ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-02-21 nr. 689

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Susipusiausvyrinimas (48) • Sigitas Geda. Kalba, pasakyta Nacionaliniame operos ir baleto teatre Vasario 16-ąją (5) • KASPARAS POCIUS. Tarp Europos ir Honkongo (6) • Užuojauta (2) • ROMUALDAS OZOLAS. Supratimai: kasdienės mintys (23) (15) • ANDRIUS MARTINKUS. Kitas, tolerancija ir skirtumų Dievas (17) • SIGITAS GEDA. Septyniolika brulijonų (2) • RENATA DUBINSKAITĖ. Privatus dangus ir neišvaizdus vaizdinys (11) • JŪRATĖ BARANOVA. Vienatvė tarp daiktų (11) • JEAN-SÉBASTIEN STILL ir JEAN PIERRE MOHENEM. Gelbėjimas ar naikinimas? (2) • RASA ŽIEMYTĖ. Ludwigas Wittgensteinas ir šiek tiek klinikos (26) • EMILIJA LIEGUTĖ. Jau sniego skranda suplyšo (2) • LIBERTAS KLIMKA. Apie Užgavėnių mitiškumą (16) • SAULIUS MACAITIS. "Marš, marš, tra-ta-ta" (6) • DINO BUZZATI. Tarakonas (5) • Iš Markaus Rodunerio asambliažų (2) • mano laiškas tau (126) • Julijus Lozoraitis. Mirtinas virusas (El. redakcijos priedas) (11) •

Susipusiausvyrinimas

GINTARAS BERESNEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Jeanas Cocteau ir Leo Colemanas vaizduoja paveikslą, virtusį realybe. 1949
Philippe Halsman

Susipusiausvyrinimas patampa šiandienos mastu ir matu. Matas pats savaime nėra blogai. Blogai, kai mato per daug. Visi matuoja vienas kitą. Žiūrėt gražu: matuoja per televiziją, žiniasklaidoje, kuri, beje, irgi pradėjo matuotis tarpusavyje – matuotis ne kuri gražesnė, o kuri bjauresnė. Tokia jau mato prigimtis – pritaikius matą, galima išmatuoti mastą. O mastas didelis, tai ir matuoja visi.

Niekaip negaliu įsikirsti, kur slypi šito nūdienos noro matuoti prigimtis. Politikai, žiniasklaida matuoja vieni kitus. Iš esmės, sakoma, bus apsišvarinta. Iš esmės. Ir švarinasi dvi pusės, viena servetėle dalindamosi. Gal spindės viskas, o gal ir ne.

Kiekvienas apsivalymas – tai didelis apsišiukšlinimas.

Bet ar apsivalymas yra vienkartinis, ar daugiapakopis, ar jis ims ir pasibaigs, ar dabar jau neįmanoma sustoti, niekas, po teisybei, nežino. Gal bus vis valomasi? Ar įstojus į visas pageidaujamas struktūras tasai apsivalymas baigsis?

Bet baisu ir labai nejauku, kai atsiranda kalbos apie apsivalymo virtimą riaušėmis. Kraupu girdėti. Kur buvo tie nelaimingieji ir nuskriaustieji, kai R. Paksas, būdamas dusyk ministru pirmininku, karpė ir trumpino biudžetą, – dabar bent jau viltis yra, kentėti liko kam pusmetis, kam metai, bet jau nebedaug.

Matyt, dėl to ir skubama. Labai greitai neviltyje paskendusio plebso nebeliks arba tas likutis jau bus nusiteikęs pakankamai pozityviai. Plebsas susiformavęs iš labai įvairių šaltinių. Tai ir inžinieriai, ir mokytojai, kadaise darbininkais buvę bedarbiai, kaimo varguomenė. Tai žmonės, kurie buvo įmesti į kapitalizmo kūdrą be išankstinio įspėjimo ir be socialinės amortizacijos priemonių. Jie neišplaukė, bet dabar bent jau gali sulaukti gelbėjimo rato. Plebsas buvo formuojamas penkiolika metų. Ir jis puikiai žino, kam turi būti dėkingas už tokią savo padėtį. Bet vis vien – ką jis gali pakeisti. Nieko. Jei balsuos už naujuosius žadėtojus, nieko nelaimės. Liaudis bus toliau išnaudojama, tik valdys kiti oligarchai. Dar baisesni, nes įgiję pasitikėjimo mandatą.

Kas paskui? Kas, jeigu apkalta bus pralaimėta, kas, jei laimėta, bet kils riaušės? Ir kas toliau? Tada, kai, sakykime, visais frontais laimi populistinė energija ir prasideda naujas pažadų netesėjimo metas? Mušti, lupti, sodinti, daužyti vitrinas? Natūralu, kodėl gi ne. Bet tai juk nieko nepakeis. Atmesti atgal – taip, tai įmanoma.

Dabar yra pusiausvyra. Baisi, ties pragarmės riba. Vienoje pusėje jeigu ir ne tobulas gyvenimas, tai bent jau gyvenimas su realizuota viltimi, kitoje pusėje – destrukcija. Ne dėl naujo statymo, o dėl pačios savęs. Bolševikinė destrukcija. Malonumas rėkti, griauti, malonumas kelti siaubą. Minios neveikia racionalūs argumentai, sykį sutelkta, ji jau juda ir kruta pagal savo pačios dėsnius. Tie dėsniai – griovimas dėl griovimo. Minia pati žino, kad ji neteisi, bet neteisumas gali būti malonus. Ji puikiai žino, kad jai vadovauja svetimos ir Lietuvai pragaištingos jėgos. Ir iš čia dar didesnis džiaugsmas. Minia nori susinaikinti, bet susinaikinti įtraukdama ir kitus. Mes pražūsime, bet pražus ir tie, kurie to visai nenori.

Žiniasklaida, partijos, oligarchai. Jie kalti dėl visko. Žiniasklaida ir dėl to, kad pasidarė per brangi, neįperkama. Ji daro įtaką tik tiems, kurie pajėgūs samprotauti ir patys priimti sprendimus. Žinia, lieka televizija, radijas. Tačiau didžiulė žiniasklaidos masyvo dalis, taip pat ir nepolitizuota, dirbo tam, kad sukurtų laimingų, besišypsančių nuvorišų pasaulį. Apie turtinguosius, jų namų interjerus, apie tuos, kurie – dažniausiai abejotinais būdais – prasimušė į pseudoelitą, rašyta daug ir dar daugiau fotografuota, filmuota. Liaudis ir sako – visi ten apsivogę. Kas tas "ten", sunku pasakyti, bet "populistinė mintis" formuluoja save trumpais sakiniais. Vagys valdžioje. Doru darbu to nepasieksi. Kyšininkų valdžia. Valdžios mafija. Ir taip toliau.

Liaudis erzinta visą laiką, bet radikalai niekaip jos neišprovokuodavo masiniams veiksmams, mitingams ar riaušėms. Pavydėtinas kantrumas – atrodė, liaudis kentės ir vargs iki pat įstojimo į Europos Sąjungą, kur ją užgrius socialinių garantijų, socialinės apsaugos lavina. Bet liaudis gavo Vadą. Netikėtai. Ir tasai vadas kvalifikuoja save kaip Vadą kasdien. Jis neturi mąstančiųjų palaikymo. Jis pats priklauso oligarchams. Pats iš aukščiausio "elito" klano. Pats iš dalies žiniasklaidos išaugintas. Pats mirgėjęs aukštuomenės gyvenimo puslapiuose. Niekam tai nerūpi, ir jei prezidentas bus atstatydintas, tai eilėje laukia V. Uspaskichas, ir jis tikrai ne paskutinis. Kol kas kortos atverstos ne visos. Atsarginių variantų aibė. Iki rinkimų iškils dar kelios žinomos ir nežinomos figūros, vėl bus ištraukti planai, kol kas gulintys seifuose. Ir apkalta tikrai ne pabaiga. Bet kokiu atveju.

O žmonės, tie įniršę žmonės, nėra kalti. Jais manipuliuojama. Tai tiesa. Dabar iš jų formuojama minia. Bet jais manipuliuota keliolika metų. Lygiai taip pat neskoningai ir neatsakingai. Iš pradžių – siūlyta parduoti butus ir gyventi iš palūkanų, vėliau – dirbti pavieniui ir ieškoti nišų, užuot padėjus pigiomis paskolomis ir kooperatyvų skatinimu, o dabar paaiškėjo, kad jie taip nieko ir nesusikūrė. Po kojomis tuščia. Jie buvo apgaudinėjami, nustumti į šalį. O serialų ar "gyvenimo būdų" prisižiūrėjus iškyla viena galinga mintis – kerštas.

Kerštas neturi prasmės, ir dėl to jis patrauklus. Gal net atrodo, kad kerštas kilnus. Kad jis aukščiau materialaus būvio. Ne veltui tautinis herojus yra Tadas Blinda. Lygiai kaip Sovietijoje juo buvo Ostapas Benderis, smulkus sukčius, pretenduojantis tapti sovietiniu milijonieriumi. Mums gi mielas Tadas Blinda, antraip – geras banditas. Kad geras plėšikas yra mitas – kita kalba. Tai niekam nerūpi.

Gal tos baimės ir nepagrįstos? Lygiai tokios pačios baimės tvyrojo ir per referendumą dėl Europos Sąjungos. Bet žmonės susiėmė. Balsavo už vaikų ateitį. Bet dabar ta ateitis vėl gali būti atidėta neapibrėžtam laikui. O vieninteliu ateities šansu taps emigracija. Kol dar neuždarytos sienos, be abejo.

O dabar laikina pusiausvyra. Tarp ateities ir praeities, tarp progreso ir destrukcijos, tarp Vakarų ir Rytų, tarp gyvenimo ir mirties. Patys žinome, kad gerą mėnesį bus sprendžiami būtent tokie klausimai. Žinia, tai klaikoka. Jausena – kaip per Sausį. Lygiai tokia pati užsitęsusi nežinia. Bet ir žinojimas, kad net jei visa tai sužlugs, vis vien tie keliolika metų buvo stebuklas. Jeigu kas, tai gyvenome stebukle, kurį dabar mėginama įtraukti į riaušių liūną ir paskandinti begalinėje Rusijos imperijoje. Žiaurioje, bizantiškoje, nedemokratiškoje. Kerštas tai kerštas. Tai ne panika. Tai realija. Kol kas pusiausvyra dar laikosi, bet ji laikysis neilgai. Galima dar pasidžiaugti, kad nėra cenzūros, nėra bado, skurdo, maištų. Ir, kartoju, viskas buvo ne taip jau blogai. Laisvė visada neblogai.

Partijos, žinoma, sudirbo tą teritoriją, kuri joms buvo patikėta. Jos neatstovavo tautai, prarado ryšį su provincija, su dauguma Lietuvos žmonių. Jos vykdė protingo racionalumo politiką. Ir socdemai, ir konservatoriai. Ir turime rezultatą. Puikų ekonomikos kilimą ir mases, kurios nebemano, kad partijos gali išreikšti jų interesus. Ir dabar labai sunku bus jas perkalbėti. Įtikinti, kad racionalumas yra vaisinga pozicija? Ekonomiškai taip, bet liaudžiai nuo to ne geriau. Smunkantys partijų ir Seimo reitingai nieko nejaudino. Buvo užsidaryta bokšte. Žinoma, nevisiškai. Partijos dirbo įtakų grupuotėms, nors gal turėjo būti atvirkščiai. Ne jos modeliavo politiką, ir politika ėmė modeliuoti save pati. Žinoma, neapsieita be pagalbos iš išorės. Situacijos ir yra tam, kad būtų išnaudojamos. O situacija yra. Šiandien – pusiausvyra.

Kuri tuoj tuoj išjudės, išsisiūbuos, ir kas tada?

Tada bus arba drąsus ir tiesus buvimas Europoje, arba vergo dalia. Bet vergystė nėra nemaloni, vergai – tai parazitinis sluoksnis, tokie jie buvo ir senovės Romoje, ir carinėje Rusijoje. Lygiai tas pats nutiko panaikinus baudžiavą. Pasipylė sukilimai – iš esmės dėl to, kad išlaisvinti valstiečiai nežinojo, ką daryti, kai buvo sviesti į primityvaus kapitalizmo liūną. Jie turėjo ilgai plaukti, bet išplaukė. Ir kai Rusijos valstietis jau stojosi ant kojų, vėl pasipylė revoliucijos, ir minia pagaliau išsireikalavo, kad baudžiava grįžtų.

Tai dėsningumas – laisvė nepatiko. Ir dabar Rusijoje džiaugsmingai sutinkama nauja, postmoderni baudžiava. Jos projektas siūlomas Lietuvai.

O šiandien – akimirkos, kai dar viskas galima ir viskas įmanoma.

Yra čia savotiško žavesio.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


13016. birute :-) 2004-02-23 14:19
Puikus tekstas. Pilietiška, įžvalgu ir ypač taiklu. Kaip ir dauguma gerb.Gintaro tekstų.

13019. Marius2004-02-23 15:15
Pagaliau! Puikus straipsnis! Po praėjusio gluminančiai kvailo straipsnio apie fašistine (mano manymu) religiją krikščionybe jau bijojau, kad G.B. pradės skiesti visokius niekus. Senasis gerasis Gintaras sugrįžo. Valio!

13020. Arle2004-02-23 15:33
Fantastiška nuotrauka!

13023. Diplomatas2004-02-23 16:43
Noreciau pasidalinti pastebejimais is tolumos, t.y. kaip viskas atrodo is salies. Visu pirma, liudnoka, kad i politines batalijas itraukiamas laikrastis, iki siol buves savotiska svaria kulturinga sala vidaus politikos purvo juroje. Antra, dabartines situacijos dramatizavimas ir kai kuriu politiniu veikeju demonizavimas tikrai neprisides prie pusiausvyros ir santarves Lietuvoje padidinimo. Santarve atsiranda ten, kur yra pagarba ir protas. Mastymas kategorijomis: balta - juoda tikrai nepadeda puoseleti nei pagarbos nei proto. Lietuva pakankamai stipri. Kelias i Europa jau nueitas. Niekas atgal nenutemps, nepriklausomai nuo apkaltos proceso baigties. Manau, kad busime Europoje ne tik desimtmecius, bet ir simtmecius. Is kitos puses takoskyra Vakarai - Rytai (cia tik salyginis pavadinimas) eina pagrindinai kiekvieno viduje. Jeigu esi saziningas ir vadovaujiesi krikscioniskomis vertybemis, busi savas Vakaruose. Jeigu ziuri kaip praturteti nedirbant, esi pasirenges apvogti, pazeminti, pameluoti, tai geriau save galesi isreiksti Rytuose. Tai yra vertybiu klausimas. Deja dabartine politine kova jokia forma nera kova del vertybiu. Kovojama del labiau apciuopiamu dalyku. Rusijos gresmes pasitelkimas vidaus politineje kovoje nera mums naujas dalykas (tai turi rimta istorini pagrinda), taciau keista, kad dabar tai daro tie, kurie dar visai neseniai neige tokia gresme aplamai egzistuojant. Kitas klausimas - kaip elgtis sios gresmes akivaizdoje, juk nera racionalu vienu metu "kovoti su rusu gresmemis" ir tuo paciu metu uz sesdtadali tikros vertes parduoti jiems duju vamzdynus. Del apsivalymo ir apsisvarinimo, kurie tikrai nepakenktu. Pradekime nuo saves, o tik veliau pradekime raginti kaimyna. Pasistenkime taikyti vienodus kriterijus visiems - ir salininkams ir oponentams. Negalvokime kad tikslas pateisina priemones. Tada gal but ir tapsime svaresni.

13024. zioma2004-02-23 17:38
Teksta vertejo rasyti tik del Diplomato komentaro

13032. troy :-) 2004-02-23 21:07
BRSN į prezidentus

13035. rolas2004-02-23 23:11
Ar negalima butu viso to pasakyti trumpiau. Tema gera, bet tas barokas vargina.

13036. Ž.Ž. - Diplomatui2004-02-23 23:51
Noriu pastebėti, kad ne visi Vakaruose yra sąžiningi ir vadovaujasi vien tik krikščioniškomis vertybėmis,o ir Rytuose ne visi vagys, šmeižikai ir melagiai.Nereikia matyti vien tik juoda-balta. Iš tiesų pradėkime nuo savęs, bet reikia daugiau galvoti apie savo kiemą, o ne žvalgytis į kitus.Jei būsime tvirti bent jau ekonomiškai,tada nereikės galvoti, kaip mes atrodome kaimynams arba bijoti kažkieno grėsmės.

13037. 3##32004-02-23 23:53
ir vel banalizmas

13041. ee2004-02-24 00:06
..... o dieve skaaitau skaittut. Puikus tekstas. Pilietiška, įžvalgu ir ypač taiklu. Kaip ir dauguma gerb.Gintaro tekstų. Puikus tekstas. Pilietiška, įžvalgu ir ypač taiklu. Kaip ir dauguma gerb.Gintaro tekstų. Puikus tekstas. Pilietiška, įžvalgu ir ypač taiklu. Kaip ir dauguma gerb.Gintaro tekstų.

13051. Max Horkheimer-Višnewkie2004-02-24 10:42
"Minia pati žino, kad ji neteisi. Ji puikiai žino, kad jai vadovauja svetimos ir Lietuvai pragaištingos jėgos. Ir iš čia dar didesnis džiaugsmas. Minia nori susinaikinti, bet susinaikinti įtraukdama ir kitus. Mes pražūsime, bet pražus ir tie, kurie to visai nenori." Manau, kad tai svarbiausia mintis, griebianti giliausią problemos šaknį. Todėl kai kažkoks "Diplomatas" sako, kad "Santarve atsiranda ten, kur yra pagarba ir protas. Mastymas kategorijomis: balta - juoda tikrai nepadeda puoseleti nei pagarbos nei proto.", - jis tik pjauna grybą ir sapalioja kiškučių pasakas.

13052. RoRa2004-02-24 10:43
Pranesu, kad kom.Rolas -- tai ne as

13053. ėĖ2004-02-24 10:51
baikit Jūs gerbiamieji - bolshevikiniai motyvai ir metodai pas Xlandsbergį yra labai stiprūs, -> Konopliovas nusišovė, Paksas baiginėjasi ne taip (juk bolshevikai irgi iš pradžių žiauriau (sTalinas, lEninas) po to ne taip (bRežnevas ir t.t.))

kitaip sakant, principe labai labai įdomu kaip baigsis šis farsas - kaip menininkei ir intelektualei (jei tokia esu, aišku). 

Ir šiaip šio `mėlynojo` maro fone šis tipelis su savo aziatišku gudrumu jau pradeda žavėti. Tik vieno nesuprantu, -> kodėl Artūras iš Vilniaus mano, kad aziatiško mentaliteto architektas yra mOtieka, o ne pats landsbergis? Gal Beresnevičius galėtų Man padėti suvokti, o ne šį šlamštą iš XIX amžiaus rašlinėti (matosi kažkoks nuoširdus tikėjimas, kad jis labai gerai čia rašlinėja) -> reiktų paspausti, kad jis nuoširdžiai parašytų apie Pakso ir Uspaskicho dvynuką (gal trinuką) - Landsbergį

13063. to ee2004-02-24 13:18
Tik neapsidirbk bestenėdamas (-a). Geriau jau intelektuali impotencija nei normalūs komplimentai autoriui. Iš ko pažinsi lietuvišką neva intelektualų pliurpalizmą. Iš kinkų drebėjimo arba arogantiško nihilizmo. Stenek ir toliau... O G.B. tekstas puikus, o jis pats neslepia savo pilietinės pozicijos. Atvirkščiai nei kai kurie bailiai rašeivos.

13064. ple2004-02-24 13:42
kaip banalu rytus matyti tik uz Lietuvos rytines sienos, galbut p.B. teiktusi zvilgteleti toliau iki Konfucijaus, Lao dze ir t.t.

13071. xX2004-02-24 17:12
Kuo gi skiriasi laisvas intelektualas nuo virvutėmis suraišioto? Atskiras atsakymas nereikalingas; pats GB yra atsakymas.
Kliedalai. Pasakyk, GB, nejaugi Tavo draugeliai yra brangesni už Tiesą? Nejaugi politikai Tavo plunksna nori padaryti istoriją su špygute, kaip tas Vilniaus universiteto etikos dėstytojas studentę su įskaita?
Viskas perkama ir parduodama?

13080. šiaip tarp kitko2004-02-24 21:54
ė - diakritniai ženklai yra tik lietuviški, o 13063. matyt iš baltarusijos - nemėgsta kas yra vien tik lietuviška intlektuali nuosavybė. stena stena 13063, bet neišeina realybės supratimas. visokių yra, visokių reikia - ačiū dievui, kad bent išstena internetą - pagarba 13063

13081. Arklys2004-02-24 22:05
Diplomatas parašė teisingai, ypač apie pagarbą ir protą. Aš pridėčiau dar ir pasitikėjimą. Šiaip jau įdomu retrospektyviai prisiminti Naujosios politikos projektą, kur pagrindinių veikėjų rolės buvo skirtos dabartiniam Prezidentui ir Seimo pirmininkui. Koks buvo surengtas spektaklis, kiek kalbų, pažadų ir laikraštinių pagyrų tam buvo skirta. Ir kokį turime rezultatą. O pagrindinė priežastis - aukščiau išvardintų savybių trūkumas. Jeigu turėčiau raštytojo-dramaturgo talentą parašyčiau apie tai pjesę - tragediją, o gal komediją :-). Pavadinimą pasiskolinčiau iš Tekerėjaus - "Tuštybės mugė Vilniuje".

13082. Rūta2004-02-25 08:17
Liuks ,Arkly ,parašei.Tuštybės mugė Vilniuj. Visa laimė, kad yra ir kitų mugių:)) štai mes net prigulę skaitom knygas iš Knygų mugės:)) kviečiu į akciją-pasipriešinti tuštybės mugei Gyvenimo džiaugsmo muge. Tylaus ar rėkainančio, bet džiaugsmo! Tik Saulytės trūksta:((

13083. 2004-02-25 08:45
Nuoširdžiai, Rūta, pritariu Gyvenimo Džiaugsmo mugei. Prisidėsiu.
Su meile,
xX

13084. Korra2004-02-25 09:20
Ir aš.

13087. Rūta2004-02-25 09:48
gal kas galetų patarti,pasidalinti, ko manytumėte reikia Gyvenimo džiaugsmo mugei?:)) man reikia saulės ir rytinės mankštos, dar kavos ir geros muzikos,gerų naujienų- ypač ryte, dieną-kūrybiško darbo ir racionalaus ir draugiško bendradarbiavimo su kolegomis,o vakare-geros knygos, nuoširdaus pokalbio su namiškiais ir pasiglaustymų:)) kaip viskas paprasta-be didelių filosofijų ir svarstymų. Tiesiog su paprastu džiaugsmu ir meile.O, jau ir saulė parodė savo šypseną...Smagu. Geros visiems dienos ir pasidalinkit, kaip Jus kovojate su tuštybės muge ir kuriate gyvenimo džiaugsmą-paprastą, mažytį ar Didelį Didelį Džiaugsmą, Laimę.Po naujų paskutinių pakso agoniškų poelgių man taip noris priešintis tom nesąmonėm paprastu gyvenimo džiaugsmu ir į politines batalijas pažiūrėti su ironija, atsainiai. negali būti abejingas, bet..........ką galim padaryti realiai-eiti į priekį savo gražesniais gyvenimais, nusipurtę apkalbų , intrigų, pykčių voratinklius

13092. Margarita :-) 2004-02-25 11:24
Gyvenimo džiaugsmo mugei reikia Tavęs,manęs,Jo,Jos...:)Tai ir pradėkim,kaip siūlo G.B. - nuo savęs.Šiandien aš džiaugiuosi,kad turiu galimybę pasirinkti ką skaityti ir kad pasirenkančių ŠA....vis daugiau:)

13093. Meister2004-02-25 11:38
Ar tik cia ne ta M, kuriai gerkle skauda?

13094. Diplomatas2004-02-25 11:47
Siulau dvi konkrecias datas Gyvenimo dziaugsmo mugems surengti: balandzio 2 d. - tampame NATO nariais, geguzes 1 d. - tampame ES nariais.

13096. Rūta2004-02-25 12:07
neblogai gal, bet gal geriau pvz. šiandien pradedam? taigi Pelenų diena, o tai reiškia gal nebūtinai galvas pelenais barstyti:)) gal sudegint kas nelinksmo, nedoro, negražaus many susikaupę?Gavėnios pradžia labai gerai tinka degint kūno atliekas, iki Velykų labai tinka valytis namus, langus išplauti, kad saulės daugiau patektų:)) ......na, o po ilgo deginimo ir valymosi skelbsim Gyvenimo džiaugsmo mugę per Šv. Velykų dienas. taigi taip ir turi būti, ir nieko čia naujo........

13102. cikada2004-02-25 14:54
ir tu, judai?!...= ir tu, beresnevichiau?!

13103. lietuvis2004-02-25 15:04
Einame dirbti !!!
Visi einame dirbti
Darbas išlaisvina
Darbas suteikia laimę
Pavargai mėšla malti, o sese, o broli ?
Pailsėk dirbdams
Ir tai turbūt turėtų būti gyvenimo šventė

13104. pusiausvyra2004-02-25 15:37
darbas gali būti ir bėgimas nuo gyvenimo. kai daugiau nėr ką-belieka krist į darbus, ar ne? pusiausvyra tarp darbo ir poilsio, tarp sielos ir kūno, tarp malonumų ir būtinumų ir t. t.

13106. Miumla2004-02-25 15:51
Nepalikit ir manęs:ir aš noriu to Džiaugsmo (bet tik ne muginio)!

13108. virginija :-) 2004-02-25 17:13
Geras straipsnis."Yra jame tikro zavesio..."

13112. bold2004-02-25 20:07

13113. bold2004-02-25 20:07
b

13114. sapiens2004-02-25 20:42
tikrai ilgas trumpų sakinių tekstas, inspiruotas matyt, Equilibrium kino :)) [juokauju] Visa tai nėra blogai, bet galėtų būti geriau. Esama vertingų pastebėjimų, deja, sunkiai beišnyrančių iš bendros rašinio nuotaikos ir prasmės (?)

13116. Margarita>>>Miumla2004-02-25 21:35
O ką reiškia Miumla?

13117. none :-) 2004-02-25 21:40
geras straipsnis - zmones, pamastykite kas laukia Lietuvos elito ir ateities! gali viskas baigtis labai liudnai...

13120. sapiens2004-02-25 21:57
o tu pamąstyk, ką reiškia "elitas" ir neskubėk visko ir kiekvieno priskirti elitiniam būriui

13123. ėĖ2004-02-25 22:17
to none -> viskas būtų gerai jei, kaip pas katinukus būtų vėl jauni besimokantys (tipo medžioti švelniąja prasme), po to vėl jauni, po to vėl jauni - ar galit įsivaizuoti komiškąją Lietuvos civilizaciją su Pliseckaja (99 proc. meno - tiek biudžeto šiaip ir belieka) ir ciniškuojuoju kikenačiu lAndbergiu su mOtieka. A? faina? ar ne? irgi kultūra su elitu

kol juoda brežnevo (savimyliškąja prasme) šmėkla - tipo landsbergis - mosuosis Lietuvėlėj tai teks greitai ir su arkliais važinėtis kaip prie Smetonos. Prie ko čia elitas - elitinis tipo ristūnas? A?

13138. as2004-02-26 11:20
andsbergis jau europoj.Nors ten sako soviet,saug.nepriims.O Vytenis susitepusiems sako stoti į eilę

13179. Miumla to Margarita2004-02-26 16:11
Na, dėkui už dėmesį. Tai reiškia: M-aža i-šdžiūvusi u-žsispyrusi m-ergiotė l-aukianti a-ušros.O šiaip pasižiūrėk į Trolių Mumių slėnį - ten dar ne tokių rasi.

13195. muminukas2004-02-26 18:43
aš ir ne tokių vaizdelių matęs,man buvo įdomi knyga apie mumius.

13209. ėĖ2004-02-26 22:54
to as -> labai gerai, kas andsbergis yra europoj, jis kaip nuoseklus dundukas paleides pinigėlius KDBistams su muzikologo harmonikos stilistika sugebėjęs patenkintinti net politkalinius, kuriems GRU`išnikai numetė keletą nuosavybių, kad nusiramintų su Ansbergio (estai greičiau susiorientavo ir nukrapštė tokį tupą mesijų) palaiminimu (mirs labai teisūs su mažesniu nei po sTalino demogarfiniu nuostoliu Lietuvoj - apkniso juos tas DUNDUKAS)).

Šis debilus dundukas, kaip Artūras iš Vilniaus prognozavo, padarys išties gerą dalyką -> pradės didelį etapą, kuris pažymėtinas, kaip savižudybių socialioje bendruomenėje yra nusikaltimas prieš žmoniškumą kaip sakoma politkaliniams padarė turtingus jų budelius -> ir nubaus savo sėbrus ir savo artimuosius PATS, bet jau Europoj (jis savo bukumu apkniso savo TAUTĄ (tiksliau patriotus ir žydus), apknis šį kartą ir tuos, kurie atsakingi už šį Rytų Eurpos holokaustinį farsą. SAVYŽUDYBĖS YRA NUSIKLATIMAS PRIEŠ ŽMONIŠKUMĄ - ir tai atsakys, net sargai. O kaip Mes turim intelektualai sugalvoti.!!!!

13210. ėĖ2004-02-26 23:13
na, dar pridurčiau, kad tai labai, labai ilgas procesas, todėl Artūras iš Vilniaus siūlo jo pradžią, kuo labiau atidėti. Ta prasme, prašau šio klausimo neutriruoti, ir labai atsakingai žiūrėti, nes tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Rytų Europos žaizda, vadinasi visos Europos -> būkim bent čia ne pagonys,

iš anksto thanks

13211. šiaip tarp kitko sudomino2004-02-26 23:18
nu jo, principe Rytų Europos holokaustas pagal net žydų statistką yra didesnis per 10 metų, nei žydų - vien tik savižudybes pasakaičiavus - bet Aš tuo spec. teisingumu netikiu, nors užsimušk, netikiu

13253. Eugenijus :-) 2004-02-27 17:56
mes kaip buldozeriai miegantys sauleje

13290. vilkas2004-02-28 10:52
jei aš buldozeris bučiau, tai negulėčiau saulėj.

13847. vilkui2004-03-08 09:28
logiška

Rodoma versija 179 iš 203 
13:27:38 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba