ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-04-09 nr. 744

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (204) • RENATA ŠERELYTĖ. Iš ko juokiasi arklys (1) • MICHAEL JOHNSON. Kai laimės ieškoma visai ne tenLAIMANTAS JONUŠYS. Pasaulyje be popiežiausAUŠRA JURGUTIENĖ. Ko mes tikimės iš mirtiesAUŠRA PAŽĖRAITĖ. Gnostiniai sugrįžimai į krikščionybės įsčias (2) • SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai (14) • ONĖ BALIUKONĖ. Taikos kvintetasTONY MCKIBBIN. Prakeikimo kinasAUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ. Iš praeities (4) (1) • SIGITAS PARULSKIS. Beprasmybės apoteozėZENONAS BUTKEVIČIUS. Apie "svogūnus" ir savigarbą (7) • MARTYNAS PURVINAS. Linksmoji etnoarchitektūraALDONA RAGEVIČIENĖ. Laiškas internautui Toto (30) • VALDAS STRIUŽAS. Stogai ir skylėsSkelbimas (29) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


RENATA ŠERELYTĖ. Iš ko juokiasi arklys
Kaip vis dėlto gera, kad šito puikaus parko ir jame esančių pastatų nenupirko (nors kėsinosi) pabaisos verslininkai ir nepastatė čia naujo Nekropolio, viešbučio turtingiems zombiams ir rafinuotiems vampyrams!.. Įsivaizduokite – gyvenčiau šalia numirėlių... kas begali būti baisiau?.. O beprotis – šiaip ar taip, gyvas žmogus. Girdi ne tik garsines haliucinacijas, bet ir plakančią savo širdį. Iš zombių šita galimybė atimta.

MICHAEL JOHNSON. Kai laimės ieškoma visai ne ten
Jis atliko tyrimą su devyniais šimtais devyniomis dirbančiomis amerikietėmis. Moterų jis paprašė užrašyti, kas iš dvidešimt aštuonių dalykų kiekvieną dieną joms suteikia daugiausia laimės. Galbūt nustebsite, tačiau pirmoje vietoje moterys įrašė seksą, antroje vietoje atsidūrė susitikimai su draugėmis ir pietūs su kolegomis, trečioje – televizoriaus žiūrėjimas vienumoje, ėjimas į parduotuves kartu su sutuoktiniu, pinigų leidimas ir valgio gaminimas.

LAIMANTAS JONUŠYS. Pasaulyje be popiežiaus (ir dar šis tas žiniasklaidos pėdsakais)
Tame pačiame pirmadienio numeryje sociologas Heinzas Bude pagerbė Joną Paulių II kaip neironiškos laikysenos reiškėją ironiškoje modernybėje. "Savo pontifikato laikotarpiu jis iškilo kaip postsekuliarios visuomenės priešakinė figūra – šioje terpėje tikėjimo klausimų nebegalima redukuoti į mokslo, verslo, teisės arba malonumo aspektus".

AUŠRA JURGUTIENĖ. Ko mes tikimės iš mirties. (Michel Schneider. Įsivaizduojamos mirtys. Iš prancūzų kalbos vertė Diana Bučiūtė.
V.: Alma littera, 2004. 287 p.)

Matote, ateina tokia diena – o daugeliui ji ateina gana anksti, – kada pradedi pastebėti, jog, kur žiūrėsi, visur tavęs tykoja mirtis... Šį žodį pradedi suprasti ūmai, nežinia kodėl, be jokios priežasties, ir tada viskas gyvenime pakeičia spalvą. Štai aš jau penkiolika metų jaučiu, kaip ji mane varpo, tarsi savyje nešiočiau kirmgraužą... Kad ir ką dabar veikčiau, jaučiu, kad mirštu.

AUŠRA PAŽĖRAITĖ. Gnostiniai sugrįžimai į krikščionybės įsčias
[...] Matyt, tie sekėjai buvo išlikę kaip atskiras judėjimas. Kita vertus, mandėjai atmeta Jėzų kaip blogio deivės Ru-Ha sūnų, kuris, nors Jonas jį pakrikštijo, tik suvedžiojo daugybę žmonių, nukreipdamas nuo tikrojo kelio. Nukryžiuotas esą buvo ne jis, o jo brolis dvynys Judas, vadintas apaštalu Tomu (Tomas ir reiškia "dvynys"). Jis buvo be galo panašus į Jėzų. Po jo mirties Jėzus, žinodamas, kad jo misija žlugo, gyveno prisidengęs Tomo vardu ir, pasak apokrifinių evangelijų, nukeliavo skelbti Evangelijos į Indiją. [...]

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
[...] Jis buvo gimęs Butrimonyse. Turėjo dar pavardę Valvrojevskis. 1990 metų kovo mėn. "Krantuose" apie jį rašė didelį straipsnį T. Sakalauskas. Meno istorikas, visuotinai pripažintas paveikslų autentiškumo aiškintojas ir atribucijos specialistas.
Tiesa, kuri įrodoma (ar įrodinėjama) pavargsta... Tikriausiai taip dedasi ir su Dievu, ir su pasauliu. Galop – moralės ir menų degradacija, daiktų sunykimas (juos pakeitė surogatai).
Žmonės tapo tas pats: originalas ar kopija. Kažkur netoli, regis, bus įsikūręs ir masturbacijų dievas – Onanas.

ONĖ BALIUKONĖ. Taikos kvintetas
[...]

tad žaiskit
berniukai žaiskit
o mes pažaisim jumis
beveik rytojaus kareiviais kileriais robotais
protingais bejausmiais idealiai
užprogramuotais androidais

[...]

TONY MCKIBBIN. Prakeikimo kinas
Savęs ir savo pozicijos pasaulyje suvokimo metafizinė perspektyva nebūtinai veda į dvasinį nušvitimą, ritualinę prasmę, politinę kankinystę ar gilų supratimą, kaip kad kartais atitinkamai matome Tarkovskio, Paradžanovo, Jancsó ir Angelopoulo filmuose. Pakanka paprasčiausiai išlikti sveiko proto. Nes centrinis stebuklo kino vaizdinys, Orro žodžiais, yra "žiūrėti į vaivorykštę, kai tebejauti požeminius virpesius", o prakeiktųjų kine vaivorykštę pakeitė pasitraukimas į beprotybę ir girtą atsijungimą. [...]

AUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ. Iš praeities (4) (Ankstyvasis pokaris Vilniuje)
Dalia kūrė pasaką ir į nesibaigiantį jos kūrimą įtraukė mus. Toje pasakoje, lyg kokiame viduramžių mieste, mes gyvenom ant kalno, pilyje, kur visko buvo apstu – ir maisto, ir drabužių. O žemumoje gyveno vargšai, kuriuos reikėjo globoti, bet nusileisti nuo kalno buvo užginta, ir kaskart turėjom išgalvoti būdą, kaip perduoti savo gėrybių aniems, alkstantiems. Tuo tikslu atsirado ir didžiulė požemio karalystė su tuneliais bei slaptavietėm. [...]

SIGITAS PARULSKIS. Beprasmybės apoteozė (J. M. Coetzee. Maiklo K gyvenimas ir laikai. Iš anglų kalbos vertė Violeta Tauragienė. V.: Vaga, 2005. 238 p.)
[...] Kas lieka iš žmogaus, jeigu jis nesusijęs su bendruomene, politika, apskritai su jokiais socialiniais reiškiniais, su jokiomis vertybėmis, jeigu jis nekelia sau jokios prasmės ir tikslo, jeigu net nenori pratęsti savęs kaip giminės, nori tik gyventi, egzistuoti, tik būti laisvas, pats sau. Ko gero, graži pati beprasmybė: Maiklo K gyvenimo bergždumas (na, absoliučiai jokio tikslo ir prasmės, jis beveik net nevalgo!) šiame romane sukuriamas taip įtikinamai (tikslia ir egzistencialistiškai negailestinga kalba) ir be patoso, be didaktikos, kad pats jo, niekam verto žmogaus, puskvailio, egzistavimo grynumas tampa gražus – absoliučiai beprasmiškas gyvenimas vis tiek yra gražus. [...]

ZENONAS BUTKEVIČIUS. Apie "svogūnus" ir savigarbą
Štai dėl tos priežasties Arūno Valinsko ateitis šviesi. "Svogūnai", nors ir auksiniai, anksčiau ar vėliau gali apkarsti, bet šoumenas yra ryžtingas žmogus, ras naują pasišaipymo iš valdžios būdą. O ji, visų mūsų džiaugsmui, net ir pliku užpakaliuku švytuodama, krypuos ant scenos. Norinčiųjų – į valias.

MARTYNAS PURVINAS. Linksmoji etnoarchitektūra
Neprofesionaliąja architektūra galima vadinti ir nevykėlio projektuotojo sukurtą statinį. Pavyzdžiui, Neringos vyriausiasis architektas R. Krištopavičius neprofesionaliai (pažeisdamas profesinės etikos kodeksą ir visokius kitokius reikalavimus profesionaliam projektuotojui) suprojektavo sau keturių aukštų rūmą Nidoje greta garsiojo Thomo Manno namelio ant kopos, atseit remontavęs ten buvusią malkinę ir iš jos "netyčia" pasistatęs didžiulę vilą. [...]

ALDONA RAGEVIČIENĖ. Laiškas internautui Toto
"Neisiu", – pagalvojau, bet greitai suėmiau save į nagą ir ant pirštų galų, vos tejudindama vandenį, žengiau iš paskos. Protas aptemo. Jaučiau tik švelnų vėsų vandens srovenimą palei šonus ir šlaunis. Vanduo tyliai tekėjo visą amžinybę. Išlipome pas draugus. Glostė paskutiniai saulės spinduliai, bet mane apėmė keistas liūdesys. Kažką palikau toje paskutinėje duobėje. [...]

VALDAS STRIUŽAS. Stogai ir skylės
Kaime kartais stogai nuskrenda vėtrai, uraganui siaučiant. Bet valdžios stogai paprastai "nuvažiuoja" dargi su nebeužlopomom skylutėm. "Nuvažiuoja" valdžiai arba stogdengiams. Dėl aukštos įtampos, metafizinės rizikos, kyšinių ryšių, arterijas užkemšančio pinigų spaudimo, sujudintos atsakomybės, nupūstos garbės. Lengvai nepaaiškinsi. Nutinka, ir tiek. Kai kurie stengiasi nusišauti, kiti sumąsto kartis, gultis psichiatrinėn ar skandintis. [...]

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


32470. zeta2005-04-08 01:13
Pasiilgau laimes, uztai rupi Michael Johnson analize. Demonstruoju lojaluma ir prieraisuma, todel noriu Audrones Girdzijauskaites prisiminimu. Ir labai smalsu, ka Aldona Rageviciene raso beveidziui pasnekovui Toto. Trys kuklus miniatiuriniai pageidavimai. Bet taip ir matau El. Redakcija trinancia rankas ir paleidziancia mano norus vejais.

32471. toto2005-04-08 01:49
ALDONA RAGEVIČIENĖ. Laiškas internautui Toto ???

Puiki intro mise-en-sc`ene.
- Viliuosi, laiškas man... Nors mano nick`as ir ne toks. Bus įdomu, jei atsišauks tikrasis Toto, dar pernai komentavęs ŠA.
:)

32473. IVS (nesitiki nieko gero, atseit ...)2005-04-08 04:11
Aš norėčiau visą paskaityti. Michael Johnson, Aušra Jurgutienė, Audronė Girdzijauskaitė, Martynas Purvinas ir apie ką ten Aldona Ragevičienė rašo... Viso noriu. Ir paskui neklausinėkit, ar man įdomu tik "chebra" ar ir Šatėnai. Primokėčiau už abu. Jau vien dėl Zetos, o ką kalbėti apie senbuvius. Jei kompas nulūžtų, dar tą pačia dieną lėkčiau pirkti naujo - va taip man reikia ir Šatėnų ir Šatėniečių.

32475. nemo2005-04-08 06:12
Laukiu visko - issiziojes, kaip besotis tris savaites nepietaves ryklys:) Tegyvuoja mintis, diskusijos ir is viso to turtejantis pazinimas! kartais jauciuos servetele i kuria susigeria viskas:) Po galais, koks malonumas tas susigerimo jausmas:)

32487. cikada2005-04-08 14:27
hehe, shtai ir intriga!

32488. cikada2005-04-08 14:27
...ale vistiek nepirksiu...

32518. Parulskis - dievas2005-04-09 00:47
Pats taip sakė per TV. Ir štai-įsigudrino suderinti "beprasmybę" ir "grožį". Arba žodžiai nieko nereiškia.

32548. zydaS2005-04-09 03:03
"nekenčiu rasistų ir negrų"..... net nezinau ish kur tai ...prie ko cia nigrai ? ... jei jie protingi tai ok ...tai iritariu kadtaskas sia frachte uzhurashe yra zhyduolis ...

32592. IVS :)2005-04-11 06:15
Veikia, veikia netas, toto. O ir mes visi čia. Eilėje prie Šatėnų. Laukiam, gal ką išmes :)

32600. Bjauri boba IVS2005-04-11 13:01
Atrinko pačius blogiausius Tyčia turbūt. Ir jie dar tikisi, kad kas nors skirs tuos 2 procentus savojo pajamų mokesčio? Aš tai ne tik kad neskirčiau, bet ir prenumeratos atsisakyčiau.

32601. kaimietė2005-04-11 13:24
Labas, IVS, kaip gyveni?

32605. zeta2005-04-11 14:18
Vienu zodziu, viskas aisku - ner ka skaityt. Taip ziuresi ar kitaip ziuresi - ner ka skaityt, ir viskas. Eisiu, nusipirksiu kokia knyga. Tegu pasisiunta tie Satenai. Jei patys nemoka, tai nors issiverstu ka. Gavrosas klaidas istaisytu. Toto su kaimiete eilerasciu parasytu. Ebola per danti patrauktu. O dabar - dykuma kazkokia.

32606. kaimietė2005-04-11 14:21
Su malonumu peržvelgiau praeito savaitgalio komentarus.:D

32607. nemo>toto2005-04-11 14:35
O mano savaitgali papuose, paspalvino, nudaze kokteiliniai mixai (Mojito, Cosmopolitan, Caipirosa), po to sambuca ir dar kazkas prie kavos. O siaip paskutiniu metu traukia mixai romo pagrindu:) Galetu kas nors SA parasyt straipsni apie dazymosi/spalvinimosi estetika:) Pamenu, E.M. Remarkas (mylimiausias paauglystes rasytojas) apie tai graziai rase:)

32613. Rūta:)2005-04-11 15:21
savaitgalis papuose-čia vietininkas?:)oi, atsiprašau, sakysit vėl blogai, kad gramatikos mokau:)

32616. kaimietė2005-04-11 16:33
Oi, vos nenumiriau iš juoko. Man vis vietininkas, nors tu ką. Maniau, kad čiuplutis nemo, prisiklijavęs prie smakro susivėlusį kailiuką, svaiginosi miksais galingame moteriškame glėbyje. :D

32617. toto :-) 2005-04-11 16:53
fu, kokios vulgarios jūsų mintys, damos.

32622. nemo>damoms2005-04-11 19:06
Stai cia ir butu praverte "lietuviski diakritai":) Ot damos, veiksmazodi i daiktavardi vietininko linksniu paverte, man ne i galva neatejo si dviprasmybe - mat ka reiskia minties inercija: skaitai kaip galvoji:) Is to kyla klausimas - apie ka galvoja SA damos...;-)

32623. IVS :)2005-04-11 19:31
Perskaičiau tuos gnostinius sugrįžimus. Nelabai suprantu, kuriam galui reikia gilintis į tą painiavą. Viskas, ką reikia žinoti, pasakyta trimis paskutiniais sakiniais. Ir tai. Ebola pasakytų trumpiau ir įtaigiau. Bet jau geriau tą straipsnį būtų įdėję. Netiniame variante skelbia tokią biliberdą, kuri įdomi nebent tiems, kurie/apie kuriuos rašė. Paskui verkia, kai prikišamas provicialumas. Pykstu. Ai, bet prajuokino žodis, kurio anksčiau nežinojau: monolatras :) Garbės žodis, maniau, kad tai toks tipas, kuris geria sau vienas :)
Zeta, labai gera mintis. Mes čia, užkulisuose ją taip pat vyniojame. Reikia atsidaryti savo/savą kampą.O dabar siūlau pratintis prie Nemuno. Visai neblogas. Gaila tik kad komentarų kol kas rašyti negalima.

32631. po palme2005-04-11 23:45
labas. Dar is praeitos savaites cia prikvipe raugintais kopustais, kokteiliais, sokiu prakaitu, draugiskom snekom, simpatijos trikampiais, Remarku+Erlicku. IVS, tas Nauju Metu balius kazko man primine H. Heses Stepiu Vilke aprasyta:).Kaip einas, biciuliai. Smagu pas jus sugrizti, atsisesti tyliai kampe, netoli zidinio. Netgi nebutina klausytis ka snekat, uztenka zinoti, kad jus salia esat.

32633. Bjauri boba IVS2005-04-12 00:22
O vot įdomu, po palme, jeigu susimokėti reikėtų, ar tu vis tiek tįsotum prie židinio skrybėlę ant akių užsimaukšlinęs? O gal tada reikalautum bulvinių blynų su grietine, kugelio su spirgais, silkutės su nuoperska? Gerai jau gerai, atnešiu, tik neįjunk teliko, kai boksą rodo. Te "Stiklo karoliukų žaidimą" ir sėdėk sau tyliai, tik į židinį neįmesk bo gausi su keptuve per galvą - tai mano mėgstamiausia knyga.

32637. kaimietė>nemo2005-04-12 09:21
Rašai: skaitai kaip galvoji:) . Cha. Šiuo atveju buvo – skaitai, kas parašyta. Paraidžiui. Nepridedant jokios papildomos mintelės, jokių kringeliukų riestainiukų auskariukų. Ir dviprasmybės šaltinis buvai tu. O mes tik ruporai, įgarsinantys , na, pats žinai, ką. ;) Ir dar šiek tiek kvatoklės. O ką, jau ir pasidžiaugti negalima? :)

32644. zeta2005-04-12 11:14
Kai perskaiciau Nemo, tai, aisku, pagalvojau ta pati, ka ir Ruta su kaimiete. Bet jau tylejau kaip zuvis, nes, galvoju, issiziosiu - tai pradesiu juoktis. Nesuvaldomai.

32649. nemo2005-04-12 14:45
Zeta, nieko kito ir nesitikejau:)
Kaimiete - zinoma, juokites, dziaukites i sveikata - geras juokas ilgina gyvenima, gerina savijauta ir tarpusavio santykius - juk ir mane pati prajuokinot savo kvatoklisku dziugesiu issprudus gramatiniui liapsusui. Jusu paragintas isivaizdavau save miksuojanti "galingame moteriskame glebyje" - na tikrai komiska situacija:)

32650. kaimietė2005-04-12 14:58
nemo, ne gramatiniu liapsusu džiaugiuosi :)

32652. zeta2005-04-12 15:16
Po palme, prasau papasakoti apie simpatijos trikampius. Ko tai susidomejau. Nes jeigu kas, tai nezinociau prie ko slietis ir nuo kokiu pavyduoliu per atstuma laikytis. Ka cia gali zinot, gal ko nors net pakalbint negalima, o kiti tik ir sedi laukdami kol susidraugausiu.

32654. IVS :)2005-04-12 17:20
Zeta, čia kas antras mykia (kadaise varna parašė "mykiu visus", vietoj "myliu") kas trečią.

32655. IVS ;)2005-04-12 17:22
Nemo, gal galima paklausti, kur tu sekantį savaitgalį praleisi?

32657. zeta2005-04-12 17:53
Kazkas ilgejosi meiles laisku (vel landziojau archyve), kuriuos Zofija siunte kokiam tai vyrukui kas penkios minutes. Mielai supliekciau koki meiles laiska ir as, nors Buridano asilas mano, kad mano amziui tai nepritinka. Tik kad sitoj anonimu ir melagiu kompanijoj gali skaudziai apsirikt. Va, parasyciau Nemo, pastumciau IVS i sona, kad apie savaitgalius neklausinetu, betgi zinau pabaiga - IVS juoksis, nes Nemo (kaip ir visi kiti) gali pasirodyt koks tai drakonas spjaudantis ugnim. Vienas vargas. Pavasaris i akis pliskina, o meiles laisko ner kam parasyt. Tik jau neliepkit aplink save apsidairyt, objektas turi but tolimas ir beveik nepazistamas. O meiles laiskas turi but labai slaptas ir labai grazus.

32659. po palme :-) 2005-04-12 18:22
Zeta, geriau eik paklaidzioti kur padubysiais. Ten dabar turetu buti labai grazu.
Siaip tai visi Satenu vyrai protingi, stotingi, galingi, dvasingi, darbingi (pati prirasyk kokio, tavo manymu, zodelio dar truksta), gali rasyti laiska bet kuriam, visada pataikysi.

32660. zeta2005-04-12 18:50
Po palme: eiciau eiciau, jei galeciau, ilgas kojas jei tureciau! Iskyla siokiu tokiu geografiniu sunkumu su tais padubysiais - ko tai tolokai, gali tekt samdyt aeroplana. O apie Satenu vyrus - nepaminejai, ar jie geros sirdies.

32661. svaigis :-( 2005-04-12 19:09
Jei gali padaryt kazka geriau tai ko nedarai ? Kritikuoti visada lengviausia. O kas del politiku tai manau jie net gaidziu vardo neverti! Vien prisiminus kaip jie keliaklupsciauja pries rinkimus, manau svogunai, palyginus su visu tuo, jiems didelis ju apgailetinos ir skurdzios savigarbos pakelimas i neregetas aukstumas !

32662. korna2005-04-12 19:21
Aš tai Parulskį kažko pradėjau mylėt. Taip kad, zetka, nebandai, nes gali baigtis žeurei.
Nebent Anjolė savo vietą užleistų. Nes aš įsipainiojau tik nuo praeito numerio, o ji Parulskiui jau kažinkada atvirutę rašė... Dalgis tada pavydėjo.... Pavydus toks....

Anjole, nežinau ką daryt: priimt zetą į trikampį prie Parulskio ar grįšit?

32663. IVS ;)2005-04-12 20:09
Zeta, ten anam gale šatėnų dalgis ilgisi meilės. Aš jau norėjau jam rašyti, bet gal tu turi laiko?

32664. zeta2005-04-12 20:57
Mergaites, labai smagu su jumis plepeti, bet dabar virs mano galvos kaupiasi debesys, tai turiu skuost (nors ne jaunikle, kad ji velniai ta Buridano asila!) kiek ikabindama. Be to, nenoriu as Parulskio. Man patinka paslaptingos figuros. Tokie kaip Zoro. Arba Batman. Bet gal reik parasyt dalgiui, toks lyg ir nieko vyrukas, labai jau zgrabnai su tais mokesciais balkone susitvarke.

32665. zet2005-04-12 21:14
ketvirto aukšto balkonas tai - shpyga?

32668. buridano asilas2005-04-12 22:27
Miela zeta, parašyk man, matau, kad parakas dar nesudrėko tavo parakinėje, kur ten jauniklėms žalioms iki tavęs. O ir aš dar nesmi toks nukaršėlis, kad meilės laišku nemokėčiau pasidžiaugt. Kūtelės adresą turbūt žinai?

32669. 13-ta praeivė > kornai2005-04-12 22:39
Chi, chi, tai jūs esate daugiakampyje su labaaai daug kampų - Parulskį myli daugybė jaunesnių ir ne taip labai jaunų. Labai gerai yra mylėti "tolimą ir beveik nepažįstamą", anot Zetos, tada taip lengva ir viskas gražu. O geriausia - mylėti mirusius, nes apie juos niekas net pasakyti nieko blogo negali (apie mirusius - gerai arba nieko), o juo labiau patys mirusieji negali nieko blogo pasakyti nei padaryti. Net jei į tavo meilės atviruką neatsako (kaip Parulskis čia kažkam), nekaltini ir supranti jo negalėjimą :).

32670. 13-ta praeivė2005-04-12 22:42
Oi, ir aš mėgstu asilus! O jei dar - Buridano!... Gal galėčiau ir aš parašyti? Bet kūtelės adreso nežinau :(.

32671. 14 praeivis2005-04-12 22:47
na ir mylėkit vienas kitas tarp cenzūros, deriovnios jūs provincialios - komuniagos mėgsta taip pat myli savo pilvukų istorijas ...

32674. Musė2005-04-12 23:14
Jūs gardžiausia šatėnų uoga :)

32675. zeta2005-04-13 00:55
Mielas Buridano asile, net grazu ziuret, kaip tamsta mane su kazkuo painioji. Todel ir laisko negaliu parasyt, nes nezinau tos kuteles "antraso" (taip mano mociute sako). O jei ir parasyciau, tai irgi mazai dziaugsmo butu - visus savo laiskus mirkau acte, kaip kokia Bordzija. Bet niekad negali zinot, kaip gyvenimas pasisuks, gal ir brukstelsiu ka - tamsiai zaliu rasalu and pergamentinio popieriaus. Isorine estetika labai svarbi, o epistoliarinis zanras pats savaime pilnas zavesio ir visokiu snibzdesiu. Panasiai, kaip sapnai, kuriuose vyksta nenupasakojami dalykai, ir neitiketinos istorijos igauna realu pavidala. Laiskus traktuoju kaip nykstancia karveliu rusi - jie labai grazus ir labai reti. Internete prapuola be pedsako. Popierinius saugom, bet retai kada skaitom is naujo. Laisko, ypac meiles rasymas - labai efemeriskas aktas. Akimirkos blykstelejimas be fatalisku pasekmiu. Dauguma zmoniu rasyt nebemoka ir nebeideda ne trupucio sielos. Tie, kurie moka - drovisi. Arba miega tokia velyva valanda. Niekas nebevartoja zodzio "korespondencija" - nebera atsakanciuju. Pastas uzsidaro. Labanakt.

32676. po palme>Zetai2005-04-13 01:28
Visi satenu vyrai labai geros sirdies, Zeta. Be jokiu isimciu. Gali deti tiesiai ant zaizdos ir nepakenks, o gali net ir padeti.
Su aeroplanu kur kas sunkiau, tai ne gera vyra rasti. Gal ten koks vietinis vandens telkinys netoli taves tyvuliuoja?

32677. si2005-04-13 01:35
Turbūt popierinis laiskas nuo i-netinio tuo ir skiriasi, kad pirmąjį paskaito tie, kam reikia, o antrąjį - ir tie, kam nereikia. Beje, nebūtinai blogos valios genami. Taigi labanakt tokią vėlyvą valandą ir nepyk (ne už paskaitymą, - už atsakymą).:)

32678. zeta2005-04-13 02:29
Salia manes tyvuliuoja Nemunas. Kai zeta buvo maza, tai plaukiojo skersai isilgai. Su gerais vyrais - semper idem. Kai tik koks protingesnis, tai dazniausiai keistas. Kartais iki nejaukumo. Niekas nebemoka prajuokint tylinciu princesiu. Visi labai rimti ir filosofiskai nusiteike. Sita velyva valanda viena ranka ka pabruksniuoju Satenams, kita dirbu. Smagu, kai kas atsiliepia, vis man linksmiau.

32679. nemo2005-04-13 02:50
:) as jau cia:) ziuriu tik apie meile prabilta - iskart satenieciai suaktyvejo - ir tai malonu, reiskia vertina si jausma, ilgisi, atsimena, gyvena - reiskia esam veikloje, o tai ir yra gyvenimas:)
zeta, klausaus Jacques Brel daina, zinoma apie meile: "il y a".

Mais il y a tant de bleu dans les yeux de ma amie
Il y a dans ses yeux tant de vie
Il y a dans ses cheveux un peu d`éternité
Sur sa lèvre tant de gaieté

32680. nemo2005-04-13 02:58
IVS, tikra smalsute - bet pazadu, tikrai parasysiu kur sekanti savaitgali praleisiu:)

32681. nemo2005-04-13 04:10
zeta, ugnimi nesispjaudau, zaizdas nezinau ar gydau, bet ir nepabloginu. Nesu pavyduolis:) O dorybes palieku paciai atskleisti:)

Skiriu Satenu damoms:
Quand on n`a que l`amour
A s`offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu`est notre grand amour
Quand on n`a que l`amour
Mon amour toi et moi
Pour qu`éclatent de joie
Chaque heure et chaque jour

:)

32682. James Joyce > Zetai2005-04-13 07:54
Meilė myli mylėti meilę. Medicinos sesuo myli naująjį vaistininką. Konsteblis 14A myli Merri Keli. Gerti Makdauel myli vyruką, kuris turi dviratį. M. B. myli šviesiaplaukį džentelmeną. Li Či Hanis mylėti ir labai bučiuoti Ča Pu Čou. Džambo, damblys, myli Alisą, dramblę Senasis misteris Veršoil su klausos rageliu prie ausies myli ponią Vrešoil su dirbtine akimi. Vyras rudu makintošu myli ponią, kuri numirė. Jo Didenybė Karalius myli Jos Didenybę Karalienę. Ponia Norman V. Taper myli karininką Teilorą. Jūs mylite ką nors. O tas kas nors myli ką nors kitą, nes visi ką nors myli, o Dievas myli visus.

32683. ežeras2005-04-13 08:11
"O tas kas nors myli ką nors kitą, nes visi ką nors myli, o Dievas myli visus." Taip , o ypatingai myli cunamio aukas, Bosnijos ir Kosovo civilius, uzkastus duobese, II karo zydu vaikus ir senelius,-jau pamylejo...

32684. Gazelė buridano asilui2005-04-13 08:57
Buridano asile, seniai tave stebiu. Kam tau kažkokia zeta, nenorinti su tavimi bendrauti? Aš parašysiu tau laiška, mielas asile. Kaskart, kai tik išbėgdavau į laukymę praskirdama šakas, sutikdavau kurį nors iš jūsų, tų, kurių vardas Asilas. Taip, šią logiką gerai įsisąmoninau; kažkas būtinai turi vadintis Asilas, visi jūs tokie, ar vienas, ar kitas, bet visada susiduri būtent su vienu. Atsiranda vienas šituo vardu, ir atsitinka taip, kad jis įstringa ir negali jo pamiršti. O monstrai tvirtomis kanopomis, apgaulingai blizgančiomis akimis, nuobodžiai pilkais kailiais, amžinai odinėmis striukėmis, pabaisos, aš atskleisiu tikrąją jūsų prigimtį ir sukelsiu pasibjaurėjimą jumis. Niekada, niekada daugiau nekelsiu kojos į Asiliją, atšiauriąją žemę. Aš myliu mišką, myliu samanų antplūdžio žalesį, myliu paukščių čiulbesį, gera jausti skruzdės kelionę mano glotnia oda, ir niekada Asilijon negrįšiu. Neatsiliepsiu į jūsų nei vieno viliojantį bliovimą, į kvietimą išgerti stiklinaitę vyno, nereikia man jūsų bilietų į teatrą ar kitą kokį kluoną. Niekada nei vienam iš jūsų neištarsiu nei "taip", nei "ne". Nes kiek galima kartoti vieną ir tą pačią klaidą, vienintelę, kuria esi pažymėta. Ir kas iš to, jei ir nuplaus paskui tavo gėdą visų upių vandenys, Tibro ir Nilo, tamsūs stebuklingų tvenkinių ir kalnų ežerų vandenys? Bet čia kažkas vaikšto, turiu jau slėptis. Pratęsiu savo laišką tau vakare, Asile Buridano.

32685. dalgis > kūdra2005-04-13 09:26
tavo D gal ir nemyli, bet "mano" myli visus. kaip ir tevas kuris per subine savo vaikams uzvaziuoja, bet vis tiek myli

32686. ruta_meta :-( 2005-04-13 09:30
Purvinas parase purvina straipsni...ir keista, kad toks laikrastis, kuris visada atspindejo ir pristatinejo musu kultura, spausdina toki "pamazgu" isliejima... Gaila ir liudna, kad izeistos ambicijos randa cia sau vieta... Dziugina tik, kad internetiniam variante si siuksle neatsirado...

32688. buridano asilas gazelei2005-04-13 11:13
Hm... esu mažumėlę sutrikęs. Ir kokia sumaštis kilo niekingoj mano sieliūkštėj... Bet tu rašyk, gazele, rašyk.

32690. kaimietė nekantriai laukia Gazelės laiško tęsinio2005-04-13 12:07
Su tystančia seile puoliau skaityti (tegu ir svetimą) meilės laišką. Tačiau be pabirusių iš galvos tarakonų mažai ką radau. Šitiek daug ne : nekelsiu, negrįšiu, neatsiliepsiu, neištarsiu su automatiškai iššaunamu padažu niekada. Su ne pačiais gražiausiais apibendrinimais pusei žmonijos – visi jūs tokie, monstrai, pabaisos. Ir jei ne gyvas virpantis Gazelės (jau vardas ką reiškia!) paveikslas (mylinti, jausminga, spontaniška, klystanti), tai… Bet neskubėsiu daryti išvadų. Matyt visas gardumas paliktas antrai daliai, dugno dėjimui, desertui. Šluostausi seiles ir šarvuojuosi kantrybe.

32691. toto2005-04-13 12:09
ruta_meta, Martyno Purvino LINKSMOJI ARCHITEKTŪRA galėtų papuošti bet kurį lietuvišką kultūrinį savaitraštį. Ko tai nesitiki, bet vis gi, gal galėtumėte vietoje purvinti autorių, šiaip, nevalingai išliejant ant jo savas pamazgas, pateikti ir logiškų argumentų?

32693. Rūta:)2005-04-13 12:35
daug čia rutų:)bet mėta yra mėta-viena:)Apie Purvinį tikrai ne mano nuomonė:)

32694. Rūta:)2005-04-13 12:39
Gražiai jūs čia mylitės, žiūriu, gaila-nėra laiko kažkaip man pavasarį meilei, o kam kam , o jau meilei turėtų jo likti:) ale va. Net Atėnų jau porą numerių neskaičiau:(Skrendu į Gulbių ežerą šį vakarą. Sako, kad gražus naujas pastatymas...

32696. Kuldunas2005-04-13 14:20
Nu, Rutele, biski snobiskai Tu cia varai...

32698. Gvntj :-) 2005-04-13 14:51
Mhhmm.. Aš irgi iš pradžių pasipiktinau Gazelės "ne, ne, ne", o po to nusišypsojau, nes pagalvojau: gi čia provoco. Ir Buridano asilas tikrai atsilieps, pamatysit:)) Mirkt:)

32699. Gvntj :-) 2005-04-13 14:55
Tiesa, gal kas nors norėtumėt su manim prasilėkt sakūrų pažiūrėt - girdėjau, jau žydi:) ABR, m?

32701. dalgis to Gvnt2005-04-13 15:27
kur žydi? prie neries ar japonijoj?

32702. IVS2005-04-13 15:28
Ale tikrai, man patiko Gazelės baikštumas: "čia kažkas vaikšto, turiu jau slėptis" :)O gal tai tankistė, apsimetusi Gasele? Bet vis tiek įdomu, ar buridano asilas apsispręs?
Rūta, tam-tam-tam-tam-tara-ra-ram-pam! Mes einame į Giselle 23-čią. Kitapus balos, bet vistiek smagu.

32704. d2005-04-13 15:30
Gal jaučiat kur dingo Kranklys?

32705. IVS2005-04-13 15:36
Gvnt, neik su dalgiu žiūrėti sakurų, taigi nugenės :) Taip ir matau aštrų, siaurą, pailgą, godų dalgio žvilgsnį ir tik brūūūūūūkšt-čekšt!
Bet tu, dalgi, nenusimink. jau geriau dalgis, nei žoliapjovė. Nieko man nėra bjauriau už žoliapjovę anksti rytą, kai ji braunasi į sapną. Va, tada ir myliu dalgį: tarp sapno ir pabudimo. O ką tu, dalgi, mėgsti?

32706. zeta2005-04-13 15:39
Idomu, ka varna veikia Milane. Po mados salionus vaiksto, sparnus blizginasi?

32707. zeta2005-04-13 15:48
Mielas Nemo, as nemoku prancuziskai - turesi isverst, gal net patyliukais i ausi koki romantiska vakara. Siaip jau naktim mielai klausaus Jane Birkin, nors balso neturi, bet miela malonu.

32708. to IVS2005-04-13 15:56
as mėgstu žolės ir pieno kvapą ...

32709. zeta2005-04-13 16:00
Dar karta perbegau komentarus ir sakau: dalgi, dalgi, nu nevadink gi tu ezero kudra!

32710. dalgis to zeta2005-04-13 16:05
Ai, tai jis tipo vyriškos giminės...

32711. dalgis2005-04-13 16:08
...gerai tegul bus liūnas

32712. zeta>dalgiui2005-04-13 16:15
Ko neatsakai IVS? Zmogus klausia, domisi, o dalgis isdidziai tyli. Gavrosas tai nors "burbt" pasakydavo.

32713. dalgis2005-04-13 16:20
Tai, kad atsakiau. Buvo personalus klausimas, personaliai ir atsakiau

32714. zeta2005-04-13 16:28
O, velnias, vel pamirsau, kad cia visi vieni kitus pazista, uz krumu kuzdasi, i koncertus vaiksto, sakuras apziurineja, baliuose soka, vieni su kitais personaliai susirasineja, nu ir gerai. Pasiilgau Gavroso. Tas tai nors taisyklingai raso ir nieko nepazista.

32715. kaimietė2005-04-13 16:31
Dieve mano! Irsta mano kantrybės šarvai meilės laiško tęsinio belaukiant. Zeta, gal tu užkištumei skylę pažadėtu laišku dalgiui. Jis kaip tik ant linijos. Atsakytų personaliai.

32716. nemo2005-04-13 17:27
kaimiete, taigi pati tesini parasykite, ko laukiate kitu?Gi puikiai mokate pateikt jausma jo grynume.

zeta, nepazystu ir as visu cia, tik keleta, nes pasirodziau zydryneje visai neseniai, siek tiek anksciau nei jus. O del personalumo - kazkur buvau viesai savo isstates maila, taciau - gal kada pravers - prikabinu ir prie sio komentaro. Norite - pasiziurekite (ir kiti taip pat):)

32717. dalgis (viešai)2005-04-13 17:53
Mano atsakymas IVS - 32708 (ech, koks sudėtingas tas gyvenimas, kai atidžiau pasižiūri...)

32718. po palme >IVS2005-04-13 17:54
Atsiprasau, tik dabar pastebejau, kad siulei silta vieta prie zidinio, bulviniu blynu ir Stiklo Karoliukus. Dekui. Lepini tu cia mus.

32720. buridano asilas Gazelei2005-04-13 17:57
tai kurgi tu, gazele? Ai miela žiūrėti,kaip grakščiai trepseni kanopėlėmis, kaip virpa nuo įniršio žavios tavo prusnelės, kaip šauki tu "ne ne ne", o akyse šimteriopas "taip taip taip", atspėjau, vikruole? ai kiek panašių švelniakailių varstė mano kūtelės duris, nesuskaičiuosi. Žavus, bet trumpas tavo būvis, gazele, tokia pat esi kaip ir guviosios asilaitės, kiek jau jų esu prajodęs, tik pasakyk tu man, kad tokia gudri, kur dingsta jų grakštumas ir šmaikštumas patapus asilienėmis? Visos jūs tokios, mieloji, visos, bet vis tiek godžiai laukiu laiško tęsinio.

32721. dalgis2005-04-13 18:07
Štiš, buratino asile, eik atsigert vandens ar pamiegot.

32724. dalgis2005-04-13 18:10
Beje, kas ta kūtelė. Ar tai tarmiškai tvartas?

32725. nemo2005-04-13 18:58
Kai kalba apie meile tampa kalba apie jodinejima - itampa, zavesys, intriga, iliuzija dingsta...

32726. gazelė buridano asilui2005-04-13 19:07
Tu jau čia, Asile? (bet koks malonus ausiai kreipinys!) Ššš, nebliauk taip garsiai. Sakai, asilienės? Kas jas tokiomis paverčia? Jūs, jūsų asiliškas pavydas, jūsų tironija, jūsų išduodami maistpinigiai ir pamokančios kalbos prieš užmingant, jūsų atsainūs pakštelėjimai į skruostą išeinant pas meilužę. Ir vedate asilaites jūs tik tam, kad pratęstumėt savo padermę, ir suminkštėjat tik tada, kai jos vaikšto aplink baugščios ir laimingos su vaikais sterblėj. Ar dar geriau – uždraudžiate joms gimdyti, dėl savo šventos ramybės, bet su manim tai neišdegs. Su manimi tai jau ne. Niekada negalėjau jūsų suprasti, o jūs, asilai, esat šventai įsitikinę, kad jus supranta vos ne kas antras. Niekad nepatikėsiu, kad esat kažkas daugiau negu tuščios kalbos ir naivi savimeilė. Einu, asile, tuščios kalbos, niekad manęs nesuprasi. Bet atsisveikindama privalau pasakyti dar kai ką, kad nelikčiau neteisi. Man patinka švelnumas, negrabiai jūsų slepiamas nevikriuose kūnuose. Mes nemokam taip išmintingai pašnekėti apie stichijas, pasaulio sutvėrimą ir žvaigždes. Nemokam taip papasakoti apie Žemę, jos jos vystymosi periodus, kristalus, vulkanus ir pelenus, ledą ir liepsną gelmėse. Ak asilai, Tai jūs išradot nuostabiuosius žaidimus – karus ir šachmatus, fantastiką, kalambūrus ir mūsų viliones. Asilai, jūs tokie puikūs žaidėjai, mums jūsų nepranokti. Asile, palauk, nenueik dar, maldauju, maldauju tavo kūtelės adreso, Asile Buridano...

32728. IVS (nori pasimokyti rašyti meilės laiškus)2005-04-13 19:47
vo čia tai bent! Tęskite, prašau, maldauju, įsakau.

32729. IVS2005-04-13 19:52
Vaje, vaje, vos spėju visus aplakstyti. Po palmei knygą ir "atsuktuvą", dalgiui pieno ir žolės (bet tik kavpo:). Kai zeta su nemo naktinėja - nieko neįleisti. Ech, kokie nesudėtingi mūsų norai, kai atidžiau pasižiūri. Sako: būk atsargus, kai ko nors prašai, nes gali ir gauti :)

32731. buridano asilas Gazelei2005-04-13 21:25
Nu šachas ir matas krūvoj. kur jau čia man, nukaršusiam asilų mokytojui nuo Karmėlavos... Bet kas čia darosi, kažkas lyg kutena, ar tik ne sparnai dygsta, to betrūko, šitokiuos metuos... Prisiekiu, nebus jokiu maistpinigių (dėl kitko nutylėsiu). Bet padovanosiu tau naują kailį, kai šis nusišers. Tu teisingai pasirinkai, Gazele, aš – tas vienintelis, visai kitoks, žinai turbut, kas mano protėviu jojo į Enausą… Štai kūtelė, štai raktelis, tik įženk. Nu metamorfozė kažkokia. Gazele, tik pažvelk, aš jau nebe asilas, jaunas stirninas, mitrus ir eiklus, aš degu, aš skrendu, liepsnoju lyg jaunas Ikaras, atnešiu tau saulę rankose, Gazele, būsiu Tau geras!

32732. Gvntj -> dalgiui :-) 2005-04-13 22:20
Gyvenime žydi sakūros, ot:)

32733. 13-ta praeivė2005-04-13 23:22
Na jau visai... Buvo patikęs man tas Buridano asilas, bet kai taip... Gal jis visai ne Buridano, o tiesiog eilinis Asilas, lakstantis paskui sijonus. Juk Buridano asilas turi būti tragiškas personažas, kurį pusiau plėšia negalia pasirinkti - į kairę ar į dešinę sukti prie šieno. Na, jei ne prie šieno, tai bent jau prie dviejų tokių viliojančių ir tokių skirtingų moterų. Jis turėtų žūti galiausiai nuo šito nepasirinkimo! O čia... Ir kurių galų užvedėte tas kalbas apie meilės laiškus. Ta atmosfera užkrečiama kažkokia, jau verčiau kalbos apie vakarėlius.

32734. zeta2005-04-13 23:38
Akies krasteliu stebiu 13-ta praeive. Pribega, papila zibalo i ugni ir vel nubega smulkiais zingsniukais. Man patinka.

32735. zeta2005-04-14 00:11
Pastebejau viena idomu dalyka. Tie visapusiskai teigiami Satenu vyrai nesileidzia diriguojami. Sen ir ten primeciau surio gabaliuku, prispendziau tokiu nedideliu spastu, o kas is to? Beveik jokio grobio. Nemo siek tiek sureagavo ir padainavo prancuziskai, po palme lengvai lapais mostelejo, dalgis zybtelejo, Buridano asilas tuoj pat uzsidejo kauke, visi kiti issizioja tik tuomet, kai nori kirst per polemikos sakni. Meiles laiskai ir kitokie niekai neverti demesio. Gudrumu nepajegiau, tai gal kuria diena svelnumu priveiksiu. Neprarandu vilties. Kaip Gvntj sako, provoco - labai jau smagus uzsiemimas. Uztai moteriskes visokiu graziu dalyku prirase, miela skaityt.

32736. IVS (komentuoja turinį)2005-04-14 01:03
Purvino straipsnyje radau tik vieną "purviną" dalyką: "dar vie­nas pseudomokslo požymis - teksto lipdymas tik dėl paties teksto ir išorinio blizgesio (tai derėtų menininkui), o ne sie­kiant konkrečių rezultatų, naujų ir patikimų žinių - viso to, ką turi duoti tikrasis mokslas."
Bet tuomet, mano galva, tai būtų pseudomenas. Jo vieta Šūdo Malimo Centre.
Visa kita - labai teisinga ir reikalinga, be to parašyta be pagiežos, tik su karčia ironija. Geras straipsnis ir labai gaila, kad jo nėra netiniam variante. O vietoj kliedesių gerb. toto, neva, Mažosios Lietuvos tema, kaip tik būtų tikęs.

32737. po palme2005-04-14 03:03

Atviras laiskas Laimantui Jonusiui arba kaip graziai juokauti
Laimantai, nei kiek neabejoju, kad gali gerai rasyti ir kad gerai rasai, ir kad ateityje taves laukia daug graziu pasiekimu. Bet beskaitant tavo Pasaulyje be popieziaus, uzkliuvo eilutes:...Siaures Atenai galetu skelbti viktorina-kas pirmas pasakys, kurie penki yra "nobelistai", dovanu gaus redakcijos kompiuterio nudevetos klaviaturos klavisa su raide N...
Laimantai, atviru laisku rasymas ne mano zanras, patikek manim, bet as noriu taves paklausti: ar manai, kad juokavimas yra nerimtas dalykas? Isivaizduok save linksmoj kompanijoj, aplink dziugus klegesys ir staiga kazkas pasako ka nors tokio, zinai tokio, po ko stoja nejauki tyla.
Laimantai, juokinga yra, kai visiems juokinga. Ar cia turiu pasikartoti ir pasakyti seniai zinoma tiesa: skaitantiems blogiausiu atveju liks mazas neskanumas burnoj, bet kaip tu pats jausiesi toj nejaukioj tyloj? Visa sirdim linkiu paciam keisti poziuri i juokavima. Labai rimtai sakau. Su pagarba; po palme

32738. IVS :(2005-04-14 04:39
po palme, kad ir kaip apmaudu (o ne juokinga), bet ta L.J. frazė išduoda Šatėnų redakcijos požiūrį į skaitytojus.

32739. toto :-) 2005-04-14 06:55
Amerika (kad ją kur galas)
vis dar gyvena balandžio tryliktos tamsa,
o Lietuva - jau nusipraususi rasa.

- Sveiki, - parašo toto, pagalvoja, - ne, - iš naujo.
- Labas vakaras, Amerika, - skaniai kramsnodamas iš vakar "priešui" paliktą puselę
         nespėjusios sudžiūt bandelės, - ne.
- Skanių sapnelių, - išbarškena godžiai, užgerdamas karšta kava,
- labanaktis, amerikonai (ponios, ponai), gražių minčių, tokių pačių,
kurios šį rytą čia prabudo ir gyvena
su vėsa, šviesa, naujais kvapais, kita spalva!

(tiesa, kur dingo mano valanda?
- O! Bingo, ana va!)
:)

32740. IVS2005-04-14 07:33
Alio, alio? Čia Lietuva? Ar lietūs lyja? Ar rasa? O gal saulėta ir šilta jau bunda Lietuvoj diena? Užgerkit ją karšta kava Užkąskit šviežia bandele, kad mintys būtų švarios, šviesios, ir kad neblūdytumėt nete, o susirinkę šioj židrynėj paskleistumėte minčių pynę, o aš jau kloju patalynę, smingu į miego karaliją.

32741. korna2005-04-14 08:26
Mariom kvepia rytas.

32742. kaimietė nusivylusi meilės laišku2005-04-14 08:59
pigus muilinis veikaliukas...

matyt teks pačiai rašyti. Jei ne laišką, tai nors apibudinimą (mano kuklia vaizduote), koks jis turėtų būti.

32743. Rūta:)2005-04-14 09:00
Korna, aš tau baltai pavydžiu:) o pas mus daug saulės rūke... gražu ir gera:)

32744. dalgis2005-04-14 09:10
Korna, ar tu prie juros? įšok į ją ir pasipliuškenk nuo manęs, ką

32745. kaimietė niekaip negali atsigauti2005-04-14 09:12
geriau jau būtų iš viso neparašiusi
tai galvočiau
kad laiškas buvo parašytas
o E.Red. ištrynė/pasisavino
o kaimietė eilinį kartą pramiegojo
ir dabar iš apmaudo griaužiasi nagus
nusižeminusiai maldaudama
nors papasakoti
patys žinot apie ką

32746. dalgis > IVS2005-04-14 09:13
žolė ir pienas, tai kodas mieloji

32747. toto :-) 2005-04-14 09:25
dalgi, užsikodavęs?

32748. Rūta:)2005-04-14 09:35
o aš tai pasiilgau Varnos, Ebolos, Lorkos, Dianos, ABR:( Vis rečiau senieji atėniečiai čia beužsuka:( Ir aš prie tų senųjų...jau nebeatpažįstu daugumos kartkartėm tik čia užsukdama..matyt, viskas turi pradžią ir pabaigą, viskas kada nors išsisemia, išvėsta ir vėl kas nors naujo susikuria. taigi-visad sakau-tik judėjime, visko besimainyme yra gyvas gyvenimas...Judėti mintimis, emocijomis, kūnu, realiais darbais...Prisimenu dažnai Mykolaičio Putino ketureilį-Tu niekink ramybės būvį-duobės ar kambario vis tiek, ir žmogų suprask kaip šūvį, kurs turi taikinį pasiekt...Kai tik sustoju vietoj dvasia ar kūnu-sau tai pasisakau ir vėl pirmyn:)

32749. kaimietė2005-04-14 09:42
Rūta, gailėdamasi tų, kurių nėra šiuo metu, negali pasidžiaugti tais, kurie yra.

32750. Gvntj :-) 2005-04-14 09:52
Jo, Rūta, ir aš jų pasiilgau, bet, jaučiu, Lorca čia, tyko progelės užmest kokią užuominėlę, o gal ir užmeta:)mirkt, Lorcute:); varna kažkur skraidena tarp raidyčių ir tuoj tūps; ebola "čirškina" mintelę kitą ir tuoj patieks su kokiu nors įmantriu padažiuku; o Diana su ABR jau matuojasi suknytes ant petnešėlių ir pasirodys žydrynėj visos "tres erotic":))

32751. Rūta to Gvntj:)2005-04-14 10:02
smagu, Gvntj:)Žiūrėk-aš jau išmokau parašyti tavo icą be klaidų:)pagalvojau-mes , matyt, visgi norim būti kiekvienas atpažinti.ir kiek jaučiamės reikalingi ir įdomūs kitiems, tiek ir prasmės bendrauti. svarbu rasti pusiausvyrą-domėtis kitu ir save pateikti taip, kad kitam būtum reikalingas.

32752. Rūta2005-04-14 10:19
perskaičiau šios savaitės tuos linksmus meilės laiškus ir galvoju-puiku, jaučiasi, kad žmonės nori malonaus bendravimo, nori viens kitam dvasią pakelti ir savo vienatvę užpildyti-būti kitiems geri, įdomūs, reikalingi...Daug galvojau apie virtualų bendravimą..Gyvenu apsupta žmonių, daug bendrauju, bet ir čia užsuku, ypač kai masliau esu nusiteikusi..kažką tokio turi tas bendravimas gražaus, bet visgi-labiausiai jį vertinu dėl to, kad yra viltis kada nors realiai pažinti gyvą žmogų, kurį čia kiek pažinau...Kompiuterio klavišai neatstos gyvo akių, judesių kontakto. Esu už gyvybę, kad ir netobulą..Kompas-savotiškas kalėjimas. Kai labai įpranti tik juo bendrauti, gali būti sunku išeiti iš tos erdvės..Kiek daug žmonių kažkodėl vengia gyvai susitikti, bijo..

32753. Gvntj2005-04-14 10:28
Ačiū, Rūtel, dėl ico:)) Patinka man šito numerio mėlio paklodėse plevenanti dvasia. Įkvepia šypsotis:) Taip ir toliau:)Saulutė šviečia ir čia, ir ten šviečia, liuks:)

32754. didaktiškai nusiteikusi kaimietė2005-04-14 11:44
Na, pirmos "meilės" laiško dalies nebekomentuosiu. Tai tipiškas pavyzdys, kaip negalima rašyti laiškų. Antroji pusė ne ką geresnė.

Panagrinėkim, ką turim? Pasimetusią besiblaškančią būtybę. Viskas suprantama, gyvenimiška. Toliau. Ko ji siekia? Surasti sielos draugą. Dar labiau suprantama, gyvenimiška. Ir kaip ji elgiasi? Taip, kad potencialusis draugas lėktų nuo jos kuo toliausiai už jūrų marių. Na, kam patinka visokie kaltinimai? Aaaa? Mano buvęs viršininkas sakydavo: Be positive. Pasvarstykim, ką pozityvaus galime atrasti šioje situacijoje. Patirtį. Laikino švelnumo. Nusivylimo. Išsiskyrimo. Nepasitenkinimo. Kaltinimų. Jam/jiems/pusei pasaulio. Ir žinojimą, kad visa tai nepadeda pasiekti norimo rezultato. Tai jau labai daug. Ką daryti? Bet ką, tik nekartoti senų klaidų. Geriau – naujas. Dėl naujos patirties. Dėl smagumo. Dėl žaidimo. Gazele jau buvai. Būk pantera. Hiena. Pelėda. Pelyte. Arba hieniška pantera. Arba pelėdiška pelyte. Arba panteriška hieniška pelytiška pelėda. Variantų tūkstantis ir vienas. Ne. Tūkstantis ir tūkstantis. Gyvenimo visiems išbandyti neužteks. Todėl negaišk. Mėgaukis įvairove. Nesibaigiančiomis galimybėmis atskleidinėti neįtikėtinus savo esybės niuansus. Užsipildyk savimi. Pamilk save. Ir nebereikės maldauti kito malonės. O tada, žiūrėk, ir kitas užsimanys pasmaližiauti tavo pilnatvės.

Ir dar. Pastebėjau, kad tavo pasirinkimas vis taiko į alfuojantį A-silą (o jėga – mano vertimas iš rusų k.). Apsidairyk. Netoliese kampą trina oMega. Ir laukia tavo prisilietimo, nuo kurio nukris tas vos įžiūrimas "o" . Ir jis, ne, jūs kartu sužydėsite didžiule puikuma. Gal net visam gyvenimui.

32755. korna2005-04-14 11:47
dalgiui

Jau. Paskalavau jūroj pirštą. Daug paukščių.

32756. krona2005-04-14 11:56
Rūtai

Jūra prislegia mus
tolių monotonija,
gąsdina
baigmės brūkšniu įtartinu,
O išties -
ji išskiria ir tolina,
kad žuvėdrom ir laivais
suartintų
...


(iš Reimerio)

32757. Rūta Kornai2005-04-14 12:03
netikiu, kad jūra tolina, kad gąsdina, kad prislegia...tikiu, kad įkvepia ir atgaivina ir...prie jos taip gera susipažinti ar susitikti su senais draugais ir meilės žodį išgirsti tikrą iš artimo žmogaus...

32758. korna2005-04-14 12:06
Su ta krona - kažkas iš pasąmonės... Gal už jūros - geriau?..

32759. Rūta Kornai:)2005-04-14 12:07
būk geriau ta, kur prie jūros ir tiek:)oi, pavydžiu aš tau:)

32760. Va2005-04-14 12:09
Kitas buva aukstas vyras/nedrysau jo vytis/kolukia suvirintojas/ Ramanauskas Vytas./Tegulj myli mana moteri/jeigu jam patynka/ nediduke,silpno proto-kas joj ypatingo?As manau,kad mano mielas/ computeris toshiba/daug daugiau suteikia sielai/dziaugsmo ir viso kito.:)

32761. korna Rūtai2005-04-14 12:14
...o išties,-
nutolindama krantą,
širdžiai - ir vienintelį,
ir ištikimą,
ji mums kitą žemę,
kaip legendą,
numiglojusiame horizonte
ryškina.

Gal čia jūra
panaši į meilę
...

32762. ežeras2005-04-14 12:15
"POSTMODERNIZMO FENOMENO INTERPRETACIJOS 2005 m. balandžio 29-30 dienomis Kultūros, filosofijos ir meno instituto Komparatyvistinės kultūrologijos skyrius ir Lietuvos filosofų draugija rengia respublikinę konferenciją "Postmodernizmo fenomeno interpretacijos". Konferencija vyks Kultūros, filosofijos ir meno institute: Vilnius, Saltoniškių g. 58." :) Čia info , tiesiog, bet jei kas nuspręstumėte dalyvauti ,- nešiokitės ,siūlau, Šatėnų popierinį variantą kairėje rankoje , prieisiu -pasibūčiuosim. P.s. Slaptažodis:" Aš nekenčiu Maximos", atsakymas :" Ir aš dvasingas"

32763. :) o gal :(?2005-04-14 12:16
Nu ne- tikro džiaugsmo daugiau suteikia gyvi žmonės ir gyvenimas. Čia juk tik šešėliai.Vaiduokliai:)Iš vienatvės visa ta virtualybė pasidaro svarbiauisia.Arba tingėjimo :)

32765. Rūta:)2005-04-14 12:25
kažkodėl man šiandien penktadieniu atsiduoda:) lauke taip šilta, darbe nieks ant galvos nelipa, sau plaukioju vakarykštėje Čaikovskio muzikoje ir romantiškai svajoju apie jūrą, meilę ir gerumą:)Pavasaris. Taiklus, Korna, Tavo pastebėjimas:)

32766. ebola2005-04-14 13:28
Mieste saule uzgalando visas briaunas, astru net sunku atsimerkti.Pakilo dulkes.Net balandziai, ir tie lyg tyciomis kelia dulkes tusciai mojuodami sparnais.Heh..."vodku budietie? V takuju zaru? Koneshno budu!"...Atein vasaros sezonas...Da viens.Padaugeja cia riestu batu ir raudonu kaklarasiciu.Mergikes atsitiese - dar vaiksciojo menesi sulinke nuo sunkiu paltu ir kailiniu.Greit vaikscios kaip integralai isnestais keliais nuo kablu.Daug graziu moteru Klaipedoj.Sumaisytos daugelis su ruskikem, jei ne kraujais tai skoniu.Matos kad daugelis "grozio meistru" stazuojas rusyne.O jei jau matai ka labai ilgom kojom i be liemens - tai tikrai ruse... Prasidejo ekspo manieze.Balticum siulo labai greita rysi.Nes siuolaikinis verslininkas per paketus niekur nespeja, tai jam siulo kartu su protingu blondiniu televizija, dar ir usb jungti kaukoleje uz ta pacia kaina. Dabar visus apsedo dangoraiziu ir megapramogu parku vizija.Statys netgi sake japonai plaukiojanti uosta...padochnet melnarages taiga v plenu perspektyf ar ne?...klausia blondine barzdoto pono...sis uztikrina kad ne...atseit jis klaus ar mes norim..Heh.. Palangoj zadamas sekmingas sezonas.Vargsai pickepiai....Meiles alejos kanalizacijai dar vienas isbandymas... O gal lis? Geriau lytu.

32767. cikada2005-04-14 13:31
kilniashirdishkai siulau jonushiui pasilaikyti e-redakcijos klavisha "n", priedo dovanoju savo nuzulintos klavos klavisha "x"...

32768. rukas2005-04-14 13:59
Dar apie buridano asilą.kai sukasi tarp asiliu ir gazeliu taip sakydamas nežinai kur tavoji.jis nežino nesupranta kas tai neištikimybė.tam liune klimpdamas tu nieko netiki,tik prasai jog tai paskutinis kartas.nuleidi rankas -viskas kartojasi.tu asile renkiesi tik dabar ir šiandien.nuleistos rankos žinoma ne šilta vieta.o tu asile.o ta juoda neviltis.ikritau,leiskit išlipti,nes traukia,vis užgriuna mane.kas žino kaip

32769. zeta2005-04-14 14:07
Galiu pasakyt, kad meiles laiska is tikruju parasyt labai sunku, nes yra keli beveik neisvengiami pavojai. Dauguma nukrypsta i kvailiausia sentimentaluma, kiti pagauna juokaujanti tona, ir esme praslista pro pirstus. Meiles laiskas gali buti labai ilgas (beveik gyvenimo istorja) arba labai trumpas (haiku). Siuo metu vienas graziausiu pasaulyje tokiu laisku turbut yra Baricco "Silkas". Lengviausia butu parasyt zmogui su kuriuo mateis viena nakti - gali papasakot viska, kas sieloj jaukiasi, ir tos istorijos niekada neatsisuks pries tave, is ryto viskas bus pamirsta. Sunkiau rasyt mylimajam, nuo kurio turi paslapciu, nes isisduosi - prapulsi. Meiles laiskai rasomi tikru rasalu. Adresatas daznai buna pasirenkamas klaidingai, bet nieko tokio, jausmai niekada neprapuola be pedsako. Gera meiles laiska visiskai sugadintu parasas "tavo zuikutis" ar panasiai. Sitie laskai daznai nedatuojami. Kai kurie kartais buna labai brangus ir parduodami aukcionuose. Dalis pirkeju - snobai, kiti iesko ko nepamete. Rasto stilius neturi reiksmes, kad tik butu iskaitomas. Negalima leistis i ilgus aprasymus peizazo, matomo pro langa. Kartais uztenka pasakyt labai trumpai: "lyja" arba "paskalavau juroj pirsta". Bet galima pasakot sapnus (jei gavejas pazistamas). Is tam tikru pozymiu sprendziant, kai kurie cia uzeinantys galetu parasyt tikru meiles laisku. Bet nenoretu ju spausdint. Suprantama.

32770. gazelė rūkui2005-04-14 14:57
Aš žinau.

32772. dar viena auka2005-04-14 15:35
Mano priešpaskutinis paskutinės meilės laiškas tikrai buvo tikras. Gal net per daug tikras. Paskutiniai sakiniai skambėjo maždaug šitaip: "Jeigu tu mane mašinoj išdulkinsi, tai aš už tavęs tekėsiu, jei ne - ne". Neištekėjau. Ne todėl, kad neišdulkino. Todėl, kad jis, pasirodo, jau buvo vedęs. Kaip banalu...

32773. Soneta2005-04-14 16:16
Esu Dianos sesuo. Už ją jaunesnė. Ji prašė manęs kartkartėm užmesti akį į šį tinklapį. Ir jeigu kas nors jos dar pasiges - duoti žinelę. Diana sakė, kad labai pasisilgs čia buvusio virtualaus bendravimo. Iškart po Naujųjų Diana išvyko į Kanadą -ne suknelių su petnešėlėm demonstruoti, o pagal laimėtą kontraktą darbuotis didelėj tarptautinėj kompanijoj. Sako, kad lankytis ŠA pokalbių svetainėje tiesiog dabar jau neturi laiko. Ir dar prašė perduoti Rūtai, jog apgailestauja, kad nebesuspėjo įvykdyti jai duoto pažado - liko skolinga. Bet grįžusi po metų pasistengs ją susirasti.

32774. dalgis (dėkingas ir smalsus)2005-04-14 16:16
ačiūūūū, Kora, o kurį pirštą paskalavai, kojos ar rankos?

32775. Rūta Sonetai:)2005-04-14 16:23
Šaunu, Soneta, kad Dianai sekasi:) perduok linkėjimus nuo šatėniškių vienišųjų širdžių bei žydrųjų paklodžių klubo:)Ar panašiai kažkaip:)

32776. korna2005-04-14 16:29
Tą, susuktą, kur skauda nuo artrito...

Ko tai užsimaniau pasibučiuoti respublikinėj konferencijoj "Postmodernizmo fenomeno interpretacijos".

32777. dalgis2005-04-14 16:35
Ir aš, paskalavau upelyje, bėgančiame iš krano. Paukščių nebesimato, tik debesys.

32778. Va2005-04-14 16:36
Priklausomi nuo skaitymo,pasakyc, ir "myli" akimis.:) Kodo nebepastebi:)

32780. dalgis2005-04-14 16:49
korna, tai gal tu PFI orgkomui priklausai

32783. korna2005-04-14 17:24
Aš tik perskaičiau 32762...... Čia zeta užvedė!

32787. zeta>IVS (personaliai)2005-04-14 20:00
Pasklaidziau keleta palaidu Satenu numeriu, sausio vasario menesio, nes istorinej Tevynej irgi ne per daznai bunu. Panasu, kad prarandam tiek, kad net neisivaizduojam. Ir apsiverkiau, ir apsijuokiau. Buvo grazu, graudu ir gaila.

32788. zeta2005-04-14 20:09
Nenoriu perduot linkejimu Dianai, kurios nepazistu. Jei neturi laiko uzeit ir labas paskyt, tai man vienodai rodo, kad anksciau cia budavo. Be to visada erzina zodis "saunu".

32790. korna2005-04-14 21:11
Nesergu artritu. Nors tai pajūry įprasta. Žmonės, ne čia gimę, miršta ir nuo bronchito. Vaikai, baikit su ta jūra - čia drėgna ne vasarom, amžini vėjai. O vasarom: paskaitykit ebolą 32766. "Atein vasaros sezons. Da viens." Geriau lytų.

32791. 13-ta praeivė2005-04-14 22:06
Ačiū Zetai už malonų įvertinimą. Ir man patiko jos nupieštas mano paveikslėlis :).

32793. zeta2005-04-14 22:16
Prasom. Bet tik pasakyk ka ne taip - pliaukstelsiu.

32794. 13-ta praeivė > zetai2005-04-14 22:21
Gal ir pasitaikys tokia galimybė emocijas išlieti :)...

32797. nemo2005-04-15 01:27
Tokia nemeili nuotaika ko tais, tad ir patylesiu...:)

32798. IVS > Zetai (personaliai)2005-04-15 03:18
Žinai, egzile supratau (nors labai norėtusi rašyti "daėjo"), kad namai - tai būsena. Man atrodo, kad atitrūkęs (ar atitrauktas) nuo istorinės gimtinės, o jei tai dar ir tėvynė ir užaugtinė/subrendinė - tampi savim, nepriklausomai nuo to, ką veiki, kur esi. Vidinis "aš" labiau susilieja su kūnu, arba, galima sakyti, ima viršų. Nepaisant aplinkos, net pačios artimiausios - tampi tuo, kas esi. Lietuvoje žavėjausi japonų graviūra, indėnų ornamentika, etc. Egzile visa tai tapo aiškiai svetima. Suvokiau savo ir savo tautybės tapatumą. Paukščiai čia čiulba lietuviškai mano ausiai. Tik dabar supratau, kad "drasko širdį tėvynės ilgesys" - tai ne metafora - tai labai tikslus apibūdinimas. Ir drasko ne todėl, kad negali sugrįšti, o todėl, kad sugrįžęs jau neberandi to, ką palikai. Čia kaip su ta upe, į kurią du kartus neįbrisi. O ir pati jau nebe ta pati. Kai gerai pagalvoju, teks laukti kelionių laiku. Va, jeigu galėčiau paatostogauti vaikystėje...

32799. Ir dar tuputį2005-04-15 03:24
Dukrai sakau: "Ko žliumbi, juk yra gerai." Dukra atsako; "Tai ir yra blogiausia, kad suvoki, kad yra gerai. Jei būtų blogai, galėtum ilgėtis to, kas buvo gerai, galėtum laukti, tikėtis, siekti... O dabar tenka taikytis su faktu: yra daug geriau. Ir tai ir yra blogiausia." Va tokia tad vaikiška filosofija.

32802. po palme2005-04-15 04:03
Radijo reportazas is kasmetinio Princas ant balto asilo konkurso.
Gerbiamieji radijo klausytojai. Stai mes ir vel Babelio boksto papedeje. Kasmetinis renginys, rengiamas pirma karta, sutrauke minias, sakau tiesa, nemeluoju, minias lankytoju. Ir ne veltui. Mes, bet ne jus, cia galime pamatyti, galu gale, visas paskutiniu metu zvaigzdes: nemo, ebola, toto, varna, dalgi, ezera, buridano asila ir kitus. O stai ir pirmasis is ju, nemo. Vedasi asilena, nes yra oficialiai pasisakes pries jodinejima. Jus tik paziurekit i ta stotinga, placiapeti zemaiti. Ar tik asilu vedziojimas nebus naujausia siu metu mada. Nenustebsiu pamates ju gatvese daugiau po sios istabios nakties Babelio respublikoje. Jis mojuoja ranka, siuncia oro bucini, sviedzia tuscia, pusiau nugerta romo taurele minion. Ach, kad jus matytumet, kokia sypsena papuose pagavusiosios veida. Palaukit, ar tik tai ne kaimiete. Taip, tai ji. Palaimos kupinu veidu sluostosi nuo veido seiles ir apsisarvoja kantrybe. Gerbiamieji klausytojai, jos veide tiesiog uzrasytas grynas jausmas: rasykit man meiles laiskus! Juuuuus tik paklausyyyyykit, gerbiamieji to paselusio minios stauuuugimo, kaip juros osimas, kaip kaip...ijoja toto. Taip, tai jis, veju nugairintu veidu, iremes zvilgsni i toli, i ateiti. Tas pogrindinio judejimo veteranas, pakaunes saliunu liutas, laisvalaikiu mokas satenu jaunima programavimo, gyvenas pagal Amerikos laika. Bet kas gi ten, kaireje, visai salia jo... Apatinio trikotazo ministerijos jaunesnysis klerkas po palme soka prie IVS ir bando atplesti nuo jos jai plaukuosna isikibusia Katarina Zeta-Jones. Moteru mustynes, stai ka tikrai verta pamatyti gyvenime, gerbiamieji klausytojai. Ir tik per Tauro gamybos televizorius. Kiek aistros, o tos apnuogintos kunu dalys, uchum,operatoriau, prasau stambiu planu, du susipyne kunai. Gerbiamieji klausytojai, ir tie, kurie dabar melziate karves it tie, kurie darbuojates svietimo srityje ir keiciat lemputes gatviu zibintuose,jus tuo nepatikesit: IVS issitrauke keptuve ir liuobtelejo Zetai per zanda. Kas tai, girdisi dainavimas: IVS uztraukia pergales himna: tam tam tam tara ra ram pam. Tai bent dienele, atvirai jums pasakysiu, mieli klausytojai, istorinis Babelio miestas dar nera mates tiekos lankytoju. Kai kurie skaiciuotojai sako, kad miestas pasipilde 5 milijonais gyventoju. Nebent tik Ruta galetu likti abejinga tam pavasariniam selsmui, tam vieningam milijonu sirdziu plakimui, tiems kerams, tam gaivalui, tam potvyniui, tam spirgejimui, tam aziotazui. Mes dabar esam prie greitosios pagalbos masinos, kur tik ka atgabenta nuovoka praradusi Zeta. Tai bent smugis, gerbiamieji, noriu jums trumpai priminti paskutinius ivykius: po ka tik ivykusiu mustyniu Babelio aiksteje, viena is dalyviu atsidure komos busenoje. Pabandysim prisibrauti arciau ir paklausyti, ka snabzda jos sukepusios lupos. Aha, stai, jau: dykuma, ner ka skaityti, semper idem, kai protingas tai ir keistas, Batman, gelbek. Ka gi, pavasarines snekos...Taip snekama ir Satenu tinklalapyje... Turiu trumpam jusu demesi nukreipti kitur...Ka tik skambinom jos tevams. Budama maza plaukdavo per Nemuna...Musu neetatinis korespondentas gavrosas ka tik susisieke su kardinolu Backiu, uzdarytu Siksto koplycioj. Semper idem reiskia viltis-durniu motina... Neeegaliuuu patikeeeti savo akimis, stai ir jis, o stai ir jis, su dalgiu, ant grynakraujo balto asilo. Stai siu dienu Batman, pilna sirdim romantikos, stai kas skiria sios dienos herojus nuo vakardienos vyruku: megsta zoles, pieno kvapa ir kaisioti pirsta po kranu. Gerbiamosios, jums turbut nereikia net priminti, kad tai vienas is geidziamiausiu ir dar laisvu jaunikiu. O stai ir buridano asilas. Jis sia nakti apsirenges Karmelavoj siutu svarku su lektuvais ir kryziukais. Ach, kaip ji pakeite bendravimas su jaunomis moterimis, kaip gaila, gerbiamieji klausytojai, kad negalit matyti to sparnuoto stirnino, to Ikaro. O ar ir reikia jums priminti, kad salia isoriniu savybiu kukliai prisiglaude ir tos paprastai nepastebimos gelmes;jis nepaprastai turtingas ir keicia savo damu kailius kada tik panorejes. Salia musu dabar stovi Gazele ir mes ja pakviesim pasidalinti sios dienos ispudziais: Nustebome jus cia matydami. Visi prisimename jusu pareiskima niekada nebekelti kojos asilijos teritorijon? Ar tai susije su harmonu vartojimu? (Komentatorius,labai ikveptu, tyliu balsu)Ach, gerbiamieji klausytojai, kad jus dabar galetumete matyti tas kaip du ezerai spindincias, kupinas nuostabos, akis, rankos mosta, atmetanti atgal gintaro spalvos plaukus. Ar kalbos apie buridano asilo prajodinejimo patirti turi pagrindo? Jusu priestaringi pareiskimai glumina visuomene... Gerbiamieji klausytojai, jusu ka tik isgirstas pliaukstelejimas tebuvo techninis nesklandumas, susipyne laidai, zinote, taigi, aha, kur as cia. O stai ir ezeras. Dar negirdeta, kad kas butu atsilaikes pries jo bucinius. Is kisenes jam islinde Siaures Atenai. Akropoly isnuomotas asilas ismokytas pasakyti: Ir as dvasingas.
Gerbiamieji klausytojai, deja mums skirtas eteryje laikas baigesi, turime uzleisti vieta svarbiems pranesimams apie morale ir dora. Linkime jums geros dienos ir iki kito pasimatymo...psssss

32803. IVS :)2005-04-15 04:20
" sypsena papuose pagavusiosios " - čia, kaip supratau, tyčia neteisingai panaudotas vietininkas:)

32804. toto :-) 2005-04-15 05:45
po palme, po profesionaliai įtikinančių, ne knyginių, iš ties patirtų, išgyventų savo kūnu sekso meno mokslo-vaisių pamokų, neabejotinai ryškių, išreikštų aiškiai, fenomenalių šatėnų moters genų įtaigos seansų - gerbiamos gazelės-pupos rečitalių... maniau tvirtai: jau nieko iškilesnio šią savaitę nesulauksiąs. Todėl straipsnelyje "Skelbimai" sau užsisakiau iš ŠA redakcijos laiškelį privačiai.
- Apsigavau (nors jųjų laiško, aišku, laukiu), -
tu, šelmi, vėl nustebinai pačiu laiku,
>vėl pateikei siurprizą - besitęsiančiai šatėnų krizei prizą -
šiltutį babelinį brizą nuo Meksikos krantų.
- Gardu :)

32805. Putia2005-04-15 06:18
"Jauni žmonės nutarė tai padaryti – kas tai su barzda kelia moteris ir visi ploja, kiti nutaria užsišaldyti. Minios žmonių suplaukė į Palangą", - savo sprendimą motyvavo A.Brazauskas.

32807. Rūta:)2005-04-15 06:43
Zeta, na Diana nenusimins be tavo linkėjimų:) O žodis šaunu jai tikrai tinka. Ji -dirbantis, stiprus,veiklus žmogus, kuris neturi kada valandų valandas nete pezėti tą patį per tą patį.Žaviuos tokiais žmonėmis.Savaitgalis, mielieji, sako, šilta bus, tad linkiu gerai praleisti. Išjungiu šitą tinginių įrankį:)

32811. kaimietė2005-04-15 10:54
Huh… Klausausi reportažo iš užjūrio. Palmės guvus ošimas papuošia šypsena ne tik lūpas. Pro eterio traškesį bandau įžvelgti, kas ten po lapais. Net prisimerkiu. Matyt, Klaipėdos balandžiai vėl dulkes sukėlė… Geriau užsidėsiu tamsius akinius. Kol IVS nepastebėjo. Šiaip… Keptuvė… Tarp kitko, kada paskutinį kartą tavo dukrytė valgė blynus? Linkėjimai gudriajai filosofei.

32813. kaimietė (skaitanti svetimus, ypač (!!!) kam nors personaliai rašytus laiškus)>IVS2005-04-15 12:02
Vienoje knygelėje radau: Kur vėl patraukei, keliauninke? Viską su savimi nešiesi. Naujo neatrasdamas, tik seną išbarstai.(ne pažodžiui, mano interpretacijoje). O mūsų senoliai sakydavo: Kur eisi, visur save rasi. :) Žinau, kad nuo to tau nė trupinėlį ne lengviau. O norėtųsi… Todėl kviečiuosi judvi į svečius į tą realų savo Žemės gabaliuką, kuriame, iš kurio, per kurį man reiškiasi Tėvynė, kiekvienu paviršiaus grumsteliu, gyva ląstele akumuliuojanti visatos virpesius, sauganti, glostanti, m y l i n t i, į kurią vėl ir vėl traukia grįžti, kur suvokiau, kad kiekvienas gyvenimo laikotarpis yra duotas ne šiaip sau, ne taip sau, o TODĖL. Bus blynų su šaldytomis braškėmis :)

32814. korna2005-04-15 12:29
O ant manęs - kažin nu kažin - Rūta supyko ar ne, kad liepiau dėl jūros nesvaigt?

Svaigti yra gerai. Kad ir dėl laikraščio ar laiško. Kad tik būtų dėl ko ir sveikatai nekenktų, arba kenktų nelabai.

Jei savaitgalį neatlėksit pasvaigti prie jūros - linkiu labai pasidžiaugti tuo, ką turit šalia.

32815. nemo2005-04-15 12:48
po palme, viskas, irasiau jus i pirslius, pirmu numeriu:)

32825. IVS>kaimietei2005-04-15 15:31
Dėkui, kaimiete, už kvietimą. Blynus dažnai kepam. Ir braškių su šakute sutrinu. Čia jos žiemą-vasarą šviežios, bet truputi celofaninio skonio. Manau, kad kaltas po palme. Jis ten Kalafiorijoj tas braškes augina ir į Supuvusį Svogūną (taip, sako iš kokios tai amerikos indėnų kalbos reiktų versti žodį "Chicago", nes šioje vietoje kadaise tvyrojo kažkokia smirdanti pelkė)siunčia fūromis :) O "filosofei" ką tik sukakojo 19-ka. Tavo maloningą kvietimą jai perduosiu, nes aš pati baisiai jau asfalto vaikas. Kai jau visau chana apima - važiuoju į downtown, atsidarau visus langus ir traukiu traukiu didmiesčio triukšmą ir smogą, kol atsigaunu. Rimtai. Gamtoje labai greitai pavargstu ir apima depresija juoda. Na, bet pas mane viskas atvirkščiai.

32826. zeta2005-04-15 15:56
Dar dabar skauda zanda nuo tos keptuves (arba nuo juoko)

32827. IVS ;)2005-04-15 16:10
Zeta, nepyk, su ta keptuve taikiausi po palme auklėti, bet jis matai, kaip išsisukinėja: mol, čia laidai susipainiojo... Visi jie ten tokie. Ministerijose. O ypač apatinio trikotažo klerkai gražiomis kojomis.

32828. kaimietė keptuvės valdymo virtuozei2005-04-15 16:33
Ir čia prekybos centruose galima nusipirkti braškių. Bet jos kažkokios dirbtinės. Pagamintos prekybai, o ne valgymui. Nuskinta natūrali uoga keičia savo skonį, kvapą, išvaizdą valandomis. Po dviejų parų iš jos lieka tik tižena. Skaniausia braškė tiesiai iš lysvės. ;)
Tavo atsisakymą priimu. No problems. Tik nustebinai su ta juoda depresija. Kai noriu žmogų suprasti, bandau įsivaizduoti, kaip jis jaučiasi. Šiuo atveju nekaip sekasi. Hmm…
Kaip ten bebūtų, gero savaitgalio. Visoms ir visiems :).

32829. :)2005-04-15 16:34
ups

32830. :02005-04-15 16:34
tikiuos, dabar gerai

32832. IVS :)2005-04-15 16:42
Supranti, aš baisi dūra kaime. Kartą man liepė palaistyti abrikosus. Tai aš vaikšiojau vaikšiojau palinkus, tyrinėjau, kurie čia galėtų būti abrikosai. Na, nors būtų koks kuoliukas įsmeigtas su užrašu, jei dar neišdygo... O mano draugės kvykė iš pasitenkinimo: "Abrikosai - tai tie medžiai, po kuriais tu vaikštai" :)))) Nu, tai kaip, sakyk, nepasijusi žmogus klaikiai? Pasiklystu aš tarp trijų medžių dieną. Tiek jau to, gyvensiu mieste arba, jeigu kas, iš trobos kojos nekelsiu. Braškes netu užsisakysiu :)

32833. zeta2005-04-15 16:54
Tiek to, IVS, dovanoju, bet kai po palme eis pro sali - pakisiu koja. Tegu voliojasi sau ant zemes toks nesuprasdamas nei kaip, nei uz ka. Kai siaip ne taip atsikels, tai gal eisim kavos gert. Negi pyksies cia visa gyvenima.

32834. kaimietė2005-04-15 16:55
"Tiek jau to, gyvensiu mieste" Aš ir neraginau/nekviečiau/neagitavau keltis į kaimą. Kiekvienam – savo. Sakyčiau, kad mūsų skirtingumuose ir yra visas grožis. Aš tik bandau suprasti…

32836. IVS :)2005-04-15 17:58
O aš jau buvau išsigandus :) Išsitraukiau lagaminus, bet ranka nekilo pradėti krautis... tai va, ir derėjausi su savim :)
Einam, mergos, tikrai, kavos gerti. Einam pas Rūtą visos. Ji tokia gera. Pyrago gal iškeps. Apipliotkinsim šatėnų vyrus... Va, dalgis, jeigu matėt, turi keturias kojas ir uodegą(??), toto - ai, nesakysiu, bo pati gausiu į galvą su keptuve, o gal net su lyra ir knyga, neduok die, jam dar skriestuvas pasitaikys po ranka. Geriau jau nemo pasikvieskim. Jis tikrai papuos mūsų kompaniją - juk savaitgalis ;)

32838. nemo2005-04-15 22:19
:)Joa, Satenu damos su galingais moteriskais glebiais ir blynu, su trintomis braskemis, savaitgalis:) Nepavojinga sveikatai (ar net gyvybei) tokiam ciupluciui kaip as? Zinot, gal as jau geriau su vyrais...

:-)

32840. 13-ta praeivė2005-04-15 23:26
Nieko, nieko, priprasi, ilgiau čia pasibuvęs :). Žinok: kaip tikra meilė - tik tarp vyrų, taip ir tikra draugystė - tik su moterimis. Ir nesvarbu, kokio jos čiuplumo (čia, aišku, iš žodžio "čiupti").

32841. 13-ta praeivė2005-04-15 23:28
Pamiršau pridėti, kad komentaras skirtas PERSONALIAI Nemo :)

32842. zaiskite zaiskite :-( 2005-04-16 00:21
Sveikiname Siuares Autenus taip ilgai issilaikusius KGB-istineje dvasioje! Tuoj jusu AUTU prisireiks zygiuoti ikra! ?Mars mars kareiveiliai i kara --- grisite cinkuotose karsteliuose... SIurrealizmas - Lietuviu Savizuzdziu megstama meno rusis...

32843. toto2005-04-16 00:24
13-ta, prisipažinsiu, man toli gražu nepanašu, kad gerbiamos šatėnės būtų skirtos vyro-moters meilei / draugystei. -- Lyties seksualumą, individo ego vektorių pristatantys "kalbos" aksesuarai - petelnės, lazdos... - ginklai, tradiciškai skirti konkurams, paslaugos vartotojų konkursams, o teiginys "tikra meilė tik tarp vyrų" - tik į tą pačią mostį argumentas.

32847. 13-ta praeivė > toto2005-04-16 10:57
Ojojoi, kokios platumos diskusijai veriasi iš šio komentaro... Ir santykis tarp vyro ir moters, ir vyriškumo - moteriškumo samprata, ir seksualumo samprata, ir šiandienos visuomenės vartotojiškumas, gal dar ko neįžiūrėjau. Teks apsibrėžti požiūrio tašką :): didžiąją dalį visų šių komentavimų laikyti laisvalaikio žaidimu. Tada viskas susidėlioja į savas banalaus (vertinti čia reikia atsargiai, nes banalybė - be galo rimtas dalykas gyvenime!) juokavimo vietas ir visiškai tinka atokvėpiui nuo darbų ir visokių rimtų reikalų. BET: ir jūsų/tavo komentare, ir kituose (tarkime, Gazelės meilės laiške, ir ne tik) po truputėlį išlenda kitokio santykio, ne ironiško ar paaugliškai koketiško (manau, kad deklaruojamame priešiškume kitai lyčiai pastarojo yra nemaža :) ), o paprastesnio, be konkurso atspalvio, tikresnio - žodžiu, šiltesnio. Aš visada sakiau: pasaulis senas kaip pasaulis, o žmogus - jo vienmetis, šiandieniniai šatėniečiai savo esme nedaug tenutolo nuo senovės graikų. Beje, įdomu tai, kad šiuo metu homoseksualūs vyrai darosi labai populiarūs tarp moterų, ieškančių draugo bendravimui be lytinių santykių. Nekalbu apie knygą šia tema, tai pastebėjau savo aplinkoje. (Bent jau iš pirmo žvilgsnio) atrodo: moterys, pavargusios nuo vyrų susikoncentravimo į seksą, ieško tikros draugystės, o vyrai, deja, trokšta tik sekso. Ar tai nėra jei ne įrodymas, tai bent argumentas tam, kad tikra draugystė - tik su moterimis? Būtų įdomu sulaukti Šatėnų vyrų (o ir moterų) komentaro šia tema. Aha, berašant pasikeitė mano požiūrio taškas, pradėjau rimtai. Bet grįžtant prie ankstesniojo, noriu pasakyti, kad frazė "tikra meilė tik tarp vyrų" - visiškai iš to banalaus žaidybinio repertuaro :), nevertinu jos rimtai, daugiau rimtumo - antrojoje sakinio dalyje (kur apie draugystę su moterimis).

32850. zeta2005-04-16 12:24
Nei tvora, nei i mieta, bet anksciau neturejau laiko aprasyt vieno savo isivaizdavimo. Cia Ruta uzvede, gindama savo drauge Diana, kuri uzsienyje yra "dirbantis, stiprus,veiklus žmogus, kuris neturi kada valandų valandas nete pezėti tą patį per tą patį". Nu negalejau dantu nepablizgint, nes IVS turbut dirba slaveja, Po palme tik gainioja furas is vieno Amerikos galo i kita, o as soku ant stalu naktiniuose klubuose. Nerimti mes zmones, netvarkingi. Va, nekvies dabar Ruta manes i svecius.

32854. nemo>13-ai2005-04-16 14:02
Kadangi kalba ejo apie mane, tai prisipazinsiu, jog esu nepopuliaraus konservatyvaus auklejimo auka, kuris isvyste manyje tik ta dali, liaudyje konventualiai vadinama "heteroseksualia", kitus mano psichikos polinkius isstumdamas i pasamone. Tad savo remuose sakyciau, jog (man) tikra meile su moterim, tikra draugyste su vyrais:)

O del "vyrai, deja, trokšta tik sekso" ir esa todel tikra draugyste (neuztersta seksualinemis potekstemis) gali but tik tarp moteru, tai turiu bent pora pastebejimu. Visu pirma, vyrai kazin ar "troksta" daugiau, tik tiek, kad LT vyrai turi buti "pirmi", siulytis, o moteriai paliekama kilni teise priimti/atmesti demesi (ir ivairias is to sekancias pasekmes, viena is ju - sex). Gal va sitoje vietoje susimaisoma tarp individualaus ispudzio ir bendro vertinimo? Pavz. jei tam tikrai moteriai, pasiekus tam tikra etapa, jau atsikyri ir pasidaro nebemalonus kai kuriu vyru siunciami signalai, argi ji nelinkusi ismest va toki mita:"vyrams rupi tik tas?" Tarsi juokais, deja, nekritiskoms asmenybems tai tampa pasauleziura. Kiek teko girdet pasakojimu is Svedijos/Suomijos - tai ten sis posakis - "visi vyrai tokie" - praranda prasme:)
Antra, galbut jauname amziuje ir ziurima i daugeli zmoniu labai seksualiniu zvilgsniu. Pavz. pamenu, neperseniausiai draugai paprase pavedziot po miesta tokia 20-ete. Susitikome mano viena drauge, jau brandzia moteri, pasedejome bare. Paskui ji manes klausinejo ir niekaip negalejo patiket kad tarp manes/jos tera tik biciuliska draugyste, o as niekaip negalejau itikint, jog mes nejauciam potraukio vienas kitam (apie technines/mechanines galimybes nekalbant), taciau puikiai sutariam visais kitais klausimais. Manau, ji nepatikejo:)

32856. 13-ta praeivė > nemo2005-04-16 17:08
Nesigraužk(ite - gal reikėtų taip kreiptis?), Nemo, tokių atsilikusių konservatistų (ne konservatorių :)) esama daug, taigi jei ir nešiuolaikiškas, tai bent jau tikrai ne vienišas tamsta šia prasme :). Ačiū už atsiliepimą.

32857. zeta2005-04-16 19:55
Vyrai ir moterys. Kaip is Klodo Leliuso filmo. Anuk Eme ir Trentinjanas. Istorijos atsitinka visokiem zmonem - vienisiem, labai rimtiems ir uzsiemusiems, vedusiems, plevesoms - kam tik nori. Technines/mechanines galimybes netenka prasmes. Apibendrinimai "visi jie tokie" nuskamba kaip sauksmas is pelkes. Is esmes seksas yra puikus dalykas, o vyro ir moters draugyste be jokio flirto turi aiskia pabaiga.

32859. po palme2005-04-16 21:48
Gerbiamieji klausytojai, laida kartojama penktais menesio sestadieniais. Deka jusu gausiu atsiliepimu, redakcija gavo financavima ir dabar eteryje pasirodys dazniau. Vartokite pavasari saikingai.
redakcija

32862. toto2005-04-16 22:33
po palme, malonu patirt - express redakcija nepūdo visuomenei aktualios informacijos, ištikimai tarnauja aukščiausiam tikslui MENUI - operatyviai ir negrąžinamai atsidėkoja live broadcasting`u savo įkvėpimo-iškvėpimo plaučiams - reportažų personažams. :)

32863. IVS2005-04-16 22:39
Financavimas man toks patc paslaptingas žodis kaip beicavimas, bet jeigu bus penki šeštadieniai per mėnesį - tai aš sutinku :)

32867. zeta2005-04-17 00:33
Va, vel perlekiau per komentarus, kaip tas vilkas su seneles akiniais - kad geriau matyciau. Ir ka gi randu? Vos nuo kedes nenupuoliau! Toto nemano, "kad gerbiamos šatėnės būtų skirtos vyro-moters meilei/draugystei". Nu cia taip jau lyg ir izeidimas, ar ka. Jau nupaise kaip kokias gladiatores krauju pasruvusiom akim, o as maniau, kad cia mes, kaciukai, linksminames tarp tu melynu paklodziu. Ir suklysk tu man taip...

32869. toto2005-04-17 01:28
zeta, du variantai:
1. arba toto apakęs nuo geometrine progresija augančio šatėnių moteriškumo perteklinės šviesos,
arba
2. FIELMANN nepagamina beribiam šatėnės moteriškumui įžvelgti skirtų lęšių.
:)
Ps. 3.(atsarginis) kiekvienas randa tai, ko ieško.

32870. nemo2005-04-17 01:59
:)PRADA stiklai siuo poziuriu matyt geriau...

32871. IVS2005-04-17 04:09
Šatėnai, nusiimkit akinius. Šatėnę reikia jausti tarp eilučių.
Rašant "šatėnė" ar "šatėnas" būtina naudoti diakritinius ženklus, nes tarp šatėniečių gali pasitaikyti ir blondinų.

32874. toto :-) 2005-04-17 04:32
bjaurią bobą (IVS) įsivaizduoju tik natūralią brunetę.
Neapsimetinėk, neišdegs.

32875. toto :-) 2005-04-17 05:47
Laisvalaikio skaitiniai (naujo numerio belaukiant): ppp *

32876. ebolai2005-04-17 07:00
ar jauti, kad čia nėra ką veikt?

32879. 13-ta praeivė (apsilankiusi Toto nurodytu adresu)2005-04-17 11:27
Gaila pelėdos :(... Tokia vieniša, pati sau laiškus rašo ir kalbasi su tais kvaileliais, kurie jos visai nesupranta. Skaudu, kad bendravimas toks neįmanomas...

32883. zeta2005-04-17 12:56
Tie vos girdimi sauksmai is sulinio kelia sumaisti. "Ar jauti, kad čia nėra ką veikt, ebola?" Mazdaug, raso cia visokias nesamones ir autoriai ir komentatoriai, o mes tai kitokie, geresni, protingesni, snekames tik idomiai ir su durniais ner ko prasidet. Dar tegu kas pasako, kad tie nuobodziaujantys tipai yra veiklus, stiprus ir aktyvus zmones, tai visai pulsiu i panika del pasaulio netobulumo. Neklausyk jo, ebola. Cia visada atsiras kas nors, kas per vaipymasi paskys gryna teisybe. Ir pasakys idomiai, graziai ir tiksliai. Cia gera vieta vyrams, kuriems kartais pasidaro bloga nuo savo paciu protingumo, nes po sita dangu skraido idomiu moteru. Teisingai IVS sako, Toto - padek i sali akinius, paziurek i veida. Ir neissigask to, ka pamatysi.

32884. paprastas zmogus2005-04-17 13:40
- O ka cia b*** veikti pavyzdziui paprastam zmogui?...

32885. nemo>paprastam zmogui2005-04-17 13:50
Nebut isitempusiam ir nekalbet nesamoniu:) Visi cia paprasti, ne vieno auksinio/sidabrinio/varinio nera:) Vaidint kazka - yra snobizmas. Pavydziai noret but kazkuo - arba zemint kazka, kas kitoks: irgi snobizmas:)

32886. 13-ta praeivė2005-04-17 14:03
Tegu nusišauna visi, kas neturi čia ką veikti! Gali juk ir neateiti, čia ne paskaitos universitete, kur lankymas - privalomas. Tegu eina krapštytis visą dieną prie savo automobilio, kaip mano kaimynas (geriau būtų, kad taip garsiai neleistų to monotoniško "bumsiaus"), o jei tokio aparato neturi, tai gali tiesiog sėdėti lauke ant suoliuko ar bare (šiandien Lietuvoj lietus), spjaudyti ir gaudyti - tikėtina, kad šie užsiėmimai 32876-tam komentatoriui tinkamesni.

32887. paprastas zmogus2005-04-17 14:30
13-tai Rasote, kad:Tegu nusišauna visi, kas neturi čia ką veikti! Manyciau, esate neteisi. O zvelgiant is suicidologinio tasko - net ziauri! Beje ir nemadinga. Prateita savaite (si lietinga Sekmadieni priskirciau "praeitai") Lietuvoje dominavo "skraidunai". 5-tas ir 12-tas aukstai. Jus, pastebeciau, esate visu aukstu auksciau, uz lyderi. O nusisnekate.

32888. IVS (irgi neteisi:)2005-04-17 14:59
Aš irgi pritariu 13-tai praeivei - tegul nusišauna, arba skrenda iš savo aukšto. Yra ir daugiau būdų. Kiekvienas pasirenkai tai, kas jam atrodo prasminga. Kai kuriems savižudybė prasmingiausias dalykas, ką jie gali nuveikti ir bent taip išsireikalauti sau dėmesio. Savižudybė, kaip eutanazijos pakaitalas - kita tema.

32893. dalgis > Homo vulgaris2005-04-17 16:06
Jei iki čia atklydai, tai jau nesi "paprastas". Karma brolau. Sykį į žydrus puslapius įlindęs ir liksi žydras tol, kol po dušu ikitam gyvenime nusiprausi.

32894. toto :-) 2005-04-17 16:30
zeta, niekados neabejojau, kad gerbiamos šatėnės yra subtilios, spalvingos, jautrios nepakartojamos damos ...ir dar be to kuklios in real, kaip Gvntj, kuri man niekaip neparašo e-mail*, po kokiu bliūdu jai palikt sutartą animacinį DVD "Sinbad: Legend of the Seven Seas" su Brad Pitt = Sinbad, Catherine Zeta-Jones = Marina, Michelle Pfeiffer = Eris.

32895. si2005-04-17 16:36
O taip, dalgi, tu teisus: - reikia subręsti,kad čia ateiti, reikia subręsti, kad iš čia išeiti. Kaip paprasta nepaprasta. Beje, paprasčiausia išeiti - kai nebelieka ko būtų gaila palikti... Anksčiau ar vėliau, ši metamorfozė pasiekia visus, deja. Tad kodėl gi nepasimėgauti laikinu amžinybės pojučiu, nepasisvaigint "išskirtinumo" įspūdžiu, nepalepint akių kerinčia žydra?..

32896. 13-ta praeivė > dalgiui2005-04-17 17:40
Su paprastais žmonėmis reikia kalbėti paprasčiau, mat, jie gali nesuprasti, kad Homo vulgaris - tai jis pats, tik lotyniškai. O žodžiais tamsta sužaidei žaviai: tokie pasakymai, kaip Paprasto žmogaus b***, - gana vulgarūs :).

32897. paprastas zmogus2005-04-17 17:54
Rasau savo nuomone, bet ne apie straipsni (ko cia kazkas ikyriai praso kiekviena karta kai uzeinu).

13-tai ir jos palaikymo komandai

Sveikatos Ministerija ispeja: kalbos apie savizudybe labai kenkia gyventoju sveikatai!

"karmasutrius", kad dusu grasini?! Kuo pats kvep - tuo kita ant duso pavadino (lietliaudiespatarle); a ty mne v dusu nielesj (rusuliaudiesistiktukas).


32898. 13-ta praeivė > si2005-04-17 17:57
O aš šiandien kaip tik mąsčiau apie tai, kad šios žydrynės lankytojai keičiasi, prisiminiau Rūtos pasakymą apie Dianą, kuri neturinti laiko čia pliurpti "tą patį per tą patį". Štai kur šuo pakastas: "tą patį per tą patį"! Ar tik nebus taip, kad pokalbių temos čia nelabai keičiasi, todėl komentatoriai, kurį laiką pabuvę ir pasisotinę, žydrynę ramiai palieka. Sutinku, kad reikia subręsti, kad čia ateitum, bet išėjimas, man regis, paprastesnis dalykas, su branda nesietinas. Šatėnai (ir vyrai, ir moterys) man panašūs į pasakos "Ozo šalies burtininkas" herojus - geležinį medkirtį, kaliausę, liūtą, mergaitę. Visi jie jautė, kad jiems trūksta dar vieno svarbaus dalyko: vienam širdies, kitam smegenų, drąsos ar namų. Šatėnai čia lankosi todėl, kad jiems taip pat trūksta kažko svarbaus: vieni užsieniuose ilgisi paliktų namų, kiti ieško intelektualesnių pašnekovų nei lietuviška laiptinės valytoja, dar kiti turbūt tiesiog jaučiasi vieniši... Sąrašą tikriausiai galima tęsti.

32899. paprastas zmogus2005-04-17 18:07

dalgiui

dalis tamstai skirto texto pasiglemze Zydroji Motina. Meginsiu tam priesintis: Labai prasyciau manes prievartiniu budu cia negaidinti, nes neturiu as nei klausos, nei gaidas pazistu. Esu visiskas analsolfedzistas. Gal pats "brolau" esate... [toliau, kaip tekste, nors galima megautis ir separacijoje]

32900. nemo2005-04-17 18:07
As neabejoju tuom, kuom toto niekad neabejojo:)

32901. nemo2005-04-17 18:10
nuimta:)

32902. IVS2005-04-17 18:14
Tas pačias per tas pačias temas siūlo vis nauji praeiviai. Ilgiau čia užsibuvę tomis temomis jau tingi belvyzgoti, tai šiaip per dantį traukia, erzina užsiciklinusius. O kiek gi tų "rimtų" temų? Gal kas pavardintų? Kartais, deja tik retkarčiais, rimtą arba tam kartui aktualią temą užkabina koks straipsnis ar kažkelintas praeivis - tada visi sukrunta, visiems smagiau ir įdomiau.

32903. paprastas zmogus2005-04-17 18:14

var sWayBackCGI = "http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110131112609/";

Rodoma versija 180 iš 204 
13:26:09 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba