir klausyti kokio nuostabaus gido pasakojimų. Ir apie pilis, kurių nebėra, ir apie regionines košes, ir apie visa, kas buvo, bet pražuvo... Galima ir apie tai, kas liko.

76705. mie2007-03-07 12:06
nu neblogai sugalvota. vaziuoti vienam autobusu, isivaizduoti laime lusnelese ir svajoti apie nebutas pilis. ir dar deklamuoti rusiskai.

76706. mie2007-03-07 12:11
ana sekmadienio popiete isejau uz namo pasiziureti kiek nutirpes sniegas ir pagalvojau kad negalima taip prisiristi prie vietos kaip as prie savo namu. temo, buvo tylu, tik girdejosi kaip skimbcioja sakutes ir peiliai pro kazkuri langa. turbut visi susede prie pietu stalo. turi buti jauku ir truputi liudna nes juk rytoj pirmadienis.

76717. cc - mie2007-03-07 12:58
O, taip. Tos mano kalvos gali būti panašios į mūsų simpatišką blondinę seniūnę kai būva baltapūkės - nužydėjus pienėms arba žiemą. Ar tik kažkas nepavyduliauja mažumėlę ? :)

76719. cc2007-03-07 13:02
Ir man patinka, kai, silpnam vėjeliui dvelkiant, prie durų skimčioja kiniečiai.

76722. vasi2007-03-07 13:32
čia berods anksčiau buvo kulinarijos skyrelis. tai va, išsiviriau sužydėjusių bulvių. nelabai skanu, bet užtat poetiška.

76723. va2007-03-07 13:34
aha, ir dar vieną bulvės žiedą norėčiau įteikt Cyptypėliui.

76724. mie - va2007-03-07 13:38
man rodos, jis iskeliavo pasikinkes autobusa. taigi galite ramiai suvalgyti ir ta paskutini.

76725. cc2007-03-07 13:39
Pirmą kartą išgirdau, kad bulvės turi tautybę. :O Nustebau. Bet vistiek einu balnoti žirgą ir važiuosiu kur nors pasidairyti po naujas vietoves .

76727. mie - cc2007-03-07 13:42
i vakara gal pasieksi net balninkus.

76728. va mie2007-03-07 13:48
vienos buvo sužydėjusios, na, metodologiškai tariant, sudygusios, o kitos ne. galvojau, tos kur ne - vasytei, o kur su - man. bet žinote, neskustas atskirti lengviau negu išvirusias. spalva suverda, lieka subtilūs, tik išlavintai akiai pagaunami niuansai. tai teko visų po truputį atsikąsti. bulvių valgytojai - pamenat? jei norėsit nupaišyti į kitą numerį prie eilėraščio, galėsiu papozuoti.

76730. mie - va2007-03-07 13:51
verciau pakviesciau jus ant kotleteliu. manau tiktu ir vasytei.

76731. va mie2007-03-07 13:56
verčiau pakvieskite.

76734. e2007-03-07 14:18
visi kazkokie isbadeje: koses, kotletu.

76737. m - e2007-03-07 14:42
o tau ko, mielasis?

76740. e -m2007-03-07 14:51
dangisku migdolu(taip ironizuodavo mano mociute).

76753. kvailutė (vis dar neatgavusi ūpo) ežerui2007-03-07 15:50
špygą taukuotą ir gumbą į kaktą

76755. mie2007-03-07 15:56
mano mociute sakydavo: sasu i galva. ezero mociute turbut buvo is slektu.

76777. tomas venclova2007-03-07 18:43
O gal padiskutuokit apie kitus eilėraščius - Ashberio, Collinso. Jie,, manding, net ir įdomesni.

76781. cc2007-03-07 18:58
Į Balninkus nesukau. Nenorėjau e pirtelės spynos bučiuoti. Nusibeldėm į Uteną. Nusipirkau "dendrologiją". Gilinsiu žinias apie medžius ir krūmokšnius. Seniai ieškau literatūros apie pievų augalus, visokias laukines žolytes ir gėlytes. Gal blogai ieškau, gal masiniam skaitytojui neįdomu,todėl neleidžiama,- bet nerandu. Kai guliu pievoje - matau gausybę įvairiausių augaliukų, vadinamų bendru vardu - žole. Ir tik nedaugelį pažįstų. Jausmas toks, lyg būčiau vienas svetimoje šalyje kažkokio miesto kažkokioje gatvėje, tarp daugybės nepažįstamų žmonių. Manau, jei gerai pažįsti paukščius, žvėris, augalus, vabzdžius, žuvis, atmosferinius reiškinius, geologiją , topografiją ir t.t.- jautiesi savas gamtoje. Tada gali ją matyti, girdėti, užuosti - gėrėtis ir mylėti.

76784. bouncy :-) 2007-03-07 19:24
http://mfg.puslapiai.lt/news.php

76787. e - ...girdėti, užuosti - gėrėtis ir mylėti.2007-03-07 19:46
girdėti, užuosti - gėrėtis ir mylėtis.

76861. kvailutė2007-03-08 09:47
nesuprantu, kodėl negalima gėrėtis, uostyti ir mylėti, nežinant vardo, pavadinimo. ką tokio priduoda vardas, kad atsiriša jausmai? jei labai reikia, galima juk vardą ir sugalvoti. ir dar. koks vardas veiksmingesnis - lotyniškas, lietuviškas, angliškas? o gal rejunjonietiškas?

76868. mie2007-03-08 11:02
tokioj parodoj, maisto pavilijone, visa milziniska stikline siena buvo suskirstyta mazais langeliais, kiekviename langelyje skirtingu rusiu bulviu pavyzdziai.mazi krumeliai. neitiketina daugybe. o priejus arti vyriskas balsas pasnibzdom sako ju lotyniskus pavadinimus. balsas priarteja ir nutolsta, tarsi slankioja palei ta siena. labai ispudingai padaryta.

76887. cc - kvailutei2007-03-08 12:02
Paaiškink man kodėl tu, tavo šeima, draugai, bendradarbiai, šateniečiai turi vardus ar nikus ? Ir aplamai kam reikalingi žodžiai, kalba ? Pavyzdžiui- susitinkam mes, be žodžių apuostom vienas kitą, pažinę, pamosuojam uodegomis , ir atsižymėję keliaujame toliau. :)))

76920. kvailutė>cc2007-03-08 13:07
tie žolyčių vardai, kuriuos tu norėtum sužinoti (neatsakei, kokia kalba), pavadintų uostomą kvietkelį taip, lyg mane tu šauktum: "Ei, moterie!"

76934. cc - kvailutei, 769202007-03-08 14:31
Žolyčių vardai - tik lietuviškai, suvalkietės RK tarme. Augalėlio vardas - katpėdėlė, nendrinis čyžutis, vėdrynas, gailis, šilagėlė, svidrė, motiejukas, baltasis, raudonasis, ružavas dobilas, rasakila, pienė, kiaulpienė, aklė, balanda, svirė, juozažolė, raudonėlis, čiobrelis, gyslotis, garstukas, notrelė, ramūnė, šunažolė, žemuogė, rugiagėlė, aguona, smilga ir t.t. ir t.t. - tai nėra - ei, moterie. Tai - Kvailutė, Rūtelė, Rasa, mano draugė Miestė, Vasi, ragana Kornelija, IVS ir t.t.

76942. mie - cc2007-03-08 15:25
as vakar irgi ziurejau filma apie sagala. tokie zmones man yra pasaulio karaliai.

76946. cc - mie2007-03-08 16:16
Man labiau patiko jo jaunystės darbai. Vėliau tapo labai perkrauti - daugybė mažų žmogeliukų, ir ištirpę kontūrai - lyg žiemos debesys. Bet Plafonas labai gerai žiūrisi.

77067. cc2007-03-09 17:37
Na, su savim tai tikrai nesikalbėsiu. Lotyniškai, berods, tai vadinama onon.... ?

77073. mie - cece2007-03-09 18:33
nu gerai: man patiko ir jaunystes ir senystes darbai.

77076. cc - mie2007-03-09 18:51
Ar neužpyksi, jei prisipažinsiu, kad tu man labiau patinki ? :)

77077. mie - cc2007-03-09 18:52
labiau ir uz seniune?

77078. cc2007-03-09 18:55
Nežinau jokios seniūnės. Pirmą kartą girdžiu. :)

77079. cc - mie2007-03-09 18:58
Taip. Jis jaunystėje turėjo vieną žmoną, o senystėje ar ne dvi ?

77080. mie - cc2007-03-09 19:13
kol reikejo seniunes buldozerio tai zinojai ir seniune. ir svetimu zmonu neskaiciuok cia.

77082. cc - mie2007-03-09 20:18
Tu, kaip visada teisi.Geriau pakalbėkime aktualiomis temomis. Dabar kaime labai šlapia. Žmonos katės į dieną 100 kartų lekia laukan. Sugrįžę, purvinomis letenomis išdekoravo televizorių, rašomąjį stalą, palanges, nekalbant apie tokią smulkmeną kaip grindys.Vakar,tupėdama ir murkdama man ant kelių, tikriausiai, perskaitė kompjuteryje tavo komentarą, tai pasigavo pelę, atsinešė namo ir su ja žaidė futbolą tol, kol ji pasidarė panaši į kazokišką kepurę. Žmona neleido jos atimti iš savo numylėtinių, tačiau nutaikęs momentą, pelę išmečiau, o mielajai paaiškinau - katės suėdė. Koks skirtumas ar per dieną pameluoji 1000 ar 1001 kartą ? Ko nepadarysi siekdamas kitiems gero. Berods Po palme, pasivertęs šikšnosparniu, prisikalė prie tvarto vartų dėl kažkokio taftinio sijono. Beje, Kauno poničkos iš taftos siūdindavosi skardinius sijonus, nors man labiau patikdavo šokti tango su merginomis, dėvinčiomis šilkines sukneles. Ar tik ne Hegelis aiškino apie kažkokią dialektiką, kad viskas juda - kruta spirale, t.y. sugrįžta atgal bet aukštesniame lygyje. Ir madų pasaulis turėtų paklusti šiam dėsniui.

77086. FREE TIBET!2007-03-09 20:49
Gražių sielų žmonės, PATYLĖKIME susibūrę š.m. kovo 10, - Nacionalinę TIBETO sukilimo dieną, - prie Katedros bokšto laikrodžio 14val. 17sek. rašytojos J.IVANAUSKAITĖS pagarbai ir TIBETO išsilaisvinimo siekiams; lai skraido grožio, laisvės ir kūrybos angelai!

77105. priemieste2007-03-10 10:52
miestei: negaliu tau prisiskambyt, ar telefonas vel neveikia?

77127. Bum2007-03-10 18:15
Kad prirašė,tai prirašė! Ir straipsniūkščių autoriai ir komentatoriai. Vieni tebeverkia dėl Ivanauskaitės, o kažkas (įsivaizduojat?!) net Širvį prisiminė. Dėl nacionalinės Tibeto dienos. Kas čia? Pamišimas? Ar tik ne Tibeto medicina pagreitino Ivanauskaitės kelią į kapus? Ir kam jai reikėjo Tibeto stebuklų, jeigu vis tiek visi stebuklai baigėsi elementariausioj ligoninėj. Tai gal nuo elementariausių ligoninių ir reikia pradėti gydymą. O paskui, matote, šarlatanai kalti ir --- šaudyti juos visus be teismo! Amo netekau, kai perskaičiau šias eilutes priešmirtiniame laiške. Žodžiu, siūlau komentatoriams atsikratyti egzeltacijos ir blaiviau viską vertinti.

77150. unmask2007-03-11 00:13
Man jūs patinkat. Turškiat kažkokius mielus "briedus". Su kai kuriais iš jūsų aš norėčiau net gyventi.

77152. mie2007-03-11 00:21
oscastlivil.

77154. va2007-03-11 00:26
taigi nesakė, kad su jumis nori gyventi. gal su manim, pavyzdžiui. greičiausiai kad su manimi.

77162. unmask2007-03-11 00:44
TIK NEREIKIA ČIA IRONIZUOTI.

77165. unmask2007-03-11 00:47
su jumis abiem. Osčastlivil??????????

77169. mie2007-03-11 00:52
sudo. ir taip cia visi uzpakaliais trinasi. dar tik jo betruko. ne su jumis jis nori, vasi, su manim, nereikia cia ironizuoti.

77170. va2007-03-11 00:53
jūs su mumis ir gyvenate. čia yra gyvenimas, ne filmas koks siaubiakas kurį žiūri miestė.

77172. unmask2007-03-11 01:05
Kur mano komentarai?

77174. mie2007-03-11 01:06
siknoj kamaroj devintoj lentynoj.

77176. mie2007-03-11 01:06
pamirsai parasyti 310.

77177. unmask2007-03-11 01:07
kiek supratau, tai MIE ir VA - vienas ir tas pats asmuo?

77178. unmask2007-03-11 01:12
ką nors sakei?

77179. mie2007-03-11 01:12
blogai supratai. netgi labai atskiri asmenys.

77180. mie2007-03-11 01:12
sakiau, ka yra?

77181. unmask2007-03-11 01:17
kas yr su mano kompu? Aš nieko nematau...

77182. unmask2007-03-11 01:23
keisti dalykai...

77183. unmask2007-03-11 01:35
jūs dar čia?

77184. zeta2007-03-11 01:38
Cia, aisku, klaida baisiausia, bet kai parslenki is kur nors labai velai ir randi parasyta, kad kai kas su kai kuo noretu gyventi, tai pradedi taskytis dziaugsmo purslais. Siais vejais laidomu draugysciu laikais, kai belike vieni priesai ir jokiu sajungininku, staiga, o konkreciau - trylika minuciu po vidurnakcio, is kazkur atsiranda teisingas, doras bei issilavines zmogus ir sako: su kai kuriais is jusu as net noreciau gyventi! Va taip va. Cia toks vienas paniurelis uzeidavo, visus iskeikdavo ir vel islekdavo pats sau grazus ir protingas, net vardo neatsimenu, gal ir neturi jis to vardo. Tai dabar jam bus smugis i sirdi. Nes su kai kuriais is musu, pasirodo, imanoma vaiksciot uz parankiu ir turkst "mielus briedus". Aisku, neprityrusiai akiai mes cia visi panasus savo mentalitetu bei kostiumais, bet netikekite niekuo, kadangi tai tik neprityrusiu akiu dumimas. Bet negaliu gincytis, mieste su vasi (atskirai!) tikrai labai tinkamos su jomis gyventi. Gal tokios truputi pavojingos, nu kardadantes siek tiek, bet, prijaukinus ir sudejus i narvelius, labai graziai sypsosi. Be jokios ironijos!

77185. unmask2007-03-11 01:59
... po velnių..

77186. unmask Zetai2007-03-11 02:04
tu gražiai šneki. Kalbėk dar. Ir su tavim noriu GYVENTI.

77187. zeta2007-03-11 02:11
Negaliu daugiau kalbet su nepazistamaisiais, nes mirstu is miego norejimo. Adieux.

77188. unmask2007-03-11 02:14
Zeta...

77189. zeta2007-03-11 02:17
Neprasyk, neprasyk. As cia ne flirtuot vidury nakties pastatyta. Turiu ir kitokiu isipareigojimu tamsai. Lbnkt.

77196. mie2007-03-11 10:38
cia buvo uzejes bomzas, xXo snobiskas draugelis. ieskojo kur galva priglausti.

77200. xX2007-03-11 12:40
ne, ne - čia buvo užėjęs visai ne bomžas. Pasakyčiau, bet demagogiškai patylėsiu...

77202. unmask2007-03-11 12:54
neprisiimkit visų nuopelnų sau. Čia buvau AŠ.

77626. agnyte :-) 2007-03-16 00:38
zetai bridaugylyte tu, gal galetum kartais parasyti koki zodi savo vienai naminei senai draugei, ne tik tiems naujiems, su kuriais gyvent nori:), o tai baisiai daug manevisku naujienu prisikaupe, tiesiog sirdy netelpa. Tavo visi seni adresai, zinoma neveikia.

Rodoma versija 179 iš 203 
13:28:16 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba