ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-11-22 nr. 677

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Maskva (67) • KASPARAS POCIUS. Kitokio scenarijaus jėga (7) • LAIMANTAS JONUŠYS. Laikraštis monitoriuje (44) • CHARLES SIMIC. Amerikiečių poetasKAREN HORNEY. Kultūra ir neurozė (10) • Išsivadavimas pagal Osho (19) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (18) • VIKTORAS LIUTKUS. Norėčiau būti Algimanto Kuro nutapytu daiktu (10) • CHRISTOPH KLIMKE. Kūnų ir daiktų šventumasMARIJA JURGELEVIČIENĖ. Tikra mergaitė (29) • GABRIELĖ LABANAUSKAITĖ. Moteriškosios reprezentacijos A. Žagrakalytės poezijoje (22) • VYKINTAS VAITKEVIČIUS. Senosios Vilniaus šventvietės (10) • VYGANTAS VAREIKIS. Samsonas Gazoje (12) • ANDRIUS ŠIUŠA. Pinigus ir meilę sunku paslėpti (9) • Mielieji skaitytojai! (41) • Laiškai Sau ir Kitiems (140) •

Maskva

GINTARAS BERESNEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Arkadij S. Šaichet. Raudonoji aikštė. 1936–1940

Miestas, tinkantis Armagedonui, jo armijoms pritaikyti briaunoti prospektai; asiriški bokštai, špiliais rodantys tau vertąjį tikslą, veržimąsi į dangaus pragarmes, kažkas atstumiančio, bauginančio, Megapolis, trumpai tariant. Tik ne Berlynas ar Niujorkas, kuriems į tave nusispjaut, šis megapolis nenori užgožti, jis prašosi pamilstamas; bet per savo dydį jis nesičiuopia. Kažkas kito, kam tu būdamas svetimas turi paklusti ir perimti jo špilio ir rutulio, kreivės ir aksiominių tiesių, mumijų ir kryžių aksominį akmeninį žaismą. Tai ir yra Maskva, kurią galima matyti visokią ir visokiais pavidalais, kur yra bizantiško subtilumo, nors jis ir šaltas, yra skverų, paminklų ir bokštų bokštų, atrodo, tie bokštai tam, kad tave pakylėtų, bet, pakylėjęs į vieną iš septynių stalininių dangorėžių, beprasmių iššūkių piramidėms ir kupolams, į Mokslų akademijos dangorėžį, modernioje kavinėje kaip iš Vilniaus televizijos bokšto matai tą Maskvą iš špilio skrodžio; ji neaprėpiama ir nutolusi daug labiau, nei atrodo, kai esi ant šaligatvio, ambasadų kvartale, kur už nugaros per kilometrą jautiesi saugiai, nes visi keliai ir posūkiai veda į Baltrušaičio namus, Lietuvos ambasadą ar į jaukius jos viešbučio namus, trys lietuviški anklavai per kelis šimtus metrų vienas nuo kito; pavargęs nuo Maskvos slėgimo gali čia atsitraukti; čia kalbama tik lietuviškai – lifte, su šveicoriumi, – ir lietuviška policininko uniforma miela.

Juozas Budraitis, čia dirbantis aštuonerius ar daugiau metų; ambasados kultūros atašė, kuris tarp Maskvos intelektualų įtakingas kaip kadaise Jurgis Baltrušaitis; puikiai prižiūrimi Baltrušaičio namai, buvusi Lietuvos pasiuntinybė, kur vyksta susitikimai, konferencijos, o dabar iškabinta rusų fotografų paroda apie Kryžių kalną – mėgina jie susidoroti su juo per originalius rakursus; nuotraukų nustebimas didelis; taigi, Budraitis, kuris čia gali ir sugeba per vargus ir seną įdirbį keisti rusų, bent jau dalies, požiūrį į Lietuvą. Nieko nereikia keisti Vladimirui Toporovui, kuris namus yra pagerbęs ne sykį ir čia dalyvauja renginiuose; ar puikiai lietuviškai (be akcento) kalbančiai Marijai Zavjalovai; bet visas milžiniškas Maskvos masyvas ir Rusija yra kas kita. Budraitis čia turi tokį įdirbį, kad prireikus gali išeiti į radiją ar televiziją ir paaiškinti kokį nors nesusipratimą ar naujų laikų legendą apie Lietuvą, gando pasklidimo dieną gaudamas tiesioginį eterį įprastų laidų sąskaita. Tokių pokštų rusai neleistų krėsti nei JAV, nei Vokietijos diplomatams; arba plėštų pasiutusius pinigus; bet Budraitis yra Budraitis. Turėjau garbės dalyvauti "baltiškai slaviškame" moksliniame seminare, kurio dalyviai maskvėnai kiekvienas savo srityje yra figūros, didelės ir įtakingos figūros.

Bet apie seminarą kita kalba, tai buvo specialistų konferencija, įdomi ir aukšto lygio.

Beje, dalyvavo ir žurnalistų, vienas iš internetinio portalo, – pasirodo, yra toks, – Rusijos Bažnyčios reikalus svarstančio ir vieno populiaresnių. Su tuo portalininku šnekamės apie Rusiją; dešinysis, bet mėgstąs ir limonovcus, nors dešinysis juk nereiškia "liberalas". Viskas jam normalu. Rusija atsigauna ir eina, Putino vedama, o oligarchai gauna ką užsitarnavę. Maloniai kalbamės prie spaudos kiosko kokias dvi valandas. Per tą laiką neblogai susipažįstame su kioskininke ir praeiviais. Keikia dabartinį Maskvos patriarchatą, sako, kad Putinas siekia normalių santykių su Vatikanu ir tuoj – kita vertus – pasikvies dalailamą. Prieš rinkimus, kuriuos, tiesa, vis vien laimės. Ir jam, ir aibei kitų intelektualų, su kuriais Maskvoje susitikau, Putinas yra gerasis. Ar bent jau mažiausia iš galimų blogybių. Ir tai Maskva, opozicijos bastionas. Opozicijos, kuri neturi socialinės atramos. Rusijos prezidentą visi šlovina kaip nacionalinio orumo atgaivintoją, kovotoją su Vakarų įtaka ir monopolijų skverbimusi Rusijon. Didžiavalstybinė ideologija vyrauja. Ne ant ekonomikos kortos stato Rusijos dabartinė politinė valdžia, o ant ideologijos. Bepigu, kai Europa, ne viena Lietuva, pasodinta ant naftos ir dujų švirkšto. Pati Europa bijo Rusijos, o Amerikai jos tylėjimas reikalingas būsimiems pergalingiems karams. Manau, Rusija, kai reikia, patylės, tegu Amerika nukraujuoja, bet už tai ji gaus ir gauna daug. Didžioji Rusija kyla. Prie besiblaškančio Jelcino nebuvo valstybinių orientyrų. Dabar orientyrai dižiavalstybiniai; geopolitiniai, mes irgi čia įtraukti. Bet negi šiandien reikia aiškinti.

Kas daugiau lieka šitoje Maskvoje, kuri vis dėlto nori savimi patraukti; Babelės bruožas.

Tikėti, kad pavojai išnyks patys savaime, ar bandyti juos kažkaip aplenkti? Budraičio politika labai mandra. Kultūriškai angažuodamiesi kaip lygūs ir įdomūs, mes dedame pagrindus ir politinės lygybės pripažinimui. Kada esame vienodo lygmens šalys, galime leistis į dialogą, bendrybių ir identiteto paieškas, tačiau, prieš leisdamiesi į dialogą, kuris su maskvėnais visada turiningas ir malonus, turime nusistatyti santykį: mes lygūs partneriai. O ne "bendros kultūrinės erdvės" amorfiška atitrūkusi detalė, kuri tokia simpatiška, kad prikabinama vėlei; iš naujo. Įdomu, kad su rusu šnekėdamas, rasdamas bendrų atramos taškų prie kultūrinio artumo gali prižingsniuoti nepastebėdamas; jie tada apsidžiaugia ir prabyla – taigi bendra kultūrinė erdvė suponuoja bendrą politinę erdvę. Tada sakau, kad aš su juo susikalbu greičiau ir įmanomiau nei su amerikonu, bet tik dėl to, kad mudu labiau išsilavinę už amerikiečius ir mūsų jaunystės skaitymai buvo bendri, amerikonas nerijo nei Borgeso, nei Hessės, nei Sidabro amžiaus poezijos, nei Jurgio Baltrušaičio, žinoma, kuris gali būti tiltas. Bet jis neapkenčia amerikonų politiškai, aš – kultūriškai. Skirtumas esminis, nors iš paviršiaus to nematyti.

Pašnekesys su rusų intelektualu visada mielas, nes atpažįsti daugelį bendrų bruožų; jis malonus, bet ir slidus. Tenka stabdyti pašnekesį ir daryti politines korektūras, o tai pašnekovui kelia nuostabą. Jis nieko nenori, jam nereikia nieko, tik dialogo. Jis nieko nenori, tik galingos atsitiesusios Rusijos. Ką, nenatūralu? Juk mes visi linkime gero savo tėvynėms. Taigi pašnekesiai – mieli, bet ir einantys briauna.

Ką maskvėnai mano apie lietuvius? Turiu omenyje, ką jie apie mus sako į akis ir ką tarpusavyje kalba? Nežinau. Bet dėl inteligentijos – jokio slėpinio nėra. Gana mieli, įdomūs, bet kiek pasimaišę, paskubėję su ta savo nepriklausomybe. Nesuprantantys, kad inkorporacija Rusijon nėra tokia baisi tragedija, nes niekas jų skriausti juk nežada. O inkorporacija vis vien nenumaldoma. Kultūrinė, ekonominė, politinė – tai procesai, kurie vyksta natūraliai, ir mūsų atsiskyrimas laikinas. Kadaise buvome visos Sovietijos "simpatiagos". Tai ką, nepatiko? Europoje gi būsime periferija, ir nuolat.

Čia iš dalies pavojinga, iš dalies malonu. Rusija yra baubas. Bet baubų irgi visokių būva. Kai kurie sako visai netrauksią į šulinį arba kad ten, šulinyje, pasakų karalystė. Šiaip ar taip, po aibės pašnekesių Maskvoje aš nebebijau Rusijos. Aš bijau jos įtakos.

Reikėtų surasti bendrus dalykus, bendrus ideologinius štampus, bendrus procesus – tokius, kurie yra bendri mums, tačiau kuriuose mes būtume svarbesnieji. Nesunku sukurti bendrybės ideologiją, kylančią ant naujų pagrindų, bet ne ant tuščio fundamento. Tarkime, ant imperialistinės ir didžiavalstybinės politikos, siejančios Lietuvą ir Rusiją. Imperijomis jos tapo viena kitos žemių sąskaita. Parodę save kaip imperialistus, galime kalbėti viena banga? Dvi suverenios imperijos, veikiančios dėl krikščionybės idealų? Ar geriau likti prie tradicinio reikalavimo – mes suverenūs ir maži, bet jūs, kelių imperijų paveldėtojai, pripažinkite mus kaip suverenų lygaus dialogo partnerį? Aš nežinau, ar galima ieškoti naujo bendradarbiavimo modelio; bet kad jis įmanomas, abejonių nėra. Tik kaip rasti tokį, kur pariteto pagrindai būtų duoti iš karto? Šitaip, pariteto pagrindais, sakykime, bendrauja Lietuvos ir Rusijos naujųjų pagonių grupės. Niekas niekam neturi jokių pretenzijų, o randa vien bendrumus.

Manau, mums pavyktų dar vienas ėjimas. Maskvos patriarchate numatomi gana radikalūs pertvarkymai. Vatikano ir Stačiatikių Bažnyčios ne tik normaliems, bet ir apskritai kokiems nors santykiams trukdė dabartinis Maskvos patriarchas. Dabar jis arti mirties ir liberalūs stačiatikiai jos nemandagiai, bet laukia. Gal Lietuvos Katalikų Bažnyčia galėtų labai normaliai pradėti lengvą neįpareigojantį pradinį dialogą su Stačiatikių Bažnyčia? Nebūtinai išsyk labai aukšto lygio. Abi tradicijos konservatyvios ir etiniu požiūriu artimos, tarkime, stačiatikybė Katalikų Bažnyčiai artimesnė nei abi jos visoms protestantiškoms srovėms. Tai faktas.

Diskusija, dialogas gali mus praryti. Tai pavojinga, labai slidu. Bet šiandien matome, kad kai kultūrinis dialogas vyksta tik tol, kol jį lemia absoliučiai atsidėjusio Budraičio veikla Maskvoje, Lietuva kaip politinis ir ekonominis vienetas yra sugriebtas už pačios galvos Vilniuje. Ir su NATO, ir su ES apsauga. Ar kaip stručiui įkišus galvą į smėlį manyti, kad mes patikimai izoliuoti nuo Rusijos įtakų, ar mėginti suvaldyti intelektinį, religinį, kultūrinį dialogą? Ir per jį spirtis politinėms Rusijos įtakoms?

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


9410. amozonja :-( 2003-11-24 01:01
rusai savotiska tauta bet man irakas bus visada labiau prie sirdies betkas.ir dar netikiu kad Rusija atsisakys kada nors pretenziju buti vaznesne uz kitas, sita sese visad pasisovusi parodyti kazinka, pilna fokusu marokusu ir savotisko cirko balagano

9411. Cinikas2003-11-24 01:27
Samanes srautas kazkoks. Ar negalima parasyt normaliai, islaikant normalia sakiniu struktura, nuoseklu destyma, nors viena aiskia minti? Nesoliuojant per skirtingus kulturu aspektus tikintis, kad jie ims ir susikabins skaitytojo vaizduotej?

9412. >>>2003-11-24 01:42
negi galima zinoti viena dalyka neturint pries akis kitu dalyku konteksto?neganato norma iki siol yra tai kas atimta is paslapties kas priverstas buti pliku faktu ignoruojanciu kitus faktus. stai jusu kartoninis normalumas is kurio spejo issivadeti ir vaizduote.

9418. ebola2003-11-24 09:34
nesenai teko pabendrauti su vienu tokiu vilniaus "verslo lyderiu" ir panasiom temom.Pasirodo, norint pasiekti demokratijos ir "laisvos rinkos", reikia tiesiog ignoruoti "didziuju" verslininku bei politiku nuodemes, ypac jei jos buvo padarytos perversmu metais.Antraip turetumem susodinti juos visus.Ir "verslui" tada sakes.Ekonomikai - is paskos."Sventu nera" ir "dideliu pinigu svariu nera" skambejo kaip dogma.T.y.jei sieki dideliu pinigu, reiskia jau esi visuomeniskai pozityvus savaime ir priemones tikslui pasiekti nera tiek jau svarbios - mat "kitaip nieko nepasieksi" - negincytina.Visiems akivaizdu, kad "didieji" ignoruoja bent puse visu esamu istatymu.Arba juos "isinterpretuoja" savaip, kas istiesu nera taip jau sudetinga.Todel kai "kas nors" ryztasi juos patraukti atsakomyben, kyla "gresme" verslui, investicijoms ir t.t.Gresme lobimo ideologijai, PINIGO saugumui plaukioti laisvai.Todel Rusija yra nesaugi salis ir niekada nebuvo.Mat Rusai parode visam pasauliui, kad be problemu gali sutrypti visa "kapitalo ideologija" ir tiesiog ispjauti visus turcius iki vidutinio sluoksnio.Baisus dalykas, bet ne toks, kaip ispjauti puse tibeto vienuoliu, kaip padare kinai.Kas galetu gincytis, kad pamegines suvaldyti KAPITALA zmogutis parsiduoda velniui ir bet kada gali buti nugnybtas be jokiu papildomu priezasciu - tiesiog per daug apziojo...Lietuvoje, atrodo, dominuoja dvieju rusiu kapitalas: kontrabandinis ir rusiskas.Rusiskas kapitalas cia saugesnis nei pacioje Rusijoje.Mat ten yra tokiu politiku, kurie pajegus pasmerkti kapitala ir tiek suvelti tautai proteli, kad ta prazudama pati, gali ispjauti kokia tautine mazuma ar kokia valdovu kasta.Aplamai, kai paziuri i limonova, tai toks ispudis kad jie turi ideologu, kuriu nieks negali ipirkti...kas lietuvoje tiesiog butu ...neimanoma?

9435. Lapis lazuli :-) 2003-11-24 13:34
Kaip visada, p.Beresnevičius pilnas idėjų ir provokuojantis. Tuo įdomiau diskutuoti su jo mintimis. Jeigu tai, ką p.Beresenevičius kalba apie Budraitį nėra labai subtili ironija, reikia konstatuoti, kad čia gerokai perdedamas mūsų garbaus aktoriaus vaidmuo Lietuvos santykių su Rusija srityje. Nenorėčiau sutikti, kad Budraičio kultūrinė misija – tai galimybė megzti paritetinius santykius su Rusija. Netgi priešingai, daugelis pavyzdžių (Urmas Otto, Raimondas Paulsas, Sofija Rotaru, Donatas Banionis ir daugelis kitų) rodo, kad tarybinių respublikų atstovų įtraukimas į savo kontekstą Rusijai tėra būdas sau ir kitiems priminti apie buvusią galybę ir galvoti apie jos atkūrimą, kad ir kaip liūdna tai būtų pripažinti. Natūralu, žmonės linksta ten, kur juos pripažįsta, ir nieko nepadarysi, kad garbusis kino ir teatro metras geriau jaučiasi Rusijoje. Iš čia netgi kiltų klausimas: ar žmogus, kuris tiek laiko praleido toje šalyje, gali tinkamai atstovauti savo kraštą? Juolab kad tas atstovavimas greičiausiai yra pagrįstas buvusio bendrumo (?) nostalgija. Kaip Budraitis šiame kontekste gali reprezentuoti šiandieninę Lietuvą, kai jis rusams asocijuojasi tik su tarybiniu ir naujuoju rusišku kinu? Bet gal ta panegirika dėl gerokai buitiškesnių priežasčių?.. Tiek to, tai neesminga. Kitas dalykas – Rusijos inteligentijos nuostatų vertinimas. Sunku įsivaizduoti, kad pagrindinis dalykas, kuris domina Maskvos inteligentus – tai Maskvos patriarchato problemos ir kad visi – šimtu procentų už Putina ir prieš visokius oligarchus. Galbūt būtų teisingiau pripažinti, kad tai – specifinės Maskvos inteligentijos, besisukančios pravoslavinės problematikos orbitoje, dalies nuomone. Dėl rusų intelektualo (ir ne tik), kad jis mielas ir slidus – labai taiklu. Atrodo, kad nemažai mūsų inteligentų (ir ne tik) antrąjį aspektą praleidžia, o po to … žr. Lietuvos istoriją, įskaitant pačią naujausią.

9438. virusas2003-11-24 14:44
"Abi tradicijos konservatyvios ir etiniu požiūriu artimos, tarkime, stačiatikybė Katalikų Bažnyčiai artimesnė nei abi jos visoms protestantiškoms srovėms. Tai faktas." Tokios nesąmonės iš Beresnevičiaus tikrai nesitikėjau. Liberalumas ar konservatyvumas tikrai nėra tas kriterijus...

9443. MM2003-11-24 15:29
Mintis apie "simpatiagas" sumaniai sudeta i maskvenu lupas. Isties tai Lietuvos persiorientavimas is rytu i vakarus autoriui atrodo toks skausmingas isgyvenimas, kad jis bet kokiai progai pasitaikius primena, kokia skambi styga mes buvome TSRS. Ir kokia periferija tapsime ES. Kazkoks luzerio kompleksas.

9445. kruglyj2003-11-24 15:39
Kto v maskve nebyval - krasoty nevidal.

9447. ----> lapis lazuli2003-11-24 15:54
Ar ironizuoja GB, ar ne, bet tarp kulturos atase tik Budraitis ir Ruokyte dirba, kiti mukso apie nieka.

9453. zioma2003-11-24 16:36
Kas dar zino koki atase? Oglosite spisok.

9456. nonculture2003-11-24 17:41
nafiga iš viso tie kultūros atašiai ir atašės reikalingi? kultūrinykai kelius sėkmingai prasimina patys, be parazituoja. žinau vieną tokią pabarškaitienę, iškreiptu būdu laimėjusią konkursą. parazituoja-reprezentuoja didelėje valstybėje lietuvą ir vargo nemato.

9465. kiti2003-11-24 22:10
Evaldas Stankevicius Lenkijoje, Egle Saudargaite LR nuolatineje misijoje ES ir Meta Mikelaitiene Prancuzijoje. Dar yra Inesa Marciulionyte prie UNESCO, tai irgi kaip pusiau kultatase. Jeigu musu Kultminas nebutu toks nuvepes, tada ir tiems gal butu uzsiemimo, o gal tik nieko negirdim apie ju audringas veiklas?

9471. varna2003-11-24 23:01
Beresnevičius įkyriaikiša savo pasaulio matymą: tėra Rusija (gerieji) ir Amerika (niekadėjai). Visa kita - per vidurį. Tad lietuviams ir kitiems "buvusiems" telieka apsispręsti, prie kieno peties priglusti. Beresnevičius tut-kak-tut duoda teisingą atsakymą: "amerikonas nerijo nei Borgeso, nei Hessės, nei Sidabro amžiaus poezijos, nei Jurgio Baltrušaiči". Negi "save gerbiantis" lietuvis (ir kiti buvusieji) kris taip žemai ir bičiuliuosis su beraščiais kaubojais. O kur palikai Europą, prietranka pone Beresnevičiau?

9486. zqna2003-11-25 03:39
nesuprantu kaip galima nurasyt jav literatura ir saltojo karo tarpsnio kultura. juokinga pastebeti, bet man rodos sita salis patyre daugiau nuostoliu nei tsrs sugriudama - jav prarado sparingo partneri, su kuriuo tobulejo, mesdama moxlui, demokratijos ideologijai visas savo pajegas. Ar niekam daugiau neatrodo, kad ties 80ais visas pasaulis issikvepe, sustojo? Be to kiek jav`uose independent kulturos - man rodos tikrai daugiau nei lietuvoj ar rusijoj, kuriose atvirxiai nei bandoma iteigti dominuoja sotaus pilvo / pilnu kiseniu ideologija. lietuva - 2 laikrasciai ir 3 apzvalgininkai, juokias puodas kad katilas juodas

9490. mmm.ru2003-11-25 08:08
kai valtis pasvyra į vieną pusę iki kritinės ribos - protingiausieji pereina į priešingą pusę, kad valtis neapsiverstų. net jei toje pusėje yra pvz komunistų. rusai yra blogi, bet ne tokie blogi kaip apie juos privaloma galvoti.

9491. xX2003-11-25 08:37
Sužavėtas GB tekstu!
Dar vienas mūsų, lietuvių, privalumas prieš rusus - mes visi mokam rusiškai, o jie lietuviškai - ne. Mes kompanijoj galim pasitarti lietuviškai, ir jie nesupras; tik įsižeis. Geriau išlikim kiltūringais:)
Pritariu GB - išties šalia mūsų yra ne tiek slydus pavojus, kiek kampuotas lobis. Amerikonų problema, kad jie į viską žiūri per dolerį. O lietuviai gali apjungti verslumą su kultūra, ir tai jie padarys. Ar ne?

9505. yY2003-11-25 11:33
Ne!

9512. ebola2003-11-25 12:16
kas yra kultura...jeigu budraitis yra kulturos atase, tai juo galetu buti ir tru sobaka is pop grupes zas.Valinskas tai isvis, uzsipageidaves i prezidentus galetu eiti.Muuusuose tai nenaujiena, nei kituooosuose....Ko truksta siandien lietuvos kulturai - toks bukas klausimas? Pinigu - visai nebukas atsakymas...tik pinigu...kaip ir visa kam su kultura neturinciam nieko bendro.

9565. Reinas2003-11-25 20:04
Kurtas Vonegutas: "Bet kuri valstybe didesne uz Danija yra velniu priedusi" (ar kazkoks panashus analogiskas angliskas issireiskimas, dabar neprisimenu). Nelabai pasitikeciau ju "dvasia" nebent individualiais zmonem. Isivaizduokite kas butu, jeigu daugelis Sibiro kaimu vadintusi lietuviskais vardais, mes sau juk pasirodytumem tokie teisus ir saunus - is to palyginimo galima suprasti kaip jie jauciasi.

9569. archajinis monumentalumas :-) 2003-11-25 23:08
persasi antikos filosofo lukrecijaus isreiksta idealistine mintis - "svarbu ne tai, kaip mes pastatym miesta, o tai, kas jame gyvens" .. urbanistikos detaliu priespriesos apnuoginimas...

9571. 2 Reinas2003-11-25 23:47
Pamaskves kaimuose anuos, istorinius, lietuvius gerai prisimine dar ir pries 15 ar pan. metu. Jeigu klausdavai, ar ne sitam kaime gyvena lietuviai, jie rodydavo vakaru kryptim ir sakydavo, kad reikia paeiti iki kito kaimo, ten gyvena. Tam vel ta pati sakydavo. Gal ir buvo imanoma taip i Lietuva pareiti.

9573. Melanholikas :-) 2003-11-26 00:16
Lietuvos pasiuntinybe (atstovybe) jau sovietiniais laikais garsejo kaip oaze, kur galima buvo gurkstelti ,,bociu" likerio ir paragauti maskvenui neiprastos rukytos desros. Nezinia, ka ir su kuo gurksnojo G. B., bet stogas jam tikrai nepavaziavo. Raso apie tai, kad mes tiesiog nepripazistame ir kaip struciai apsimetame, kad nebera nuolat Lietuvai kiausius maigancios Rusijos. Ak, atsibusk, Lietuva, naiviai uznudusi grazuole...Nors Budraitis taves neisgelbes, G. B. tekstas kerta i desimtuka, tegul ir is 25 metru

9577. woozle :-) 2003-11-26 00:56
mhm, kad ir kas ka besakytu, bet amerikoniski skaiskreiperiai man labiau aptinka nei maskvos "dideles trobos". neseniai turejau progos aplankyti ir tuos ir anuos. maskva - visiskai nepritaikytas zmonems gyventi miestas. tuo tarpu niujorke ar kokiam LA to jausmo nekyla.

9578. varna2003-11-26 01:01
O aš, kai būnų kapinėse, galvoju, kad tai labiausiai pritaikyta Gyvenimui vieta.

9597. Is kitur2003-11-26 12:51
Puikus straipsnis, atitinka Maskvos tikrove. Kaip nekeista mesd rusijoj turim tikrai visiskai kitas galimybes, nei kitos tautos (isskyrus zydus)... kai kas man sakydavo, kas jus, mazyte valstybe, o mes 1/6 pasaulio...atsakydavau, kad ju tiesa, bet sielos musu vienodo dydzio... diskusijos del dydziu baigdavosi... :)

9623. gan2003-11-26 17:07
tarp daiktu nerandu paveikslo

9626. žž2003-11-26 17:22
G.B.labai teisingai išsireiškė,kad Europoje esame provincialai,nors ir kiek ,,Stilius",`"Moterų laimė" irpan.žurnalai bei televizijos laidos reklamuotų grietinėlės gyvenimą.O rusai tai ką - jie iš prigimties "duša čieloviek",dažnai bendraujant jauti inteligento pranašumą o ne psipūtūsį naująjį būtent lietuvį ,kurim svarbu ne kokie kūriniai buvo atliekmi koncerte irkas grojo tačiau kokiais tualetai buvo apsirėdę damos ikas šalia ko sėdėjo

9627. žž2003-11-26 17:27
G.B.labai teisingai išsireiškė,kad Europoje esame provincialai,nors ir kiek ,,Stilius",`"Moterų laimė" irpan.žurnalai bei televizijos laidos reklamuotų grietinėlės gyvenimą.O rusai tai ką - jie iš prigimties "duša čieloviek".Dažnai bendraujant jauti inteligento pranašumą o ne psipūtūsį naująjį būtent lietuvį ,kuriam svarbu ne kokie kūriniai buvo atliekmi koncerte ir koks atlikėjas grojo,bet kokiais tualetais buvo apsirėdę damos ir kas šalia ko sėdėjo Antra vertus, mes nuo rusų tikrai visada būsim labiau ekonomiškai priklausomi.

9649. 2 žž2003-11-26 23:42
žmogeli tu, pirmiau geriau lietuviškai pasimokyk, o tik paskui mėgink savo nuomonę lietuviškam saite reikšti, OK?

9656. ebola2003-11-27 10:20
Ziurek kaip lietuviskai pavarysiu: Nuuuudienos literatu megeju ir pusiau profesijonalu raseivu darbeliuose aiiiskiai jauciamas atmestinas poziuris i savo kurybos kokyyybeeee. Akivaizdu, jog vertindami savo darbelius, rasytojai palieka juosiuos "ai bus gerai" lyygyje, net nemegindami isbaigti minciu, ar suformuluoti juos paprasciau, kas be abejones rodytu minties kultura ir aukstesni juju destymo lygmeni. Ziemos pameegtas rasytojas Antanas Egzijuperis yra labai tiksliai issisakes siuo klausimu:" dizaino virsune yra ne tuuoomet, kai nebera kuo kurini papildyti, o tuomet kai nebeimanoma nieko daugiau isbraukti, isimti" Taigi.O ka matome siandienos kurineliuose? Tiesiog ekspromtinius, neisbaigtus, neisnesiotus ir ...neisskalbtus tekstus.Niekas nebekelia savo kurybai aukstesniu reikalavimu, dazniausiai matyt todel, kad megina priskaldyti vezima zodziu is triju sakiniu temos, arba isreiksti neisnesiotas emocijas panaudojant visa bergzdziai sukaupta tarptautiniu zodziu arsenala.Tai labai siurkstu tokiu skaitytoju kaip as atzvilgiu.Tarkim naudodami mokslini termina, taupome laika darydami shortcuta:sakydami "lacanas" suspaudziame termina "prancuziskas froido svaigalizmu interpretuotojas" i viena zodi.Bet jeigu jus sudesite i teksta simta tokiu zipu, man teks sifruoti su zodynu visa menesi, ir galu gale nusivilti, supratus kad supaprastinu abi lygties puses lieka toks paprastas issireiskimas, kad mano suo ismoktu be didesniu pastangu isamseti. Taciau sis dalykas matyt budingas musu laikmeciui.Tai pop kulturos(slykstus issireiskimas - tokios, manyciau nera) bruozas.Atlikti kurini be pastangu, be minties itempimo, be asmenybe zudancios itampos...ir pelningai ji parduoti.Matot - as be pastangu malu ir visiems patinka - yra verslo, o ir meno sekmes raktas.Tai suprato ir didieji menininkai Plonapirstis ir tas...kaip ji... na visi Saproobrazai. Tokiu kurineliu pilna ir SA.Atsipalaidavo kurejai, neteko pagarbos skaitytojams turbut...ar as klystu?

9674. folderis2003-11-27 13:31
Mes kaip ir rusai skaitėme Hesę, Borgesą, etc. Manau, kad taip pat ir amerikiečiai. Egzaltuotas rusų dvasingumas dažniausiai virsta atsiribojimą nuo praktinių dalykų maskuojančiu, infantilišku, nieko nelemiančiu postringavimu. Mielu, sudėtingu, kupinu giliaminčių įžvalgų ir ... absoliučiai nieko nepajudinančiu. Nes Rusijoje dalykus judina kitos "mordos". Įtariu, kad kažkas panašaus vyksta ir Amerikoje. Dažnai atrdo, kad ten intelektualai - tik linksmintojai, paklūstantys kapitalo logikai. Mes nei visiškai tokie, nei anokie, nors turime daug ką panašaus ir su pirmais ir antrais. Iš tikrųjų, labiau su rusais. Todėl ir norėtųsi išlyginti tą oruentacijos į Rusiją ir Vakarus balansą, dabar labiau l;enkiant į Vakarų pusę. Ne perspaudžiant, ne nepelnytai neįvertinant Rusijos. Ji tikrai įdomi, turtinga savo savitumu, pagaliau daug kuo artima. Tačiau nedaug kuo pranašenės poreikio susipažinti prasme nei kokia Ispanija ar Nyderlanduose.

9693. diplomatas :-( 2003-11-27 16:33
Manau, kad per p.Beresnevičių galima patogiai stebėti tipiškus vidutinio amžiaus lietuvio kompleksus ir stereotipus. Kūnu eisime į Vakarus, o dvasia bus nukreipta į Rytus. Rusija - suprantama, bet bauginanti, Vakarai - atstumiantys, nes pasipūtę ir dviveidžiai. Tai tik dar kartą patvirtina, kad daugelio mūsų mentaliniuose žemėlapiuose yra likusios giliai išartos SSRS propagandos vagos. Tačiau tikiuosi, kad jaunoji karta, kuri beje jau nebemoka rusų kalbos, sugebės geriau suvokti vakarietišką kultūrą ir mokės suderinti ją su savo tautiškumu. Gal ir alkoholio mažiau vartos...

9695. ebola2003-11-27 17:17
vartos prozaka - taip ivertins vakarietiska kultura.Ir kokaina - jau vertina.

9698. diplomatas2003-11-27 17:56
tikiuosi narkotikus vartos ne taip jau masiškai. Beje, vakaruose šis įprotis yra daugiau paplitęs arba tarp turtingiausių arba tarp didžiausių vargšų, vidurinė klasė pakankamai atspari (su tam tikrom išimtim).

9700. Valančius2003-11-27 18:16
Neriesk nosies, tapsi Parulskiu. Patarlė. Nė prie ko.

9701. ebola2003-11-27 18:19
vejai!Londone gali rukyti gandja vidury baltos dienos. Dabar ir cia jau galima, niekas nesikabineja. O del alkoholio, tai reik pamatyt patriko diena kaip jie svencia.Cia pas mus tokiu masiniu isgertuviu dar nebuna, na nebent kai kurios sventes ir tai, gatvej kad voliotusi retai pamatysi, o ten voliojasi ir net poromis...Bet prozakas, tai darosi miracle drug...visi ryja, ko nealergizuoja ar pan.

9702. diplomatas2003-11-27 19:33
Laisvoje šalyje rūkyti gali ką nori ir kada nori. Kvaišalų vartotojų ypač daug metropoliuose. Amerikos "inner city" mokyklose prie įėjimo yra metalo detektoriai. Repo dainininkai atrodo nežino kitos temos kaip narkotikai. Amsterdamo "coffee house" - platus žolių pasirinkimas. Bet tai nėra didžioji visuomenės dalis, tai yra mažuma. Kas dėl alkoholio, tai tikrai nepatikėsiu kad yra pasaulyje tautų, kurios gertų ar pajėgtų išgerti daugiau nei rusai.

9703. ebola2003-11-27 19:56
ka reiskia daugiau. Ir kas yra mazuma? 40% - vis dar mazuma, galbut. Mano draugas nuejo su kolektyvu i bara, noredamas parodyti kiek pakelia lietuviai.Po 12 bokalo alaus anglas pasake: zinai, jei nenori, nebegerk, niekas taves neprievartauja musu vytis...O kad ir maziau isgere jie sau leidzia tokia nesamones daryti, kad mes net isivaizduojam sunkiai. Olandu tai isvis laukia Sodomos likimas kazkoks. Su savo deguonies kaukemis ir eutanazija, jiem pragaro vartai jau atviri.Na, skandinavai nepriklauso sioms kategorijoms, aisku.Jei jie dergiasi, tai svetur.Ypac provincialai - vis dar laikosi disciplinuoto gyvenimo budo....Nezinau, bet man ten viesint pasirode kad kazkur esu studijaves kazka panasaus...gal romos imperijos istorija...tas duonos ir zaidimu poreikis pasikeite i futbolo ir alaus...kultura? ten tik indusai dabar bibliotekose sedi...ir tik todel kad jiems tevai liepe tapti gydytojais...

9706. ebolai2003-11-27 20:42
Kokaina Lietuvoje VEL vertina. Tarpukario spauda pavartyk arba paskaityk 1921 rasyta ir 1939 i lietuviu kalba isversta Pitigrilli romana "Cocaina".... O kur dar visi netyrineti archyvai.

9713. eBOLAI nuo varnos2003-11-27 21:13
Ebola, tu man primeni kvailį iš nejuokingos komedijos, kuriame jis, kvailys, pamatęs kavinėje ant sienos pakabintą laikraščio iškarpą apie žmogaus skrydį į Mėnulį, pradeda kaip išprotėjęs staugti: "Žmogus nusileido Mėnulyje! Žmogus nusileido Mėnulyje!" Pasilik savo vargmintes sau. Jei manai, kad daliniesi su mumis "turtu", tai žinok: tavo kopiūros jau senai išimtos iš apyvartos. Vemk savo "naujienas" kitur.

9715. ebola2003-11-27 21:18
kaip pasakysi, isminciau.Turetu parulskis tave patareju prisiimt, kaip aca koki, kad istrintum kvailius ir laiku uzciauptum ...a ne?;)

9721. varna2003-11-27 21:52
Yra vaikų, kurie prisižiūrėję filmukų su švarcnegeriais, suserga baime būti "ištrinti". Niekas manęs "patarėju" neprisiims. Ne tam gimiau, eBOLA. O Parulskis man kartais primena vyrą, kuris myždamas nepataiko į unitazą ir vadina tai intelektualo protestu. Įdomu prieš ką? Prieš valytojas?

9726. am@sone2003-11-27 22:17
BET KOKIOS GILIAMINTISKOS MINTYS, Didysis pertvatkytojau varna ir kuo jums uzkliuva valytojos tie mieli padareliai?Garbes zodis pradejau mokytis saudyti is rogatkes puoseledama vilti bent viena varna pamusti piktas susiraukes sakalas

9736. ebola2003-11-28 09:25
matau varnela mislija labai siaura ciurksle.Todel ir pataiko i unitaza.Ten tavo streamui ir vieta.Tik garsiai nebliauk ir nesikeik...ir busi kaip visi, savo vietoj."viska pakesiu, atleisiu" - skaudziai isgyveni, matau.Vietoj kad rupinesis mano baimemis, pamedituok geriau, kiek nurimsi, lengviau lengvinsies.As cia tau gero linkiu.

9759. Plisė2003-11-28 15:23
Ir vistik Parulskis šaunus vyriškis. Didžiuojuosi, kad būtent jis kalba apie mano kartą. Manau, kad jis ir Koršunovas geriausiai jaučia ir savo kūryboje išreiškia nūdieną. O, kad Sigitas kalbėdamas žiūri kažkur pro šalį, nėra jau tokia mirtina nuodėmė, kaip ir tie jo neprotokoliniai rankogaliai.Nesibalotiruoja juk žmogus. Su kuo ir sveikinu.

9760. saunuoliai2003-11-28 15:35
Labai saunus SP, nes negi lyginsi jo kartos afganu ir sakalausku atostogas tarnybos TA metu su traumomis, kurias SP patyre, siandieniskai snekant, prestiziniuose TA daliniuose artimajame uzsienyje....

9762. ebola2003-11-28 15:45
man kazkokdel atrodo neteisinga, kad musu visuomenes ateitis vertinama kaip kazkurios tobulesnes praeitis, vijimasis kazkokio jau nuejusio gyvenimo budo.Dar daugiau - izvalgesnieji jau trimituoja apie ano saulelydi, kai tuo tarpu europropaguotojai cypia:"da nikreipkit jus demesio i tas moralistu blevyzgas, ten babkes, ten iseitis is musu(jusu) skurdo, ten...nu patys matet kaip jie gyvena...ar blogai?" tai kas jau ivykdyta, praeita - negincijama, uztikrinta, saugu eiti.O visos prognozes - vejai! Na pabande rusai "nukirsti kampa" ir kuom baigesi - juk pamenat? O istiesu viskas ko jie nori tai papildomu injekciju i issikvepusius savo pajamu saltinius ir viskas.Jeigu kazkas tiki kad cia vyksta kova uz tautos gerbuvi, jis medis ir vaistu jam nera, tiesa? O rusai tai kaip visuomet eina velniop iki naujos revoliucijos arba...kokio grieztesnio caro.Bet...kulturine prasme jeigu vertinti, o ypac ne popso tai rusija yra neissemiama.Ir geresne, palankesne unikumui atsirasti, nes yra labai keistas sapnas pati is saves.Mokslas akademinis ten... neismatuojamos erdves yra matuojamos.As zinau, kad as atilieku nuo main streamo, bet mano tokie ispudziai.

9768. kunigas Mizantropas2003-11-28 18:44
p.diplomate, apie marihuana. 20-30 proc. rukanciu-parukanciu-bandziusiu gal ir nera dauguma, taciau tai yra tiek daug pinigu, kad marginalija tikrai vadinti negalima. 30 metu ir didziojoje Vakaru dalyje kanapes bus legalizuotos. Nes to reikalaus ir pati visuomenes struktura. Placiau- greitai, bet ne cia.

9770. breikas streikas2003-11-28 19:04
as reikalauju viska legalizuoti!!!

9779. virusas2003-11-29 00:48
liberty and justice for all who can afford it!

9798. JULIUS2003-11-30 01:09
diskusija uzlinko-tiek ir tos lietuvos; rusu kultura yra viena geriausiu pasauly, lietuviams ar ne lietuvimas to nepaimti; tik nereikia to painioti su Rusijos administracija, kuria seka oficialusis VILNIUS. taciau KO NORETI, VILNIUS TIK TRYLIKA KLOMETRU NUO BALATRUSIJOS SIENOS. SITO KRASTO NELAIME - JA APIPLESIANTI VALDZIA

9802. a.masone2003-11-30 14:45
reikia luktelet kol ateis kita tema nes negi cia rimta? kad ta rusijos kultura ir administracija vienodi zvanguciai kabzonai.net man ten nebera kas veikia paleozauru platumose dar koks nezinomas ichtiozauras apsiputojes uspuls.o del kaskokio kulturinio furoro tai keista girdeti nes jeigu butu kulturiniu bizonu argi nesugebetu savo jega kaskaip pakreipti kuriuosnekuriuos dalykus paziurekim italijoj berluskonis bet visi zinoEko taigi administracija cia turi maziausiai ka bendro o jigu jus apiePuskina tai as tada nezinau tikrai reikiaKitos temos

9804. Haris krišnas :-) 2003-11-30 17:11
Jega klausyk

10907. Radikalas2003-12-30 22:27
Man GB patinka. Masto taip kaip aš :) po daugeliu, kaip niekieno kito minčių pasirašyčiau. Tekstai būna puikūs, juos skaityti maloniausia. Jeigu ŠA nr. būna be GB teksto (ir visai nesvarbu apie ką)... nr. būna netoks geras (o kartais ir visai š)

11006. Kumas2004-01-05 13:02
Ishgasdino mane G.B. savo zhodeliu-nesichiuopia. Apsiciupinejau-aciu dievui-chiuopiasi. Ai Gintarai,Gintarai-nesiciuopia....

12609. zmona2004-02-10 11:55
nepaystu nei vieno Ruso, betpazystu labai daug Zydu

12619. liamas2004-02-10 13:44
kodel ziopsai i sennaaa teėksta

19761. Mindaugas2004-07-21 10:13
Gal kas galetu man parasyti apie "lapis lazuli" koksai tai akmuo (brangakmenis), noreciau kreiptis i lapis lazuli Nica`a. Noriu suzinoti kaip si akmeni surasti galima butu ir koks jo vertimas-jei yra.Aciu

31069. serga :-( 2005-03-05 22:37
Apie Evalda Stankeviciu, Kestuti Krisciuna ir Eglute....isvis nera ka kalbeti.....durneliu gauja kurie vaidina politika

111212. jkhkjh2008-02-29 21:45
labas

Rodoma versija 180 iš 204 
13:27:25 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba