ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-12-16 nr. 825

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (79) • VIKTOR JEROFEJEV. Rusų sielos enciklopedijaIEVA STIRBYTĖ. Eilės (1) • JULIA HARTWIG. Eilės-gk-. Sekmadienio postilėMARIUS IVAŠKEVIČIUS. Civilizacija „Veržbolovo“ (99) • Žemaitijos vaikaiSIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų IIEGLĖ MIKALAJŪNAITĖ. Vieta, kur gyvatė praryja savo uodegąSIGITAS GEDA. Eilės, rašytos Krokuvoje (12) • Laima Muktupāvela: „Rašau pagal bulvių auginimo principą“ (5) • EGMONTAS JANSONAS. Apie muliažusGINTARAS BERESNEVIČIUS. Laukpatis ir DimstipatisDANGĖ ŠERMUKŠNYTĖ. Vienaragių puota (1) • MARIUS BUROKAS. MiniatiūrosLAIŠKAI (694) •

Turinys

[skaityti komentarus]


VIKTOR JEROFEJEV. Rusų sielos enciklopedija
Iš: Виктор Ерофеев. Энциклопедия русской душы.
М.: Подкова, Деконт+, 1999
Vertė Darius Pocevičius
    Paėmęs į rankas matriošką, negali liautis ją sukioti, narstyti. Norisi prisikasti prie tiesos. Matrioška sudaryta pagal prigimtinį žaidimą, kurį išmano net kūdikis. Ir parodo svarbiausią seksualinį rūbų efektą – žaidimą slėpynėmis. Tiesa, kuri palaidota paslaptyje. Tiesa reikalauja aukų. Didelės matrioškos nėščios mažomis, kaip daug sykių pasikartojančia mirtimi. Girgžda ir skrieja šalin galvos linksmybės vardan. Kuo giliau į vidų, tuo blankiau, mažiau keistenybių, menininko nuovargis. Matrioška – chroniško pervargimo požymis, šviesos baimė. Kiekvienas mažytis žmogeliukas, kreivai nulipdytas dėl vietos stokos, embrioniškas stabukas, turi užgauti širdį lyg „vaikelis“. Malonės pliūpsnis. Gimdytojų ilgesys. Veide ne raukšlės, o kažkoks voratinklis, rankos lyg tarka. Nesuprasi, vyras ar moteris? Šiurkščias motiniškas rankas norisi išbučiuoti, tėvo raukšles – išlyginti. Bet rusiška esybė per daug sekli emocijoms, bendrybė nepajėgi, viskas – tik fantazijos. Todėl pati mažiausia lėlytė visada parieda po stalu.

IEVA STIRBYTĖ. Eilės
  [...]
  Taku prabėgančios gyslotos žolės grakščiai kanda.
  O praeivių lietpalčiai pripildo miestą naujo gyvenimo, spalvų.
  [...]
JULIA HARTWIG. Eilės
Vertė Giedrė Kazlauskaitė
  [...]
  Kas yra už užtraukto lango? Kas yra už užsklęstų durų?
  Yra įkalinta moteris, lopanti atminties skiautę.
  Yra ąžuolas, augantis ten pažinimo miško valia.
  [...]
-gk-. Sekmadienio postilė
    Turiu mėgstamas eilutes iš rytinio brevijoriaus, skirtas pranašui Jonui. Iš nebylystės atsirišusiu liežuviu Zacharijas kreipiasi į savo naujagimį, tardamas jam: „Tu, vaikeli, būsi Aukščiausiojo pranašu, eisi pirm Viešpaties veido jam kelio nutiesti.“ Naiviai tikiu, kad jos skirtos kiekvienam iš mūsų, kad ir mes, pradėdami naują dieną Zacharijo giesmės skaitymu, galbūt esame tie vaikeliai, praskiriantys minią kažkur mums už nugaros iškilmingai atplaukiančiam Viešpaties veidui. Aplinkui plyšaujama kaip kokiam Vlado Šimkaus eilėrašty: „Ką daryti?“ Ką daryti egzistencinėje tuštumoje, kai akistata su Apvaizda arti, o nežinai, ką čia iš viso veiki ir kuo privalai įtikti, kad nebūtum sudegintas.

MARIUS IVAŠKEVIČIUS. Civilizacija „Veržbolovo“
    Buvusį maršrutą Peterburgas–Berlynas pakeitė Ryga–Berlynas, ne ką mažiau svarbus ne tik lietuviams, latviams ir estams, bet ir rusams, turėjusiems leidimą kursuoti tarp Vakarų Europos ir komunistinės SSRS.
Vienas tokių buvo kompozitorius Sergejus Prokofjevas, kuriam per pirmąją kelionę į SSRS 1927 metais labiausiai įsiminė lėtas lietuviškas geležinkelis:
    Ryte Eitkūnai, buvusi rusų siena, o dabar Vokietijos siena su Lietuva. Persėdimas iš specialaus vagono į paprastą. Šalta ir drėgna...
    ... Lietuviai – mandagūs, ramūs ir kalba rusiškai, tarsi būtų ne Lietuva, o Rusija. Traukinys vos velkasi. Senais laikais šia linija jie važiuodavo kitaip.
    Vagone-restorane mane pakvietė Piotrovskis – tenoras (turimas omenyje garsiausias Lietuvos tarpukario tenoras Kipras Petrauskas – M. I.), kuris kadaise mokėsi drauge su manimi konservatorijoje. Jis pasirodė esąs lietuvis ir, turint omeny muzikinį Lietuvos skurdumą, pirmas muzikantas savo valstybėje.
[...]
    Diena ilga ir lėta. Traukinys vos velkasi. Aš paklausiau Piotrovskio, kodėl taip lėtai šliaužia mūsų traukinys. Jis atsakė filosofiškai:
    – Matote, šalis maža. Kuo ilgiau per ją važiuoji, tuo didesnį įspūdį ji padaro.


Žemaitijos vaikai
– Vėl tas provincialusis kuklumas! Dėl Dievo meilės! Būk drąsesnė, mesk iš galvos tos supelijusios Žemaitijos klaidingus įsitikinimus ir atmink, kad esi europietiškame pasaulyje.
– Vadinasi, Žemaitija jau ne Europoje... – liūdnai sušnibždėjo žmona ir prisėdo ant šalia esančios kėdės.
– Tik neimk į širdį mano pastabų, – švelniau atsakė Mykolas. – Ką kalbu, tai vis sakau dėl mūsų bendro gero. Štai ir Jurgis Žyromskis, mano draugas, keliautojas po visą Europą, menininkas, be to, žmogus daug pastebintis ir be pasigailėjimo pajuokiantis, apie jūsų Žemaitiją turi laukinį suvokimą.
– Girdėjau sakant tostą pagonėms žemaitėms.
– Kaip tik turi jo piktumo pavyzdį, matai, kaip įsivaizduoja mūsų kraštus. Gėda žmogui!..
– Gėdijiesi žemės, anksčiau taip mylėtos?
– O, brangioji, meilė nelygi meilei; tiesą sakant, prašau tave tik vieno – prašau savo elgesiu įtikinti Jurgį, kad Žemaitija – tai ne Azija...

SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų II
Kur velnias negali, ten bobą siunčia.
Ką velnias išmislija, tą žmogus padarys.

EGLĖ MIKALAJŪNAITĖ. Vieta, kur gyvatė praryja savo uodegą
(Mikalojus Šalkauskas Vilniaus rotušėje)
    Svarstant ekspresyviosios ir santūriosios tapybos santykį, įdomus dešimtojo dešimtmečio laikotarpis: jame maišosi radikaliai ekspresyvūs, „antiekspresyvūs“ ir tarpiniai kūriniai. Visą procesą gerai atspindi keli vieną temą – motinos / tėvų ir vaiko – atspindintys darbai: „Motina ir vaikas“ I (1993), II (1998) ir „Natiurmortas su tėvų portretais“ (1996). Tema juose plėtojama panašiai: silpnas, trapus vaikas gretinamas su dominuojančiais tėvais. „Natiurmortas su tėvų portretais“ – netapybiškas paveikslas, sumanymas, galima sakyti, įgyvendintas konceptualiai: nunaudotoje pamestoje lėlėje įkūnyta vaiko esybė priešpriešinama fone stūksantiems nepriekaištingiems nemariems tėvų portretams. „Motina ir vaikas“ I ir II, atvirkščiai, yra stipria forma pasižymintys kūriniai. Jų raiška gana skirtinga: 1993-iųjų variantas yra šviesesnio kolorito, statiškesnis, 1998-ųjų – ekspresyvesnis, dinamiškas, kontrastingas; vis dėlto abu paveikslai jungiasi: labai panaši motinos ir vaiko tarpusavio santykių traktuotė. Abiem atvejais vaiką įkūnija trapi žydra vertikalė, motiną – masyvus, sunkią energiją spinduliuojantis oranžinis blokas. Nei pirmuoju, nei antruoju atveju motinos ir vaiko santykis neprimena chrestomatinio Kūdikėlio Jėzaus ir Mergelės Marijos teigiamo ryšio. Žydra vaiko juostelė atrodo veikiau slegiama nei globojama oranžinio motinos luito.

SIGITAS GEDA. Eilės, rašytos Krokuvoje

Laima Muktupāvela: „Rašau pagal bulvių auginimo principą“
    – Skaitomiausiame Latvijos dienraštyje „Diena“ turėjote savo skiltį, kurią nuolat reikėjo kažkuo užpildyti. Kaip Jus aplanko kūrybiniai impulsai, siužetai?
    – Aš gyvenu 200 km nuo Rygos, Gulbenės rajone. Dažniausiai darau taip: važiuodama į Rygą paimu tranzuojančius ir prašau užmokesčio – pasakojimo. Žmonės dažniausiai sako: neturiu ką pasakoti, bet pamažu įsišneka. Klausiu: kur tu dabar važiuoji? Iš mamos važiuoju arba iš kokios nors šventės. Tada aš prašau: tai papasakok, kokia šventė. Ir tas žmogus man pradeda pasakoti. Nu, sako, mišrainės davė. O aš kamantinėju: iš ko ji? Bulvių buvo? Buvo. Kiaušinių buvo? Buvo. Tai jau ištisos salotos, jau ištisas pasakojimas. Arba teiraujuos: o kaip norėtum numirti? Jis sako: na, senatvėj. Tada aš klausiu: kokiame karste gulėsi? Nu, sako, gražiame. Ir jis pradeda vizualizuoti. Vieną po kito užduodama kontrolinius klausimus, praplečiu šio žmogaus pasaulį. O į kokią drobulę tave įvynios? Šis jaunas žmogus iš pradžių nesupranta, ką turiu galvoj. O aš tik sėdžiu, tik važiuoju į savo Rygą ir jo klausiu: juk yra skirtumas, ar tave įvynios į marlę, gautą iš labdaringos organizacijos, ar į mylimos žmonos kraitinę drobę? Jis, žinoma, nori šitos drobės. Ir įsivaizduodamas savo laidotuves pralinksmėja, nes mato, kad turi namą, ir mašiną turi, ir vaikų. Tada domiuosi, kokia mašina stovi kieme. Jis nori didelės BMW tamsintais langais. Tada klausiu: kam tau tamsūs langai, ar tavo mergina negraži, su didelėm ausim, kad ją reikia slėpti už tamsių langų. (Kvatojasi.) Tokiu būdu mėginu prisišaukti siužetus.

EGMONTAS JANSONAS. Apie muliažus
    Na, kad ir vadinamieji Valdovų rūmai, užgriuvę, užspaudę, išprievartavę Katedrą. Jau kiek talentingų žmonių pasijuokė iš panašių pastangų! Prieš keletą metų skaičiau kažkurį Romaino Gary romaną, išspausdintą žurnale „Inostrannaja literatūra“, kuriame smagiai juokiamasi iš turistams Taityje sukurtos „Gauguino trobelės“, „studijos“ su „tikru“ Gauguinu joje. Tada Valdovų rūmai dar tik buvo pradėti statyti, ir aš neapsikentęs kelis ypač įdomius puslapius nukopijavau ir nusiunčiau vienam kitam Seimo nariui. Velionis R. Pavilionis labai juokėsi, manau, pasijuokė ir kiti parlamentarai. Kas iš to. Monstras dygo. Naujalietuvių architektūrinės svajonės ir skonio viršūnė.

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Laukpatis ir Dimstipatis
Lauko ir namų dievai
  Lietuvos liaudies kultūros centras šių metų balandžio mėnesį surengė konferenciją „Žmogus ir gyvenamoji aplinka“ iš ciklo „Gimtis. Būtis. Mirtis. Pasaulėjautos ir pasaulėžiūros aspektai“. Numatoma išleisti šios konferencijos pranešimų rinkinį. Šiam renginiui vieną iš paskutinių savo mokslinių straipsnių pateikė ir a. a. Gintaras Beresnevičius. Manome, kad ir „šatėniečiai“ jį turi perskaityti.
  -jš-
DANGĖ ŠERMUKŠNYTĖ. Vienaragių puota
    Vakarais nusikeliu mintimis į tuos laikus, kai sengirėse gyveno Lizdeikos ir visokie padarai draugėje, išdidūs beigi linksmi, ir kaipmat susigraudinu. Jie mokėjo pasitrinti nosimis ir kailiukais, šauniai puotauti ir dūkti. Todėl verkiu pasidėjusi ašaruvę, kol priverkiu ją pilną, nes gailiuosi to, kas praėjo ir niekad nesugrįš. Mane vadina šimtamete sene bliovike. Ašaras supilu į trilitrinį stiklainį, o paskui darau burtus – primaišau ašarų į arbatą kietaširdžiams. Verkti yra gerai – su skysčiu išeina nuodai ir, paplautos ašarų upelių, griūva barikados.
    Kai išsiverkiu – praregiu: vienu metu matau kokias septynias tikroves.

MARIUS BUROKAS. Miniatiūros
    Mielas prieteliau,
    gyvenu tarp kačių ir žuvėdrų. Kišenės surištos mazgeliu, nes ištrauks. Vienoms reikia blizgios išmaldos, kiti – paperka abejingumu. Prausia snukius ir beveik nežiūri.
    Podėliai čia pilni ne tavo maisto, biblioteka – svetimų žodžių. Praneri pro šalį su kvorta kišenėje. Ryžtingas, kaip paskenduolis.
    Svarbiausia – ramybė. Vasaros nuliežtos, tuščios gatvės, nes miestelėnai po žeme, miestelėnai kuičiasi urvuose. Tik skersgatvy, akies kamputy, sublyksi marga dėme prašalaitis. Ir gėlės. Ir jūra...
    Tuomi baigiu.
    P. S. Įdomu, kada pasigirs: „Tekeli! Tekeli! Tekeli!“


________________________________
Mieli šatėniečiai!
Visuose Lietuvos paštuose priimama kultūros savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ prenumerata.
Metų prenumeratos kaina – 84 Lt, pusmečio – 42 Lt, ketvirčio – 21 Lt.
Mūsų indeksas 0109.
Prenumeruoti pigiau nei pirkti kioske. Be to, ir 2007 m. interneto svetainėje galėsite perskaityti tik
3 savaitraščio publikacijas.
Metų prenumerata į užsienį kainuoja 276 Lt, 80 eurų arba 100 JAV dolerių.
Užsisakyti galima per įgaliotus asmenis redakcijoje arba paštu atsiųsti čekį redakcijos adresu
VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas“, Mėsinių g. 4, 01133 Vilnius, Lithuania.
Primename, kad jau penktadienį apie 12.30 val. „Šiaurės Atėnus“ galima rasti trijuose Vilniaus
knygynuose: Pilies, Katedros, „Akademinė knyga“.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


70200. vasi2006-12-14 12:09
aš pirma pamačiau, nosis tau kiški p.

70201. va2006-12-14 12:13
nors čia dar nelabai yra ką žiūrėti. tik tas rašymas pagal bulvių auginimo principą kaimyniškai aktualus, a kiški p?

70203. kiskis p - va2006-12-14 12:22
na matot kad nepilnas. orus kiskiai tupi pakrumeje ir kantriai laukia. o jus, karstakose?

70208. oriajam kiškiui p2006-12-14 12:40
jūs, kaip matau, irgi renkatės patogesnį variantą ir atliuoksit tik svetimu prakaitu užaugintų stiebelių pakramtyt.

70213. kiskis p2006-12-14 13:00
parodykit man ta kuris renkasi nepatogesni varianta.

70214. snobas2006-12-14 13:00
Dieve šventas! eilių, eilėraščių ir eiliuotojų potvynis.ir burokas miniatiūrinis ne kitoks bus. iš kur derlius šitas ir šitoks jausmingumas?. iš pavasario stalčių?

70219. va mie2006-12-14 13:08
na, pavyzdžiui, britai, kurių viešbučiuose atskiri čiaupai karštam ir šaltam vandeniui. tradicija. o galvą trinkt net ežersui būtų nepatogu.

70223. mie va2006-12-14 13:26
kalbu apie normalius zmones o ne apie britus.

70224. snobas2006-12-14 13:34
Bulvės latviškos. jokio ypatingo skonio. o ir jau skaitytas tas interviu ar pokalbis su latve. gaila, nepamenu leidinio.

70228. va mie2006-12-14 13:44
tai jau išmokote iš nemo pavienius pavyzdžius atmesti kaip sąlygiškus? pagal šitą schemą nėr jums vilties į milijoną. o man, aišku, yra.

70233. mie va2006-12-14 14:33
o jus perkate loterijos bilietus? cha cha cha.

70253. va mie2006-12-14 15:48
ne, aš kitaip bandau atsitiesti.

70254. nemo>vasi2006-12-14 16:11
As tiesiog optimistas:) As tiesiog manau, kad suicidui suicidas nera vienintelis kelias. Butent tai ir reiskia suicidiniu atveju "salygiskumas". Netikiu predestinacija.

70256. vasi nemo2006-12-14 16:19
dievaž, nemo, ir aš netikiu. petis į petį mes toli nueitume. bent iki artimiausio baro tai tikrai.

70259. va nemo2006-12-14 16:30
beje, tavo įtakos jau trancenduoja šatėnų ribas ir yra juntamos kituose žaliai žymiuose kultūriniuose puslapiuose, kur miestė man kartais būna neištikima.

70260. vasi2006-12-14 16:36
taip, bet nutolome nuo turinio. manau, reikia prisipažinti, kad aš jau senokai bebuvau prie kiosko, todėl mano namuose atsilaisvino palangės. mielai ant jų nusėdus pažiūrėčiau, kaip verčia gk. ką dar. gal mb miniatiūras? mes gi kuklūs ir netaikom į milijoną.

70268. nemo2006-12-14 16:55
Mieste mane irgi trancendentuoja. Savo jautrumu ir svelnumu, kuris kaip mat pasimato pagrandzius nagu ta plono serksno luobeli ant jos:)

70269. vasi nemo2006-12-14 16:57
tik nesakyk, kad rašo tau į inboxą, nes dviejų neištikimybių nesugebėsiu taip staigiai naujai įreikšminti.

70270. vasi tempia sąmonę2006-12-14 16:58
kita vertus, mes gi broliai Kristuje ir filosofijoje, tai gal ir nieko tokio.

70273. nemo>vasi2006-12-14 17:13
Musu su mieste rysys yra kitokios prigimties:) Ne elektronines:)

70274. mieste2006-12-14 17:32
o, ziu, kiek naujienu kol kapsciausi sau. aciu, nemo, esu maloniai nustebinta. syki jau yra taip buve. ankstyvajame vedybiniame periode. uzejo i svecius musu abieju sirdies draugas. buna tokiu. mielas kzkur isnyko is kambario trumpam, as ir klausiu jo, draugo musu sirdies, kaip sekasi jo dukrai, kuri jau buvo paasugusi. jis sako, gerai. dar sako, noreciau kad uzaugus ji butu panasi i tave (i mane, kas nesupratot). noreciau, kad butu tokia rami kaip tu, sako. po to pasigyriau savo mielui tai ispute akis kaip tas girtuokils gaves kvailutes simtine: jis taip sake? APIE TAVE? turbut musu bendro gyvenimo pradzia buvo jam jau padarius ispudi.

70276. vasi2006-12-14 17:35
aš ir sakau, kad nemo nesupranta, su kuo susiriša.

70277. mie2006-12-14 17:36
taigi kad supranta kuo puikiausiai.

70280. va2006-12-14 17:51
neveltui renkasi gryną kosminį ryšį be elektroninių priemaišų.

70283. nemo2006-12-14 18:30
To rysio kosminiu irgi nepavadinciau:) Na, gal siekt panasus i ateivi is kosmoso:)

70322. banginis2006-12-14 21:13
cia darosi anksta prasalaiciui...

70323. mieste - banginiui2006-12-14 21:14
kai ateina jusu dydzio prasalaitis, mielai pasislinksime.

70330. varna2006-12-14 21:31
Mieste, nuo kada tokia "paslankia" pasidarei?

70352. m - varnai2006-12-14 22:39
isgasdinsi bangini, durniau, ir nebesugris.

70356. varna (atsiprašo)2006-12-14 22:51
Oops, neturiu patirties su banginiais. Tik su ešeriais. Jie skiriasi, tiesa?

70360. xX2006-12-14 23:02
Taip, ypač nuo varnų;) Tikrai, evoliucionistai aiškina, kad pirma atsirado plaukiojantys visokiuose vandenyse, o skraidantys atsirado gerokai vėliau. Kaip bebūtų gaila. Kreacionistai yra romantiškesni.

70380. e(puldinejo moterys mane vakar )2006-12-15 08:41
tepaziuri tie kreacionistai kad ir i vienos moters gyvenima: evoliucija is fejos i ragana akis bado.

70385. ragana Kornelija -ežerui2006-12-15 09:56
nu. gavai į kaulus. žliumbk dabar, skystime. čia norma: visi tokie teisėjai skysti, jei kas. o kai pažliumbsi, prasikrapštyk akis, jei kokia nors Evoliucija jų galutinai neišbadė - gal pamatysi ir tuos, kurie varganai gyvena ir neturi jokių turtų. pažįsti kokį vieną šykštuolį, kuris ant milijono sėdi ir sau maisto pasivydi, a ne? ir pagal tą vieną nusprendei apie visus? nu šlovingas mąstymas filosofui. še veidrodį! ir susipažink kartą su savimi - turėsi rafinuoto (ne)malonumo :)) :)) :)).

70391. m - RK2006-12-15 10:44
ir vis pridedi tu skliausteliu ir taskeliu. pasiimk popieriaus, piestuka, nupiesk is pradziu buteli, o po to eglute.

70401. xX2006-12-15 11:45
Va, neryškiai matau, kaip R. Kornelija tik suka virš ežero provokatyvius viražus, lyg ir nori galingas bangas sukelti, lyg ir savo šluotikės pusė kumeliuko jėgos pademonstruot. Bet tas ežeras, kad jį kur, nusiteikęs gana filosofiškai. Raibuliuoja neadetatyviai ir replikuoja iškreivėjusiais K.Raganavičiūtės atspindžiais. Tai štai ką neryškiai matau pro krūmus nuo savo kranto. RK - salto mortale prašau!, jei priimi užsakymus.

70405. pgl ruso2006-12-15 12:22
blogi karaliai tie kur mažeja gimstamumas , žmonės išvažiuoja gyventi kitur ir didėja skurdžių

70413. apie etaloninius ežerus2006-12-15 13:48
o xX`as debilas vis tik - tie kurie aiškina: a u vas negrov bjut, arba šiuolaikiškai būtų - "kontora" iš Latvių gatvės moka (jei nuomonė, suprask, neatitinka jojo klano) už komentarą, yra VAGYS ARBA HOMO SOVIETICUS STERILUS. Pats pamatysi - niekas su juo nekalbės rimtai čia. Nebent ragana savo malonumui

70414. ir apie xX`us2006-12-15 13:50
jaučiu xX`as yra vagis (bagotas kaip ežeras), tik pats to dar nesupranta

70415. nemo>13 ir 142006-12-15 14:01
Niekas rimtai neziuri i anonimus ir bevardzius. Isskyrus Sri Lankos Ryta, kuris kartais nuo karto, "saltiniu teigimu", pranesa tai viena, tai kita nesamone.

70426. vasi2006-12-15 16:24
kaži ko ne visi turinio sąmonės punktai prasiplėtę?

70427. rasa2006-12-15 16:28
prenumeruoti geda ivaskeviciu ir a.a beresneviciu-pigiau negu pirkti

70435. ragana Kornelija - xXui2006-12-15 17:09
pasakyčiau tau "apsivožk su savo užsakymais", jei tas geras žodis "apsivožk" nebūtų kvailos miestės. kitas tinkamas ant darbo stalo šiuo metu nesimėto, tai tave ignoruoju. nepažįstu jokių Raganavičiūčių, todėl medituoju dieviškai naują neanonimo 70405 mintį. ir juokiuosi iš nemo :)) :)) :))

70456. S. -- rK2006-12-15 18:51
Ne tokia ji ir kvaila (ypač parinkdama taiklius palyginimus);
tik ne kiekvienam(-ai) tai lemta suprasti :-)

70457. ragana Kornelija - S.2006-12-15 18:59
tikrai - ne viską kiekvienam (-ai), dėl to ir užjaučiu tave. stenkis, neprarask vilties, tikrai paaugsi gal bent iki miestės.

70489. S. -- rK2006-12-15 22:25
Kiekvienas augam savom kryptim; prilygti miestei vilčių nepuoselėju - tai ir užuojauta nereikalinga :-)

70576. vasi2006-12-16 20:15
o man latviškų bulvių skonis patiko. nebuvau skaičius. ir "įkalinta moteris, lopanti atminties skiautę" patiko. buvau lopius.

70783. nemo- iš rūkų2006-12-18 07:16
kad tu nesamonių pilni laikraščiai ir gyvenime matai kaip žmonės nori važiuoti iš čia. ir euro neiveda pgl ta rodykli.važiuoja žmonės važiuoja laimės ieškot i riodeženeira

70785. visiems čia rašantiems (IP 84.15.68.149)2006-12-18 08:45
Kas per debilai užgulę Šatėnų el. paštą? Mėlynas fonas traukia visokius degeneratus. Jei esat iš pačių Šatėnų, tai laikraščiui - amen. Tie patys ir tie patys mintimis nusidėvėję banalžmogiai.

70787. RASAI (IP 84.15.68.149)2006-12-18 08:49
Taip, panele, užsiprenumeruoti Gedą ir Ivaškevičių turbūt pigiau. O gal ir iš viso jums nekainuotų. Paskambinkit, patys ateis į namus kaip šventė. Abu laisvi, nevedę. Ar užtektų kartą per savaitę tuo pačiu metu?

70788. rasa2006-12-18 08:58
deja as istekejus todel diedu i namus neisileidziu -tik ju paistalus

70790. ivs > 707852006-12-18 09:05
O pats iš kur būsi? Gal iš pačios Šambalos? Ir kas tave čia taip traukia, kad varai kas antrą komentarą?

70791. RASAI (IP 84.15.68.149)2006-12-18 09:20
Na, Ivaškevičius ne toks jau ir diedas, galima sakyti, nekaltas vaikinas. Įsileisti paistalus - daugiau negu įsileisti pačius korpusus. Ištekėjus - tai dar nemirus.

70792. 70790 (IP 84.15.68.149)2006-12-18 09:27
IVS`e, užeinu retkarčiais, nes skaitinėju Šatėnus. Bet jūsų pašnekesiai tokie neįdomūs, kad traukia sužinoti, ką dar neįdomesnio vienas kitam sugrosite. Kažkokie išvėsę plepaliukai. Jokio kritinio aštrumo, pliaukštelėjimų botagėliais-liežuvėliais, aistringų prisipažinimų...

70793. ivs > tam iš Šambalos2006-12-18 09:27
70791 - labai nebanali mints, sakyčiau. Tikrai.

70794. ivs > šambalui2006-12-18 09:35
:), aistringų prisipažinimų... ach... pala, ką čia norėjau pasakyti? A, nu nesakyk, ragana Kornelija pakursto ugnelę, banginis malkų prineša. Dar Cerberis yra... paskui dar toks IP 84.15.68.149 žarijas svetimom rankom žarstė... dar yra zeta, kuri vaikšto su žibalo kaniuke ir tik dairosi, kieno čia užuolaidas padegti...

70795. IVS`e (IP 84.15.68.149)2006-12-18 09:36
Nepainiok. Aš ne tas, kuo mane laikai. Aš rašau tik Rasai. Man patiko, kad ji nori užsiprenumeruoti gedą ir ivaškevičių - dėl pigumo. Galėtų pridėt ir marių buroką - dėl nuotaikos.

70796. ivs > šambalui2006-12-18 09:41
O maniau, kad ir man :(

70797. Pocevičiui (IP 84.15.68.149)2006-12-18 09:42
Ir ko, brolau, taip įsikandai į tuos rusus? Gal nori užaugint vertėjo ūsus? Ar baigės vaikiškos poliucijos kastrato? Dabar norėtum vaiko iš matrioškų rato?/Bevaisė sėkla nuteka nelyg lietus, iš vamzdžio aliuminio gatvele lyg pro papus.

70798. IP 84.15.68.1492006-12-18 09:45
NORĖTUM. Bet pirmiau kuo nors sudomink.

70799. Skaitytoja (IP 84.15.68.149)2006-12-18 09:47
Aš irgi norėčiau ko nors pigesnio užsiprenumeruoti. Pavyzdžiui, kazlauskaitę.

70800. xX2006-12-18 09:56
Kažin kažin. Jei išstatyt Kazlauskaitę aukcione, kaži ar įpirktum. Spėju, kad ir SGedą apneštų, nors šiame nr SG eilės man visai patiko.

70801. ivs 2006-12-18 10:03
O štai ir aistringasis striptizų šokėjas ir teroristas, o nuplėšus tas kaukes - paprasčiausias fizikos pirmūnas.

70802. ivs 2006-12-18 10:04
Šieno kupetoj, pamiršau pridurti. Viską užmiršęs.

70803. yY2006-12-18 10:19
Ohoho, apneštų SGedą! Tu čia gerai pavarei. Nebent savo jaunyste.

70804. rasa2006-12-18 11:15
man patiko grasinantis "be to"itariu kad prenumeruosiu tuos jaunuolius nereiks prie kompo trintis galesiu lovoj su jais bendrauti

70805. xX2006-12-18 11:36
yY, man atrodo, kad jaunyste SGedos niekas nebeaplenks. Bet rašintojų aukcionuose jaunystė nevertinama. Ten už vėtytus ir mėtytus gerai duoda.

70943. xX-ui (IP 84.15.68.149)2006-12-19 19:12
DUODA KĄ? KAIP? KODĖL? KAM? KAS? Pabandykit užsipranumeruoti. Nereiks vargti aukcionuose.

70944. Rasai (IP 84.15.68.149)2006-12-19 19:14
Mergaite, pasvajok. "Galėsiu lovoj su jais bendrauti..." Ne kiekvienai valkatai - poetas.

70946. 70944 (IP 84.15.68.149)2006-12-19 19:17
O tiksliau, ne kiekviena prostitutė gali turėti poetą...

70947. rasa2006-12-19 19:40
geri poetai buna tikri valkatos bet jei jums nepatinka kad as su jais bendrausiu lovoj -aisku prie kavos puodelio -tai reiks tiems varganiems menininkams lekt pro kamina ar maskatuotis kaimo isvietelej-gal kas ten jais susidomes?

70967. IP 84.15.68.1492006-12-19 21:23
tavo žemas lygis. Geriau maskuotumeisi pati kaimo išvietėje, nes čia jau pakvipo šlykščiu tavo kvapu. Rekomenduojame tau poetą valkatą ******* - jis mėgsta bendrauti lovoj. Už pinigus. Su tokiom, kaip tu *******.

El. Redakcijai IP 84.15.68.149 vartotojas žinomas.

70974. rasa2006-12-19 22:20
nuleisk gara pikciurna o gal padlaizy-e as ateinu ir iseinu kada noriu

70978. ragana Kornelija2006-12-19 23:26
taip ir maniau, čia vėl tas ligonis. pasivadina visokiais vardais, pats su savimi diskutuoja, o didžiausias pomėgis - ką nors apdergti, nesvarbu ką ir už ką. Rasa, gali paduoti jį į teismą, nes jis tave viešai pavadino prostitute, o el.redakcija jo pavardę ir adresą žino.

70983. rasa2006-12-20 08:07
šuo loja o karavanas eina... Nejaugi prieš Kaledas- ar po jų- tureciau tąsytis po teismus su kažkokiu ligoniu o be to ir pati iš lietryčio nevalytom kojom parsigrūdau-labai užsiutino lietuvaičių katalikų choras kad reikėtų kart viešai žudikus kad tai-vienintelė išeitis

70984. ragana Kornelija - rasai2006-12-20 09:18
lietuvaičiai katalikai pasiilgo reginių :)) :)) :))

71067. amigo2006-12-20 16:13
tokie kadrai kaip IP 841568149 man panašūs į bomžus trolike - įlipa, viską prasmirdina myžalais,pasikeikia ir dar važiuoja be bilieto. Norisi kartais vieną kitą gerai atspardyti. O čia ką su jais daryti - nežinau...

71300. cocacola2006-12-23 01:07
oh my God, nieko čia neskaitau - nėr kada, bet perskaičius homosovietico amigo komentarą - pasijutau sovietijoj. Jei neturi komunistinio bilietėlio kur gauni ir pirtį, volgą, paklusnius rabočij - tada esi apsimyžęs bomžas. nuvėjau į sodą išsitraukiau seną sovietinę vilmą (toks juostinis magnetofonas) - žodis, žodis kaip tadu prie židinio mano tėvų draugų įrašytų apie esamą kultūrinę padėtį - tik tada sakydavo neatspardyti tie komuniagos, bet rastrieliat. bet pabaiga toč toč - O čia ką su jais daryti - nežinau....
... ir kur ališauskas/laindbergius žiūri?

71315. ei, coca2006-12-23 12:47
Jie tebeieško ideologinių priešų, neįtinkančių jiems. Megztosios beretės išėjo iš mados, dalis jų ir pasimirė.

Rodoma versija 179 iš 203 
13:26:37 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba