ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-11-26 nr. 774

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (187) • HENRI MICHAUX. Fantastiški gyviai UMBERTO ECO. Bandymų ir klaidų metodasRENATA ŠERELYTĖ. Trečioji akis (16) • VALDAS GEDGAUDAS. Nebeliko rudens (1) • Gedimino kalną juosiantis muziejusGINTARAS BERESNEVIČIUS. Dangus antraip (52) • SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlės (1) • ONĖ BALIUKONĖ. Į širdies centrąFEDERICO GARCÍA LORCA. Ignacio Sánchezo Mejíaso apraudojimasJŪRATĖ SPRINDYTĖ. Rudens skaitiniai (31) • BENS LATKOVSKIS. Paulas Bankovskis – negatyvizmo šauklys?ANGELĖ VYŠNIAUSKAITĖ. Toks buvo mūsų VacelisAUDRONĖ JABLONSKIENĖ. Trys valandos su Forės salos išminčiumiJURGIS JANAVIČIUS . Viva Diva!ZENONAS BUTKEVIČIUS. Pasaulis pagal babuinąRIČARDAS ŠILEIKA, DAINIUS GINTALAS. Obrazki: Kraków–Obory*LAIŠKAI (243) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


HENRI MICHAUX. Fantastiški gyviai
Fantastiški gyviai paprasčiausiai išlenda iš baimių ir košmarų ir būna nusviedžiami šalin, ant kambarių sienų, kur jų niekas nepastebi, vien ligonis.
Liga nepavargdama gimdo neprilygstamą gyvulišką padarą.
Karštinė sukūrė daugiau gyvių, nei kada nors jų subrandino kiaušidės.
Prasidėjus pirmiesiems negalavimams, jie lenda iš pačių paprasčiausių sienų apmušalų, vaipydamiesi mažiausiame išlinkyje, pasinaudodami vertikalia linija, kad įsibėgėtų ir pultų, pūsdamiesi nuo milžiniškos ligos jėgos ir pastangos ją nugalėti; gyviai sėja nerimą, jiems negali veiksmingai pasipriešinti, negali nuspėti jų judesių, o jų letenos ir čiuptuvai išvešėję į visas puses.

UMBERTO ECO. Bandymų ir klaidų metodas
Pasak pačių atviriausių okultinių šios teorijos versijų, tiesą žinojo tos civilizacijos, su kuriomis jau seniai praradome saitus. Atlantida, kurią pasiglemžė vandenynas, hiperborėjai, grynakraujai arijai, gyvenę ant ledyno kepurės, kur plytėjo amžini subtropikai, senieji indų žyniai ir kiti panašių legendų personažai. Kadangi moksliškai įrodyti ar paneigti jų egzistavimą neįmanoma, antrarūšiai filosofai ir rašytojai vis kiša mums alcheminę makulatūrą, skirtą skaityti laisvalaikiu.

RENATA ŠERELYTĖ. Trečioji akis
Užtatai man pasidaro nejauku, kai pagalvoju, kad šitais visuotinio apakimo laikais aš turiu dar ir trečiąją akį. Nelabai patogu, mat į ją nuolat lenda plaukai, o žiemą ant jos tenka užmaukšlinti ir kepurę. Kirpykloje visuomet prašau kirpti mane "bliūdeliu" ir šiukštu nedžiovinti plaukų džiovintuvu, o jei kokia arši kirpėja to nesupranta, lekiu pergedęs namo ir perkuosi vaistinėj dirbtines ašaras. Akis po užsispyrusios kirpėjos intervencijos išdžiūsta kaip kempinė, mat ji neturi ašarų kanalo, neturi ir voko, todėl su ja tikras vargas.

VALDAS GEDGAUDAS. Nebeliko rudens
Tarp laisvų ir tuščių debesų nebeliko rudens
[...]


Su Lietuvos nacionalinio muziejaus direktore BIRUTE KULNYTE kalbasi Juozas Šorys. Gedimino kalną juosiantis muziejus
[...] Nemanau, kad žemaitybės šaknis būtų mano pažeidžiamumo vieta. Bet pirmiausia apie šviesaus atminimo profesorių Vacį Milių. Jaunesni gal dar nesuprato, bet ateityje suvoks, kad Vacio Miliaus išėjimas yra labai didelė netektis visiems etnokultūrininkams, istorikams. Tai buvo reto padorumo žmogus. Pažinojau jį 32 metus, bet niekada negirdėjau, kad jis ką nors bloga kalbėtų apie kolegas, jo nusistatymas buvo kreipti dėmesį tik į pozityvius žmonių veiksmus ir darbus. Jis visada mėgo mūsų muziejų, kuris pokariu, dar studijų metais, buvo jo pirmoji darbovietė. 1973 m. iš universiteto man atėjus į darbą pasklido žinia, kad į muziejų atėjo dirbti tokia panelė, kuri nieko nenori dirbti. Pirmiausia tai sužinojau iš profesoriaus. Užėjęs į kabinetą ir sako: "Aš esu žemaitis Milius Vacys, o ar pati ir būsi ta žemaitė panelė, kuri nieko nenori dirbti?" Regis, dar pridėjo, kad išlepinta... Tokia buvo mūsų pirmoji pažintis, ji išaugo į didelę bičiulystę. Apie daug ką šnekučiavomės, ir neteko girdėti ką nors peikiant. Šimto nuošimčių pozityvumas. Iki pat gyvenimo pabaigos dalyvavo rengiant būsimą muziejaus leidinį "Etninės kultūros žodynas". Jau paskutinėmis gyvenimo dienomis žmonai Marytei, taip pat etnologei, aiškino, kad "parašai po nuotraukomis turi būti labai geri...", prisiimtais darbais gyveno iki paskutinių dienų.

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Dangus antraip. Ar pribaigs simuliakrai religiją?
Šitas didelis, platus ir spalvotas burbulas apsupa žmogų kaip pakankamai jaukus kokonas, kuriame jis nebeturi kontakto su krikščionybe nei kokia kita autentiška tradicija; jei jis dar bando ką prisiminti, jam parodoma esmė, sutelkta į atskirus prasižengėlius, ir demaskavimas vis tęsiasi, lygiai kaip tęsiasi pojuodės pavakario mišios.
O krikščionybė ir toliau plevena šalia kiek nustebusi, ji pati pro burbulą stebi tą partizaną fotelyje, lekia toliau, smigdama į ateitį, kurioje gal jai pavyks pradurti tą burbulą, gal nepavyks, ir visiškai nėra jėgos, kuri ją sustabdytų, nei priešininko, nes nėra kontakto; burbulas yra didelis.

SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlės
Senieji kinų poetai
Jie nieko nemokė ir netuščiažodžiavo. Prisimenu vieną, teisingiau, vieno eilutes, kur sakoma tik tiek:
Kaip sunku tokio amžiaus žmogui susirasti pasileidėlę... Ir važiuot nėr jėgų, ir lėšų trūksta. Geriau pasėdėsiu vienas, išgersiu žiūrėdamas į mėnulį.
Viskas. Ko dar?

ONĖ BALIUKONĖ. Į širdies centrą
Ruošdamasi rašyt apie Paulių vis klausiau savęs: kaip šitoks autsaideris – bet kartu ir dvasios aristokratas – atrodytų dabar, šalia ryškaus bei rėksmingo naujosios Lietuvos "elito"? Tiksliau, elitu apsišaukusios, apsukrių stilistų ir dizainerių "pagrimuotos" prasčiokijos... Nors argi neaišku kaip? Užtenka atsiversti papūgiško margumo "Stiliaus" žurnalą ar žvilgtelėti pro langą į tų pačių "Literatų" (tik jau prabangaus restorano!) vidų. Ne kartą norėjau, tačiau taip ir neišdrįsau ten įeiti. O ir ko? Pauliaus dvasios tarp šių sienų seniai nebėra, kaip ir mūsų jaunystės "kvapo". Sic transit gloria mundi... Niekas nebesistumdo ir ilgiausiose eilėse prie "Literatinės" slenksčio, nelaukia visiems pažįstamo durininko Antano malonės. O mūsų daugsyk (ne)kantriai stovėta, vis pasidarant kokių nekaltų juokų. Tarkim, jeigu prie šių "stebuklingų" durų nekantraudavo būrelis apkaušusių, tarp kurių Jonas Strielkūnas būdavo pats blaiviausias, anuos Antanas įleisdavo, o pastarojo kartais ir ne, liepdamas eiti namo. Matyt, tikras poetas – net ir beveik negėręs – visuomet atrodo apsvaigęs (bodleriškąja prasme)... [...]

FEDERICO GARCÍA LORCA. Ignacio Sánchezo Mejíaso apraudojimas
Penktą valandą vakaro.
Buvo lygiai penkios valandos vakaro.
Vaikas atnešė baltą paklodę

penktą valandą vakaro.
Jau paruošta kalkių pintinė
penktą valandą vakaro.
Kitkas buvo mirtis ir tiktai mirtis
penktą valandą vakaro.

JŪRATĖ SPRINDYTĖ. Rudens skaitiniai
Šiandien rašantis asmuo kone privalomai raginamas susikurti įsimenantį ir išsiskiriantį reklaminį įvaizdį, kuriuo ramstytų knygą. Įvaizdžiui iš anksto suprogramuotos socialinės klišės. Dar pernai maniau, kad nūdienos rašytojui patikimiausia "lošti iš romano", bet šiandien jaučiu, kad svarbiausia "lošti iš įvaizdžio". Įvaizdis gyvena savarankiškai, dirba konkretaus autoriaus populiarinimo darbą ir yra svarbesnis už tekstą. Juozas Erlickas ("trečias brolis", "ironiškas slunkius"), Vanda Juknaitė ("motina globėja") ar Jurga Ivanauskaitė su Šambalos aura savo ikonografinius įvaizdžius susikūrė iš vidinės asmenybinės patirties, tie įvaizdžiai liudija šių rašytojų išskirtinumą, originalią spalvą. Jie radosi ne per dieną, o per porą dešimtmečių ir tikrai yra įsišakniję kūryboje, neatsiję nuo asmenybės savasties. Bet atrodo, kad vis daugės blizgančių tuščiavidurių įvaizdžių. Tokių rinkodaros produktų jau turime. Gaila, kad jų vartotojai su literatūra gali išvis niekada nesusitikti. Statistinis skaitytojas jau beveik atpratintas nuo sudėtingesnio teksto.

BENS LATKOVSKIS. Paulas Bankovskis – negatyvizmo šauklys? (Pauls Bankovskis. Eiroremonts. Rīga: Valters un Rapa, 2005. 524 p.)
Reikia pasakyti, kad romane kone genialiai parašytų epizodų netrūksta. Vienas iš tokių – valkatų gyvenimo paveikslas, nors gerokai nutolęs nuo realybės, bet demonstruojantis aukštą teksto meninę kokybę. Tačiau herojus, praleidęs penkerius metus kaip valkata požemio pasaulyje, vos legalizavęs savo unikalią patirtį, jos staiga išsižada ("skrydis [lėktuvu] ypač nesiskiria nuo šimtų kitų skrydžių, kuriuos esu patyręs"). Sakyčiau, kad bendra "Euroremonto" literatūrinė vertė yra regimai menkesnė už atskirų jo elementų sumą. Gali būti, kad pats autorius su tuo niekada nesutiktų, motyvuodamas originalia būtojo, esamojo ir būsimojo laiko rašymo forma, muzikinių įrašų formaliu dalyvavimu romano tekste. Įdomios tų pačių veikėjų ir įvykių interpretacijos bei metamorfozės skirtingose "Euroremonto" dalyse.

ANGELĖ VYŠNIAUSKAITĖ. Toks buvo mūsų Vacelis
Rengdamasis aspirantūrai, jis buvo galvojęs rašyti darbą apie žvejybą. Tam ir medžiagos jau buvo ganėtinai prisirinkęs. Bet jo mokslinis vadovas prof. Pavlas Kušneris (jis buvo ir mano disertacijos mokslinis konsultantas) įkalbėjo rašyti disertaciją apie valstiečių maistą. Tad prisidėjo dar daugiau darbo. Bet Vacys darbo niekada nebijojo: medžiagą disertacijai šia tema sugebėjo gana greitai surinkti tiek dalyvaudamas ekspedicijose, tiek ir vienas išvaikščiojęs visą Lietuvą ir net dalį Gudijos bei Lenkijos (lankydavosi visur, kur tikėjosi rasti lietuvių). Vėliau jau pasinėrė į kitas temas – verslus, amatus, liaudies architektūrą (ypač domėjosi vandens ir vėjo malūnais), kapinių paminklų įrašus, etnografijos istoriografiją, bibliografijos tyrinėjimus, taip pat žinių apie Lietuvos etnologų darbus skleidimą užsienio spaudiniuose. Tam padėjo jo ryšiai su Europos ir JAV mokslininkais. Jau ligoninėje sergantį V. Milių aplankė prof. Gerhardas Baueris iš Vokietijos ir padovanojo naujausią veikalą apie lietuvių ganymo papročius (ten skelbiamas ir vienas Vaciaus straipsnis).

Trys valandos su Forės salos išminčiumi
Žinoma, tikėjosi klausimo apie moteris, penkias iširusias santuokas, būrį paliktų vaikų. Tikrai nebuvęs pavyzdingas šeimos žmogus. Dirbant tokį darbą viskas taip sudėtinga: aktorės stengiasi maksimaliai atsiskleisti prieš režisierių, režisierius – prieš aktores. Tame abipusiame ryšyje tiek seksualinės įtampos... Tiesa, buvo viena, Ingrid, su kuria išgyveno net 24 metus. Nes ji tvirtai stovėjo ant žemės, sugebėjo jam, nuolat besiblaškančiam, būti patikima atrama.

Laiškas iš Australijos: JURGIS JANAVIČIUS. Viva Diva!
The Melbourne Cup. Melburne šios lenktynės vyksta kasmet, pirmąjį lapkričio antradienį. Viktorijos valstijoje toji diena – šventė. Žmonės būna atsipalaidavę, praskaidrėję. Tramvajuose daug įkaušusių. Vaikai moja vėliavėlėm. Gatvėje, žiūrėk, tave staiga pasveikins nepažįstamas ir šilto jausmo pritvinkusiu balsu tars: "Man šiandien gera".

ZENONAS BUTKEVIČIUS. Pasaulis pagal babuiną
Nukaršęs ir vienišas babuinas tupėjo narve. Jo kailis buvo nuslinkęs lopais, o likusiame tebegyveno tik pačios ištikimiausios, dėkingiausios blusos – kad mylimas šeimininkas nors retsykiais galėtų saldžiai pasikasyti.

RIČARDAS ŠILEIKA, DAINIUS GINTALAS. Obrazki: Kraków–Obory*
  Uwaga! Zły pies
  Do wynajęcia
  Pijalnia soków
*Šis eilėraštis parašytas lenkų ir lietuvių dailininkų ir literatų plenere Oboruose. Autoriai jį parašė (padarė) visiškai nemokėdami lenkų kalbos.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


47655. Artūras iš Vilniaus2005-11-25 23:38
o kodėl čia nulis?

vabale - visiems matant, ir abr/bb revizuojant, perduodu teisę vartoti ir naudoti Artūras iš Vilniaus nick`ą (ir jo interpretqacijas), neatlygintinai be jokiūų copyrightu ir įsipareigojimų - SU VIENA SĄLYGA, KAD NEBŪTŲ PASTEBIMAI TUŠČIA INTELEKTUALIOSE/SUNKIAI PARDUODAMOSE VIETOSE. Za rabotu, seni

47656. vabalas2005-11-26 00:20
nejuokink - kas to norės, durnius kažkoks

47657. dsafdf2005-11-26 00:21
gesinu

47686. m2005-11-26 20:34
sitas paskutinis eilerastis lenkiskai yra visai nieko. juokingas.

47726. newermind2005-11-27 10:02
všistko požontku - jaicy pši dupie

47736. m2005-11-27 17:02
is pat ryto prie kavos perskaiciau baliukone one tai visa diena skauda galva. egzaltuotas straipsnelis apie sirvi. kaip nekenciu girtuokliu. bet kokiu pavidalu. ar butu poetas ar saltkalvis. ir nieko romantisko cia nera. ir sitas sovietskas bohemos fetisizavimas. tarsi tai butu kazkas tokio. dar suprasciau kad kalbama apie poezija. bet tas tipazas yra tiesiog slykstus. ir nieko jame heroisko. kaipir kiekvienas girtuoklis - nepatikimas, silpnas, priklausomas nuo savo susikto gerimo. vargas visiems. pati sako, kad griztant autobuse visi persipyko. del jo. bet ne, vistiek geras. be to, didvyris. frontininkas mirtininkas. kiek tokiu buvo tais laikais. kuriems daug maziau pasiseke tarp kitko. net gyvi neliko. po to emiau skaityti "rudens skaitinius". kol kas tik pradzia. kauno bohema. isiklausykite. turetu buti labai specifinis reiskinys. "kaunieciu kulturinio bendravimo vietos" - kuriu nebeliko, ach kaip gaila. pizonai kuriuos niekinu.

47742. baig tu2005-11-27 18:55
tu tarkim jauti normaliai tipo laime , nu o aloxolikas nejaucia , gyvenimas kancia , tai jis isgeria , smegenyse sonotropinu padaugeja kas sukelia laimes pojuti ir jis toks kaip tu tampa , .nebutina niekint zmoniu jei ju kitokia sandara.negi jie turi kentet visa gyvenima ?

47747. Solveiga>m2005-11-27 21:36
Kazko nekesti neapsimoka, nes tai pirmiausia kenkia mums patiems...

47749. bb2005-11-27 21:44
Pykti ant alkoholiko, kad jis geria, tai kaip pykti ant žmogaus viena koja, kam jis nusilaužė koją, juk galėjo atsargiai, protingai, "kaip visi" ir, be abejo, geriausia pasatyti jam `padnožkę" - tegul ir antrą koją nusilaužia, jei jau toks nevėkšla, anyway.

47750. zeta>477422005-11-27 21:53
Baik tu, serotoninas.

47751. Solveiga>baig tu2005-11-27 22:14
Tik nereikia shito reikalo idealizuoti..Ir kokia dar kitokia sandara? Net idomu pasidare.:) Gal turejote galvoje tai, jog su laiku alkoholis "ishplauna" mastyma, savigarba, savikritika, shalia esancius zmones ir dar daug ka..?

47753. bb2005-11-27 22:21
Alkoholiui neatsparus organizmas neadekvaciai reaguoja i alkoholio sukeltas chemines reakcijas, kurios ji veikia skirtingai, nei kitus zmones.

47755. miestiete - solveigai2005-11-27 22:30
kai dirbu klausausi radijo. labai megstu kai ka nors skaito ar vaidina. yra kas nekencia radijo teatro. na man nieko. as tikiu kad kai kauksi plaktuku - tai kazkieno zingsniai. zodziu netrukdo man. salygiskumai tarkim. siandien apsidziaugiau kad gal skaitys koki detektyva. bet ne, buvo rastauskas su gotesmanu. vienas skaite, kitas bugnijo. jau buvau kazkada girdejusi. bet vistiek beprotiskai grazu. taigi negali sakyt kad diena praejo neapkenciant. yra pusiausvyra.

47758. zeta>miestei2005-11-27 23:31
Miestiete! Ale ot interesu sutapimas! Taigi as be radijo vaidinimo neuzmiegu ir neatsikeliu. Ten tiek dramatisku isgyvenimu! Galima taip isijaust! Net kartais vaikstau kaip kokia Marija Antuanete, uzkereta balsu ir ivykiu. Gaila, negirdejau siandien rora. Buciau galejus fone ka nors niuniuot po nosia.

47760. žararaka2005-11-28 08:32
yra kas nekenčia pageidavimų koncertų, bet yra kam tai dieviškai gražu. ir yra kas žiūri iš aukšto į tuos kam pageidavimų koncertai gražu. yra kas nekenčia runkelių. bet runkeliai irgi turi širdis, kartais jiem jas skauda gal. yra kas žiūri su panieka į tuos kas geria prastą vyną ir neišmano, kokia markė kada kur tinka. yra alkoholikai ir yra kas jų nekenčia. nekęst paties nelaimingiausio žmogaus. yra žmonių kurie maitinasi savo vertės pajautimu. nesuprasdami kad kitokiom sąlygom gal ir jie patys būtų atsidūrę dugne. ir kad tai gali ištikt kiekvieną ateity. kiekvieną. sumauti jūsų reikalai

47762. >zeta2005-11-28 08:52
sorry ,tu teisi -serotoninas :). jau kelinat karta tu mane pataisai ...:)

47763. cikada>m2005-11-28 09:25
kiba vyras geria?... menkystoms budinga nukreipti savo neapykanta i aplinka, o ne i kankintoja...

47764. Rūta2005-11-28 10:24
Nieko nėr ko nekęsčiau. ar būtina nekęsti, niekinti, reikšti piktai savo aš, įrodinėti, teisti, smerkti? kažkaip man be viso šito sąrašo geriau gyventi.ir man tai yra laimė.
perskaičiau Rudens skaitinius. Fainai. Iki mano atostogėlių liko dvi dienos. Ir prasidės rudens, tpju, žiemos ilgi skaitiniai kas vakarą .ir taip 10 dienų:) nutariau-skaitysiu 7 klasės istorijos vadovėlį. kažiko užsinorėjau.pradžiai.o paskui žiūrėsim.sako, kad karts nuo karto reik kažkuo nauju susidomėti:)

47765. >miestiete2005-11-28 10:36
Kartos sestadieni 12 h per Klasika:)

47766. miestiete - zira...2005-11-28 11:12
taip, tikrai. viskas niekai. kai nera dideliu rupesciu pasineri i smulkmenas. bet geriau nervintis del smulkmenu negu tureti rimtu bedu. toks gyvenimas.

47770. miestiete rutai2005-11-28 11:33
gal nors megstate kugeli o nemegstate kopustienes? ar irgi visiskai visvien?

47772. Rūta miestietei:)2005-11-28 11:50
nepykti ir nieko nekęsti tai nereiškia nieko naujausti.tai kas negera, lyg neutralizuoju sąmonėje(jei negaliu pakeisti to. jei galiu pakeisti-bandau keisti), o kas gera-padidinu, tą pykčiui skirtą energiją išnaudoju džiaugsmui.

47773. :)2005-11-28 12:03
Ant nieko nepykti ir nieko neapkęsti tai nereiškia nieko nejausti.O mėgti ar ne kopūstienę-skonio reikalas tik:)

47774. miestiete2005-11-28 12:22
gerai. pabandysiu panieka meninei bohemai ir paprastiems girtuokliams perkeisti i meile baletui.

47777. Rūta>miestietei:)2005-11-28 12:35
nekreipk dėmesio į tą bohemą-mat juos galai, juk nuo tavo paniekos anei velnio nieks nepasikeis, o vat nuo meilės baletui-gali.imsi ir pasitaupysi pinigų tam spektakliui, kuris atrodo toooks brangus:) mano pavasario planas-nuvykti į Aną Kareniną ir į Karmen.jau dabar va apgalvojau, susiplanavau sau mintyse-ir man nuo to smagiau:)vsio-einu:) iki gruodžio viduriuko:)

47779. m2005-11-28 12:54
atvirai sakant nekenciu baleto.

47782. kaimietė2005-11-28 13:29
Ko nemato dvi akys, nepamatys ir trečioji. Eilinis nukvakusios kalytės inkščiantis kiau-kiau-kiau. Šatėnų redakcijai: ar ne laikas pakeisti užsakymus autoriams - nebereikia tokių, duokit konstruktyvaus, stipraus, gražaus, tikro. O tai tie trumparegiai sugeba užsilipinti akinius net ant trečios akies. O kai paskaitai, tai tik diagnozė, net nėr ką komentuoti.

47783. kaimietė2005-11-28 13:35
Komentarą rašiau po Šerelyte. Garbės žodis. Nukrito čia.

47784. kaimietė2005-11-28 13:42
komentare vietoj "diagnozė" turėtų būti "savidiagnozė"

47791. zeta>miestei (apie baleta)2005-11-28 14:58
Baletas gali but labai grazu. Taip sakau, nes kazkuriam praeitam gyvenime buvau balerina ir dabar viska prisimenu. Dabar galiu papasakot dvi istorijas is karto, nes abre prase apie Kopenhaga, o tau noriu apie baleta. Viena velyva vakara vaziavau dviraciu i Karaliska teatra ziuret Harlemo trupes sokiu. Modernus juodas baletas, jokiu klasikiniu Pa de deux (nors tie irgi gerai kutena blakstienas). Sale pilna zmoniu, sedim, tyliai surmuliuojam, laukiam stebuklingu grazumu. Staiga visi nutyla ir atsistoja, visi kaip vienas, kaip medziai miske. Po triju sekundziu, suprantu, kas vyksta - iejo karaliene. Karaliene atsisedo, ir likusieji is paskos. Tokia nemelaginga ir nepataikuniska pagarba. Tada salej uzgeso sviesos ir prasidejo baletas, tikraja to zodzio prasme. Visokios istorijos buvo papasakotos be ne vieno zodzio. Apie tai, kaip jie susitinka, buna graziai apstatytuose Niujorko namuos ir po to issiskiria. Grakstus judesiai, galingi mostai, persiku spalvos silkinis apatinukas vietoj sukneles, o sokejos oda tamsi kaip kava is Kenijos. Be puantu, basi, bet besvoriai. Muzika siubuoja kartu su sokejais, ziurovai apkereti neatplesia akiu minkstos scenos sviesos. Viskam pasibaigus - tas pats ritualas - suokalbininkai atsistoja, karaliene iseina. Apzavai it kokie cigaro dumai pamazu issisklaido, bet kazkur atminty vis dar smezuoja persikinio apatinuko seselis.

47796. m lapei snapei2005-11-28 15:35
na pasakiau kad nekenciu tik radi krasnogo slovca kaip sako broliai rusai.

47799. ežeras-ruta2005-11-28 15:50
"nutariau-skaitysiu 7 klasės istorijos vadovėlį." kam taip aukstai kartele iskart iskelei? gal geriau nuo vieninteliojojo gudaviciaus pradek ,ka.(paskutinis sakinys - rimtas pasiulymas).

47811. cikada>zetai2005-11-28 16:24
suokalbininkai:))

47814. Artūras iš Vilniaus -> miestietei ir kitiems2005-11-28 16:26
tikri vyrai geria pieną -

Aš bandau pamodeliuoti; na tuo atveju, jei Vilnius nebūtų turėjęs kunigaikščių (ypač slaviškų):
 • .. koks 18 a. - Vilniaus senatas posėdžiauja, dėl kokios nors biudžetinės smulkmenos;
 • išnaudodami situaciją, geriantys `napitki spirtnogo` eina, kartu su sufražistėm, brodu ir skanduoja - mes norime gauti lygių teisių, - reikalinga konstitucine pataisa duodanti galimybę turėti balsavimo teisę visiems Vilniaus teritorijoje gyvenantiems mokesčių mokėtojams. Ir t.t ir etc
 • Galų gale, pagal tipiškus kvailus demokratijai vilkinimus - tai galų gale suteikiam balsuoti ir ne tik `tikriems vyrams`, bet ir alkoholio kvota pvz. koks 74,5 kvortas 32 porc tankio alkoholio (na kaip nors tipiškai demokratiškai kvaili skaičiai) sukurta
 • Įdomiausia ne tai - bandau, įsivaizduoti. Lygių teisių demonstracija. komentarus įpykusių tikrų vyrų, replikuojančius eisenoje dalyvavusių piliečių pvz. kojinių švarą, ar, kaip ABR, šiaip kokias šlykštynes
 • O eisenos pradžioje, nors užsimušk - įsivaizduoju kažkodėl Liudviką, tą apvalaus veido, giedroms akim, iš Afrikos kabakėlio gorkynėj (pilies gatvėje)
 • .. o ABR`ę kažkodėl matau apsirengusią policininko uniforma, išdidžiai sėdinčią ant kokio ristūno ir lėtai trankančią bizūnu per aulinius batus.

Ar kaip nors kas įsivaizduoja, koks personažas būtų skirtas kiekvienam iš mūsų?


47839. zeta>miestei2005-11-28 18:48
Tai as irgi tik siaip sau parasiau. Nes priminei.

47840. m - zetai2005-11-28 18:49
vistiek grazu.

47841. zeta>cikadai2005-11-28 18:52
Dazniausiai pasakau tiksliai tai, ka noriu pasakyti:)

47843. m - aiv2005-11-28 19:16
gal jums tiktu buti tuo abres ristunu.

47845. nepamaciau :-) 2005-11-28 20:32
peliuku taiuzsukau cia

47851. to nepamaciau2005-11-28 21:19
peliukai smurkst po sluota.

47855. Artūras iš Vilniaus -> miestietei2005-11-28 22:15
žinoma taip, miestiete, -- !!!! pavalgyt nemokamai duoda, raumenų priaugina - darbo anot ABR, be insinuacijų ir peripetijų duoda. O ABR, ką ir bedarysi, ką ir besieksi - vis tiek ant Tavęs jos. Tai jau geriau praktiškai žiūrėt - ir naudos kokios turėt.

Šiaip galvojau kaip nors papult į kalėjimą, kaip tūlas N. Vambosis. Bet tasai išėjęs paporino - sako, ten geriau žmogiški santykiai susiklostę, bet smirdi prižiūrėtojais, tie, suprask, kaip ABR - iš pradžių muša, po to aiškinasi. Na žinai, pareigos tokios, ką bepridursi ir ką bepakeisi

47864. bb2005-11-28 23:04
Papasakočiau ir aš apie seniai matytą baletą, bet nepasakosiu, nes tai buvo labai seniai, Leningrade. Staiga man sako: "Eisme į baletą Ali Baba ir 40 plėšikų". Nu jau ne, galvoju. Aš nežiūrėsiu, kaip keturiasdešimt vienas diedas su pėdkelnėm šokinėja. Vis tiek nutempė. Pirmas veiksmas kažkodėl pasibaigė labai greitai. Koks penkiolika minučių. Net į laikrodį virš scenos pažiūrėjau - akurat, penkiolika minučių. Pala, pala. Valanda ir penkiolika minučių! Ir po šiai dienai nežinau, ar aš pakerėta buvau, ar tie 40 iš tiesų, nu jau taip sinchroniškai, nu jau taip sinchroniškai ir grindys nebumsėjo, nors per fuksą sėdėjom pirmoje eilėje. Ir tas vienas, kai atsivilko iki avanscenos krašto, kaip pažiūrėjo akimis(!), tai iš kart visam gyvenimui supratau, kad baletas irgi gali būti teatras. To įspūdžio pakerėta ir dabar vaikštau nuo baleto prie baleto ir vis ieškau tokio pat, bet, matyt, į tą patį baletą du kart neįlipsi.

47877. varna2005-11-29 02:06
Ne taip seniai pasakojau apie mūsų kiemo bomžą, kuris buvo išvažiavęs "atostogauti" į kaimą. Grįžo - žandai parausvėję, linksmas. Prieš keilias dienas prisipažino, kad esąs P. Širvio sunėnas. Kartą parašė Širviui eilėraštį, kad anas galėtų jį "parduoti" ir gavęs pinigų nusipirkti gėralo. Dabar Širvio sunėnas-bomžas rašo knygą. Skundėsi, kad neturi pakankamai laiko.

47879. bb2005-11-29 03:08
Tai, varna, tu parašyk už jį, juk moki.

47880. AišV2005-11-29 03:25

kai Aš dirbau Švietimo ministerijoj apie 92/96 metus, šiaip šlykštūs buvo laikai - mūsų bosas /gana demokratiškas, dabar štatuose/, mums visiems mėgdavo sakyti, kad psichuškėje ant vieno kliento (suprask ligonio) aptarnaujančių yra daugiau su aukštuoju išsilavinimu, nei kitose struktūrose. Ten, beje ir siunčia mane tOto. Ačiū jam. Aš kaip tik kuravau šią struktūrą - iki šiol neįsivaizduoju, kaip personalas išgyveno tokį biudžeto užraukimą. Man buvo kitaip. Tuo metu ami kartu su dalimi lddpistų ir konservų bandė žūt būt sutaikyt labai sukiršintą Lietuvos visuomenę. Buvo pumpuojami didžiuliai pinigai. Todėl ir gerai žinau antipaxizmo pinigų genezę (šlykštu). Aš buvau tarpininkas tam tikruose korupciniuose žaidimuose - todėl gyvenau neblogai. Visus mokindavau kaip reikia suktis ir nėr ko čia zūnoti. Na buvau tikras mamytės sūnelis. Kol neatsitiko štai kas - tuometinis dailininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas (mano tikras bičiulis) ėmė ir pasikorė. Visą gyvenimą Aš nė kiek nekaltinau savęs - nors vaizdelis iš tiesų buvo ne koks. Jo žmona, šiaip jau buvo keletą kartų ištraukusi jį, - o Aš kaip ir buvau tos sferos, kaip ir specialistas, ne tik neužkirtau bet ir familiariai toliau su juo komunikuodavau, vaišindavau jį tuo metu prabangiu Karlsberg alumi - atseit santykis su bohema (šlykštu prisiminti); ir jau tada žinojau geležinį stiprų ryšį alkoholio ir savižudybės. Na, pasikorė tai pasikorė - tai ne mano problema, šaunumo man tuo metu nestigo. Toliau įvykiai rutuliojosi taip: mane, kaip labai komunikabilų ir nekonfliktinį tarnautoją pasiuntė į pirmąsias linijas - pas psichologus konsultavusius asmenis iš gatvės. Tai buvo šiaip juokinga struktūra, kur už penkis litus psichologas greičiau pats gydydavosi nei konsultuodavo savo recipientus. Įsivaizduok - atvažiuoja tipas su kokia Honda,  mobiliuoju telefonu (tais laikais tai buvo normalaus lietuvio metinės pajamos, jei ne kelių) ir skundžiasi - oi, koks jis sutrikęs, koks tas gyvenimas blogas. O psichologas (kaip taisyklė ji) už tuos penkis litus turėdavo išlaikyti kone visą savo giminę. Tai va, čia Aš ir pratrūkau - kadangi, turėdavau klausytis visų tų net nebejuokingų sutrikusių asmenų, vieną kartą netekau kantrybės ir negyvai suspardžiau jo pudelį, pririštą prie įėjimo - nes tas tipas skundėsi, kad matai jo šunelis susirgo depresija, nevalgo kažkokių tai konservų - ir jį reikia guosti, guosti, guosti nes tie nedėkingi lietuviai yra fui kokie.
... tada ir supratau, kad galiu vieną kartą ir žmogų sutrikusį taip .. Po to buvo, kaip pas žmones - be darbo, skurdas, badas, neviltis - na kaip pas visus, išmokau pasidaryt litą iš nieko - ramiai išklausydavau patyčias, kai iškaulydavau bulves iš kokio biudžetininko ar dirbančio taip kaip Aš anksčiau. Buvau linksmas, turėjau gerą jumoro jausmą, išmokau nerausdamas meluoti ir t.t ir etc. -- tapau žmogum laisvuoju.

Bet vietos neradau tol, kol vieną kartą neprisipažinau, padedamas bendravardžio (jis dabar Australijoj), kad Aš kaltas dėl savo bičiulio ir visiškai nekaltas dėl sutrikusio asmens pudelio. Šiaip atrodė viskas atvirkščiai. Varna, o ko Tu negali pripažinti - tik nepisk, man proto, vis tik ko negali?


47883. Anjolė2005-11-29 08:43
Šaunu, AišV, kad parašei šitai, ir ačiū dideliausias. Žinai, esu gana ribota ir anksčiau ne visada suprasdavau, ką sieki pasakyti, o buvo įdomu - ką. Dabar plūstelėjo tokia šilumos banga Tau. Irgi teko praeiti ugnį ir vandenį, ir skurdą, ir badą, ir neviltį, ir už tai, kad netapau abuoja viskam, dėkot galiu tik retiems atsitiktinumams, kai netyčia pamatai gyvą, šiltą žmogų.

47885. cikada>zetai2005-11-29 10:20
ka ir reikejo irodyti :))

47886. arturai2005-11-29 10:24
ar kartais pats nesi sutrikes?tai ko lendi į eterį?

47888. miestiete2005-11-29 11:13
kad zinotum: tas kuris duoda (tiksliau is kurio paimama nes paprastai mirstantis) inksta, pavyzdziui, ar sirdi vadinasi donoras. Kuriam persodinama - recipientas. Psichologo konsultuojamasis - pacientas. Be to, kazkaip neprisimenu jokio pavaduotojo kuris butu pasikores. Gal cia tavo baltosios karstines pasakeles.

47889. m2005-11-29 11:15
jeigu is tiesu supardei suni, esi tiesgiog slyksyne. kaip varna arba nebas.

47896. abr Anjolei2005-11-29 12:02
Tu tiki, kad jis dirbo Švietimo ministerijoje? Kažką kuravo? Visas pasakojimas - iš Anderseno pasakų srities... nors..."...Išmokau nerausdamas meluoti..."- tiesa. Ale moka sugraudinti:), pasakorius. :)

47905. abr mėgsta teisingas pasakas :)2005-11-29 12:28
Darsyk peskaičiau ir nulūžau : Aiv dirbo psichologu???? Kokius mokslus išėjęs? Tegu pasako buvusio Dailininkų sąjungos pirmininko pavaduotojo pavardę. Pasikorusio. Bent inicialus.
Tačiau pasakos message (ištarmė) graži, teisinga. Čto pravda, to pravda.

47907. m - 478862005-11-29 12:31
teisybes delei. nepasakyciau kad sitas eteris vien sveikuoliams.

47908. k>m2005-11-29 12:37
kas yra sveikuolis? kaip sužinoti, ar aš sveikuolė?

47911. ežeras2005-11-29 12:48
"...ir negyvai suspardžiau jo pudelį, pririštą prie įėjimo -" taip, tipiskas raskolnikovo kompleksas,- toli "uzmate" dede fiodoras.

47916. cikada2005-11-29 13:24
ne, tegu personazhai ir ishgalvoti, vistiek lenino rashtai, ne anderseno...

47918. m - k2005-11-29 13:36
jeigu jusu akys ziba, plaukai geltoni ir krenta gausiomis garbanomis - tuomet jus sveikuole. ir ne tik. dar ir grazuole.

47919. m2005-11-29 13:37
jeigu jus ezere sakote kad tai ne is tikruju tai mane nuraminote. labai aciu

47920. k>m2005-11-29 13:39
Būtent! Iš akies lupta. Be jokios abejonės, abr su manimi draugautų.

47924. anjolė2005-11-29 13:56
Apie tą šunį. Yra žmonių, kuriuos esu svajojus apspardyt, žiauriai primušt gulinčius (kitaip neįveikčiau), kankint visaip sadistiškiausiai, ir galimas daiktas to nepadariau tik palankioms sąlygoms nesusiklosčius arba iš baimės, kad gausiu pati, bet štai apie šunį... vaiką... paukštį... Nedrįsčiau net susapnuot, o jei net iš bėdos taip ir padaryčiau, tai niekad nedrįsčiau šito prisipažint. Čia reikia drąsos. Jeigu tai ir fantazija - na ir kas? dauguma mūsų čia save susifantazavę.

47928. m2005-11-29 14:19
reikia ne drasos. reikia buti nieksu.

47931. toto2005-11-29 14:36
Teisingas m pastebėjimas dėl niekšelio AiV "drąsos". Dar pataisyčiau ir anjolės "susifantazavę". Susifantazavęs žmogus lieka savo viduje. O kai jis viešai eksponuoja savo egoizmą, slepia savo tikrajį aš, niekina konkrečius kitus, ieško auditorijos savo daugiapersonažiams kliedesiams, - tada yra kiti terminai.

47932. cikada2005-11-29 14:51
berods, toto per daug suasmenino...

47940. abr :)2005-11-29 15:32
Žmogus gavo užsakymą įrodyt, kad jam skaudą sielą dėl kito, on i rad starat`sia.:) Ale perlenkė lazdą. Suprask, valdė Tėvynės likimą ir babkes, tuo pat metu kuravo psichiatrines:) (didybės manija), bet štai pervaišino draugą brangiais gėrimais (cit), jį pražudė. Užslėpta trauma prasiveržė ir, matyt, ligi šiol prasiveržia agresija turčių, jų šuniukų ir visų biudžetininkų atžvilgiu. Įtaisytas darban albo tarnybon (yra gerų žmonių) jis pastato į savo:)vietą viršininkus, tobiš prisiškandalina, ir - pirmyn, tfu, atgal į laisvę. Mamytė iš savo pensijos išlaikys. Kitiems jokių įsipareigojimų neturi, bo patapo homiku laisvuoju. O bariuky kas nors užfundys. Už gražias akis ir širdį veriančias istorijas. KOKS LIKIMAS. Ale mes, nors ir suokalbininkai:), bet ne tie, hm, kurie visiškai gatavi ir dar iš Trečio brolio.
Aiv, vri, da mieru znaj. Kiba muilo operų prisižiūrėjai? Dar pasistenk, nepasiduok. Tu geras tik antra diena. Jei ištversi bent dvi savaites, nekerštausi, į pašaipas nereaguosi - patikėsiu pagerėjimu.

47945. cikada2005-11-29 15:53
chia kas, eretiku ireminimo procesas? paklydusiu chuliganeliu ekskomunikacija? psichoanalizes seansas, spardant i saules rezgini?

47948. m2005-11-29 16:53
apie ta pudeli - is "san mikeles".

47951. Rūta>ABR2005-11-29 18:05
ABR, o gal nereikia mums viens kito labai auklėti, keisti. Na, jei yra atviri asmeniški įžeidinėjimai-tada taip, reiktų pasakyti, sugėdinti-gal susiprotės.Arba patylėti-tegu liejasi, kai nieks nekreips dėmesio, nebus dėl ko draskytis. Šiaip...mes gi čia nesusirenkam sterilios tobulybės, užsidėję Dievų kaukes. Kiekvienas su mažiau ar daugiau skaudžia patirtimi, išgyvenimais, su trūkumais, patirtimis, kurios uždėjusios ženklus gilius, randus įrėžusios.Gal mum reikia priimti ir stenktis suprasti, kodėl tas žmogus būten dabar taip kalba, pažiūrėti tolerantiškiau.Manau, kad kiekvienas durnavoja vis kitaip:) gal nereikia teisėjų.Aš bent noriu klysti, būti netobula ir su tokiais pat bendrauti.Ir dar nereikia gi čia ištisai gyventi.Sekti kiekvieną kito ne taip pasakytą žodį, įvertinti.Man norisi ateit lengvai, pabūti tokia, kokia esu-ir pikta kartais, ir sentimentali, ir nusiteikus šiaip šnektelėti apie nieką ir viską, pasidalinti kokia savo naujiena. Manau, jei nėra atvirų asmeniškų įžeidinėjimų konkrečiam asmeniui ir didelio keikimosi-verta pažiūrėti į viską lengviau, su šypsena netgi:) Gal būkim tiesiog paprastesni.Manau, kad visi čia mes vienodi iš esmės:)Jei kuris labai labai nemielas komentatorius-galima jo neskaityti tiesiog, nekreipti dėmesio.Per ilgą laiką visvien mes vieni kitus atrandam-kuris nuoširdus, kuris tik vaidina tokį, kuris po savo gerumo kauke slepia tik deklaracijas, o po kurio pykčio luobu gal tik vienišumas, o gal pavydas...

47955. Solveiga>Rutai2005-11-29 18:34
Man patiko jusu 47951 - panashiai mastau...

47956. nemo2005-11-29 18:54
O tai kur nesulauzomi principai, amzinos nuostatos, i tiesa pretenduojancios ideologijos? Nepriklausantys nuo gerasirdiskos ar blogasirdiskos siandienines ar rytojaus jausenos?

47957. Solveiga2005-11-29 18:58
Ar tokiu buna - nesulauzomu, amzinu..?:)

47959. nemo2005-11-29 19:39
Na, absoliucia prasme apie nesulauzomuma ir amzinuma, zinoma, sunku kalbeti. Bet, kaip karta yra pasakes Gandhi - yra dalyku uz kuriuos as galeciau numirti, bet nera vieno dalyko uz kuri as galeciau nuzudyti - tai sita prasme, va:)

47960. abr runcei:)2005-11-29 19:41
Gerai jau. Nebezirsiu. Į saulės rezginį jam įspirsiu sutikus mieste. Tegu pasisaugo. Už pornuškę (kom. numerį 46481)
Ale vis tiek knieti paklaust: kodėl Švietimo ministerija formavo psichiatrinių biudžetą ir koks Švietimo ministerijos padalinys šią (psichiatrinių) struktūrą kuravo? Ir kodėl "psichologui", pasiųstam į priešakines linijas:), magėjo suspardyti Honda važinėjusio žmogaus šunelį? Kodėl ne Hondą?:)Reikėjo tiesiog pasiūlyt: atiduok man savo Hondą, nes aš vis tiek geriau už tave vairuoju. AiVo mąstymo specifika.

47962. bb > Rūtai2005-11-29 20:16
O galima kai kuriuos skaityti po du kartus? O abr nei auklėja nei ką, ji tik, rapūga, pastabi ir atmintim nesiskundžia. Bet ir ne zlopamiatnaja. Ji ne kokia piranija, o tokia Synodontis nigriventris - kiekviename didesniame akvariume reikalinga.

47963. cha cha koks uztikrintas (beveik kaip gandis2005-11-29 20:30
"yra dalyku uz kuriuos as galeciau numirti, bet nera vieno dalyko uz kuri as galeciau nuzudyti" . klausyk nemo , jei tavo vaikui grestu pavojus tu nenuzudytai ta gresme savo vaikui ??

47964. m2005-11-29 20:31
kartais man atrodo jeigu ruta isipjautu pirsta tai net kraujas nebegtu. arba begtu medus.

47967. m - cha cha2005-11-29 20:34
as tai nuzudytai kaip raz pliunutj.

47968. Rūta2005-11-29 20:57
vat ko labiausiai čia ir norėčiau-nebūti zlopiamiatnom:) man vienas vyras sakė tokį pasakymą-kas seną primins-tam akį lauk.Tikrasis bendravimas yra tas, kai kitas kitam nenurodinėja kokiu būti. Tiesiog priimi arba ne. Nebent paprašyti galima-žinai, man negera, kai tu keikies. Kartą varnos to prašiau, o jis pasakė-tai kas kad ji to nori, o man nusiperst, aš darysiu, kaip noriu. Na, tai jo teisė, o man visai nėr ko įsižeisti. Žinoma, norėtus būti svarbia tam žmogui, kad atsižvelgia į tavo nuomonę, bet jei jau ne, tai jau ne, ką dabar padarysi.Pykti nėr ko anei daugiau to sakyti. Yra kaip yra. Sužinai, kad va bus taip ir ne kitaip.I vsio:)

47970. nemo>479632005-11-29 21:33
As nesakiau, kad esu kaip Gandhi. Nezinau kaip elgciausi pavojaus situacija - ar bandyciau sunaikint kita, ar bandyciau kitaip elgtis "ginant vaika", nors tas "kitaip" ir galetu greit baigtis galvos nuridenimu. Tik nereikia daryt tokiu patetisku automatizmu - jei pavojuje mano vaikas, tai jau ir guldau visus aplink.

47971. nemo>Rutai2005-11-29 21:38
kartais is tiesu geriau seno nebepriminti, taciau kita vertus bet koks rimtesnis santykis/pazintis/pokalbis remiasi praeitimi ir projektuojasi i ateiti. Cia apie atminti. O kas apie tolerancija vienas kito kalbejimo budams, tai cia jau kitas reikalas - Varna taip kad plustasi, bet pasako rimtu/graziu/svarbiu dalyku. Ir tai svarbiausia. Jei nepasakytu - butu skalsu tos kalbos...Siandien man citatu vakaras, tai va kaip sake Nietsczhe - jei yra "kodel", gali pakelt bet koki "kaip", netgi varnos karksejima, pridursiu:)

47972. abr2005-11-29 21:56
Svarbu ne kaip varna šnekėjo, ne jo tricksteriškas vaidmuo, o tai, kad jis nė karto nepasielgė negarbingai mūsų atžvilgiu. Nė karto nepamelavo. Neišsisukinėjo kažko nesakęs. Negana to, ne kartą prisiėmė jam neteisingai primestą kaltę, norėdamas paguosti "įsižeidusią" paiką mergelką:). O AiV, bailys, surizikuoja prisipažinti (kad ir dėl nickų ir nepasirašytų savo šlykščių komentarų), tačiau pamatęs, kad iš to neišpešė naudos, tučtuojau gailisi, negana to, skiedžia prisiėmęs svetimas nuodėmes. Ir likęs neįvertintas. Koktu.

47973. Rūta>nemo:)2005-11-29 21:58
taip taip, man varna patinka, ir ABR, ir visi kiti.nėra nei vieno, kuris nepatiktų kažkaip ir kažkodėl:)gali nebent nepritarti kokiai vienai kitai žmogaus pozicijai, nuomonei.tam kartui.nepatinka man, kad Aišv šunį suspardė, oi kaip nepatinka, tiesiog baisus poelgis. Bet galvoju-juk jam pačiam nuo to turėjo likti kažkoks randas širdyje.ar jam pačiam nėra dėl to sunku.gaila šuns, bet ir AišV savotiškai nukentėjo, save nuskriaudė. bet viso AišV neketinu paneigti, pasmerkti, nes man atrodo, jame tada žiojėjo tuštuma, kažkas sieloje skaudėjo ir darė žmogus velnias žino ką.gal ir dabar dar nesupranta.na, bet tai jau buvo ir pražuvo...

47974. Rūta>ABR:)2005-11-29 22:00
žinau, žinau, tą paiką mergelką:)

47975. miestiete rutai2005-11-29 22:01
tas vyras kuris taip jums sake turbut buvo is seno sovietinio filmo rusas kareivis. as ji irgi prisimenu. o viskas ka rusas kareivis pasakydavo budavo sventa.

47976. miestiete paklaikusioms mergoms2005-11-29 22:05
kyla man toks klausimas: ar cia nepasidare jehovos liudytoju svetaine? jie kazkaip labai panasiai sneka. labai sventi ir labai myli zmonija.

47977. R>M2005-11-29 22:07
ne, jis buvo iš tų, kur kovojo Afganistane:)tai va-bevei pataikei:)

47978. m2005-11-29 22:07
o varna jusu jezus kristus.

47979. m - r2005-11-29 22:08
as beveik visada pataikau jeigu pastebejote.

47980. R>M:)2005-11-29 22:09
tai tu lankaisi pas juos?girdėjau, kad jie daug ką draudžia,-kažin, kaip su pokalbiais nete, nežinai?

47982. m2005-11-29 22:19
ne, jie pas mane lankosi. kai atidarau kam duris nebegaliu zmogaus pavaryti net jeigu jis man nepatinka. sneka panasiai kaip jus.

47984. nemo>Rutai2005-11-29 22:23
Na, as apie AiV jokiu vertinimu nepateikiau ir nespardziau. O jechovistai dazniausiai labai neidomus - nesugeba mastyt keliomis hipotezemis ir mano, kad aklas vienos abejotinos versijos kartojimas yra istikimybe Dievui.

47985. m - r2005-11-29 22:24
kita karta paklausiu kaip ten su pokalbiais nete, ar nedraudziama. ir jums butinai pasakysiu.

47986. R>M:)2005-11-29 22:25
gerai gerai, einu aš miegoti, nepyk.tikrai per daug įsijaučiau:)labanakt.

47987. m2005-11-29 22:29
labanakt

47988. deje >m2005-11-29 22:38
na va, gyvenime visus toleruoji, o cia kali visus is eiles kaip is kalasho

47989. m2005-11-29 22:41
ne visus. tik kas antra.

47990. >m2005-11-29 22:46
liepi issiskaiciuoti?

47991. edva>deje2005-11-29 22:49
Bičiuli,Miestietė tikrai nė i vieną iš mūsų nešaudė nei kalašu,nei ragatke.Humoru ir ironija-taip,ir labai taikliai.pavieniais šūviais.bet jokio kontrolinio šūvio.

47996. Rūta>nemo2005-11-30 07:36
ai, jeigu jiem nuo to geriau gyventi-tegu.man tai netrukdo.matyt, jie surado tą takelį, kuris jiem teikia pilnatvės

47997. tai va mielas berniuk nemo2005-11-30 08:02
kur tu izvelgi patetika ? tu pasakei , as suformulavau klausima atgal, ir pasirodo pries tai istarta cituota tavo/tau fraze yra nieko verta.t.y. tavo zodis ar moralinis isipareigojimas yra nieko vertas . nenorek kad as suformuociau klausima taip kad tavo atsakymas butu"taip as parduociau nuosava motina " ./ kaip mane nervuoja sitie visi humanistai , kurie tik ir kalba garsiom frazem, o is tikruju ....

48003. nemo>479972005-11-30 11:04
Ar as pasakiau, kad man nieko verta mano cituota fraze? As pasakiau, kad as ne Gandhi ir kad nezinau kokia sielos stiprybe parodyciau kritine akimirka. O jus zinote? Del savo vaiko aukotumet save? O del draugo? O del zmogaus gatveje? Del moralinio isipareigojimo ar del kraujo rysiu? Holokausto metu butumete gelbejes savo sena gera kaimyna zyda? Ar butumete pasakes - as nenoriu prazudyt savo seimos, as tyliu? Absoliuciai esat garantuotas ir isitikines, kad ne akimirkos nesudvejotumete? O gal tos akimirkos pakaktu, kad kas zutu, nors paskui ir apsisprestumete aukotis. Ir t.t. situaciju galima prisigalvoti ivairiu, tai ir vadinu patetiskumu. O nepatetiskumu vadinu gilu ir nuosirdu pasiziurejima i save, nemanipuliuojant emocijas kelianciomis savokomis. Ir susigalvokite nika, nemalonu su skaiciais kalbet. Nera gi tai sunku.

48004. nemo>Rutai2005-11-30 11:11
Na siaip tai teisingai, jei ne dvi aplinkybes: pirma, tai, kad jie beatodairiskai ir nekritiskai kitiems savo laimes takeli bruka. Savo rastu iseiciu gyvenime skelbimas kitam zmogui pats savaime nera joks blogis, bet nekritiskumas - taip. Antra - nera taip, kad ju rastas takelis teikia pilnatve. Yra iliuzija, kad kuri nors pasauleziura, pasaulio vizija ar pan. galetu visiems jos ispazinejams nuolatos teikti pilnatve. Netgi ir moralinis desnis (lengvas akmuo i ezera:))

48005. cikada2005-11-30 11:13
viasada taip: taikiu metu heroju- nors dalgiu shienauk...

48006. miestiete nemo2005-11-30 11:34
pritariu. bloga taktika - galvoti apie kritines situacijas ir bandyti save tam paruosti. karta ziema ant kalniuko bandziau nugaleti aukscio baime. pamaniau, o jeigu vaikus reiktu pernesti per bedugne. ryzausi leistis zemyn rogutemis nors labai bijojau. ir ka. panikos apimta bandziau stabdyti traukdama i save virvute. nutraukiau virvute ir sulauziau rogutes.

48007. nemo miestietei2005-11-30 11:42
Ruostis gal tikrai nevertetu, bet, zinoma, noretusi, kad kritiskoje situacijoje pasielgciau teisingai ir garbingai:) O virvute buvo stora?

48008. abrė cikaduškai, šienaujančiai herojus (visų nenušienausi:)2005-11-30 11:59
Kur matei taiką? Vyksta permanentinė klasių kova.:) Pokoj nam tol`ko snitsya.:)
Prisiminiau : "Jums klasių kovos ar postmodernizmo? - Taip, ačiū". :) Toks straipsnio pavadinimas. Šmaikščiai atitariantis anekdotui(anekdotą?): "Jums kavos ar arbatos? - Taip, ačiū"). Kytru "Taip, ačiū" pasakoma "Ir to/ir kito", t.y. atsisakoma rinktis vieną iš dviejų.:) Visada taip.

48009. nemo2005-11-30 12:07
Naaaa, taika yra tam tikru krastutiniu ribu nevirsijantis konfliktualumo lygis:) Tiksliau sakant - kai konfliktai sprendziami kam nors nenudiriant kailio. O kai kailiai diriami ir masiskai - tada jau karas...

48010. m - nemo2005-11-30 12:08
gana plona. gal del to ir nestabde.

48011. k>m2005-11-30 12:45
Nesuvedu galų: įsivaizdavai, kad neši vaikus per bedugnę, o važiavai nuo kalno su rogutėmis. Iš anksto užprogramuota nesėkmė, nes vaizdas per daug nutolęs nuo veiksmo. Reikėjo eiti per bedugnę. Beje, prisiminiau: kartą nusileido su lėktuviuku žmogelis Arktyje, išlipo lengvam reikalui. Įsijautė, o čia į ausį baltoji meška šnopuoja. Iš kart ant lėktuvo sparno atsidūrė (aukščiau galvos). Paskui ilgai drąsinosi žemyn leistis. Ne dėl pavojaus, o dėl aukščio.

48012. kailiadyyyyrė:) abrė prėskiajam:), pardon, gėlavandeniui nemui2005-11-30 12:55
Konfliktas ir Karas - tai menas.:) Karo menas - grožio atmaina. Priešininkui smūgiavus žemiau juostos, Meistras niekados neatsakys "tuo pačiu". Karo Meistras perkels/iškels:) priešininko ydą/problemą į bendražmogišką plotmę.:) Karo Meistras žino auksinę taisyklę: nugali kilniausias. Tuo atveju, jei Karas yra menas. Nes kilnumas - tai gražu. Visada. Ypač Kare.

48013. m - k2005-11-30 13:07
aciu. jeigu guleciau negyva bedugnes dugne tai jums galai susivestu? va is ko pazinsi jautru kaimo zmogu.

48014. nemo>kilniajai abr2005-11-30 13:11
Bet karo praktika rodo kita dalyka - kilnieji ir gerieji zuva pirmieji. Galbut ir graziai, bet galutiniame rezultate - pralaimeje.

48016. m - abr2005-11-30 13:12
gal nezinote kas yra karas. karas yra baisu. karas yra nusikaltimas. nieko jame nera grazaus nes zusta zmones. man rodos kartais pliurpiate del pliurpimo.

48018. cikada>abr2005-11-30 13:16
visada taip- norisi aukso vidurio...bet taip nebuna :( kaip sakydavo komisarai-ili ty s nami, ili protiv nas...

48019. abr zirzai mė:)2005-11-30 13:26
Šnekėjau apie meno esmę, nesupratai? Taigi apie brutalumą architektūroje. :)

48020. dar abr zirzelkai miesčiankai2005-11-30 13:31
Kiba kovinių filmų nemačius? Fungišungi?:) Net "Sėlinančio tigro, tūnančio drakono", kurį Lapė snapė rekomendavo? Eik tu, hm, kiskis pyskis:)

48022. k>m2005-11-30 13:40
Paskutiniu metu vis daugiau tavo kalboje skambančių epitetų prisitaikau savo kukliai personėlei. Tai tikriausiai nėra susiję su tuo faktu, kad tu man vis labiau imi patikti.

48023. slogutis suprato tiesiogiai2005-11-30 13:43
Kilnus karas baigėsi išradus kulkosvaidį

48024. nemo2005-11-30 13:44
As maciau. Na ka, ten kazkoks keistas irankis i kakta isminga ir auka krinta dramatiskai uzvertusi akis ir be laso kraujo. Mano pazystami, tuo tarpu, buvo atsiunte "elektroniniu" nuotrauku is po visokiu sprogimu Palestinoje. Vaizdas visai kitas. Koviniuose "fungisungi" filmuose sis realybes aspektas yra visai istrintas. Del manymo, kad taip geriau bus parodyta kovos esme ir herojaus/menininko/kardo artisto grozis? Kazi ar tai teisingas manymas...

48025. nemo>sloguciui2005-11-30 13:49
Sautuva. Kulkosvaidis yra tik greitasaudis sautuvas. Tankas - didelis sautuvas geleziniame kiaute. Balistine raketa - toliasaudzio ir diiidelio sautuvo kulka. O gal sautuvas ir kulka viename. Su kulka musiai tapo masiniai ir anonimiski, per dideli atstuma, kulkos greitis padare nebesvarbu kario sugebejima buti vikriu. O siaip is esmes sautuvas yra tik patobulintas lankas. O gal bumerangas.

48026. k>m2005-11-30 13:51
Beje, jei vadovautis tavo logika, tai galėjai įsivaizduoti, kad gelbsti vaikus ir pereiti, sakykim, kokius 10 m šaligatvio kraštu. Reikėjo čia rogutes laužyti, virvę draskyti… Neaišku, ko daugiau neturi – proto ar pinigų.

48027. slogutis> nemo2005-11-30 13:52
Na, taip. Bet kulkosvaidis sukūrė masę. Lavonų.

48028. dar2005-11-30 13:55
kokie ten kilnumai, dvikovos, kai visas karas vyksta kompiuterio ekrane?

48029. k slogučiui2005-11-30 13:56
Vienas lavonas nesveria? O du? Kiek turi būti lavonų, kad galėtume sakyti "masė"?

48030. m - k2005-11-30 13:56
mano logika geriau nesivadovauti nes jos neturiu lygiai kaip pinigu ir proto. o blogiausia kad atejo ziema o neturiu roguciu.

48031. abr : nederėjo suprast tiesiogiai2005-11-30 14:02
O vidinė kova:)? Vidiniai prieštaravimai, konfliktai, savęs nugalėjimas, vienos ar kitos pozicijos pasirinkimas? Juk tai realybės aspektų:) internalizavimas. Tarkim, fungišungi filmuose karas dėl karo:), hm, menas dėl meno:)- tai tam tikros etikos pradžiamokslis. Tiesiogiai nesusijęs su karo praktika ar jo poetizavimu. Nors... istorikai teigia, kad karo praktika susijusi su pačių pirmųjų etikų atsiradimu.

48032. toto2005-11-30 14:04
Graudu pripažint, šatėnai tvirtai nuleido kartelę iki lapiu snapiu kiskiu pyskiu sapalionių. Bet gi patys to galėsitės, atsibuskite.

48033. abr > toto2005-11-30 14:08
supratom ir vykdom. Susikoncentruoju prie darbo.

48034. k>m2005-11-30 14:13
Svarbiausia, kad epitetus moki tinkamai vartoti:)

48035. m - k2005-11-30 14:16
and epitetu nuo kalniuko nepasivazinesi.

48036. toto2005-11-30 14:17
Betrūsta, kad abr pradėtų pasirašinėti a, tada man jau teks skubiai užsimušti t... i pošlo gavno po trubam
:)

48037. k>toto2005-11-30 14:18
Ponams mokytojams turime užsiauginę storą kailį. Geriau parodyk pavyzdį. Ne, ne, ne! Toto, mielasis, tik nenutilk, susimildamas! Iškęsiu visus auklėjimus.

48038. m - abr2005-11-30 14:18
liudnai pripazistu kad meno esmes niekada taip ir nesuprasiu.

48039. t>k2005-11-30 14:20
kaip tau mano nikas, k?
:)

48040. miestiete - t2005-11-30 14:21
svarbu ne nikas, svarbu akiu spalva.

48042. s>k2005-11-30 14:26
Kiek reikia medžių, kad būtų miškas? Kiek namų, kad būtų miestas?

48043. miestiete2005-11-30 14:27
kallbant apie nikus. man labiau patiko IVS negu bb. mintyse gali vadinti Irena Veronika arba Ieva Varvara.

48044. miestiete2005-11-30 14:29
zmones ne medziai ir ne namai.

48045. abr >miestiete2005-11-30 14:36
Svarbu, kad meną suprastum, durinda.:)

48046. abr (buvau nutilus, bet totoškė subalamutino)2005-11-30 14:37
to - to. :)

48047. toto2005-11-30 14:42
Apie skirtingą meno supratimą ir meno kalbą.
Kadaise, Honekerio laikais, Šilerio ir Getės mieste šventėme Liepos 21-ąją. Ta proga viename Veimaro Architektūros instituto klubų vykusiame kultūrinių mainų vakarėlyje mes, lietuvaičiai, suvaidinome šaržuotą Šilerio "Plėšikų" scenelę (vokiečių kalba), o vietinė studentija (būsimasis DDR kultūrinis elitas) vidury salės pasistatė iš taros dėžių fragmentų sukaltą impovizuotą lauko išvietę ir pusę valandos (pakaitom ten užeidami) perdė, visaip, kaip kas sugalvoja kvailiau ir šlykščiau. Nereikėjo vertimo. Jiems buvo labai linksma.
;-)

48048. miestiete abr2005-11-30 14:43
o jus suprantate, abr? paaiskinkit man jei galite.

48049. slogutis> miestietei2005-11-30 14:44
Dar viena hoministe. Cia kalba apie matematikos ir kalbos santyki. Tiksliau ju autonomija.

48052. nemo>sloguciui2005-11-30 14:57
Mases lavonu buvo ir pries tai. Zinoma, "deka" kulkosvaidziu panaudojimo 100 000 suzeistu ir zuvusiu 2 dienu laikotarpyje per Verduno musi (ir apie puse milijonu per pora menesiu), ne vienai pusei taip ir nepasiekus strategines persvaros buvo siurprizas I pasaulinio karo strategams. O II pasaulinio strategams, kurie prisigamino dar daugiau kulkosvaidziu ir eme kasti griovius - tanku ir aviacijos (skraidantis sautuvas?) panaudojimo mastas...

48053. nemo>abr2005-11-30 14:59
pala, tai karas cia susijes su menu ar etika?

48054. slogutis2005-11-30 15:00
Cha, siurprizas :)

48055. abr miestietei2005-11-30 15:02
suprasti ir (gebėti) paaiškinti - dve bol`šyje raznicy.

48057. abr totui2005-11-30 15:09
Gerai, pazirziau, apsižodžiavau, papriekabiavau. Daugiau taip nežaisiu. Smulkmenas išpūti iki "pošlo gavno po trubam". Pats neapsieini be kvapiosios poetikos. Galima tą patį ir kitais žodžiais pasakyt.

48058. abr nemui2005-11-30 15:12
Pradžių pradžioj menas ir etika tai buvo neatskiriami.:) Etika - tai menas, be abejo. Čia:) taip pat.

48060. miestiete - abr2005-11-30 15:23
kaip gaila kad nesugebate. o as taip jumis tikejau.

48061. miestietei nuo abrė s(viskas, prie darbo)2005-11-30 15:28
tikėjimas - kieno motina? prisiminkit.

48062. nemo abrei2005-11-30 15:32
Nors meno ir etikos sutapatinimas sirdi drasko, bet irgi prie darbu:)

48063. toto2005-11-30 15:42
abr, gėlu vandeniu tirpindamas sąmonės šlakus, Menas ko gero yra vienintelė iš visų intelekto apsireiškimo formų, ištikimai ir universaliai vykdanti kanalizavimo funkcijas. Tik nereikia jo sutapatinti su kanalizacija. Menas (taip ir žmonių bendravimas) šitoje schemoje yra tik švarus gėlas vanduo.

48066. ežeras2005-11-30 16:29
"Menas ..yra tik švarus gėlas vanduo." aha. ir dar pridek ,kad grozis isgelbes musu nuodemingas sielas.

48067. abr (užnuodytas vanduo)2005-11-30 16:49
Pats žinai, kad nesuprantu tavo formuluočių. Ir kad mūsų skoniai niekados nesutaps. Tačiau jei paskutiniuoju sakiniu metaforiškai (švarus gėlas vanduo, bendravimo menas) pasisakei apie nemą - pasirašau. Vadindama jį gėlavandeniu liūdnai ironizavo tai, kas man nebepasiekiama, ką esu praradus.

48068. kaimietė slogučiui2005-11-30 16:57
Žiūrint kur ir žiūrint kam. Kai tarp trijų pušų pasiklysti, tai jau miškas. Kai vienas akmenukas bate, tai labai skauda, o kai daug, tai – masažas. Kai vienas plaukas sriuboj, tai per daug, o jei ant galvos…

48069. kaimietė>toto2005-11-30 17:03
Man svarbiau ne vardas, o galimybė pažinti:)

48070. toto2005-11-30 17:07
abr, įtartinai ilgai "nesupranti" mano "formuluočių". Ryt dar imsi pasakysi, kad nebesupranti "nieko", - kaip ir privalėčiau nenustebt :). Man gi atrodo, kad esi labai supratinga.

48071. toto2005-11-30 17:13
Man taip pat norisi pažinti iš vidaus, viską, išskyrus vaikų lopšelį-darželį :).

48073. B.R.2005-11-30 17:36
Ar šiame gete yra norinčių ištrūkti?

48074. kaimietė>toto2005-11-30 17:54
Ar manai, kad jau esi išaugęs iš mažojo totuko? Gerai apie save galvoji:D

48075. toto2005-11-30 18:02
Kaimiete, iš tikro gi esame tokie, kokiais mus laiko kiti... o virtualybėje - ypač.
Taigi aš ir kovoju, kad kiskiai piskiai manęs kuo nors iš savų nepalaikytų :).

48080. Solveiga>miestiete2005-11-30 20:11
Pakaiciusi jusu istorija su rogutes, prisiminiau savaja su slidemis. Tik nesupratau kodel rogutes stabdete virvutes pagalba, juk cia ne arklys.:)

48084. miestiete solveigai2005-11-30 20:30
kazkodel man gyvenime nesiseka su stabdziais.

48090. nemo>miestietei2005-11-30 21:26
Tai ka dar esate nutraukusi?

48091. miestiete nemui (tyliai)2005-11-30 21:40
esu vozusis su dviraciu i tilto turekla. naujas dviratis. pamirsau kad galima stabdyti pedalais. buvau pripratus is vaikystes prie "kregzdutes". ten stabdis rankinis. stengiausi dideliu greiciu isukti i tilta. biski pritruko.

48096. pasi > m2005-11-30 22:27
vienzo, vieni fanarai, kai stabdziu ner.

48100. m - pasi2005-11-30 22:58
pasiseke kad neilekiau i upe. gerai kad plaukti moku. vaira sulauziau.

48101. m2005-11-30 22:59
bet vistiek esu linksma.

48112. pasi - m2005-12-01 09:41
ne kas, kai nei vairo, nei stabdziu, tik virvute. nors pasikark. bet va, linksmumas isgelbeja.

48117. m - solveigai2005-12-01 11:56
kas buvo su slidemis?

48118. s>m2005-12-01 12:26
always look on the right side of life

48120. m2005-12-01 13:05
i do.

48144. vasi miestietei2005-12-01 17:35
Miela miestiete! Su gilia nuoskauda konstatuoju, kad nei manęs, nei mano palėpės šedevrų visai nepasigedote. Išdavusi netikėtai suliepsnojusią aistrą nežinomam poetui, sukūrusiam odę ramsčiams, flirtavote su varna ir jehovistais, o galiausiai ėmėte pasakoti siaubo istorijas apie kregždutes be stabdžių. Nežinau, ar galėsiu jums atleisti tokį santykių paviršutiniškumą, bet dabar žūtbūt užsigeidžiau išgauti iš jūsų nuomonę apie Forės salos išminčių. Na, ne skandinaviškąjį Širvį, bet irgi nemažą pabaisą.

48147. miestiete - vasi2005-12-01 17:55
atvirai sakant, smalsu man suzinoti apie ta peizaza. tik nedrisau klausti. bet jeigu jau pati atsiliepete tai kaip? ar issitraukete? apie bergmana: as ji dievinu. kaip gerai kad nebuvau ne viena is jo zmonu. apgailestauju del jusu nuoskaudos nors savotiskai ir malonu.

48148. k>m2005-12-01 18:00
tikrai lietuviška - malonios svetimos nuoskaudos/spaudos

48149. m2005-12-01 19:12
turejau minty - malonu kad manes pasigedo. kas gi cia bloga?

48154. Solveiga>miestiete2005-12-01 21:31
As irgi bandziau nugaleti baime - pasileidau slidemis nuo kalno, kurio anksciau vengdavau. Kazkodel tada pamaniau, jog jei nebijosiu, tai butinai pavyks. Beje, man tada buvo koks 11. Na ir nusileidau...:) Tik pamenu, kad kuri laika niekaip negalejau ikvepti oro, kaip sako - uztrauke zada, "prisiminimas" liko ir ant kuno...

48158. IVS :)2005-12-01 22:00
Su slidėmis Panemunės miške išmokau greitai priimti sprendimus. O buvo taip: šliuožiu nuo kalno, matau pažįstamą gan žymų žmogų ir galvoju - sveikintis ar ne? Sveikintis - reiškia aplenkti medį iš dešinės. O gal tas žmogus manęs neprisimena, tai išeis, kad brukuosi jam į pažintis. Nesisveikinti - iš kairės. Iš dešinės, iš kairės, iš dešinės, ne - iš kairės, iš... Apkabinau medį, kaip gerą pažįstamą. Kojom rankom apglėbiau, o jis man į kaktą pabučiavo.

48161. Sol>IVS:)2005-12-01 22:26
Gerai, kad jus ne vyras. Uiiii..:)

48167. vasi miestietei2005-12-01 22:57
Patobulintą peizažą įduosiu Seniui Šalčiui, kad padėtų jums po eglute. O tai ką, Bergmaną rimtai dievinate, ar čia eilinį kartą visuomenei barzdą muiluojate? prisipažinsiu jums atvirai, man jis irgi labai net. Tos psichologinės maišatys.. skandinaviškoj prietemoj.. Kartais net ima atrodyti, kad buvau jo žmona... Na, aišku, ne tąja, kuria jis ramsčiavosi 24 metus, kuria nors trumpesne. Ar panaši?

48181. ežeras2005-12-02 08:00
o as, naivuolis, tikejau ,kad salciai seniai su rusu tankais i savo istorine tevyne isvaziavo .

48204. miestiete vasi2005-12-02 12:00
gerai apziurekite savo paveiksla. jura rami? o gal didele banga taikosi pasiglemzti maza laiveli? o dar: jeigu apatiniame kampe aptiksite raides MKC (paskutine su pauksteliu) tai neskubekite juo atsikratyti. pasidekite verciau juodai dienai. Del bergmano nejuokauju. jo filmai man labai. pats aisku geras fruktas, bet kai is toli galima ir zavetis. kkrta buvom vaikus nuveze (tiklsiau nuplukde) vienai dienai i stokholma. parodyti jiems riebiausio kapitalizmo. ka tik buvau perskaiciusi "laterna magica". staiga atsidureme priesais teatra. net napajutau kaip suktelejau: o, bergmano dramatenas? net zmones aplink susijuoke.

48205. m - ezerui2005-12-02 12:01
vieni isvaziavo o kiti tapo pilieciais.

48330. Au2005-12-04 12:09
PIze...Aciu uz Lorca.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:26:55 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba