ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-03-04 nr. 787

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (55) • REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Švytintis trūnėsis (16) • Karikatūrų karas (1) • -gk-. Sekmadienio postilėSu danų kino režisieriumi LARSU VON TRIERU kalbasi Januszas Wróblewskis. Laisvė nereiškia niekoPAULIUS SAUDARGAS. "Darbiečio kodas": milijardų dalybų dramaVALDAS GEDGAUDAS. Tik ji viena – tiktai naktisSIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlėsRENATA DUBINSKAITĖ. Apie Joną Meką kartu su juoPAUL ÉLUARD. Iš rinkinio "Vaisingos akys"CASTOR&POLLUX. Verba de verbisJŪRATĖ BARANOVA. Kodėl skaitytojai renkasi Jurgą Ivanauskaitę? (2) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Lietuvos skersvėjai prisiliečia (4) • VYTENIS ALMONAITIS, JUNONA ALMONAITIENĖ. Kaltinėnų apylinkių dievkalniai ir milžinkalniai (12) • JANINA BIELINIENĖ. Knygos dvynėsVYTAUTAS LANDSBERGIS. PoezijaLAIŠKAI (416) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Švytintis trūnėsis
Brangus, mielas, švytintis trūnėsis... Naktį, kai visas pasaulis nugrimzta į sutemas, kai darosi be galo graudu, o sielą apima neįveikiamas ilgesys, ji išsitraukia iš palovės trūnėsį ir gėrisi jo blausiu švytėjimu. Ir pagalys tarytum atgyja. Skleidžia savo malonią šviesą, tarytum bendrauja, prašosi įsileidžiamas į širdį. Gera jį turėti šalia, gera į jį žiūrėti, liesti jį, glostyti. Pats švelniausias pagalys pasaulyje. Pasiguldo jį šalia savęs, kartais ir užmiega kartu. Ji taip man ir sakė: užmiegame abu. Tas žodis mano sąmonėje įsispaudė kursyvu.

Karikatūrų karas
Karikatūrų karas – tai galbūt prasidėjęs Vakarų karas su savo mąstymo stiliumi. Gerai viską apsvarsčius, galima padaryti išvadą, kad pastaruosius įvykius, vienaip ar kitaip parodančius islamo įsitraukimą į pasaulinę politiką ir šio įsitraukimo mastą, galima tik sveikinti. Vakarų pasaulis įkliuvo į savo paties "tolerantiškumo" žabangas, o "pasaulinis terorizmas" – tai tik jo pasekmė. Pats prigimdęs pabaisų, dabar bando lyg kovoti su jomis, lyg susigyventi. Nors, ačiū Dievui, pastarųjų savaičių įvykiai nėra labai kruvini, jie vis dėlto turi atverti akis tiems, kuriuos tiesiogiai liečia ir kurie dar neprarado gebėjimo matyti ir analizuoti nemalonius dalykus, parodydami jiems, iš kur šiandien kyla pavojus Europai. Tačiau galbūt dar svarbiau tai, kad šie įvykiai neįtikėtinai įtikinamai parodė visiems, kaip neatskiriamai Vakarų galia susijusi su jų silpnybe. Pasinaudodami pamatine vakarietiška vertybe – žodžio laisve, vidiniai valstybės priešai, dangstydamiesi daugiakultūriškumo ir tolerantiškumo idėjomis, įsijautę pjauna šaką, ant kurios sėdi ir jie patys, ir, deja, daugybė niekuo nekaltų žmonių.

-gk-. Sekmadienio postilė
Labai trumpas sekmadienio žodelis. Tilptų į porą SMS. Net keista, kad toks glaustas pranešimas bus perskaitytas bažnyčioje sekmadienį. Tarsi kokiam Hemingwayaus tekste – nėra net būdvardžių, vien oficiali informacija. Maždaug – ELTA, BNS ir "Reuters" praneša, kad prisiartino Dievo karalystė... Nenustebčiau išvydusi laikraščio kamputyje.

Laisvė nereiškia nieko. Su danų kino režisieriumi LARSU VON TRIERU kalbasi JANUSZAS WRÓBLEWSKIS
Rašydamas "Manderlį" priėjau išvadą, kad žodį "laisvė" derėtų išbraukti iš žodynų. Tai sąvoka, kurios neįmanoma apibrėžti, nes pati savaime ji nieko nereiškia. Daugelyje pasakų žmonės pasijunta laisvi, kai jiems pavyksta nusigauti į kokią nors šiltą salą pietuose. Tačiau norėdami išgyventi jie būna priversti rūpintis maistu, o tai gerokai apriboja jų laisvę. Praktikoje laisvė tėra galimybė rinktis maloniausią ir naudingiausią gyvenimo modelį. Vienas iš tokių modelių yra vergovė. Abstrakčiomis kategorijomis nagrinėjama laisvė yra fikcija. Tai idėja, kuri priklausomai nuo psichologinės būklės kiekvienam reiškia skirtingus dalykus. Kaip žinoma, vieno žmogaus laisvė riboja kito žmogaus laisvę. Vienaip laisvę suvokia kalinys, kitaip – turtuolis, dar kitaip – kartų kartas priespaudoje gyvenę vergai, laikantys save žemesniais negu jų šeimininkas.

PAULIUS SAUDARGAS. "Darbiečio kodas": milijardų dalybų drama
O prasidėjo juk viskas nuo idėjų. Aptarę pagrindinių veikėjų veiksmus, pamiršome pasidomėti, kas režisierius. Paprastai narpliojant didžiąsias sąmokslo teorijas neapsieinama be skaičių magijos. Taigi kalbant apie tas 11, 111 ir t. t. dienų, per kurias šalyje, pasak Darbo partijos propagandininkų, turėjo įvykti gerovės stebuklai, negalima neprisiminti kito pasaulinio lygio populisto ir sąmokslo teorijų detektyvo Dano Browno skaičių magijos. Pasitelkę "denbraunišką" metodologiją galime atkreipti dėmesį, kad 11 "išvertus" iš dvejetainės sistemos į dešimtainę yra 3, o 111 – 7, taigi užrašius paeiliui – 37.

VALDAS GEDGAUDAS. Tik ji viena – tiktai naktis
"Tie suaugę žmonės tikrai nei šiokie, nei tokie", – tarė pats sau mažasis princas leisdamasis į tolimą kelionę, kur Hado garbanomis žaidžia Persefonė, kur šniokščia audringas Vandenis...
O tuo tarpu gyvųjų pasaulyje netyla audra dėl Hanso Christiano Anderseno tėvonijoj išspausdintų pranašo Mahometo karikatūrų. Viešosios erdvės eteriui gaudžiant nuo komentarų, danai kartu su "laisvosios" spaudos pusbroliais iš kitų šalių pamažėle pradeda suvokti, kad islamas krikščionybei šito niekada neatleis, ir stengdamiesi neprarasti orumo jau pradeda nedrąsiai atsiprašinėti. Per vėlu. Senutė Europa tarytum mergaitė su degtukais pati sau niekieno neraginama ant parako statinės išsidėliojo įstabaus grožio bombos pavidalo pasiansą. Atsako nesulaukti bus be galo sunku.

SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlės
Neva leidausi oru (skrisdamas) žemyn nuo Misionierių bažnyčios išilgai Vilnelės, – ir prieš akis plytėjo labai intensyvi senojo Vilniaus gotika, plieskė tamsraudoniu ir Šv. Ona, ir Bernardinai, bet kaži kokiu būdu pasukti fasadais į mane. Net tamsmėlyniai prieš tą savąjį rožiškumą plastėjo.

RENATA DUBINSKAITĖ. Apie Joną Meką kartu su juo
(Jonas Mekas ŠMC)

Žiūrint Meko filmus, neišeina matyti taip, kaip tai darai žiūrėdamas žanrinius kino pasakojimus, nes jo atveju turi veikti kur kas daugiau receptorių. Kartais reikia matyti ritmu, o ne akimis. Kai Meko filme ilgesnį laiką viskas švilpia pro šalį, kiekvienas stabtelėjimas išties įkrenta į tave. Gatvės, žmonės lekia pralekia, ir staiga pauzė – nuostabus veidas, tarsi ne grožio akimirkos būtų blyksniai, o visa kita tik blyksnis grožio amžinatvės fone. Taip, Mekas linkęs užsibūti stebėdamas merginų veidus ir pievas.

PAUL ÉLUARD. Iš rinkinio "Vaisingos akys"
Tikiuosi to
Kas man uždrausta.
[...]


CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Anarchistai per prievartą. (Arūnas Sverdiolas. Lėkštutėlė lėkštelė: keli dabartinės Lietuvos viešosios erdvės ypatumai. V.: Versus aureus, 2005.)

Autoriui lėkšta viskas: valdžia, pilietį laikanti tik bevaliu būsimu rinkėju, matematinės sociologinių apklausų traktuotės, internetas su savo anonimiškumu ir tualetiniais diskursais, siaurakaktė monotoniška žiniasklaida, smaginanti ir bandanti visaip šokiruoti sočią miesčionišką auditoriją, politologija, paskendusi bukame pragmatizme ir vis mėginanti praverti politikų buduarus. Lėkšta visa kultūra, bent viešoji jos erdvė. Žodžiu, Lietuvos pilietis giliai mąsto tik tada, kai būna vienišas, o viešumoje jis elgiasi lyg išvietėje. Ir tai tiesa.

Krachas. (Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva. Krakas ir Nekrakas. Romanas. V.: Pasviręs pasaulis, 2006.)
Kokia savęs išdavystė ir savo principų atsisakymas! Visada vaidino nepriklausomus undergroudininkus ir avangardistus. Tačiau propaguoti eksperimentinį meną dar nereiškia pačiam jį daryti. Gerą avangardą kurti be galo sunku. Sunkiau nei parašyti populiarią knygą. K & L, tai suvokę, galop ėmė šniukštinėti vieną ampyrišką vėsią įstaigą, iš kurios skverbiasi išganingi honorarų, premijų ir stipendijų spinduliai. Ir vieną dieną, tik neaišku, iš kelinto karto, įlindo – šnopuodami pribėgo prie literatūrinio lovio ir ėmė pusti.

Jie ir jie. (Baltijos knygų mugės ir Vilniaus knygų mugės informacinis leidinys. 2006.)
Jie. Minia. Tikslinė auditorija. Statistai. Turgaus žiurkės. Prekybos centrų didvyriai. Apkvailinti idiotai. Mąstančios piniginės. Prekystalių šliužai. Ląsteliena. Brauno judėjimo molekulės. Gutenbergo aukos. Leidyklų mėsa. Ne žmonės, o pirkėjai. Šlykštu.

JŪRATĖ BARANOVA. Kodėl skaitytojai renkasi Jurgą Ivanauskaitę?
Tačiau gali būti ir taip, kad visos šios keturios hipotezės yra tik mano išsigalvotos, o skaitytojai balsavo dėl visai kitos priežasties, kurios man nepavyko įžvelgti. Galbūt kai kurie skaitytojai lygino naujausią knygą su ankstesnėmis, pavyzdžiui, "Placebu". Ir pastebėjo, kad jos siužetas tvirčiau sustyguotas, kad ją lengva skaityti. Galbūt kai kas skaitė iš eilės visas penkias knygas. Rado laiko. Tada pasirinko. (Gali būti ir taip, nors abejoju, kad taip darė dauguma.)
Mano galva, Sigito Parulskio knyga "Miegas ir kitos moterys" nenusileidžia "Miegančių drugelių tvirtovei" ir egzistencinių įžvalgų gelme, ir kitais svarbiais aspektais. Tačiau šiame žaidime, ko gero, buvo lošiama ne vien iš knygų, bet ir iš viso gyvenimo įdirbio. Šiuo aspektu mūsų literatūroje Jurga Ivanauskaitė yra aiški lyderė.

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Lietuvos skersvėjai prisiliečia. (Alfredas Bumblauskas. Senosios Lietuvos istorija. 1009–1795. V.: R. Paknio leidykla, 2005. 485 [2] p.)
Įdomiausi čia klausimai, kurie kyla lyg iš niekur ar yra niekam verti. Bet jie atskleidžia epochos ypatumus. Galime paklausti, kada Lietuvoje atsiranda katės. Išties. Su dvarais ir damomis, bijančiomis pelių? Bet atrodytų, kad valstiečiams katės buvo reikalingos nuolat, o jei kačių iki XIV a. nerandama, tai gal dėl to, kad valstiečiai turėjo kitokių būdų apsiginti nuo graužikų? Žalčiai gal buvo naudingesni už kates. Ar, pridėčiau, burtininkai, išmanę kolegos iš Hamelno amatą.

VYTENIS ALMONAITIS, JUNONA ALMONAITIENĖ. Kaltinėnų apylinkių dievkalniai ir milžinkalniai
Kaltinėnų apylinkėse pasakota, kad šiame duburyje anksčiau tyvuliavęs ežeras Pelkis. Šalia kartu su užgaidžia dukterimi gyvenęs milžinas Skuburlas. Milžino duktė ežero pakrantėse rasdavusi gintarų, tačiau norėjusi jų vis daugiau ir daugiau. Sumanęs tada Skuburlas išrausti griovį, nuleisti ežero vandenį ir surinkti visus jo dugne esančius gintarus. Kaip taręs, taip ir padaręs. Tačiau ežero dugne būta ne tiek gintarų, kiek akmenų. Milžinas, matyt, gintarų ieškodamas, akmenis sumetęs į ką tik išraustą griovį. Iškastas žemes Skuburlas pylęs į krūvą ir ant jos vėliau pasistatęs namus. Taip pranykęs Pelkio ežeras, atsiradęs Skuburkalnis ir akmenų pilna upė – Akmena. Beje, buvusio ežero dugne tikrai randama gintarų.

JANINA BIELINIENĖ. Knygos dvynės. (Kęstutis Stepšys. Skulptūrinio dekoro technologija ir restauravimas. V.: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005. 202 p. Giedrius Šiukščius. Dizainas: menas, mokslas, technika. V.: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005. 238 p.)
Ar galima šias dvi gana skirtingas knygas taip pavadinti? Tokia mintis kilo dėl kelių aplinkybių. Abi knygos gimė vienu metu vienoje vietoje. Buvo parengtos ir išleistos Dailės akademijos leidyklos ir vieną dieną kartu atkeliavo į šios leidyklos knygynėlį. Abu vadovėlius rekomendavo Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisija vienos dienos – 2004 m. gruodžio 10 d. – posėdyje. Skirtingo amžiaus autoriai tapačiai nusako knygų paskirtį – jos turi būti parankinės knygos studentams, būsimiems kūrėjams, įvairių socialinių grupių vartotojams.

VYTAUTAS LANDSBERGIS. Poezija
Šviečiasi
Molėtuose. Pažaislis
vėliai dūmija.

Arba lis, arba nelis.

Saulė teka rytą leidžias
vakare. Vietomis

galima perkūnija.
[...]

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


53233. edva2006-03-04 11:58
Kurio čia eilėraščiai - Sūnelio ar Tatos? Fenomenalu!

53236. rudra --> edvai2006-03-04 12:09
Tatos. Visas paskutinis psl. Kvaila, žinoma, bet man tapo kažko labai liūdna. Nes jau nebejuokinga. Ir visas numeris nykus, man - tik gk ir Tamošaitis. Edva, man iš galvos "T. mįslės" neišeina, labai norėčiau paskaityt. Gal kartais turite?

53241. edva>rudrai2006-03-04 12:23
Deja...Neturiu ir apgailestauju.

53244. edva>rudrai2006-03-04 12:27
Ieškokit bibliotekose.Mažvydas, Lituanistikos skyrius, -tikrai turi t ą "Nemuno" numerį.Berods, 1972 metų(o gal klystu dėl metų?)

53269. Atanazas2006-03-04 16:03
niurokas turinis, o jau lanzbergio poezija tai išvis asiprašau. Beja, tie kas turit popierini variantą, nejau CP rezencuoja visus ttuos kur apačioi po juo ar tik keleta? susidaro yspūdis kat puse numerio jam skirta būtu.

53270. rudra2006-03-04 16:18
CP recenzuoja A. Sverdiolo "Lėkštutėlę lėkštelę", Kundroto ir Lyvos "Kraką ir Nekraką" (liuks!) ir Balt. knygų mugės informacinį leidinį. o iš T. poezijos prašom nesišaipyt, yra ir labai stiprių šmotų, pvz:
Tave juk sukramtys kaip sūrų pagaliuką
prie alaus
pagaus
kaip žvirblį katinas čirenusį prie šūdo
atsiprašau, prie grūdo
numesto prie Grūto

53271. dar rudra2006-03-04 16:19
Jei labai patiko, papasuosiu dar porą

53272. ir dar rudra2006-03-04 16:24
Redakcija net klaidas patingėjo ištaisyt: t.b. "vėlei" (vėl), o ne "vėliai".

53273. Atanazas2006-03-04 16:31
taip, praszau dar padeklomuok keleta posmelių, nes aš, matai vertinu paeziją, kaip aš ją vadinu. O del klaidos vėlei ar vėliai tai tikrai didelę gėda, profesoriui ir nemoketi rašiti. Turbūt geria dauk. Atšiu rudra didelis atšiu.

53278. Daniel Keyes2006-03-04 18:29
Eldžernonai, manai, nepažinau, kad tu čia švepluoji?

53283. Atanazas2006-03-04 19:37
su kuo turiu garbe kalbėti, aciprašau? Atšiu.

53289. ivsė2006-03-04 20:13
Pagalio mums tikriausiai neduos. Big deal. Ir aš turiu pagalį. Rain stick vadinasi. Indėniškas. Išpieštas dviem arkliukais. Tuščiaviduris. Jo viduj kažkokios sėklos, kai vartau pagalį rankose - galiu girdėti lietų. Arba vandens čiurlenimą. Galiu kurti pagalinę lietaus muziką.

53300. mieste2006-03-04 21:11
pabandykite iskrapstyti seklas ir pakramtyti. dar daugiau pamatysite ir isgirsite.

53302. ivsė2006-03-04 21:22
Tai būtų pagalio kerštas man. Dabar jis miega aprištas skautiškais mazgais. Saugo paslaptį baisinę.

53304. mieste2006-03-04 21:34
gal mazgai juru pestininku. ar jus taip metotes is vienos prievartines organizacijos i kita.

53306. ivsė2006-03-04 21:42
Kliudžiau. Kai trūko mano žilka. Pagalys įskilo. Skautiškais mazgais pagalį sutvarstė Bitė. Nuo to laiko pagalinė lietaus muzika yra suraišiota sąžinės priekaištais. Todėl klausausi jos retai. Vis dar sau neatleidau. Kai skautiškos virvutės užveržia gerklę, prisimenu Leoną Striogą ir jo skulptūrą. Medinę moterį, įskilusią per širdį. Leonas Strioga medinio plyšio neužmaskavo, nors galėjo. Užlopė Moters širdį. Užlopiau ir aš, bet pagalinė lietaus muzika visada verkia. Stengiuosi pagalio nežadinti.

53307. mieste2006-03-04 21:49
tikrai, negailekite suskilusio daikto. jis nuo to nepasidaro blogesnis. "kai truko zilka" - ar tai koks emocines busenos apibudinimas ar ruosetes meskerioti?

53310. ivsė2006-03-04 21:58
Mano kantrybė kaip žilka. Pati tokios norėjau nuo vaikystės.

53311. e - ivs2006-03-04 21:59
kompetetingai pareiskiu: " zilka" - valas.

53312. ivsė2006-03-04 22:01
Gaila ne suskilusio pagalio, gaila visiškai sveikos Bitės galvos ir nubrozdintos širdutės.

53314. e - atanazas2006-03-04 22:02
"... tai tikrai didelĘ gėda, profesoriui ir nemoketi rašIti."

53316. mieste ezerui2006-03-04 22:17
zilka toks pats valas kaip naliesnikas lietinis. jus kartais pavarote.

53320. ivsė2006-03-04 22:26
Teisingai. Valas yra tas, su kuriuo meškerioji, o žilka yra ta, ant kurios kabini snaiges, iškarpytas iš nagu išlyginto šokolado sidabriuko. Ir medinius angelus, kad atrodytų, kaip gyvi.

53323. mieste2006-03-04 22:31
as pakabinusi pora sirsiu lizdu ir stiklini pauksti.

53325. e2006-03-04 22:34
ot, paskambinsiu laidiniu telefonu aldonui ir apskusiu . sukabins jus visas abi ant tos zilkos nuo fortkes ligi duchovkes .

53326. m2006-03-04 22:36
jus geriau paskubekite balsuoti uz eurovizija, skundikeli.

53327. m2006-03-04 22:40
na matote kas laimejo. sudas sudziausias.

53328. ivsė2006-03-04 22:42
Po savaitės tokio kabojimo atrodysim kaip džiovinti angelai.

53330. edva(balsuotojas)2006-03-04 22:48
Nuojauta, jog čia,žydrynėje, išvysime J.Baranovos "Kodėl skaitytojai renkasi Jurgą Ivanauskaitę?".Įdomiai parašyta ir argumentuota.Ir mums, komentams, taipogi gera proga įžvelgti savo mintis apie J.I.kūrybą.DuokDie!

53332. e2006-03-04 22:50
"53326" - nei pats ziuriu, nei kitems leidziu. pas mane (grycioj) veikia estetines cenzuros istatymas. tvarka bus!

53333. ivsė2006-03-04 22:51
Aš tai noriu pagalio ir viskas.

53335. e - 533332006-03-04 22:53
?

53336. ivsė - ežerui Pelkiui, kuris baigia pavirsti upinu Akmeniu2006-03-04 22:58
Platoniško. T.y. švytinčio trūnėsio.

53337. e - ivs2006-03-04 23:02
cia man per sudetinga. kalbek su manim paprasciau, prasau.

53338. ivsė - ežerui2006-03-04 23:13
Mane laiko ne imanueliškosios liepiamosios nuosakos replės, o laisvas pasirinkimas.

53339. ivsė2006-03-04 23:21
Ežer, ežeraiti, mano karalaiti, dabar jau dedu kišenėn šukutes, nes grįšiu tamsoje. Omenyje turiu tai, kas Turinyje ;)

53340. e -ivs2006-03-04 23:32
bet nieko ner zaviau uz laisvai pasirinktas reples, patikek.

53341. ivs > e2006-03-05 06:46
Tikiu ;

53344. edva>rudrai (nuoroda!)2006-03-05 14:33
Vytautas Kubilius, TALENTO MĮSLĖS, "Nemunas" (kasmėnesinis žurnalas gilioj senovėj!), 1972 metų Nr.2, p.17-20. Įdomaus skaitymo!

53359. m - edvai2006-03-05 17:53
tikrai senove gili, daug zmoniu dar net nebuvo gime.

53371. s2006-03-05 21:09
dar nemaciau vienoj vietoj tiek daug sapnu aiskinimui parankiu simboliu

53387. edva2006-03-06 11:51
Perfrazuojant S(sloguti, čia Tu?),dar vienas parankus simbolis sapnų ir realybės tarpusavio sąryšingumui/atskirtumui aiškintis yra publikacija žurnale METAI, 2006, Nr.1/sausis , p.86-97/svarstymai/ "Jaunųjų rašytojų situacija: ryšiai ir atotrūkiai".

53390. rudra --> edvai2006-03-06 13:04
Ačiū!

53411. liudmilas pimpis2006-03-06 19:40
kodel istrynete antana? as rudros vietoj supykciau nes jisai ar jinai kaba su savo aciu jau antra diena. antana galejote palikti dekoratyviniais tikslais.

53412. liudmilas2006-03-06 19:41
o gal pirma. apsirikau. bet vistiek be proto ilgai.

53426. rudra --> 4122006-03-06 22:13
Atsiprašau.

53431. liudmilas rudrai2006-03-07 10:25
nera del ko. visuomet malonu.

53513. mieste rudrai2006-03-08 19:12
rudra, turekite mandagumo atsakyti dedei liudmilui.

53524. hjdj :-( 2006-03-09 14:26
cia nieko gero nera !!!!!!!! idekite nuotrauku!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

53780. Zzzzzzzzzzzz2006-03-11 13:05
fainas eilėraštukas

53810. algioks2006-03-12 14:16
Arūnui Sverdiolui už nelėkštą lėkštos viešosios erdvės apibūdinimą - ačiū.

Rodoma versija 179 iš 206 
13:27:15 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba