ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-02-11 nr. 784

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (134) • LIBERTAS KLIMKA. Kas švyti vasario nakties danguje? (21) • ZENONAS BUTKEVIČIUS. Iš butelio paleidome dar vieną džiną (11) • -gk-. Sekmadienio postilėApie Meksikos rašytoją Juaną Rulfo (1917–1986) ir jo romaną "Pedras Paramas" ("Baltos lankos", 2005) literatūros kritikė Agnė Jurčiukonytė kalbasi su meksikiečių poetu, literatūros tyrinėtoju ir vertėju GERARDO BELTRÁNU.. Nėra ribos tarp gyvenimo ir mirtiesAGNĖ JUŠKAITĖ. VietnamasSIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlėsGEDIMINAS GRIŠKEVIČIUS. Partolstantys. Nieko negaila (1) • Vogtas VilniusALGIMANTAS MIKUTA. PoezijaCASTOR&POLLUX. Verba de verbisVIKTOR LAPICKIJ. Trys apsakymaiILZE KNUSLE. Įvadas į einfeldologijąZENONAS BUTKEVIČIUS. Skerdynių fronte – nieko naujoJŪRATĖ BARANOVA. Sekant aklojo memuarų pėdsakais (12) • VALDAS GEDGAUDAS. Šnapsas, mergos, pistoletai – ir krūtinėje skylė (8) • ROMUALDAS NORKUS. Laimės žiburio ilgesysRIMANTAS ŽILEVIČIUS. Celofaninis rojusLAIŠKAI (105) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


LIBERTAS KLIMKA. Kas švyti vasario nakties danguje?
Neabejotina, kad mūsų tolimi protėviai iš įvairių baltų genčių jau buvo suvokę gamtos absoliuto idėją. Tai atspindi ir žynių hierarchija: kuriant valstybę Šventaragio slėnyje atnašaudavo krivių kirvaitis. Prieš tai buvo įkurta bendra baltų genčių šventykla Ramovė nadruvių žemėje – tarp Prūsų ir Lietuvos. Tikėtina, kad lietuviai ir krikštą būtų priėmę ne 1387 metais, o daug anksčiau, jeigu jų krikštyti nebūtų atvykę Kryžiuočių ordino riteriai. Ir "krikštijo" bemaž 200 metų kardu bei ugnimi...
Žuvusių kovose lietuvių ir kitų baltų genčių žmonių vėlės, manyta, patekdavo į dausas; ir tuo pačiu keliu, kuriuo skrenda paukščiai. Todėl senovėje Paukščių Takas galėjo būti Vėlių keliu vadinamas. Pasak archajiškųjų tikėjimų, gyvųjų darbuose bei žygiuose dalyvauja ir mirę gentainiai. Netgi žodis "vėliava" karių pulko reikšme siejamas su vėlėmis... Paukščių Tako įvaizdis tautodailėje – Pasaulio Medis, pasaulio sanklodos ašis.

ZENONAS BUTKEVIČIUS. Iš butelio paleidome dar vieną džiną
Neseniai Rusijos Valstybės Dūmos posėdyje Vladimiras Žirinovskis pareikalavo apginkluoti visus vyrus, išrikiuoti juos palei Rusijos pietines ir vakarines sienas, taip pat pasitelkti priešlėktuvinę raketinę gynybą ir iki paskutinio iššaudyti visus paukščius, iš pietų grįžtančius namo.

-gk-. Sekmadienio postilė
[...] Ar Jėzus tiesiog norėjo pabūti vienas? Vienatvėje mąstyti? Pailsėti nuo įvairių maniakų, įkyriai lendančių su savo bėdomis? Nes lyg ir atėjo čia visai ne stebuklų rodyti, tačiau žaibiškai buvo apkrautas burtininkavimu ir daktaravimu, o ir kitais varginančiais darbais, atitraukiančiais nuo tiesioginės misijos. Tačiau jis neatstumia uolių tikinčiųjų, su fanatišku atkaklumu prasibrukusių ligi jo paties. Į raupsuotąjį Jėzus ištiesia ranką – aktyvumo ir galios simbolį – ir jį išgydo, paliesdamas ir patvirtindamas savo ketinimą: ,,Noriu, būk švarus!" Panašų judesį atlieka vyskupas per Sutvirtinimo sakramentą, patepdamas sutvirtinamojo kaktą šventu aliejumi. Tai asmeninio santykio, susitikimo, tiesioginio sąlyčio liudijimas.

Apie Meksikos rašytoją Juaną Rulfo (1917–1986) ir jo romaną "Pedras Paramas" ("Baltos lankos", 2005) literatūros kritikė Agnė Jurčiukonytė kalbasi su meksikiečių poetu, literatūros tyrinėtoju ir vertėju GERARDO BELTRÁNU. Nėra ribos tarp gyvenimo ir mirties
Žmonės miršta visur ir mirtis vaizduojama visose literatūrose. "Pedrui Paramui" būdingas būtent ribų tarp gyvenimo ir mirties panaikinimas. Tikrasis romano veikėjas – tai miestelis Komala, kur visi mirę, tačiau veikia ir elgiasi, tarsi nebūtų mirę. Iš tiesų liaudies lygmeniu Meksikoje Mirusiųjų diena švenčiama labai savitai – tai džiaugsminga ir spalvinga šventė. Ta proga ruošiamas specialus maistas, o gatvės prisipildo cukrinių kaukolių su išpiešta ryškios spalvos juosta, ant kurios galima išraižyti savo ar savo artimo, kuriam dovanojama ta cukrinė kaukolė, vardą (tiesiog žavu turėti galios suvalgyti savo paties saldžią mirtį). Visur statomi altoriai, o kaimuose kelias nuo kapinių iki namų nubarstomas gėlėmis, kad mirusieji rastų kelią. Tačiau šventės pabaigoje mirusieji privalo grįžti į savo pasaulį ir daugelis kaimo gyventojų lydi juos į kapines, norėdami būti tikri, kad tie tikrai išėjo. Kiti vaišinasi ir linksminasi tiesiog kapinėse ir tada jie yra gyvieji, kurie grįžta į savo namus. Šios apeigos sudėtingos ir keliasluoksnės, su įvairiais pasirodymais, čia tiesiog neužteks vietos viską smulkiai papasakoti. Tai nepaprastai giliai mūsų kultūroje įsitvirtinusi tradicija ir didesniu ar mažesniu mastu ji veikia visus meksikiečius. [...]

AGNĖ JUŠKAITĖ. Vietnamas
Ieškojome viešbučio. Kambario savininkė sekė paskui, kartojo: "Nieko geriau nerasit, nieko geriau".
Vienoje knygoje mačiau Saigono nuotrauką: abipus kanalo susigrūdusios lūšnos, drumzliname rudame vandenyje plaukioja namai-laivai. Melsva, žalsva. Melancholiškas chaosas.

SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlės
Pagalvojau, – vakar leidykloje "Presvika" (čia išėjo ir Omaro Chajamo "Rubajatai") mano knyga "Atsisveikinimas su Jabaniškėmis". Valandėlę pasėdėjome su maloniais žmonėmis ir lašu "Kolumbo" (latvių pilstomas brendis). Sakau, pasidarom mažą šventę, nes naujos knygos džiaugsmas trunka dieną, pusdienį.
O kitados! Kaip toji moteris (I. O.) rašė: paskelbiau pirmą recenziją, einu gatve, dairausi, – juk visi mato...
Toks entuziazmas, gal ir juokingas, bet savaip gražus, apima žmogų jaunystėje. Paskui, paskui – kas? Nieko.
Tuštuma. Nykis. Ir iš to galo, ir iš vidurio skaitau – viskas labai toli. Niekas manęs nesugriebia.

GEDIMINAS GRIŠKEVIČIUS. Partolstantys. Nieko negaila
"Nieko negaila", – kitądien Klaipėdoje, I. Simonaitytės bibliotekoje, tarstelėjau sąžiningajam bibliotekos direktoriaus pavaduotojui, rašytojui Juozui Šikšneliui. Raidui Dubrei.
"Nieko negaila: nė vienos (!) su Viktoru Brazausku ir jo suvestoje "Pauliaus Širvio giminėje", "širviaamžiuose", išgertos taurelės, kurios, pavirtusios šaltiniukais, jau patvenktų ir baseinėlį, kur galėtum treniruoti plaukikus – olimpinius čempionus, nė vienos nuodėmingos akimirkos... NIEKO NEGAILA..."
O PARTOLSTANTYS į mūsų atminčių ekranus plunksnabroliai, bičiuliai palieka mūsų krante baltu dieviškumu atšvintančias savo sielas, turtinančias čia likusius išmintimi, patirtimi, žemės pinigais neįperkamais lobiais. Gaila tik daug galinčio, o sau meluojančio. TINGINIO.

"Šiaurės Atėnai", 2001.III.31. Vogtas Vilnius. Jurgio Kunčino piešinys

ALGIMANTAS MIKUTA. Eilės
Kiekvienas prašosi supurtomas,
maldauja akimis, jei nebeprašneka,
vėliau joks purtymas nebeišgelbės,
teks šauktis kūjo, išganingo dinamito,
nes visos pastangos, sustingus į betoną,
tėra numirėlio kutenimas, juokeliai,
net menko laikroduko neprikelsi iš miegų,
kaip reikiant nepakratęs prie ausies.
[...]


CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Amžinasis žydas (Artūras Imbrasas. Klajūnas)
Visi personažai per magiškojo realizmo prizmę inkorporuoti į nusikaltimo ir bausmės problematiką. Neretai per banaliai išeksploatuota ir net piktybiškai pereksploatuota humanistinė atpildo teorija. Jie (personažai) sujungia į vieną pačias tolimiausias keliones dingusiame istorijos pasaulyje, ir tampa neaišku, ar toks perdėtas kiekvieno šaknų ieškojimas nėra kretinizmo išraiška.
Agonijos spazmai (Samuel Beckett. Malonas miršta)
"Normaliems" XXI a. žmonėms S. Becketto kūryba turėtų atrodyti lyg gyvas priekaištas. Tiems "normaliems", kurie pasidavė tam tikro gyvenimo būdo propagandai ir dabar "džiaugiasi gyvenimu". Gyvas priekaištas jo kūriniai turėtų būti ir visai šiuolaikinei kultūrai bei literatūrai. Rakštis subinėj visiems (o ypač Lietuvos!) kultūrologams ir literatūrologams, nuolat vapantiems, kad literatūra privalo padėti skaitytojams "surasti gyvenimo prasmę", kad rašytojas privalo "rodyti tikrąjį kelią", o kultūra – "stiprinti ir grūdinti dvasią".
Kaimietis sapnų kryžkelėje (Jonas Kalinauskas. Sapnų liudininkas)
J. Kalinausko sapnai man visiškai neįdomūs. Sveiko mužikėlio deformuoti jaunystės prisiminimai. Jokio darbo psichoanalitikui, jokio libido, jokių kompleksų. Įdomi tik pačių eilėraščių forma, kalbos pulsacija. Paprastai, darant iš sapnų eilėraštį, atsiranda ta anapusinė įtampa, sukertanti sapno ir sąmonės energijas. Tada mintis užrašoma netaisyklingai, kartais mutuoja pati kalba, bet oniriniai eilėraščiai tuo ir žavūs, kad juose reikia gaudyti mintį, o ne žodžius. Paskui jau galima gromuliuoti vaizdinius, dažnai siurrealistinius, gan absurdiškus. Bet tik tas, kuris aprašinėja savo sapnus, yra poetas. Aprašinėja nuoširdžiai, nebijodamas nesąmonių meniškame sapno tobulume.

VIKTOR LAPICKIJ. Trys apsakymai
Kalbant trumpiau, vardijant juos iš kairės į dešinę, tenai sėdėjo: trisdešimt penkerių metų ūsuotas brunetas su dviem teniso raketėmis dėkle (vienas iš tokių, kurie negražūs, tačiau vyriški, keliantys pasitikėjimą ir simpatiją); sprendžiant iš visko, porelė jaunavedžių – jam trisdešimt treji, jai trisdešimt šešeri, vimdė jų niekingumas ir išdidumas (apsakyme buvo aprašyti ir kiti jų bruožai: kvailumas, perdėtos manieros, niekšingumas, potencialus (šiuo metu užslėptas, nes nereikia jo rodyti) pyktis, veidmainiškumas ir pan.); jauna trisdešimt dvejų metų mamulė su ketverių metų sūneliu ant rankų, pabrėžtinai brangiais ir visiškai neskoningais apdarais, su kuriais bandė (neverta net kalbėti, kad tuščiai) atrodyti inteligentiškai, sūnus, nepaisant jo jauno (gležno) amžiaus, jau puskvaišių puskvaišis (vėliau aprašiau kelias tikėtinas šios šeimynėlės gyvenimo versijas); stambus vaikiščias kreivu azijiečio snukiu (uzbekas? kazachas?), siaurutėmis užakusiomis akutėmis, paburkusiomis paakių mėlynėmis, ankštais džinsiukais aptemptomis nepadoriai mėsingomis šlaunimis (rizikingai aprašiau nuo jo sklindantį kažkokį lipnų pykdantį seksualumą); susimąstęs jaunuolis su žandenomis ir, žinoma, nučiurusiu surdutu (trumpi apmąstymai chasidizmo tema).

ILZE KNUSLE. Įvadas į einfeldologiją
Ne mažiau stropiai autorius piešia žmones, jų dvasinio gyvenimo sritis, pavyzdžiui, religiją arba kalbos fenomeną, buitį, emocinius psichikos procesus, elgesio modelius, seksualumą. Jis sužmogina tiek žmones, tiek nežmones – gyvūnus, chtonines būtybes, dievus, dvasias, reiškinius. Einfeldas ne kartą akcentuoja proto vaidmenį žmonijos istorijoje ir pabrėžia, kad neišmintingumas ir prievarta yra beveik nuolatinis junginys, dažniausiai sukeliantis vienatvę, liūdesį, skausmą ir vedantis į pražūtį. Didžiuma autoriaus ironijos skirta kaip tik sveiko proto stygiui.

Mums rašo ZENONAS BUTKEVIČIUS. Skerdynių fronte – nieko naujo
Šį trigrašį kyštelėjau dėl to, kad didvyrių žemės praeitis neretai idealizuojama ne tik buitiniuose pokalbiuose, bet ir rimtuose pasvarstymuose moralės, dorovės ir kitomis temomis. Ant to akmenuko, atrodo, bus suklupęs ir gerb. L. Jonušys. Šiaip jį gerai suprantu – juk reikia kuo nors tikėti. Todėl prašau atleidimo, kad mėginu šiurkščiai išsklaidyti dar vieną iliuziją.

JŪRATĖ BARANOVA. Sekant aklojo memuarų pėdsakais
Taigi Derrida iš karto po savo gimimo dienos sapnuoja sapną, kurį, nedegdamas šviesos, kad sapnas neišsisklaidytų, tamsoje bando užsirašyti. Atsibudęs randa tokį savo užrašytą tekstą: "...du akli žmonės grumiasi smaugdami vienas kitą, vienas iš tų senių pasisuka, kad pačiuptų mane, siekdamas įtraukti mane į grumtynes, – mane, vargšą praeivį. Jis užpuola mane, šantažuoja, tada aš perkrentu kartu su juo ant žemės, ir jis sugriebia mane taip vikriai, kad aš galiausiai įtariu jį matant bent jau viena pusiau atmerkta ir įdėmia akimi, kokias turi kiklopai. [...] Jis sulaiko mane vis iš naujo sugriebdamas ir galiausiai panaudoja ginklą, prieš kurį esu beginklis, jis pagrasina mano sūnums..." [...]

VALDAS GEDGAUDAS. Šnapsas, mergos, pistoletai – ir krūtinėje skylė
Ką gi, nuostabu, juolab kad jaunystėje manifestuoti visuomet smagu, svarbu nepersistengti, idant vėliau nereikėtų ilgai ir nuobodžiai, kartais, deja, ir su kartėlio krauju atkosėti kai kurias šiandien žaviai ir patraukliai skambančias deklaruojamas tezes. Atsakyti už savo eschatologines vizijas šitam septynetui dabar jau vis vien teks. Net jeigu tai neva tik juokeliai. Belieka tikėti, kad manifestą kūrė, gludino ir skaitė ne vienas reaktyvinis demagogas, o visi jį pasirašiusieji (nors dažniausiai būna priešingai).

Mums rašo ROMUALDAS NORKUS. Laimės žiburio ilgesys
[...] Aktyvaus visuomenės nario, o kartu didelės jo atsakomybės valstybei, darbo kolektyvui ugdymas anuomet, be abejo, stipriai varžė asmenybę, tačiau ar tai buvo didesnė blogybė negu visiška laisvė dabar, dažnai virstanti nelaisve, aklu vergavimu savo egoizmui, ydoms, žemiausiems įgeidžiams?.. Sovietmetis nesunaikino mūsų tautinės savimonės, mes visad jautėme ryšio su gimtąja žeme tvirtumą. Bet sovietmetis davė ir kitką – kiekvieno žmogaus, jo darbo reikalingumo valstybei jausmą, o kartu ir pasitikėjimą savo ir savo vaikų ateitimi. Su tuo pasitikėjimu žengėme į naująjį gyvenimą, ir daug kas, tūkstančiai, greitai pajuto, kad jie nebėra reikalingi. Motina Tėvynė jiems pavirto pamote...

RIMANTAS ŽILEVIČIUS. Celofaninis rojus
Po pusvalandžio aktas surašytas.
– Dabar eisim į buhalteriją – gausit pinigus.
Lipdamas laiptais godojau, gal čia "Senukų" gudrybė – kažkas nukišo agregato sudėtinę dalį, o jei tu užsižiopsojęs išmetei kasos čekį – gaudyk vėją laukuos.
Dar viena nedeficitinės prekybos forma – prekybos centro kasininkė robotė. Ji įaugusi kėdėn prie aparato.
Pasirodžius su krepšiu produktų, mesteli – "laba diena". Tai tuksena lyg bespalvis įrašo operatorius – vienas, vienas, vienas... Tas pats ir suskaičiavus už prekes – "geros dienos". Gal įtikinamiau skambėtų "Eik po velnių". Nėra ko čia erzeliuoti: pamėginčiau 12 valandų prisirakinti prie kėdės – tėvo motinos nepažinčiau.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


52063. toto2006-02-10 06:35
Na va, sulaukėme ir naujo C&P repertuaro :).

52064. Artūras iš Vilniaus2006-02-10 07:11
o kas tas Artūras Imrasas - dar vienas Artūras iš Vilniaus?

52067. ežeras2006-02-10 08:28
"Amžinasis žydas (Artūras Imbrasas. Klajūnas)" - cia varna?

52071. edva2006-02-10 10:01
Laikykis, Varna, castorpollux mėsmalėje!O gal nieko baisaus toji Zentrifuge...

52077. abrė2006-02-10 13:13
bėgu pirk ŠA...:)

52083. varnai ir visiems2006-02-10 15:13
matot anksčiau butai buvo tokie patys madingiausi,kai gali apeiti aplinkui ratu ir išeiti.o dabar...nesiginčijo nieks kad gerai.nepykit ant castoro.turi ka pasakyt ir pakrizena

52092. dalgis > AishV2006-02-10 15:46
ne, A - ish Haifos...

52112. >dalgis2006-02-10 18:27
Kūl:)

52116. Rasa2006-02-11 05:11
Jau verčiau uždarytumėte tą savo kromelį, ir baigta, užuot gundę turiniais, prie kurių kitapus balos neprieisi. Šūdas!

52121. Rasai2006-02-11 10:09
Kitapus balos yra ne tik internetas, bet ir paštas, ir bankas. Tereikia pasiimti pinigėlių, užsiprenumeruoti mėgstamą leidinį. Tuomet nereikės nei sau, nei kitiems gadinti nuotaikos ekskrementiniais keiksmais. Ir neaiškinkite, kad toks būdas nepriimtinas. Tiesiog pripažinkite savo šykštumą, tingumą, irzlumą ir polinkį versti kaltę kitiems. Tai pripažinus, lengviau bus gyventi. Patariu kaip psichologijos adeptas.

52122. edva2006-02-11 10:19
Labai korekt:su švelniu sarkazmu parašyta apie Varnos KLAJŪNĄ:įtakos, žavesiai, idėjų centrai, pasakojimo intriga ir epilogas.Palyginimui verta perskaityti žurnale METAI/2005 m.7nr./publikuojamą Renatos Šerelytės recenziją "Sapnų šalies logika".

52124. adeptui nuo ezero2006-02-11 11:04
dar patark nusispirkti pasto balandi, zasies plunksna, papiruso ir laukti savaitemis kada burlaivis/garlaivis perplauks per bala. ziuriu per langa ir netikiu,- nejau 21 amzius?

52125. Rasai2006-02-11 11:19
Kokia ten dar bala prie Kėdainių?

52130. edva2006-02-11 11:50
Sužavėtas

52132. edva2006-02-11 12:06
Mano nuomone, Castor&Pollux evoliucionuoja pozityvizmo ir korektiškumo link. Puiki S.Beckett romano anotacija(mini recenzija): stangri nelyg nauja spyruoklė,subtiliai sarkastiška, mažakalbė ir tiksli.Kone etalonas .

52144. Leninas2006-02-11 13:49
prie Kėdainių ne bala bet gero pralaidumo proxyserveris yra, didysai žinove, paimk pingą per 5268 portą, pagausi kas pasijungė, ten ant to serverio kabo toks berankis adminas (o gal jam do lampački), kad net lubio (jonavosazotas.com) srautai matosi.

52151. ežerui2006-02-11 15:21
Aš patariu elgtis adekvačiai. Už lango - XXI amžius. Taigi už balos siunta nueina per 7 dienas. Kiek žinau, prenumeratoriams leidinys išsiunčiamas dar penktadienį, tad paprastai trečiadienį jau skaitau mėgstamą leidinį, nieko netukinu ir smagiai jaučiuosi.

52168. bb IVS2006-02-11 19:05
Šykštumu savęs negalėčiau apkaltinti, bet popierinis variantas man nepriimtinas. Labai nepatogu skaityti, negali greitai rasti reikalingos citatos, negali copy-paste ir nusiųsti draugui, negali pasidėti į archyvą ir prireikus skubiai išsitraukti et cetera. Popierinius laikraščius XXIa. tikslinga leisti rulonėliais ir be teksto.

52170. ežeras - kazkam2006-02-11 19:18
gerai jau , del tu galiu ir atsiprasyt,- ne cia esme(ipratom cia taip familiariai, kaip tarp biciuliu), bet laikrastis, kuris atsiranda po ...7 dienu(!) , jau kaip antro sviezumo zuvis.itariu , kad esate kazkuo susije su redakcija, todel sakau - tokiu mastymu ir elgesiu zlugdot leidini.

52173. ežerui2006-02-11 19:43
Vienintelės mano sąsajos su ŠA - skaitymas. Tai viena.
Antra. Drįstu pastebėti, kad ŠA nėra laikraštis. Tai savaitraštis. Apie jį a.a.prof.V.Kavolis sakė, kad tai "laikraštis su žurnalo siela". Žurnalus galima skaityti ilgiau (mėnesį, du, tris...)
Trečia. Sutinku, kad kaupti ŠA archyvą (patikusias publikacijas, atskiras citatas ir t.t.) patogu, kai yra elektroninė versija. Tačiau nesipiktinu, kai jos nėra: pasidarau tas kopijas kitais (skeneriu, ištraukų rinkimu ir t.t.). Tai padeda susitelkti, įsigilinti į tekstą. Kitaip sakant, nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Įtariu, kad atsirastų prieštaraujančių, kurie šauktų, jog taip gaištamas laikas ir t.t., ir pan. Bet juk laikas išmėtomas daug prastesniems dalykams nei tekstai. Todėl geriems tekstams ir geriems spaudiniams negailiu nei laiko, nei pinigų. O Tamstos darykit kaip norit.

52174. ežeras - kazkam ne is redakcijos2006-02-11 20:02
tada ir as "Drįstu pastebėti,", kad ir dienrastis, ir savaitrastis yra laikrasciai.

52175. e (linksmai)2006-02-11 20:12
:) + "Apie jį a.a.prof.V.Kavolis sakė, kad tai "laikraštis...".

52177. abr :)2006-02-11 21:53
Šią Kavolio citatą sykį citavo Lorca:)

52179. IVS > tam iš ne redakcijos2006-02-11 22:43
Jums bepigu kaupti skenerius ir printerius, o mums su zeta, kai nuolat skraidome ant šluotos tudy-siudy tai tik nereikalingas balastas. Jūs tikriausiai dar turite ir židinį ir galite laikračių sielas naudoti prakūroms, šalia židinio dar tapkės, kaklaraištis, šeima ir kiti patogumai. Mano visas turtas telpa rankinuke, širdy ir makaulėje, tad man jūsų kaupimo būdai nepriimtini, bet ačiū už leidimą daryti, kaip noriu. Tai aš mokausi telepatiniu būdu skaityti per atstumą, nes internetas be reikalo išrastas per tokius kaip jūs.

52182. pasi > IVS2006-02-11 23:46
o ar tas visas turtas tarp triju vietu restykiais nesusimaiso?

52184. IVS > pasi2006-02-12 05:50
Dievaži, mielas pasi, susimaišo. Rankinuke tada būna kokia enciklopedija, galvoje sukasi pinigai, o širdyje pavasaris.

52185. pasi > IVS2006-02-12 07:54
Hm. Tai dar nieko. O jei pavasaris butu rankinuke, o sirdyje - enciklopedija? Pinigu is galvos juk i rankinuka taip lengvai neperkelsi, o va sirdin...

52186. IVS :)2006-02-12 08:32
Mėgstu tvarką: pinigai už biusthalterio, širdyje pavasaris, galvoje vėjai keturi.

52188. Leninas2006-02-12 09:17
sako, visos žvalgybininkės dabar yra moterys, o pinigai ir narkotikai slepiami tenai (už lyfčiko) ar netgi tenais. Vienžo, tvarkingai padėjai babkes į pirmą apieškomą vietą

52197. dalgis2006-02-12 15:56
linkejimai IVS, zetai ir kitoms - skraidancioms su shluotomis... beje ash visai uz tai, kad dalis pinigai butu laikomi uzhkishti uzh, zinote patys kur...

52203. utele2006-02-12 21:21
Visi normalus laikrasciai ne Lietuvoje turi elektronine prenumerata. Is Marijos zemes isleke vos ne trecdalis zmoniu, bet leidejams i tai nusispjauti. Isvaziavai - neskaityk arba lik praejusiame amziuje. Idomus poziuris, kaip tik is to praejusio amziaus...

52204. edva2006-02-12 21:25
...ir užkišti pinigai turi "daryti" palūkanas!

52208. IVS :)2006-02-12 23:29
O dar sako, kad vyrai ne pletkininkai. Vienam tik pasi pasakiau, kur pinigai, o jau visi žino. Beje, už biusthalterio užkišti pinigai neša pačias geriausias palūkanas. Ot ir ne! Neteisingai pagalvojot. Pinigai leidžiami nuo dušios, nesavanaudiškai ir netikslingai. Aš įtariu, kad gal žydai žino formulę. Bet su pinigi yra kaip su liepsna: galima užrašyti malkų formulę ir dūmų, o liepsnos - ne. Dar pinigai yra upė, o biusthalteris - užtvanka. Reikia sumaniai kilnoti šliuzą.

52226. varna2006-02-13 10:21
Recencija fantastiška.

52227. AišV varnai2006-02-13 10:37
čia tau dievulio dovana, balansui emocinių peripetijų fone. Šiaip kai eisiu pro biblioteką ir aš užmesiu akį - kas tave taip myli? įdomu, už ką?

52230. e- v2006-02-13 11:10
aha, ypac paskutinis zodis. kiek skoco jis kainavo , a? ( apsisaugodamas nuo galimo fekaliju fontano sakau: cia viskas draugoviska, patikek).

52238. cikada2006-02-13 13:58
ash tingiu nueit iki pashto ir pildyt kvita, lakstyt prie skardines dezheles, ish kurios sheshtadieniais butinai kazhkas (itariu, kad jaunieji biznieriai) ishzhvejos tavo spauda ir nemegstu pajuodusiu nuo shvino pirshtu...tai mano ydos- na ir kas? ar mane redakcija peraukles? hehe, i sveikata!...

52249. oi oi oi (JL3)2006-02-13 21:06
Ir vel Satenuose beviltiska grafomaniska proza... Is kur jie ja traukia? Pono R.Z. minciu banalumui ir zodziu aplaidumui nera lygiu! Pvz : "Nėra ko čia erzeliuoti: pamėginčiau 12 valandų prisirakinti prie kėdės – tėvo motinos nepažinčiau." ir t.t.

52252. edva2006-02-13 22:42
R.Žilevičiaus t o k į o p u s ą anuomet vargu bau ŠLUOTA būtų spausdinusi...O juk R.Ž arti dailės, ar tik ne menotyrą kadaise baigęs, bet jau tokią banalybę parašė - dviems metams(mažiausiai!) vertas pašalinimo iš Šatėnų šventovės.

52255. e-e2006-02-14 07:29
ir, kaip visada pas mus buna , atidedant bausmes vykdyma.

52259. IVS > zeta2006-02-14 08:30
Ar jau perskaitei Varnos knygą?

52267. RK2006-02-14 11:11
kažin, čia redakcija bijo Castoro su Polluxu keliamo triukšmo ar nori pasityčioti iš komentatorių, kad neįdėjo net varnos knygos recenzijos? jau šitie tai tikrai neuždraudė juos publikuoti internete.

52268. abr2006-02-14 11:22
Recenzija užsakomoji. Akivaizdu, kad draugelio sugėrovo parašyta:)Artėjam prie CP mįslės įminimo.

52270. Ragana Kornelija2006-02-14 11:24
oi, abre, vėl tu grybauji - patikėk ragana :)

52271. abr to RK2006-02-14 11:35
kas tu tokia? kodėl nepažįstu?:)

52272. RK2006-02-14 11:48
aš juk ragana - niekas negali manęs pažinoti :)

52277. edva2006-02-14 12:17
Nepavadinčiau C&P keliasdešimties sakinių apie A.I romaną Klajūnas recenzija...Eskizas,anotacija, škicas?Nesvarbu.Užsakomoji, pasak ABR įžvalgų?Tegul, svarbu ,kad įvardyti e s m i n g i romano bruožai ir įtakos(nesikartosiu,tik darsyk akcentuosiu:romane pernelyg akivaizdžios įtakos, nuoga akimi matomos, kone imitacinės).Išsamią ir savitą interpretaciją romanui pateikia R.Šerelytė žurnale METAI/2005m.Nr.7/

52280. abr:)2006-02-14 12:33
Sutinku, kad sučiuopti esminiai dalykai. Todėl ir Užsakomoji, hm, kad CP įsigilino į knygą, užuot paviršium nušliuožęs:)

52281. miestiete - ivs2006-02-14 12:36
nors ir ne manes klausiate bet pasakysiu. galesit su manim nebesneketi. jeigu dar snekate. vakar vagos knygyne. varnos knyga. buciau nepatebejusi jei nezinociau is "sa" kaip atrodo. virselis nevzračnas. tingejau pasiziureti kas dailininkas. nenustebciau jeigu pats pasistenge. visiukuose Gedulio Žuklio gal bus pamokintas paprastu piestuku kapstyti. matot, net biografija perskaiciau. visiuku produktas - nieko gero profesine prasme. pradzia originalumu nekvepia - pats apie save. koks jis buvo paklusnus dievobaimingas puculis ar pustazandis APDOVANOTAS garbanomis. iskart paeme juokas. cia pat gali pasiziureti autoriaus nuotrauka (kaipgi knyga be nuotraukos)- kokia kartoška isaugo is puciko. nezinau ar ir toliau taip juokinga. nerizikavau. geriau nusipirkau dvi Jerom K. Jeromo dvi knygeles. nezinau ka rado vasi, ar tik san mikele axelio. irgi paemiau. nes manoji jau visai nutriuso. ir dar vienos poetes knygele kuri mane gydo.

52283. AišV - valio ėĖ grįžo2006-02-14 12:39
valio ėĖ grįžo (Ragana Kornelija dabar) - o, jūs vis tik paršai, nepasiūlėt keletos kvadratinių metrų (na ir puikių pokalbių prie kavutės) šiai missis - vienžo, tpsktnt, šikniai, principe, - koroče pravalas jums.

52285. edva>m2006-02-14 12:44
Apie gydančią poetę(knygelę?)žodį kitą tarstelkit išsamiau(jeigu ne itin privat)...

52287. edva>abr2006-02-14 13:11
Įdomi mintis, įdomi..Bet S.Beckett nebegalėjo pateikti "užsakymo", o kalbėjimo intonacija ir raiška panašios į "amžinajį žydą".Manote, C&P ne-evoliucionuoja, o elgiasi nenuosekliai? Netolima ateitis parodys.

52288. m- edvai2006-02-14 13:39
jokios paslapties, jei tik jums idomu. vaiciunaites 100 geriausiu eilerasciu. gaila, kad nera parasymo metu. kai namu erzelynej pagaliau turesiu savo lentynele (kaip jus sakote - privat)ten ja pasidesiu. taip pat ankstyvaji toma venclova. dar koki desetka ar daugiau mylimiausiu knygu su paveiksleliais. ir turesiu dideli suni su kuriuo eisiu pasivaikscioti.

52290. abr>edva2006-02-14 13:48
Neįžvelgiat poliuksijaus nuoseklumo:)
Mieste, dailininkas irgi "nupirktas". :) Spurga. Sutinku, nevažnas. Jei mokėt, tai ne draugui, o reikšmingam fruktui. Antai viens poetas, leidęs knygą už savus, nusisamdė patį Kalinušką. Teisinosi, kad norėjo paremt vargstantį dailininką. Hm. Nesu tikra, kad jam patinka Kalinuškos darbai, tačiau faktas, kad Kalinuška yra iliustravęs Faustą ir Dantės "pragarą" - manau, įspūdį jam ir kitiems darė ir daro. Tačiau toji eilėraščių knygelė man patiko. Taigi: ne viskas, kas išleista už savus pinigus, niekai.

52291. edva(įsivyrauja anima smalsumas)2006-02-14 14:18
Spėju:Poetas E.K.-įsiminiau meninę nuotrauką, kur Kalinauskas sėdi ant sofutės, o sofutė iš E.K. antikvarinių senienų parduotuvėlės(man E.K.rinkinys "Durys už durų " nepalyginamai autentiškesnis nei t o j i su Kalinuškos iliustrais).Jei klystu - atsiprašau(neturiu t o s knygos po ranka),mažas nuostolis,tiesiog suklydimas nelyg Valinsko Šeši nuliai...

52296. rasa2006-02-14 14:47
mielieji visus su šv Valentino diena o ypač ažera kuris mano bendravardę užstoja prieš plėšrūnus anonimus ir toto kuris irgi manim ty mano komentariukais šiek tiek domėjos- tris dienas buvau kaimi kuris yra Kidainių rajuone melžiau karves maliau mėsą bo kiaulikę pjovėm-dabar soti ir laiminga norėčiau prie kavos kokio skaitalo gal tas internautas atmestų recenziją apie Varną aš jam gražią palengvicąatsidėkodama PS o Rasikės iš už jūrių neskriauskit ji-žmogus iš didžiosios raidės -nemaišykit inteliugentai ir pisikologai

52300. abr>edva2006-02-14 15:02
Aš jums apie nuorodas į nežemišką gečių ir dančių draugiją, o jūs man apie sofkes ir blefinius milijonus...Nejautru:)))) Aiman, neturiu po ranka ko nors sunkesnio...:)
Norit pasakyt, kad už savus leidžiami vien niekai? :) Atėmėt iš manęs tikėjimą ir viltį.

52302. nemo>Abr2006-02-14 15:07
Liko meile:)

52303. abrė raskei iš kėdainių2006-02-14 15:08
Nieks tavęs su niekuo "nepainioja". Čia gyvena dar dvi tavo bendravardės. Atskiriam.

52304. abrei2006-02-14 15:17
praleidote i

52306. edva>abr2006-02-14 15:38
O!genijų draugija ne man, mieloji, pasilieku ant sofkutės ,žiūrėdamas Sokurovo manieringai skausmingą filmą skausminga nejautra:))))Smūgiuokit drąsiai V.K. storuoju giotės faustu -ir teplyšta mano raudona širdutė Valentino dieną.P.S. toji E.K.knyga nėra niekai -tiesiog ,tobulai šalta.

52307. abr> edvai2006-02-14 15:52
gerus filmus žiūraujate. Dar ką nors Kiros Muratovos pažiūraukit:)Tuoj jums išrinksiu, einu filmotekon:)

52308. mieste - edvai2006-02-14 16:20
geras jusu gyvenimas vidury dienos ant sofkutes drybsoti ir spoksoti rusiskus filmus. maniau kad jus sportiskas vaikinas raduotu veidu pamusta akim ir be priekiniu dantu. del to tik dar grazesnis.

52312. AiV ABR`ui2006-02-14 16:56
jooo buvo Arturai/Gintarai (ypac Vilniuje), arba Daivos/Rasos (Vilniuje nelabai), o dabar Mildos, o is vaikinu?

52314. edva>m2006-02-14 17:12
Geras gyvenimas sanguliauti su Ponu Gripu.Pusamžis vyriškis ,Tamstos žiniai.Randų bei muštų ir tiesintų nosies kremzlių esama.Pamuštos akys ilgainiui nušvinta, dantys- restauruojami.

52315. m - edvai2006-02-14 17:29
o, pazistama situacija. as savo pusamziui vyriskiui sanguliaujanciam su ponu gripu ka tik perkaiciau vudi alena ir liurmenio. rodos padejo siek tiek. pagyde, kai mes cia sakome. ar jus irgi spardotes kai jums girdo vaistus?

52316. edva>miestietei2006-02-14 18:00
Pats sau dozuoju vaistus , pats save pagirdau.Skaitau ne po daug:Metus ir Valerie Solanos "Manifestą...". Temperatūra , tarsi Temidė užrištomis akimis, sverdinėja...

52318. m - edvai2006-02-14 18:15
gal pades jeigu jusu pagailesiu. deja, per atstuma. gerkite daug arbatos ir paskaitykie ka nors linksmesnio. jeigu su temperatura galite skaityti. man paprastai skauda akys. si karta tikiuosi nesugriuti. ir taip pilni namai ligoniu.

52325. Artūras iš Vilniaus (į Valentino temą)2006-02-14 18:38
kaip ten su moterimis mums edva - kodėl; kiek varčiau bet kokias egzistencialias literatūras niekas nepasakė, kame reikalas - mus myli moterys, bet be tikro prisilietimo - liekam vieniši, bet negailiai vieniši, kame reikalas - tavo enciklopedinis išdėstymas minčių, abejoju, kad rimtai atsakys, mano extencyvus taip pat nieko nepasako - keistokas liūdnumas apima - tikrai nekonkretizuojant; nes neformaliai mes niekada iš tikrųjų vieni nebūsim.

52329. edva>Artūrui iš Vilniaus2006-02-14 18:51
Labai švariai paklausei ir lygiai taip pat atsakei.Taip ir laikykimės:švariai.O Valerie Solanos verta skaityti:ekstremalios pažiūros ir poelgiai.

52339. IVS > miestei2006-02-14 20:44
O varnos dailininkas pieštuku visai moka šešėlius piešti, bet šviesus kelio paviršius plokščias. O C&P neturėjo prie ko prisikabinti, tai jam popierius per geras, viršeliai per stori :) Juokdarys. Patiko jam ta knyga. O man labai patiko. Ir tegul sekanti varnos knyga būna rankų darbo odiniais viršeliais. Tyčia. Toji balta knyga man tikras perlas besidraikančių pabirų puslapių krūvoje. Paimi knyga ir gera rankoms ir akiai, kaip koks slamandra batas. Ir nematau nieko blogo jei tai bus vienintelė knyga. Ar čia dabar tokia prievolė - nemažiau kaip septynios, ar dešimt? Argi kiekybėje kokybė? Man gėda, kai nueinu į knygyną ir pamatau ten tomų tomus šlykščiai išleistų šlykščių knygiūkščių. Kai tik pralobsiu atidarysiu savo nuosavą knygyną, kuriame bus tik man patinkančios knygos su man patinkan2iaisšeliais ir iliustracijomis. Ir Parulskio ten nebus! O Marselis Proustas, kurį jau perskaičiau bus ten su nuplėštais viršeliais, nes tokio šlamšto reikia paieškoti. Dailinkas - Efeso kurpius.

52340. vertimas2006-02-14 20:49
patinkan2iaisšeliais - patinkančiais viršeliais ir kablelis po perskaičiau

52342. miestiete2006-02-14 21:17
keistumai traukia. stai rodo mojisejeva. ir kodel jis man patinka. juk turetu nepatikti. kai kita karta nueisiu i knygyna paskaitysiu varnos koki 37 ir 54 puslapi. tik del jusu, ivs.

52344. ivsė - miestei2006-02-14 21:26
Aną kartą Bitė Lietuvoje ėjo gatve ir pamatė tokią pilką nušiurusią knygelę "Apie žmones ir žvėris". Sakė pavarčiau ir ji mane nusipirko. Dabar galvoju, ar kartais netovėjote prie Bitės lopšio kartu su kitom laimom?

52346. m - ivsei2006-02-14 21:37
ar ta knygele ne smelio spalvos? ji mane irgi nupirko del to kad axelio. turi zavesio, bet netraukia iki sanmikeles.

52349. vasi2006-02-14 21:43
taip taip, tik dėka San Mikelės memuarų aš supratau, iš kur atsirado poničkos tarnaitė... Agata, tetrenkia mane perkūnas.

52350. abr miestei :)2006-02-14 21:44
pataikėt dėl puslapių: 54 pats trumpiausias, hm, tik 3 eilutės:
į tolimą šiaurės šalį, kad ten juos palaidotų. Negana to, jis prisiekinėjo, jog mergina ir senukas buvo susiję gi..." Čia vertėjo tekstas pasidarė nebeįskaitomas.
Dar rekomenduočiau paskaityt 40 p.

52351. vasi recenzuoja miestės meilę2006-02-14 21:51
o Axeliui turiu priekaištą, kad jo naratyve visai nedalyvauja katinai - tik šunys ir bezdžionės.

52352. ivsė2006-02-14 22:08
Jo. Manau, kad tai didelis Axelio kūrybos trūkumas. Va, dabar dairausi, kokio katino ir radau 11 metų Cilantro, kuri neturi namų ir nagų. Važiuosiu pažiūrėti. Gal kas žinot, kiek metų gyvena katės? Žinau tik, kad turi devynis gyvenimus.

52353. ivsė pyksta ant klaviatūris2006-02-14 22:11
Tas kablelis po dairausi turi būti po Sakė, bet jiems nusispjaut, kur aš juos dedu. Metalistai gal.

52354. vasi ivsei2006-02-14 22:13
ar Ana Karenina dar negrįžo?;)

52355. ivsė2006-02-14 22:16
Ana Karenina grįžta ketvirtadienį vakare. Laukiu nesulaukiu. Nežinau kuria kalba kalbėsimės :)

52356. vasi2006-02-14 22:18
balerinų:)

52358. ivsė2006-02-14 22:24
Vakar buvo toks meždunacionalinis vakarėlis, pieniškos sriubos valgymas. Žinia, kad Bičių amerikoniški kavalieriai pieniškos sriubos nepažįsta nei iš veido, nei iš skonio, bet nesiraukė. Tada mes dar pažindinom su fonetiniu skaitymu ir tikinom, kad užtenka pažinti raides ir gali sau, kaip Paulius II skaityti visom kalbom, kurių tik alfabetus slebizavoji. Vakarėlis baigėsi rusaalfabetininkų Masterio ir Margaritos kalbinimu naudojant lotynų abėcėlę. Sriuba buvo paprasčiau.

52359. mieste2006-02-14 22:29
musu pirmi du katinai - baltas ir rudis buvo paimti maziukai nuo mamu. pazinojau baltojo mama zose. labai puiki kate. o ryzuko irgi be galo maloni, didele zalia - juodi plaukeliai pramaisiui su geltonais. ir jos sunus - rudas katinelis labai protingas, emocingas, nuostabus. moka atsidaryti duris ir fortke. tik uzkisa alkune ir atlauzia. o mazasis paskutinis pats susirado seimininka. galima sakyti, ikrito i pukus - taip jam gyvenime pasiseke. kai sunus grizes namo tik suktelejo man i virtuve "mam" iskart supratau kad kazka parsiveze. is to vieno zodzio. sluba pilkuti. bezprizornika. gal del to aiskiai nedidelio protelio. is akiu matyti. langa bando atidaryti kapstydamas stikla. turejau su juo rupesciu. gal tuos rupescius nujausdama sode nejucia atsisedau ant kedes isklibusia koja ir nudribau. tai buvo simboliska pradzia. (ta kede mano vaikas buvo nusprendes ismesti kaip sena tranta. gerai, sakau, mesk, nors antra vertus - tai origainalus tonetas. nepaklause kas tai, bet padare ispudi. neismete. taigi kede klastingai stovi sandeliuky, kuris buvo tapes katinelio nameliu). dabar musu pilkutis isbujojo ir tapo graziu katinu. uodega kaip krumas. ir vaikosi ruduka, kuriam vasara bus astuoni metai. vienuolika katei - daug,ivs.

52360. m2006-02-14 22:32
astuoneri. jegiu jau tokios jautrios kaip ivs. as visus kablelius dedu tik del edvos. jeigu gerai prisimenu, tai jam rupi.

52363. ponickos tarnaite2006-02-14 22:47
isivaizduokite ponicka ta kate kazkas turejo ir islupo jai nagus ir nutukino basiai o dabar patys tikriauiai numire uz bausme o kate liko be namu ir be nagu ir stora ir niekas jos nemyli ir sedi ji katinu globos namuose ir tikisi kad kas nors ja ikatins sirdis mano verkia bet tuose namuose kurie reikalingi katino greitos katino laidotuves iskart po inauguracijos butu baisus smugis tai ka dabar daryti ponicka mano mieliausia einu pasiimsiu sureli

52365. ponicka2006-02-14 22:55
neperdek tarnaite ir sena kate gali dar ilgai gyventi. butu gerai kad ivse ja paimtu nes man jos gaila.

52367. vasi su šaukštu2006-02-14 23:10
o aš ką tik issiviriau brokolių ir jūros kopūstų sriubos, ne blogiau už panelės Agatos, Axelio ir poničkos tarnaitės. Metu skaičiuot meiles, pasrėbsiu karštymėlio ir eisiu sapnuot katinų prisikėlimo.

52368. ponickos tarnaite2006-02-14 23:24
sestadieni ponicka kai jus sanguliavote su ponu gripu buvo uzejes toks zenka butkeviciu ir dave praktini patarima jusu atvejui dėl visa ko sutramdyti savo nenugalima nora priglausti prie sirdies kiekviena sirguliuojanti paliegusi paukstuka bent jau si pavasari paskiau sake matysime as tai nepasitikiu tuo zenka perdaug dzintonika jau megsta

52369. ivsė - miestei2006-02-14 23:37
Ir man padarė įspūdį tas tonetas. Ar tai toks spalvinis akcentas?

52370. jurga2006-02-15 00:25
bubu

52372. tarnaite2006-02-15 08:08
nava ponia svondrins su tuo šiuniu,kerziniais batais.kai pasakys,pabandyk neklausyti.užpjūdys šunim visus.viena tiesa,galybė ir tvarka.tik šuns betruko

52373. Observatorija -- gerb. Yoko Momo Yamamokui2006-02-15 08:22
Perspėjame, kad mūsų aplinkoje pasirodęs skraidantis Objektas atidžiai stebimas. Imtasi patikimų priemonių apsisaugoti nuo galimų kataklizmų iškrypusiam objektui nukrypus nuo trajektorijos ir priartėjus prie švelniųjų sakurų zonos. Į jokius mūsų galaktikoje žinomus standartus neįsipaišantis Objektas stebėtas vien iš mokslinių paskatų. Dėkojame už bendradarbiavimą ir linkime visokeriopos sėkmės.

52376. pasi > IVS2006-02-15 09:48
Thonet - 19a. baldu inzinierius ir dizaineris, naudojes kedems tp. kt. lenkta medi ir pintas sedynes. Firma "Gebr. Thonet" tikriausiai ir siandien jas rebegamina, nors buvo ir yra aibes ivairios kokybes plagiatu ir kopiju.

52384. priesventinis ežeras2006-02-15 17:33
ryt ne kovo 8-oji, aisku. ir net ne zolines. bet vistik. gal kai kam, kartais, prabegom, netycia, gal svente ta vasario 16 . kalendorine bjaurybe ir po 100-ts( mano liezuvis - mano priesas). sveikinu visus! ir atleiskit jei tuo izeidziau ka, t.y. prabocykit, ne is blogos valios, gi. ir uzkast neuzmirskit, jei ka. o as pasisildysiu pieno stikla, vienok.

52385. e2006-02-15 17:36
priessventinis, vienok.

52387. abrė --gerb Observatorijai2006-02-15 17:57
Yohji- mano kvepalai. Kadais Rudra sakė mane pažįstanti ir kad kaišioju pirštus tarpdurin, kad priveria ir skaudžiai. Taigi nesiruošiau Rudros skriaust, tiesiog priminiau žodžius, kuriuos ji man pasakė. Žinojau, kad prisimins, kam sakė, vadinas, atpažins. Nė negalvojau skriaust švelniųjų sakurų. Jei dėl R. Strauss operos finalo- irgi žaidimas kultūrinėmis parafrazėmis: abi žinom, ką reiškia "salomės šokis", kas atneša Salomei Jono Krikštytojo galvą. Kadangi Rudra šį vaidmenį skyrė man, jį ir suvaidinau. Iškrypėliška? Linkite visokiariopos sėkmės? Dėkoju.

52389. varna2006-02-15 18:23
Ar ne ciniškai juokinga, kad Vasario 16 kalendoriuje žymima RAUDONA spalva?

52391. rudra - abr2006-02-15 18:36
Vėl nesuprasta likau, ai, tiek to, jei jau taip. Turėjau galvoj gi ne Tave, vai vai vai, viskas išvirkščiai, paprasčiausiai padėkojau ir tiek.

52392. abr rudrai2006-02-15 18:55
iš pradžių taip ir pagalvojau. o po to ...šovė baisi mintis, kad observatorija- el. Hercogas. Rudra, pas mus tik vienas žmogus turi teisę būt Observatorija, bo dalyvavo kuriant žvaigždžių karų programą, taigi sugeba numušinėt iškrypusius ir nukrypusius objektus. Oi, prisiminiau Dovlatovą (jis geresnis už Jerofejevą): NSO - neopoznannyje letajuščije objedki:)

52393. m - pasi2006-02-15 19:02
zinojote atmintinai ar kur nors pasiziurejote? pasakykite kad pasiziurejote.

52395. miestiete2006-02-15 19:17
atrodo ir mane gripas uzkabino. aplink visi vaiksto i tusovkes ir gimtadienius, gauna nac.premijas ir vazineja lendroveriais. tik pas mus namie liudna. ne visiems, aisku. katinams - kas. zaidzia abudu "antras bega", "auksciau zemes" ir "paločki stukaločki" viens kitam per snuki, o kits vienam per nugara.

52396. ivsė > pasiui2006-02-15 19:18
Pasi, as tikiu, kad jūs žinojote. Mintinai. Ir jau keliolikta diena galvoju, kad jūs būtumėt pats tas paklausti, kas ten dainuoja? Ten - tai toks PowerPoint Slide Show Versoix`o miestelyje, Šveicarijoje. Labai viskas užšalę, ledas, ledas, kur dairais, o tolumoje Leman ežeras. Tas dainavimas mane užburia.

52397. ivsė guodžia miestę2006-02-15 19:23
Kai mano bitė apsirgo - ai iš karto subariau: ko valkiojiesi po Šatėnus be šaliko, be kepurės, ar nežinai, kad ten gripas siaučia? Net abrės neaplenkė, kur jau ten mažyliai fanarai. Tai ką man dabar daryti, klausia bitė. Barstykis galvą pelenais, klausykis Mozarto nuo temperatūros ir eik keliais atgailaudama aplink ką nors. Negaliu, - sako, - dabar pamokas ruošiu.

52398. pasi2006-02-15 19:31
apie Thonet zinojau, nes domejausi pries keliolika metu, a.a. dedes sandely rades kiek apiplysusia supamaja kede. Gailiuosi, kad nepasiemiau. Ir namie vienu metu turejau keleta #14 modelio kedziu. Beje, jei nebuciau zinojes, tai ka galeciau rasti is m parasymo "toneto kede"?

52399. mieste2006-02-15 19:45
manau butumet galejes rasti aibe toneto kedziu ir kitu baldu ivairaus sukirpimo. pazvelges i mano pasakymo gelme. nors aisv tvirtina kad riedu pavirseliais. ir ko gero yra teisus. bet pavirseliuose vanduo saules prisildytas ir toli toli matyti. o kas gilumoj? dar apie kedes. karta viesedama suomijoj tokiam kaime pamaciau kresla melyna juodomis kojomis. kazkodel vis trauke i ji ziureti. pabandziau dar ir atsisesti. labai patogus. sedeti gera. klausiu seimininkes, kas per kreslas? a, jinai tik ranka numojo, cia alvar alto kreslas, dabar juos vel gamina ir pardavineja po sesis tukstancius. o gal simtus. neprisimenu bet beprotiski pinigai.

52400. m - pasi2006-02-15 19:49
pasiziurejau, ir musu keturiolikta! dar viena turim ant čerdako - ta biski i kvadratavuma.

52403. ivsė2006-02-15 19:54
Mieste, nekalbinkit pasi, duokit jam ramiai pagalvoti, kas ten dainuoja.

52404. m - ivsei2006-02-15 20:01
galetu greiciau. gal as zinosiu jei jums taip neramu. bandau speti. ar dainuoja siaurom akim dainininkas ir dainoje zodziai (visu neprisimenu) "panisu tebia ja v tundru" ir "na oleniach parararam?"

52405. ivsė - miestei2006-02-15 20:09
Ne. Ne ruskam liezuvyje. Tikriausiai švediškam, nes nieko neina suprast, bet taip dar gražiau. Tekstas retai kada praturtina muziką. Parararam - jau arčiau. Girdisi, kaip sako "dorine". Ar siaurom akim - nežinau, nes dainininko nerodo, be to, ten choras. Jeigu turėtumėte kokią dėžę, atsiųsčiau ir jums.

52406. mieste ivasei2006-02-15 20:14
as ne deziu o varztu meistre. kai gris mazylis fanaras (cia jus pataiket) paklausiu. bet gal iki tol pasi susiorientuos. labai jau leto mastymo vaikinas. tada abi zinosim.

52407. m - IVSEI2006-02-15 20:15
atsiprasau as neapsivardziuoju. nors ir yra pagunda. bet netycia.

52408. ivsė - miestei2006-02-15 20:18
pasi, matyt, rausiasi a.a. dėdės sandėly. Tikiuosi ras kokį apiplyšusį švedų chorą.

52410. mieste ivsei2006-02-15 20:24
gal jus, uzuot rupinusis apiplysusiais svedu chorais, duotumete vaikui vaistu nuo temperaturos? isbarta ir pabarstyta ruosia pamokas vargsele. ar cia kokia speciali auklejimo programa. juru pestininku.

52411. ivsė - miestei2006-02-15 20:32
Kas yra jūrų pėstininkai? Ar tai kokie Jėzaus pasekėjai? Ans vaikščiojo basikom po ežerą, o šitie po jūras? Neeeežinau, aš labiau tikiu Mozartu, nei vaistais.

52412. miete ivsei2006-02-15 20:41
tai duosite tablete ar ne?

52413. ivsė > miestei2006-02-15 20:57
Neduosiu, nes jau daviau. Kiek galima. Be to, jau pasveiko. Kur tas pasi pasidėjo, negi i Švediją pėsčias išėjo? Dabar turėsiu dėl jo jaudintis.

52414. Edita2006-02-15 20:57
Kiek gi tu ,Ivs, ditirambus varnai giedosi? Jau šlykštu, vis užtinku tavo dirbtines panegirikas, tai toks ir tavo lygis, jei tu jį laikai vertu dėmesio. Kaip jūs čia kuriate jam aurą, dar ims ir įtikės savo neordinarumu. Dalgis kartą gerai pasakė, kad išspardys jam šį tą, visą esmę atskleidė. Čia buvo tikrai vertesnių, tarkim, Ebola. Matyt, kažką praleidau, nes jis dingęs. Ne taip, kaip varna, prisigrasinęs, bet vis tiek grįžtantis pasituštinti. Apsvaigęs, kad jį parecenzavo. Na, gal ne taip, kaip posūkių meistrę.

52415. IVS2006-02-15 21:02
Ką padarysi, toks jau mano lygis.

52416. m - ivs2006-02-15 21:20
jeigu jusu lygis pavirseliuose tai pasimatyim.

52417. pasi2006-02-15 21:25
Nebuvau Versoix, nezinau, kas ten PowerPoint dainuoja. Dovanokite, bet ne negalvoju, nes itemptai dirbu, uzeinu cia tik atsipust 30 sek., galva prapust, o ne uzimt kuo :)

52420. IVS sveikina šventinį ežerą2006-02-16 07:56
Sveiks, valio!

52421. e-ivs2006-02-16 08:58
Valio, draugai! ...valiooooooooooo!

52423. edva>Editai2006-02-16 15:19
Teisingai: Ebolos ir aš pasigendu.Realybės(gyvenimo Šou)filosofas.Filosofas- praktikas.Jautėsi stipri natūra.Mano žioplumas: matyt, nepastebėjau, kuo ir kaip argumentuodamas pasitraukė, nutilo (ar slūgso netoliese, kartkartėmis dirsteldamas mėlynėn?).Sentimentali viltis:dar grįš, atvilnis devintąja baltijos banga...

52425. m - edvai2006-02-16 18:28
ar jus jau sveikas?

52436. Petras :-) 2006-02-17 11:45
Viktoro Lapickij istrauka atrodo protingiausia is cia paminetu. O daugelis cia tu istrauku yra suns kliedesys.

52441. edva>m2006-02-17 12:45
Dėkoju už rūpestį.Sveikstu.Sanguliautojas Gripas pasišalino.Dėka jūsų neįkyraus gailesčio ir linksmos lektūros.Restauruojuosi vitaminais.Kaip jūsų namų ligoninė?

52445. m - edvai2006-02-17 18:36
namu ligonine issivaiksciojo ir vel laksto po salti be saliku be kepuriu. tik as isgriuvusi. slyksciausia kad skauda akis. is ryto dar pasiziurejau filma pagal savo lygi kur harisonas fordas vaidino daktara kimbla. po to turejau rinktis - dzeki cana kaip rezisieriu ir visu vaidmenu atlikeja filme "dievo sarvas: operacija "kondoras". arba dailuji ciuozima. pasirinkau sita, manau sau nors muzikos uzsimerkusi pasiklausysiu. bet zanro grozis vis trauke atsimerkti. kaip zinote, kostiumai cia tikrai ne paskutinej vietoj. pasaulinio masto kicistai gerokai paprakaitavo. liguistos fantazijos selsmas. stai vaikinas blizguciais nubertu kostiumu padabintas kristolo girliandomis plesteli ant uzpakalio besisklaidydamas pagal bethovena. kitas - viena rankove trumpa, kita ruzava zerincia ilga. ant krutines ir pilvo didziule raudona sirdis. caikovskis. plojasi kaip ilgas vos tik isciuozes. labai vietoj komentatores pastaba "siame sporte svarbiausia stabilumas". jeigu ir toliau taip, manau, nepasveiksiu jeigu jus manes nepagailesite.

52449. ponickos tarnaite2006-02-17 21:47
va parnesiau suriuku ir mozarto ale ponicka kodel jums negrazu sirdis per visa pilva arba viena rankove trumpa kita ruzava man irgi negarzu ypac kai rankos gauruotos ale as tai nieko nenusimanau tuose modernumuose tik zinau kad gariunuose tokie neitu ale kas neina gariunuose tas yra grynas menas man atrodo tie ponai patys nebesizino pagal ka orientuotis as tai tvirtai zinau kad rudi batai prie visko gal ponicka eikit karstoj vonioj pagulekit su mozartu kol as cia isvedinsiu lova paklosiu

52450. edva>m2006-02-17 22:22
Gailiu Tamstos visomis jėgomis.Bet dailiojo čiuožimo žiūrėti negaliu(nors pačiūžomis- peilinėmis!- visą vaikystę ir paauglystę esu perčiuožęs):širdis nelaiko ir gniaužiasi dėl tų kritimų - griuvimų.Tie beprotiški šuoliai ir apsisukimai- trys ir trys su puse!- akimirksniu užšaldo mano širdį.Baletas su pačiūžomis.Juolab Vanagai,- apsieis ir be mano akių.Į akis lašinkite Levomecitino ir plaukite medetkų užpilu.Pakilsite, tik neskubinkite gripo!

52481. korna (nepagydoma)2006-02-19 20:45
Sporto komentatorė neteisi. Stabilumas sportą paverčia mankšta. Tikras sportas kažkuo panašus į jackass. Argi eis kas žiūrėti numatytų pralaimėjimų ar planuotų laimėjimų? Išmušti dantys ledo ritulyje ar neštuvai futbolo aikštėje yra svarbiau, nei atrodo. Sportas yra idėja ir nežinia: kuo tai baigsis. Lieka patirtis. O taisyklės juk keičiasi.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:27:41 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba