ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-03-24 nr. 838

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

HERKUS KUNČIUS. National Geographic (28) • LAIMANTAS JONUŠYS. Apie lėtąjį ir greitąjį kultūros peną (bei meną) (4) • -gk-. Sekmadienio postilė (5) • ALEXANDER McCALL SMITH. Škotijos gatvė 44 (2) • RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s (1) • SIGITAS GEDA. Kanapinis kaklaraištis (12) • VYTAS GEDUTIS. Džordžo garažas (3) • KAZIMIERZ BRAKONIECKI. Europa Minor – Klaipėda 2004 (1) • CAROLINE McGINN. Apgaulės menasMIE. Vakaras su valkirija (154) • RIČARDAS ŠILEIKA. Lionginas Nekrašas atnešė kmynųAUSTRA GAIGALA. Argi to didelei meilei maža?ARNO JUNDZE. Balta peteliškė, juoda peteliškėSu Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistos knygos „Stanisław Filibert Fleury. Fotografijos“ sudarytoja JŪRATE GUDAITE kalbasi Juozas Šorys. Šimtametis vilnietiškas fotovyzdys (2) • LAIMA PETRAUSKIENĖ. Alpių varna (7) • pagalvojau, kad jau pavasaris, reikia sijono... (424) • už dviejų minučių galėsite ką nors sumeluoti (551) • Tas, kuris bus (43) •

National Geographic

HERKUS KUNČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Potvynis. 2007.III.18
Genė Kurilienė

Jau senųjų kultūrų tautos žinojo: gerti – tolygu gyventi, gėrimas daro žmogų laimingą ir gražų.

Senovės lietuviai sakydavo: didysis nusiliuobimas – tai...

Mėgstančių pakilnoti mūsų šalyje yra.

Salininkų soduose iki šiol sargauja seržantas Albinas Gromovas. Jis gimė 1918 metais. Dėl šeimyninių aplinkybių, įtarus iššvaisčius karinio dalinio sandėlių turtą, 1989 metais jis buvo išlydėtas į atsargą. Tačiau Gromovas nusprendė, kad baigti savo amžių sėdint ant suoliuko – ne jam, ir pradėjo „kurti save iš naujo“.

Pasak Gromovo, prisidengęs Pašaukė Mane slapyvardžiu, nugalėjęs pasibjaurėjimą ir sistemingai treniruodamasis, išmoko be didelių pastangų kaire ir dešine ranka po dvidešimt trisdešimt kartų per parą pakelti sklidiną nopercką, čierką, vėliau ir degtinės stakaną. Paskui persimetė reguliariai kilnoti sloiką.

2006 metais tradicinėse „Orakulo“ nelegaliose lažybose, nurungęs gvardiją narkologinio bendrijos kilnotojų, Pašaukė Mane laimėjo pagrindinį prizą – politūros kanistrą.

Įsimintina, kad reguliarius pakilnojimus Pašaukė Mane derina su saikingu vagiliavimu ir lėtiniu mirkimu itin prastos reputacijos gėlininkų landynėse.

Docento J. Aleliūno, Z. Kazimiersko ir Loretos Arnastauskienės knygoje „Kodėl mes geriame? (1975–2007)“ pasakojama apie tai, kad Pabaisko apylinkėse gyvena Teofilis Popiera.

Ilgus metus begerdamas Popiera neteko žmonos, galvijų, trobesių, smuko moraliai ir fiziškai – nebevaldė galvos, abiejų rankų. Tačiau žmogus neprarado dvasinės pusiausvyros: vos per keliolika semestrų pramoko rašyti, barškinti, skustis ir plenere atlikti seniai pamėgtas rankų manipuliacijas... kojomis!

Eigulys Leonardas Balvočius, vėlyvą 2006 metų rudenį sugrįžęs iš miško, pasiryžo negerti ištisą savaitę; neaiškios sąmonės būsenos drąsus eksperimentatorius išbuvo net kelis mėnesius.

Tuo metu Leonardui atrodė, kad visa aplinka pasikeitusi, skaidriai nušvitusi.

Balvočius stoviniavo prie kaimo parduotuvės vitrinos, tačiau nei daiktų, nei žmonių nepažino. Pardavėją Onutę jis laikė Dievo Motina, o krovikus Rimą ir Stasį – puolusiais angelais. Leonardui Balvočiui atrodė, kad į parduotuvę užeinantys apsipirkti kaimynai jam vaidina spektaklį, visi yra Rojuje ir prie kasos vis šlovina nebegeriantį Leonardą už gerus darbus, kuriuos jis padaręs žemėje.

Kitą minutę Leonardui rodydavosi, kad jis jau pragare, laukia amžinos kančios – visi spekuliantai išmirs, tik eigulys Balvočius liks žemėje ir lediniame šaltyje kamuosis amžinai.

Ištisus du mėnesius Leonardas Balvočius klaidžiojo aplink parduotuvę, pakiliai deklamuodamas eilėraščius, neretai pasisakinėjo religijos ar mistikos temomis:


           Ateikit! Dvasioje nuvesiu jus į svečių kraštą,
   ūkanotą, glūdų, šnarantį. Suplasnokime sparnais –
        aure, jau skrendame per šalį, kur kiekvienas
                daiktas turi blausią atminimų spalvą.

Pasinaudojusi žmogaus negalia, apsukrioji Dievo Motina pardavėjos Onutės Čičiškinos asmenyje įkvėpė eiguliui Balvočiui ne vieną blaivią mintį – sukeldavo džiaugsmo ekstazę, palaimos svaigulį; kitą kartą motiniškai pabardavo, tada stumteldavo kuo toliau nuo parduotuvės – į gilią pragaro neviltį.

Yra pamokanti pagonių lietuvių pasakėčia apie moterį, vardu Fruma, kuri buvo klastingai apkaltinta girtavusio sugyventinio žmogžudyste.

Negalėdama įrodyti savo nekaltumo, Fruma apsinuogino prieš teisėjus. Ir teisėjai nusprendė – toks fiziškai geistinas žmogus negali būti nusikaltėlis.

Įžūli formų, paviršių ir spalvų harmonija, bylojanti apie dvasinį grožį, pagonių teisėjų akyse buvo nesuderinama su blogio sąvoka. Ir moterį, skyrus vos keliasdešimt intymių pasimatymų, lietuvių linčo teismas išteisino.

iliustracija
Potvynis. 2007.III.18
Genė Kurilienė

Viena gražiausių pasaulio legendų pasakoja, kad kartą dzūkai sutiko apiplėštą kryžiuotį Horstą Magdeburgietį, kuris, matyt, grįžo pėsčias iš kryžiaus žygio ir leisgyvis suklupo Zervynose.

Mirtinai nusilpęs riteris nepuolė stačia galva lakti dzūkų pakištos samanės, o tik kaupė burnoje gėrimą, tada, nesidrovėdamas prieš moteris ir vaikus, įsipurškė angon viso kaimo akivaizdoje.

Šią procedūrą kryžiuotis pakartojo keliolika kartų ir tik tada, nemandagiai susiraukęs, prisivertė nuryti lašelį.

Stebėjusieji kryžiuotį etnografinio kaimo dzūkai apstulbo, kaip vikriai užsienietis prisigėrė: po minutės kitos atsijungė ir viduriavo pasiknarkdamas atokaitoje.

Kiek laiko padorus žmogus gali negerti?.. Skandinavijos ir Baltijos šalių fiziologų atlikti tyrimai parodė, kad abstinencijos trukmė priklauso nuo oro temperatūros, tautybės, vietos, judėjimo aktyvumo.

Pavyzdžiui, pavėsyje, esant 16–23 Celsijaus laipsniams, ramybės būsenos ekscentriškas švedas gali išbūti negėręs 15–20 dienų. Kai lauke yra 15–20 Celsijaus laipsnių, šis laikas santūriam Laplandijos medžiotojui sutrumpėja iki 10–15 dienų; kai 10–15 laipsnių – ištroškęs estas Saremos kurorte ištveria 5–7 dienas; kai 5–7 Celsijaus laipsniai – karelas jau blaškosi su kirviu miške, tačiau dar kokias 4–5 dienas valdosi; esant 2–4 Celsijaus laipsniams, ribotų polėkių latvis namie sunkiai suserga; pagaliau, bute esant 0 Celsijaus laipsnių, kiekvienas normalus Baltijos jūros baseino gyventojas puola liuobti nedelsiant.

Girtuoklystė – žmogiškiausias polinkis. Be jo nėra visaverčio gyvenimo.

Prisiminkime paskutines sąžinės kankinės Angelės Skerstonienės mintis mirties patale:

„Girtuokliauti? Ką reiškia girtuokliauti?.. Girtuokliavimas neleidžia man numirti. Girtuokliavimas yra gyvenimas. Viską, ką aš supratau, iki šiol suprantu tik todėl, kad geriu.“

Girtuokliavimas gali tapti stipriu kūrybos akstinu. Visiems yra gerai žinomas liaudies meistro Zenono Babickio kūrybinis aktyvumas – skulptorius dar vaikystėje pamilo penkiažvaigždį „Belyj aist“ ir jo garbei ilgus metus drožė kamštį.

Paskutinę savo gyvenimo akimirką Zenonas Babickis sušuko piktavaliams:

„Šalin rankas, nedrįskit man užkimšti įkvėpimo!“

Skuode mokytojauja nagingas muzikos mokytojas Igoris Lamauskas, kuris nusprendė pasekti jogų pavyzdžiu ir pasigamino keletą „dygliuotų diržų“, t. y. diržų, kurių vidiniame paviršiuje maždaug kas milimetras prismaigstyta centimetro ilgio metalinių adatų.

Po nepavykusios pamokos muzikos mokytojas Igoris Lamauskas gula nuoga nugara klasėje ant „dygliuotų diržų“, apsijuosia jais, užriaumojęs apkursta, netrukus nebejaučia ausų būgnelių ir būdamas tokios būsenos patiria absoliutaus girtumo palaimą.

Štai ką pasakoja sulaikytasis keleivis Ričardas Veržlė, po dramatiškų svarstymų apsisprendęs Vilniaus geležinkelio stoties bufete savo traukinio sulaukti blaivus:

„Paryčiais tirštame rūke, šalia sąžiningai, t. y. deramai, laukiančiųjų, pasijutau tuščias, suvokiau esąs nebeprasmingas, kaip antai pasroviui praplaukiantis. Laukiau... Vis laukiau... Jau nebemylėjau, ėmiau nebegerbti, nusiritau – pradėjau neapkęsti savęs. Įsimetė širdgėla, čia pat ir baimė: o kas toliau – dugnas? Ir tik prisėdusiojo įžeidžiai pavaišintas, kai mano kastetui atsirado darbo, nepakeliama vienatvė ir jos pagimdyta tuštuma pasitraukė. Bet štai, viskam nurimus, staiga ji ir vėl mane apniko – iki to kito, lemtingo pasiūlymo – gal su manim išgersi?

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


78858. nemo2007-03-27 19:35
Nesuprasi sypsotis ar verkti..

78859. >nemo2007-03-27 20:23
šypsokis ir verk. tai natūralu. nebijok.

78867. cikada2007-03-27 22:22
puikus vedamasis...

78872. rutuke :-) 2007-03-28 00:08
juokas pro asaras, bet teisybė...

78878. AišV cikadai2007-03-28 01:44
nesąmonė - tipiška bobiška kapituliacija, šiaip būdinga badmiriaujantiems judams, like xx, miestė, .. gavusiems babkes pragyvenimui iš dar labiau badmiriaujančių. Aš kalbu apie emigraciją. Visi žinom, patogumą prasigėrimo ir emigraciją (XXI vergovę)

78891. vs2007-03-28 09:50
pavadinimas puikus. ir nuotrauka keistai dera.

78894. ragana Kornelija2007-03-28 11:59
nusibodusi nuvalkiota tema, nieko naujo. iš nuobodumo net nejuokinga. neturėjau kantrybės šitų banalybių perskaityti iki galo, net popieriniame variante, kuris visada maloniau skaitosi.

78895. ragana Kornelija2007-03-28 12:04
:)) :)) :)) tipiška žmogaus su geru humoro jausmu reakcija: nežino, juoktis ar verkti. nu paaiškinkit kas nors nemui, kad šitie pigūs juokeliai turėtų būti juokingi - masiniam lietuviškam humoro suvokėjui, tokiam kaip jis :)) :)).

78899. nemo>RK2007-03-28 12:21
Sypsotis, RK, sypsotis, o ne juoktis:)

78903. kvailutė2007-03-28 13:05
visai nejuokinga

78907. cc2007-03-28 17:17
Ir man.

78922. krankt2007-03-28 18:56
Itariu, kad rase ziauriai pagiriodamas.

78937. rytutu :-( 2007-03-28 21:32
nezinau, ka idomaus ar naujo, ar siaip prasmingo cia galima buvo izvelgti. nebuvo nei juokinga, nei sokiruotina. siap nemanau, kad jis vertas buti vedamuoju. cia kazkaip ypatingai bandyta sukurti buitiska ar velniai koki stiliu, bet, deja, nelabai pasiseke. gana pigu...

78961. Anastazijus2007-03-29 10:26
Man rašinys patiko. Toks sąmojingas. Bet, sakyčiau, pavojingas. Tiek pačiam rašinio autoriui, tiek visuomenei. Oi tie gėrimai, gėrimai, gėrikai. Ar jie dar gyvi, ar jau supuvę lavonėliai, ar jie dar mato saulę, pasaulį ir savo artimuosius.

79006. s2007-03-29 23:00
nevykes erlicko epigonas

79319. JL32007-04-01 02:49
Genialus tekstas. Herkus, kaip visada, aukstumoj. Vulgarizacija, deja, irgi aukstumoj. Ar yra cia nors vienas skaitytojas, suvokiantis tekstus ne vien tiesiogiai? Tikiuosi kad yra, tik jie komentaru neraso. Jeigu nors vienas toks perskaitysit situos beprasmius komentarus, tik parasykit - "taip, yra". Kad liktu bent kokia vilts.

79321. chemulis2007-04-01 03:05
Nebuk durnas vidurnakti. Tekstas ne genialus. Paaiskinimai nereikalingi.

79356. her2007-04-01 14:21
Nei genialu, anei sąmojinga. N-U-O-B-O-D-U.

79393. Hera :-( 2007-04-01 19:32
Kaip ir viskas, ka paraso Kuncius, siek tiek pretenziju i kazka, o siaip, banalu

79417. untaniokas2007-04-01 21:16
kad ji kur smala tu kunciu..

79487. Uf2007-04-02 14:33
Žiovulys, Herkau.

79492. dar cc - Jl32007-04-02 16:56
Jei čia genialu, tai pasirodo nesupratau šio žodžio reikšmės. Maniau, kad jis turi priešingą reikšmę.

79767. Ziovulys2007-04-05 10:47
Nuobodoka, tenka žiovaut.

79996. po palme2007-04-07 19:46
kaip as sito nepastebejau, apgavo pavadinimas, daugiau tokiu ir visi gyventumem kaip krikscionys. tikrai patiko, lengvas kaip pukelis, tik po palme sedint skaityt. Dar pasileist I`m gonna be your numer one ir atsiveria rojus.

80051. Kweli :-) 2007-04-08 23:19
Daniilas Charmsas ishskyre dvi juoko rusis: viena, kai visi skaitytojai siek tiek juokiasi, o antra kai dauguma nesupranta, bet maza dalis zvengia kiek isgali. Antra geresne - gyvuliams nereikia juoktis.

80152. dalgis > ziovulys2007-04-10 13:11
at butinai tekstai turi buti juokingi, gali but ir zhiovulngi, tuomet juos reik skaityt priesh miega...

80386. line_of_red_scent :-) 2007-04-12 20:27
Tikriausiai reiketu kurti Kunciaus kurybos gerbeju kluba, nes pastebejau, kad labai mazai kas supranta Herku...Buna ir tokiu, kurie ``Nepasigaileti Dusanskio`` izvelgia tik keiksmazodzius..Tad nera ko piktintis, wisokiu zmoniu pasitaiko..(juokingiausia dalis - komentarai;D) P.S. Kam patiko, butinai perskaitykite ``Ornamenta``..

Rodoma versija 180 iš 204 
13:28:07 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba