ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-05-21 nr. 749

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (338) • JAMES W. EARL. Skaityti savo malonumuiJŪRATĖ VISOCKAITĖ. Viskas parduodama (12) • RYTIS RADAVIČIUS. Varvekliai ant fortepijono stygųMARK STEYN. Prarastas tikėjimasSu filosofijos profesore RITA ŠERPYTYTE kalbasi Jūratė Baranova. Filosofinė nihilizmo diagnostikaGINTARAS BERESNEVIČIUS. Vėjo dievo veidai (2) • SIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiSIMON REES. Veidų medžioklės estetika: ŠMC paroda "Populizmas" apie šlovęLIDIJA ŠIMKUTĖ. Mėlynas vėjasMYKOLAS SLUCKIS. KuždesiaiAURELIJA JUODYTĖ. Vizualumo efektai žiniasklaidos pranešimuose (15) • BRONIUS LAZDYNAS. Tragiško likimo rašytojasJONAS TRINKŪNAS. Žiūrai – dainuojanti DainavaJONAS KIRVELIS. Mėlyna kušetė (9) • JURIJ MAMLEJEV. Auksiniai plaukai

TURINYS

[skaityti komentarus]


JAMES W. EARL. Skaityti savo malonumui
Skaitymas – keistas procesas, daug kuo primenantis žiūrėjimą į debesis. Norėdamas paskaityti, kaip ir pažiūrėti į debesis, turi rasti nuošalią vietą ir būti nusiteikęs neskubėti. Žinau, kad galima skaityti minant treniruoklio pedalus, bėgiojant rytais ar vairuojant automobilį, per ausinuką klausytis apysakų ir apsakymų, tačiau šiuo atveju omenyje turiu senamadišką, neefektyvų, daugybę laiko atimantį, asocialų laiko leidimą – skaitymą ir nieko daugiau, išskyrus skaitymą. Norėčiau parašyti knygą, pavadintą "Kur buvai? Niekur. Ką veikei? Skaičiau. O jūs galite sau leisti skaityti?". Ši knyga būtų skirta ne plačiajai auditorijai, kuri (sprendžiant iš knygynų skaičiaus didėjimo) suranda laiko skaityti. Ne, tai būtų knyga mažesnei skaitytojų grupei – profesoriams. Kiekvieną dieną girdžiu, kaip universiteto profesoriai nuolat vienas kitam skundžiasi, esą jiems nepakanka laiko skaityti.

JŪRATĖ VISOCKAITĖ. Viskas parduodama
Apie televiziją visi viską išmano, ją savinasi – net tie, kurie televizoriaus beveik nežiūri. Taip kaip aš. Savaitės "racionas": kelių kanalų žinios kasdien (nes neskaitau mūsų puikiausiojo dienraščio, kurio kiekvienas publikacijos sakinys prasideda iš naujos eilutės – tarsi mane, žioplę, prisispyrę maitintų šaukšteliu); vienas ar nė vieno filmo per savaitę (nes vidurnaktį, kai rodo kiną "snobams", miegu); rusų publicistinė laida "Kulturnaja revoliucija" ("RTR planeta"). Kas liko – išgnaibau kaip razinas su pulteliu ir žaviuosi maestro Skirmantu Valiuliu, kantraus mediatoriaus ranka iš visų programų "tinklelių" išmezgančiu storą gobeleną ir seniai nusipelniusiu paties sultingiausio "svogūno". Perskaitau jo savaitės apžvalgą ir pasijuntu viską svarbiausio mačiusi.

RYTIS RADAVIČIUS. Varvekliai ant fortepijono stygų
Vakar buvau koncerte
Ten grojo fortepijonu
Vėliau
Stovėjo jis šalia atidengtu viršum

[...]

MARK STEYN. Prarastas tikėjimas
"Dangaus karalystė" bloga ne tuo, kad ji priešiška krikščionybei ar simpatizuoja islamui, bet tuo, kad ji visiškai nesupranta tikėjimo, laikydama jį tik dingstimi pradėti karus bei žudynes ir "atimti žmonėms protą". O juk tikroji beprotybė – kad šis filmas buvo sukurtas ir išėjo į ekranus per visą tą laiką taip niekam ir nepasakius: "Eeee, klausyk, Ridley, man atrodo, tu čia kai ko nesupratai". O kas lieka, atsisakius religijos? Nuobodi istorija, pertraukiama brangiai kainuojančių žudynių. Gerai, tegu Jeremy Ironsui religija nesvarbi, bet Ridley Scottas daro klaidą, visai išmesdamas ją iš filmo.

Su filosofijos profesore RITA ŠERPYTYTE kalbasi Jūratė Baranova. Filosofinė nihilizmo diagnostika
– Prancūzų filosofas Jacques’as Derrida yra suformulavęs postfilosofinę pačios filosofijos sampratą: "filosofija – tai rašymo būdas". Ar ši nuostata imanentiškai neveda į nihilizmą?
– Veikiau tai šiuolaikinio postmetafizinio nihilizmo išraiška. Tokią Derrida nuostatą būtų galima suprasti kaip to paties "centro" praradimą. Jeigu nebėra "vieno", "tvirto" "pagrindo", filosofija tampa "stiliumi". Vadinasi, šiandien nihilizmas reiškia filosofinio stiliaus turėjimą. Tačiau ši Derrida mintis, kaip ir mano komentaras, neturėtų būti interpretuojami atsietai nuo filosofinio konteksto. Kitaip minėta Derrida ištara virs tuščia fraze, legitimuojančia filosofinio diskurso devalvaciją, o nihilizmas – dar vienu skydu intelektualiniam bejėgiškumui pridengti.

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Vėjo dievo veidai (Dainius Razauskas. Vėjūkas. Lietuvių vėjo demono vardo ir įvaizdžio rekonstrukcija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikmenį (osetinų wæjug / wæjyg).
V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. 203 p.)

Norėtųsi, užbėgant už akių būsimiems tyrinėjimams ir hipotezėms, pasakyti kai ką nuo savęs. Juk dabar galima formuoti požiūrį, kad tokia pati arijų atšaka, tik pasukusi ne į Indiją ar Iraną, o į šiaurę, yra ir baltai. Arba, galimas dalykas, ne tiek pasukusi, kiek likusi arya šiauriniame sparne. Ir tokiu atveju visi baltiškieji kalbiniai ir mitologiniai archaizmai sąlygoti to, kad mūsų protėviai paprasčiausiai "liko vietoje" kaip ir skitai arba pasistūmėjo labai nedaug, ir tie iranėniški sutapimai, kuriuos ir man su nustebimu yra tekę šen bei ten konstatuoti, yra ne tautų ir genčių kelionių rezultatas, o padarinys to, kad stebime šiaurinę ir pietinę tos pačios arijų protėvynės nuoskalą. Taigi ne kontaktais, o autochtoniškumu viską galima aiškinti?

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
Ar jos nekyla iš savybių? Jeigu turime tam tikrų savybių, tai bus ir vertybės.
Pavyzdžiui, dosnumas yra savybė, bet jis kuria vertybes.
Arba meilė, kantrumas, ištvermė. Supratingumas, taktiškumas, tam tikra tolerancija (pakantumas).
Visos šios savybės buvo privalomos, slypėjo, tarkime, sąvokoje "inteligentas".
Keista, kad intelektualas šalinasi, bėga, netgi prakeikia visa tai, kas čia buvo kaip tam tikras santirštis. Sutelktis.
Ar tikrai intelektualas atsirado iš chuliganiško inteligentiškumo? Anarchijos ir tariamo mokslingumo?

SIMON REES. Veidų medžioklės estetika: ŠMC paroda "Populizmas" apie šlovę
Menas – šlovės kekšė nuo neatmenamų laikų. Menininkai žiūri į ją kaip Pavlovo šunys. Manote, perdedu? Tada prisiminkite juos: da Vinci, kuris buvo ne tik dailininkas, bet ir rūmų dabita bei plevėsa, be to, visus patirtus nuotykius kruopščiai užsirašinėjo, tikėdamasis jų "ekshumacijos" (da Vinci "Kodeksai" in toto pasirodys šiais metais); Caravaggio ir Velázquezo dvikovą dėl populiarumo XVII a. Neapolyje; Nadaro šliejimąsi prie Prousto buržuazinės aukštuomenės ratelio, gimstant fotografijai; taip pat teismo procesą, dar labiau išgarsinusį Whistlerį ir Ruskiną. O kur dar Andy Warholas.

LIDIJA ŠIMKUTĖ. Mėlynas vėjas
PAGALVOJAU
apie mėlynas gėles
dengiančias pasaulį

išbėgusi laukan
skinu levandas


MYKOLAS SLUCKIS. Kuždesiai
Neklausinėkit prašau
iš kur kuždesiai
dievaži nežinau
kodėl
nakčiai dieną surijus
neapkurtau
kodėl
aušrai sužėrėjus
neapakau

AURELIJA JUODYTĖ. Vizualumo efektai žiniasklaidos pranešimuose
Lolita. Esu tikra, kad žiūrėdami į pirmą sakinį matote ne šešias raides. Net jeigu apie TĄ LOLITĄ nieko negirdėjote. Lolita – pavyzdys, demonstruojantis žodinės ir vaizdinės komunikacijos skirtumą. Užtenka palyginti Vladimiro Nabokovo romaną ir Adriano Lyne’o ekranizaciją (1997), – kad ir vieną pirmųjų scenų, kai pagrindinis veikėjas Humbertas (jis romane yra ir pasakotojas) ateina apžiūrėti namo, kuriame norėtų išsinuomoti kambarį. Būstą jam aprodo pati šeimininkė, ponia Heiz, tačiau gyvenamoji aplinka Humbertui pasirodo pernelyg netvarkinga, šeimininkė pernelyg plepi ir gyventi čia jis neužsigeidžia. Vis dėlto ponia Heiz įkalba Humbertą užmesti akį į sodą: "Vis dar tebėjau paskui ponią Heiz per valgomąjį, kai staiga jo gale tvykstelėjo žaluma. "Šit ir veranda", – sučiulbėjo mano vedlė, ir tada, visai nepersergėjusi, žydra jūros banga siūbtelėjo man po širdimi, ir nuo meldų demblio verandoje, iš saulės rato, pusnuogė, klūpanti, pasisukdama klūpomis į mane, manoji Rivjeros meilė įdėmiai mane nužvelgė per tamsių akinių viršų".

Mums rašo BRONIUS LAZDYNAS. Tragiško likimo rašytojas (Kazio Borutos gimimo 100-osioms metinėms)
Jaunystėje Kazys Boruta, ne tiek kairuoliškų, kiek anarchistinių pažiūrų žmogus, dalyvaudavo įvairiuose politiniuose judėjimuose ir po vieno išpuolio, regis, po atentato į Augustiną Voldemarą, anuometinį ministrą pirmininką, buvo priverstas dingti iš Lietuvos. Gyveno priverstinėje tremtyje, neturėdamas galimybės ne tik grįžti į Lietuvą, bet ir palaikyti kokius nors ryšius su gimtine. Trankėsi po Europą, daugiausia po Vokietiją, užsukdamas į Berlyną, kur tuo metu Lietuvos ambasadoriumi buvo geras jo draugas.

JONAS TRINKŪNAS. Žiūrai – dainuojanti Dainava
Ar išliks Žiūrų kaimas? Naikinimo jėgos pamažu viską griauna, trupina. Tačiau kai pamatau senos moters įdėmiai žvelgiančias ramias akis, pagalvoju: ne, Žiūrai, tikrasis kaimas, tvyro kažkur tarp tylių begalinių pušynų šalia amžinai sruvenančios Ūlos, iš vieno žmogaus jis ima balsą, iš kito dainą, iš trečio skambų juoką, iš ketvirto tylią ramybę, ir taip po kruopelę pastatoma spindinti balta Žiūrų pilis, iškilusi virš žalių Dainavos girių.

JONAS KIRVELIS. Mėlyna kušetė
Ak pone, man nevertėtų šitaip nesveikai prisirišti prie daiktų. Tas geruoju nesibaigs. Vertėtų ieškoti žmogiškumo, bet baiminuosi, nežinau, nuo ko pradėti. Žmogiškumas toks neapčiuopiamas ir nuolat bėga nuo manęs. Aš, daktare, mielai galvą prasiskelčiau į briaunotą jo kampą, kad tik jis nebūtų toks judrus ir nepavejamas. Ką čia reiškia praskelta galva, jei staiga randi laimę.

JURIJ MAMLEJEV. Auksiniai plaukai
Jis pakilo nuo krėslo ir nusimetęs drabužius prisliūkino prie sieninių veidrodžių. Ten, beveik antikvarinio, pasakiško viešbučio kambario alavo amalgamose, jis vėl išvydo savo veidą, išmėtytą ant kilimų ir lovų. Viešpatie, koks jis buvo (ir yra!) didis! Visagalis mąstytojas, keturiasdešimties knygų autorius, iš kurių kiekviena lygiuojasi į Šekspyrą ir Dostojevskį (taip skelbė laikraščiai), visų aukščiausių pasaulinių premijų laureatas, fantazuotojas (nenusileidžiantis pačiam Blake’ui), subtiliausių moterų valdovas ir apskritai nuostabiai prielaidus antžmogis.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


34126. praeivė2005-05-19 23:07
Olialia! Mes čia tik pradėjom apie postmodernizmą bei dekonstrukciją, tai tuoj ir Šerpytytė su Baranova prisistatė - joms irgi, mat, diskutuoti patinka :). O Geda tai greičiausiai materialines vertybes turi omeny...

34128. zeta2005-05-20 01:01
Apie ta skaityma skaityciau neatsitraukdama. Ir Baranova labai graziai moka klausinet. O desertui noreciau Melynos kusetes.

34131. nemo2005-05-20 01:48
Jeigu tureciau pora kibireliu atliekamu pinigu, isteigciau visuomeniniais pagrindais dirbancia skaityklele su geromis knygomis (originalais ir vertimais) arba bara. Arba abu viename kitame:)

Taip ir matau - satenieciai, kojas uzsimete ant kelenu, ikrite i patogius odinius fotelius, pasistate pusiau neblogo vyno taure, skaito knygas...Zinoma, cia Kaimiete pasakytu keleta graziu, teisingu ir pamokanciu zodziu apie tai, jog pasivaiksciojimas miske yra kazkas labai svarbaus ir as negaleciau nesutikti - ir vistik knygos liedzia vaikscioti po tuos miskus, sapnuoti atmerktomis akimis tas vietas, mintis, ivykius, istorijas kuriuose galbut niekad siaip neapsilankytume...Geriausia gal butu, kad baras-skaitykla stovetu kokio didelio misko pakrastyje, salia juros ir nelabai didelio miestelio, nuo kurio butu lengva nuvaziuot i dideli miesta:)

34133. po palme2005-05-20 02:50
Geras numeris, man visko noretusi. Pasimelsiu savo antropomorfiniams dievams, gal susimyles.

34134. toto2005-05-20 03:09
Jo. Turinys pūpso išdidžiai pasitempęs. Kaip gerais laikais. Pfu-pfu-pfu (per petį).
:)
O dėl nemo svajoto baro su skai(s)tykla, tai labai panašiai aprašyčiau Felikso žuvies restoraną Basanavičiaus gatvėje Palangoje, vardu "Žuvinė". Jei ten apsilankyti ne vasaros sezono metu (išvengt patapt so`vietinio lagerio nostalgijos triumfo liudininku) ir dar nebūt gyvenime valgius žuvies patiekalų kur nors Italijoje, - visa kita (!), net ir biblioteka su trijų metrų aukščio lentynom, garantuota.
:)

34135. zeta2005-05-20 03:25
Tam bare dar noreciau laikrasciu. Ir zurnalu ("Ievu" visokiu). Ir kad prie kavos butu naminiu sausainiu. Dar kad tas baras turetu antra auksta su balkonu. Ir jokiu lietsargiu su "Coca cola". Kazkaip savaime suprantama, kad aplinkui vaikstinetu kate, o baristui Nemo ant vieno peties tupetu (kalbanti ir rasanti) varna, ant kito - peleda. Kieme butu hamakas (prie kurio amzinai stumdytusi IVS su zeta). St Antonio tupetu smutkelyje. Po palme mandagiai glaustusi vazone svetainej ir uzrasinetu pokalbius. Ruta augtu po langu, kaip ir priklauso. Cikada cirptu naktimis. Praeivis su praeive uzbegtu tik kelioms minutems (replika i sona: idomu kodel?). Korna administruotu radijo taska. Kaimiete priziuretu "numerius", kad ten nesusimestu visokie ziomos su nelaimingai nutekejusiom asiom. Ezeras tyvuliuotu netoliese. Abr suktu trisdesimtu metu filmus palepej. Ebola butu tas indenas prie duru. Toto saugotu paslaptis rusy. El. Redakcija ziuretu is dangaus. Kiti skaitinetu ar megztu lelem dantukus - kas kur. Fone dainuotu Amanda Lear. Siurrealistinis vaizdelis isipaisytu i postmodernizmo apibrezima.

34136. IVS (linksminkimos, linksminkimos, pakol žydri esma, nebus laiko mums linksmintis, kada mus išmes iš čia)2005-05-20 03:35
O kaip norėčiau aš sugrįžti Kolonadon,
Nors niekada tenai ir nebuvau.
Prie židinio tenai sėdėčiau jaukiai
Ir drožinėčiau pliauską sau mąsliai.
O knygele, barngioji tu mana,
Neišduosiu tavęs aš niekada.
Tavo puslapiuos išminties - auksas.
Mano meilė priklauso tau!

34137. IVS2005-05-20 03:43
Dėl hamako - sudarysim grafiką, o va, dėl tų naminių sausainių, tai norėčiau pasitarti. Gal, sakau, geriau būtų Juozo Miltinio blynai su Piterio Bruko uogiene?

34138. zeta2005-05-20 03:44
IVS, ar pabludai? Sitiek stiliu! Jauciuos kaip su sampunu (du viename) gavus per galva.

34139. zeta2005-05-20 03:49
Del grafiko tai galesi apsikabinus kate miegot tam hamake, as negaliu ilgai suptis - tuoj bloga pasidaro. O del meniu klausk Ebolos, jis tik apsimeta Indenu prie duru. Ir nelaizyk Piterio Bruko uogienes, nes abre gali uzvaziuot.

34140. IVS2005-05-20 04:02
Tai sutarėm: tu ant Mėlynos kušetės, aš hamake, o uogienė tebūnie Petro Brukniaus. Bet dabar galvoju, kaip dažnai, o svarbiausia kuo reikės laistyti po palme ir Rūtą?

34141. zeta2005-05-20 04:05
Po palme - viskiu, Ruta - kisielium.

34142. zeta > IVS2005-05-20 04:10
P.S. Nekalbek su manim, as turiu eit miegot. Satenuose jau naktis.

34143. toto2005-05-20 04:27
especially for zeta/
  nedaug tereikia -
  nutrint atstumą
  tolį
  pažvelgt į gylį
  colį
  suspėt į sumą už kadro prisiglaust

  kai akys ima jaust
  artumą
  brolį sutapimą
:)

34144. IVS2005-05-20 05:27
Ale kokie čia visi rašlūs pasiadrė po to, kai Šatėnus el. Cunamis apkramtė.

34145. po palme2005-05-20 07:06
toto, seniai girdetas. Sveikinu.

34146. kaimietė2005-05-20 10:27
Valio! Valio! Valio! Esu sužavėta nemo skaityklėlės idėja. Ne! Tai dar per silpnai pasakyta. Pagaliau man akys atsivėrė! Mušuosi į krūtinę ir nuoširdžiausiai gailiuosi dėl visų savo žagsėjimų ir žiaukčiojimų. Aš čia kvaišė blūdinėju po mišką, kai galėčiau palaimingai glaustis odiniame fotelyje po palme, akis ir dūšią panardinusi į ant kelių gulinčią knygą, kuri leidžia vaikščioti po tuos (ir ne tik tuos) miškus, karstytis po palme(s), taškytis krikštolininiame kalnų (ir ne tik) ežere, atsimerkus sapnuoti tas vietas, mintis, ivykius, istorijas kuriuose galbut niekad siaip neapsilankytume, jausmus, išgyvenimus, kurių galbūt niekad šiaip ir nepajustum… Ar nors šimtąją dalį to gaučiau pati, su savo nežinojimu, į ką žiūrėti, ką jausti, ką uost?!!!!!. Viskas! Keičiu gyvenimo būdą. Rezervuojuosi fotelį. Ir prašau man nekišti to pusiau neblogo vyno. Duokit man knygą apie patį patį geriausią. Nenenene. Nereikia nė lašo, nes vis tiek nė trečdalio to nepajusiu, kas bus aprašyta. Mėgausiuosi pilnai. Ką čia duodat? Ar jūsų pakankamai tobulas skonis? O kaip zeta žiūri į šį veikalą? Sakot, rekomenduoja. Na, gerai. Ir dar norėčiau, na… Na… Suprantat… Iš raidės "s"… Nesupranti?!!! Sekso, avigalvi!!!! Koks dar kambariukas viršuje?! Aš apie knygutę!

34147. ežeras2005-05-20 10:34
"34143. toto"- man tai tinka, o jei tai ekspromtas , net labai.

34148. zeta >toto2005-05-20 10:54
Nuleidus akis dekoju.

34149. nemo:)2005-05-20 13:00
jautriai Kaimietes asobai irengciau, kur netoli, besisupuojanti kabanti paminkstinta suoliuka, apgaubta roziu pavesines. Rozes butu dideles ir visokiausiu spalvu, skleidziancios malonu kvapa. Pavesine butu apgyvendinta pauksteliais, uzstotu nuo saules ir nuo pasaliniu zvilgsniu.

34153. gazelė2005-05-20 18:07
Nekantraudama su virpesiu širdyje laukiu M.Sluckio "Kuždesių". Ai, pati žinau, kad pajuokavau nevykusiai.

34154. IVS :)2005-05-20 18:19
Nevark, nemo, duok jai knygutę apie rožių auginimą, dar vieną "Pasidaryk pavėsinę pats", pridėk dar išsamų traktatą apie paukčių čiulbėjimą ir bus gerai.

34156. po palme2005-05-21 00:47
Pageidauciau, kad mane su vazonu reguliariai isnestumet i saule. O jau ten, mano sesely, galit daryti ka norit, nes esu liberali palme.

34157. zeta2005-05-21 02:43
Dabar skusiuos. Visa savaite dirbau, saules sviesos nemaciau, o kai isejom siandien pasedet su kamaradais, tai spekit, apie ka snekejom? Aisku, apie darba. Valandu valandas. Pradedu suprast, kodel taip darosi. Darbas pasidare kaip partija, kur visi lygus ir nezymiai pasistumdydami braunasi prie bendro tikslo. Nebeuztenka drasos bravurai, kitu temu grybstelejimui, nes visi labai politiskai korektiski, o kulturiniai kitu zmoniu interesai neaiskus: jeigu kas kam nepatiks, tai gal isizeis, o dar neduokdie uzkabinsi religija, tai tik alu islaistysi ant marmuziu ir pasnekesiui visai galas. Ir valgem, ir gerem, nesokom, nedainavom, issiskyrem graziuoju, bet nebuvo smagu.

34158. IVS2005-05-21 03:02
Skundas priimtas, padėtas į krūvelę, bus apsvarstytas chronologine tvarka: pirmiausiai svarstomi chroniškai įkyrėję skundai, po to chronių skundai ir t.t.
patarimas po blatu: švesti, sako, reikia ne po darbo, o septintą dieną.

34161. dalgis2005-05-21 10:47
pripaišiau gėlyčių, ZETA,tau..

34162. nemo2005-05-21 12:46
Matyt tokiu amziu pasieket ZETA, tik dar nesusitaiket su tuom:)

34164. zeta2005-05-21 15:13
Dalgi, buvai prapuoles. Dabar, kai atsiradai, tai irasyciau toki sakini i baro vaizdeli: "dalgis stovetu atsiremes i siena". Viskas turetu bu aiskiom ribom ir statiska, kaip Edward Hooper paveiksle. O apie amziu tai geriau net nesnekekim, nes niekas nuo to nesikeicia, vis tiek viskas ant kaktos uzrasyta. Bet teisingai, Nemo, darai, kai atsitokejes sakai man "jus". O ivertinus IVS salygas, tai gal atsiimsiu ta skunda, nes juk prisisnekam Melynuosiuose Puslapiuose kiek sirdis geidzia. Darba man patinka dirbt: greitai, tiksliai, lygiai. O sneketis patinka apie vejus laukuos. Kaip ir stumdytis su ta bjauria boba prie hamako.

34165. zeta2005-05-21 15:15
P.S. vienoj vietoj pameciau "t" bebegdama.

34166. asas2005-05-21 18:49
Toto yra erotiskasis RoRa.

34167. IVS2005-05-21 22:10
Ai, zeta, galėjai ir palikti tą vieną klaidą - nesijausčiau tokia beraštė. Va, nusivaliau kompą su dviem servetėlėm Wet+Dry ir sakiau dabar jau rašysiu gražiai ir be klaidų, kaip į naują sąsiuvinį, iš kurio, deja, tuoj pat tekdavo išplėšti puslapį, tikintis, kad nei mama, nei mokytoja nepajus, kad sąsiuvinis sukūdo.

34168. zeta2005-05-22 01:27
Ot nepaliksiu klaidu, nebent tureciau temperaturos.

34169. nemo2005-05-22 01:50
skrupulingi nuobodus pedantai:)

34170. zeta2005-05-22 19:16
Va dabar nesnekesiu su tavim, Nemo. Jei nori - buk kokio karavansarajaus seimininkas, ne kojos ten nekelsiu. Ir bus tau liudna. Ir rasysi tada man meilius laiskus, o as juos plesysiu ir metysiu i upe. O kai prie mano duru ant keliu prasysi atleidimo, tai pasirodysiu visu savo baisumu ir tau atims zada. Tada nustosi dorus zmones pravardziuot ir visa likusi gyvenima neistarsi nei zodzio (bet rasyt galesi kiek noresi, tiek jau to).

34171. zeta2005-05-22 19:19
P.S. Tik vakar prisizadejau, kad klaidu nepaliksiu, o kabliuka po "va" emiau ir pamirsau.

34172. nemo2005-05-22 21:41
Juokelis buvo tokio blogo skonio, kad man dabar visa gyvenima tylet?:)

34174. Bjauri boba IVS2005-05-22 22:46
Ot gaila, neturiu ką pasakyti, o taip norėtusi savo trigrašį įkišti. Ot įdomu, kodėl lietuviai sako "trigrašį", o amerikiečiai tik "du pensus".

34175. zeta2005-05-23 00:32
Vejas siur siur siur per medziu lapus, tamsu. Sedziu sau koja ant kojos. Batai nauji, grazus, blizga. Skalbiniai isskalbti. Knyga ipuseta. Snekuciuojuos sau pamaziukais su Nemo ir IVS. Maloni buvo diena.

34177. nemo2005-05-23 01:25
O as siandien kavos persigeriau netiketai. Tai taip negera pasidare, jog nieko gero ir nenuveikiau apart daugybes nieku. Klausaus muzikos. O EARL`o, Zeta, visai nieko straipsniukas. Zmogus, skaitantis knygas ir megstantis skaityt, parase.

IVS - lietuviai dosnus zmones, tai ir kisa trigrasi, tai ne kokie amerikonai su savo dvigrasiais ar dvipensiais:)

34178. xX2005-05-23 01:32
Tai va. Giedrei blogai (žr., jei galit, http://www.bernardinai.lt/index.php?1084293485). Reikia kažkaip padėti. Kas žinot, kaip?

34179. IVS2005-05-23 01:37
Visą tingų kavuotą rytą uodėme kvapus. Paskui prisiminėm pažįstamus kvapus. Paskui Rėjaus Bredberio "Pienių vyno" skyrių apie kvapus, kuris prasideda berods taip: "Yra dienų, sudėtų vien iš kvapų..." Visą popietę stebėjau šviesos žaismą. Ryte, kol dar miegojau, ji įsliuogė pro langą. Šmirinėjo ant grindų, nagrinėjo kilimo raštus, paskui susidomėjo komoda ir stalčių rankenėlėmis užsliuogė ant viršaus, kur sukrautos knygos laukia savo eilės, kol bus priimtos į lovą. Kaip vadinasi šešėlio antonimas? Šviesėlis? Tai va, tie šviesėliai knygų kruvelėmis, prosenelio nuotrauka, sudžiuvusiomis rožėmis užsirioglino ant palangės, apsivyniojo aplink medinę "Vilties laivo" skulptūrą ir išsliuogė į lauką. Dabar žaidžia krūmuose už lango. Nežinau, kur sulindę šviesėliai nakvoja, bet įtariu, kad ieško magiško lempos šviesos rato, negestančio iki paryčių.

34181. nemo:(2005-05-23 02:30
Xx, turbut nera tokiais atvejais tinkamu zodziu, tad ir patylesiu, o ir padeti nezinau kaip. Aciu uz nuoroda - kazka tikra perskaiciau visame sio vakaro surmulyje. Pamastysiu. Ji tik 1980 gimusi ar cia as kazka kitka painioju?

34182. IVS (ačiū xX už nuorodą)2005-05-23 03:07
Man Giedrės paskutinė pastraipa įstrigo. Aš irgi mąstau apie kapsulės reikalinguma, legitimaciją. Ne todėl, kad man jos dabar reiktų, bet kad ji būtų, jei prireiktų. Žiaurus man tas žmogaus išnaudojimas žmogumi. O Giedrė šaunuolė. Kažkur skaičiau, kad Picaso negėrė jokių vaistų, nes norėjo patirti viską, kas jam lemta. Tame tarpe ir skausmą. Pykit, ar juokitės, bet man labai liguistai atrodo visokie ten sveiko gyvenimo būdai. Tai, mano galva, tik mirties baimė. Bandymas įprasminti gyvenimą gyvenimu dėl gyvenimo, o juk pats gyvenimas nėra savaiminė prasmybė. Žinau, kad čiuožiu į lankas, bet kas nepaslys ant šitos slidžios temos - tegul karūnuojasi nuogas, nesijuoksiu.

34183. preivis:)2005-05-23 09:16
IVS, gyvenimas yra valgyti, vakscioti i tulika ir ziureti i pasauli per kompo langeli. Visa kita-tikrai ne gyvenimas:)

34184. Rūta2005-05-23 09:53
Neblogas straipsnelis Atenuose yra apie Skaitymo malonumą.Tą ir veikiau šeštadienį-gulėjau po žydinčia slyvą, stebėjau , kaip varnėnai maitina savo vaikus, skaičiau ir tingėjau. Kartais taip pabūti-fantastiška. O dėl gyvenimo ar negyvenimo-kiekvienam savi žaidimai, savos prasmės. Tuo mes ir įdomūs, kitokie. Tuo galim ir pasidalinti, pasidžiaugti.Geros savaitės, gerų darbų ir skaitymų, gero bendravimo visiem:)

34185. kaimietė>nemo2005-05-23 10:22
:))))))))

34186. kaimietė2005-05-23 10:25
Priklausomybė vaistams… Kuo ji skiriasi nuo priklausomybės, sakysim, fitnesui? Arba muzikai, arba knygų skaitymui? Aš turiu omeny tokią priklausomybę, kai net gulama su ausinukais ir kai ryjamos svetimos mintys net fiziologinių poreikių (pvz.miego) sąskaita. Stiprią priklausomybę norint būtų galima įveikti kita ne mažiau stipria priklausomybe. Geriau, žinoma, pozityvia. Pavyzdžiui, meile… Sakyčiau, kad gebėjimas laviruoti tarp savo priklausomybių, jas valdyti, su jomis žaisti ir sudaro asmenybės laisvės pagrindą.

34188. Rūta:(2005-05-23 11:28
Liūdna dėl Giedrės, dėl Žmogaus. Kaip jai sunku be protiškai...Skausmas ir neviltis, juoda negalia. Palengvinti gali tik žinojimas, kad yra bent vienas žmogus, kuris supranta...

34189. toto2005-05-23 12:36
Reziumuojant Rūtą ir kaimietę, - prigimtinę priklausomybę nuo mirties gali įveikti tik sąmoninga priklausomybė nuo gyvenimo, o pastarąją palengvinti gali žinojimas, kad yra bent vienas žmogus (pats/pati), kuris tai supranta...
:)

34190. praeivis2005-05-23 12:48
visai neblogai, toto:)

34191. kaimietė>toto2005-05-23 13:31
Priklausomybė nuo mirties/priklausomybė nuo gyvenimo… Jei tu kalbi ne apie biologinę būseną, o apie žmogaus, kaip čia pasakius, būties būdus, tai mano nuomone, tu visiškai teisus. Pasirinkimas tarp gyvenimo ir mirties. Kur gyvenimas reiškia vis naują gimimą, kaitą, o mirtis – sukaulėjimą, užsiciklinimą.

O padėti tikrai galėtų ir kitas žmogus. Tik vien supratimo neužtenka. Gal,gyvenimui atverti miegančias jėgas sugebėtų egzistuojančių alternatyvų parodymas. Parodymas be iliuzijų ir sentimentų.

34192. Mudryla2005-05-23 19:28
Zmogus gi yra apzenklintas ir apzoziuotas zombys.Tai pagal daridishka-delezishka intrprretacija gyvenimas ir yra kontaktai su zombiais-bem.Da gerai jei kokia zombia isoriskai- pavirsiskai patrauki.O jei ji grazi tik vidujai? Todel nesuprantamas tokis "ogoltelas" neapykantas ,tem kuriem patinka "grynieji"zenklai. Be zombiu.:)

34197. A-Ka2005-05-23 20:22
Для юнца жизнь - неожиданный подарок, непонятная безделушка, сюрприз, новая игрушка. Он её вертит, пробует на зуб, подбрасывает на ладони, ощущая тяжесть, прикидывает про себя, что с ней делать - приберечь, поменять на что-нибудь, отправить в мусор.

34201. smiltis2005-05-23 21:31
Jūs visi įdomūs ir geri.

34204. IVS2005-05-23 22:31
Aš, tikriausiai, esu paskutinė dūra, bet Giedrės rašinyje įžiūriu daug optimizmo. Esminio pozityvumo. Nesvarbu, ar gyvensi, ar mirsi, ar gyvensi sirgdamas ar sveikai. Ją skaitydama neveltui prisiminiau Pikaso. Jis nenorėjo, kad jį kas nors guostų, darė sau karpinius. Man nieko nėra baisiau už visokius ten žliumbčiojimus "suprantu, ach, kaip blogai, laikykis" ir t.t. Man patiko Aisedora Dunkan. Žuvus vaikams ji šoko. Man patiko mano viena koležanka. Neseniai nusižudė jos sūnus. Kitai koležankai pradėjus rypuoti: ach, ach, kaip laikotės po tokios nelaimės, ji paklausė: kokios nelaimės? Mat sūnus buvo labai nepatenkintas gyvenimu ir tuo gadino gyvenimą sau ir aplinkiniams. Dabar visiems geriau. Jam, tikimės, taip pat. Ir tai visai nereiškia, kad neskauda, kad atbukę. Ne. Tai greičiau reiškia nuolankumą, bet tokį nuolankumą, kurio paseka yra dvasios laisvė.
Kažkur dingo mano nebrangiai suderėtas brolis si. Jis gal galėtų aiškiau paaiškinti.

34205. A-Ka2005-05-23 22:56
"Esminio pozityvumo"???Kas ,ble,cia per adsurdas?Nemaisykim ,davai,komseptu.:)

34206. si2005-05-23 23:46
IVS, tas brolis beveik visada šalia. Nežinau ar ką sugebėčiau aiškiau paaiškint, nebent dar labiau pripainioti. Tai, apie ką čia rašei (34204-ajame), man visiškai nepasiduoda kontolei. Protas sako vieną, net nuoširdžiai tuo tikiu, bet su emocijomis man dar nemažai teks padirbėti. Mat sunkiai sekdavosi suprasti laidotuvių metu pratrūkstančius emocijomis, net leidau sau kartelį labai grubiai (dėkui Dievui, kad ne viešai) išsišokti šiuo klausimu. Tačiau, kai netikėtai mirė draugas, nežinau kas pasidarė... Va, tada (tiksliau, jau po to) mintyse ir padėkojau apvaizdai už suteiktą pamoką: - nemokyk kitų to, ko pats turi dar laaaabai daug pasimokyti.
Bet man tavo mintys patiko.
:)

34207. si2005-05-24 01:12
Vietoj minčių apie gyvenimą ir mirtį, apie kapsules ar išbandymus, apie tai, kas pakeliama, o gal tik tikimasi - mintys, atsiritusios per balkono aptvarą nuodijant savo organizmą eiline nikotino doze.

Šiąnakt labai graži pilnatis: tiesiog idealiu apskritimu išrėžta. Jei ne ta formos precizika, sakyčiau: - tarsi dar neišmaišytas grietinės šaukštas saldžios sriubos lėkštėj.:D Tik dabar atrodo dar gražiau ir dar tiksliau: toks sodriai geltonas, pakraščiuose net iki mėlynumo, pinigėlis kabo danguj. O aplink - tos pilnaties "išduoti" slapukai vėjavaikiai debesys. Nors ką ten debesys, - žaismingi debesėliai, vos juntamos drėgnos vėsos genami. Romantiška. Bet, greičiausiai, rytoj tie žaismingieji prižais balų... Nors nebūtinai.
Prakeiktas pragmatizmas: vietoj estetikos – kažkokia įjuslinta orų prognozė... O šiuo metu pro "langą" matosi Šatėnai, bet nesimato Mėnulio, reikia eiti parūkyti... Ko gero - labanakt

34208. zeta2005-05-24 01:18
Nebukit juokingi ir vaikiski. Gal ir soko Aisedora Dunkan, zuvus vaikams. Bet gedeti kartais buna gerokai sunkiau nei sokti ar dirbti kitus darbus. Taigi reakcija priklauso siek tiek ir nuo to, kiek turim drasos ir jegu. Ir nereikia isijaust, kai snekam apie vaistu atsisakyma, nes norisi patirt viska, tame tarpe ir skausma. Paklauskit letai besigaluojanciu zmoniu, prikabintu prie morfijaus infuziju, tai tie jums pasakys. Giedres gaila, kaip gaila gero zmogaus, pakliuvusio i beda. Ir, zinoma, jai smagiau, kai kas paguodzia, bet tiesa yra paprasta - pades tik tas, kuris zino diagnoze ir ismano, kaip su ja tvarkytis. Tevu ir draugu vietoj is zemes iskasciau gera daktara. Sprendziant is to, kad buna remisijos - gydytojas yra. Belieka sukast dantis ir laukt geresniu laiku. Su biciuliu padejimu.

34209. IVS2005-05-24 01:41
Lėtai besigaluojantys, o ir jų artimieji, būtent ir keikia visą šitą "prikabinimo prie morfijaus infuzijų" sistemą ir nevadina jos niekaip kitaip, kaip tik medicinos bizniu. Nėra įteisinta kitokia išeitis - va, kas yra blogai. Nebūtina gi pulti ir būtinai pasinaudoti, bet svarbu, kad ta alternatyva būt. žinant, kad yra - lengviau laikytis savojo sprendimo, kad ir koks jis bebūtų.

34210. IVS (derasi)2005-05-24 02:56
Tai džiaugiuosi, broli si, kad atsiradai. Tai dabar dar belieka susitarti, kuris kurio klausysim, t.y. kuris vyresnis. Aš tai norėčiau vyresnio ir protingesnio brolio, kuris galėtų pasakyti :"ai, jau nusisšneki, sistra, geriau eik miegoti", bet žinočiau, kad jis vis tiek mane myli (kaip seserį sic!), bet kuris kartais ir man nusileistų ir ne vien tik iš madagumo :)

34212. Klevas2005-05-24 06:46
Labas, po palme, nemanyk, kad lendu kur nereikia - tiesiog šiaip smalsu: Lietuvos Nacionaliniam teatre yra tokia repeticijų salė, kuri vadinasi (neoficialiai) "po palme", nors nebėra ten jokios palmė. Tai salė su veidrodžiais, kurie uždengti užailaidomis ir todėl yra nežinia kam ten įtaisyti, su dideliais langais, išeinančiais į Gedimino prospektą, žodžiu viskas padaryta taip, kad kuo mažiau tiktų repeticijoms. Noriu paklaust - ar tu ne iš ten?

34213. IVS :)2005-05-24 07:26
Nuo to laiko, kai po palme persikėlė į Seną Diegą, veidrodžius teko uždengti, nes nieko geresnio jiems jau nelemta atspindėti. O buvo laikai! Po palme ten repetuodavo. Repetuodavo jis viską iš eilės. Mėgo Šekspyrą. Atsistoja, būdavo, priešais veidrodį ir repetuoja: būti (meiliai žvelgia į save veidrodyje) ar nebūti (nusisuka nuo veidrodžio, bet tup pačiu meiliai stebi save jau kitame veidrodyje). Tas žaidimas jam gana greitai nusibosta ir štai jis jau Oneginas. Kviečia dvikovon toto. Išsitraukia špagą, atsitoja pirmon pozicijon ir vėl gėrisi savim veidrodžiuose. Dar po palme pabando vaidinti Mauglį. Stangriais judesiais šuoliuoja parketu. Paslysta. Teškiasi žemėn, bet nemanykit, kad po palme repeticija tuom pasibaigia. Jokiu būdu. Po palme dabar vaidina krokodilą Geną. Guli lyg rąstas ir tykoja kvailių. Kvailiai, tuo tarpu, spokso pro didelius langus. Cirkas be pinigų. Geri buvo laikai.

34214. Klevas2005-05-24 07:35
Blogas tada, vadinasi, buvo artistas - nes joks tikras aktorius nerepetuoja prieš veidrodį. Veidrodžiai skirti tik šokiui. Jo judesius gali stebėti veidrodžiuose ir koreguoti, tikslinti linijas - aktorius gi vaidindamas privalo užmiršti visas linijas, jis ne protu, ne pagal atspindį veidrodyje, o vidiniu įsitikinimu ir vidinėmis pastangomis persikūnija į personažus, jeigu aktorius pradeda žiūrėti į veidrodį, bandydamas tikrintis savo vaidybą, jis ima rūpintis tuo "kaip atrodo", o ne tuo ką jis vaidina. tai didelė klaida, taip daro tik netalentingi.

34215. Bjauri boba IVS2005-05-24 07:43
Nu tik jau nepriimk už tikrus $$$, Klevai. Aš to po palme, tiesą sakant, visai nepažįstu ir dar gausiu nuo jo dabar į galvą už tokį šmeižtą. Oi, bijau.

34216. si2005-05-24 08:34
IVS, deja, pagal visą aprašymą gal po palme galės tau padėti labiau. Na, o gerbti ir mylėti (bet ne klausyti) sugebėsiu.

34217. IVS2005-05-24 08:49
Tai aš kaip tik ir norėjau, kad būtum vyresnis ir aš tavęs klausyčiau tada, o jei kas ne taip - tai sakysiu: man brolis liepė :) 06 ir 07 man labai patiko. Apie tas nenuspėjamas emocijas ir mėnulio grietinę. Lietuvimas Mėnulis dažniausiai primena blyną, amerikiečių pasakose - tai sūris, bet kad būtų grietinės šaukštas saldžioj sriuboj - tai dar negirdėjau. Labai patiko. Būtinai atsiminsiu.

34218. migla2005-05-24 09:00
aš tai skaitau a.rupši.ir noriu žinoti ,moketi,pajaust kaip dar galima gyventi.ir dar neatsilikti nuo jaunos kartos

34219. kaimietė2005-05-24 09:04
Labas, si. Ir aš vakar mačiau tą blyną. Patekantį. Išlindau iš miškelio ir vos neatsisėdau. Tooooks didelis! Toooks geltonas! O mano upės pakrantės medžiai žemu vibruojančiu bosu ūžė. Iš pradžių net nesusivokiau, iš kur ta muzika. Pasirodo, kad galybė karkvabalių savo dūzgiančiu šokiu siuvo medžiams garsinę aurą. Įspūdinga. Nors suprantu, kad žaliesiems broliams nuo šios invazijos džiaugsmas mažas. Na, nieko – susitvarkys. Ne pirmas kartas.

34220. rūkas2005-05-24 09:19
Migla, prašom paaiškinti ne taip miglotai. Kas per a.rupšis, gal ir aš noriu paskaityti.

34221. kaimietė pretenduoja į pačios bjauriausios bobos vaidmenį2005-05-24 09:29
Apie meno terapiją. Yra toks dalykas. Duok ligoniui paišyti/rašyti ir, išsikrovus, išsituštinus, ateis palengvėjimas. Tokiu būdu dūšia apsivalo. Kaip ir apsinuodijusį gelbsti išvarymas per visus galus… Tik kūrybos vaisių aš niekam nerodyčiau. Kad ir taip skylėtos sveikatos nesuskudurintų. Nebent ligoniams gydymo sumetimais su atitinkamais komentarais. O visokios liaupsės tik gilina problemą, skatina ieškoti tos būsenos, kada… verčia lauk. Kad gautų tą šaukštą atsako savo ego pamaitinti.

34222. Klevas2005-05-24 09:43
Menas negali būti terapija - manau, kad taip jis yra suvulgarinamas, tampa toks utilizacinis produktas, kažkokia placebo ar vaistų rūšis. Menas tapdamas terapija praranda esminę savo savybę - laivę.

34223. Klevas2005-05-24 09:45
Atsiprašau - laisvę.

34224. toto2005-05-24 10:05
Menas praranda laisvę (būtent) tapdamas amatu, todėl šiuo atveju labiau tiko Klevo pirmoji versija su laive supratau lyg būtų sulietuvintas angl. gyvybės mene live performance simbolinis žymėjimas.

34225. cikada2005-05-24 10:06
laive- grazhiau

34227. sima2005-05-24 10:18
menas netampa amatu. tiesiog jis nyksta. meniniku vieta uzima ribotai techniskai apmokyti amatininkai. jie reikalingi popkulturiniam lengvam vartojimui kaip meno pakaitalas. juk tai pigu (visapusiskai), lengva, nes tokios produkcijos suvokimui nereikia net minimumo ziniu ir pastangu. lengva ir leksta. na, o menininkai-kas sugeba tegu nesdinasi kitus, o kas ne tegu ismirsta cia Lietuvoje. kuo uu maziau tuo geriau. mums uzteks rektkarciais parodomu Lietuvoje importiniu pusmenininkiu, nes tikrai puikus menininkai is Europos ar kitu saliu labai brangus ir Lietuvai neiperkami ir per "sunkus"

34228. sima2005-05-24 10:20
oi, atleiskite, as ne apie straipsni, bet apie menininku situacija Lietuvoje

34229. migla2005-05-24 10:27
na jis daug raše važinedamas po katalikiškas šalis.tiksliau kristaus ir šv.rašto vietovėmis.daug jo knygų yra.neprisimenu tiksliai pavadinimu

34231. toto2005-05-24 11:27
Klevui #34214 dėl veidrodžio sindromo.

Tamsta diametraliai priešingai suvokiate "veidrodžio" paskirtį. Pagal jus išeitų, kad aktorius tik kaip tai savaime talentingai persikūnija į personažą ir net niekam nebevaidina. :) Pagal jus, geras aktorius, muzikantas, oratorius (etc) netestuoja, neprognozuoja savo kuriamo personažo, neeksperimentuoja formoje, neieško, nesiekia pažinti savo parduodamos prekės planuojamoj aplinkoj/ planuojamo adresato akimis; -- t.y. nevaidina auditorijai. - Labai naivu. Deja, tokia teorija neturi nieko bendro su realybe.
Performance`o menuose artisto talento vertė kaip tik ir matuojama sugebėjimu live kurti personažą konkrečios auditorijos veidrodyje; o fizinis stiklo veidrodis ar audio-video įrašai - tradiciniai efektyvaus profesionalaus trenažo įrankiai.

34232. praeivė2005-05-24 11:48
Migla, tai kaip skaitai, kad net knygos pavadinimo neatsimeni :)? Pasufleruosiu kai kuriuos: "Raktas į Senąjį Testamentą", "Raktas į Naująjį Testamentą". Tik dėl jaunimo tai labiau rekomenduočiau Kęstutį A. Trimaką, o Rupšys gana tolimas.

34233. praeivė2005-05-24 11:50
Kalusimas auditorijai: ar "performance`o menai" apskritai laikytini menu?

34234. zeta2005-05-24 12:08
Taip graziai cia isivaziavom apie menus. Bet noreciau trumpam grizt prie "medicios biznio". Skausmo klinikos nera medicinos biznis. Lyg ir dar ka noretusi pasakyt, bet matau, kad svorio kategorijos nelygios, tai kaip ir negarbinga butu. Uztat su malonumu paklausysiu apie mena.

34235. migla2005-05-24 12:14
tai,taip.bet dar yra ir ..keliais.o kas yra k.a.trimako?

34236. toto2005-05-24 12:16
Veiksmažodis performance tradiciškai reiškia dramos ar muzikos atlikimą.
Deja, logiška, klaidina alternatyvusis pseudo-meninės kūrybinės distrofijos žanras, vadinamasis performance. Jo teorinis lozungas būtų creativity, visual perception and material culture, o apsiriboja jis vizualinių medžiagos įžvalgų, suvokimo (greičiau nesuvokimo) eksperimentais, kurie su atlikimo kūrybos siejamais menais (vaidyba, muzika, drama, show) nieko bendro neturi.

34238. cikada2005-05-24 14:09
ar apie mena kalbant, ar apie medicina, ar apie bet kuria sriti, ash taip misliju, kad musu amzhiaus ydos yra dvi: 1. i viska turim gaut atsakymus chia ir dabar, geriausia, kad butu uzhrashyta recepto forma. 2. nepripazhindami (o todel ir neieshkodami) aukso vidurio, bludijam ish vieno krashtutinumo i kita...o ish tiesu atsakymu yra milijonai, kurie man sutelpa i viena fraze, kuria baigesi "rushiu evoliucijos" originalas ir kurios po shiai dienai nepripazhista socialistai, liberalai ir kiti masonai, o tai skambetu panashiai i : "O pradzhia buvo ish Dievo..."

34239. nemo2005-05-24 14:55
Skauda gerkle, geriu arbata su medumi, vis paziuriu cia, taciau creativity nera, tad ir toliau skaitau labai rimtai nuobodzius dalykus. Ir dar niurios mintys lanko - kuo toliau, tuo labiau aisku, kad reiks kada nors mokytis vokieciu kalbos - nors skaityti, o taipogi ir ispanu. O smegenys jau nebe tokios lankscios kaip anksciau..

34240. ežeras -cikadai2005-05-24 15:03
O dievulis pats sau priezastis?:)Jei taip,- prasau pateikite man bent keleta jo predikatu.

34242. gražu kas kainuoja2005-05-24 15:15
Menas jau nesiejamas su grožiu(t.y. kontempliatyvia sąmonės būsena) dėl jaučio pergalės prieš Jupiterį.

34244. kaimietė2005-05-24 15:36
Ach, nemo, kaip norėtųsi neutralizuoti tavo minčių niūrumą. Gal, padės pavyzdys iš mano paauglystės. Turėjau tokią labai nemalonią pareigą kaip virtuvės tvarkymas po pietų. Teko šį darbą šiek tiek pakoreguoti, suteikiant jam žaidybinių elementų. Aš tapdavau namiškių ujama Pelene, kuri, nežiūrint visų neteisybių jos atžvilgiu, buvo miela, linksma, paslaugi, darbšti, nenusimenanti ir t.t. ir pan. Tau siūlyčiau susipažinti su simpatingomis vokiete ir ispane. Galima ir iš tikrųjų. O jeigu dar maloniai paprašytum jų pagalbos, neatsigintum gražuolių dėmesio. Kalbas kaip medų suvalgytum;)

34245. migla2005-05-24 15:48
aš irgi noriu mokytis ispanu kalbos

34246. korna2005-05-24 16:11
Kaimietė tik ką papasakojo mano supratimą apie performansą. Man gražu, kad šitas menas ar nemenas panašus į vaikystės žaidimus: niekaip neatkartojamus, visaapimančius, akies mirksniu transformuojančius realybę... Svarstymas ar performansas yra menas ar ne (o ką tai keičia?) man panašus į svarstymą: ar vaikas jau žmogus, ar dar ne.

34247. toto2005-05-24 16:30
Vienas iš daugybės, bendros sistemos neturinčių bandymų apibrėžti performance art:
"A put-on is not necessarily a put-down. I liken what I do sometimes to a life game, as an adventure in absurdity, an adult fairytale in which I engage people emotionally and intellectually. The audience gets involved and has to decide for itself what`s going on and what`s to be learned from the experience. Everybody is a participant." - Alan Abel --

Alan Abel - šioj srity vienas iš "grandų". ALAN ABEL is best known for his satirical spoof, S.I.N.A., the Society for Indecency to Naked Animals. With Abel as its spokesperson, S.I.N.A. asserted that the low moral standards of the American public were due to "lewd naked animals" at every street corner in our cities and in every pasture in the country. "A Nude Horse Is a Rude Horse," was one of their slogans. S.I.N.A. went on to urge that "all animals should wear clothing for the sake of decency, namely horses, cows, dogs, cats and other domestic animals that stand higher than four inches or are longer than six inches." Thousands rushed to join and/or contribute money to this "worthy cause," only to discover - in the end - that it was all an outrageous hoax.

Siūlau linksmam pasislaitymui * :)

34248. cikada2005-05-24 16:50
ezheras, nepaisant to, kad tamsta suvartei chia kokius matematinius terminus, o vistiek patvirtinai mano teorijos 1 dali: "prashau, pateikite...bent jau keleta..." ...priezhastis yra priezhastis savaime ir butu kvaila irodineti priezhasties priezhasti ;)

34249. korna2005-05-24 17:27
Atsitiktinumas griežtai sutvarkytoj sistemoj, nesusipratimas solidaus pasitikėjimo fone -patirtis- kartais taip suskamba...

Tikrai linksmai pasislaičiau-pasišlaisčiau-pasiskaičiau.

34251. pasipiktines skaitytojas2005-05-24 20:45
yra daug meginimu apibrezti, kas tai yra menai. Galetumem sakyti, kad menai - tai individo pasaulio matymo perteikimas, nukreiptas i iracionalu recipiento suvokima, tuomtarp kai mokslai - tai pasaulio sandaros suvokimo perteikimas, nukreiptas i racionalu recipionto suvokima. Deja, viskas nera taip paprasta. Turbut nera naturalios skiriamosios ribos tarp menu ir mokslu, ji atsirado del socialiniu priezasciu. Tikras menas, kaip ir mokslas, yra visu pirma ikveptas ir saziningas, niekada nenukreiptas i konjunktura? Bet tada kaip atskirti menus nuo pramogu? Zmogaus dvasia atranda ivairiausiu budu save isreiksti... Tikrumas turbut yra vienas svarbiausiu kriteriju, nes zaidzia, ironizuoja, ir spekuliuoja tiek menai, tiek ir mokslai.

34252. praeivė > Miglai2005-05-24 21:45
Ir "Raktai..." ir "...keliais" tematika panaši. O Trimako visiškai kas kita, nors irgi iš krikščioniško požiūrio taško: "Jaunimas. Patirtis ir įžvalgos", "Tikint bręsti", dar kažko turbūt neatsimenu, nes ir neskaičiau :).

34253. praeivė > Ežerui2005-05-24 21:59
Na, neracionalu bandyti laimėti varžybas, kai priešininkai vienas krepšinio, o kitas - futbolo aikštėje, nors ir gainiojasi tą patį objektą - kamuolį :). Čia apie jūsų 34240. pastabą Cikadai. Dievu tikinčiojo ir jo neigėjo plotmės visiškai nesutampa, taigi ir diskusija neįmanoma, nes vyks tik nesusikalbėjimas, kaip tame gražiajame Aisčio eilėraštyje: "Ar matai, kaip sniegas šunta? - Taip, sakai, matau." Nors iš tikrųjų, taip sakant, nė velnio nesupranta, apie ką klausiama.

34254. nemo2005-05-24 22:02
Varciau Trimaka, bet man jis kazkaip nerimtas pasirode...per mazai "mases" jo knygose.

34255. praeivė > Kornai2005-05-24 22:13
Kai kurie klausimai yra retoriniai :). Jie nereikalauja atsakymo, atvirkščiai - jie patys yra atsakymas, nuomonės išreiškimas, kaip šiuo atveju manasis apie performansą. Galiu pasakyti ir kitaip: esu blogos nuomonės apie vadinamuosius performansus (ne Toto aprašytąja prasme), jie man atrodo tušti (kuriuos mačiau), nustojau apskritai jais domėtis. Gal ne ten žiūrėjau? Gal reikėtų užsienyje tikrų menų ieškoti :)? (Tik jau nepriimkite kiekvieno pasakymo taip naiviai, nes šypsenos būna ir ironiškos.)

34256. praeivės P.S.2005-05-24 22:17
Angliškai menkai tesuprantu, tai nežinau, ką Toto rašo tame ilgame komentare, turėjau omenyje jo ankstesnį, lietuvišką paaiškinimą.

34257. praeivė > Nemo2005-05-24 22:28
Nežinau, kokios "masės" jums pritrūko Trimako knygose, tai sunku kalbėti. Juo labiau, kad rimtai jų nestudijavau, tik prisiėjo šiek tiek kažkada pavartyti. Nemanau, kad mane jos pajėgtų rimčiau sudominti - nebe tas laikas, ne ta vieta ir pan. Bet turbūt sutiksite, kad žmogui, kuris žavisi kelionių po Šv. Rašto vietoves aprašymais ir nori "neatsilikti nuo jaunos kartos", šie skaitymai gali tikti? Todėl ir rekomendavau Miglai, o ne jums :).

34258. nemo>praeivei2005-05-24 22:39
Tai kad nezinau ar "jaunoji karta" labai Trimako knygomis domisi. O mases truksta konceptualine prasme, pavz palyginus su Freud`o "pamokomis", bet zinoma, tai reliatyvus ispudis - naujokui tuose klausimuose gali buti pats tas. Man asmeniskai to paties Trimako cituojamas V. Frankl`is daug mielesnis pasirode.

34259. po palme2005-05-24 22:39
Klevai, visu pirma komplimentas issirinkus toki grazu nick name. Deja, turiu pati nuliudinti, nesu is tavo paminetos vietos Nacionaliniam teatre. Bet gal but tave paguos tai, kad gyvenu tarp tikru palmiu, dideliu ir man kazkodel panasiu i lietuviskus raudongalvius. Siaip, dar bebunant Lietuvoje, tam tikra prasme teatru uzsiiminejau, bet netiesiogiai :).

34260. praeivis2005-05-24 22:46
žiūriu ir tOto pusžmogis - kliedžia tai kaip iš kultūrinės revoliucijos (34236) apie perfomance`ą. Kažkada tokius skiedalus apie fotografiją buvo galima pasiskaityti iš XXXVVVVIII sjezdo politbiurovcų - todėl maskvėnų ir fotografų išsivystymas nulinis. Mūsų Lietuvėlei tuo metu nuskilo būti užkampyje ir todėl yra visokie Trimakai ir kiti. O dabar šakės - kai net komentarai yra cenzūruojami pagal tOto ekskrementų pojūčių sistemą, o tOto kliedesiais žavimasi.

Gaila ir niūru.

34261. praeivė > Nemo2005-05-24 22:51
Tai juk Trimaką siūliau ne "jaunajai kartai", o tam, kas nori žinoti APIE "jaunąją kartą". Nežinau, ar čia aš taip neaiškiai kalbu...

34262. po palme>IVS>Klevui2005-05-24 22:53
Kas idomiausia, kad musu living room`e tikrai yra trys sienos is veidrodziu.

34263. po palme>praeiviui2005-05-24 22:54
Pilieti, nekonfliktuokite.

34265. toto2005-05-24 23:56
Specialiai praeivei, #34247 laisvas vertimas:
:)
- vienas iš daugybės bendros sistemos neturinčių bandymų apibrėžti Performance Art:
Apgavystė tai dar nebūtinai pažeminimas. Man retkarčiais patinka iškrėsti kokį nuotykį į absurdą, tarsi kokią pasakaitę suaugusiems, į kurią aš įtraukčiau žmones emociškai ir intelektualiai. Auditorija įsivelia į žaidimą ir turi pati nuspręst kame čia pupos ir kokia iš to moralė. Kiekvienas čia dalyvis. -- Alan Abel --

ALAN ABEL gerai žinomas iš jo satyrinės parodijos A.N.G.D., Asociacija už Nuogų Gyvulių Dorovę. Atstovaujama Abel`io, A.N.G.D. tvirtino, kad žemą Amerikos visuomenės moralės standartą liudija ant kiekvieno kampo ir kiekvienoj ganykloj besiganantys "gašlūs nuogi gyvuliai". Vienas iš asociacijos šūkių buvo "Nuogas arklys - nepadorus arklys". A.N.G.D. primygtinai siūlė dorovės labui aprengti gyvulius rūbais; konkrečiai, aprengti arklius, karves, šunis, kates, bei kitus, aukštesnius nei dešimties ar ilgesnius nei penkiolikos centimetrų naminius padarus. "Tūkstančiai suskubo palaikyti idėją/ ar aukojo pinigus "garbingam reikalui", kol galų gale atsitokėjo, supratę, kad tai tebuvo piktas pokštas.

Specialiai Kornai: kelionė į Performance Art ištakas - hippy pasaulį *
:)

34266. s. A.2005-05-25 00:04
man labai liūdna, gal kas atsiųstų gražią-protingą merginą (meilas apačioje)? Girdėjau, Lietuvoje buvo puiki, gyvybinga diena...

34267. xX2005-05-25 00:44
Taip, St. Antonio, diena tikrai buvo, galiu patvirtinti tuos gandus. Diena buvo netgi gera. Su ledukais. Automobilyje termomertras rode 35ºC, tai buvo dar prieš prasidedant ledukams. Todėl neliūdėk, kas nors atsisiųs, juk toks gražus tavo liūdesys, kad net norisi neliūdint liūdėti. Atsiųs, tikrai atsiųs. Visada atsiunčia, kai apsiadresuoji.

34268. praeivis to po palme2005-05-25 01:54
.. tai užsidarykit kaip komuniagos pirtelėse ir stebėkitės - ai kaip negerai - tauta mūsų nemyli, kokia jinai runkeliška (čia šiuolaikiškai), o nelįskit į nekomunistų sugalvotas technologijas (internetas)

34269. po palme :-) 2005-05-25 02:29
Mes cia taves seniai isskestom rankom laukem, praeivi. Galvojom ivirsi per duris, visus i glebi, sakysi; tai seniai nesimatem, kaip jus laikotes. O tu vietoj to, rankoves atsiraitojes: draku pjanyx zakazyvali?

34270. nemo>praeivei2005-05-25 02:38
Tada man visai neaisku - ka is Trimako galima suzinoti APIE jaunaja karta? Jo tai tikrai neklausciau. Buvau apsilankes ir jo paskaitose, kuriose padare pavirsutiniska apklausa ir po to isleido knyga, neatsimenu kuria, bet apie religini patyrima - truputis teorijos (Freud, Maslow, Frankl, James), o paskui daug tu vaikisku ispudziu su lengvuciais komentarais. e to Trimakas "amerikonas", i LT atvaziuodavo/aja tik retkarciais ir i universiteta tiesiai - ir delto abejociau jo kompetencija "apie (Lietuvos) jaunima". Apie jaunaja karta smagiausia paklausineti mokytoju - kartais tikrai nemaloniu dalyku papasakoja, kartais ne taip.

34271. nemo>praeiviui2005-05-25 02:47
Apie maskvenu kultura jau kaip ir nusikalbejote - nera ji zema. Neseniai buvau sutikes zydaite is senos maskviskiu inteligentu ir mokslininku seimos - ka nori sakyk, bet zmogaus lygis jaucias - tiesiog ne delto, kad labai jau ji ten stengtusi, bet tiesiog - jai tai duota jos sluoksnio. Ir kaip ji ppasakojo - ju tokiu ten daug tokiu, palyginus su Lietuva...Kazkas pasakojo apie Lietuvos "auksinio jaunimo" susitikima kazkuriame klube Vilniuje - teisininku, biznieriu, politiku vaikai besimokantys mokyklose po kuriu automatiskai eis i gerus postus - kazkas tragiska. Pas zydaite ne ambiciju, bet kulturos tikrai daug daugiau buvo.

34272. po palme>IVS2005-05-25 02:53
http://forums.prospero.com/foxsimpsons/messages
cia apie broliu reikalus, IVS

34273. migle2005-05-25 07:12
nežinau kaip jus, bet aš religijos mokykloje nesimokiau.ir daba bijau atsilikti nuo ju.o žydai tai skaito ir žino vos tik išmoksta kalbeti.turbut kažka gauna

34274. IVS ;)2005-05-25 07:42
Užteks tau, po palme, mėgautis savimi trijuose veidrodžiuose. Eik pasėdėk ant Mėlynos sofkos. Ten, kur nurodei - radau telefoną, kur skųstis, jei tave tyzina mokykloje - tai sakai skųsies, kad tave tyzinu?

34276. ežeras2005-05-25 08:34
"zydaite ne ambiciju, bet kulturos tikrai daug daugiau buvo" Pritariu del bendro zydu kulturos lygio vertinimo , bet kodel tokia isvada (kad ir teisinga) daroma is pabendravimo su vienu zmogum,- taip galima ir nusimeskerioti:) 34272. po palme>IVS 2005-05-25 02:53

34277. ežeras2005-05-25 08:36
34276. ežeras 2005-05-25 08:34 Pardon, turi buti taip:"zydaite ne ambiciju, bet kulturos tikrai daug daugiau buvo" Pritariu del bendro zydu kulturos lygio vertinimo , bet kodel tokia isvada (kad ir teisinga) daroma is pabendravimo su vienu zmogum,- taip galima ir nusimeskerioti:)

34278. ežeras- cikada2005-05-25 08:44
Nevisai supratau kuris cia tas terminas "matematinis" , bet jei cia apie " predikatus" , tai ji naudojo sviesuolis Fojerbachas (beje, ir klausima panasu kele - nieks nieko artikuliuotai jam neatsake).O del "priezasties" - gerai , formuluoju kitaip ir superpaprastai: jei pripazistate visuotinio priezastingumo desni , nurodykite "dievo" buvimo priezasti, prasau.

34279. ežeras-praeive2005-05-25 09:58
Saunu ir tiesiog zavingai taip nuostabu:)!Pagaliau pavyko si ta( t.y. diskusijele) isprovokluot (:))( nors, jauciu, daugelis cia leidzia suprast ,kad kalbejimas sia tema tiesiog yra blogas tonas). Taigi , manau, kad cia negali but keletos "sporto saku" , kadangi cia sprendziamas(pasirenkamas) santykio su pasauliu _budas_ : arba homo sapiensas siekia pazint(aisku,kiek tai imanoma) ji supanti Pasauli( vadovaudamasis logika ir mastymu)arba kisa savo galva i drumzlina prietaru, okultizmo, kazkieno sugalvotu "dievu" ir mitu apie juos kudra. (kadangi tingi ir /ar nepajegus dirbt pvz. su I.K. Grynojo proto kritika arba (kas dar sunkiau)kurt savo , autentiska, pasauleziura,griebia sumaniai pakista "Katekizma prasti zadziai" ir plaukiu su egzaltuota minia pasroviui).Aisku, ir tai kiekvienas laisvas pasirinkti, bet man kazkaip gaila tu ,kurie gyvena pagal kazkieno kito sukurta paradingma, t.y. pragyvena is esmes _svetima_ gyvenima...

34280. korna2005-05-25 10:13
Miela praeive, Tavo klausimai -retoriniai ar ne- įdomūs.

Man pasisekė: pirmieji mano performansai buvo tikri (ačiū pasipiktinusiam už žodį). Praleidau "matyti", nes tada ne žiūrėjau ir vertinau -dalyvavau- kažkaip savaime.

Tikras arklys tikroje pievoje šįryt man nepadėjo įsivaizduoti aprengtų gyvulių Amerikoje. Tai ir liko tik informacija. Mano sūnaus kurso draugė gyvo arklio nėra mačiusi.

Su Šiaurės Atėnų turiniu ir po juo -visaapimanti patirtis, nepakartojamai pulsuojančios emocijos (net aistros!), akies mirksniu persikūnyjantys personažai, keliais žodžiais neatpažįstamai transformuojama realybė- čia ir dabar. Bendravimo performansas.

Šypsenos būna tikros ir ne.

34281. praeivė (kiša nosį ten, kur jos niekas neprašo)2005-05-25 10:15
Ežere, mano manymu, tikintieji nepripažįsta visuotinio priežastingumo dėsnio arba tas dėsnis turi bent vieną išimtį. Diskusijose jie kaip svariausio argumento galiausiai griebiasi "tikėjimo paslapties" ar Dievo nesuvokiamumo. Ir, manau, tai yra visiškai teisinga: juk tikėjimas iracionalus, ir tiems, kurie tiki, visiškai nereikalingi racionalūs atsakymai į tokius klausimus, kurį jūs uždavėte Cikadai. Tikėti nereiškia žinoti. Tikėti reiškia tikėti - ir taškas :).

34282. nemo>ezerui2005-05-25 10:28
Ta zydaite puikiai pazysta Lietuva ir daznai i ja atvaziuoja. Su ja butent ir kalbejom apie inteligentija. Tad remiausi ne tik ja viena, bet ir jos pasakojimais.

34283. praeivė > labiau Kornai2005-05-25 10:33
Šypsenų skirstymo į "tikras ir ne" pagrindas yra kitas nei skirstymo į ironiškas, linksmas, liūdnas ir pan., taigi šios klasifikacijos viena kitai neprieštarauja: šypsena gali būti tikra ironiška šypsena, o jos suvokimas priklauso (labai apibendrintai tariant) nuo komunikacijos sėkmingumo. Daugeliu atvejų šioje žydrynėje, kaip ir kitur, komunikacija nevyksta: sakoma viena, o suprantama taip, kaip norima ir pajėgiama suprasti. Ir vienas Dievas :) tesupranta tą stebuklą, kaip žmonės apskritai dar jaučia kažkokį bendrumą per tą nesusikalbėjimą - gal iš beviltiškumo rasti (sukurti) tobulesnę situaciją kažkiek sąmoningai taikstosi su ja, kažkiek save apgaudinėja. Nes bendrumas su pasauliu yra pamatinis žmogaus poreikis, o jį patenkinti įmanoma tik per (vienokį ar kitokį) bendrumą su žmonėmis.
Žodžiu, Dievas yra tikras kiaulė (nerandu tinkamesnio epiteto, mokslas jų kūrime niekada neprilygs tautai :) ), kad sukūrė žmogų tokį vargšą.

34284. praeivė > Nemo2005-05-25 10:45
Taigi pats ir atsakėte į savo klausimą, ką iš Trimako galima sužinoti apie "jaunąją kartą": "daug tu vaikisku ispudziu" - būtent, jų įspūdžius, o tada jau mąstyti pačiam, lyginti su patiriama tikrove. Tikriausiai neskaitėte Rubšio? Jei būtumėte skaitęs, manau, suprastumėte, apie ką kalba - Rubšys visai neužsimena apie jaunimą, tai visiškai kitokios krypties literatūra. O Trimakas - dėl to jis neplačiai ir žinomas, kad kažkokių ypatingų atradimų jame nėra. Be abejo, jis, kaip ir bet kuris kitas, nebūtinai gali ir jau tikrai neprivalo prilygti Frankliui (ar kam kitam), kurio patirtų įspūdžių (turiu galvoje koncentracijos stovyklą) neduok Dieve kam nors patirti. Jums patiko Franklis? Toli gražu ne viską jo perskaičiau, bet dėl kai kurių dalykų norėčiau su juo ginčytis. Nors gal man dar reikia daugiau konteksto, gal tada nuomonė ir pasikeis.

34285. ežeras2005-05-25 10:54
"Diskusijose jie kaip svariausio argumento galiausiai griebiasi "tikėjimo paslapties" ar Dievo nesuvokiamumo. ". Tai negali buti joks argumentas,- tai bejegiskas issisukinejimas.Taip as galeciau pareiksti turis " netikejimo paslapties " ...argumenta:).

34286. fabulous2005-05-25 11:04
kiek aš suprantu, klausti Dievo priežasties, reiškia, visiškai nesuvokti, apie ką kalbama: pats Dievas yra priežastis (bent jau teologijoje ir didelėje dalyje metafizikos), taigi, ežeras eilinį kartą nusišneka :(
Jei bus vėl paklausta: "o tai kokia vis dėlto Dievo priežastis?" :)) - tai galima atitinkamai pasiteirauti, ar tikima begaline priežasčių seka, ir jei cituojamas Fojerbachas, būtų neblogai pastudijuoti Aristotelį. Beje, dėl predikatų: jeigu p. ežeras nori parodyti, kad Dievo savipriežastingumas nesuvokiamas protu, nes transcenduoja predikatinę/loginę mūsų mąstymo sąrangą, tai derėtų pasitikrinti, kokiu būdu filosofijoje kalbama apie Dievą. Sufleruoju: analoginiu būdu. Galėtume sakyti: Dievas yra geras. Bet turima galvoje, kad Dievas=Gėris. Ir čia nėra nieko nesuprantamo, ar nelogiško. Juk jeigu pareikalaučiau pasakyti bent keletą pačių kategorijų (kurios yra predikatai) predikatų, ponai ateistai liktų ant ledo. Isq, tai, ką šiuo atveju suponuoja mano mąstysena, yra idea innata argumentacija, nes savaime suprantama, kad patirtyje Dievo neturime ir negalime, kaip ežeras to norėtų, įrodyti jo empirija grįstais argumentais, todėl pasukame į platonišką idėjų realizmą, ar mažų mažiausiai (į iš jo sekantį) kartezijietišką "idealistinį" racionalizmą.

34287. cikada2005-05-25 11:22
ohmaingot, kodel ash turiu irodineti savo teorija tamstos metodika? aishku, teorishkai galima ishmatuoti zhemes skersmeni degtuku, bet ar reikia? tikejimo neirodysi ir neipusi, neishdiskutuosi ir negausi pagal joki recepta...todel atleisk, man juokingi reikalavimai irodymu ir argumentu...ir shiek tiek vaikishki - nes argumentai jums butinai turi buti apchiuopiami , tipo "mama, kas ten viduje?"... nes ne ash tau pateiksiu argumentus- o nors ir pateikchiau ju milijona, jie vistiek netiktu ant tavo kurpaliaus...o gal ateis laikas-kiekvienam skirtingai-ir nusileis ant tavy didelis argumentas, ir ish pradzhiu busi priblokshtas jo zhiaurumo, nes suvoksi, kad jis yra ir bus, net ir be irodymu, o paskui, galbut, su dekingumu suprasi, kad tai yra didzhioji dovana tau..."Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o tuomet regėsime asmeniškai.(1 Korintiečiams 13, 1-13)."...chia ash vis dar mintiju apie Giedre- ji stovi priesh dvi lygiavertes tiesas: Dievas yra zhiaurus.Dievas yra meile...ir, kuo ash labiausiai stebiuosi, mes palikti tokie laisvi, kad galime rintis...

34288. ežeras2005-05-25 11:23
Ne , nereikalauju "empirija gristu argumentu" , tik teigiu , kad visi zmoniu lupomis pasakyti teiginiai apie dieva priestarauja _logikai_. O uz "ežeras eilinį kartą nusišneka :(" as jums krikscioniskai atleidziu:).Pats leidziate sau izeidineti oponenta , reiskia " dievas= geris" ir jis yra visagalis(neneigsite, manau, sito predikato)sunkiai derinasi:).P.s. "Be pykcio":)...

34289. nemo>ezerui2005-05-25 11:28
Jau kazkada anksciau isreiskiau nuomone, jog religija, tikejimas, Dievas ir t.t. - neirodomi dalykai ir galiausiai - is zmogaus puses - tai zmogaus pasirinkimo dalykas.Galima rast prielaidu, priezasciu, taciau ne tokiu, kurios is principo pateisintu ta pasirinkima. Tiesiog antraeiliu - kas anaiptol nereiskia nereiksmingu - prielaidu. Taciau kalbos apie "bejegiska issisukinejima" irgi yra juokingos. Grizkime prie klausimo, kas yra tiesa? A, atsiduriame didziojo mokslo akivaizdoje ir manome, kad "moksliniu" budu isgauta tiesa, tikrai tokia ir yra, daugiau nieko nebereikia. Bet jau senukas Weber`is seniausiai rase - mokslinis racionalus pazinimas niekad neduos atsakymo i esminius zmogaus prasmes klausimus ir niekad negales pakeist religijos, meiles, pasirinkimo, idealo ir t.t. Dar jis kalbejo jog paties mokslo prielaida yra paciu mokslu nepagrindziamas vertybinis tiesos pasirinkimas. O juk daugelis renkasi ne tiesa, o pavz. galia, valdzia savo gyvenimuose, i tiesa jiems nusisvilpt ir i jusu "teisingus" argumentus, jei tai priestarauja ju uzmojams. Taigi, suvokimas, kad mokslas negali pagristi galutiniu zmogaus tikslu reiskia, jog ju ir nebera? Tiesiog mokslo kompetencija cia baigiasi ir juokinga pasidaro, remiantis mokslu, argumentuoti apie religijos tikruma/netikruma. Kaip ir apie meiles ne/tikruma. Ir kai rasau "religija" - turiu omenyje religija is principo, ka Otto terminais - "drebejimas", "zavesys", o ne kokias tai sociologiskai isnarstomas istorines formas ar psichologiskai patologiskus tam tikrus veikejus. But netikinciu irgi yra pasirinkimas, kuris turi savo antraeiles prielaidas (pavz inkvizicijos faktas, nors daznai ir labai iskraipytas, daugeliui zmoniu sukelia emocini bloka apskritai tiket), taciau is principo lygiai taip pat nepaaiskinamas kaip ir pasirinkimas tiketi.

34290. ežeras2005-05-25 11:35
Nepykit ant manes , cikada, bet pripazinkit , kad cia jus jau deklaratyviai pati atsisakete proto kaip pasaulio esmes pazinimo priemones ir atsiduodate (= tikite)kito paprasto mirtingojo (mato, luko , etc)suformuluotoms "tiesoms ".Ar ne taip atsiranda tikejimai trim litrais vandens, paksais, leninais ,ducemis, fiureriais? Kuo ji _esmingai _skiriasi nuo Kristaus, Budos ir t.t.

34291. nemo>ezerui2005-05-25 11:36
Nepriestarauja logikai. Kokiu loginiu desniu vadovaujantis is teiginio "Dievas yra geris ir visagalis" isvedate butinybe, kad sioje asaru pakalneje turi buti visiskas geris? (o paskui, is fakto, kad nera viskas gerai, isvedate isvada, kad Dievas iliuzija). Nera jokios butinybes, yra tik zmogaus troskimas, kad butu viskas gerai ir cia jau butu galima sutikti su Feurbach`u jog zmogus projektuoja savo lukescius i Dieva ir paskui pagal tai, pasiteisina jie ar ne, paneigia arba nepaneigia Dieva.
Pritariu cikadai del Giedres.

34292. fabulous2005-05-25 11:43
ežere, aš neįžeidinėju, o tik konstatuoju faktą, kad nuolat kalbate atidžiai neišnagrinėjęs problemos. Ir aš tikrai neketinu krikščioniškai ar dar kaip nors atleisti už tokius marazmus, kaip "teiginiai apie Dievą prieštarauja logikai", - dar negirdėjau iš jūsų nė vieno cituojamo tokio tipo teiginio ir vis negaliu suprasti, ką laikote logika. Gal tai kokia mistinė geba, būdinga tik jums, o gal tiesiog jūsų "sveikas" protas" :)
Bet kuriuo atveju, nors ir neigiate esąs empirizmo adeptas, įtariu, kad net teiginys "Dievas yra Dievas" prieštaraus jūsų "logikai" vien todėl, kad jūs nesuprantate idėjos "Dievas". Paprasta: atmesti kaip alogiška viską, kas peržengia juslinio patyrimo sritį.

34293. cikada2005-05-25 11:50
he, mano protas atsisako suprasti formuluote " begalybe" ar "begaline visata", nes negali suvokti daikto be apchiuopiamos pradzhios ir pabaigos...tachiau apart proto yra fantazija, jausmai...taigi, pasauli pazhinkime protu, o Dieva- siela...o del zhmogaus -tai zhmogus yra ribotas tiek, kiek jis pats nusibrezhia savo ribas, tad jei nesugebi irodyti teorijos, dar nereishkia, kad ji neegzistuoja...

34294. ežeras2005-05-25 11:55
"religija is principo"- va butent apie ja as ir putojuosi.O kodel? 1. (Nesvarbiausia) ji suskaldo/supriesina zmones (Indija- Pakistanas, Izraelis -Palestina, Jugoslavija ir t.t.t.t.t.)-kiek visai gyvu ir visai konkreciu zmoniu buvo nugalabita jos deka! 2.(Svarbiausia) Uzdaro zmogu i apibrezto ir baigtinio jau paaiskinto pasaulio deze,kurioje bunant jam belieka tik daug ir labai paklusniai skaityti KNYGA (kurioje - viskas) ir atimama pasaulio interpretacijos galimybe.Tiesa, dabar krikscionybe(priverstinai ,manau) jau bando kalbet apie pasirinkimo laisve ,bet taip nenuosirdziai , kad ir pati tuo ,manau, netiki, o ir visa jos praktika tai akivaizdziai neigia.

34295. s. A.2005-05-25 12:10
įdomu būtų išvysti ateistų fizionomijas tada, kai jie stos Dievo akivaizdoje. Vien dėl šito verta laukti Paskutiniojo Teismo, kad ir kas belauktų mūsų pačių :)

34296. nemo>ezerui2005-05-25 12:11
Putojates pries istorines formas. Ir nemaisykite fanatiku su religija - ekstremalu musulmonu ar indusu yra absoliuti mazuma palyginus su bendru skaiciumi. Pats fanatiskumas nera butent religijai budingas bruozas - galima zudyt delto, kad serga uz kita futbolo komanda, yra is kito miesto ar yra kitos tautybes, spalvos, kitu politiniu paziuru ir t.t. "religija is principo" nelabai ka turi bendro su fanatiskumu, tai yra turi tiek, kiek apskritai turi bendro su zmogaus savybemis, salia kuriu yra ir agresyvumas. Dar, jei busite nuoseklus, sekanciame komentare lauksiu meiles pasmerkimo is jusu - del jos irgi galybes zmoniu buvo nugalabyta, o dar daugiau prisikentejo, savizudziu neskaiciuosim. jei konfliktualumas jums yra ne/tiesos irodymas, prasom but nuosekliem iki galo. Kas del 2 punkto - jei kalbate apie "pasaulio interpretacijos atemima", tai reiskia, kad jusu, pavz kataliku baznycios konceptualinio aparato, isvystyto per 2000 metu ivairiose kulturose, pazinimas yra embrioninis. O kodel jis embrioninis? Todel, kad gyvenate arba susikurtu mitu (nieko vistiek nerasiu) arba tiesiog tingite, nesate suinteresuotas giliau pasirausti. Mano ispudis, kad jusu kritika visu pirma remiasi emociniu nusistatymu, esate uzgautas.

34297. toto2005-05-25 12:18
Nuoširdų tikėjimo išpažinimą laikau individo silpnaprotystės arba apgavystės požymiu. Tikėjinmo propagandą - propaganda. Tikėjimo verslą - verslu. Gal kam nors reikia dar ką nors paaiškint?

34298. ežeras2005-05-25 12:21
"...įdomu būtų išvysti ateistų fizionomijas tada, kai jie stos Dievo akivaizdoje. Vien dėl šito verta laukti Paskutiniojo Teismo, ". Ar cia nera sadizmo ( o gal tokia krikscioniskos meiles) apraiska?:

34299. s. A.2005-05-25 12:22
iš pradžių pats bent ką nors išsiaiškink.

34300. runus2005-05-25 12:23
as tai irgi nuoshirdzhiai toto laikau silpnaprochiu . ar chia dar kam nors kai ka reikia paaishkinti ?

34301. toto2005-05-25 12:29
Tai ir išsiaiškinom. Tema kaip ir išsemta.

34302. nemo>toto2005-05-25 12:32
Yra nors vienas idealas, aiskus visiems ir vienodai, kuris apsieina be propagandos ar negali tapti verslu?

34303. St. Antonio2005-05-25 12:35
ežere, aš esu beveik toks pat bukas, kaip ir tu, todėl nesiūlau kliautis manąja krikščionybės recepcija. Aš ne krikščionis (bet ir ne toto), taigi savo nesugriaunamą argumentacijos rūmą statyk ant kito pamato...nors, kaip parodė nemo, pirmiausia reiktų išsiaiškinti, ko tu iš tikrųjų nori.

34304. toto2005-05-25 12:43
Po to, kai Idealas jau tapo verslu, jis nebėra ir nebebus Idealu. Bet visada rasis kitų idealų, kurie nėra ir negali tapti verslu. - Tai Meilė.

Ps. Meilė nuo Prostitucijos skiriasi vartojimo vektorium.

34305. kaimietė2005-05-25 12:49
praeivė rašo:Daugeliu atvejų šioje žydrynėje, kaip ir kitur, komunikacija nevyksta

Būtent, nevyksta kaip ir kitur. Ir vyksta kaip ir kitur. Bendravime natūroje, kuriame dalyvauja ir vaizdas, ir garsai, ir jutimai, nė kiek nemažiau iškyla ir tos pačios iliuzijos, nesusipratimai, nusivylimai, vienišumo pajautimas. Ir sprendžiamas atsivėrimo/pasislėpimo klausimas, tik savitomis priemonėmis. Manau, kad ne bendravimo būduose esmė, o ištekėjime iš savo monologizmo rėmų, sugebėjimu klausytis ir išgirsti, nuoširdžiu domėjimusi pašnekovu bei mokėjimu jį atverti ir palaikyti. Kad pasidarytų nebesvarbios ryšio priemonės, susitikimo erdvė ir, gal, net laikas. Ir apie ką čia aš kalbu?.. Panašu, kad apie meilę.;) To ir linkiu visiems, įskaitant ir save ;), ir visur, įskaitant ir žydrynę.:)

34306. nemo>toto2005-05-25 12:54
Nera kolektyvinio idealo aiskaus visiems ir vienodai, o tai reiskia, kad ju yra daug ir kad kiekviena imanoma pavadint kvailyste, propaganda ir verslu, nuo perspektyvos priklauso, kaip ka tik buvo pademonstruota (rufus vs toto) - ar tai reiskia, kad tokia realybe yra automatiskas tu idealu paneigimas? Nemanau.
Meile? Ji ne kolektyvinis idealas, o individualus ir kitam neperteikiamas. Siuo poziuriu yra ir religingu zmoniu, labai grynai isgyvenanciu savo religinguma ir nesusimaisanciu su tuo, ka galime pavadint "mases religija" (pasizymincia propaganda, verslu, kvailyste ir apgavyste).

34307. praeivei nuo kornos2005-05-25 13:01
"Taikstytis" sau keičiu į cikados "rinktis". Tada neskamba taip liūdnai ir savaime nelieka kaltų.
Visiškas susikalbėjimas gal būtų tyla? Tada pritrūktų to "aprengto arklio" - skirtingo supratimo.
Linksiu galvą: šypsenų skirstymo (skaitymo) pagrindas - pasirinkimo dalykas.

34308. toto2005-05-25 13:16
Idealas - kiekvieno individo imanentinė nuosavybė, subjektyvi, individuaslybės sąlygojama sąvoka.
Todėl universalūs kolektyviniai idealai individui tiesiogiai neegzistuoja. Kiekvieną, net amžiais gludintą dogmą, politinę ar bažnytinę doktriną kožnas individas suvokia ir suvoks savaip, nepriklausomai nuo PR`o profesionalumo. - Tai pakankamai akivaizdžiai matoma besirungiančių/besikeičiančių ideologijų pasaulyje vienintelę stabilią visuotiną-universalią vertybę M išsaugojusiame žmoguje.

34309. cikada2005-05-25 13:23
toto, jei mes spekuliuojame idealais, tai dar nereishkia, kad idealas spekuliantas...

34310. nemo>toto2005-05-25 13:26
meile kam?

34311. toto2005-05-25 13:41
Ranką ant širdies uždėjęs, galiu pasakyti tik apie savosios Meilės "kam" (manau, kaip ir kiekvienas kitas)...
:)
Gi manoji (heart-to-heart) - pakankamai universali, gal dėl to ištirpus kontūruos ir net vengianti pasireikšt fizine forma, skirta pasitenkinti duodant priimančiam...
o kam "fiziškam" - jai neturi labai didelės svarbos.

34313. ežeras2005-05-25 15:09
"34310. nemo>toto 2005-05-25 13:26 meile kam?". -Meile ,kaip tobuliausias( siektiniausias) santykis tarp zmoniu, manau.

34314. fabulous2005-05-25 15:15
na tikrai per daug Fojerbacho paskaitėm :) Jei jau taip mylime meilę tarp žmonių, tai mylėkite Jėzų Kristų ir Dievą jame. Bet tai jau turbūt prieštarauja jūsų logikai...

34315. ežeras2005-05-25 15:24
"nors, kaip parodė nemo, pirmiausia reiktų išsiaiškinti, ko tu iš tikrųjų nori." Noriu ,kad liktu maziau tikejomu , o rastusi daugiau pasitikejimu ( zmonemis , o ne koncepcijomis). _ Tikekite_ manimi , prasau:).

34316. nemo>toto2005-05-25 16:09
Na, tai krikscioniska ideologija labai panasiai moko - mylek savo artima kaip save pati, kaip Dieva. Ir tai deklaruoja kaip savo viso mokymo sunka. Raginama meile isplesti nuo vieno zmogaus iki visu sutiktu. Tad viskas praktiniame lygmenyje atitinka su tuo ka sakete, tik motyvacijos (teorinis lygmuo) ne visai (nors dalinai - taip) sutampa. Kas cia blogai?

34317. ežeras2005-05-25 16:17
"tai mylėkite Jėzų Kristų ir Dievą jame. Bet tai jau turbūt prieštarauja jūsų logikai..."."Dievus" savyje turinciais yra apsiskelbe tiek "isganytoju" ,kad ir kaip benoreciau , jie netilps i mano( beje, didziule kaip versio,) sirdi.

34318. ežeras2005-05-25 16:24
"- mylek savo artima kaip save pati, kaip Dieva.". Cituoju Raselo naudojama citata :"Jis kalbejo ...,kad tas , kas myli savo teva ir motina labiau nei ji , nevertas jo (Matas 10: 35-37)" Idomi tokia meile ,tiesa?

34319. IVS2005-05-25 16:36
Daugeliui čia labai praverstų apreiškimas/sukrėtimas, tuomet beveik visi klausimai ir neaisškumai atkristų savaime.

34320. kaimietė2005-05-25 17:08
IVSe, ką turi omeny, sakydama apreiškimas/sukrėtimas. Pasidalink patirtimi. O tai aišku, kad niekas neaišku.

34321. toto2005-05-25 17:33
nemo, pačiose tradicinėse religijose blogio yra tik tiek, kiek jo yra pasakose ar graikų mituose.
Gi realus gyvenimas nėra pasaka ar jos dalis. Jis - ir ne dvasios, ir ne sielos būsena, ir ne iliuzija, ir ne nesuvokiama materija. Atskaitos taškai čia matuojami ne "tėve mūsu", o fiziniais vienetais, apibrėžtom dimensijom ir susieti žemiška atsakomybe už žemiškas pasekmes. Visa tai žinoti ir tuo pačiu neigti vertę/ neigti žmogaus atsakomybės vertę, tuo savanaudiškai masnipuliuoti - tolygu nusikalstamam melui.

34322. zvuki mu2005-05-25 17:49
nachitalsia knig....

34324. praeivė2005-05-25 20:54
Man labai trukdo mano išsilavinimo spragos, mat, nežinau, ką reiškia tos negirdėtos sąvokos Meilės vartojimo vektorius ir Prostitucijos vartojimo vektorius. Gal Toto galėtų tuos vektorius čia nubrėžti? Tada akivaizdžiai ir jų skirtumą pamatytume.

34325. praeivė2005-05-25 21:07
Aaa, dabar supratau, kodėl Toto taip dosniai apdovanoja kitus tokiais epitetais kaip "silpnaprotis" ir pan. Tai jo universali, labai artima krikščioniškai, meilė. Tik dėl savo universalumo ji vengia fizinės formos, t.y., jai įprastų žodžių ir į kitus žmones Toto kreipiasi neapykantos išraiška. Bet po šia raiška slypi meilė! Toto mus myli! Ačiū, silpnaproti Toto... Net susigraudinau ir dabar stengiuosi imti iš Tamstos pavyzdį. Dar nežinau, kurį žodį (gal kokį keiksmažodį) pasirinksiu savo meilės išraiška, reikės gerai pagalvoti, nes juk jis turi būti pakankamai nepermatoma uždanga meilei pasislėpti, bet taip pat turiu ir neperlenkti lazdos, nesgi manoji meilė taigi neprilygsta universaliajai Toto meilei. Tai kad tik nepervertinčiau savęs su ta raiška...

34326. graikas2005-05-25 21:09
Kur Staponkute?

34327. praeivė2005-05-25 21:13
Kaimiete, vertinu jūsų geranoriškumą, bet... "Viskas bus taip, kaip turi būti, ir linkėjimai čia niekuo dėti" - deja. Autentiška citata, kuria baigiasi linkėjimai sveikinimo atviruke :).

34328. praeivė2005-05-25 21:15
Prisėsk, pamišęs Graike, pakalbėsim, žmonės čia kartais valgių ir gėrimų siūlo. Ateis laikas, prabėgs ir Staponkutė, sulauksi - matau, kad kantriai lauki.

34329. miestiete2005-05-25 21:32
Staponkute tikriausia dabar valgo vakariene.

34331. praeivė > Kornai2005-05-25 21:42
Dėl tylos tai jau, matyt, taip. Būti kartu, tylėti ir nesijausti dėl to nejaukiai - tai šį tą reiškia. Ar pastebėjote, kaip mes vengiame tylos, būdami su žmonėmis? Taigi...
O dėl "taikstytis"... Bėda tai, kad žmogus labai mažai ką gali rinktis, pernelyg daug apibrėžtumo jam Dievas davė, pernelyg daug būtinų, bet ne visada įmanomų patenkinti poreikių. Taip ir atsitinka, kad žmogus tarsi ir gali rinktis, bet pasirinkimas - iš dviejų blogybių (jeigu ne dviejų vienos blogybės formų): arba nepatenkinti savo poreikio ir būti nelaimingu natūraliai, arba stengtis slopinti tą poreikį, kaip nors maustyti save, stengiantis jaustis laimingu, t.y., kovoti su savimi (sutinkate, kad tai nei lengva, nei visada įmanoma?) ir vis tiek būti nelaimingu, tik paslėptai.
O jūsų minima kaltė niekur negali dingti, jei mąstome iš pozicijos, kad žmogų sukūrė Dievas. Jei tik pabandai ieškoti tų nelaimių prasmės, atsiduri aklavietėje: jos neturi jokios žmogiškos prasmės. Na, nebent dievišką. Bet tada išeitų, kad Dievui žmogus yra priemonė kažkokiems jo tikslams pasiekti. Ar ne kiaulystė iš Dievo pusės neatsižvelgti į tai, kad, jam siekiant savo tikslų, žmogui skauda? Mano manymu, kalbos apie tai, kad Dievas yra gėris ar kad Dievas yra meilė - tai tikra nesąmonė, tiesiog neįsigilinimas į dalyko esmę arba dar blogiau - sąmoninga apgavystė iš tų, kuriems tai patogu. Ir neverta kalbėti, kad žmogus nesupranta Dievo tikslų, jo teisingumo ir pan.: užtat Dievas, kaip daug didesnis, protingesnis ir galingesnis, turėtų suprasti, kad skriausti mažesnius negražu :), ir dėl to turėtų taip tvarkyti pasaulį, kad žmogus pajėgtų suprasti. Jei jau Jis yra Meilė ir Gėris.

34332. praeivis2005-05-25 22:37
palikit ramybej toto - jis tik puszmogis (paskutines jo sententcijos man patiko), ir kategoriskai klydo tik anksciau

34334. zeta2005-05-26 00:59
Pavydziu jum: nakti miegat, diena plepat.

34335. nemo>labos nakties zetai2005-05-26 03:54
Panasiai zeta:)

34337. ebola2005-05-26 10:28
ezeras raso:Cituoju Raselo naudojama citata :"Jis kalbejo ...,kad tas , kas myli savo teva ir motina labiau nei ji , nevertas jo (Matas 10: 35-37)" Idomi tokia meile ,tiesa? Cia viskas elelmentaru, ezere.Pakomentuociau: tevai ir vaikai nera dvasiniai gimines, tai tik fiziniai palikuonys, kurie nesa zymiai mazesni tevu palikima nei kad mes linke isivaizduoti.Jezus keicia senaji testamenta, sulauzydamas jo dvi senas dogmas - akis uz aki ir kraujo giminystes.Nauja koncepcija yra nesmurto ir neprisirisimo prie artimuju, iskeliant dvasines vertybes auksciau instinktu.Va sitep man atruoda.

34338. korna2005-05-26 10:50
Jei bandai piešiny pavaizduot realybę: Atrandi pagrindinius dydžius, jų proporcijas, santykius. Mintyse iškonstruoji į paprastus, žinomus, kūnus ir vėl sukonstruoji. Įvedi keletą ašių ir daugybę pagalbinių linijų. Ieškai matomų ir nematomų susikirtimo taškų.
Jei bandai susirast pabaigtam piešiny tai, kas "griūva": Atsitrauki laike ir erdvėj, o tada pasižiūri "kitomis" akimis ar kampu. Arba rezultatą verti aukštyn kojom, nagrinėji jo atvaizdą veidrody (meilė yra dievas), tada ištaisai klaidas.

34339. zeta2005-05-26 11:01
Idomiai cia iseina. Neprisirisimas prie artimuju pateikiamas kaip dvasine vertybe ir siektinas tikslas. Ir cia viskas dera su universalia meile, vengiancia pasireikst fizine forma. Po to pritaikom viena kita vektoriu ir nuplesiam kauke nuo krikscioniskosios ideologijos. O-lia-lia. Quo vadis?

34340. cikada2005-05-26 11:15
ebola, ir ash mislinu panashiai: myleti teva ir motina duota nuo gimimo, kaip sakoma, su krauju, pazhiurekit, juk net didzhiausios alkoholikes vaikui jo motina yra geriausia ir mylimiausia...beje, shiek tiek klysti del neprisirishimo prie artimuju, nes mokoma: "mylek savo artima kaip pats save"... tai jau kvietimas palypeti aukshchiau instinktu...

34341. kaimietė2005-05-26 11:27
Prigludusi prie mėlynos fotelio odos kaimietė giliai dūsavo. Ji skaitė knygą apie meilę. Išorinio pasaulio monologų nuotrupos lyg įkyrūs mašalai atakavo fotelį, tačiau nepajėgė pakilti į rožines tyriausiojo jausmo dausas. Tik staiga visus lygius persmelkė bekontūris jausmas minties pavidalu: Bet visada rasis kitų idealų. - Tai Meilė. Kaimietė nenoriai ištraukė akis iš knygos. Jos žvilgsnis aplenkė knygų barą, lėtai nubangavo svetainėje susirinkusiųjų galvomis, slystelėjo žemyn žvilgančiais palmės lapais ir sustingo ant žavaus vyruko, sėdinčio ant vazono krašto, rankos, uždėtos ant širdies. Iš čia liejosi: Manoji - pakankamai universali. …skirta pasitenkinti duodant priimančiam. Fabulous nusikeikė Fojerbachu, ežeras pasakė, kad ir jo didelė širdis – kaip veršio, IVS patarė neaiškumus iššukuoti apreiškimais/sukrėtimais, zeta apsimetė, kad dirba, o nemo, siekdamas viską išsiaiškinti iki galo, paklausė, kam ta meilė reikalinga. Kaimietė pasimuistė. Nejaugi niekas nesiteiks priimti jo h-t-h? Juk reikia suteikti žmogui galimybę pasitenkinti. Kadangi pageidaujančių nebuvo, kiemietė atsiduso ir nuleido kojas nuo fotelio, bet čia ją pasigavo vidinis balsas: Nejaugi tikiesi iš šio vargšo gauti nors dalį to, kas parašyta knygose!? Kaimietė susvyravo, bet prisiminusi mylėk savo artimą, nusklendė link vazono su palme. Toto (o tai buvo JIS), metė skubrų žvilgsnį į prisiartinusią būtybę ir griežtai rėžė: Individams su silpnaprotystės ir apgavystės požymiais nieko neduodu! Griaudint besiraitančio vidinio balso žvengimui kaimietė nusliūkino link fotelio, prisiekusi sau daugiau niekada nebelįsti iš saugaus knygų pasaulio.

34343. toto2005-05-26 11:46
Būtų mūsų kaimietė kaip iš knygos, tada dar gal ir patikėčiau pastaruoju knygų pasaulio saugumo atradimu. Dabar gi, atėjo tik mintelė apie nerealizuotos energijos perteklių be idealo (be meilės) teliuskuojantį mėlynos odos fotelyje. :)

34344. ash2005-05-26 11:53
man jau beveik norėtųsi pagyvent kitoj religijoj. tie patys 10 įsakymų ir visi apie juos tik ir šneka. nevok - tai nevok. negeisk artimo moteries tai negeisk (o tolimo - galima?). o kodėl mozė atnešė 10 įsakymų vietoj tikrojo dievo mokslo? pagoniškos dievybės man kur kas arčiau širdies. vieno dievo net ir trijuose asmenyse - per mažai. net jei dievas toks ir yra, tai tikrai nėra bažnyčios, kuri jam atstovautų.

34345. Rūta2005-05-26 12:12
šitą savaitę labai gražiai šnekamasi ir tema įdomi, ir pykčio nedaug, ir visi taip jaukiai kažkaip...įdomi ta Dievo tema, bet aš nenoriu perdaug ja nei skaityti, nei juolab pati paistyti.noriu jausti tai ir tiek ir lėtai lėtai kartais į tai pakilti su kažkokia jausena ar mintimi...kažkaip man reikia tam vienumo...tikėti ir tiek...be didelių kalbų ir mąstymų...pritariu IVS-reikia sukrėtimo-teigiamo ar neigiamo, kad TAI atsitiktų, kartais dulkėse išsivolioti, savo ego prarasti..bet ne visiem taip..pavydžiu tiem žmonėm, pas kuriuos Dievas tiesiog gyvena taip ramiai ir švariai , regis, nuo pat gimimo...

34346. Rūtai2005-05-26 12:18
Pas visus gyvena, tik gal kiti po savo ego ar dar kažkuo jį paslėpę.

34350. ežeras2005-05-26 13:12
"Pas visus gyvena, tik gal kiti po savo ego ar dar kažkuo jį paslėpę" As ji bandau po protu paslept:).Bet matau ,kad greit cia protavimas bus laikomas primityvumo ir bedvasiskumo pozymiu. O va mistika ,alogizmai,sentimentalybes ir apsireiskimu laukimai-cia jau visai kas kita.

34351. ežeras2005-05-26 13:22
"Cia viskas elelmentaru, ezere.Pakomentuociau: tevai ir vaikai nera dvasiniai gimines, tai tik fiziniai palikuonys," Na, jau ne - elementarios buna tik fizines/ chemines daleles ten kazkokios,- vertybiniuose,pasauleziuriniuose dalykuose elementaraus nera _ nieko_!.O demagogija apie kazkoki esmini skirtuma tarp meiles pranasui( ar idejai kokiai) ir paprastam zmogui ir yra _tik_ demagogija.Lygiai taip galeciau pasakyti : kas myli teva ir motina labiau nei Tevyne- neverti jos.Na, o teiginys :" tevai ir vaikai nera dvasiniai gimines, tai tik fiziniai palikuonys," - visiskas loginis ir moralinis marazmas ( o ypac tas "tik")-:(.

34352. ežeras2005-05-26 13:40
"Jezus keicia senaji testamenta, sulauzydamas jo dvi senas dogmas"Vel alogizmas: jei Biblija -Sventa knyga, t,y, is Dievo ( taip teigia ir krikscionys), reiskia ji turi _tobula _ir dogmos jos-_ tobulos _ - kokie ten dar gali buti lauzymai...

34353. ebola2005-05-26 13:46
Alogizmas tu alogizmas...Nuo kada logizmas yra kazkokia vertybe?

34354. nemo2005-05-26 14:01
Ezeras, apie dogmu interpretacija kada nors girdejote? Ar isivaizduojate katalika fanatiskai (iraudusi ir apsispjaudziusi) rekianti apie kazkokias sustingusias dangaus idealybes ir nieko nenusimananti apie seksualine etika, bet klykianti "ne prezervatyvams"? sakau, paprasciausiai jus tos aplinkos gerai nepazystate ir ja vaizduojate tokia, kokia ji tikrai nera.

O cia dovanele Akvariumo ir Grebenscikovo gerbejams. Siustis po viena:)
http://aquarium.lipetsk.ru/MESTA/mp3/aquarium.ru-albums/

34355. ežere2005-05-26 14:07
"bet klykianti "ne prezervatyvams"? " .Tai Voityla- nekatalikas?:)P.s. Beje,lietuviu kalba turi sauksmininko laipsni:).

34356. italic2005-05-26 14:11
op

34357. ?2005-05-26 14:12
Dabar svirdulys gal isnyks...

34360. ežeras2005-05-26 14:34
"...Nuo kada logizmas yra kazkokia vertybe?" . -Nuo tada ,kada zmogus mastyt pradejo , manau.

34361. ežeras-sorry2005-05-26 14:37
"bet klykianti "ne prezervatyvams"? " .Tai Voityla- nekatalikas?:)P.s. Beje,lietuviu kalba turi sauksmininko linksni:).

34362. toto2005-05-26 14:49
Voityla tikrai buvo katalikas. Pats mačiau. :)

O gal kas žino ką nors apie avariją Černobily?

34363. ežeras2005-05-26 15:09
"O gal kas žino ką nors apie avariją Černobily?". -Tai buvo gailestingojo Dievo bausme mums, zmogeliams ,uz musu igimtasias nuodemes.Kaltas as esu , nuolat ir totaliai kaltas:).

34364. toto2005-05-26 15:10
Apie šios dienos avariją.

34366. ebola>ezerui2005-05-26 17:06
Logizmas yra populiarus materialaus pasaulio suvokimo budas.Jo mokoma nuo mazumes, dar darzelyje.Vaikai stebisi, kai pasakau, kad ju mokytoja desto tik tai, ko ja pacia ismoke.Kad siaip ji pati arba nezino arba bent jau nera tikra tuo ka sako. Bet pazinti dvasini pasauli logizmas tik trukdo.Naudotis logika mylint, tikint ir pan tai tas pats kaip piesti kirviu.

34367. ežeras2005-05-26 17:25
"Kad siaip ji pati arba nezino arba bent jau nera tikra tuo ka sako. " 1.Ne ,ziniu reliatyvumas visiskai nepaneigia logikos kaip metodo.2.Jos atsisakius galima pliurpt ka tik nori:"111 dienu,zodiakai,Tikejimo zodis,isminciu protokolai ,etc..."

34368. toto`ui nuo kornos2005-05-26 17:48
Paskambino sesuo iš Vilniaus, perspėjo - gavo tokią pačią privačią žinią. Ką Tu žinai?

34369. p.s. korna2005-05-26 18:25
Dabar jau paskambino, kad gandas.

34370. nemo>ezerui:)2005-05-26 18:31
34363 - siais laikais net kvailas kaimo klebas tokiu nieku nebepliurpia. Idomu, isivaizdavima apie tikejima peremete is kokios garbingos, deja, neissilavinusios senutes...

34371. ežeras-nemo2005-05-26 20:24
Apie ka Jus cia?

34372. nemo2005-05-26 20:33
Apie Cernobili ir Dievo bausme.

34373. ežeras- nemo2005-05-26 21:28
:)Cia buvo nerimtai , cia buvo tik svelnute ironija/Knygos parodija.

34374. zeta2005-05-26 22:58
Siom dienom visa laika atlekiu truputi pavelavus. Puslapio virsuj toto buvo uzpuoles performansa kaip zanra. Mazdaug nevykes, kvailas, pretenzingas. Sutinku, buna ir tokiu, bet buna ir kitokiu. Pries keleta metu pasitaike keliaut pro Geteborga, ir maciau ten Peter Greenaway performansa Ikaro tema. Vandenynas buvo trys vonios: pustuste, puspilne ir pilna (galvok, ka nori). Mirtis ir suirimas tilpo akvariume su viksrais. Laikinumas - tarp pazirusiu plunksnu. Akustika - geresnes nebuna. Toks jausmas, lyg eitum per stacijas - nors nelengva, bet grazu ir idomu, ir nezinai, kas uz laukia uz kampo. Antras neuzmirstamas performansas uzklupo Kopenhagoj: letai ir lengvai saligatviu zingsniuoja mergina. Vasara, suknele plaikstosi puciama brizo. Rankoj nesasi gele. Ir su ta gele kad duos per masinos langus - viskas i sukes, ir taip visus langus is eiles - letai, gracingai, uztikrintai. Trecio karto (kaip pasakoj) gal net nepavadintumet performansu, bet kodel gi ne: kovos menai susimaise su lakstymu medziu virsunem - kuo graziausias video performansas "House of flying daggers" ir "Crouching tiger...". Taigi turbut viskas priklauso nuo to, is kurio kampo ziuresi, ir sitas estetizuotas poziuris man labai prie sirdies. Nedidele problema gludi tame, kad del estetiniu dalyku pavojinga gincytis, nes egzistuoja tik du kriterijai: vienam grazu, kitam ne. Taip pat labai svarbus asmeniskumo principas, kaip nematomas voratinklio siulas tarp to, kas raso ir to, kas skaito. Kaip Saul Bellow pats to nezinodamas man parase "Hercoga", taip gal ezeras vaiksto uz parankiu su Fojerbachu. Bet Korna zino ir as zinau - performansas gyvas, ivairialypis, siuolaikiskas ir idomus. Suzeistas, bet nenugaletas.

34375. varge, varge2005-05-26 23:45
Šauksmininkas yra ne laipsnis, o linksnis.

34376. pasipiktines skaitytojas2005-05-26 23:51
andai skaiciau apie performance, kaip tula menininke Vilnles bangoje viesai, gracingai ir uztikrintai skutosi nuo gaktos plaukus. Ar tai irgi suzeistas, bet nenugaletas menas? Galbut truko antro plano, kur kas nors butu tuos plaukes kepes zmogaus taukuose ir valges?

34377. zeta2005-05-27 00:03
Ale ir durnas tu, pasipiktines skaitytojau. Gi aiskinau tau tris kartus, kuo kakas skiriasi nuo bandutes.

34378. pasipiktines2005-05-27 00:13
Va taip issyk ir durnas... kakas yra tik vienasyk jau suvalgyta bandute, o koprofagams reikia darsyk suvalgyti.

34379. po palme2005-05-27 01:10
Ir stai galu gale atsitiko tai, ko po palme labiausiai bijojo: buvo jis paskirtas dievu visagaliu, dangaus ir zemes sutvereju vienai kadencijai. Kadangi buvo labai nuolankus, nusizeminusiai pozicija prieme, tyliai sukalbejo maldeles ir atsidave savo valiai. Pries veidrodi apziurejo ilga barzda ir pasitaise ant sono pakrypusia aureole: -Hm, ar is balos tas grazumas, bet greit atsimine kas esas ir pasitaise: -Tik analogiskai ziurint, zinoma. Paskui atsikrenkste I kumsti: -Kaip ten su tom ataskaitom? Fabulous sv Antanas perlipa per juslinio patyrimo sriti, grieztai apziuri dieva ar anas tikras, pavarto sv rasta ir palygina piesinius su po palme:-Jusu palieptas ir pamokytas darau vietines reiksmes teismus kiekviena diena, bet kad jau nebepadeda: bukais isvadinti tik dar astresni daros. Po palme bando atsiminti, kada tokius pamokymus daves, bet ivykiai gena viens kita dangisku greiciu: Horizonte pasirodo IVS, nesina kazkuo juodu, su rankena ir ploksciu galu: -Kam cia reikia sukretimu? Tuoj viskas bus aisku. –Chm, po palme apziuri paslaptinga iranki. -Ar tikrai anas turi tokiu galiu? O visi tik: Tik dievui vienam viskas aisku, tik dievas zino. Apsiziuri vel save veidrody: -Sakyk teisybe! -Visagalis tu tikrai, bet tikresni IVS keptuves atvaizdai, uzgieda politiku nebuves zerkalcius:-Kada paskutini karta buvo paskutinis teismas? iskosia per dantis isizeides po palme, zinoma, tik analogiskai ziurint. Cia ezeras nei is sio nei is to veptelna:- Idomu butu isvysti fizionomijas tu ateistu kai prasides. Visi suseda prie televizoriaus, tik ezeras suputoja, besirengdamas issiverzti is istoriniu remu: -televizorius!!! Danguj!!! Bet po palme pliauksteli rankom, aparatas sutreska ir pasigirsta komentatorius balsas:
-O stai gerbiamieji ir ilgai lauktas ir pranasautas Paskutinio Teismo rytas. O juk atsimenate kiek kartu jau buvo paskelbta: uzsidarykite langus ir duris ir uzsidekite zvake. Bet tai tebudavo vietines reiksmes ivykiai, prasidedave ir pasibaigdave tik tarybineje Lietuvoje. Kas vyksta dabar yra tiesiog nepakartojama. Kad ir tie is mirusiuju besikeliantieji. JP2 atrodo lyg butu tik nugriuves pogulio. Gerbiamieji, nesuklysiu pasakydamas: niekas neprilygsta Vatikano balzamuotojams. Jau nekalbu apie Adoma ir Ieva ievos kostiumu. Taip, jus nesuklydot, sitos dvieju istoriniu asmenu nuotraukos jau papuose vakariniu laikrasciu(dangaus laiku) pirmuosius puslapius. O stai ir sv Aloyzas, ak jus tuo nepatikesit, jis vis dar bijo vienas pasilikti kambaryje su mama. Ka gi, skaistybe –dalykas rimtas. Bet kas gi cia dabar, jis suporuotas su nusidejele kaimiete. Musu operatorius iriasi artyn , tuoj tuoj, beliko pastumti I Sali pora dudas pucianciu angelu ir Led Zeppelin grupe: -Sakykite, kaimiete, ar jusu pareiskimai apie seksa praejusiame numeryje yra susije su pasakymu Ne sventieji puodus ziedzia? Ar bandysite siandien tai irodyti? Ar ne per velu?-Svarbiausia zmogu isklausyti, o paskui jau kaip dievas duos. (Po palme patenkintas pasitrina zanda.) Tai kaimiete, gerbiamieji ziurovai!(Pasirodo zenklas: Ploti) Siandien ji apsirengus Versace firmos lengva pavasarine suknele gilia iskirpte ir apsiavusi aukstakulniais Gucci modeliuotoju bateliais. Ach, tas isdykelis vejas, taip, kaimiete muvi Victoria Secret kelnaitemis. Jos ryztingas veidas byloja: Aloyzas bus istrauktas is pragaro nasru. -Gerbiamieji, prasau atkreipkite savo demesi I subruzdima kaireje puseje. Taip, tai ji, nusidejeliu globeja, ketvirtas svc trejybes asmuo, mergele Marija. Moterys, prasau atkreipti demesi, ji zindo kudiki, sveikiausias maistas jusu vaikui. Ir taip, jus nesuklydot, laimingas kudikis tai nemo. Kitas berniukstis, vis besistengiantis issiverzti is jos rankos yra ne kas kitas kaip toto. Taip, tokio lengvai nepazindysi. O juk galetu ramiai su tevu dirbti klausyklas. Paziuresim kur ji nuves humanizmo uzkratas. Broliai, bet motyvacija kita. Motina Mergele maloniai sutiko atsakyti I keleta klausimu: -Ar negaletumete, o svenciausioji, pasidalinti savo nuomone su televizijos ziurovais apie taip siandien aktualu dirbtini apvaisinima? -Well, dar ir siandien noris paklausti: O kas buciuos? Taigi noriu perspeti: Atsargiai rinkites dievus. -Mergele Motina Marija, gerbiamieji ziurovai!(Pasirodo zenklas :Ploti) O stai ir zeta ant sluotos, viena is nedaugelio islikusiu egzemplioriu. Taip, siandien Kopenhagoj, rytoj Bermuduos. Nezinomi raganu takai. Idomu kur paskutinis teismas pakreips jos vektoriu?
Gerbiamieji televizijos ziurovai, musu operatoriui buvo leista trumpam uzsukti I dievo namus. Taip, kukli buveine, ziurekit, dievas prisnudo prie televizoriaus, operatoriau, tyliai tyliai, nezadinkit, barzda pilna trupiniu, dantu pries miega neissivale, analogiskai snekant. Atrodo ir si karta nebus teismo. Tik vienas fabulous sv Antanas budi prie zydrojo ekrano. Turbut stebi angelu bokso susirasinejant varzybas. Ups, ziurekit I ta paraudusi veida, kamera, pritraukit arciau, chm, ka gi mes cia matom: tiesioginis reportazas is kaimietes ir Aloyzo miegamojo. Gerbiamieji televizijos ziurovai, mums skirtas laikas baigiasi. Del techniniu kliuciu paskutinis teismas ir vel atidedamas o religijai ir toliau leidziama kirsinti zmones. Aciu kad buvote su mumis. Iki kito pasimatymo.

34380. Italic2005-05-27 01:16

34381. pasi2005-05-27 01:17
nepiktzodziaukite

34382. nemo2005-05-27 01:40
o man sivakar patiko, pikta gera ironija. Panasi i siandienyksti "as". zeta, gerai rasote, kuo toliau, tuo labiau man norisi isgert su jumis kuri viena is kokteiliu - paskutinis atradimas: blue havaian. Saldokas, bet jei geri tik viena - nieko.

34383. ežeras2005-05-27 08:32
"34375. varge, varge 2005-05-26 23:45 Šauksmininkas yra ne laipsnis, o linksnis" - -"34361. ežeras-sorry 2005-05-26 14:37 "bet klykianti "ne prezervatyvams"? " .Tai Voityla- nekatalikas?:)P.s. Beje,lietuviu kalba turi sauksmininko linksni:)."

34384. IVS2005-05-27 08:50
Vakar mane buvo užpuolus siaubinga Migrena, todėl šitame svarbiame ir rimtame posėdyje negalėjau dalyvauti. Vos ne vos išlemenau apie apreiškimus/sukrėtimus ir negalėjau nei galvoti, nei mąstyti. Čia iš varnos knygos. Jis, pasirodo, kai neturi apie ką galvoti - mąsto, ir atvirkčiai. Man irgi tie du užsiėmimai labai patinka. Dar kartais, kai nesigalvoja ir nesimąsto, auginu plaukus - labai daug laiko reikalaujantis užsiėmimas :) Bet gi grįžtu prie sukrėtimų. Juos gal ir galima būtų sukelti keptuvių pagalba, pasitelkus dar šamanišką ūbavimą ir šokį su ugnimi, bet iš tikrųjų jie užklumpa ir nekviesti. Kalbu apie tokius įvykius, kurie pastato ant būties ir nebūties (dabar madingesni esmis ir niekis, bet man jie panašūs į debiliškus multikų herojus kažkodėl) slenksčio ir jokios žmogiškos pastangos (paties ir aplinkinių) neduoda jokių rezultatų. Kada negali pasikliauti niekuo, tik stebuklu. Kada nepadeda nei filosofija, nei logika, nei protas, nei draugai, nei medicina, nei malda, nei prakeikimas, nei galų gale meilė. Kas yra buvęs tokioj situacijoj - supras ir be smulkaus aprašo, o kas ne - nepadės nei topografinis tokios būsenos žemėlapis. Kai iš tokios balos išlipi nei iš šio nei iš to sausas - klausimas, kaip tai įvyko nebesvarbus. Suvoki, kad yra nepaaiškinamų dalykų, bet tai nepaneigia jų buvimo. Gerai, sakykim, kas iš šatėniečių tiksliai suvokia, kaip veikia elektra. Dauguma mūsų paprasčiausiai ja naudojasi, nesukdami galvos, kaip tai vyksta. Kaip ir kodėl ir kuo remiantis ir ar tai gerai, kad paspaudus elektros jungiklį, pasidaro šviesu. Kokoj skirtum, ar ne? Svarbu, kad veikia. Ir jeigu pas jus nėra elektros, jums užtenka, kad kaimynas sako "o pas mane yra". Jūs tikite juo ir nesakote, kad Elektra mirė. Ne, jūs puikiai žinote, kad kažkas negerai jūsų laiduose, lemputėse ir pan. Jus neneigiate elektros, jei pas jus jos nėra. Ir neatsisakote ja naudotis, vien todėl, kad nesuprantate, kaip ji veikia. Tai va. Kai įvyksta koks nors totalinis sukrėtimas gyvenime, atsiduri akistatoje su faktu, kad TAI veikia ir nesvarbu, koks vardas, kiek žmonių tuo tiki ir naudojasi ar ne, kaip atirado, ar ilgai bus ir ar tai logiška - niekum darbs. Svarbu, kad veikia. Ir būčiau paskutinė durnė, jei tuom nesinaudočiau vien todėl, kad nei aš, nei mokslas, nei krūva protingų žmonių negali to dorai paaiškinti. mano gyvenime TAI suveikė, man belieka stebėtis ir dėkoti. Ir pabaigai: aš TAI vadinu Dievu, nes taip paprasčiau susikalbėti. Laisvai galėčiau vadinti kėde ar močiutės vėle ar superextramotografoultrasiautuliu - Jam nuoširdžiai tas pats, o man lengviau susikalbėti su kitais, tokiais, kaip aš.

34385. ežeras2005-05-27 09:36
"Jus neneigiate elektros, jei pas jus jos nėra." - del elektros egzistavimo _ niekas_ neabejoja!O del del antgamtisko pasaulio kurejo/valdovo -laaaabai daug kas(ir svarbiausia ,kuo sviesesni /laisvesni zmones ar tautos - tuo labiau ). Todel tai nesulyginami dalykai. Beje , kad musu diskusija igytu bent kokia prasme tie ,kurie teigia "tai" esant, privaletu ji arba jo veikima _apibudinti_- tada musu kalba turetu bent apibrezta objekta ir rastusi daugiau susikalbejimo.

34386. ebola2005-05-27 09:41
Ziniu reliatyvumas nepaneigia logikos kaip metodo.Logika kaip metodas paneigia pats save del katastrofisko ziniu trukumo.Tada ateina laikas Prielaidu metodui, kuris vis dar nesiojasi analizes, apibrezimus ir kita siaura slamsta.Tuo tarpu be perstojo kertasi logika su patirtim.Be perstojo ir nuolat patirtis parodo, kad logika yra kirvis - bukas, negrabus (nors, kaip kurinys visai simpatiskas ir vietomis netgi efektyvus) irankis. Jis oficialiai priimtas kaip vienintelis teisingas visur - politikoje, socialiniame gyvenime, teiseje ir t.t ir t.t.Bet galu gale jei tau isvis duota, aisku, ateina momentas kai suvoki, jog elgdamasis logiskai - klysti.Tada atrandi nuostabu dalyka - tai ka tau istryne is galvos mokslai, visa gyvenima tunojo sirdyje ir tai yra igimtos zinios, pries kurias logika ir analize yra juokinga kaip medine skaiciuokle...

34387. ežeras2005-05-27 10:02
"Tuo tarpu be perstojo kertasi logika su patirtim." Taip ,kartais kertasi ,bet tikejimo dogmos(teiginiai)kertasi su ja tuuuuuukstanti kartu dazniau ,- todel reikia rinktis...:)

34388. simet2005-05-27 10:12
tikejimas nesikerta . o dogmos gal ir taip . bet kai geriau pagalvoji tai ir jos nesikerta :)

34389. ežeras2005-05-27 10:26
+ dar vienas niuanselis ...Daugelis musu disk. dalyviu ( is anos barikados puses)pritruke argumentu (kuriuos kartais naudoja , o kartais ju butinuma neigia :) ), ima laidyti uzuominas apie menama ateistu/laicistu dvasinio pasaulio primityvuma("neduota ",bukas, medine skaiciuokle),- tai ir ne korektiska , ir aiskiai priestarauja realybei :pasizvalgykite po "dievo namus" , susipazinkite su ju seimininku ir lankytoju morale ir mentalitetu (nekalbu jau apie issilavinima)-ateistu kirvis jums pasirodys skustuvu.

34390. ežeras2005-05-27 10:37
"bet kai geriau pagalvoji tai ir jos nesikerta :)" Palikit jus ta nelemta galvojima mums -cicilikams bedieviams- o jus tiesiog tikekit ir nekvarsinkit sau galvu:).

34391. toto2005-05-27 10:49
Ebola, jei jau aiškiai matai, kad darai klaidas, elgdamasis "logiškai", - vadovaukis savo paties intuicija, - tai taip pat logika, tik ji - vien tavo asmeninė logika (įrankis -- tavo patirties ir mąstymo vaisius). Bet jau tada (nesėkmės atveju) nekaltink savęs nelogiško už klaidas, kurių gal būt nebūtum padaręs, jei būtum mechaniškai adaptavęs-vartojęs kažkieno kito išpuoselėtą, tau pasiūlytą logiką.

34392. ebola2005-05-27 11:12
ezere,blyn, as kur nors minejau religija, baznycia ir kunigus? Ka cia paistai? Kokios tikejimo dogmos? Zinai apie koki tikejima as kalbu? Apie elementaru tikejima, kad mes nesam vieni patys palikti vegetuoti ir suputi, kad su fizine baigtimi niekas nepasibaigia is esmes ir t.t. ir pan.Tai man yra akivaizdu be jokiu ziniu ir logikos.Kur as nepasisuku, matau tik patvirtinima savo tikejimo, uzuominos apie tai yra kievienoje gyvenimo sekundeje. Apie kirtimasi su logika.Na ziurek, yra teismas, zmogus teisiamas ir nuteisiamas tarkim 15 metu dps`o.Vidujai nejauti kad cia yra visiska nesamone? Tauta renka vadova, isrenka vagi ir nusikalteli.Nemanai kad cia nesamone? Visi paaiskinimai yra vienodi - mes neturime alternatyvu! Neturime geresnes sistemos nei demokratija,neturime geresniu svertu nei konkurencija, geresnio metodo nei analize.Tai aklaviete, kurioje jau penkiasdesimt metu sedi visas vakaru pasaulis, o mes i ji spoksome kaip i komunizmo sviesia vizija pries dvidesimt metu. Logiskai as tureciau elgtis vienaip, taciau taip pasielges, jauciu vidine tustuma ir jauciuosi padares klaida.Taciau mano pasirinkima sveikina sistema, ji saliutuoja mano isoriskai sekmei, nors vidujai as jauciuosi slyksciai.Man sekasi ir as iseinu triumfuodamas, bet jauciuosi kaip prisikta dusia, nes mano esybe viduje sako: tu asilas, elgiesi neteisingai, turi eiti ne ten...as ginuosi - bet taip lengviau, visi mane palaiko ir dziaugiasi kad as einu ten.Tai komfortabilu! O ar komforto tu sieki - klausia dusia, - ar tu laimingas sitam sintetiniam dirbtiniam triumfe? Aisku kad ne!!! As jauciuosi sudinai! Kodel, ezere? Man geda buti "kietu", man geda gyventi kraujagysles kemsanciame komforte, geda maivytis tarp "pasisekeliu".As pavydziu zmonems kurie nezino kaip gyventi, yra jautrus ir silpni, blaskosi, neranda saves, nes as jauciu, kad jie vystosi.Jie bando nelogiskus, netradicinius kelius, nudega, vel keliasi, vel iesko.Ju gyvenimas yra tikresnis ir prasmingesnis nei mano, nors jis visai nelogiskas! O mes, logiski ir istine nuo savo konfidenso, mes punam, degraduojam savo savimeiles kokone.Nes tas kelias kuriuo veda mus siuolaikine demokratine visuomene yra patikrintas, saugus, sekmingas ir ...tuscias! Tuo tarpu prisamdyta nesuskaiciuojama armija ideologu ala cekuolis, kurie mus hipnotizuoja savo smaiksciu cinizmu.To patie isradingai logisko cinizmo yra persunkta istorija kurios mokomi vaikai, tv, visa media.Cekuolis sako: va, matot kur paradoksas! Daugelis antiglobalistinio judejimo lyderiu gyvena butent globaline politika vedanciose salyse! Ir naudojasi ju socialiniai privalumais.Vajevaje... O rekia pries ta sistema kurios privilegijomis naudojasi! :D As negaliu patiketi, kad sitas politologijos stabukas neistengia suvokti, kad didziausi antiglobalistai yra arabu savizudziai! Mol ne, jie zudo nekaltus zmones! Ne, jie zudo kaltus zmones! Jie zudo buka, logiskai ciniska savanaudi ir tuscia kaip puodas socialini bita! Argi logiska teigti kad savanaudiskumas yra pats didziausias zudikas pasaulyje? Jokios logikos...Bet argi neakivaizdu, kad tai tiesa?

34393. toto2005-05-27 11:13
ebola,
     ar gi logika yra metodas?

Metodas - tikslą ir kryptį turintis veikimas/veikla, būtent sistemė veikla, apimanti logiška (dažniausiai žingsnine) tvarka organizuotus/išdėstytus veiksmus.

34394. ebola2005-05-27 11:24
toto, argi saukstas yra metodas? Saukstas yra irankis valgyti skystam ir biriam maistui.:D Intuicija, logika...B.S. Jeigu as kaltinciau save uz klaidas...As galiu savo gyvenima vertinti dvejopai: arba as ju nedarau, arba visas mano gyvenimas yra istisa klaida.Bet as nesu svarbus sitoj temoje! Ir logika, metodas - irgi nesvarbu...Svarbu yra rasti kelia is stereotipu labirintu, kuriuose mes pasiklyde.Svarbu ieskoti...

34395. cikada2005-05-27 11:47
"ir svarbiausia ,kuo sviesesni /laisvesni zmones ar tautos - tuo labiau " va chia jau demagogija, ponas ezhere, nereikia lialia...

34396. toto2005-05-27 11:47
"Svarbumo" variantų daug, kur bežiūrėsi, į gylį ar į plotį.
Daugumos jų, kadais labai svarbių "svarbumų", šiandien net neprisimename. Vieni jų paprasčiausiai buvo atmesti/nutrinti, nes lakui bėgant pasirodė niekiniai, kiti "svarbumai" galutinai įrodė esantys nekvestionuojamom lemom, susilydė su mūsų logika (mąstymo argumentacija) ir pasislėpę prigimtiniame intuicijos medyje tarp kitų tokių pačių, laukia naujų užduočių. :)

34397. cikada2005-05-27 11:52
Ir dar, pons ezhere:"...Daugelis musu disk. dalyviu ( is anos barikados puses)pritruke argumentu (kuriuos kartais naudoja , o kartais ju butinuma neigia :) ), ima laidyti uzuominas apie menama ateistu/laicistu dvasinio pasaulio primityvuma("neduota ",bukas, medine skaiciuokle),- tai ir ne korektiska , ir aiskiai priestarauja realybei..." oje, tai kuri chia barikados puse kalbejo apie silpnaprochius, lengvatikus, neprotaujanchius ir tamsuolius? taip smagu etiketes lipdyti, taip smagu...

34398. cikada2005-05-27 11:57
smagu zhiureti, kai aladonskiai nusivalo kojas i "runkelius", o paskui putodami be pykchio laksto su lozungais "toliaraaancijos!moraaaales!" ...tfu!

34399. zeta>ebolai2005-05-27 12:20
Ebola, vaikeli, uzpuole tave veltsmercas (arba ludesio liga, kaip pasakytu mano mociute). O as tau dar net nepapasakojau savo ketvirto performanso (mirsiu - neuzmirsiu). Buvo viena ziema tekstilininku paroda Lietuvoj. Prikabino moteriskes visokiu audiniu ir siuviniu, viskas grazu, blizga, karoliukais siuvineta. Bet pavojaus nuojauta kuzda - kazkas ne taip. Vidury sales stovi tokie nedideli stulpeliai, o ant ju kazkas padeta. Prieinu arciau ir ta pacia akimirka pavirstu i druskos stulpa (uzkerejimas). Ant tu stulpeliu padeti trys padeklai, ant tu padeklu suguldytos trys Holoferno galvos. Nukirstos. Ir uzrasas: "Saldziu sapnu, Judita". Galvos nuveltos is veltinio - akys primerktos, skruostuose ne laso kraujo, lupos melynai violetines. Viskas baigta. Judita isejus, ir pedos atsale. Isvada paprasta: kol galva ant peciu, neliudek taip labai, Ebola. Ne tu vienas vaikstai su durklu nugaroj. Zinok, kai graziai apsirengiam, tai nesimato.

34400. ebola2005-05-27 12:32
Niekas manes nepuola.Na nebent tokia slyksti sloga. Puse savaites rijau kazkokius miltelius nuo gripo, kita puse jau antibiotikus, dirbu iki nuo 8 ryto iki 2 nakties taip kad is ryto kojos kaip svinines, surukau po pakeli per para.Bet tu nepatikesi, man yra labai gerai.Dabar laukiu antibiotiku kurso pabaigos, paskui pabaigsiu viena svarbu darba ir prisigersiu iki samones netekimo. Pagiriu diena vaziuosiu prie Minijos ir keberiosiuos slaitais su spiningu po devyniai prakaitais ir sirdim gerklej.Jau kita diena busiu kaip ridikas, pasiruoses sekanciam darbu etapui...

34401. simet/atsiprasau ezero2005-05-27 12:40
"Palikit jus ta nelemta galvojima mums " ,. sorry ,,, visai pamirasau, kad mes -tikintieji- idiotai/nemastancios butybes

34402. ežeras2005-05-27 12:43
Gera buvo savaite(bent jau man) -radau proga issideklaruot :). Labai noriu tiket ,kad mano oponentai netapo mano priesais. ...man cia gera.Leiskit pasilikt ,ka?P.s.-TIKIU visu musu geranoriskumu.O dabar- pirmyn prie ezero!Atia!

34405. kaimietė2005-05-27 13:08
Ar kada nors pabandėte įsivaizduoti, kaip atrodytų pasaulis be jūsų? Tiksliau, be jūsų matomų ir jaučiamų? Lyg permestum žvilgsnį iš kitų matmenų?

Keista, kaip skaidriai parasta ir saldžiai lengva gėrėtis pasauliu-kuriame-nėra-tavęs. O kartais akimirkomis prie to žvilgsnio iš nebūties pavyksta prijungti fizinę galimybę prisiliesti, paspoksoti, įsiklausyti, užuosti ar net ką nors pakramtyti, pavyzdžiui, smilgą. Tai taip… Ai, vienu žodžiu, gera…

34406. toto2005-05-27 13:21
Nevaidink čia, kad nematoma. Geriau paaiškink, kaip ten tau gaunasi.

34407. kaimietė2005-05-27 13:30
Dabar aš matoma. Ir tas matomas nori valgyti. Lekiu... :)

34408. korna2005-05-27 13:47
Įtikėję ir ne yra panašūs - beveik visada - vieni nemačiom aniems bando įdėti į užantį savo tikėjimo, kiti taikos užminti ant nesančio dievo ar bent neatsargiai pralėkti pro smėlio bažnyčias..... Būtų sau šalia - kaip varlių ir lakštingalų choras - vakare prie vandens.

34409. zeta2005-05-27 14:15
Matot, kaip jums gerai, issivaiksciosit kas kur savaitgali - kas prie ezero, kas siaip pas varles ir lakstingalas. O as dirbsiu ir dirbsiu kol pavargus nukrisiu prie kokios siuksliu dezes. Arba ne, yra kitas variantas - kol uzdirbsiu kruvas auksiniu pinigu. Tada leisiuos i rizikingas keliones. Ir galesiu but Satenu korespondente krokodilo nasruos. Iki.

34410. ebola2005-05-27 14:17
sprendziant is tavo 34405 posto, kaimiete, tai tu sau esi nemaza problemele...jei jau be saves viskas taip miela atrodo...:D

34413. kaimietė ebolai2005-05-27 14:56
Keista, kad taip supratai. Na, nemoku suprantamai išsireikšti. Ai, tiek to... O dėl problemėlės, tai visko pasitaiko... Ir sau, ir ne tik... ;)

34414. zetai draugė2005-05-27 15:24
Sušvilpk (jei ką).

34415. kaimietė2005-05-27 15:42
Tai kaip ir žvilgsnio kampo pakeitimas, pasižiūrėjimas kitaip. Ką tai duoda? Naują patirtį, gyvą dialogą su aplinka, galimybę savo nuožiūra keisti pasaulį, tyrinėtojo poziciją, atradimų džiaugsmą. Yra toks rusiškas posakis: Что имеем не храним, потерявши плачем. Tai va, dar ir vertinimą (ne rinkos požiūriu) to, kas tau šiam momentui duota.

O visokios problemėlės atsiranda, kai užsiciklini smulkmenose.
PS Nesu tikra, kad dabar aiškiau.

34416. zeta2005-05-27 15:54
Tas Ebola. Liudnus laiskus raso, o paskiau sako, kad niekas jo nepuola. Nepuola tai nepuola, kita karta zinosiu, kaip kistis kur nereikia, tegul buna sau sveikas, stiprus ir protingas. Gerai, kad dar viena kita drauge turiu, tai nors pasvilpaut galesiu nieko neizeisdama. Dabar staiga perleke per galva tokia mintis. Turiu keista pasiulyma Nemo. Galeciau su tamsta isgert kokteilio rugsejo menesi Havanoj (just a long waiting list, sorry). Man kaip ir onoras butu pasivaiksciot su kokias dvidesimcia metu jaunesniu dailiu vyriskiu po kolonijine promenada. Atrodytume kaip koks Hemingvejus su Gertruda Stain. Bet bent jau turetume apie ka snektelt. Pasiulymas visiskai rimtas, anei kiek nejuokauju. Ir tikrai nieko blogo nedarysiu, neceravosiu, nebusiu arogantiska ir nenuodysiu gyvenimo. Tik visur eisiu, akis ispletus ziuresiu, rukysiu cigarus ir soksiu salsa. Kodel Havana? Todel, kad ten uzkasta puse mano sirdies. Kodel neturiu kompanjonu? Todel, kad tie, su kuo butu labai smagu, neturi pinigu, o tie, kas galetu, dirba kartu su manim, ir negali gi visos naktinio baro sokejos issilakstyt vienu metu. Tai kaip, Nemo? Viena kita intriga net su nusivylimo seseliu kartais gal ir visai ne pro sali...

34417. toto2005-05-27 16:04
Patiko kaimietės #34415, ypač PS; pratęsiu:

nenoras-noras
- tarsi oras -
numatomas nematomumas
tarsi
nenumatomas numatomumas
matomas-nematomas
kaip atomas
________________________________________
Ps. pilnam aiškumui kviečiamas patatomas

:)

34419. zeta2005-05-27 17:15
Toto, zuikuti, ar turejai galvoj patanatoma?

34420. nemo>zetai2005-05-27 17:15
Havana ir man tolokai. O ka pasakytumete apie ta pati rugsejo menesi kur po Eifelio bokstu?

34421. Woldemaras2005-05-27 17:19
Susitikit an Svendubres krasto:) Bloze paglobos...:)

34422. toto2005-05-27 17:21
Zuikiai per greitumą numanomą prašoka, net patį patanatomą :)

34423. zeta>Nemo2005-05-27 17:30
Kapitone,man nepatinka Paryzius. Gal tikrai tada geriau kokioj nors paprastoj vietoj. Kokiuose Druskininkuose, ar ka. Leisk man pagalvot truputi - noriu, kad vieta butu grazi ir kad tu kokteiliu nereiktui is batu siurbciot.

34424. korna2005-05-27 17:37
..o mes kaišiosim galvas iš už Kolonados....

34425. Woldzemaras2005-05-27 17:54
Druskininkai netinka,nes nera neutrrali teritorija. Geriau -Bezdonys.

34426. Rora2005-05-27 17:55
Vieciunai!Vieciunai!Pas geda!Ot maloniai nustebs! Bet ir pradziugs:)

34427. zeta2005-05-27 18:01
O jeigu jis neateis? Nieko baisaus (ramina save zeta), tada galesiu apsimest, kad esu visai ne as - va taip sau ejo tokia moteriske apsmukusiom kojinem pro sali, ir tiek. Gal dar kokiu silkiu nesesi rezginelej, i laikrasti suvyniotu. Lyg i "Siaures Atenus", lyg i "Komjaunimo Tiesa", supaisys cia kas dabar. Korna, kad zinotum, kaip noriu i lauka, ziuriu pro langa dabar kaip pro grotas - ir taip beveik VISA SAVAITGALI! Tuoj pradesiu viaukset kaip lape, is piktumo ir nevilties.

34428. zeta>Rora ir Waldemarui2005-05-27 18:15
Mausiai jus mausiai, o jeigu gyvenu as kur Japonijoj? Tai tas atvaziavimas i Vieciunus Nemo labas pasakyt prilygtu tautu kraustymuisi. Bet vis tiek malonu, kad rupinates, bedoj nepaliekat. Oro bucinukas!

34429. Smailys2005-05-27 18:16
"Gyv. ir smertis" ala derida ,kaip ir "piktumas ir neviltis" yra salia ,kai saka "cia pat":) Ir i lauka ,ir pamoderuot runkelius norisi:) Ir karstis gamtos nusimato iki 29 C. Nors tikriausiai neimanoma rinktis-skaniau pamoderuot...

34430. korna2005-05-27 19:55
Tave, zeta, batai išduos - kad nauji ir blizga.

Tarp darbų išsivalau po vieną langą.

Statybininkai -žinok- visą laiką lauke. Vienas vakar genialiai moderavo su "svarke" - nereikėjo jokių iškentėtų brėžinių.

Kaimynų kiaulės suėdė ožiuką - jau runkeliai nesotu.

Rinktis visada įmanoma.

34431. nemo>zetai2005-05-27 20:33
Jei Japonija, tada irgi lieka tik knyga apie ta sali atsiverst. Bet tiktu ir prie Dante`s namo Trastevereje, gal kada prie Big`o Ben`o. Bet kodel ne Kernaveje, kurioje, geda prisipazint, dar nebuvau, nors jau eile metu "vaziuoju". Si rugpjuti ten zadu tikrai apsilankyt, ismaukt kubila midaus ir sudainuot pora karisku dainu, kuriu dar neismokau.

34432. A-Ka2005-05-27 20:50
Jo:)Megsta jaunymas exotiskas vietas...:)

34433. Rūta:(2005-05-27 21:37
Perskaičiau straipsnį bernardinuose kun. Sasnausko.Pasirodo, tėvas Stanislovas labai serga.

34434. zeta>Nemo ir Kornai2005-05-27 21:42
Jeigu nesusitarsim del vietos, tai kiba reiks pasimatyma atidet. Bet gal kaip nors suderesim. Tik ka man kita gera mintis praleke per galva. Trastevere gerai. Bet galetume susitikt ir Burbiskese. Ir vel nejuokauju, nors pavadinimas itartinas. Nezinau, kaip cia su tuo rugpjuciu, bet matau, kad rugseji jau eisi, Nemo, i mokykla, tai vel viskas isyra. Linksminausi cia su jumis, leipau juokais, bet be reikalo, Korna, pasakei apie oziuka. Kaip peiliu per gerkle. Gaila.

34435. zeta (nerimauja)>IVS2005-05-27 21:49
IVS, man liudna darbe. Klientu nera, dar tik ankstyvas vakaras. Ar mes su tavim susipyke?

34436. korna2005-05-27 22:08
Ne Tau, zeta, sakiau. Senos sąskaitos.

Nenusimink - kada nors papasakosiu, kaip gamtininkas išėjo keleriems metams į virėjus, kai suprato, kad "lauke" visi vienas kitą ryja - ir kaip vėl grįžo.

Einu Barą žiūrėt.

34438. zeta2005-05-27 22:12
Eik, Korna, palik mane cia kaip vovere ratais lakstyt. Kai grisi, papasakok kokia istorija.

34439. IVS >zeta2005-05-27 23:54
Neatsimenu, kad būtumėm susipykę. O ką? Tokie pletkai sklinda? Aš tai priešingai, labai draugauju su tavim. Šiandien kaip tik važiavau mašina į darbą ir galvojau apie jūsų su kapitinu susitikimą. Kikenau iš tavo nusmukusių kojinių ir silkės IVaSi, suvyniotos į lyg į "Šiarės Atėnus", lyg į "Komjaunimo Tiesą" - nerazrinkt :) Vaipiausi, pasak tavęs, visą kelią už vairo. Vairavimo asai turbūt galvojo "ot dūra boba, tuoj rombins kur nors", bet jie nežino, kad aš ne dūra, o tiesiog bjauri boba IVS :)

34440. zeta2005-05-28 00:49
IVS, ranka ant sirdies padejus sakau (nors vis tiek nepatikesi) - nemoku vairuot. Visa gyvenima ejau, kur akys vede, kur kojos nese. Kol Po palme nedemaskavo, kad viena kita sluocike spintoj laikau (vis greiciau, kai labai veluoju). Ne veltui Kapitonas Nemo kiek atsitrauke ir stebi reikala is saugaus atstumo, nes jei paskirtu pasimatyma kur menkai prieinamoj vietovej, tai susitiktume ant Svento Nigdo. Neskraidysiu gi lektuvais po Dantes kiema. Is nemokejimo vairuot , jeigu nelaikysim to dideliu trukumu, tai beveik vieni privalumai - uz sutaupytus pinigus anksciau ar veliau skrisiu i Havana. Nors vienoj hipotetinej situacijoj galiu neissiverst be vairuotojo. Visa laika svajojau pamatyt Melynuosius Zmones, tuaregus. Bet gyvena pasaulio kraste, dykumos vidury - pescia nenusibrausiu. Teks samdyt koki ralio Paryzius -Dakaras nugaletoja, tegu parodo, ka gali. Bet ka as cia, geriau tu papasakok apie savo issvajota kelione: rinkis, ka nori, nei pinigai, nei geografija nesvarbu!

34441. Tas kuris dangun liezuvi sviede2005-05-28 01:03
Palaikau Ezera, nors noreciau, kad butu realiai teisus Ebola. trumpas dar komentaras jam (ne apie Dieva). kiek teko tave skaityt pasisakanti, susidare man ispudis, kad kazkaip absoliuciai organiskai tu nevirskini Vakaru. nedrasiai sakau, bet tu klysti... neaiskinsiu perdaug kodel, nes pats tikuosi atidziai ziuredamas matei kas yra gera ten atsiekta (nekalbekim apie Londona - ten saslavynas). man irgi liga kaip ir tau. tik is kitos puses: kai kiekviena karta kas nors soka ant geroves valstybiu organiskai noris jas ginti. turiu tokia silpnybe; labai noreciau, gal siek tiek subjektyviai, cia savo ruoztu, uzstoti Skandinavijos valstybes: tai yra tai, ka zmogus savo racionaliu protu vadovaudamasis sugebejo atsiekti. stop. negarbinu, tiesiog stebiu. matau tam tikra ju visuomeniu infantilizacija, naivuma, kad maziau gali isgerti, betgi tai is esmes niekai palyginus su Vidurio Rytu mankurtizmu ir vergu morale. pastiprindamas Ezera gal, noriu pridet, kad Vakaru valstybiu socialiniai pasiekimai leidzia, igalina, sudaro prielaidas vystytis normaliam religingumui (cia tikriausiai busiu uzpultas), religingumui be kokio nors perversisko okultizmo priemaisu...

34442. IVS2005-05-28 01:13
Noriu pasiginčyti su toto 34391 (iš kur mergaitei tiek drąsos, tiek valios geležinės :) Supranti, toto, aš, matydama, kad per dažnai klystu elgdamasi "logiškai" (labai teisingai padarei apkabutindamas šį žodį), jau senokai vadovaujuosi intuicija - savo asmenine logika ir kas nuostabiausia, kad klaidų žymiai mažiau, negu kai adaptuodavau kažkieno išpuoselėtą, man pasiūlytą logiką. Nuo to laiko gyvenu gerai. Va, tik bėda, kai kas nors prašo pasidalinti mano logika - tai padaryti labai sunku, nes perduoti savo intuiciją kam nors kitam juk beveik neįmanoma. Paslaptis, man rodos, glūdi Dievo valios suvokimo/priėmimo/pajautimo kaip savo valios akte. T.y. kai Dievo valia jau nebėra kažkieno kito valia tau, o tampa sava. Sakiau, kad baisiai klaidu mano intuicijos miške, einam geriau pasivaikščioti in real. Tik aš mėgstu eiti lėtai, taip lėtai, tarsi aš tik kojas kilnočiau, o Žemė po manim suktųsi.

34443. IVS2005-05-28 01:19
Aš įtariu, kad Gavrošas čia kažkur pogrindyje dirba ir tyčiojasi iš mūsų, bent jau iš manęs: tris kart perskaičiau, ką parašiau - nebuvo klaidų. Nebuvo. O dabar yra. Matyt Tam Tarpe (apie jį žino Merė Popins ir zeta) tarp enter ir komentaro pasirodymo mėlynėje sėdi Gavrošas ir juokiasi. Tai liečia ir logiką. Jei komentaruose jos nematyti - reiškia Gavrošas nušvilpė.

34444. IVS2005-05-28 01:30
Aš noriu pervažiuoti Ameriką. Pati už vairo. Nuskrendu į New Yorką, ten išsinuomuoju mašiną ir traukiu link po palme. Reikia gero kompanjono, nes man labiausiai patinka tiesiog važiuoti, o ką veikti sustojus - aš nežinau. Tai va, reikia to, kuris žinotų.

34445. zeta2005-05-28 01:37
Ar tikrai galima atskirt logika nuo intuicijos? Sakyciau, beveik neimanoma. Nuojautos diktuoja is ju isplaukiancia loginiu veiksmu seka. Betvarkes negali but. Isnykus sistemai, prabunda savisaugos instinktas, jo valdomi net "alogiski" veiksmai gali buti lengvai paaiskinami. Intuicijos be patyrimo nebuna. Patyrimas be logikos neveikia. Taigi arba sistema funkcionuoja, arba asmenybe sueizeja kaip ledas. Individuali logika egzistuoja tik kaip kolektyvines samones/pasamones dalis. Jei imsim elgtis kaip pikta pamote ir glostysim viena, o skriausim kita - niekada negausim grazaus rezultato ir vidinio pasitenkinimo. Kol logika pjausis su intuicija, nebus nugaletoju, tik pralaimeje. Deja.

34446. Bjauri boba IVS (visiškai nesiginčija su zeta)2005-05-28 01:57
Pasižiūrėjau į veidrodį - lyg ir nesuaižėjęs kaip ledas, greičiau (s)pindi neblogas rezultatas ir vidinis pasitenkinimas. Viskas funkcionuoja. Skelbiu pergalę!

34447. nemo2005-05-28 02:16
Pritariu Zetai del paskutinio (34445) komentaro, apart neaiskaus sakinio, jog " Individuali logika egzistuoja tik kaip kolektyvines samones/pasamones dalis", nors manau suprates, ka juo noreta pasakyt:)

O siaip grazu cia ziuret, kaip su IVS mintelem dalinates. O as nezinau kur noreciau labai nuvaziuot...Kazkada labai norejau nuvaziuot ir apziuret Chartres katedra. Ji man labai graziai ir keistai atrode - tooookio grozio katedra mazame miestelyje, prie kurio artinantis is visu pusiu, tik ta katedra ir tematyti...Kazkas visiskai (mano akimis) nelogiska ir nesuprantama (istoriskai logiska - viduramziais tai buvo svarbus centras). Tik altoriu marmurini itaise, labai ne i vieta, tarp gotikiniu tamsiu skulpturiniu scenu, bet uztai uzlipus i varpine, randi visokiu issiviepusiu velniu, o dar pasiseke uzlipt tuo metu, kai zmogaus ugio varpai skambino 18 valanda, virpindami visa kuna, o tu regi viska aplink...O kur dar garsusis labirintas, centrinis bei rytinis fasadai - kiekvienas knygos vertas. Chartres as pirma ir vieninteli syki (ne del moters:)) praradau laiko pojuti - tiesiog ejau, kaip IVS rase, koju nekeldamas nuo zemes, rodos ne as ejau, o katedra sukosi apie mane, is leto, kalbedama, krisdama i akis, stulbindama, istrindama laika ir vieta. Atsipeikejau ir suvokiau, kad bemaz pora valandu praleke kaip minute. Paskui grizau ten dar keleta kartu - ispudis nedingo, nors intensyvumu pirmam kartui neprilygo. Ten dar vyksta garsus vargonu "festivaliai", deja, neteko dalyvaut. O kur noreciau nuvaziuot dabar...Daug kur, o vienos idejos neturiu. Gal pas IVS i automobili sokam, Zeta, ji vairuos, o mes pasakosim linksmas istorijas...Gal dar koki Toto tranzuojant Po Palme paimsime?

34448. zeta>Nemo2005-05-28 02:56
Nemo, tuo sakiniu norejau trumpai pasakyt, kad individuali logika yra tampriai susijusi su universalia kolektyvine patirtimi arba istorine kultura, arba semantika, vadink kaip nori. Ji veikia sociume ir yra to sociumo itakojama, jai galioja bendri principai, bet, be abejo, ji neatskiriama nuo asmenines individo patirties. Reiskia, nekalbam apie unifikavima, bet turim galvoj susikalbejima, paremta bendru taisykliu egzistavimu. Todel, pavyzdziui, absurdiska butu sneketi apie vyru ir moteru logika atskirai. Cia jums ne viesieji tualetai, kur viskas aisku ir paprasta: vieni i kaire, kiti i desine. Turiu dabar mandagiai atsiprasyt iki pat ryto, nes mano darbe kaip tik situo metu prasideda pats idomumas. Tai ir eisiu. Ir kazkodel eidama misliju, kad ta kokteili laiko turedami gersim kur nors Kaune ar Vilniuj. Logiskai mastant, nugairinto veido realybe turi daugiau sansu issipildyt negu japonisko grozio fantazija.

34449. Emulgel2005-05-28 04:05
Taip.Visus grubiai pazadinu ,nes uzbegau paziuret kaip reikalai cion su kultura? Isgriuve kas kur miega visi matau,tai netrukdau . Ainu ,patikrinsiu kitur(s).

34450. IVS :)2005-05-28 04:23
Tai jau ir įsivaizduoju Mėlyną šautėnbusiuką. Pradedame nuo Rūtos, nes ji pačiame Lietuvos centre ir sukame ratais, ratais, aplink ežerą, pro Kauną, aplink Vilnių link Ebolos. Vienžo, priminėt man dukros, kai ji buvo keturmetė dainelę "čto vižu, to poju". Apdainavo viską, ką matė pro langą, netgi musę ropinėjančią langu. O dainelė buvo tokia:

Miške, miške
gulėjo lokys
o aplink tą lokį
vaikštinėjo musė
o aplink tą musę
ganėsi avelė
o aplink tą avį
ganėsi karvelė
o aplink tą karvę
stovėjo namelis
o aplink namelį
šoko trys paršiukai

Tai va taip ir mes, sulindę į autobusiuką keliausime iš pradžių po Lietuvą, apdainuosime ir apipliotkinsime viską ir visus pakeliui. Rengsime live performansus ir šveisime runkelius. Naktimis skraidysime, nesiekdami kojomis žemės.

34451. zeta2005-05-28 04:28
Taip jau ir miega visi. Kai kurie tik uzsimerke, bet viska girdi. O kai kuriem cirkas tik prasideda. Emulgelis va po puslapius trumpom kojom tik laksto, vir-vir-vir kaip kokia pele, ir mano, kad nieks nemato. Klysta. Ir net nezino esas pagautas.

34452. IVS2005-05-28 05:13
Zeta, gesink šviesą ir nekikenk po antklode, jeigu kartais Emulgelis vėl užbėgtų patikrinti.

34453. nemo2005-05-28 05:40
Cia nete tokiu viduramzisku isverstu dokumentu uztikau, jog net miegus isvaike. Bet sukaupsiu valia, isjungsiu sviesa ir jus paliksiu iki kito vitalinio ciklo etapo:)

34454. IVS2005-05-28 06:19
Kas per viduramžiški tekstai? Ir dar išversti? Įdomu. Parodyk.

34455. praeivis2005-05-28 07:56
Vis atseit tariates susitikt, vis atseit smaiksciai vaziuojat viens pas kita ir t. t. bet man regis realiai jus neisdristumete susitikti. Nes sleptis uz ekrano taip lengva.Cia ir smaiksciu, ir laimingu, saunuoliu apsimesti iseina. Reiktu gyvai susitikti-is krumu neislystymete, saunuoliukai jus atseit:)na, nekalbu apie visus, aisku.

34456. pritariu .../ne praeiviui :)2005-05-28 08:33
susitiks, nesusitiks . koks skirtumas . svarbu kad nuotaika palaikoma :) jei patinka real istorijos , tai bara ziurek .

34457. IVS ;)2005-05-28 09:05
Ei, praeivi, vaikščiosi čia bumbėdamas, tai dar netyčia suvažinėsim vieni pas kitus bevažinėdami. Čia jau kas antras su kas trečiu buvo susitikę ir nieko - teberašo, vadinasi viskas tvarkoj. Va, tik sakau, kažkokio žavesio yra tame anonimiškume. Kai susipažįsti in real - jau kažkaip nebe taip. Nebėra provoko. Knietulio nebelieka.

34458. zeta2005-05-28 09:19
Tik jau nemanykit, kad miegojau, kaip liepta. Buvo labai sunki naktis. Neturiu daugiau ko pridurt.

34459. praeivis2005-05-28 09:33
Dirbtinis tas jūsų smagumas, che.Geriau einu šnapso įkalti.Poveikis panašus-kaip nuo neto.Iliuzijų pasaulis.

34460. toto2005-05-28 09:39
Visiems linkiu gero gražaus savaitgalio! IVS - saldžių sapnelių link šeštadienio, zetai taipogi :), o visiems prabudusiems su saulute (t.sk. ir sau) - dar ir skanių pusryčių!
:)
Ps. praeivi, teisingas pasirinkimas - kalk šnapso ir gult, ir nerodyk čia savo suraukto vakarykščio snukio.

34465. toto2005-05-28 13:32
IVS: Va, tik bėda, kai kas nors prašo pasidalinti mano logika - tai padaryti labai sunku, nes perduoti savo intuiciją kam nors kitam juk beveik neįmanoma. Paslaptis, man rodos, glūdi Dievo valios suvokimo/priėmimo/pajautimo kaip savo valios akte.

IVS, nereikia taip visko komplikuoti. Jei tik kas prašo tavo "logikos", išnaudok situaciją -- tėšk drąsiai viską ką galvoji. Visiškai nebūtina baimintis, kad kas kitas ja pasinaudos kaip savo. Tai neįmanoma, kol tas kitas nepadarys visų klaidų, suformavusių tavo logiką... O ir atsakomybė už kito klaidas, darytas naudojantis svetima logika, tau gi nepersikelia. Kaip nepersikelia man, dabar betaškant savo logiką tau. :)

Man (pvz) iš visų intuicijos aktų lytinis kaip tik yra labiausiai aktas, labiausiai dieviškas suvokimo/priėmimo/pajautimo prasme. Nes nei su argumentuota logika, nei su intelekto patirties perdavimu neturi jokio ryšio ir sau tokių uždavinių nekelia, pradedant paukšteliais, šuniukais ir baigiant žmonėm. - Labai gražiai mąstai dėl intuicijos, kaip Dievo valios akto.
:)

34468. pasipiktines2005-05-28 20:58
apie Dieva, juolab lytini akta su suniukais lyg ir neturiu cia ka pasakyti. Uztat apie logika noreciau ikisti trigrasi. Manau, kad logika ir intuicija yra dvi skirtingos to paties - (suvoktos, antrines [zr. 34448] ir genetines) patirties analizes - proceso apraiskos. Net ir formalizuotos logikos srityje yra kur pasiganyti vaizduotei (pvz. Lupasco la logique du tiers inclus). Is patirties taip pat zinome, kad vyriska ir moteriska logika nera vienodos, visai tai neabsurdiska, tiesiog konkretus asmenys turi ir vienos, ir kitos lyties mastysenos apraisku... Dievas ir jo valia cia deti tik tiek, kad zmogu sukure toki, koks jis yra. Toliau jau paties zmogaus pasirinkimas, kaip spresti.

aciu nemo uz nuostabia Chartres refleksija; deja, panasia patirtimi pasigirt negaliu, nes andai padariau klaida - nuvykau ten su moterimi :) Nuvaziuok, tamsta, i Orvieto, jei dar nebuvai, juk netoli - irgi nebloga katedra, ir vynas puikus :)

34469. IVS2005-05-28 21:20
Pradedu suvokti, kodėl lietuviai sako "įkišti trigrašį", o anglai "dupensus". Lietuvis mano, kad tai, ką įkiša - yra verta mažiausiai trijų grašiu, o anglai, tikriausiai, investuoja "du pensus" ir žiūri, kas iš to išeis. Tai, matyt, bus kolektyvinės tautinės sąmonės + patirties rezultatas, tad asmeniškai atsakomybės už tai nereikėtų prisiimti :)

pasipiktinęs, teisingai! Negalima iš karto su dviem: ir su moterim ir su katedra. Jos viena kitai pavydėjo ir todėl nieko gero nepatyrei:)

O Gavrošsa Tam Tarpe tikrai yra, nes vakar buvo "travkoj", o šiandien jau "tvarkoj" ;)

34471. .sipikti. :-) 2005-05-28 21:40
2 IVS

kitasyk rasysiu "inesti lepta". Su moterim ir su katedra butu galia, tik reikia sekti teisingos, hm, santykiu sekos: i katedra eiti po to... Dovanokite, nenorejau apie tai, buvau isprovokuotas :))br>
ka ketinate sivakar gaminti? :)))

34472. .tines skai.2005-05-28 21:43
turejau omeny ne "galia", bet "galima"...

34475. IVS :)2005-05-28 21:55
O išėjo gerai :) Galia. Jėga. Cool. Jei būsite neištikimas abiems, manau, kad abi (moteris ir katedra) atleis:) Nors aš nematau didelės problemos neištikimybėje, bet čia kita tema.
Šį vakarą ketinu eiti į restoraną. Taip jau susiklostė likimas, kad mano darbas šeštadieniais eiti į katedrą, o po to į restoraną. Sekmadienį mielai pasigaminčiau ką nors namie. Pvz. tą lašišą, kur minėjote :P

34476. IVS2005-05-28 21:57
Pamiršau paklausti, o kas tas "leptas"?

34477. .tytojas2005-05-28 22:05
Shomer Shabat? pagirtina. Ar tos lasisos recepta atsiunciau?

34479. pasi2005-05-28 22:08
lepta, λεπτα, tokia graikiska kapeika, vienaskaitoje butu "lepton", λεπτο

34480. pasi :-( 2005-05-28 22:10
shudas, turejo buti λεπτόν

34481. IVS2005-05-28 22:18
O aš pamaniau "lieptą". Nu, nu, galvojau :)
Recepto neatsiuntėt :( Beje, avienos ir Moqueca De Peixe e Camarao receptą persiunčiau vienam draugui, mėgstančiam paeksperimentuoti savo malonumui virtuvėje. Jam labai patiko receptų kalba. Sakė, kad norėtų pamatyti Aldoną Pupkį, skaitantį be diakritinių ženklų :)

34482. IVS2005-05-28 22:21
Šabo nesilaikau, nes gi sakau, kad šeštadieniais dirbu. Tik darbo specifika tokia :|

34483. pasipiktines skaitytojas2005-05-28 22:30
tingiu tas varneles rasinet, siaip esu tingus is prigimties...

Vienzo, imu lasisos puse [sona] su visa oda, arba toki jau nuperku, arba pats atpjaunu nuo visos zuvies ir iskauleju. Padarau butterfly steaks, t.y. supjaustau ta sona skersai kokiu dvieju coliu juostomis, jas per viduri isilgai pjuviu ipjaunu iki odos, ir isverciu simetriskai. Sumaisau marinata is lengvo soju padazo, truputelio aceto balsamico di Modena, ir gan gausiai medaus, nutepu teptuku tuos isverstus gabalus, ir palieku valandai dviems, jei nelabai karsta - kambary, jei karsta - saldytuve. Tada ikaitinu orakaite, ikisu padekla su vandeniu, and groteliu sudedu lasisa, darsyk nutepes tuo marinatu, perjungiu orkaite i grill, ir kepu trumpai tol, kol lasisos baltymai sukresa, bet neima sluoksniuotis, pries pat pabaiga darsyk nutepdamas. Turi but nebe zalia [ne spalvos prasme], bet ir nesausa, tik nubala, ir traukiu laukan. Tuomtarp padarau balta garstyciu ir spinatu padaza (smulkinti spinatai, troskinti grietineleje su garstyciu saukstu ar dviem) ir isverdu basmati ryziu su safranu. Jei noriu visaip issidirbineti, pakepu riekelemis keptuveje kokios ropes riekelemis garnyrui.

34484. .ipiktin.2005-05-28 22:37
tinka koks traskesnis baltvynis, kad ir Chablis, kad tik nebutu pernelyg vaisinis, arba skystesnes teksturos sausas rausvas, koks nors Côte de Provence Rosé

34486. IVS2005-05-28 23:28
Va, va. Tas tingėjimas ir man labai parverčia. Aš tingiu blogai gyventi, todėl gyvenu gerai. Nes gi, jėzusmãrija, kaip būtų bloga gyventi blogai, kiek rūpesčių, nervų visokių - baisu net pagalvoti, tai jau geriau aš savo noru gyvensiu gerai.
O lašišą būtinai kepsiu. Ir su ropių riekelėmis. Ačiū.

34490. pasi2005-05-29 00:01
nera uz ka. malonu dalintis, jei ne patiekalu, tai bent receptu.

34491. nemo2005-05-29 00:10
po galais, tie receptai mane vercia jaustis dvasios skurdziumi...tarsi meiles laiskai pilvui:)

34492. pasipiktines skaitytojas2005-05-29 00:14
na, kam gi taip. Tai is tiesu meiles laiskai, tik visai ne pilvui. Pilva galima prikimsti bet kuo.

34493. rasa :-) 2005-05-29 00:31
labai visų pasiilgau jei galiu įsikomponuot į tą šaunų jūsų vaizdzialį tai būsiu paprasčiausiai rasa -galesiu prisiglaust prie kiekvieno jei ne atgaivint tai bent atvėsint-gyvenimą tvarko ne Dievas ne kažkas geras ar blogas oMES patys-kartais atrodo jis griūva it kortų namelis kartais tiesiog pasineriam į elementarius malonumus kartais ieškom ir blaškomės...varvinau seilę skaitydama apie lašišą blyn jei išverstumėt į LTgal kas nors ir man išeitų nors esu suknistai koncervatoriško charakterio-kepu kotletus šiaip nepartine-labanakt

34494. .piktines2005-05-29 00:39
nepartiniai kotletai yra nuostabu. Vienu savo gyvenimo laikotarpiu esu badaves ne dietai, o del to, kad tiesiog neturejau uz ka nusipirkt valgyti (ne, tai buvo ne Lietuvoje). Gave koki grasi, su kolega pirkdavome reikiamus produktus ir kepdavome kotletus bei virdavome bulves. Iki siandien uzuodes kvapa negaliu sulaikyti seilevarvio...

34495. gal2005-05-29 01:02
ir taip alkis-gyvenimo variklis-mano katinas murkia tik kai nori est-dabar jau kelios dienos kai maištauja prieš broilerių skūreles bet man gerai -murkia dažnai

34496. zeta2005-05-29 01:06
Kol pasipiktines skaitytojas i kaire ir i desine dalino receptus ir autografus, pavydo apakintas Ebola issitrauke peili sau is nugaros ir ismeige skaitytojui tiesiai i krutine. Tas tik istare "pasi...", brinkt ant zemes ir guli. Kad kilo alasas Satenu skaitykloj! Kaimiete puole is antro auksto "numeriu", bet uzkliuvo uz dalgio ir persiplese suknia. Abr is isgascio palepej uzsikirto filmas su herojum ant vieno kelio kartojanciu "as jus myliu, as jus myliu". Po palme mosavo lapais, bet negalejo istrukt is vazono. Varna skraide ratais ir saiziu balsu reke "pavargau! Viskas baigta!" . Nuo to riksmo Rutai is nagu iskrito taure Chablis ir nuejo perniek. Korna drebanciais pirstais bande kviest pagalba, bet susimaise tarp 911 ir 03 ir paskambino i Bara. Toto ramiai maste ar logiska butu lipt is rusio, kai ten virsuj ir taip grudalyne. IVS krito ant melynos kusetes ir pasake: "Neliskit, man migrena". Praeivio tuo metu is viso nebuvo, nes buvo isejes susitikt su praeive in real. Tuo tarpu Nemo skubiai muse telegrama i Chartres, nes sirdis nujaute, kad gali prireikt dvasingo kunigo. St Antonio is netiketumo iskrito is smutkelio. Cikada slepesi zolej. Ezeras atsliuoge arciau ir ziurejo, kas cia darosi. Si rypavo: "broli, broli, kaip mes be taves?". Sokiruota El Redakcija isbego nezinoma kryptimi. Zeta padejo i sona laikrasti ir pasake: "cirkas prasideda". Su tais zodziais pasipiktines skaitytojas sunkiai pasireme ant alkunes ir susnibzdejo "as tik suzeistas, bet nenugaletas". Fone - sirdi plesanti cigoniska daina. Visi laikosi uz ranku, Ebola suristas guli scenos pakrasty. Performanso pabaiga.

34497. .tines skai.2005-05-29 01:17
aciu. ta proga isgersiu DAR viena taure Chianti Cecchi, surukysiu cigarete, ir eisu miegot. Jau po vidurnakcio, kur dar cia po virtualia erdve su peiliu krutineje besislaistysi.

34498. zeta2005-05-29 01:22
Nerukyk.

34499. .tytojas2005-05-29 01:23
Kodel?

34500. zeta2005-05-29 01:25
Bus geltoni pirstai, panom nepatiks.

34501. pasi2005-05-29 01:26
sikt man ant tokiu panu, kurioms geltoni pirstai nepatinka

34502. zeta2005-05-29 01:27
Ir nebuk piktas.

34503. .sipikti.2005-05-29 01:29
as nepiktas, as tik pasipiktines :) meginu gan grubiai flirtuoti, buna, kam patinka :))

34504. .tines skai.2005-05-29 01:30
ismeigia peili krutinen svetimom rankomis, po to dar fariziejiskai pirstu spalva rupinasi

34505. zeta2005-05-29 01:31
Gerai. Eik miegot.

34506. .tytojas2005-05-29 01:32
nebenoriu, suintrigavote :)

34507. zeta2005-05-29 01:35
Mano darbas toks - intrigos ir pasalos.

34508. pasi2005-05-29 01:37
zavu. nuostabu. esu apsigimusi intrigu ir pasalu auka. tikriausiai mudu vienas kita puikiai papildytume.

34509. .tytojas2005-05-29 01:38
O jus ar nerukote? Kokios spalvos Jusu pirstai, ir ypac delnu pagalveles?

34510. zeta2005-05-29 01:39
Negali zinot.

34511. zeta2005-05-29 01:41
Oi, susipyne atsakymai. Mes nerukome. Ir musu delnu pagalveles nors susirauksleje, bet svelnios.

34512. pasipiktines2005-05-29 01:41
Kodel negaliu? Parasykite, ir zinosiu. Butu malonu, tureciau atsigules apie ka pagalvot, pries uzmigdamas...

34513. nemo2005-05-29 01:42
gaila, meciau rukyt...rukydavau tabaka. Issitraukdavau popieriuka, isiberdavau islavintais pirstais tikslu kieki tabakelio, greitu judesiu uzlenkdavau, parutukiodavau, perbraukdavau liezuviu, sulipindavau. Mazytis susikaupimas, profesionalumas (reikia poros savaiciu tokiam pasiekt) - ir iseidavo grazi apvali cigarete. Tada klekteledavau snobisku Zippo, issokusia ugnele, rupestingai prikises, uzdegdavau ir uztraukdavau pirma duma, kuris pats skaniausias. Na dar antras ir trecias nieko. Sededavau nelabai judedamas, ziuredamas i dumus, o vynas is leto keisdavo perspektyva is astriu spalvu i svelnias ir kiek susiliejusias. Grojant ramiai muzikelei laikas ramiai ir prasmingai begdavo, matuojamas pelenu ir cigareciu kruvele, perklausytu dainu kiekiu ir vyno tauremis. Tik imdavo baisi nemiga, todel vakaras nesibaigdavo ramiu uzsnudimu ir graziu, zvaliu rytu. Deja, pradejau rukyt per daug, teko mest, o vynas apkarto. Nemiga isnyko, tad pasitenkinu vienu kitu kokteiliu.

Malonus performancas Zeta, visi rekia, sumaistis - labai smagu. Beje, Vilnius ir Kaunas irgi geros vietos kokteiliu gurksnojimui drauge:)

34514. skaitytojas2005-05-29 01:43
Labai aciu. Butu malonu patirti susiraukslejusiu delnu pagalveliu svelnuma. Uzsisvajojau, net cigarete uzgeso...

34515. pasipiktines2005-05-29 01:47
hehehe, rukiau ir as suktines, tik nemokejau viena ranka susukt. Mest rukyt reikes vel, todel ir megaujuosi... kokteilius megstu ir as, ypac caipirinha, gerai daro ant kampo Vicolo del Bologna ir Vicolo del Cinque.

34516. zeta>skaitytojui2005-05-29 01:47
Negaliu visko dabar taip imt ir pasakot - juk tariuosi del pasimatymo su Nemo. Eik i naujo numerio turini, pastumk St Antonio ir pamerk aki IVS, tada galesi galvot apie ja visa nakti.

34517. pasipiktines2005-05-29 01:50
skirtingai nuo ankstesniojo nemo, miegu puikiai, net ir parukes. naktimis sapnuoju, o ne galvoju. Nors... apie IVS... pabandysiu sianakt :) Siaip, esu mandagus, kitu zmoniu viesose vietose nevaikau ir nestumdau.

34518. zeta>Nemo2005-05-29 01:52
Nemo, tai kaip ir susitarem - Kaune arba Vilniuj. Rugpjuti. Parasysiu, kai eisiu pro sali. Elgsimes mandagiai, kalbesim protingai, nusifotografuosim, nuotrauka nusiusim praeiviui, neviernam tamosiui.

34519. nemo2005-05-29 01:56
joa joa, ten mineti vicoliai gerai pazystami...ir sveikinasi jau...

34520. zeta2005-05-29 01:57
Kai Nemo uzmigs ar apalps nuo nuovargio, as tau pamojuosiu. Is tolo uzdesiu ranka ant kaktos ir paskaitysiu eilerasti i ausi. Tada gerai issimiegosi ir issiciustines galesi eit i baznycia. Bus grazus sekmadienis. Tik nerukyk tiek daug.

34521. nemo>zetai2005-05-29 01:59
Puiku.

34522. pasipiktines skaitytojas2005-05-29 02:03
zetai. noreciau atvirksciai: ranka ant ausies, o eilerasti i kakta.

nemo. ten ir susitiksime, kai grisite is tautos. apie rugseji tureciau apsilankyti, gausiu nauja kontrakta.

visiems, kas Europoje, labanakt.

34523. zeta2005-05-29 02:08
Jau tuoj nebezinosim, kas kam rasom. Tikrai laikas i lovas. Atvirai sakant, man siandien gerokai pagelbejot. Buna tokiu liudnu ivykiu ar atsitikimu, kur negali saviskiam papasakot, nes jaudinsis, pergyvens, verks. Tada ateini i Satenus, i visai kita pasauli, snekteli kiek, ir ant sirdies truputi lengviau.

34524. nemo2005-05-29 02:13
Einu knygos paskaityt, nesakysiu kokios, nes juoksites. Bet man ja padovanojo labai nuosirdziai ir ji jau grazi vien tuom. labos.

34525. nemo2005-05-29 02:21
Zeta, buna taip, visi zinom. O as siandie gavau dovanu krupniko, kupina saules ir geliu (nes is medaus), todel maloniai apsidziaugiau. Gal netgi islaikysiu iki rudenio ir pasidalinsiu su Pasipiktinusiu. Bet atiduociau ji jums. Liudnumams nuplaut. Labos dar kart.

34527. IVS2005-05-29 07:46
Nu ir prirūkėt čia, kol manęs nebuvo! Bet jau kiek prisijuokiau. Iki ašarų. Vos nenumiriau. Gera buvo savaitė. Nuo to laiko, kai nemo už atliekamus kibirėlius įsteigė skaityklą - smagiau dar nėra buvę. Ačiū visiems skaityklėlės darbuotojams (etatiniams ir part time), o ypač nemo (founder), zetai(manager), po palme (flower), kaimietei, toto, ebolai, pasipiktinusiam (flowers of speech), ir visiems kitiems reading performance dalyviams.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:27:26 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba