ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-12-17 nr. 777

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (21) • THOMAS PYNCHON. Neįveikiama sofos trauka ANDRIUS MARTINKUS. Adventas ir angelas (8) • Kaip reikia tikėti stebuklaisSILVIJA LOMSARGYTĖ-PUKIENĖ. Švelnūs Jafos akmenys (4) • SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlėsMILDA ŽVIRBLYTĖ. Protokolas. 2005 m. lapkričio 11–20 d. (1) • WOLFGANG WEYRAUCH. PoezijaCASTOR&POLLUX . Verba de verbisPAULIUS SAUDARGAS. Politinės kultūros revoliucijaLAURA LAURUŠAITĖ. Urbanistinė ekskursijaRYTIS RADAVIČIUS. Anapus anatomijosNIJOLĖ MARCINKEVIČIENĖ. Stebuklų metas (7) • ARŪNAS UOGINTAS. Keistuolio fenomenas šiuolaikiniame meneMINDAUGAS PELECKIS. Nacionaliniai plaučių ypatumai (2) • LAIŠKAI (230) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


THOMAS PYNCHON. Neįveikiama sofos trauka
Bet Tinginystės atžalos, nepaisant jų ,,nuodėmingos" prigimties, ne visada yra blogos, pavyzdžiui, tai, ką Tomas Akvinietis vadina Dvasios Nerimu (kai chaotiškai siekiama keleto tikslų iškart): jei ši savybė yra ,,vaizduotės padarinys... ji vadinama smalsumu". Ir, kaip liudija istorija, būtent tokiais minties klajonių momentais rašytojai sukuria vykusius, kartais net pačius geriausius savo kūrinius: išsprendžia formos problemas, sulaukia patarimų iš idėjų pasaulio, patiria nutikimus zonoje tarp sapno ir pabudimo – kartais net pavyksta juos įsiminti. Tuščios svajos dažnai yra mūsų profesinės veiklos esmė. Mes prekiaujame savo svajomis. Tokiu būdu Tinginystė teikia visiškai realias pajamas – nors, jei tikėtume gandais, kitose pramogų verslo šakose ši transformacija dar labiau pritrenkia: tuščios banalių pliurpalų pratybos lengvai virsta dešimtimis milijonų dolerių.

ANDRIUS MARTINKUS. Adventas ir angelas
Mergaitė norėjo paimti nuotraukų albumą nuo viršutinės knygų spintos lentynos, nes albume buvo kelios jos mirusios močiutės nuotraukos, ir mergaitė norėjo į jas pažiūrėti. Netyčia ji kliudė vieną knygą, ir ši nukrito. Atsitrenkusi į grindis atsivertė. Mergaitė pažvelgė į atsivertusį puslapį. Jame buvo parašyta, kad Dievas mirė. Mergaitė truputėlį nustebo, nes ji mylėjo Dievą. "Kaip aš galiu mylėti Dievą, jei jis miręs?" – paklausė savęs mergaitė ir susimąstė. Staiga ryžtingu mažų rankų judesiu mergaitė užvertė knygą ir padėjo ją į vietą. Užsiversdama knyga išleido garsą. "Net jei Dievas mirė, aš vis tiek jį mylėsiu, – tarė mergaitė, – juk aš myliu savo mirusią močiutę". Ir ant mažos Kalėdų eglutės pakabino baltą popierinį angelą.

Sławomiras Mizerskis kalbasi su dominikonu profesoriumi JANU KŁOCZOWSKIU. Kaip reikia tikėti stebuklais
– Bet ar reikia tai patvirtinti "raštiškai"?
– Deistai pasakytų: jei Dievas yra toli, tai galime užmegzti su Juo intelektualinį kontaktą, ir nereikia mums jokių ženklų. Kuriems galams mums sakramentai, komunija? O aš atsakau: krikščionybė yra Įsikūnijimo religija. Dievas tapo kūnu, vadinasi, viskas, kas vyksta tarp mūsų – kūnų – privalo turėti kūnišką lygmenį. Įskaitant institucinį, taigi ir "raštišką".

SILVIJA LOMSARGYTĖ-PUKIENĖ. Švelnūs Jafos akmenys
Stoviu ant šito kranto, ir būtų čia visai tylu, jei ne turistų klykavimai. Išsinuomoję už kelis dolerius baltus ilgus marškinius ir pakeitę jais džinsus bei striukes, jie savanoriškai brenda į šventos upės vandenį, lydimi savo bendrakeleivių triukšmingo džiaugsmo. Jiems padeda Mesijo pirmtako Jono Krikštytojo šiuolaikinis pakaitalas – stambus vyriškis, viena ranka prilaikantis brendantįjį, o kita įgudusiu judesiu įmurkdantis jo galvą vandenin. Kad negaišintų laiko dvejonėms. Šlapieji cypaudami bėga į tualetus vilktis sausais drabužiais. Deja, neįžiūriu virš jų galvų nusileidusios Šventosios Dvasios šviesos, atleisk man, Viešpatie.

SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlės
Radijas antrą dieną skalambija apie Daujėnų klebono pokylį pirtyje.
Grupuotės vadas B., klebonas V. ir dvi panos. Kai gyventojai sunerimo dėl per didelių lėbonių, B. ėmė šaudyti į iškviestą policiją. Teko kviesti "Aro" vyrus.
Televizija parodė vaišių stalą, nusikaltėlį ir pusnuogę moteriškę...
Šįryt vyskupas "aiškinosi" taip:
– Atrodo, kad klebonas su abiem moteriškėm negulėjo. Jos buvo pasodintos vėliau...
Vis vien linksmas kraštas, linksmi vyrai toje Šiaurės Lietuvoje.

MILDA ŽVIRBLYTĖ. Protokolas. 2005 m. lapkričio 11–20 d.
Net gerai žinomas muzikologas klydo teigdamas, kad roko kultūra nėra lietuvių kultūros dalis, kad roko kultūros pirmieji pumpurai sunyko kartu su A. Sniečkaus draudimu. L. Jablonskio ir J. Gasiūno duetas gali būti palygintas su dviem tarpusavyje nesuderintomis, bet galiausiai pradedančiomis gerai skambėti gitaromis. Ar šie roko poetai turi gerbėjų? Gilintis į šį klausimą detektyvui būtų pavojinga. Stokholmo sindromas, kai budelis įsimyli savo auką, tik trukdytų tirti. Klijuoju sau tūkstantį kartų nutrūkusią seną rokenrolo juostelę. Gimsta nauja interpretacija. Ar ji bus melodinga?

WOLFGANG WEYRAUCH. Poezija
  [...]
  Aš esu Tavo pusė,
  Tu esi mano pusė,
  aš neturiu akies
  be Tavo akies,
  Tu neturi ausies
  be mano ausies
  [...]

CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Nes nepasižadu nieko. Pasižadu tik pacituoti 6-osios R. Daugirdo poezijos knygelės eilėraščio "Artėdami lyg toldami" fragmentą:
Nuo kiaušinių virtų
ar nuo žemės
mes pakilsim
konservuotais drugeliais
kad atrajotume
ant unitazų

Dar žadu perskaityti kitą, 7-ąją, R. Daugirdo knygelę – išromytų rimų ir daug-girdiškų tarptautinių žodžių jovalą.

PAULIUS SAUDARGAS. Politinės kultūros revoliucija
Liberalizmas, įsisukęs į pragmatiškų politikų galvas, ištrina ribas tarp politinių ideologijų, atverdamas kelią modernioms visuomenės ligoms. Visuomenės individų teisių ir laisvių propagavimas yra demokratinės laisvės sąlyga, tačiau be atodairos taikomas gali vesti prie tokių problemų kaip nusikalstamumo didėjimas, narkomanija, tradicinių vertybių nykimas, moralinės atsakomybės mažėjimas.

LAURA LAURUŠAITĖ. Urbanistinė ekskursija (Vigmantas Butkus.
Šiauliai: provincijos miestas palatvėje. Š.: Saulės delta, 2005. 192 p.)

Knygą išskiria ne tik originalus vizualinis apipavidalinimas, bet ir gudrus konstrukcinis sprendimas: įvedamas naujas "tarpskyrio" žanras, tarsi legalizuojantis mažiau į visumą įsikomponuojančių tekstų buvimą. Tarp rimtų straipsnių, kuriuose bandoma apibrėžti Šiaulių miesto autonomijos ribas, nagrinėjama jo toponimika, istorija, kraštotyra, randame ir tokių: "Kvaksėjo varlytė šoklytė tvenkinio pakraštėly netoli Padvarnikų kaimo (Kelmės raj.), kol į burną vandens neprisėmė. Sėdi, gokčioja, čiaudo, net į mašaliukus nebežiūri" (p. 30). Laisviausios stilistikos ir tematikos rašiniai perspausdinti iš Šiaulių universiteto leidžiamo mokslo, kultūros, meno ir technologijų mėnraščio "Park@s".

RYTIS RADAVIČIUS. Anapus anatomijos. (Federico Andahazi. Anatomas. Iš ispanų k. vertė Vaida Alytaitė. V.: Versus aureus, 2005. 176 p.)
Argentinietis psichologas Federico Andahazi savo romanu tęsia Umberto Eco "Rožės vardo" pradėtą tradiciją tikrus mokslo ir filosofinės minties istorijos įvykius bei faktus apipinti išmoninga fantazija ir paversti nuotykių pasakojimu. Nors šios knygos kiek panašios – abiejose nemažai vietos skiriama aprašomų laikų teologiniams ir moksliniams ginčams, – "Anatomas" nei užmoju, nei apimtimi nepretenduoja prilygti Eco "veikalams" ar juo labiau juos mėgdžioti. Andahazi planai kuklesni, jis ironiškai ir žaismingai aprašo Renesanso Italijos spindesį ir nešvankybes.

NIJOLĖ MARCINKEVIČIENĖ. Stebuklų metas
Vyno ir prakalbusių gyvulių tikėjimai dažnai susiję. Žemaičiai seniau Kūčių vakarą gyvuliams tvarte padėdavo vandens, kad nors kartą per metus saldžiai atsigertų, o aukštaičiai ir dzūkai kaip tik Kūčioj neduodavo galvijams gerti, kad vasarą šie nezyliotų. Suveikia panašumo magija, kai panašių veiksmų, daiktų impulsai per atstumą, laiką persiduoda vieni kitiems – atsigėrę vyno Kūčiose, gyvuliai šėlios ir vasarą.

ARŪNAS UOGINTAS. Keistuolio fenomenas šiuolaikiniame mene
Savisauga, baimė dažniausiai gelbsti žmogų, tačiau keistuoliai, nelaimėliai elgiasi taip, lyg neturėtų baimės jausmo, ypač vykstant kataklizmams, pasikeitimams. Jie tarytum "aukojami" legendai, pasakai, o vėliau tomis istorijomis mes lyg ir gydomės savo susipainiojusią sielą ar mokome vaikus...
Mums dažnai svarbi šių keistų žmonių reakcija į visuomenės reiškinius, todėl mes juos visada stebime. Prisimenu, prieš 20–30 metų po Šiaulius vaikščiodavo toks nelaimėlis, rankomis užsidengęs galvą – vis dairydavosi, kad kas nenukristų. Man atrodė, kad savo ligotomis rankomis jis saugo ir mane nuo kažkokių iš dangaus krentančių bėdų, ir kažkaip neramu būdavo, kai ilgiau mieste jo neišvysdavau. Neretai tie žmonės ne šiaip sau vaikšto po miestą – kai kurie turi ir savo vaikščiojimo ciklą...

MINDAUGAS PELECKIS. Nacionaliniai plaučių ypatumai
Vienas rusų humoristas yra pasakęs, kad didžiausias komiko priešas – senas anekdotas. Tačiau kad ir kaip paradoksalu, nelinksmą darbą dirbantį žmogų (pavyzdžiui, "Labame ryte" kai kurių spaudos organų apžvalgą kurpiantį Juozą Šalkauską) senas anekdotas padaro komiku. Pastebėjote – po kiekvienos apžvalgėlės jis tarsteli, kad paporins nugirstą situaciją iš gyvenimo, ir perskaito dažniausiai tos pačios dienos arba vakarykščiame laikraštyje išspausdintą anekdotą.
Man juokinga. Kol kas. Juk savo Humoro šventyklą dar tik pradedame statyti. Va tik iš pradžių baigsim Valdovų rūmus...

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


49087. vasi naktinėja2005-12-17 02:05
Jei CASTOR&POLLUX pateks ant Kalėdų stalo, baiminuosi, kad aguonpienis bus papiltas, IVS silkė išvilkta iš patalų ir kartu su žižikais-šližikais panaudota lengvajai artilerijai.. kas gali apsunkinti susitaikymą su nekuriais širdžiai brangiais Šatėnų personažais, chm... Kita vertus, kuo blogas valgymas nuo veidų?.. beveik kaip kojų plovimas, tik skaniau:).

49091. Moteris ir 4 jos vyrai2005-12-17 10:32
Žvilgt pro langą - visur balta. Vienas iš mano vyrų, mažasis,: "stebuklų metas?". Parsinešu Šatėnus iš pašto dėžutės. Juose (ar jie?) - stebuklų metas. Ir dar sako: netikėk stebuklais.

49092. bb2005-12-17 10:41
Nu tikrai stebuklai. Piktieji kerai. 47, įtariu, reiškia, kad jau 47 numeriai iš 777 išėjo apkramtyti. O nuo dabar - abrakadbraka - nebus net ištraukų.

49095. virusas :-) 2005-12-17 11:37
Vykęs numeris. Ypač A.Uoginto tekstas.

49100. m2005-12-17 12:30
tas anonimas kuris deda straipsnius nusprende iseiti kalediniu atostogu. ir siaip ko gero tinginys. o jums skaitytojai stai kiaulyste kaledu proga. gal su laiku uzteks tik autoriu inicialu ir straipsnio pavadinimo pirmosios raides. galit istrinti sita mano teksta, galite net sauti i krutine.

49101. Palėpės autentika2005-12-17 13:04
Gerb. Drauge Įsijunkite Į tarptautinį žaidimą, kuris prasidėjo Čekoslovakijoje paskelbtas žurnale "Smena" 1957 m. sausio mėn. ir TSRS nei vienai minutei nenutrūksta. Įsijungę į žaidimą jūs privalote trijų dienų laikotarpyje pasiūsti penkis rub., o pašto kvitą trijų dienų laikotarpyje grąžinti man. Tą laišką perrašote penkiuose egzemplioriuose be pakeitimų. Pirmo adresato jūs nerašote, antrą įrašote pirmu numeriu ir taip toliau. Jeigu jūs nesąžiningai pristatysite savo pavardę iš vienų vietų, tai tuo sugriausite žaidimo eigą ir patys gausite ti 25 rub. ir daug kam sumažinsite pajamas kitiems adresatams. Miestuose: Gorkis, Ordžinikidzė, Rostove, Mitišiai žaidimas praėjo su pasisekimu ir visi žaidėjai gavo po 15625 rub.

49102. m2005-12-17 13:10
o kas neisijungs ta istiks asmenines nelaimes. ta padegs ruta ir uzpils abre.

49103. m2005-12-17 14:34
blyskus pirmtakas velesniu finansiniu pirmidziu. kuriu aukomis arba bent liudininkais buvome.

49105. Palėpės autentika2005-12-17 17:24
Tikras. Radau palėpėje su žmonių pavardėm, adresais. Pasiūsiu kam nors iš ten surašytų, gal dar gyvi, vot susigės ka 57 tokius vėjus darė.

49106. m2005-12-17 17:37
tai jau tikiu. pasauly nieko naujo.

49128. edva2005-12-18 22:59
Keistas bus numeris...Ir atspėk,kas atsidurs žydrynėje?"Mes prekiaujame savo svajomis"(Thomas P.).Ir bankrutuojame,galiausiai pabaigiausiai...

49144. algis2005-12-19 10:57
negi neturime ka issiversti be antrarusiu lenku,kurie tik interpretuoja sltinius,kuriun pilnas pasaulis

49162. mgl2005-12-19 13:54
šis nr šatenu geras,rekomenduoju perskaityti

49171. varveklis2005-12-19 15:29
tas poliuxas, gal šiuša? bum

49209. Vytas K.2005-12-20 01:08
SIAURES ATENU skaitytojai atleiskite man uz neteiseta isiverzima. Atsitiktinai perskaiciau "Jewish Art Network" Rozos Bieliauskienes straipsni "History of Jewish Art". Tenai ji pareiskia, kad zydai pasauliui dave monoteistine religija ir desimt dievo isakymu. Gerbiamieji literatai, pazistantieji p. R. Bieliauskiene pasiulykite jai pasiskaityti sumeru ir babilonieciu istorija. Zydai NUKOPIJAVO monoteistines religijos pagrindus, 10 dievo isakymus ir net pasaulio sutverimo mita is ju. Is tolimu atstumu, pagarbiai, V.K.

49210. IVS > Vytui K.2005-12-20 01:13
Kodėl neteisėtą? Turėtų būti gal "netikėtą", bet ir tai ne nusikaltimas. Dėl visa ko atleidžiame, juk Kalėdos :)

49218. ežeras2005-12-20 12:58
"49209"-vai vai koks skandalas! o kaspirovskis pasauliui dave tris litrus energetinio vandens,putinas- 10 isakymu kaip issaugot imperija,- tures kada nors rusu tauta kuo didziuotis! kita vertus monoteizmas tikrai didele vertybe -juk vienas burbulas tikrai yra geriau nei poliburbulai (+ jo deka ir vaiku mirstamumas sumazejo, diskriminacijos ir smurto maziau liko, o humanizmas ir morale- tiesiog klesti visam monoteistiniam pasaulely) +, monoteistai, neuzmirskite gerumo _akciju_ savo stabu gimtadieniu,laidotuviu, prisikelimu ir ypac ...zoliniu proga,- o tarpuose tarp siu festivaliu galite ilsetis nuo to gerumo. nepersitempkite!

49231. 213.226.190.2532005-12-20 21:09

Tarptautinė žurnalistų teisių gynimo organizacija apkaltino cenzūra Kazachstano!!! valdžią, kurios žinioje esanti institucija užblokavo britų komiko (...kakojanciu), keliančio susierzinimą oficialiajai Astanai šokiruojančiais pasakojimais apie kazachus, svetainę.

Kazachstano interneto kompanijų asociacija, vyriausybės įgaliota reguliuoti internetą, gruodį užblokavo tinklalapį

Anksčiau `teisėtų priemonių` prieš `Boratą` pažadėjo imtis Kazahstano URM (....save as durakazz).

`Reporteriai be sienų`, nuogąstaudami dėl to, jog `politizuojami domenų administratoriai`, paprašė tarptautinę organizaciją `Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN,) (AiV, varna, toto) registruojančią domenus, įsikišti į atvejį, susijusį su tinklalapio www.borat.kz (kakojanciu) uždarymu.

`Reporteriai be sienų` pranešė, kad lapkritį įtraukė Kazachstaną (save as durakazz) į `stebimųjų šalių sąrašą`, nes vietos valdžia nuolat trukdo laisvai platinti informaciją internete.


49244. lgm2005-12-21 15:48
man tai labai geras apie tingėjima

49326. "Dreamland" Project → dėl šumerų2005-12-23 01:00
Čia labai painus dalykas gaunasi. Kas ką ir nuo ko nukopijavo. Pvz. imant antikinius textus, arba šventyklų bareljefus, kur aprašyta, panaudota astrologinė-astronominė medžiaga, patikrinus, dažnokai gaunasi viduramžių datos. Nereikia pamiršti, kad senovėje irgi neretai žemėlapiai buvo vaizduojami "apversti" t.y. pietūs viršuje, šiaurė apačioja. Be to, sacred kalbos buvo rašomos tik priebalsėmis. Todėl vėlesniais laikais galimos labai didelės painiavos, ir nesusipratimai. Žydai ar tik vienu metu nevadino Egipto "Babilonu". Pavadinimas Egiptas atsirado viduramžiais (reiškia "paslaptis", "paslaptinga šalis"). Tai va.. ką aš čia norėjau pasakyti, kad gali būti supainiota chronologija. Visą šią modernią chronologiją XV||| a. galutinai suformavo kažkoks italas Scaglieri su 2 savo pomošnikais, kuri naudojama ir dabar. Gali būti pvz. kad žydai senesni už šumerus :-)

Rodoma versija 179 iš 203 
13:27:33 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba