ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-07-16 nr. 757

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (21) • ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Sniegenos ir zylėsGINTARAS BERESNEVIČIUS. Krintantys daiktai (43) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. PastoralėALGIS KALĖDA. Žodis magistrams (9) • SARA POISSON. EilėsBEATRIČĖ RASTENYTĖ. Sugriautos erdvės (2) • SIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiSIMON REES. Trys viename: 51-oji tarptautinė Venecijos bienalėTAUTVYDA MARCINKEVIČIŪTĖ. EilėsVLADIMIR KAGANSKIJ. Baltijos AziopaRENATA ŠERELYTĖ. Lietuviai pasauliniame konteksteSIGITAS PARULSKIS. Kūryba kaip bandymas atpirktiINDRĖ KLEINAITĖ. Senųjų baltiškų vertybių atgimimasJUOZAS SAVICKAS. Iš praeities. Mokinys apie savo mokytojąAURELIJA JUODYTĖ. Paplūdimio sindromas televizijoje–gk–. Saldainių popierėliai (103) • Nominacija (163) • Balsavimas (68) • L A I Š K A I (33) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Sniegenos ir zylės
Protagonistas šventai tiki, kad Galia yra žaidžianti. Kad ji susidėlioja sau visokius ornamentus, o paskui juos išardo. Kad sukuria (dėl grožio) įvairiausias situacijas ir lyg niekur nieko jas likviduoja. Kad įgalioja susidurti, suteikusi norimus pavidalus, menkesnes už ją galias ir susidomėjusi žiūri, kas čia dabar išeis; beje, esant reikalui, palaiko tai vieną, tai kitą pusę.

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Krintantys daiktai
O piniginės – atskira kalba, aš jų irgi nebesinešioju, jos yra tam, kad jose pamestum reikalingus ar brangius daiktus ne po vieną, o visus iškart, tam žmonija ir sukūrė pinigines. Jeigu jau pamesti – tai ir kortelę, ir grynuosius, ir asmens pažymėjimą, ir vairuotojo kortelę – viską iškart. Piniginės ir išrastos šiam gūdžiam reikalui. Pametimo malonumui. Abejotinam, žinoma.


GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Pastoralė
Gal daugiau ir neberegėsiu tokios vasaros – gausiai drėkinamos trumpo, dosnaus, auksuoto lietaus. Per lubinus ir žemuogynus ateini su kuprine nuo Ignalinos į Palūšę, – per juos ir išeini. Šiek tiek šaipaisi, bet ir dėkoji sinoptikei – tegu baugina tais lietučiais cukrinius žmones! Tegu gąsdina!

ALGIS KALĖDA. Žodis magistrams
Kas gali būti garbingesnio nei filologas? Nei filologas magistras? Ypač šiame pasaulyje, kalbų okeane. Kalba – tai kūryba. Teigiama, kad modernioji lietuvybė XIX a. antrojoje pusėje atgimė iš kalbos, iš filologijos. Bet juk ir pasaulis sukurtas iš kalbos: Pradžioje buvo žodis... Taigi kas buvo pirmasis filologas?! Iš giliausios senovės ataidi lietuviški sąskambiai: Tat tvam asi – Tu esi tas (Upanišados, X–VII a. pr. Kristų).
Kas yra filologai? Retrogradai? Futuristai? Per daug galvojame apie praeitį? Per daug svajojame apie būsimybę, ateitį? Ne, esame, esame dabartyje, praeityje ir – ateityje. Labiausiai jums linkiu būtent pastarojo parametro...

SARA POISSON. Eilės
os vasara yra Žydinčio Nieko formos.
Bet žiedas nematomas, nes
mylinti moteris lapoja, meilikaudama.
Pasilenkusi virš liepto ji kalbina tritoną,
rupšnojantį oro paviršių iš kitos – vandens –
pusės. Jiedu sutartinai plevena pasroviui ir pavėjy,
[...]


BEATRIČĖ RASTENYTĖ. Sugriautos erdvės
Net Dievas Tėvas nesikiša į laisvamanių gyvenimą. Virdžinija, aš turiu pirmą eilutę. Čia tiek skausmo ir tiek vienatvės, todėl, žinok, nebarstys Alachas gyvenimo rožių žiedlapiais. Žodis gimsta iš harmonijos, net jei ji kyla iš skausmo ir vienatvės. Todėl prašau, sakau tau, rink kariuomenę, vesk mus į dykumą, išmokyk žodžio, todėl prašau tavęs. Net Dievas Tėvas nesikiša į laisvamanių gyvenimą. [...]

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
W. Churchillis (83 metų), klausiamas, kur jo ilgo gyvenimo paslaptis, atsakė:
– Aš niekada nestovėjau, kai buvo galima sėdėti, ir niekada nesėdėdavau, kai buvo galima gulėti...
O vis dėlto, kodėl neprasitarė apie cigarus ir konjaką?
Lyg kas nežinojo! Net vonioje gulėdamas suspėdavo išlakt butelį ir sutraukti cigarą.

SIMON REES. Trys viename: 51-oji tarptautinė Venecijos bienalė
Kaip daugelis jūsų teisingai manote, kritikai ir kuratoriai apskritai yra gana paklusni publika. Jie eina kaip avys paskui savo vedlį. Šiemet kažkas nusprendė, kad Lietuvos paviljonas ir Jono Meko kūriniai yra būtent tai, ką visi turi pamatyti. (Įtakingas britų meno žurnalas "Frieze", SMS žinutėmis siuntęs bienalės naujienas mobiliųjų telefonų vartotojų miniai, taip pat išskyrė Lietuvos paviljoną kaip privalomą: eikite pažiūrėti, kaip Johnas Lenonas ir Milesas Davisas žaidžia krepšinį Jono Meko parodoje Lietuvos paviljone.) Visi ir nuėjo. Netrukus patį paviljoną pasiekė žinia, kad esame "tai".

TAUTVYDA MARCINKEVIČIŪTĖ. Eilės
Pėdsekiai vis vėluoja. Jie mano,
Kad vilkai tebėra senojoje gūžtoje,
Kur sotinas meile visais kūno nareliais.
O, kad taip būtų! Bet vilkei juokingos
Jų pastangos prisiskambinti gyvūnams mobiliuoju telefonu,
Apie kurį jie nieko nenutuokia.
[...]


VLADIMIR KAGANSKIJ. Baltijos Aziopa
Svarbiausia, kas tiesiog krinta į akis Kaliningrado srityje – šis kraštas, neįprastas savo praeitimi ir geografine padėtimi, panašus į visus kitus šiuolaikinės Rusijos regionus. Iš to galima daryti išvadą, – paguodžiančią arba nelabai, čia jau kaip kam, – kad yra dalykų, stipresnių už geografiją. [...]

RENATA ŠERELYTĖ. Lietuviai pasauliniame kontekste (Gintaras Beresnevičius. Pabėgęs dvaras. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005. 381 p.)
[...] Visi tie mįslingi nuotykiai, vykstantys sapno logikos principu, priverčia pažvelgti į racionalią realybę ir savo identitetą su baime ir netikrumu. "Aš bijau žmonių", – sako vienas romano veikėjas. "Ir man jie baisūs", – atitaria kitas (p. 291). Tada ir skaitytojui kyla klausimas: gal mes visiškai ne žmonės?.. Gal – evoliucijos pokštas?.. Dievo klaida?..

SIGITAS PARULSKIS. Kūryba kaip bandymas atpirkti (Ian McEwan. Atpirkimas. Iš anglų kalbos vertė Darius Kaunelis. K.: Jotema, 2005. 352 p.)
Knyga baigiama senos rašytojos svarstymais apie kūrybos prasmę: "Ar gali rašytoja atpirkti savo kaltes, jei, turėdama neribotą galią keisti savo herojų likimus, ji tuo pat metu yra ir Dievas? Nėra jokios aukštesniosios būties, jokios esybės, į kurią gali kreiptis, su kuria gali susitaikyti ir kuri gali tau atleisti. Anapus jos neegzistuoja niekas. Savo vaizduotėje ji sukuria pasaulio ribas ir rėmus. Kaip negali būti atpirkimo Dievui, taip nėra jo ir rašytojams, net jeigu jie ateistai. Šis uždavinys neįmanomas, būtent čia ir yra esmė. Svarbiausia ne atpirkimas, bet pastangos atpirkti".

INDRĖ KLEINAITĖ. Senųjų baltiškų vertybių atgimimas
J. Trinkūno veikla užsimezgė studijuojant lietuvių filologiją Vilniaus universitete 1960–1965 m. "Romuva" buvo įkurta 1967 m. vasarą, per Rasos šventę. Autentiškų tradicijų paieška apėmė visą Lietuvą ir klestėjo tiek, kiek leido tuometinės sovietinio režimo sąlygos, kurios N. Chruščiovo valdymo metais tapo šiek tiek švelnesnės. Romuva reiškia "vidinė ramybė"; senovės baltų kraštuose taip buvo vadinamos ir šventyklos.

JUOZAS SAVICKAS. Mokinys apie savo mokytoją (Iš praeities)
Kartą parašiau jam apie vienos jonvabalių nakties išgyvenimus. Į tą laišką jis atsakė: "Įsivaizduokit, labai seniai teko ir man, gimnazistui, panašią jonvabalių šviesinę simfoniją pergyventi. Nepamirštami įspūdžiai!
Žmogus yra metafizinė būtybė. Buityje ir tarp draugiškų sielų yra nematoma jungtis".

Paplūdimio sindromas televizijoje
Ar tikrai reikia seksualinei sferai vėl suteikti tabu statusą? Turiu pripažinti, nesinorėtų, kad būtų visiškai išnaikinta pornografinė produkcija ir naktiniai erotiniai kanalai dingtų iš žydrųjų ekranų. Ko tikrai norisi, tai, kad šie elementai nedominuotų kitų žanrų, ypač pramoginėse, laidose. Ir dar – labai norisi, kad mūsų merginos pagaliau suvoktų populiaraus serialo "Eli Makbyl" (TV3) herojės Nelės ištarmę: "Anksčiau moterys ko nors pasiekdavo apsinuoginusios, o dabar tik ko nors pasiekusios gali apsinuoginti", o vyrams minėta produkcija žadintų ne tik geismus, bet ir vaizduotę. Tuomet ramiai galėsiu savo televizorių perduoti Skirmanto Valiulio Erotikos muziejui. Šauni turėtų išeiti naktinė videoinstaliacija.

–gk–. Saldainių popierėliai
[...] Gal tie žmonės buvo vieninteliai, kurie neišsigando mano skausmo ir primygtinai nekartojo: "Tu nesergi", kai man reikėjo išgirsti, kad sergu. Nes kaip kitaip, po velnių, būtų galima tą paaiškinti? Tu keli jiems labai daug problemų. Taip. Aš keliu. Tik savižudybė gali išnaikinti mane kaip problemą. Jie nekenčia tavęs. Man nerūpi jų jausmai. Kai taip skauda, nerūpi niekieno jausmai. Galėtum perkąsti visiems gerkles, kad tik išgyventum. Ko tu iš viso kariesi kunigams ant kaklo? Kaip tai žmonėms atrodo? O Vytuko tau šiuo metu jau nebereikia? Aš kariuos ne kunigams ant kaklo, aš kariuos realiai – nes tai aiškiausias būdas pasiekti Dievą, kurio taip esu pasiilgus. [...]

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


37820. Moteris ir 4 jos vyrai2005-07-15 09:40
Norisi visų, ir viskas. Norisi...

37829. dratele2005-07-15 14:53
super

37835. zyle2005-07-15 20:35
Andriuskeviciu, prasome.

37841. pasipiktines skaitytojas2005-07-15 22:11
Prasau Poisson, Kagansky, -gk-...

37887. egzyle2005-07-16 19:31
Neturiu jokiu priekaistu. Beveik tobula. Perskaiciau popieriniame variante.(Kalbu apie "Sniegenas ir zyles"). Sveikinu. Ir net truputeli pavydziu.

37937. zeta2005-07-18 00:32
Pareinu sau ramiai, o senam numery vel mustynes. Dabar jau kaip ir del seksualines orientacijos ir kokie turetu but tevas su motina. Gerai, situos du punktus kaip ir issiaiskinom. Bet del izeidimu neturetume labai purkstaut. Man kartais patinka, kad galim atvirai pasakyt, ka galvojam, priverstinis mandagumas ir etiketo paisymas nedovanotinai subjaurotu intriga. Tie melyni izeidimai primena zoro zenkla - palikau zyme, pasakiau, kad buvau, bet nieko neapiplesiau ir neuzmusiau. Susipyke vel kartu busim. Ne taip jau lengva kitur rast tokia maloniai bjauria kompanija. Geismu tramvajus, ne kitaip - vieni ilipa, kiti islipa, kontrolierius pleso bilietus, erzelyne baisiausia, kur vaziuoja nieks nezino ir neima i galva. Visiems smagu.

37938. zeta2005-07-18 00:46
Varge, varge, taigi uzmeciau aki i tuos saldainiu popieriukus, o ten komentaruose vel beprotis peiliais svaistosi ir rupuzem irgi velniais spjaudosi. Va situ izeidimu tai neturejau galvoj. Bet El Hercogas miega, tai ka dabar galiu padaryt - su trintuku nubegus neistrinsiu. Fui kaip bjauru.

37942. nemo>zetai2005-07-18 01:41
Taip, sitie pasipludimai toli grazu neprilygsta beprocio kvailumui.

38055. noriu socialinės reklamos Jums.2005-07-19 18:50
nežinau, ar norit Jūs :) tik žinau, kad viena moksleivių mainų programa ww. yfu. lt ieško priimančių šeimų atvykstantiems moksleiviams iš vokietijos. prašė visur skelbti, tai argi man sunku :)atsiprašau už laiką, jei jį sugaišau :)

38058. KaFkaF2005-07-19 19:07
. Ne taip jau lengva kitur rast tokia maloniai bjauria kompanija. Geismu tramvajus, ne kitaip - vieni ilipa, kiti islipa, kontrolierius pleso bilietus, erzelyne baisiausia, kur vaziuoja nieks nezino ir neima i galva. Visiems smagu.

38071. 380592005-07-19 23:09
grindelija;lubelija;stogelija;trobelija;kaimelija;miestelija

38158. nemune2005-07-22 19:21
kažkaip tingisi vasara net skaityti kažkas, viskas dvelkia nusidevėjusiu intelektualumu. Nieko naujo jau niekas negali pasakyt. Aš irgi. Todėl ir liūdna...

38159. abr2005-07-22 19:34
Et, turinys visai neblogas. Tik el. redakcija dirba be ugnies irgi intrigos. Pvz, kaip gražu būt buvę palygint (įvairiais aspektais) Beatričės, gk ir Tautvydos atvejus:). Ir Parulskio gera rec, Renatos-beviltiška, ir Alfonsas su P.P. geri. Visai nieko num.

38161. toto2005-07-23 04:41
Taip, abr, įlėkei, skubėdama nepasisveikinai, ir iš kart - šakotis/reguliuoti, kas/kada ir kam turėtų nusilenkt, šypsotis, kuria ausim klausyt, kada atsukti nugarą, kad toto neišpuiktų... - labai patiko; po Juodkrantės, ...sakyčiau, normalu. :)
Sutinku, šis numeris tikrai sukrito žmoniškas ir tiek, ir kad Tautvyda su -gk- tikrai galėtų ir turėtų apie ką pasikalbėt visiems aktualiu "aspektu" už akių (- linkiu).

38164. xX2005-07-23 14:41
O, kaip prtariu tau, abr! Ugnis ir intriga el.redakcijoje užgeso, procesas paliktas abejingai ir vėsiai savieigai. Kito numerio turinyje yra šiek tiek intrigos, jaučiu tai iš GR gandonešiškos ištraukos. Tačiau el. redakcija turėtų parašyti vedamąjį, išanalizuoti straipsnius įvairiais aspektais (kultūriniais, politiniaias, stilistiniais, ...), sukonspektuoti juos, įvertinti žvaigždutėmis, padaryti apibendrinančias išvadas, numatyti tolimesnį autorių gyvenimą ir vargus, galimus kūrybos vingius ir paklydimus, nurodyti beviltiškas recenzijas ir dar beviltiškesnes frazes. Vedamasis turėtų vienu metu atsidurti Šatėnuose ir The New York Review of Books skyrelyje "The Lithuanian Miracle". Aišku, kad Šatėnai išeitų ir angliškai, vokiškai, švediškai, ispaniškai, be abejo prancūziškai, o kinietiškai ir japoniškai - savaime aišku, ir dar viena, nepamenu kokia, kalba. Visi kiti - kokie latviai ir afganistaniečiai - patys išsivers, nieko nepadarysi... Va taip, abr.

38172. abr - vyriukams nepritariančioji :-) 2005-07-24 18:17
Prašyčiau neatsipalaiduot ir elgtis principingai: nesu(si)tikit su manim niekurniekados, nebauginkit be būtino reikalo. :)Jei jums maga iš manęs pasišaipyt (tai geriau daryt už akių) , užsisakykit 94m. "Mavericką" su Jodie Foster ir Mel Gibsonu. Vesterno parodija, man nelabai patiko, bet maniškiai žiūrėjo po kelis kartus. Tik dėl avantiūristės J.F. charakterio, išvaizdos, o ypač mimikų ir plastikos. Lūžo, bjaurybės, sako, kad panašumas stulbinamas. Reale nieks ant manęs nepyksta ( nepajėgia), viską man atleidžia, nes esu begal miela. Mažatikiai, visi taip sako (dėl šventos ramybės).:)

38191. toto2005-07-25 01:10
Kad kartais nesupainiotum sutikus gatvėj, abr, prisipažinsiu, - aš visiškai nepanašus į Melą. Be to, parodijų su Jodie tipo moterimis vengiu, neeksperimentuoju, nes nepajėgiu pykti, - vos tik pamatau jų žydrose akyse nekaltas ašaras, akimirksniu viską atleidžiu ir pamirštu neribotam laikui. :)

38460. Saulius M. :-) 2005-07-29 23:06
"Baltijos Aziopa" - tiesiog tobulas esė.
Ačiū sumaniusiems tai išversti ir spausdinti ŠAtėnuose !

Rodoma versija 180 iš 204 
13:27:03 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba