ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-11-15 nr. 676

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DALIA STAPONKUTĖ. Apie savo amžių ir vietą (108) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Šis tas iš varnų gyvenimo (35) • AUDRIUS NAUJOKAITIS. Gyvasis Long Island Sound įlankos vanduo (4) • GEORG VON DER VRING (2) • ROMUALDAS OZOLAS. Supratimai: kasdienės mintys (21) (76) • DONATAS GLODENIS. Išsivadavimas pagal Osho (19) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (6) • Klaidų atitaisymas (4) • ANNE SEXTON. Meilės romano angelai (20) • SAULIUS MACAITIS. Naujosios Rusijos kinas – antrarūšiams žmonėms? (9) • RASA ŽIEMYTĖ. Įrašai odoje (44) • EVALDAS JUOZELIS. Wilhelmo Reicho aristoteliškasis panorgazmas (10) • VYKINTAS VAITKEVIČIUS. Senosios Vilniaus šventvietės (15) • ANTANAS LAPĖ. Mano televizorius (3) • MICHAIL ŽVANECKI. Diena, sklidina gyvenimo (7) • MICHAIL ŽVANECKI. Tylėjimas – auksas (2) • MICHAIL ŽVANECKI. Miniatiūros (2) • Laiškai sau ir kitiems (130) •

Apie savo amžių ir vietą

DALIA STAPONKUTĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
William Klein. Madų demonstravimas. 1960

What I am doing here?

Bruce Chatwin


Šitaip vadinasi viena iš Bruce’o Chatwino knygų su nuostabia įžvalga: nė nenutuokiame, jog labiausiai mylime vietą, kur galime susikaupti ir dirbti. Manau, kad tam tikro sukirpimo žmonėms – bešakniams bastūnams – tai yra tiksliausia ryšio su vieta nuoroda. Su "Briusu" susipažinau šią vasarą Lietuvos pajūryje. Jo dėka net priviliojau žydelį bastūną iš Peterburgo. "Panele, Chatwiną skaitote? – drįso prisistatyti ir paklausti. – Jūs – retas personažas". Pataikė visomis prasmėmis. Tikrai retas, ypač prie Baltijos, kur dešimtmetį – ištisą epochą – nesu kojos kėlusi. Patologiškai vengiu leistis į kalbas su nepažįstamaisiais pakrantėse, nes pažintys "su glaudėmis" man iškart netenka būtinos romantikos. Praeivį "paneliškai" ignoravau, bet pagalvojau: pagal skaitomos knygos viršelį atpažinsi "savą" geriau nei pagal akis. Neblogas būdas.
Kad ir kur būčiau – prie Baltijos ar Viduržemio jūros, mėgstu užsiimti saviplaka: ką aš čia veikiu? Kitaip neišeina. Tai būdinga "tipams", kurie serga polinkiu palikti vietas, kad atrastų naujas arba išgyventų tas pačias vis naujai, o atradę ir išgyvenę vėl klausinėja to paties. Užburto rato voverės. Jie vadinasi ne migrantais, o bėgliais. Migrantas laikosi tam tikrų taisyklių, bando kur nors įsitvirtinti, nevengia atsakomybės, žiūrėk, ima teisėtai puikuotis savo įstabiais laimėjimais ir įveiktais sunkumais. Bėglys – nuolat viena kryptimi, nuo savęs, bėgantis instinktų vergas, sutrikęs, melancholiškas, bevietis, belaikis, be amžiaus, be profesinių įgūdžių ir nuolat su našta – vis labiau sunkėjančiu savimi – ant kupros. Bėgliai, kitaip nei migrantai, nejaučia nostalgijos vietai, tik kitokiam savo paties pavidalui. Neretai tokius "paukščius" bėgimo impulsai bloškia į neįprastas, nežinomas ir pavojingas vietas, iš kur rizikuoji nebegrįžti ne tik sveikas, bet ir gyvas. Savęs užtrynimui – bėglio esmei – būtina vis didesnė dozė rizikos ir neįprastos patirties, kad klausimas "Ką aš čia veikiu?" virstų ribine jausena – mirsiu, jei iš čia tučtuojau nedingsiu.

Panašiai pasijutau vienoje iš Damasko užeigų, ištirpusi juodų akių liepsnelėse, nargilės melodijose ir dūmų gijose. Ką aš čia veikiu viena ir vienintelė, pusiau pražilusi blondinė, "balta moteris", lietuvė. Lietuvį Artimųjų Rytų zonoje sutiksi retai. Pernelyg kitoniški ir sunkūs šie kraštai. Tiesa, kadaise Beirute susipažinau su pora tiksliųjų mokslų daktarų, ir tai – Amerikos lietuviai, dirbantys vietiniame universitete pagal pelningą sutartį. Tautybė – itin svarbi asmeninio nešulio dalis. Visados keliaudami įsimetame į krepšį vieną kitą nacionalinį produktą, tarkime, depresiją mūsų – lietuvių – atveju. Yra tokia daina, kurią mėgsta cituoti kelionių žurnalai: "...wherever you go, take the wheather with you..." Matyt, lietuviai kartu su oru pasiima depresiją. Ji nėra verkšlenimas, anaiptol, veikiau – lietumi permirkęs užsispyrimas, o gal – užsiėmimas, profesinis lietuvio profile. Tiesa, Lietuvoje esu sutikusi ir "sveikų" žmonių, tačiau jie sudaro nacionalinę mažumą – talentingi žydeliai ar prisiekę atsiskyrėliai, neištirpę ir neužtirpę aplink tvyrančioje atmosferoje. Gaila, aš tokiai nacionalinei mažumai nepriklausau, todėl lietuviška depresija velkasi man iš paskos, šiurpindama pakeleivius kitataučius ir nepalikdama manęs net svaigiausiose Damasko "knaipėse". Keisčiausia, kad kuo rečiau lankaisi gimtose vietose, tuo išraiškingesni tampa tavo nacionaliniai bruožai. Žmogus kaip vynas – kuo ilgiau išlaikytas, tuo stipriau jame juntami visi ingredientai.
Tamsiame užeigos kamputyje pastebėjau dvi nepaprastai dailias arabes – trapūs, subtilūs persiško stiliaus kūriniai paauksuotais rėmeliais. Visą vakarą varsčiau jas žvilgsniais it beviltiškai geidžiantis senis, kol pagaliau jos man nusišypsojo ir pakvietė prie savo staliuko. Lama ir Dana. Tučtuojau sužinojau, kad joms po 25 metus, netekėjusios, baigusios architektūrą, katalikės. Galima sakyti, atsirado, ką veikti, įsišnekėjome – dvi viena kitai egzotiškos kultūros. Ar jums patinka Damaskas? Šio sunkaus klausimo "Ar patinka mūsų vieta?" sulig nauja pažintimi išvengti neįmanoma nė vienoje šalyje. Man visos vietos žavios, įsitaisau jose panašiai kaip drabužiuose. Kartais norisi klasikos, kartais – karnavalo ar kuklumo, egzotikos ar folkloro, svarbiausia ne vieta, o joje išgyvento laiko turinys, nuotaika, savijauta. Nežinodama, kaip atsakyti, kilstelėjau antakius, o jos akimirksniu – nesivarginkite, jei jums nepatiko, žinokite, gyvename normaliai, tik mes, vietinės merginos, mylėtis prieš vedybas negalime. Nusijuokė. Nusijuokiau ir aš, pridūriau, kad ir aš prieš vedybas nesimylėjau tiek, kiek norėjau, juolab – po vedybų. Merginos įsidrąsino, išpasakojo man savo naivias asmenines istorijas apie slaptus pasimatymus, bučinius, melus tėvams. Norom nenorom grimzdau į Damasko krikščionių mažumos problemas, moters nekaltybės, krikščionių vaikinų stygiaus, asmeninės laisvės, tėvų diktato, nepakenčiamo priverstinio sėslumo ir uždarumo temas. Pašnekovės gyvai piešė savo tradicinių šeimų paveikslus, sekmadieninius pietus, tėvo kultą, motinos nuolankumą ir nuolat guodėsi, kad joms labai sunku susirasti vyrą krikščionį, o musulmonų jos kratosi kaip ugnies. Nenorime būti musulmonėmis, pareiškė vienu balsu merginos, nenorime ir užsieniečių, atsakė, kai joms pasiūliau tokią išeitį. Svetimas niekados netaps "savu" – tai griežta mūsų šeimų nuostata, kurios privalome laikytis. Tiesa, Damaske gyvena šimtai rusių – "mūsiškių" žmonos, – bet mes jų gyvenimo niekada nesuprasime, atsiduso merginos ir svajingai tęsė toliau: jos važinėja juodais žvilgančiais mersedesais, turi po keletą tarnų – virėją, masažistą, kurjerį... Jos turbūt turtingos, numykiau. Ne, anaiptol, jas Damaske vadina "rusų princesėmis": dailios, išdidžios, viskas joms leidžiama ir atleidžiama, o svarbiausia – jos moka išnaudoti vyrus be jokio atpildo. Mes šitaip neišauklėtos. Klausiausi ir galvojau apie du dalykus: pirma, nei iš šio, nei iš to prisiminiau savo nebaigtą redaguoti K. Kavafio rinktinės vertimą, susikrimtau, jau antri metai atidėlioju, negaliu susikaupti – tūkstančiai kvailiausių "laisvo menininko" pasiteisinimų. Akimirkai nušlaviau Damasko ruses... o K. Kavafis bakstelėjo tarsi priekaištas sąžinei dėl to, kad Lamos ir Danos pasakojimai stebėtinai, kaip du rytietiški indai, susisiekė su vienu iš jo eilėraščių "Dunija Giuzeli". Dar labiau stebėtina, kad poetas eilėraščių apie moteris nerašė, net šis vienintelis, matyt, jam buvo ne itin aktualus, todėl įtrauktas į nepublikuojamų eilių sąrašą. Užtat man jis pasirodė labai ironiškas ir nuotaikingas: ak, kodėl aš ne krikščionė, kodėl ne musulmonė, kodėl ne rusė, aš – velnio pusė...

Veidrodis nemeluoja, atvaizdas tikras –
gražesnės už mane niekur nesutiksite.
Mano akys – it deimantų ovalai,
putlios lūpos – žvilgantys koralai,
du perlų vėriniai rausvą burną puošia.
Grakštus kūnas, garsėja mano kojų grožis,
rankų trapumas, kaklo baltumas, šilkiniai plaukai...
Tačiau, o varge, kam gi, kam gi visa tai?

Tarp baisių haremo sienų grožis uždarytas,
tad kam šiame pasaulyje jį lemta pamatyti?
Klastingiems priešams ir šlykštiems eunuchams?
Ak, stingsta kraujas gyslose, galva sukasi,
kai sėlina artyn manęs bjaurybė vyras.
Mochamede, kankintojau, pabūki gailestingas,
atleiski mano širdžiai ir jos giliai dejonei:
kodėl, kodėl aš – ne Krikščionė!

Gimusi Krikščione aš būčiau laisva,
kur širdis geidžia eičiau dieną, vakare.
Lipšnūs vyrai, moterys – gyvatės
vienbalsiai sutartų tik mane pamatę –
tokios kaip aš gamta nepakartos.
Riedant Istambulu atviroje karietoje
plūstų minia man iš paskos –
grožiu pasigėrėti.


Antra man dingtelėjusi mintis, veikiau, asmeninis įsitikinimas – kad ir tos "rusų princesės" labiausiai geidžia saviškio "girtuoklio poeto". Na, tokio, kuris reikalui esant sugebėtų ne tik joms kailį iškaršti, bet ir milicininkui ar įkyriam idiotui per nosį užvažiuoti. Tokį rasti sudėtinga, todėl "princesės" sėdi Damaske ir su pasimėgavimu verčia tuziną arabų joms kojas plauti. Absurdas (mintys dauginasi kaip amebos), ir aš sėdžiu Damaske be jokio ypatingo reikalo, be jokios profesinės, antropologinės ar diplomatinės užduoties, o turbūt dėl to, kad, kadaise nesuradusi "saviškio", nebesugebu mylėti, sustoti, nurimti, likti, nusimesti "globalinių" problemų svorį ir pagalvoti, kaip sako mamos dukroms, apie savo amžių. Tarsi vienatvės užribiai su dvokiančiomis gatvėmis, "senos klerkynės" – autobusai su lemputėmis – ir pinigų stygius normalesniam taksi bei milijoninė luošių arabų minia padėtų man išsitrinti, užtrinti, išgryninti save. Poreikis "išsitrinti" gal ir sveikas, tik rezultatas nulinis. Vis vien gyvenimas neišsitrina: vaikai užmesti pas tolimus pažįstamus Viduržemio jūros saloje, mylimas "poetas" – kitame pasaulio gale, asmeniniai daiktai palikti svetimoje spintoje už tūkstančio kilometrų su intencija "grįšiu", o aš – Sirijoje sprendžiu krikščioniškos mažumos problemas. Tokioje vienatvės pelkėje imi ieškoti šakos, tik dar ne pasikarti, o nusitverti, staiga pagalvoji apie kokią nors giminingą sielą iš praeities, su kuria šią akimirką norėtumei susiskambinti. Kai viskas nepažįstama, trauka savam sustiprėja šimteriopai, savas tampa tikra, geidžiama egzotika, įkaitina atmintį ir jos "tosteris" būtinai išmeta kokį nors telefoną ar vardą – Lora. Studijų laikų bendražygė, lietuvė, tik, kitaip nei aš, nukakusi ne į pietų, o į šiaurės salą, su dviem vaikais ant rankų, be vyro, su tokiu pat beviltišku humanitariniu diplomu ir svetimame krašte nesusiklosčiusia karjera. Piterietė rašytoja J. Belomlinskaja savo romane įvardija tokias moteris kaip "niekam nereikalingus daiktus". Labai juokingai ir taikliai. Taigi nustebinu Lorą skambučiu iš Damasko. Sveika, esu ten ir ten... jaučiuosi niekam nereikalinga. O tu paskambink vaikams, o ne man, ar savo mylimajam el. laišką brūkštelėk, gal bus lengviau. Vaikai nemėgsta kalbėti telefonu, o mylimasis mano el. laiškų neskaito, ne šito jam reikia. Hmmm, numykia išmintingoji Lora, jei vyras moters neskaito, žinok, ir nemyli, dar geriau – būk laisva. Taigi, skambinu vaikams: Maam, ko nori? Viskas gerai, nesirūpink. DVD žiūrime, netrukdyk. Kėblinu ieškoti interneto, Damaske tai reiškia tą patį, kaip ir ieškoti minioje kito lietuvio. Vis dėlto randu ryšį Sirijos banko kamputyje, užmoku kyšį, nes viskas ten vadinama ne kaina, o kyšiu, ir krebždenu mylimajam, cituoju A. Ginsbergą: "...to rest, at last, in the arms of love..." Išsiliejusi palengva keliauju į savo europietišką oazę, viešbutį, per dešimtį kilometrų nuo miesto. Damaskiečiai, matyt, linkę užsieniečius įkurdinti toliau nuo savo buveinių.
Kitą dieną prieš skrydį iš Damasko gaunu mylimojo atsakymą: "Įkalk ko nors stipresnio ir ilsėkis ten, kur esi, ant uolų". Mane tai atgaivina nelyginant ledinis dušas: reikalingiausias esi ten, kur esi, ir tam, su kuo esi šią akimirką, nieko daugiau. O jeigu renkiesi būti vienas, tai nėra ko kaukti – esi niekam nereikalingas. Už paskutinius grašius nusisamdau arabą masažistą ir jis karštais, kvepiančiais delnais suteikia mano odai pojūtį vietos, kur esu.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


8929. ebola2003-11-16 13:25
Labai tikroviskas pasakojimas.As pazystu sita gyvenimo buda ir tai kas cia parasyta skamba labai itikinamai.Dabar daug tokiu verslininkiu bastosi po azijas ir amerikas...bando susitvarkyt gyvenima...tuo tarpu kai jis bega pro sali.Belieka palinketi jiems sekmes...

8954. lietuvy, "tikroviškas pasakojimas" -žanrinė kategorija?2003-11-16 15:54
Mažarašti, ar be "Bravo Gitai ir Zitai" ką nors skaitei? Dalia -filosofė, pripažinta geriausia metų (neprisimenu kelintų) vertėja, neužsiima ji jokiu verslu, net taksui pinigo neturi, gi eilėraštį redaguoja, parulskiui meilės laiškus rašo, ilgisi jo vožtelėjimo per sėdynę (princesių svajonės), taigi tikrai netrokšta susitvarkyti gyvenimo, veikiau priešingai. Taigi būk humaniškas, palinkėk jai nesėkmės. O esė prastas, suprantu, kodėl mylimas poetas neskaito jos laiškų. Apskritai ŠA biudžeto deficitą sigitas labai racionaliai sprendžia:jį įsimylėjusios moterys (JŪratė, Lolita, Dalia ir kt.) pasiruošusios net profesiją pakeisti, į rašytojas išeit, be honorarų ŠA publikuotis, kad tik sigitas jas skaitytų. O jis neskaitęs/neskaitydamas publikuoja, sadistas.

8955. Stebėtojas :-) 2003-11-16 16:21
Gerb.Prelegentei:Tas Jūsų mylimasis,atrodo,tikras žąsinas.Belieka tik juodai pavydėti tam arabui ,"karštais ir kvepiančiais delnais".Vargšeliui,turbūt,visi saugikliai perdegė,bandant suteikti vietos pojūtį odai tokios žavios baltaplaukės melynakės Baltijos dukros.

8961. ebola2003-11-16 16:35
ech...jeigu tu daugiavardi zuiki esi artimas moderatoriui, tada siek tiek pikta, bet tiek to.As dabar supratau kad jinai ten issivilko pafilosofuoti su tom dviem arabem kabokelyje.Jinai geriausia filosofe, todel jinai vazineja po pasauli ir rasineja cia uz dyka kaip jinai trukdo vaikams ziureti dvd telefonu.

8965. stebetojui2003-11-16 16:41
del to pavydo tai suabejociau.Autore taip neprastai raso, kad gerai atrodyti tikrai neturetu.

8970. stebėtojas-oponentui2003-11-16 16:59
Ale,žmogau,žinok,[tikrai keistoka]atrodo.Stebėjau savo akimis čia, Lietuvoj.šią vasarą,vienoj masinėj tusovkėj.Žinoma,teisę į nuomonės subjektyvumą pasilieku.

8972. Vertimu fanas2003-11-16 17:04
"Teorine" rasinelio (zanrai pagal Ozola) dalis atrodo perdem pritempta ir kiek isteriska; egzotizmais inkrustuotas naratyvas gan smagus. Isvada:gryninkit zanra, panele Staponkute. Geru beletristu, kaip ir meiles, niekad nebus per daug!

8973. mieczka2003-11-16 17:16
Parulskis su ja turejo romana jau, rodos, Rodose?

8975. varna2003-11-16 17:23
Apmaudu. Apmaudu, kad be savo "apatinių" autorė Rytuose nieko daugiau ir nepastebėjo. Čia toks "žiūrėjimas savęsp"? O gal vertėtų retsykiais nusisukti nuo veidrodžio ir apsidairyti aplinkui? Bet matyt Dalia tam ir važiuoja svetur, kad įsistikinti, kiek ji nepamainoma ir nepakeičiama - vaikų, žiūrinčių DVD, atžvilgiu. Tam reikėjo belstis į Damaską? Būtų pakakę ir į "Iki" nuvažiuoti.

8977. nelakanas2003-11-16 17:29
Varna, sisyk kazkaip zemaziuriskai ir mazarastiskai pavarei. Narcizas irgi grazi gele.

8980. ebola2003-11-16 18:05
gal jinai ziuri i save kur nenuvyktu? lygina save su rusikem tom, galvoja - va as filosofe, bet vistiek mes labai panasios verslininkes? Tik as ne tokia gera koju v forma laikytoja, o ju nieks nespausdina ir ...visi skirtumai? Bet cia vistiek atsidurem del tu paciu motyvu...

8981. Browser to Winter2003-11-16 18:14
O juk isties "del tu paciu motyvu",Ebola! Bet tie motyvai nesikeicia jau simtmecius. Vot i vse dela.

8986. strindbergas varnai2003-11-16 18:44
Klausyk, "kelias į Damaską" turi šiokią tokią simbolinę reikšmę: kad ir todėl, kad savo trilogiją taip pavadinau. Sutinku, kad autorė nemato Kitų, todėl esė prastas: nei menas, nei filosofinė eseistika, tik kad žanro gryninimas čia nepadės, nors megaitė labai simpatiška, paprasta, graži, iš visų pretendenčių į naują parulskienę siūlyčiau rinktis būtent ją. Sutinku, kad Tie Patys Motyvai, nors diela dar nie vsie, nauji vis randasi ir randasi...

8987. korrektor2003-11-16 18:52
Kodel arabes "paauksuotais remeliais", o ne "paauksuotuose remeliuose"?

8991. varna2003-11-16 19:29
Atleiskit, bet pradedu užmiršti lietuvių kalbą. Nieko nesupratau nei Strindbergo, nei žiemos Browserio komentaruose. Nors turiu pripažinti - stengėsi. "Nargilės melodijose", sako Autorė. Nargila yra rūkymo prietaisas, o ne instrumentas. "Mintys dauginasi kaip amebos" - lėtokai sakyčiau. Gerai, neturiu laiko, panagrinėsiu vėliau.

8993. nelakanui nuo varnos2003-11-16 20:01
Negi mergom į kiaušius spardysi?

8995. varnai nuo nelakano2003-11-16 20:16
Maniau, kad tu cia vienas krutesniu, o siandien atrodai dunduk dundukom: nei tos nargiles esi mates ir pypkiaves, nei savo genitaliskais bajeriais sublizgi. Taip ir ziemos gali nesulaukti, vargseli.

8998. mufa2003-11-16 21:26
"Lietuvį Artimųjų Rytų zonoje sutiksi retai." - toks tulas Vaitiekunas, vienoje savo laidu apie Artimuosius Rytus, priejo prie baseino ir lietuviskai paklause:"Kaip vanduo?". Is kito galo pasigirdo labai svarus lietuviskas baritonas:"Geras".

8999. ebolai nuo Kolombinos2003-11-16 21:34
Nežinau, kokį gyvenimo būdą tamsta pažįsti, bet, matyt, su verslininkėm, o tuo labiau besibastančiom po rytų šalis, nebuvai susitikęs. Nebent su kokiais išprotėjusiais vokiečių turistais. Nei viena negalėtų sau leisti tokio depresyvumo, tuo labiau jausmo, kad esi ne savo vietoj - na nebent baseinas prastas ar negražus masažistas... Ir rašyti laiškus mylimam poetui, kuris akivaizdžiai nemyli - galima kokį kartelį dėl įvairovės pabandyti, bet kam į Damaską trenktis? Tikrai užtenka "IKI". O masažistą pasikviesti - mintis tikrai gera :)

9010. varna2003-11-17 02:54
Mane tai pradeda nervuoti - karts nuo karto kažkas mano vardu parašo komentarą. Šį kartą - 8993. Nargilą rūkiau, rūkau ir rūkysiu. Jei vandens burbuliavimas yra "melodijos", tai mano pilvo gurgėjimą irgi galima priskirti tam pačiam žanrui. Rytai. Rusės princesės. O kiek rusių kekšių dirba, kol "nusidirba" "žavinguose" Rytuose? Dvokiantis melas - štai kas yra Rytai. Atsibodo.

9011. bučkis2003-11-17 05:23
Kokia nervinga varna, ai.

9012. vasia2003-11-17 07:29
Zanras cia paprastas -- literaturinis striptizas. Vyrams jis tinka (gelbsti jumoras), tetoms -- beveik niekad (viena kita amerikoniska ir prancuziska isimtele, retsykiais isveza jaunystes durnumas). Isvardykit dvi-tris lietuviu schreibende frau, turincias jumoro jausma?

9015. ebola2003-11-17 08:28
buvau buvau.Ko jos sau negali leisti? Mano ziniom jos sau leidzia viska.

9017. Kolombina ebolai2003-11-17 09:22
Gal negalėtų viešai demonstruoti nesėkmės? O ypač meilėje

9019. ebola2003-11-17 09:36
as labai laimingai vedes ir mylintis ir mylimas zmogus.Tiesiog dygiuosi kartais paleistuvyste.Retai tai darau, bet kartais uzsiplieskiu.Ypac kai meile garbina masazistai.

9021. nelakanas tikrajai varnai2003-11-17 09:58
Chto pardon, to pardon! Kempinskio poetika man svetima fiziologiskai. Beje, orai angliskai weather. Taigis.

9022. lietuvele2003-11-17 09:59
Kodel "zydeli", o ne "zyda"?

9023. litovchikas2003-11-17 10:08
Išties, autorė netyčiom apsilažalino, vartodama mažybinę viešame diskurse. Juk net Piteryje ji turbut nesakydavo "jevreychik". Rusų brukas paprastai vartoja "zhidyara". Esama ir mažybinių, bet švelnumu jos nekvepia. Sedomaž.

9024. ebola2003-11-17 10:12
dabar zydas - nebe tautybe.Gyvenimo budas veikiau.Nuvalkiota fraze, bet baisiai tikroviska.Aisku, cecenas irgi gali buti gyvenimo budas, bet "cecenelis" kazkaip neskamba...:)

9026. litovchikas2003-11-17 10:17
Net liaudies balsas, vardu Ebola, supranta problemą.

9027. ebola2003-11-17 10:18
;)sakote problema YRA?

9028. snukelis2003-11-17 10:19
Gal yra to masazo video?

9029. ebola2003-11-17 10:22
tik DVD

9036. Kolombina2003-11-17 12:05
Na kam taip atvirai, ponas ebola, lyg būčiau bandžiusi tamstą suvilioti. Na, nebandžiau, garbės žodis. Tiesiog tam tikra prasme esu būtent iš tų besibastančių verlininkių. Ištekėjusi ar ne, bet vis tiek sėkmingai. Prieš flirtą ar net paleistuvystę neturiu nieko prieš - visiems visko pasitaiko. Tik kartais per daug to "jis manęs nemyli", "jis įsimylėjęs tą o jinai aną" ne tik moteriškoj literatūroj, bet ir komentaruose. Žymiai smagiau apie rytus ar gerą konjaką kalbėti.

9037. ebola2003-11-17 12:25
Rytai cia geografija ar paros laikas? Sutinku, konjakas is ryto labai gerai, jei dar nesiruosi i dusa, tai labai tinka burnai issiskalauti...Bet rytai yra nemiela vieta geografiskai...bent man.Ir nenuostabu kad tos verslininkes taip megsta arabu gaidukus...ju interesai panasus.

9039. Rolkie2003-11-17 13:22
Ka as cia veikiu? U?

9040. Kolombina ebolai2003-11-17 13:36
Oi, ponas ebola, koks Jūs nepraustaburnis! Nenuostabu, kad rytais tenka konjaku burną skalauti... Iš kur taip gerai išmanote arabų gaidžiukų interesus?

9042. ebola2003-11-17 13:55
tai cia ju daug dabar atvyksta paskui tas verslininkes.Visokiu: siauraakiu ir nupjautamikiu. Kita karta atrodo netgi nekvaili, bet dazniausiai isvyksta apgauti.Tas pats kiek zinau nutinka ir su verslininkemis jei nusprendzia ten apsigyventi.Matyt tas gerbuvio mirazas yra budingas tiek jiems tiek musu oportunistiskoms valkatelems.Retas susipaisto laiku kad gerbuvis su laime neturi nieko bendra.

9044. Rytai2003-11-17 15:31
Perskaites komentarus pasijutau siek tiek nejaukiai: nezinojau, kas kieno draugas ar meiluzis, o pasirodo, kad jus visi visus pazistate. Suprantu, mazai tu lietuviu, juo labiau internetu besinaudojanciu, visi zino viska apie vienas kita.. Suprantu, kad sio to zinojimas is autoriaus (siuo atveju - autores) asmeninio gyvenimo didina rizika kabinetis prie visokiu turinio kabliuku. Iki Dalios skambucio sunkiai i konteksta isipaisanciai Lorai skaiciau si ese su malonumu. Is dalies tapatinuosi su autore, nes ir mane pati likimas meto veto po ivairias salis, ir kuo toliau tuo labiau suprantu, kad lietuviskieji mano charakterio "ingredientai" ryskeja ir bresta su stulbinanciu pagreiciu. Deja, Dalia, palietusi zmogaus be vietos tema, toliau pasuko, kaip Varna sako, savesp, ir is visko galu gale, kaip supratau is komentaru skalbyklos, teisejo viesas, bet eilinis suksnis "kaip man be taves sunku!" Ir dar. Kazkas minejo, kad rytai nemiela vieta geografiskai.. Brangieji, pernelyg tai plati "geografija", kad galima butu sukisti i viena "miela" arba "nemiela".

9050. sifilis2003-11-17 16:20
varna tradiciškai nusikarksi linkiu sėkmės

9053. ebola2003-11-17 16:29
na nezinau, as negaleciau susitapatinti su kaip minejo dailia filosofijos mokslu ismanytoja, cia kiek perdaug dovanu, kad galeciau tiketi turys, bet irgi minejau, kad straipsnis man pasirode "tikroviskas", nes zmones ir ju nuotaikos man panasus i tokius kokius as juos matau.O vieta "rytai" man nemiela todel kad: kiek turejau reikalu su rytieciais, viskas buvo kova kas ka. Nesvarbu, tai buvo rusai, arabai ar kinai.Ju agresija, klasta ir priemones siekiant tikslo buvo be jokiu bendrazmogisku principu ar religiniu nuostatu.Galbut man tiesiog nesiseka su jais, bet isvengti as ju irgi negale - neturesiu ka valgyt.Zmogaus vietos tema man atrodo issisemusi, "kaip man be taves sunku" tema - neaktuali. O stai sito paveikslo personazai cia tikri, atrodo.

9059. Rytams nuo varnos2003-11-17 16:58
Man žodis "Rytai" pirmiausia asocijuojasi su musulmoniškais kraštais. Gal dėl to ir Marokas mano akimis - "rytai". Ta prasme, "geografija" šiuo atveju neturi jokios reikšmės. Rytai man - tai greičiau įvaizdis: dusinantys kvapai, nuožmi saulė, įkyrus smėlis, akimirksniu vystantis merginų grožis ir nepasotinamas vyrų godumas. Bet taip man, silpnokai nusimanančiam geografijos subtilybėse ir paprasčiausiai alsuojančiam "rytus".

9063. zioma2003-11-17 17:35
Is tikruju, mieli Rytai, meiluzis visai ne tas, visi zino viska, bet netiksliai, o kalba juk ne apie rytus ar vakarus rytuose: apie trauma, neatradus "saviskio".Arba -- atradus per velai. Net bastymasi galima interpretuoti tom -- savojo paieskos -- kategorijom, why not? Raso p. D.S. irgi OK, bet kuriam "prie l-ros" tai juk aisku, tad nesimaivykit. Ruses, beje, apie tai irgi raso, kad ir ta pati Belomlinskaja pamustos kates akim, kuria esu sutikes Naujorke. Arba Medvedeva ir panasios ypatos. Ir beveik visais atvejais uz ekshibicionizmo sarvu -- tirtanti girla in trouble. Zhizn nie udalas, o issipirkti visi budai geri. Iskaitant ir Parulskio pirma puslapi. Tad ave, Vita, Rita, Dalia (sauktukas). Rasykit i sveikata. Mes, zinantieji, komentuosim. Go ahead.

9068. piterskije riabiata2003-11-17 18:07
Zioma, čia visi suprato, kad kalbama apie traumą,neatradus saviškio, tik kad (sąmoninga ir/ar ne) paklaida/iškraipymai yra būtina kultūrinių interpretacijų dalis. Bet kuriam "prie intepretacijų teorijos" tai aišku. Juk čia kalbame ne apie "tikrąją" D.S.--- P.S.(ne parulskis sigitas) Apie "tą patį" staponkutė išsitarė ir "motinų tylėjime", o varna mane tąsyk apkaltino taurios poliglotizmo/kalbos mokymo/ temos subanalinimu. Pomnyš, varna, citatą/užuominą, tai kas tąsyk buvo teisus?

9069. litovchikas2003-11-17 18:23
Beje, prisiminiau ta mazybine rasistu rusu forma: "zhydyonok". Ziauroka, ne?

9070. zioma2003-11-17 18:33
Tam tikra nesusipratimu lauka isplecia ir amziaus skirtumas -- ta tikroji D.S. turbut vos ne dussyk vyrelesne uz dauguma komentatoriu ir interpretatoriu; pastariesiems is visu jos tekstu styrancios vaiku (ka, irgi netikri?!) ausys reiskia maziau negu nieko (o tarpais tiesiog klaikiai d(z)iorgina, o stai tetoms ir dedems isauga ligi dramblisku "parametru". Tai tiek, robiatos. Laikykites. Paxas jusu namams.

9072. varna2003-11-17 20:38
Niekaip negali man atleisti "tos citatos/citatatos"? Aš neturiu nieko prieš/už "interpretacijos teoriją", bet kodėl tikrosios/netikrosios D.S. tekstuose tai visada susiveda į knaisiojimasį po purvinus ir/ar ne interpretuotus skalbinius? O šiaip aš durnas (tik nesiginčyk!). Man nepatinka Staponkutės, atsiprašau - D.S., interpretacijos/virtualizacijos, o aš vistiek lendu komentuoti. Prastai D.S./ar ne vaidybai dekoracijos nepadeda. Viskas tik dar labiau subanalėja ir tampa farsu. Pro-jausmų, pro-minčių, pro-žodžių ir pro-intelekto surogatas.

9080. Beviltiskas humanitaras2003-11-17 21:43
Gerai rasai.Man patinka.Jei netycia atsidursi Haifoj(arciau uz Damaska!) - uzsuk(8211824).Isgersim kavos.

9082. varna2003-11-17 22:00
Haifoje dar liko humanitarų? O aš galvojau, kad "taikaus sambūvio", techniono ir natūralios atrankos įtakoje jie išnyko nuo bahajų kalvų. Paskutinis humanitaras, kuris tenai lankėsi buvo Hamingvėjus: "plokšti Haifos stogai...". :)

9083. vardas arba parasas2003-11-17 22:13
"Lietuviskai Kalbanciu Beviltisku Humanitaru Ragu ir Palydovu Firma Haifoje" -- Ilfas ir Petrovas tau paskambins, katineli.

9086. Haufui is Haifos2003-11-17 22:19
Savishkis, mol!

9088. pro- andersenas apie kitus pro- :-) 2003-11-17 23:15
Nu šįsyk ničiego nie ponial, nesiginčysiu. PAX

9106. ebola2003-11-18 10:31
cia tas vieni kitu pazinojimas yra budinga tokiam ratui nesamone. Jie tiek daznai mini vieni kitu vardus, skaito esiukus, kad ima isivaizduoti vieni kitus pazystantys.As pavyzdziui nieko cia nepazystu ir manau daugelis cia vieni kitu nepazysta. Ir geriau nesusipazintu, nes is visu tokiu tusu vejai gaunasi.O dabar visi: sigitas, dalia, lygtai jie butu nuolatiniai komentatoriu sugerovai. Aisku, tas kabinejimasis yra ju paciu pasirinktas dalykas, kaip ir kitu pajacu - nenori kad is taves dergtusi, nelipk ant scenos, o kad jau nori buti populiarus, tai kaip sako:"liubi i sanochki vozit".Maladiec ir ta dalia ir tas redaktorius...ir Geda maladiec, gerai raso.Aisku, kiek apsiplikina jie su tais straipsniais, na jau tada piranijom dziaugsmas.Visi puola mesineti po gysla.Bet tie manau jau iprate ir kikena prie savo zydruju ekranu.O del ju asmeniniu santykiu tai jie gali visi vienoj kruvoj ristis, man kazkaip neidomu. Vienintelis sitas leidinys toks lietuvelej ir reiktu daugiau dziaugtis tuom kas yra ir gal kiek svelnesniems buti.Uztenka tu kandziojimusi gyvenime ir taip, jeigu nesi uzsikales bibliotekoj visa gyvenima. tada nenuostabu kad kojines slampa ir tokias eiles imi rasyt.Gyvenimas ne toks baisus kaip ji paisom, o ir musu poziuriuose nera tokiu dideliu skirtumu, kokius cia paistom.Kazkaip reiktu daugiau papildyt vieni kitus negu stumdytis ir gincytis.Tokie tatai mano ispudziai neilgo cia bendravimo.Visi tokie forumai panasus tuom, kad zmones raso kas jiems rupi, beveik neatsizvelgdami i tema.

9125. ebolai nuo varnos (kelintą kartą!)2003-11-18 13:26
Tavo jaunatviškas ekstraspermizmas darosi nuobodus. Atsipalaiduok. Ir pajusk malonumą.

9130. ziema2003-11-18 13:49
ilgi samprotavimai nerodo talento nei nauju minciu neatskleidzia:))

9132. ebola2003-11-18 14:07
gerai, nepradek cia nurodineti kaip man elgtis.Matai, kas parasyta virs baltos demes: parasyk savo nuomone!As, jeigu atkreipsi demesi i pirmus komentarus, ta ir darau. Nu tada prasideda: ekstraspermizmas, ir t.t....gerai, kad uz zodzius nete nereik atsakyti...Cia jusu terpe, have fun...

9135. Diana ebolai ir varnai2003-11-18 15:00
Kaip gerai, sakau darsyk sau, kad mes kiekvienas esam skirtingas, kad skirtingai interpretuojam ir vertinam, kad ŠA esiukuose ir jų komentaruose randam sau artimų paklydimų. Kas būtų, jei visi glotnintume savo plunksneles ir nebandytume jų pašiaušti. Va dėl tų minties klajonių, padedančių išsivaduoti iš prakeiktos rutinos, dėl asmenybių proveržių ir nuomonių viražų kartais taip norisi sušukti: aš su Jumis ir už Jus!

9138. varna (eina dirbti)2003-11-18 15:33
Žiema, Ruduo, Ebola, sperma (?). Esate kada korę pakaruoklį? Skandinę skenduolį? Žudę savižudį? Visa tai dar įmanoma, bet nuliūdinti pesimistą dar niekam nepavyko.

9139. ebola2003-11-18 15:43
Koks tragizmas! Pailses bet nenugaletas herojus pasitraukia is arenos!Galima pagalvot kad kazkam rupi tave liudinti...Ar zudyti - tuo labiau.Grybai kazkokie...

9142. 2003-11-18 15:55
Go ahead.Čia ka nauja kalba butina išmokti

9143. varna2003-11-18 15:55
Žiema man labiau patiko. Atsiknisk, Drauge Daktare. Parašiau Tau laiškelį po nacio ozolo briedėnomis.

9146. ebola2003-11-18 16:08
Kas tau, varna? Atejo kazkoks kaimietis, paburnojo kiek ir jau pasuoji? Kur tavo intelektualioji iskalba prapuole? Ziema, paduok varnai peti....matai, jam jau reikia paramos.:D:D

9149. varna (važiuoja namo)2003-11-18 16:15
Parašiau tau laišką/atvirlaiškį skyrelyje "Laiškai ...". Gavosi liūdniau, nei tikėjausi. O su "kaimiečiais" burnoti aš nepratęs. Iš karto voždavau į galvą ir baigta. Šia prasme interis turi trūkumų - kūnas nedalyvauja diskusijoje.

9151. ebola2003-11-18 16:24
davai pasimatom, sustruoli? as cia maila savo prisegsiu, gali numeri parasyt...vozdavau, sakai?

9152. varna2003-11-18 16:27
Mailas ne smegenys, neprisisegsi.

9153. varna2003-11-18 16:33
Klausyk, Ebola, o tau neatrodo, kad likome mūšio lauke dviese? Talžome snukius vienas kitam, o tauta tik ir telaukia kraujo balos? Bala, žinai, toks daiktas, kuriame neskęstama, bet galima pabraidyti. O lituvaičiai mėgsta braidyti po kraują... Na jau "pistelėjau" tai "pistelėjau"..

9155. varnai ziema2003-11-18 16:36
baik tu koliotis kaip koks paslemekas paskutinis, juk neprotinga ir negrazu, na jei labai noris....bet ar labai? jei nenukenti-varyk , varyk...ka su tavim, jei smagiau nuo to Tau.

9156. Meme. Varnai2003-11-18 16:38
Jau buvau besiulanti judviem su Ebola apsikeisti mailo adresais, kad padiskutuotumete siek tiek privatesneje erdveje nei si, bet Ebola pats tai pasiule. O Varna, kaip ir pritinka, pradejo kabinetis prie zodeliu "prisisegsi, neprisisegsi". Nei musio laukas cia, nei kraujo balu bus. Niekam jus taip nerupite, kaip patys sau.

9157. žiemai nuo varnos2003-11-18 16:41
Žinai, Žiema, keiksmas, tai oda, kurią žmogus nusineria kaip gyvatė. Ar pagalvojai kada apie tai?

9158. ebola2003-11-18 16:43
Pripazink kad perlenkei lazda, as zinau pats kad as nesu jautrus humanistas ir intelektualas(kazkada sakei kad ju nera, bet tai netiesa),bet tai neatima is manes teises issakyti savo "fasistiskos" nuomones viena ar kita tave erzinancia tema. Amziaus mes panasaus, o necenzura pats pradejai be reikalo, taip kad gausi pakentet kol man cia atsibos(jeigu is tikro neturi protekcijos).As vertinu tavo iskalba ir kai kuriuos netiketus minciu vingius, neturiu nieko asmenisko pries tave, bet tu geriau valdykis.Pats geriau jausies - zinau is patirties...jaunatviskos kaip tau pasirode:):)Iki

9162. Memei nuo varnos2003-11-18 16:53
mėmė, kraujas tai "mūsų"? Ne?

9163. varna2003-11-18 16:59
Ebola, viskas tvarkoje (nustatytoje Eurosąjungos paralmento), tik prašau vieno: nežliumbk. Kai verkiama, nesinervuoju, bet kai pradeda lieti čiurkšlėmis ašaras - viskas: ir man norisi žliumbti. O taip atsibodo. Juk nupūsti pienę yra žymiau šauniau, nei išskalbti kojines? Sutinki?

9172. ziema2003-11-18 18:34
keiksmas rodo, kad zmogus savy turi daug energijos, tai nera taip jau blogai, bet..nunerti ta oda ir numesti kitiems matant , o dar blogiau -kitiem ant galvu-kazin.. ar nevertetu tiesiog kalbetis, geranoriskiau dalintis mintimis, kam irodineti save kazkaip. Esu, kalbu, dalinuos ir tiek, gal kas mano panasiai, gal kas kitaip, gal kas suteiks mintims, jausmams kazko naujo. Apskritai susidaro vaizdelis, kad nelabai ir i straipsnius isiskaitoma, tiesiog siaip pilama, lyg save iteigt norint, o kito zmogaus negirdima visai.

9174. sky :-) 2003-11-18 19:10
o man buvo visai nieko, kazkaip artimai nuskambejo, visgi iki galo perskaiciau, tai manau rezultatas teigiamas, jei jau susiklauke tiek demesio ir dar karstesniu komentaru, kurie daugiau linksta i bulvarine nei i vertinimo- analitine puse.. tai tiek

9175. ziema2003-11-18 19:24
ir man straipsnis patiko. Esu galvojusi apie toki dalyka kaip pabegima, kai zmogus vis kazkur bega, tarsi noredamas istrinti save-i kita sali, bent i kita miesta, apie tai rase ir jurga Ivanauskaite.. Idomu. o is tikro-niekur nuo saves nepabegsi. Kartais verta pabegt, bet tik kokiai savaitei-i vienuma,netgi nekalbeti kelias dienas, kad sueitum i save, susivoktum , issigrynintum. O amzius , manau, nelabai turi dideles reiksmes-mes visad ieskom..

9178. mufa2003-11-18 21:06
Redaktoriui: gal iseitu (nemokamai) neblogas straipsnelis "Varnoebolizmas - zinok savo amziu ir vieta".

9179. Mistra2003-11-18 21:11
Viskas teisinga. Teisinga tai, kad nuvažiuoji į Damaską ir galvoji apie save. Nes tu pats esi tai, kas visuomet yra su tavimi. Tapatybės dėsnis. Todėl D.S. teisingai darė, Damasko gatvelėse medituodama save, o ne svetimus Rytus. O dar teisingiau padarė, kad savo tapatybę patikėjo sandalmedžio aliejumi kvepiančioms tvirtoms rankoms.

9180. mufa - mistrai2003-11-18 21:18
"Coelium, non animum mutant qui per mare currunt" - dangu, bet ne siela keicia tas, kuris per marias "begioja"

9182. Kolombina2003-11-18 21:32
Kūrinėlis man labai svetimas. Bet šiandien, ieškodama vasarinių basučių artėjančiai kelionei, pamąsčiau, kad kada nors iš tiesų būtų neblogai aplankyti Damaską. Nepažintų vietų ilgesys turi kažką bendro su meile - dar nežinai, ką sutiksi, bet smagu laukti. net jei tai bus trumputis susitikimas. Nemanau, kad tai, kaip žmonės sako - "bėgimas nuo savęs", noras ištirpti, pasinerti. Jau kraunant lagaminus palieki visą kitą bagažą - faksų siuntimą, sąskaitas, telefonų skambučius, įsipareigojimus. Tas begalinio balto lapo jausmas. Šalys būna visokios - kaip ir žmonės. Kartais svetimos, kartais gali sutikti kokį žavų lengvabūdišką miestą, su kuriuo dažnai po to bendrausi. Gal net kada nors kartu gyvensi, kas žino. Bet keliauti tai vienas iš nedaugelio būdų pažiūrėti į viską kitom, net ir svetimom akim. Net jei tik truputį, užšokus trumpam. Ir nesvarbu, kad tikrai nesuprasi apie tas šalis visko. Tai vienas iš būdų pabūti, tapti kitu. Ir grįžti kitu.

9184. Mistra - Mufai2003-11-18 21:57
Na, taigi tai ir bandžiau pasakyti. Tamsta nuginklavot mane savo taikliąja sentencija, tik ten, berods, daugiskaita turėtų būti ;)

9191. Magalhaes2003-11-19 00:40
perdaug paprasta: keliaujant jautiesi vienisas, nes kai esi kur nors trumpai, neturi susikures jaukios atmosferos aplink save.

9198. mufa - mistrai2003-11-19 09:09
Ach, taip, teisingai :) Beje, ne nuginkluoti, o pritarti norejau.

9201. Taukas2003-11-19 09:41
Intelektualai, ismokit anglu kalba! Vienintelis sakinys, penki zodziai o be klaidos pacituot neiseina. Paskui galima isvedzioti, ir versti.

9223. ebola2003-11-19 12:59
Negana kad prie zodziu kimbama, dar emete prie klaidu kabinetis. Atsipalaiduok, cia fonine darbo aplinka(netas) - palikit tokius rupescius pragyvenimo saltiniui...O be to, anglu(nato) kalba visus senai uzkniso, niekam tikus...tik svepliam...r raides neistariantiems.Nesimokykit!

9225. Taukas2003-11-19 13:26
Persiprasau. Mirtinai uzkomentuotas straipsnis. Del vienos neperdaznai prarastos kaltybes toks triuksmas, a?

9236. XX2003-11-19 15:11
Visiskai pritariu Taukui. Aciu visiems.

9281. amazonės armija2003-11-20 12:25
nagi, Dalia, visdėlto.Būdama exilio greitkelyje argi-jo-argi slapcia neateina mintis kad kaip jūs sakote būdama bėgle perbėgele ir pan. esate iš tikrųjų laisva, esate savimi, gyvenate iš tikruju . kad "savasis" visada būna kažkas trečias, po pirmojo kurį pažistame, po antrojo kuri pažisatame kaip tą kurį galbūt iškeistume į pirmąjį ir tas trečias kurio niekada nesitikime, kuris visada būna netikėtas.Linkėčiau jums stiprybės bet nemanau kad jos prireiks, manau.

9283. ebola2003-11-20 12:49
jeigu esi pati savimi tada, kai gali keitaliot "savus" kas diena, o ju yra daug, tai reiskia, kad niekada neteko susipazint su sveiku vyru, visi nuo pirmo iki paskutinio buvo alfonsai ar pan., t.y. tau nesiseka, ko pati sau negalite pripazinti.Juk jus taip mokate atsirinkti...:D:D

9284. ebolai2003-11-20 14:15
Ebola -- tu vis delto liga.

9309. GUCCI2003-11-20 17:33
Ebola pats turi problemų. Net tai, kad jis taip deklaruoja esąs laiminags, atrodo juokingai. Jis ne liga, jis ligonis.

9311. ebola2003-11-20 17:40
gucci labai daug pasako.tai labai madingas label`as tarp homoseksualu kiek zinau.su homoseksualais as problemu turiu.situo poziuriu as tikrai ligonis.kaip pavadinti liga galit sugalvoti - simptomas yra kai tik pamatau toki,man ima tampyti virskinamaji trakta.Esu visai netolerantiskas, zodziu NEtolerastas netgi.Bet del laimes - nu gal ji salygine.Gal yra uz mane laimingesniu...bet nedaug.Garbes zodis.

9324. muzikantas2003-11-20 21:57
Eina sau koks totalus šūdas. Kaip sako, durna galva ramybės neduoda, kaip autorei šiuo atveju. Nors gal ir ne, bet vis tiek - pati kalta.

9327. ebola2003-11-20 22:03
yra patarle: na bednovo vaniushku kamushki valiatsa...tink?

9331. uka2003-11-20 23:41
o man LIUX! what i am doing here

9336. zemaitis :-) 2003-11-21 01:45
paskutine pastraipa - geriausia..

9348. kiaulebetneta2003-11-21 11:08
ikalkite ko stipresnio komentatoriai-susirasinetojai, laikas ne jusu naudai, pailsekite ten, kur esate, ant neplautu leksciu ar steriliu parketu, leiskite mergaitei issilieti...

9376. meduza gorgona2003-11-22 21:48
ji meluoja viska nuo pradziu ligi pabaigos, o jus durneliai tikit

9377. zioma2003-11-23 10:34
labai laukiau meduzos gorgonos hermeneutinio akcento: itariu, kad Staponkute ir meduza yra viena ir ta pati asaba; o kad meluoja -- konyu poniatno

9386. Kolombina2003-11-23 16:39
Nėra baisesnės nuodėmės, kaip nuobodžiai meluoti...

9390. Arklys2003-11-23 17:33
Ši ponia meluoja nenuobodžiai -- tai irgi arkliui aišku.

9391. dar amazonea2003-11-23 18:27
esu visada kita ir man nereikia jokio melo ar dar kitu nuobodziu pramanu o tie visada beveik patys laimingiausi yai pats nuobodziausias pramanas ka gi bepridesi, vargu bau gali buti nuobodziau

9803. kutvela2003-11-30 16:23
Nei amziaus, nei vietos, Staponkute, nebejauciate. Rasykit geriau romanus popieriuje.

35133. rasita :-( 2005-06-07 15:11
nesamonė jau geriau parašykit apie putles lūpas!

46423. gaydys gaydukas2005-11-08 16:40
ka jus tykyt

54171. mokytoja :-( 2006-03-21 19:38
kur internete galima skaityti knygas???

Rodoma versija 180 iš 204 
13:27:23 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba