ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-12-09 nr. 824

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (71) • HANS CARL ARTMANN. Neužgimusi žinia. 90 sapnųKĘSTUTIS LABANAUSKAS. Ginčijimosi konkursas tęsiasiRASA ŽIEMYTĖ. Aštuoniolika-js-. Sekmadienio postilėMARIUS IVAŠKEVIČIUS. Civilizacija „Veržbolovo“ (33) • NIDA VASILIAUSKAITĖ. Atpažinimo schemaDARIUS POCEVIČIUS. Lietuva: muzikos avangardas ir literatūros ariergardasSIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų IIEMILIS MILKEVIČIUS. Pasakojimas apie Adomą ir Ievą (15) • RŪTA BROKERT. Eilės (2) • RŪTA BIRŠTONAITĖ. Oposumo kronikos (2) VALDAS PRUSKUS. Gali nusipirkti viską, visur ir visada (1) • RENATA ŠERELYTĖ. Kinematografiška literatūra: du vienameJŪRATĖ ŠLEKONYTĖ. Paslaptingoji aristokratė šarka (10) • JUOZAS ŠORYS. Šarka krežena (1) • IAN BURUMA. Kelias link BabelioLAIŠKAI (413) •

Turinys

[skaityti komentarus]


HANS CARL ARTMANN. Neužgimusi žinia. 90 sapnų
Vertė Gytis Norvilas
Jei tau sapnuojasi, kad prie tavo namų sukinėjasi raitininkė, šokdama iš balno užmeta pavadžius ant tekančio mėnulio rago, dedasi esanti gražiausiu angelu iš visų Matildų ir dvejodama žvelgia pro pirmo aukšto langą, o už jo tu kiurksai prie stalinės lempos, išsirengia priešais tave ir reikalauja įsileisti į pačią namų židinio šerdį, pasišauna tai padaryti bet kokia kaina, net siūlo už tai nemenką pinigų sumą, tau nelieka nieko kito, labai jau keista mintis, tik atsisakyti patenkinti jos užgaidą, tai išsitrauk pistoletą ir baltam popieriaus lape šūviais išvarpyk skaičių trys.

KĘSTUTIS LABANAUSKAS. Ginčijimosi konkursas tęsiasi
Atsakymas buvusiam kolegai dėl Valdovų rūmų
Prie svarbiausio mūsų valstybingumo simbolio atkūrimo teko eiti iš lėto, etapais, atliekant kruopščius tyrimus ir rengiant ilgas diskusijas. Teko atremti nežiniukų ir karštakošių išpuolius, matyt, dar ir iš šalies pakurstomus imperinių kritikų – kaip čia ta šimtmečiais dusinta Lietuva drįsta ant kojų stotis... Ar ne iš šio šaltinio maitinamas ir mitas apie XIX a. statyto Šliosbergo namo, užlipdyto ant Valdovų rūmų rytų korpuso, didžias menines vertybes? Kiek ten jų yra, tiek jos puikiai galės rasti vietą kituose muziejuose, eksponuojančiuose XIX a. meną.

RASA ŽIEMYTĖ. Aštuoniolika

-js-. Sekmadienio postilė
Dar kitas dalykas, kad šventas įsiūtis dėl bažnytinio kalendoriaus nesilaikymo labai noriai ropščiasi ant altoriaus ir taikosi į pagrindinį vaidmenį didingoje Kalėdų dramoje. Ilgainiui darosi juokinga. Juk negali būti, kad Dievo įsikūnijimo slėpinys galų gale reiškia tik tiek: surask dvidešimt skirtumų tarp dviejų paveikslėlių, tarp mūsų ir jų. Kadangi išorė ir dvasios žmonėms kitąsyk būna pirmiausia, nė nepastebi, kaip pradedi šokti pagal jos dūdelę. O juk niekas dar neįrodė, kad teisingas ritualų išdėstymas laiduoja dangaus palaimą ir malonę.

MARIUS IVAŠKEVIČIUS. Civilizacija „Veržbolovo“
Daugiau nebandysiu skaitytojų kantrybės. Veržbolovo – carinės Rusijos geležinkelio stotis. Milžiniška, reprezentacinė, puošnumu nusileisdavusi tik tuometinės sostinės Peterburgo stočiai, stovėjusi dviejų imperijų – Rusijos ir Vokietijos – pasienyje. Stotis, kurioje atsisveikindavo su Rusija ir į ją sugrįždavo carai, poetai, disidentai ir šiaip eiliniai didžiulės imperijos piliečiai, nepalikę po savo gyvenimo ryškesnio pėdsako, tik tą iš kartos į kartą perduodamą rusišką panieką savo begalinei tėvynei, sumišusią su begaliniu ilgesiu...

NIDA VASILIAUSKAITĖ. Atpažinimo schema
Intelektualai, savaime suprantama, būna dviejų rūšių: tikri ir apsišaukėliai. Labai svarbu nesupainioti (ypač dabar, mūsų neramiais laikais, kai ima ryškėti ardomoji pseudointelektualų veikla), tad jūsų paslaugoms – grakšti, nesudėtinga, didelės taikomosios vertės atpažinimo schema su aiškiai ir paprastai surašytais tiriamo neatpažinto objekto tikrumo ir netikrumo požymiais (ekspertas šioje subtilioje srityje gali būti kiekvienas – tereikia trupučio „gyvenimiškos išminties“ ir įgimto sveiko proto).

DARIUS POCEVIČIUS. Lietuva: muzikos avangardas ir literatûros ariergardas
(Prašalaičio įspūdis)
Pasak kai kurių nebūtin išėjusių kolegų, reikia sakyti tiesą ir tiktai tiesą. Tad iš karto drėbtelsiu esmines ištaras. Pirmoji: su muzika Lietuvoje viskas gerai. Antroji: su literatūra Lietuvoje visiškai nekaip. Ir trumpai paaiškinsiu kodėl.

SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų II
Žydų pasakojimas apie Raudų sieną
Vienas Jeruzalės gyventojas jau 20 metų eina prie Raudų sienos ir ten įteikia savo raštelius Dievui. Taip 20 metų.
Atvažiavę žurnalistai nutarė pasikalbėti su juo apie tai, kaip Dievas atsako į jo prašymus.
– Ko jūs prašote iš ryto?
– Truputį duonos savo šeimai...
– O per pietus?
– Truputį pinigų savo šeimai...
– O vakare?
– Truputį laimės savo šeimai?
– Ir koks jausmas? Ar jūsų prašymai kada išsipildo?
– Na žinot, toks jausmas, kad kalbuosi su siena...

EMILIS MILKEVIČIUS. Pasakojimas apie Adomą ir Ievą
– Adomai, – tarė moteris, – tu privalai kaip nors pavadinti tai, kas su mumis atsitiko.
Jis tylėjo. Mąstė.
– Nes Dievas to nevadins. Arba jo sukurtas žodis bus prakeikimas.
Adomui į galvą atėjo vardas paties Dievo – vardas, kurį šis išvedė iš žodžio būti; jis reiškė Tą, kuris visada yra – atseit buvo dar prieš Adomą. Dabar žmogus mintyse pakeitė jod raides dviem vav, bet skambėjo bjauriai; tada dviem alef.
Ahavah, – pasakė, – bus vadinama tai, kas su mumis atsitiko. Bet aš nežinau, ką reiškia šis žodis.

RŪTA BROKERT. Eilės

  [...]
  karolius granatų ant kaklo,
  veneros kaukę ant veido,
  įsprausti save į drabužį,
  veninio kraujo raudonio –

  „sprogimo būta tylaus,
  įvykio vietoje rasta:

  1. taftos suknelė
  2. kaukė be veido
  3. kaklas
  4. granatų karoliai.“
  [...]


RŪTA BIRŠTONAITĖ. Oposumo kronikos (2)
Trys maloniai senstelėję muzikantai subalansuotai vilki baltais marškiniais ir juodomis kelnėmis. Jų judesiai lengvi ir simpatiškos šypsenos, bet užsispyrimas mušant bongus – nenumaldomas. Oposumas net sukreta. Per kitus kūrinius prie jų prisijungs marimbos ir kiti mušamieji, vargonėliai, minkšti moterų balsai... Kažkur kampe tūnos ir savo muzikinį darbą dirbs Reichas. Tačiau pamatas jau padėtas. Taip, iš pradžių visi kala tą patį per tą patį, kol vieni ima atsilikti, kiti nuklysta savo keliais, o dar kiti įgauna pagreitį. Atsilikėliai vejasi ir aplenkia. Šalikelėje pasirodo paklydėliai ir prisideda prie atsilikėlių. Stabteli pailsėti greičiausieji.

VALDAS PRUSKUS. Gali nusipirkti viską, visur ir visada
Nestandartinis vartojimas taip pat yra vartojimas, kuriam reikia dėmesio ir pagarbos. Būtent nestandartinis vartojimas, kaip ir nestandartinis mąstymas, yra vienintelis priešnuodis ne tik nuo pilkumos, visuotinio sąstingio ir apatijos įsigalėjimo, bet ir nuo pasaulio galingųjų puoselėjamos pagundos per vartojimo standartizavimą standartizuoti ir žmogaus pilietines bei politines nuostatas.

RENATA ŠERELYTĖ. Kinematografiška literatūra: du viename
Vaikų literatūros apžvalga
Jau artėja šv. Kalėdos ir prasideda „stebuklų“ metas, aišku, susijęs su išpardavimais, nuolaidomis ir akcijomis. Tai tarsi kokios epidemijos pradžia – ištari žodį „Kalėdos“, ir (pa)sąmonėje nušvinta netgi ne tvartelis su ėdžiomis, o storas ir raudonas Santa Klausas ir kokakolos butelis. Jie kažkuo labai panašūs – gal dirbtiniu ir, kaip sako gydytojai, nesveiku saldumu?.. Jeigu netrokštate žiūrėti kalėdinės televizijos, kurioje tuomet nors rieškučiomis semk visokių triukų ir nesąmonių, vadinamų stebuklais, tada tinka skaityti literatūrą, kurioje magiškas pasaulis turėtų keisti ir veikti realųjį. Šiam kartui ir prisirinkau tokių knygų – apie magiškus pasaulius. Bet skaitant neapleido mintis, kad Dievas sukūrė pasaulį nedaugžodžiaudamas, o žmogui prireikia baisybės žodžių, kad sukonstruotų savo pasaulėlį, o šisai nuo menkiausio pūstelėjimo gali sugriūti...

JŪRATĖ ŠLEKONYTĖ. Paslaptingoji aristokratė šarka
Dar XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje ir net vėliau Lietuvoje užrašyta sakmių apie raganų lekiojimus pasivertus šarkomis. Raganos tokiu pavidalu skrisdavusios kiton karalystėn į kongresą ar šiaip stebėdavusios žmones (norėdavusios pakenkti). Raganai buvo ne tik pravartu, bet ir būtina pasiversti šarka, galbūt ir ne savo noru. Tai ji turinti atlikti nuo mažumės. Pasakota, esą bandą ganydama raganos duktė piemenims prisakiusi, kad kai atskris šarka, jos nemušti. Vėliau sugrįžusi mergaitė paaiškinusi, kad taip daryti pas juos moką visi, išskyrus vieną samdytą berną. Už tai žmonės visus, išskyrus berną, suėmę ir sudeginę. Įgijusios judraus paukščio pavidalą, raganos viliodavusios vyrus. Keliose sakmėse pasakojama, kad iš Rusijos grįžęs batsiuvys dar ilgai negalėjęs atsiginti nuo jį persekiojusios įsimylėjusios raganos. Šioji pas mylimąjį kas vakarą atskrisdavusi pasivertusi šarka. Taigi pasiversti šarka buvo raganos prerogatyva.

JUOZAS ŠORYS. Šarka krežena
Nužvelgia, ar kokios „mašinkos“ ar radijo, kuris kažkodėl pats nekalba, rankose neturiu, ir išdaužia kelis žodžius: „Je, jei šarka smarkiai šaukoja, lazgatija, tai greitai bus oro permaina. Veizėk, kur suka uodegą... Ir kokiu balsu krežena. Ir garsus, ir tylus, ir prikimęs, ir lyg riešutu būtų užspringusi ir jo neatrytų... Kaip žmogaus. O dėl oro spėjimo... Geriausi prognozininkai – krankliai. Daugiausia skraido po du. Vis surikdami... Kai tik krankliai lekia į šiaurės pusę, bus atšalimas, pūs žvarbus žiemys. Užeis žmogšala. Jei į vakarus – bus lietinga. Ypač kandus šiaurės rytų vėjas – tas, kur pučia nuo Griavos, nuo latvių fermos. Nuo ten, kur seniau tankiai buvo sužėlę šilai, kitų, girdėjau, vadinami viržiais. Grobia toks už kinkų kaip iš pasalų puolantis šuo – tyliai, bet skaudžiai. Iki kaulo“.

IAN BURUMA. Kelias link Babelio
„Sinn und Form“, 2003, Nr. 2. Vertė Vitalijus Šarkovas
Internetas, susiejantis visą pasaulį, laikomas imperialistiniu anglų kalbos bastionu, tačiau iš tiesų jis pamažu virsta visiems atvira elektroninės informacijos priemone, kur žmonės gali vartoti bet kurią kalbą. Negana to, internetas tampa ne tik egzistuojančių, bet ir beveik išnykusių kalbų saugykla. Tik internete dar galime išgirsti retų įrašų Australijos aborigenų kalbomis, tokiomis kaip jiwarli (paskutinis žmogus, kuriam ši kalba buvo gimtoji, mirė 1986 m.). Todėl manau, kad nors visada mėginsime atstatyti Babelio bokštą, jis kaskart bus nugriaunamas.

________________________________
Mieli šatėniečiai!
Visuose Lietuvos paštuose priimama kultūros savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ prenumerata.
Metų prenumeratos kaina – 84 Lt, pusmečio – 42 Lt, ketvirčio – 21 Lt.
Mūsų indeksas 0109.
Prenumeruoti pigiau nei pirkti kioske. Be to, ir 2007 m. interneto svetainėje galėsite perskaityti tik
3 savaitraščio publikacijas.
Metų prenumerata į užsienį kainuoja 276 Lt, 80 eurų arba 100 JAV dolerių.
Užsisakyti galima per įgaliotus asmenis redakcijoje arba paštu atsiųsti čekį redakcijos adresu
VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas“, Mėsinių g. 4, 01133 Vilnius, Lithuania.
Primename, kad jau penktadienį apie 12.30 val. „Šiaurės Atėnus“ galima rasti trijuose Vilniaus
knygynuose: Pilies, Katedros, „Akademinė knyga“.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


69571. snobas2006-12-07 10:40
Tik toks meniu? trys patiekalai.kaip tik tai, ko nereikia. ar per anksti atėjau? tai kam atrakinote turinį?

69597. ragana Kornelija2006-12-07 12:45
o, Rūta Brokert dalyvauja šatėnų diskusijoje apie kaukes ir t.t.

69618. snobas2006-12-07 13:22
Tik nereikia mėlynėje tos teroristės brokert. čečėnė ji ar vokietė iš stassi.

69633. kvailutė2006-12-07 15:32
Jei Nidos V. yra tas pats, kuris puikuojasi delfyje "kaip atpažinti intelektualą", tai labai prašau - nereikia. kaip neintelektualei - visiškai neįdomu. na, bet žinoma, aš ne ta, kuri užsakinėja muziką.

69635. toto2006-12-07 15:56
Na va, infantilioji Nidukė apsijuokė bernardinuose, delfi, tai gal ras prieglobstį "intelektualioje" makulatūroje.

69639. ragana Kornelija2006-12-07 16:30
o tu, Dariau, ne tinginys, ne tinginys... tau raganiškas Kornelijos pripažinimas :))) būtinai perskaitysiu
aišku, man tai kas: dėkit ką norit, aš vis tiek skaitysiu ką noriu. bet įdėkit Pocevičių - bus labai įdomu pasižiūrėti :)) :)) :))

69738. C&P2006-12-08 17:57
O, Poliucijus eis sava pavarde. Linkejimai nuo Castorfo.

69813. cėcė :-) 2006-12-09 15:56
Šiandien sode pamačiau šarką.Ar tik ragana Kornelija nesiruošia mane suvilioti?-pagalvojau.

69820. demaskavimas :-( 2006-12-09 17:49
Demesio! Demesio! Yla islindo is maiso! XXI amziaus sensacija! www.lrytas.lt portale, interviu skiltyje, paciame pirmame straipsnyje, pokalbyje su R.Dikcium be jokiu uzuolanku atskleistos mistiskosios triados CASTOR&POLLUX tapatybes..... Reikejo, zinoma, anksciau, bet ir dabar nevelu jims pazandes pakedenti....

69822. rudra > 8202006-12-09 18:01
Tą "naujieną" tu turbūt paskutinis(ė) išgirdai.

69841. rudrai2006-12-09 21:00
nieko panašaus - AišV`as nežino. Sakė man, kad sužinočiau kas, kai grįš. Kažkoks susireikšminimas jūsų būrelyje sklinda. Drakonas mirė, tegyvuoja drakonas. Beje, jei tai iš lryto parazitų kompanijos (naujas elitas, sena tradicija), tai jam net neįdomu bus kas.

69903. tragedija2006-12-10 10:27
Patikek visi trys broliai kvailuciai atskleisti, lyg egles zalciu karalienes sunus :baobabas, bambukas ir bukas. Kai ant tokio medzio raso...grazu, bet kai patys tokie medziai pradeda rasyti.....siukslynas. Demaskavimas komentaruose po minimo lryto interviu .... Panasu jog cia kazkas is musiskiu trigrasi iterpe.....

69908. Cha!2006-12-10 11:55
Idomu, kaip jie turetu rasyti, jeigu negaletu sleptis po slapyvardziais? Juk SMC`e ar "Suokalbyje" iskart visi rasytojai snukucius sumaltu. Tegul atsiranda toks drasuolis, kuris bjaurias recenzijas rasytu savo vardu!

69945. momo2006-12-10 20:50
Pocevičius, Šimonis ir Kempinskis-Andriušis - trys bekiaušiai. Ypač du pirmieji. Vidurinis - protelio invalidas. Tamposi su sena boba po Suokalbį, nuolat girta kekše, ir demonstruoja savo psichopatijos priepuolius. Matyt, Vysockaitė jų bijo, tad ir spausdina viską, ką tik šie išbezda.

69946. ok2006-12-10 20:51
Vis tiek kas nors tuos tipelius atkals.

69950. toto2006-12-10 21:52
Aš, būdamas C&P pašieptųjų vietoje, būčiau padavęs užsakovą (ŠA redakciją) į teismą. Seniai jau būtų buvę aišku, kas yra kas, kiek tokie malonumai kainuoja ir kas už juos susimoka. Nors... dar ir dabar nevėlu. ("mokytis niekada nevėlu").

69952. momo2006-12-10 22:54
Aš irgi stebiuosi, kaip jų niekas nepadavė į teismą už garbės ir orumo įžeidimą. Ypač Jazukevičiūtė ir Urbonaitė,jos buvo apšmeižtos bjauriausiai. Tikrai laimėtų bylą ir šiai redakcijai tektų išsiskirstyti į visas keturias puses. Gal šie mulkiai to ir siekė, bet naivioji redaktorė nesuprato, ką daro?

69953. xxx2006-12-10 23:02
Įdomu, kaip jautėsi redaktorė, skaitydama šių tipelių liejamas pamazgas? Leidinys tarsi priklauso kultūros sluoksniui, bet užleisti puslapiai padugnėms. Kodėl didžioji kritikė Šerelytė nė neamtelėjo apie psichų trio (svarbu, kad ne ant manęs pilamos pamazgos?)perturbacijas ir frustracijas. Reikėtų Visockaitę trenkti iš redaktorių, jei tokia višta.

69955. snobas2006-12-10 23:02
Ar Šimonis - poetas darius šimonis? jei šis, - labai savitos poezijos autorius. gal prietranka, bet talentingas. talentingesnis už urbonaitę ir jazukevičiūtę. kartu sudėjus.

69956. Snobui2006-12-10 23:19
Tamstai žodis "talentingas" turbūt reiškia tą patį, ką ir "pagiringas". Jei Šimonis savitos poezijos autorius, tuomet snobas yra begemotas. Atsiversk TEKSTUS, pamatysi, kokius šizoidinius niekalus veblena tas Darius Š. Nevykėlis ir tiek.

69957. yyy2006-12-10 23:28
Pacituosiu "savitos poezijos autoriaus" kūrybos: "Išdažysiu kumelę baltai / ir gražiai ji kvepės acetonu / Peršliesiu kuprą delnais / kad priliptų delnai jai prie šono". Nei rimo (šlubuoja kirčiavimo žinios), nei ritmo. Tik infantilo makaulėje gali gimti tookios eilės, o dar didesnis debilas gali jas publikuoti interneto svetainėse.

69958. ragana Kornelija2006-12-11 00:17
momo - šmeižikas: vienas iš jo minimų žmonių CP istorijoje niekuo dėtas, kaip ir tos koneveikiamos moterys - Šimonio ir Pocevičiaus. ir toks dar piktinasi CP rašiniais - į save vertėtų pasižiūrėti. bet esmė greičiausiai yra paprasčiausias pavydas - žmogaus, kuris nesugeba tiek, kiek jo koneveikiamieji, ir jo niekas nespausdina. jis yra tiesiog nugalėtas varžovas, o, kaip sakė CP, "nepripažintas menininkas turi visą moralinę teisę keršyti". taigi momo visiškai pritaria dvyniams.

69959. toto2006-12-11 02:27
Pirmieji laukine neužtarnauta laisve pasinaudojo kvailintojai vagys, įsukę pensininkų karosinimo verslą. Po jų atėjo eilė chamų verslui politikoje. Prasidėjo purvų drabstymo varžybos "kas daugiau išpils". Šiandien, chamizmo euforijoj begelstanti prostitutė žiniasklaida iš paskutiniųjų dar graibo įtakos zoną paliekančias aukas...
O gera buvo tik uždarame literatų tvartelyje. Tyvuliavo šventa ramybė. Savas tarp savų - saugus, - palaimingą pinigo šilumą skleidė Kristaus krauju marinamo mėšlo kvapas. Natūralu, kad nepraėjo nė penki meteliai, kai vieną gražią dieną revoliucinė idėja "nusipelnėme gyventi geriau" apšvietė ir Vingių Jono protą. - Tręšti dirvą, didinti derlingumą, savo išmatomis laistant bergždias likimo brolių kopūsto galvas! O kaip dar kitaip?

Ps. Valdai tribūną - teisi pagal savo taisykles. O kaip dar kitaip laisvas chamas turi diktuoti savo kultūrą?

69960. toto2006-12-11 04:00
Oi, raganaite, sunki, pasirodo, tau buvo pastaroji savaitė. Kur dingo tavo "chi chi cha cha :)) :)) :))"? Nuo tada, kai apsisvaiginai graikiškais birzgalais, vis leki, vis bėgi ir intensyviai ženklini teritoriją. Nepaslysk tik. Begainiodama vištas, nebespėji pasižiūrėt į veidrodį. - Patižo grimas, liūdnos pasekmės. Net bevardei publikai kilo įtarimas, kad priklausai CirP`ukų veislei. Dabar, va, nustatei, kad "momo visiškai pritaria dvyniams". - Komedija, Kornelija, šią diagnozę sėkmingai galėjai prisitaikyt sau, o CirP`ukų atrastą nuosavo chamizmo pateisinimą "nepripažintas menininkas turi visą moralinę teisę keršyti" galėjai pasidėti į Nepripažintų Menininkų charizmų Šiukšliadėžę...

Šią savaitę nesamom ligom apkaltinai Rūtą. Patylėjau. Dabar matau, be reikalo. Sakyk atvirai, kaip jautiesi, gal pasigavai vištų gripą? - Vienas būdingų požymių - jokiu būdu nepripažinti savo klaidų.

69962. ragana Kornelija - toto2006-12-11 08:46
ačiū už rūpestį, toto, bet jaučiuosi gerai :)). o tau gerumo priepuolis jau turbūt praėjo? džiaugiuosi, nes dėl to mane buvo apnikęs nerimas, nė dienos nepraleidau apie tave nepagalvojusi. mano chi chi cha cha niekur nedingo (žr. kitus komentarus), tik kalbėdama su tais, kurie nepagauna JOKIO humoro - nei lengvos pašaipos, nei sarkazmo, savo chi chi pasidedu į kampą kartu su šluota. komedija, toto, yra tai, kad pro grimą nepastebi veido - nors jis vis tiek matyti. na, nenori - ir nežiūri, visiškai sutinku. todėl ir nepastebėjai mano nuo pat pradžių deklaruojamo palankumo CP. bet "zri v korni" - pasakytų toks vienas išminčius :)) :)). jei priklausyti CirP`ukų veislei reiškia būti nepripažintu menininku, tai ir vėl patenki į komediją, nes aš iš tikrųjų nieko nerašau ir nebandau publikuotis, išskyrus Šatėnų internetinį puslapį, kur mane, beje, spausdina :)) :)) :)). bet pretenzijų į kūrėjus neturėjimas netrukdo aktyviai domėtis literatūra, o gal ir būti su kai kuo pažįstama. jei publika bevardė, kaip sakai, tai dar nebūtinai beprotė ir nematanti to, kas akivaizdu :)) :)) :))

69964. snobas2006-12-11 11:01
D.Šimonio rinkinį " Rykštė" skaičiau didžiai mėgaudamasis vaizduotės šėlsmu ir netikėtomis asociacijomis. talentingas. ar jis po C&P slėpėsi- nežinau. visada buvo mūsuose adoruojama jausmingoji poetų kūryba. nuo maironio ir salomėjos - ligi strielkūno ir jazukevičiūtės(imperatorės). vaizduotei ir poetiniam šėlsmui tabu arba ignorate. mat prigimtinis mūsų tautos toks lyriškumas: čia lietuva,čia lietūs lyja.

69970. r2006-12-11 14:21
Dievulėliau, kokia audra vandens stiklinaitėje, jau antra savaitė šiuose komentaruose tik ir mirga C&P, C&P... Išties pavydėtinas populiarumas. Tiedu turbūt žvengia pilvus susiėmę ir jų savimeilė vis auga, vis pučiasi... Gal liaukitės pagaliau, tiek triukšmo dėl nieko.

69992. amigo2006-12-11 19:04
Navakas gavo nac. premija, nera jau kam duot ant Lietuvos...

69995. Kreipinys2006-12-11 20:47
Verciau, gerb. Trejybe, nebeeikite i ta "Suokalbi"... Kartu ten bus jums kartu... Ne karcios nebereikes. Pavojus ten tykos jusu. Juoda kate prabegs pries ieinant jums i rasytoju meka. Tad kitakart pries pildami sh... pagalvosit, ant KO pilat! Juk yla is maiso tai islindo!

69996. isdavikai2006-12-11 20:52
panasu kad Castor&Pollux niekingi likuciai siuo metu bando kritiku laime www.lrytas.lt portale, interviu skiltyje...... tiesa, nekaip sekasi

69997. snobas2006-12-11 21:41
Ir puiku, kad Navakas gavo. negi vien senatviniams marazmatikams? įkvėptai ir filigrantiškai rašo kęstutis n. va, šitai ir gerai: ir jotvingių, ir nac.premiją. o tuo paskirstuomuoju principu bjiauru: kone grafomanas - o premijuotas premija (periferine).

70028. snobui2006-12-12 11:49
Pasivadinai snobu, bet tavo literatūrinis skonis ne tik kad neišrankus, o tiesiog joks. Dievini Šimonį, Navaką. Šimonis bent jau trynė kelnes ir užpakalį universitete, bent kokių dūmelių jam Marcelijus pripūtė, o Navakas -tik tarybinę vidurinę baigęs kvaišelis. Išsilavinimo nebuvimo spragos lenda kaip yla iš maišo jo "raštuose" bobiškuose žurnaluose ir eiliukuose. Abu aptartieji ir yra tikrieji grafomanai. Iš tiesų nėbėra kam Lietuvoj skirti premijų, jei apdovanojami mulkiai.

70029. gaganai Popkornelijai2006-12-12 11:55
Na, kažkokia tu be nuomonės. Pliurziji pagal nuotaiką. Gerai, kad nerašai - tam reikia jėgos, o tu lyg nendrelė siūbuojama vėjo. Taip persigėrusi CP (cepelinų tvaikas blogoje kavinėje), kad neišnyri į platesnes sferas. Tai chi chi, cha cha, tai durnas traktatas "rimtu snukeliu". Na, visai kaip Pocevičiaus Marija.

70032. IP 84.15.68.1492006-12-12 12:02
El. Redakcija: Komentaras panaikintas. Atsiprašome už pavėlavimą.

70033. 70028 < snobas2006-12-12 12:11
Ne tik tendencingas vertintojas esi, bet ir kvailys. jokių univerų nei R. Granauskas, nei W.Folkneris nėra baigę nei pradėję buvo.ar supratai mano žodžius? susidievink save.

70034. snobui2006-12-12 12:24
Tavo įžeidumas - šimoniškai navakiškas. Tau autoritetas ir Granauskas? Na, jis ir Folkneris bent jau gyveno sodriai, jų universitetai buvo kavinės, kekšės, nesantuokiniai vaikai, kelionės, bendravimas su daug skaičiusiais ir atradusiais genijais. Universitetą jiems atstojo du-trys pasirinkti draugai -gyvenimo profesoriai, iš kurių jie susiurbė išmintį. O kas šie? Pakanka pamatyti, su kuo tasosi Šimonis, ir viskas aišku.

70035. IP 84.15.68.1492006-12-12 12:33
El. Readkcija: Komentaras panaikintas. Atsiprašome už pavėlavimą.

70037. 70035 < snobas2006-12-12 12:43
Kam tos apkalbos ir paskalos įdomios? tik jums patiems! esate lėkšti seiliai. kas su kuo nori - su tuo ir tąsosi. kalbate kaip šlykštūs veidmainiai puritonai.

70038. Varis2006-12-12 12:43
Vienintelis tikras snobas Lietuvoje yra Rolandas Rastauskas ir nėr čia ko visokiems kilbukams vadintis snobais.

70039. JO2006-12-12 12:44
Jo, snobai Šatėnuose netgi labai neišrankūs...

70040. tinginės draugė2006-12-12 12:52
Dirbt visi marš.

70041. Į tašką2006-12-12 12:54
Nokautas? Ale koks gnėjas, gražu skaityti. Frazės - kaip iš sexchaumenų repertuaro. "Šlykštūs veidmaniai puritonai", "kaip jums ne gėda", "lėkšti seiliai"... Senmergė iš pedagoginio. Geriau apnuogintum papą, ir tuo viskas būtų pasakyta.

70042. Skaitovė2006-12-12 12:55
Gražiai išverstas Gyčio sakinys...

70045. snobas2006-12-12 13:05
Tai va, ir pasimokykite iš snobų snobo RoRa estetikos ir elegancijos. palangoje arba klaipėdoje. ne apkalbinėjimo ir ne dergimo talentingesnių nei jūs. negavote nacionalinės? apmaudu, bet teisinga. užuojauta tebūnie kaip nokautas.

70047. Snobui2006-12-12 13:50
Dar kartą tebūnie užuojauta Jums, nerandantis ką geresnio skaityti nei Šimonis-Navakas-Granauskas. Nacionalinė - ne išmalda prie Aušros vartų į ištiestą delną... Deja, ji jau dalinama panašiu principu. Pagarbiai - NEPRETENDUOJANTIS Į NACIONALINĘ, patikėkit.

70048. 70047 < snobas2006-12-12 14:15
Randu ir skaitau. o tu nederk viešai tų, kurių nemėgsti ar pavydi kuriems. privačias blevyzgas kalbėk savų siaurame ratelyje . susitapatink su apkalbamais. norėtum, kad ir tave dergtų? na va, tokie pamokslėliai: auk ir bręsk garbingai.gal ir gana būtų?

70050. nemo2006-12-12 14:44
Nezinau kas vertas, kas nevertas nacionalines premijos, nezinau kas ir kokie tekstai pretendavo. Nelyginau. Bet Navakas turi viena bruoza, kuris retai pasitaiko - toki nepiktybini jumoro jausma.

70051. AišV šiaip ir ne šiaip2006-12-12 15:13

Kai du pešasi - trečias laimi (kas nežino šio liaudies priežodžio?):

 •  -- išviso nebeskaito jokios literatūros/poezijos - ar ne laimi skaitytojas?;
 •  -- visiškai nesidomi/nedalyvauja/nerenka save prisiskyrusia valdžia - na didesnio laimėjimo šiais laikais tautai palinkėt neįmanoma
 •  -- ........................... (įrašo studentai savo patirties dimensijas)

Rudra - labas, kaip sekasi, kaip Tave būtų įmanoma pagauti/susitikti, nelabai įsivaizduoju kas tamysta esi - bet reikia čiut čiut.


70052. Snobui+Nemo2006-12-12 16:13
Kodėl tarp savo išrinktųjų neįrašot Šerelytės?

70054. nemo>700522006-12-12 16:53
Kur as teigiau, kad Navakas yra mano isrinktasis? Is ko ji galejau issirinkti, jei pripazinau, kad konkreciai kitu pretendentu nepazystu ir ju kurybos nezinau? Pripazinimas, kad Navakas turi jumoro jausma jau reiskia jo "issirinkima"? Deja ne, sia pastaba padariau lygindamas Navaka ne su kitais "plunksnos broliais", o tiesiog taip, lygindamas su bendru tekstu (kuriuos raso ne tik literatai), kuriuos perskaitau, srautu.

70055. snobas > nemo2006-12-12 17:03
R. Šerelytės novelės - puiku. su romano ir apysakos formomis jinai "nesusitvarko". mano įspūdžiu. kitiems gal ir kitoks įspūdis? taip, Navako ironija ir autoironija subtili, judri ir elegantiškai lengva. netgi rašant apie nereikšmingus įspūdžius, ji " sugyvina" jo tekstus.

70056. Pastaba2006-12-12 17:50
Dabar tik belieka išsiaiškinti, kuris iš mūsų rašytojų, vis šnekėdamas apie K.N. stilių ir eleganciją, naudoja žodį "filigrantiškai" (sakyčiau, su nedidele klaidele - tas pats būtų sakyti ne "Rembo", o koks nors "Rimbaudas"), ir bus labai aišku, kas yra Snobas čia - ir Raimis "litmenyje". Reiktų dėl visa ko ir Kęstutį N. pratestuoti. :)

70057. xX2006-12-12 18:00
Tie trys išsiųsti į savaitės frontą tekstai apsupti kaip kokia vokiečių armija Kursko žiede - iš Vakarų spaudžia Turinio divizija, iš Rytų - Laiškų greitojo reagavimo būrys. Nėra kur slėptis. Apie kontrpuolimą net nesvajojama. Kitais metais Šatėnų fronte irgi nieko naujo? Tai - skaitytojų pergalė ar pralaimėjimas?

70058. snobas2006-12-12 18:06
Filigran//as - juvelyriškai kruopšti metaforų, metonimijų ir eilėdaros (rimų ir ritmikų)kūrimo bei panaudojimo tecnika poezijoje. bet ne vien techniniais dalykais gyva poezija.

70065. Pastaba snobui2006-12-12 19:44
Na, visų pirma filigranas - juvelyrikos, ne literatūros terminas. Visų antra - ne filigranTas, o filigranas.

70066. Pastaba-i < snobas2006-12-12 19:49
Taip, teisus esate. dėkoju už tikslumą. sėkmės.

70070. ivs > xX2006-12-12 20:05
"Mes" ir "Jie" - tai in ir jang. Vieni kituose, kiti vienuose, vieni be kitų, kiti be vienų nė iš vietos. Nei pirmyn, nei atgal. Ir tai yra gera. Sutik!

70080. filigranas2006-12-12 21:36
- XVII a. iš pranc. filigrane, it. filigrana, iš lot. filum+granum - gija+grūdeliai;
- aukso/sidabro/varios gijomis išpildytas ornamentas, ornamentika, sudėtingas/subtilus ažūras (kiauraraštis), ažūru išgaunama išvaizda

70085. miam2006-12-13 01:51
Gal kas nors galėtų papasakoti apie filigranišką moterų ar vyrų jautrumą? Iš anksto dėkoju. Beje, ivs`e 70070, ne jang, o jan, jei jau rašote in.

70086. xX2006-12-13 01:55
yin & yang --- hm. Greičiau yin & ya. Trūksta, trūksta ... ng. Trūksta gerokos dalies tamsiosios materijos. Ją jau aptiko kosmose, bet čia jos stengiasi nepastebėt. Vis bando apsimest, kad jos nėra, bando išprievartaut pasaulį pagal savo supratimą, o pasaulis iš to tik juokiasi. Ne ten kuriamos įtampos, ne tame lygmeny.

70087. Yin & Yang2006-12-13 02:23
陰/阴 & 陽/阳

70089. xX-ui2006-12-13 11:04
Ai, tamsta nusišneki.

70091. iš kino2006-12-13 11:27
ill&young

70092. iš žurnalo kirpykloj2006-12-13 11:29
BAROQUE`N`ROLL

70113. xX2006-12-13 14:20
Bet neblogai nusišnekėkėjau, a? Kai tai vyko, buvo naktis - atkreipk dėmesį į laiką, aštuoniasdešimt devintasai. Buvau ką tik grįžęs iš naktinio tango. Meilė ir prakaitas, dulkės ir peiliai dar vijosi mane. Nuplėšiau savo bevėstančius jausmus nuo kūno, sviedžiau juos į tinklą ir pasislėpiau saugioje tamsoje.

70115. ei,2006-12-13 14:32
Och, kaip gražu - argentinietiškame tango ir aistrų tamsiojoje materijoje.

70119. xX-ui2006-12-13 14:59
Gal susipažįstam, ką?

70133. xX2006-12-13 16:27
Susipažinti galima tik degtukų fabrike. Mane atpažint nesunku - vidinėje palto kišenėje kyšos susuktas patogesnis variantas. Tačiau turiu perspėt - mano patogesnis variantas yra greit užsiliepsnojantis.

70146. kakaka2006-12-13 17:40
nesupratau!!!

70184. xX-ui2006-12-14 10:05
Bene esi pretenduojantis į folkneriškus rašytojus? Ir kokie žiaurumai - "meilė ir prakaitas, dulkės ir peiliai vijosi mane"; "mano patogesnis variantas greit užsiliepsnojantis"... Brr. Drebam.

70191. mieste - xX2006-12-14 11:11
pirmu atveju xX pasirodo kaip striptizo sokejas, o antru kaip teroristas. cia tokios jo kaukes kaip suprantu. ar taip, mielas xXai? ar teisingai pagavau?

Rodoma versija 179 iš 203 
13:27:20 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba