ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-04-26 nr. 650

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

SIGITAS GEDA. Panoramos po Velykų (31) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Balsai, įveikę nuovargį (5) • ALVYDAS ŠLEPIKAS. Mano tėvas žūsta (24) • Filosofijos profesorė JŪRATĖ BARANOVA atsako į Sigito Parulskio klausimus. Mąstymo pratybos – atspara chaosui (59) • TADEUSZ ZIELIŃSKI. Herojai ir mirties pakerėtieji (1) • JONAS SERAPINAS. Palėpė (2) • VYTAUTAS V. LANDSBERGIS. Apie seserį Nijolę (7) • AGNĖ JUŠKAITĖ. "Klijonkos" (3) • HEINZ UNGUREIT. Kino įvairovė (4) • RŪTA BIRŠTONAITĖ. Beprotiška klasika (1) • MINDAUGAS PAKNYS. Aprangos istorija (2) • ALAN RIDING. Günterį Grassą tebeintriguoja šešėliai (29) • MARIJA ZAVJALOVA. Penkioliktasis tyrinėjimų tomasDailininką ALGIMANTĄ ŠVAŽĄ kalbina Juozas Šorys. Įdievinta medžiu (7) • VYTAUTAS LANDSBERGIS. Dar apie "Pusbrolį Motiejų" (6) • JURGIS JANAVIČIUS. Fordai ir kormoranai (4) • 50 savižudžių rašytojų (25) • III "LIETUVIŲ BALSO" KONKURSAS (3) • Skelbimas (1) • Kitas "Šiaurės Atėnų" numeris išeis gegužės 10 d. (19) • Laiškai el. redakcijai, sau ir kitiems (67) • El. Redakcija. Skaitytojų surašymas (116) •

Panoramos po Velykų

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija
Hans Bellmer. Lėlė. 1934

Šventraščiai ir poetai

Tie, kurie mėgdžioja šventraščius, imituoja, vagia iš jų, – tie turėtų būti baudžiami.

Švelniausiu atveju Dievas turėtų iš jų juoktis. Ir išmintingi žmonės.

Poezija turėtų būti tai, ką šventraščiai nutyli. Geras poetas šventraštį nešiojasi galvoj (kaip Antanas Cukermanas paveikslus...) ir – rašo savo. Kartais paaikčiodamas kaip pašnekovui pritariantis švedas ar švedė, kartais paburnodamas kaip rusas savo nemirtingose čiastuškose.

Tai beveik chrestomatija... Didžiausios lietuvių papildos prie gyvenimo, tikrovės. Visi tie giesmininkai, paukščiai, švilpautojai, muzikantai. Na, dar kokia lakštingala, kukuojanti gegutė tame išmirštančiame sode, kur vieną vasarą tarp dviejų obelų ištempusi hamaką sūpavosi apkūni juodaplaukė Agnieška. Panemunių vyrai taikydavo tada eiti pilstuko du, tris kartus per dieną. Ir būtinai sodo pakraščiu, nepaisydami, kad treška ir duria perdžiūvę eglių kankorėžiai. Jeigu basom – pėdą perrėžia iki kraujo. Kaip senoviški, titnagų amžiaus skustuvai. Betgi kas paisys kojų, kai pakylėta nuo žemės obelų paunksnėje supasi, snaudžia, niūniuoja pavasariška Agnieška?

(...) O vis dėlto didžiausios papildos į poeziją bei religiją suplūsta iš moterų pusės.

Dar apie moteris

Net į reprodukcijų knygas (pavyzdžiui, Renesanso) žiūrėdamas, žmogus pamato, kad moterų yra keisčiausių ir įvairiausių. Kojos, strėnos, nosys, pilvai, pirštai... Mažutėlytis dešinės kojos nykštys ir per ilgas kairės kojos bevardis.

Nesigilinant į dar subtilesnes detales.

Tuotarp: žurnalai, televizija suprojektavo tokį glotnų, plokščią, slystantį iš akių ir iš rankų moters pavidalą. Kam jis galėtų būti... naudojamas, kur pritaikytas? Ką padaro technologijos iš natūros?

Kodėl? Kas dedasi pasaulyje? Kokias moteris dabar vyrai regi savo erotinėse vizijose?

Dūmojimai prie balos

Kas ima šėtoną į užtarėjus, tas patiria didelių nuostolių (čia iš Korano)...

Satanistinės užmačios yra nemenka dabartinės kūrybos dalis. Velnias yra tas, kuris "dvejina" Dievą. Didžiausias Artistas... Sugundymas, išvedimas iš kelio, suvedžiojimas yra privalomoji Plano dalis, fonas, užkulisiai.

Esmė neįmanoma be išjuokos.

Spektaklis, kuriame išprotėjama.

Rytų šventraščiuose kalbama apie medį, kurio šaknys – iš pragaro šaknies. Dugno. Tas medis vadinasi zakim (kitur zakum). Didelis ir lapuotas, jis iškelia savo šakas į pasaulį. Vietoj vaisių – kipšų galvos, didumo sulig žmogaus galva. Įdomiausia, kad tie jo vaisiai – pilni saldybės, suvedžiojimo vaisiai. Skirti menkiems žmonėms suvilioti. Tarsi kalbėtų visomis vaivorykštės spalvomis žėruodami:

– Valgykit ir lįskite pragaran!

Tų šventraščių poezija: keista srovė, kuri neša pastraipas. Dykumų monotonija, erdvė ir tyla. Visatos įsčių ritmu. Ką prieš tai užmiršęs ar praleidęs, čia pat nemokšiškai priduria, nepaisydamas jokios sintaksės, tikriausiai – ir gramatikos. Viskas juk nuleista iš dangaus, pakabinta po žvaigždėmis... Nenuostabu, kad per tiek laiko kai kas atplyšę, nubyrėję, išvogta.

Didžiausias priekaištas XXI amžiui:

– Nemokės žavingai apmulkinti! Nėr didelių magų. Nėra didelių apgavikų. Mums trūksta vienos didelės kosminės nesąmonės.

Apie juoką

Visur ir visados žmonės buvo ir liks juokingos būtybės. Iš šalies žiūrint. Vien jau dėl to, kad pasaulis nuolat kinta.

Tari žodį "kitimas", "kitėjimas" ir jau sukeli juoką tiems, kurie priprato prie "kismas".

Vienos metaforos keičia kitas, tikrus žodžius išstumia naujieji eufemizmai, šituos – verčia nuo sostų sugrįžtantys tikrieji žodžiai – anachronistai, žemės gaspadoriai. Tie, kurie vietoj "kakas" parašė "šūdas", sukėlė didelį nerimą tam tikro etiketo žmonėms. Netgi kitos generacijos augintiniams.

Vaikų dainelė: "Kiškis lapę, lapė kiškį girioje padarė biškį..."

Ir – švytėjimas akyse. Mano bičas toje vietoje mestelėtų "išdūrė" ar pan. Tiek laimėjimo!

Šimtai varlių virkdo orą savo kojytėmis. O kodėl tyli Henčkus Zapenčkus? Ar jo vitriną Krokuvoje jau nukabino?

Iš didžiausių naujienų: visos ląstelės yra gėlyčių formos. Daug, daug, begalė sparnuotų burbuliukų.

O prajuokino mane Česius, kuris su savo sena, suskretusia kuprine grįžo meškeriojęs nuo Nemuno.

– Ar žinai Pakliaštorės mįslę?

– Iš kur galiu?

– Kodėl kai kurios žuvys yra lenktos?

– ???

– Chė, todėl, kad pagautos posūkyje!

Tada, kai pievos ėmė žaliuoti

Neparašytas apsakymas, ne mano. J. A. istorija, papasakojo taip, bet tikriausiai neparašys. Apie pavasario saulėlydžius giriose, prie upių, kurios šnera – dirba savo nepaliaujamą darbą. Galop:

į puspročio kiemą įvažiuoja mėlynas ilgavežimis, durys užpakalyje praviros... Nieko čia nėr! Parduodama karvė. Kam karvė, jei vaikų nėr? Nuskendo arba pasikorė.

Atbulom, rėkaujant ir tik šmykšt pašmykšt botagu (kitas dar ir su pagaliu rankoj) karvutė įgrūdama į ilgavežimį. Graudžiausia prasideda, kai išvažiuoja, gatvinis sodžius, trobos, svirnai, rūkyklos, tvoros, tupyklėlės atitolsta. Gyvulio akimis žiūrint, šlapiom akim, jau paskutinį kartą čigoniški jos veizolai aprėpia savąją sodybvietę, kiemą ir glušą šeimininką. Tarsi klaustų:

– Iš ko ir su kuo dabar tu gyvensi, žmogau?

Karvė – sodžiaus maitintoja nuo pasaulio pradžios. Paskui ateis Europos parama, programa "Safard", kaimo turizmas, galgi net kokie "lošimo namai"? Fu, kokios mintys mano glušoj galvoj!

Greičiau čia bus laidojamos radioaktyvių medžiagų atliekos, iškils kokios nors Merkinės piramidės, o gal, paleisti iš visų kalėjimų, savo pačių žiestuose molinukuose įsikurs atgailaujantys plėšikai bei žmogžudžiai. Tie, kur jau nebegali, krūtinė nebepakelia nuodėmių ir prasikaltimų. Kaip žiūrėt žmonėms į akis?

Vakar rodė vieną tokį raudoną, su ūsiukais iš Kamanų pelkių Žemaitijoje. Molinė, drėbtinė trobelė girioje, landa iš šono ir iš viršaus. Užtiksi, pasibelsi, o jis tave tik šmaukšt šmaukšt su peiliuku ir... iščirškins. O manei – atsiskyrėlis koks, pranciškonas, žoliautojas!

Šalimais to glušo, bepavardžio apsigyveno lietuviai, pavarde Gulbinai. Jau po Velykų, girdžiu, gieda vieną mielą vakarėlį, mergelkos, regis:
Dieve, savo šešėlyje
Švieski mums sava Evangelija...

O naktimis – kur daužotės, zarazos?

•

– Ačiū partijai ir vyriausybei, kad... tiek katinų išleista ant pievų.

Elės tėvas

Elės tėvas – mokytas žmogus, retais, dideliais dantimis. Būna tokių dantų, atrodo, kad nuo grėblio koto nulaužyti ir burnon sustatyti. Visko juk būna, kaip tuose raštuose: Alachas padarė gyvulius įvairaus plauko, o ir žmones – baltus, aukso spalvos ir juodvario. Ir dar padarys, jeigu tik įsigeis.

Betgi: Elės tėvas labai keikia operą. Čia, girdi, joks menas. Pasipuošia ir staugia ant pakylėjimo...

Anais laikais dar sykį žmona gavo du kvietimus į "Traviatą". Šalia Elės tėvo atsisėdo tikras melomanas. Ėmė šnekėt. Elės tėvas – pirmą sykį, o anas – 47-ą...

Kentėjo ilgai, į pabaigą neištvėrė, įsitvėrė į melomano petį ir ėmė tardyti:

– O kada ims smaugti?

Anas:

– Ką smaugti?

Tėvas:

– Ką, ką? Dezdemoną!

Vyrų ir moterų pavasariai

Daržuose vieni kitus kabina maždaug taip:

vyras, raudonumo kaip aš (amžių turiu galvoj), klausyk, sako, gal sustumiam... daržus?..

Moteris – liesa, kokių keturių dešimčių:

– Betgi jau turėjai žmoną, vaikus.

– Turėjau! Prieš 30 metų buvo kažkas, dabar nieko neatsimenu. Nei buvo, nei ką...

Dabar jau liesoji darosi sukalbamesnė. Gerai, kad aš nelabai prigirdžiu.

Kamanės juodos ir zvimbia labai. Žemė drėgna, bobų užpakaliai ties kiekviena tvora.

Kaip nepanorėsi sustumt?

•

(...) jeigu aš būčiau Emilie Plater?..

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


2325. J2003-04-27 19:47
Be reikalo priekaištas XXI amžiui! Jau turim apmulkintą Prezidentą su visais jo rinkėjais.

2383. nežinau ir ką sakyt...2003-04-28 12:16
Geda kasdien tampa vis labiau apgailėtinai juokingas senis. Gal kas nors jam juokais išrašė genijaus, gyvojo klasiko pažymėjimą, o ans mažvaikis ėmė ir patikėjo, jog tai iš tiesų? gal Parulskis galėtų paaiškintį, kokių velnių jis šiuos labai-siauram-žmonių-ratui-galinčius-būti-įdomiais vapaliojimus patalpino pirmame laikraščio puslapyje? Ką, komsomolkės sindromas plinta...

2400. Teisybė2003-04-28 14:03
Na jau tikrai - kiek galima... Jau turbūt 10 metų, kai vis neva dienoraščiai. Ar tikrai dar kas nors bijo Gedos, kad apie jį kalbama tik pagarbiai? Kaip laikraščiui - ne į naudą.

2417. susideliojau2003-04-28 17:24
man tai irgi visai nepatiko sitas pirmas puslapis - tai susideliojau Siaure Atenus taip, kad jis dabar pats paskutinis. o pirmutinis apie rasytojus savizudzius.

2418. Vilkas(tokia pavarde)2003-04-28 18:11
Gerai gerai,kad daugiau tokiu pirmu puslapiu.

2426. 2003.04.282003-04-28 22:22
Sakau, pats metas mums pradeti vienas kita gerbti.

2454. kunix2003-04-29 13:31
dedule Geda atsventes 60 visai prarado geda: METUOSE "vejas/ lyg Jezus keltu tau suknele..." ir anei teksto,nei konteksto logika nemotyvuoja tokio senatvinio lolitizmo :)

2460. Minija2003-04-29 14:42
Nesakykit, apie moteris kaip pavidalus jis teisingai pasakė:)

2462. Benas2003-04-29 14:55
Na taip, pavargo dėdulė mažumėle (nepaiasnt to, kad dar vis nori daržuose kokiai meteriškai sustumt), bet kita vertus, ką 60 metų sulaukusiam vaikinui daryti, negi "bičas" ims dabar ~30 metų poezijos ar poetų aruodus iššliaužiojas ir mes viską ir emigruos į kokią ten "vidinę mongoliją" ar dar kokį nors egzotišką Lietuvos kaimą (arba kaip liaudyje sakoma: "šias vsio brošu i paidū ch...nioj zanimatsa!)
Na taip, Gal Geda ir užima per daug tos taip visiem svarbios ir reikalingos virtualios erdvės (prisipažinkit - tysta seilės?), bet būkime atlaidesni, pavyzdžiui aš, nekreipiant dėmesio į tuos mistinius rūgtelėjimus, radau linksmų vietų, o tai jau neblogai, tai parodo, kad gal ir senukas tas mūsų Geda, tačiau vis dar gyvas. O be to, tokie rašytojai kaip Geda (ir apskritai bet koks žmogiškas padaras) atlieka savotiška moralinę funkciją: paskaitai, ir jau žinai, kaip nerašyti.

2486. Lanka2003-04-29 19:51
Kokie jus pikti kodel 60-meti vadinate seniu,pavargusiu ir pan. jus tiek kuriems gyvenimas baigiasi po 30-ties??? Garai kad Geda provokuoja kad ir pykti kai kuriu, butu liudniau (jam paciam) jaigu niekas jo daugiau nebepastebetu.

2488. algirdas :-) 2003-04-29 20:22
Padarykit tiek zmones kiek geda-galeciau atleisti jusu ne mazesnius blevyzgojimus .Geda rasyk toliau ,man visad idomu..sekmes neuzmiegant ant lauru skulptorius

2489. algirdas :-) 2003-04-29 20:34
Lietuvai reikalingi ne vien tie, kurie baigia aukstuosius mokslus, bet ir tie, kurie "drybso patvoryje". s.Geda TIK Gedai galejo sauti toks palyginimas,brangieji.Sugalvokit geriau i pirma puslapi-isspausdins,nereikes pavydeti uzsidirbsit alaus buteliui.. Sekmes, rasyk

2512. Naujokas2003-04-30 11:34
Man ne taip idomu, apie ka cia kalba, kaip pati tokia galimybe, nes as atsilikelis ir stai pirma karta dalyvauju internetiniame poklabyje (bendradarbis prisodino). Parasiau sakini, dabar pameginsiu issiusti. Tik kokio velnio dabar nurodineti "Atenu" e-pasta, ka automatiskai negali nueiti? Pamegisniu automatiskai, vis tiek niekus cia rasau. O dabar pameginsiu rašyti lietuviškais rašmenimis, su visomis š ir nosinemis, kurių… norejau sakyti, nepasitaikė. Taigi bandau.

2513. be vardo2003-04-30 11:38
Geda - tikras kentauras. Jis nemoka elgtis kaip žmogus.

2514. El. Red.2003-04-30 11:41
Sveikiname Naujoką su sėkmingu debiutu! Nepaisant 13 numerio, bandymas pavyko, net š ir nosinės yra!

2523. @2003-04-30 14:29
Nesuprantu: buvau pasiuntęs keletą žodžių, bet nenurodęs adreso, tai jie pirma atsirado tame melyname dugne, o paskui dingo. Tai ką, blogai padariau? O kur, tiesą sakant, tasai "ŠA" e-dresas, ką, man dabar eiti laikraščio ieškoti? Pameginsiu vel pasiųsti nenurodydamas adreso… Piktai…

2524. Naujokas (sparčiai senstantis)2003-04-30 14:35
O, va! Pasiuntęs pastarąjį pasipiktinimą (savo neišmanymu) radau ir savo pirmąjį "žodį", kurio pirma mano ekrane nebuvo, ir netgi atsiliepimą! Tai ką, ir čia, kaip "žaliualiame" pasaulyje, kol nepapyksti, turi nieko neišeiti? Pasiaiškinimas: "žaliualus" – tai priešingas "virtualiam", t. y. nevirtas, žalias.

2526. Naujokas (t. y. New joke`as)2003-04-30 15:19
Beje, mano naujokiškų pasisakymų nereikėtų skubotai palaikyti įsikišimu "ne į temą", nes jeigu visą šitą dischusiją paimsime už vientisą literatūrinį chūrinį, tai jie kaip tik bus nuoširdus atsakymas į pasikėlusį chlausimą.

2529. Margarita2003-04-30 16:42
Tas New joke`as aiškus provokatorius!Ylos maiše nepaslėpsi chlausimus rašydamas:))))

2531. No joke`as2003-04-30 17:11
Nu vot! Lindo lindo ir išlindo yla iš šiukšliu maišo! Bliūdna :(

2545. Sieliai ir dailide2003-05-01 03:25
To, kas maneme buvo, bus - gal nera. Verztis i nugaletojus ant skardzio kranto? Sigitas Geda ziuri i upe, kaip ji nunesa jaunus. Tie stebisi, kad Geda cia, tik ne vienas atgal negrizta.

2565. Nojoke`as Anymore`as Chuiperis2003-05-02 18:23
.

2568. Pagrabas2003-05-02 19:50
Ten virsuje kazkas paminejo siaura rata, manau klysta , ratas normalus.(Gazikui tiktu)

2613. Algimantas Krinčius2003-05-04 00:33
Ačiū Gedai už Narakietį, bet tegul nekandžioja V.L. kaip pasiutęs šuo, nes liks be dantų ir nebus kuo kąsti.

2642. antanas2003-05-05 13:43
Parodykite dar gyvą žmogų, kuris lietuvių poezijai davė daugiau nei S.G. Atsilyginsiu.

2678. Augustinas :-) 2003-05-06 22:33
Vytautas Bložė

2680. kurmis2003-05-07 00:15
Radauskas. Dabar prasau acilyginti.

2681. radauskas2003-05-07 00:16
dabar ims sakyti - mire Radauskas. sapnuotojai, jus persergsciu nuo tokiu nieku.

8718. hjgjh2003-11-11 02:58
ghjhj

31557. panedeika2005-03-19 13:43
labai malonu paskaityt. ir tikrai. ..graži jūsų kompanija. labai traukia ir jaunus, kiek sustiprėjusius, literatūros pasaulyje :] švarūs šitie tekstai.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:27:43 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba