ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-08-05 nr. 807

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (45) • GINTARAS BLEIZGYS. Juokingai apsirengęsLAIMANTAS JONUŠYS. Apie kišeninį Dievą ir kitas literatūrines dvasias (1) • -gk-. Sekmadienio postilėSu rašytoja kalbasi DACE JUDINA. Andra Neiburga: "Tylos ilgiuosi labiausiai"CHARLES WILLIAMS. Raganų puotaSIGITAS GEDA. Skaitalai – pelėmsRENATA DUBINSKAITĖ. Tracey Moffatt: fotokinematografiška istorijų begalybė (1) • BLAISE CENDRARS. Tu esi gražesnė nei dangus ir jūraRAYMOND QUENEAU. EilėsCASTOR&POLLUX. Verba de verbisKĘSTUTIS NAVAKAS. "Gero gyvenimo kronikos". B-sides (64) • Su muziejininke etnografe ALDONA STRAVINSKIENE kalbasi Juozas Šorys. Baltųjų drobulių, nuometų, siausčių – dvikinkiu fajetonuGYVENTOJAS. Gyvenimas (19) • DONATAS PETROŠIUS. Broliai futbole (17) • NIGEL FARNDALE. Pabučiavimo painiavaPaskirtos www.culture.lt nominacijos (64) • LAIŠKAI (478) •

Turinys

[skaityti komentarus]


GINTARAS BLEIZGYS. Juokingai apsirengęs
Aš esu tik panašus į save. Dabar stoviu proskynoj. Veisiejų miške, lygiai po vienuolikos metų. Reikėtų ilgai taip stovėti. Valandą, dieną, savaitę, akimirką, reikėtų tapti daiktu proskynos peizaže. Taip, kad kiškiai bėgtų tarsi pro medį, kad neatpažintų gyvasties, sielos. Svetimos, nepažįstamos sielos šitoj proskynoj. Šitoj naujoj proskynoj. Reikėtų iš naujo prisijaukinti kiekvieną akmenį, kerpę, spyglį, įstrigusį debesį, reikėtų beprotiškai tylėti, atkakliai, spranginamai, reikėtų rasti bent vieną savo daiktą, reikėtų ateiti kasdien tuo pačiu metu, kurti ritualus, kampus, visokius požiūrio taškus, reikėtų būti ir nieko nekurti, būti taip, kad taptum kitų daiktų, reiškinių, vyksmų, susiskaldymų, jungimųsi, netikėtumų, įprastumų, medžių ir žolės lingavimo, kankorėžių bambsėjimo dalimi. Žmogus turi tapti ko nors dalimi, jeigu nori būti laimingas. Vienas sau žmogus nebūna. Vienas sau jis jaučia trūkumą. Savastis. Galbūt tai buvimas dalimi. Galimybė apibrėžti, išreikšti, išskaičiuoti save per ką nors – kaži kokią atramą, atskaitos tašką, sistemą. Nebūti dalimi. Gal tai reiškia būti niekuo. Būti niekam nereikalingam, neturėti savo dykumos, savo lapės, savo gėlės, savo planetos, savo pasakos, kuri padeda išgyventi nukritus į svetimą pasaulį. Viskas yra svetima, kas nėra prijaukinta. Viskas yra svetima, kas yra atjunkyta. Viskas yra svetima, kas išmoko gyventi be tavęs, kam tu esi nereikalingas, kur tau nebėra vietos.

LAIMANTAS JONUŠYS. Apie kišeninį Dievą ir kitas literatūrines dvasias. Liepos "Metų" pėdsakais
Vis dėlto iš kai kurių pasažų gali susidaryti įspūdis, kad D. Kalinauskaitė priklauso tai jautriai filosofinei mokyklai, kuri teigia, jog dabartinė Lietuvos būklė yra katastrofiška. Ne veltui cituojamas "vieno rašytojo" pasakymas: "Jeigu Bronius Radzevičius būtų sulaukęs šios dienos, ar nebūtų nusižudęs antrą kartą?" Šiaip jau tokiais atvejais paprastai kalbama apie socialinę padėtį, bet štai čia prabylama ir apie literatūrą, bent jau apie prozą. "[...] susmulkėjo ir drauge su įkvėpimu prarado aurą ir pati kūryba kaip šventas aktas"; "išnyko reiklumo kriterijai, o literatūra pavadinama viskas, kas tik parašoma iš kairės į dešinę ir išleidžiama"; "jokio dėmesio estetikai"; "niekas nebemoka (ir nebemato reikalo) parašyti ilgo ir gero sakinio, ir jis mutuoja į trumpą ir prastą žurnalistinį". Pastarasis teiginys šiame "Metų" numeryje spurda, inkščia ir prašosi paneigiamas. Mat vos už keleto puslapių po D. Kalinauskaitės teksto, kuriuo pradedamas šis numeris (ir po estetiškų, intelektualių, literatūriškų Tomo Venclovos eilėraščių), publikuojamas naujas Leonardo Gutausko romanas, kurio sakiniai nusidriekia per pusę puslapio, o pastraipos – per keletą.

-gk. Sekmadienio postilė
Kai šis tekstas pasirodys laikraštyje, kaip tik plauksiu upe ir kasdien gyvensiu palapinėje. Mes švęsim Mišias po atviru dangumi, ir altorius bus apversta ryškiai oranžinė baidarė, užtiesta baltais rankų darbo siuviniais bei lauko gėlėmis. Petras, Jokūbas ir Jonas nepastatė palapinių Mozei, Elijui ir Jėzui, tačiau matė juos Prisikėlimo (kurio niekas nematė) generalinėje repeticijoje.

Su rašytoja kalbasi DACE JUDINA. Andra Neiburga: "Tylos ilgiuosi labiausiai".
Vertė Laura Laurušaitė
– Man nereikia tobulybės, bet tas chaosas – o jis nepaliaujamai atgimsta! – labai trukdo. Norisi, kad būtų daugiau ar mažiau švaru. Kad būtų galima kvėpuoti. Tarsi taip ir yra, bet nelaimė ta, kad aš matau netgi tai, kas slepiasi už spintų durelių... Žinoma, viską, ko reikia, aš turiu. Daiktai? Taip, turiu savų daiktų. Knygų, kurias ne pasidėti ant naktinio stalelio svarbu, bet žinoti, kad jos yra. Kartais apima paranoja, atrodo – kažkuri knyga dingo... Ne todėl, kad norėčiau ją skaityti, bet nervinuosi galvodama – nebėra, ir ieškau dvi dienas. Jei kur važiuoju, būtinai pasiimu ką nors iš namų – kai Liepojoje su Banutu Rubesu dirbam prie Oscaro Wilde’o, nuomoju viešbučio tipo butuką. Šaltas ir nuasmenintas interjeras. Tokiame aš nesugebu gyventi. Išvažiuodama keletui dienų, visada pasiimu kokių nors audinių – Rytų, indoneziečių raštų arba batikos, jais apdengiu kėdes ir lovas; pasiimu kokį nenusakomos veislės minkštą žvėrelį, žvakių. Galbūt skamba pernelyg romantiškai, bet tokiose vietose šviesa dažniausiai būna negailestingai šalta, o žvakės padeda jai atgyti. Jei tik įmanoma, pasiimu ir mažiuką kompaktinių diskų grotuvą su savo mėgstamiausia muzika. Jau ne vienus metus su manimi keliauja violončelininko Davido Darlingo diskas "Dark Wood" – jo klausausi labai dažnai. Tiek namie, tiek kaime. Bet kai klausausi muzikos, aš turiu būti viena. Negaliu to daryti, pavyzdžiui, kai esu namie su savo mažuoju, kuris yra siaubingai energingas, triukšmingas ir nuolat juda. Tokiais atvejais fone skambanti muzika sukuria tik papildomą triukšmą. Televizoriaus beveik nežiūriu, radijo irgi retai klausausi. Tyla man labai patinka, ir jos aš ilgiuosi labiausiai. Kai esi labai atviras visiems, kai visos juslės atlapotos, nuo padriko triukšmo tiesiog fiziškai pasidaro bloga. Tyla ir rašyti padeda. Vasarą, pabėgusi iš Rygos, gyvenu savotišku "rašymo režimu", kad ir ką daryčiau: tvarkyčiau namus, eičiau pasivaikščioti ar gaminčiau maistą. Taip jau keistai būna: parašau keletą sakinių ir tarsi "užsikabinu" – žodžiai ima plūsti. Buvo akimirkų, kai jaučiausi, tarytum būčiau gavusi impulsą iš kažkur – jei nerašysi, jis paprasčiausiai pradings.

CHARLES WILLIAMS. Raganų puota
Vertė Kęstutis Pulokas
Jis buvo įsitikinęs, jog pavyko įgauti pakankamai žemiškos galios, kad pajėgtų įžengti į gyvenimą tų, prie kurių prisilietė, ir iš saugaus jų būvio nejučia pastūmėtų juos pražūtin. Tai buvo šitaip paprasta – vienur pamėtėti penkis svarus, kitur gudriai pasivaipyti. Kiekvienas žmogus turėdavo vienokių ar kitokių priežasčių jaustis saugus, tad jam tereikėdavo būti kantriam, kad surastų ir sugriautų tai, kas tą saugumą teikia. Kai jo paties tėvas paseno ir tikrai turėjo dėl ko nerimauti, ėmė spėlioti, ar religija iš tiesų nieko verta. Juodu kalbėjosi apie tai. Jis prisiminė tas kalbas. Tada savo tėvui jis pakišo mintį, – tai buvo jo pirmas tikras eksperimentas, – taigi tam senam neramiam protui jis atsargiai ir delikačiai pakišo mintį, kad galbūt Dievas vis dėlto yra, tačiau tas Dievas baisiai pavydus. Dievas privertė jį išdavusį Judą pasikarti, o jį atmetusius žydus išblaškė po visas šalis. "O kaipgi Petras, – tarė jo tėvas, – juk Petrui buvo atleista". Tada jis kiek pamąstė ir padvejojęs tarė, kad iš tiesų Petrui galėję būti atleista, nebent Dievas būtų ėmęsis baisaus keršto ir panaudojęs Petrą, kad sukurtų visą tą blogio – kuris buvo Antikristas ir Torkvemada, Smitfildas ir Romos Sostas – misteriją. Priešais tokį kruopščiai nupieštą begalinio, užvaldančio ir išsityčiojančio keršto paveikslą jo tėvas sudrebėjo ir nutilo. O neilgai trukus numirė, stengdamasis netikėti Dievo, nes žinojo būsiąs prakeiktas, jei Dievas yra.

SIGITAS GEDA. Skaitalai pelėms
Žemaičiui net bala kelyje reiškia "pelkę", dzūkams – lūgas.
Mano motinos žodis, visai pamirštas, beje!
– Vaikai, neikit! Ten vieni lieknai (pievos su krūmais).
Regis, kad mano svainis Jonas Leknickas (teisingiau, jo protėviai) bus iš čia pavardę gavęs. Senoji jų troba stovėjo pavieškelėj, aplink – vienos balos!
Beje, dzūkai neturi žodžio "pelkė". Turi "raistą". Ir t. t. Žmonių kalbos kartais – tikros pelkės, raistų raistai, raistynės.
Vaiko vaizduotėje pasaulio kraštas būdavo ten, kur brisdamas per raistą prieini bedugnę, t. y. žemė "kaip nupjauta", nėr kur koją statyt.
Toliau – užplūsdavo baimė. Kaip sapne.

RENATA DUBINSKAITĖ. Tracey Moffatt: fotokinematografiška istorijų begalybė. (Iš parodos "Potvynis" ŠMC)
Paskui aš sužinau, kad Moffatt ciklas (tarsi sluoksnių dar būtų buvę negana) sukurtas iš dalies pagal Pasolini filmą "Akatonė" apie ištuštėjusią, depresijos kamuojamą, badaujančią Romą iškart po karo. Saulės skaisčiai apšviestų nykių gatvių vaizdas, dienų stūmimas nesugebant nieko imtis, netikėjimas, nuobodulys, balansavimas ant beprotybės ribos, isteriškas juokas ir desperatiški poelgiai, meilė pramaišiui su prievarta ir niekinimu, pasaulis, kuriame nerandama nieko švento. "Aukštai danguje" – tai pagrindinio veikėjo Akatonės, kuris gyvena versdamas savo mylimąsias dirbti prostitutėmis, dainuškos frazė. Tad štai kodėl Moffatt fotografijų "dangiškumas" toks iškrypėliškas. Marginalų čia tikrai netrūksta, tiksliau, kitokių beveik ir nėra. Ir bepročiai, ir provincialai, ir mišriais santykiais susitepusi (veikiausiai taip) moteris, einantys ristynių vyrai, imtynėmis galbūt tik legalizuojantys fizinio artumo geismą, ir agresiją liejantys lytiniai hibridai, kurie man buvo vienareikšmiškai vyrai, kol paaiškėjo, kad yra daugiareikšmiškai moterys... Visa nuokrypų enciklopedija Australijos gilumoje, baltųjų kolonistų, įsikibusių į žemyno pakrantes, baimių krašte. Jei visa tai taip toli ir tolima, taip specifiška, kodėl aš įsipainioju?

BLAISE CENDRARS. Tu esi gražesnė nei dangus ir jūra
Vertė Ramūnas Kasparavičius
  [...]
  Pasaulis pilnas negrų ir negrių
  Moterų vyrų vyrų moterų
  Žiūrėk į gražias parduotuves
  Šį fiakrą šį vyrą šią moterį šį fiakrą
  Ir visas gražias pardavėjas
  [...]

RAYMOND QUENEAU. Eilės
Vertė Ramūnas Kasparavičius
  [...]
  Mano neganda sudužus perveria visatą
  Nugalėtas krintu droždamas Tamsybes
  Aplink mane juosvu puvėsiu plūsta naktis
  Grimztu į laiko įsiurbiantį purvą
  Ledinio kalėjimo burliungėj
  Blogis yra dabar prie to reikia priprasti
  Turėsiu perdaryti pernelyg prastą darbą
  Mano kūnas jau raudonuoja kaip vėžiai
  Virdamas manos žmonijos raudose
  Ištrėkšdamas visų nevilčių opiatus

  Mano velniava… Nemaniau kad taip bus
  [...]

CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Vilius Ančeris. Eilės į kelionę. Kl.: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006.
Net nežinau, kokiai krypčiai priskirti šią ploną beveik savilaidos knygelę. Joje laviruojama tarp "popso" ir "pogrindžio" poezijos. Gatvės juokeliai, nuvalkioti kalambūrai, rimuotos nešvankokos dainuškos... Bet yra ir narkomaninio psichodelinio humoro ("Grybai"), nihilistinių pankiškų įžvalgų ("Nesvajokit..."), avangardistinių žaismių ("Dėlionė"). Tokios "žodžių dėlionės" man labiausiai ir patiko. Primena Ernsto Jandlio ir Vsevolodo Nekrasovo konkrečiąją poeziją.
  Dėžėj dėžutė
   dėžėj dėžutė
    dėžėj dėžutė
     dėžėj dėžutė
      o mažiausioje
       Mačiūnas

Ech... Jei tokių knygučių būtume turėję daug ir nuo seno, gal ir būtume ėmę kalbėti apie lietuviško literatūrinio undergroundo užuomazgas...

Paulina Pukytė. Jų papročiai. Sudaryta tekstų, publikuotų 2003–2005 m. www.omni.lt skiltyje "Paulina Pukytė Londone", pagrindu. V.: Tyto alba, 2005.
Kaip būtų galima pavadinti šiuolaikinių lietuvių emigrantų rašliavas, sukurtas pabuvus už kordono? Dienoraščiais, brūkštelėjimais paraštėse, apybraižomis, išpažintimis, keliais ir klystkeliais, pastebėjimais, nutylėjimais ir t. t. Ar tai literatūra? Nesvarbu. "Kito" problema ir gyvenime, ir filosofijoje išties labai sudėtinga ir skaudi. Kartais skaitydamas tokią lektūrą susipažįsti tik su autoriumi, o ne su tuo, kas parašyta, nes, vos užvertęs knygą, jau nieko nebeprisimeni. Knyga net nespėja sunervinti, nes greitai ją perskaitai, o atmintis turi tokią keistą savybę, kad nuo jos lyg nuo žąsies vanduo nuslenka tai, kas nedaro jokio įspūdžio. Kažkas pasakė, kad net blogiausioje knygoje galima rasti naudingų dalykų. Gal ir galima, bet aš nesugebu.

Juozas Aputis. Maži atsakymai į didelius klausimus. Pokalbiai, esė. V.: Alma littera, 2006.
Keistas dalykas tie įvaizdžiai. Sunku net prognozuoti, koks rašytojo portretas išliks. Lietuvoje gyvuliuoja toks savotiškas pomirtinių kaukių lipintojas draugas V. Petkevičius. Iš jo durnos, bet kiekvieno doro lietuvio turimos knygos galima sužinoti, kad J. Aputis jaunystėje buvo gana konfliktiškas žmogus, rinko senus radijo aparatus, o pakaušęs tuoj pat į darbą paleisdavo kumščius. Paskui pamilo Landsbergį šventąjį ir rinko parašus, kad Petką pašalintų iš LRS. V. Petkevičius taip pat liudija, kad LRS tam naujai atrastam J. Apučio žanrui nepritarė: Seno raugo prisiriję menininkai nesuprato, kad taip begėdiškai žlugdo naujausio novelistikos žanro gimimą, kurį kritikas – triskart jėzuitas V. Kubilius be jokių išlygų būtų pavadinęs: "Novelė-įskundimas – kaip pagrindinis Atgimimo žanras", o ponas P. Bražėnas būtų paneigęs: "Jeigu žinomas novelistas Juozas Aputis prišlapino po savim, tai dar nereiškia, kad gimė nauja literatūros srovė".

KĘSTUTIS NAVAKAS. "Gero gyvenimo kronikos". B-sides
Vagių darbas įdomus tuo, kad regime tik jo vaisius. Gal vargšelis visą naktį ardė sieną arba laipiojo kopėčiomis, tačiau to niekas nematė. Vagių darbo rezultatas – tuščia vieta. Menininko darbo irgi regime tik rezultatą. Gal vargšelis metų metus ardė sieną arba laipiojo kopėčiomis, pražilo ir sulinko kaip sauja, o mes matom tik tą jo eilėraštį ar paveikslą. Visur kitur pašaliečiams įeiti draudžiama.
Štai sėdžiu garsiojoje menininkų knibždančioje Sinagogoje, o šalia prie stalo ir vyksta tas slaptas procesas: vitražistas Mulė kuria vitražą. Čia pat du vaikinai geria degtinėlę ir ginčijasi, kiek metų seniausiai rastai žmogaus kaukolei. Sąlygos kūrybiniam darbui (vogimui iš Dievo), švelniai tariant, nepalankios. O vitražistas sėdi ir vagia. Vakarui besibaigiant, pašnekama ir apie tapybą, kuri tipologiškai suskirstoma į "portretus" ir "makaliūzę". Vitražistui artimesni "portretai", tad visi puola ginti "makaliūzę". Viskas baigiasi keliomis citatomis iš vedų ir darbas vyksta toliau: degtinėlės stiklas tuštėja, vitražo – pildosi.

Baltųjų drobulių, nuometų, siausčių – dvikinkiu fajetonu
Su muziejininke etnografe ALDONA STRAVINSKIENE kalbasi Juozas Šorys
Gimiau mažylėlė, kartą mama mane paguldė ant aukštos metalinės lovos, tėvelis miegojo, sujudėjo ir... mergiotė nukrito ant grindų. Pajuodo, rėkė... Tėvai išsigando, kad numirsiu, o jie abu, ypač tėvelis, buvo giliai tikintys. Nuomojo butą antrame aukšte, todėl namų šeimininkų paprašė, kad mane greitai pakrikštytų. Kadangi tėvelis dirbo husarų pulke, gavo du baltus žirgus ir fajetoną. Rėkiančią ir pajuodusią panelę per visą miestą krikštatėviai vežė krikštyti iš Žaliakalnio į Švč. Trejybės bažnyčią. Norėjo pasipuikuoti, deja, žirgai buvo skolinti, panašiai ir visas gyvenimas klostėsi – arti romantikos, bet su stygiaus žymėmis.

GYVENTOJAS. Gyvenimas
Iš fizikos klasės darbų sąsiuvinio: "Jei stalas sukurtų magnetinį lauką, tai išplėštų šitą radiatorių ir čia priplotų", "Niutonas sukūrė Niutono dėsnį", "Orbitalė – tai, pavyzdžiui, didžiausia tikimybė rasti pinigų pas tėvą kišenėje", "Jei jūs einat į mokyklą, tai tėvų atžvilgiu turit neigiamos energijos – per toli nenueisit, reikia pinigų", "Tie lauko sūkuriai eina tokiom baronkom", "Anodas darosi kaip sūris su skylutėm, išgraužtas, olandiškas", "Kyla aukštyn, paskui kyla žemyn", "Ta aukšta temperatūra į šniūrą susisukusi", "Laikas yra lyg porcijomis – gimiau, miriau, vot ir porcija", "Rezerfordas apšaudė azotą".

DONATAS PETROŠIUS. Broliai futbole
Apibūdinimas brolis futbole metaforiškai susijęs su broliu Kristuje, tikriau, padarytas tarsi per kalkę, tačiau nėra jokios šventvagystės. Futbolas, gyvenimas juo, o ypač žaidimas vienoje komandoje, suvienija, atsiranda ryšys. Ir tas ryšys, kuris užsimezga tarp brolių futbole, noriu tikėti, sulaiko daugelį žmonių nuo kitų broliškų – Kaino ir Abelio – santykių.

NIGEL FARNDALE. Pabučiavimo painiava
"The Sunday Telegraph", 2006.VII.2. Vertė Kęstutis Pulokas
Politikai bučiuoja vaikams galveles, o tėvai pabučiuoja į pilvuką. Tad Putinas, dviejų dukterų tėvas, ko gero, užsimiršo ir supainiojo šias dvi situacijas... Vis dėlto šitai pasirodė keista.
Todėl susimąsčiau apie draugiško pabučiavimo etiketą apskritai ir apie tai, kaip veikiant globalizacijai šis paprotys darosi vis keistesnis. Galbūt tai mane trikdo ir todėl, kad užaugau šiaurėje, kur paprastai sutrinkama dėl to, ar sveikinantis derėtų pasibučiuoti dukart – toks bučinys regisi dirbtinis. Dėl to po pirmo bučinio ištinka fatališko neryžtingumo akimirka, kurią Geoffrey Boycottas pavadintų "netikrumo koridoriumi".

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


61186. kiskis p2006-08-03 20:40
tverinys pamazu tveriasi. viskas normaliai broliai saunuoliai.

61188. kiskis p2006-08-03 20:47
lazinuosi kad ides siaustes maustes ir fajetonus. uzims vieta ir nebus ka pasakyti.

61189. kiskis p2006-08-03 20:48
as skaiciuoju kuriuos reiktu ideti ir man iseina daugiau negu trys. ka tai reiskia?

61192. jechidna2006-08-03 20:54
kodel neatsakote - ka tai reiskia?

61193. vilkas p2006-08-03 20:57
Įdės feljetonus ir nebus ką paskaityti. Eism į Naujus Laiškus ir patys kursim Gero gyvenimo kronikas.

61215. kasta2006-08-03 22:52
Intriguoja "Pabučiavimo painiava". Kas per daiktas, ir Autorius/ė?/ - kas jis?

61339. prozerpinas2006-08-05 15:54
dar pelkė vadinama - liūnu, aukštaitijoje.

61427. to CASTOR&POLLUX2006-08-07 17:43
super vaikinai ;)

61428. pelėda2006-08-07 18:12
Ar žinot: netekom Gintaro Beresnevičiaus - šiandien mirė:((((((((((

61443. cr2006-08-07 21:37
vakar mire. saloj. musu angelai sudauze.

61447. toliau - tyla2006-08-07 21:52
tuščia tuščia tuščia... paskaitinėjau "delfi" ir kt. apie GB- klaikus pranešimo tekstas, perkirstas reklamos (?!), įvairiabalsių komentarų lavina. Ir absoliutaus absurdo jausmas. Amžiną atilsį...

61453. Jonas Vaiškūnas2006-08-07 22:58
Žiūriu Televizija ir šiurpstu, kažkas susilaužė žandikaulį - įvykis, sukčius sėdo į teisiamųjų suolą - naujiena... mirė didžiausias Lietuvos šviesuolis Gintaras Beresnevičius - tyla.

61460. cr2006-08-08 00:33
Aš irgi tai pastebėjau... ir nusistebėjau.

61461. pelėda2006-08-08 00:41
Taip, "Delfi" pranešimo tekstas klaikus, bet už tai "Bernardinai" santūriai ir adekvačiai pranešė. Nepažiūrėjau kažkaip "Panoramos", negi ir ten nieko apie šią netektį?... Liūdna. Labai. Ir tos jo dvi dukrytės...

61462. ivs2006-08-08 00:46
Palaukit. Tiems, kam reikia susikaupimo dar neprabilo. Tiems, kas mėgo, suprato ir mylėjo Gintaro Beresnevičiaus kurybą - jis dar nemirė. Išėjo tik kūnas. Ir karkia tik maitėdos.

61467. Rūta2006-08-08 06:45
kokia tyla - taigi pranešė per tv "visą naktį siautusio rašytojo žmona rado vyrą morge". Siautusio:( ką jis ten - langus daužė, stalus laužė? bjaurybės tikri kartais tie žurnalistai. esu pikta.

61471. trumpai2006-08-08 09:37
www.religija.lt/content/view/677/2/

61494. Jonas Vaiškūnas2006-08-08 12:08
Velionis GINTARAS BERESNEVIČIUS bus pašarvotas šiandien Vilniuje Olandų gatvėje esančiuose laidojimo namuose 16 val. Rytoj (trečiadienį) 15 val. išvežamas laidoti į Kauną.

61506. deja deja2006-08-08 14:59
ir tuose "pelėdos" [61461] pagirtuose bernardinai.lt žmogeliai tarpu savęs tąsos nė kiek ne prasčiau negu delfi.lt… taip jau išėjo, kad vakar prie Lietuvos žiniasklaidos priėjau tik apie 9 vakare. ir še tau, per "panoramą", kurios kultūrinę dalį žiūriu gal kokį kartą per mėnesį, matau Gintarą Beresnevičių juoduose rėmeliuose. čia tai bent– mirė!!! nei kur, nei kaip a.mažutytė nepasakė. ką gi, belieka internetas: čia apstulbino mirties aplinkybės, o ne tie 500 delfio (tik vakare jį susiprasta nors šiek tiek tvarkyt), gerokai mažiau omni.lt, bernardinai.lt komentarų. skaičiau iki 3 ryto: dar ir dabar iš esmės aiškumo kaip nėr taip nėr. nesimato ir normalaus nekrologo, tik tasai vakarykštis bns "dosjė". užtat jau yra bjaurus reportažas lietryty. baisu pagalvot, kas bus toliau, kas gi bus išspausdinta "gyv. būde"?

61507. deja deja deja2006-08-08 15:22
gyv. būdas - alkoholizmas. paverkima, palengvės. pagerkima, užsimiršim.

61510. Pastabutis į deja deja2006-08-08 15:47
Mieloji arba mielasis deja deja. Kodel Jūs jaudinatės, kas bus išspausdinta Lietuvos ryte, argi Jums būtina šitą laikraštį skaityti?

61515. Tikrai -2006-08-08 16:22
reiktų neskaityt Lietryčio.Išvis boikotuot. Prisimenu,kaip Kubilius buvo išfotografuotas partrenktas trilinkas toj nelemtoj sąngrįžoj. Rodos, kuo ziauriau ir apgailėtiniau miręs žmogus atrodo, tuo didesnis masalas . O kad `Gyvenimo būdas" smelksis i nabagės našlės gyvenimą, tykos gyvatvorėse prie namų, kad ji silpnumo akimirką pasipasakotų "žiniasklaidai" ( čia šitas žodis labai tinka) apie kokias negeras nuojautas ar net pranašingą sapną, - neabejoju. Elementarios pagarbos mirusiam žmogui - ar tai šiais laikais per didelis ir toks jau neįgyvendinamas noras ???

61516. Pastabutis2006-08-08 16:26
Jus patys mažiau rašykit, tai ir Lietrytis mažiau rašys. Ko čia dabar jaudintis kas bus, jeigu bus. Beje, aš skaitau tik Šiaurės Atėnus.

61520. klausimai2006-08-08 17:54
Ar galima tikėti "Lietuvos rytu", kuris rašo ( cituodamas prokurorą), kad pirminio tyrimo metu smurto žymių nerasta? Tai iš kur tos kalbos, kad policija GB mušė, spardė, užmušė?

61560. kol kas negalima paaiškint2006-08-09 02:26
1) dėl ko GB buvo sulaikytas. jei jis kažką pažeidė padare, tai privalo būti kažkur protokoluojama, o svarbiausia – kur "nukentejusiųjų" paaiškinimai? aišku bergždžiai vakar per lrytas.lt maldavau pripažint tuos, kas kvietė policiją. tik kodėl pati policija čia nieko nenori aiškint? 2) tad aiškumo apie policijos veiksmų priežastis ir aplinkybes nėra ir kažin ar kada nors atsiras; 3) jei GB buvo toks jau girtas, vėlgi turėjo tai būt patikrinta, ypač, jei didelis girtumas grėsė gyvybei del apsinuodijimo alkoholiu; 4) kodėl policija GB gabeno ne namo ar į gydymo įstaigą, o vežė išblaivint? 5) kuo gi remias prokuroras, kai samprotauja apie tai, jog "išorinių smurto žymių nerasta", kodėl tada tyrimas vyksta smurtinių nusikaltimų skyriuje?

61561. aš tai nesijaudinu2006-08-09 02:38
kas bus išspausdinta Lietuvos ryte skelbiamu bene 160 tūkst. tiražu, o nuo praeitos žiemos ištisai brukama ir internetan. nebūtina nei šį, nei kitą laikraštį skaityt. tiesiog įsivaizduoju tą patį, ką "tikrai" [61515] ir net kiek daugiau. žurnaliūgoms rūpės ne velionio Gintaro Beresnevičiaus gyvenimas ir darbai, o "alkoholio žala". bijau, kad po savaitės kitos – neišvengiamas serialas apie "pragaištingus alkoholikų likimus". jau dabar prie to linkstama…

61562. pvz.,2006-08-09 02:51
reiktų Lietuvoj susigrąžint priverstinį gydymą nuo alkoholizmo, tas ir anas irgi siaubingai gėrė, "traumavo savo šeimą", intelektualų su neužpiltomis smegenimis ne tiek jau daug turime, nuodai per skrandį atneša mirtį, gyvenkime blaivybėje, jei mylime Lietuvą ir norime ją išsaugot, kaip liepė vyskupas Valančius ir t.t.

61588. kvailutė>5612006-08-09 09:57
Rašai: žurnaliūgoms rūpės (…) "alkoholio žala". O tu norėtum, kad pasitaikiusia proga pareklamuotų kokį taurų gėrimą ir surengtų konkursą "kas daugiau išgers ir sveikas suvažinės nuo trijų brolių iki salos ir atgal"?

61653. Saule2006-08-09 14:13
kiekvienam jis buvo vis kitoks... man - tik sviesus, tikras mokslininkas ir tikrai svetimas sitoj gyvenimo sventej... gal sunku buvo sutalpinti savy tikejima ir zinojima apie Dieva...

61676. Black2006-08-09 18:01
"61560. kol kas negalima paaiškint: ...4) kodėl policija GB gabeno ne namo ar į gydymo įstaigą, o vežė išblaivint?..." na bet ir buna nuplaukusiu zmoniu...POLICIJA deja tai ne TAXI, jei dar nezinojai

61677. kasta2006-08-09 18:20
Pritariant Black:išties, tarsi tai policiji(policininkams) būtų buvę žinoma, kad tas Vyriškis (G.B.); o ir kas jis jiems, gal Grigaravičius ar kitas šefas koks( dar atpažįstamesnis)...

61760. disaster2006-08-10 10:49
problema tame, kad jei buvo panaudotas smurtas - darosi santykinai nebesvarbu kas tapo auka. nes tai galejo buti ne GB o tarkime jums artimas zmogus, kuriam pvz pasidare bloga ir jis buvo palaikytas girtu.

61761. ivs2006-08-10 10:53
Problema tame, kad girtam (ar palaikytam girtu) suteikiama nekvalifikuota, neadekvati pagalba.

61831. na štai2006-08-10 15:24
kitą dieną po laidotuvių lietrytis jau savam repertuare. tikslinė auditorija juk nori žinot, todėl "davaj podrobnosti". o kitos GB žūties aplinkybės vis dar nutylimos… policija juk ne taksi, į jos nagus pakliuvęs, juo labiau be asmens dokumentų, sausas nekelsi.

61887. "S.A." vapaliotojams2006-08-10 20:07
liudnokai atrodo Jusu tamsteliu pasvarstymai apie G.B. netekti. Itariu, kad net ne visi Jus ir koki Gintaro teksteli esate perskaite!!! Siulau: www.tekstai.lt

61935. kasta to 618872006-08-11 10:40
O jau koks tavo nustebimas nerealus bus(?), jeigu patikinsime, jog skaitėme netgi G.B. knygas - kas vieną, kas dvi, o kai kas - ir visas...

61940. rudra2006-08-11 11:07
Jei kas negirdėjote V. Kukulo komentaro apie G. Beresnevičiaus laidotuvių aplinkybes per Žinių radiją, jis bus kartojamas vakare 7.45, kiek supratau.
Laidotuvių metu teko nugirsti keistų dalykų, bet nežinodama, kiek jie tikslūs, nedrįsau to pasakoti. Dalį jų atskleidžia Kukulo komentaras.

61943. dar rudra2006-08-11 11:15
Suklydau, vakare 19.45

62026. dp2006-08-11 18:12
http://www.ziniur.lt/apie/pranesimai?item=501 Kukulo pranesimas Ziniu Radijui.

62027. Jurate2006-08-11 18:19
Kodel jus sitaip varot ant L.ryto??? Juk jei ne jo pirmi puslapiai apie G.B. mirti, didelis klausimas, ar tyrimas del policininku veiksmu butu pradetas! Laikrastis ledus pralauze siam tyrime, o jus... Et... Pikta man tokius komentarus skaityt!

62038. K.Stro2006-08-12 09:09
. Ar teisingai rašo DELFI komentatorius? Tada gal nereikia kaltinti policininkų, kurie vežė beveik be sąmonės, šlapiom kelnėm girtuoklį prasiblaivyti.

62058. svecias2006-08-12 18:48
pritariu Juratei, Lietuvos Rytas su 1-psl. gal ir paralauze ledus kad butu pradetas tyrimas

62077. Black2006-08-12 22:44
"62038. K.Stro: Ar teisingai rašo DELFI komentatorius?" Tai gal, tamsta, pacituokit ta komentara. O tai ju simtai, o be to daznai Delfio komentaru nesinori net skaityti, nes daug brudo ir nesamoniu. O tai dabar visiskai neaisku, ka turite omeny.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:27:55 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba