ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-01-12 nr. 876

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

RENATA ŠERELYTĖ. Džekas (41) • VYGANTAS VAREIKIS. Kur gyvena tikrieji Lietuvos patriotai (6) • SERGEJUS KANOVIČIUS. Vėlinių rudens atšvaitas (6) • -kp-. Sekmadienio postilė (43) • DALIA STAPONKUTĖ. Diogenų mirtis (7) • EGDŪNAS RAČIUS. Apie ekonomiką Kurane (4) • SIGITAS GEDA. Pražilę varnėnai (26) • PAVEL VILIKOVSKÝ. Mėlynasis Kucanskio-Smito laikotarpis (1) • AIDAS MARČĖNAS. Eilės (9) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (86) • TOMAS KAČERAUSKAS. Romanas ir egzistencija (8) • Šimto poetų šimtas eiliųNIJOLĖ MARCINKEVIČIENĖ. „Nėr gražesnės vietos gyvenc kap Levūnai...“ (5) • ALGIMANTAS ČERNIAUSKAS. Iš čia neišgrauš! (2) • RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s (1) • ANDRIUS ŠIUŠA. Sizigijos (XXXIX) (4) • papasakok labai įdomų dalyką (516) • 2008 m. sausio 19 d. Nr. 3 (877) turinys (35) •

Džekas

RENATA ŠERELYTĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Yves’o Kleino tapybos ceremonija. Apie 1960

Koks, sakei, mūsų reitingas?.. Po ko einam?.. Iškart po krepšinio rungtynių?.. Ir po 6 kanalo kriminalų?.. Neblogai. Bet reikėtų dar pasistengti, mergytės. Šypsokis, Stela. Ir tu, Bela. Pasitempk!.. Ko tavo papai tokie subliūškę?.. Tik nesakyk, kad be silikoninės liemenėlės atėjai!.. Nepakliūsi šiandien į kadrą.

Palauk, palauk. Stabdom mašiną prie kryžkelės – matau orientyrą. Akmeninis kryžius. Kaip tas diedas ir sakė. Paimk mane į kadrą. Atrodys mistiškai!.. Palauk, dar turiu pasakyti... bliamba, ką aš ten turiu sakyti?.. A!.. Turite problemų?.. Jus muša sutuoktinis?.. Terorizuoja kaimynai?.. Sukandžiojo pasiutę šunys?.. Nesikišk, Stela, tai ne tavo žodžiai. „TV paguoda“ skuba pas jus!.. „TV paguoda“ – jūsų šansas būti išgirstam!.. O tu, Bela, apskritai. Atėjai be papų, tai ir žodžio negausi.

Varom greičiau. Jau netoli iki to vienkiemio. Kažkokie keistuoliai ten gyvena. Kaimynas buvo užėjęs, su kirvuku, nu žinot, kad nebūtų diedukui taip baisu su nepažįstamais... pinigų, sako, norėjo pasiskolint... tai taip žmogų išgąsdino, kad jis į televiziją paskambino. Šakės, kas per žmonės, su tokiais kovot reikia, tik „TV paguoda“ čia gali ką nors padaryt!.. O ką, Bela, gal netiki?.. Tai ko žliumbi?.. A, į kadrą nori... gerai jau, Dimka nufilmuos tavo kojas. Apsiramink. Taigi va, panos, važiuojam žmogui padėt. Nes niekas daugiau jam padėt negali!.. Vietos įgaliotinis už grotų, moteriškę su vaikais suvažinėjo, gaila žmogaus, nesgi moteriškė netikusi buvo, denatūratą lakė ir vaikus girdė, užtat apsinešę ir pakliuvo po ratais, o dabar gerą žmogų nuteis!..

Nu klausykit, chebra... vietos čia tokios, kad šiurpuliai nugara eina. Duobė va... į meteorito kraterį panaši. O kur tas miško keliukas?.. Sakė, už kryžiaus tuoj į kairę... matau jį!.. Suk, Dimka!.. Pastebėjot tą ilgą namą, vienam lange šviesa dega?.. Tai va, jie ten kaimyną pririšę laiko. Kankina ir prievartauja!.. Tokioj gūdumoj nieko kito nelauk!.. Žiūrėkit, panos, – durys neužrakintos!.. Dar ir praviros... cha, labai jau tamstos esat užtikrinti, kad niekas jūsų nemato?.. Na na!.. „TV paguoda“ – visur ir visada!.. Staigiai prislenkam ir nufilmuojam!.. Nu!.. Pirmyn!!! Nesitikėjote mūsų, ką?!.

Žinoma, kad tikėjomės. Man jau visą valandą ataugas niežti. O Čio Čio San sau į akį lašus lašinasi, nes jūsų kostiumai baisiai agresyvūs.

Na, jie ryškūs, betgi mes turime būti pastebimi!.. Mes – žvaigždės, pone... eee...

Ne, ne, mano vardas truputį kitoks, aš vadinuosi Ponas Bė. Bet šiaip jau turėtumėt žinoti, kad tikrųjų mūsų vardų nežino niekas, taip pat kaip ir jūsų.

Na, čia jūs klystat, gerbiamas keistuoli!.. Matot šitą?.. Tai Bela. Anoji – Stela. Operatorius Dimka su kamera. Na, o aš – Fer-di-nan-do!..

Ar tau šitas vardas ką nors sako, Čio Čio San?.. Ne, ji sakosi, kad nieko. Paskutinis, kuris jai ką nors reiškė, buvo Gandis. Tik jūs neįsižeiskit. Mūsų pačių vardai mums nieko nereiškia. Tai tik, žinote, tokie juokeliai. Pašmaikštavimai. Stengiamės prisitaikyti prie aplinkos.

Bet kad jums nelabai išeina, cha!.. Mušate kaimynus, gąsdinate vaikus!.. Televizoriaus nežiūrit!!! Suvažinėjot nėščią moteriškę su pieno buteliais!..

Ką padarysi. Pasitaiko. Kas kaltas – lemputė ar vabalas, kad lekia į šviesą ir nuskrunda sparnelius?.. Kaip jūs manot?..

Reikia langą uždaryt!..

O... To lango rėmas nepajudinamas iš vietos. Kiek pamenu, jis visą laiką buvo praviras. Ne jūsų jėgoms jį uždaryti.

Nesąmonė. Lango mat nepajėgsiu uždaryt. Kuo jūs mane laikot?.. Ir kodėl išsisukinėjat nuo tiesių atsakymų, a?..

Ar jums nepatinka mūsų atsakymai?

Ne!.. Tau, Bela?.. Ne!.. O tau, Stela?.. Ne!.. Dimka neturi nuomonės.

Ir Džekas jos neturėjo.

Koks dar... Džekas?.. Gal tasai... su kirvuku?..

Ak ne!..Tasai su kirvuku buvo ponas Jop... top... Taip bent mums prisistatė. Dieve mano!.. Pirmasis, radęs mus po tiek metų!.. Iki šio laiko niekas... niekas... o dabar – dar ir jūs!.. Matyt, Džeko palikuonys taip išplito, kad mums teks pasitraukti.

Nieko nesuprantu. Ruošiatės emigruoti?.. Jeigu neturite naujų pasų, žinokite, nieko nebus. Be to, jūsų amžius... eee... netinkamas. Tiesiai šviesiai – esat per seni.

Tai kad pasakėt naujieną. Lyg mes patys to nežinotumėm, ar ne, Čio Čio San?..

Jūsų žmona – japonė?..

Manau, kad ne.

Tai kodėl ją taip vadinate?..

Todėl, kad tai nieko nereiškia.

Gerai. Kur padėjot kaimyno lavoną?

Turit omeny poną Jop... top?..

Taip!!!

Kitam kambary. Ant lovos paguldėm.

Aha!.. Prigriebiau jus, seni iškrypėliai!.. Senukai maniakai!.. Dimka, filmuok!.. Belka, duris!.. Užpakaliu stumk, po velnių!.. Va va... guli!!! Rankos nukarusios, veidas subjaurotas... akyse sustingęs paskutinis... bl..., jis knarkia!.. Ko bliauni, Belka!.. Apsimyžusio girtuoklio nematei?!. Nematei, tai džiaukis, turėjai laimingą vaikystę!.. O tu, Stela, ko užstaugei?!. Gauruotos kojos?!. Jėzau, ką, manai, vyrai veikti ko neturi, kad depiliacija užsiiminėtų?!. O barzda... palauk, jam tikrai visur gaurai auga. Net iš nosies... ne, nosis plika, tik susiraukšlėjo ir pajuodo... kas čia, po velnių, darosi?!.

Labai prašom. Nusiraminkite. Čio Čio San, gal įlašink ponui vedėjui lašų... ak atleisk, pamiršau, kad jis po plaukais nieko neturi.

Jūs čia apie ką?!. Kad aš – kvailys?!.

Na, mes tuo nesame įsitikinę. Aš ką kita turėjau omeny.

O aš nežinau, ką jūs turite tam savo prakeiktam omeny!.. Mane šiurpas krečia... dabar suprantu, ko vargšas kaimynas išsigando!.. Užėjo kaip pas žmones... kamuojamas šito... vienišumo!.. O jūs... jūs...

Na, kai išsiaiškinom, ko jis iš tikrųjų nori, tai to ir davėm.

Ko?!. Nuodų?!.

Na, kadgi jūs, pone vedėjau, ir tiesmukas. Šitas jūsų bruožas mums labai primena Džeką. Ar ne, brangioji?.. Aš irgi taip manau. Ar atkreipei dėmesį į ryškiai rudas pono vedėjo baltų plaukų šaknis?.. Man regis, ta pati spalva.

Jop... top!.. Ar pasakysite pagaliau, kas yra tas Džekas?!.

Taigi mes visą laiką ir bandome, tik kad jūs neleidžiat.

Aš neleidžiu?!.

Matau, kad esat susijaudinęs, bet, susimildamas, nešokinėkite ant spintelių ir nedraskykite nagais sienų. Dar spėsite!.. Ir nešiepkite dantų, nes sukelsite man didelį nusivylimą – vėl iš naujo, nors per penkis tūkstančius metų turėjau prie šio jausmo priprasti.

Dimka, išjunk kamerą. Mes – ne psichodelinė laida. Mes, bl..., visuomenės gelbėtojai, todėl, bl..., šito nefilmuosim. Nes čia nėra ko gelbėt.

Žinoma, nefilmuokite. Tai neturi jokios reikšmės. Kai papasakosiu apie Džeką, pasakysiu, kodėl.

Ar tikrai?.. Jau kaip aš jums dėkingas. Apsitriesiu iš laimės!..

Turbūt persivalgėt bananų. Bet tiek to. Klausykit. Kai mes čia nusileidome, švietė amžinoji diena. Naktis sukurta dar nebuvo. Toje dienoje mes pasidarėme namus iš šviesos nėrinių...

Dar poezijos betrūko. Šūdas!..

Nesistebiu jūsų reakcija. Džekas irgi nemėgo poezijos. Ne todėl, kad nesuprastų – ji tiesiog buvo svetima jo prigimčiai. Taigi šituose namuose mes jautėmės laimingi... daug žiedų išsiskleidė čia, Čio Čio San, amžinoje dienoje... Ak brangioji, tu vėl droviai pamėlai, kaip prieš daugelį amžių, kai į gyvenimą išleidome pirmąjį pumpurą...

Ne, tikrai šūdas!.. Tuoj apsivemsiu.

Vemsite?.. Kodėl?.. Ar jums nepatinka protingų būtybių dauginimasis pumpuravimu?.. Kaip manote, kiek reikėjo laiko, kol mes pripratome prie... prie... ne, brangioji, aš apie tai nebešnekėsiu. Tu teisi, tai per daug bjauru. Gal norėtum „Sovetskoje šampanskoje“?.. Įlašinsiu porą lašų, tik plaukus praskirsiu...

Debilas! Lašina šampaną ant pakaušio!.. O... velnias!!!

...į trečiąją akį. Taigi, ir vieną sykį... nepykite, man labai nutirpo ataugos. Aš jas truputį pamankštinsiu.

Jėzusmarija!.. Dimka!.. Stok!.. Stoook!..

Taigi Dievas kažkodėl ėmė ir sukūrė naktį, ir šviesa buvo padalinta. Iš tamsiosios jos dalies išniro kažkoks keistas ir baisus padaras, jis įsibrovė į mūsų namus, sujaukė subtilią jų tvarką ir pakirto pasitikėjimą Viešpačiu, nes jautėsi turįs teisę tą daryti, toji bjauri beždžionė ryškiai rudais gaurais, kaip gaisro liepsna, mes pavadinome ją Džeku!..

K... kodėl... K... kodėl?..

Ak, juk vardai nieko nereiškia. O šis – toks nesudėtingas... banalus... primena „čekšt“ – kai nukertamas gėlės stiebas. Jis tam padarui labai tiko. Neverk, brangioji. Kapodamas stiebus, jis juk nežinojo, kad tai mūsų vaikai. O ar žinojimas būtų galėjęs ką nors pakeisti?.. Vargšas Džekas. Tu tik paklausyk, kaip jis vograuja: apsitriesiu... vemsiu... šūdas... aš – ferdinando!.. Argi ant tokio galima pykti?.. Geriau pasitraukime.

Aš – Fer-di-nan-do!!!

Ne, mielasis, tu – Džekas. Dievo bausmė mums. Išbandymas. Bijau, kad galime jo neatlaikyti. Dėl nesuprantamų priežasčių jūs gyvenate, o mes nykstame... galėdami būti tobula žmonių rūšis. Matai, brangioji... kaip greitai jis prisitaikė?.. Apaugo kailiu... rudu kaip gaisro liepsna... Ir jau šokinėja ant spintelių su tais dviem moteriškosios lyties lemūrais, kaip ten, sakė, jų vardai?.. Belka ir Strelka?.. O tasai vardu Dimka pabėgo, bet esu tikras, kad paskutiniai pėdų įspaudai prie miško bus panašūs į gibono. Taigi nebėra jokios prasmės sakyti, kad jų kasetės tuščios. Mes labai nefotogeniški, Čio Čio San, ir jokios juostos mūsų nefiksuoja.

Dar man keista, brangioji, kad jų egoizmas net po transformacijos gyvas. Matei – pavirto skirtingais džeko porūšiais!.. O gal tai reiškia, kad kada nors mus aptikusi būtybė nebepavirs džeku?.. Ar verta to tikėtis?.. Laukti... kiek amžių?.. Mieloji?..

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


107681. analizas2008-01-16 05:19
Man atrodo, šita nuotrauka buvo senoj Baltušio knygoj apie Ameriką:) Taigi tada tas menamas Džekas buvo siekiamybė, modernas, laisvės vėjas... O dabar jau tuštybė, popsas, plebsas? O gal esmė ta, kad autorė pavydi papų? Tik tiek - "galėdama būti tobula žmonių rūšis".

107682. ivs 2008-01-16 05:35
kas cia per hierunda?

107693. Čio čio san2008-01-16 10:31
Šitas geresnis už prieš tai buvusį apie tėvo paieškas...

107712. cc2008-01-16 19:32
Jau nežiūriu tos "tv pagalbos".Dažniausiai susiranda asocialus su jų idijotiškomis tipiškomis problemėlėmis ir spaudžia iš š. vašką. Atseit- kokie mes fainuoliai.Žiūrėkite ir alpkite iš susižavėjimo. Žemiausias lygis.Tfu! O parodija nebloga.

107754. Katė :-) 2008-01-17 12:20
Gerai...

107772. amigo para siempre2008-01-17 14:28
smagiai susiskaite

107832. cc2008-01-17 20:48
tv,gal išskiriant LT ir 2, programos yra labai žemo lygio, kičas. Gal lengviau, pigiau jas paruošti? O. gal skiriama "klausimėlio","penktokų" lygio publikai?

107864. vyts :-) 2008-01-18 09:32
nu, neblogas straipsnis. teisingai apie televizijas rašo. tik va nelengva buvo atskirti veikėjus,kuris čia koks gyvis, tai sunku gaudytis ir kas pačiame tekste vyksta. cc, matyt persižiūrėjai tv pagalbos. nes rašome ne idiJotiškai...

107872. Ha2008-01-18 12:24
Man ta Šerelytė atrodo kaip iš pavydo mekenanti ožka. Tai jai glianciniai žurnalai akis raižo, tai televizijos laidos. Tai ko ji prilipusi prie to teliko? O į naujuosius žurnalus išvis rašyti nemokėtų, nes neturi draivo nė už centą. Vargšė rašytojukė, kuri neparašė nė vieno gero romano...

107874. Katė2008-01-18 12:33
Dėl romano nesiginčiju, nes šiandien niekas negalėtų pasakyti, koks romanas yra geras. Bet jos novelės puikios. Čia ji stipri. Stipresnė už daugelį kitų.

107949. katei2008-01-18 23:29
Kalbat taip, lyg būtumėt paskutinė instancija. Pvz. šitas kūrinėlis man labai silpnas atrodo. man net atrodo, kad tokį parašytų ir gabus vidurinės mokyklos mokinys. žmogus užsižaidžia mintim - aš talentingas. Renata kritikuoja lėkštas laidas, tad tebūna sąžininga ir savo atžvilgiu. aišku, žengia toliau jų - bet ne taip labai kaip galbūt jai atrodo.

107951. ...2008-01-18 23:47
o man koliažas čia atrodo vertingiausias daiktas. kaip suprantu, jis simbolizuoja popsą, mūsų gyvenimo tuštybę, anoji autoriei gi svetima. bet man pvz. sava, tai nepykstu

107952. ivs 2008-01-19 01:00
RŠ kritikuoja lekstas laidas? taigi cia kaip su durnium gincytis - reiskia nusileisti iki jo lygio. o jam kas? jis supranta tik tiek, kad gavo ko norejo - demesio porcija. dar kitaip sakant, su kuo sutapsi, tuom ir patapsi. taigi sveika, RŠ, koks, sakei, tavo reitingas?.. Po ko eini?.. Iškart po krepšinio rungtynių?.. Ir po 6 kanalo kriminalų?.. Neblogai. Bet reikėtų dar pasistengti, mergyte. Šypsokis, RŠ. Pasitempk!.. Ko tavo papai tokie subliūškę?.. Tik nesakyk, kad be silikoninės liemenėlės atėjai!.. Nepakliūsi šiandien į kadrą. Gal netiki?.. Ko žliumbi?.. A, į kadrą nori... gerai jau, Dimka nufilmuos tavo kojas. Apsiramink.

107955. h :-) 2008-01-19 02:05
na negali sugalvoti ko nors intymesnio....klausykit, jūrate v., jei jūs man garantuojate, kad dievo nėra, ati galių būti modernus, antrimmto

107978. 107951...2008-01-19 16:10
Tamsta kartojatės. Regis, tai skaičiau praeitą kartą po S. Gedos koliažu. Čia juk nuotrauka, nepainiokite žanrų.

107979. Šerelytei2008-01-19 16:16
Puldinėjate radijo laidoje apie kultūrą, kurią jau pasisavino, privatizavo sugyventiniai - Jolanta Kryževičienė ir Sigitas Parulskis ir dirba šeimyninės rangos metodu - glaincinius žurnalus, o dabar jūsų šereliai pasišiaušė televizijos link. Jaučiatės nebekviečiama filmuotis ar ką? Bet iš šio rašinėlio aiškiai matyti, kad visai nenutuokiate, kaip dirba televizijos žurnalistai bei operatoriai. Niekinti kitų darbą iš savo asmeninės nevilties - žema. Šerelyte, daugiau rašyk savo niekinių rašinukų, daugiau užsidirbsi ir būsi laimingesnė. Bet nepavydėk kitiems.

107989. ragana Kornelija2008-01-19 17:27
taigi taigi, televizininkai įdeda daug darbo, daug energijos jam sunaudoja. tik gaila, kad pagamina dažniausiai š. o per amžiną skubėjimą ir tas š būna neDAdarytas.

108213. raganai Kornelijai2008-01-21 08:36
Savo š. DADArykite pati.

108220. Katė2008-01-21 10:21
Televizininkai geriau jau patylėtų. Klaikesnio daikto už jų produkciją niekur nesurasi. Jeigu ką geriau ir pakiša, tai tokiu metu, kai jau akys merkiasi. Gerai, kad aš pelėda.

108224. mie2008-01-21 11:36
vakar ziurejau filma su dzeremiu aironsu, bet per reklama perjungus "kultura" per koki penkiolika sekundziu isgirdau tokia doze koncentruotu kliedesiu ir nesamoniu, su debiliska sypsena ir gniauzant rankeles, kad daugiau nebesinorejo.

108253. očko2008-01-21 17:35
Boo..! Jop tak. Kaip? Šikdamas paskreipk.

108265. Bendradarbis2008-01-21 18:35
...baisu net pagalvoti jog vienas is jusu galetu buti mano kolega...

108269. mie2008-01-21 18:58
ne, as garantuotai negaleciau.

108272. m.2008-01-21 19:06
Dusliai trinklteli daugiabucio laiptines durys. Pora aukstu, iveiktu po darbo dienos pavargusiom ir aplink maksimos pirkiniu krepsius besimalanciom kojom, zvangteleje raktai, svelniai nuaidejes " kaip diena, brangusis?" ir stai - dar vienas sistemos sraigtelis parsisuko i savo tvirtove. Si vakar kaip ir visuomet jis uztrauks uzuolaidas ir maloniai leisis itraukiamas miegamajame mirgancio lango i pasauli.Cia ilgakojes krutiningos grazuoles visuomet pasirengusios..isgelbeti. Ir zvaigzdes byra tiesiai ant kelio..Nesibaigiancia svente tik kartais pertraukia svetimos kancios,kurios veikia panasiai kaip sadomazochistiniai sekso zaisliukai. Ir svarbiausia, tas palaima keliantis jausmas, kad si vakar, patogiai isitaises priesais ekrana, esi lygus visiems, kurie taip kaip ir tu siurbia i save mirgancia, blyksincia ir kitaip ryskia informacija. Idile. Bet ne, staiga atsiranda koks nors issisokelis ir uzsilipes ant daugiabucio stogo purto antena saukdamas apie masine kultura, naujo tipo vergove, vertybine krize ir genetiskai modifikuota maista.. Romantiska, bet taip banalu!

108274. cc - Mie2008-01-21 19:10
Vakar turėjau garbės per tv kokias 5 sek (per vėlai įsijungiau) pirmą kartą pamatyti, stebėti Šerelytę. Nespėjau nieko išgirsti, bet man ji pasirodė graži ir simpatiška.

108280. cėcei2008-01-21 20:06
Pritariu Jums - rašytoja turi būti graži ir simpatiška, jei ji tikra rašytoja, o ne kokia nors grafomanė...

108285. mie2008-01-21 20:20
grozis ir simpatiskumas niekam nekliudo.

108286. cikada2008-01-21 20:25
puikiai, renata, puikiai...tik gal be reikalo to liudesio, a? dygiau noretusi, dygiau...

108318. korna2008-01-22 16:35
Kai įsijungiu televizorių, visada rodo Bjanką (kelią į laimę).

108322. cc2008-01-22 19:12
Aš esu cėcius, o ne cĖcė. Labai fainas cėcius. Nuostabus gražuolis.

108323. Noė Kornai2008-01-22 19:22
Korna, mieloji, ar tau neatsibodo tas dirbtinis romantizmas?

108324. korna2008-01-22 19:29
Tik viena akim žiūriu.

108325. Noė2008-01-22 19:37
Ir tie mįslingi, nežinia ką reiškiantys posakiai. Kam ta nereikalinga skraistė? :))

108328. cc2008-01-22 19:46
Nebūk priekaba. Koks tavo reikalas.

108329. Noė2008-01-22 19:53
O ar negalima gražiuoju paklausti? Tuo labiau beveik metus skaičius tuos komentarus.

108331. Noė2008-01-22 19:57
Na, jei nenori, tegu neatsako:))

108333. Nojė2008-01-22 20:02
Šiaip Korna žavinga asmenybė.

108334. korna Noei2008-01-22 20:05
Ar mano? Visada sakau kaip yra. Kokia skraistė?

108335. Nojė 2008-01-22 20:10
Matai, aš esu labai nesuppratinga. Ką, pvz., reiškia „Tik viena akim žiūriu“?

108337. korna2008-01-22 20:33
Reiškia, kad nežiūriu rimtai.

108338. Nojė2008-01-22 20:42
Šit kaip. Na, galbūt:)). Mes sakome „Žiūriu pro pirštus“.

Rodoma versija 179 iš 203 
13:26:09 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba