ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-04-22 nr. 794

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (68) • AGNĖ BILIŪNAITĖ. Kiniškas sodas (11) • PETRAS RAKŠTIKAS. Miniatiūros-js-. Sekmadienio postilė (4) • VIDAS POŠKUS. Prestižinė iliustracijaDANUTĖ RIMKEVIČIŪTĖ. Laiškonių baladėsJACKIE WULLSCHLAGER. Nesupranti? Tai tamsuolis!LAURIE GOODSTEIN. Rankraštis apie Jėzų ir Judą?SIGITAS GEDA. Arklių užkalbėtojaiROMAS RAILA. EilėsRAMŪNAS JARAS. EilėsCASTOR&POLLUX. Verba de verbis (69) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Atkastos knygosLAIMANTAS JONUŠYS. Srovenimas savitomis vagomisSVETLANA RYŽAKOVA. Kalkutos zoroastristaiALDONA RADUŠYTĖ. Labanoro Rožė (1) • ANDRIUS ŠIUŠA. Vademekumas, arba Pažink pasaulį (3)LAIŠKAI (170) •

TURINYS

Kitas numeris išeis gegužės 6 d.

[skaityti komentarus]


AGNĖ BILIŪNAITĖ. Kiniškas sodas
Kinijoje nebuvo vieno sodo stiliaus. Per istoriją išryškėjo šie pagrindiniai sodų tipai: imperatoriškieji medžioklės sodai, rojų simbolizuojantys budistiniai sodai, meditaciniai daoizmo ir chan sodai, metaforiški menininkų intelektualų wenren sodai. Pamažu skirtingos estetinės idėjos susilieja ir imama kalbėti apie sodą kaip apie atskirą kinų kultūros reiškinį. Tačiau net XX ir XXI a. daugiau mokslininkų bei meno teoretikų dėmesio sulaukia japoniški sodai. Jų ištakos glūdi Kinijoje, o jų istorija prasidėjo tik XIII a., Japonijoje įsigalėjus zen budizmui.

PETRAS RAKŠTIKAS. Miniatūros
Ant pražilusio vasario peizažo tarp miško ir miško įtemptą kelio stygą virpina mašinos variklis. Kelias kaip kelias. Juodas, su purvo pakraščiais, su linijomis, kelio ženklais, posūkiais, su atsisveikinimu viename gale ir pasisveikinimu kitame. Kraujo spalva praeityje, saulės spalva ateityje ir begalinė tuštuma virš galvos, kurioje telpa viskas.

-js. Sekmadienio postilė.
Ten, kur evangelistas norėjo pabaigti Gerąją Naujieną ir pakviesti skaitytojus švęsti Atvelykio, Šventajai Dvasiai pasirodė kitaip. Visus aleliuja atgiedojusi Bažnyčia dar sykį buvo paleista tuščiomis į naujas Velykas. Jėzaus pastaba Tomui, kad palaiminti tie, kurie tiki nematę, ir negalėtų nenuvesti prie dar vieno tikėjimo egzamino. Prie įrodymo, kad jis eina pirma mūsų. Leisdamas mums pasklisti visais žemės keliais ir takeliais. Kaip ir dera angelams, vis trumpindamas dangiškųjų žinučių laiką ir plėsdamas velykinius apreiškimus, kurie renkasi iš to pravaikščiojimo, iš pranešiojimo, iš prakentėjimo, iš pramylėjimo.

VIDAS POŠKUS. Prestižinė iliustracija
Dailininkės, kaip ir jos kolegų, nuopelnas buvo tas, kad po slogios socialistinio realizmo dogmų saistomos atmosferos vėl buvo grąžintos tarpukario laikais "išmoktos" pamokos. A. Makūnaitė buvo viena iš tų menininkų, kurie šeštojo dešimtmečio pabaigoje aktualizavo (tiesa, nuosaikesniu pavidalu) tarpukario laikais lietuvių grafikoje P. Augiaus, V. Petravičiaus įdiegtą ir geram dešimtmečiui dirbtinai nuslopintą ekspresyvią raišką. Paryžiaus mokyklos įtaka – kubizmui ir art deco būdinga stilizacija, paviršių ir siluetų laužymas į segmentines plokštumas, monumentalumas – ypač ryški dailininkės parodoje eksponuojamuose įvairių laikotarpių piešiniuose. O ir vėlesniais kūrybos metais ypač ryškias realizmo tendencijas labiau norėtųsi sieti ne su socialistinio realizmo, bet su pirmaisiais pokarinės Europos dešimtmečiais ypač stiprias pozicijas užėmusio neorealizmo įtakomis.

DANUTĖ RIMKEVIČIŪTĖ. Laiškonių baladės
Petras buvo panašus į ilgai perėtą ir vėlai iš kiaušinio išsikalusį, paliegusį ir šlubą žąsiuką. Sunkiai vilkdamas savo nepaklusnų kūnelį, keliaudavo jis iš vieno kiemo į kitą, garsiai kažką kalbėdavo ir gestikuliuodamas prašydavo raktų, spynų, varžtų. Jie jam kažkodėl labai patikdavo. Žinodavo net kuriuose kiemuose ką nors vis tiek išprašys. Atiduodavo žmonės jam tą lobį, nes neturėjo ką saugoti, nuo ko slėpti. Tokie laikai – visi vienodai neturtingi, visi lygūs...
Jei kokią savaitę Petras nepasirodydavo kaime, visi žinojo, kad jis atgulė, plėšomas nežmoniškų traukulių... O vėl pasirodęs, po priepuolių, jis atrodydavo išsekęs, pavargęs; jo mėlynos akys, tapusios smaragdo spalvos, keistai žiūrėdavo į žmones, tarsi kiaurai matytų. Jo eisena virtusi kažkokiu vinguriavimu, nežemiškai pakylėtu, lengvu... Ir taip iki kito priepuolio.

JACKIE WULLSCHLAGER. Nesupranti? Tai tamsuolis!
"Financial Times", 2003.XI.2. Vertë Vitalijus Šarkovas
Juk kiekvienas gali suprasti abstraktųjį meną, "jei tik turi sielą", sielojosi 1924 m. Kazimiras Malevičius, kai vieno tarybinio meno konkurso žiuri neįstengė suprasti, kad šešiakampis, vainikuojantis jo "industrinę" skulptūrą, simbolizuoja Leniną. Šiandien abstraktusis menas, tiek dailė, tiek skulptūra, nevaizduojanti jokių konkrečių, atpažįstamų objektų, triumfuoja. Ši kryptis formavo pokarinę Vakarų kultūrą, jai priskiriami kūriniai kainuoja pašėlusius pinigus, o jos šalininkai atvirai ir nebaudžiamai vadina tamsuoliais visus, kurių nepavyksta palenkti į savo pusę.

LAURIE GOODSTEIN. Rankraštis apie Jėzų ir Judą?
"The New York Times", 2006.IV.7. Vertë Kęstutis Pulokas
Gnosticizmas beveik tapęs buitiniu žodžiu. Taip daugiausia nutiko romano "Da Vinčio kodas" autoriaus ir kai kurių plačiajai visuomenei rašančių ankstyvosios krikščionybės tyrėjų, tokių kaip Elaine Pagels, dėka.
Yra išversta ir išleista daugybė kitų gnostinių evangelijų: Marijos Magdalietės, Pilypo, Tomo ir net Tiesos evangelija. Kai kuriose bažnyčiose net veikia studijų grupės, kurios stengiasi atrinkti knygas apie "istorinį Jėzų".
Judo evangelija tėra naujausias trupantis pergamentas, tarsi senovinė laiko kapsulė iškilęs į Egipto smėlynų paviršių. Dar prieš oficialiai jį pristatant Nacionalinės geografų draugijos naujienų konferencijoje, tarp mokslininkų šiuo klausimu jau buvo kilę debatai, jų atgarsiai netrukus skambės bažnyčiose, krikščioniškoje spaudoje bei interneto svetainėse.

SIGITAS GEDA. Arklių užkalbėtojai
Kada nusileidęs prie upės ūmai pajunti, ne tiek pamatai, kiek pajunti, šviesėjimą gamtoj. Vandens slinktyje, snieguos, pačiam vandeny. Nepažįstamo paukščio balse... Apie tokį metą mūsų tėvai sakydavo: "Saulė atkopia!", nors ir pati saulė dar giliuose rūkuose. Tuskulėnai anapus... Ar šitas jausmas jau nieko nereiškia mieste gimusiam ir augusiam žmogui?
Ar to turėtume "gėdintis"?
Žūtbūtinis žmonių noras "tapti miestiečiais" vis dėlto neturėtų reikšti daugybės prigimtinių jausmų ir pajautų atrofijos.
Tiek plepalų apie pasąmonę ir apie kūną, o sykiu – tiek daug dalykų dirbtinai numarinama.

ROMAS RAILA. Eilės
[...]
Taigi, mieli gyventojai,
situacija bus beviltiška. Tačiau
dar bus takelis į geltoną
rugių lauką ties bedugne
ir bus dar takelis
vaikų aikštelės, kur ant žolės
mėnulio šviesoj spindės spalvotas
pamirštas kamuolys. Ir tieji,

kurie ten nubėgę dar sugebės
tyrai ir gražiai žaisti,
galbūt ir išliks.
[...]


RAMŪNAS JARAS. Eilės
[...]
aš patapau išganytas ir virkdytas,
iš to pinigus valgau ir duoną, ir stogą aš kandu,
kaip žmogus nebijau eit į gatvę,
mano rankos yr stiprios,
kūnu savuoju pilis statyt moku,
mano siela patapo padidinta šiais rašmenim,
paslaptingai stipri ir drąsi!
[...]


CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Justina Stravinskytė. Paslapties įpėdinis. Fantazijų romanas. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Nežinau, tačiau Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vadai, drįsę išleisti šitokią knygą, man primena valstietišką skomorochų trupę. Paprastumo dėlei ją pavadinkime LRS – Liniauskas, Repečka, Sventickas. Negi jie lig šiol neskaitė kvailų komiksų ir nematė idiotiškos animacijos, kurioje koks nors didvyris visiems priešams riaumoja: "Aš ištaškysiu jūsų smegenis po visą galaktiką!"

Daniel Pennac. Žmogėdrų laimei. Romanas. Iš prancūzų k. vertė J. Ramunytė. V.: Žara, 2006.
Stilius ilgainiui (o knyga beveik 250 p.) išblėsta, atsibosta ir ima nervinti. Visos alegorijos ir metaforos, kurių taip tikėjausi, nueina velniop. Fabula taip ir neperžengia tradicinio detektyvinio skaitalo rėmų. Bičas ir toliau pluša pastumdėliu prekybos centre, prižiūri šeimą ir šunį, mylisi su apsivogusiomis pirkėjomis. Žodžiu, tipinis buržua gyvenimas. O kadangi dėl sprogimų jį nori išmesti iš darbo, jis priverstas griebtis detektyvinio tyrimo.
Beveik visą knygą skaitytojas varginamas klausimu: kas vis dėlto sprogdina bombas?

Gilanda (Onė Baliukonė). Kopų karalienė. Pasaka. V.: Gimtasis žodis, 2006
Jo organiška statika – šaltai erotiška. Sustingęs gašlumas išreiškia obsesinius dalykus. Kaip toji makabriškoji moteris-drugelis su šarvuotu apatiniu trikotažu, labiau primenanti ne fėją, o sadistę, plakančią įvairaus plauko skausmomanus uždaruose flagelantų klubuose. Arba agresyvus milžinas-žmogėdra, nepasirenkantis nei jaunuolio, nei liūto veido, nupieštas taip, kad mes patys bandome pritaikyti jam tai vieną, tai kitą veidą ir galop nė vienas netinka. Taip netikėtai patys išjudiname vaizdą. Vaizdą, kuris kartais išplinta erdvėje į tolį, o kartais apgauna akį, nes didesni objektai pavaizduoti toliau nei mažesni. Tai seni, visiems pažįstami siurrealistų bajeriai, iškraipantys erdvės proporcijas.

Nuošalės poetas. Varėnos "Ryto" vidurinės mokyklos abiturientų, LR jaunųjų filologų konkursų laureatų darbai. Parengė J. Grigaitienė. K.: Šviesa, 2005.
Penkių mokinukų rašinėliai apie poeto A. Kalanavičiaus kūrybą. Apie akmens motyvus, žmogaus ir medžio panašumus, vienkiemio gylę ir žodžio kalną, prisiminimų šviesą, filosofines eilėraščių erdves.
Baisu: penki skirtingi autoriai, o stilius – vienodas. Tarptautinių žodžių ir filologijos terminų raizgalynė. Negi vos ūgtelėję paaugliai, ką tik gavę pasus, mąsto tomis pačiomis kategorijomis kaip ir kokia senyva literatūrologė, savo amatui atidavusi 40 metų?

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Atkastos knygos
Arvydas Pacevičius. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 1795–1864 m.: dingęs knygos pasaulis. V.: Versus aureus, 2005. 312 p.
Retai pagalvojama, kad XVIII a. pabaigoje dingus valstybei buvo trenkta ir per knygas. Sąmonėje turime XIX a. antrosios pusės "spaudos persekiojimo" laikus, bet ar neprasidėjo jis nuo Abiejų Tautų Respublikos sužlugdymo? Lenkų istoriografija yra išnagrinėjusi ir ATR artefaktų likimus, ir idėjų istorijas, ir vienuolijas. Bet joje, suprantama, nesirūpinama specialiai užsiimti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tradicijomis ar bent jau retai tam skiriama išskirtinis dėmesys. Arvydo Pacevičiaus studijoje dėmesys skiriamas kaip tik šiai istoriografinei "skylei", kurios neužlopius XVIII– XIX a. mentaliteto tyrimai liks menkavertiškesnis užsiėmimas. Juolab kad aptariamasis laikotarpis leidžia sumuoti XVIII a. LDK tradicijas ir pademonstruoti, kad kai kuriose srityse (pvz., vienuolijų veikloje) jos kurį laiką tebegyvavo. Carizmas turėjo jas užgesinti specialiais aktais, poelgiais, įsakais.

LAIMANTAS JONUŠYS. Srovenimas savitomis vagomis.
Sara Poisson. Šmogus. Novelės. V.: Ciklonas, 2005. 148 p.
Be kita ko, Poisson pateikia ir meistriškų literatūrinių fizinio pasaulio aprašymų, pvz., kavinėje sėdi mergina, kurios "šiaudų spalvos veltų standintų plaukų kupeta, pagal šukuosenos sumanymą ir užpraėjusios vasaros madą iš pradžių, ties sklastymu, tarytum fontano čiurkšlės išsišakojančia trajektorija iškylanti, o vėliau per kaktą krentanti ant ryškiai juodai apvestos, bemaž numurzintos, dešiniosios akies" (p. 12).
Šiaip visa tai lyg ir bylotų, kad šie tekstai labai artimi dabar populiariai eseistikai, bet iš tiesų čia vis dėlto yra ne esė, o novelės – jų visų fonas yra autorei pažįstama provincija (nedidelis miestas arba kaimas), bet jose veikia išgalvoti personažai, esama literatūriškai sukurtų ir net fantastinių situacijų.

SVETLANA RYŽAKOVA. Kalkutos zoroastristai
Vertė Juozas Šorys
Parsų protėviai – persai zoroastristai – iš Persijos bėgo dėl ten sustiprėjusio islamo. Į Indiją jie daugiausia kėlėsi VIII–X a. Legendinės ir istorinės žinios apie parsų etninę raidą sukauptos "Sandžano istorijoje" (apie 1600 m.). Anot padavimo, pabėgėlių laivynas, valdomas pagal žynių ir astrologų patarimus, 632 m. birželio 16 d. atplaukė prie Diju pusiasalio (netoli Gudžarato), ten jie įkūrė gyvenvietes ir išmoko kalbėti gudžaratiškai. Vėliau, remdamiesi astrologų nurodymais, jie vėl leidosi į kelionę jūra, pateko į audrą ir, davę priesaiką pastatyti šventovę, jei pavyktų išsigelbėti, 936 m. (kitais duomenimis – 756 m.) pasiekė žemę (Gudžaratą), ją pavadino Sandžanu (iraniečių miesto vardu). Ten jie gavo leidimą gyventi, nes susitarė su valdovu Džadi Rana. Susitarimas, nustatęs bendrijos teises, gyvenimą ir veiklą, turėjo šešiolika pozicijų. Jose buvo pabrėžiamas hinduizmo ir zoroastrizmo artumas. Beje, buvo susitarta, kad parsai išmoks gudžaratų kalbą, rengsis vietiniais drabužiais, perims kai kuriuos vedybų papročius, atsisakys nešiotis ginklus. Parsai jau tada pastatė ugnies šventyklą; jų įžiebta šventoji ugnis ir dabar saugoma šventykloje Udvados kaime, tapusioje piligrimų traukos centru. Sandžane parsai taikiai gyveno iki 1066 m., kai, vaikomi užkariautojų musulmonų, buvo priversti kraustytis į Mausario ir kitas mišrias Gudžarato sritis. 1297 m. dalis Gudžarato žemių vėl patyrė musulmonų antpuolius; matyt, dėl to dalis parsų persikėlė piečiau, į dabartinės Maharaštros valstijos teritoriją, į šiuolaikinio Bombėjaus apylinkes. Vis dėlto istoriškai pagrįstų duomenų apie parsų gyvenimą iki XVIII a. išliko nedaug.

ALDONA RADUŠYTË. Labanoro Rožė
– Paluky, atsnešiu knygas. Niaugi. Aš nemoku nei skaityt, nei rašyt, ale visas giesmes moku. Pažiūrėk.
Rožė pasidėjo kantičką ant stalo ir susikaupė. Pagarbiai ją atsivertė, persižegnojo ir, vedžiodama pirštu, išgiedojo kiekvieną rodomą žodį. Laukiau, ką ji darys, kai reikės versti lapą, nes skiemuo "-tas" buvo nukeltas į kitą puslapį. Rožė privedė pirštą prie skiemens "šven-" ir nutilo. Paseilėjo pirštą, atvertė lapą ir, laikydama jį stačią, dar kartą pagiedojo žodį "šventas". Netekau žado. Toliau vėl vedžiodama pirštu ji giedojo pažodžiui. Nesupratau: moka ji skaityti ar ne.

ANDRIUS ŠIUŠA. Vademekumas, arba Pažink pasaulį (3)
Parodistas – dailininkas fanatikas, begal mėgstantis rengti parodas. Rengia jas galerijose, gatvėse, kieme, po vandeniu, Seime, tualete, gamyklos griuvėsiuose, užsienyje, traukiniuose, ant dviračio, daržinėse, lėktuvuose, ant kūno, pašto dėžutėje.
Lit.: Instaliacija buityje. Leid. ŠMC.
Poteriai – Hario Poterio tėvai.
Lit.: Kardinolas J. A. B., Vakaro enciklika ir malda. 00 m. pr. Kr.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


55513. edva2006-04-21 11:54
Gal malonėtumėte plačiau pražiodyti publikacijų anonsus - kad protiniai dantys matytųsi...

55524. 2006 m. kovo 22 d. Nr. 16 (794) turinys2006-04-22 01:31
Šiandien 2006 m. kovo 22 d.

55528. Rasa2006-04-22 09:46
LAIMANTAS JONUŠYS. Srovenimas savitomis vagomis. Sara Poisson. Šmogus. Novelės. V.: Ciklonas Manding čia ne eseistika, o grafomanija, pati gryniausia

55529. Geltona Žąsis2006-04-22 11:38
Labai baisus žodis zoroastristas (beveik toks pat kaip traktoristas arba mašinistas). Gal lietuviškiau - zoroastrietis, zoroastras, zoroastrai? Šiaip nieko neturiu prieš Vertėją - Juozą Šorį. Rimtas kultūrologas. Profesionalas. Asas!

55532. sapnu kraitele2006-04-22 22:55
labanakt visiems kurie ir taip uzmige.

55533. mėmė2006-04-22 23:05
"dingus valstybei buvo trenkta ir per knygas". visai juokinga.

55537. mieste2006-04-23 12:07
reikia atsargiau su metaforomis. vakar per radija lakiai issireiske vienas prancuzu literatas poetas ir menininkas, rasyma palygines su skulptoriaus darbu. tai susnekejo visiska nesamone. anot jo, nuo liejinio (matyt tureta omeny vaskas) nuimama forma, i ja atliejama bronza. ir tada, kaip sake prancuzu literatas, prasideda taisymas, modeliavimas ir visa kita. idomu ka jis ismodeliuotu is gatavos bronzos. nebent pasiemes kuvalda padarytu is jos blyna. per ilga laika turint omeny poeto raumenis. gal per puse metu. nors antra vertus, gal prancuzijoj bronza minksta kaip muilas. tikriausiai todel prancuzu skulptoriai taip nemazai nuveike. vakar laukiau ankstyvu sveciu ir kepiau naliesnikus klausydamasi sestadienio kulturos laidos. gaila pavelavau ant banranovos ese. buciau papasakojus ivsei. prancuzas buvo pristatytas kaip tas, kurio pavarde niekam nebus girdeta. taigi nejauciu pareigos jos atsiminti. tuo drasiau man pletkavoti. matyt jis tapo izymus jau vien todel kad "atrado" Venecijoje, kaip suprantu, bienaleje, Stanikus. tai pakankama priezastis prancuzui tapti izymiu lietuvoje. cia jo tekstai buvo isversti ir garsiai skaityti. skaite Bikulcius. gal jusu pazistamas. nuostabu, sake prancuzas, kad savo tekstu nebepazistu. tikrai nuostabu nes jo tekstai tikriausiai brangakmeniais svyti, taigi turi buti atpazistami ir lietuviu, ir sorbu lužitenu kalba skaitomi. nekeista, kad tekstai skaitomi garsiai. jis ir tiesu neraso ju pats o padiktuoja. situacija tokia miela ir savotiskai dazna: jo namuose gyvena drauge, savaime, jauna ir grazi (sitoj vietoj giziai nusiviepiau). ar nepakankama priezastis prancuzu nekesti arba myleti? na, nelygu kokia tavo paties padetis. ta grazioji drauge taip pat dirba svarbius darbus. raso kinui tipo. bet kai drauguzis (gal uznugaris) pajaucia kad tuoj "prasprogs kurybos fejerverkais" (zodziai ne mano - vieno anoniminio proto boksto), grazuole meta visus darbus ir seda prie kompo uzrasinet jo diktuojamu tekstu. jinai tikriausiai yra jo muza. taigi, labas ivs ir ezere, mielas tu. ir dar viena kita nesakysim isdavike, uzsuksianti pakeliui is supermamos. ir abre, kuri zadejo grizti po velyku.

55538. m2006-04-23 12:09
ir lape snape labas.

55540. mieste2006-04-23 13:00
kokia as durna.

55541. v-m2006-04-23 13:02
aš durnesnė, rimtai. Labas.

55542. paplepam2006-04-23 13:15
a durnes?

55543. m - vasi2006-04-23 13:47
turesim ismokti atpazinti apsemetelius (55540). juk zmones atsiskleidzia ivairiais rakursais. labas vasi.

55544. v-m2006-04-23 14:03
:)apsimetėlius sugrauš žiurkės. Žinai, eisiu prie kokio medžio nusifotografuoti, nes paskui nebeliks ką. Mielai priimčiau tave į kadrą, bet kad tu su visom savo parodom slapstaisi ir netranzuoji su manim lankyti dievų. Na, nieko, tave paskui pripiešim, juk turim patirties su girėnais.

55545. mėmė2006-04-23 14:32
prisipaisyk usus

55546. mieste2006-04-23 15:56
netikras meme, sudziau.

55574. Vibročelė2006-04-24 15:23
Neįmanoma nukristi nuo grindų.

55586. m2006-04-24 19:37
cia ir yra pliusas.

55594. matau2006-04-24 22:44
ikrastis issikvepe nes diletantiski skaitytojai forumo pagalba daro didele itaka laikrascio reakcijai. laikrastukas tukas jau nebesuvokia kad sitas uzdaras ratas komentatoriu tera pervelai interneta pazinusiu darbo zmoniu arba principini mena kurenciu post menininku... kad ir kaip butu keista, melyna spalva zymimi nestabilios psichikos kaliniai. toky asociatyvini mastyma turintys komentatoriai turetu suvesti kur lenkiu. sitas mano postas bus redaguotas kaip ir priestai buves. dar vienas zingsnis i pergale...

55595. mieste - m2006-04-24 23:21
kad ir kaip bebutu keista nestabili psichika visai netrukdo tiesioginei musu veiklai. gal netgi padeda. gal jums nesmagu bet mes kompleksu neturime ir jus mums ju neivarysite. nesuprantu kur jus lenkiate. per anksti per velai. kas jums darbo.

55605. e - matau2006-04-25 07:59
"...diletantiski skaitytojai..." - gal galetum pateikt profesionaliu skaitytoju pavyzdziu?:)

55637. matau2006-04-25 12:17
O gal galite pateikti "netiesioginės" veiklos pvz.? Kompleksai neįvarinėjami - juos žmogus jau turi, tik sužinoma apie juos iš kitų žmonių. Diletantiški nusako ne skaitytojų rušį, jei būtų pavartota sąvoka skaitytojai diletantai, tada būtų teisinga kelti klausimą, o kas tada skaitytojai profesionalai. Ir pastačiau į vietą... redakcija, kodėl manęs necenzūruojate, įdūriau į akį?
Pasiskaitykite, kas yra tiesioginės ir netiesioginės veiklos, kai kalbama apie ryšius tarp juridinių asmenų, taip pat patarčiau pasiskaityti apie profesinę veiklą, kuri būna susijusi su darbu, t.y., pirmine, ir ne, t.y., anrine.
O vis dėl to kenkia: pagal statistiką > darbuotojai sėdintys pokalbių bei forumų svetainėse sumažina firmos darbo našumą iki 25%, galima būtų skaičiuoti, kiek firma jums sumoka už šitą mėlyną pravaikštą > sakytumėte nedaug, bet paskaičiuokite mėnesio ar metų intervale.

55638. kvailutė2006-04-25 12:24
oi, koksai pasistatęs/susireikšminęs. Įkando? Įdūrė į akį? Pats save išsicenzūruotų... Chi chi.

55639. matau2006-04-25 12:29
mane katik cenzuravo. deje atsakymo nesulauksit> cenzura neleidzia.

55640. mieste - matau2006-04-25 12:29
galiu pateikti netiesiogines veiklos pvz: sedejimas ir rasinejimas komentaru. kiti sedi kavinese ar bare su draugais prie alaus. yra kas megsta seti zirnius ir morkas, net per velykas ta daro. o ko jus cia uz firmas muru stojate? gal esate koks direktoriaus padchalymas.

55644. matau>mieste2006-04-25 12:39
jus sakinio pabaigoje pamirstate ka rasete pradzioje. ar tai budas suteikti sakiniui svarumo? ar bandymas apsimest keturvejininku? per velykas ta daro> seja morkas? ar uzsiima netiesiogine veikla. kuo kvailiau parasysite tuo idomiau skaitysis? noretusi sulaukti svaresnio komentaro. noreciau visiems jums priminti: menininkai nelygu durniai. jus si teigini savo komentarais paverciate i menininkai lygu durniai.

55647. mieste - matau2006-04-25 12:43
ne, tai matyt mano psichinio nestabilumo pozymis. be to as visai ne menininke. gal galetumete priminti: kas jums kliuva is esmes? ar kad mes seni ar kad naudojames internetu?

55651. ivs2006-04-25 12:46
Užsiima neteisėta veikla - per Velykas sėja morkas. Negana to, dar ir žirnius.

55652. mieste2006-04-25 12:47
nors menininku lygiai tiek pat durniu kaip ir visu kitu. sitie dalykai tarpusavy nesusije.

55654. cheee2006-04-25 12:49
Apie poterius - Hario Poterio tevus jau girdejau

55655. kvailutė2006-04-25 12:50
Labai prašau papasakokit, kas ten buvo išcenzūruota. Patys įdomiausi dalykai vis prasprūsta pro mano akis...

55693. kvailutei2006-04-25 20:02
užsirišk skepetėlę, nes kyšo kaimietės ausys

55737. to matau2006-04-26 15:54
Tu čia pavarei ne į temą. Iškrenti iš formato. Dink iš čia į Delfį, jeigu nori priekabiauti. Tik ramiakas, cia komentarus rašo žmonės ne darbo metu arba nedirbantys firmose, taigi firmoms nekenkia ir iš jų nevagia.

55747. Dž-moteriškaitėms2006-04-26 19:56
"Matau" -labai vienišas, jam liūdna. Nieko blogo ne-matau, kad pakabinėja moteriškutes, nors ir arkliašūdžiais. Pasirodo - veiksminga - iš kart kliovas.

55756. matau2006-04-27 09:01
nesusidarykit blogos nuomones: užsirišk skepetėlę, nes kyšo kaimietės ausys. sitas pareiskimas ne mano. as zmoniu neizeidineju taip tiesmukai. tarp jusu paciu yra nesubrendeliu. kad visiems aisku butu> kiekvienas pareiskimas internete yra toks pat svarus kaip ir gyvas zodis. taip kad betkuri internetini izeidima galima teisiskai spresti, ir, senimas, jusu IP adresas yra suzinomas, tokiu budu suzinomas interneto provaideris, taip pat adresas kuriuo tiekiamas pagal ta IP uzsakytas internetas, ir tada jau to buto gyventojui keliama byla. taip kad, pasverkite sekanty karta savo blevyzgas, nesate nepasiekiami.

55758. mieste2006-04-27 09:28
ar neizeisiu jei paklausiu kieno ten ausys kyso ir uz "matau"? kliovas tai buvo simtaprocentinis. sveikinu.

55760. edva2006-04-27 09:35
Aišku, MATAU yra lietuvos saugumo antenos: jau grasina... Nupurtys!

55773. to edva2006-04-27 10:28
kas galėtų paneigti, kad Matau yra tik tūžmingas Rytų Europos provincijos lūzeris, nerandąs savo vietos virtualiame pasaulyje...

55774. edva >557732006-04-27 10:36
"Jė, teep i bus bovė, - sakydavo mano Bočius. - Narond vėitas kap velns".

55776. Dž>miestei2006-04-27 11:41
Pasiilgau tavęs,Krikštamote.

55803. edvom ir kt.2006-04-27 22:59
mažaraščiai, nesiduokit bauginami - neįmanoma susekti, tik su palydovine optika, kas ką rašė; per IP apkaltinti galima aziatiška/paranojine maniera. Net duomenų paskelbimu gautųsi apie 130 000 eurų baudų/baudelių per oficialias firmas; o ką jau kalbėt apie proxy (kinietišką pvz) internetą. Aš ir mano draugai visada naudojam TIK bitės proxy - nes turiu ten savą žmogų, kuris praneš apie SKUNDIKUS. O jų kaip ir buvo, bet taip provincialiai viskas jiems gaunasi, kad dieve, dieve. Reikia ieškoti ATRADIMŲ čia, kaip kažkada kriminalistikoj pirštų antspaudai. Tokia nerami realybė vergvaldžiams.

55807. matau2006-04-28 09:18
mazarasciui> as prie kompiuterio sedejau kai tu stacias siusioti nemokejai, todel neaiskink, prasau, ko galima ir ko negalima. provaideris vienas, ir nesvarbu per koki tu bitina jungiesi prie interneto, visi jie telekomo tinklus nomuoja, visi jie atskaitus telekomui, visu ju servai, ruteriai, duombazes stovi telekomo kieme, ir be to, pasieskok paaiskinmo kas yra proxi, nes matau nei pats supratai nei kitiems paaiskinti nesugebi (kad suvestum galus: proxi nera intereto rusis dilentante tu!). tokiu raidziu kruva kuria tu cia parasei tik suletino puslpio darba, nes nei teorines nei praktines nei apsoliuciai kokios kitos ssvaros sitas tavo pareiskimas nera vertas. diletantas....

55809. matau2006-04-28 09:30
dar is cia esanciu niekam nesu grasines> as pateikiu faktus, ir neleidziu meluoti, o asociatyviniu mastymu garsejate jus, todel isvadas darote kiekvienas sau... rasydama rytu europos> tu turi omeny ukraina ar rusija, ar aukstaitija. tikiuosi esi informuota kad lietuvoje yra geog euro centras? mes tik vaaru europieciams esame rytu europieciai o tai yra sinonimas rusams. o kaip supratai as nesu rusas. as galeciau tai paneigti, ir tiesa sakant paneigiau savo ankstesniai postais. tokia tvarka kokia destau as zodzius sakinyje rusas turbut neismoktu net per 10 metu, negaletu suvesti sakinio reiksmes i visuma. todel tavo postas yra paveluotas, ir patarciau prisijungti prie diletantu klubo, kuri ikure tas kuris rase apie proxi. nenusiminkite, tuoj surasiu jums kompanijos. kaip zinote, renesanso laikotarpiu tikroji teisybe buvo remiama provincijos idejomis, nes tik provincija burzujai isivaizdavo kaip nesugadinta ir tikrosios visuomenes atspindi. jus patys matote kad tokiu mane vadinti butu perdrasu ir nepagrista...

55810. rudra - matau`ui2006-04-28 11:18
Išsikrovei? Nereiks rytinės mankštos. Reikia pastebėti, kad darai labai daug lietuvių k. klaidų. Jei esi toks antžmogis - pasaulio smegeninė, kodėl rašai be diakritinių ženklų? Kaip supratau, niekas nenorėjo užgauti Kvailutės pastabėle apie kyšančias Kaimietės ausis; jei būtum lankęsis čia anksčiau, tai ir Tu būtum atpažinęs puslapio senbuvę Kaimietę, apsirengusią nauju drabužėliu. Ir persigyrei, neva moki teisingai konstruoti sakinius, žiauriai klysti. Esi juokingas, ir tiek. Žmonės, kurie čia būriuojasi, pasižymi stebėtina psichine pusiausvyra bei darna, išvesti ką nors iš kantrybės Tau vargu ar pavyks.

55811. to matau, eik žinai kur2006-04-28 12:07
ko neaiškinti, pensininke - esi sovietinis sustojęs komputerininkas. DB apsauga kaip kišenių kraustymas; net prie stalino/nkvd jau nebuvo kultūringa knistis po Asmens kišenes ir surasti antistalinietiškų užrašų (nors ką gali žinoti - gal tavo giminaičiai ir skundė tokiais laukiniais būdais). Kitiems dar pranešu, kad įlįsti į kompą galima iškart kai tik prisijungi bet kokiu būdu, bet tai brangu ir beprasmiška (MS XP jau uždarė outlook`ą). Ir dar JOKIA oficiali firma, panašiai kaip ir avokatų kontoros ar medikai - NET NEBANDYS skųsti ir leisti visokiems ligoniams knistis. O nuo kišenvagių ir "matau" niekas neapsaugotas - tik nereikia BIJOTI. Aš jau neberakinu savo automobilio daugiau nei metai ir nieko, nes nesu iš "matau" aplinkos.

Beje - koks kompiuteris ir kokia pavogta programa už kurią galima nubausti baudžiamąją byla pas tamstele vartosi. Kaip galvoji - kodėl tamsta dar ne kalėjime? A?

55815. matau2006-04-28 13:33
butu labai juokinga jums jei suzinotumete mano tikslu amziu. visi tada porai savaiciu padarytu ty breika, kad atgautu savigarba. lietuviskos klaidos> tik del to kad spausdinu greitai ir nziuredamas i klaviatura, ir tai nera proza, kuria veliau vertins komisija, tai yra tik postas. o lietuvybe, ji is nera pritaikyta internetui, kolkas, saugiau be zh ir sh rasyti. skirtingai nuo pastarojo posto autoriaus, mano os yra originali, ir visa kita kas yra mano kompe. as taip drasai nesijausciau, jei butu kitaip. tarp kitko, informacinese sitemose tu vistiek nieko nerauki. o tema kuria uzvedziau apie inf tech teise, kuri sukele tokia aziotaza puslapyje, buvo, sakykime, draugiskas perspejimas. as neskundikas, as matau, ne skundziu. cia siures atenu forumas, cia tema kultura, tiesiogine jos prasme. jus is sito laikrascio darote savo kiema, kiemo diskusijos. daugelis laikrasciu nedaro forumu, jei daro tai jie buna nepriklausomi, NES, tokie forumai daro neigiama itaka laikraciui. man gaila siaures atenu, tiek suprasteje jie dar niekada nebuvo. ir radau priezasti, del to as cia. griztu: pire pastarojo komentatoriaus. auksciau jusu yra fraze jog visi cia esate stabilus ir bla bla bla. gal pagalvokite s naujo? paskutinis postas tai paneigia. as jusu neuzsipuldinejau, mane emete pulti, pavertete tai i dedofcyna. leiskite paklausti: gal jus raudonos veliavos kotu plake kad prisiminete ts? gal tai paskutinis koziris kurie bandete man kirsti? tokie koziriai buvo svarbus veikiau pries 10m, kai tokie zmones kaip Jus dar buvot svarbus, o dabar, sitas pasakaites pasakokite savo vaikams, nes jus stovite ant senu pamatu, o as esu jusu antras aukstas.

55817. edva > matau2006-04-28 17:11
Gerai,- su viskuo, ką sakote, sutinku: esu mažaraštis šnekutis bla bla bla.Tebūnie...Tačiau koks, leiskite paklausti, yra Tamstos p o z i t y vas? Ką siūlote? Kurlink kreipiate mintį? Į ką atsigręžti ir ko atsisakyti? Sugrįžti į TURINĮ ir diskutuoti apie jį? Apie publikacijų anotacijas? Apie autorius? Apie mūsų pačių norus? Apie El.Redakcijos poziciją ir elgesį beigi mums teikiamas galimybes? Kokie yra Tamstos siūlymai ir idėjos? Nėra sunku mus kritikuoti - visus kartu ir pavieniui, individualiai...Ir negi Tamstoje vienintelis pozityvas yra šita arogancija:"nes jus stovite ant senų pamatu, o as esu jusu antras aukstas"?

55818. matau2006-04-28 18:48
rezultatas. gerbiu edva jei priemete mano argumentus, jei tai darote ne sarkastiskai. apmastyti, reikia apmastyti...

55819. ivs2006-04-28 19:10
Kas iš to, kad nemandagiam bus užčiaupta burna, kas iš to, jei vagiui bus nukirsta ranka. Ar jie nuo to pasikeis iš esmės? Absurdiška yra uždrausti problemą, ją reikia spręsti.

55820. durnas rusas to Matau2006-04-28 21:10
А человек, когда он злой,
об стенке бьется головой;
тогда бывает ясно всем,
что он ведь маленький совсем...

55821. >matau2006-04-28 21:41
"mano tikslų amžių" - chi chi, čia gi visiems aišku, kad esi tas tėvukas iš fastum gelio reklamos

55823. 2006-04-29 13:35
Palikit jūs visi MATAU ramybėje.Ar nematot,kad jam 14 - 16 metų .Tai puikiausiai juntama iš jo kalbų.

55868. Kazys2006-05-02 19:19
Ar jus visi esate is psichuskos?

55877. Kaziui AiV2006-05-02 21:42
niu jo, mane išmetė iš šitos psichuškos. O gaila - tame taip vadinamame "realiame" gyvenime iš viso smegenų nerasta - pasakaityti kom tiesą ar TV pažiūri, net nesupranti - KĄ JIE TUO NORI PASAKYTI?

55928. moksleivis2006-05-03 18:53
Sveiki visi:)gal galite padeti? Stai turiu padaryti teksto analize. Pasirinkau teksta GINTARAS BERESNEVIČIUS "Kas ką nužais..." is ŠA archyvo NR.693 http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=693&kas=straipsnis&st_id=2505 Gal jums nesunku butu kelis idomesnius klausimus sugalvoti su atsakymais ? AcioO laabai :) Jus geriausi ;)

55932. e - moksl.2006-05-03 20:53
blogai pradejai. baigei visai nieko.

55957. m - moksl2006-05-04 16:30
vargsas moksleivis, nieko nepese. gaila mano jo. vaikeli, mamos paprasyk. ko prasai situ besirdziu.

55962. 2006-05-04 17:25
Matau nerimsta,dabar išlenda kitais nikais.

56084. edva2006-05-05 11:08
Ar Moksleivis nerimsta, ar kas kitas? Gal gerb.Artūras iš Vilniaus? MANAU- jis dar tebemąsto...nuoširdžiai kalbėjau, be sarkazmo, neuronus žudžiau, o jis, MATAU, tebemąasto? Galingas mąstymas!

56125. Prozerpinas → moksleiviui2006-05-06 04:53
Tai gi labai lengva. Imk iš straipsnio keleta sakinių ir perversk juos klausimais, tada apačioje yra komentarai. Iš jų imk pvz. nuo 5 eilutės ir po 1 - 2 tuos sąkymus pridėk prie klausimo, ir taip ratu kelis kartus. Jei gausis maišalynė, mokytojai sakyk tai postmodernizmas.

56138. 2006-05-06 17:38
Lietuviai ne kompjuteristų,o artojų tauta.Vos saulutė pašildė-visi kaip žydo bitės išsilakstė po laukus ir palaukes.Tiktai nemėtykit kur pakliuvo butelius,cigarečių nuorūkas ir pl.maišelius.Laikas atprasti nuo kaimietiško papročio-kur ši.o,ten paliko.Baisu kas darosi paežerėse ir pamiškėse.Užsieniečiai galvoja,kad tai ne artojų o debilų tauta. Gero savaitgalio ir sėkmės,kad nepadegtumėt miškų ir pievų. Ačiū Dievui,kad negalima padegti ežerų ir upelių.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:27:47 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba