ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-09-17 nr. 765

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (148) • ANDRA NEIBURGA. Mano išgalvotas gyvenimasRENATA ŠERELYTĖ. Drungnųjų būtis-jv-. Mes ateinam? (13) • PABLO NERUDA. Iš knygos "Dvidešimt meilės eilių ir viena desperatiška daina"RAMŪNAS JARAS. Vėjo gūsisGENDRUTIS MORKŪNAS. Laiškas ministerijai (28) • SIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiVYTAUTAS MICHELKEVIČIUS-MICHELIUS. Arlio fotografijos festivalis. Žiūrėta. Girdėta. SkaitytaSTANISLOVAS ABROMAVIČIUS. Eilės (1) • ADAM KRZEMIŃSKI. Ką skaito EuropaGIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Nelieskite mėlyno kiškio (51) • GAILA KIRDIENĖ, DALIA URBANAVIČIENĖ. Tradicinė muzika ir anglų šokiai su kardais (2) • PAULIUS KLIŠEVIČIUS, GEDIMINAS ZAKARAUSKAS. Maskva–Pekinas. Dualistinis ratasAUKSĖ KAŠKONAITĖ. Antanas Šarkelė (1) • -vp-. MiniatiūrosLAIŠKAI (160) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


ANDRA NEIBURGA. Mano išgalvotas gyvenimas. Iš: Andra Neiburga. Stum, stum. Rīga: Valters un Rapa, 2004. Vertė Laura Laurušaitė
Rūpestingasis manimi rūpinasi. Kad aš tvarkingai pavalgyčiau, kad neperšalčiau, kad gerai išsimiegočiau, kad neišgerčiau per daug, kad nerūkyčiau tų pigių cigarečių, kad pernelyg dažnai negalvočiau apie tave. Prakaulus, šiek tiek pakumpęs, nuolat susirūpinusiu žvilgsniu, plonais plaukais – jie jam iškrito nuo rūpesčio.
Švelnusis mane apkamšo, aprengia, nurengia, prieš miegą jis paseka pasaką ar padainuoja kokią lopšinę, užkloja antrą antklodę, jei vėsu, padeda karštą šildyklę prie kojų. Jis apvalainas, bet ne per daug, ir nešioja apskritus akinius metaliniais rėmeliais. Akinių stiklai dažnokai aprasoja, turbūt nuo jo šiltos širdies, o tada jis šluosto juos didele balta nosine su monograma.

RENATA ŠERELYTĖ. Drungnųjų būtis
Diogenas, gyvenęs statinėje, kinikai, pešęsi su šunimis dėl kaulų, šventoji, pro sumūrytą savo kapo angą priimdavusi duonos pluteles, – visa tai kažką turėtų reikšti šiuolaikiniam žmogui, ypač valdininkui, kuris prie algos ir tarnybinio automobilio dar gauna premijas, priedus ir netgi pašalpas (pastarąsias, pasirodo, gauna teisėjai – o mes ir nežinojome, kad jie tokie vargšai!..). Nomenklatūrininkų eilės glotnios ir darnios, primenančios terakotinių Kinijos imperatoriaus kareivių armiją, einančią užkariauti biudžeto ir atimti kuo daugiau pašalpų iš nepatikimų visuomenės sluoksnių.

-jv-. Mes ateinam?
Tėvų susirinkime taip pat buvo pranešta, kad vargšai tėveliai turės progą susitikti su psichologu: mums visiems teks daug išgyventi... Viena mama patarė, kokius vitaminus vaikui pirkti nuo naujųjų metų. Mano galva, tų vitaminų pirmiausia reikėtų stresuojantiems aukštesniųjų klasių mokytojams, ant kurių pečių po visų reformų užgriuvo nepakeliama našta, kurie moko jaunuolį mokytis ir gyventi dėl egzaminų balų, dėl įvertinimo, dėl karjeros, tiesą sakant, dėl pinigų. Esu girdėjusi tik vienos mamytės blaivų patarimą savo vienturtei abiturientei (gerai besimokančiai) vienus metus išvis niekur nestoti, atšokti nuo bendro konvejerio, susivokti ir tuomet eiti į priekį.

PABLO NERUDA. Kūne moters…
(Iš knygos "Dvidešimt meilės eilių ir viena desperatiška daina")
Baigėsi pasmerktis, aš myliu tave.
Kūną, kur pilna musko, pieno, keliančio troškulį.
[...]


RAMŪNAS JARAS. Vėjo gūsis
Norint patekti į kitą šalį, reikia pervažiuoti muitinę. Liaudiškai sakant – "pereiti sieną", kaip tam stebukladariui iš Amerikos. Prie muitinės ima nepagrįsta baimė, tarsi iš tiesų tuoj skverbsies pro Didžiąją kinų sieną. Muitininkai žiūri skvarbiomis akimis, krausto tavo daiktus, naršo kišenes. Jie laiko tave sienoje ištisą valandą. Bet galiausiai tai baigiasi ir tu – kitame pasaulyje.
Tada galima atsipūsti ir mėgautis laisve. Įsijungti radiją. Išsitraukti termosą. Keliavas užmetė ranką už sėdynės ir ėmė raustis krepšyje. Geriausia tada nepatirti bėdų, tokių kaip nuleista padanga.

GENDRUTIS MORKŪNAS. Laiškas ministerijai
Muziejuose taip ramu, kad greitųjų modemų pienu maitinti ir viską iš gyvenimo per penkias minutes iškrapštantys žmonės ten jaučiasi nejaukiai. Vieni ima garsiai spragsėti pirštais, kiti kabinėjasi prie lankytojų, klausinėdami, kiek valandų ir kur artimiausia geležinkelio stotis. Paskui interneto barnių svetainėse jie dejuoja, kad muziejų ramybė numirėliška. Dėl tos mirusios muziejų ramybės ir nusprendžiau, kad mirusiesiems muziejus patiktų labiau už planetariumą ar zoologijos sodą.

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
Jis sako, jog naudoja citatas tam, kad savo kūrinius "patalpintų į tam tikras realijas". Ir tai esą visai ne nauja, nes, pavyzdžiui, Bacho kantatose – vienas ketvirtadalis citatų. Svetima medžiaga...
Bachas kas savaitė turėdavo sukurti po kantatą, o turėjo daug mokinių ir dar daug įsipareigojimų. Tuomet imdavo kitų kompozitorių kantatas ir, ištraukęs melodiją, darydavo savo.
Kompiuterinė muzika, jo galva, yra jau visai kitas mąstymo būdas. Niekas nerašo simfonijų ir didelės apimties kūrinių. Nebent Rytų Europoje.

VYTAUTAS MICHELKEVIČIUS-MICHELIUS. Arlio fotografijos festivalis. Žiūrėta. Girdėta. Skaityta
Kitos kategorijos ("Humaniškumo dialogas") nominantas (bet prizo nelaimėjęs) japonas Yuji Ono žaidžia fotografijos kaip medijos prigimtimi. Jis fotografuoja ir nežinomų, ir garsiųjų tapybos meistrų (Caravaggio, Rembrandto, Tiziano, Goyos ir kitų) darbus, kabančius ant garsių muziejų (pvz., Luvro) sienų. Tačiau nespalvotose fotografijose ryškiausiai matomi tik rėmai ir drobės faktūra – pats atvaizdas yra ištrintas. Šios tapybos kopijos kuriamos pasitelkiant pačią fotografijos "esmę" – šviesą, kuri krenta pro muziejaus langą. Šviesos kuriama išgryninta faktūra gaunama kompiuteriu nutrynus atvaizdo sluoksnį. Juokingai atrodo parodos lankytojai, įdėmiai apžiūrinėjantys, tarkime, Rembrandto darbų kopijas, kuriose jie mato ne siužetus, spalvų derinius bei potėpius, o tik nespalvotą šviesos ir šešėlių žaismą.

STANISLOVAS ABROMAVIČIUS. Eilės
slenku jaunos moters veidu
perbėgu jos liemeniu
pereinu šilkinę
su apvaliais kauburėliais pievą
apsivynioju kaklą
pakylu smakru
šokinėju blakstienų palmėmis
perlipu skruostus
paklystu plaukuose
ak kaip gražu
tik bijau
įkristi
į jos akių tylą


ADAM KRZEMIŃSKI. Ką skaito Europa
Iš šio skrydžio virš bestselerių lizdų Europoje 2005 m. vasarą peršasi niūroka išvada. Esame įnikę į detektyvus, žvilgčiojame į intymų moterų gyvenimą, smaginamės mirtimi ir nekomunikuojame tarpusavy per literatūrą. Geriausiai parduodamų knygų sąrašuose nebėra didžiosios europietiškos literatūros kritinės masės, tokios kaip septintajame dešimtmetyje, kai Prancūzijoje buvo Sartre’as, Italijoje – Moravia, Šveicarijoje – Frischas, Vokietijoje – Böllis, Lenkijoje – Mrożekas ir t. t.

GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Nelieskite mėlyno kiškio. (Kazys Binkis. Kiškių sukilimas. Dailininkas Gintaras Jocius. V.: Alma littera, 2005. 36 p.. Justinas Marcinkevičius. Grybų karas. Dailininkas Gintaras Jocius. V.: Alma littera, 2002. 24 p.
Paskutinis puslapis (p. 36) maketavimu iš viso prilygsta moksleiviškam laikraščiui, kur iš kompo ištrauktais paveiksliukais sumeistraujama neskoninga užsklanda. Grįžkime prie superherojaus. Hitlerinio (atsiprašau, kita asociacija nekyla) kiškio portretą vainikuoja piratiška vėliava – ne balti sukryžiuoti kaulai, bet balta zuikučio galvutė (dėmesio – žurnalo "Playboy" logotipas!) juodame fone. Dailininkas, matyt, neskaito "Playboy", tai ir nežino. Bet juk paimdamas atsitiktinį simbolį iš kompo jis siaubingai rizikavo apsišauti, o niekas jo nepatikrino, neredagavo ir nesulaikė, ar ne? Taip groteskiškai gali atrodyti vaikas, žaidžiantis išpūstu prezervatyvu – manydamas, jog tai balionas.

GAILA KIRDIENĖ, DALIA URBANAVIČIENĖ. Iš pasaulinės etnomuzikologų konferencijos Šefilde grįžus. Tradicinė muzika ir anglų šokiai su kardais
Temos "Muzika, šokis ir karas" pranešimuose tirta, kaip karas ne tik vaizduojamas, bet ir atsispindi muzikoje, taip pat ir karo metų muzikoje, dainų tekstuose, kalbėta apie muzikavimą karo pabėgėlių stovyklose. Nagrinėta Kinijos kultūrinės revoliucijos įtaka tradicinei muzikai. Pažymėta, kad ir muziką politikai gali panaudoti blogiems tikslams arba, priešingai, muzika galima pasiekti taikos ir išspręsti konfliktus.
Gana daug pranešėjų nagrinėjo muzikos sąsajas su religija: krikščionybe, budizmu, islamu ir kt. Viena sesija buvo skirta krikščioniškai religinei muzikai ir jos gaivinimui Ramiojo vandenyno salynuose. Trijuose pranešimuose buvo parodytos škotų psalmodijos sąsajos su JAV populiariąja ir juodaodžių gospelų muzika, taip pat ir škotų psalmodijos įtaka Anglijos religinei muzikai. Kelios sesijos buvo skirtos islamo kultūrai: atskiriems ritualams, muzikos žanrams ir šiuolaikiniams reiškiniams – pasirodo, Alachui patinka ir hiphopas ar net repas.

PAULIUS KLIŠEVIČIUS, GEDIMINAS ZAKARAUSKAS. Maskva–Pekinas. Dualistinis ratas (Trijų epizodų pjesė)
Kelionė traukiniu. Maršrutas Maskva–Pekinas.
Vienoje kupė sėdi trys nepažįstami veikėjai:
Mergina. Aditė. Dievo palytėta. Į visus žvelgianti su nuoširdžia vaiko šypsena.
Vaikinas. Žozefas. Aktyvus "Independent Media" žurnalistas, antiglobalistas, buvęs "gėlių vaikas".
Pusamžis vyras. Sergejus Kombatovas. Skeptikas, cinikas, kariavęs Afganistane. Šovinistas.
Traukinio palydovas. Labai epizodinis veikėjas. Miela Pekino angis. Kalba rusiškai su rytietišku akcentu.

AUKSĖ KAŠKONAITĖ. Antanas Šarkelė
Žmogus, net toks subtilus, santūrus žmogus kaip aš, tylėti negali. Po poros dienų mane vis dėlto iš areštinės paleido. Vos parsikapstęs į namus puoliau prie savo mylimos kolekcijos. Glosčiau, liečiau, akimis glamonėjau atskiras skiautes ir prisiminiau, kad būdamas dar labai jaunas ir naivus savo draugams (yra toks amžius, jaunystė, kai visi vienas kitam atrodo lyg brolis, sesuo, pusseserė, motina, krikštamotė ir t. t. – nė velnio!) sakydavau, kad Dievas yra šilkas. Įstabaus rankų darbo šilko rietimas. Jį ausdamos pražilo septynios moterų kartos. Ir reikia tik džiaugtis, jog tokie gležni padarėliai kaip moterys (kurios audžia jausmais, o galvoja pirštų galiukais) nepaskelbė Dievui karo. [...]

-vp-. Miniatiūros
[...] Leoną taip pat puolė gemų ir kamėjų išliejos – gipsinės, vaškinės, plastilininės kopijos. Visur, kur tik žengdavo, apnikdavo smulkiosios plastikos objektai. Skirtingų stilių, epochų – antikiniai, romaniniai, gotikiniai, renesansiniai, barokiniai, klasicistiniai. Leonas buvo ramaus charakterio, todėl jo neerzino įkyrūs daiktai. "Juk mus puola visokie parazitai – virusai, mikrobai, pirmuonys, uodai, varmai, akliai, gyliai ir musės. – samprotavo Leonas. – Jie sukelia daugybę užkrečiamojo pobūdžio ligų. O čia – taurūs dalykai, meno kūriniai. [...]

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


42429. i2005-09-18 14:21
pakartokit RD

42430. rasa2005-09-18 14:55
labai prašau išgalvoto gyvenimo tų dviejų eilučių pratęsimo apie moters kūną ir dar norėčiau į Pekiną

42434. skaitytojas2005-09-18 17:11
Idekit puiku Serelytes teksta.

42439. Rasa2005-09-18 18:18
Vėl įkiš kokį nors š….

42441. IVS2005-09-18 19:34
Dabartiniam žmogui, apsikarsčiusiam net keliais telefonais, be užrašų knygelės nežinančiam nei kas jis toks, nei kur jam eiti, bėgte bėgančiam per gyvenimą žinių kanalais, besigėrinčiam paveikslų ir net fotografijų kopijomis, neturinčiam laiko žmogui, tik jo CV, tokiam, kuris apie knygą sprendžia iš užrašo "bestseller" ir nešiojančiam madingus drabužius be charakterio, kurio veidrodis atspindi makijažą arba šlipsą, nes nieko daugiau ir nėra ... tokiems, aišku, užtenka ir Turinio. Juk reikalui esant, galės girtis triušiams giminiečiams: skaičiau Šatėnus. Aš irgi pavartau enciklopediją. Priskiriu save dinozaurams. Nenoriu gyventi pagal šūkį "Sutrumpintam žmogui - sutrumpinta kultūra!"

42445. miestiete - ivsai2005-09-18 20:30
jezau cia viskas tiesiog apie mane. Ypac del makijazo.

42452. IVS > miestietei (laižosi pirštus)2005-09-18 21:16
Dabar pirštai uogieniuoti, nepatogu rašyti dviem mažaisiais.

42454. Anonso2005-09-18 21:30
GK zuikius dekonstruoja - dekit ja!

42456. edva2005-09-18 21:40
Keista autorių ir tekstų samplaika... O linksmiausia perskaičius iš "Laiškas ministerijai" sakinį: "Paskui interneto barnių svetainėse jie dejuoja, kad muziejų ramybė numirėliška".

42481. Serelyte2005-09-19 03:40
Idekit puiku Serelytes teksta. Kitaip bus drungna.

42483. Rasa2005-09-19 05:30
Vajėzau, S.G. Pablą Ne-rudą išvartė! Iš arabų kalbos pasinešė į ispanų! Tikras troglodytas!

42487. IVS ir kitus kviečiu kavos(Rūta:))2005-09-19 08:27
Man kažkaip prasikiša savęs aukštinimas-ak, tie durni, o aš tai va -gerutė. Čia kaip toj maldoj-Ačiū Dieve, kad aš va tokia gera, aš ne tokia kaip tie kiti pasileidėliai, vagys, kvailiai ir t. t. Aš geresnė. Atseit dvasinga dinozaurė:)Nu gal,nesiginčysiu:)(nepyk, jei ką, aš čia draugiškai, mat ir aš šios nuodėmės neišvengiu kartais:)
Perskaičiau apie drungnuosius ir Mes ateinam. Patiko.Ypač apie drungnuosius. Sunkoka ir beprasmiška drungnai gyventi, kai nėra ugnies, nėra aistros ir polėkio,fix idėjų, brrr:( Laiško ministerijai ir Vėjo gūsio kažkaip nepagavau. Ai, čia, matyt, po bulviakasio pavargus buvau-ilgesnius straipsnelius, kur daug žodžių, sunkiau į galvą suimu-ai, čia gal senatvė, o gal tai, kad darbe skaitau skaitau skaitau-toks mat darbas:)Labai mėgstu telefono žinutes, kai į labai ribotą kiekį vienetų turi bandyti sugrūsti daug, tai ką turi svarbaus pasakyti-kad būtų turinys ir esmė ir dar...nuotaika:)O šiaip tai-geriu kavą. Vėl pirmadienis, ir vėl suksis eilinių rūpesčių ir darbų karuselė. Tad-geros nuotaikos visiem:)Galiu įpilt kavos, jei kas netyčia pamiršot nusipirkti:)

42488. dar Rūta (pasitikslinu):)2005-09-19 08:30
O kokia uogienė? Ar prie kavos tiktų?

42495. x2005-09-19 11:45
Siandien linkiu Tau paprastu stebuklu dienos: - karsto kavos puodelio, kuri Tau kazkas padarys - nelaukto telefono skambucio nuo seno draugo - zalios sviesos kelyje i darba arba i parduotuve Linkiu Tau mazu dziaugsmu eilines dienos rutinoje: - pataikyti i trumpiausia eile parduotuveje - isgirsti gera daina per radija - rasti raktus tiksliai ten, kur ieskosi Linkiu Tau ramios, linksmos ir laimingos dienos :) Sakoma, kad ypatingus zmones galima rasti per minute, per valanda - juos ivertinti, per diena - juos pamilti, taciau per visa gyvenima ju negali pamirsti.

42496. nemo2005-09-19 11:46
Kavos butu gerai...va, su Angelo Debarre ir Django Reinhardt gitaromis tiktu...

42499. v2005-09-19 12:24
su ypatingaisiais kaip su katastrofomis - laikas būna staigus, paskui kankinančiai išsitęsia, galiausiai - dingsta. Iš viso numerio tas "baigėsi pasmerktis. aš myliu tave" labiausiai į mano meditatyvėjančio gyvenimo temą.

42504. miestiete - ivsai2005-09-19 12:42
man irgi atrodo, kad jie durni, o as gerute. Taip man atrodo todel, kad taip yra is tikruju.

42507. zeta>x2005-09-19 13:30
Kia ka nors cituoji, pageidautina nurodyt autoriu, net jeigu tai ir liaudis. Pykite nepykite, bet kai kas uzsiciklina linkedamas "ramios, geros, linksmos ir laimingos", tai uzeina noras ta cukru isspjaut. Potekste aiski, nes nepaslepta anei kiek - dziaukimes paprastais mazais dalykais. Kas cia - naivumas? Stebuklu kategorija yra kita. Kaip ir intelekto kategorija yra kita. Kaip turi but apleistas ir vienisas zmogus, kad stebuklu laikytu kito padaryta kavos puodeli? Visi jusu sumineti dalykai yra malonus, bet ne isskirtiniai, neverti kontempliavimo. Per anksta erdve ir jausmams, ir protui. Trypciojimas vienoj vietoj, kai daugiau ner uz ko uzsikabint. Kai ner angelo, kuris trimituotu i ausi arba pavoju, arba paselusi dziaugsma. Pasitenkinkim tuo, kas yra. Paprasta, lygi filosofija. Ne filosofija. Stumdyto zmogaus psichologija - lyg ir noriu but geras ir pozityvus, bet lyg ir sakau, kad iki siol gyvenau prastokai ir graibausi uz mazu dalyku idant neuzpringciau. Kaip dieva myliu, stebuklai priklauso kitai kategorijai. Nepridet prie kavos puodelio ar dainos per radija.

42511. Rūta to zeta:)2005-09-19 13:55
oi, labai daug tiesos pasakei, zeta:) tik nebūtinai tai stebuklai nustumdyto žmogaus, nors... 90 proc., kad taip, bet nebūtinai.. dar 10 proc. aš priskiriu tiem žmonėm, kurie jau priskontempliavo ir dievišką stebuklą mato visur. Vėlgi - kontempliacijai ir čia vietos daug, tik ar ji yra laimė? gal tiesiog išjausti ir tiek, džiaugtis ir tiek. Gyventi. Teigiu paprastą buvimą ir gilumą į tą išjautimą. O čia erdvės - per akis:) tiesiog tai net svaigina, kiek daug gali atrasti... O su linkėjimais taip - svarbu, kaip jie tariami, rašomi - ar iš širdies, ar ne. Tas, kas juos skiria, ir yra gal laimingasis. Sutinku, kad būna didesnių iššūkių, stebuklų, tik... deja, mes jiem per maži. Įsitikinau - dažnai žmogus pasimeta su tuo stebuklu, nežino kur jį dėti, kokiam pačiam būti, ką keisti savo gyvenime. Sutik - dažniausiai mes tik murkdomės ir tik vienam kitam pavyksta išlaikyti tą stebuklą kiek ilgiau, pakeisti save, pasaulį jo dėka. Tai stiprūs, išskirtiniai žmonės.

42516. bridaugilos2005-09-19 14:50
Ikisiu ir as savo trigrasi virtualios kavos tema. Anoze likeriu, vynu, pyragu ir kitu malonumu. Mane visada ne kaip nuteikia pasisiulymai ipilti ko nors internete. Suprantu, kad taip zmones sau susikuria kita tikrove, salia realios, nuo kurios malonu pabegti. Bet.. Man visa tai sukelia kazkoki roziniu puku ispudi. Po to jie ima kilnotis is puslapio i puslapi, pasklinda po kruva kitu komentaru ir visi satenai apsivelia kazkokiu bereiksmiu saldumu. Atsiprasau, jei kazkam ta virtuali kavute kavyte labai svarbi.

42517. beje2005-09-19 14:50
Pagrindinius straipsnius galėtumėte įdėti visus, kad būtų galima atsidaryti ir perskaityti.

42518. bri>beje2005-09-19 14:54
O kurie tie "pagrindiniai"?

42519. zeta>Rutai2005-09-19 14:58
Kai nusikalus pardaveja vienuolikta valanda vakaro iskankintu veidu man linki "geros dienos", tai man primena prie budos priristo suns mandaguma. Nesakau, kad ji turetu siuntinet klientus kur toliau, bet geriau nieko nesakytu ir islaikytu profesinius santykius, uzuot netiesiogiai landziojus man i dusia su savo geros dienos linkejimais (falsyvais, nes jai nusispjaut). Kai Satenuose sita atgarsi pagaunu, tai aisku skamba visai kitaip, bet x tekstukas pasitaike simtakart skaitytas ir girdetas, matytas SMS zinutese, nuciupinetas egzaltuotu merginu ir lyrisku vaikinu, vartojamas kaip ledai vasaros diena, todel pro akis ir neprasprudo. Viliuosi, kad x pamirs mano dantu zymes per minute, kritika per valanda, nepasitenkinima per diena ir ne vienam is siu veiksmu neprireiks gyvenimo.

42520. Rūta2005-09-19 15:10
tikra teisybė - man tai graudu ir nepatogu pasidaro, kai tos pardavėjos linki geros dienos, bet kai nete kas palinki - tai kažkaip... ai, nu žmogui užplaukė gera nuotaika ar švelnumo protrūkis, tuo metu neturėjo kur dėti:)kartais kai kam prasprūsta - ak, aš jus myliu - nu tikrai, jaučiu, žmogelis yra gerai nusiteikkęs, nori ne tik šalia esantiem, bet ir virtualiem draugam tai skirti-baikės čia:) Gerai, daugiau jokių čia kavų, jokių pyragų, dešrų ir kopūstų, nesulauksit:) kartais ir mane tai nervina, noris rimtų pokalbių, diskusijų. Turim gi va temas - drungnas ar ne gyvenimas, laimė maža ir laimė didelė - prašom, kalbamės:)

42521. zeta2005-09-19 15:13
Nezinau. Seilinuka nusirisau labai seniai. O tikras svelnumas nuo vieso skiriasi visais punktais.

42522. cikada2005-09-19 15:47
a ko chia kabineties, jei zhmogus pavarges, bet vistiek dirba savo darba? ash darbe ish ryto irgi visiem sakau "labryt", bet nei i viena ta zhodeli neidedu nuoshirdumo... hmmm... tik mandagumo... hehe, ne kiekviens shuva, prie budos pririshtas, ikasti taikosi, ash, pvz., tik mandagiai amteliu...

42523. Rūta zetai2005-09-19 15:49
tikrai? kai kuriais kampais sutampa gal:) visokie mes esam - vieni racionalesni, kiti jausmingesni - anokia čia bėda:)

42524. x2005-09-19 16:35
o kitas šunelis ir uodegėlę nuoširdžiai vizgina - gal jam tiesiog pačiam smagu:) ir turi vilties, kad ir kitam GALI (netyčia) būt kiek linksmiau.

42525. toto2005-09-19 16:39
Linkiu visiems/visoms geros dienos! - nei man jos kam gaila, nei aš koks jos pardavėjas. - Džiaukitės arba ne (jei nesidžiaugia).
:)

42528. nemo>zetai2005-09-19 18:11
Tai, kad nera cia to baisaus egzaltuoto saldumo. As va, is savo puses, apie ta kava paskaites jos tiesiog uzsinorejau, o po pusvalanduko ta troskima realizavau. Ir viskas, "baigtas kriukis".

42529. nemo2005-09-19 18:12
Dar uzsinorejau parukyti prie kavos, bet kadangi meciau... uzvakar metai sukako.

42530. slogutis2005-09-19 18:16
Pardavejos svekinasi kaip robotai. Joms taip liepia. Jos - sistemos verges. Negi jas galima kaltinti nenuosirdumu?
Visas tas menedzeriskas zinojimas, kaip dirbti su pirkeju srautais, unifikuotais vartojimo agregatais. Plieniniai Tvirtas zinojimas (nekenciu!), kad net dirbtinis cheesas geriau nei susiraukusi mina...
Gal viena kita zeta pasijus nejaukiai, bet jiems ji tik mazute nereiksminga isimtis, istirpstanti kvailai pasimaloninusios daugumos sraute.

42532. IVS2005-09-19 18:21
Kas atsisako nete kavos, likeriu, vynu, pyragu ir kitų malonumų yra abstinentas. Jumoro abstinentas. Ribotas žmogus. Neįsivaizduoju, kaip toks galėtų uodą Šiaurės Atėnais pritrėkšti, juk ŠA skirti skaitymui ir tik.

42533. Rūta:)2005-09-19 18:23
bravo IVS:) Myliu.

42536. zeta>nemo2005-09-19 18:42
Sakai, nemo, kad nera cia to baisaus egzaltuoto saldumo. Baisaus nera. Tekstas kaip tekstas. Is kazkur truputi nusiziuretas. Parasytas su geriausiom intencijom. Lengvas kaip drugelis. Tuscias kaip kavos puodelis, kai ji isgeri. Siu laiku literaturinis standartas. Rasyk.lt. Kartais norisi pasakyt - nerasyk.lt. Visos kavutes ir pakvailiojimai man labai prie sirdies. Bet dar labiau prie sirdies originalus mastymas. Sakyciau, sitam tekste man uzkliuvo banalumas. Nors ir issakytas labai nuosirdziai, lyg kas neuzmirstuoliu puokste tiestu prakaituotoj rankoj. Todel nenoriu daugiau pulti. Tik pasakiau, kad maciau ir neivertinau.

42537. slogutis2005-09-19 19:30
tirpi tirpi kavute tirpi

42540. zeta>sloguciui2005-09-19 19:38
tu cia kam dabar sakai? Ar man svyruot, japoniska karda virs galvos iskelus, ar ramiai praktikuotis kaligrafijoj?

42543. slogutis2005-09-19 19:41
As cia siaip :)

42544. slogutis2005-09-19 19:46
O tamstos aforistinius kircius galima butu istapyti drobeje

42545. zeta>slo2005-09-19 19:47
Nereikia. Viskas smelis. Ruku rukas.

42546. slogutis2005-09-19 19:51
na gerai, kaligrafiskai israizyti pajurio smelyje

42547. zeta2005-09-19 19:54
Susnarpsciau taip tyliai pro nosi is juoko. Geriau subegiok i laiskus ir pripasakok visokiu istoriju. Man tos melynos burkos is galvos neiseina.

42548. slogutis2005-09-19 20:03
Per rinkimus pazeidziau tasykles ir uzejau i moteru balsavimo patalpas. Ten jos turi nusiimti savo burkas, kad matyti, ka zymeti. Vyru ten neleidzia.
Nieko ypatingo. Atvirai pasakius, geriau ir nenusiimtu... Vis kazkokia paslaptis, atseit, intriga.

O siaip siandien slogi diena. Pilnatis spigina. Kalnai joje kazkaip gresliai blankus ir atsiaurus.

42550. zeta2005-09-19 20:10
Kodel pazeidei taisykles? Suzeistos taisykles gali atsisukt pries pazeideja ir pult be ispejimo. Menulio nemaciau, bet gavau grazia jo nuotrauka, dabar turesiu ilgam prisiminimui. Ar kaip kondoras tupedamas tuose kalnuose ka nors fotografuoji, ar tik fiksuoji visa grazuma akiu rainelej?

42552. slogutis2005-09-19 20:17
Svelniai pazeidziau. Smalsumas...

Nemegstu fotografuoti. Bijau, kad greitai tapciau priklausomas ir vis apgailestauciau del praziopsotu kadru. Pagaliau viskas juk tik rukas, seseliu seseliai...

42553. zeta>sloguciui2005-09-19 20:22
Paciupote mane uz sleifo krasto. Smalsumas. Nutylejimai. Fotografinis matymas. Bet turiu pamoti tamstai nuo savo juros krasto - nemandagu iseiti nepasakius, tai iseinu pasakius.

42560. kodelčius2005-09-19 22:48
Kodėl niekas nepakomentuoja latvės Naiburgos apsakymo? Mano manymu, l.geras ...

42561. vėl kodėlčius2005-09-19 22:50
Atsiprašau, - Neiburgos , Andros Neiburgos ...

42562. nemo>zetai2005-09-19 22:58
Tai kad labai jau daug kas banalu aplink mus. Ir rodosi, kad zmogaus psichika tip sutvarkyta, jog tai kas banalu priklauso ne tiek nuo paties daikto ar reiskinio "esmes", kuri patiriame, bet nuo patyrimo daznio. Net tokie, rodos ispudingi, reiskiniai kaip mirtis, gimimas nebekelia ilgainiui jokios ipatingos nuostabos ir praranda savo isskirtinuma bei originaluma, kaip liudija konclageriski atsiminimai, gydytoju anekdotai ar keliautoju po salis su dideliu gimtstamumu/mirtingumu memuarai. Trumpai snekant - dziugu, kad nors slogutis i siandienines tavo nuotaikas itaike:)

42563. eŽeras-kodel2005-09-19 23:07
oi ne, jau per velai atsiprasineti, viskas. zodis - ne zvirblis! padarei egzistencine klaida - nebeissilaizysi, cia tokie (neturintys atsakomybes jausmo) nereikalingi - iseik, nebegrizk, ir jokiu pasigraudenimu - satenai asaromis netiki. OUT with him!

42564. po palme2005-09-19 23:28
"Atvirai pasakius, geriau ir nenusiimtu." Ka turejai omenyje, sloguti? Ar kad nelabai isvaizdzios?

42568. zeta>nemo2005-09-20 00:51
Nemo, is kur isytraukei, kad mirtis nekelia ypatingos nuostabos? Viena, ka zmones (taip pat ir satenai) raso, kita, kaip jie jauciasi ivykiu akivaizdoj. Nepamirsk, kad dideliu sukretimu atvejais atsiranda paradoksalios reakcijos. Svelniai tariant, ne visai adekvacios. Vienas dalykas ziuret i uragano aukas ziniose, o kitas - sokinet i upes ir gelbet skestancius. Netikek tais anekdotais - blefas. Kai susedi su mirtim stumdyt sachmatu, juokas nebeima. Su ta bravura kaip senoves Romoj - arba su skydu, arba ant jo. O slogutis man trupuciuka sirdi pagloste - galejo gi isprovokuot iki kraujo fontanu vienu pirsto krustelejimu, bet ne, snektelejom ant gonku pasireme ir pro burku plysius atsimojavom. Ir tu buk.

42570. nemo>zetai2005-09-20 01:38
Atsimenu viena V. Frankl autobiografini epizoda is konclagerio. Kaip jis sedi ir stebi uz koju velkama lavona, kurio galva tauksi laiptais. Ir jis staiga nustemba - ne todel, kad mato ta lavona, o tiesiog del susivokimo, jog jo tai visai nebejaudina, jog jis tam visai abejingas...Panasiu atsiminimu esu skaites ir is kareiviu gyvenimo. Kazkaip neatrode sumeluotas tas abejingumas. Joooo, vienas laikmecio banalybes su kitu laikmecio banalybemis ne visada sulyginamos...

42571. zeta>nemo2005-09-20 01:49
As tau sakiau. Paradoksalios reakcijos. Ne visai adekvacios. Kas reaguoja adekvaciai - iseina isproto. Apsaugine nejautra kaip gelbejimo liemene.

42581. bridaugilos>IVS2005-09-20 04:59
Labai jau drasiai uzvozei apie humoro abstitencija. Man sie kavuciu siulymai melynose palose atrodo greiciau kiciskai (gali suprasti "kichishkai" arba "katiniskai"), nei humoristiskai. O popieriniais satenais ne tik kad uodus, net ir tarakonus patraiskyti tinka. Kietas popierius!

42582. bridaugilos2005-09-20 05:53
Isradimas: "abstiTencija". Tikrai mykiu satenus!

42583. IVS2005-09-20 06:15
Nu bridaugilos, aišku, kad kai kavos prilaistyta per visus puslapius kasdien - tai jau negerai. Tai ne tik kiciška, tai tiesiog šuniška. Kiauliška. Bet kai naujokams liepė puodukus plauti, o tie mandagiai klausinėjo, kur išplautus dėti - tai šypsojaus. Taip pat ir su geros dienos palinkėjimais. Nemo čia į dešimtuką, manrods, pataikė - kai per dažnai - tai banalu. O kai dar tie tekstai tampa standartiniai nerašyk.lt - tai jau geriau pamirkyti popierinius Šatėnus bele kokiam skystyje ir trenkti sau per galvą. Tuomet bent žinai, kad esi šlapiais Šatėnais trenktas, o ne nuo virtualios kavos girtas.

42584. Rūta:)2005-09-20 07:10
Bene kasdien į kompą ateina va tokie x tekstai. Kartais perskaitau, kai esu gerai nusiteikus, o kartais sunervina, kad tik trukdo, ypač kai lauki svarbaus rašto ateinant. Kažkas siunčia, kažkas persiunčia. Kartais kam permetu net neatidarius, nes tingiu žiūrėt. Šį kartą paėmiau ir įmečiau čia ant bajerio, o kad sukėlė čia raibulius... Nu tikrai atsiprašau, daugiau taip neatsakingai nesielgsiu:) Nors tema pusiau su bėda čia mum išėjo - apie gero linkėjimus, virtualią kavą ir netgi humoro jausmus. Tęskite prašau:)

42588. kaimietė2005-09-20 09:05
O kaip jam, žmogui, paverstam aparato priedu? Vieną prieššventinį vakarą už automatinio pasisveikinimo su šypsena pastebėjau virpančią nuoskaudą. Kažko paklausiau. Pradėjo verkti. Prekių salė žvilgterėjo į mane kita puse, prasiskleidė uždangos kraštas į sandėlius, šaltu gūsiu šmėstelėjo personalo skyriaus darbuotojai. Berods pabandžiau jai atsisveikindama nusišypsoti. Bet kokia kvaila ta šypsena…

42592. nemo>zetai2005-09-20 10:31
Iseina, kad reikia isvystiti neadekvacias reakcijas i visokius "geros dienos" ir "skanios kavos":)Zetos, zetos, kur pametet savo apsaugine liemene? O tai ir tenka kavoje skesti. Kaip Battle is "Brasil" tarp laikrasciu.

42598. kaimietė2005-09-20 11:18
Draugė gydytoja dirba reanimacijos skyriuje. Klausiu, kaip mirtį pergyveni. Paprastai. Dirbi ir tiek. Darai, kas įmanoma. Į dūšią neįsileidi. Na, ir nepraleido progos keleto kraupiai komiškų atvejų paporinti. Pripranta žmonės ir prie mirties… Tik… Kažko įstrigo skaitytas vieno gydytojo atsiliepimas apie mirštančiojo išlydėjimą, kaip apie gyvenimo dovaną, suteiktą garbę prisiliesti prie kažko mistiško, paslaptingo. O gal toks požiūris tik knygose būna?

42601. zeta>nemo2005-09-20 11:47
Vakar apsaugine liemene buvau palikus kazkur parke ant suoliuko, bet slogutis surado ir mandagiai grazino. Siandien viskas tvarkoj. Pasnekovai gali apsipilt kava nuo galvos iki koju - ne serveteles nepaduosiu.

42610. nemo zetai2005-09-20 14:22
Ak zeta, gi slogutis savo atidave, o dabar va pats be nieko...

42618. slogutis>tam, kuris po palme2005-09-20 16:38
Dauguma - baisios, suvargusios, uzguitos, pajuodusios. Su retom isimtim.

Taciau viena!!! Net pritupiau pamates. Veido oda balta balta. Vaiski vaiski. O akys, antakiai, blakstienos juodos juodos. Siaura svelniai roziniu lupu linija. Ir kazkokios dangiskos ramybes ir karalisko paprastumo dvelksmas.

42620. po palme2005-09-20 17:46
skamba kaip tukstantis ir viena naktis. Aciu. gerai prasidejo diena, apie grazias moteris.

42634. Nebas > po palme2005-09-20 23:03
Tūkstantis ir viena naktis visada geriau už tūkstantį metų vienatvės. Be to, trumpiau. Labanaktis.

42662. cikada2005-09-21 14:21
ipilkit gerew

42675. Petka2005-09-21 21:28
S.G. dar neiš tokių kalbų išvartalios,jei butelka iškart suvers.

42676. po palme>nebui :-) 2005-09-21 21:41
vieni esatenieciai eina miegoti, kiti tik keliasi. Tarptautio masto reiskinys, aprepias kontinentus, vienijas tautas ir stikliko megejus. O redakcija dar abejoja tinklalapio nauda.

42677. IVS2005-09-21 22:04
Stick & click mėgėjus :); o vientavės tebuvo šimtas metų arba 39 tūkst. naktų. Kodėl niekas nieko neįpylė cikadai? Nedraugiški mes, ar ka? Kitągeriančių savais nelaikome? Ką gersi, cikada?

42679. Nebas > IVS2005-09-21 22:17
Kaip gera pasigert. Kartais. Įpilk ir man lašelį. To: po palme. Taip, Dieve laimink i-tinklą. Dar cultūre.lt galėtų kokį muzikinį foną pasiūlyt arba tekstų skaitymą. O gal yra?

42681. IVS2005-09-21 22:31
Naujausiame Testamente bus parašyta: "Neduok alkanam informacijos, duok e-tinklą". Nebai, jei uždėsi muziką labai garsiai - nesusigirdėsim. Be to, bridaugilos apšauks mus kičininkais (gerai, kad ne kyšininkais), jei vėl čia gėrimų prilaistysim; geriau einam pašokti.

42684. zeta2005-09-21 22:49
Sokiai be zetos? Nevozmozno. As tai noreciau, kad Satenuose kas nors garsiai skaitytu, kaip "Vakara su knyga per radija", savaitgaliais, pavyzdziui.

42685. slogutis2005-09-21 23:04
Kazkokios pakasynu nuotaikos...


42686. zeta2005-09-21 23:06
Ar per pakasynas sokama? Su juodais ceverykais? Onikso ziedais ant ranku? Lupos juodai dazytos? Turetu but klaikus vaizdas

42687. slogutis2005-09-21 23:09
Ar tai del tos kvaisos, kuri prirase visokiu komsomolcisku nieku?
Jauciuos absurdiskai. Kaip svarstomas komjaunimo komitete, kodel nepernelyg aktyviai reiskiu pritarima Partijos programai, kodel neiskeliu i viesuma negeroviu, kodel apatiskai reaguoju i kolektyvo draugu iniciatyvas...

42688. po palme2005-09-21 23:10
Cia greiciau Dekameroniskos nuotaikos. Kas pirmas isgeria ir pradeda savo pasakojima?

42689. zeta2005-09-21 23:12
Nekreipk demesio. Po palme biski susinervavo ir isivaizdavo, kaip butu. Uz "kvaisa" gali gaut i bliuska. Lieps pasilenkt ir nuo zemes eufemizmus rankiot.

42690. slogutis>zetai2005-09-21 23:15
Visi tie dance macabre turetu buti gana smagus. Kuo liudniau ir niuriau, tuo juokingiau. Isivaizduokit dabar nepaguodziamai graudulingu nuknebnosiu strikciojima.

42691. zeta>sloguciui2005-09-21 23:19
Nezinau. Kartais pirstu galiukai atsala is siaubo, kai gerai isijauti.

42692. IVS2005-09-21 23:25
Ar karstus prie sienų sustatyt, kaip Lenz`o Siegfried`o Suleikiuose, ar skaridysim jais po Šatėnus, kaip tam filme, kur nepamenu.

42693. zeta2005-09-21 23:26
Baubas.

42694. IVS2005-09-21 23:28
Negąsdink.

42695. zeta2005-09-21 23:29
Cia filmas taip vadinasi!

42696. IVS2005-09-21 23:30
Supratau, bet vis tiek apsidairiau. Kreidos po ranka neturiu.

42697. zeta>IVS2005-09-21 23:31
Viskas, IVSiuke, einu sprest asmeniniu problemu. Laikas velyvas, bet dar tinkamas, sudie.

42698. slogutis2005-09-21 23:33
Vis tiek visame net giliausiame liudnume ir siaube yra siek tiek komiskumo :) Gal tai gynybine organizmo reakcija? Juk laidotuvese visi jau taip minas nustate, kad kartais labai sunku susilaikyti neprunkstelejus.
Vieno svarbaus asmens pakasynose susirinko daugybe pasaliniu, jo net nemaciusiu, bet is pareigos sunui apsilankiusiu zmoniu. Vienas, reikalu prispaustas, pasaliais pasaliais megina pasprukti. Ir taip sengiasi buti nepastebetu, kad uzkliuva uz kazkokios saknies ir su dideziausiu trenksmu ismeta aplanka...

Atsiprasau, jei uzgavau kieno tikra gela ir sielvarta del betarpiskos netekties

42699. IVS2005-09-21 23:33
Pasiimk kreidos.

42700. IVS2005-09-21 23:39
Idėja man patinka. Atsisveikinimo su mirusiuoju šokis. Vietoj gedulingų pietų.

42701. slogutis2005-09-21 23:44
Ir man laikas pakuotis.
Cia ka tik ivyko rinkimai. Tad dabar jiems skaiciavimai, o mum daug visokio popierizmo, ataskaitu. Ir tu istoriju ne per daugiausia...
Vienas kandidatas apmulkino visa kaima. Sako: "Visi konkurentai atsistatydino, balsuokite uz mane!" Ir ka gi, susirinko taip pora simtu balsu. Tie mat berasciai, dar nelabai isgudreje.
Kitas gudrus kandidatas-mula sugalvojo suki: "Jusu balsas, tai kaip jusu dukra. Neatiduokite netikeliams!" Irgi neblogai skaiciuojasi...

42702. edva2005-09-22 00:02
Pasiimkime ne kreidos, o... energijos iš mus supančios atmosferos! "Kaip pavyzdį Drunvalo pasekėjas Bobas Friselis pateikia Nikolos Teslos atradimus, demonstruotus dar 1930 metais, kai garsusis serbas įrodė, jog elektros energiją galima imti tiesiai iš atmosferos. Šio atradimo įgyvendinimas būtų buvęs milžiniškas šuolis, nes nebereikalingi taptų dabartiniai energijos gaminimo principai (nafta, anglis,branduolinis kuras), kurie baigia sunaikinti mūsų planetos ekologiją. Pasaulio galingieji ir jų slaptoji vyriausybė pasistengė tą bei kitus atradimus nukišti į giliausius archyvus." Štai koks yra kreidos ratas - didingesnis nei Kinų siena. O dabar blaivut blaivutėliai einame pašokti!

42704. nemo2005-09-22 02:53
Kol jus kalbejot, pasikvieciau svecia, iskepiau visciuka ir atkimsau vokisko vyno nuo Alpiu butelaiti. Siam neitiketinai greit isnykus, teko atkimsti dar pora - neitiketina, kiek tos moterys isgeria. Paskui pasivaiksciojau po miesta, silta ir daug zmoniu. O dabar - lauksiu rytojaus. O kas del pasakojimo... zinau, skaiciau viena dekameroniska, bet su labai liudna pabaiga. Nuosedos ant sielos lieka. Nepasakosiu.

42724. zeta>nemo2005-09-22 14:51
Taigi ne svecia tu pasikvietei, o viesnia. Kaip kokia vysnia. Grazu. O man sianakt ivyko nuotykis. Is mielo ryto suprantu, kad namie kazko truksta. Lyg ir viskas vietoj, bet kazko akivaizdziai truksta. Pasiziuriu aplinkui ir suprantu akimirksniu - ogi vyno butelio ant virtuves stalo, taip graziai prisisliejusio prie lango. O langas atdaras. Naktis buvo tamsi, rukas tirstas. Supratimo neturiu, kaip tas vagis taip graksciai isikeberiojo, seimininkes neprizadindamas, ir pasieme tik ta viena buteli vyno. Geles paliko. Kaip ir kita vyna saldytuve. Gyvenimas keistas ir pavojingas. Darbe papasakojau, nieks netiki, sako, isgerei ta vyna ir neprisimeni. Gal ir taip. Bet kur tada paslepiau buteli?

42731. nemo> zetai2005-09-22 16:30
Vagis su jumoro jausmu jausmu ir zetisku miklumu pasitaike. Butu buve smagu susipazint.

42732. nemo>zetai2005-09-22 16:37
"Sveciai" klasifikuojami i "viesnias" ir "svecius":)?

42739. zeta>nemo2005-09-22 17:56
Nebutu buve smagu susipazint. Galejo turet kokia vini kisenej, o kai miegu - as bunu labai neatsargi. O sveciai tikrai klasifikuojami - i draugus ir priesus, i pageidautinus ir nemegstamus, i svecius ir viesnias. Moteris viesnia negali but svecias. Tiksliai nezinau, kodel. Matyt, moterys viesi, daro tai placiai ir su malonumu, o vyrai sveciuojasi - trumpai, drutai ir su reikalu.

42743. po palme2005-09-22 18:48
Po galais, busiu pavelaves, taip sakant, velyva varna akis krapstineja, ankstyva dantis rakineja. Anei vyno nei visciuko, anei pyragelio. Tai gal nors ta istorija su nuosedom. Ar asmenine, nemo?

42744. Nebas2005-09-22 19:34
Vakar per jus pasigėriau ir nuėjau "pasilinksminti" į delfį. Šiandiena visą dieną gėda. Kad nebūt taip gėda reiktų nuplaut tą gėdą, bet bijau, kad ir vėl į delfį nenueičiau išsikeit. Šiandien mane kamavo nacianalinis klausimas - vargšai rusai gyvenantys Lietuvoje/Latvijoje ir jos nekančiantys. Kaip ir savo kasdienių kaimynų lietuvių/latvių. Toks gyvenimas turėt būt sunkus. Kaip su nemylima žmona ir dar pas uošvienę. Taip ir norisi paklaust tų rusų (nevisų žinoma) - ar batai nespaudžia? Gyvent valstybėje, kurios nekenti, niekinti žemę, po kurią vaikštai... ir vis reikalauti, kad tave mylėtų ir tai kasdien kartotų su įtikinamais pavyzdžiais/įrodymais. Kaip rusai gali norėti būti mylimi, jeigu patys nekenčia mūsų lietuvių/latvių/estų? (... ir dar kartą, žinoma, nevisi rusai tokie, bet tai jau pačių rusų reikalas... bet ko aš čia turiu teisintis?????).

42745. IVS :-|2005-09-22 19:39
Nebai, nežinau, at tave tai paguos, ar dar labiau nuliūdins, bet įtartinai panašiai elgiasi ne tik rusai Lietuvoje, Latvijoje, bet ir lietuviai Amerikoje. Ir ne tik lietuviai.

42746. Nebas > IVS2005-09-22 19:53
Nu yra tokia padermė - niekur laimės nerandantys. Žinoma, sunku be Tėvynės, Žemės Gimtos, giminių/artimūjų/draugų, bet manau visų pirma išvis reikia mokėti mylėti. Ar Jos Didenybė Gamta tuom turi apdovanoti?

42747. :)2005-09-22 20:22
Btriedu briedas;))))

42748. nemo2005-09-22 20:25
Ta kritika tai savigyna. Nesugebejimais galvoti alternatyviai ir noras, kad pasaulis soktu pagal pazistama muzika. Tada pasimetama, uzsisklendziama, pykstama, kritikuojama. Cia panasiai kaip vienoje scenoje, kuria kazkada stebejau - virtuveje susitiko dvi moterys, kurios pradejo kartu ruosti silke. Kiekviena turejo savo ruosimo buda, isbandyta per eile metu. Ir susipese mirtinai, kiekviena irodinedama, kaip "is tikro" reikia tai daryt. Moralas toks - abi salyginai teisios. Visa pasauli galima paverst Rusija arba Amerika. Bet paskui dar vienas moralas - jei esi virtuveje pas ka nors sveciuose, klausyk seimininko. Gali pakritikuot, pataisyt, bet pernelyg dideles pretenzijos - nedera.

42749. nemo>po palme2005-09-22 20:29
Istorija neasmeniska. Bet tokia kontraversiska. Gali keiktis, gali isjuokti, gali apgailestaut. Kadangi as is paskutiniuju ir kadangi zinau, jog ja papasakojus butu daug is pirmuju ir antruju, tai kazkaip nenoriu veltis.

42750. IVS2005-09-22 20:32
Mama vis kartodavo Močiutės žodžius: "Pakarnas veršis dvi karves ženda".

42751. Ystviko raganos2005-09-22 20:43
Nesugebejimais galvoti alternatyviai ir noras, kad pasaulis soktu pagal pazistama muzika.:)Anuz pataikys:)

42752. nemo>raganoms2005-09-22 20:52
Tsssssssss:)

42753. toto2005-09-22 20:54
Auksinė mintis, Nebai, #42746.

42755. IVS2005-09-22 21:03
Ne, toto. Mintis sidabrinė. Auksinė mintis yra "Geram žmogui visur gerai". Gerumo reikia mokytis, nors pagrindus duoda Jo didenybė. Tas jausmas, kad man gera yra kaip lakmuso popierėlis. Jei man negera, gal aš negera/as?

42756. toto2005-09-22 21:08
IVS, na tu niekaip negali be savimylos teorijų propagandos, tiesiog minutės negali išbūt. Tavo reikalas.

42758. IVS2005-09-22 21:22
O gal geriau savimyla, nei nepakantumas sau ir kitiems?

42760. slogutis2005-09-22 21:32
Nezinau ar as geras, bet jau taip issiilgau Vilniaus alubario, kad net kaukti norisi. Ir kaip zmones istveria be sito? Kaip ta nostalgija numalsina? Neisivaizduoju, kaip galima suvisam issitremti...

42763. nemo>sloguciui2005-09-22 21:50
Troskulys auga, auga, auga ir ateina toks momentas, kai arba gristi isgert arba persilauzi. Mano stebejimais tas momentas santykinai kazkur po dvieju metu ateina.

42765. po palme2005-09-22 22:13
Mes jau pagaliau nebesakom: cia tas blogai, bet vietoj to SKIRTINGA. ........Ir vis tiek tie amerikonai ispeze.

42766. nemo>po palme2005-09-22 22:17
Galima pakritikuoti, kad cia pipiriuku per daug, o va ten per mazai. Bet negalima sakyt "Amerika supuvusi ir ja reik visiskai pakeist" (zinoma, "zinant", kaip ja keist...). Manau, kad zodis SKIRTINGA, jei su sveiku kritiskumo jausmu, yra teisingas zodis. O jei be kritiskumo - tada tik patetiska tolerancija, kuri ilgai netrauks.

42767. slogutis2005-09-22 22:18
Tai, matyt, panasu i skyrybas. Pradzioj sunku, o paskui pripranti ir pradedi ziureti i geraja puse. Bet vis tiek trauma. Man dabar taip smagu ant Lietuvos, kad atrodo, niekur negali buti geriau. Bet cia, matyt, nuo to, kuo uzsiimi, kokia rutina itraukus, priklauso. Nuo smalsumo dar.

Aisku, kai kuriems jusu cia matyt jautri tema. Atleiskit, kad i duisias braunuos. As tik antra menesi ne Lietuvoj ir kai nera kas veikt, vakarais - tokia nostalgija. Supalanavau vaziuoti dar pusmeciui. Bet dabar galvoju - jei ir toliau taip pjaus - neistversiu...
Nors kai sedi Lietuvoj - vel greit uzknisa; visai smalsu kur nors nusibelsti.

Kazkaip labai jau "betarpiskai" as cia prisnekejau... :(

42768. nemo>sloguciui2005-09-22 22:33
Taip, trauma yra. Tik po to supranti, kad tie jau banalus posakiai, kaip "zmogus turi saknis", "tevu zeme" nera is pirsto lauzti ir buti kosmopolitais kur kas sunkiau, nei atrodo. Taciau musu laiku didziulis terapinis/amortizacinis traumos veiksnys yra tai, kad praktiskai visi pasirenka patys isvaziuoti ar vaziuoti. Ne tai, kad per prievarta isvezti. Panasiai kaip su skyrybomis: jei issiskiri abipusiu noru, trauma, bet susitaikoma. O jei issikiriama tik vienos puses noru - trauma kitam daug didesne.

42770. Nebas re: alus2005-09-22 22:40
..ir mylinčiam ir laukinačian ji parnešė alaus. du butelius šviesaus ir niekas nepaklaus ar jai nebuvo gaila pinigų.

42772. Bjauri boba valgo silkę2005-09-22 22:52
Kartais mane apima neviltis, kuriam galui sužinojau ir "kitą teisingą būdą" silkei gaminti. Dabar ir anas nepriimtinas ir savas nebeatrodo tobulas. Taip ir tampi stebėtoju. Patogu. Įpuoli tik kipišo sukelti, kad būtų ką stebėti. Paskui atsisėdi patogiai ir teisuolio mina ragauji vieną ir kitą silkę... Bet jei per ilgai vienoj vietoj užsibūni, pradedi priprast prie vietinio silkės recepto ir objektyvumu girtis nebegali.

42774. nemo2005-09-22 23:14
Taip, per pora metu labai gerai pripranti prie kitokio recepto:) Slogutis, o jus ka ten valgot? Konservus ar karsta vietini maista?

42777. po palme2005-09-22 23:52
Del kritiskumo turiu sutikti. Geriausiai, kai tai ateina per tiesiogine asmenine patirti: kai turi gerus draugus gejus, nebeiseina taip mesti: iskrypeliai, kai turi bica politika: jie visi ten sukciai ir t.t.

42802. slogutis>nemo2005-09-23 06:51
Valgau sriuba. Vietinis Kokas daro ja labai astria ir skania.
Bet vis tiek noriu lietuvisko alaus. Ir Vilniaus senamiescio ir poros baru, kur gali ramiai sedet valandas ir stebet srauta - zmoniu, automobiliu, muzikos.
Siandien cia iseigine. Vaziuosim gaudyti zuvu. Dar viena diena praeis

42805. IVS2005-09-23 08:10
Niekaip neišeina iš galvos, kas tą zetos butelį nukniso. Panašu, kad Nebas.

42806. cikada2005-09-23 08:57
nebas, mazhiau varyk ant rusu, tai labiau jie myles Lietuva... ir achiudie, kad jie myli savo tevyne - ne taip, kaip nekurie lietuviai, kur Amerikej sededami shaukia "shikau ash ant tos Lietuvos"...

42808. >Nebas2005-09-23 09:43
nelygink lietuvos ir estijos, latvijos rusu. padetis 90% kitokia.

42813. cikada2005-09-23 10:48
o tu ka, Lavijoj gyveni?

42821. Nebas2005-09-23 13:46
Bijau sulaukti Din Rindo galo - pergreitai darausi beveik įžymus. Butelio neėmiau. Na tikrai neėmiau; tikrai tikrai; ir kodėl manim nieks netiki; išvis kuo daugaiu teisiniesi nekaltai apkaltintas- tuo labiau tavim netiki? re; nacianalinis klausimas. reikalauti meilės beprasmiška ir visiškai neperspektyvu. Reikia tiesiog išmokti pradžiai mylėti, jeigu tuom tave Dievas / Gamta neapdovanojo (čia jau galime rinktis pagal įsitikinimus, nors asmeniškai nelabai į Dievą tikiu, nor norėčiau, kad toks būtų). Manyk, kad tau nepasisekė ir kartojuosiu specialiai, nes aš nevarau ant rusų, aš tik noriu kad jie būtų tokie pat Lietvuos piliečiai kaip ir aš. Ar to norėti yra perdaug?

42826. cikada2005-09-23 16:23
taaaip, man tikrai nepasiseke, ne taip, kaip kai kai kuriems...sakyk, o ar nekyla kartais mintys ne tik apie meile, bet pvz. apie ishganyma?

42827. IVS > Nebui2005-09-23 17:47
Nebai, aš ir nesakau, kad paėmei zetos butelį. Aš tik sakau, kad nesinešiotum kokio vinies kišenėj, kai stogais stogais ir į Delfį.
Tau pasisekė, tu nori, kad rusai Lietuvje būtų geručiai meilučiai. O man ką daryti? Aplink vieni amerikonai. Va aną dieną manęs ir klausia, ar teisybė, kad lenkai išvijo lietuvius is Žečpospolitos, nes lietuviai Lenkijoje buvo kaip čigonai? Skirtingi tie amerikonai, kaip sako po palme. Skirtingi, bjaurybės. Kitą kartą tokia skirtinga amerikonė plačiai šypsosi ir klausia, ar tiesa, jai latvis toks pasakojo, kad lietuviai prasčiokai, inteligentų ten nėra, o va latviai - tai inteligentai is prigimties. Sunku man, Nebai su tais amerikonais. Per daug jų čia.

42830. Nebas2005-09-23 20:24
Cikada, išganymo nereiktų specialiai laukti, kaip orr...aa.o... gero alaus. Daug ir našarom. Nevykes palyginimas, bet beveik mandagus nors ir ne orginalus, kaip jau tikriausiai pastebėjote. Beveik lėkštas. Re; geručiai meilučiai. Na nereikia šito. Tegu perdaug viešai nekompleksuoja ir tiek žinių. Išvis gerai susirasti savo vietą po saule. Gal tada ir nustoji kompleksuot? Lietuvoje gimę, Lietuvoje augę, Lietuvos tiesiog nekęsti. Nemanau, kad užpelkyje tas pats.

42832. po palme2005-09-23 22:36
mylim mes su IVS ta tevyne, mylim... o vis tiek nupeze tie amerikonai

42835. nemo>po palme2005-09-23 23:05
Jokiu budu nenoriu pazemint zmones, kurie atsidure sunkioje padetyje, bet kai rode reporazus is New Orlean`o mane nustebino stai kas: sveiki, jauni vyrai reke dramatiskais balsais, jog juos visi uzmirso, niekam jie nerupi. Gal ir tiesa. Bet nustebino tai - zmogus per diena nesunkiai gali bent 30 km nueit. Kodel jie nejo lauk is miesto? Kodel tik piktinosi?

42840. slogutis postringauja apie patriotizma2005-09-24 07:59
Mano galva, patriotais tampama tik tada, kai susiduriama su kitu tautu arogantisku nacionalizmu. Tada pajunti issuki sau, savo tapatybei (ji tampa tarsi klaustukas, i kuri turi atsakyti), ir jei esi jautresnis (jei labai ramus ar stuobrys - neimi i galva), imi puoseleti atsakomaji tapatybes pareiskima. Pvz., Kudirka supatriotejo ir himna sukure tik tada, kai lenkai neprisileido jo i savo Varsuvietiska advokatura.
Tada imi rankiotis geresniu argumentu, istoriniu ir siuolaikiniu pavyzdziu, sporto, kulturo ir mokslo pasisekimu, kurie leistu uzpildyti sia uzklupta, atvirai pasakius, tapatybes tustuma ir, reikalui esant, - t.y. susidurus su kokiu rim dzim dzim latviu, isdidziai ir autoritetingai isdestyti jam sia ir nuolauzu sukurptos tapatybes demonstrancija.
Taciau si kaip ir bet kokia tapatybe yra mitas, realiai neimanoma, principingai neisbaigta ir apibrezta tik dogmatiko ar parnojiko galvoje. Visas sis jos negrieztumas nuolat lydi nerimu ir zinojimu, kad ne tai svarbu, o, pvz., graziomis virs-nacionalinemis akimirkomis.
Visi tie tautu apsibrezinejimai ir tarptautiniu santykiu aiskinimaisi tuo tarpu tera nuobodi pareiga pavirsutiniskose socialinese komunikacijose.
Vargas tam, kam tai rupi nuosirdziai, kas i tai deda visa dusia.

42847. ėĖ slogučiui2005-09-24 11:44
eik sau sloguti - kažkokia pigi atsainybė dvelkia iš tavęs. Viskas yra kur kas paprasčiau. Patriotizmas yra prigimtinė mąstančio žmogaus būsena. Kaip ir privati nuosavybė ir t.t. Tik didžiulės socialinės perturbacijos jas naikina. Ir tai visiškai nesusiję su valdančiųjų kliedesiais. Prie brežnevo matėsi puiki privačios nuosavybės institucija (nors oficialiai jos nebuvo ir net ...). Patriotizmas matosi ir dabar, kur neprikišo nagų tos 16 metų valdžiusios klaikios grupuotės elitu pasivadinusios, - Aš žinau vieną kabakėlį, kuris džiaugiasi manimi kaip lietuve, nors pelno jau labai mažai jiems atvelku. Taip ir susikuria maža tėvynė iš keleto asmenų.

Pagrindinis veiksnys (ir ne tik jis) kodėl išnyksta pas žmones prigimtinė ta (na sakykim meilė) kraštui - tai pačio žmogaus nemeilė pačio savęs. O per 16 metų tai pasiekta puikiai - apie 80 proc. nacijos buvo žeminta - koks tu vyras jei negali pripildyti šaldytuvo ar kokia tu moteris jei tavo vyras nemilijonierius. Per tokį ilgą laiką vadinta kiaule - tauta pradėjo ir kriuksėti. Pas ruselius ar Afrikos negrus taip padaryta su privačios nuosavybės jausmu. Ir daug daug galima rasti pavyzdžių kai socialinis spaudimas pristabdo prigimtines žmogaus sąvybes. Net ir štatuose - ten, kaip vienas protingas niujorkietis pasakojo, tam kad amerikietis nekriuksėtų skolas nubraukinėdavo (skolos našta ypač žlugdo asmenybę), ir po to pamatę kokie puikūs ir net, sakykim, pelningi rezultatai, tą patį pradėjo taikyti ir praktiški europiečiai. Iš azijos valstybių Tailandas didžiuojasi, kad jie pirmieji sukūrė patriotizmo insitutciją, uždrausdami tailandiečius parduoti į vergiją už skolas dar 20 amčiaus pradžioje. Lietuvoje - ne tik patriotizmo bet ir asmeninės nuosavybės jausmas totaliai išnaikintas (visi nuo jos bėga ir slepia - išskyrus lygesnes kiauleles (banditėlius, valstybės tanautojus, elitovscus ir kitus kvazilietuvius). O priežasčių daug, bet esmė ta pati - KAM TOKIA SISTEMA YRA REIKALINGA. Kur tik saujelei žmonių nesugriauna prigimties.

Bet gyvenimas yra kur kas stipresnis nei keleto savimylų ambicijos.

Gaila sloguti, kad esi tokia slabna asmenybė ir pasidavei tokiam dirbtiniam socialiniam spaudimui.

42853. nemo>eE2005-09-24 14:10
O niekada nepagalvojote, kodel 3 km nuo Nemuno Lietuvos puseje gimes pilietis pasizymi "prigimtine" meile Lietuvai, o gimes 3 km kitoje puseje, tarkime Sovietske/Tilzeje - lygiai taip pat karstai ir prigimtinai myli tevyne Rusija? Nors zeme lyg ir ta pati, o istorijos begyje buvo kazkada Lietuva. Galiu sutikti, kad zmogui is prigimties budinga prisiristi (pamilti?) prie tos vietos, kur jis gimes/auges/gyvenes, taciau "patriotizmas" - prisirisimo jausmas prie simtmeciais del politiniu/ekonominiu/kulturiniu (ir t.t.) priezasciu susiformavusio tokio socialinio darinio kaip valstybe (ar tai butu Lietuva, ar Rusija, ar Prancuzija) - taip pat yra socialiai suformuotas jausmas. Tiek i gera, tiek i bloga. Del jo padaromi zygdarbiai, kartais (gal net dazniau?) nusikaltimai.

42854. Nebas2005-09-24 14:41
Daugiau sutikčiau su ėĖ, nei su nemo. Vienžo, daugiau nesiruošiu jaustis blogai Lietuvoje todėl kad aš lietuvis. Visi kiti Lietuvos piliečiai ir ne turi gerbti mano akivaizdoje Lietuvą, kitaip jie negerbs ir manes ir nepainioti su racianalia kritika. Nežadu kaip nors skirstyti žmonių, pagal tautybė/rasę ar amžių ir lytį. (Na džentelmenu stegsiuos būt)

42855. toto2005-09-24 14:44
Patriotizmas, - kaip ir religijos, tikėjimas dogmomis, kaip ir tikėjimas "savo", kad ir pralošinėjančia komanda, yra viena iš instinkų zonoje simboliais išreikštų savisaugos/išlikimo/bandos jasmo patenkinimo formų.

42856. Nebas> toto2005-09-24 14:57
re: banda . Na ir kas? Gerai, aš mėgstu kartais vienatvę. Kartais. Bet esu šeimos žmogus -šeima - mažytė bandelė (ne bulkutė). Toliau giminės ir artimieji / darbas mano. Klaipėda- pajūris. Lietvua -tėvynė. Aš europietis. Katalikas (na katalikiško auklėjimo prodduktas). Aš šios žemės gyventojas. Galų gale aš Visatos centras ir viskas kas vyksta mūsų Visotoje vyksta dėl manės. Bet plačiau apie tai sekantį kartą - gyvenimas pajūryje turi savų privalumų. Pvz reguliariai tikrinti ar jūra visdar šlapia/banguota? Ar visdar taip gera pasivaiksčioti pajūriu.

42857. toto2005-09-24 15:09
Nebai, tu, pasirodo, esi daugiabandis/įvairiabandis, panašiai kaip daugiabangis/įvairiabangis. Na kaip tas imtuvas, kurs ima ne tik ne tik tą vieną stotį, kurią pats transliuoja. - Čia negerai... Tu neturi šansų susirgti mano anksčiau minėta liga :(.
:)

42859. nemo>Nebui2005-09-24 15:23
Na, as anaiptol nesisaipau is kritiskai suvokiamo patriotizmo ir jokiu budu nessaipau is Lietuvos, neteigiu, kaip negera buti lietuviu ir panasiai. As tiesiog apie patriotizma KAIP apie tariamai "naturalu" ir "prigimta" dalyka:) Patriotizmo pasekmes ir ju ivertinimas - kita sneka.

42866. slogutis>eE2005-09-24 18:16
Tamsta kaip supratau esate is prigimties doras chistokrovnas lietuvis.
Nezinau kaip del dorybiu, bet lietuvis esu taip pat. Tiesa, viena mano prosenele buvo totore, tad jau nebezinau, ar esu chistokrovnas ir kaip ten su ta mano prigimtim.
Juolab, kad paveldejau is jos rudas akis ir plaukus. (3 mano seneliu buvo blondinai, bet genams neisakysi). Turiu visada aiskintis, ar as tikras lietuvis. Prisipazinsiu, mane kaip gana jautru padara tai trikdo. Ypac nemalonu, kai koks raudonzandis storpilvis burzua paniekinanciai krenksteli ar kosteli, nurasydamas mane i antraruse rase. Bet tai jau jo problema.

Mano, galva, tamstos tautiskumo samprata yra gana siaura ir nepagrista. Siaura, nes is esmes tapati burzuazijos savivokai ir isigalejimo tarpsniui. Aristokratams tautine tapatybe visada buvo antraeilis dalykas ir krauja jie rusiavo ne tautiskumo, bet klases poziuriu.
Nemanau, kad lietuviskas kraujas kaip nors ypatingai geresnis ar blogesnis, nei koks kitas. Tai is tikruju panasu i skruzdelynu gradacija. Ju patriotizmas kyla is savisaugos instinkto.
Tautiskumo konstrukcijai manau svarbiau socio-kulturine terpe. Ir tai, kas is to kraujo isminkoma. Galimybe jaustis kosmopolitu yra reali ir tai taip pat paneigia jusu prigimtinio tautiskumo samprata. Nemanau, kad tie zmones eina pries prigimti. Jie tiesiog orientuojasi i kitas, kartais aukstesnes (kultura, mokslas, siaip akimirkos grozis), kartais zemesnes (mazochizmas, viltis isiteikti zeminantis, valstietiskas atzagarumas) vertybes. Suprantama, vienareiksmiskai hierarchiskai surikiuoti vertybes siandien kazin ar imanoma, tad gincytis del sito butu tuscias reikalas.
Noriu pasakyti, kad man kraujo ar prigimties argumentas yra nuobodus ir netgi zeidziantis mano issilavinima. O kartais atgrasus. Tai, taciau, jokiu budu netrikdo mano nuosirdaus patriotizmo ir dziaugsmo ar apmaudo uz Lietuva.

42873. ėĖ slogučiui2005-09-24 20:28
eik jau sau sloguti, aš apie batus tu apie ratus, šneką pradėjai apie patriotizmą kaip instituciją, o ne kaip etnogenotraktą, tesugebu, likimo išblaškyta, atkurti tik kelių žmonių patriotizmo jausmą, kaip minėjau kabakėlio (Londone) aplinkos, net artimieji nepatenka (prie ko čia Tilžė ar totriški genai) - tokia buvo antipratiotizmo mėsmalė paleista per tuos 16 metų

aristokratui yra labai sudėtinga pripažinti ir prigimtinę žmogaus teisę į laisvę (baudžiava, amerikos vergovė), apie nuosavybę tai iš vis: karalius Liudvikas xX (Aš (suprask visa Prancūzija su Pascaliais)) nesuvokia kitų teises į nuosavybę, mūsų elitovscai - mūsų veiksmai ir mintys (suprask ir mano ir kitų apvogtų lietuvių) - nesuvokia, kad komentarai yra mūsų, o ne jų intelektualinė nuosavybė.

Aristokratai, kaip institucija yra pasmerkta, kaip ir bolševikai - ir tie, ir tie eina prieš prigimtį. Nors tam tikra prasme ir tie ir tie yra kažkuom gražūs.

42874. ėĖ vėl2005-09-24 20:31
sorry, ten ir nemui

42883. Nebas2005-09-24 23:06
x svi0 eto, sarbiausia tesingai pragyvent. arba nors karta gy

42884. Nebas2005-09-24 23:09
nors kartą pasigert. pasigert ya visada sveika, kai tave apima mepanešamas būi

42885. Nebas2005-09-24 23:14
būties lengrvmas... aš girtas. aš esu gitas ir man gera, bet tai nėra gerai

42886. zuvele2005-09-24 23:34
Kodel isgerus norisi tuo pasigirti? Ar dziaugiames "savo laime"?:)

Rodoma versija 180 iš 204 
13:26:20 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba