ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-01-28 nr. 782

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (62) • DANTE ALIGHIERI. Iš "Dieviškosios komedijos"LIBERTAS KLIMKA. Meška jau verčiasi ant kito šono (70) • VYTAUTAS ŠERYS. EilėsAktorė Doloresa Kazragytė: "Aš pareisiu į tylą" (3) • ARŪNAS UOGINTAS. Paukščiai (1) • KAROLINA DOMAGALSKA. Juodasis turizmasGABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. Aš išeinu (5) • SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlėsVIDAS POŠKUS. Mikrorajonas (20) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbisAudronė Urbonaitė. "Castor&Pollux" versmei (1) • VALDAS GEDGAUDAS. "Ghetto" – made in LithuaniaKARL GIBERSON. Laisvė tėra dar vienas žodisSu liaudies magijos, tradicinės medicinos žinove RITA BALKUTE kalbasi Juozas Šorys. Galia užkalbėti (51) • RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...sJUSTINA VAITKEVIČIŪTĖ. Successful living (1) • ANDRIUS ŠIUŠA. Sizigijos (XXXI)LAIŠKAI (171) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


DANTE ALIGHIERI. Iš "Dieviškosios komedijos"
1 Kai žodžiai jam išseko, tas vagišius
suraitė dvi špygas, iškėlė jas į dangų
ir šaukė: "Dieve, tau abi atkišęs!"

4 Tada man tapo mielos tos, kur rangės.
Viena jo gerklę kuo glaudžiau apvijo,
tarsi bylotų: "Tau kalbų užtenka!"

LIBERTAS KLIMKA. Meška jau verčiasi ant kito šono
Pavyzdžiui: "Gyvena kaip meškos ausyje", – totemas juk laikomas genties globėju ar net pranokėju. Arba sakoma: "Klausia meškos, o ji – čia pat". Posakis sietinas su senovės medžiotojų prietaru, kad negalima vadinti žvėries tikruoju vardu, antraip nesiseks medžioklė. Daug "meškiškų" patarlių metaforiškai nusako žmogaus būdo savybes. Tarkime, "Meška guli – meška džiūsta" reiškia, kad tingėdamas dirbti nieko ir neturėsi. Arba: "Kaip lokys iš irštvos, kol išsijudins..." Pasakoma ir taip: "Meška gile užgauta baubia, o šaka prislėgta tyli"; "Kad ant meškos kankorėžis užkrinta, tai surinka, o kad medis – tai nieko". Šie posakiai peikia žmogų, kuris, susidūręs su mažais sunkumais, dažnai skaudžiau sielojasi nei ištikus didelei bėdai.[...]

VYTAUTAS ŠERYS. Eilės
Gilių žiemų
dienom bedienėm
Krintant į atminimų marą;
Žolių kasoj…
Užmirštame.


Aktorė Doloresa Kazragytė: "Aš pareisiu į tylą"
– Ar galvojote kada, į ką jūs atsitrenkėte, bandydama eiti į tylą?
– Visų pirma atsitrenkiau į labai nemalonią fizinę ir dvasinę savijautą. Kai tik atitrūkstu nuo savo įprasto gyvenimo, išvažiuoju į kaimą, mane ima kankinti siaubinga nemiga. Tarsi visa dvasia plėštųsi iš kažko ir man skaudėtų. Ne fizinis tas skausmas, iš vidaus ateina toks nerimas, kad nemoku apsakyt... Sėdi, siūbuoji, kinkuoji, meldiesi, vartaisi, užplūsta viso praėjusio gyvenimo chaosas. Įvykiai, mintys, pjesių nuotrupos, vaizdai... Gal tikrai mano smegenyse tiek visko prikimšta, kad tas srautas yra tiesiog neatlaikomas?

ARŪNAS UOGINTAS. Paukščiai
Temo. Žodžiai sklido iš apačios ir atrodė, kad kažkas iš žemės gerkliniu balsu gąsdina. Pasidarė nejauku, bet negi alpsi iš baimės ar atsiduosi kokiam vampyrui, o ir jo juk dar nematyti... Taigi drąsiai žengiau kelis žingsnius nuo namelio, apsidairiau – niekas aplinkui nejudėjo, tik ramiai snigo. Gal man pasigirdo, maža kas dedasi vyro galvoje, vieno laukuose žiemą... Staiga vėl išgirdau: "Eikš čia", – dabar lyg garsiau ir grėsmingiau. Teliko paklusti balsui – nevalingai pasukau į sodo kraštą, griovio link. Dar aiškiau išgirdau šiuos "lemtingus", gal paskutinius gyvenime žodžius ir žengiau kelis žingsnius stingstančiom kojom. Matau – ten vaikštinėja milžiniško dydžio varnas ir burbuliuoja tuos žodžius...

KAROLINA DOMAGALSKA. Juodasis turizmas
Spygliuota viela aptverti mediniai barakai vietoj viešbučio Balyje, balanda vietoj kokosų ir krabų – toks Vorkutos miesto mero pasiūlymas turistams. Jo projekto idėja – atstatyti Stalino laikų lagerį ir pritaikyti jį turistams, pageidaujantiems patirti stalinistinių laisvės atėmimo vietų atmosferą. Siekiant sukurti realistiškos įtampos jausmą, sargybinių bokšteliuose stovės kareiviškai aprengti žmonės su šunimis, ginkluoti dažasvydžio pistoletais.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. Aš išeinu
Jeigu Viešpats Dievas nors sekundei užmirštų, kad aš skudurinė lėlė, ir padovanotų man truputį gyvenimo, tikriausiai aš nepasakyčiau visko, ką galvoju; aš daugiau mąstyčiau apie tai, ką kalbu.
Aš vertinčiau daiktus ne pagal jų kainą, o pagal reikšmingumą.
Aš miegočiau mažiau, svajočiau daugiau, suvokdamas, kad kiekviena minutė su užmerktomis akimis – tai prarastos šešiasdešimt sekundžių šviesos.

SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlės
Mokslas (ir mitai) paliudija, kad kai kurie gyvūnai, buvę žemėje, po kataklizmų nuėjo į vandenis... Antai vėgėlės. Tos, kur ežeruose, nežinau, kaip veisiasi. Stambios, dėmėtos, gleivėtos, aktyvios naktimis, plėšrios. Lota lota.
Kita rūšis – gyvagimdės (jūrinė vėgėlė, ilga, bukagalvė). Zoarces viviparus.
Gimininga gyvatėms...
Žmonės (ir aš pats) be galo mažai išmanome apie kitus padarus. Ką ir kalbėti apie jų supratimą! Mums vis vaidenasi, kad jie "panašūs", t. y. mes juos sužmoginame. Kaip pasakose.
Žmogus viską matuoja "pagal save". Begalinis ir sykiu paradoksaliai mažytis tarpas tarp "jų" ir "mūsų".
Mes valgome tuos padarus, o kažkuriuo periodu jie "suvalgo" mus.
Šituo domėjosi budistai (pirmieji) ir sukūrė sistemą, aprėpiančią visumą.
Iš čia kilusi persikūnijimo (reinkarnacijos) idėja. Nei gera, nei bloga.
Mums ją sunku suvokti – matuojame laiką trumpais tarpais.
Budizmą galima gerbti vien dėl to, kad neįvardijo Dievo, paliko Dvasią...
Kokiu vardu vadinti Begalinį?

VIDAS POŠKUS. Mikrorajonas
Pirmaisiais Nepriklausomybės metais mikrorajonų kiemuose ūkininkai pradėjo pardavinėti pieną. Mūsų ir aplinkinius kiemus aptarnaudavo kažkur prie Rumbonių gyvenęs pusamžis vyras. Vakarais jis atvažiuodavo pieninės spalvos žiguliuku su priekaba, kurioje barškėdavo keli bidonai. Kieme pienininko laukdavo didelė eilė. Rankose laikydami "vagnorkes" vienas prie kito ilgoje eilėje stovėdavo vyrai, moterys, vaikai. Laukdami savo eilės prie tuštėjančių bidonų, jie dalydavosi vietos ir pasaulio naujienomis, aptarinėdavo aktualijas. Ilgainiui pieno paklausa taip išaugo, kad eilė susiformuodavo dar iš vakaro – pardavimo vietoje išsirikiuodavo tuščių trilitrinių stiklainių eilė. [...]

CASTOR&POLLUX. Verba de verbis.
Siužetai smegenyse
Alvydas Šlepikas. Lietaus dievas. Novelės. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Senesni lietuvių novelistai liejo ašaras dėl išdraskytų ir "numelioruotų" vienkiemių, o šių devynių novelių autorius kuria rekviem nykstančiam vėlyvojo sovietmečio ir "landsberginio" laikotarpio Lietuvos miesteliui.

Esmė
Nick Browlee. Alkoholis. Iš anglų k. vertė Vitalijus Šarkovas. K.: Kitos knygos, 2005.
Pakalbėkim apie esmę.
Man patinka gana taikli E. Limonovo mintis apie Vakarų civilizacijos esmę: šią civilizaciją, tokią, kokia ji yra dabar, sukūrė alkoholis. Besiblaškantis pagiriotas vakarietis, apimtas baltosios karštinės, desperatiškai pašokęs iš lovos ir strimgalviais kažkur lekiantis. Jam bloga, todėl jis trokšta sunaikinti arba pakeisti visą pasaulį. Agresija, pyktis, užgniaužtas smurtas, kuris tuoj tuoj prasiverš... Nepalyginsi su hašišo apsirūkiusiu rytiečiu, išsitiesusiu ant kilimo ir ramiai besisvaiginančiu vaivorykštinėmis vizijomis.

Intoksikacija
Tautvyda Marcinkevičiūtė. Dėkoju už alyvas. Eilėraščiai. K.: Nemunas, 2005.
Deja, dažniausiai yra kitaip. Nors ką gali žinot – Lietuvoje viskas apvirtę aukštyn kojom. Dažniausiai sėkmė lydi kur kas mažesnio polėkio poetus, labai paviršutiniško amato, tačiau pasižyminčius rafinuota, originalia estetika, stiliumi ir energija. Tuos, kurių poezija kažką reiškia. Tuos, kurie nekopijuoja svetimų formų ir sakinio konstrukcijų.

VALDAS GEDGAUDAS. "Ghetto" – made in Lithuania
Šis filmas, globojamas aukščiausių valstybės pareigūnų ir valdžios institucijų, kelerius metus buvo prioritetinis kultūros projektas, kurį kuravo net keturi kultūros ministrai (Arūnas Bėkšta, Gintautas Kėvišas, Roma Dovydėnienė, Vladimiras Prudnikovas), o pirmąja "Geto" premjeros data buvo paskelbtas 2002 metų ruduo. Paskui premjera "laisvėjančiu stiliumi" buvo nukeliama tai keliems mėnesiams, tai pusmečiui, tai metams (be abejo, nepamirštant pridurti, kad dėl to kalti "dėdės ir dėdienės", pažadėję, bet taip ir nedavę (arba davę per mažai) pinigų), vienam iš šalies dienraščių ir stambiausiems interneto portalams kartkartėmis atsakingai pranešant, neva "Getas" tuoj dalyvaus tarptautiniame Kanų kino festivalyje, Berlyno festivalyje, Venecijos ar Karlovy Varų kino forumuose...
Niekur taip ir nedalyvauta...

KARL GIBERSON. Laisvė tėra dar vienas žodis
Panagrinėkime pastarąjį atvejį, kai "Interneto laisvės" grupuotė siekia apginti internetinę pornografiją. Nors būtų galima kalbėti apie "laisvę" žiūrėti pornografiją, negalima nepaminėti daug svarbesnės laisvės – laisvės atsispirti vidiniam troškimui žiūrėti pornografiją. Spėju, kad daugybė pornografiją žiūrinčių žmonių norėtų išsivaduoti iš šio potraukio. Šie žmonės tik apsidžiaugtų praradę tokią "laisvę".

Su liaudies magijos, tradicinės medicinos žinove RITA BALKUTE kalbasi Juozas Šorys. Galia užkalbėti
Ilgai galvojome, kaip visa tai, ką sukaupėme, pateikti. Be tekstų, elektroniniame leidinyje yra vaizdo ir garso įrašų, nuotraukų, faksimilių. Išsirutuliojo Lietuvos žemėlapio kaip medžio idėja. Kiekvienas, patekęs į elektroninės knygos pradžią, lyg tampa ekspedicijos dalyviu ir gali vaikščioti po Lietuvą, eiti ten, kur veda smalsumas. Turėjome sumanymą pateikti ir užkalbėjimų paieškos duomenų bazę, tačiau dėl techninių sunkumų ir laiko stokos šios idėjos teko atsisakyti. Todėl leidinio gale liko tik rodyklės: žanrai, pateikėjai, kalba. Be to, ten galima rasti bibliografinę užkalbėjimų rodyklę.

RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s
Sako, nuo rytojaus nebus saulės.
Kornelijus Platelis, poetas, vertėjas
Vienu metu kvėpuoti ir mokytis nebeišeina.
Dovidas Nekrašas, studentas

JUSTINA VAITKEVIČIŪTĖ. Successful living
Nieko nežinojau apie tokius žmones, kurį laiką tryniausi apie tą sėdintį prie lango, vildamasi, kad vieną dieną jis man viską paaiškins ir aš galėsiu pamoti iškvėpinta nosinėle defektui, gurnančiam nuo mano tobulybės kalnelio. Tačiau tas vaikinas su sėkme neturėjo nieko bendro, ne, jis netgi nebuvo gražus, tad greitai supratau, jog successful man jam išsprūdo visai netyčia, vėjo atneštas pro pravirą klasės langą atsimušė į jo liežuvį ir pokštelėjo dailiu fejerverku, dievaži, tik atsitiktinumas lėmė, kad tas liežuvis buvo būtent jo. Taip jam ir pasakiau. Jis nieko neatsakė, nuo to laiko mudu nebesikalbame.

ANDRIUS ŠIUŠA. Sizigijos (XXXI)
Peronažai: keleiviai, perone laukiantys traukinio.
Kad gyvenimas būtų baltas, reikia juodai dirbti.
Kolizija: Koliziejaus prostitutė.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


51255. pasi2006-01-28 17:51
nedekite nieko. viskas arba slamstas, arba paskalos. keiskite fona i geltona.

51256. pasi2006-01-28 17:52
neturejau omeny Dante ir GGM vertimu.

51273. ežeras2006-01-28 21:58
"LIBERTAS KLIMKA"- ach sita vetrunge isverstaskure jau ir cia savo slykstu snapa kisa, parsiuks.

51294. Rasa2006-01-29 08:57
Ar jau gerbiamas S.G. pasinešė ir į italų kalbą ir sugalvojo pagerinti savo amžinatilsį bičiulio Aleksio Churgino kūrybą? Įdomu, kaip susidoros, ko gero, kaip ir su Poe Varnu

51315. ežerui2006-01-29 12:46
O kuo protingi žmonės tamstai kliūva? Gal tiesiog pavydas, toks labai lietuviškas jausmas, užtvindė pavandenijusias smegenis?
Man regis, numeris, kaip visada, įdomus. Tik vis nesuprantu, ko tie nepatenkinti taip šakojasi. Jei nepatinka, juk gali pereiti į kitą svetainę - pilnas internetas.

51322. labai nuolankiai{kas man nebudinga}prasau2006-01-29 15:18
keliones i Vorkuta skudurines leles ir varno aba laimingo gyvenimo nu nors kruopelyte bo šuniška depresūcha

51323. kokažkoks asilas loja2006-01-29 15:25
ant mokytojų iš Kėdainių nors aš tik menka paparacė su malonumu jam išspardyčiau subinę bo irgi esu iš Kėdainių ir neleisiu užgauliot žemiečių

51324. įtariu2006-01-29 15:28
kad kažkas-Regimutis-ale ir ilgai pyktį ant tų vargšų pidagogų grieži-oaš šiandie bažnytėlėj buvau todėl VISŲ PASIILGAU IR VISUS LABAI MYLIU

51347. daivai2006-01-29 18:50
nemeluok

51355. sidabriniai sparnai2006-01-29 20:30
Oj juokiausi, as juokiausi pilna burna ir nurijus. Ogi ziurekis ziurekis Castor&Pollux uodega pri(si)sedo. Ir vertejo! Nuo baisiausiu masturbacijos (kaip supratau) orgazmo dejoniu perejo prie pagaliau normaliu recenziju (bent jau naujausiame numeryje). Bent jau is salies atrodo, kad ir lietuviu autoriai maziau per danti traukiami, ir, sknt, maziau uzsienio rasleivoms i antraji gala lendama.. O jau Audrones Urbonaites pasiutimas! Kritika ant kritikos.. Ir dar tokia pikta, kandi. Net smagu daros. Idomu ar kita satenu numerio `Mums raso` skiltis intriguos dvifronciu puolimu. Auksciau tai C&P bus, o va idomu kad bus zemiau - nepatenkintuju vietoj..?

51357. ežeras-513152006-01-29 20:39
"51315. ežerui 2006-01-29 12:46 O kuo protingi žmonės tamstai kliūva?" - ogi tuo, kad gudriu konformistu , bandziusiu (po 92metu rinkimu grizus i valdzia lkp) garbint sviesia komunistine praeiti ir reanimuot sovietines vertybes savo retrogradiskose tv laidose, nelaikau nei protingais, nei tuo labiau garbingais zmonemis.

51371. dratele2006-01-29 21:53
va kad Markezas yr - tai geriau but negali. :)

51385. Apie2006-01-30 02:01
"Castor&Pollux uodega pri(si)sedo"? `Sidabriniai sparnai`, tikriausiai nesiulo tiketi, kad C-P atejo `i prota`. Labai konkrecios priezastys. Castor&Pollux bijo.

51387. --> S. Gedai2006-01-30 07:06
Žiema - demonų šaldyklėlės. Gana to rudens, bo persiles.

51395. nagi2006-01-30 09:45
Negi sudenai is tikruju isspausdino skudurine lele kaip Marquez teksta?

51396. SU KUO JUS, MIELI SA?2006-01-30 10:27
KUR DINGO IS INTERNETO TXT, KURI DAR VAKAR SKAICIAU: Audronė Urbonaitė "Castor&Pollux" versmei? PAGALIAU KAZKAS RYZOSI DRASIAI IR NEANONIMISKAI ATSIKIRSTI TAM BAILIAM SEKSISTUI PO DVIGUBU PSEUDONIMU. O DABAR NET TURINY NEMATAU SITO TXT. NA IR KAIP TAI SUPRASTI? DIEDOVSCINA, NE KITAIP.

51399. zeta2006-01-30 12:32
Idomu, kaip Satenai suksis is taip vadinamo Marquez/Welch "bendro projekto". Tekstas trumpas, bet aiskus. Jei Marquez butu sitaip rases nuo pat pradziu, tai jau seniai sedetume juodais rubais apsirenge magiskojo realizmo laidotuvese.

51463. Gavrošas2006-01-30 22:34
Štai ir išsipildė. Nei metams nepraėjus. Dabar reiktų didelėm raidėm užrašyt KONIEC ir pradėt mokėti išeitines pašalpas.

51469. apie L.Bush pasisakyma2006-01-31 03:46
Yra puikaus humoro, pirma vieta -"galėjo būti ir geriau` ; )))

51470. Nesubotinas Nejurijus2006-01-31 03:51
"Tik zydas milijardierius Abramovic", ISHVES MUSU BROLISHKAS TAUTAS ISH NEVILTIES. .

51494. Ice-Tea2006-01-31 14:45
Kuo man patinka Šiaurės Atėnai, tai talentingais žmonėmis. Kadaise mus linksmino po palme, turintis tikrų rašytojo sugebėjimų. Varna išleidęs knygą...dabar, jei neklystu, ir sorboniškasis teologas Antonio su C&P projektu (nors nepasakyčiau, kad buvau sužavėta visų jo komentarų :) Gal dar yra kokių užsimaskavusių komentatorių-autorių, žaidžiančių dviem frontais? Prisipažinkit, nes atpažinsim :) Čia mum pagelbės abr, kurią daug kas įtaria esant poete ;) Manau, reiktų mum visiem kada susitikti. Buvo senų autorių susitikimas, kodėl gi neateiti jaunimui/ Neformalioj aplinkoj. Tikrai būtų įdomu pabendrauti. Kaip manot?

51496. zeta>Ice-Tea2006-01-31 15:12
Tikrai, butu labai idomu pabendrauti tik kad kai kuriu kojytes per trumpos - ziurek pasiilge vandeniu begs, paslys, dar priburbuliuos, paskiau gailesites kam kvietet...O kai kurie tai, zinokit, is vis mizantropai, vengia bet kokio akiu kontakto ir kas tris dienas keicia buvimo vieta! Dar kiti tai labai paslaptingi, sviecia tik nakti, kaip jonvabaliai. Tuos galima butu vasaros vakara pavozt po stiklinem ir laikyt ant stalo, kad tauriai apsviestu maziau taurius gerimus. Dar vieni, zinokit, gedijasi savo pasto adreso, nes pasidare ji su raineles piesiniu ir pirstu atspaudais, vot tebe raz. Ir dar turiu ispet, kad dalis ju labai garsiai rekia ir mosuoja rankom, ypac kai kruvoj (ziurekit, kad neuzvaziuotu!). O kiti tai atvirksciai - tyli, murkso, zodzio neispesi, bet kai jau issizioja tai kalba tik perlais ir visokiais smaragdais (galetumet prisirinkt pilna uzrasu knygute). Jie dar, zinokit, labai duodasi po pasauli (kad nieks IP netpazintu), bet jeigu kokia apgaule visus suviliotumet i viena vieta, tai turbut ivyktu koks gamtos reiskinys (zaibas ar cunamis) tam neordinariam faktui pamineti.

51504. RK2006-01-31 17:11
na, Antonio, prisipažink, kad C&P - tai tu, juk gudruolė Ice-Tea tave demaskavo :)))

51520. miestiete - ice tea2006-01-31 20:57
as nenoreciau susitikimo nes tuomet isaisketu visi melageliai ir pagyrunai.

51596. intelektualas2006-02-01 14:29
Esu nustebęs - straipsniai - apie vieną, o komentarai - apie kitką. Kam skaityti laikraštį, kurio nesuvoki? Yra gi pakankamai geros geltonosios spaudos. Ten tiks ir daugelio čia besireiškiančiųjų komentarai. Su visomis rašto ir stiliaus klaidomis. Pirmyn, miesčionys ir naujieji buržua, pirmynnnn!

51600. udra2006-02-01 14:48
o argi taip nebuna - pradedi apie viena, persoki prie kito? ka jus apie save galvojat cia nurodinedamas? skaitytkite ka norite ir as skaitysiu ka noriu. ir kalbesiu ka noriu. esu uz save atskainga. be to, miescionys ir burzua - publika pats tas. o jus matau pirma karta. taigi pirmyn, varykite is cia kol sveikas.

51606. ežeras - 516002006-02-01 15:15
"ka jus apie save galvojat..."-:) taigi zvilgtelk i sito vaisiaus pseudonima:).

51613. zr2006-02-01 16:18
Internetui dabar atkiša tik pačias nykiausias medžiagas, tad nėra jokios prasmės jas komentuoti.

51621. r.2006-02-01 18:11
Pone Intelektuale, dar neteko skaityti nei jūsų straipsnių, nei jų analizės - gal nudžiugintumėte? Beje, jeigu jus taip žeidžia žmonių noras kalbėti jiems rūpima tematika, skaitykite tik popierinius Š. Atėnus, nebent...esate sumokėjęs ir už komentarus ;) Ice-Tea, nebūčiau tikra dėl C&P: gal ir panašu į antanuką, bet šis juk jį aršiai kritikavo :) O ir redakcija būtų supratusi. Kaip bebūtų, susitikimo idėja sveikintina, pagyrūnai gi nėra blogiausia, kas gali nutikti.

51631. m - e2006-02-01 20:21
zvilgterejau. matyt labai nuosirdus ir atviras.

51656. ukanos2006-02-02 07:25
klausykit suruoškim konkursa;kas nušvies costara.o kai atspes tai ir tet atet.gal aš gerai galvoju,atspečiau

51663. S.Gedai2006-02-02 12:30
Viskas dabar nepastovu,-net ežiai, girdėjau, per anksti pabudo (o tai jiems pražūtinga). Žmogui, matyt, irgi.Tai ir neria vegėlės iki budizmo arba ir dar nežinia kur.

51666. Ragana Kornelija2006-02-02 14:30
"kas nušvies costarą"? žvaigždžių sąjungą? aštrialiežuvės ūkanos! gražu :)

51675. slogutis2006-02-02 17:08
tokia mergina sakė, kad ieškoti gyvenimo prasmės tas pat kaip ežio kakučio - nieks jo nematė

51685. miestiete2006-02-02 21:45
tas kas nemate (tiksliau neuoste) turetu tik dziaugtis. as maciau. nepamirsk kad ezys yra mesedis.

51690. vasi-miestietei2006-02-02 22:29
ką dar šiandien gero matėt? ar buvot toj be jūsų atsidariusioj parodoj?

51705. IVS2006-02-03 07:12
Pagaliau ir aš perskaičiau "Aš pareisiu į tylą". Norečiau, padėkos ženklan, paspausti dvi rankas: vieną Elvyros Kučinskaitės, kitą - Doloresos Kazragytės. Pasakyt tai nieko nemokėčiau, tik šypsočiaus kvailai. Visada taip, kai daug jaučiu.

51707. CyberAnthony2006-02-03 08:39
Sveiki, čia mano naujas nikutis :) Galbūt netrukus paleisiu ir graikišką variantą (ΚυβερΑνθόνιος arba ΚΥΒΕΡΑΝΘΟΝΙΟΣ, o gal kažką sulotyninto), deja, autografų ir komentarų savo nestabilios tapatybės klausimu nedalinu (jau ir taip per daug žinote), tad ir C&P identifikacijos problemų nesprendžiu (bet, priminsiu, aš jį tikrai kritikavau :)) St. Antonio - būtasis laikas ir kas buvo, pražuvo, dabar esu išties geresnis, nors nežinau, ar jūs to verti.

Susitikimo idėja intriguoja, tačiau kadangi mes neegzistuojame be šatėnų, derėtų ir į meet`ą atvykti ne bet kaip: kiekvienas ateina su laptopu, visi tyliai susėda ratu ir atlieka komentarų rašymo į šatėnus performansą. Iš šalies turėtų atrodyti nerealiai...(na, aišku, visų aplinkinių akys į mane...fotosesija, interviu...tralialia...). Pirmas parašęs komentarą dalyvis gali pradėti dairytis ir gal net prabilti į kolegas. Po banalių pasisveikinimų ir kelių ramių tostų vėl nukreipiame akis į displėjus ir bendraujame beveik išimtinai tinkle. Štai kokia mano vizija. (Vieta galėtų būti Paryžius (man arčiau ;)), arba koks Škotijos kaimelis, virš kurio kartkartėm praskristų palydovas (reikės palaikyti ryšį)). Au revoir.

51710. IVS2006-02-03 08:50
Dar gerai būtų mėlyni skafandrai su lazeriniu nicku. Susitiktume naktį, šviečiant jonvabaliams. Dalyvio korteleje būtų tik IP ir emailas.

51712. ukanos2006-02-03 09:32
sutinku Antanel.tik reikia,kad kompiuterio vaizda rodytų dideliam ekrane.butų ovaciju.žinotut ka reiškia atpažint autoriu savo raštais.nepamirštum,neužmirštum ir visada labintaisi

51724. miestiete - vasi2006-02-03 14:00
po to, kai jus savo baisiais zodziais numarinote ponicka, per asaras nieko gero nebeiziuriu. bet jeigu noretumete palaikyti kompanija i deep purple sivakar tai varom. labai uzdeganti muzika.

51734. miestiete vasi2006-02-03 16:19
tai imu stovimas vietas. jus pasirupinate is ko saudyti i ora. smoke on the water fire in the sky.

51735. m - vasi2006-02-03 16:23
zinoma tu vaikinu saulele jau vakarop. bet turint omeny jusu delikacia padeti. gal praeis uz retro.

51736. s > m2006-02-03 16:49
sveikinu, jus radote gyvenimo prasme

51739. m - s2006-02-03 17:01
pavelavote sveikinti, jau seniai radau. guli stalciuje salia pisoleto.

51742. s > m2006-02-03 17:30
žiūrėkit, kad kokie perėjūnai nepavogtų

51743. m - s2006-02-03 17:34
kai uzklysta koks perejunas dulketa miline, ima trankyti granata i stala ir keiktis afganiskai, slepiames uz bufetuko. drebame kaip epuses lapelis. bet gyvenimo prasmes neatiduodame.

51745. s2006-02-03 18:29
Is tikruju jis sako aistringa komplimenta parsi kalba

51747. m2006-02-03 20:03
kitakart sprukdama uz bufetuko pasiimsiu zodyneli parsi-lietuviu.

51748. m - vasi2006-02-03 20:03
kur jus bastotes. per jus viskas praziopsota.

51751. paslaptingi uzrasai vasi virtuveje2006-02-03 20:44
sakiau visada sakiau kad zodis tik pykst ir nusauna jautru zmogu toki kaip mano ponicka dirbsiu pas jus mere popins ir freken bok zinokites bufetuke yra gyvenimo prasme kazkuriam stalciui saugokite nuo files ir rules

51752. vasi-m2006-02-03 20:57
aš verkiu, kad nespėjau su jumis į koncertą - blaškiausi po miškus, kol slogutis čia jus paverginėjo parsi dialektais. Kai televizorius kviesdavo pas tuos purplius, maniau, kad jie jums per lengvi, užtat ir nebūdravau. Dabar laukiu pasiuntinio su lašiniais. kas man beliko.

51753. m - vasi2006-02-03 21:52
jums dar liko kvepalai ivairiu numeriu. gal geriau lyginiu.

51773. Bastūnė2006-02-04 20:22
Ir aš basčiausi Alytuje, - teisybę rašo vaikis.

51798. jopshtararayCCCP :-) 2006-02-05 08:22
nebesipiginkit... chia delfi?? nu kiek galima gi. o GGM uzhvilko.

51803. XIAO HOO :-( 2006-02-05 11:54
o koks cia straipsnis au au au

51810. korna2006-02-05 17:49
Nekvietėt, bet į amžinai jaunus Nazareth`us būčiau ėjus. Tik dėl "Love Hurts", žinoma.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:27:45 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba