ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-07-02 nr. 755

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (41) • SIGITAS PARULSKIS. Daiktai (1) • VALDAS KILPYS. Atostogos (40) • Mums rašo BIRUTĖ JANULEVIČIŪTĖ-IVAŠKEVIČIENĖ. KlausimasVITALIJA BOGUTAITĖ. EilėsANDREJ BESPALOV. Būti suvereniam – vadinasi, būti europiečiuCHRISTOPHER HOWSE. Kai šaukiamasi kerštoANDRIUS MARTINKUS. Pašaukimas (2) • DALIA BUFAITĖ. Bajorų Jančiauskų giminė iš ViduklėsSIGITAS GEDA. Karalienės sekretai (15) • EGLĖ MIKALAJŪNAITĖ. Kičo sąvokaVLADIMIR MIKUŠEVIČ. EilėsAUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ. Iš praeities (7) (2) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Karolio Europa ir jos slinktys (3) • Su tarptautinio folkloro festivalio "Baltica" kūrybinės grupės vadove VIDA ŠATKAUSKIENE ir jos pavaduotoja JŪRATE ŠEMETAITE kalbasi Juozas Šorys. Tautų sūkurio žiežirbos (9) • RASA ŽIEMYTĖ. DruskaAUKSĖ KAŠKONAITĖ. Likimo 5-1SIMON CARMIGGELT. Nuostabus atsitikimasLAIŠKAI (64) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


SIGITAS PARULSKIS. Daiktai
Niekad man gyvenime dar taip nevirpėjo rankos, kai metalo pjūkliuku pjoviau spyną. Jausmas buvo toks, kad esu kryžiaus žygio dalyvis ir laužiuosi į šventą kapavietę, ir dvigubas siaubas naršė žarnas: jeigu rasiu? O jeigu nerasiu? Jeigu rasiu – tai ką? O jeigu nerasiu – kaip šis praradimas paveiks tolesnę mano sielos kelionę tarp penkto aukšto ir požemių?

VALDAS KILPYS. Atostogos
Beje, tinkamai surikiuotos atostogos yra pasmerktos tapti šluotražiu, gremžiančiu nuosėdas nuo jutiklių, skirtų metafiziniams virpesiams priimti. Savaitė turi turėti bent vieną dieną, skirtą dvasios reikalams. O metai – atostogas. Jei toliau bandytume tęsti šią loginę grandinę, tai išeitų, kad atostogos turi turėti "kelionę". Kitaip dvasiniai jutikliai nebegaudys anapusinių virpesių.

Mums rašo BIRUTĖ JANULEVIČIŪTĖ-IVAŠKEVIČIENĖ. Klausimas
Apskritai dažnai prisimenu astronomo dr. Gunaro Kakaro tezę: "Klausimuose neretai slypi daugiau išminties negu atsakymuose. Mūsų mokyklų didžiausia bėda ta, kad reikalaujama žinoti ir mokėti. Tik juoda arba tik balta. O NEŽINOMYBEI vietos nebelieka".

VITALIJA BOGUTAITĖ. Eilės
   [...]
   Pirmasis pažinimas buvo kaulas,
   pirmasis džiaugsmas buvo kaulas ir
   pirmasis žodis – kaulas.
   [...]


ANDREJ BESPALOV. Būti suvereniam – vadinasi, būti europiečiu
Dabartiniai suvienytos Europos teoretikai pasirodė esą nevėkšlos mokiniai Platono, kuris demokratijai skyrė tik kuklią ketvirtą vietą politinių persikūnijimų cikle. Didysis atėnietis puikiai suprato, kad demokratijos principas – toli gražu ne vienybė. Ji savo esme yra bendrystė, perėjusi į irimo ir nykimo stadiją, nepajėgi sukurti tikrojo sutarimo. [...]

CHRISTOPHER HOWSE. Kai šaukiamasi keršto
Kiekvienas moksleivis iš vaikiško katekizmo žinojo, kad dvi iš keturių nuodėmių, kurios "šaukiasi dangaus keršto", yra vargšų engimas ir nesumokėjimas darbuotojui jo atlygio (kitos dvi yra tyčinė žmogžudystė ir Sodomos nuodėmė, tačiau apie jas čia nekalbėsime). Nieko nepadės, jei turtingieji apsimetinės nežinantys teisingumo pareigos – jie tuo gan greit įsitikins.

ANDRIUS MARTINKUS. Pašaukimas
Pašaukimas yra šaukimas į laisvę, o viskas, kas nėra pašaukimas, yra nelaisvė, lemtis, pagoniškas fatumas: "Kiekvienas takas, išskyrus tavąjį, yra lemties takas". Kadaise judaizmas ir krikščionybė iškovojo žmogui autonomiją gamtos akivaizdoje. Nuo tada žmogus stovėjo priešais Dievą ir nebebuvo amžinojo sugrįžimo mito įkaitas, kartu su savo dievais pasmerktas kasmet vaidinti gyvenimo ir mirties dramoje, tame nuolatiniame kosminiame to paties pasikartojime. [...]

DALIA BUFAITĖ. Bajorų Jančiauskų giminė iš Viduklės
Jančiauskai – sena, daug nusipelniusi Lietuvos istorijai ir kultūrai Raseinių krašto bajorų giminė. Konferencijos pranešėjai nušvietė iškiliausių giminės atstovų – Kiprijono, Kazimiero ir Edvardo Jančiauskų – gyvenimą, veiklą ir nuopelnus vidukliečiams.

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
Apie žmonių pradžią
Problema ne žmogaus, o dieviškosios sėklos. Lašo, kuris išsiveržia.

EGLĖ MIKALAJŪNAITĖ. Kičo sąvoka
Kičo vartotojo skonis siejamas su estetiniu infantilizmu. Pasak tyrinėtojų, kičo vartotojai išlaiko nuo vaikystės nepakitusį skonį; tačiau tai, kas vaikystėje buvo normalu, suaugusiam žmogui tampa infantilu. Šį teiginį vaizdžiai iliustruoja citata iš Milano Kunderos romano "Nepakeliama būties lengvybė": "Kičas išspaudžia dvi ašaras: pirmoji sako "Kaip gražu matyti vaikus, žaidžiančius pievelėje!". Antroji taria: "Kaip būtų gera, jei visa žmonija taptų vaikais, žaidžiančiais pievelėje!". Ši antroji ašara ir paverčia kičą kiču".

VLADIMIR MIKUŠEVIČ. Poezija
   [...]
   Tyruos driekias pirmo mosto kreivė,
   Kad sustingtum ties šventa riba;
   Ir lig pat mirties kaip dievas – deivė,
   Nes toliau vien tuštumos žibą
   [..]


AUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ. Iš praeities (7. Ankstyvasis pokaris. Vasaros)
Namas buvo tarsi pasistojęs ant kalnelio priešais antrąjį Valakampių pliažą. Nuo balkono jo pastogėje galėjai matyti ne tik Valakampių pliažą, bet ir nesibaigiančius Nemenčinės plento miškus, kurie vakaro žaroje degė raudoniu, užsėtus laukus, o apačioje, dešiniau – barokinę Trinapolio bažnyčią su vienuolynu, kairėje – malūną (dabar jame įsikūręs restoranas). Perėjus keliuką stovėjo kuklesni nameliai. Nusileidę dar žemiau – patekdavom prie upės. Jos vingyje nebuvo pliažų, tik maži, dažniausiai pavėsingi smėlio lopinėliai, rytais savo pliažiuke mes prausdavomės, o kai norėjom – maudydavomės.

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Karolio Europa ir jos slinktys. (Einhard. Karolio Didžiojo gyvenimas. Lotynišką tekstą parengė ir į lietuvių k. vertė M. Čiurinskas. Įvadą ir paaiškinimus parašė R. Petrauskas. V.: Aidai, 2005. 128 p.)
Na, o pats Karolis, tęsdamas ilgalaikį karą su saksais, dar spėja sulakstyti į atskilusias ar sukilusias žemes – Pirėnus, kur susiduria su baskų pasalomis, Bretanę, Italijoje kaunasi su langobardais ir puola atskirus miestus, kariauja Bavarijoje, vėliau – su slavais, save vadinančiais velatabais, – jie gyvena pietiniame Baltijos jūros krante, "kur įsikūrę slavai bei aisčiai bei įvairios kitos tautos" (p. 61). Tačiau prie Baltijos pietinio ar, mūsų supratimu, rytinio pakraščio jis nesiartina, lygiai kaip ir nesidairo į šiaurinę pakrantę, pasikakindamas velatabų sutriuškinimu. Taigi Karolis su savo karvedžiais, nors ir juda nuo Pirėnų iki Lenkijos ir nuo Bretanės iki Panonijos, su Baltiją supančiomis gentimis į konfliktus nesivelia. Kas jam trukdo? Girios? [...]

Su tarptautinio folkloro festivalio "Baltica" kūrybinės grupės vadove VIDA ŠATKAUSKIENE ir jos pavaduotoja JŪRATE ŠEMETAITE kalbasi Juozas Šorys. Tautų sūkurio žiežirbos
Gavome įdomių pažadų ir kai kurių valgių aprašų, receptų, nors su svečių šalių valgių gaminimu visada laukia išbandymai. Kaip minėta, su ispanais žada atvykti keturi virėjai, bet jie dar neatskleidžia, ką virs ar keps. Galbūt patys visa, kas reikalinga, susiveš ir parodys, ką sugeba? Tarkim, slovėnai žada kepti kažkokiu ypatingu būdu užmaišytus blynus, į kuriuos dedama specifinių papildų, prieskonių. Turkai žada neapsieiti be savųjų kebabų, norvegai gamins tradicinius vaflius, mėsos kukulius su troškintais kopūstais... Estai žada pateikti tradicinės vasaros virtuvės pavyzdžių – pasukų ir kefyro mišinį su svogūnais, tai bus kažkas panašaus į mūsų šaltibarščius. Bulgarai ypač atsakingai rengiasi pristatyti regionines tradicijas, tarp kitų ir valgio gaminimą, ir tradicinius amatus (kaip apdorojama vilna ir kas iš jos daroma – tai rodys senos kaimo moterys). Belgai irgi atsiuntė savąjį "cibulynės" (svogūnų sriubos) variantą – matyt, ketina susirungti su žemaičiais.

RASA ŽIEMYTĖ. Druska
Labiausiai įprastas kasdienio vartojimo prieskonis ir kukliai pakuojama prekė, beveik nepastebimai esanti kiekvienoje virtuvėje. Be druskos indelio neapsieina pusryčių ar pietų stalas. Druskos laižoma tiesiog nuo rankos geriant Tequila, ji beriama į didesnę dalį kasdien valgomų patiekalų, dedama į kai kuriuos gaiviuosius gėrimus.

AUKSĖ KAŠKONAITĖ. Likimo 5-1
O dabar suvalgyk obuolį. Negundau tavęs, net galiu duoti patarimą, kaip susivokti, ar patinki moteriai. Žinai, jeigu tu patiksi moteriai, ji pati pirmiau prakąs obuolį, o tik paskui pasiūlys jį tau. Taip sakant, kad jūsų dantys ir seilės susitiktų niekieno teritorijoje, niekieno žemėje. Andriau, baik bučiuotis ir glaustytis, šiandien nenoriu nei rūko, nei pieno. Nei šiandien, nei rytoj nežinosiu, ko reikia, kad tavo akys suspindėtų kokiu nors jausmu. Tavo teisingos ir tokios švarios akys. Nenoriu tavęs daugiau klausinėti, ar mane matai. [...]

SIMON CARMIGGELT. Nuostabus atsitikimas
Šeštadienio vakarą, kai aš kaip prisiekęs vienišius sėdėjau savo kabinete ir krimtau Edgarą Allaną Poe, kažkas nekantriai ėmė mygti lauko skambutį. Aš atidariau duris ir išvydau liesą žmogelį su kažkokiu nykiu galvos apdaru.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


37037. zeta2005-06-30 12:52
Ikliuvot. Nes ka paduosit, tas bus gerai.

37043. nemo2005-06-30 13:01
CARMIGGELT`as idomiai skamba, nors nesuvokiu kodel.

37066. cikada2005-06-30 16:53
tai panashu i morga...nykiai dvokia shalchiu shitos nuotrupos...einu po kapines palewlint...;))

37084. liosha2005-07-01 00:05
noretusi parulskio ir beresneviciaus

37085. po palme2005-07-01 01:58
esu kupinas visokiu fobiju ir vis bijau, kad praleisiu ka nors idomaus, noriu visko.

37118. Moteris ir 4 jos vyrai2005-07-01 15:05
Norisi visko, ir tiek.

37119. liosha2005-07-01 16:27
visko vis tiek neduos, tej jau gereu issirinkti bent kaj ka

37120. dalgis > liosha (37084)2005-07-01 16:48
Pritariu, ir tegul buna su originaliais piešiniais

37121. cikada2005-07-01 16:57
... ir dar dolby surround sistema ;))

37124. dalgis > cikada2005-07-01 17:57
je. ... ir sedyne tegul virpa ir dumai ruksta pagal konteksta, ir merga kazkokia is shono atvaro ir pabuciuoja, kai reikia...

37140. miestiete2005-07-01 20:55
dar nesibaige zoles pjovimo sezonas toli grazu

37141. jo majo2005-07-01 22:24
ar žinot ko aš čia ateinu?-špygos

37142. Tornado2005-07-01 22:51
Parulski, gerai, kad aciradai, grazuoli.

37143. ai2005-07-01 22:53
jau kokie nenuspėjami

37152. virusas :-) 2005-07-02 12:05
Parulskis gerai pavarė

37171. Blevyzga2005-07-02 19:00
Parulskis gali jau ir nebevaryti, vistiek sedi kulturos istorijoje)

37173. ksaveras2005-07-02 19:55
savo jau padarė, tegu kitiems užleidžia vietą.. bet kažkas kužda, kad dar ilgai jis nesitrauks=)

37184. IVS2005-07-03 07:35
Tegul El. Hercogas pasiskaito Nemuną, kaip žmogus bandė kioske nusipirkti laikraštį: "< ... > esu principingai nusiteikęs skaityti kultūros ir meno ar meno ir kultūros savaitraščius. Kadangi visų iškart nusipirkti neišneša kišenė, pirkau tokia tvarka: vieną savaitę – ,,Literatūrą ir meną", antrą – ,,7 meno dienas", o trečią, užsigardžiavimui – ,,Šiaurės Atėnus""
"Natūralios atrankos dėsnis neatšaukiamas. Valstybė ir taip pavojingai panaši į raštais perkrautą pasvirusią baržą. Kam tie nereikalingi kaštai ugdant raštą? O, Alma littera, kam?!" - cituota iš straipsnio.

37187. toto2005-07-03 08:28
Jeigu senelis "Nemunas" (inetinis) dasiprotėtų bent vos vos padidinti straipsnelių raideles arba bent tas pačias paryškintų, tada gal ir būtų įmanoma įskaityti (skaityti/perskaityti). O tai štai, dabartinė puslapių versija vargu ar gimusi pasitarnauti skaitymui, greičiau tik identifikavimuisi "kaip visi" ir modernių technologijų išlaidų deklaravimui.

(Vi)sumoje: Gal ir gražios tos pėdkelnės, bet ne seksui. :-)

P.s. Ne kokia kita, ne kokia kitokia priaugusių kalgotkių moralė galioja ir garsiajai/grasiajai ŠA "mėlynei". Tradicijų tęstinumas yra gerai, kol jis neprimena snarglio tęstinumo.

37188. IVS2005-07-03 09:00
Toto, tagi pats pasididink. Tik jau nesakyk, kad nemoki.
Tools > Internet options > Accessibility > Ignore font sizes specified on Web pages.

37190. ksaveras2005-07-03 12:43
Accessibility skirta neįgaliems, jei neklystu :) galima ir lengviau: jei naudojate Internet Explorer, tada View > Text size, o ten jau pagal nuožiūrą. jei firefox arba opera, tada dar lengviau - pakanka paspausti ctrl ir + dešinėj klaviatūros dalyje. šį kartą tiek apie virtualaus teksto nustatymą iki akiai malonaus dydžio...

37192. bridaugilos>ksaverui2005-07-03 17:09
Aciu! Nezinojau, kad firefox toks patogus :) Labai pravers tas ctrl +

37193. naivus 2 blevyzga ir ksaveras2005-07-03 18:20
O tai rašoma ne todėl, kad kažką pasakyti, o kad kažkuo tapti (pvz. kultūros istorijos objektu)?:/

37195. IVS > ksaverui2005-07-03 20:21
Klysti. Accessibility yra prieinamumas tiems, kurie labiau užsispyrę ir nori, kad būtų taip, kaip jie nori, o ne taip kaip nustato web`o savininkai. Pvz., to paties Nemuno per View > Text size nepakeisi :(, o per Tools > Internet Options > Accessibility (prieinamumas) - gali nuimti ir šitą mėlyną foną ir pasirinkti šriftą ir jo dydį. Sėkmės :)

37203. ksaveras> IVS2005-07-03 22:43
dėkui už pamokymą, nes nesu labai domėjęsis Accessibility=) pabandžiau su firefox padaryti slaptą ctrl ir + kombinaciją ir šriftas Nemune padidėjo, galvojau ir su internet explorer veiks... žodžiu: gyveni, mokaisi ir durnas numiršti=)

37222. zeta>vasilisoms2005-07-04 00:19
Parasiau tau laiska i praeito numerio turini.

37250. ite avo2005-07-04 09:07
auksė atrodo skaniai

37255. EdVa :-) 2005-07-04 12:17
labai įdomūs komentarai!

37272. praeivis2005-07-04 15:21
nu ir netingit jūs su tais komentarais.

37282. IVS2005-07-04 19:49
Labas, Rūta :)

37289. ivsa2005-07-04 22:12
labas ,,ruta

37290. ru2005-07-04 22:14
la ru

37316. Eve2005-07-05 21:43
Kam cia is viso sito puslapio reikia....Kad paskaitytume kokiu straipsniu negalesime skaityti???

37324. bridaugilos2005-07-06 05:58
Sitas puslapis - reklama popieriniam laikrasciui. Panasiai, kaip bandeles vitrinoje. Skiriasi tik tuo, kad parduotuvese tvarka aiskesne: gali varvint seile kiek nori, jei neturi grasiu, vidun neuzeisi. O elektroniniai Satenai nei grasiu nori imt, nei nauju ideju pasiulo. Kazkoks postkomuniz-/postkapitalizmas gaunasi.

37325. IVS2005-07-06 06:50
Kalbėjau su laikinai einančiu pareigas El. Hercogo pavaduotoju. Ne visai tame kampas. Gal vis tik reikėtų remti Šatėnus iš esmės, o paskui jau derėtis dėl netinio varianto. Bliogas padėtis. Reikia imtis Kažko, dėl ko popieriui teikiantys pirmenybę autoriai susigėstų ir norėtų bei drįstų publikuotis nete. Pradžiai tiktų nuolat kartojamas toto komentaras 37224 (Atostogos).

37442. ObjektyvusTyrimai2005-07-07 10:03
Satenu (op)(ne op ,o pop.)tirazas padidejo!!!! Nuo 253x iki 2570!:)

37547. rasa2005-07-08 22:07
as to popierinio brudo neperku oapie kersta radau bernardinuos

37569. :)2005-07-10 16:19
Kagi.Dziugu.

43769. rabarbaras2005-10-04 11:42
o Aukse geriausia

Rodoma versija 179 iš 203 
13:28:05 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba