ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-01-21 nr. 781

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (73) • WISŁAWA SZYMBORSKA. Skaityti nebūtinaGARRISON KEILLOR. Šalta mano atostogų tiesaDAIVA TAMOŠAITYTĖ. Lietuva muzikos terapeuto akimis (100) • JŪRATĖ BARANOVA. Emmanuelio Lévino sugrįžimasSIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlėsSIMON REES. Supernova: kita didžiojo britų sprogimo teorija (4) • ANDRIUS MARTINKUS. Aurora, arba Brėkštanti ateities politikos aušraCASTOR&POLLUX. Verba de verbisJONAS MIKELINSKAS. Jūratė prieš JūratęRYTIS RADAVIČIUS. Metų netektisVYTAUTAS P. BLOŽĖ. AristokratasDANIUS ZALIECKAS. Visa teisybė apie Ispanijos apelsinus (3)JESSICA SEIGEL. Liūtas, ragana ir metaforaSu humanitarinių, utilitarinių ir filosofinių mokslų magistru, begalės tarptautinių fekalinių instaliacijų laureatu, gerbiamu TUALETINIU POPIERIUMI kalbasi "Š. A." popieriaus vartotojas Andrius Šiuša. Skrisk, svajone (60) • LAIŠKAI (509) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


WISŁAWA SZYMBORSKA. Skaityti nebūtina
[...] Skaitytojas sukrėstas: kas galėjo tikėtis panašaus finalo iš knygelės, kurios viršelyje ryškiomis spalvomis pavaizduotas namelis ant aptvarstytos kojelės. Kartą susitikime su skaitytojais manęs paklausė, kodėl rašau ne apie grožinės literatūros kūrinius, o apie įvairias parankines ir mokslo populiarinimo knygas. Atsakiau, kad panašios publikacijos paprastai baigiasi nei gerai, nei blogai, tuo jos man ir patinka. Matau, teks keisti požiūrį. Nesu įsitikinusi, kad šiuo metu spaustuvėje negimsta knygelė apie žindomų kūdikių priežiūrą ištikus pasaulio pabaigai.

GARRISON KEILLOR. Šalta mano atostogų tiesa
Norėčiau manyti, kad į neviltį mane varo pareiga per šventes linksmai leisti laiką. Dėl šios priežasties nemėgstu ir vakarėlių – jie yra nelyg koks sąmokslas, kad tam tikrą nustatytą valandą reikia pralinksmėti. O aš to nemoku. Lygiai kaip, žiūrėdamas filmą, nemoku juoktis kartu su už kadro sklindančiu kvatojimu. Naujametiniai vakarėliai yra patys blogiausi – švenčiama tam tikras laiko tarpsnis. Dalyvavau keliuose tokiuose vakarėliuose ir man jie pasirodė beveik bjaurūs – tiesiog didžiulė krūva smarkiai geriančių triukšmingų žmonių atitvertame plote. Atostogos yra panaši prievolė – trūks plyš varyk žaisti golfo. Be to, turiu pripažinti, kad mėgstu savo darbą.

DAIVA TAMOŠAITYTĖ.Lietuva muzikos terapeuto akimis
Bendra išvada būtų tokia: lietuviams reikia kuo greičiau išspręsti viešųjų erdvių fono klausimą, kuris šiuo metu yra barbariškos ir chaotiškos būklės. Galbūt pagaliau kam nors pavyktų Vilniaus (ir ne tik) merą įtikinti, kad liaudies vaišinimas kurtinančiais decibelais aikštėse ugdo kurčiųjų generaciją? Civilizuotos šalys jau įveda griežtus dB apribojimus. Ir dar keletas "Mozarto muzikos poveikio" autoriaus minčių, kurios papildo knygoje ir paskaitose išdėstytas mintis.

JŪRATĖ BARANOVA. Emmanuelio Lévino sugrįžimas
Léviną akivaizdžiai ėmė slėgti kai kurie Vakarų filosofijos bruožai. Ypač čia įsišaknijęs vienio ir totalybės ilgesys. Jis ieškojo tokio vertybinio taško, nuo kurio būtų galima atsispirti prasmės ir dvasios tapatinimui su žinojimu. Toks dvasios redukavimas į žinojimą aukščiausią tašką Vakarų tradicijoje pasiekė Hegelio filosofijoje. Šiuo aspektu Lévinas yra antihėgelininkas ir įsitraukia į filosofų "sukilimą" prieš Hegelį, kurį Danijoje pradėjo Sørenas Kierkegaard’as, Vokietijoje – Friedrichas Nietzsche, Amerikoje – Williamas Jamesas. Tačiau Lévino "antihėgelinio sukilimo" ideologai yra kiek kiti. Pats Lévinas liudija su radikalia totalybės kritika pirmąsyk susidūręs skaitydamas žydų filosofus Franzą Rosenzweigą ir Martiną Buberį. Būtent Buberis dar iki Lévino filosofiškai apmąstė Talmudo tiesą "Visi Izraelyje yra atsakingi vienas už kitą". Lévinas pritarė Buberiui, kad asmenybė yra santykis, kuris steigiasi tik tada, kai kreipiasi į tu. Tai susitikimas kaip įvykis, kai ne atspindi tu, bet susitinka tu. Žmogus yra susitikimas, sakė Buberis. Ir Lévinas jį pakartojo. Tačiau Lévinas ėjo toliau.

SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlės
Balsai, besididžiuojantys mūsų pasiekimais.
– Ei jūs, kikimoros! Mūsų sukčiai eina koja kojon su Europos... O kai kur netgi juos aplenkia...
– Pasvalio klebonas jau atliko vienuolišką atgailą... Daugiau negers su prostitutėmis ir kriminalistais.
– Tikras klebonas gali gert ir su velniu!

SIMON REES. Supernova: kita didžiojo britų sprogimo teorija
Taigi, kaip hermetiškas darinys, "Supernova" yra pagyrimo verta paroda. Aš pats (kaip ir daugelis mano kalbintų žmonių) mielai gėrėjausi joje rodomu puikiu abstrakčiu menu. Tik paskaičius įžanginį katalogo tekstą, labiau įsigilinus į parodos koncepciją, ji ėmė netikėtai sproginėti it jos pavadinimui pasirinktas astralinis kūnas. Sudaryta pasitinkant naująjį tūkstantmetį, pristatanti menininkus ir kūrinius, tapusius XX a. paskutinio dešimtmečio meno sinonimais, paroda visiškai atsiribojo nuo platesnio šio laikotarpio kultūrinio konteksto – o juk tai metas, kai šiuolaikinis britų menas tapo mainstream dalimi, kitaip tariant – tikruoju popkultūros nariu.

ANDRIUS MARTINKUS. Aurora, arba Brėkštanti ateities politikos aušra
"Kas turės milijoną, gyvens; kas neturės – negyvens", – taip arba panašiai kartą pareiškė, ne, ne Uspaskichas (tai dar būtų galima suprasti), o Lietuvos socialdemokratų lyderis Algirdas Brazauskas. Ponas Viktoras kartą irgi neblogai pasakė: "Kai jūs lakstėte į savo mitingus, aš dariau biznį". Arba panašiai. Vienas turtingas socialdemokratas dėsto, kad tik turtingi žmonės turi eiti į Seimą, kitas socialdemokratas, buvęs dutūkstantininkų vadas, tampa konservatoriumi ir iš karto gauna aukštą vietą partijos rinkimų sąraše, o žinomas krikščionis demokratas tampa liberalu ir vienu ištikimiausių Zuoko bičiulių džiaugsmuose ir varguose. Taigi metas prisiminti ideologinius reikalus.

CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Turininga! (Alfonsas Andriuškevičius. (Prieš)paskutiniai eilėraščiai. V.: Apostrofa, 2005.)
A. Andriuškevičius ilgus metus tyrinėjo bei kritikavo Lietuvos ir užsienio dailę, paskui – bac! Išleido pirmąją poezijos knygutę. 33 eilėraščius, kuriuos papuošė rytietiškais gėlių paveikslėliais ir moterų figūromis.

Atrofuota romantika. (Mykolas Karčiauskas. Krikštai. Eilėraščiai. V.: Gimtasis žodis, 2005.)
Vargas tam menininkui, kuris užsisėdi valdininko kėdėje. Vargas mums visiems, nes dabar rašo parlamentarai ir kariai, ministrai ir prostitutės, bankininkai ir banditai.

Vaginos monologai. (Audronė Urbonaitė. Posūkyje – neišlėk. Novelių romanas. V.: Tyto alba, 2005.)
Skaitydamas tam tikras vietas jautiesi taip, tarsi kas nors kėsintųsi paliesti tau atvirą akį. Taip autorė apibūdina nekaltybės atėmimą. Bet vargu ar išsigimęs mūsų skaitytojas lieka sukrėstas ir nucielkintas. Jis greičiausiai laukia seksualinių perversijų, ir tiek. Ir nesulaukia. Keista, bet kuriančios moterys nejaučia ribos. Nejaučia, kur prasideda "neskanu". Jos sugeba tik gaminti stilizuotą kičą arba kristi tiesiai į antimeno bedugnę. Tačiau toks vaginalinis gargaliavimas turi ir vieną gerą bruožą – visokie pikantiški vaizdeliai ar iškrypimų laukimas nesveikai traukia knygą užbaigti skaityti.

JONAS MIKELINSKAS. Jūratė prieš Jūratę (Polemika)
Visa tai tebūnie lyrinis nukrypimas. O visai ne lyrinis nukrypimas yra, kai J. Baranova teigia: "Supratau tai (turima galvoj jos klaida polemikoje su Leonidu Donskiu – J. M.) perskaičiusi Sprindytės "Rudens skaitinius". Jie, ko gero, simptomiški. Lietuvos kultūra kol kas dar ginasi nuo individo".
Čia jau nebe lyrinis nukrypimas, o, ko gero, net apmaudus nesusipratimas, jeigu ne sąmoningas faktų ignoravimas. Juk kas bent kiek geriau yra susipažinęs su Jūratės Sprindytės kritikos straipsniais ir konkrečiai su minėtais "Rudens skaitiniais", vargu ar išdrįs pasakyti, kad ji įsitikinusi, jog lietuvių literatūrai ne pakeliui su detalesniu individo pavaizdavimu. [...]

RYTIS RADAVIČIUS. Metų netektis
Skaitydamas šią knygą, keletą kartų beveik nesąmoningai pasitikslinau veiksmo laiką ir kaskart nustebdavau, kad tai septintasis dešimtmetis. Išskyrus kelias nelabai reikšmingas technines ir etines detales, veiksmo laikas lieka neapibrėžtas. Ir tai tik sustiprina pagrindiniam veikėjui rodomų istorinių spektaklių įspūdį. Po kelerių metų perskaičiau "Magą" lietuviškai. Laukiau nusivylimo, bet nusivyliau tik vidutinišku vertimu, iš realaus gyvenimo ištraukiančio pasakojimo įtaiga nesusilpnėjo. Vėl kelias savaites gyvenau toje Graikijos saloje ir slapstydamasis už medžių išgyvenau netikėtus veiksmo tramplinus, nuo kurių atsispyrus apsiverčia pilvo turinys. Tai, kad "Magas" buvo brangiausia knyga pačiam Fowlesui, rodo įdomus faktas – praėjus vienuolikai metų nuo pirmojo leidimo, jis knygą pataisė, perrašė ir papildė kai kuriuos skyrius.

VYTAUTAS P. BLOŽĖ. Aristokratas
gilų gilų šulinį nebegyvenamų, nugriautų
vienuolynų kieme, atsitrenkinėju
kakta į sienas, kaip plokščias akmenukas
(mokamai sviestas) į kalnų ežero (šalia
[...]


DANIUS ZALIECKAS. Visa teisybė apie Ispanijos apelsinus (3)
Kai su Virgiu nuvažiuojame į Alsirą, visada užsukame į parduotuvę, kurios šeimininkė – Larisa, rusė iš Palangos. Čia gali nusipirkti lietuviško alaus ir lietuviškų grikių. Pas Larisą susipažinome su jos nuomininku Hasanu – 58 metų gruzinu, jūrininku, laivo kapitono padėjėju. Prieš keletą metų jo laivas buvo remontuojamas Ispanijoje, tačiau per techninę apžiūrą pripažintas netinkamu ir nurašytas. Hasanas pasilikęs laukti kito laivo, tebelaukiąs iki šiol. Šeimai pranešinėja, kad jo senasis laivas vis dar remontuojamas, ir nė žodžio apie tai, kad skina mandarinus. Šeima šito nesuprasianti; Gruzijoje mandarinų – kiek nori, važiuok namo ir skink sau. Praėjusį sezoną Hasanas dirbo Aikos brigadoje, tačiau ten – vien jaunimas, vyresniam žmogui nėra su kuo pasikalbėti. Žodis po žodžio – susidraugavo su nuolat pas Larisą užsukančiu Virgiu.

JESSICA SEIGEL. Liūtas, ragana ir metafora
Žiūrint šį filmą, greta manęs sėdintis septynmetis tarė: "Kaip baisu". Buvo išties baisu, kai Baltoji Ragana nužudė liūtą Aslaną, o šis mirė, kad išgelbėtų bjaurųjį Edmundą, prieš prisikeldamas, kad padėtų jam ir jo giminaičiams įveikti blogį. Tačiau dar baisiau yra tai, kad suaugusieji šį pasakojimą sumenkina iki vieno – savojo supratimo. Viena ginčininkų pusė teigia, kad pasakojime įžvelgti Jėzaus asmenį yra nerimta ir trivialu, kita pusė tvirtina, kad liūtas besąlygiškai yra Jėzus, o pats pasakojimas sumanytas prozelitizmo sumetimais. Abi pusės klysta.

Su humanitarinių, utilitarinių ir filosofinių mokslų magistru, begalės tarptautinių fekalinių instaliacijų laureatu, gerbiamu TUALETINIU POPIERIUMI kalbasi "Š. A." popieriaus vartotojas Andrius Šiuša. Skrisk, svajone
– Kas jūs?
– Dabita. Kad ir kokia kukli būtų sanitarinės priemonės paskirtis, ji, kaip ir visokia kitokia buitinė prekė, turi būti akiai maloni. Ant manęs, to šiuolaikinio tabula rasa papiruso, ant to, kuris kuo švelnesnis ir brangesnis, paprastai įspaustas koks neįmantrus ornamentas – gal šiaurietiškos runos, gal musulmoniškos makramė, o gal net civilizuoto pasaulio įžymybių veidai... Tai būtina tam, kad, be tam tikrų utilitarinių funkcijų, išvynioję ritinį dar gautumėt ir estetinį pasitenkinimą ar mokslinę informaciją.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


50803. murzeryte2006-01-21 20:47
Szymborska, Martinku (uzplepa pacanas mesidziu)ir ta durneli USA mozarta.

50810. ežeras2006-01-21 21:53
"GARRISON KEILLOR. Šalta mano atostogų tiesa ... nemėgstu ir vakarėlių – jie yra nelyg koks sąmokslas, kad tam tikrą nustatytą valandą reikia pralinksmėti. O aš to nemoku." o, pagaliau radau bendraminti(te?),tik as einu toliau ir sakau: net jei ir mokeciau to nedaryciau.

50811. IVS2006-01-21 22:26
O man galima į tavo bendraminčių būrelį? Pasiimtume dar Nebą. Sėdėtume sau liūdnai ir būtų mums gera.

50831. ežeras-ivs2006-01-22 08:00
su malonumu, ivs, pabuciau tame burelyje,tik zinau, kad mano tiesmukiskumas tave (kaip ir kitus) greit nuvargintu. o del liudesio kiti reikalai: niekaip nesuprantu kaip galima buti progiskai/kalendoriskai linksmam ir svest arba progiskai/kalendoriskai liudet.

50832. IVS2006-01-22 08:04
Tu tik žiūrėk, kad mano tiesmukiškumas tavęs pirmo nepribaigtų. O su tom proginėm nuotaikom tai tikras vargas. Mana labai patiko Jonas Mekas savo Nervuotuose dienoraščiuose aprašęs save linksmą, liūdną giesmę traukiantį. Tą citatą turiu po paduška pasidėjus, bet Šatėnams jau daviau paskaityti.

50833. Magistras2006-01-22 10:33
Radavičiau, man patinka "Magas" kokiame jis bebūtų vertime, net it tuteišių kalboj. Ir "Juodmedžio bokštas", "Enigma" ir kt. Deja, Fowles jau amžinatilsį. Ačiū jam už gerą literatūrą

50840. m - ivs2006-01-22 12:03
bendraminciai tupes ant ledo ir tyles nes bus jau susipyke. o ezeras meskerios iskises iltis.

50846. miestiete2006-01-22 12:52
kaip jums neatejo i galva manes pasikviesti. man linksma vos pamatau kita zmogu.

50865. deja2006-01-22 19:31
Pasirinkti patys pilkiausi textai.

50874. Pseudas2006-01-22 22:07
Dabar suprantu, kas tas Castor and Pollux. Reiks paskaityt, jei jau su manim lygina, bet...Paryžiuj LS kioskų nematyti...atsiųskit kas į meilą pdf`u, a?

50903. antoškinui2006-01-23 18:27
Tik nereikia ašarų. Čia vieno žliumbos gana. Ans vis šaukia "mane trina, mane trina!" (gyvenimas jį trina, jeibogu.)Menu, prieš kelerius metus el. redakcija žaidė su vienu dėde, va ten buvo žiaurus reikalas...Tyčia nukirpdavo dėdės komentarų uodegas (paskutinį žodį ar sakinį). Ans šaukė "kur mano paskutinis žodis, grąžinkit paskutinį sakinį!" Visai kaip Gogolio personažas, kuris vijosi pabėgusią nosį.
p.s. Parašytum savo nuomonę apie castorpoliuksėlį. Prieškalėdiniame el.numeryje rasi jo recenzijūkštes.

50916. neiškenčiau , blyn (taip vadinami žliumbiantis)2006-01-23 23:19
išdegink akutes visagali dar kačiukui su cigarete, kaip mačiau Totorių kieme kur egzistavo tuo metu ruskoiazyčnoje naselenije (visagalė iš leningrado). Su didesniu istoriniu efektu prisimins tave - išgama, kurie šiuo metu dar neturi žodžio, kaip aš tada kuklus lietuviukas prieš tas storas bobas ir jų karandašus kaukiančius ("kamu iščio ščo to nenravitsa - slyšu reviot"). Man pvz. tas kiemas yra šlykštus iki šiol nors ir alf`o melžėjai (gudresni fondistai už tave) ten išgražino.

.. kiek jau nuraminai tokių kniaukiančių laisvųjų bejėgių (nennorinčių priklausyti jokiam klanui - prigimtis tokia) kačiukų.

..gal nueik, pas psichoterapeutą - aš jau katinas, optimistas truputi - akys jau užgijo. Arba realiai išrauk liežuvį kokiam gyviui - gal ŽMONĖM NENORĖSI.

50921. AišV dar plius tajam isterikui (dabar pseudui berods)2006-01-24 01:06
. tiesa, dar - etiška galvoju, nes esi labai jau savimyla, pridurti. Antoške, esi kaip varna - nelankstus, nekūrybingas - isteriškas (žiaurus žodžiais kai kam), minintis persidirbusį Rastenį veltui, - gailiai atrodo ir mokslinio komunizmo tomais ar kalbų mokėjimu kotiruojantis tik tokią nomenklatūrščikę abr sužavėsintis. Bet šiaip faina, kad egzistuoji - nors mentalas provincialesnis nei varnos (kaunas gimė kaimu - ir mirs kaip kaimas) - egzistuoji ir rašai. O kad esu durnas tavojoj gradacijos - tai jau ne mano problema, o jūsų, mamyčių sūnelių, - nes tokiom sąlygom kaip aš jūsų IQ kumyrai būtų dar durnesni. ir dar tiksi ritmiška dinamika - o pas jus dvokiantis vanduo tik - nulis. Iki egiptiečiai - gražūs liks tie, kurie neturi valdžios deginti cigarete akutes.

50925. abr nuoširdžiai gailisi parašiusi repliką 509032006-01-24 11:43
Neteisingai mane supratot. El redakcija per daug humaniška, štai bėda: su psykais žaidžia terliojasi, tikėdamasi paprotinti. Psykų komentarus derėtų trinti povaliai, ne tik nukirpinėti komentarų uodegas. Psykai žaidimo, t.y. subtilių užuominų nesuprato ir nesupras.
Artūrai iš Vilniaus, ar žinai, kaip atskirt, ką trint, o ko nebūtina? Pats neįstengsi užsičiaupt, kiek bežadėtum. Grįši ir toliau kiaulinsi savo "įžeidėjams" . Anonimiškai. O aš įstengiu savo valia užsičiaupt. Tuo ir skiriamės. Todėl manęs ir netrina, net kai reikėtų. Kartą paprašiau - nubaudė, neištrynė.
Kviečiu tave, gerbiamas Artūrai iš Vilniaus,į garbingą dvikovą: abu tylim, katras pirmas prasižios, iškrenta iš komentuoklių suvisam. Neprasižiosiu, kol tu nesucypsi. Nebent mano nicku pasirašytum, kaip sykį Korros nicku pasirašei, tikėdamasis ją apšmeižti. Pameni? Gal nurodyt komentaro numerį? Galvoji, nesupratom? Ir Zeta suprato, ir IVS. Manai, gali lituaniste apsimest? Tik tu nesupratai, džiūgavai mus "išdūręs", dar pabarei Korrą už tai, ką pats apie mus parašei. Šitokiu būdu tikėjaisi prisivizginti prie "kolektyvo"? Galiu nurodyt komentarą. El, redakcija atidengs abu TAVO komentarus, ir išlys yla iš maišo. Padla esi, Artūrai iš Vilniaus, štai bėda. Kuklus lietuviukas. Ir nemėgink slėptis po naujais nickais ar iš kitų kompų komentarus siųst. Tu nepakartojamas, o žavesio, hmhm, nicku nepridengsi.

50929. mieste abrei2006-01-24 12:34
kodel jus taip nervinates jeigu zinote kad menulio asis tuoj atsis arba atsys? viena diena bus plius trisdesimt o kita - minus? ir niekas nebetures jokios reiksmes. tas zmogus aisv kuris rasineja yra nelaimingas. as taip manau.

50934. miestiete2006-01-24 14:04
bus jums "bad moon rising. troubles on my way." kas pasakys kas taip dainavo? lazinuosi kad niekas.

50936. CCR2006-01-24 14:11
Hope you got your things together. Hope you are quite prepared to die.

50937. m2006-01-24 14:15
gerai kad nesilazinau is lito.

50946. dalgis2006-01-24 17:20
... I see earthquakes and lightning. I see bad times today.

50947. Pseudas2006-01-24 17:22
Ateinu taikus ir be ginklų (be ostijos trupinėlių, be šventojo vardo, kuris mirė lygiai apie 11 val. spalio 14 vakarą sulaukęs metukų. Amen). Aš lygus jums, aš jūsų brolis, mes vieno kraujo, kad ir kaip skaudu man tai pripažinti. Prie reikalo.

Kastratopoliucijaus recenzijos (ar tiksliau, skurdūs jų ekscerptai) mane sudomino, bet nesužavėjo. Žinoma, nėra nemalonu šatėnų kloakoje atrasti sužybsint savo genijaus atšvaitą, bent blankų savo talento šešėliuką, deja, bet C&P į daugiau ir netraukia. Too shallow. Pasigedau rimto vartymo, noro supisti autorių iki kraujo, bet ne asmeniškai (oh no, tai būtų pasibiaurėtina) - o būtent parodyti kūrybos lėkštumą, sunaikinti viską, kas turi bent menkiausią netikrumo, negenialumo priemaišą (Fu). Tuo tarpu man susidarė įsūdis, kad tose rec. tik spardoma į šikną tam, kas negali atsigręžti ir duoti atgal. Aha, maždaug taip. Manau, kad C&P pasikeis, bet pokytis turės būti kokybinis, nes leksika jau nieko nenustebinsi.

AišV, klausyk, išmok lietuvių k., gerai? Tas tavo wilenskas parlance, ta tavo punktuacija (ona že skyryba): jetau...brūkšneliai, taškai pastraipos pradžioj...sakiniai, "mintys" lipančios viena ant kitos tarsi reikšdamos, ko tau labiausiai gyvenime trūksta....tie tavo užmušantys viražai, paskui kuriuos jau pats nebespėji ir nežinai, ar verkt dėl savo ligos, ar ja didžiuotis (dilema suprantama: juk dalis idiotų vis dar mano, kad šizofrenija - vienintelis genialumo simptomas). Apskritai, tau iki varnos ir kt. stiliaus dar milijonas šviesmečių, tad...nešik ant skrendančių aukščiau - pasekmės by default būna liūdnos (kas suprastum - cf. myžimas prieš vėją).

50959. IVS2006-01-24 19:45
Nu bravo, Pseudai. Bravo, kaip ir tada, kai buvai Don Kichotas.

50960. IVS2006-01-24 19:46
Abre, aš protestuoju prieš tavo iškritimą iš komentuoklių suvisam. Jau tada geriau aš išeinu.

50964. wda :-( 2006-01-24 20:33
dawdddddddddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaasssssssssssssssssssssssssssssdddddddddddddaw g hio hbibhxdgo cnxmcvbndfubn dfjbdnfbj nfjbn jn fngfb g gjdng jgjg gmdg

50967. m - ivs2006-01-24 20:52
supratote ivs? jusu siauri takeliai i dezute ir kulkos suvis fitfit atrodo apgailetinai pries situos ornamentus.

50968. IVS > m2006-01-24 20:56
Manau, kad tai kitokios sąmonės bandymas užmegzti kontaktą.

50970. m - ivs2006-01-24 21:00
gal mes nepastebejome kaip atsijo ar atsyjo menulio asis ir keiciasi kai kuriu gyventoju samone. o gal tai ateiviai. beje, pas mus blynukai sivakar.

50972. mieste2006-01-24 21:03
kai kepu blynus, namiskiai klausia kodel visame bute tvyro miglele. sakau, kad tai pagoniu dievas Blynius. ir visiems smagu. is tiesu reiktu gero garu istraukejo virtuveje.

50978. ivsa - miestei2006-01-24 21:13
Buvo man biblės Spec fonduose į nagus pakliuvus tokia knygelė, kurioje susipažinau su Pyrage, kuri nemėgsta, kai ja nepasitiki ir darinėji duchovkės dureles. Tada ji sugįžta ir pyragas suzmenga. dar ten buvo kažkoks Pypkius, kuris sėdėdavo medyje, kai tu eidavai susivėlinęs tamsiu mišku namo ir staiga nudundėdavo klausimas: Rūkai? Jei žmogus išsigąsta ir sako neeeaa, tai kaip mat pasiskleidžia Rūkas ir žmogus klaidžioja visą naktį. O jei žmogus sako, kad ir drebančiu balseliu rrruk...ruk...rūkau, tai Pypkius, ar koks jo ten vardas, numetą jam šiaudų kūlelį, kuris virsta tabaku ir niekad nesibaigia. Žmogus prisikemša tabokinę, visu vaišina ir pats rūkau sau patenkintas. Negana to, kelią namo lengvai randa :)

50979. ivsa2006-01-24 21:15
Ech. Skubos darbą velnias neša. Tikiuosi nenušė esmės..

50981. m2006-01-24 21:19
mano megstamiausios pasakos kai skaitydavau vaikams. "suzeistas vejas", "mociutes pasakos" ir dar. apie keista pasauli.

51036. m2006-01-25 16:00
nemegstu sitaip ilgai kaboti paskutine. atrodo kad nieks su tavim nebesneka.

51044. pasi2006-01-25 18:25
..tai tik atrodo...

51049. Solveiga2006-01-25 19:48
pritariu...

51052. zeta2006-01-25 20:36
Mhm.

51053. IVS2006-01-25 20:36
Kad jau yra kas klauso, tai pasakysiu, kad pykstu, pykstu, pykstu.

51054. IVS2006-01-25 20:38
O! Zeta iš banginio pilvo. Matyt ir ten jau yra internetas. Priom.

51056. Solveiga>IVS2006-01-25 20:46
Kad jau "pasigyrete", tai gal galima paklausti kodel?

51057. IVS2006-01-25 20:49
Ne. Nepykstu. Tik apmaudu, nes kažkas panaudojo mano kredito kortelę. Nukniso informaciją ir pabandė pirkti kažką, bet pas mus čia griežtai. Rytą suskambėjo telefonas ir paklausė, pirkau aš ten kažką ar nepirkau. Nepirkau. Sakė suseks ir nagus nukapos. Pasirodo, tikrai yra vagių visokių. Važiuoju skaniai pavalgyti.

51058. IVS2006-01-25 20:51
Parašykite man visokių guodžiančių istorijų. Na, kad pasaulis gražus ir visa kita.

51060. Solveiga2006-01-25 21:05
Tik nesugalvokite suvalgyti savo apmaudo.

51069. m - pasi2006-01-25 22:48
snopuoti i pakausi neuztenka. norisi isgirsti gyva zmogaus zodi.

51070. m - ivs2006-01-25 22:51
idomu ka tas vagisius pirko? tikiuosi ne maximos surelius sokoladinius.

51072. m - ivs2006-01-25 22:59
pasaulis is tiesu grazus kai pasiziuri rusiskas zinias. omske buvo ziaurus saltis. senukas zilagalvis vaiksto su vailokais ant kilimo namuose, rodo i termometra - kokia zema temperatura. termometras gitaros pavidalo. omske zmones vaiksto apsimuturiave iki ausu pro dideli dideli pminkla - pjuvi ir kiautuva, bet vistiek labai salta. tai turetu jus pamokyti, ivs, kad zenklai ir simboliai ne visagaliai.

51077. pasi > m2006-01-26 00:34
...kad nelabai turiu ka pasakyt siame kontekste. Ne todel,kad nenoreciau. Tiesiog, hm... na... gal tokia nuotaika. Paklausymo.

51078. pasi > IVS2006-01-26 00:35
Pirkite shredder`i. Visus kvitus rinkite, niekur nepalikite, neskite namo, drozkite, ir drozles sudeginkite. Internete pirkite atsargiai.

51079. IVS2006-01-26 01:34
Sveiki. Jau pavalgiau, bet nesmagumas laikosi, kaip ta temperatūra, kur miestė niekaip negalėjo numušti. Visus kvitus tarkuoju alei vieno. Internete perku atsargiai. Na. Piršų galiukais spaudau klaviatūrą, bet šviesos negesinu. Ką reiškia "pirkite internete atsargiai"? O vagis pirko kažką iš computer software, lygtai. Bet man įdomu, kodėl jie iš kart žinojo, kad tai įtartina ir skambino to verify. Tai, jeigu buvo įtartina, tai ko nečiupo už karšėnės įvykio vietoje?

51082. IVS2006-01-26 06:51
Visgi pjūvis ir kiautuvas turbūt moderni skulptūra. Gal kokio Pico Pablasso.

51083. IVS2006-01-26 07:14
Viskas čia per tą atsijusį ar atsyjusį Mėnulį. Negana to dar magnetiniai poliai keičiasi vietomis. Iš pradžių nueina skylėm: teigimam atsiranda neigiamų skylių ir atvirkščiai. Paskui tik flip-flop ir jau atbulai - Šiaurė Pietuose, o Pietūs - Šiaurėje. Jums gerai, jūs keliuose sukinėjat vairą kairėn-dešinėn, o amerikonams bus riesta, nes anų visos nuorodos Sauth-North, West-East. Beveik visose mašinose yra kompasai. Ot bus! Ratais sukinės - namų neras. Bet ir migruojantiems paukščiams negerai. Tie irgi turi kompasus prariję.

51084. IVS2006-01-26 07:36
Suskaičiavau ant pirštų, kiek dar miegosite? O atsibudę vėl tylėsite? Ateis zeta su bulkutėm - nėr ką skaityt. Taip ir spoksosim visi į mėlyną skylę, lyg Bilas Geitas niekada nieko nebūtų išradęs. Ot girdėjau, kai išrado televeizorių, tai iš pradžių rodė tik "lentelę". Juodai baltą. Ir ta lentele visi labai džiaugėsi. Pirko televizorius ir žiūrėjo lentelę. Jei neklystu, ją rodydavo vieną valandą, kažkur po vakarienės. Šeima susirinkdavo ir žiūrėdavo. Nes tai buvo Moksloo Pasiekimas. Stebuklas. Vaizdo perdavimas per atstumą. Mokėjo žmonės džiaugtis.

51093. m - ivs2006-01-26 12:10
kujis ir pjautuvas, atsisriubavusi moteriske. jau pamirsote kur gyvenote.

51094. m - pasi2006-01-26 12:11
na tai jau klausote? pastatete ausis irgi gauruotas?

51098. m - ivs2006-01-26 12:22
kiek ant pirstu beskaiciuotumete, septinta nieks neatsikels. tai yra priesinga zmogaus fiziologijai. nebent pastininkai ir daktarai. ir kiemsargiai. musu gatves kiemsarge yra buvusi irkluotoja, rinktines nare. jai sluoti yra vienas juokas.

51110. e2006-01-26 16:12
pastininkai ir daktarai.ir kiemsargiai....ir ezerai.

51111. e2006-01-26 16:22
51110.- cia tik tam ,kad tu viena ilgai nekabetum:).

51118. m - e2006-01-26 19:55
negaliu net padekoti nes vel busiu paskutine.

51121. vasi2006-01-26 22:13
stojuosi į eilę už jūsų.

51128. pasi > m2006-01-26 22:47
uzkliuvo jums tie isivaizduoti gaurai. Kad jau jie Jums taip rupi, gal tureciau isvardint tas kelias vieteles, kurios gauruotos nebuna? Pradedu: liezuvis, pirstu galai...

51150. m - pasi2006-01-27 11:19
neuzkliuvo, as tiesiog groziuosi. bet jeigu norite buti glotnus ir ruzavas, gerai, bukite sau.

51159. pasi > m2006-01-27 12:59
aciu.

51195. m - pasi2006-01-27 20:40
padai, virsugalvis. atsiprasau, negaliu susilaikyti.

51200. pasi > m2006-01-27 21:00
paskutinis netinka. Dar ne. Yra kitu alternatyvu...

51210. m - pasi2006-01-27 22:30
stai kruopele prie kruopeles ir deliojasi mozaika jusu portreto.

51224. Solveiga>m2006-01-28 01:54
O man pasirode, kad nurenginejate..:)

51230. m - sol2006-01-28 10:56
pro plysiuka ziurejote?

51349. sol>m2006-01-29 19:07
Nea..

51376. m - sol2006-01-29 22:38
ka ne. aisku kad taip.

51380. sol>m2006-01-29 23:24
Provokuojate..?

Rodoma versija 180 iš 204 
13:27:16 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba