ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-05-28 nr. 750

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (107) • JŪRATĖ BARANOVA. Pasaulis – tai viešbutis (602) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Princai ir drakonaiGINTARĖ ADOMAITYTĖ. Apie publiką ir laiką (3) • GIEDRĖ MASTAVIČIŪTĖ. EilėsSu JOHANNESU BAXU, tarptautinės organizacijos "Globali iniciatyva psichiatrijoje" generaliniu sekretoriumi, kovotoju už žmogaus teises buvusioje Sovietų Sąjungoje,. Pasimetę gyvenimo greitkelyNAGYPÁL SZABOLCS. Europos integracija ir Bažnyčios vienybė (2) • SIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiSIMONAS PAJUODIS. PoezijaANDRIUS MARTINKUS. Pagiriamasis žodis pralaimėjimuiANDRA ŠEPUTYTĖ. Žvilgsnis į jūrą iš periferijosSIGITAS PARULSKIS. Kitokio gyvenimo paieškosDANGĖ ČEBATARIŪNAITĖ, ZIGMAS VITKUS. Moterų kunigystė? (3) • Neries regioninio parko kultūrologę IDĄ STANKEVIČIŪTĘ kalbina Juozas Šorys. Neris bebras, vėlių upė (13) • GENDRUTIS MORKŪNAS. Keisti dalykai mūsų mieste

TURINYS

[skaityti komentarus]


JŪRATĖ BARANOVA. Pasaulis – tai viešbutis
Medituoju prie šios rašytojo frazės, nes vėl ruošiuosi į kelionę. Be didelio džiaugsmo. Monotoniška nuolatos tai iškrauti, tai vėl sukrauti lagaminus. Suprantu, kad kelionė – tai pareiga, tiksliau, darbas. Važiuoju į Belgiją įtvirtinti akademinio dviejų Europos šalių bendradarbiavimo, skaitysiu paskaitas apie Léviną ir Dostojevskį, lyginsiu juos ir įrodinėsiu, kad Lévinas be frazės "Visi esame kalti dėl visko, už visus, visiems ir aš daugiau negu kiti", išskaitytos Dostojevskio romanuose (ko gero, rastuose tėvo rusiškų knygų knygynėlyje Kaune), Prancūzijoje niekada iš Vakarų filosofijos savo etikos vertybinių nuostatų nebūtų išmokęs. Lévinas taip pat kitados išsiruošė į kelionę. Išvyko į Strasbūrą Prancūzijoje kaip akademinių mainų studentas iš Lietuvos. Ir negrįžo. [...]

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Princai ir drakonai
Jeigu pamatysite kur nors gamtos prieglobstyje, gerame peizaže, šlitinėjantį princą, galite būti tikri, kad netoliese kiūto ir drakonas. Ir atvirkščiai – garas, rūkstantis iš pakalnės olos, mergelių kaulai, pabarstyti prieš drakono guolį, išduoda, kad netoliese yra princas. [...]

GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Apie publiką ir laiką
Gal... liaukitės kuždėtis, profesionalai; gal vienąsyk drįskite garsiau, viešiau aptarti Cholinos bei kitų novatorių kūrybą... Gal jau ir jiems – anaiptol ne jauniems – artėja reiklūs skepsio metai.

GIEDRĖ MASTAVIČIŪTĖ. Eilės

Su JOHANNESU BAXU, tarptautinės organizacijos "Globali iniciatyva psichiatrijoje" generaliniu sekretoriumi, kovotoju už žmogaus teises buvusioje Sovietų Sąjungoje, kalbasi Neringa Jurčiukonytė. Pasimetę gyvenimo greitkely
Dirbti šioje srityje daug lengviau nei "normaliųjų" pasaulyje, jų pasaulis daug įdomesnis, jie mato daugiau, daugiau jaučia, čia nėra išdavystės. Dauguma "normaliųjų" suinteresuoti padaryti karjerą, uždirbti daug pinigų. "Nenormaliesiems" esti daug svarbesnių dalykų, juos labiau domina gyvenimo esmės suvokimas. Pinigai jiems abstraktus dalykas, kuris neatsako į esminius gyvenimo klausimus. Karjera – tai... Suprantate, gali tapti didelės firmos direktoriumi, bet kai tu mirsi ir gulėsi karste, atrodysi lygiai taip pat kaip ir bet kuris kitas.

NAGYPÁL SZABOLCS. Europos integracija ir Bažnyčios vienybė
Benediktinas teologas ir idėjų istorikas Ghislainas Lafontas OSB mini keturias minties formas – Vienį, Egzistenciją, Laiką ir Blogį, – kurios skatina ir nukreipia idėjų raidą. Viena tokių paskatų yra Vienio idėja ir iš jos kylantis vienybės supratimas.

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
Konservatorių laikais irgi buvo tas pats (nomenklatūra – savaime mafija). Elitas nepaisė liaudies. Tatulis nemokėjo ir net nenorėjo su ja bendrauti (tiesa, priviręs košės, atsiprašydavo). Rašė dainuškas, tyrinėjo muziką, paskambindavo fortepijonu. Dešimtys samdytų bobelių kurpė jo knygas, t. y. kūrė mitą. Tą mitą per ambasadas platino Europoj... Ne tai svarbu, ir netgi ne Tatulis.
Svarbu, regis, kad valdžios suvokimas, valdžios sindromas niekuo nepasikeitė nuo senovės Egipto laikų.

SIMONAS PAJUODIS. Poezija
3.
Pilkos debesų griūties ir griaustinio fone (mane!)
perregima, graži iki maudulio
holograminė moteris nuleistom akim,
stovėdama prie manęs, žvilgsniu
išklaidžioja savo vidų, stebi
juodas kalvas ir nuošliaužų šlapią purvą,
pabirus medinius kaimiečių trobesius, visą
nušvitusį mano vaizdinį. Baisiai
lyja tolumoje. Salvadoro Dali paveikslas.
Ramu pasidarė. Prikaltų mane, galvoju.


ANDRIUS MARTINKUS. Pagiriamasis žodis pralaimėjimui
Georgas Friedrichas Händelis buvo dievotas žmogus, kūręs operas ir didingas oratorijas. Beje, jis yra pasakęs: "Būtų apmaudu, jei mano muzika suteiktų žmonėms tik malonumą. Aš norėjau padaryti juos geresnius". Jono Pauliaus II gyvenimas buvo galinga oratorija, šlovinanti Kūrėją, o jo mirtis – didingo kūrinio baigiamasis "Amen". Būtų apmaudu, jei plojimai Šv. Petro aikštėje pasirodytų buvę tik trumpalaikio susižavėjimo išraiška.

ANDRA ŠEPUTYTĖ. Žvilgsnis į jūrą iš periferijos (Marius Ivaškevičius. Madagaskaras. V.: Apostrofa, Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras, 2004. 116 p.)
Provincialumas pradeda triumfuoti tada, kai žmonių mintis ir gyvenimą užvaldo utopijos, vizijos. Utopinė idėja perkelti tėvynę į Madagaskarą – tai paslėptos, neaiškios gyvenimo svajonės realizavimas. Dvejopai galėtume vertinti pjesės herojų Pokštą. Tarp pjesėje veikiančių žmonių jis laikomas išsimokslinusiu, pagarbos vertu, tačiau autoriaus atlaidus žvilgsnis į "tautos vedlį, karžygį" kuria sarkastišką ir drauge švelnios ironijos kupiną aurą. Autorius sutinka rašyti apie šią beprotišką geopolitinę "misiją" todėl, kad tai yra graži Pokšto vizija, svajonė. Pro neįgyvendinamų veikėjo idėjų eilutes tarsi veržte veržiasi gražesnio, ramesnio pasaulio ilgesys. Bandoma pabėgti nuo ideologijos gniaužtų, sujungti fragmentuotą pasaulį į tobulą visumą, "įteisinti" amžinųjų vertybių neliečiamumą, stabilumą.

SIGITAS PARULSKIS. Kitokio gyvenimo paieškos (Douglas Coupland. Gyvenimas po Dievo. Iš anglų k. vertė Aušra Simanavičiūtė.
V.: Tyto alba, 2005. 296 p.)

Labai dviprasmišką įspūdį daranti knyga. Viena vertus, ji atrodo kiek per naivi, per daug lengvasvorė sunkiam mūsų gyvenamo laiko kūnui, kita vertus, joje yra paprastumo ir skaidrumo, kurio mes ieškome iš Rytų mus pasiekiančioje išmintyje. Tyras naivumas ar koktus infantilumas? Keisčiausia, kad ir viena, ir kita. Ir dar keisčiau, kad tai nėra, neatrodo blogai. Kaip pasakyta knygoje, "pasiekus tam tikrą amžių nuoširdumas liaujasi buvęs pornografija". Matyt, senstu ir pamažu kraustausi iš proto.


DANGĖ ČEBATARIŪNAITĖ, ZIGMAS VITKUS. Moterų kunigystė?
Teisintis ir motyvuoti Tradicija (tarsi ji būtų statiška) gali tik tie, kuriems tokia padėtis patogi, arba tie, kurie mano, kad katalikų bendruomenėse nereikalingas kritinis (per)mąstymas. Šios dvi priežastys yra pagrindinės. Gali atrodyti, kad tai tik vandens drumstimas. Pasaulyje yra daugybė kitų problemų. Ir dar viena yra visiškai nereikalinga. Tačiau atviroje visuomenėje negali būti tabu virtusių temų, nesvarbu, ar jos neliečiamos dėl ideologinių priežasčių, nesuvokimo ar paprasčiausiai dėl tingėjimo rūpintis tokiomis "mažareikšmėmis" problemomis.

Neries regioninio parko kultūrologę IDĄ STANKEVIČIŪTĘ kalbina Juozas Šorys. Neris bebras, vėlių upė
Visi dabar gudrūs ir žinome, kad baltai įsivaizdavo, jog vakaruose yra mirusiųjų šalis, jog į amžinybę vėlės su Saule išeina į vakarus. Vis dėlto upių ryšys su pilkapynais ir vakarų kryptimi iki šiol nebuvo pastebėtas. Galiu konkretizuoti, kad Neris parko ribose daro pačius didžiausius vingius ir rėvas nuo pat ištakų Gudijoje. Pavingiuoja, vadinasi, natūraliai smarkiai keičia kryptis. Kur Neris daro posūkį į šiaurės vakarus arba vakarus, ten yra pilkapynų, o kur upė nusisuka kita kryptimi, ten pilkapynų neaptikta.

GENDRUTIS MORKŪNAS. Keisti dalykai mūsų mieste
Vieną naktį man prisisapnavo sapnas. Esą kažkas, nuo ko priklausė linkėjimų išsipildymas, susinervino. Tą kažką sunervino ir labai konkretūs linkėjimai (kad naujo automobilio variklio tepalas kvepėtų jėga ir veržlumu), ir tušti linkėjimai (visko, ko širdis geidžia). Todėl tas kažkas į mūsų miesto žmonių linkėjimus spjovė ir ėmė juos ignoruoti. Tačiau jausdamas tam tikrą atsakomybę už žmones ir pamatęs, kas darosi mieste, tas kažkas nusprendė paskirti mūsų mieste žmogų, kurio linkėjimų jis klausys.
Tas žmogus buvau aš.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


34466. rasa2005-05-28 15:17
apie Baranova beprocius ir baznycia-nors karta normalius skaitalus

34467. juodulis2005-05-28 15:35
šįkart visas numeris tikrai geras!

34470. IVS2005-05-28 21:38
Kas per Gendrutis Morkūnas? Panašu į mūsų po palme. O šiaip tai jau tikrai Turinys geras. Gaila tik, kad užrakintas devyniom spynom. O gal ir gerai. Pirmiau perskaitysiu visas knygas, kurias noriu perskaityti, tada, kai jau nebeliks, ką skaityti, žinosiu - dar yra Šatėnai; o tai dabar gaunasi atvirkščiai, kol skaitau Šatėnus, visos knygos guli eilėj prie lovos. Bet geras jausmas žinoti, kad dar šis tas liko, o vienu metu jau buvau paniūrus, nes atrodė lyg ir visas geras knygas buvau perskaičius po porą kartų. Dabar kažkoks lyg naujas užvažiavimas. Kartais net norisi atrasti laiko senai knygai, kokiam Homo Faber...

34474. St. Antonio2005-05-28 21:46
IVS, girdėjau, esi graži pana, ar tiesa? Dar girdėjau, kad taisai kitų kalbą, o pati vartoji "gaunasi"... Bet pirmas gandas turbūt mažiau pagrįstas, jei ne, rašyk meilą, pamatysi, ką moku ;)

34478. Bjauri boba IVS2005-05-28 22:06
Taisau kitų klaidas ir mėgstu, kai taiso manasias. Kartais tyčia vartoju visokius "gaunasi", o kartais iš tiesų pražiūriu. Emigracija gal ne geriausias pasiteisinimas. Namuose net buvom įvedę vieno $ mokestį už žargono vartojimą bei netaisyklingą lietuviškų sakinių konstrukciją. Pinigus žadėjom skirti kelionei į Lietuvą - tad žargonus pradėjom vartoti tyčia gausiai :)
Esu Bjauri boba IVS, tad rodyk, ką sugebi čia ;)

34485. pasipiktines skaitytojas2005-05-28 22:57
dar reiketu padaryti, kad visi galetu ideti nuotraukas, a, el. redakcija?

34487. IVS ;)2005-05-28 23:33
Taip, taip. Man labiausiai patinka meniu su nuotraukomis. Tada tikrai žinau, ar turiu tam apetitą ar ne. Iš aprašo ne visda gali spręsti.

34488. rasa2005-05-28 23:47
IVSpaniurus man atrodo trumpoji ale tiksliai nebežinau kadangi jau n metų nieko netaisau ir kartais pati suabejoju kokiu nors žodžiu-o šiaip kai būnu labai pavargus taip nuostabu skaityt jūsų visų šūtkes kad net popierinio varianto-varioto nebreik

34489. .ipikti.2005-05-28 23:58
nuotraukos nekalba :(

34526. IVS > rasa2005-05-29 04:46
Acurat. Paniuręs su "u". Dar bėdos prideda tai, kad e-laiškus beveik visi prašo rašyti be diakritinių ženklų, nes vis tiek gauna tik hieroglifus - tai pirštai jau visai nebežino, kaip šokinėti. Liapsus klaveturae išvien :), bet ačiū už pataisą ir už "popierinį variotą", atsminsiu :) O čia tau variotiškas vaizdialis.

Kartą viena prolenkiška koležanka važiavo Kaune troliku. Užsiplepėjo su kita koležanka ir nespėjo išlipti. Pribėgo prie vairuotojo ir, norėdama būti itin mandagi, parbilo į jį lietuviškai: "Ponas varijotas, būkit geras, atidarykite duris, ponas varijotas, labai atsiprašau, nespėjau išlipti, ponas varijotas, būkit geras..." O troleibusistas jai: "Pati tu varijotka!" - ir nuvažiavo.

34528. sheila05 :-) 2005-05-29 14:23
geras numeriukas:)

34529. ksaveras2005-05-29 14:38
galėtų būti ne tik nuotraukos, bet ir pseudonimų registravimas ir visi kiti komentatorių privalumai.. gaila nepaėmiau šio numerio. niekaip nesuprantu, kodėl visada paimu blogus numerius, o gerus pražiopsau?

34532. St. Antonio2005-05-29 17:12
El. redakcija. Komentaras panaikintas

E.redakcija komentaro nepanaikino; prašome St. Antonio nejuodinti e.redakcijos ir tokiu būdu nekelti savo reitingų.


34534. pasi2005-05-29 20:52
El. Didaktio. Cia buvo komentaras

prasome ji panaikinti

El. Redaktio. Naikintuvas sugedes.

St. Marodio. Nieko cia nebuvo. Prasome
nedrumsti zydrynes

Visi. Dovanokite

Kiti. Negalima dovanoti, nes tuo budu pakelsite savo reitingus

Choras atsiprasome, atsiprasome visu, El. Redaktio, El. Didaktio. ST. Marodio, saves, ir visu kitu

34536. IVS2005-05-29 21:03
Barvo, pasi, einu tepti medumi lašišos ;)

34537. ak2005-05-29 21:21
o as einu i tulika

34538. :)2005-05-29 21:22
:)

34541. .sipikti.2005-05-29 22:09
2 ak

patikrink, ar pakaks popieriaus

34542. pasi2005-05-29 22:16
2 IVS

Parasykite apie ta lasisa, tuvo éxito?

34544. ksaveras2005-05-29 22:59
lašiša su medum - o čia legalu?

34548. zeta2005-05-29 23:52
Man labai idomu, kur pasideda tie, kurie buna buna Satenuose, kalbasi, juokiasi, o paskiau dingsta kaip i vandeni. Tokia savotiska savanoriska mirtis. Nepaprasti gyvenimo pasikeitimai. Nuobodulys. Nepasiteisinusios draugystes viltys. Nepilnavertis bendravimas. Liga. Kas dar? Nemanau, kad kas vargintusi ir kaitaliotu nick`us - el redakcija vis tiek susektu, is kur pastas ateina, kiekviena syki nebegios gi prie kito kompo. Laiks nuo laiko pagalvoju apie tuos seselius. Fantazijos salies gyventojai. Kazkas tarp vidurnakcio vaiku su nepaprastom galiom ir bejegiu elfu.

34554. Roma2005-05-30 02:55
"Jauni žmonės nutarė tai padaryti – kas tai su barzda kelia moteris ir visi ploja, kiti nutaria užsišaldyti", - savo sprendimą motyvavo A.Brazauskas

34558. Rūta2005-05-30 09:00
Gyvenimas čia- baimė tikro gyvenimo. Kartais- tingėjimas. Galimybė sukurti save. Iliuzija. Kaukė. Klaikios vienatvės išdava. Sintetinė sala, į kurią galima pabėgti. Ir išbėgti. Realybėj draugauti sunkiau, atsakomybės daugiau reik, jėgų. Niekada klavišų barškinimas neatstos rankos paspaudimo pojūčio, o stiklo ekranas –kito žmogaus akių.Bet dabar toks pasaulis, toks gyvenimas. Tačiau galimybė rinktis yra. Kam kas geriau, kam kas prieinamiau, pagal poreikius ir galimybes.Pasaulis įvairus.

34559. Rakštelė2005-05-30 09:01
Dėl moterų kunigystės.Dangė ir Zigmas vienakojai išminčiai.Iškar jaučiasi biblistikoj žali,rašo kad rašyt.Nors būtų Poppiežiaus JOno Pauliaus II-ojo pasisakymus šia tema paminėją,deja...Liūdna kai ištraukia iš konteksto,juk apaštalas rašė savo laiko papročių stiliumiKadangi autoriai cituoja bukai,tad jiems tenka irgi biblinė citata primint"Išmaudyta kiaulė vėl voliojasi purvyne ir:šuo sugrįžo prie savo vėmalo.."

34560. zetai2005-05-30 09:05
vieni cia tik uzbėga, o kiti -tiesiog jau gyvena, is tikro.kepa va zuvi, smaikstauja atseit.visaip cia atsitinka:)

34561. Fntzjs šls gvntj :-) 2005-05-30 09:41
Kartais vietoj fantazijos geriau tiesiog nuoširdumas. "Pasiekus tam tikrą amžių nuoširdumas liaujasi buvęs pornografija" - cituoja S. P. "Gyvenimą po Dievo". Tinka ir "Gyvenimui po fanatazijos", beje:)

34562. x2005-05-30 09:51
Jo, slidi riba tarp nuoširdumo, atvirumo, eksbicionizmo, dvasinės pornografijos.

34563. Rakstelei Amarjargal2005-05-30 10:11
o kokia is tikruju buvo Jono Pauliaus II pozicija moteru kunigystes klausimu? kiek zinau, kataliku ir staciatikiu baznycia vieningai sutaria, kad moterims nevalia kunigauti.

34564. kaimietė Rūtai2005-05-30 10:20
Vienos šalies valdovas pasikvietė garsų skulptorių į savo rūmus. "Ar teisybė, kad tu gali sukurti skulptūrą, nematęs žmogaus,o tik palietęs jo ranką?"- pasmalsavo valdovas. "Galiu. Duok man 24 verges. Kurią nurodysiu, palietęs jos ranką, tos skulptūrą iškalsiu ir, jei vaizdas atitiks originalą, prašau, ji taps mano žmona." Valdovas sutiko. Už širmos stovėjo merginos. Menininkas ėjo, liesdamas jų rankas, tačiau niekaip negalėjo išsirinkti. Čia juokais savąją kyštelėjo valdovo duktė. Vos tik ją palietęs skulptorius sušuko:"Štai ji!" Dienos ir naktys bėgo prie akmens luito. Ir kai darbas buvo baigtas, visi pamatė, kad tobulas valdovo dukters atvaizdas apgaubė akmens masę. Tiesa, valdovo duktė taip ir netapo skulptoriaus žmona, bet čia jau kita istorija. O ši apie tai, kad visa informacija apie individą yra net vienoje ląstelėje, nekalbant apie ranką, asmens nuotrauką, jo užrašytus žodžius. Tik skaitančių kaip ir nėra. Skaitančių net ir akis, esančias šalia in real. Deja.

34565. Rūta kaimietei2005-05-30 10:30
Žodžius lengviausia skaityti. Išdilytini jei ką...Kur jau ten akys...Mes bijom jų dažnai...Per sunku.

34566. kaimietė2005-05-30 11:00
Bijoti žiūrėti į akis… Hmm. Sunkiai įsivaizduoju tokią situaciją. Nusikaltus? Kam? Nebent sau. Kai bijai sau į akis pasižiūrėti… Buvo laikas, kai mėgdavau spiginti žmonėm į akis. Dauguma pirmieji nusukdavo/nukreipdavo. O kartą užsiroviau ant tipo, kuris nenuleidžia veizolų, nors tu ką. Situacija ėmė atrodyti klaikiai juokinga, bet apėmė sportinis azartas. :D Tai buvo kartas, kai aš neatlaikiau. Beje, įgyjama labai įdomi patirtis. Siūlau pasipraktikuoti. :)

34567. kaimietė2005-05-30 11:11
Beje, galimas ir kitoks variantas – pašnekovo (nebūtinai) stebėjimas nuleidus akis tokiu šoniniu žvilgsniu. Ai, žaidimų visokių galima prisikurti :)

34568. IVS2005-05-30 11:13
Lašiša su medum gal ir nelegalu, bet užtai labai skanu! Labai gerai išėjo. Tik ryžių nenorėjau - tai sutarkavau ropę ir morką ir sumaišiau su majonezu. O į tą lašišos marinatą - labai knietėjo įmaišyti truputi Honey Dijon Mustard, bet bijojau, kad pasipiktinęs barsis.

34569. IVS2005-05-30 11:58
Prisiminiau! Praetą naktį sapnavau, kad skraidžiau su zeta ir pareive. Skridom ir ginčijomės, kaip reikia mojuoti rankomis. Nepiktai. Tik viena kitai savo metodiką aiškinom :) Sako, nreikai prisivalgyti prieš miegą. Nesuprantu kodėl, nes tada sapnai būna labai tikroviški.

34570. pasipiktines2005-05-30 12:08
IVS, as jus isimylesiu. Butent garstyciu i marinata ir as retsykiais imaisau...

34571. IVS2005-05-30 12:27
Meilė su medaus garstyčiomis... ach, aš susijaudinau :)

34572. toto2005-05-30 12:31
  Žavinga atgaiva
  ištrūkt iš fizinio savęs ir vėl sugrįšt.

  Nutrūkti į dausas - naivi pagunda
  save atrast nebūnant savimi.

  Pavojus apsiprast save prarast.
  Ir pragaištinga -

  absurdą nesunku suprast -
  kiekvienas nusigręš, pamatęs dvasią, duobę kasant
  kūnui,
  kurio pačiai stinga.

34573. praeivė - apie 34569. IVS2005-05-30 12:31
Na, ar ne tikras gyvenimas čia vyksta: žmonės net sapnuoja žydrynės personažus :). O mojavimo rankomis skrendant metodika greičiausiai pareina nuo žmogaus vidinių savybių, maždaug kaip muzika - vienam patinka vienokia, kitam kitokia, - tai taip ir čia: vienai geriau sekasi skristi vienaip mojuojant, kitai - kitaip :). Bet kažin, kodėl vyrai neskraido? Ar tik tarp šatėnų tokių neatsiranda? O gal koks Po palme ir skraido, tik slepia, galvoja - ne vyrų darbas...

34574. ksaveras2005-05-30 12:39
hm. o aš girdėjau filme (džarmušo "kava ir cigaretės"), kad prieš miegą išgėrus daug kavos sapnai būna labai greiti, viskas atrodo kaip filmas, nufilmuotas prie lenktyninio automobilio priklijuota kamera. reikėtų kada pabandyti, bet vis nesiryžtu.. ir dar norėčiau kada pabandyti tą meduotą lašišą, gal receptą būtų galima sužinoti, IVS?

34575. ebola2005-05-30 12:41
Reiks kada uzsukt pas tave kaimiete, paziuret i tas akis...:D

34576. IVS :)2005-05-30 12:42
Įtariu, kad toto skraido. Įrodymu neturiu, deja. Bet lyg tai mačiau praskrendantį. Orus toks. Su akiniais, laptopas po pažastim ir pieštukas už ausies.

34578. IVS > ksaverui2005-05-30 12:44
Receptas praeitam Turiny. Rankpinigiai priklauso pasipiktinusiam.

34579. praeivė > IVS2005-05-30 12:51
O tikinčiųjų skrisdamas ar nekeiksnojo? Jei ne, tai kažin, ar ten Toto buvo... Matai, tarp skraidančių daug yra bent kuo nors ir kiek nors tikinčių ir tai apreiškiančių, tai aš abejoju, ar Toto galėtų susilaikyti tiems silpnapročiams iš didelės meilės nepasakęs tikrosios tiesos apie juos: juk žmogus turi žinoti savo vietą :).

34580. ksaveras2005-05-30 12:55
pasipiktinęs žiūriu virtuvės virtuozas =)

34581. IVS :)2005-05-30 12:58
Įtariu, kad ten buvo toto špionažiniais sumetimais, todėl tylėjo, kaip žuvis. Apsimetinėjo, kad čia nemo, apsimetęs toto. O tiki jis Meile, juk apreiškė tatai :) Bet aš jį atpažinau iš languoto švarko, kurio kišenėje buvo bilietai į Kabaretą.

34582. praeivė > IVS2005-05-30 13:03
Oho, bjaurios bobos aiškiai turi seklio talentą :). Kad jau taip, tai patikėjau.

34583. kaimietė2005-05-30 13:06
O štai mums ir pavyzdys (34570), kad yra ne tik skaitančių, bet ir perskaitančių. Kai garstyčios marinate reiškia nebe kokio tai produkto gaminimo ypatumą, bet padvelkia skonių, kvapų, jutimų artumu ir net… Tokiais atvejais sakau – kaip malonu klysti. :)

34584. IVS2005-05-30 13:08
Smagu čia su jumis, bet šiandien tiek šokom, trypėm, dainavom, kad jau turbūt neturėsiu jėgų skraidyti, bet vis tiek einu miegoti.

34586. Rūta:)2005-05-30 13:36
Ebola, kaip tik apie tave pagalvojau, o va-tu ir čia:)smagu:)

34590. ebola2005-05-30 14:58
;)

34591. kaimietė2005-05-30 15:35
Labas, ebola, Kaip jautiesi? Buvau sužavėta tavo gydymosi metodais. Aš nesijuokiu. Rimtai. Skaičiau kartą korespondento interviu su guviu šimto dešimties metų paskui savo avis po kalnus šuoliuojančiu ar tai kaukaziečiu, ar tai japonu. Į klausimą apie paslaptį, senolis išrėžė: Svarbu laiku nustoti rūkyti. Va, kai sukako devyniasdešimt, supratau, kad negerai. Mečiau. Dabar vėl kaip jaunas. Tik galvojau, kad širdies vieta krūtinėje. Tiesa, teko girdėti, kad kartais ir į kulnus įkrenta, bet gerklėje… Tikiuosi, neiškosėjai :D

34592. ežeras2005-05-30 15:49
34572. toto 2005-05-30 12:31 "Pavojus apsiprast save prarast."-man tinka( :)patinka ).

34601. ebola2005-05-30 17:17
Labas kaimiete.Ka tuo norejai man pasakyti? Jei ne paslaptis, aisku?

34602. kaimietė2005-05-30 17:41
Aš jo klausiu, kaip jautiesi, o jis - ką tuo norėjai pasakyti... Hmm. Net pasimečiau. Nieko gudraus nesugalvoju. (Ach, kad man taip IVS sąmojingumą). Na, nebent tai, kad aš, tikriausiai, tokio krūvio neatlaikyčiau. Na, bet kiekvienam savo.

34605. ? :-) 2005-05-30 18:17
Beresnevičiaus vežantis tekstukas. Gal kur internete yra?

34619. ebola2005-05-31 09:18
Ko cia staiga parupo mano savijauta, kaimiete?:D Jinai puiki!Neziurint isgerto tokio alaus kiekio, kuriame galima butu paskandinti sesiolika vegetaru kartu su ju sunimis ir feng shui iranga.Tiesa, per dziazus mes prekiausim lauke, palei teatro siena.Ateik, galesim pasispitrint akikem!:D

34621. IVS > ebolai ir kt.2005-05-31 10:23
El. Redakcija praneša, kad bus naikinami komentarai tų, kurie išgeria daugiau skysčio (bet kokio), negu ištumia jų panardintas vonioj kūnas.

34624. pasipiktines > IVS :-) 2005-05-31 10:56
Aciu uz recepta. Dabar kasdien prisipilsiu vonia vyno, panardinsiu ten savo kuna, gersiu jo is vonios isstumta vyna, ir rasysiu komentarus :) El. Redakcijai. Prasome pagaliau igalinti mus i sias diskusijas deti savo kuno ir jo isstumiamo vyno nuotraukas.

34626. IVS2005-05-31 11:17
štai, ką gali garstyčios grūdelis ;)

34631. pasi2005-05-31 11:29
Mhm, na, taip, taip, svarbu kad grudelis, o ne milteliai :)

34634. St. Antonio2005-05-31 11:47
Gerb. Elektrine,
nejaučiu poreikio kelti savo reitingų - juk ne aš redaguoju tokį debilišką laikraštį ;), ne aš reikalauju iš vargšų skaitytojų pinigų ;)), pagaliau tikrai ne aš trinu niekuo dėtų piliečių komentarus ;)))

PS
be reikalo ištrynėte aną mano komentarą, Shame on you!

34636. A?2005-05-31 12:17
St. Antonio, koks gražus tavo laiškas Elektrinei. Parašyk dar laiškus Karbiuratoriui, Benzino kolonėlei, Pašto dėžutei, a?

34637. sorry: bishkeli ne y tema2005-05-31 12:20
siulychiau uzhbaninti > ebola ir shventa antana. bo tie kaimiechiai uzhknisa...

34638. St. Antonio 2 346372005-05-31 12:29
zetai, vaikeli, bijai konkurencijos? :))
kaip matau, net nežinai, kas yra proxy, "bo" priešingu atveju pats juo naudotumeis...atsilikelis.

34640. aha antanai - ash bijau konkurencijoz2005-05-31 12:36
............tau kaip kietam kaimiechiui - apie proxy bus ish leto..... ivedi i savo mozila samprata gugle ir irashai mano varda..........rezultate tu `uzhsilenksi per minutes penkias........tai tave jau banint ar pac uzhsinbaninsi.........:)))

34641. kaimietė ebolai2005-05-31 12:37
Na, ir puiku. Tavo, kaip matau, dideli genetiniai rezervai, gali daug sau leisti, užtat mano stiprūs saugikliai plius šiek tiek žinių, šiek tiek įsiklausymo į kūną ir, panašu, rezultatas toks pat - galvos neskauda. Todėl siūlau ir nesipūsti. Ant vienos lėkštės dedam senuko Čerčilio Puikus cigaras, geras konjakas Ir svarbiausia, jokios kūno kultūros, o ant kitos tai, kad polinkis alkoholiui nėra izoliuotas asmeninis reikalas, o visada ir santykių su aplinkiniais problema, konfliktas. Sugebi išlaviruoti? Na, ir ačiū Dievui. O dėl rūpesčio, tai… Anoks čia rūpestis. Tik pasiteiravau. Padarė įspūdį tavo gydymosi būdai.

Sakai, pasiakiuoti. :) Po tokios reklamos, bus daug spitrinančių į tave :D Aš beveliju likti mėlynajame ŠA žaidime. O tai, kas žino, nebeužteks nė viešo atsiprašymo :P:D

34642. ebola2005-05-31 12:56
Ech...o galetum ateiti...kaip cia prisivilioti tave...alum nepavyks matau...Turesim vistienos paela, pavaisinsiu! Ateisi? Ar bijosi, kaip daugelis internautu, akikes parodyt?:D

34643. :)2005-05-31 13:10
bijos bijos:)

34649. nemo2005-05-31 14:29
Galeciau, ateiciau pasveikint Ebolos, paklausyt jazz`u, isgert alaus ir uzkast paelos:)

34651. Rūta:)2005-05-31 14:43
ELTA 2005 metų britų "Independent" apdovanojimas už geriausią užsienio grožinės literatūros kūrinį (Independent Foreign Fiction Prize) įteiktas lietuvių skaitytojams puikiai pažįstamam rašytojui Fredericui Beigbederiui už romaną "Windows on the World".
gal kas skaitėt?kažkaip nepasirenku knygos skaitymui.bet kažkaip įtariu, kad ten popsas gali būti:)

34653. potencialiosioms2005-05-31 14:54
As ateisu pasizhiuret, kaip jus, potencialiosios, zhiurit i Ebola:)

34657. :(2005-05-31 15:06
duoda premijas uz niekus

34659. ebola2005-05-31 15:23
:D ziaurios jus, moterys.Kazkokios isitempe, susisuke,kazko bijot/lauzotes lyg nebutu gyvenime normaliu sveiku zmogisku santykiu.Jums neimanoma irodyti, kad kazkam visai nerupi jusu fasadas, laikysena, drabuziai ir kitas nieko nereiskiantis marazmas.Kaip keista, kad isivaizduojate, jog stovincios gatveje esat permatomesnes nei cia, internete:D Nu su vyrais tikrai nera tokiu problemu.Kiek ka kvieciau ar mane kviete susitikti ne vienas nesikraipe...Na, ne visos, bet is desimt devynios tai tikrai...Labai juokinga tai matyt, patikekit...

34661. klausimas2005-05-31 15:34
Ebola, o kas po to? Ar toliau draugaujat?Ar nuo to geriau ar blogiau, kai pasimatot? Kas dingsta ir kas atsiranda?Kodėl tau svarbu pamatyti?

34662. s. A.2005-05-31 15:51
Elektrine
na pabaninkit gi mane, suteikit džiaugsmo fotodiletantui zetukui, bo bl-t žmogus nesupranta, ką aš turėjau galvoje dėl proxy ir nesuvokia, kad derėtų bent jau kokį el. pašto adresą nurodyt apačioje, jei nenori, kad jį visur ir visada atpažintų pagal IP. Gudbai, neperdekit nuo įtampos.
PS
Mozilla 4 Godzilla.

34663. ebola2005-05-31 15:53
Man nesvarbu.Bet man patinka kurti situacijas.Paprovokuoti reakcijas.Tai pramogos, smagios, draugiskos, nekonfliktines ir nieko nekainuojancios kasdienybes pramogeles.Tai padeda pazinti zmones, ir...tiesiog malonu pabendrauti.Po to...nieko po to, kaip nieko ir iki to.Maza ka, gal taip sutiksi idomu zmogu, gera zmogu, dar kokia tiesiog neeiline asmenybe - ka gali zinoti.Gal va toks mano budas ir leme kad turiu daugybe draugu...

34669. Rūta:)2005-05-31 16:36
Šaunuolis tas Ebola - natūralus kaip žemė:)

34675. Betas2005-05-31 18:24
Ot ir nereikejo taip sakyti:)zeme nera naturali.Naturalius augalus israuname ir runkeliaiais beigi salotomis-ridikeliais apsodiname-apzenkliname.

34679. ksaveras2005-05-31 20:12
šiais laikas banas nepadėtų. niekaip.

34680. kaimietei korna2005-05-31 20:14
Jei neisi laikyti įdomaus ir gero žmogaus -neeilinės asmenybės- egzamino ebolos pramogėlės dėlei, vadinasi, 90 proc. esi žiauri įsitempus susisukus bailė.

34698. Amadejus2005-05-31 22:43
Laba diena. Turiu, matyt, prisipazinti, kad jusu laikrascio niekada neperku, tik retkarciais bibliotekoje pavartau arba darbe prie kompiuterio prisedes paskaitineju. Pamates sita straipsni pagalvojau, kad bus kalbama apie taisyklinga minkstumo zenklo rasyma, zinot, taip anais laikais rasydavom "piauti", "spiauti", "biaurus". Bet paskui ziuriu, kad autorius kur kas globaliau uzsimojes. Apie Afganistana, Cernobyli raso, netgi Ikara mini. Bet Ikaras sau, o Irakas sau. Sita karo tema siandien tikrai neduoda ramybes. Be to, autorius turi polinki preparuoti zodzius, todel galima buvo ir taip padaryti - `I(karas)`. Aisku, as tik juokauju, visko cia nesurasysi ir visiems neitiksi. As, kaip solidaus amziaus zmogus, ne viska cia supratau ir ne viskas man patiko, bet skaityti idomu, su tuo nepasigincysi.

34713. ai shiaip2005-06-01 00:30
bet tai kaip man patinka moterys: butybes, kurios daug shekedamos pasako labai paprasta daikta, why words?kurios juokias ish taves keischiausiai nesuprantamiausiu budu, kuriu maista ash megstu, nes ish to ishmokstu gamint, kurios liudi, o per tai matai shelsmo deives akis, kurios dzhiaugias, ir tai taip liudna.. kai to nera, man TAI ne moteris - ash turiu savo stereotipa, ir manau, kad bet koks femopostmoderno pranashas to ir nori: let the man have his stereotypes, fuck objectivenes where we are dealing with taste.

34732. migla2005-06-01 10:02
man patinka toks metas,kai visur tylu.sklinda tik paslaptingi garsai,čiulba paukščiai ir iš erdviu krenta tolimas žvaigždžių spindėsys. ir jauti begaline dangaus platuma.bet dieną aš megstu but tarp žmonių,visokių regionų.labai idomu.tai kur tas ebola būna paspitrinčiau ir aš akim

34734. nuomonė2005-06-01 10:32
Kaip laboratorijoje čia.Provokuoja pelytes ir stebi reakcijas:))

34739. kaimietė kornai2005-06-01 11:40
Labas, Korna, Jei sakyčiau, kad manyje negyvena ta įsitempusi susisukusi bailė, meluočiau. Kad bailė, tai dar ir žiauri. O kai stoju prieš įdomius ir gerus žmones, tiesiog fiziškai jaučiu, kad pilkosios masės spalva persiduoda visoms kūno ląstelėms. Ir to neįmanoma užtušuoti jokiais fasadais. Gerai, kad ebola užsiminė, kad jam tokie marazmai nerūpi. Bet užsiminė(=užmynė/priminė). Dėl viso pikto žvilgterėjau į veidrodį. Sakai, egzaminas… Na, su egzaminais savu laiku susidorodavau savitu būdu – susitardavau su tokia drauge Agnile (savimi ne savimi), kad nueitų vietoj manęs. Dalyką ji žinodavo lygiai taip pat kaip ir aš, tik visiškai nesijaudindavo. O aš prižadėdavau nepykti, jei rezultatas prisviltų. Tai dėl egzamino susitvarkyčiau. Ir suderinčiau nieko nekainuojančią pramogėlę kitam su pramogėle sau. Nes tai tikrai padeda pažinti žmones. Štai net žydrynėj užtęsk truputuką pauzę, ir jau šviečia balti dantukai, cirpinami ant devynių iš dešimties. Berniukas žaisliuko negavo. Pala, pala. Su apibendrinimais katinėlis jau ir takelį pramynė. Pameni: Nebeturi bobos charakterio, cia yra ziauri teisybe. Bet nieko, mes juk suprantam – tada buvo girtas, dabar sveikatos klaidų taisymo poveikyje. Lai akmenis mėto šventieji. O su tais procentais, korna, nebūk, prašau, tokia kategoriška. Apkarpyk. Я не волшебник, я только учусь. Pagyvensim, pamatysim.

34741. Rūta:)2005-06-01 12:12
Kam gi taip sureikšminti tuos susitikimus?:) Tiesiog gi malonu bendrauti, smagu ir tiek. Tam tikras nuotykis,žaidimas.truputis baimės, truputis euforijos, truputis netikėtumo, truputis džiaugsmo. Kad ir tam vienam kartui. O jei labai viens kitam žmonės patinka, tai ir toliau galima bendrauti gyvai ar netu-koks skirtumas.Visgi yra smagu pažinti gyvą žmogų, o ne čia tik kaip su virtualiom šmaklom vis bendrauti:)Gi mes gyvi esam-su kūnu taip pat, ne tik su žodžiais ir mintim.Vien ko vertas tas pirmas žvilgsnis-o, čia jis/ji! Kaip fainai! Nėr čia ko taip bijoti. Man tai linksma buvo.Ir tiek.

34744. korna apie savo susitikimus2005-06-01 12:34
Turiu draugę, kuri tik viena sako: NORIU su tavim susitikt. Paprastai. Jei siūlau: pasikviesk šiandien laiko leidimui Renatą, atsako: noriu SU TAVIM. Kiti sako kitaip: jie NORI susitikti, nes jie vat (VOT) staiga sugalvojo atvažiuoti į pajūrį ir greit vėl neatvažiuos, kad susitikti REIKIA, nes nesimatėm jau šimtą metų, o žodžiai laišku ar telefonu niekada neatstos rankos paspaudimo, o dar, pasirodo, REIKIA NEBIJOT susitikt... Kai tai draugei sakau - negaliu ar NENORIU, ji girdi ir sako, kad dar geriau: iki kol galėsim ar norėsim ABI, ji suspės išsiryškinti nuotraukas.

34745. kornai2005-06-01 12:43
Jei tai jau draugė, tai negali būti kalbos apie baimę, tai tik nenoras ar negalėjimas, o jis gali būti dėl labai įvairių priežasčių.

34746. Rūta2005-06-01 13:11
Korna, neįvertini. Esi laimingas žmogus, jei tave NORI matyti.

34747. korna2005-06-01 13:21
Rūtai. Vertinu, kad mane girdi.

34745-am. O jei jau ne draugė, tai nenoro ar negalėjimo susitikt dėl įvairių priežasčių jau būti negali - tik baimė?

34748. Rūta Kornai2005-06-01 13:27
Dar labiau reiktų vertint, kad JAUČIA. O pajausti kitą žmogų galima ir viena telefono žinute.Būna taip.

34749. praeivė2005-06-01 14:00
Na, šiais laikais, jei nepasakyčiau sau "REIKIA susitikti" ir nepasistengčiau tai padaryti, tai laukdama, kol ABI su drauge galėsime, spėčiau ne tik nuotraukas išryškinti, bet ir pusę gyvenimo nugyventi: tiek visokių reikalingų darbų ir reikalų yra, ir toks gyvenimo tempas. Korna su drauge, matyt, turi daug laisvo laiko, bet ne visų draugų gyvenimas toks - manau, nevertėtų dėl to juos išrūriuoti ir pateikti lyg ir kaip kokius prastesnės prabos.

34750. tik2005-06-01 14:14
Niekas ir nerūšiuoja, tik kalbamasi. Vieni skiria tam savo laiką, kiti kitkam, vienų vienaip gyvenimas susiklosto, kitų-kitaip. Vieni užimti labiau, kiti-mažiau.Vieni skiria savo energiją darbui, veiklai ir padaro daug gražių konkrečių darbų,kiti leidžia sau daugiau su žmonėmis pabūti. Kaip kam išeina.Kaip labai labai nori,sieki, taip ir būna.

34756. korna2005-06-01 14:36
Jezau - pasižiūrėjau "kitomis" akimis - kur tik čia susitikimai, ten ir aš. Tai ir išsijungiu.

34764. ebola2005-06-01 15:20
Koks dar laikas?:D Kokie dar darbai/siekiai? Nenusisnekekit geriau.Tai ka - paskambins jums zmogus ir sakys - as atvykau pas tave is kito Lietuvos galo, gal turi minute, o jus sakysit - ne, as dirbu?! Tada jus vergaujate!Jus bedoj reiskia, laikas susirupinti... As juk nieko nereikalauju.Ir pazinciu taip lyg ir neieskau.Kiek mes cia jau blevyzgojam sitam forume? Maziausiai du metai.Ir kas cia blogo jei as kazkam pasiulau pasimatyti? Kodel as siulau? Ka as zinau...siaip! Galiu ir nesiulyti, nes matau kad kazkas puola i kazkokias problemas, lyg as gviesinciausi i privatuma ar pan...Vejai! Zinau kur gyvena kaimiete, galiu siandien nuvaziuoti ir paklausti jos mazdaug "Ar ne cia Martinkus gyvena"...:D Na ir pamatyciau.Bet cia jau butu negerai, as nesu kazkuo apsestas ir nejauciu poreikio kazkur vazineti, lysti i akis ir pan.Nors vaziuoju kartais pro pat;) Pasierzinau, paprovokavau, Kornai bateli pamyniau siek tiek...na, atleiskit...nezinojau kad jus tokios drovios....:D

34769. s. A.2005-06-01 15:47
aplink matau tik nuogų moterų kūnus.

34770. korna2005-06-01 15:51
Nu dar biškį darbą į šoną pastumsiu - su jumis pasisusitikinėsiu:
Ebola, manęs vištienos ten kažkokios džiazo fone (labiau į APOCALYPTICA norėčiau jei ką) valgyt nekvietei, tai ir nesimindyk, aš čia tik šiaip iš šono rūpinuos, kad jokio psichologinio spaudimo nebūtų.
Praeivei visų norinčių su manim susitikt rūšiavimą irgi paaiškinsiu psichologiniu spaudimu, kurį sezono pajūryje metu kasmet atlaikom. Vienus išlydi, išmojuoji - kitiems jau patalynė džiūsta. Nedalyvausi iki ryto su seniai matytais pradedant penktadieniu kiekvieną savaitgalį - įsižeis, nesvarbu, kad tau atostogos tik savaitėlę tolimą rudenį, darbai nelaukia, o uošvis reanimacijoj. Reikia susitikti -jie taip susiplanavo- ir baigtas kriukis.
Tai ir bandžiau kažką sakyti apie vienas kito girdėjimą - norų ir galimybių paisymą.

34778. Gvntj2005-06-01 17:03
Pažįstu vieną moterį, kuri ramiausiai gyvena be susitikimų. Ji mano, kad tai yra nesveika. Kad kenkia grožiui. Traumuoja psichiką. Ji su niekuo nesusitinka nuo pat gimimo. Net su tėvais nebuvo susitikusi. Su vaikais susitiko tik labai trumpam - susitikimas truko, kol jie pirmą sykį gyvenime klyktelėjo. Jokių susitikimų nėra net sapnuose. Jei sapne ji pamato žmogų, kad ir pažįstamą, praeina kaip pro krūmą. Knygose, kad neduokdie ko nors nesusitiktų, tas vietas, kur yra žmonės, ji praleidžia. Jos susitikimų katalogas yra tuščias kaip tobula rasa ar tabula rasa, ar kaip ten. Visiems kitiems reikalams, arba NESUSITIKTI, ji turi galybę laiko. Gal taip ir geriau?

34779. 2 gavnutjev2005-06-01 18:09
Bravo!

34780. Gvntj -> 347792005-06-01 18:21
Pastangos gražios, bet šifras nesėkmingas:) V atlieka...

34781. Rūta:)2005-06-01 18:21
mirkt, GVNTJ:)

34782. Gvntj :-) 2005-06-01 18:26
Mirkt, Rūt:)

34783. GVNTJ nuo kornos2005-06-01 18:54
Ir mane nenorėdama paguodei.

34916. rasa :-) 2005-06-03 19:54
GVNTJ ką čia paistai apie mane-nors iš dalies teisybę pasakei-aš tai iš pradžių pro trobikės kampą apžiūrėtau o tik paskiau įsileisčiau aba ne ...kas bandys pirmas ?gal Rūtelė ogal pats jo eminencija ebola šianakt raketų miestely tūsas

47730. otc2005-11-27 14:48
ar yra gyvenanciu lietuvoj tarp jusu?

Rodoma versija 179 iš 203 
13:27:31 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba