ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-10-02 nr. 719

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

PAUL DAVIES. Tėve mūsų, kurs esi kosmose (128) • LAIMANTAS JONUŠYS. Göteborgo knygų mugė tarp Britanijos ir Lietuvos (6) • JŪRATĖ VISOCKAITĖ. Antrieji langai (84) • RASA ČERGELIENĖ. Eiliuotai (39) • PETRAS RAKŠTIKAS. Druskininkų pleneras (6) • AUŠRA PAŽĖRAITĖ. Chasidų judėjimai ir kabala (4) • RŪTA OGINSKAITĖ. Oro bučinys nuo teatro legendos (8) • RŪTA BIRŠTONAITĖ. Kovos meno idilė ir neviltis (4) • GUILLAUME APOLLINAIRE. Poezija (1) • SIGITAS GEDA. Simonas Išmintingasis Varlys (4) • MARIUS RAUBA. Neplanuotas rytojus (5) • GAILA KIRDIENĖ. "Griežynės" oro muzika (1) • RENATA GRAŽYTĖ. Nuklegėjo dar vienos "Suklegos" (1) • JUOZAS ŠORYS. Folkloras be tranšėjų: ir gilu, ir bizu (29) • Dr. ŠEŠTOKAS-MARGERIS. Amerikiečio įspūdžiai Lietuvoje (1931) (13) • l_a_i_š_k_a_i (19) •

Tėve mūsų, kurs esi kosmose

PAUL DAVIES

[skaityti komentarus]

iliustracija
Antony Gormley. Be pavadinimo. 1990


Paulas Daviesas yra gamtos mokslų profesorius Australijos astrobiologijos centre prie Macquarie universiteto Sidnėjuje. Yra parašęs 25 knygas, tarp jų "Are We Alone?" ("Ar esame vieni?", 1995) ir "The Fifth Miracle: The Search for the Origin and Meaning of Life" ("Penktasis stebuklas: ieškant gyvybės ištakų ir prasmės", 1998).
-----------------------------------

Neseniai atradus gausius vandens išteklius Marse, nors ir amžinojo įšalo pavidalu, atgijo viltis aptikti ten ir gyvybės pėdsakų. Nežemiškos gyvybės klausimu besidominčių žmonių dėmesį Raudonoji planeta traukė nuo seno, tiksliau, nuo XIX a. devintojo dešimtmečio, kai H. G. Wellsas parašė "Pasaulių karą", o astronomai Lowellas ir Schiaparelli paskelbė pastebėję planetos paviršiuje dirbtinių kanalų. Šiandien mokslininkai nesitiki ten atrasti ką nors daugiau nei paprastas bakterijas, gyvuojančias giliai grunte. Tačiau netgi vienos vienintelės bakterijos atradimas už Žemės ribų priverstų mus keisti požiūrį į save ir mūsų vietą kosminėje daiktų sanklodoje. Kiltų dvasinės tapatybės krizė, tokia pat didelė kaip ir tada, kai XVI a. pirmojoje pusėje Kopernikas atskleidė, jog Žemė nėra visatos centras.

Ar esame vieni visatoje – vienas iš mums iškylančių didžiųjų egzistencinių klausimų. Be jokios abejonės, būtent emociniai šios problematikos aspektai lemia, kad žmones taip žavi gyvybės paieškos už Žemės ribų. Visuomenės nuomonės tyrimų rezultatai ir šiai temai skirtų interneto tinklalapių populiarumas liudija didžiulį susidomėjimą kosminėmis misijomis, bent mažiausiai susijusiomis su nežemiškos gyvybės paieškomis. NASA netgi pakeitė tyrimų strategiją ir įsteigė Astrobiologijos institutą, kurio uždavinys – tirti gyvybę kosmose.

Ieškodami gyvybės už Žemės ribų tyrinėtojai nuo seno daugiausia dėmesio skiria Marsui, nes ši planeta palyginti arti mūsų. Šansai atrasti gyvų organizmų nedideli, bet netgi seniau egzistavusios gyvybės pėdsakai būtų precedento neturintis mokslo atradimas. Tačiau tam, kad jo pagrindu būtų galima daryti filosofines arba teologines išvadas, reikėtų įrodyti, jog šios gyvybės formos atsirado nepriklausomai nuo gyvybės Žemėje.

Jei Marse būtų atrasta prieš milijardus metų egzistavusios gyvybės formų, identiškų tam tikroms Žemėje žinomoms, įtikinamiausiai skambėtų sklaidos per meteoritus hipotezė, bet vis dar neturėtume įrodymų, kad dviejose skirtingose visatos vietose gyvybės formos atsirado nepriklausomai viena nuo kitos. Tai esminė pastaba. Savo teorijoje Darwinas pateikė įtikinamą milijardus metų trunkančios gyvybės evoliucijos aprašymą, bet išmintingai vengė atsakyti į klausimą, kaip ji atsirado. "Su tokiu pat pasisekimu galima klausti, iš kur atsirado materija", – rašė jis laiške draugui. Po pusantro amžiaus mokslininkai vis dar nelabai supranta, kokiu būdu atsirado pirmasis gyvas organizmas.

Kai kurie tyrinėtojai mano, kad gyvybė Žemėje yra "cheminis gamtos ekscesas" – nepaprasto aplinkybių sutapimo vaisius – ir todėl unikalus visoje visatoje. Netgi paprasčiausias iš žinomų mikroorganizmų yra be galo sudėtinga būtybė, teigia jie, todėl tikimybė, kad gyvybė galėjo atsirasti dėl atsitiktinės molekulių sąveikos, be galo menka, o galimybė, kad toks procesas pasikartojo du kartus skirtingose vietose, galima sakyti, lygi nuliui.

Įsitikinęs tokio požiūrio šalininkas buvo prancūzų biochemikas, Nobelio premijos laureatas Jacques’as Monod. "Žmogus tikrai žino esąs vienas abejingose visatos platybėse, kuriose atsirado tik per atsitiktinumą", – rašė jis 1971 m. Ši niūri diagnozė jam tapo ateistų teisumo, egzistencijos absurdiškumo ir beprasmiškumo įrodymu. Monod žodžiais, esame tik statistai didingoje, bet beasmenėje kosmoso dramoje – neesminis ir neplanuotas epizodas scenos pakraštyje.

O jeigu vis dėlto viskas buvo kitaip? Daugelis mokslininkų mano, kad gyvenimas jokiu būdu nėra gamtos kaprizas (kaip kadaise teigė britų kosmologas Fredas Hoyle’as, atsitiktinio gyvybės atsiradimo tikimybė ne didesnė nei šansas, kad taifūnas, einantis per automobilių sąvartyną, iš išmėtytų detalių surinks funkcionuojantį "Boeing 747"). Gyvybė – tai greičiau gamtos dėsnių veikimo padarinys. Istorija išsaugojo fiziko Freemano Dysono žodžius: visata tam tikra prasme turėjo žinoti, kad mes atsirasime, nors niekas negali pasakyti nei kaip būtent visatoje "užprogramuotos" gyvybės užuomazgos, nei kokiu būdu bendras jos potencialas virsta konkrečiais fiziniais procesais dalelių lygmenyje. O galbūt materija ir energija visada turi polinkį kurti gyvybės formas – galbūt tai dalis reiškinio, dažnai vadinamo "savaiminga organizacija"? 1994 m., svarstydamas šį klausimą, belgų biochemikas Christianas de Duve rašė: "Visatą aš suvokiu ne kaip "kosminį pokštą", bet kaip prasmingą kūrinį – sukurtą taip, kad pagimdytų gyvybę, įgalintų atsirasti mąstančias būtybes, gebančias rasti tiesą, matyti grožį, jausti meilę, trokšti gėrio, įžvelgti blogį, perprasti paslaptis".

Nė viename iš minėtų aiškinimų nesiremiama stebuklais. Bandymai sieti gyvybės atsiradimą su Dievo valia įvykusiu stebuklu ne tik erzina mokslininkus kaip bulių raudona spalva, bet ir esti abejotini teologiniu požiūriu. Atsirado netgi posakis "Viešpatie, užkišk skylę", pašiepiantis požiūrį, esą galima pasitelkti Dievą visur, kur moksliniuose pasaulio aiškinimuose lieka spragų. Tokio požiūrio problema ta, kad mokslui žengiant į priekį šios spragos užpildomos, ir Dievas pamažu išstumiamas iš gamtos aprašymo. Teologai jau seniai suprato, kad, kovodami su mokslu jo paties teritorijoje, turėtų be atvangos gintis. Pasitelkę gyvybės atsiradimą kaip Dievo egzistavimo įrodymą, jie būtų pasmerkti pralaimėti, kai tik kam nors pavyktų sukurti gyvybę mėgintuvėlyje. O Dievo, kartkartėmis chaotiškai "pažeriančio" atomų ir taip bendradarbiaujančio su gamtos jėgomis, koncepcija – išties nelabai įkvepianti Didžiojo Architekto vizija.

Teologinė fronto linija ginče dėl gyvybės pradžios skiria ne gamtinius ir antgamtinius dalykus, o gryną atsitiktinumą ir kaip gamtos dėsnį funkcionuojančią būtinybę. Ateistai gyvybės atsiradimą laiko atsitiktinumu, o tikintieji – dėsningumu, tačiau ši skirtis tik apibendrinanti, ir jokiu būdu nedera jos absoliutinti. Niekas nekliudo ateistui pastebėti, kad gyvybė yra sumaniai užprogramuota visatos prigimtyje, o tikinčiajam manyti, jog Dievas sukūrė – per stebuklą ar be jo – tik vieną planetą su gyvybe.

Nors atradus mikroorganizmų Marse ar kur nors kitur kiltų karšta teologinė diskusija, iš tiesų keblius klausimus kelia tik tikimybė, kad kažkur gyvena nežemiškos būtybės, turinčios išsivysčiusį intelektą ir technologijas. Dauguma mokslininkų netiki jų egzistavimu, bet grupė astronomų entuziastų nuo penktojo dešimtmečio naršo dangų radioteleskopais, tikėdamiesi pagauti civilizacijos iš kitos galaktikos vietos pasiųstą signalą. Šis sumanymas vadinamas SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – Nežemiškų civilizacijų paieškos).

Kadangi Saulės sistema yra palyginti naujas darinys visatoje, galima manyti, jog kokia nors nežemiška civilizacija, atrasta vykdant SETI programą, gerokai pranoks mūsiškę pažinimu ir protu. Iš esmės įmanoma, kad mūsų mokslo ir technikos lygį anoji civilizacija pasiekė prieš milijonus ar netgi milijardus metų. Jau pati mintis apie tokių nežemiškų būtybių egzistavimo tikimybę iškelia mūsų religijai daugybę naujų keblių klausimų.

Visos pagrindinės pasaulio religijos susiformavo ikimoksliniais laikais, kai Žemė laikyta visatos centru, o žmogus – aukščiausia gyvybės forma. Pastarųjų 500 metų moksliniai atradimai mūsų statusą pamažu sumenkino. Pirmiausia pasirodė, kad Žemė tėra viena iš keleto planetų, besisukančių aplink Saulę. Vėliau visa Saulės sistema buvo nustumta į galaktikos pakraštį, o Saulė priskirta kategorijai niekuo neišsiskiriančių nykštukių, kokių galaktikoje milijardai. Evoliucijos teorija piršo išvadą, kad žmogus tėra šakelė tankiame rūšių genealoginiame medyje.

Tokios pokyčių tendencijos išliko ir XX a., kai netgi mūsų rėksmingai šlovinamo proto pirmenybei iškilo pavojus. Kompiuteriai pradėjo mus lenkti intelektu. Sparčiai pažengus genų inžinerijai, po pasaulį ėmė klaidžioti nauja šmėkla – "vaikai pagal užsakymą", turintys supersmegenis ir toli pralenksiantys mus. Ir dar turime taikytis su nemiela perspektyva, kad mes, Dievo vaikai, astrobiologiniu požiūriu esame toli gražu ne galaktikos avangarde.

Teologai moka drąsiai sutikti tokius iššūkius. Krikščionių Bažnyčia ne kartą per istoriją turėjo pripažinti naujus mokslinius faktus, pakertančius galiojančią doktriną. Tačiau dažniausiai su jais būdavo susitaikoma labai nenoriai ir pavėluotai. Pavyzdžiui, tik neseniai popiežius pripažino, kad Darwino evoliucija – tai kažkas daugiau nei vien teorija. Tačiau jei programa SETI duos rezultatų, teologai negalės leisti sau prabangos ilgus dešimtmečius išsamiai svarstyti šio atradimo reikšmę. Jo pasekmės bus jaučiamos iš karto.

Nežemiškų superbūtybių atradimas labai destruktyviai nepaveiks religijos, jei žmogus galės išsaugoti savo ypatingą dvasinį statusą. Juk religija visų pirma susijusi su žmonių santykiu su Dievu, o ne su jų biologiniais ar intelektiniais bruožais. Įsivaizduokime nežemiškas būtybes, kurios, nors ir protingesnės bei sumanesnės už mus, neprilygsta mums dvasiškai arba netgi reprezentuoja blogį. Tačiau labiausiai tikėtina, kad kiekviena civilizacija, aplenkusi mus mokslo srityje, yra ir moralesnė. Galima netgi spekuliuoti, kad pažangi nežemiška civilizacija anksčiau ar vėliau turi atrasti būdą, kaip genetiškai pašalinti blogį ir sukurti šventųjų visuomenę. Taigi tarkime, kad tokia civilizacija lenkia mus ne tik mokslo bei technikos, bet ir dvasinėje srityje.

Kas tada atsitinka su iki šiol neginčijama prielaida apie ypatingą žmonijos ir Dievo santykį? Krikščionims tai ypač sunki problema, turint omeny Kristaus įsikūnijimo ypatumus. Iš visų pasaulio religijų krikščionybė ypač akcentuoja žmogaus išskirtinumą. Kristus buvo žmonijos gelbėtojas ir atpirkėjas. Jis mirė ne dėl delfinų, ne dėl gorilų ir jau tikrai ne dėl žalių žmogeliukų. Bet kas tokiu atveju laukia didžiai dvasingų nežemiškų būtybių? Ar jos bus išganytos?

Tie negausūs krikščionių teologai, kurie nagrinėjo šią specifinę problemą, yra pasidaliję į dvi stovyklas. Kai kurie teigia, jog įsikūnijimų ir netgi nukryžiavimų gali būti daug; Dievas įsikūnija žaliame kūnelyje, kad išganytų žaliuosius žmogeliukus – kartą pasakė man vienas žymus anglikonų pastorius. Tačiau dauguma mano, kad tokia koncepcija pasibaisėtina arba nerimta.

Pagal krikščioniškąjį pasaulėvaizdį, Jėzus buvo vienintelis Dievo Sūnus. Argi Dievas būtų be paliovos siuntęs tą patį asmenį mirti kankinio mirtimi ir keltis iš mirusiųjų vis kitoje planetoje? Tokį scenarijų jau 1794 m. išjuokė Thomas Paine’as. "Negi Dievo Sūnus, – rašė jis "The Age of Reason", – ir pats Dievas neturi ką daugiau veikti, kaip keliauti iš pasaulio į pasaulį nesiliaujančiame mirties cikle be gyvenimo pertraukos?" Paine’as padarė išvadą, kad krikščionybė tiesiog nesiderina su tikėjimu nežemiškomis būtybėmis, teigdamas, kad "kas tiki abiem dalykais, per mažai apie tai mąstė".

Katalikai paprastai mano, kad daugelio įsikūnijimų koncepcija ribojasi su erezija – ne tiek dėl kosminio aspekto, kiek dėl to, kad ji atpirkimo aktą, kuris turėtų būti išskirtinė Dievo dovana, pateikia kaip beveik automatišką veiksmą. "Dievas pasirinko ypatingą būdą atpirkti žmones, – rašo jėzuitas George’as Coyne’as, Vatikano observatorijos direktorius, kaip mokslininkas besidomintis astrobiologija. – Jis pasiuntė mums savo vienatinį sūnų Jėzų, kuris atidavė savo gyvenimą, kad išvaduotų mus iš nuodėmės. Bet ar Dievas padarė tą patį nežemiškoms būtybėms? Teologinės šio klausimo implikacijos labai rimtos".

Pozityvesnės pozicijos laikosi Paulas Tillichas, vienas iš nedaugelio žymių protestantų teologų, rimtai besidominčių nežemiškų būtybių klausimu: "Žmogus negali uzurpuoti sau įsikūnijimo". Liuteronų teologas Tedas Petersas iš Berklio teologijos ir gamtos mokslų centro atliko specialius tyrimus dėl tikėjimo nežemiškų būtybių egzistavimu implikacijų religiniams įsitikinimams.

Aptardamas debatų šia tema istoriją, jis rašo: "Krikščionių teologai, interpretuodami Jėzaus Kristaus įsikūnijimo doktriną ir Dievo kaip sukūrėjo bei atpirkėjo vaidmenį, iš esmės sugebėjo įrodyti, kad atpirkimas gali galioti ir kitų pasaulių atžvilgiu". Petersas pažymi, kad krikščionybė yra pakankamai stipri bei lanksti ir pakeltų nežemiškos civilizacijos atradimą. Teologas Robertas Russellas iš minėtojo centro Berklyje pabrėžia nesibaiminąs tokio iššūkio. "Dabar, kai laukiame "pirmojo kontakto", tokie svarstymai ir refleksija be galo vertingi", – rašo jis.

Netgi krikščionims, kurie atmeta daugkartinio įsikūnijimo idėją, egzistuoja įdomi kompromiso galimybė: galbūt evoliucijoje yra teleologinis elementas, kuris lemia, kad panašios į žmones būtybės esti neišvengiamas ir galutinis evoliucijos rezultatas? Ir netgi jeigu Homo sapiens kaip toks nėra dieviškojo dėmesio centre, tai visa plačioji humanoidų klasė visatoje tikrai yra jo pagrindinis rūpestis. Būtent taip mano filosofas Michaelis Ruse’as, įsitikinęs darvinistas ir agnostikas, simpatizuojantis krikščionybei. Laipsnišką evoliucijos vyksmą gamtoje jis suvokia kaip Dievo pasirinktą kūrimo modelį, o gyvybės istoriją – kaip kopėčias, nenumaldomai vedančias nuo mikrobų prie žmogaus.

Tuo tarpu daugelis biologų įsitikinę, jog "progresyvinės evoliucijos", iš anksto numatančios žmogų kaip galutinį rezultatą, koncepcija nerimta. Stephenas Jayus Gouldas kadaise pavadino ją netgi "pavojinga". Juk darvinizmo esmė yra prielaida, jog gamta akla ir negali nieko numatyti iš anksto. Gouldas tvirtino, kad jeigu dar kartą "paleistume" evoliuciją iš pradžių, tai atsirastų visiškai kitoks nei nūdienos pasaulis. Tačiau kai kurie gerbiami biologai ryžtingai ginčija Gouldo nuomonę. De Duve neprieštarauja, kad atskiros evoliucijos istorijos detalės priklauso nuo atsitiktinumo, bet yra įsitikinęs, jog bendra evoliucinių pokyčių kryptis tam tikru būdu vidujai determinuota, ir vykstant slinkčiai vis sudėtingesnių formų augalų bei gyvūnų link žmogaus atsiradimas beveik nulemtas.

Kitas darvinistinės orientacijos biologas, Simonas Conwayus Morrisas iš Kembridžo universiteto, pateikia argumentų, patvirtinančių "pažangos kopėčių" egzistavimą; jis remiasi panašios evoliucijos reiškiniu, kai išoriškai panašūs organizmai nepriklausomai vienas nuo kito siekia užimti panašias ekologines nišas. Pavyzdžiui, išnykęs Tasmanijos tigras Australijoje vaidino savo bendravardžio, didžiojo katino, vaidmenį, nors kaip sterblinį gyvūną genetiškai jį labai mažai kas siejo su kontinentiniais tigrais. Panašiai kaip Ruse’as, Conwayus Morrisas tvirtina, kad "atitinkamos žmonių nišos" buvo užpildytos ir kitose planetose, kuriose egzistuoja pažengusios gyvybės formos. Jis netgi linkęs teigti, jog nežemiškos būtybės tikrai esančios humanoidinio pavidalo. Šios išvados kontekste ir ne itin lakios vaizduotės žmogus galėtų nutarti, kad nežemiškoms būtybėms pažįstami tokie dalykai kaip nuodėmė, sąžinė, etinės dilemos ir mirties baimė.

Teologinės problemos, kurios iškyla tarus, jog egzistuoja išsivysčiusios nežemiškos būtybės, judaizme ir islame nėra tokios keblios. Koranas explicite teigia: "O jo ženklai – tai dangaus ir žemių, ir gyvūnų, kuriais jas apgyvendino, sukūrimas". Nei pridėsi, nei atimsi – musulmonai yra pasirengę susitikimui su nežemiška civilizacija. Vis dėlto abi religijos akcentuoja, jog žmogaus – tiksliau sakant, konkrečių, aiškiai apibrėžtų žmonių grupių, priėmusių "tikrąjį" tikėjimą, – statusas ypatingas. O ar nežemiška būtybė gali tapti judėju arba musulmonu? O gal toks klausimas apskritai neprasmingas? Iš didžiųjų pasaulio religinių bendruomenių tik budistams ir hinduistams susitikimo su išsivysčiusia nežemiška civilizacija perspektyva nekelia didesnių keblumų – jų Dievo koncepcija pliuralistinė, o kosmoso vizija kur kas drąsesnė.

Paradoksaliai skamba programai SETI reiškiamas priekaištas, kad ji kelianti sau kvazireliginį tikslą. SETI instituto vadovė Jill Tarter tolima religijai ir pašaipiai kalba apie teologinę akrobatiką, kurią praktikuoja religingi tyrinėtojai, norėdami suderinti tikėjimą ir nežemiškų būtybių egzistavimą. "Dievas – tai mūsų pačių išradimas, – rašo ji. – Jei norime išlikti ir virsti ilgaamže technine civilizacija, turime išaugti iš institucionalizuotų religinių sistemų. Jei sužinosime apie nežemišką civilizaciją ir ji bus pasaulietinio pobūdžio, tai liudys, mano manymu, kad jie išsiverčia be institucionalizuotos religijos – kad ji išaugo savo drabužėlius".

Vis dėlto Tarter samprotavimai gana naivūs. Nors istorijoje radosi ir išnyko daug religinių judėjimų, matyti, jog tam tikras religingumas yra būdinga žmogaus prigimties dalis. Netgi ateistinės pakraipos mokslininkai kalba apie, Alberto Einsteino žodžiais, "kosminio religinio jausmo" patyrimą stingdančios visatos didybės akivaizdoje.

Gal išsivysčiusioms nežemiškoms būtybėms irgi būdingas toks religinis lygmuo, nors jos ir būtų seniai "išaugusios" institucionalizuotos religijos "drabužėlius"? Stevenas Dickas, JAV karinio laivyno observatorijos mokslo istorikas, sako "taip". Dickas, nagrinėjantis apmąstymų apie nežemišką gyvybę istoriją, mano, jog kontaktas su nežemiška civilizacija žmonijos dvasinį gyvenimą praplėstų ir praturtintų. Tačiau savo dabartinę Dievo koncepciją įvykus tokiam kontaktui, jo nuomone, turėtume smarkiai pakeisti.

Dickas sukūrė disciplinos, kurią pavadino "kosmoteologija", projektą; ši disciplina turėtų nagrinėti žmogaus dvasinę sritį bendrame kosmologiniame ir astrobiologiniame kontekste. "Nuodugnesnis mūsų vietos visatoje pažinimas, – tvirtina jis, – ir fizinis atsiplėšimas nuo gimtosios planetos paskatins mūsų kosminės sąmonės raidą". Dickas siūlo atsisakyti monoteistinių religijų suformuotos transcendentinio Dievo koncepcijos ir pakeisti ją "natūralaus Dievo" – aukščiausios būtybės, "telpančios" visatos ir gamtos sanklodoje – koncepcija. "Nors dabartinės religinės tradicijos, kurių istorija prasidėjo dar prieš keturis tūkstančius metų, ir nusipelno visokeriopos pagarbos, – prognozuoja Dickas, – bet ne senovės Artimųjų Rytų antgamtinis Dievas, o natūralus kosminės evoliucijos ir gamtiškos visatos Dievas bus naujojo tūkstantmečio Viešpats".

Nors tikimybė atrasti nežemišką gyvybę tam tikru požiūriu kelia pavojų egzistuojančioms religijoms, ji turi ir pozityvųjį aspektą. Vienas iš astrobiologijos atsiradimo padarinių yra vadinamojo teleologinio argumento, patvirtinančio Dievo buvimą, atgimimas nauju pavidalu. Pirmasis XVIII a. jį pateikė Williamas Paley, nurodydamas, jog gyvieji organizmai puikiai prisitaiko prie savo aplinkos, o tai esą rodo egzistuojant rūpestingą kūrėją. Darwinas sutriuškino šį argumentą įrodydamas, kad evoliucija per atsitiktines mutacijas ir natūralią atranką pasiekia tokių pat rezultatų kaip ir sukūrimo aktas.

Dabar teleologinis argumentas sugrįžo pakitusiu pavidalu, visiškai pripažindamas darviniškąjį evoliucijos aprašymą, bet daugiausia dėmesio skirdamas gyvybės atsiradimui. Modifikuotas teleologinis argumentas skamba taip: jei gyvybė plačiai paplitusi visatoje, tai ji turi gana lengvai rastis iš negyvų cheminių substancijų; taigi gamtos dėsniai turi būti parinkti labai apgalvotai – taip, kad sudarytų palankias sąlygas pasiekti šią ypatingą materijos būseną, kuri savo ruožtu pagimdo protą, dar nuostabesnį ir ypatingesnį reiškinį.

Religinės orientacijos žmonės gali interpretuoti tokį visatos palankumą gyvybei kaip Dievo apvaizdos ir rūpestingumo įrodymą. Tokia interpretacija reikštų, kad Dievas sukūrė atitinkamus gamtos dėsnius, užtikrindamas gausių gyvybės ir proto formų atsiradimą kosmose, nors tiesioginio sukūrimo akto ir nebuvo. Kitaip tariant, tai visata, kurioje nėra stebuklų, išskyrus vieną – pačią gamtą. Diskusija apie nežemišką gyvybę dar tik prasideda, ir jau vien konstatavimas, kad nežemiškos gyvybės atradimas nereiškia teologinės katastrofos, būtų geras išeities taškas. Gamtos vizija, kurią siūlo modifikuotas teleologinis argumentas, yra labai įkvepianti – kur kas labiau nei visiškai negyvos, išskyrus mūsų planetą, visatos vaizdinys.

Šiuo požiūriu mus daug ko gali pamokyti istorija. Prieš keturis šimtus metų Katalikų Bažnyčia ant laužo sudegino Giordano Bruno; vienas iš jo nusikaltimų buvo tas, kad jis skelbė egzistuojant daugelį apgyvendintų pasaulių. Žmonėms, kurių teologinės pažiūros rėmėsi Žemės ir jos gyvybės formų įvairovės kaip nepakartojamo stebuklo koncepcija, pati nežemiškos gyvybės vizija atrodė nepaprastai pavojinga. Tačiau šiandien galimybė, kad kitose visatos dalyse egzistuoja gyvybė, neturi kelti pavojaus mūsų dvasinei sričiai. Kuo labiau esame įsitikinę, kad gyvybės atsiradimas – tai natūralus procesas (arba kuo labiau jis organiškai susijęs su kosmine tvarka), tuo protingiau ir išradingiau sutvarkyta (o gal ir "suprojektuota") atrodo visata.


"The Atlantic", 2003 rugsėjis
Vertė Vitalijus Šarkovas

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


22405. zetas2004-10-04 10:26
hmm...kvailokas straipsnis. ir apskritai narplioti atsiradimo teorijas yra lekshta. pav ash net negaliu paaishkinti ish kur internete atsiranda foto. revoliucionuojanchiame pavidale. tinklapis.lt/tomtomtom

22406. ebola :-( 2004-10-04 10:37
Popsucha.Geriau koki Fomina butu paspausdine tada jau.Cia gi toks bliudas, kad net neina skaityti normaliai.

22408. cosmo2004-10-04 12:27
straipsnis- išpūstas šlamštas, tačiau gerai, kad pagaliau po truputį žmonės pastebi šias temas, pavadinkim, kosmines; nors lietuviškam internete jos plačiai skamba jau daug metų, kaip kad www.nso.lt ar gyvas.sapnas.net , beje ten nemažai filosofinių svarstymų, puikių lankytojų pamastymų / nykiems skeptimas nerekomenduotina;

22409. zt2004-10-04 12:39
Oi oi, ebola, pats kada nors apie tai mąstei?

22421. po palme2004-10-04 18:19
Ideja apie Kristu, skraidanti is vienos planetos i kita ir mirstanti uz ju gyventojus, (zinoma, pries tai jie turejo nusideti),gana idomi. Galima butu ji klonuoti, kad visiems uztektu ir jam nereiktu tiek vargintis.

22422. zetui2004-10-04 19:04
hmm... kvailokas... lekshtas... Ar tinklapis.lt/tomtomtom taip pat tiktai ant juoko? Nesuradau. Tik pora SA straipsniu, kuriuose buvo paminetas; idomu.

22423. varna2004-10-04 19:06
Absoliutus šūdas. Sakyčiau - šūdo etalonas.

22425. po palmei2004-10-04 20:05
Kristui tikrai jau nebereikia tiek vargintis; seniai tas jau yra palikta kitiems. Kaip tiktai siuo momentu skaitau Urs von Balthasaro "Pirmaji zvilgsni i Adrienne von Speyr" (angliskai) - apie sveicaru gydytoja, Bazelio profesoriaus zmona, kuri ne tik maldoje "keliaudavo" po visa zeme (karo metu po koncentracijos stovyklas: p.39), bet ir istisus desimtmecius nuolatos isgyvendavo mirti uz kitus (p.44). Daugiau internete.

22432. Queer :-( 2004-10-04 21:14
Kaip čia yra, kad kiekviename numeryje vis kretiniškesni tekstai...

22434. Queer ?2004-10-04 21:55
"Queer" - keistas, itartinas, etc. Bet zodzio "kretiniskesnis" interneto Lietuviu kalbos zodyne neradau.

22438. Nesvarbu2004-10-04 23:21
Na, panasu, kad autorius raso (ir apzvelgia diskusijas gyvybes kosmose klausimu) is pareigos savo tevu krikscioniskam tikejimui. Be to, is pareigos savo, mokslininko, profesijai. Nematyti susimastymo aistros. Nematyti, kad autoriui svarbu: yra Marse gyvybe ir kokias dogmas ji koreguotu. Nesvarbu. O jei nesvarbu lektoriui, nesvarbu ir klausytojams.

22439. SVARBU!2004-10-04 23:58
Rupestingai, ramiai ir inteligentiskai pareiksta nuomone. PUIKU - kad tik daugiau tokiu! Man atrodo, jei ir ne kiekvienu numeriu, bet visumoje SA pamazu gereja. Nenuostabu, kad tie, kurie jokios pazangos daryti nebesugeba, pamazu jauciasi vis nesmagiau.

22442. po palme2004-10-05 00:53
Kazkaip pasidare idomu: o kokie gi straipsniai turetu buti Satenuose? Dar vienas pastebejimas, kad tie, taip vadinami lekstieji straipsniai, paprastai sukelia daugiausia diskusiju. Keista matyti, kad tas ju lekstumas uzkabina kazkokias gelmes, kad net ...sudas...slamstas...kretiniskumas...bliudas... islenda.

22443. >22425 nuo po palme2004-10-05 00:55
Turejau omenyje tarpgalaktines keliones, arba bent jau tarpplanetines :).

22451. IVS2004-10-05 06:38
Man atrodo cia supainiotos ( arba neatskirtos) dvi savokos "Dievas" ir "Kristus". Dievo buvimui jokio pavojaus nera bet kokiu atveju, o Kristus buvo skirtas konkreciam laikotarpiui ir vietai. Zaliu zmogeliuku gal ne nereikejo "atpirkti", juk ju Adomas ir Ieva gal nesuede to obuolio ir aplamai pas juos viskas vyko kitaip. Ir jau visai nesupratau, kodel tik humanoidinems "nežemiškoms būtybėms pažįstami tokie dalykai kaip nuodėmė, sąžinė, etinės dilemos ir mirties baimė"? O jei jau trikampio formos, tai jau ir nezinos, kas yra kysiai? Tik labai ribotos fantazijos zmonems kyla straipsnyje minetos problemos ir klausimai. Nesigincysiu, kad kataliku teologu fantazija gana stabari, bet tai niekaip negresia Dievui is esmes.

22453. Vardas2004-10-05 08:59
Žiūrint kokiam Dievui. Kas tas Dievas iš esmės? katalikai juk ir supranta Dievą kaip šv. dvasią, nužengusią ant Marijos, kuri po to pati ir pagimdė tą Dievą - Kristų, kurį vėliau ir paaukojo pats Dievas. Aš Dievą suprantu kitaip...

22458. ezonet2004-10-05 10:00
taip, viena, kas pažangu, kad pati tema pajudinta, manua tai ji kelia diskusiją, ne konkrečiai straipsnis, kaip tekstas. Yra teisesnių, aštresnių ir įdomesnių šiomis temomis, gal kada ir tokie prasiverš į paviršių, kol kas tai lieka lietuviško ezoterneto undergrounde :), kaip kad Drunvalo Melchizedek`o Šimtoji bezdžionė, manu visai tiktų kad ir Šiaurės Atėnams, nepaisant daugelio gal būt konservatyvesnių skaitytojų ir pan. http://gyvas.sapnas.net/index.php?cat=9&item=44 http://www.lithuanian.net/music/lukas.htm

22460. zetas2004-10-05 10:10
visi chia esantys suvokia: dievas - cirkas. kampas tame kad reishkinys turi visuomene subalansuojanti ir jos dali psixotropishkai veikianti elementa. tik todel mokslas nesumala religijos su shudais...bet man labiau patinka fontanai

22461. Afrika :-) 2004-10-05 10:14
nors straipsnis kiek ištęstas, bet visai nieko.

22463. kaimietė2004-10-05 10:37
Man labai patinka aprašoma situacija. Mokslininkai savo tyrimų eigoje prašvinta kosminiu religingumu, o teologai priversti spirgėti naujoms sąlygoms pritaikydami savo aiškinimus, kurie, pasirodo, niekada nebuvo universalūs, o keičiami pagal situaciją. Dabar tai tik tampa akivaizdžiau.

22472. kaimietė2004-10-05 13:07
Pastebėjimas. Veikiantis instrumentas natūraliam religingumui pasiekti - tapti Einšteino lygio mokslininku...

22477. 22004-10-05 13:42
Dievas - ne cirkas. o SA siulyciau isisteigti fantastikos skyreli, pop nesamonem spausdinti .

22483. >22425 po palmei2004-10-05 14:39
To nepamirsau. Man tik pirmoje vietoje pries akis, buvo VIENAS LABAI KONKRETUS ASMUO. Nes jei si gydytoja bei rasytoja, budama savo bute Bazelyje, TIKRAI (?) galedavo buti ir kitur kur ji budavo reikalinga (su ligoniais, kaliniais; vienuolynuose, Romoje, pietu Prancuzijoje), tada - jeigu tam butu buves TIKRAS REIKALAS - ar neatrodytu, kad ji lengvai butu galejus buti ir bet kur VISAME KOSMOSE (gal net ir "visame laike"?). Panasus ivykiai juk yra aprasomi ir apie kitus ("daugiau ar maziau sventus") asmenis. Ir nevien tiktai apie krikscionis: MEDZIAGOS TIKSLAS YRA BUTI DVASIOS IRANKIU ("isikunijimu").

22508. Korra2004-10-06 09:49
Man patiko.

22519. Rūta2004-10-06 12:36
Perskaičiau, bet neužsiliko, per tris dienas pamiršau visai, reiks ginkmedžio arbatos pagert:))

22520. J. :-) 2004-10-06 12:56
Puikus straipsnis! O tai, kad jis sukėlė daugelio komentatorių susierzinimą tik rodo, kad Lietuva religingų žmonių (katalikų) kraštas. Įdomu, kokius komentarus iššauktų toks straipsinis musulmoniškoj valstybėj?

22523. Edma2004-10-06 14:17
From The Urantia Book: Your world, Urantia, is one of many similar inhabited planets which comprise the local universe of Nebadon. This universe, together with similar creations, makes up the superuniverse of Orvonton, from whose capital, Uversa, our commission hails. Orvonton is one of the seven evolutionary superuniverses of time and space which circle the never-beginning, never-ending creation of divine perfection the central universe of Havona. At the heart of this eternal and central universe is the stationary Isle of paradise, the geographic center of infinity and the dwelling place of the eternal God. [1:5] >> http://www.urantia.org/index.html Pasaulis yra Dieviškas. Suvokime savo asmenybės dvasinę evoliuciją ir gyvenimas taps prasmingas.

22529. kaimietė2004-10-06 15:08
Edma, Kaip pastebėjau, tu jau ne pirmą kartą rekomenduoji savo mėgstamą knygą. Ji turėjo tau didelės įtakos? Ji pakeitė tavo gyvenimą? Tu tapai išmintingesnis, visavertiškesnis? Tai ar negalėtum pareikšti savo nuomonę apie šiame ŠA numeryje spausdinamus dalykus? Lai tavo lūpomis kalba Urantijos išmintis. Jei tai pajusiu, pulsiu skaityti, o kol kas panašu, kad išmokai tik "copy/paste".

22531. Bazelis2004-10-06 15:21
Ar ta Adrienne von Speyr knyga galima kur pamatyti Vilniuje? VUB kataloge radau net 26 jos knygas, bet visos vokiskos.

22535. Co2004-10-06 16:37
Urantia neabejotinai turi išminties, kiekvienam savi keliai į ją, panašių šaltinių yra daugybė; gaila visuomenėje labai atskirti "ezoteriniai" ar "moksliniai" tekstai, pagal tai išsivaikštoma į stovyklas; kartasi anomalijos pateikiamos kaip menas ir tai žiūrėk praeina: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3013&kas=straipsnis&st_id=5255 bet jumoras visad vietoj, ir sveikas apmastymas;

22537. Saulius -> 22523, 225292004-10-06 17:08
Skaičiau tą Edmos citatą ir po kiekvieno sakinio vis klausiau: "na ir kas?..."; tačiau po tos citatos pateikti 2 asmeniniai sakinukai - tikrai yra tikrai prasmingi; tad, gerb. kaimiete, skaitykit tai ką kritikuojat iki galo; ne vien "copy/paste" Edma moka :-)
Taip jau yra, kad išmintingi žodžiai nepasiruošusiam tai išgirsti - skamba trivialiai, nuobodžiai, neįdomiai, etc. Į tai geras atsakymas, kaip buvo parašyta prieš daugel metų prie vienos ypač gilios, bet kartu ir paprastos frazės apie pasaulio vienumą: "tai parašius - plunksna nulūžo".

22538. kaimietė2004-10-06 17:17
Sauliau, perskaičiau Edmos žinutę iki galo. Nesu tikra, kad tie paskutiniai žodžiai Edmos. Nematau jo. Aukštomis frazėmis kiekvienas gali prisidengti. O pasakyk paprastai... Ir pamatysim, kas yra kas.

22539. Saulius2004-10-06 17:22
Tiesiog be pagrindo prie Edmos kabinėjatės: čia ne kokios išminčių varžybos; ir jo komentaras visai į temą: pasidalino su mumis tuo, ką APIE ŠIAME STAIPSNYJE APTARIAMUS dalykus rašo Urantia - ir tiek. Dėkui jam - ir nėra ko piktintis.
Beje, "jūsų lūpomis kalbančios" didelės išminties - deja, nepastebėjau; tuo tarpu tikrai Kaimienei tuščiažodžiauti nederėtų

22540. P.S. prie 225392004-10-06 17:28
Rašote: "Ir pamatysim, kas yra kas." -> nieko jūs nepamatysite, jei užsispyrusiai nenorėsite pamatyti; jei jums labiau rūpės pašnekovą sukritikuoti, o ne suprasti.

22544. po palme2004-10-06 17:55
Atenuose buvo tokia vieta, kur kiekvienas galedavo ateiti ir pasakyti savo nuomone, o kiti pasiklausydavo ir pareiksdavo savaja. Garbusis Volteras sake: as nesutinku su tavo nuomone, bet visomis jegomis ginsiu tavo teise ja issakyti. Take it easy, tegul ir pas mus buna Atenai, kad ir Siaures ir dar Marijos zemej.

22549. po palme2004-10-06 18:27
tulam Povilui atenieciai, po to kai jis isdeste savo teorija, pasake: taves paklausysim kita karta. Todel jie ir vadinami vakaru kulturos pradininkais, nes atsisake grizti i rytus, todel jie Pauliui ir pasiule nesivarginti. Straipsnis ta prasme geras, kad timptelna mus vakaruosna, kas mums, Marijos zemes gyventojams, ismokytiems nemyleti saves ir sio gyvenimo yra labai sunku padaryti.

22552. po palmei2004-10-06 19:28
Pradejau ieskoti tos vietos vardo, suradau. AREOPAGAS! Tai ten gi buvo pakviestas (ar greiciau nelabai mandagiai nuvestas) tas "plepys" ir "svetimu demonu skelbejas" (apastalas) Paulius. Perskaiciau visa ta istorija - jo kalba (Apd 17,22-31)taip nuostabiai CIA tiktu, kad beveik noretusi ja istisai pakartoti. Vieni tikrai ir vel "imtu tyciotis", kiti - gal ir vel sakytu "iki pasimatymo"! :-))

22558. Edmui :-) 2004-10-06 21:23
Aciu, atsiverciau Urantijos svetaine, perzvelgiau; atsispausdinau eile puslapiu. Labai idomu, ypac kad yra ir atstovo Vilniuje pavarde. As pats gi jau virs menesio skaitau "Meditations on the Tarot: A Journey into Christan Hermeticism" (www.medtarot.freeserve.co.uk).Knyga atrodo taip pat gana placiai pasaulyje paplitusi; yra ir rusiskai. Bet kam tiktai uzsimenu - atrodytu lyg Lietuvoj apie ja dar niekas negirdejo. Gal zino kas kokia nors jos diskusiju ar mastymo grupe Kaune ar Vilniuje?

22561. to Edmui2004-10-07 01:29
zhinau viena diskusiju grupe bet ji ish chikagos. shtai ju telefonas http://www.ore.lt/phorum/read.php?f=16&i=47081&t=47081

22562. >22561.to Edmui2004-10-07 02:05
Nurodytu adresu atsidare "zeto" kurinys "Balsuok Uzh Mama Lietuva". Ilgokai ieskojau toliau - bet niekur ten nieko panasaus i Tarot grupe nesuradau. Nei Vilniuje nei Chikagoje. Laukti daugiau?

22570. cosmomind2004-10-07 09:22
jei neišsigąsit antraštinio puslapio, tai labai demokratiška diskursijų grupė yra ir čia: www.nso.lt yra vaikiškų pasisakymų, - yra ir labai stiprių; apie Urantia kaip tik tiktų;

22571. kaimietė>Sauliui2004-10-07 09:23
Saulius rašo:"nieko jūs nepamatysite, jei užsispyrusiai nenorėsite pamatyti; jei jums labiau rūpės pašnekovą sukritikuoti, o ne suprasti."

Aš kritikavau ne Edmą, o išreiškiau nuomonę apie knygos reklamavimo būdą. Dar daugiau. Išreiškiau norą Edmą pažinti, nes taip geriau galėčiau jį suprasti. Tik nesakyk, kad tam turėčiau perskaityti Urantiją. Ką pažinčiau? Edmą ar milijonus kitų tos knygos skaitytojų? O, gal, visi jie kirpti pagal vieną bliūdelį? Netikiu. Na, tiek to. Apsieisiu. …kad nevadintum užsispyrusia.

22577. Queer2004-10-07 11:48
Šios pseudomistinės-pseudomokslinės sapalionės man primena dvylikmečių "filosofavimą" po vakarienės: primityvu, naivu, juokinga ir neskoninga. Kokia "gilios sielos", išsiilgusios "atverti kosmoso paslaptis" lyrika! Esu labai sujaudintas širdingų vilčių prikelti seniai pasimirusį Dievulį New Age`o pavidalu. :D

22589. Queer`ui :-( 2004-10-07 14:29
Primityvu, naivu, juokinga ir neskoninga!!

22595. Queer`ui :-) 2004-10-07 16:30
"Pseudomistines-pseudomokslines sapaliones"? Tai bent protas (protelis)! Tai bent izvalga! Toliau tikrai jau nebera kur zengti. Ir nebereikia: VISKAS AISKU!!! Sveikinu!!

22604. Queer2004-10-07 17:55
Gratio. Labai įspūdinga ataka. Paprasta, aiški ir labai nuoširdi. :D

22611. IVS2004-10-07 19:06
Queer, lengviausia viska pavadinti sapalionem, o tu isdestyk savo poziuri, duok nuorodas i nesapaliones. Aplamai, jei neturi, ka pasakyti, gali ir nesakyti. Parasyk : cia buvo Queer ir uzteks.

22612. as pats :-) 2004-10-07 19:33
Tekstas ish esmes idomus, tik gal su statistiniu skaitytoju komentarais neviskas tvarkoje.

22614. Amžinoji oponentė Sauliui M.,matematikui irgi marsiečiui :-) 2004-10-07 19:45
Fizkult priviet. Smagu, kad sugrįžai, ir smagu, kad nesikeiti:), taigi esi neteisus ...kaip visada. Paties noras įgelti priekabiems, piktiems, kritiškiems ir ypačiai pagiežingiems (tavo žodžiai,tiesa?:) žydryniečiams - būtų sveikintinas, jei ne vienas bet . Sieki abstraktaus teisingumo/tiesos, visiškai neįsikirsdamas/neįsigilindamas į konkrečią situaciją ir konkrečius žmones. Tu jų/mūsų neprisimeni ir nejauti, nes mes/jie tau- pofigu tuman. Neteisinga. Gal tu marsietis? Vėl pareikalausi įrodymų, argumentų? Prašau: visus tuos metus, kol gyvuoja žydrynė, Edma yra su mumis. Kaip praskrendantis meteoritas. Urantas. Mažiausiai dvidešimt kartų yra pamokinęs mumis skaityt Urantiją Booką. Į temą ir ne į temą. Edma užkoduotas reklamuoti Urantiją Booką,tai jo tarpgalaktinė misija. Daugiau nieko nėra pasakęs. Niekada. Ir jei tu, Sauluže, nurodysi bent vieną Edmos komentarą, ...kuriame nebūtų reklamuojama Urantija,prisiekiu- įtikėsiu marsiečiais ir marsizmu.:)

22615. p.s. Saulužei :-) 2004-10-07 20:21
Čia tau,muzikos mylėtojau: nepražiopsok 8d. koncerto filharmoj. Superinis ansamblis "Cantus Colln" irgi "Pamąstymai apie gyvenimą ir mirtį". XVII a. vokiečių kompozų religiniai koncertai ir motetai. Gera šiųmetė banchetto musicale, ania? ir Gaidą žada neblogą. Susimatysim:)

22617. Queer to IVS2004-10-07 21:13
Deja, gaišti laiko išsamiems tokių niekų komentarams neketinu. Galiu tik juoktis ir gailėtis, kaip juokiuosi iš jahovistų, paksistų ar nacių. Arba tų, kurie renka aukas "už tyrą meilę". Ar mano atsisakymas su jais komunikuoti rodo, kad neturiu, ką pasakyti, spręskite patys. Manau, kad diskusija reikalauja minimaliai bendro pagrindo, kitaip ji tiesiog beviltiška. Tas pats, kaip paaiškinti muilo opera besižavinčiai moterytei, kodėl man tokie produktai susižavėjimo nekelia.

22618. Queer2004-10-07 21:20
PVZ., straipsniūkštyje minimas Bruno sudegintas visai ne dėl daugelio pasaulių teorijos ar mokslinių tiesų, o dėl hermetizmo, magijos, pretenzijų į dievus ir atkaklaus krikščionių vadinimo asilais.

22619. Kirviu Kirvaitis2004-10-07 21:27
Urantia fignia, vo Turgalonas - va cia tai jega. Turgalonas susideda is astuoniolikos Zimalonu, kuriu didziausias Didysis Zimalonas GU, kurio cente tyvuliuoja tamsusis mirusiu sielu ezeras Zeldanas. Pasak Egipto shamanu genties- tupumashu legendos ezero pavirsium dreifuoja Ferado sala. Niekada nesustodamas ir niekados nesugrizdamas i ta pacia vieta Feradas klajoja per per visus Mega-Visatos Nuhago pasaulius. Taciau si kelione tera iliuzija - Feradas niekur nejuda ir nekeliauja, tai tera Deimantinio Vaiko - Dievo Nufitero sapnas. Tik nedaugeliui isrinktuju duota pazinti, kad Ferada visesiems laikams savo sirdyje ikalinusi Amzinojo Salcio Deive - Mutar. Ferado salos nera maciusi nei viena rahuno (taip musu vyresnieji dvasios broliai is Koniro planetos - fragubai vadina mus, Garabalo visatos devintosios dimensijos gyventojus) trecioji akis, nes ezera nuolat gaubia purpurinis rukas - Jutafa, nemari dvasine esybe (ketvirtos pakopos atralas) gimusi is nuzudyto archangelo-virago Xumato kuno, kuris palaidotas aukso kalno Puatgoro papedeje. Jo kapa saugo penki Deivalo Tamoko tarnai Kilabas, Dimaras, Zinra, Gediminas ir Tufardas. Ant Puatgoro kalno virsunes auga stebuklinga obelis, kuria fragubai vadina Fremistar, o kriaušes fragubu kalba - Nuderon. P.S. Visa yra vienis.

22620. Queer2004-10-07 21:31
Ir dar. Apie "pyktį ir pagiežą". Šūvis pro šalį, pyksta tokie šio teksto gynėjai, kaip 22595, o aš tik abejingai šypteliu. Neturiu nieko prieš tokių tekstų, jų gamintojų ir vartotojų egzistavimą (yra paklausa, bus ir pasiūla), bet jiems skirtinos atitinkamos vietos, tik tai ir norėjau parodyti.

22621. IVS2004-10-07 23:09
Oueer, o gaila, kad neturi laiko moterytei, besizavinciai muilo operom apsviesti ir paprotinti mandagiai, bet turi i marias laiko tustiems, nieko nesakantiems komentarams. O man va, negaila, laiko tavo sazinei pagrauzti :) Beje, anuose Satenuose diskusijoje apie vienos lyties asmenu santuokas, buvai zymiai nasesnis. Matyt, tai temai jau subrendes, o sitai - dar ne.

22622. Anjolė2004-10-07 23:19
Kuo toliau, tuo labiau Jumis žaviuosi, tačiau mane nustebino Jūsų replika Mantui A. "bernardinuose".

22623. >22558 Meditations on the Tarot2004-10-08 00:15
Is www.medtarot.freeserve.co.uk - tikrai atrodo labai idomi knyga; idomu butu isgirsti ir apie jos trukumus. Bet svarbiausia - kur gi ja Vilniuje ar Kaune galima pamatyti? Bibliotekose nera. Gal kas rekomenduotu koki "rimtos esoterines-hermenistines" literaturos knygyna?

22624. po palme2004-10-08 01:20
Jopstvairas, pasirodo ir Gediminas saugo Xumato kapa. Ir dar kartu su Zinra. Nu cia jau nebegali gincytis. Jauciu, kaip atsiveria mano trecioji akis.

22625. po palme.2004-10-08 01:37
Ceska su Zaratustra irgi, girdejau, ruosiasi eiti to kapo saugoti, reiktu ir kitiems paskelbti, gal panores prisijungti.

22626. A?2004-10-08 02:00
Pasidare idomu, kuo zavisi Anjole 22622?

22627. IVS2004-10-08 02:04
Ei, po palme, ar jau isigijai tuos triusikus? As cia neseniai toki durna kataloga varciau ir apie tave galvojau. Gal tau liudna be tu spalvotu triusiku?

22628. po palme2004-10-08 02:06
Amzinatilsi Vaisniene visada sakydavo: kai tik supervisata Orvontona pamatysi, lisk po kilimu ir dainuok liudnas dainas. Moteriske zinojo ka sako, viena ranka galedavo karve pamelzti, ka jau ten apie kosmosa ir kitas planetas sneket.

22630. po palme.2004-10-08 02:11
Aciu kad nors durna kataloga skaitydama tamsta mane atsimeni. Ten mano nuotrauka tikrai galejo buti. Triusikai kaip nulieti, zmones gatvej net atsigrezdami ziuri, o dar mano kojos, kaip pati zinai, irgi aki traukia. Vidurinej net buvau laimejes trecia vieta pagal grazuma, tikrai tikrai, trecia nuo virsaus.

22632. po palme2004-10-08 02:17
...jau saulele kopdama budino svieta, ir ziemos saltos triusus pargriaudama juokes

22633. Vidurnaktis2004-10-08 02:33
Vos atejo vidurnaktis... ir viskas praskydo... Ar nelaikas miegot?

22634. Nustebes2004-10-08 05:31
Mielieji, ale ir apstulbinot mane... O maniau Sateny auditorija protinga. Straipsnis, taip kaip cia pateiktas, be abejo rodosi popsucha, bet jei kas skaitet P. Davies, kontekstas cia visiskai kitas. Kalba eina apie fizikos problemas (Deivis), mokslines metodologijos (Poperis), chemijos (Prigoginas), logikos, informatikas, kurias trumpai nusakant, butu, kad visatos desniai is principo negali buti paaiskinti empyriskai pagristomis teorijomis. P. Davies cia gi randa dar ir empyriska tos "empyriskos impotencijos" irodyma. Ar jau nezinot senos epistemoogines Darwino problemos arba tikimybiniu problemu, kalbant apie gyvybes atsiradimo teorijas? Davies tiesa sakant cia pasirodo ne kaip "dievo ieskotojas", o kaip teleologijos tyrinetojas, jeigu norit. Sekmes!

22635. Amžinoji oponentė abr 2 Queer :-) 2004-10-08 10:49
Labai stebina Tamistos stebėjimasis šatėnais ir šatėniečiais. Tamista iš kokios planetos iškritęs? Didesnioji dalis šatėnų skaitytojų ir rašytojų - astralai ir kitokia briediatina. Visada taip buvo. Taigi skiriamasis šatėnų bruožas.Žiū, kultūrinės spaudos specifikos nepagauni? Gėda. Marija, marija, aš niekam neprasitariu,jog skaitau šatėnus. Draugai ir pažįstami pirštais užbadytų:) Ir tu neprasiplepėk. Vienas filozofijos dėstytojas pasakojo,kaip pirmakursį filosofijos studentą išgrūdoiš univieros. Už ką? Taigi rimtos diskusijos metu vaikis įterpė sakinį "...o hermis trismegistas sakė...":)

22641. Nuliudes2004-10-08 14:05
ale gerai sakai ! :-) tylesiu!

22643. >22558 Tarot2004-10-08 14:25
Kai ieskau ko apie anglisku knygu trukumus, pazvelgiu ir i www.amazon.com "reviews" - tikrumoje eiliniu skaitytoju ispudzius. Neretai jie ten ir labiausia gerbiamus "bestselerius" vykusiai saltu vandeniu perlieja. Prie "Meditations on the Tarot" tokiu radau septyniolika; nesigilinau (daugumoje labai geri). Tik paziurejau kaina: $15.37 uz 670 puslapiu. Ir Kaune butu galima gauti dar $9 pridejus. (Is Amerikos; is Anglijos zymiai brangiau!).

22645. cooldown amžinai oponentei2004-10-08 14:38
apie šatėnų briediatiną gerai pasakei; tik neaišku, kodėl reikia būti amžinai oponentei - jei kada kur pastebėsi adekvatų požiūrį gal jau nereikia taip oponuoti iš principo :)o tas filosofijos dėstytojas būtų šaunuolis, bet kad nelabai tikisi žinant filosofijos fakulteto biski kitokią, bet irgi briediatiną

22646. Nuliudes2004-10-08 14:48
Joooo...

22647. >22620 Queer`ui2004-10-08 14:50
Paskaicius tokia iskilminga invokacija tebuvo pagaves visai nepiktas ("dvylikmecio") juokas. Kuris su tekstu nieko bendro neturejo. Greiciau su pseudomoksliniu pasisaipymu is gyvenimo prasmes ieskanciu vaiku.

22649. cooldown nuliūdusiam2004-10-08 15:40
o ko čia taip liūdėti; Lietuvoje yra ne tik šatėnai, parulskis ir pan., vyksta Lietuvoje ir normalių intelektualinių pokalbių, bet jie užsimaskavę mažumėlę (gaila), o ir iš viso pasauliniu intelektualiniu gyvenimu geriausia domėtis, tada tikrai pralinksmėji. ps. na nebent dėl kitko liūdi:)

22650. N.b.n.liudes2004-10-08 16:02
Normalių intelektualinių pokalbių? - Paskaičius tą patį P. Davies arba bet kurį kitą, iškišantį galvą iš "mokslinio-karinio-prekybinio" komplekso, pvz., į muzikinį ar literatūrinį suvokimą, na, blogiausiu atveju, Foucault ar Chomskį, "intelektualinis" pokalbis nebetenka savo gražaus drabužio. Bet nuo jų gal ne taip pralinksmėji.

22651. cooldown2004-10-08 16:19
sorry, N.b.n.liudes, nelabai supratau, prie ko čia literatūra ir kompleksai; žiūrint, ko nori; nori literatūros, skaityk literatus, pvz Graham Green, nori poezijos skaityk poetus pvz Donelaitį ar Rilkę (bet ne Hedeggerį ar Šliogerį), nori cirko, žiūrėk meškas ant dviračio, skaityk Žukauskaitę ar eik į ŠMC, nori mokslo skaityk pirmiausiai mokslininkus pvz. Feynmaną ar pan. (bet ne Feyerabendą ar Lyotardą)

22653. Nbnl2004-10-08 16:42
Tiesiai į akį! Betgi Ničę (ar taip rašau?) negražu užsklęsti filosofijoje, o tas pats Davies čia (ŠA) neatrodo labai moksliškas. Foucault disertacija išvis per stebuklą praėjo, ir t.t. Kaip žinai, Šliogeris Rilkės nuo savęs irgi nestumia. Taigi pati postmodernistinė (geras ar blogas žodis?) tendencija verčia nebebijoti Green ir Donelaičio maišymo (nors tai iš tikrų juokinga), betgi, kita vertus, realybėje cirkas jau seniai karaliauja tarp vieniems ir kitiems švenčiausių vietų. O ką, dar tebeskauda? :)

22654. cooldown2004-10-08 17:05
realybėje cirkas nekaraliauja, cirkas karaliauja tik tam tikrose vietose, pats apžiūrėjau; jei žiūrima tik į cirkiškas vietas, tai čia jau žiūrinčiųjų problema ps. Davies, aišku, su mokslu neturi nieko bendro

22657. > 22634 Nuostabai :-) 2004-10-08 18:13
Malonu buvo skaityti, nes ir as cia neseniai. Ir jau ne karta buvau panasiai apstulbintas (daugiausia, gal - neitiketina savi-nieka!). Bet auditorija simpatiska, ir kai kuriems is jos, manau, tikrai galima atleisti (tuo labiau, kad visiskai tobulas dar ir as pats nesu). KONKRECIAI (nors gal ir vel apstulbinsiu) man butu malonu isgirsti, kas yra TELEOLOGIJA? Ir kuo ji nuo "dievo ieskojimo" (teologijos?) skiriasi? Kadangi kalba cia eina apie pacia pagrindine sio konkretaus Davies straipsnio esme - manau kokia 10 ar 20 eiluciu ir "mums visiems" tikrai butu ne pro sali.

22659. Queer to IVS2004-10-08 19:40
Sorry, apie "moterytę" kalbėjau abstrakčiai, nereikėjo prisitaikyti sau. Mane irgi stebina tokios komunikavimo problemos. Ką gi, esu tuščias, arogantiškas ir tingiu labdaringai rašinėti traktatus, visiems paaiškinančius, kodėl, pvz., Maironis nėra poetas. O sąžinės, kurią ketinote man pagraužti, deja, neturiu :))).

22660. >22531 BAZELIUI2004-10-08 19:41
Hans Urs von Balthasaro "First Glance at Adrienne von Speyr" Vilniaus Universiteto bibliotekoje bus uz triju savaiciu. Kartu ir Tobin Hart`o "The Secret Spiritual World of Children" - vienas is naujesniu sios naujos srities darbu (plg. www.amazon.com ar www.childspirit.net).

22662. Paul Davies2004-10-08 23:57
Tik ka visai netycia nelabius sugunde mane i google.com irasyti "Paul Davies". RESULTS: 58,700!!! Ar kas meginote? Reikes man bent dvieju dienu!! (O jau... vidurnaktis...)

22663. Paul Davies II2004-10-09 00:20
O as gavau 1,190,000!!! KATRO DABAR TIESA???

22664. cooldown2004-10-09 02:29
įvesk "fuck", dar ne tiek gausi :)

22668. nbnl2004-10-09 15:23
Teleology (Greek telos, "end"; logos, "discourse") is the science or doctrine that attempts to explain the universe in terms of ends or final causes. Teleology is based on the proposition that the universe has design and purpose. In Aristotelian philosophy, the explanation of, or justification for, a phenomenon or process is to be found not only in the immediate purpose or cause, but also in the "final cause" - the reason for which the phenomenon exists or was created. Teleologists oppose mechanistic interpretations of the universe that rely solely on organic development or natural causation.

22669. Agnostikas2004-10-09 15:46
Nusipezat jus kaip ir visi komentuotojai:)

22670. NBNL! :-) 2004-10-09 15:53
PUIKU, ACIU LABAI! O taip pat mane LABAI nustebino tie 58,700 i www.google.com "Paul Davies" ivedus!

22671. Gnostikas2004-10-09 16:18
Agnostikui: Nors as ir VISKA ZINAU - bet... zodzio "nusipezat" kazkaip tai dar niekad nesu girdejes. Paaiskinkite - gali buti reikalinga zinoti ir tiems "visiems komentuotojams"? :-))

22673. Paul Davies III2004-10-09 20:30
Mane taip pat labai nustebino medziaga apie Paul Davies google.com. Ji keicia mano zvilgsni ir i si straipsni ir sias diskusijas. Kodel niekas is "musu visaziniu" nieko apie ja neuzsimine jau savaites pradzioje? Ateityje reiketu ta tureti mintyje. (O galgi TIKRAI apie ja niekas nieko nezinojo??).

22674. Vaikai Atenuose2004-10-09 23:08
Sio numerio Paul Davies straipsni treciaji karta skaitysiu rytoj. Dabar amazon.com (22660) baigiau skaityti devynias "Vaiku dvasinio gyvenimo" apzvalgas. Gyvenimo - kuri ne tik vaikai nuo musu, bet kuri daznai ir mes patys nuo saves slepiame: jo gedijames, ji tylomis pajuokiame ir ji slopiname. Taip ne tik saves paciu - bet ir visos planetos kurybingumo istakas uzgniauzdami. Galvojau - juk TIKRAI yra vaiku, kurie ir cia - ateina ir iseina; tylomis, niekam is musu negirdint ir nematant. Ir kas cia ju laukia; ko jie cia iesko - ir ka jie cia - Atenuose - atranda.

22675. Vaikai Kalifornijoje2004-10-10 02:00
Gal bus kam idomu, kad SIANDIENA Asilomare, prie Monterejaus ilankos, baigiasi ketvirtadieni prasidejusi "Second Annual North American Conference on Children`s Spirituality".

22678. zioma to asia2004-10-10 13:46
Per savo iiiiiiiiiiilga gyvenima maziau dvasingu sutverimu uz vaikus neteko sutikti:(

22680. Meditations on the Tarot2004-10-10 14:09
22558.22623.22643. VU biblioteka netrukus gaus Anonymous (Nezinomojo) "MEDITATIONS ON THE TAROT: A Journey into Christian Hermeticism"(2002). Afterword by Cardinal Hans Urs von Balthasar (www.medtarot.freeserve.co.uk/balthasar.htm). Dvasingumas vieno is suaugusiu akimis.

22685. ziomai2004-10-10 17:47
Idomu ka sakytu "tas musu draugas Baltazaras"? Bet manau: kiekvieno musu patirtis kitokia. Kristaus buvo net visiskai atvirkscia - ar ne ta jis turejo mintyje, pazadedamas, kad "ne vaikai" i jo karalyste neieis?

22686. ziomai dar2004-10-10 18:07
Dar man prisimine ir Ashley Montagu knyga "Growing Young". Kurioje sis mokslininkas irodineja, kad zmonijos ateitis priklauso nuo samoningo "vaikiskuju" biologiniu bruozu ugdymo. Ziurejau: VUB neradau - bet ja turi Kauno VDU.

22689. Baltazaras2004-10-10 18:30
TIK IDOMU. Ar "tas musu draugas" su barzda ar be barzdos?

22691. Ashley Montagu2004-10-10 19:17
VDU turi ir vienos jo paskaitos vaizdajuoste. Maciau; labai simpatiskas ir LABAI savarankiskas tipas. Uz jo "Natural Superiority of Women" vyrai ji turetu sudeginti ant lauzo!!

22692. The Extra Terrestrial2004-10-10 22:50
Sio Paul Davies populiaraus straipsnio originalus vardas buvo "E.T. and God: Could Earthly Religions Survive the Discovery of Life Elsewhere in the Universe?". Ivedus "ET and God" i Google, galima rasti ir jo angliska teksta ir eile ivairaus lygio diskusiju.

22693. ViP2004-10-10 22:53
Buvo galima straipsnį iki galo išversti lietuvių kalbon. Dabar tik kokie 55% vertimo. Vargas, ne skaitymas. Bet, kai gale randi, kad Šarikovas vertė...

22694. E.T.2004-10-10 23:22
Cia dar del to Davies straipsnio komentaru ar diskusiju internete. Mano demesi atkreipe MetaFilter (www.metafilter.com/mefi/28419).

22699. valytoja2004-10-11 09:19
na štai, paul davies - dievas, tikras naujas intelektualų dievukas; lietuviai negali be autoritetų; geriau įsiveskit ET and Bible, arba Bible + UFO ir į paėčią temą atkreipkit dėmesį;

22765. Saulius -> 22614, 226152004-10-12 13:05
Dėkui už draugiškumą; bet - deja tik dabar perskaičiau; nieko - ne pirmas, ne paskutinis geras koncertas Vilniuje. Aš tai savo "baterijas užsikroviau" ilgam PUIKIUOJU 09.23 d. Vivaldžio koncertu. Beje, kai rečiau lankaisi - gilesnis poveikis.
Dėl pokalbio apie Edmą/Urantiją: kaip nekeista, šį kartą PILNAI jums pritariu :-) Iš tikro, retokai į ŠAtėnus užklystu, tai visų čia vykstančių pokalbių konteksto nežinau, tad ir reaguoju į konkrečius užsipuolimų atvejus BE JŲ KONTEKSTO. Bet vistiek: jei čia pasisakanti liaudis turėtų mažiau, kaip sakote, "piktumo ir pagiežingumo" - toliau galėtume pažengti aiškindamiesi esmes, mažiau nuslydinėtume į beprasmius (kartais netgi tulžingus=nuodingus) plepalus. Viso !

22766. p.s. -> 22614, 226152004-10-12 13:19
((toli gražu ne iš matematikos "duoną valgau", ir ne matematika mano hobi; nors pagarbumą jai jaučiu - "matematiku" mane vadinti netikslu :-)

22767. Saulius -> 22571.2004-10-12 13:21
Atsiimu visus savo kaltinimus jums

22787. Netycia atsiverciau ir...2004-10-12 18:17
kaip idomu!! O as tai jau tikrai maniau, kad si diskusija C I A su Simtaja Bezdzione ir pasibaige!? ("valytoja" supras ir man atleis... :-). Atsiliepimas i ViP informacija jau vakar buvo laiskuose (22716). "Rytinei 09:19 valytojai" atsake "Vakarine 20:43 valytoja". O siandien ViP buvo garbingai ir vel paminetas NET DU KARTUS - 14:42 ir 16:44. Nors gal kai kuriems ir sunkiai pastebimas kytru mergu (gauruotu koju skutimo-neskutimo) postfeministines emancipacijos problematikoje.

22810. valytoja2004-10-13 09:47
ačiū už dėmesį,22741, taip UFO - ir aš turėjau kiek kita prasme, nei sakykim, ufologai, tiesiog dažnai viskas rūšiuojama šiuo terminu, bet yra kategorija: UFO and it`s spiritual backgroung, NSO ir jo dvasinė esmė, ta sritis kažkada ir privertė viska išvyst kitaip, taip, žinau minėtą Vatikano medžiaga, įspūdinga, tiesa; teisiog verta ramiai praplėsti akirati, praplėsti sąmonę ir atnmesti tą "žmogaus - kūrinijos karūnos" dogmą, yra be galo daug pasaulių, be galo daug būtybių, bet net ne tame esmė, kiekvieno vidinė pažanga - svarbiausia, o patikėkit, visas (gal būt skeptikų vadinamas) "kosminis atsivertimas" duotų kiekvienam daug gerų polėkių bei kūrybiškumo, galėčiau atskleist su savim susietų nuorodų, kad pademonstruot; sėkmės visiems! kol kas ankstesnė nuoroda, su kuria dabar neturiu pilnų sąsajų, bet ten taip pat daug įdomybių: www.nso.lt

22874. ViP ir Sarkovas2004-10-13 23:11
>22693 ViP raso, kad Sarkovas isverte sio straipsnio "tik kokius 55%". Straipsnis mane buvo labai sudomines; si ryta atsispausdinau jo angliska originala (www.nidsci.org/pdf/davies.pdf)ir rupestingai (jau trecia karta) perskaiciau. Ir nustebau - nieko naujo neradau! Lyginau ji su vertimu - Sarkovo vertimas labai geras; praleidimai neesminiai ir daugiau 5% nesiekia. Ta kiekvienas dabar gali pats pasitikrinti; ViP turetu savo teigini atitaisyti.

22944. vip2004-10-14 21:27
Matyt, buvau neteisingai suprastas. Galvoje turėjau ne kiek straipsnio išversta, o kiek lietuvių kalbos jame. O 55% tai kiek hiperbolizuota, bo mam sklonnosci do przesady.

22984. Rytinei valytojai2004-10-15 17:14
Cia "Vakarinis 22741". Matau, kad yra zmoniu, kurie i si puslapi sugrizta; noriu ir jiems trumpai pakartoti ka "laiskuose" ten (bei 22848) sakiau. Niekados "Ufams" netikejau, straipsniu apie juos vengdavau. Bet... "Paul Davies sudomintas, bei Rytines V. paskatintas", atsiverciau ir perskaiciau Romos monsinjoro CORRADO BALDUCCI straipsni: "UFOs and Extraterrestrials: A PROBLEM for the Church?" (www.ufoevidence.org/documents/doc814.htm). Sis demonologijos bei parapsichologijos ekspertas ten teigia, kad JOKIOS PROBLEMOS nera. Savo nuomone paremia eile saltiniu; straipsnio gale yra prideta ir "musu straipsnio" jezuito, Vatikano astronomo George Coyne, zodziai: "It is madness to believe man is alone"! ("Beprotybe manyti, kad mes kosmose vieni"!). Angliskai mokantiems - verta paskaityti.

23064. Kontaktas2004-10-17 00:40
Kas perskaite viska iki cia...:-), butinai turetu dar pamatyti ir filma "Kontaktas" (http://us.imdb.com/Title?0118884) - kurioje "viska", apie ka cia kalbama, labai vykusiai ir kurybingai atvaizdavo Jodie Foster ir Robertas Zemeckis.

23091. X..X. :-) 2004-10-17 18:18
X.X. Kodėl visame pasaulyje taip propaguojamas melagingas UFO fenomenas? (Tai neliečia gyvybės kosmose klausimo.)Galbūt tam, kad įvykus Kristaus su angelais Atėjimui, būtų aiškinama, mėginant "suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius" (Mt 24,24), jog tai tik ufonautai.

23093. St. Antonio2004-10-17 18:34
neskaičiau nei šūdo straipsnio, nei šūdo komentarų, vat tai tau. o kodėl manote, X..X., kad šįkart Kristus pasivers žaliu žmogeliuku ir šaudys su pistalietu? Ateis kaip savas bičas ir išrašys visiems, kad maža nepasirodys. Nu gal atvyks gražiai apsirengęs, panų atsives, o gal...karoče, net nežinau, kaip jis turėtų ateit, kad aš juo nepatikėčiau :)) Įtariu, Kristui antras atėjimas bus žiauresnis už pirmąjį, nes čia jam nereiks nieko įrodinėti. Kokie nors korešai budistai ar panašūs klaidatikiai tik linkčios jam ir sakys: jojo, kietas tu, bet mes tokių dešimtis turim. Pizda tikėjimui, amen krikščionybei.

23120. > 230932004-10-18 02:58
Kiekvienas mes matome ir tikime pagal tai KOKIE ESAME patys. Gaila. Bet kam gi cia dar sventuoju Antanu dangstytis? Nejaugi pats taip savo tikrojo vardo bijai?

23126. Sh. Das (23093)2004-10-18 09:32
Nei Sh.do neskaite, nei sh.do neparase. Nei spalvos, nei kvapo. Geriau liktu tupeti savame garde.

23494. Atsakymai2004-10-22 01:58
I X.X. klausima apie "melagingus UFO komentarus" yra jau atsakyta Corrado Balducci (22984) straipsnyje. I paskutinius gi tris inasus (ir eile panasiu ankstyvesniu) atsako Vytautas V. Landsbergis savo, iki siol jau 466 atsiliepimu sulaukusiame, treciadienio straipsnyje "Apie komentarus ir komentatorius" (http://www.delfi.lt/archive/index.php?id=5320105). Pavadindamas juos "psichologinio pazinimo jura" ir "tautinio mentaliteto poezija".

23496. X.X.2004-10-22 07:41
X.X. to 23494 Reikėtų skirti fenomeną nuo komentaro.

23533. Teisingai2004-10-22 20:44
> X.X.496. Teisingai. Issiuntes ir as pastebejau, kad ne ta zodi irasiau. Suklydau gal todel, kad pradzioje norejau rasyti "apie melagingus UFO LIUDIJIMUS", bet paskui nusprendziau "nebesigilinti". Pats faktas, patirtis, FENOMENAS - gali juk tik buti ar nebuti. MELAGINGAS, sugalvotas, netikslus - gali buti tik tos ar kitos patirties ar fenomeno APRASYMAS. Balducci mano, "kad kas liecia UFO yra ir TIESOS". Trumpai atsako: "dauguma gal ir MELUOJA - bet NE VISI!"

23550. X.X.2004-10-23 20:32
Apie UFO yra daugybė (ne tik Balducci) knygų, straipsnių, TV laidų. Yra už (tokių sutikau daugiau, kadangi informacijos apie tikrą tiesą pasaulyje yra žymiai mažiau)ir prieš. Kaip ir kitais atvejais, kuomet patys neturime pakankamai argumentų, turime prisiminti, jog tiesa priimama širdimi, o ne tik protu. Protas gali būti patarėju, tačiau ką jis gali patarti, kuomet ant vienos svarstyklių lėkštės guli kalnai informacijos už, o ant kitos - prieš. Šiuo fenomenu domėjausi dar prieš 30 metų.Tik nesenai priėjau tokios gana netradicinės nuomonės. Ar ji teisinga gal spėsime įsitikinti dar šiame gyvenime, o gal ir ne.

23727. Edituxx :-) 2004-10-27 14:34
bandysiu si straipsni ideti i savo 12 klases referata.

23780. >Meditations on the Tarot 226802004-10-28 20:37
Kodel neveikia si ("Baltazaro") nuoroda? Klaidingas irasas?

23894. Trys knygos2004-11-03 14:23
Trys cia paminetos knygos: "First Glance at Adrienne von Speyr" (22425), "The Secret Spiritual World of Children" (22674) ir "Meditations on the Tarot" (23780) yra Vilniaus Universiteto bibliotekoje. (Nuoroda http://www.medtarot.freeserve.co.uk/balthasar.htm pradejo veikti vel.)

23963. Saulius2004-11-06 22:10
Labai reikia Edmos adreso. Visu atsiprasau, kad isokau i jusu tarukini, bet labai reikai Edmos adreso. Edma, "jei tu gyvas atplauk pieno puta..." :)

25530. resident2004-12-02 00:37
o kodel gi negalima laikyti, kad zmonija apturejo kristu ta akimirka kuomet tam .. tarkime atejo laikas ar "salygine branda" - tebunie ir su visomis is to sekanciomis pasekmemis? gal marso fauna DIEVO sunu "zurandusi-ku" JAU uzmirso pries n metu (tarkim rado budu kaip pribaigt jezaus analoga kaip nors kitap nei zemieciai)??? cia jei kartais marso mikrobai pasirodytu rimtesniais nei gimtieji, tautiniai.

29027. Rafresh2005-01-23 21:27
kokia yra oficiali vatikano svetaine?

31441. Kosmoso sudievinimas >255302005-03-15 23:22
Uzbaigus "Taroto mastymus" (nuostabi knyga!) kilo mintis vel pazvelgti cia. Pasijutau kaip kitoje planetoje; pries ketverta menesiu iskeliavusiame erdvelaivyje. Kuriame niekas, niekas per ta laika nepasikeite - viskas atrodo gyva ir nauja kaip tada. Netgi ir visi to meto rysiai su pasauliu islaikyti. Patikrinau. Neatsiliepe tik 23494: Vytautas Landsbergis "Apie DELFI komentarus". Dabar jis gyvena http://www.delfi.lt/archive/index.php?ndate=1098219600 (jo komentaru skaicius pasieke 497). Na o naujam sio erdvelaivio "residentui" (ilipusiam menesi veliau) - ir visiems, kurie kosmoso evoliucija, zmonijos branda bei Kristaus "laiku" ir toliau domisi - siulau susipazinti dar ir su Teilhard`o de Charden`o nuomone: http://www.wie.org/j19/teilhard.asp?pf=1 . Pagal kuri Kristus atejo ne mus i dangu nuvesti - bet noredamas ir Zeme, ir visa kosmosa SUDIEVINTI. Ir kuris si savo plana - ar mes norim ar nenorim - ramiai ir pamazu sau tebevykdo toliau.

31528. Vatikanas >290272005-03-18 19:54
Kokia yra oficiali Vatikano svetaine? http://www.vatican.va . Sekmes!

78641. valekas2007-03-24 23:21
Reikia taip suprasti pagal Biblija: Tikėjimu suvokiame, kad pasauliai, buvo sukurti Dievo žodžiu (1 Mozės knyga).Čia nėra pasakyta,kokie tie pasauliai gyvenami ar negyvenami, nes mokslininkai - astronomai atrado net 215 kitų žvaigždžių planetų, ir visos šios atrastos planetos yra daug kartų didesnės už mūsų Saulės sistemos planetą Jupiterį. Visos jos yra karštos ir skrieja daug arčiau savo žvaigždžių. Kol kas dar nerasta Žemės dydžio planeta. Tačiau astronomau jau rado Nėptūno dydžio Žemės seserį. ir vadinamos superžemėmis. Gyvybę bakterijų forma galima atrasti tik tokiu atveju:kai planeta maždaug Žemės dydžio arba kiek didesnė skrieja apie G klasės spektrinę žvaigždę;planeta skrieja apie 140 - 160 milijonų km atstumu "gyvybės zonoje".Trečia: skystas vanduo arba vandenynai. Ir pagaliau ketvirta: visos atrastos planetos skrieja tarp arti savo žvaiždžių kaip maždaug Merkurijaus orbita ir arčiau, kai kurios toliau. Peršasi išvada: mūsų Galaktikoje daug žvaigždžių turi karštus Jupiterius, tačiau nerastą nė viena tokia panaši, kaip mūsų Saulės sistema.jeigų tokių sistemų egzistuoja, tai jų Galaktikoje yra labai mažai.Išvada: gyvybės požiūriu gali būti šansų vienas iš milijonų.Kad mūsiškėje saulės sistemoje buvo palnetų grumtynės, byloja apbirtęs Uranas, keista paklydėlio orbita skriejantis Plutonas, ką jau kalbėti apie smūginęs žaizdas - kraterius planetų bei palydovų paviršiuose. Mums pasisekė, ir ne vieną kartą. Pirma - saulė - vieniša žvaigždė, nebuvo kamtrukdyti planetų suidarymo proceso. Antra, jos proplanetinis diskas buvo pakankamai didelis ir masyvus, kad iš jos susidarytų skirtingos planetos. Trečia, ervė laiku praskaidrėjo, ir planetų migracija liovėsi, palikdama Žemę dabartinėje vietoje. Pagaliau ketvirta - laiku sustoje Jupiteris ilgam stabilizavo visą planetų šeimą. Laimingas atsitiktinums ir tiek. O jei rastų gyvybę kur visatoje, mokslui būtų didelis atradimas.Žinoma, niekieno netrukdoma , ramiai ir vienodai spinduliuojanti saulė - patikimas židinys gyvybei ir civilizacijai, todėl planetų reikia dairytis prie pavienių saulės tipo žvaigždžių. Tačiau tokių žvaigždžių nedaug, smarkiai sumažėja ir gyvenamų pasailių tikimybė. Gal Dievas kur kitur sukūrė gyvybę.Gali būti, jog jų istorija kitokia.

79236. kristi2007-03-31 21:30
o man patiko...

Rodoma versija 180 iš 204 
13:27:41 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba