ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-05-22 nr. 701

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

EDGAR ALLAN POE. Varnas (53) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Tavo raišas idealas (4) • JONAS SERAPINAS. Ne (11) • ROMUALDAS OZOLAS. Supratimai: kasdienės mintys (26) (6) • AUDRONĖ ŽUKAUSKAITĖ. Antigonės ieškinys (29) • MARIUS IVAŠKEVIČIUS. Mano Skandinavija (57) • MATAS DŪDA. Apie rimtų rimčiausią vyrų demaskavimą (7) • ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Meno medžiaga: nuo dožų iki automobilininkų (6) • DAIVA TAMOŠAITYTĖ. Ką norėjo pasakyti Melas Gibsonas? (36) • RŪTA BIRŠTONAITĖ. Beoriame laike (1) • JŪRATĖ BARANOVA. Gyventi eseistiškai (15) • Arnis Rytupis kalbina JAV teisėją RICHARDĄ POSNERĮ. Mes esam beždžionės (4) • MICHAEL IGNATIEFF. Pavojingo gyvenimo metai (8) • MARKAS ZINGERIS. Abu Ghraibo dėmė (55) • -vp-. Aure gauranosiai (13) • ANDRIUS ŠIUŠA. Šiupinys (6) • laiškai (46) •

Varnas

EDGAR ALLAN POE

[skaityti komentarus]

iliustracija
Gailestis. 1895
Aubrey Beardsley

Kartą naktį, metą nykų, kai pavargęs nuo dalykų
Užmigau padėjęs galvą aš ant knygos atverstos.
Pabudau staiga nuo garso, tarsi kas už lango naršo,
Tarsi beldžia pilnas narso dusliai, dusliai į namus.
"Svečias, – ištariau, – jis beldžia, prašo leisti į namus,
Svečias – nieko, būk ramus".

Ak, atsimenu aš viena, slinko gūdžios gruodžio dienos,
Ir blyksėdamos žarijos šešėliavo į kertes,
Niūrios tolumos žadėjo, dar vilties į knygą dėjau,
Jog pamiršiu, kad liūdėjau dėl Lenoros netekties,
Dėl palaimintos Lenoros, rojuj jai toks vardas tiks, –
Čia išgirst – jokios vilties.

Šilkas, šlamantis, nustėręs purpurinėje portjeroj, –
Baimė man sukaustė kojas, perliejo baisiu jausmu,
Tai kad širdžiai palengvėtų, kėliaus tardama iš lėto:
"Čia tėra vėlyvas svečias, mina slenkstį mūs namų,
Kažin koks vėlyvas svečias mina slenkstį šių namų,
Svečias – nieko, būk ramus".

Taip save nuteikęs saugiai, svečią sutikau kaip draugą.
"Seras esate ar ledi? – sveikinau jį su džiaugsmu. –
Snustelėjau tiek liūdėjęs, o beldimas vos girdėjos, –
Jūs gi beldėtės per vėją į duris šitų namų,
Kad ausis vos vos pagavo", – praveriu duris, ramu,
Vien tamsa – iš tolumų.

Gaubiamas tamsos naktinės, aš stovėjau nusiminęs,
Slėgė sielvartas, dar niekas neregėjo šių sapnų;
Laukiau ir norėjau žengti, bet tamsa nerodė ženklo,
Žodis tarsi iš po žemių atplasnojo: "Lenora?"
Aš kuždėjau jį, ir aidas man kartojo: "Lenora!"
Taip kaip priekaištas tikra.

Svilinamas šitaip skaudžiai, aš duris užvėriau glaudžiai,
Ir beldimas nuaidėjo, bet dabar garsesnis jau.
"Tai anie garsai naktiniai, – aš tariau, – ten už langinių,
Vėjas ten kažko kankinas, baladodamas langan,
Tas pats vėjas, gailiai ūkęs, šįsyk trinkteli langan, –
Vėjas – betgi nebijau.

Langą pradariau truputį ir – senovinis, pajuodęs
Varnas, skleisdamas triukšmingai juodą gedulą naman,
Be jokių nusilenkimų išdidžiai artėti ima;
Lordų išvaizdą iškilią stengias demonstruoti man,
Virš staktos, ten, kur Paladės biustas merkia akį man,
Leidžias lyg savan lizdan.

Negrabus to paukščio riksmas šaltumu nupurtė visą,
Nors atsakymas beprasmis, viauksi anei šį, nei tą,
Betgi turite sutikti, kad galėjo taip įvykti,
Įmanu juk taip įlįsti kambarin, – naktis juoda,
Plast paplast tiesiog ant biusto, – kambarys, naktis juoda,
Ir sukliko: "Niekada!"


Aš, iš liūdesio išbudęs, pabandžiau nusišypsoti
Iš tos tariamos didybės, juoda stulbino narsa, –
Jam sakau: "Esi šaunuolis, toks pašiauštas tavo kuodas,
Paukšti tu, baugus ir juodas, kur Plutono miglos šiaušias,
Kaip ten vadiniesi, paukšti, kur Plutono miglos šiaušias?"
Kranktelėjo: "Niekada!"

Jis šiugždėjo ant Paladės, tarsi tuo, ką vos pasakė,
Sielos liūdesį išliejo, kur dangaus ertmė šalta.
Susičiaupęs jis tylėjo, anei plunksna nevirpėjo,
Atsidusęs sušnabždėjau: "Kaip draugeliai kažkada,
Jau rytoj mane apleis jis, kaip ir viltys kažkada".
Kranktelėjo: "Niekada!"


Vos taip tobulai prabilo, sudrebėjau aš pritilęs,
Taręs sau: "Nėr abejonės, jau seniai, kadų kada
Perėmė iš šeimininko šitą žodį, jam patiko,
Kai kažkas baisaus įvyko, tarsi nuosprendžio tada,
Varpo, liūdno, neviltingo, savo nuosprendžio tada
Klausės žody "Niekada!"

Su šypsniu, kurio jau būta, aš iš liūdesio nubudęs,
Stumtelėjau krėslą Varnui, žvelgdamas su atida,
Iš to žydro, aksominio jis, nutaisęs rūsčią miną,
Ką gi man pareiškė žinius, išmintingas visada, –
Pranašauti ėmė niūriai, išminties gyva bėda,
Krankė kimiai: "Niekada!"


Aš buvau trumpam užmigęs, o galvoj kirbėjo mintys,
Jausdamas – nuo Varno žvilgsnio veriasi širdy žaizda,
Šviesoje blyškaus sietyno sunkią galvą nunarinęs,
Troškau aš tiktai ramybės priegalvio ornamente,
Ak, jinai jau nepriglus čia, priegalvio ornamente,
Nepriglus jau niekada!

O paskui jau lyg nematant ėmė suktis dūmų ratas,
Serafimai nusileido smilkalų kvapiam žiede.
Aš šaukiau: "O varge, Dievas jau kančios maniškės imas,
Siunčia vaistą – užmiršimą, juk Lenoros nebėra!
Gerk tą vaistą kaip likimą ir sakyk, kad jos nėra!"
Varnas krankė: "Niekada!"

Riktelėjau: "Varne senas! Gal pikta dvasia vaidenas?
Gal tave šėtonas siuntė, požemio urvų audra
Atbloškė tave kaip baubą, aš girdžiu pirmykštį siaubą,
Tark, galbūt iš aukšto skliauto, kalne gal, Gileade,
Rasiu nuo kančių balzamo, kalne gal, Gileade?"
Varnas krankė: "Niekada!"

Tad klykiau: "O varne senas! Gal pikta dvasia vaidenas,
Jei virš mūsų vienas Dievas savo dangiškam skliaute,
Tark: ar vargšė siela mano, ta, kur liūdesiu gyveno,
Ras ją soduose Edeno, meilės angelą kada –
Ją, palaimintą Lenorą, rojuj laikomą šventa?"
Kranktelėjo: "Niekada!"

"Tai jau ženklas, kad atstotum, paukšti, demone, šėtone! –
Surikau ūmai pašokęs: – Tenutrenks nakties audra,
Kad neliktum čia, užtenka, jokios plunksnos, melo ženklo,
Ką nešei iš gylio aklo! Tenukris skraistė juoda,
Snapą iš širdies ištrauki! Skrisk ten, kur ertmė šalta!"
Varnas kriokė: "Niekada!"

Ir virš durų tupi, dunkso Varnas, taisosi sau plunksnas,
Ir blyškaus Paladės biusto neapleis būtybė ta;
Žvelgia lyg apmiręs skrydy, tarsi demonas į migį
Po sietynu, aukso brydėj jo atošvaista juoda.
Siela jau iš to šešėlio nepakilsiu niekada.
Niekados nebepakilsiu – nie-ka-da!
1845

Vertė Sigitas Geda
2003–2004 metų žiema

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


16985. Rūta2004-05-24 09:06
kaip grakštu.

16986. Gvntj2004-05-24 09:34
Čia specialiai varnai...

16992. slogutis2004-05-24 11:01
Patyliukais
Karvelio kojelėm
Attapsi galas.

17001. absurdas2004-05-24 11:37
gerai užgerdavo Poe[tas].

17031. punk :-) 2004-05-24 16:49
o man K.Navako vertimas labiau patiko... geriau butu gerb. S.Geda ishvertes ka nors ish dar nepaliestu E.A.Poe lobynu. idomu, ar galima to tiketis ateityje.?

17034. Apie paukstininku hobi2004-05-24 17:06
Matyt didelis zmogus tas S Geda, jeigu visi apie ji turi nuomone. Net is karveliu fermu.

17035. 17031-tam, (-tai)2004-05-24 17:18
Vargu bau. Geda noriai verčia tuos, kurie jau išversti, nes apsistato svetimais vertimais (ypač rusų) ir pateikia savo interpretaciją. Jau ne kartą buvo priremtas prie sienos, tai pasiaiškino, kad kalbą geriausiai moka žodynai:)(t.y., jokiu būdu ne jis, išliaupsintas (ne visada turint tam pamatą, nors niekas nepaneigs - įdomus kūrėjas) poezijos metras. Jo išsidirbinėjimai, nulemti ligos dabar net performansais vadinami. Ką čia bepridursi...

17038. to 170312004-05-24 17:49
eik zinai kur su savo komunistiniu tendecingumu, kokiam elitiniui fruktui Tavo komentaras labaiu tinka nei Gedai (pvz. jonushistui) - jis (Geda) bent arciau tautos, arciau realybes. Tai laiko klausimas - kaip ir su petro cvirkos kritika (As apie Tave gerbiamasis

17044. vot dar karta2004-05-24 18:06
As norejau ergatyva panaudoti - petro cvirkos kritika , jis panasiai kritikavo laisvuosius. jie kas nors panores galiu persiusti, mano drauge Kalifornijos dirba baltistikos archyvo komipliacijoj ir duos kokius linkus pasiskaityti tokias komunistinias (gal romantiskas) refleksijas i gyvenima

17048. hii2004-05-24 18:21
"Gaubiamas tamsos naktinės, aš stovėjau nusiminęs" "Svilinamas šitaip skaudžiai, aš duris užvėriau glaudžiai",ir pan.- patys matote, ponai, tai prastas vertimas, lyg būtų prikaišiota citatų iš mergelių "atminimų" sąsiuvinio. Senelis Geda pamažu toliau marazta.

17061. Ivanas Rūstusis2004-05-24 23:19
Naivokas tas vertimas, panašus į A. Churgino kai kuriuos "perliukus" is Goethes "Fausto" - deminutyvai, liaudies dainų nuotrupos. Kalba ir vaizdiniai gi keičiasi, kam trypčioti vietoje su senoviniu kalbos bagažu.

17071. : ) tumtum saulius2004-05-25 02:03
Ne ne, vertimas puikus. Jums tik knieti peikti, menkinti - cia tokia mada? O vertimas toks, kad rodos, zodziai, tokie apciuopiami, tarsi medum apteke... :)... O naivums - ne prastumas. Kartais tik naivumu (gyvai) gali prisiliesti prie dalyku.

17080. kaimiete2004-05-25 10:38
Mano svečias atėjo gruodžio vakarą virtuvėje bešluojant grindis.

Jis vėl atėjo ir yra kažkur arti.
Nors nematau, tačiau žinau, girdžiu, jaučiu,
Todėl darau vartus, atmerkiu aš akis:
-Užeik, prašau, ir būk šiuose namuos svečiu.

-Jisai šalia, - širdelė tyliai tuksi vis.
Ką reiškia tas šalia? Aš nematau. Kur tu?
O gal prie durų laukia paslaptingasis svetys?
Atidarau. Bet čia – tamsa, drėgmė, lietus…

O viduje taip šilta. Židinio ugnis
Plevena vaiskiai, tyliai traška savo kalbą…
Aš juk kviečiau tave…Bet tu… Prašau, išdrįsk
Parodyt savo veidą, pasakyti vardą.

Niūri tamsa pro langą žiūri į mane.
Neįprastai šis vakaras man susiklostė.
Jaučiu, kad pabendravome. Keistai, ar ne?
O gal pati pas jį-nežinomą buvau svečiuose…

17082. Gvntj :-) 2004-05-25 10:46
Patiko:) "Ką reiškia tas šalia?" :) "Neįprastai šis vakaras man susiklostė. Jaučiu, kad pabendravome".:))) chi, pokštininkė.

17091. Vin2004-05-25 11:57
Ką čia paistot, žmonės, nuostabus vertimas, puikus, ir vertinti gali tik tas, kas skaitęs originalą, ir išvis - kas čia per chroniška alergija gerb. Vertėjui, užkrečiama ta liga, ar ką? Tramdykit neigiamas emocijas, jos sendina!!!

17099. to: Vin2004-05-25 13:50
Ką tu čia pats paistai, Vini (puche?); matyt, pats neskaitei originalo jei šitą čestūška laikai "nuostabiu vertimu"?

17100. dar vienas2004-05-25 14:02
Palyginkite, mielieji, kad ir bet kurią pirmą pasitaikiusią originalo eilutę, pvz. "And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor." ir mūsų seno pirdylos (kaži kodėl jam prisireikė dar kartą gadinti ir šiaip jau nepergeriausią ankstesnį vertimą?) versiją:"Ir blyksėdamos žarijos šešėliavo į kertes".Aha, beveik kaip iš hario poterio...

17102. Gvntj2004-05-25 14:53
"Ir kiekviena mažytė žarijėlė, prieš mirdama, šešėlį metė ant grindų". O kaip išeina cementinių vaikų kalba.

17103. Maksimalistai ir ju kancia2004-05-25 15:02
Kodel vertimas turetu buti tik geras? Tuomet reiketu reikalauti, kad ir skaitytojai butu tik "geri". O jie tokiais nera. Jie tokie, kokie yra. Kaip ir vertimas.

17106. Arle2004-05-25 15:25
Karksėti visi gudrūs. Tai paimkit ir išverskit geriau, jei sugebat. Kaip sakoma, moko tas, kuris pats nesugeba padaryti, o tas, kuris sugeba, tai ir darbą padaro, daug burnos neaušindamas.

17108. Kiek dar reikia aiškinti?2004-05-25 16:03
Tai kiba jūs visai glūpi, ka nesuprantat, jogei tas Gėda žiauriausiu būdu išdarkė Poe; ir pikčiausia, jog be jokio būtino reikalo. Pvz. kas tam seniui liepė išmesti Poe sąmoningai naudojamą prasminį -ritminį "nothing more" motyvą, kuris originale cikliškai kartojasi, ir ne šiaip sau. O Geda kreizėja kaip vaikas kišdams naujadarus: "nieko, būk ramus","Čia išgirst – jokios vilties", "Svečias – nieko, būk ramus", "Vien tamsa iš tolumų(?)","Taip kaip priekaištas tikra", "Vėjas – betgi nebijau" (pastarieji, tiesiog apgailėtinai komiški) ir tt. O leiskite paklausti, kaą turėtų reikšti pvz.""Seras esate ar ledi? – sveikinau jį su džiaugsmu": iš kur čia džiaugsmas atsorado? Gedai problemos su elementaria logika ne tik su anglų kalba ar eilėraščio struktūros suvokimu... ir tokių nesąmonių pilna. Taigi, kam prireikė gadinti eilėraštį? Ar neužteko suprasti, jog "Gaubiamas tamsos naktinės, aš stovėjau nusiminęs" neturi nieko bendro su Poe: Deep into the darkness peering, long I stood there, wondering, fearing...Taip, Gedos vertimas savotiškai vieningas, bet tai žemesniojo ir skurdžiojo "vidinė dermė"

17120. poeistas2004-05-25 17:46
Deja, t.y. laime, Navako zymiai geresnis.

17122. Vaiku poezija2004-05-25 17:52
Gedos vertimas gali buti blogas. Jei kas taip mano, tai nesunkiai pasakyti, o netvirtinti kad vaiku poezija geresne.

17134. nnnnnnn2004-05-25 23:29
Taip, Geda niekada nebus didis.

17137. Širvys ne prie ko, tik šiaip2004-05-26 08:52
Va, kokią nesąmonę staiga sugalvojau: "Aš - varnas, lietuviškas varnas/Su plieno dalgiu ant peties" :))))

17138. kaimiete2004-05-26 08:53
Kultūra ims šokti ir dainuoti, kai vieno kūrinio vertimų skaičius viršys šimtą, o entuziastingi skaitytojai džiaugsmingai sveikins kiekvieną naują pasirodžiusį vertimą ir šauks:"Dar! Daugiau! Pirmyn!"

17158. Pikta gele2004-05-26 18:54
Is tikruju, ziauriai prasta Varno versija: degraduota ligi vaiku poezijos lygio! Su kuomi ir sveikinu garsuji anglista Geda!

17159. Vam Dam2004-05-26 18:55
As varna/lietuviska varna/ su plieno geda ant peties

17162. De Gradas2004-05-26 19:02
Ypaciai gera Lenora su kirciu ant paskutinio liemens

17166. Komentatoriam2004-05-26 21:09
Labai keistas tas jūsų palyginimas su vaikų poezija... Kas nors pasakykit nors vieną skirtumą tarp jos ir suaugusių poezijos. Versti eiles - didis darbas! Pagarba Sigitui.

17167. Psichologas2004-05-26 23:15
vertimas patiko. toks "tongue-in-cheek". eilerastis perdaug zinomas, kad reiktu prakaituoti ir prisilaikyti prie kiekvienos eilutes ir ivaizdzio. vertime nera jokio prakaito, nesijaucia pastangu. siek tiek karikaturiskas, taciau vis delto islaikomas aukstas poetinis tonas. del tokiu eilucio kaip "Troškau aš tiktai ramybės priegalvio ornamente" - sirdis dziaugiasi. Galu gale - esme pas Poe mano manymu yra ritminis ir emocinis transas. o cia prisideda zaismingas dirbtinas nuosirdumas (krioke, klykiau). taigi, viskas narmaliai!

17173. as taiss2004-05-27 06:41
El. red.: Įrašas perkeltas į nepageidaujamų asmenų duomenų bazę.

17174. Rūta2004-05-27 07:54
ačiū psichologe, gerai parašei, o tai, žiūriu, mada darosi pliekti S. Geda.geras tonas, taip sakant.reikia nereikia, kaltas nekaltas.kas bebūt:((Per ta pagiežą nemato nei šio poetinio kūrinio grožio, žaismės.

17192. noriu žinoti2004-05-27 17:56
ar kalbantieji ta kalba, iš kurios E.A.Poe vertė S.G., nesirubežiuoja su mumis?

17237. -->2004-05-28 19:09
S Geda kritikuoja ne poetai.

17248. kranklys2004-05-28 23:52
Pritariu 17108, o 17237 pasakyciau, kad poetai turi svarbesniu ir vertesniu reikalu, nei kritikuoti si vertima, be to, bet kuris kitas poetas, taip neatsakingai isvertes eilerasti, tikrai neusulauktu jo isspausdinimo.

17249. kranklys2004-05-28 23:58
Gerb. p. Rutai patarciau kurinio grozio verciau paieskoti originale ar bent 5 ikisioliuose puikiuose vertimuose, o del zaismes... tai tikrai paskutinis zodis, kuriuo apibudinciau sio eilerascio kolorita.

17250. to p. Kranklys2004-05-29 00:04
Zinau, savo gedai, tik tris (Navakas, Kavaliauskas, dabar Geda -- beje, regis ne vienas is ju nemoka anglu:). Kas isverte ketvirta ir penkta? Pagarbiai:)

17254. gedas2004-05-29 00:27
Geda daba yr vyriausias literatorius-skirsto premijas. Uzhtataigi y shatenus dar finansuoja.Nes Geda redkolegijos narelis-babkes net Gedai reikalingos.Nesuvokiama kiba?

17260. Baltasis varnas2004-05-29 19:22
Pakilkite aukštyn, virš įtarimų debesų - neberegėsite pavydo, paniekos ir besirausiančių sliekų. Svaigu ten, lengva, gera, Nebesinori šliaužioti purvuos... Bet reikia, nes juodas varnas - mano brolis, Jis ten, tarp žemiškų vargų. Baltasis varnas

17266. Lietuviskas shopingas ir fuckingas2004-05-30 00:42
S Geda talento neparduoda. Jeigu kam S Gedos pinigu reikia, taip tegul taip ir sako. Jeigu kam galvos, tegul neslepia. Sitos situacijos paprastesnes.

17276. Rasa2004-05-30 19:19
Be komentarų……… The Raven

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore -
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door -
"Tis some visiter", I muttered, "tapping at my chamber door -
Only this and nothing more."

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December;
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.
Eagerly I wished the morrow; - vainly I had sought to borrow
From my books surcease of sorrow - sorrow for the lost Lenore -
For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore -
Nameless _here_ for evermore.

ВОРОН
Перевод М. Зенкевича, 1946

Как-то в полночь, в час угрюмый, утомившись от раздумий,
Задремал я над страницей фолианта одного,
И очнулся вдруг от звука, будто кто-то вдруг застукал,
Будто глухо так застукал в двери дома моего.
"Гость,- сказал я,- там стучится в двери дома моего.
Гость - и больше ничего".

Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный,
И от каждой вспышки красной тень скользила на ковер.
Ждал я дня из мрачной дали, тщетно ждал, чтоб книги дали
Облегченье от печали по утраченной Линор,
По святой, что там, в Эдеме ангелы зовут Линор,-
Безыменной здесь с тех пор.


17277. Busena2004-05-30 20:50
Neieskokite zydrinijos poezijos. Nesipiktinkite. Jos cia nera.

17278. Despotizmo prieblandos sklaidosi. Ore padvelke... meile.2004-05-30 20:59
Neieskokite zydrynijoje tai, ko nepamete.

17281. tu zinai, kad tai kas yra tikra visada bus tikra...2004-05-30 23:29
Karta diena, ak, isties. Prabudau uzsimiegojus, nusterau deja. Isgirdus- tolsta Svecio zingsniai pamazu. Buvo tai tik lapkritys, ir žydrynės jau nebuvo, buvo tik pilkas dangus... Gal laukimas tikro svečio, isblaskys miegus:((

17283. mufa2004-05-31 00:19
idomu kaip skambetu Gedos poezija angliskai?

17285. lietuvis2004-05-31 10:46
sg nemoka angliškai :)

17287. rūta2004-05-31 11:02
moka

17317. Korra2004-05-31 20:26
Gedos poezija angliškai skamba puikiai. Skaičiau.

17318. Cora2004-05-31 20:52
Wow! Angliškai skamba kaip E. Dickinson!

17321. Vailokas2004-05-31 23:49
Visados atsiranda tokių, kuriems daug svarbiau premijos negu tekstai - kas kur ką gavo, kas kam skyrė ir visokios kitos mizerijos. Tas, kuris skirsto daugiausiai ką gali gauti, tai tik į snukį nuo to, kuriam nepaskyrė, taigi įtariu, kad tie , kurie čia labiausiai purkštauja yra kaži ko negavę. Važiuokit į pajūrio pliažus ir ten gausit, nusiėmę savo triusikus. To jums ir linkiu pirmąją šių metų vasaros dieną.

75193. auris :-( 2007-02-19 19:00
kaip aurimas yra taremas angliskai padekit

Rodoma versija 180 iš 204 
13:26:29 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba