ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-04-23 nr. 746

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (318) • DALIA STAPONKUTĖ. Pokalbis (1) • RENATA ŠERELYTĖ. Pasakų šalies etika (19) • RASA DRAZDAUSKIENĖ. Jums vieniša? Steikite knygų klubą (19) • STASĖ LYGUTAITĖ-BUCEVIČIENĖ. EilėsSu prof. dr. DETLEFU H. ROSTU kalbasi Austėja Merkevičiūtė. Itin gabus vaikas? (111) • ALGIMANTAS KUČINGIS. Laikas kalėti ir laikas tylėtiSIGITAS GEDA. Karalienės sekretai (1) • DARIUS GIRČYS. Sieninis debesisGRAŽINA CIEŠKAITĖ. Eilės (1) • JUOZAS MEČKAUSKAS-MEŠKELA. EilėsALEKSEJ SLAPOVSKIJ. JiePETRAS RAKŠTIKAS. MiniatiūrosAURELIJA JUODYTĖ. Žiūrovai irgi verkia (22) • POVILAS VARNELĖ. Kaip lietuviai mus rusinoIRENA RUGINIENĖ. "Menu aš praeitį šlovingą" (1) • MARIUS DYGLYS. Krikščioniškoji filatelija (4) • TUTĖ PILĖ. Virtuvės mados pavasarėjančiame Vilniuje

TURINYS

[skaityti komentarus]


DALIA STAPONKUTĖ. Pokalbis
Tu sakei... kompe aptikau tavo failus su laiškais... negali gyventi be laiškų... Kas gi šiais laikais nerašo laiškų kompiuteriais, nekeliauja, nekuria mišrių porų ir nekalba keliomis kalbomis. Išimčių yra, bet ne aš. Kadaise maniau, kad esu išimtis, dabar nebemanau. Kadaise buvau išimtis, dabar nebesu. Jei norėčiau jaustis išimtimi, turėčiau grįžti ten, iš kur pajudėjau. Tapatybės, iš kurios pajudėjau, nebėra. Šalies, iš kurios pajudėjau, nebėra. Liko tik laiškai, liudijantys, kad didžioji gyvenimo dalis praeina jaučiant ilgesį praeičiai, būnant ne ten, kur norėtumei būti, ir nežinant, kur norėtumei būti. [...]

RENATA ŠERELYTĖ. Pasakų šalies etika
Van Damme’as teisus. Pasaulis dar ir baisus ir negailestingas. Tik mes su baisumu nebenorime kovoti patys, priešintis jam, kaip moko pasakų etika, o paliekame tą nemalonų juodą darbą superherojui, kurio iš esmės nėra. Fobijos sklando ore kaip geležinnagės Stimfalo paukštės, ir žmogus nesugeba įtempti lanko templės joms nušauti.

RASA DRAZDAUSKIENĖ. Jums vieniša? Steikite knygų klubą
Dabar grįšiu prie pavyzdžio, nuo kurio pradėjau. Anas, Fowler aprašytasis, knygų klubas buvo kur kas mažesnis – šeši nariai. Jie nesiveržė išgirsti specialistų nuomonės, neieškojo kažkokių ypatingų ekspertų, tiesiog visi atidžiai perskaitė pasirinktas knygas, vėliau susirinko ir kalbėjo, ką jose radę. Štai ir receptas žmonėms, pasiilgusiems įdomesnio bendravimo. Įrašas "Knygų klubo susitikimas" pilnutėliame darbo kalendoriuje ne tik oriai skamba, bet ir skatina skirti laiko. Be to, tai nieko nekainuoja.

STASĖ LYGUTAITĖ-BUCEVIČIENĖ. Eilės
[...]
Visada daugiausia
Dievo yra vandeny –
Linmarkose,
Ežeruose,
Šuliniuos.


Su prof. dr. DETLEFU H. ROSTU kalbasi Austėja Merkevičiūtė. Itin gabus vaikas?
[...]
– Užsiminėte apie genijaus ir beprotybės mitą. Ar jis nėra labiau siejamas su menininkais?
– Apie tai sunku spręsti tiesiog todėl, kad menininko įvaizdis "reikalauja" būti ekscentriškam. Nežinome, ar jie iš tikrųjų tokie ekscentriški, ar tik atlieka ekscentrišką vaidmenį viešuomenėje. Pvz., Salvadoras Dalí elgėsi labai ekscentriškai, paskui įsijautė į tą vaidmenį. [...]

ALGIMANTAS KUČINGIS. Laikas kalėti ir laikas tylėti
Prekiniame vagone, į kurį sodina 1953 metų gegužę, nei narų, nei skylės grindyse. Susėdę ant grindų spaudžiamės vienas prie kito. Esame tik keli politiniai. Kiti – kriminaliniai, vagys ir "blatnieji". Šiuos lietuviškai vadinčiau "vagių vagimis". Siaubingai šalta. Per naktį kertame kalnų grandinę, ryte išlaipina Labytnangyje (žr. žemėlapį). Prie stoties barako – krautuvėlė. Vietiniai elnių augintojai, atvykę rogėmis, geria degtinę, stumdosi ir keikiasi rusiškai. Tolumoje, kitame Obės krante, matyti Salechardas – apygardos centras. [...]

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
Mano vaikystės paslaptis
Nesuvokimas. Gyvenimas visumoje, su visais. Stichijoje. Aš nebuvau atplėštas.
Žmonių, gamtos, dvasios dalis. Akmuo ir grumstas. Mano esybė buvo pertekusi buvimo džiugesio ir ateities svajonių.
Tai suteikia žmogui sparnus, laimės pojūtį netgi nelaimėje.
Viskas, rodės, praeis. Visos mirtys užsimiršdavo. Kaip ir nuoskaudos.
Didelis skausmas yra likti vienam, prarasti tą bendro gyvenimo viesulą.
Noras kurti? Tikriausiai iš noro susigrąžinti tai, kas buvo, galėjo būti, neišsipildė.
Gaivalingoji būties (gyvenimo) pilnatvė, ilgainiui virstanti atskirtim, vienatve, paniurimu.
Iki marazmų ir iškrypimų. Iki nesveikatos ir liūdno šypsulio.
Galgi net iki grotesko, griausmingo juoko ir prakeikimo.

DARIUS GIRČYS. Sieninis debesis
Luke’as Howardas septyniolika metų (1824–1841) stebėjo Britanijoje debesis ir nustatė tris debesų tipus. Tai yra cirrus, cumulus, stratus. Plunksniniai, kamuoliniai ir sluoksniuoti. Goethe savo gyvenimo pabaigoje entuziastingai susirašinėjo su Howardu, kiekvienam debesų tipui dedikavo po eilėraštį ir pasiūlė įtraukti naują debesų tipą – paries, t. y. sieniniai. Pavadinimas moksliniuose sluoksniuose kažkodėl neprigijo, nors akivaizdu, kad sieninis debesis dažnai užtraukia visą dangaus plotą nepramušama, ties kraštais pažaliavusia skarda. Prisiminus senstantį poetą ir jo jausmus devyniolikmetei Ulrikei von Levetzow, vertėtų perskaityti "Marienbado elegiją". Užsilipus ant kėdės ir plačiau atvėrus langą galima įžiūrėti besiartinant sieninį debesį. Galbūt jis pasirodo tik sulaukus tam tikro metų skaičiaus. Kiti laipioja ant kėdžių ir kitokiais tikslais.

GRAŽINA CIEŠKAITĖ. Eilės
O nebūties nėra, gyvybių Sutvėrėjau!..
Aš tavo tyloje ekstazę apturėjau.
Belapė kaip migla širdis į tylą krenta,
regėdama toli rasotą meilės krantą.


JUOZAS MEČKAUSKAS-MEŠKELA. Eilės
Ugnies angele
kraujas ir sniegas
Ugnies angele
kraujas pralietas
Ugnies angele
niekaip o niekaip
prisimint
nei pamiršt
man neleidi
kaip apakino
tas eilėraštis
pažadinęs
Mirtį --- --- ---


ALEKSEJ SLAPOVSKIJ. Jie
Žinoma, tai tik perpasakojimas, apytikslis perteikimas to, ką iš tikrųjų jaučia M. M. Jei pamėgintume bent apytikriai perduoti jo pasaulėjautą, tai šį rytą būtų galima aprašyti taip: "Pro burnos ertmę įterpdamas į organizmą tam tikrą kiekį angliavandenių, baltymų ir riebalų, pasakiau moteriai, su kuria gyvenu, kad einu perkelti savo kūno. Išeidamas iš savojo betono ir plytų narvelio į laiptų erdvę sutikau moteriškosios lyties žmogų iš narvelio dešinėje ir dar kartą jam (t. y. jai) priminiau, kad atėjus laikui, vadinamam vidurnakčiu, nedera mėginti išgauti skambių garsų iš muzikinio instrumento su klavišais; ji, kaip visuomet, sumosavo priekine viršutine galūne ir ėmė berti formalius atsiprašomuosius žodžius, daugiau nei reikia, kartu varstydama du iškilius odos ruoželius, išteptus kažkuo blizgančiu ir raudonu, rodydama pro juos baltas kaulines išaugas, skirtas maistui smulkinti, intensyviai vartydama regėjimo organus ji siekė paveikti mano kūno lytinius hormonus, tačiau jie ir toliau nuobodžiavo visiškai abejingi. Paskui aš patraukiau į vietą, [...]

PETRAS RAKŠTIKAS. Miniatiūros
[...] Gatve nuūžė septintos valandos mašina. Užsidėjau rimtą kaukę ir darbų vainikėlį. Monitoriaus ekrane išbarstytas sapnų nuotrupas renku į krūveles ir gaminu teptukus. Paletėje maišydamas tuos pačius vaizdus išgaunu naujus jų atspalvius. Pridėjęs į kruopas mėsos išverdu šuniui košės. Jis išknisa ir suvalgo mėsos gabaliukus. Rytoj iš jų saulė keps kotletus. Kruopos lieka kitai maisto porcijai. Raidžių koše pašeriu žuvis ir nuspaudęs mygtuką ,,delete" užkišu Letės žiotis. Visuomet alkanas tinginys spokso į pakrantėje žiopčiojančias žuvis. Pareiga eina į paupį ir prikepusi žuvų pavalgo už jį. [...]

AURELIJA JUODYTĖ. Žiūrovai irgi verkia

Palėpė. POVILAS VARNELĖ. Kaip lietuviai mus rusino
Ne mažesnis pavojus lietuvių kalbai, ypač techninei, kilo valdant sovietams. Gamyklose, projektavimo ir konstravimo įstaigose visa techninė dokumentacija buvo rengiama rusų kalba. Užrašai brėžiniuose, aprašymai, technologijos – viskas rusiškai. Techninė lietuvių kalba sustabarėjo, nedaug radosi naujų pavadinimų. Dauguma buvo sukurti dar tarpukario metais. Ne ką geresnė buvo ir šnekamosios kalbos padėtis: jeigu pasitarimuose ar dalykiniuose pokalbiuose ir buvo kalbama lietuviškai, tai dažniausiai buvo vartojami sulietuvinti kalbos "perlai": gaikė (veržlė), vtulkė (įvorė), stanina (stovas), šplintas (kaištis), otsiekas (ertmė), babkė (galvutė), mietčikas (sriegiklis), plaškė (sriegpjūvė), machovikas (smagratis), klynas (pleištas), štiftas (smeigė, kaištis), podjomnikas (keltuvas), domkratas (aukštikeltis), stružkė (drožlė), šaiba (poveržlė), mufta (mova) ir daugelis kitų.

IRENA RUGINIENĖ. "Menu aš praeitį šlovingą" Istoriniai jubiliejai (mažeikietiška versija)

MARIUS DYGLYS. Krikščioniškoji filatelija
Pastaruoju metu pasirodo vis daugiau leidinių, kuriuose ne tik vaizduojama popiežiaus asmenybė, bet ir bandoma parodyti lankomų vietovių reikšmę religiniame krašto gyvenime, alegoriškai išreikšti viso pasaulio gyventojų lūkesčius, įprasminti Kristaus kančią šiuolaikiniame gyvenime. Tokia tema dažniausiai susiejama ir su šventojo apaštalo Pauliaus gyvenimu ir kelionėmis skelbiant Gerąją Naujieną visoms tautoms ir visų rasių žmonėms.

TUTĖ PILĖ. Virtuvės mados pavasarėjančiame Vilniuje
Pakalbėję apie juos, grįžtame prie savęs, po truputį valome spindesį vienas nuo kito, nuimame dažų sluoksnį, lytime pliką odą, atkuriame kūno kontūrus, jie prisipildo kraujo, limfos, tvinksėjimo, pulsavimo... Rausta oda, o akys ima matyti – prieš mane sėdi ne lyriškai nusiteikęs šaldytuvas, aš geriu ne prieš veidrodį. Jis tikras. Jis nustebęs taip pat kaip ir aš – kad dar galima pamatyti save kito žmogaus akyse. [...]

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


33168. ei2005-04-21 22:44
tik vieną straipsnį teradau-ką dėsit išmintingieji kurmiai?

33176. skaitytojas :-) 2005-04-22 06:14
Tik vieną straipsnį teradau: Su prof. dr. DETLEFU H. ROSTU kalbasi Austėja Merkevičiūtė. Itin gabus vaikas?

33177. pasiula2005-04-22 08:26
Gal galima apsieiti be Kipro?

33180. klaustukas2005-04-22 11:09
Kipro? Kur?

33184. Arkadija2005-04-22 15:25
"Pro burnos ertmę įterpdamas į organizmą tam tikrą kiekį angliavandenių, baltymų ir riebalų, pasakiau moteriai, su kuria gyvenu, kad einu perkelti savo kūno" - absurdo ir grafomanijos viršūnė

33200. hh2005-04-23 10:13
Palikite Staponkute, vokieti ir Girci -- dg nera ka.

33203. saule2005-04-23 19:12
Jokiu budu neapsieisiu be Kipro sikart! Labai noriu Staponkute ir dr. Rosta paskaityti... Ir ne Lietuvoj esu... :( nors ir ne Kipre:))

33205. Inkvizicija :-) 2005-04-23 19:42
Sigitą Gedą pakarkit, ai šiaip, profilaktiškai.

33206. blairo :-) 2005-04-23 19:42
Nedrąsu ką ir rašyti, kai visi tokie arogantiški ir spjaudosi ironija.

33207. rasa2005-04-23 20:02
ne sugedusį sigį BŪTINAI įdekit

33223. sveikinu geda !!! geda dievas !!siulau geda i dievus ishventinti !!2005-04-24 01:18
as ir norejau parasyt apie geda ,,, bet jau parashe ,, is esmes reiktu duot gedai koki axujen....premija , o tai pats tik dalina , - kad nutiltu . nes manau jo tx del shaibu jam spausdinami , nes netikiu kad jis noretu save prastumt per tokius tx , jei mato kad kiekvienam beveik komentare ant jo shudus krauna

33230. IVS2005-04-24 11:19
        Naujoji Šatėnų Sandora

    Kadangi jau tapo įprasta surašyti pasakojimą apie tarp mūsų įvykusius įvykius taip, kaip mums perdavė tie, kurie nuo pradžios buvo mačiusieji liudytojai ir tapo žodžio tarnais, tai ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyrus, nusprendžiau nuosekliai aprašyti.
    Tomis dienomis nemo ir zetai besišnekučiuojant apie kiną, prie jų priėjo po palme ir tarė: "Ech, laikai brangiausi, ar besugrįšite... 2046 tais galiu jau kiek neprigirdėt, bet šokėjomis ant stalų būsiu net gal dar labiau susidomėjęs, todėl jau dabar atidarau savo bažnyčią. Neškite man kumpius ir kiaušinius, o aš jums aiškinsiu Šventą raštą.
    Tai išgirdus cikada net atsistojo: - "Taip tai taip, nes negali būti taip, kad niekaip. Ir ne todėl, kad bendrai, o todėl, kad jei kaip nors yra, tai vat jums ir prašom! - šaudydamas Dievui į langą ėmė ir pataikė, - "kaip sakoma-predpochitaju sochetat` prijatnoje s poleznym... va ir visas moralas, juk mes esam tik zhmones ir todel megstam dideliais dalykais paspekuliuoti..."
    Sėskis,- mostelėjo jam ranka po palme, - nuo dabar žmones žvejosi.
    Anomis dienomis po palme mėgo melstis naktimis Aeropago kalne. Kartą, išaušus dienai, jis pašaukė savo mokinius ir tarė: "Turim būti skaidrūs, o konkursas atviras, laukiu daugiau kandidatų. Norėčiau padrąsinti ir moteriškos lyties asmenis, idant taip nors kiek išlygintumėme neatitaisomai išmaitotus istorinius vieškelius". Taip buvo išrinkti 12 apaštalų: IVS, kurią jis praminė Bjauria boba ir jos sesė zeta, nemo ir 13-ta praeivė, ebola ir paprastas žmogus , toto, vadinamas Uoliuoju, broliai sic ir si, blairo, kaimietė ir cikada.
    Diena ėjo vakarop. Žydrajame krante buvo susirinkusi gausi minia šatėnų. Visi jie buvo alkani ir svajojo apie dvasinį peną. "Duonos ir žaidimų, romo ir žaidimų!" - šaukė minia. "Pasotinkite juos" - tarė po palme. Nemo atsakė: "Mokytojau, bet mes turime tik du šliosus dešros ir nugertą butelį romo". "Susodinkite juos eilėmis po penkias dešimtis" - tarė po palme ir paėmęs tuos du šliosus dešros, pažvelgė į dangų, palaimino juos, sulaužė ir davė mokiniams, kad tie pateiktų miniai. Visi valgė ir privalgė iki soties, ir buvo surinkta dvylika pintinių atlikusių dešros skūrelių.
    Po palme ėjo per miestus ir kaimus mokydamas, kalbėdamas palyginimais, skelbdamas, kad netrukus bus įsteigta po palme bažnyčia ir sudaryta naujoji sandora su šatėniečiais. Taip atėjo Neraugintų briuselio kopūstų diena. Po palme atsisėdo prie stalo ir apaštalai su juo. Paėmęs dešrą , jis padėkojo, pjaustė ją ir davė mokiniams, sakydamas: "Tai yra nemo dešra, kuri atiduodama už jus. Tai darykite nemo atminti". Jis taip pat paėmė taurę romo po vakarienės, sakydamas: "Šita taurė yra naujoji sandora, patvirtinta nemo romu, kuris išliejamas už jus". Tada atsisuko į nemo ir tarė: "Tavo dešra ir romas nesibaigs tol, kol dalinsies jais su šatėniečiais. O dabar aš taip ir jaučiu, kaip kaupiasi debesys aplinkui, trenks žaibas iš dangaus ir iš manęs liks tuščia vieta. Pagailekit."
    Laimindamas mokinius, jis atsiskyrė nuo jų ir kilo į dangų. Blairo gūžčiojo pečiais kalbėdamas: "Alia, kokie jūs visi internautai ir dar anonimai. Mislinau, čia kultūriškas leidinys su kultūriškais komentarais, pasirodo, kažna kokie marazmai. Tikiuosi, Jūsų malonybės, prabočys, jei mea parvitas karteliais įsiterps į šią linksmą kompaniją".

33235. nemo2005-04-24 15:57
Butent taip viskas ir buvo! Ir kas isskraipys nors zodi - teprasmenga amziams!:)

33241. IVS2005-04-24 20:28
Ačiū, nemo. Gera sutikti bičiulį, kuris dar prisimena, kaip viskas buvo iš tikrųjų :)

33244. IVS2005-04-25 06:17
"Jauni žmonės nutarė tai padaryti – kas tai su barzda kelia moteris ir visi ploja, kiti nutaria užsišaldyti. Minios žmonių suplaukė į Palangą", - savo sprendimą motyvavo A.Nemo.

E.red.: Kadangi tai išties yra svetimo vardo panaudojimas, tai viešai pranešame host name (kuris nesutampa su tikrosios IVS čikagietišku host name): Toronto-ppp222245.sympatico.ca


33245. toto :-) 2005-04-25 07:24
Dabar jau supratau kur šuo pakastas: tie kas su barzda, tie kelia moteris (aukščiau vyrų), o tie kas be barzdos (moterys) - ploja, visi kiti (kas ne moterys ir be barzdų) nutaria užsišaldyti, dėl to plaukia ne į Afriką ar į Maljorką, o į Palangą (ten visada šalčiau). Tik nesupratau, kas tas A.Nemo.

33246. IVS2005-04-25 07:31
Toto, pasakyk, kas jis toks, tas 33244, kuris vagia mūsų nick`us. Tu juk moki įlysti į kompiuterio vidurius. Pasakyk jo IP - tegul jam būna gėda.

33247. Rūta2005-04-25 08:08
Vakar " ant pykčio":) perskaičiau visus atėnus.Žiūriu-čia sudėti vos ne patys prasčiausi. Man patiko Staponkutės Pokalbis ir Tutės Pilės Virtuvės mados. Verta pasiskaityti ypač tiems, kurie tiek įkrenta į virtualų gyvenimą, kad nei saulės, nei žmonių nemato...Ir laiškais susikuria sau gyvenimą apie save, o realusis gyvenimas negyvenamas...Nesupratau, ką norėjo Darius Girčys pasakyti Debesyse, o ypač nepatiko straipsniukas apie tai, kaip mus rusino-labai blankus. Na, bet...geriau ne skaityti, o į lauką išbėgti-saulės daug, o ji kviečia gyventi. Geros, darbingos ir malonios savaitės visiem:)

33248. Rūta to IVS2005-04-25 08:19
Atleisk, gal aš ko ir nesuprantu, bet man kažkaip šventvagiška atrodo taip minėti Dievo vardą, ar perdirbinėti Šventus raštus, skelbti tokias ar kitokias evangelijas.Galima rasti kitą formą taip gražiai išreikšti gabumus, kurių tikrai yra. Tai kažkoks netikęs žaidimas. Yra toks nurodymas-neminėk Dievo vardo be reikalo. Kažkokia riba turėtų būti, saikas.Taip, rizikuoju , kad iš manęs pasišaipysi, bet drįstu parašyti savo nuomonę.

33249. dar Rūta2005-04-25 08:30
Spaudoje taip pat, o ir žmonių kalbose plinta tai, kaip infekcija-šnekučiuotis apie Dievą, girtis apie ypatingus patyrimus, savo ypatingą kalbėjimą su Dievu. Man regis-Dievą reikia skelbti savo darbais, gyvenimu, gerumu ir meile, o šiaip neminėti jo savo kalboje kas antras sakinys. Negalima viską taip sumaitoti, paversti kažkuo nuvalkiotu.Bnt Dievovardas šiame sumaitotame pasaulyje turėtų visgi likti šventas. kaip ir Šventas raštas, kaip ir bažnyčia...kaip ir meilė. o mes dažnai tai paverčiam kažkokiu bendro naudojimo produktu, kalbam lyg apie kavos gėrimą ar kitus malonius dalykus...Tyčiojamės net nenujausdami iš tikrų, gražių dalykų. Tek to, gal ir neteisi aš. Einu dirbti...Pirmadienis-rimta diena

33250. keista2005-04-25 08:41
Keista, bet neidejot idomiausiu tekstu - Staponkutes ir Gircio. Keista.

33251. Pastebėjimas > Rūtai2005-04-25 09:19
Tamsta paminėjote tą neminėtiną vardą net šešis kartus, o tuo tarpu Jūsų minimame rašinyje jis nepaminėtas nė karto :)

33252. Rūta2005-04-25 09:40
kai specialiai apie tai kalbu, tai turiu minėti...Na, bet prisiimu kaltę...

33255. kamila2005-04-25 15:23
Paskaičiau "Karalienės sekretus" ir pagalvojau: ko taip iš kaimiečių šaipomės. Vienodi esame pijokai. Skirtumas tik tas, kad nenusigyvenę škotai Lietuvoj ir prakutę lietuviai Škotijoj geria kokybiškesnius gėrimus. Biednas traktoristas iš nušiurusio kaimo, apėjęs karvių pasturgalius, irgi norėtų kokybiškesnio, bet niekas jam neduoda. Priveža į taškus skiesto antifrizo - nuodijasi nabagas. Kai Šiauliuose per festivalį "Virus" mačiau labai girtą rašytoją-poetą, pagalvojau - gerai. Vadinasi, savas. Krenta į palmes filharmonijos koridoriuje kaip šėrikas Stepas. Tik tas andai į eglikes padubysy įsivertė. Apšalė pirštus, dalį jų amputavo. Gerai, galvoju, kad šėrikas - gaus dabar pensiją, pilsčiui užteks. O jei anas rašytojas taip - be pirščiukų? Sekretorę kažin ar turėtų iš ko išlaikyti. Taigi, sakau, visi mes tokie panašūs, taip arti vienas kito prigimtim, pomėgiais, įpročiais. Tik plikos šikinės žmonėms tai ir girtas šėrikas Stepas nerodytų. "Gėda",- sako. Nes daug tų išeinamųjų (tiesa, ne žmogiškųjų) per gyvenimą prisižiūrėjęs. Žino, kuo tas daiktas kvepia. "Nu kam taip žmogų žeminti",- sako braukdamas seilę nuo alaus bokalo ir žiūrėdamas į nuotrauką laikraštyje, kur kaip tik kažkokie škotai derkliavojasi. Eik, Sigitai, rašyti. O mes su Stepu - pas Onikę ant alaus. Rezultate būsim vienodi. Tik tu savo žygius apsirašysi, o Stepas - ne. Ot įdomu: jeigu Stepas taip rašyt mokėtų, kieno žygiai vaizdesni būtų? Bet gal tada jis taip nebežygiuotų, jeigu taip rašytų, a?...

33256. suvalkas2005-04-25 15:24
Kur Staponkute, Sigi? Kas nuoper bajeriai?

33257. ebola>kamilai2005-04-25 15:58
geriausias lietuvoje gaminamas alkoholis kainuoja 5 litus uz buteli.Jis yra nepalyginamai geresnis visomis prasmemis uz musuose populiarius brendi ir viskius.Rodyti plika sikyne yra daug padoriau nei "eiti i seima".Nusalti pirstus nera tokia didele nelaime nei buti skolingam bankui. Moketi rasyti nera jokia privilegija.Veikia naturalios saviraiskos stoka daugeliu atveju.

33259. blairo :-) 2005-04-25 16:37
Vadinasi, ir aš esmi terp apaštalų. Tai jau dabar man skelbtie gerąją naujieną,ar palauktie, kol atiųs šventąją nemo dvasią po palme? Kaip suprantu, alus gerti sveika, samagonas - linksma,o romas - šventa.

33260. 332442005-04-25 16:43
išverčiau kompo vidurius bet jokio ip neradau. toto irgi nėra toto o tik apsišaukėlis. o jei vienas ir tikras, tai kas atskirs? galvojau senis šaltis, o ten boba raudonu treningu. mokėti rašyti yra privilegija. geriau jau būsiu skolingas bankui nei nušalsiu pirštus (t.y. jie man nukris). staponkutė kliedi. laiškai gimnazisčių žaidimas. oro pilis yra oro pilis, nors ir dūmai iš kamino rūktų. popieriniai jausmai. neminėk dievo vardo rūta hare kršna hare kršna kršna kršna hahre hare hare rama hare rama rama rama hare hare. einu perkelti savo kūno

33261. Gavėnas2005-04-25 17:00
Gerbiamieji, nedėkit į turinį viso savo turinio.

33262. Pirmadienis2005-04-25 17:08
Rūta, nepainiok dievo, pirmadienio, bažnyčios ir meilės. Dievo nėra, kai kam muilo burbulas. pirmadienis yra pirmadienis. bažnyčia - politinė organizacija siekianti galios nepaisydama valstybių sienų. meilė yra toks daiktas, kurio nepačiupinėsi.

33266. ABRė2005-04-25 18:57
Atsičiuchinau ir perskaičiau praeitos savaitės komentarus, na, kur Jūs kalbatės su Dievais apie Dievus, ypač patiko Po Palme anekdotas apie J.Ratzingerį:)Ir aš žinau kelis, bet traukinys nuvažiavo, pavėlavau.
El. redakcija, neleiskit vogti svetimų nickų, mažu vėl vambozis nerimsta? Nesibarkit,vaikai, kiek galima viens kitą auklėti, praeitas etapas. Ir dar keistas dalykas: man nesmagu, kai kas nors -ypač kai Litmenyje ir dar anonimiškai- užciciklinęs priekabiauja prie toto. Prisipažinsiu: niekados neskaičiau toto komentarų, nieko negaliu apie jį pasakyt, mat intuityviai nenorėjau jo skaityt, taigi toks nepaaiškinamas, mistinis dalykas, man tai pirmas kartas. Apžvelgdavau tik grafinę jo komentarų formą. Ji keičiasi, santūrėja, o gaila. Rimtai.

33267. p.s. :-) 2005-04-25 19:21
vienžo, pasakykit, tegu eiliuoja:)

33268. 332672005-04-25 19:22
Rūtai ir Kamilai siunčiu :)

33269. IVS :)2005-04-25 19:37
Blairo, manau, kad palauk - po palme turėtų pasirodyti akinančioje šviesoje mylimiausiems mokiniams. Na, pirmiausiai, aišku, moterims ;)

33276. ABRė (p.s.)chuliganui332682005-04-25 20:33
Baik, gerai, numerių vagie:)Į Rūčiukę asmeniškai kreipsiuos, kai norėsiu, irgi man, medijas.

33278. ABRė IVSei :-) 2005-04-25 20:49
Spindulingoji Apakėle,palik viltį: iš moterų jis myli tik Moniką Belučę, o iš vyrijos - veik visus: Queer, Ebolą, Varną, Toto, Nemo etc. Dėl si-nežinau, mat ans - teologas,evangelikas liuteronas, lotynų kalba Spinozą skersai išilgai pervaręs,va.

33279. 13-ta praeivė2005-04-25 21:24
Man patiko kai kurios D. Staponkutės mintys. "PANAŠU Į LAIŠKĄ reiškia laiškas". Ar mūsų komentarai yra laiškai, ar ne? Juk panašu: parašai, išsiunti - tą patį darai ir rašydamas laišką. Išeitų, kad laiškai. "Laiškai yra (...) mūsų santykio žanras" - na, ir kaip taip dailiai apibūdinsi be metaforų ir perkeltinių reikšmių :). Šatėnų (-ių) santykio žanras - komentarai, tokie ne visai asmeniški laiškai.

33280. po palme2005-04-26 01:03
Nu, zinai ka IVS, maloniai nustebinai. As, kaip 4tas svc. trejybes asmuo, pats asmeniskai maciau, kaip anie juokesi. Ruta, pasakei ka galvoji ir sventa, nesijausk kalta :).

33283. nemo2005-04-26 02:49
Klausaus koki tai aziza mustafazadeh. Pianinas, musamieji ir bosine gitara. Dar nesuprantu ar patinka. Bukite pasveikinti su antradieniu!:)

33284. IVS2005-04-26 03:01
Na ką aš sakiau? Štai ir po palme pasirodė trečios dienos pavakare :) 4tas svc trejybės asmuo - ne kas kita kaip ketvirtoji valdžia Danguje. Vienžo, turime korespondentą, kuris, tikiuosi, netrukus nušvies mums įvykius Aukštybėse :)
Nepamiršk FedEx`u ar UPS`u atsiųsti mums šventosios nemo dvasios, nes blairo, kaip matai, jau nekantrauja.

33286. nemo2005-04-26 03:10
Tai kad as is dantu, plauku ir nagu, ir i dvasia anaiptol nepanasus, o sventumo kvalifikacijai gaut tai dar ne vienas egzaminas laukia, nors papirkes po palme zadu proceduras greiciau praeit: ) Bet kol kas "sventoji nemo dvasia" skamba per daug reikliai:)

33287. po palme2005-04-26 03:50
Anomis dienomis, kai regetojas po palme ir pranase IVS susitiko ligonineje ir kartu grojo rock band, atsitiko vienas is iprastiniu dalyku; vidurnakti, IVS grojant bemoliu, o palmei bekaru ir audringai pritariant ar ne sesiolikos balsu kaimyniniu palatu silpnai organizuotam chorui, ypac suaktyvejanciam grojikams persedus prie musamuju, po palmei pasirode viespaties angelas ir tare: tu esi po palme ir groji rock band, o ant sito rock (apsidairo, ieskodamas akmens)as pastatysiu savo baznycia. Pradeda statyti baznycia Utenoj ir uzmirsta po palme. Po palme atidziai apziuri etikete and savo vaistu buteliuko: Ar as jiems nesakiau: nenoriu jokiu tarpininku, o nuo situ vaistu matos tik angelai. Reiks pasneket su sanitaru. Kadangi iki tol palmes sapnu aiskintojai nebuvo prieje vieningos nuomones, o vyr. gydytojas, kiekviena kart po palme isvydes, issokdavo is trecio ligonines auksto, palme pagaliau pasiryzo: Eisiu ir pasiklausiu girtu klebonu ka tatai galetu reiksti. Girti klebonai akimirkai nusodino nuo keliu girtus klierikus ir didziai susimaste: melskis ir pasninkauk, broli po palme, pasake ir zagtelejo. Ateina sunkus laikai, tikejimo persekiojimo metas: Bus pareikalauta gerbti tikinciuosius ir ismokti skaityti. Savo veido prakaite uzsidirbti duona, (sioje vietoje girti klebonai gailiai suvaitojo). O tai reiskia reikes mesti svori ir pasiruosti pamokslams, (girti klebonai desperatiskai lauze rankas). Daryt per misias tik viena rinkliava, (susvokste). Viespats kviecia tave atgal, skausmingai suzviege pagaliau ir zagtelejo taip, kad isspaude palmei ir IVS asaras. Po palme susipyle likusi buteliuko turini burnon ir pazvelges i dangu galingu balsu susuko: Ir vel?! Uz ka?!(Tik viena rinkliava, nei uz ka, slapcia pagalvojo) Pasinaudodama pauze, pranase IVS pradejo girtiems klebonams kaisioti po nosimis 32966 mineta nuotrauka: padare vaika ir dingo kaip i vandeni. O rodes toks blaivas buvo, panasus i debesi. Sitatai yra negalimas dalykas, nuosirdziai pasipiktino girti klebonai, kad kunigai su moterimis prasidetu, bet mes paklausim ar svento tevo palaiminimas gali tureti tokios stiprios itakos su ilgametemis pasekmemis.
Regetojas po palme, tuo tarpu, suprato, kad jam teks pasipuosti aristokratiskomis dorybemis ir prisiimti kankinystes vainika: paskyre nemo zakristijonu(zaku), isskyre jam po 2 litrus romo kas diena, grieztai prisakes, kad zako regejimai atitiktu baznycios mokyma. IVS pavede rupintis parapijos choru ir kepti is bulviniu blynu Kristaus kuna. Toto paskyre marsalka, grieztai pamokes remtis citata is Mikes Pukuotuko: the beatings must continue until morale improves. Ebola paskyre Caritas pirmininku, ir prisake grieztai vesti apyskaita ir dozuoti isduodamo alkoholio trynimui kieki, o brolius sic ir si mokyti parapijieciums lotyniskai kontracepcijos gudrybiu ir apie Bilingso metoda. Paprasta zmogu paskyre svc. trejybes paslapties aiskintoju ir matematikos mokytoju, o blairo paskyre slaptu agentu 666 ir pasiunte i Vatikana. Zetai pavede mokyti katalikiskos akademijos abiturientes sokiu ant stalo meno, idant baige vidurine turetu specialybe ir nereiktu joms is neturejimo ka veikti plaukioti per Nemuna, bet pasirinktu platesnius vandenis. Kaimietei patikejo prockeles posta: ilgais ziemos vakarais sodinti bulves ant sieno ir ruosti pamaina abiturientems. 13ta pakeleive turejo stoveti prie baznycios duru ir linketi praeiviams sekmes. Cikada paskyre griezti pirmu smuiku, liepes orientuotis pagal aplinkybes. Paskirstymus baiges, giliai atsiduso ir pats sau prisipazino: laksto kaip avys be piemens, argi galiu juos taip palikti. Kol nepasirodys liberalai gal ir gerai bus, svarbu kad maziau zinotu ir gerbuvis nekiltu. O jau su demokratija ir progresu as rimtai pasisnekesiu. Pirmieji kylancios saules spinduliai nusviete ryztinga po palmes veida, prie lovos koju priristos rankos bylojo apie neuzgesinama ryzta. Prasidejo nauja diena.
Dar daug dalyku atsitiko anomis dienomis ir norint juos surasyti, neuztektu jaucio odos, todel po palme pasinaudojo internetu.

33288. IVS (linksi galva ir pritaria)2005-04-26 04:48
Express informacijoje įsivėlė klaida - 41 eilutėje skaityti: iš po devintu praikaitu tarkuotų bulvių kepti po palmės kūną.
Po to seka: The rock band beatings must continue until morale improves - ir turima galvoje toto, mušantį būgnais dieną naktį.
Blairo, pustykis padus, nieko neimk kelionei: nei lazdos, nei krepšio, nei duonos, nei pinigų. Neturėk nė dviejų palaidinių.
Pageidautina, kad visi, atliekantys aukščiau minėtas misijas, dar šią savaitę parašytų ataskaitas.

33289. IVS (kraip galva ir bando nuimti underline)2005-04-26 04:52
Dabar turi būti gerai.

33290. toto :-) 2005-04-26 05:04
||:{||: uch-uch-uch-uch-ach-ach-ach-ach :||}:||
- Guitarists tend to play the same song over and over again till "impress themselves"... and the learning stops. You need to push on :-)
Winnie the Pooh: * /click/ "the beatings will continue until morale improves"!!! - Good advice :)))

33291. Rūta to Gvntj:)2005-04-26 07:51
Siunčiu ir šiemet tau tų padlų-vakar pirmosios išvydo šviesą, negaliu susilaikyti nepasidžiaugus. Tikiuos atsidėkodama pavaišinsi mane tuo, kurį dar nuo studentiškų laikų įvyniojus į laikraštį saugai:)na, truputėli-please:))

33294. pastebejimas to IVS ir po Palme2005-04-26 08:49
Jūs sergate didybės manija:)

33295. IVS2005-04-26 09:12
Ačiū, kad pastebėjote :)

33297. 13-ta praeivė (linksi galva)2005-04-26 09:51
Sėkmės jums, sėkmės :)))...

33304. nepradėjas tarnybos agentas 666,2005-04-26 11:53
Daug darba turiu,nėr kadu kų kelvek paskrabint,ale matau, ka mana likymus be many sprendžiamus, sakau, raik insiterpt, pakol da laikus. Šv.nemo dvasia,neskubėk su tais įšventinimais, bo aš da akinių nuo akinančios tavo šviesos neįsgijau,be to pa palmi galėtų tuo sava vaistų būteliūka tūriniu prieš kelioni pasdalint. Kažna, sakau, ar tik nebus ti kakie haliuciogeniniai preparatai,ka pa palmi aniuolai rodos. Su sanitarais, matai, tariasi, a su specialystais tas srities tai neraik pastart. Kažna kuom nelegaliu kvepi. Be krepšia,duonas i dvejų palaidyniu kaip nors prasmūšiu, ale be šluotražia i ta butelėlia a la vaistų, anikaip.

33309. si2005-04-26 17:23
ABRe, apie kokį si kalbi 33278-ame? Gal turėčiau ką žinoti?

Mielieji, IVS ir po palme, esu jums be galo dėkingas už brolį - vis ne vienas:), kad dar taip ir sesutę...

33324. po palme > agentui 6662005-04-26 21:47
Sveikiname agenta 666 taip greit ismokus italu kalba. Tai tik patvirtina dministracijos kvalifikacijas atrenkant kadrus.

33326. IVS > agentui ššš2005-04-26 22:07
Ale kokia graži man ta lietiuvių liaudies italų kalba. Skaitau garsiai ir mėgaujuosi. Kalbėk, kalbėk, blairo, nesvarbu ką, svarbu daug.

33327. IVS - Ooops!2005-04-26 22:08
Agento numeris išėjo tarmiškai. Netyčia. Atsiprašau.

33329. po palme >si2005-04-26 22:23
Prasom. Dabar galite pasirinkti sesutes parametrus ir akiu spalva. Ar pageidaujate blondines? Isdestykite prasyma rastu. Siuskite IVS arba po palmei.

33330. po palme>13ta2005-04-26 22:30
13ta, gerai, kad linksite galva, bet kur ataskaita?

33332. si2005-04-26 23:53
> IVS arba po palme

PRAŠYMAS

Prašau man neribotam laikui skirti sesutę. Pageidaučiau meilios, supratingos ir jau savarankiškos, visa kita kaip nors ištversiu. Akių spalva gali būti bet kokia, kur kas svarbiau, kad ji iš viso būtų. Plaukų spalvai taip pat nesu labai išrankus, bet, Jums leidus, ji irgi galėtų būti; tiktų nuo Neapolio geltonos iki deginto kaulo juodos (atspalvių variacijos priimtinos). Dar būtų gerai, jei turėtų savo nuomonę, atitinkančią kintančius mano poreikius, kad dėl menkniekių nereikėtų rietis.
Pasižadu gerbti ir mylėti kaip seserį.

Pagarbiai, si

33334. IVS (dažosi kiekvieną plauką vis kitokiu atspalviu iš minėtos paletės)2005-04-27 00:50
Buvau kokių šešerių, kai kaimynė pažadėjo man, itin įkiriai mergaitei, galų gale parduoti leliuką, kuris man atrodė jai visai nereikalingas, o tuo tarpu aš baisiai labai norėjau broliuko arba sesytės. Skuodžiu senamiesčio kiemais, įvijais laiptais į palėpę, kur tuomet gyvenome, ir prašau: "Mama, mamtyte, tikrai tikrai, man sakė parduos už 50 rublių! Tik tu, mamyte, man duok ir aš tuoj parbėgu su leliuku. Aš tikrai nepamesiu." Mama manim itin pasitikėjo, o kadangi leliuką nupirkti buvo ne kartą žadėjusi, tai ir davė į skuduriuką įvyniotus 50 rublių - tegul kaimynė manosi, kaip nori, jei nežino, kaip su itin patikliais vaikais kalbėti.
Deja, kaimynė ir taip ir anaip vartė rankose penkis raudonus popierielius, bet leliuko man nepardavė. Itin nepatikli, matyt buvo.

33335. si :-) 2005-04-27 01:11
Na aš gi ne pirkti ruošiuosi:) - ne daiktas vis tik. Kaip paskui tiesą pasakyti ir į akis pažiūrėti?
Keista, bet 50 rb. už vaiką (tik dabar jau konteksto tikrai nebepamenu) - taip pat vaikystėje girdėtas epizodas. Ne, ne, ne tas pats, visai kitam Lietuvos gale, bet kaip kokia nusistovėjusi taksa dabar pasirodė, taip keista ir kartu juokinga. Tik tiek.

33336. IVS2005-04-27 01:20
Aš gi ir neparsiduodu:) Kadangi rublių neturim tikriausiai abu, tai kaip susitarsim?

33342. zydiski akiniai2005-04-27 07:17
pirmadieni tu už to ir laikaisi,ka deklaruoji.o kaip pati tai liečia,tda kas.sužaliavo žolė ir sugrįžo gyvenimas pas mus

33343. Gvntj-> Rūtai2005-04-27 08:43
Dėkui, Rūtel, už padlas. Kriurkt tau gerą čerką bielojo aisto:) Į sveikatėlę! Noriu studijuot semiotiką.

33344. Rūta to Gvntj:)2005-04-27 08:57
Oi, ačiū, man kaip tik reikėjo, nes va sėdžiu ir tingiu.O tingėti negarbinga, tingėti negražu:)Gero gėrimo taurelė ypač su senu draugu-įkvepia:)Geri tavo norai:)O aš va sprendžiu-važiuoti ar ne į Celtic tenors ir LRT orkestro koncertą ten pas jus-sostinėje bus. Važiuosiu, jaučiu. O Tu studijuok, judink protą, širdį , o ir kūno nepamiršk:)Pavasaris-tam ypač tinka.Oi, negaliu nusėdėti prie to kompo ir raštų, taip norisi skristi:)

33346. Rūta:)2005-04-27 09:13
Ryte įžengusi ryte į savo kabinetą radau didelį slieką, jau žuvusį nelygioje kovoje už laisvę. vargšas išlipo iš vozono ir patraukė link durų-matyt tikėjosi, kad ten, už jų, jis ras daug daug juodo ir derlingo dirvožemio. bet nepasiekė tikslo, nes šis, pasirodo, buvo tik iliuzija. Ak, kokia skaudi lemtis:(Taip ir mes kartais vargstam ne į tą pusę:)

33347. treciadienis2005-04-27 09:14
geriau mirti, negu tik vozone gyvaliotis.

33351. Rūta to Gvntj2005-04-27 09:58
tik dabar pamačiau čia tą skelbimą apie semiotikos studijas. Gerai, jei tik yra noro ir galimybių...baltai tau pavydžiu...

33352. Gvntj2005-04-27 12:04
Aha, sliekas neapskaičiavo truputį, bet, žinoma, - laisvė svarbiau. Nieko, be to, sliekas yra sliekas, tik atrodo žuvęs - tuoj pasidalys į penkias dalis ir gims nauji penkiagalviai sliekai.:)))

33353. ?2005-04-27 12:07
Gal kas žinot, ar galima antrą magistro diplomą gaut to pačio fako?

33355. kaimietė>po palme2005-04-27 13:30
prašau manęs per klaidą NEįtraukti į kandidačių si sesutėmis tapti sąrašą

33359. nemo2005-04-27 15:36
Ocho, dar yra zmoniu islaikiusiu "bielij aist"...

33360. zidiski akiniai2005-04-27 15:41
toto ui labai gražus shuniukas.tai pg ji vardas

33363. nemo2005-04-27 16:15
Maciau John Curran we don`t live here anymore. Visai nieko, nors ir neistempe visko iki auksto lygio. Vistik premijuotas Sundance film festival.

33364. abr to si2005-04-27 16:35
Si geriausiai pažino filosofas doktorantas Queer, kuriam bobos kasininkės neparduoda bilietų į filmas suaugusiems:). Taigi tas (ne tu?) si, vienas mylimiausių personažų, iš pradžių vadinosi sapiensu, jaunutį Queer kankindavo klausimais "Ar tu skaitei; aišku, jei tu skaitei"; irgi buvo geras mizoginas, mergas siųsdavo lotyniškai ant trijų raidžių, jei neidavo-kaip kokis Witgenšteineris pratrūkdavo mokykliniu bokmål`u. Jis man dar sakydavo: "Disciplina turi būti tarpdisciplininė". Praminiau jį profesorium Hihinsu, Elzytės Dūlytl mokintoju. Vėliau mums išaiškino, kad iš (Po)Palmės išvestą bezdžionę galima išmokyti rašyti. Štai tokis jaunasis Mičiurinas. Dar klausdavo, kaip man žodį gyvenime pavyksta pačiupti už ragų ir paversti ant šono. Aršus, smagus,negeras. Aiman, netrukus susidvejino, pasivadino sapiensu/insipiensu (SI), apsižliumbė perskaitęs interviu su autentiška Elzyte, pasi/metė religinėn filosofijon, vienžo, vyras nuėjo dievopi. Klasikinis jo opusas -ginčas su Spinoza. Katras katrą- nepamenu, sam čiort ne razberiot, ibo "ja ne Spinoza kakoj-nibud`, čtoby vydelyvat` nogami krendelia" (Čechovas "Vestuvės" p.s. tūlas Espinoza kelis metus šoko Didžiajame teatre). --- Tamistai pavadinus moterį Tikra Kale, (man) net širdis suspurdo: atsičiuchino, galvoju, gerasis žmogus, sugrįžo pas mumis į vėžes. Įsijungiau Google, susiradau sapienso nuotrauką ir meiliai pažiūrėjau į akiu.
Sakai, ans si- ne tu, si? Čto pardon to pardon.

33369. po palme :-) 2005-04-27 18:23
Siek tiek smagumo is ryto, ypac turetu patikti Queer.
Crawford, Texas (not AP) - A tragic fire this morning destroyed the personal library of President George W. Bush. The fire began in the presidential bathroom where both of the books were kept. Both of his books have been lost. A presidential spokesman said the president was devastated, as he had almost finished coloring the second one.

33374. pasipiktines skaitytojas :-( 2005-04-27 21:53
2 po palme

O va Andropovas tai turejo labai didele kamerines muzikos kolekcija... Geriau paziurek Tamsta newamericancentury.org

33375. zioma to ABR2005-04-27 21:58
Kaip su mano dukros sokiu zingsneliais? Ir dar: Kur yra WBenjamino vardu (ty pavarde) pavadinta kolonada? Busho respublikos isminciu prasyciau nesivarginti -- nei vad kapitono nemo, nei prancuzu klouno toto. Aciu uz demesi, buv tautieciai. Haifa rules:)

33376. zioma to pasipiktines2005-04-27 21:59
Tipo tu ieidavai i Andropovo apartamentus, durneli?

33377. .sipikti.2005-04-27 22:10
ziomai

malonu bendrauti su mandagiais, isaukletais individais, net jei jie tik is tolo panasus i zmones.

33378. to 333772005-04-27 22:17
As ne zmogus, idiote.

33380. to 3337772005-04-27 22:20
As raides zydram fone, jautruoli.

33381. pasipiktines2005-04-27 22:23
ah, kush in toches arein..

33382. ats2005-04-27 22:30
Stai ir islindo yla is maoishes.

33383. si >IVS2005-04-27 22:50
Oi, IVS, dar koki rublalį gal ir surasčiau kur kokioj palėpėj, bet ne tai svarbiausia. Gal, sakau, su/si/tarsim? Šiaip jau nepyk, kad po paros atsakau. Mano laikas i-nete (trukmės požiūriu) totaliai determinuotas manojo gyvenimo būdo, bet, matyt, pastarąjį vargu bau bepakeisiu.

33384. pasipiktines2005-04-27 22:51
geras terminas - maoishe, toks zydas maoistas :) ir dar yla nesiojasi, teroristas :)))

33385. si >po palme (kaip kokiam gandrui)2005-04-27 22:57
Prašau man kaip sesutės neatnešti kaimietės, vot.

33386. si >ABR2005-04-27 23:01
Taigi, ABR, sorry. Deja... Nuoširdžiai apgailestauju, kad vienu leptelėjimu sukėliau nepagrįstų iliuzijų, bet dėkoju už išsamų paaiškinimą kas yr kas. Qui pro quo, tai jau tikrai, bet savo nick’o kilmės neaiškinsiu, pernelyg trivialu būtų. Tiesiog pakaks to, kad jokių bandymų maskuotis, asocijuotis ar kaip kitaip "pasišildyti" svetimame "pavėsyje" nė nebuvo.
Bet, ABR, pripaišyti man mizoginiją?... nū žynotia...:-{
Tam kart...:)

33387. to abr (tiknedaugzhodziauksistra)2005-04-27 23:12
ya nichego ne chochu Zhuzha/ya slovno vysochshaya luzha/i ty tseluyesh menya v guby etc. my rastvoriaem drug druga Zhuzha/kak kislota ili chto chuzhe/i nam nesti etu bol` vmeste/ steklyannuyu etc.

33388. po palme>2005-04-28 00:31
I jusu pageidavima bus atsizvelgta eiles tvarka. Turite pareikalauti rastiskai trim egzemplioriais.
apmokejimas uz siuntima is anksto

33389. IVS > si (tuo pačiu ir po palme)2005-04-28 01:23
Sugalvojau: naudodamasi tarnybine padėtimi ir asmeniėmis pažintimis Panteone, paparašysiu po palme (mes su juo vaikystėje vienose supynėse supdavomės ir niekada nesipešdavom), kad įsteigtų brolystės/seserystės sakramentą, o tada jau kreipsimės pas zaką nemo.

33390. nemo2005-04-28 02:11
As neturiu laiko, du romo litrai kasdien - nejuokai...Prasysiu po palme papildomai finansu, kad galeciau nusisamdyt padejeja visais klausimais:)

33391. IVS2005-04-28 04:34
Zeta, po galais, kur tu valkiojiesi, kokiose be e-ryšio zonose, kad neužsuki į Šatėnus. Gana jau tau atostogauti.
Nemo, nevaryk asilo į palmę. Padėjėjas išgers tavo romą, palikęs tau vien klausimus.

33428. molčok:) to tiknedaugžodžiauksistra2005-04-28 21:59
Tyliu ir galvoju, družok (narisuj na listke prostoi kružok etc ničego v nutri etc posmotri na nego i potom sotri)

33429. @2005-04-28 22:04
:)eto budu ja/ničego v nutri

33430. to 28-292005-04-28 23:08
Atsakau: We are parting for good, little friend, that`s that./Draw an empty circle on your yellow pad./This will be me: no insides in thrall./Stare at it a while, then erase the scrawl. Vsem spasibo:)

33445. .........2005-04-29 07:20
Mы расстаемся с тобой дружок/нарисуй на бумаге простой кружок/это буду я ничего внутри/ посмотри на меня а потом сотри

33447. Tai ką, vėl iš pradžių?..2005-04-29 09:25
Доска - лишь доска, кружочек – кружок
Рисует рука, что просишь, дружок
Кружочек простой, хоть пусто внутри
Тебя нестереть с просторов души

33448. sipikti2005-04-29 10:02
Mhm. Nelabai pasiseke jam paciam isverst i anglu kalba...

33449. pasi2005-04-29 10:39
we are parting for good, dear friend
scrawl a ring – it’s like me, in the end:
a circle that`s hollow throughout
have a look, and then rub it out.

33451. haifa ant laido2005-04-29 13:33
rub it out -- blogai (trecia eil irgi ne pyragai), nors siaip pasipiktines -- ne suns pypas:)atsiprasau us blogus zodzius

33452. cdn2005-04-29 13:39
,nors "we are parting" skamba kaip "we are farting":( Gal geriau maziau vyno gerk? A?

33453. abr to 30 ir 45:) :-) 2005-04-29 13:41
Kiba privėliau klaidų:) Čia buvo tik nuoroda į kitus penkis stulpelius, žinau, kad supratai:) Saugok save, mano numylėtini, renkis šiltai. Zastegnis` na vse zastiožki (spasiot ot rasspada:)

33454. to asia ona zhe brik2005-04-29 13:46
45 ne as, bet nieko, vis tiek specnazas; pas mus jau karsta, tad siandien rodysiu torsa:)

33456. abr :(2005-04-29 13:49
Tai velnias, vėl klaida:raspada (su viena s):)

33457. .tytojas2005-04-29 13:51
"we are parting" - paties Iosifo; bet apskritai poezija versti - ne pyragai; norejosi pameginti ar iseina, kad skambetu naturaliau, o laiko galejau paaukot tam tik pusvalandi. As siaip ne poetas, ir ne lingvistas. Del "rub it out": kuo blogiau uz "erase the scrawl"? Blogi zodziai neuzgavo, tik suerzino, taigi ner us ka atsiprasinet:) we are farting like hell, dear friend
eating cabbage and peas - that`s the end
the stomach is bloated throughout
please just hold your breath, and don`t pout!

33459. abrė to ps2005-04-29 14:01
...neišėjo natūraliau, bet mėgintinekankinti:) Dėl plonyčių kojyčių: prisiminiau prieš pusantrų metų paties sumestą autoportretą (plonom kojytėm kaip raketom ar kažkas panašaus:) Sakė gi, kad turiu fenomenalią atmintį:(((

33460. pasi2005-04-29 14:12
2 abr

neisejo, tai neisejo. Taip jau yra su ta poezija - neskladno, no zato smertelno, kaip sake lokys. Rusiskai vis vien geriau skambejo...

33465. sipikti2005-04-29 15:15
2 cdn

...kad labai skanu :)

33472. "sapiens/insipiens"2005-04-29 17:09
ech ir nutik tu man taip: užėjau į Šatėnus pažiūrėt, ar vis tie patys komentatoriai apie tą patį plepa ir ką randu? O gi mano tapatybės klausimą kuo rimčiausiai gvildenančią ABR! Super, jei mane gyvą taip prisimena, kas bus kai numirsiu? Užtikrinu tave, ABR, kad tas SI (pvz., kom. 33386) esu ne aš, ir aš nesu jis, todėl ramiai. Bet: šiukštu nemanyk, kad tavo, kaip mano biografės karjera baigta. O ne! Tai dar ne viskas. Vertėtų identifikuoti mano mylimiausią avatarą (perspėju, Queer tau čia nepadės, nes jis, kaip suprantu pats nemoka slėptis :)) Sėkmės. PS atleisk, kad kreipiausi kaip į moterį, kažkur pasąmonėj tu man moteris...bet jei atvirai, tai neprisimenu nei tavęs, nei tavo lyties :((

33473. Rūta:(2005-04-29 17:16
paskaičius komentarus noris susiimti už galvos ir bėgti..Blūdas kažkoks, marazmas..

33475. pasi2005-04-29 20:14
2 Rūta

susiimti uz galvos ir begti...tiesiog Munch...o kokiu dar noretumete komentaru turiniui?

33478. Benjamin do Lacis2005-04-29 22:33
numyletine mano, skrendu dabar neprisiseges, bet galvoju apie tave; nemetyk perlu keulems:)))

33481. to pasipiktines draugingai2005-04-29 22:36
Geniju klaidas gali pamatyti tulas, taciau jos neistaisomos.

33482. Tavo kadro chaveris2005-04-29 22:50
Tavo numyletinis paprase parasyt, kad neisvaziuotum dar i trecia sali: taigi, po poriadku: Juru moliusukai suryme+bet koks chiles vynas+bet kos shkoteliu whiskys+manhattan transfer dainos. Ir nieko dg. Jokiu ebolos tepamu buterbrodiku. Jokios pati zhinai kur:) S privetom slovey letom i drugie delishkes

33484. .tines skai.2005-04-29 23:00
2 draugingai

nieko ten neverta taisyti, bet paciam autoriui savo tekstu geriau irgi neversti i kitas kalbas. Nors... Skaiciau kazkada, kad lyginant to paties autoriaus tekstus dviem kalbomis, atsiskleidzia daugiau prasmiu. Tebunie. Andai kazkas isverte poezijos gabaleli is vokieciu i lietuviu kalba. Skambejo slyksciai. Teko prasyti Antano A. pagalbos. Apkeite poroje eiluciu zodzius vietomis, ir suskambo. Taigi.

33485. Solovej razbojnyk2005-04-29 23:10
Tegul skamba,garsiai skamba!

33487. Chamas2005-04-29 23:45
Kadangi Satenu nebus rytoj, tai idekit ta Staponkute ir Girci - bus garbinga, ar ne?

33489. LAISVE LIETUVAI _ SAUKIA PASKUTINIS SHIITAS2005-04-29 23:50
LAISVE KEICIAME I DESRAS I ROMA??? SUPLEKUSIUS IZRAELITU GAUJA JUS IR DAUGIAU NIEKAS, SATENIECIAI.

33490. to 334892005-04-29 23:54
Litvinas pratrydo. Muzhiku tauta.

33491. dede Matausas2005-04-29 23:56
Brangieji i karo pragara CZV direktoriaus sunelio dabar mustruojancio su kaubojisku staciakaktiskumu ir KGB pulkininko sunelio graziai akutems pamirksint vedami eriukai -- tiesiai i karo pragara... Kaip sakoma -- kas kuo tiki -- o mmatosi kad Lietuvoje $$$$ yra didziausias tikejimo vertas objektas -- tas ta ir turi. Dievas duoda visiems ko jie siekia...

33492. Bushas su Putinu gerokai `pasidarbavo` su Vaira2005-04-29 23:58
Komplikuojasi Latvijos ir Rusijos santykiai Versija spausdinimui Arūnas Vaikutis Lietuvos radijas Rusija atsisakys pasirašyti sienos sutartį, jei Latvija neatšauks politinės deklaracijos, kurioje išreiškia savo požiūrį į sovietų okupaciją bei dalies teritorijos praradimą po Antrojo pasaulinio karo. Latvija teigia savo pozicijos nekeisianti. Tuo tarpu užsienio politikos ekspertai Latvijos deklaraciją laiko rimta diplomatine klaida. Stodama į Europos Sąjungą bei NATO, Latvija įsipareigojo būsimojoje sienos sutartyje neminėti 1920 metų Taikos sutarties su Rusija ir Abrenės krašto perėjimo Rusijai po Antrojo pasaulinio karo. Todėl buvo parengta atskira deklaracija, kurioje išreiškiama Latvijos pozicija šiais klausimais. Deklaraciją turėtų priimti Latvijos parlamentas, ratifikuodamas sienos sutartį, jei ji bus pasirašyta. Rusija tokią Latvijos nuostatą vadina teritorinėmis pretenzijomis, prieštaraujančiomis tarptautinėms konvencijoms, ir neketina pasirašyti sienos sutarties, jei Latvija neatsisakys deklaracijos. Tuo tarpu Lietuvos radijo kalbinti Latvijos užsienio politikos ekspertai deklaracijos paskelbimą prieš pat pasirašant sienos sutartį laiko rimta diplomatine Latvijos klaida. Deklaracijos teksto net nebandyta derinti su Rusijos atstovais, nebuvo tartasi ir su Vakarų partneriais, iš kurių jau susilaukta kritikos. Rusijos URM apie tokią Latvijos poziciją jau yra informavusi visas ES valstybes bei JAV. Tikėtis, kad Latvijos pozicijas dėl sienos sutarties sustiprins Džordžo Bušo vizitas, daugelio nuomone, taip pat nerealu – ir JAV suinteresuotos, kad Latvija kuo greičiau išspręstų visus nesutarimus su Rusija. http //www lrt.lt/news.php?strid=5043&id=580013

33493. Paulauskai vaziuok autobucu i Latvija2005-04-30 00:00
Bušo vizitas Latvijoje lemia įstatymus Versija spausdinimui Arūnas Vaikutis Lietuvos radijas Nors Latvijos specialiosios tarnybos teigia kol kas neturinčios informacijos apie galimus teroristų išpuolius Džordžo Bušo vizito metu, šiandien parlamentas gynybos ministrui suteikė teisę ypatingais atvejais įsakyti numušti įtarimą keliantį lėktuvą. Beveik pusantrų metų rengtų įstatymo pataisų priėmimą pagreitino Dž. Bušo vizitas. Pasak pareigūnų, Latvija yra itin judrioje aviacijos skrydžių zonoje – kiekvieną dieną šalies oro erdvę kerta beveik pusė tūkstančio lėktuvų. Todėl neatmetama prielaida, kad teroristai gali bandyti juos panaudoti kaip ginklą prieš taikius gyventojus bei strateginius objektus. Iki šiol Latvijos įstatymai numatė tiktai galimybę priverstinai nutupdyti įtarimą keliančius lėktuvus. Tuo tarpu šiandien parlamentas gynybos ministrui suteikė teisę prireikus įsakyti numušti pavojų nacionaliniam saugumui kelianti lėktuvą. Tiesa, tiktai tuo atveju, jei tikrai nebėra kitų galimybių išvengti pavojaus. Jei dėl kokių nors priežasčių gynybos ministras tokio nurodymo negalės duoti, tai turės padaryti premjeras. www.lrt.lt naujienas skaitykite ir savo mobiliajame telefone - wap.lrt.lt

33494. Buckis2005-04-30 00:02
Ajo!!!:(Kol runkeliai nepamini KGB jenerolu suneliu, zurnalugai nesuvokia apie ka kalbama...Kaip tai erotishka..:) Sekmes jumim,brangieji!!!Zurnaluokit,su TATOS palaiminimu. JYS JUS MYLI!!!

33497. bonba2005-05-01 00:37
skaitytojai ypač nepatiko str. "kaip lietuviai mus rusino".Koks turi būti str. "kaip lietuviai mus rusino",kad patiktų ir labai blankus? Kaip lietuvių-rusų kalbų žodynas?

33498. Q2005-05-01 01:38
Ale tebėra,tebėra Lietuvoj pažangių pacifistų,kur kaip mat pasirašytų prieš Amerikos imperialistų karą su Š.Korėja.Kuriai Dievas davė ir žolės ir žievės,gal jau pridėjo ir A-bombą,bet kažkodėl pagailėjo ryžių.Ir prieš karą su Pol Poto Kampučija gailestingai pasirašytų.Ir prieš broliškai kartu su didžiąja rusų tauta socializmą pradėjusios statyti Lietuvos vadavimą (?) po 2 pasaulinio.Žodžiu,šalin rankas nuo laisvę mylinčių į taikų rytojų be $$$$ žengiančių pažangių pasaulio tautų ir liaudžių ,ponai kaubojai karo kurstytojai ir Uolstryto vanagai ir kukluksklanininkai !

33499. IVS2005-05-01 09:12
Barbarai užpuolė Šatėnus :(

33500. nemo2005-05-01 09:38
IVS, siandien i lauka ir ristele 5 km respiratoriniams takams isvalyt. Bus tada kvapo ir pries barbarus kovot:)

33501. Rūta2005-05-01 10:15
zinoma, nepaneigsi-buta graziu akimirku Atenuose, dar man jie kazkaip brangus, juk pazinau varna, korna, simpatija jutau Gvntj, dar tokia lorka buvo, kazkada toks lietuvis, patiko man ebola. man jie patiko tuo, kad buvo nuosirdu.nereikia daug, bet reikia paprastai ir nuosirdziai.kartais daugiau prirasai-o ir visisku nieku, kartais neatsiverciu savaitem, kartais paziuriu, patyliu...mes visi ne be trukumu ir visi norim pajausti sau artima dusia, uz kazko svaresnio ir kilnesnio uzsikabinti, paugeti tuo paciu ir buti kazkam taip pat idomiu ir reikalingu.nepasakyciau, kad norisi pabegti del kazkokiu murzilku. tiesiog...jau ne tie zmones, maza nuosirdumo, tiesiog jo visai neliko.liko tik kazkokie paistalai, atseit smaikstu, atseit labai jau idomiai pasakyta.man patikdavo, kai uzkibdavom uz kokios minties ir is to isivystydavo diskusija.gali nesutikti su nuomone, gali netgi apsisaudyti(ne karta su varna esam sukibe), bet jei is to kazkas gimsta naujo, kazka atveri, tai del to verta. bet siaip ten balamutintis as tiesiog nematau nei prasmes, nejauciu malonumo, negaunu nei sielai, nei protui. be to-tai uzima nemazai laiko.o laika noris skirti tam, kas vertinga.geriau as tada pagulësiu prie tv-bent kazka naujo isgirsiu ar paskaitysiu bobiska zurnala-bent graziu paveiksliuku paziuresiu. juokauju, aisku:)

33502. Rūta to IVS2005-05-01 11:32
Nu gausi, IVS, aš tau asmeniškai rašiau. Tikra chuliganka :) bet aš tave vis tiek myliu:) labanakt:)

33503. nemo>apie nuosirduma2005-05-01 11:33
Nuo seno nemegstu nuosirdumo. Labai jau jis man itartinas. Zmogus gali jaust vienu metu meile vienam, o po kurio laiko - neapykanta. Ir nuosirdziai man pasakos, pirma, koks nuostabus tas zmogus, o veliau, lygiai taip pat nuosirdziai - koks jis niekdarys. Ir netiesa nei vienu, nei kitu atveju, galbut. Todel manau, jog klaidinga kito zmogaus nuomone vertint pagal tai ar ji nuosirdi, ar ne, ji isteisinti delto. Nuosirdumas svarbus tik asmeninio intereso sferoje - man svarbu, kad tas, butent tas zmogus taip galvoja. O asmeninis interesas gali but platus - gal tas kitas mano mylimas, gal mano priesas, abiems atvejais man reikia zinot nuosirdzius ju motyvus, kad adekvaciai reaguociau. Taigi, nuosirdumas cia svarbiau del elgesio, o ne delto kas galvojama, ne del tiesos. Mano nuosirdumas tiesai nieko neprideda, nuosirdumas sako tik tai: tai mano nuomone, ne tai tai, kad mano nuomone kazko verta. Ir kas is to, jei junginyje "mano nuomone (tiesa)" pabreziama "mano"? Man tai atrodo visiskai tuscia. Nors yra neisvengiama, kad zodis (nuomone, tiesa) butu pasakytas kieno nors, bet turi buti pabrezta "nuomone". Ir jei tai yra pabreziama, svarbiau nei nuosirdumas yra patirtis, logika, issilavinimas, isimastymas ir t.t.

33504. Rūta to nemo:)2005-05-01 11:37
nemo, o as nubėgau šįryt tik 3,3 km, bet fainai buvo:) o už nuomonę ačiū-ji tikrai nuoširdi ir paprasta-va dėl to ir atsiverčiu čia:)

33505. IVS > Rūta2005-05-01 11:44
Aš čia tau iš pavydo, kad man tų padlų neatsiuntei. Mane vis dar graužia pavydas. Nuoširdus.

33506. nemo2005-05-01 11:47
As vakar nubegau kokius 2.5:) Siandien po pietu eisiu vel. Grazus oras ir gera proga pilvui seksualesne izvaizda suteikt:) Zinoma trumpam, nes po gero pasilakstymo kaip cia alaus neisgersi...

33507. Rūta dar to nemo:)2005-05-01 11:49
tai buvo mano laiškas, siųstas asmeniškai IVS. bet nuo to niekas nesikeičia:) nuoširdu-tai tiesiog būti savimi, paprastai taip...be didelių išvedžiojimų..kuo daugiau išvedžiojimų, kalbos-tuo mažiau nuoširdumo..nuoširdu yra klausytis kito..ne visada, oi kaip ne visada tai man pavyksta.gyvenu ir mokausi iš kitų žmonių ir iš savo klaidų

33508. Rūta to IVS:)2005-05-01 11:50
Miela I....,:) aš tau saugau tas, kurios dar tik ruošiasi gimti:)

33509. IVS2005-05-01 11:54
Nu, nemo, visai susipainiojau. Ar galima nuoširdžiai meluoti? Ar galima pameluoti savo nuomonę? Jeigu aš nuoširdžiai meluoju, ar tai tampa tiesa? Jeigu aš tau įžuliai meluosiu tiesą, ar tu patikėsi mano motyvais? Gal tikrai einu pabėgioti. Meluoju. Einu pamiegoti. Sąžiningai.

33510. nemo>Rutai2005-05-01 12:00
Tai stai, va cia ir prasideda idomumas. Mes esame ir turime buti kazkokie. O kokie? Nuosirdus? Bet nuosirdumas, kaip sakiau, nieko nepasako, koks as turiu buti, pasako tik tai, kad siuo metu as taip manau kokiu nors aspektu. Tad kokie mes turime but, kas kriterijus, orentyras, stimulas, motyvas? Man labai pavojingai atrodo, kai kas nors save pateisina nuosirdumu. Po galais, labai nuosirdziai galima ka nors manyt ir klaidingai elgtis. Ir toje klaidoje prarast daug ka. Todel nepasitikiu zmonemis kurie vadovaujasi "sirdies filosofija".

33511. Rūta to nemo:)2005-05-01 12:05
oi, nemo, šiandien sekmadienis, Motinos diena ir aš, vadovaudamsi širdies filosofija, kokia ji netikusi būtų, einu laukan tulpių skinti.Ate, gal kada pratęsim.tema tai gera, bet, kaip sakiau-kuo daugiau žodžių, tuo mažiau nuoširdumo:)

33512. nemo>IVS2005-05-01 12:10
IVS, "meluot tiesa" yra neimanoma:) O painiotis nera ko, norejau pasakyt tik, kad nereik tapatint nuosirdumo su tiesa ir tiek. Teisingumas to, ka mes sakome nepriklauso nuo to ar mes nuosirdus. Bet, zinoma, jei samoningai meluojame, tiesos juo labiau nera - ta ir norejote pasakyt? Na, samoningo (ir del kokiu nors motyvu nuosirdaus) melo neturejau omenyje. Turejau mintyje tai, kad zmones kartais linke nuosirdziai jauciamui jausmui, polinkiui, troskimui suteikt "tiesos" ir elgesio normos statusa.

33513. IVS2005-05-01 12:10
Rūta, nors Dievas ir tarp tulpių gyvena, bet tu ilgai neužtruk.

33514. Rūta2005-05-01 12:12
nuoširdumu taip pat, deja , galima manipuliuoti, ypač kalbant. koks yra žmogus, matosi iš jo darbų, elgesio, gyvenimo, o mes čia kalnus galim pripliurpti.nenoriu to.bet, aišku,mes kitaip ir negalim, nes čia žodis yra pagrindinė išraiškos priemonė...kažkaip visvien ir čia gi matyti-ar tave gerbia ir išlenda -ar tu gerbi...

33515. nemo:)2005-05-01 12:19
Patikslinsiu - linke visais atvejais, laiko tai absoliuciu gero ir teisingo elgesio kriterijumi.

33516. IVS2005-05-01 12:19
Man rodos, kad Rūta ir nenorėjo sutapatinti tiesos ir nuoširdumo. Tai reliatyvu. Reliatyvus ne tik nuoširdumas, bet ir tiesa. Bet pagal ką daugiau atskirsi, kuom tikėti, jei ne pagal širdį. Juk įstatymai kartais sako vieną, o sąžinės kodeksas visai ką kitą. Va tada ir vadovaujuosi širdimi.

33517. IVS2005-05-01 12:32
Na va, nemo, sulyg 33515, būsim lyg ir tam kartui išsiaiškinę. Tai jau dabar galim skirstytis :) Geros Jums dienos, kad ir kur nubėgtumėte.

33518. nemo>IVS2005-05-01 12:41
Tiketi...Va cia as ir kalbu apie "tiesa" - kaip apie tai, kaip reiktu elgtis, nors ir nesinori, pavz. del baimes, del sunkumo:) Ir kaip apie tai, kad nuosirdus mastymas savo nuosirdumu negarantuoja paties mastymo teisingumo. Reikia kitokiu kriteriju. Bet suprantu apie ka jus ir tikrai to nenoriu isbraukt:) Mes tam "nuosirdumui" suteikeme skirtingas reiksmes ir mastome apie skirtingas situacijas. Suprantu, kad jei Rutai nuosirdziai uzsinorejo prisiskint tulpiu, tai cia apie kokia "netiesa" nera ko sneket, visai ne ta situacija:)

33519. abrė insipiensui:), jei jam darsyk "nutiktų/užeitų"(užeiti;) :-) 2005-05-01 14:46
Mizoginai irgi verkia:)? Netaikiau į dešimtuką, aiman, retsykiais pataikau "per neatsižiūrėjimą". Nuraminsiu dėl Paties atminties pertrūkių: viskas tvarkoj, su jumis pasikalbėdavau nepasirašinėdama (tuo metu dar neturėjau nicko,buvau, bet nesusipersonažinusi). Mat iš pradžių pažįstų žmones, tik po to jiems prisistatau (arba ne). Nelengva, oi nelengva buvo apsispręst susipersonažinti:).
p.s. Dėl Queer esat neteisus. Paties šansai "pasislėpt" gerokai menkesni, mat esat daug specifiškenis asmuo in real. Taigi kultūros žmonių ypač lengvai identifikuojamas:)Ir dar: jei kitasyk plepėsit apie Spinozą, pasivadinsiu Yvonne Toros ir jums atsikirsiu. Spinoza juk negali. Nebent karste apsiverstų.

33521. toto2005-05-01 17:41
Sakoma, geras žmogus - ne profesija. Tikra tiesa, lygiai tinkanti ir nuoširdumui.
Kita tiesa - frazė - sincerely yours /nuoširdžiai Jūsų, kuria pasirašomi laiškai.

nuoširdumas /sincerity [angl.]
   1. įsitikinimų rimtumu grįstas nuoširdus jausmas
   2. kokybinė ypatybė/ savybė, rodanti asmenybę esant atvirą ir tikrovišką,
   nesiekiančią elgtis nesąžiningai, nesiekiančią apgaudinėti, meluoti ar veidmainiauti
   3. kokybinė ypatybė/ savybė, rodanti asmenybės natūralumą ir paprastumą
   4. prigimtinis asmenybės skiriamasis bruožas
   5. asmenybės deklaruojama pozicija

Ne paslaptis, didžiausi kiekvieno mūsų gyvenimo įvykiai, kertiniai apsisprendimai ženklinti nuoširdumu:
kas kart, pasirenkant tarp priešų ir draugų,
tarp pavojinga ir saugu,
tarp nereikšminga ir svarbu,
pasirenkant tarp sąžinei svarbių, vaisingai sudėliotų pastangų
ir neišspręstų klausimų vakarykščiu veltui sugaištu laiku...
- kas kartą, renkantis, naudojame vis tobulesnį nuoširdumo testą.

Gyvenimo kelio, tikėjimo, partnerio pasirinkimas -- esminiai savo paties nuoširdumo egzaminai.

Kartą neišlaikius egzamino, galima palūžti visam gyvenimui - visa tai, kas lieka būti vakarykščiu nenugalėtu, nepasiektu, virsta amžinu niekinamu priešu. Yra tik vienas kelias. Bandyti vėl.

33522. pasipiktines skaitytojas2005-05-01 17:52
Manyciau, kad esmine nuosirdumo savybe - savo poelgiais nesiekti sau naudos. Nei rimtumo, nei naturalumo, nei atvirumo, nei saziningumo cia nepakanka. "Nuo sirdies" - taip, kaip sirdis liepia. Tai is esmes iracionali savoka.

33523. Rūta2005-05-01 18:13
man patiko Toto pasisakymas, tpju-pasirašymas:) ir nesutinku, kad nenuoširdu siekti sau naudos. nereikia žiūrėti į žodis nauda visad kažkaip neigiamai, tas žodis kartais neša ir teigiamų dalykų prasmę. gal turėjai, skaitytojau, omeny juodą savanaudiškumą.labai gerai toto sako-yra tik vienas kelias-bandyti vėl. taip save auklėji...

33524. pasi2005-05-01 19:34
na, nauda sau gal ir nera pagrindinis dalykas, gal geriau butu pasakius, kad nesiekti sau naudos paslapcia. Jei paziuresime i savokos etimologija (turiu omeny angl. sincere), tai esmine nuosirdumo savybe yra dvilypumo, netikrumo/falso nebuvimas. T.y. taip, kaip sirdis liepia :)

Siaip, manau, kad apie gyvenima galvoti, kaip apie egzaminu seka, ir yra [hipochondriskas :)] nenuosirdumas. As linkes gyvenima gyventi taip, kaip jis gyvenasi. Zinia, pasvarstymu neisvengsi... Manau, kad tai yra nuosirdu.

33525. .sipikti.2005-05-01 19:38
Kazin, ka veikia ebola? Siuo metu troskinu aviena marsaloje, idomu butu padiskutuoti :)

33526. IVS2005-05-01 20:13
Mirkt, mirkt Rūtai su naktiniais :) Argi aš tau nesakiau?
    Man labai labai patinka kaip pasi kalbasi su .sipikti ;) Aš jiems abiems pritariu.
    nemo, ne "mes tam "nuosirdumui" suteikeme skirtingas reiksmes ir mastome apie skirtingas situacijas", o mes aptariame skirtingus nuoširdumo ir jo suvokimo aspektus. Iš esmės sutariame. Ir tai smagu. Eime pas .sipikti, gal paaišins aviena marsaloje.

33527. nemo2005-05-01 20:18
Aga, esu alkanas kaip liutas, lokys ar dar koks didelis zveris. Einu, pupu sutaisysiu lekste:)

33528. Rūta:)2005-05-01 20:25
nuoširdžiai linkiu jum naudos-kad pavyktų Jūsų patiekalai:) aš tai , sakiau, tris dienas nuoširdžiai badausiu, nes Mama tai nuoširdžiai privaišino:)

33530. .tytojas2005-05-01 21:12
visoms (-siems) aciu uz gera zodi. patiekalas pavyko techniskai, bet su prieskoniais dar reiketu padirbeti (mazinant skaiciu, tikslinant). blogiausia, kad nera ko pavaisinti - dabar laikinai esu vienas. bet juk negali visa laika bruschetta, vynu uzgeriant, maitintis, tai tenka retsykiais virejauti :) jei kas norit recepta pamegint, parasykit.

33531. IVS2005-05-01 21:55
O aš nebadausiu. Nė negalvoju. Aš mielai pabandyčiau tą avieną, nes avieną baisiai labai mėgstu. Tik man prašom receptą išsamų, dlia osobeno tupych, taip sakant, nes kartą jau kepiau pyragą: sudėjau viską, ką man sakė, tiesiai ant stalo, kaip man liepė, bet viskas pradėjo bėgti ant grindų, nes savaime suprantamo ingradiento "miltai" man nepaminėjo :(

33532. pasi2005-05-01 22:22
2 IVS

tik itin elementarus receptai turi buti issamus. Net ir tada - nera dvieju vienodu aviu, puodu, darzoviu, prieskoniu ir vireju.

Na gerai. Siandien as turejau 4 avies kumpio karkas. Jas nuemiau nuo kaulo, ir supjausciau mazdaug 1.5 cm dydzio gabaleliais. I ketini puoda, panasu i wok, ipyliau gal 5 saukstus saulegrazu aliejaus, ir gan aukstoje temperaturoje (triju ziedu dujine atsukes visu galingumu) apkepinau avienos gabalelius, retsykiais pamaisydamas, kol smarkiai parudavo/apkepe is pavirsiaus. Tada isemiau is puodo i atskira dubeni ir uzdengiau lekste, kad pernelyg neatvestu. Ziedais supjaustytas 4-5 dideliu geltonu svogunu sviezias galvas apkepinau alyvu aliejuje tame paciame ketiniame puode ant 50% mazesnes ugnies, mazdaug 10 min, nuolat maisydamas, tada i juos imeciau riekelemis supjaustytas 3 vidutinio dydzio sviezias morkas, ir kepinau viska, nuolat maisydamas, dar apie 5-7 min. Pries baigdamas kepint, siubtelejau muskato riesuto, saldzios raudonos paprikos milteliais, truputi malto gvazdikelio, dziovintu ciobreliu ir raudonelio. Ir darzoves isemiau i atskira inda.

I puoda vel sumeciau aviena, atsukau liepsna iki maximum, ir supyliau 375ml nelabai saldzios ir nestirpios (11%) marsala, ir restsykiais pamaisiau. Po 5 minuciu ten pat sumeciau kepintus svogunus su morkomis, sumazinau liepsna iki vieno ziedo, ir palikau apie 30 min letai troskintis, uzdejes dangti; gal 3-4 sykius permaisiau. Galiausiai, imeciau apie pusantros stiklnes svieziu zalkiu zirniu, ir dar patroskinau apie 10-15 minuciu, be dangcio. tuomtarp idejau juros druskos pagal skoni.

Siekiamas rezultatas - aviena turi buti is virsaus apkepusi, bet viduje minksta, nepertroskinta. Darzoves turi likti al dente - ne zalios, bet ir nesuminkstejusios, kad kandant dar jaustusi naturali tekstura. Valgyti galima arba su svieziomis virtomis bulvemis, arba su safranu spalvintais basmati ryziais, netgi su sviezia pane Siciliano (balta durum kvieciu duona), ar kita gera mieline duona su kieta pluta. Vynas prie maisto - atvesintas Nero d`Avola di Sicilia, arba 18C Aglianico del Vulture, is bedos tinka Syrah/Shiraz, galiausia bet kas, aks jums skanu.

Sis patiekalas - mazdaug 19 a. pradzios Sicilijos ir britu tradiciju samplaika. Jei norite didesnio autentiskumo, karkas apkepinkite ant kaulo, nepjaustydami, taip ir troskinkite. Galite pries baigdami troskinti, jau isjunge ugni, praturtinti padaza gabaleliu mascarpone, labai mazu gabaleliu gorgonzola, arba tiesiog saukstu grietineles - suminkstina tekstura.

33533. nemo2005-05-01 22:52
Troppi prodotti italiani:)Mais ca doit etre tres bon:)Bet isrodo skaniai - restorane 16 euru kaip nieko kainuotu...

33534. pasi2005-05-01 23:05
Ma certo, la cuccina siciliana e tradizione belissima, una miscela originate dalle differenti influenze culturali. Del kainos - but panasiai, klausimas, kur. Palermo butu, o kur Erice arba Trapani, gal Mazara, Castelvetrano suvalgytum uz 10 - jei rastum :) Agnello Nelson alla Marsala

33535. .piktines2005-05-01 23:28
scusi. bellissima.

33536. IVS (su užsidegimu)2005-05-01 23:36
WoW. Važiuoju pirkti avienos. Taip skaniai pakvipo aviena a la pasi, kad jau nebetveriu. Nors nesu tobula virėja, bet gorgonzola gabaliuką būtinai įmesiu - taip ir jaučiu skonį gomuryje. Užkandai tikriausiai tiks saganaki.

33537. .tines skai.2005-05-01 23:42
2 IVS

gal... arba sluoksniais orkaiteje keptas baklazanas/avies suris/pomidoras su balsamico, baziliku ir cesnaku. Atsargiai su gorgonzola, maza gabaleli - tiktu dolce, ne staggionato ar picante. Dar buna maisyta su mascarpone, ta tiktu geriausiai.

33538. pasipiktines2005-05-01 23:44
kas man darosi, pirstai pinasi nuo marsalos likucio - piccante :)

33539. IVS2005-05-02 00:02
Gerai, paieškosiu. Graikų parduotuvėj šalia mūsų tikriausiai rasiu visko, ko nėra spintelėj pagal receptą :) O raudonėlis - tai oregano, a ne? Ar būtinai avieną apkepinti saulėgražų aliejuje, o svogūnus - alyvų? Na, nepykit jei klausimas kvailas, bet aš jau tokia šeimininkė, kad kartais sudedu visus valgomus produktus, o rezultatas išeina nevalgomas.

33540. .tytojas2005-05-02 00:16
2 IVS

nebutina. tiesog rafinuotas saulegrazu aliejus ima rukti aukstesneje temperaturoje, negu olio extra vergine, todel mesa jame lengviau paskrudinti. Oregano, rigani = raudonelis. Atsipalaiduokite. Gaminti maista turi buti malonu, kitaip bus neskanu. Nepamirskite isipilti megstamo gerimo pries gamindama, apgalvokite, ka darysite gerdama pirma taure, ir gausiai papildyti ja eigoje :) Po to viskas darysite savaime, tik nepraraskite budrumo - juk priesas nesnaudzia :) As visus isvaikau is virtuves, kai gaminu, nes reikia atsipalaidavus susikaupti, toks oxymoron.

33541. pasi2005-05-02 00:27
paskutinis gundymas - tikras haute cuisine manevras butu (jei karku nepjaustysite) galiausiai isimti jas is troskinio, o padaza perkosti, ir patiekti be jame troskusiu darzoviu. Ottimo (nors as beveliju valstietiska varianta, su darzovemis). Beje, imeskite tris skilteles nepjaustyto cesnako, kai beveik baigs kepintis svogunai ir morkos. Gorgonzola meskite pacioje pabaigoje, maza gabaleli (1 cm kub), jei truks, tada dar viena. Ne daugiau - uzmusite-

33542. IVS su žiurstu2005-05-02 01:27
Jau. Parlėkiau iš parduotuvės. Ar žirnius mesti su ankštimis? Manau, kad be, bet dėl visa ko klausiu. Jau susikėliau plaukus, pasiraitojau rankoves. Prigriebiau ir arbūzo šmotą, jei norėsis po vidurnakčio :)

33543. nemo2005-05-02 02:21
Non riesco a dormire e ho voglia di mangiare, forse l`agnello Nelson andrebbe bene:). Anche un bichiere di marsala forte.

33544. IVS2005-05-02 02:33
Viskas jau baigia tušintis, nesijuok iš manęs itališkai, nemo, bo negausi nė kasnelio, o jau net ir kaimynai skalbykloj klausinėja, kas čia taip kvepia. Įtariu, kad bus valgoma!

33545. IVS (aptingusi)2005-05-02 03:44
Posle vkusnogo obeda po zakonu Archimeda polagajetsa pospat. Apėmė sotus palimos jausmas. Prieskonių mostelėjau gal per daug nuoširdžiai, bet žirniai ypač gerai nuskambėjo. Ačiū, pasipiktinęs :)

33546. Rūta:)2005-05-02 06:36
nu nežinau nežinau, bet man tai skaniausia-rauginti kopūstai su sėmenų aliejumi ir su bulvėm su lupynom-vakarienei.aš už natūralų produktą be jokių ten vikruntasų.ir avyčių skriausti nereikia.dar mano topas-juoda duona su avokada, apšlakstyta citrinos sultim-pusryčiam.oi, nusižudyti galima:)Ebola, sugrįžk ir nuoširdžiai mus sukritikuok:)tu gi specialistas.planuoju kelionę į pajūrį greit, ateisiu pas tave ko nors iš žuvies ragauti:)

33547. Rūta:)2005-05-02 08:53
nusikopinau as ta recepta, sakau-uošviui padarysiu, bet-kas ta marsala? turbūt yra ir Lietuvoje, bet nežinau, kokiam skyriuje ieškoti:)arba kas gali būti tokio panašaus?:)

33548. pasipiktines > Rutai2005-05-02 09:17
Marsala yra sicilietiskas portveino pakaitalas. Kai britu laivynas tunojo Sicilijoje Napoleono karu metu, britu vyno prekeiviai isigudrino gaminti jureiviu trokstama gerala vietoje (nors tradicija ten jau buvo nuo antikos laiku). Nezinau, ar Lietuveje bera pigaus portveino is pietu (rasalo po rubli dvylika), bet jei yra, tikriausiai tiks :) Turbut tiktu ir pigus portveinas (ruby arba tawny). jei vis tik pirksite Marsala, geriausiai tiks semisecco.

33549. IVS2005-05-02 09:56
Rūta, padaryk ne tik uošviui, žinok ir šeimai galima. Mano bitė sakė, kad graikų restoranuose nepadaro taip skaniai, o vakarienė dviems graikų restorane atseina apie $80. Bitė pamišus ant graikų virtuvės. Labai gerai gavosi. Paprikos išilgai pjaustytus gabalėlius galima paskrudinti tiesiog ant liepsnos. Tegu truputį apdega. Vos vos.

33550. pasi2005-05-02 11:05
Va taip ir gimsta fusion virtuve - juk rasiau, kad raudona paprika dedu milteliais :) Dabar pats pabandysiu :)))

33551. .piktines2005-05-02 11:16
Jei jau graiku virtuve, tada be vargo galite pagaminti http://www.geocities.com/ftcookery/recipes/5_etler/kuru_kofte.htm, tik dar pasidarytkite tzaziki. Kolega gaminosi uzvakar, sake, gaunasi labai gerai...

33552. kaimietė2005-05-02 11:34
Kažko šiandien kalbos apie maistą ir mane veikia. Vakar popietę užsiknisau gėlyne, po to išėjau pasivaikščioti su šunimis (šiek tiek auklėjamųjų elementų, dirbo puikiai, rašau abiems po devintuką), grįžau saulei nusileidus, tai nusprendžiau vakarienę atiduoti priešui. O šįryt pramigau. Tai pusryčius berods tas pats priešas įsismaginęs nujojo. Mėsiena dar nesugundysit, bet avokadą ir be duonos sušlamščiau. Nutilsi, tu, ar ne. O tai gausi! (čia - pilvui).

33553. Rūta:) to pasipiktines/ geranoriskas:)2005-05-02 11:45
pasipiktines, tamsta keiskit nicą-esate geranoriškas-tas nicas jum labiau tinka:)

33556. gurmanas2005-05-02 14:23
Nėr skaniau už vyną su sūriu.

33560. WBenjaminui2005-05-02 20:38
Škoteliai- tokie sijonuoti , geriantys po šlakelį? Tipo japonytis- šilkonytis? :) Akustika irgi prasmė.
Ateity (jeigu ką:) čion užmesiu akį tik šeštadieniais, turbūt ne kiekvieną, gerai išsimiegojus. Moliuskai sūryme –tože guba:) ne dura, slovej ptašečka? :)

33561. IVS > Pasi2005-05-02 21:30
Aš ir įdėjau milteliais, bet negi jau negalima papuošti pora apskrudusių šmotelių apsvilintos paprikos? Juk nepuoši avienos gėlytėm pjaustytom morkom :)

33562. IVS2005-05-02 21:51
Rekuomenduoju patiekalus kitai svaitei:) Žano Polio Sartro Kulinarinis dienoraštis

33563. pasi2005-05-02 22:21
2 IVS

dovanokite uz atviruma. Sitas Sartre - pretenzingas, savimi patenkintas kvailys. Apsvilinta paprika yra puiku, ja galima nulupti ir uzpilti aliejumi su cesnaku ir aceto balsamico di Modena. Morkas tegu drozia kinieciai, jiems geriau sekasi. Ar bandete kada kinu restorane suvalgyti papuosimus is darzoviu?

33564. nemo2005-05-02 23:26
Sartre ir man nepatinka is to nedaug ka skaiciau:) Vienas zmogus pasakojo, jog jo senatveje paskaitu metu sales budavo visai istustejusios, nors 1968 neramumu Paryziuje metu buvo tapes siokiu tokiu zvaigzdunu, o ir laidotuviu eskortas buvo nemazas. Ir dar buvo Simone De Beauvoir draugelis, kuri man irgi nepatinka:)

Pasi, karta kinieciu restorane bandziau suvalgyti kinieti, bet jis pasipiktino ir pabego...

33565. IVS2005-05-03 00:32
Nu tai jau ir paerzinti negalima?

Man nei Sartras nei Dali, nei Jonas Mekas ar Jurgis Mačiūnas savo arogancija nepatinka. Oskaras Milašius? Man patiko, kai jis kalbėdavosi su, berods, Bairono dvasia naktimis? Rene Magritas - nežinau, kas per žmogus, bet paveikslai man jo patinka. Ne visi.
Tai ką valgysim šią savaitę?

33566. nemo2005-05-03 00:42
Kazkas man pasakojo, jog visi didesni talentai daugmaz tokie pasipute ir tikino, jog taip esa normalu - mat kitaip prazutu diskusijose su vidutinybemis ir neigyvendintu savo intuiciju, kurios reikalauja dideles koncentracijos:)

Supratau, jog as ne is tu, didesniu talentu:)

33567. IVS2005-05-03 01:02
Aš kalbuosi su nemo dvasia naktimis, berods :)

33568. nemo2005-05-03 01:22
Na jau, tiesiog draugiskas zako ir etatines davatkeles pasiplepejimas:)

33569. IVS2005-05-03 01:41
7 Meno dienose atrodo neblogas Pokalbis su Slavojumi Žižeku, einam ten pakalbėsim, toliau nuo žmonių akių ;)

33570. nemo2005-05-03 02:11
Perskaiciau Zizeka, gana idomu, bet temos per daug placios pakankamai neisvystitiems nemo neuronu tinklams...

33571. pasi2005-05-03 09:12
padejau savo pasipiktinima prie ynterwu su Zyzeku ...

33572. .sipikti.2005-05-03 09:23
apie maista

ziurint is pragmatiskai humanistiniu kolektyvistiniu poziciju, ir tuo paciu galvojant apie ivairove, tenktinti nemoksos kanibaliskus pomegius kinieciais butu maziausiai zalinga.

IVS, kokio recepto noretumete: thai inspiruoto tigriniu kreveciu ir "zalia lupa" kriaukliu curry, su medum grilintos lasisos garstyciu padaze, ar moqueca Baiana (toks braziliskas troskinys)?

33573. IVS2005-05-03 09:31
Grilintos lašišos - niam-niam. O braziliškas troškinys iš ko?

33574. pasipiktines2005-05-03 09:35
is kreveciu. arba sudytos/dziovintos menkes. arba sviezios zuvies, pvz. menkes ar kt baltos zuvies.

33575. IVS2005-05-03 09:38
Skamba apetitnai.

33576. .tytojas2005-05-03 09:41
2 IVS

ar pasidalinti :)

33577. IVS2005-05-03 09:45
Aš jau dabar noriu valgyti, nors pas mane jau beveik antra val. Naktis, bet aš mėgstu valgyti naktį.

33578. pasi2005-05-03 10:09
Pas mus dar tik 9, ir dar vesoka, 19C, nors diena bus apie 24. Pavalgysite rytoj :)Galima deti tik zuvi, tik krevetes, arba abu. Galima deti bacalhau (sudyta/dziovinta menke, tik tada ja reiketu 24-48 valandas mirkyti, 3-4 kartus keiciant vandeni), bet tada nereikia kreveciu.

Moqueca De Peixe e Camarao

Padruskinu ir apslakstau laimo sultimis 6 storus baltos juros zuvies gabalus ir padedu sonan. Plonai suraikau nuluptus svogunus ir isvalyta pipira. Pomidorus nulupu, isimu seklas ir suraikau. Tada i wok`a panasiame ketiniame inde kepinu svogunus alyvu aliejuje, kol nuskaidreja, tada sumetu pipira ir dar kokias tris minutes pakaitinu, tada sumetu pomidora ir dar kaitinu keleta minuciu, pamaisydamas. Po to ant virsaus pramaisiui surikiuoju zuvi ir krevetes, uzpilu Dende (palmiu) aliejumi, nedaug, kokiais keturiais saukstais ir kaitinu, kol zuvis tampa nebezalia. Sumetu pjaustytus pertrazoliu ir kalendros lapus, iberiu astrios raudonos paprikos arba jos padazo, ir kaitinu ant kaitrios ugnies, kol nugaruoja kiek skyscio. Tada uzpilu gera puse stiklines (apie 150ml) kokoso pieno, ir beveik uzvirinu.

Pasigaminu farofa - pakepinu ant sausos keptuves farinha de mandioca (maniokos miltu), ilasines Dende aliejaus del kvapo, kol pagelsta iki auksines spalvos, farofa skanu valgant uzsibarstyti ant moqueca. Zmones i ja primaiso visokio velnio, riesutu, dziovintu slyvu etc, bet man nereikia. Valgau su virtais ryziais.

Mano draugas brazilas elgiasi paprasciau. I skarda aukstais krastais pirmiausia ipila truputi alyvu aliejaus, sluoksniais sudeda svogunus, pipirus, pomidorus, ir zuvi, uzpila Dende alieju, suberia prieskonius ir zoles, ir ikisa i orkaite gal kokiu 160C ar net zemesneje temperaturoje ir ten kepa, kol viskas persitroskina (bet visai neistyzta, ir zuvis neperdziuva). Rezultatas irgi puikus. Bom apetite.

33579. IVS (įgyja pagreitį virtuvėje)2005-05-03 10:53
Pabandysiu. Ar kokoso pienas turi būti šviežias ar tinka iš skardinės? Kas yra moqueca?

33580. kaimietė2005-05-03 10:55
Ačiū IVS už nuorodą, o p. skaitytojui už skanaus gyvenimo receptus. Kas žino, gal kada... Šiaip maistui daug dėmesio neskiriu. Strategiškai vertinu įvairovę, o taktiškai - priešingai. Dar sezoniškumą. Mėgaujuosi šiek tiek kitais dalykais. Smulkmenomis. Turėsiu laiko - parašysiu. :) Vis tiek čia nėra ką skaityti...

33581. .tines skai.2005-05-03 11:01
moqueca ir yra sitas troskinys. K. pienas tinka is skardines. Dende alieju (azeite de dende) galite nusipirkti Brasil Legal Tel: 773 772 6650 - 2153 N Western Ave, Chicago (jei dar neuzsitrenke...)

33582. Q2005-05-03 11:12
ŠA nuo pradžios užimti socialistų,o XXX bijo barbarų.Čudak.

33583. IVS2005-05-03 11:19
Dažniausiai apsiperku graikų ir italų parduotuvėse. Jei ten nerasiu - tai teks važiuoti nurodytu adresu.

33584. Rūta:)2005-05-03 12:41
kuo įmantresni pavadinimai recepte, tuo labiau aš nuo jų bėgu.norisi paprasto, natūralaus maisto. svarbiausia-kad parduotuvė būtų švari, kvepianti, kad būtų įvairių daržovių ir juodos duonos, gero vyno, gerų , įvairių sūrių, ypač tų mažiukų- kietų džiovintų:) nepakenčiu bet kokios sintetikos, bet ko, kas ilgai perdorojama, persijojama, prikimšta to kažko nežinia ko..pavyzdžiui, nepakenčiu visokių ten tipo vegetos prieskonių, man turi būti raudonėlis tai raudonėlis, mairūnas tai mairūnas. taip ir visur gyvenime-ieškau kažko gryno ir paprasto-ar tai meilė, ar draugas, ar maistas...mat esu iš kaimo:)nieko rafinuoto,nieko sintetinio, viskas ūkiška ir paprasta:)kažkada žavėjausi visokiais ten pribambasais maiste, mene, santykiuose, o dabar atrodo, kad tik tai, kas paprasta ir nuoširdu, ir aišku-verta dėmesio ir tai yra Tai. patiko kažkada girdėta vienos itin turtingos moters mintis, ji sakė, kad kai jie ėmė turtingėti, vis stengdavosi išragauti visokių egzotiškų dalykų, valgyti kažkaip ten oi kuo daugiau ir kuo brangiau, prašmatniau ir vis kažko ieškodavo to ir ano.o kai tapo tikrai turtingi, kai atsiplėšė nuo provincialumo, užtenka mėgautis paprastu maistu.kiti interesai, kitas jau suvokimas.
bet, žinoma-pažaisti tai fainai:)
kaimiete, rėžk apie savo kaimišką maistą ir tuo, kuo mėgaujies.kiekvienam juk savo:)

33585. gurmanas2005-05-03 12:51
Jo, į viską reik žiūrėt gyvenime lyg į žaidimą.Pažaist su maistu, su meile, draugyste-lengviau gyventi. Mėgaujies ir tiek:)

33586. .piktines2005-05-03 12:57
absoliuciai nieko imantraus ar brangaus nesiulau, visa tai ir yra kaimiski patiekalai, tik kaimu pasaulyje daug :) Itin turtinga moteris turbut valgo rupia juoda duona su saltinio vandeniu :)))

33587. gurmanas2005-05-03 13:04
Nebūtinai itin turtinga.

33589. Rūta2005-05-03 13:11
Būtent tai ir yra skaniausia -rupi juoda duona ir vanduo.Arba vynas. Kai vidus -dvasinis ir fizinis yra grynas ir švarus.Patikėk.Ale va...jam pasiekti reikia tiek pastangų.Kur čia mum-lekiantiem, bėgantiem, išvestiem iš pusiausvyros, šiam vartotojiškam pasaulyje, kur reikia griebti ir vartoti-daugiau ir įmantriau-tada atseit esi kietas:)oi, juokai tai...

33590. Rūta:)2005-05-03 13:14
bet pažaisti galima.ir reikia:)

33591. dalgis2005-05-03 13:34
panasu, kad baigesi elektriniai Satenai, naujo numerio nera :((

33592. Rūta2005-05-03 13:49
Anądien per tv rodė laidą, kur virė bulvių košę.Ją sutrynė ir į ją įdėjo sumaltų su mikseriu žalių žirnelių(prieš tai juos pakaitino, kad neatšaldytų košės), dar įdėjo druskos,cukraus ir citrinos sulčių..sakiau-reiks pabandyti:)

33593. zettas2005-05-03 14:00
ale kaip chia idomu...

33594. gurmanas:)2005-05-03 14:05
zettai, o tu nevalgai?:)

33595. nemo2005-05-03 14:26
Paragavus egzotisko maisto, labiau suprantame koks yra musiskis - ukiskas:) Komparatyvistine analize:)

pasi, Lei vive in provincia?

33596. zettas2005-05-03 14:29
ne ash nevalgau

33597. gurmanas:)2005-05-03 14:29
ir į tuliką neini?:)

33598. Rūta:)2005-05-03 14:31
tik ūkiško vyno tai nenoriu:) man patinka tas-išieškotas::)

33599. pasipiktines2005-05-03 15:17
2 nemo

Vivo su una isola piccolissima, bet geriau kalbekime lietuviskai, nes non parlo bene l`Italiano - mi dispiace; capisco benissimo.

33600. kaimietė2005-05-03 16:45
Pagaliau pavasaris įsilingavo. Kaip girta jūros banga, šiaip ne taip įveikęs žemės trauką, pakilo, susvyravo ir, taškydamas žalius purslus, vėl dribtelėjo visu pločiu. Ievų krūmynai nukošė pirmuosius maurus ir staiposi prieš nuoguosius brolius. O saulės svaigalo prisprogę žolynai galynėjasi su nušiurusiu pievos kailiu.

Žygiuoju basa paupio keliuku. Gurkšnoju paukščiais klegantį dangų, ryju šio vakaro aplinkos trapumą, suvokdama, kad rytoj jau bus kitaip. Dar kažko nepagaunu. Ko? Čia mane lengva ristele pralenkia Vilkis. Sušmėžuoja jo tankiai dėliojamų užpakalinių kojų pėdutės. Pamėgdžiodama šuns bėgimą, pasileidžiu ir aš. Smulkūs žingsneliai, didelis tempas. Toks jausmas, kad juda tik rankos ir kojos. Prie ritmo prisiderina kvėpavimas. Lengvai padidinu greitį. Šuo, pajutęs artėjantį žmogų, pereina į šuolius ir nutolsta. Beviltiška. Tam jau reikalingos keturios kojos.

Padais apčiuopiu drėgną pajuodusią žemę, peržengiu upeliuką ir atsiduriu miške. O dabar pabandysiu eiti kuo tyliau. Lėtinu judesius. Ir dar. Ir dar. Pagaliau nurimsta kvėpavimas. Sučeža užkliudytas pernykštis lapas. O dabar šiugžda tik kelnių klešnės. Todėl stypčioju pražergusi kojas. Jau, jau… Bet čia rudoji, kurį laiką stebėjusi šeimininkės skleidžiamus neįprastus garsus, nusprendžia , kad tai – kvietimas žaidimui, ir atidundėjusi ima šokinėti aplinkui. Nulapatuojame žemyn į upę. Kojas nutvilko vandens vėsuma ir… išmeta į krantą. Dar kiek pastoviu stebėdama judančius vandenis.

Grįžtu atbula. Nesijuokit. Jei jums reikalingas protingas paaiškinimas – prašom. Vienas psichologas intuicijos lavinimui siūlo praktikuoti neįprastus judesius. Sakykim… Naujai nusispalvina vietovės reljefas. Jautrumą padidina takelį čiuopiantys padai, uždainuoja kažkokia miegojusi blauzdos raumenų skaidula. Nedrąsius žingsniukus palaipsniui keičia vis tvirtesni judesiai. Cha! Visai padorus ėjimas. Bet didžiausias įspūdis dar laukė, kai kilometrą nuatbuliavus stabtelėjau… Visas matomas vaizdas ėmė slinkti link manęs ir stumti. Pajutusios lygsvaros praradimą, kojos savaime žengtelėjo atgal. Negali būti! Jau sąmoningai sustoju tyrinėtojo poza. Viskas kartojasi. Matyt, bus pasislinkęs svorio centras. Nežinau, tai gerai, ar ne, bet tikrai įdomu. Būtinai pasiūlysiu vaikams paatbuliuoti. Apsisuku ir jau įprastu keistai palengvėjusiu žingsniu pasuku į namus.

33601. IVS2005-05-03 17:44
Man pasipiktinusio receptai kaip tik todėl ir patinka, kad paparasti ir nereikai ilgai terliotis, kaip pvz. su cepelinais -- taip ir nepagaminau jų nė karto gyvenime. Produktai gryni, paparasti ir gaminami su ugnele. Gerai pasakyta: kaimų dug :)

33602. pasi2005-05-03 18:47
2 IVS

Turiu ir gana sudetingu receptu. Taciau per ilgesne patirti priejau isvados, kad skaniausi paprasti patiekalai is svieziu, tinkamai suderintu, geros kokybes produktu, neperkrauti prieskoniais , irgi gerai juos priderinant, atskleidziantys geriausias zaliavos savybes. Tokius patiekalus gan sunku gerai pagaminti, nes labai svarbus gan tikslus kaitinimo laikai ir dejimo seka bei momentas.

Isimtis - Pietu ir Pietryciu Azijos patiekalai, kuriu gaminu daug. Prieskoniu reikia tureti svieziu, ir iversti ju neitiketinus kiekius ir derinius.

Bet kuriuo atveju, maista turi butu malonu ir gaminti, ne tik valgyti :)

33603. IVS2005-05-03 20:26
Va, va. Man todėl ir patinka tamstos receptai, kad jie kažkokie dvasingi, kūrybingi. Šiap tai aš paskutinį dešimtmetį namie naudojau beveik išimtinai mikrobanginę. Restoranuose čia man klaikiai neptinka deriniai ir kiekiai. Netgi prabangiuose restoranuose. O tamstos receptai - tai lyg šokių pamokos. Tik aš taip labai nesijaudinu dėl preciziškumo gaminant, improvizuoju ant vietos, nes mano neišlavintam skoniui ir taip jau delicious. Dar girdėjau sakant, kad maistu valgant reikia mėgautis tiek laiko, kiek trunka tą patiekalą pagaminti.

33604. IVS > kaimietei2005-05-03 20:39
Man labai patinka tavo užsiėmimai, kaip kokio Henry David Thoreau, net pasigailiu kartais, kad ne kaime gyvenu. Nieko, pabandysiu atbula pareit namo nuo parkingo :)

33605. gavėnas2005-05-03 22:16
Nepūliuokit. Santūrumas-jėga t.y. spyruuoklė .

33606. gavėnas2005-05-03 22:46
ivs, esi akiniuota femina , b(l)et ne Atėnų pelėda

33607. abrejai2005-05-03 23:52
Shkoteliai geria daug, mano simpatija:)

33608. gavenui2005-05-04 02:34
nevarstyk duru, skersvėjis

33612. korna2005-05-04 16:42
Jezau kaip pavargau.

33613. toto2005-05-04 16:58
nesikeik :)

33614. korna2005-05-04 17:21
Keikiuos mintyse, bet jau kava nebeveikia.

33615. Ar verta si savaitgali atv i Preila?2005-05-04 17:28
A?

33617. po palme2005-05-04 20:11
Bravo kaimietei, sios savaites kurinys. Beje, gali pabandyti ir dar viena terapine priemone: rasyti kaire ranka, arba ta, kuria paprastai nerasai. Kad ir poezijos posmeli. Atseit turetu dirbti kitas smegenu pusrutulis.

33621. altergavėnas2005-05-04 23:25
prosze mi vybacic.

33622. pasibaisėjau2005-05-04 23:54
neduokdie tokių marazmatikų sutikti realiame gyvenime.

33623. vp2005-05-05 09:34
maistą malonu ne tik valgyti gaminti bet ir pasigauti bei nudobti

33624. kaimietė2005-05-05 10:20
vp!!!!!!!! :)))))))))))))))))))))))

33625. dar apie maistą2005-05-05 10:21
Nors ir esu nupirkta p. skaitytojo ‘Bet kuriuo atveju, maista turi butu malonu ir gaminti, ne tik valgyti :)’, bet dėl bjauraus charakterio užsitęsus tylai prie stalo garsiai paraugėsiu. Maistas yra lengviausiai pasiekiamas džiaugsmelis. Kai trūksta kitokio tipo džiaugsmelių, tai… Logiška? Galit neatsakyti. Vienas (o gal ir ne vienas) gydytojas pasakė, kad ėdalas nusineša daugiau gyvybių, nei bet koks karas. Tokio nevartojam? Gerai. Pasiaiškinkim, kas yra ėdalas. Tai - maistas, net ir kulinarinio meistriškumo šedevras, kurio juodu darbu nenusipelnė kūno raumenys. Tingi bėgti, šokti ar kitaip judėti – tingėk ir valgyti. Ir ant šaldytuvo prisimagnetink – "Ne ėdale laimė, galvijau!"

Gero apetito jums linki pati ne be nuodėmių kaimietė

33627. to 336072005-05-05 13:45
Kiba mes jų nepažįstam: "Mari, šotlandcy vsio-taki scoty." :)Įtariu, jog WBenjamino škoteliai - oni že skotiata. Dar vienas nepakartojamas žodžiukas - nemčiura. Iš 20 sonetų Marijai Stiuart. Skrendu nuo jų.

33628. migla2005-05-05 14:01
perdaug darbuojantis visur kur ieškant,lendant,draskantis,dobiant nepavirskit patys puliais,išskirom,snargl, v.ž puliniu.

33630. ebola2005-05-05 14:27
33625> jus teisi/us, ne edale laime.Beda tik tai, kur mes dedame laika, kuri galetumem skirti maisto gamybai, savihigienai, artimiems zmonems ir pan.Prioritetu klausimas. Jei tu negamini, nes tave uzpludo kurybine banga ir tu rasai eilerascius tris paras...tiesiog nera kada paesti...Tai nuostabu! Bet jeigu tu kali litus ir edi burgerius....hmmm...tad jau simta kartu geriau buti bedarbiu ir gamintis sau strimeles kotleciukus.Ta laika, kuri sutaupai atseit negamindamas, turi iprasminti ne prastesnej veikloj - tada as su jumis visiskai sutinku.Taciau jei norite likti mentaliai sveikas, privalote reguliariai nors trumpam nuimti gaza ir sutelkti demesi prie paprastu, kasdienisku dalykeliu, is kuriu maistas nera pats primityviausias, beje.Kitaip, kaip sako Dao, "is taves isbegios visi kuno dievukai" ir tiesiog ims slydineti palepe...;)

33631. to 336272005-05-05 15:43
ratas regis siaureja, mano abreja:)vyvedu vas na nechistuyu vodu och vyvedu:)

33632. IVS2005-05-05 16:19
Švelniai tariant, keistas, man tas žmogus, kuris bėga, šokinėja, kitaip juda tam, kad paskui galėtų paėsti. Dar keistesni tie, kurie prisišokinėję ant viršaus dar ir badauja, kol palėpė nučiuožia. Teisus ebola.

33633. kaimietė2005-05-05 16:57
Ebola rašo:‘Ta laika (…) turi iprasminti ne prastesnej veikloj’. Na ir trinktelėjai. Vos nuo kėdės nenuvirtau. Ir raugėti nustojau. :D Suku ant piršto plaukų sruogą ir mąstau: ar sėdėti ant upės kranto ir krapštyti nosį yra prastesnė veika, ar ne. Arba spjaudyti ir gaudyti. Arba… Aaaa?

33635. IVS > kaimietei2005-05-05 20:14
Ai, jau tikrai nebežinau. Geriau eisiu pirmyn atbula ;) Tik va, nežinau, ar skanu bus, jei valgysiu atbulais dantimis.

33636. ebola2005-05-05 20:21
Miela kaimiete.Aciu Tau uz labai idomu klausima.Dziaugiuosi kad padejau susitvarkyti virskinimo problemas.Dabar galvoju - kaip atrodo Jusu plaukai, jei krapstote nosi, o paskui sukate sruogas ant pirstu? Atsakau - sedeti ant kranto dar anksti - palaukite antros perkunijos.Antraip gali tekti pakrapstyti ir kitas kuno vietas.O tada plaukai atrodys visai nekaip... A matai, kad mano komentaras, netgi tupai tiesiogiai suprastas nera toks baisus kaip tavo?:D

33637. pasipiktines skaitytojas :-( 2005-05-05 21:36
Netikiu, kad 33633 rase kaimiete, o 33636 - ebola

33639. zeta2005-05-06 01:41
Nu nepasitaike po ranka interneto kaviniu, tai ir neparasiau Satenams. Be to jus taip butumet mauke visokius reinvynius kas antra diena, tai ne tik savo nick`us, bet vardus su pavardem butumet pamirse, nekalbant apie draugiskas sielas kazkur neismatuojamoj erdvej. Vos kojas pavilkdama parsirandu i Satenus, slenkscio dar nespejau perzengt, o girdziu tik snekas apie maista. Kaip kokios Izabeles Aljendes daugiskaitoj receptais tik dalijasi, saukstais mosikuoja, net pamaniau, kad ne cia pataikiau. Bet sakyk jiems nesakes: ir vel pamirsot afrodiziakus! O be ju visa savo kulinarija galesit mano suniui atiduot.

33640. nemo2005-05-06 03:54
Labas zeta, baigesi atostogos? Ar dar vistik tesis iki sekmadienio?:)

33641. IVS2005-05-06 04:17
Zeta, taigi pati prisakei mums įdomiai apie nieką nekalbėti dvi savaites. Gerai, kad atsižymėjai sugrįžus, tai gal dabar jau duos naują ŠA numerį. Itariu, kad čia tavo rankdarbis - šitas anafrodiziãkiškas laikotarpis.

33642. nemo>IVS2005-05-06 04:51
IVS, ka reiskia sitas monolitinis granitinis zodis - "a n a f r o d i z i a k i s k a s"?Prisipazinsiu, mane suzavejo savo 18 raidziu svoriu ir uzsienietisku skambesiu:)

33643. Tarpt. žodžių žodynas2005-05-06 05:26
Afrodiziãkas - priemonė, sukelianti arba didinanti lytinį potraukį.
Anafrodiziãkas - preparatas, slopinantis lytinį potraukį; afrodiziako priešingybė.

33644. IVS :)2005-05-06 05:31
Ui, nemo, ui nesusimaišyk, kuriuos prieskonius priešui į vakarienę dėti. Aš irgi iš pradžių maniau, kad zetai pirštai susipynė ir gavosi kažkokie afrikietiški zodiakai, apie kuriuos nebuvau girdėjus, be kurių visa kulinarija šuniui ant uodegos.

33645. ebola2005-05-06 08:37
skaitytojau, taip yra todel, kad mes su kaimiete siek tiek pazystami...:D

33646. kaimietė2005-05-06 09:02
Išsiploviau plaukus. Dabar bandysiu suformuluoti klausimą, kad neatrodytų tupas ir baisus.

33647. nebusi2005-05-06 09:35
svarbiausia tai netik sotintis bet neužmirškim ir bendrauti.alkis kai kažkas neaišku draugijoje ir draugas visada draugas,o ne tik pasinaudoti.taip gali likti tik tu vienas.kas tau yra gimtieji vandenys ishryskeja kada nors. klaidas reikia pripažinti ir mokytis iš ju.per prievarta mylimas nebusi

33648. kaimietė2005-05-06 10:29
Ebola rašo:‘Ta laika (…) turi iprasminti ne prastesnej veikloj’. Kiek tave pažystu ;), tai prastesne veikla laikytum pinigų kalimą, o tiksliau, bet kokią veiklą, susijusią su priklausomybe materialinėms vertybėms. Taip? Sakykim. O rafinuoti maisto patiekalai – tai ne materialinė vertybė? Už juos pinigų nereikia mokėti? Arba tavo mėgstamas viskis? Iš kokio krano jis teka? Kuo skiriasi priklausomybė daiktų pirkimui nuo priklausomybės maisto gaminimui/valgymui, arba filosofinių knygų skaitymui, arba naršymui po internetą ir t.t.?

PS. Tikiuosi, esi blaivas ir nepradėsi prasivardžiuoti…;)

33649. ebola2005-05-06 10:51
Na, trumpiausias atsakymas butu toks: yra "wannado" zmones ir yra "wannabe" zmones.Vieniems rupi procesas, darbas, pazinimas.Kitiems - tik fasonas ir socialinis statusas.Pazinti galima viska darbo procesu.Gamindamas nuo dusios prisilieti prie istorijos ir gamtos.O ten gelmes neispasakytos - nera galo atradimams. O rafinuotumai yra gaidys, trumpai kalbant.Tu cia viska suplakei i viena kruva, netgi mano viski.As samagona viriau netoli Kvedarnos du metus.Pats viriau GERA rugine, turedavau po 40 litru troboj visada.Na ir geriau kaip niekad, aisku...toks skanumelis - kaip atsilaikysi...;) Dabar as blaivas, todel neprasivardziuosiu.Rytais bunu girtas tik kai yra proga...;)

33651. kaimietė2005-05-06 11:35
Tu cia viska suplakei i viena kruva, netgi mano viski. Todėl kad priklausomybės gali būti pačios įvairiausios. Azartiniai žaidimai, skanus maistas, sveikata, kvaišalai, socialinis statusas, bodybuilding ir išvaizda, informacija/žinios, šeima ir t.t. ir t.t. Mano kuklia nuomone, nė viena priklausomybė nėra blogai, jei netampa apsėdimu, o tupi tarp kitų priklausomybių savo vietoje. Įskaitant ir "fasoną", nes tai gali būti labai gyvybingas variklis kokiam tai "procesui" :)

33652. ebola2005-05-06 11:38
Nu vat idomu, ar paikas tikslas gali buti rimto darbo stimulas...Vaikui gal...

33653. kaimietė2005-05-06 11:46
Čia priklauso nuo to, ką vadini paiku, ką rimtu, ką vaiku :D

33654. ebola2005-05-06 12:20
Na, priklauso, na ir ka? Tu mane provokuoji cia rasineti apibrezimus, o pati tik kraipaisi.Taip nesazininga.Argumentuok ir pati....

33655. kaimietė2005-05-06 12:53
:) Su apibrėžimais man ne kas. Geriau pavyzdžiais. Paikas tikslas – gauti Nobelio premiją. Rimtas darbas – parašoma ir išverčiama virš šimto knygų. Tiesa, sąvokas ‘paikas’ ir ‘rimtas’ galima sukeisti vietomis ;) O kur vaikas? Už viso to. Vėl kraipausi? Ai, baigiu. Kaip ir šį paiką rimtą vaikų pokalbį ;)

33656. Queer2005-05-06 13:17
Keista: taip seniai čia buvau užklydęs (užiiminėjau gay science, id est linksmu mokslu - baigiau diserį), o mane ABR ir Si dar vis prisimena :). Netgi tapatybę svarsto ir sako, kad nemoku (tingiu?) slėptis! Nagi, identifikuokite - prisipažinsiu, jei pataikysite (paieškos laukas ne toks didelis). :)

33657. ebola2005-05-06 14:29
Mhm, man irgi gerkle uzimta.Ryjam kalmara su kaponata ir medvezja krovj...

33658. Kvyrui2005-05-06 14:50
Kad tamstelė jau identifikuotas :) Pasirodo, ir gyvenime esate pakankmai kvyriškas ir šiaip originalus vyrukas, ne tik šioj žydrynėj :)

33659. ebola2005-05-06 15:20
:) oi koks paslaptingas musu gejus!

33660. zeta2005-05-06 16:18
Zetai anei pirstai anei liezuvis niekada nesipina (net prisisriaubus. Butume su Ebola neblogi partneriai. Bet tik per atostogas). Kapitono Nemo izvalgumas pritrenkiantis - neiprasta pult i darba penktadieni. Tai ir nepuolu. Bet duoduos kaip Morkus po pekla, nes keiciu namus ir ieskau, kur galeciau cemodanus susidet, medziuose gi nemiegosi. Ir is viso tas gyvenimas - kaip karvelis vartiklis, visa laika aukstyn kojom.

33662. po palme2005-05-06 16:43
Gero savaitgalio visiems.

33664. Po uosiu2005-05-06 20:52
Gero savaitgalio visiems,o ypc drazdauskienei;)

33665. zeta2005-05-06 22:30
Prajuokinai su tais linkejimais Drazdauskienei. Kaip kokiai vienisos sirdies savininkei. O as staigiai prisiminiau apie knygas. Nusipirkau Charles Bukowski. Astresnio proto stebetojas pasakytu - va ir priejo liepto gala. Nepirkit, vaikai, Bukowski`o, nes ir fainas ir durnas, ir toliau tikrai ner kur eit. Nebent lekt laukais plevesuojant plaukais (bepigu kaimietei - issiplove, tai gali kraipytis atsistojus po palme).

33666. neturinys2005-05-06 22:46
o gal geriau - atsigulus po palme?

33667. Po etgeras2005-05-06 22:59
Mat drazdauskiene blaskosi tarp miesto mitu ir knygu klubu. O. Pagal tam tikra teorija tai yra nera gerai.Tai kazkaip nera gyvenimas:)

33668. Dr.Pertraxas2005-05-06 23:03
Prajuokinau?:)Tai as jumoristas?Nu nieka sau:) Pamaloninot cion many nepelnytai:) Bet aciu!:)Viena syk byciuks net rasyt negalejo. Zvenge:)Visaip buna.Net taip ,kad "kvapa uzgniauzia":)

33669. nemo2005-05-07 01:14
Po galais, dar anksti, o darbo daug. O nuostabiausia, tikras stebuklas tai, kad nepaisant pilna-etatinio sedejimo prie tu darbu, rezultatu nera ir tai mane ismusa is veziu:) Gal ivairuosiu i kitas:)

33671. IVS :)2005-05-07 15:38
Kokių rezultatų tikitės iš sėdėjimo prie tų darbų? Gal pabandykite juos nudirbti?

33672. zeta2005-05-07 16:27
Visa susikaupus einu apziuret nauju namu su nepazistamais slaptaisiais agentais, gal neuzmus pasigave. Bet greiciausiai namai nepatiks, kaip is to anekdoto apie krentanti lektuva. Taigi lektuvas krenta, visai nevaldomas. Stiuardese dalina gelbejimosi liemenes ir svilpukus. Kam svilpukas, klausia vienas susirupines vyriskis. Rykliams nubaidyt, sako stiuardese. Tai as neimsiu, sako ponas, nes vis tiek neturiu laimes: arba svilpukas uzsikirs, arba ryklys pasitaikys kurcias. Senas tas mano anekdotas, bet maloniam pakrizenimui tiks. Visi cia prilinkejo gero savaitgalio, o pas mus uzslinko storas debesis ir dabar visas piktas lyja. Tai ir slepiuos po Satenu stogu vidury dienos, kai padorus zmones po miesta vaiksto.

33673. abr norėtų nutilt suvisam, tačiau negali nepasveikinti Queer :-) 2005-05-08 13:10
Baigei diserį? Rimtai? Sveikinu, darbštuoli.:)Tikiu, kad geras. Perdirbsi į knygą? Būtinai skaitysim. Iš jaunų filosofų man dar l.l. patinka Karolis K. Skaičiau vieną superinį jo tekstą, nepamenu pavadinimo, na, apie mano numylėtą Agambeną, Zuoko akcijas pensinykams, dar ten buvo izdevonas iš Sverdiolo "Steigties ir saugos", šliogerizmo etc. Tobulai sukaltas tekstas, mąstymas įtemptas do predela. Ne Žukauskaitės albo Baranovos tipo referatai/perpasakojimai. Ne serdčaj ant sen(i)ų zirzeklių:) Net:) aš būnu pikta, tada - visiems lygiai neteisinga.
p.s. Apsiginsi be moterijos pagelbos?:)Nemaloni procedūra, bet neišvengiama. Iniciacija. Ateisim pažiūraut. Gal:)Nesinervok:)

33674. kas parashyta2005-05-08 19:10
galima suzhinoti kas chia pasidare? gal tuoj moket kaip uzh komsomolke reikes. tushchia vieta - kibernetiniai pezalai.

33675. 2 abr2005-05-08 20:06
Apsiginsi be moterijos pagelbos? - kaip suprast? Kas dar disertacijas rasot, gal cia apskritai viena didele chebra susirasineja, bet to nezino? :))

33676. 2 2 abr2005-05-08 20:27
Čia nedidelė chebra didžių žmonių susiršinėja :)

33677. 2 2 2 abr2005-05-08 20:32
didziu nedidziu, bt susirsineja dzneusei b`klaidu - ne tik grematinu, be ir etniu .)

33678. 2 2 2 2 abr2005-05-08 20:35
Pgaal Alngu uvernitetsio triyjimneus ridažiu tavkra ždojye vkaisiši nearvsbi. Sbavru, kad pimra ir pakustine radeis btuu svao vieoste. Vsia ktia glai btui ttoali neasmnoe, ir tai ntreudko sakttyii ir suraspti. Tiap yra tdeol, kad mes skatimoe ne atksirmois raiemdis, o išistais žožaidis.

33679. disleksija2005-05-08 21:32
be ir etniu .) - gal kas galite išversti? Ir taip skaitau ir anaip ir tarp raidžių bandau - niekaip nesigauna :(

33680. xX kapituliuoja prieš ABR kaip koks nacis vieną gegužės dieną2005-05-08 22:19
Ech, ABR! Matau, tu ne plaukioji, bet nardai žydrynėje, ištraukdama iš dumblėto dugno kokį a la lobį. Nors ir nusibodo tau ji, besotė laikryjė. Tiek triūso įdėta visokiuose nukaukinimuose/demaskacijose, adoracijose, profiliacijose! Gal net defloracijose... Žiaurus-aštrus-kampuotas nardymo stilius visiška gvntj ir egleglės priešingybė. Sąmoningai? Nesirįžčiau tave inrealinti drumstame vandeny - matyt, esi gabi virtualumo elementė, perkandusi kaukodaros metodą. O gal tas metodas nepaprastai paprastas? Vis tik kapituliuoju ir kviečiu tave ant realaus erdvėlaikio žolynėlio. Šis pirmadienis - vienintelė šiais metais diena, kai turiu laisvo erdvėlaikio...

33681. St. Antonio2005-05-08 23:12
~300 komentarų apie nieką. Taip ir toliau, mes nugalėsim ;)

33682. varna (užpiso vergavimas sau)2005-05-08 23:18
Išnyrai, xX. Žydrynė patampa anpusiu, kur karts nuo karto išsiveržia virtualios etnos ir nutirpsta kilimandžarų sniegynai. Merdėju. Aha, nepraėjo nė šešiasdešimt metų ir bendromis pastangomis mes vis dar nugalime nacizmą. Miela data. Įdomu, kiek dar pratrauksim, pratempsim, pra... Juk viskam ateina pelnytas galas, ar ne, draugai? Draugai - pasakiau-parašiau ir šyptelėjau. Ne, ne - ne iš jūsų juokiuosi. Iš.. Na, ir ne iš savęs - tai jau atrodytų visai nenuoširdžiai. Iš manęs tiek juoktasi, kad net praradau savitvardos jausmą. Tvardyti - gražus žodis būtų kitame kontekste. Bet ne pavasarį. Norėčiau ką nors įsimylėti, bet tingiu. Labai jau sunkus ir varginantis tas dalykas - įsimylėjimas. Visokie priekaištai atsiranda - pirmiausia sau. Todėl ir nemėgstu "laisvų dienų" (anot xX) gegužės mėnesį. Palauksiu rudens. Litingo ir iki kaulų besismelkiančio. Taip, kad koktu ir šleikštu nuo ... pasidarytų. O juk pasidarys? Ar ne?

33683. IVS :)2005-05-08 23:58
Na, linkiu tau, varna, litingo rudens, kad lytų litais kaip iš kibiro :)

33685. maxas2005-05-09 07:43
varna tu isaiskintas ::)) pamaciau tavo knyga ir dar prisiminiau kad su tavim TV laida maciau :) va taip . taigi , gali taip laisvai ( kaip as kai kada .. ) nesikeikti ! :)

33687. kazkas ne taip2005-05-09 09:19
Kodel toks jausmas cia uzsukus-nesvaros.Daznai cia prasiverzia zemi instinktai.

33688. zydiski akiniai2005-05-09 09:22
na matot kaip gražu išsiaiškinot viską,tai ką siūlot savo ką nors paskaityti.negi viskas tik jums,ar tik sau?

33689. Gvntj2005-05-09 09:42
Viena istorija. Kaime viena moteriškė iš senatvės prarado atmintį, apako. Išeidavo kažkur ir nerasdavo, kaip namo pareit. Artimieji eidavo ieškot, parsivesdavo. Kartą išėjo ji, vaikai ieškojo, ieškojo, apėjo visą kaimą, apylinkes - nerado. Gal po dviejų savaičių išėjo sūnus laukų art. Rado vagoj sukniubusią, išėjusią ta kryptimi, kur senoji jos tėviškė stovėjo. Paskui prisiminė vaikai, kad ji vis prašydavo: "Vežkit į tėviškę mane"...

33690. ebolai draugė2005-05-09 10:15
Buvau archyvinių fotografijų parodoj "Praeities pėdsakai" Mažosios Lietuvos Istorijos muziejuj - iš Vilniaus atvežta, bus iki liepos 10. Žinai, toks stiprus įspūdis: prieš šimtą metų labai daug ką mokėjom ir kažkaip - pamiršom. Nuotraukas pažiūrėjus - lyg koks valktis nuo akių.

Pervalkoj šilta.

33691. akiniams:)2005-05-09 10:47
Ar visas zmogaus, gyvenimo vertingumas -paskaityti, parasyti?:)

33692. Queer to ABR2005-05-09 11:06
Ačiū :)). Vis tie bendri pažįstami: man irgi patinka Karolis K. :)

33693. Queer dar kartą ABR2005-05-09 11:11
P. S. Kviečiu į inicijacijas (jei atseksite, kas aš toks) :))

33694. Sveiki2005-05-09 12:15
Ar Šatėnai jau bankrutavo, kad lig šiol pateikiamas balandžio 23 dienos numeris?

33695. pasipiktines skaitytojas2005-05-09 12:22
Sveiki, Satenai visada buvo bankrutave :) Dar geriau, kad nera sudstraipsniu - niekas neerzina, galima rasineti sau, ka nori :)

33696. pasi2005-05-09 12:23
ebolos draugei

senos nuotraukos labai pavojingos (jei moki jas skaityti), jos parodo, kiek tikros gyvenimo kokybes yra iskeista i abejotinus blizgucius

33697. zizek2005-05-09 12:34
Queeras, pasirodo, tikras vyras.

33698. dalgis2005-05-09 14:03
nebutinai ...

33699. eglegle2005-05-09 15:47
xX: ir jūs tikrai teiksitės žolynintis tam laisvam erdvėlaiky? O jeigu vdrug tuo metu atsiras dar daugiau priešingybių ir kaip tai taip nespėsite jų visų su-durs-ty-ti?

33700. pasipiktinusiam draugė2005-05-09 17:09
Tikrai. Nemokėjau taip tiksliai pasakyti. O gal taip ilgimės savo praeitų gyvenimų? ...Lyg grakščiau surikiuoti - automobiliai, vitražai - mediniuose pamario miestelio namų frontonuose, švelni pusarkė - konsolė virš siauro šaligatvio... Jokio beprasmiško skubėjimo.

Marių ledonešio sulaužytą -tarybinę - Pervalkos krantinę šiandien vėl betonuoja. Toks švarus mano vaikystės kranto smėlis - atsivėrė - po nuolaužom.

33701. xX atsiklausinėja (nuo atsimušinėja)2005-05-09 18:41
Pasaulį sudaro keturi elementai. O gal penki? O gal ir ne. Ne, pasaulį sudaro trys elementai. Bet kodėl ne keturi? Kodėl? O kodėl "Kodėl"? Niekas nežino. Nebent Ratzingeris, bet jis jau nebekodėlčiuoja. Eglegle, tu pateikei du klausimus. Nori, kad atsakyčiau? Kad atsakyčiau klausimu ar kad atsakyčiau atsakymu? Pasirink. Ką renkiesi?

33702. xX virsta nuo kėdės į antradienį ir dar suspėja kreiptis į ABR2005-05-09 18:48
Arba ABR slapstosi, arba, neskaito, arba įsižeidė. Čia bandžiau pritaikyti Ketvirto negalimumo dėsnį, tikriausiai nesėkmingai, nes sėkmė ateina netikėtai (pagal kitą dėsnį) --- o čia jau dėsnių kovos už būvį dėsnis.

33703. :))2005-05-09 19:14
ABR skato ji ti aukia l os blablai psis. Dune kiu ta kp i duma ci sciu.

33710. forr varna2005-05-09 20:17
http://www.livejournal.com/users/baltas/

33711. xX tiesiai zetui2005-05-09 21:18
zetai, suGedėjai visiai su tuo savo livejournalmonologiu...

33728. eglegle2005-05-10 11:29
xX: norėjimą klausti atsakymu.

33743. xX ir vėl kapituliuoja2005-05-10 14:14
klausti norėjimą atsakymu yra taip sunku, nes klausímas ir atsakymas vyksta vos ne vienu metu, ir tatai panašu į kv. fizikoje nestebimai stebimą situaciją, kai fotonas išspinduliuojamas iš sužadintos elektrono būsenos ir nieks iki šiol nesuprato, kaip jis išsispinduliuoja ir kada jis apskritai tampa fotonu per se, ar jis yra vienu metu ir fotonas, ir sužadintas elektronas, ir klausimas, ir atsakymas. Ir šiaip (mintyju toliau) - atsakymas negalimas be klausimo, nes laikas neapgręžiamas, todėl atsakymas negali aplenkti klausimo, tai būtų nenostalgiška. Ir t.t. Todėl, eglegle, negalėdamas pasipriešinti fundamentaliems fizikos dėsniams bei pasinaudoti nesama virsmų teorija turiu su giliu liūdesiu pripažinti, kad ...

33746. Gvntj :-) 2005-05-10 14:51
Man atrodo, kad kai būna sužadintos būsenos, tai ne tik elektronas nežino, nei ką jis išspinduliuoja, nei kur, nei kaip:)) Ir tai yra labai gerai, nes tada klausimas užsičiaupia, o atsakymas lieka kyboti ore toks visas palaimingas:)) PO LAIMINGAS? M. Nieko sau.

33785. xX dvivieniui2005-05-11 10:47
Gvntj, o kaip patikrinti, ką tas elektrončikas žino, kaip jį įklausti? Gerai, kad tavo sesė eglegle ir tu esate dvivienis (dvujedinstvo --- nėra čia kirilicos, gaila), nelokalizuotas klausimas/atsakymas, o su kuo dvivienijasi elektronas? Štai koks polaimis atsakymo klausimas kybo visokių potencijų prisotintame ore. M?

33790. Gvntj2005-05-11 12:31
Ar tik ne erektronas broliukas jo? Balandėlė Elektra buvo ištekėjusi už kažkurio iš dievų, bet turbūt būtinai už erektroniško, ne kitaip. Dabar ta Plejadė danguje ir aplink ją sukasi fotonai debesimis. Kaip jai pagaliau neįsikyri toks daugiavieniškumas? Jedinstvo tai man nepatinka. Prisotinimas irgi, nes jis nesukelia kad ir trumpalaikio dvivieniškumo poreikio.:))

33812. eglegle2005-05-11 14:53
Atsakiau kolegai, ar nenorėtų šiek tiek atsidurti elektrono vietoje, pagyventi jo mintimis ir jausmais. Anas tai suprato kaip klausimą. Nu ir tegu, sėdės paskui visas toks neigiamas.

33836. xX2005-05-12 08:29
Panašu, kad atsidūrėme trivienėje lagūnoje, gvntj? O anas, eglegle, suprato kaip klausimą-pasiūlymą, ar tik kaip klausimą-užuominą? Šiaip ar taip, jei teisingai jis suprato, tai patapo teigiamu pozitronu ir akimirksniu anihiliavosi su elektronu, viskas persikūnijo į fotoną, o tas egzistuoja tik judėjime. Tokia galėjo būti tavo klausimo sužadinta trupma ilgos Visatos istorijos istorija, paremta dėsniu, nuo kurio nepabėgsi net lėkdamas maksimaliu šviesos greičiu. Anot Gvntj - istorija, sužadinta trumpalaikio dvivieniškumo poreikio. Liūdna (?) tarnybinė istorija...

34887. Jonas iš Vilniaus2005-06-03 11:59
Nežinau, ar Šiaurės Atėnų leidėjai yra kvaili,ar ne,bet nesuprantu,kodėl jie leidžia puikų,bet mažai skaitomą laikraštį.Aš jų vietoje leisčiau bulvarinį laikraštį.Nors jis nebūtų toks intelektualus kaip Šiaurės Atėnai,bet bent jau neštų pelną.

Rodoma versija 179 iš 203 
13:27:06 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba