ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-09-22 nr. 862

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Melas yra labiau (53) • LAIMANTAS JONUŠYS. Laikas ir mes (8) • -pz-. Sekmadienio postilė (18) • SANDRA RATNIECE. Literatūros kritika latvių literatūrinėje ir kultūrinėje periodikoje 2006 metaisEGDŪNAS RAČIUS. Kuranas ir jo prasmės (18) • SIGITAS GEDA. Žydėjo mėlynos cikorijos (25) • NIJOLĖ KERŠYTĖ. Literatūrinės regimybės (4) • DMITRIJ PRIGOV (1940–2007). Iš „Knygos apie laimę eilėmis ir dialogais“ (21) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (38) • Mums rašo (9) • RENATA ŠERELYTĖ. Paguoda nesveria rankų (4) • ANTANAS BIELINIS. Bundos (1) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Kaip aš bandžiau nuleisti saulę (35) • VIRGINA ŠUKYTĖ. Rinkimai (4) • Ką čia veikia menas? Menas veikia! (14) • nežinau ką pasakyti, bet džiaugiuosi už tave (717) • o paskaityti čia kartais visai įdomu (252) • 2007 m. spalio 6 d. Nr. 37 (863) (12) •

Melas yra labiau

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Pandėlys. 2002
Vytautas Balčytis

Arūnui Sverdiolui

Meluoju nuo pat kūdikystės. Ak, ak...

Kai buvau gal dvejų, pasistvėriau kažkokį daiktą, kurio buvau prigrasintas šiukštu neimti. Kai pradėjo barti, kam vis dėlto paėmiau, kaip užsuktas leidaus kartoti: „Davė! Davė! Davė!“ Kol galiausiai buvo patikėta, kad gal kas nors ir davė...

Pradžioje, žinoma, nė neįtardavau, kad meluoju. Dar nesugebėjau aprėpti šio dvasios judesio tokia sąvoka. Paskui – jau supratau, bet nesukau sau dėl to mažytės galvos: man tai buvo tiesiog vaikučio elgesio norma. O visi bandymai aiškinti, kad čia esą fe, negražu, negerai, nuodėmė ir panašiai, mano akimis, tereiškė atkaklias (ir, žinoma, suvisai nesėkmingas) aplinkinių užmačias apriboti manąsias vaiko teises. Tačiau ilgainiui vis dėlto buvau šiek tiek paveiktas... Nors apie visišką melo išsižadėjimą negalėjo būti nė kalbos: toks žingsnis būtų reiškęs, kad imu gyventi kažkokį ketvirtarūšį gyvenimą... Bet rūdys, kuriomis jaučiausi apkrėstas, kartais, ypač paaugus, ėmė po truputį graužti. Reikėjo, kad kas nors paguostų. Tad baisiai apsidžiaugiau, kai Žemaitės „Autobiografijoje“ perskaičiau: „Iš pat mažo pati iš savęs labai gudriai mokėjau pameluoti...“ Vis dėlto korozija nesiliovė. Teko imtis melo anatomijos.

Studijų išvados labai paprastos: be melo nėra gyvenimo, be gyvenimo nėra melo.

Vien užmetęs akį į beribę melo lygumą, jau matai, kad ji sukomponuota nelyg iš dviejų lygumų: sankcionuotojo melo ir <>ne. Sankcionuotasis: reklama, mada, politika, priauginti nagai, komplimentai (kiek esu jų prisakęs!), karinės-istorinės dainos, esė, autobiografijos (neseniai vieną pateikiau), makiažas (niekada nesinaudojau), apgaulingas pažadas išgydyti (esu gavęs), cirko fokusai, plastinės operacijos, pastangos prasmukti be eilės (kiek kartų, Viešpatie!), žiniasklaida, kariniai paradai (teko dalyvauti, tiesa, itin lokaliame, 1965-aisiais), įdegio kremas, valstybiniai himnai, nealkoholinis alus (žiūriu su pašaipa), elgetavimas, prezidentų bučiniai, priklijuotos blakstienos (manosios – natūralios), laidotuvių ašaros, vestuvių ašaros, ilgai negendantys produktai (esu išbandęs), perukai, vitaminai vyrams... Nesankcionuotasis: suklastotas parašas, įvažiavimas be vizos (buvau sulaikytas Austrijoje), įėjimas be bilieto, dangstymasis svetima pavarde (buvo prisidengusių manąja), apsimetimas, kad esi negirtas, svetimo turto paskelbimas savu, neprisipažinimas per išpažintį, plagiatas (vaikystėje), apsimetimas inspektoriumi (esu pasielgęs dar bjauriau), netikrų pinigų spausdinimas, apgaulingas pažadas įdarbinti užsienyje, vaidinimas našlaičio (esu vaidinęs beprotį), grąžos nusukimas, santuokos nuslėpimas... Man, kaip vizualumo apologetui, žinoma, glosto širdį faktas, kad vizualiniai melai tarsi labiau sankcionuoti už verbalinius. Nors kai užmeti akį į žodinių metaforų ir panašias sritis: akmenėlis turi šaltą širdį; krūtinė apkalta ledais; mėnulio šviesa liaudiškai filosofuoja; bet mano protas verkiančios gegutės; marga suknelė ima lipti laiptais; geležiniuos dobiluos stovi karvė gražuolė; kapą sau kasu mene; jūra vaikšto pakraščiu tautos; aikčiojo perpjautos vėlės; nuo ašigalio atslenka spalis; slyvų žiedais apipiltos pelės...

Bet kas iš to! Pamėginkite, būdami gyvenimo žaidimo dalyviai (aktantai, anot semiotikų), perbristi jo pelkutę ir nesušlapti kojų nors viename iš šiųdviejų melų...

Vis dėlto... Bekraštė melo drobulė aiškiai susiūta tokioje vietoje: yra puolamasis ir gynybinis melas. Puolamasis – kai jūs kurpiate savo artimo atžvilgiu šmeižtą, skundus, gandus ir panašius darinius, siekdami vienokios arba kitokios naudos sau, žalos jam. Gynybinis – kai kuriate įvairiausias istorijas, alibi, falsifikuojate faktus, prisiskiriate postus, sugebėjimus ir pažintis, trokšdami tik vieno: kaip nors išvengti fizinės ar dvasinės bausmės, skriaudos, vergystės, priklausomybės, ištikimybės ir taip toliau, o retesniais atvejais – ir užstodami kitą. Manau, kad esu kur kas narsesnis gynybinio m. fronto karys. Ir pasvėręs savąjį melo kapitalą, kurį pelniau per dešimtmečius uolios ir sąžiningos kovos šiame fronte, beveik galėčiau teigti, kad gynybinis m. sudaro kur kas didesnę viso man priklausančio melo pusę... Beveik galėčiau... Tą „beveik“ čia įterpia ne kas kitas, o minėtieji komplimentai. Juk pasižiūrėjus itin griežtai, mokslinė komplimento apibrėžtis turėtų prasidėti maždaug šitaip: „Komplimentas – tai sankcionuotas puolamasis melas...“ Nors čia pat peršasi ir mažų mažiausiai dvi išlygos. Pirmoji: labai neretai (bent jau man taip būdavo) tariant komplimentą puolama ne dėl kokios siekiamos naudos sau, žalos jai, o dėl paties puolimo. Taip sakant – l’art pour l’art. Antroji: besiginančioji pusė paprastai nestoja gintis ir net ima pykti, jei puolimas dėl vienokių ar kitokių priežasčių sustabdomas. Imkime kad ir tą istoriją su kojomis. Aš jai pasakiau, kad jos kojos – kaip du vandens lašai panašios į El Greco angelo kojas. Žinoma, kad tai buvo nedidukė poetinių dujų atakėlė, nors jokia pergalė ir iš jos pešima nauda, dievaži, nebuvo suplanuotos. Tačiau ji nė nemanė maukšlintis dujokaukės: užuot tai padariusi, leido suprasti, kad su mano teiginiu iš esmės sutinka, o vėliau tomis kojomis net leido man šiek tiek padisponuoti...

Galėčiau pateikti, kaip pavyzdžius, du tarpusavyje kažkaip koreliuojančius švelnaus gynybinio melo atvejus. Štai vienas. Tąkart Čikagoje neturėjau kitos išeities, kaip tik nakvoti pas tuos patriotiškai nusiteikusius lietuvius. Kai po vakarienės buvau paklaustas, kokius gi mokslus baigiau tarybinėje Lietuvoje, ne itin džiaugsmingai pareiškiau, esą lietuvių kalbą ir literatūrą... Nors iš tikrųjų tai rusų... Bet ko gi aš siekiau, atlikdamas šį melo judesį? Gal dolerių? Aš tik dėjau pastangas išvengti galimų apgailestavimų, potencialių įtarimų, visai įmanomos nemalonios įtampos. Ir gyniau melu, manau, ne tik save, bet ir vaišinguosius šeimininkus – juk tikrai nekaip, vaizduojuos, būtų jie pasijutę, apnakvindindami po savo stogu svečią rusistą... O šičia jau kitas atvejis. Iš autostopinės kelionės išilgai Rusijos su Sigitu G. ir dviem merginom. Pasistatę palapines jau beveik ant Uralo, virėmės vakarienę. Anapus upelio susikūrė laužą vietinė kompanija. Po kurio laiko mūsų pusėj ėmė leistis ne tik blt, jbtmt, bet ir vienas kitas Pauralės žemės grumstas. Ryžausi vykti derybų. Man išsilaipinus kitame krante ir pradėjus aiškinamąjį darbą, vienas jųjų paklausė: „А откуда, парень, ты так хорошо знаешь по-русски?“ – „Да мать у меня русская, только вот школу литовскую кончал“, – atsakiau. Paliaubos buvo sudarytos...

Bet esti, žinokite, ir puolamoji tiesa. Ji tarpsta visose amžiaus grupėse, visuose socialiniuose sluoksniuose, visuose raštingumo lygmenyse. Sunku svajoti, kad normalioje vaikų bendruomenėje raišas berniukas nebūtų pravardžiuojamas Šlubiu. Nelengva įsivaizduoti, kad smagiu greičiu lekiantis automobilininkas, priverstas staigiai stabdyti dėl ne vietoje per gatvę sliūkinančio pusblaivio piliečio, užuot apipylęs jį ne visuose žodynuose įteisintų žodžių kruša, bičiuliškai tartų: „Na, būk atsargesnis, tėvuk...“ Galiaus beveik nepafantazuojama, kad C&P, apčiuopę minkštą kokio literato (-ės) vietą, neimtų džiaugsmingai skelbti gerosios (blogosios) naujienos „Šiaurės Atėnuose“... O ką jau kalbėti apie mažiau naivius atvejus... O kai pagalvoji, kaip naudoja puolamąją tiesą vienas kito atžvilgiu politizuotieji asmenys, tai tiesiog mirk iš juoko... Simpatizuoju toli gražu ne kiekvienai puolamajai tiesai. Simpatizuoju tik stilizuotajai. Nestilizuota puolamoji tiesa man atgrasi... Nors esu, aišku, naudojęsis ir ja. Ir beveik visus sykius, taip sakant, apsišikau – paskui pasirodė, kad mano puolamoji t. ne visai sutapo su teisybe...

Griežtai žiūrint, tai, žinoma, nėra nei tiesos, nei melo. Juodu – tik konvencijos, fantazijos, manieringa proto produkcija.

Tačiau šioje tikrovėje plačiai paplitęs požiūris, kad jųdviejų išties esama.

Jeigu laikomės pozicijos, kad vis dėlto taip, tuomet tenka dar šį tą apie juosius pasakyti.

Tuomet tenka pasakyti, kad melas (nėra taisyklės be išimties) egzistuoja kažkaip solidžiau, įžūliau, patvariau, fundamentaliau, sunkiasvoriškiau, vy(prisiminkime yin ir yang)riškiau. Tuo tarpu tiesa (ir čia galioja išimties iš taisyklės taisyklė) – baikščiau, efemeriškiau, slapčiau, chameleoniškiau, delikačiau, mo(vėl prisiminkime)teriškiau. Palyginkite juodu vien ploto atžvilgiu: melas – kaip Rusija, o tiesa – tik kaip Lietuva! O kur dar visuotinis pripažinimas, kad tiesa – reliatyvi, reliacinė, subjektyvi, sutartinė, asmeninė, vidinė ir taip toliau. Apie reliatyvų ar subjektyvų melą, kaip ir apie asmeninį bei vidinį, išties teko labai nedaug girdėti. Lyginant tiesą su melu, ateina į galvą epizodas iš Johanno Wolfgango Goethės romano „Vilhelmo Meisterio klajonių metai“ pradžios. Ten paauglys sūnus, radęs kalnuose akmens gabalą su kažkokiais žibukais viduje, klausia tėvo, ar tai kartais ne auksas. Tėvas atsako, kad tai vadinamasis katinų auksas. Tad: melas – kieta pilka uoliena, o tiesa – kartkartėmis jame sužybsintis katinų auksas. Kitaip tariant – melas yra labiau...

Tad kaip gyventi? Ogi taip ir gyventi. Būti, kiek leidžia tamstų galimybės, daugiau katinų aukso negu pilkosios uolienos pusėje. Tik jau verčiau neimti, jei įmanoma, į nagus visai nestilizuotos puolamosios tiesos. Nepersistengti sankcionuotojo m. srity. Naudotis labiau gynybiniu (ypač – švelniosiomis jo formomis) melu nei puolamuoju (nebent susidarytų kokia ypatingoji padėtis). Iš įsivaizduojamo t. ir m. dualumo išsunkti kokią esė... O ir šiaip... Tačiau svarbiausia – atminti, atminti, atminti... Atminti ką? Kad be gyvenimo meno – nėra melo...

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


97421. po palme2007-09-25 04:37
labiausiai nevykes melas, pykinantis, bet vistiek sunkiai nugalimas yra rasant. Tada vis noris "graziai" parasyti, kad nebutu kam prikibti, kad butu nudailinta, visur logiska, protinga ir panasiai. O siaip gyvenime tai tik terapine fabrikacija, reikia sutikti. Pamelavai, kita karta pabuvai tvirtas ir panasioj situacijoj atstovejai "tiesa". Tada, tam sluoksniui nusiemus, atsiranda kito lygmens reikalavimas sakyti tiesa, kol vel surankioji savo rankosna aplinkybes ir drasa, vel ielieki teisus(eilinis svoguno sluoksnis nuimtas), ir taip be galo.

97425. ivs2007-09-25 05:06
dvieju metuku jau melavo. toks mazas, o jau rusas. o mokykla tik кончал ar vis tik oкончил?

97435. r2007-09-25 08:16
prie vitaminai vyrams tb "vartojau"?

97456. Juta2007-09-25 10:44
Kas yra aktantas??? Kodel vartojate nesuprantamus ir TZZ nesamus zodzius ir nesiteikiate ju paaiskinti? Is anksto dekoju uz definicija.

97481. ragana Kornelija2007-09-25 11:56
štai kaip reikia rašyti. Krinčiau, ateik ir pasižiūrėk.

97482. ragana Kornelija2007-09-25 11:57
tiesa, paskutinę pastraipą iš pirmo žvilgsnio norisi išmesti. bet kai pradedi teisinti jos buvimą bendra rašinio struktūra irgi idėja, tai ir pateisini :)

97492. raganai K. - archyvaras 2007-09-25 12:25
Mažiau tu čia nurodinėk lyg kokia kalėjimo prižiūrėtoja. Ateis Krinčius ir perskaitys. Nė neabejok!

97512. ragana Kornelija2007-09-25 13:50
archyvarui > tai tu ir esi Krinčius?

97514. snobė2007-09-25 14:02
Tikrai jis ne Krinčius. Jis be barzdos.

97516. raganai kornelijai < archyvaras2007-09-25 14:07
Vis dar darkaisi, ane?

97728. hm2007-09-27 03:04
... jei be melo neliktu gyvenimo, tada ir atvirksciai teisinga.

97747. ragana Kornelija2007-09-27 11:11
archyvarui > kaip pašaukei (97492.), taip atsiliepiau :)

97751. raganai Kornelijai < archyvaras2007-09-27 12:21
...ir išguiti va ir slogutį? moralizuoti kaip užrūdijusiai senmergei pedagogei? revizuoti parkų ir stotelių suoliukus? Klausyk, nė vienasa jų Tavęs realiai f i z i š k a i nežpuolė, nė piršteliu mažuoju Tavęs nepalietė ir nenuskriaudė, tiesa? Tai ką darytumei, ką pajėgtumei r e a l i a i fiziškai užpulta? Ar pajėgtumei apsiginti ir pulti realius užpuolikus kaip puoli šitoje ervėje irealius mėlynus žmones? Pasimąstyk pasimatuok save!

97754. ragana Kornelija2007-09-27 13:18
cha cha, tik nesprok beputodamas. ne tam puslapy esi su savo pavėluota reakcija, užrūdijęs nesenberni nepedagoge :)) :)) :)) be to, kliedi kažkokias nesąmones, nes vasi pirmoji mane užsipuolė su savo moralu ant savosios "dorybės" pasilipusi. galim kalbėti toliau, ir čia, ir kitur - juk matosi, kad tau norisi išvalkioti va po visus puslapius :)) :)) :))

97756. raganai K. nuo archyvaro2007-09-27 13:32
Ne, nebenoriu kalbėtis su tavimi. Gana.

97761. ragana Kornelija2007-09-27 14:01
tai ir nekalbėk :)) :)) :))

97762. ragana Kornelija2007-09-27 14:03
ypač jei tu kalbėjimusi vadini tai: 97492., 97516., 97751. verčiau ir su kitais tada nekalbėk :)) :))

97763. raganai K. < archyvaras2007-09-27 14:07
Galiu ir su kitais. Bet pirmiausia - su tavimi.

97764. archyvaras pats sau2007-09-27 14:10
Verčiau kalbėsiuos su mėlynės tekstais. Kad ir su D.Prigovu...

97779. Neo2007-09-27 15:44
Raganai klimaksas užėjo.

97780. archyvaras > Neo2007-09-27 15:55
Ne, nediagnozuosiu. Nedrįsčiau ( beje, per žingsnį buvau nuo ginekologijos -akušerijos studijų). Neo, pasigirsiu: J.Pundzius, Ed. Varpiotas ir R.Benetis geri mano bičiuliai. Gal nevirtau dangoraižiu savigyriaudamas? Beje, klimaksas - rimta permaina, nejuokaukime.

97781. Neo Archyvarui2007-09-27 16:12
Esu tiek atsilikusi, kad nebeprisimenu nė vieno. Lietuvių literatūra nebesidomėjau kurį laiką visai. Galėtum papasakoti apie savo bičiulystes plačiau. Nereikia bijoti sveiko atvirumo. Jį gali kritikuoti ir iškoneveikti tik kokią amžiaus krizę išgyvenančios asmenybės.

97782. ragana Kornelija2007-09-27 16:23
o apskritai ar kuo nors kada nors, be savęs, domėjaisi, Neo? bent jau R. Benečio pavardė girdėta net ir nesidomintiems medicina :)) :)) :))

97783. archyvaras < Neo2007-09-27 16:25
Neo, minimi žmonės - medikai, KMU klinikų profesūra. Ne tamsūs žmonės kultūroje, literatūroje. Šiaip šastelėjau link savo paties neišsipildymo. Chemija pakišo koją mano ketinimams studijuoti mediciną. Beje, dar negaliu pateikti Tau tikslios nuorodos į a.a. V.Daunio ir kun. Č.Kavaliausko laiškus -susirašinėjimą, publikuotą N.Romuvoje. Etaloniniai epistoliarikos pavyzdžiai tie laiškai, bent man.

97785. archyvaras >>>>>>>2007-09-27 16:28
Tau, Neo, - savaime suprantama...

97787. po palme2007-09-27 17:10
archyvarai, tu cia vis karts nuo karto zioplesne pamates bandai anonizmu uzsiimineti, palik ragana ramybej

97788. po palmei nuo archyvaro2007-09-27 17:17
Palikau aš ją ramybėje, po palme, netikras dieve - apsišaukėli.

97789. po palme2007-09-27 17:23
o mieste pristojes vis isryskint norejai, taip lengvai metais kaltinimais, kad net susizaveti galima :)
O tavo sventoji ikvepeja mano asmeniu ypatingai susidomejus ir uzuominas bemetanti :)Kodel jums nepademonstarvus ko nors panasaus viesai, katalikiskumas pridetu special flavor megejams

97794. po palmei nuo archyvaro2007-09-27 17:39
Miestę vien žanriškai/meniškai terūpėjo "atspėti". Tiek tik. Asmens - šiukštu. Man neskaniausia toks aplombas, kai žmogus polpotu, napoleonu ar dievu pasiskelbia. Humoras? Turbūt. Man - nejuokinga. Kiekviename savi niuansai.

97853. po palme2007-09-28 05:38
ka as dabar padarysiu, kad tau mano slapyvardis nepatinka. Pas mus cia kas antras meksikietis Jezus. Ka tada darytum? Kaip tik vienas kaimynas neseniai mire, Jezus Fernandez :).

97871. Neo2007-09-28 11:34
Visiškas degradas, nuolat girtas ar pusgirtis, nebematantis nieko šventa...

97872. Napoleonas2007-09-28 11:43
o man nepatinka, kai manimi skelbiasi

97875. ragana Kornelija2007-09-28 12:35
jooo, po palme labai kaltas dėl to, kad ispanams vardas Jezus - visiškai eilinis vardas. niekšai. o dar katalikai. meksikiečiai irgi tokie patys, ispanakalbiai bjaurybės šventvagiai.

97883. archyvaras2007-09-28 14:19
Šiandien mane vienu metu persmelkė keista klaikuma: kam ir kodėl aš ateinu čia, skaitau, rašinėju, kažkam replikuoju, ginčijuosi, kažką įskaudinu, kažkas - mane...man šitai reikalinga? Vanas, aš ir esu pats sau klaikuma...

97886. Neo Archyvarui2007-09-28 14:25
Nesuprantu aš tavęs. Kodėl klaikuma?

97887. r2007-09-28 14:41
tiksliai ko cia viska archyvuoji?opium dlia naroda- ir cia yra. o musu batiuska i kedainius grizo-surmulys toks pagyvejimas kaime .vakar ziurejau komsomolskaja pravda komedija- kaip kvaisa uzmirsau kad tokiu metu snobo kinas eina- dar buvau erlicko koncerte: lyginu ir neatsidziaugiu-kuris didesnis komikas ar tragikas?

97888. archyvaras > Neo2007-09-28 14:55
Na, toks vidinis jausmas, juslumas kone apčiuopiamas, kai pasibodi savimi - smelkte nusmelkia minutę antrą. Praeina - praėjo jau. Neo, tu nujauti ir žinai, kas padeda - gelbėte gelbsti.

97889. r ( mažoji) < archyvaras2007-09-28 15:00
Viktoras U. - nei toks nei anoks( kaip minėjai Tu), - o Trojos arklys iš Rusijos. Paruoštas ir pavojingas. Onutė J. - ekonomistė!? Komediantė!

97897. po palme2007-09-28 17:57
amen, gerbiamoji neo, sv dvasia pakalbo tavo lupomis. Beje, Jezus Gonzales uzdarytas daboklen uz masinos nuvaryma.

97898. po palme(visiskai slaptai)2007-09-28 18:42
rasau tau, svenciausioji mergele, drebanciom rankelem is trezvilkos. "Ir vel", girdziu tave sakant, "apvylei tu visa tikincia liaudi". Negaliu su tavim labiau nesutikti: Tie kilnus darbai, kuriems buvau skirtas, ir vel liko nenudirbti. Jau buvau bekylas i kova apginti tavo svenciausiajam vardui, taip nedorai isviesintam, kai ragana pakele kelia ir tvojo juo man per veida. Atsibudau cia...bet taves salia nebuvo. o juk sakei mylesi ir iki mirties neapleisi. Nebent buciau ka sumaises vakar, bet tas kunigelis rodes visai tikras, ne koks modernistas paslemekas. Ar galejau patirti didesni skausma. Liudniausia, kad ir archyvaras, juslumo apimtas, ne ka tau gali padeti. kataklizmas vadinasi, visur aplinkui. Matyt magnetiniai laukai tokie. Bet "tu nujauti ir zinai, kas padeda, gelbete gelbsti": Suklupau prie unitazo...ir pasirode man Jezus Gonzalesas, su tokia didele kepure ir atvere man kalejimo vartus ir pasake: Eik ir skelbk eSatenieciams geraja zinia: Jau ateina savaitgalis, eikit visi rinkt grybu. tai pasakes, atsidare konservuotu pupu slovika ir dingo. Ilgai galvojau, ka ta zinia galetu reiksti. Gal kad jau greit pasaulio pabaiga, dingojos man, arba gal mieste vel etery pasirodys. pati zinai, kai viena stalo koja nuluzo, pakisom sv rasta del balanco, tai negalejau pasitikrinti kaip ta zinia suprasti. taip ir rado mane is ryto tie uncvotai kur su uniformom, maldoje paskendusi. va dabar ispirkos reikia, sako. Atsiusk pinigus i Siauliu banka #LTooooooooo1. Jau greit pasimatysim, gal ir archyvaras bus atsigaves, visi trys eisim i rybus.

97903. r2007-09-28 19:24
miskeliko vien kirminu neapgrauzti neaiskus grybai ana sekmadieni pripjovem visa krezi nu bet kai isgirdau kad jei kirmes needa tai nuodas nunesiau prie konteinerio gal kam prireiks bet oras buvo fainas nuotaika irgi.ryt po darbu{be}protisku vaziuosim runkeliuku karvytem taisyt-ir nauda ir sportas

97904. Neo savo ištikimajam riteriui2007-09-28 19:38
Ko toks nuliūdęs, sakalėli? Niekada net nebūčiau pagalvojusi, kad pats gali trezvilkoj atsidurti. Bet matosi, kad vis dėlto rankelės dreba ir nelabai atsirokuoji, kur kas... Apie kokią pagalbą kalbi, kilnusis kovotojau? Man jokios pagalbos tikrai nereikia, esu laiminga ir patenkinta, nebent tau jos reikėtų iš trezvilkos išpirkti. Ką gi, bandysiu pasiųsti tau ką sugraibiusi, bet žiūrėk, vėl neatsidurk ten, kur nedera tau, tokiam gerbtinam asmeniui, atsidurti. Kai tik ko prireiks,- siųsk gromatą. Tavo iki mirties Dulsinėja.

97905. R>r:))2007-09-28 20:02
nu tai gal gerus grybus gi išmetei?:))

97907. Neo Rūtai2007-09-28 20:41
Sveika, Rūta. Tarpą nebuvai čia. Kiek supratau, judvi su Cyptypu pažįstamos - vadino tave sriubos? :))

97915. rudra > po palmei2007-09-28 21:39
Oi numarinsi tu mane pirma laiko, šitaip prijuokinai

97935. po palme(dar slapciau)2007-09-29 07:40
Meregele svenciausioji, kad kartais ir mes nebutumem apkaltinti uzsiimineja lietuviska erotika, juk ta meile ir prieraisumas, trykstas is tavo laiskeliu man, gali daug kam sukelti pavyda. Be to bijau, kad koks nelabasis tavo vidini grozi uzmates taves nuo manes neatmustu. Rasyk, lakstingalele mieliausia, prisidengusi dar kokiu kitokiu slaptazodziu arba savo tikra pavarde, kad nieks nesuprastu, kas esi.
tavo istikimasis riteris

97936. po palme>rudrai2007-09-29 07:42
dekoju savo gerajai fejai ant dviracio uz paskatinimus

97943. R> Neo2007-09-29 09:38
labas, aš irgi visko čia neperskaitau.nemačiau jokių kvietimų ir nepažįstu jokių cyptypų:))kažkur rašiau, kad į sriubos teatrą reiktų nueiti.yra toks kaune.tik nežinau, ar ten tikrai sriubos teatras:)) kažin-kodėl sriubos? gal spektakliai tokie primakaluoti visko-juk į sriubą dedam ir to, ir to ir ano:)) labai gražus oras-tikras nuoširdus rudenėlis:))

98221. katė2007-10-03 19:12
Duoti nacionalinę premiją.

98309. dalgis2007-10-06 09:49
andriusha, andriusha...

98398. tikras lietuvis :-) 2007-10-09 09:27
Neteisinga išvada:sako,kad pradėjo meluoti nuo mažens.Ir tai nėra įmanoma,nes melas yra netiesos sakymas,ko mažas žmogus dar neskiria ir nesupranta.Todėl jis ir nemeluoja,o tiesiog šneka kol kas tik tai,kas ateina į galvą.Jis dar negalvoja.

159363. :) :-) 2009-05-06 12:02
Žemai lenkiuosi

Rodoma versija 179 iš 203 
13:27:21 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba