ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-10-28 nr. 818

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (207) • JUOZAS ŠORYS. Popūtės ELVYRA KUČINSKAITĖ. Perlų moteris, perlų vyras -js-. Sekmadienio postilėALEKSANDR ŠUVALOV. Beprotiškos talento briaunos: Tolstojus (16) • RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...sSIGITAS GEDA. Skaitalai – pelėmsRENATA ŠERELYTĖ. Meilės infekcija, bestselerių manija ir kiti literatūriniai sveikatos sutrikimai (1) • IGNĖ AIDUKAITĖ. EilėsCASTOR&POLLUX. Verba de verbis (14) • PAUL JOHNSON. Čia gyvena pabaisos – įvairios jų rūšys (3) • A. N. WILSON. Ne visi geriausi žaidėjai žaidžia velnio komandojeREGINA LUKMINIENĖ. Kėdainiečių mintys apie mirtį (16) • RIMANDS CEPLIS. Ingos meilėALGIMANTAS PATAŠIUS. 1956 metų Vėlinės KauneINTERNAUTĖ RUDRA. Apie grybus, traktorių ir devynis su puse (1) • LAIŠKAI (281) •

Turinys

[skaityti komentarus]


JUOZAS ŠORYS. Popūtės

ELVYRA KUČINSKAITĖ. Perlų moteris, perlų vyras
Paskui, pamatę, kad suglumome, tarpusavy persimetę keliais žodžiais flamandiškai, ėmėsi tokio ritualo. Atsargiai sklaidė tą krūvą, ėmė iš jos po vieną, nebūtinai pačią gražiausią, kartais – net ir visai paprastą, kėlė ją į šviesą, kažką abu aptarinėjo šypsodamiesi, susižiburiuodami žvilgsniais, paskui, sulaukę viens kito pritarimo, atsargiai dėjo atgal į vazą. Po vieną. Vienas paskui kitą. Jaakas retkarčiais paliesdavo Kristinos riešą, o ji kiek nukaitusi, žaismingai, it gimnazistė, atkišdavo jam lūpas arba skruostą trumpam bučiniui. Iš to tylaus flamandiško murkimo ir čiulbėjimo supratome, kad abu jie puikiai prisimena kiekvienos paimtos kriauklės radimo istoriją. Tai buvo mums neįprasta. Kristina ir Jaakas kartu nugyvenę nei daug, nei mažai – 30 metų, užauginę penkis vaikus, šeštąjį – palaidoję. O šį vakarą, dievaži, atrodė, tarsi būtų tik prieš gerą pusvalandį viens kitą suradę... (Vėliau, mums išvažiuojant, Jaakas sakys: „Kristina yra mano perlas. Tebejaučiu tai kiekvieną savo gyvenimo valandą“.)

-js-. Sekmadienio postilė
Kunigas Česlovas Kavaliauskas savo pokalbiuose per radiją niekaip nenorėdavo sutikti, kad evangeliniai stebuklai būtų lyg kokie simboliai ar alegorijos aiškinami perkeltine prasme, sudvasinami ar priskiriami mitologizuotam mąstymui. Pasak jo, viskas evangelijose vyko kraupiai pažodžiui ir todėl turi būti tik taip priimama. Be išsisukinėjimų ir perbėgimų į saugesnes širdies ar kitas valdas. Jėzaus artumas galėjęs tai daryti, atverti neregiams akis ir raišajam duoti elnio eiklumą. Dievo karalystė reikalavo tokių ženklų, ir jie buvo suteikti.
Pats kunigas mirė stebuklingai neišgydytas. Mūsų atmintis taip pat neperkrauta nuostabių antgamtinių reiškinių patirties. Nebent tai būtų anie kasdienybės stebuklai, bet Evangelija juk ne apie juos. Gal dangaus tyla šiuo atveju reiškia, kad Jėzaus artumas pasitraukęs nuo mūsų? Kad baigėsi Dievo karalystės prezentacija, turėjusi ant savo stalų šio bei to daugiau negu šiandien?

ALEKSANDR ŠUVALOV. Beprotiškos talento briaunos: Tolstojus
Iš: Aleksandr Šuvalov. Bezumnyje grani talanta. Enciklopedija patografij. Moskva: Astrel’, 2004. Vertė Austėja Merkevičiūtė
„Visą gyvenimą Tolstojus buvo be galo prietaringas, jautė daugybę baimių, su kuriomis grūmėsi įvairiais gynybiniais veiksmais (gydytojai juos vadina ritualais). Juoda katė, perbėgusi kelią, tapdavo pikčiausiu didvyriško tiesos ieškotojo priešu. Apsivilkęs išvirkščią garsiąją palaidinę, vėliau pavadintą jo vardu, jis jausdavo apmaudą ir baimę, ilgai ir įtemptai laukdamas kokių nors košmariškų nemalonumų. Jį kamavo abejonės, nerimas, būgštavimai. Tai buvo neryžtingas, nepasitikintis savimi žmogus, liguistai ieškantis idealų, kenčiantis dėl tų paieškų, asmenines paieškas paverčiantis visatos drama, antra vertus, užsispyręs ir tiesmukas“ (M. Bujanov, Preždevremennyj čelovek, 1989, p. 226).
„Jaunystėje – mėginimas nusižudyti. Senatvėje – miglotas religinis misticizmas“ (J. Somogyj, Begabung im Lichte der Eugenik, Leipzig; Wien, 1936, p. 281).

RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s

SIGITAS GEDA. Skaitalai – pelėms
Iš H. Nagio prisiminimų
Pokalbyje su Arūnu Sverdiolu Henrikas, klausiamas apie 1940 metų Vilnių, vienoje vietoje užsimena apie tai, kaip per trumpą laiką Vilniaus rotušėje iškilo paminklas „didžiajam vadui ir mokytojui Josifui Stalinui“. Buvo ir iškilmingas atidengimas, kalbos, gėlės ir muzika. Bet ne tai svarbiausia. Neilgai laikėsi gipsinis didvyris! Užėjo smarkūs lietūs, ir stačiai žmonių akyse gipsas ėmė tirpti, vado akys varvėti, pečiai nuleipo, o iš pilvo išvirto... šiaudai!
Taip, taip, geltoni šiaudai, kurių herojui nelyg girių vilkui buvo prikimštas pilvas.

RENATA ŠERELYTĖ. Meilės infekcija, bestselerių manija ir kiti literatūriniai sveikatos sutrikimai
Vaikų literatūros apžvalga
Gaila, kad negalima pasiskiepyti nuo bestselerių pirkimo. Tai turbūt neišgydoma liga. O juk jokia gera knyga neturi būti susijusi su visuotine isterija, galūnių drebėjimu, nuovokos netekimu ir su nejučia atsiradusia priklausomybe nuo skaitalienos. Kaip pavyzdį galima paminėti dar vieną UAB’ą, skirtą moterims – tokias „serijas“ kaip „Jausmų romanai“, „Svajonių knygos“, „Aistros istorijos“ ir kt. Susidaro įspūdis, kad šiuolaikinė moteris, be jausmų, nebeturi nieko kito – nei sveikos nuovokos, nei proto, apie humoro jausmą net nepatogu užsiminti, o apie intelekto koeficientą – stačiai nepadoru. Tokia bejėgė, orchidėjų žiedlapiais mintanti būtybė. Bet nieko nepadarysi – nuo jausmų neįmanoma pabėgti. Jie – amžini, todėl ir „jausmų serijos“ produktai visados bus gerai parduodami ir perkami.

IGNĖ AIDUKAITĖ. Eilės
  [...]
  menko gūsio pakanka, kad, pamiršę visas tobulas gracijas
  su tamsjuosvio vandens plotais, nepaliautų svyrinti
  savo išsekusius liemenis žemėn, svajodamos

  horizontalumą
  [..]

CASTOR&POLLUX. Verba de verbis

PAUL JOHNSON. Čia gyvena pabaisos – įvairios jų rūšys
„Spectator“, 2006.IX.23. Vertė R. D.
Meno srityje aiškiausias ir tikriausias pabaisa yra Picasso, vienas baisiausių XX a. padarų, tinkančių į draugus Hitleriui ir Mao. Bet jį jau aprašiau „Kūrėjuose“, priešindamas Disneyui: ten rašiau apie du žmones, padariusius didžiausią įtaką moderniajam vaizduojamajam menui. Tai ką laikyti didžiausia meno srities pabaisa? Aš manyčiau, kad Le Corbusier, kuris buvo tikras bjaurybė asmenybės požiūriu, be to, padirbdino ir įkvėpė daugiau bjaurių dalykų ir didesniu mastu už bet ką kitą per visą architektūros istoriją. Šioje apybraižoje dar ketinu užsiminti ir apie pabaisas kritikus, tokius kaip Rogeris Fry, kuris padėjo sukurti ir visur išplatinti pasišlykštėtiną šiuolaikinį meną.

A. N. WILSON. Ne visi geriausi žaidėjai žaidžia velnio komandoje
„Daily Telegraph“, 2006.X.2. Vertė R. D.
Puikybe virtęs išdidumas iš tiesų suformavo daug blogų rašytojų, tokių kaip Anthony Burgessas, malęs šlamštą ir laikęs jį ne blogesniu už tai, ką rašė Joyce’as. (Tai netiesa.) Iš tiesų, jei Waugh būtų pradėjęs iš visų pasaulio rašytojų rinkti prapuolusias, pykčio kupinas sielas, jis būtų subūręs stiprią nenaudėlių komandą. Jo vadovaujamoje grupėje rastume Jonsoną, pasalūną šnipą Christopherį Marlowe, superegoistą Levą Tolstojų, lošimo manijos krečiamą Fiodorą Dostojevskį, nykų narkomaną Charles’į Baudelaire’ą ir daug kitų.

REGINA LUKMINIENĖ. Kėdainiečių mintys apie mirtį

RIMANDS CEPLIS. Ingos meilė
Inga Karlštrēma. Zem viena lietussarga: romāns vēstulēs. Rīga: Atēna, 2005. 144 p.
www.eraksti.lv
Vertė Laura Laurušaitė
Skaitytojui nebesvarbu, ar tai realus, ar išgalvotas susirašinėjimas. Knygos kokybės tai nekeičia. Po kelių valandų, praleistų prie šio romano, traukia darsyk pasklaidyti nuotaikingus Raudonuodegio ir Mirdzinios laiškus. Kad apsiraminčiau ir naiviai tikėčiau.

ALGIMANTAS PATAŠIUS. 1956 metų Vėlinės Kaune
Buvo jau vėlyvas, tamsus metas, ant kapų degė žvakelės, daugybės žvakių apšviestas buvo ir paminklas žuvusiems už tėvynę Lietuvos kariams (vėliau, naikinant kapines ir rengiant parką, nugriautas, šiais laikais vėl atstatytas). Prie paminklo radome susirinkusią minią žmonių, buvo skanduojami šūkiai, iškelta Trispalvė – ją vadovaujantieji veiksmui ten pat susiuvo iš geltono, žalio ir raudono šalikėlių, kuriuos paprašytos atidavė moterys iš minios. Buvo sugiedotas ir uždraustasis Lietuvos himnas. (Gal ne visai teisybę sako užrašas ant paminklinio akmens Vilniuje, aikštėje prie A. Mickevičiaus paminklo, kad ten 1987 metų rugpjūčio 23-iąją įvyko pirmasis viešas okupaciją pasmerkęs mitingas. Gal pradžia buvo Kaune (o ir Vilniuje) 1956-aisiais?)

INTERNAUTĖ RUDRA. Apie grybus, traktorių ir devynis su puse
Komanda: mergos, tempkit šakas, grūskit po ratais! Kur dėsies. Kažkas lyg tyčia pasirūpino, netoliese eglišakių krūva ir jaunų beržiokų prikirsta. Raitojuosi kelnes ir basomis brendu į purvą. Duobė iki kelių. Jokios vilties, bet vis tiek grūdu šakas. Ką tos šakos, neškit beržus, putoja Raimis. Man – kas, aš galiu. Tempiam beržiukų lavonus. Daiva, sakau, o juk medis – vienintelis daiktas, kurį malonu liesti negyvą. Gal tau pasimaišė, sako Daiva, rytoj į darbą, ne filosofijos galvoj. Patylėjusi priduria: o kailis? Nepasakysi, kad gyvas, o liest malonu. Nesiginčiju.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


66368. Raimis2006-10-26 22:05
Ru-dra, ru-dra!!! Ir užsieniečius: Johnson ir Wilson - būtų idealu.

66375. rudros AišV ->Cia Tavo gera valia2006-10-27 01:23
rudra, o kokį komentą Tu mano komentą užsiseivinai? numerį pasakyk. Aš pasimečiau - gal tai padės atsimest Man kitur. Cia Tavo gera valia

66477. rudra2006-10-28 21:58
Raimi, ko krykštauji, ten ne apie Tave...
AišV, ką daryt - šiandien Mano valia nėra gera.
Pretendavau į pirmą puslapį, o matai kur nugrūdo. Vis tiek nenurimsiu, kol neužkariausiu pirmojo, va.

66478. Raimis2006-10-28 23:08
Gi kviečiu tavo tekstą žydrynėn: sirgalio šūksniai vardant tavęs, o ne dėl kažkokio ten Raimio...

66483. aadass2006-10-29 15:25
Vienu ypu ir labai smagiai apie tuos grybus.

66485. Raimis2006-10-29 20:08
Rudra, pyk - nepyk, bet su tokiu tekstu ir paskutiniame puslapyje( vietoje R.Žilevičiaus visiškų beskonybių )didelė garbė...

66488. ?2006-10-29 20:21
Tos Ignės eilės - ar reikia suprasti, kad ŠA nuo šiol bus ir skyrelis Vasaros gatvės pacientams?

66518. ivs :)2006-10-30 07:28
Rudra, sveikinu patekus į galą. Kam tau į pirmą? Dauguma juk nuo galo skaito. Taip išsipildo Rašto žodžiai: kas bus paskutinis, tas bus pirmas.

66522. Raimis2006-10-30 08:14
Ru-dra, sveikinu nepatekus čionai, žydrynėn. Vis dėlto tapsi šiuolaikine avyže ar net julija ž. - anksčiau ar vėliau...

66531. m2006-10-30 10:13
julija zileniene? buvo vakar laida.

66533. Raimis2006-10-30 10:39
Mieste,paaiškinu: Julija Žymantienė(Žemaitė); jokių žilėnienių nesu girdėjęs, vien podgrebnas poeta dizaineris Pogrebnojus matytas dideliausiuose plakatuose...

66534. mieste - raimiui2006-10-30 11:14
persasi liudna isvada kad siudinates ne pas Zileniene. gal net nepakankamai rupinates savo isvaizda. susimastykite kol nevelu. Zemaite - kazkokia negirdeta dizainere.

66536. Raimis miestei2006-10-30 12:50
Svarbu - kaip jautiesi, o ne kaip atrodai! I.Kantas yra pastebejęs:moterys puosiasi tik dėl moterų,tpskn, tarpusavio konkurencija...

66537. miestė - raimiui2006-10-30 12:57
puosimosi klausimu pasirinkote netinkama autoriteta. pavydziui as gerai jauciuosi kaip tik del to kad velniskai gerai atrodau. o jus ar atrodote velniskai gerai?

66538. m2006-10-30 13:05
neskuba atsakyti, matyt kraiposi pries veidrodi ir svarsto.

66539. Solveiga>miestei2006-10-30 13:09
Ka reiskia atrodyti "velnishkai gerai"?

66540. m - sol2006-10-30 13:11
tai reiskia atrodyti taip kaip as. arba kaip raimis, tuoj jis pats pasakys.

66541. Raimis2006-10-30 13:20
Velniškai blogai atrodau, tik ragų tetrūksta...bet jaučiuosi - puikiai.

66542. sol>m2006-10-30 13:21
Raimis greiciausiai geria kava ir masto, ka cia dar pacitavus. Einu ir as kavos, kad akiu nepraziureciau.

66543. sol2006-10-30 13:21
Oi, jau, regis, praziurejau.:)

66578. ivs 2006-10-31 06:23
U-la-la, n...u...o...g...i...r...d...o...s pasistūmėjo į ketvirtą puslapį :)

66586. m2006-10-31 09:43
vaikinas kopia karjeros laiptais. sileika tipo.

66588. ivs2006-10-31 09:46
Per rudros galva, pasakyčiau, bet einu miegoti. Tai jus viena čia provykitės su diedais. Na, gal dar sol ateis. Vakar labai griežta buvo varnos atžvilgiu. Negailestinga. Matyt po trenuruočių ne tokiose kultūringose svetainėse.

66603. xX2006-10-31 12:13
Mano dukra me­tė mo­kyk­lą. Viskas dėl kvailų in­terp­re­ta­ci­jų. Jei bū­čiau poetas, už­draus­čiau to­kį vie­šą po­e­zi­jos iš­nie­ki­ni­mą. Fui, šlykš­tu. Ly­ri­nis sub­jek­tas yra tas ir tas. etc. Grei­tai pradinukai privalės in­terp­re­tuo­ti mei­lės jausmą taip: var­pa įei­na į makš­tį iš­si­lie­ja sper­ma­to­zoi­dai ap­vai­si­na kiau­šia­ląs­tę. Išvada: Kad nepastotumėt, nau­do­ki­tės pre­zer­va­ty­vais.
Ką, ne­bė­ra ko ana­li­zuo­ti ir in­terp­re­tuo­ti? Pil­na ma­ka­ro­ni­nių te­kstų – tv laidos su aša­ro­mis ir šo­kiais, politikierių šūkavimai, krūvos kitokių nešvankybių. O čia verčia interpretuoti grožį! Nevykusio racionalzmo epocha užsitęsė, menas pasidavė ribotam, bet agresyviam protui (tiksliau - beprotybei).
Na ir gerai, kad metė tokią mokyklą. Tokia mokykla yra pavojinga visuomenei.

66605. Raimis2006-10-31 12:30
Daug baisiau ne su poezija, o su prozos tekstais: interpretuojamai tik f r a g m e n t a i: romano,netgi apsakymo ( laimingos lakoniškos B.Vilimaitės novelės!). Bet talentingiausieji moksleiviai parašo įdomių bei savitų eilėraščio interpretacijų . Be abejo, jausmas, jausminė eilėraščio mintis bei nuotaika logizuojami terminais bei sąvokomis, svarbu, kad subtiliai, įžvalgiai, nenukreivojant eilėraščio į dausas...

66613. e - Na ir gerai, kad metė tokią mokyklą.2006-10-31 12:58
tikrai gerai. nei vienam mokyklos metimas dar neisejo i bloga. tai normalus busimojo nonkonformisto kelio etapas. kalbu rimtai.

66614. vasi2006-10-31 13:02
o aš negražiai pagalvojau: turtingas tėvelis įtaisys į kitą.

66619. e - negražiai pagalvojau2006-10-31 13:07
grozis(grazus galvojimas) isgelbes pasauli? aniaa? :)sveika , vasi, kur buvojai tiek laiko?

66625. vasi ežerui2006-10-31 13:11
persivedžiau i neakivaizdinį skyrių. kur tu, beje, gražiai minimas.

66626. e- vasi2006-10-31 13:12
beje, miestei negirdint snibzdu tau: pasiilgau.

66633. va e2006-10-31 13:20
šiandien neakivaizdiniam kaip tik seminaras apie nutekintus jausmus. imsiu tave už drąsos pavyzdį. anoniminį, nes moderuoja miestė. nebučiuoju tavęs, nes krikščioniškai nemėgstu.

66634. t.y.2006-10-31 13:21
nemėgstu krikščioniškai bučiuotis, t.y.

66640. xX2006-10-31 13:46
vasi, tikrai negražiai pagalvojai:(

66641. m - xX2006-10-31 13:51
o kas cia negrazaus? ar kita mokykla ar turtingas tevelis?

66644. xX2006-10-31 14:14
Įtaisymas negražus. Kaip ir prievartinė eilių interpretacija.

66645. Rūta2006-10-31 14:20
nieko čia negražaus tam įtaisyme.labai fainai, jei tik sugebama tai padaryti.

66646. Rūta2006-10-31 14:22
o interpretuoti aš nemokėčiau per prievartą, vat čia tai siaubas.ir iš viso nenoriu interpretuoti kūrinių. smagu tiesiog žiūrėti, tiesiog skaityti.

66648. xX2006-10-31 14:29
Na ne, Rūta. Niekada savo vaikams tokių dovanų neįtaisinėčiau. Nebent mes skirtingai interpretuojam "įtaisymą".

66649. gimtosios nuodėmės vasi2006-10-31 14:29
nu kad taip pasigalvojo:( negi dabar pulsiu krikščioniškai bučiuotis? be to, "metė" turbūt neformaliai? aš irgi buvau metusi. dėl tų pačių interpretacijų. ir nieko, vis tiek baigiau.

66650. xX2006-10-31 14:35
"Metė" - t.y. grąžino vadovėlius, atsisveikino su mokytojais, su klasėmis, su koridoriais. Nežinau, kaip tokį metimą įvardinti - formaliai ar neformaliai?

66651. m2006-10-31 14:38
kur dabar eis?

66654. va2006-10-31 14:42
gal tai ženklas, kad laikas ir tau, xX, mesti?

66655. Rūta2006-10-31 14:42
aš jei sugebėčiau-įtaisinėčiau, bet kai nesugebu, tai yra dvi išeitys-pavydėti arba pasidžiaugti, kad kiti tai gali ir visai jų nesmerkti:)jei esu vėpla-čia jau mano bėdos.nors šiaip jau, žinoma, geriausia, kai vaikai patys susitvarko,yra savarankiški, drąsūs, veiklūs, bet jei jau bėda ir galima jiems padėti turint kur kokį gerą draugą-nieko čia baisaus. tik jau nebūkim super doruoliai atseit:)

66657. R2006-10-31 14:48
ne, džiaugtis tai nesugebėčiau tuo, bet labau jau nesmerkti -taip.

66659. vasi2006-10-31 14:50
kažkodėl prisiminiau, kaip vienas metęs profesoriaus sūnus ateidavo į tėvo moderuojamus disertacijų gynimus ir valgydavo kefyrą užsigerdamas batonu. paskui parašė bendrą knygą. nu bet šiandien jau užtektinai prisidirbau, grįžtu į gamtą.

66661. Rūta2006-10-31 14:52
koks nemandagus-per gynimą valgyti kefyrą su batonu-tikra poza, sakyčiau:)

66665. ss2006-10-31 15:09
vadians ishalkes mokslo vaikis buvo, bet turejo tenkintis tik batonu su ishrugomis...

66680. R2006-10-31 15:34
nu jo-tikra teisybė, būna taip-jauti tuštumos jausmą, bet kadangi patenkinti tai kažkuo didžiu nėr kaip-laiko, pinigų, valios, tikro noro, tai griebies bulkos:)

66739. ragana Kornelija2006-10-31 20:04
aš seniai sakau, kad reikia atskirti literatūros mokymą nuo kalbos ir literatūrą dėstyti kaip dailę ar muziką - tiems, kas nori ir gali interpretuoti. ir jokių privalomų literatūros egzaminų. visiška beprasmybė kiekvienam kalti į galvą tuos šablonus. nu jo, rašau rišliai... bet gal kas nors supras. aš pati tai tikrai. tikiuosi, mano sūnus dėl interpretacijų mokyklos nemes, nors naujai lituanistei nuosprendį šiemet parašė gal po antros pamokos, o toliau tiktai tikslina. vis dėlto, manau, šūlę geriau baigti, o nonkonformistams gyvenime labai sunku.

66740. miestė2006-10-31 20:09
taip kaip destoma daile arba muzika - pavyzdys kaip nereiktu nieko destyti.

66741. ivs2006-10-31 20:16
Mokyklos metimas - ne protestas. Tai pralaimėjimas. Man irgi iš galvos neišeina ta mergaitė. Ar galima stoti į aukštąją nebaigus vid.? Jei galima, tai tada nieko. Tada gal ir protestas. Savo laiku protestavau labai smarkiai, bet kitaip.

66742. vasi2006-10-31 20:50
o kam tas aukštasis, ivse? nejau yra tik vienas kelias? darželis-mokykla-univieras?

66743. dar 2006-10-31 20:50
kam tada egzistuoja Koperfildo stipendija?

66745. ivs > parasiau ilgą, bet nutryniau2006-10-31 21:08
Koperfildo stipendija yra alternatyvus kelias gauti tą patį diplomą.

66746. va2006-10-31 21:21
tai atitrink. padaryk copypaste bajeri miestei nematant.

66750. ivs2006-10-31 21:38
Buvau parašius, kad diplomas reikalingas diedams snukius daužyti. Kartais taip galvoju. Iš tikrųjų, tai labai ne kas, kai aura nesutampa su karma, Štai mano aura skirta kilniems apmąstymams, o karma verčia dabar terliotis su virtais burokėliais. Ir kas dėl to kaltas? Aišku, vyrai. Kas daugiau?

66752. va2006-10-31 21:41
žinok, šiais laikais diplomai būna minkštais viršeliais, ne ką ten ir padaužysi.

66753. ivs2006-10-31 21:45
Nedažnai ir būna, ką daužyti. Ta prasme, nelabai ką išmuši, jei neduota.

66754. mie2006-10-31 21:45
karstai pritariu, reiktu paieskoti ko nors sunkesnio.

66766. ragana Kornelija2006-11-01 10:13
yra ir kitų kelių. pvz.: darželis-nebaigta vidurinė-kavinės virtuvė Airijoje arba patiltė Ispanijoje. gali būti ir elektriku, santechniku, siuvėja prie konvejerio Lietuvoje ar kad ir padavėja kavinėje. kelių oho kiek yra. tik vargu ar kuri iš čia pliurpiančių gailisi, kad baigė aukštąjį. t.y. žodžiai sau, darbai - sau.

66768. xX2006-11-01 10:55
Kai tėvelis dėsto penkiuose univeruose, prie jų savo dukrelės per patrankos šūvį neprileis. Na nebent koks Greimo centras ten būtų, bet ir tai minties laisvės testą turėtų praeiti. O kol kas tik rankraščiuose svajonės apie individualias studijas ir tiesioginę demokratiją. Technologiškai jau dabar tai įmanoma, bet kol kas dogmos ima viršų. O dogmos turi gerą argumentą - taip pigiau. Pigiau mokyti visus tų pačių maldelių, to paties paklusnumo, etc.
Kai ateina metas jausmus reikšti eilėmis, pliaukšt kaip šlapiu skuduru per veidą - analizuok pagal kažkokią "protingą" schemą, o tai - grasinama - per egzaminą bus blogai! Gi geras dvasios traumavimo būdas, ar ne? Tiesiog klasiškas - valstybinis mano paties mokesčiais išlaikomas terorizmas. Vien dėl to, kad kažkam patogiau vertinti. O rezultatas? Nei poezijoje mokslo, nei moksle poezijos. Šikina pirdį nuo tokių mokyklų.

66770. m2006-11-01 11:07
pati mete mokykla, tevas prie univieros ner patrankos suvi neprileis. laukia mergaites pakajuvkos karjera. ar kas panasaus.

66772. xX2006-11-01 11:19
mieste, kas yra "pakajuvka", je galima?

66773. miestė galima2006-11-01 11:27
pakajuvka yra paprasciausia kambarine apie kuria cia jau esame kalbeje. labai patraukli profesija merginai.

66774. miestė2006-11-01 11:29
dar prisipazinsiu kad net istojau i komjaunima paskutinej klasej. kad tik patekti i aukstaja. tai gal poezijos insterpretavimas pagal mokyklos mustra ner pats didziausias kompromisas su savo sazine. cia as is savo prisitaikeles boksto taip matau.

66776. miestė taisosi2006-11-01 11:33
negalima "kad" vartoti su bendratim. noredama patekti.

66777. miestė - xX2006-11-01 11:40
ar tai nera sistemos neigimas savo vaiko saskaita, xX? panasiai kaip su gydymo sistema: duodi gydytojui kysi. tau nepatinka tokia sistema, ji bloga, reiketu ja keisti. bet ne tavo artimuju saskaita. ir as tokia pozicija palaikau.

66778. xX2006-11-01 11:40
na ačiū už atvirumą, mieste. Bet nusivyliau tavim, tiesą sakant. O grįžtant prie tos kambarinės temos, tai mano patirtis sako, kad dresiruotos mokslo pirmūnės dažniausiai ir būna geros kambarinės.

66779. xX2006-11-01 11:43
siaubbas, 66777 mieste. Geriau jau neberašyk, o tai visiai su tamsta nebebendrausiu. Galima būti žaisminga, bet ne iki tokio primityvumo.

66782. miestė2006-11-01 11:52
na, visas gyvenimas tiesa sakant - tai seka nusivylimu. tai gal labai nenustebinau. is tiesu, sitoj vietoj visai nesu zaisminga, o tik atvira. to paites ir is taves tikiuosi. o is tiesu, tai koks dabar planas del vaiko kuris mete mokykla prie pat slenkscio, taip sakant?

66783. uzu - to xX2006-11-01 11:58
... ir dar kartą grįžtant prie kambarinių temos: prašyč patikslint, kuom gi tampa dresiruoti mokslo pirmūnai. Jei teisingai supratau - gerais kambariniais...?

66785. toto2006-11-01 15:49
Neigti, nesutikti, prieštarauti, nebaigti, palūžti - lengviausia, parankiausia. Sunkiau - išlikti savim, sunkiau gyventi, sunkiau yra gyventi savo gyvenimą, turėti savo nuomonę, sunkau yra protingai, laiku ir vietoje ja pasinaudoti, išreikšti.
xX, perduok gražuolei svajotojai toto linkėjimus. Tegul mažiau kreipia dėmesį į detales. Visur gerai, kur mūsų nėra. Svajonės nesutampa su realybe - nieko naujo, kasdienybė. Tegul sukanda dantis, mažiau filosofuoja kaip galėtų būti, daugiau svarsto kaip bus, kas bus rytoj, kuo rytoj ji bus pati. Tegul pradžiai perpranta, baigia tą šūdiną mokyklą tokią, kokia ji yra, o po to kuria kitą kitokią, naują, geresnę.

Buvo ir man kokioj aštuntoj klasėj Beatles, laikais, kai dar nerūkiau ir negėriau užėjęs noras neit į vidurinę mokyklą. Nepatiko man tada kiaura sovietinė demagogija persunkta pedagogika, nepatiko proletarinė rusofilija, šiknalaižiavimas, komunistų partijos, jos generalinio sekretoriaus kultui tarnaujanti vergų-vartotojų mokykla... Nenorėjau keliaklupsčiauti ir nėjau. Niekam nieko nesakiau. Pats sau nutariau - lankysiu tik muzikos mokyklą. Savaitę pamokų metu gulėjau, žiūrėjau į lubas, pykau, svajojau, svarsčiau, grojau, kol neapsiraminau. Tada dar atėjo auklėtoja ieškot dingusio pirmūno. Pasakiau jai "užpiso komunizmas". Nuraudo, bet labai neprieštaravo. Ir ką? - Viskas tik į gera! :)

66789. xX2006-11-01 17:44
Ačiū, toto, už linkėjimus. Galima nesutikti, prieštarauti ir kartu išlikti savimi, svajoti ir kurti dabar, o ne laukti, kas bus rytoj. Taip ir darom. O žinios tai tikrai reikalingos, tik jei galima rinktis, ko nesimokyt, tai kodėl tuo nepasinaudot?

66793. ivs > re: 667772006-11-01 19:59
Būtent. Sistemą galima neigti, bet tik savo sąskaita. Aš, pvz., kategoriškai neigiu gydymo sistemą. Tyčia nesergu. Kelis kartus bandžiau - nieko neišėjo. Vis tiek teko pagyti savais metodais. Tai taip ir darau. Kol kas sekasi. Tik su dantim nepavyko. Turėjau eiti pas dantistą :) Bet jei vaikui kas - tai eksperimentams NE! Pati esu pasiryžusi ir numirti už savo tiesą, bet kito nei sveikata, nei mokslais, nei kuo kitu nerizikuočiau.

66815. toto2006-11-02 04:42
Kartą, jau gerokai įsistudentavus, būsimos medicinos daktarės klasiokės-auksomedalininkės tėtį užklausiau kaip jai sekasi. T. m. daktaras (tuo metu - dviejų aforizmų knygelių autorius) nuoširdžiai nusijuokė: "galų gale!.. [atsiduso]... pagaliau išmoko mokytis". Galima juoktis ir toliau, bet išvertus marškinius gerąja puse į viršų, tai reikštų - "pagaliau išmoko atsirinkti ko nereikia mokytis". - Prisiminiau tą istoriją neveltui. Akla posovietinė debilizmo mokykla, deja, tokio mokslo nemoko, ji ištikimai tarnauja sau, savo biurokratinei struktūrai, archajinei privalomai dogmatinei-religinei sistemai, todėl individą, individo mokymąsi (savęs mokymąsi, savęs atradimą, pažinimą) neigia iš principo. Gi britai, pvz., nuo pačios pirmos pirmokėlio pamokėlės pradeda mokyti mokytis selektyvumo. Iš šalies žiūrint, - vaikų darželis - ant stalo pabertas puslitris margaspalvių pupų. Už tai pamokos užduotis skamba grėsmingai: pagal užsiduotą požymį (dydį, spalvą, etc.) atsirinkti, suskirstyti į grupes, pogrupius, suformuoti požymių kitimo sekas ir joms sukurti jas iliustruojančias geometrines figūras. - Selektyvinė analizė, bazių formavimas, prognozavimas, galimybių algoritmai, vizualus modeliavimas. Prie vieno stalo susėdę keturi vaikučiai per dvidešimt minučių išsianalizuoja stiklainio turinį, suformuoja požymių paletes ir be tremolo išsisprendžia kam kieno pupos. T.y. pupos virsta požymių studijų objektu ir nėr lengviau tada nustatyt kokių pupų kurio/kokiai nosiai reikia... arba nereikia.

Gamtoje neišsemiama jūra nepanaudojamų resursų... Va todėl ir labai svarbu išmokt atsirinkti naudojamus.
:)

66816. xX2006-11-02 06:55
ivs ir toto - gerai jūs čia parašėt - skaitau ir perskaitinėju, ir copy peistinu į savo dienoraštį. Savo mylimiausių sąskaita tikrai negalima eksperimentuoti, bet yra du "bet". Jei mylimiausiųjų ratas prasiplečia neribotai? Jei mano priešas (pagal militaristinę klasifikaciją) yra mano draugas, tai kodėl jam nepadėjus, pvz., nutraukti karą prieš mane? Ir antras "bet" išplaukia iš pirmojo - mes su savo artimaisiais negyvenam izoliuotai vandenyno saloj, todėl "ne savo artimų žmogelių sąskaita" vis tiek sugrįžta "savo artimų žmogelių sąskaita". Anksčiau ar vėliau sugrįžta. Na bet čia reikėtų įvesti dvi "metrikas". Viena - laiko metrika. Jei sugrįžimas bus po tiek daug laiko, kad spėsi pamiršti atsiradusių bėdų priežastis, tai darai "kaip atrodo dabar gerai". Dėl šitos metrikos darom daug kvailų dalykų - smulkių ir stambių. Antra "metrika" - gali būti "artimesnis artimas" ir "tolimesnis artimas". Taip ir matuojame "artimumą" pagal prieš milijoną metų susiformavusius išgyvenimo instinktus.

66821. ivs2006-11-02 07:38
A tak kruti, a tak kruti, sakydavo viena mano pažįstama, a žopa szadi. Negerai čia išėjo, kad mergaitė nerado kito protesto būdo, kaip tik mesti mokyklą. Man labiau pasisekė - mane norėjo išmesti, bet aš išsilaikiau. Iš to pačio užsispyrimo, vaikiško noro įrodyti savo tiesą. Mergaitei aukštojo mokslo diplomas yra svarbu. Kaip tik vakar naktį žiūrėjau laidą apie žmogaus smegenis. Į studiją buvo pakviesti mokslininkai. Laidos vedėjas Charlie Rose sakė pats nustebo, kad į studiją susirinko beveik vienos moterys. Gale laidos viena jų pasakė, kad dar prieš dvi-tris generacijas tai būtų neįmanoma - moteris mokslininkė. Džiaugėsi, kad pagaliau, kai nuvyksta į mokslinę konferenciją yra domimimasi ne ja, kaip moterimi, o jos nagrinėjamu mokslo klausimu. Būtent tai ir turėjau galvoje, sakydama, kad diplomais kartais reiktų snukius daužyti. Kitaip moteris nebus išgirsta.
Jeigu yra galimybė studijuoti ir įgyti aukštajį mokslą su diplomu kietais viršeliais nebaigus vidurinės, tai gerai. Tada tai yra protingas ėjimas prieš sistemą. O jei ne - tai tik lipimas iš vienos Prokrusto lovos į kitą. Žiauresnę.

66823. e2006-11-02 07:46
ir vel apie vaikus kalbate kaip apie kazkokius busimuosius zmogus, kaip apie kaip kazkokia medziaga. o jie zmogais jau yra ir cia, ir dabar. todel ir turi plaukt (arba bent bandyt) pries srove (arba bent jau savo, o ne kitu parinkta kryptim). ir nevisada tiesus kelias yra trumpiausias, ir beveik niekada jis neveda i sventykla(:D ).

66828. ivs2006-11-02 08:02
Iš kur ištaukei? Visada į vaikus žiūrėjau, kaip į žmones. Bitė gali patvirtinti. Tiesa, kai kurie vėliau nužmogėja. Vaikiškų reikalų niekad nelaikiau nesvarbiais, nelygiaverčiais suaugusiųjų rūpesčiams. Janušo Korčako "Kai vėl būsiu mažas" - iki šiol viena mėgstamiausių knygų.

66829. Rūta2006-11-02 08:12
keistai man atrodo tas galvojimas, kad visa mokykla bloga.manau, kad ir gyvenime yra daug blogo ir gero.juk nemesi dėl to gyvenimo.kažką gero reikia paimti, kai ko blogo nematyti arba iš to blogo pasimokyti.aš galvoju, kad tie vadinami priešai-žmonės ar įvykiai, mokyklos ir darbovietės ir t. t. ir t. t. yra mūsų mažieji tironai.jie mus auklėja, jie atlieka tą tikrąją mūsų atsparumo, stiprybės, iššūkių priėmimo ir mokinimo funkciją.kas būtų , jei aplink viskas būtų tik taip, kaip aš noriu, kaip man patinka, tik visur gėris, išmintis, grožis.nu gal ir fainai, bet...ištyžtume, atsibostų...manau, kad slėptis nereikia nuo ištinkančių iššūkių-už juos reikia padėkoti gyvenimui ir pasimokyti.ką aš ne taip padariau? ne tas rezultatas? tada renkuosi kitą kelią, matymą, elgseną-keičiuos ir tai įdomu.o gyvenimas....nepapūsi tu prieš jį, geriau ramiai žvalgytis, gyvent ir mokytis...bangelė šen, kalnelis ten, nusileidimas, užkopimas...bet gal aš klystu, galbūt kiti ir sugeba tik teigiamai pasirinkti, iš karto žino, kaip turi būti, kaip teisinga, žino savo tikslus labai aiškiai, eina link savo kalno labai kryptingai, iš karto tiksliai atmeta ar priima. tada žaviuos tokiais ir pavydžiu.

66830. Rūta2006-11-02 08:25
kažkada mes visi sėdėjome kosminėje kavinėje ir gėrėme kapučino.visi buvom švarūs švarūs, tik sielos, bekūniai, visi labai draugiški ir mylintys, jokių nesutarimų, tai buvo rojus.ir nutarėm išmėginti materialumą-nusileisti į žemę.apsivilkom žemiškuosius rūbus, sutarėm vieni pabūti mokytojais, kiti gydytojais, na, visi norėjo būti teigiami.bet reikėjo pabūti ir viens kitam tais, kurie mokys stiprybės, mes iššūkiuos, leis pažinti įvairesnį ir kietesnį gyvenimą. bet nieks nenorėjo būti blogiečiu, skriausti kito. na, bet tokios taisyklės-neisi į žemę, į materialumo, nebus suteiktas kūnas, jei neturėsi priešo.tai ką-tais mažaisiais tironais sutiko pabūti tie, kas labiausiai mus mylėjo, jie sutiko mums pabūti piktais, negerais.nors gilumoje skauda širdį(jie jau tai ir pamiršo), bet jei vis meta mums kokias nesąmones, kad mes savo dvasioje kiltume, įveikinėdami iššūkius.taigi-visiem savo piktadariam turime tik dėkingi būti.kada nors kai vėl susitiksim visi kosminiame kapučino, galėsime pasijuokti kartu, aptarti visa tai atsiplaidavę:) visi gi esame vienodi-geri ir faini, čia, žemėje, materialume, tik štai čia mum tai kažko trūksta, tai kažkas ne taip, tai kitas geresnis, tai kažkas skriaudžia.

66831. toto2006-11-02 08:27
Teisingai tau viena pažįstama sakė - крути мозгами. O subinę sukiok nesukiojus, sukiok taip, sukiok anaip, жопа всё равно с зади. Ta proga imk ir prisipažink prie visų, kam tau tokia priešiška vidurinė buvo reikalinga, nejaugi tik tam, kad įrodytum savo vaikišką tiesą. Ir kam tau tas aukštojo mokslo diplomas po tos tokios крути крути vidurinės? Sukiojant subinę vėjais paleist šešioliką gražiausių metų... ar tam, kad kietais viršeliais baidytum muses?

66832. ivs2006-11-02 08:36
Vidurinė man buvo reikalinga mokytis, o išmesti mane norėjo už "Raudonojo Spalio" sandalus.

66833. Rūta2006-11-02 08:37
manau, kad reikia ir vidurinės, ir aukštojo, netgi , sakyčiau, dviejų.bet ne tam, kad pasirodytume prieš kažką, o tam kad būtume išprusę, išmokę mokytis, pažinę daugiau, platesnio mąstymo ir įgūdžių, mokėjimų,kad dirbdami galėtumėme tai pritaikyti, būti labiau reikalingi kitiems ir gautume didesnes algas.elementaru-kur jau dabar šiais laikais dėsies be mokslo.na, visi darbai, žinoma, garbingi, bet man patinka žmonės, kurie išmanūs, mąstantys, suprantantys, daug ką moka padaryti, geba pritaikyti tai realiam gyvenime, ne primityvūs.norėčiau baigti antrą aukštąją, tikrai norėčiau, vien dėl savęs, kad išmanyčiau daugiau, būčiau labiau "įsikomponuojanti " į šį gyvenimą, kad man būtų tiesiog įdomiau.pabendrauti, mokytis, skaityti, kryptingai siekti-juk tai fain labai:)jaučiu, kaip smegenys atrofuojasi nesimokant:)ok, tas jaudulys laikyti egzaminą:) sesija...Kai kažkas tarsi spiria tau vis į užpakalį, mina ant kulnų:)

66834. Rūta2006-11-02 08:39
man tai nebuvo reikalinga vidurinė mokytis, tiesiog reikėjo eiti ir tiek.tada nesupratau nieko.štai mano vaikai-gerokai protingesni, žino, kad dėl savęs mokosi, ne dėl tol, kad taip reikia, tėvai leipė.jie gerokai kryptingesni, aš nei karto netikrinau jų sąsiuvinių, jie gerokai sąmoningesni.

66837. xX2006-11-02 10:00
Mest šitą mokyklą nereiškia nustoti mokytis. Kaip tik atvirkščiai - tik ją metus galima pradėti mokytis. Diplomas? Man jis įspūdžio nedaro. Ir ne tik man. Įspūdį daro, pas kokį Meistrą mokėsi, kas buvo vieno ar kito dalyko Mokytoja(s). Jei kas nors darbinasi, tai užtenka kelių klausimų ir trumpo bandomojo laikotarpio. Diplomais patariu nesimaskuot ir nesimosikuot.

66839. toto2006-11-02 10:07
"жопа с зади" slengu dar reiškia "pralaimėjimas seka paskui".

66840. Rūta>xX2006-11-02 10:31
jis nemaišo, manau:)

66841. xX2006-11-02 10:40
Dėl Mokytojų. Sudarom sąrašą, pas kokius Mokytojus metusi šitą mokyklą dukra mokysis. Visų pirma tai jos draugai ir draugės. Dabar pas Dailininką mokosi perspektyvos teorijos, paskui biologas-genetikas padedės perprasti kamieninių ląstelių fenomeną, o dar vėliau tarnavęs povandeniniame laive draugas pasakos apie užsidarymą keliems mėnesiams keliolikos kubinių metrų erdvėje. Bus ir Kaunas - pas vieną pažįstamą vieną savaitę mokysis analizuoti tekstus:) Manau, kad ir toto kažko išmokys? Investuoti į žinias tikrai apsimoka.

66843. kvailutė2006-11-02 10:48
Įspūdį tikrai daro ne diplomai. Ir ne žinios O postai. Pareigos. Deja. Vakar švogeris pasakojo, kad jo 39 gimtadienio proga per gėles į kabinetą žmonės netilpo – kažkodėl net miniatiūrinių popoposkyrelių viršininkėliai troško meilikaujamai nusilenkdami savo žiedelį į gėlių jūrą įriekti. O štai pasisuko vėjas, dar kėdėje, bet visiems žinoma, kad galbūt, ne , ne -galbūt, bet greičiausiai bus keičiamas. Spėkit, kiek atėjo pasveikinti jubiliejaus proga. Atsakysiu po pietų.

66844. Raimis2006-11-02 11:03
Patys žinote: nei postai, nei žinios, nei geri mokytojai ir jų metodai savaime nėra nei mąstymas, nei išmintis, nei praktinė gyvenimo mokykla...

66845. Rūta2006-11-02 11:09
šiuo metu sėdžiu įkaitusi po pokalbio su direktoriumi.nu tai galvoju, kad tikrai -nei žinios, nei dar kas, tik...mokėjimas įsiteikti veikia,užnugaris arba jei neši tiesioginių pinigų į valdžios kišenę.fui, kaip sunku išsiraizgyti iš to voratinklio.

66846. kvailutė xXui2006-11-02 11:10
kas inicijavo mokytojų sąrašo sudarymą? tėvelis/mamytė ar dukrytė? ar prašė pagalbos? ar tik gimdytojai sukruto kišti lepūnei praktiškai tą patį tik kitomis priemonėmis?

66849. e -jis nemaišo, manau:)2006-11-02 11:21
ir as taip manau( ir kiti taip mano), bet jis turi savo kaina.

66850. R2006-11-02 11:24
jo, kaina nemaža-dvasinė ir materiali.labai noriu suteikti vaikams sąlygas, kad jie galėtų mokytis, teks nemažai mokėti visom prasmėm.

66853. xX2006-11-02 11:29
kavailute, tai gi čia bendras reikalas. Jokio detektyvo ar kriminalo, tik intencijos, geros intencijos.

66854. Rūta2006-11-02 11:47
vargšas xX pasisakė, dabar turi teisintis.

66855. kvailutė2006-11-02 12:03
Praėjusiais metais viena mergikė metė mokslus. Be atsisveikinimo su draugais ir klasėmis. Tiesiog nebėjo. Tėvai tuo metu tvarkė verslo reikalus užsienyje. Apie paauglės dykinėjimą netyčia sužinojo močiutė. Ėmė apdirbinėti. No results. Įkinkė auklėtoją. No results. Sugrįžo tėvai. Užlygino stėrančius kampus, sugalvojo oficialius pateisinimus, suveikė reikiamas pažymas. Nuvežė į mokyklą. Tėvas pagrasino įnešti į klasę, jei neis pati. Pagaliau. Metus užbaigė. Tik va bėda, kad mergelei suėjo pilnametystė. Ir močiutė tai progai žadėtą sumelę įteikė. Užteko pirmo kivirčo su tėvu. Išėjo iš namų. Mokyklos vėl nelanko. Jau baigiasi antras mėnuo. Belieka laukti, kol išsileis pinigėliai. Kad tik viskas baigtųsi tais devyniais tūkstančiais... O buvo, atrodė, bendras reikalas, pačios geriausios intencijos.

66857. xX2006-11-02 12:21
Šitoje istorijoje nematau jokių gerų intencijų. Nei vienos geros, visos labai blogos. Kvailute, apšviesk mane!

66858. kvailutė2006-11-02 12:30
Kitas atvejis. Įstojo jaunikaitis į universitetą. Netyčia (vėl) mama sužinojo, kad į paskaitas neina. Bandė kalbėt.... Galų gale pasiturintys tėvai įtaisė vaiką į gerai apmokamą darbą. Ir dirbt beveik nieko nereikėjo. Dirbo? Cha! Namuose kompiuterinius žaidimus žaidė. Arba ant sofos gulėjo. O gimdytojai vis nedrįsta be piniginių injekcijų palikti – žudytis ne kartą žadėjo. Gal gyvas geriau už mirusį?

66859. Rūta>kvailutei2006-11-02 12:41
nu ir ką?

66860. Raimis2006-11-02 12:41
Visas tas vaikų išlepimas, - pasakytų senuoliai, paimdami už bolkio užkištą žabelę...

66861. miestė2006-11-02 12:49
nu baikit, kas nepadaro del savo vaiko visko kas tik imanoma. ir net neimanoma. o del ko daugiau ir verta stengtis.

66862. R>M2006-11-02 12:52
nu baik, mieste, jau jau imama už vaikus gyventi, tai padaroma labai blogai.ir už tėvus nereikia gyventi, turiu šalia tokį pavyzdį gyvenimo už tėvus-nė ką ne geriau.

66863. Raimis2006-11-02 12:58
...ir jau tie mamyčių vaikeliai - lepūnėliai: retenybė, kad kuris turėtų praktinę nuovoką ir savarankišką savivoką...

66864. kvailutė2006-11-02 13:02
Dar vienas atvejis. Šį kartą maniškis. Sumokėjom už vairavimo kursus. Susidarė didelė grupė ir, neturintiems aštuoniolikos, liepė palaukti, kol pirmieji išsilaikys. O paskui – lepūnėlė nesiteikė pasiteirauti, pasidomėti, susižinoti, kas kur kada, žodžiu, nebuvo noro, suinteresuotumo ir , svarbiausia – būtinybės, kadangi tėvelis su mamyte ir ratais visada prišaukiami, ir nuplaukė kursai (ir pinigėliai). Sakiau: taip mums ir reikia – esam pakankamai turtingi ir rūpestingi, kad vaikas galėtų taip elgtis. Tiesiog, gali sau leisti taip elgtis. Todėl taip ir elgiasi.

66865. miestė2006-11-02 13:03
kai pasizvalgau aplink - tikrai nevienodas buna startas. kartais visai vidutiniu gabumu vaikas laiku pastumtas ir paremtas pasiekia dagugiau negu gabuolis kuris turejo viska pleste issiplesti. ;tik visame kame reikalingas sveikas protas ir pusiausvyra.

66866. Rūta2006-11-02 13:14
tikra tiesa ir tai-kol tas vaikas pats išsikabaroja , jėgas praranda, energiją iššvaisto, palūžta, žiūrėk.ne visi juk stipruoliai kovotojai.reiktų pusiausvyros-nelepinti, leisti būt savarankiškam, bet ir pagelbėti, patarti, mes gi labiau tose džiunglėse prasistumdę.tiesą sakant-labai apie tai daug galvoju.stebiu dukrą, džiaugiuos, kad ji siekia, nori ir supranta ir iš visų jėgų stengiuos, kad tik suteikčiau tai, ką galiu, kas dar mano valioje, ką sugebu.nepakenčiu nusmurgusių pavargėlių gyvenimo, tad ir jai sakau-siek, stenkis, bet ir pasidžiauk , nebūtina visas dienas tik prie mokslų, reik dar mokėti ir bendrauti. ką tik va man direktorius sakė-nagi šypsokis, Rūta, daugiau:) nugi reik ir gudrumo-šypsenos ir kitų pribambasų.tik su sąžiningumu, deja, šiam pasauly prapulsi.

66867. m2006-11-02 13:31
aha panasiai raso kamasutroj: vyresnioji zmona turi stengtis supykdyti vyra su jaunesniaja (savaime grazesniaja), bet jeigu mato kad jos pastangos veltui, tai pakeisti taktika is karto ir stengtis kad jie gerai sutartu. ot viskgi gera knygele. visiems gyvenimo atvejams, ne tik tam vienam, svarbiausiajam. gaila, seniai beskaiciau. reiks vel paimti.

66868. zeta2006-11-02 13:33
Mokykla mest tai ne su kokiu simpatisku jaunuoliu issiskirt po savaites draugystes. Mhm. Situacija kiek itempta, galima sakyt, jau beveik nutrukus. Man paciai teko pakeist tris mokyklas ir du universitetus. Kartais paprasciausiai del geografijos, o kartais del visokiu ieskojimu. Ne vienu momentu nebuvo kiles noras mest. Nes idomus dalykai uzgrobdavo neidomius ir viskas susibalansuodavo savaime. Aisku, galima egzaminus laikyt eksternu, jokia cia tragedija. Bet, mokantis su mokytojais-draugais, tam tikra laika gyveni siltnamyje. Jie ismokys visko: minties mechanikos, poziurio suoliu, samones saltomortale ir dar ir dar. Kas ismokys isdavysciu, susitarimo, laikinu paliaubu, dantu sukandimo ir sliauzimo per purva? Gyvenimas ismokys? Kad tik nepasirodytu pirma pamoka panasi i sepuku. Mokykla, mano nuomone, yra labai gera terpe sugebet susitvarkyt su nedraugais ir atpazint gresme. Formuoja socialinius igudzius, taip sakant, disciplinuoja prota ir lavina intuicija. Daznai tai nieko bendro neturi su igytom teorinem ziniom, bet gyvenime pravercia. Kalbant apie reikala - ar taip jau svarbu, pas koki Meistra kas mokesi, tai juk tas pats oficialusis diplomas, tik is kitos, kiek rafinuotesnes puses, siuolaikiskiau pritaikytas piaras. Realiam darbe svarbiau kitkas: kaip nedet pro sali ir but patenkintam to darbo rezultatais. Kiekvienoj profesijoj reikalinga nuslifuota praktine patirtis. Tie, kas moke mane logaritmu ir interpretaciju, apsipiltu dabar graudziom asarom - jokio praktinio pritaikymo. Bet ant tu interpretaciju ir logaritmu stovi mano logikos bastionai, kai reikia ka nors nusprest greitai, bet iki minimumo sumazinant klaidos tikimybe. Todel, kai pasiziuriu atgal i savo mokslo metus, galiu drasiai pasakyt:
Vivat Academia, vivant professores!

66869. kvailutė2006-11-02 14:54
Rašiau: Spėkit, kiek atėjo pasveikinti jubiliejaus proga. Aš jau po pietų, bet niekas nebandė spėti. Nesuprantu, ar klausimas per daug sudėtingas, ar per daug lengvas. Tiek to, atsakysiu - atėjo pasveikinti vienas bendradarbis. Tai, tikriausiai, labai daug. Juk galėjo atsitikti taip, kad - nė vienas.

66870. R>kvailutei2006-11-02 15:00
nu gerai, kvailut, o tai kaip, tavo manymu, reiktų gyventi, kad ateitų daug sveikintojų ir ne dėl pareigų, ne dėl pinigų. na, tik prašom konkrečiai

66871. kvailutė xXui2006-11-02 15:15
M”okytojas pasirodo ne tada, kai tėvelis savo ryšių kanalais juos atbogina, o tada kai mokinys būna pasiruošęs. Aš tai dar nesutikau savo ““M”okytojo, nors mokytojų, įskaitant ir manąją lepūnėlę, buvo daug. Matyt dar nepasiruošusi. Beje, ar nebuvo kilusi mintis dukrelę įdarbinti? Valytoja ar pardavėja? Prarasti metai, sakysi? Dar klausimas,ar per tą laikotarpį daugiau gautų, ar prarastų. O tu tai tikrai daug gautum. Man taip atrodo.

66872. kvailutė Rūtai2006-11-02 15:20
Nežinau. Bet dėl vieno tai esu tikra - nesiekiant to, kad ateitų daug sveikintojų ir ne dėl pareigų, ne dėl pinigų. Nei labai džiaugtis, kai ateina, nei labai pergyventi, jei neateina.

66873. Rūta> kvailutei2006-11-02 15:25
matai-viena yra gyventi pagal taip, kaip REIKTŲ ir kaip MES va norėtume, bet kita-kaip matai,kad YRA.čia kaip su tuo drugeliu, kuris prisitaiko prie akmens spalvos.ot kažkodėl prisitaiko, kažkaip. nešoka į akis paukščiui.taip ir mes, galim čia deklaruoti kiek norim prie kompų prigulę ir turintys pragyvenimo taškus, o jei ne...kas tada? tada ir taikais, dar kaip taikais, ir nukrenta išdidumo beretė nuo galvos

66874. e - reiktų gyventi, kad ateitų daug sveikintojų 2006-11-02 15:44
nereikia jokiu sveikintoju: doros siekianciu, principu besilaikanciu ir tiesa motuse i akis besakanciu nieks nemyli, todel ner didesnio ivertinimo uz aplinkiniu nemeile.

66875. kvailutė2006-11-02 15:53
ežere, nesipūsk - aš tave myliu

66876. e2006-11-02 15:59
savoka "Mokytojas", jei vertint zodzio vartojima reikliai,- anachronizmas. koks gali but mokymas, kada jau visi sutaria jog "zinom, kad nieko(esmingo) nezinom"-?. asmenybe tapti (jei to, o ne miescionisko socialinio saugumo siekiam) galima tik ir tik paciam save uz ausu istraukiant is viska niveliuojanciu tradiciju liuno. yra vienas zodis -saviugda. mes jaunuoliams galim padet tik savo pavyzdziu. visa kita (net kiekvienas pamokantis zodelis) butu copy - paste su visom zinomom pasekmem.

66877. e - kvailute2006-11-02 16:03
va cia musu poziuriai sutampa: as irgi save myliu.

66878. m2006-11-02 16:04
netiesa, buna mokytoju, kuriu pasakymus prisimeni visa gyvenima. ir tik veliau suvoki kaip taip taikliai ir teisingai buvo pasakyta. labai didele laime sutikti tokiu mokytoju. be to, ir pats turi mokytis ne tik is mokytoju bet ir is bendramoksliu.

66879. m2006-11-02 16:05
ezere, kai tau bus astuoniasdesimt, subegs daug mylinciu moteru taves pasveikinti. uzbuciuos.

66880. e - 668782006-11-02 16:13
teisingai pasakanciu - nors nemuna dar karta tvenk, teisingai gyvenanciu,- difsit, kaip sake raikinas.

66881. m2006-11-02 16:15
o ka reiskia teisingai gyventi?

66882. xX2006-11-02 16:22
Hm. Kvailute, net nežinau, ką tau pasakyt. Atboginu Mokytoją? Ne, greičiau rekomenduoju - va tas mano pažįstamas tave galėtų štai to išmokyti, jis puikus Meistras. Ir mokykloje yra daug Mokytojų, bet man nepatinka prokrustiška studijų sistema. Socializacijai, zeta, geriausiai tinka ne mokykla, bet gatvė.
Aišku, kad reikia norėti kažką išmokti. Va, ji Dabar Nori išmokti su metalais sausikalbėti, bet nepažįstam nei vieno metalisto. Gaila.
Šiek tiek užsidirba pati - vakarais prižiūrėjo Joriuką - dabar jis Anglijoj. Už knygutę gavo šiokį tokį honorarą. Etc. Ai, ką čia tie pinigai...

66883. e - 66881 2006-11-02 16:28
as nezinau. nors ne, maivausi: zinau, kad reikia issiauginti save tiek ,kad tam , ka laikai teisingu, galetum nesavanaudiskai kazka duot. aiskiai isdesciau? labai aiskiai. slepk neslepes savo literatyrini talenta, - islenda , bjaurybe nors tu ka.

66884. kvailutė2006-11-02 16:36
o manoji pareiškė, kad nori išmokti austi. Mugės metu susirado bobutę, kuri parduotų stakles, kitą moteriškę, kuri audžia ir galėtų tas stakles įvertinti ir net pirmųjų žingsnių pamokyti. Bet aš lūkuriuoju. Mat pametė man tuos telefonus - mama, pasirūpink. Galvoju, kad gal vis tiktai pasiūlyti pirma išsilaikyti vairuotojo teises, tai galės pati ir nuvažiuoti, ir paprašyti, ir suderinti, ir pasimokyti. Gal ir austi tada bus smagiau, nei jei pateikčiau ant lėkštelės?..

66885. m - k2006-11-02 16:46
gal ir taip.

66886. m - e2006-11-02 16:47
tikrai susneki kartais kaip is knygos.

66887. xX2006-11-02 16:51
Va, dabar pradėsim apie savo dukras ir gogolius pasakot. Ką tik maniškė pasiėmė mašinos raktelius ir išvažiavo pas Dailininką mokytis. Nesu geras tėvelis - pati viską susiranda ir suorganizuoja. Net man ką nors suorganizuoja:)

66888. miestė2006-11-02 17:31
noreciau ir as papasakoti apie savo gogolius kokie jie šūstri bet ant smugio nesugalvoju. metalistai, xXai, jeigu tokiu ieskote.

66893. e - susneki kartais kaip is knygos.2006-11-02 20:01
ar tokioskaip "moralinis komunizmo statytojo kodeksas", ar " taip grudinosi plienas"? gal labiau is pastarosios.

66907. kvailutė2006-11-03 08:48
bet nepažįstam nei vieno metalisto. Gaila. Štai čia ir slepiasi xXo problema. Tame „gaila“. Bet kartu tai ir dukrelės šansas. Išsilaisvinti iš patikrintų pažinčių tinklo, išlįsti iš po glaudžiančio sparno, kad užuostų gyvenimo vėją, o ne tik BOSS kvepalais atmiežtą tėvelio prakaitą, kad galėtų susirasti savo metalistą ir sužinotų, kad jam už pamokas mokama ne bulvių lupenomis ar obuolių graužtukais.

66919. xX2006-11-03 11:29
Kvailute #66907, matyt esu senamadiškas ir labai vertinu išmanymą. Pažinojau metalistus RI ir ZI iš Telšių, pas juos su dukra kartą buvome apsistoję.
Nei postų, nei apipostuotų pažinčių iš viso neįvertinu, kaip ir tu, tikriausiai. Ir karjera vardan karjeros visai nesuprantama. Kas dar. A, kvepalai. Kvepalai geras dalykas, bet pavojingas, ar ne - pats gali įkliūti į vilkduobę. Dar bulvių lupenos paminėtos žinutėje. Bulves su lupenomis mėgstu, bet ne per labiausiai, obuolių graužtukus palieku, bet sėklas dažniausiai kruopščiai išrenku. Jos man skanios. Ką dar apie save papasakoti? Kitos sav. antroj pusėj būsiu Klaipėdos krašte, jei ką.

66926. kvailutė2006-11-03 13:16
xX, nežiūrėk labai rimtai į mano žinutes – nežinau aš jūsų situacijos, ištraukiu kokį žodį ir mojuoju juo lyg vėliava. Labai vertini išmanymą? Puiku. Atsijoji pelus nuo grūdų ir pateiki dukrelei grynuolius. Suprantama. Pati taip daryčiau. Ir nežinau, kas geriau, o kas blogiau. Neįmanoma numatyti, iš kurios pusės tavo vaikui tvostels gyvenimo vėzdas. Aišku, muš per pačią jautriausią vietą. Nes visi kiti įdūrimai – tik uodo bakstelėjimai. Ir neapsaugosi nuo visko. Galėsi tada tik dar karščiau mylėti.

Gerai, kad parašei, kad būsi Klaipėdos krašte. Aš būtinai tave prisiminsiu:). Galvosiu, kad gal prasilenkiam visai arti. Kad, va, kvėpuojam tuo pačiu oru. Ir galbūt tu man pasirodysi truputį tikresnis, nei tas dvigubas iksas.

66939. Daive2006-11-03 20:02
na mano sesuo irgi mete vidurine m-kla..protestavo. Niekas nieko jai ant lekstutes nepateike, tad teko juodai padirbeti, kol suprato, kad mokytis VERTA. jai dabar 34, siemet baige koledza Danijoje. Prisiprotestavo..ketvirta desimtis- jauna specialiste. Nekas..

66952. miestė2006-11-03 20:51
bet ir ne pasaulio pabaiga.

66953. Myliu gyvenima2006-11-03 21:21
Kokios cia idomios diskusijos...Daive, tavo sesuo baige visai ne ta koledza...MOKYTIS tikrai verta, jei mokytojas GYVENIMAS.

66954. Myliu gyvenima.2006-11-03 21:29
...ir kvailute cia. Tobulieji. Gavai pora geru duriu..Saunu.

66955. ivs > gyvenimo meilužiui2006-11-03 21:29
Mat kaip, o Žaliam puslapy sakei, kad kad esi Visatoje vienas. Liudna - kad esi vienas, kad nera bendraminciu, neturi su kuo bendrauti.

66969. m.g - ivs2006-11-04 08:52
Bet zaliam geriau. Cia labai sunku susilaikyti buna, kai perskaitai ka nors tokio sirdi duriancio. Negali nenusikeikti garsiai. O visi tokie vieningi. Kaip partijoj vieni kitus palaiko. Tai belieka "nesti" savo jautria siela i krumus. Va tu mane jau seki? :)

66970. ivs > mg2006-11-04 08:58
Aš visus seku. Vienus persekioju, paskui kitus sekioju. Tokia manija. Sekiojimo.

66971. Gyvenimo meiluzis2006-11-04 09:15
Graziai mane pavadinai. Toks ir busiu.

66972. ivs > gm2006-11-04 09:23
Ar būsi toks šimtu procentų?

66973. gm > ivs2006-11-04 10:01
Busiu. Tinka ir patinka. :)

66974. ivs > 100% mg2006-11-04 10:18
Papasakok apie Stiklo karoliukų žaidimą. Ką ten turėjai galvoje žaliuodamas? Man patiko, ką ten diskutavai garsiai sau vienas.

66976. mg > ivs2006-11-04 10:51
Tai jo visa kuryba panasi. Bet i ta knyga sudejo viska. Visos zmonijos kelia - klystkelius. Tai ta ten ir norejau pasakyti. Atsiranda dar viena religija. Laitmanas pavadino ja mokslu. Bando gelbeti moksla ir kartu uzkariauti pasauli. Patogus metas, kai krikscionybei ateina galas. Zmogui visais laikais reikejo mesijaus. Visi laukia tokio, kuris ateis ir isgelbes juos. Laukia atidare savo burnas, o tas gudrus zydas kramto ir deda jiems atsipalaidavusiems ta lengvai suvirskinama maista. Tai ta ir norejau pasakyti. Hesse galetu testi savo knyga. O tu kaip ja supratai?

66977. mg > ivs2006-11-04 10:58
Ir dar, kad be asmenines patirties zmogus - niekas. Vien mokslai(ypac tokie, kaip Lietuvoje)nieko naudingo zmogui duoti negali.

66978. ivs2006-11-04 11:12
Sakai, nauja busima religija "kabala" bus pritaikyta labiau isprususiam zmogui, bet vel parklupdys zmonija, suletins, pristabdys jos vystymasi naturaliu taisyklingu budu.
Koks yra natūralus taisyklingas būdas?

66979. ivs2006-11-04 11:15
Ar esi sutikęs žmogų be asmeninės patirties? Įdomu.

66980. mg > ivs2006-11-04 11:32
Kiekvienas turi savo asmenine patirti. Kaip kitaip? Bet kalbame apie "truputi" kitokius dalykus, kito lygio patirti..Kai zalias tampa melynu, o melynas zaliu. :) Paskui visos spalvos susilieja. Tada tampa visiskai aisku. Pagavai? :) Pagausi, nes tu ieskai - neleidi laiko veltui.

66981. ivs2006-11-04 11:57
Nors imk dabar ir perskaityk Stiklo karoliukus iš naujo. Staigiai. Dabar va. Man pasirodė, kad Kastalija - tai grynojo mokslo šventovė. Moklso, kuris išeina už praktinio panaudojimo ribų. Sakykim, kaip grynasis menas. Tai tokia žmogaus veikla. Žmogaus mąstytojo, ne vartotojo. Muzika, kaip abstarkcija. Žiūrėk, kokie konkretūs būna muzikinių kūrinių pavadinimai: "Miškas", "Jūra". Koks ten miškas, kokia ten jūra? Man pasirodė, kad Knechtas simbolis žmogaus, besistengiančio pakilti virš viso materialiojo pasaulio. Jam priešpastatytas tas kitas bachūras (kaip jo vardas?) - žemiškasis, kūniškasis pradas. Katras laimi? Niekatras. Vienas nueina gyveniman, kitas į jūrą?

66982. mg > ivs2006-11-04 11:58
"Koks tas naturalus budas?" Naturalus budas - tai asmeninis kelias. Neigiant visas sektas, dogmas. Visatos akivaizdoje zmogus yra vienas pats. Butina skaityti, mastyti - tai yra informacijos rinkimas. Veliau ateina toks laikas, kai turi eiti vienas. Ta kelia graziai apraso Dante "Dieviskoje komedijoje" Vienu metu poetas - vedlys samoningai dingsta. O tas, kuris seka ji, paliekamas vienas. Tai metas, kai zmogus turi atsiverti. Religijos lengvai pagriebia besiblaskanti ir is ten istrukti yra sunku. Patekes i jas zmogus mano surades ir toliau neina. Del to kaltas prastas musu svietimas. Svietejai, kurie nieko neismano apie Aukstus ir Sviesius dalykus. Tuo ir pasinaudoja ivairios religijos.

66983. ivs2006-11-04 12:09
Na taip. Religija gali būti ir kalėjimas, ir raktas nuo kalėjimo. Nelygu žmogus, kuris ja naudojasi, jeigu taip galima pasakyti apie religiją. Asmeninio kelio gražiausia metafora man, turbūt, Džonatanas Livingstonas.

66984. mg > ivs2006-11-04 12:23
O pats pavadinimas nieko nesako? "Stiklo" "Karoliuku" "Zaidimas" Panasiai Sidhartoj. Zmogus uzdarytas negali deramai tobuleti. Jei musu sielos nebutu musu kunuose ir neturetume to, ka turime dabar - jos netobuletu. Kancios, isgyvenimai neisvengiamai reikalingi. Taip sutverta Kurejo.

66986. ivs2006-11-04 12:39
Pats pavadinimas Stiklo karoliukų žaidimas - man buvo tarsi nuoroda, kad kalba bus apie tai, ką įprasta laikyti niekais. Stiklo karoliukais. O paskui tas žaidimas sureikšmintas iki Žaidimo. Gyvenimo Žaidimo. Žaidimo Gyvenimu. Protu. Abtrakcija. Muzika. Žaidimas stiklo karoliukais - tai gyvenimas, kuriame grumiasi du pradai - žaidimo malonumas ir jo (žaidimo) prasmė. Galima užsižaisti malonumais. O galima sužaisti Prasmingą žaidimą, net jei tau į rankas įduoti tik stiklo karoliukai. Tu manai, kad Knechtas (vergas) pralaimėjo Gyvenimo Žaidimą? Knyga, berods, palieka klausimą atvirą :)

66987. mg > ivs2006-11-04 12:47
Jei "raktas nuo kalejimo", tai tik, mano nuomone, butu gerai, jei zmogus iejes praeitu ir nueitu toliau, bet dazniausiai jam neuztenka gyvenimo - paslieka ten. Dzonotanas - Bachas, jis buvo pasiekes aukstumas, kaip zmogus. Tas aukstas jo pilotazas, - suvokimas Auksciausiojo - savo paskirties zemeje matas. Vienisius Dzonatanas, kurio niekas nesuprato. Bet jis moke savo buri skraidyti. Norejo, kad jie pasiektu ta nuostabiausia busena, kuris duotas kiekvienai zuvedrai - zmogui. Nuostabus kurinys. Bachas nesitikejo daugiau nieko parasyti, net bandyti rasyti. Bet parase" Tiltas per amzinybe" O jo "Po ratu" labai atitinka tuos tavo minetus is Hesses du personazus.

66988. ivs2006-11-04 12:58
"Po ratu" yra Hesses. Man patiko tavo sakymas ten, Žalynėje, kad žmogaus paskirtis žemėje - tapti Filosofu. Čia sakai - suvokimas Aukščiausiojo. Tai gražiai papildo vienas kitą. Atsimeni, Džonatanas iš pradžių labai nenorėjo grįžti į būrį. Manau, kad tai nuolankumas. Kita išdidumo pusė. Kai pasijauti išdidus gerąja prasme (turi, kuo teisėtai didžiuotis), po to turi sekti nuolankumas.

66989. ivs > gm2006-11-04 13:13
Dabar su manim nekalbėk, nes aš einu miegoti. Naktis pas mane. Rytas jau.

66990. mg > ivs2006-11-04 13:18
Tai ta atviruma mes ir uzpildikime - tu savaip, as savaip. Niekada nemegau uzliuliavimu, visada meciau gyvenimui issuki. Ir tik tai pasiteisino. Stikla norejau matyti neduztanti, karoliukus - karoliais, o i gyvenima niekada neziurejau, kaip i zaidima. Vos gimes garsiai saukiau - tai buvo mano mesta pirstine jam - GYVENIMUI. Todel tapau jo meiluziu.:)

66991. ivs2006-11-04 13:27
Nerėkauk. Taigi sakau, kad miegu. Žaidimas - tik metafora. Didysis Žaidimas Ad astra.

66992. mg > ivs2006-11-04 13:31
Drasiam Dzonatanui pasiseke..O grizti jis nenorejo, nes jam: 1) Buvo gera TEN. 2)Baisu buvo grizti ten kur buvo iki to. 3) Grizo, nes buvo gaila burio, - tu kurie gyvena niekinga gyvenima. Jam dave Kurejas ir, kaip atlygi uz tai, Dzonotanas turejo padeti jam - Kurejui.

66993. Skaitytojas2006-11-04 14:25
Kas "Šiaurės Atėnuose" atrinkinėja spaudai eilėraščius? Ar tik ne pelių valdovas, o tiksliau, jaunų, su proteliu susipykusių panelių, įsivaizduojančių poetėmis, globėjas Sigitas Geda? Nuvažiavo žmogeliui stogas ar ką? Kokį šūdą jis pateikinėja skaitytojams? Jei merga parodo uodegą, o senas gašlūnas pavarvina seilę, tai jau reikia psichinį šlamštą ir publikuoti? Naudojasi senukas leidinio puslapiais, kad įtiktų visokioms kvaišoms,o redaktorė, matyt, bijo šiam niurzgai prieštarauti?

66994. Jorė2006-11-04 14:37
Negi nesuprantat - geros poezijos ŠA nebuvo ir nebus, kol čia tupės S.Geda. Jis turi būti geriausias, tad visokios Ignės ir žali berniukai - pirmyn su savo rašliava! Patriarchas jus palaimins šaipydamasis į ūsą. Mergos, skambinkit grandui į namus - girdėjau, visas priima. Jei duosit, padės išleisti pirmą knygelę.

66995. Skaitytojas - Skaitytojui2006-11-04 14:46
Jei mes tvarkos nedarom, tai turime laukti kol tie monopolistai ismirs. Ir cia, kaip politikoje. Tai nusivaziavom..

66996. Skaitytojas2006-11-04 15:32
Geda susirinko visas premijas, gauna valstybinę pensiją ir jau ilsėtųsi ramybėje. Bet ne. Kaip tankas sėdi užtupęs literatūros skyrių nors tu ką. Senieji nemoka garbingai pasitraukti - tik su karstu prisieina išnešti. Pelai byra, mergų norisi, galvelė nebedirba, spausdina visokius skaitalus pelėms, supraskit, skaitytojai jam pelės. O jis kas? Marazmatikas. Nuo alkoholio ištinusiais smegenimis. Jūrate Visockaite, ar Jūs neturit jokios valdžios Š.A.?

66998. e -skaitytojas2006-11-04 17:20
nezinau ka ten veikia tas musu sigitas, bet tu sneki nesvariai .

66999. e-skaitytojai2006-11-04 19:03
Būtent - jis jūsų. O jūs ten tokie "švarūs", kad laikraštį skaityt tapo nešvaru. Pažiūrėkit, kiek pamazgų vieni ant kitų išpilat. Geriau jau rašytumėt skaičiais, kaip viena pavažiavusi "poetė" jau spausdinosi jūsų "genialiame" leidiny. Absoliutus "Šiaurės Atėnų" krachas.

67000. mg2006-11-04 20:27
Gerai, kad surinkes premijas nesedi ramus, reiskia ne del premiju rase.

67006. Raimis2006-11-04 23:27
Savo eilėraščių orginalumu ir novacijomis S. Geda kilstelėjo lietuvių poeziją šimtmečiu priekin...Patetiška? Galbūt...

67007. lama :-) 2006-11-05 00:05
man patiko

67008. Asta2006-11-05 00:39
Kilstelėjo novacijomis? Tai kodėl dabar taip nusileido? O gal užmigo ant laurų? Ką Tėvelis beparašys, viskas bus gerai...

67009. Raimiui2006-11-05 00:49
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67010. Raimiui2006-11-05 09:28
Varna apie Jus sakė tiesą.

67013. Tam pačiam2006-11-05 11:08
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67015. Skaitytojai2006-11-05 12:01
Kaip tu myli Geda. Ojojoj.

67016. Gyvenimo meiluzis2006-11-05 12:43
Naktis. Tylu, ramu.. Tik muzika graudi Akiu uzmerkt neleidzia, siela verkia. Nusiramink, brangi! Ko taip gailiai raudi? Esi tik - kaline - ne verge.

67017. Ojojoj2006-11-05 12:46
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67019. gm > ivs2006-11-05 13:11
IVS - KU ESI?

67020. Ojojojojojoj2006-11-05 13:17
"Litmenis" "Scenos" "Mylek mane" Как все запущено..Kas busi?

67021. mg + ojojoj > mylek mane2006-11-05 13:38
Senmerges gerai..ju isgryyyynintos sielos..Jaunos - nervu kamuoliai. Pavojinga. Cia akmenimis metosi. Karta ir i langa kale bulyznikas toks. Tuo metu, kai sedau prie kompo parasyti atsakyma. Grotos isgelbejo. Akmeni per dideli pasieme. Itariu mintis buvo deti paskutini karta.. :)

67022. dėl nervų2006-11-05 14:20
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67023. Gyvenimo meilužiui2006-11-05 14:31
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67024. Vergui2006-11-05 14:45
Tai apsizvalgyk ant ko sedi..Gal jau laikas karkti ir tau.

67025. Pidarams2006-11-05 14:56
Kazkokia gaidiena pasmirdo.

67031. mg > ojojoj2006-11-05 16:33
Nesiparink. Atsiliepk normaliai.

67032. m2006-11-05 16:42
priejo neaiskiu tipu, susigrudo net nepasibelde. sukauja nesuprasi ka.

67034. mu2006-11-05 16:51
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67035. gm2006-11-05 17:13
Grazu cia pas jus.

67036. gm > mu mu2006-11-05 17:18
Zurnaliste atejo imti intervo. O kur tavo mikrofonai. Jau guli prisigere?

67038. Raimis2006-11-05 17:56
Ir mūsų, ir S. Gedos kaulai trūnys žemėje, bet geriausi Sigito eilėraščiai bus gyvesni už gyvų rašančių poetų. Trumparegiai pavyduoliai, ar prisimenat ironiškus Volando žodžius iš Bulgakovo romano " Meistras ir Margarita": apie gyvus - negyvus rašytojus? Moku gyventi ir be stabų, ir be maldų, ir be sovietmečio...Varna - ne kriterijus.

67044. Raimi,2006-11-05 20:10
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67045. T :-( 2006-11-05 20:12
ir isvis sis numeris ne koks

67046. m2006-11-05 20:15
jus, visi neaiskus, eikit is cia kol negavot i snuki su kuvalda. varykit is cia, numeriai.

67047. Raimis2006-11-05 20:17
O kaipgi kitaip, matant liguistą vaizduotę siauraprotės menkystos!?

67051. Raimis2006-11-05 21:41
Ei, kur prapuolei, gamintojau pasmirdusios gaidienos? Numirei ar su vištomis sutūpei ant laktos, a?

67052. visšta2006-11-05 21:49
ne, daugiau ant laktos niekas netupi atsiprasau.

67053. t.y. višta2006-11-05 21:54
gal negasdintumete, nes kai siek tiek pasitreniraves ima rekti baisiu balsu tai sudreba kojele berasydama. per radija buvo kulturines spaudos apzvalga, skambiai issireiskus. apzvelginejo, kaip pabaigoj pats pasigyre, Vladas Gedgaudas. kakzodel visa laika gestapininko tonu, kuris tolydzio daresi vis gresmingesnis. nezinau, gal jam ka skaudejo. ar Vladas Gedgaudas - toks nedidelis zilas vyras su barzda? sutinku koncertuose kartais. balsas visai netinka prie vaizdo. bet gal yra ir koks kitas Vladas Gedgaudas.

67054. gaidys2006-11-05 21:59
Nieko negirdėjom su vištomis ant laktos tamsoje, jokia kultūra su mumis netupi. tiek žinių nuo laktos.

67057. raimi, 2006-11-05 23:15
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67075. 67057 nuo Raimio2006-11-06 11:11
Oi, prašovei, bičiuli! Šypsojausi ligi ausų pusę nakties, glamonėdamas savo moterį...Juokdarys esi, bičiuli,- diagnostikas Juokdarys!

67315. raimi, 2006-11-09 11:13
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67346. Raimis2006-11-09 16:43
Ir vėl - eilinį kartą!- prašauni...Iki S. Gedos tau - šviesmečiai, ir nudvėsk savo menkystėje!

67356. 673462006-11-09 18:08
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67471. Raimis2006-11-11 13:20
Kaziole tu, atmuščiau tau veidelį realybėje, šikniau mužikiškas!

67479. Oi2006-11-11 18:15
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67519. kokis2006-11-12 17:01
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

174872. moliugas :-( 2009-11-16 19:24
padurk

Rodoma versija 179 iš 203 
13:27:14 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba