ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-08-14 nr. 712

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

SIGITAS PARULSKIS. Teta Viktorija, miegas ir kitos moterys (117) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Chaosas (52) • KASPARAS POCIUS. Vasara (Euro)Lietuvoje (8) • EUGENIJUS ALIŠANKA. Poezija (2) • YVETTE BIRO. Užeis tvanas... (1) • TOMAS KAVALIAUSKAS. Re: "Žuvę" (19) • SIGITAS GEDA. Vis toji Amerika (12) • AUKRISTĖ ŽAVELIŪTĖ. Vieno kambario pokalbiai (10) • JUSTINAS KUBILIUS. PalyginimaiVYGANTAS VAREIKIS. Artimųjų Rytų alternatyva (8) • JONAS TRINKŪNAS. Periklio mieste (43) • CHANOCH LEVIN. Pretekstas atkeršyti (1) • El (8) • Melampyrum – kupolinės žolės (3) • MICHAIL ZOŠČENKO. Baisus pasaulis (3) •

Teta Viktorija, miegas ir kitos moterys

SIGITAS PARULSKIS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Automatizmas. 1965
Robert Motherwell

Mano teta Viktorija iš proto išsikraustė prieš dešimtį metų. Iš pradžių jai operavo kelių sąnarius, kai ji vaikščiodavo, būdavo panaši į girtą lenkų kavaleristą, vėliau visai nebegalėjo vaikščioti, sąnarius operavo, ir ji vėl vaikščiojo, bet greitai išsikraustė iš proto, ir jos judėjimą visam laikui apribojo ligoninės tvora. Kartais aš ją aplankau, nes nesu nacis ir nemanau, kad silpnapročius, homoseksualistus, čigonus ir žydus reikėtų kaip nors skriausti ir jų negerbti. Teta sėdi ant lovos krašto ir linguoja, aš sėdžiu ant taburetės ir linguoju, paskui išeinu, ir man truputį svaigsta galva, visai kaip vaikystėj, kai su mama aplankėme seserį pionierių stovykloje, aš labai norėjau pasisupti sūpynėse, kurios buvo padarytos lėktuvo formos, tik labai trumpais sparnais, sūpynėse suposi berniūkštis, suposi taip ilgai, kad man bežiūrint pasidarė bloga ir aš truputį vimtelėjau, o paskui mama šluostė man burną varnalėšos lapu, nes tuo metu vienkartinių servetėlių dar nebuvo, o mamos nosinaitė buvo siuvinėta rausvomis ir gelsvomis medetkomis.

Tu apie moteris kalbi kaip kiaulė, sako man teta, kai aš ją aplankau sukančią mįslingus ratus ligoninės aptvare, o man atrodo, kad apie moteris kalbėti visuomet smagu ir naudinga. Tiesa, pastaruoju metu, sakau tetai, kad ir kokia būtų moteris, aš visuomet užmiegu ir nubudęs retai atsimenu, kuo viskas baigėsi – štai taip atmerkiu vieną akį ir man prieš akis styro kažkokiom prakeiktom medetkom ir kitais planetos floros pavyzdžiais papuošta pagalvė, pabundu ir iš karto suprantu, kad jau vienas. Nes kai pabundi ne vienas, net nereikia, kad šalia esanti būtybė būtų nutraukusi nuo tavęs visą antklodę, paprasčiausiai jauti, kad ne vienas, ir stengiesi labai nekaltai pagadinti orą, kad nepažadintum pasąmonės dangoraižiuose snaudžiančių begėdiškų kompleksų.

Miegas, apimantis mane moters akivaizdoje, kartais gali būti siejamas su nesaikingu alkoholio pavartojimu prieš miegą, tačiau tai ne pasiteisinimas. Alkoholis juk ne migdomieji, o skatinamieji. Panašiai ir veisliniams jaučiams duodama skatinamųjų, kad jie, nusivylę laisvę ribojančio aptvaro vaizdiniais, įsigeistų prašmatniai uodega mosuojančios telyčaitės. Vyras, kuris teisinasi neteisingu alkoholio poveikiu, – žinai, brangioji, kaip tik buvau nieko nevalgęs, dabar mano gyvenime sunkus laikotarpis, o praėjusią naktį kankino tokia nemiga, ir dar vartojau tokį ir tokį kiekį prieš tau ateinant, – toks vyras ką nors slepia. Arba jam amžiaus krizė, t. y. jau ėmė traukti berniukai, nimfetės ir panašiai, arba apskritai jis moraliai degradavęs padugnė. Net mano anksčiau taip mėgtos pardavėjos, pavyzdžiui, kokių nors gražių, bet ne itin brangių drabužių sergėtojos, patyliukais kaip katės tipenančios medžiaginiais labirintais, staiga išdygstančios tau už nugaros ir murkiančios "gal galiu kuo padėti", net ir jų akivaizdoje man ima linkti kojos, aš nenumaldomai įsigeidžiu snūstelti tiesiog čia pat, ant kostiumo, kainuojančio penkis šimtus devyniasdešimt keturis, lyg tai būtų ne kasdienio vartojimo prekė, o amžinybės įkapės.

Dėl viso pikto aš kartais net nueinu pas gydytoją, kuris elgiasi velniškai draugiškai, taip draugiškai, kad net bijau nusileisti kelnes, o kai jis pasiūlo atsigulti ant šono ir pariesti kojas, kad keliai įsiremtų į pilvą, man apskritai pasidaro nesmagu, maža ką, gal jis teroristas mėgėjas, paskui mano artimieji gaus videolaišką, kur aš nuleistomis kelnėmis ir su polietileno maišeliu ant galvos, o teroristas guminėmis pirštinėmis sako, kad mano prostata arbūzo dydžio ir kad jeigu jis per dvidešimt keturias valandas negaus išpirkos, mano smegenys išsitaškys kaip arbūzas, kadangi visi gydytojai žino, kad prostata – antroji vyro širdis, ir kai mylimųjų apleisti vyrai sako, tu sudaužei mano širdį, velniai žino, apie kokią širdį jie šneka...

Bet nieko panašaus neįvyksta, jis nuramina mane, kad viskas gerai, kad reikia gerti tokius ir tokius vaistus, kurie kainuoja pusę minimalaus atlyginimo dydžio, ir kad baigęs gerti šiuos vaistus aš visiškai nebenorėsiu miego, kai to nereikia norėti, ir visos moterys, su kuriomis užmigsiu, atsibus iš ryto kartu su manimi, kukliai dalydamosi skylėtą antklodę, pavogtą iš kažkokio statybininkų bendrabučio, kuriame žiemą taip šalta, kad net ir į tualetą reikia eiti įsisupus į skylėtą antklodę, ir aš galėsiu gerti su jomis kavą, ėsti šviežių bandelių laikraščius ir čiaukšti įvairius malonius niekus, pavyzdžiui, apie savo tetą Viktoriją, kuri išsikraustė iš smegenų visai ne dėl to, kad jai išoperavo kelių sąnarius ir ji nebegalėjo bažnyčioje atsiklaupti, todėl, kai kunigas surikdavo "Pulkit ant kelių, kiaulės krikščionys, Darwino motina buvo beždžionė!", ji stovėdavo, kaip stovi Laisvės statula Niujorko prieangy, rankoje iškėlusi liepsnojantį degtuką ir šaukdavo "Ieškau vyro, vyro noriu!", riaumodavo teta Viktorija, bet bažnyčioje vyrai būna jau nučiupinėti kaip maldaknygės pageltusiais trupančiais lapais, kaip antikvariniai katekizmai, todėl teta Viktorija neapsikentusi imdavo paskutiniais žodžiais koneveikti Dievą, kad šis jai atėmęs kojas visiškai be jokios priežasties, nes kojos reikalingesnės nei protas, kadangi su protu net į parduotuvę nenueisi, kur be garso tipena murkiančios pardavėjos...

Ji ilgai stebėjo savo šunį Tarantiną, kuris, gavęs kokios nors kaulėtos mėsos, užkasdavo ją į žemę, o po dienos kitos atsikasdavo ir ėsdavo ją kiek pašvinkintą, ji išmetė savo šaldytuvą ir taip pat ėmė valgyti kiek pašvinkintą mėsą, tuomet ją ir išvežė ten, kur judėjimo laisvę riboja tvora...

Kiaulė, sako man teta Viktorija, kiaulė ir melagis, sako man ji, ką padarysi, ji juk beprotė, ir vis dėlto tai geriau nei dėdė Petras, kuris buvo visiškas daunas, sėdėdavo lovoj, linguodavo, veikiamas nematomo Dauno ligos metronomo, kartais pirmyn atgal, kartais, lyg būtų į ką atsitrenkęs, imdavo staiga siūbuoti į šonus, aš sėdėdavau šalia jo ir niekaip nepataikydavau linguoti kartu su juo į ritmą, juk ne šiaip sau sakoma, kad bepročiai ir genijai beveik visais laikais vieni nuo kitų nesiskyrė, tai guodžiausi bent jau tuo, kad jeigu nesu genijus, tai ir ne beprotis, ir net mano genitalijos ne tokios milžiniškos kaip dėdės Petro, nes tokios milžiniškos turbūt būna tik bepročių ir genijų, jos jam nuolat išsprūsdavo pro didelių, plačių šeimyninių triusikų klešnę, ir ypač birka, kaip anuomet suaugusieji sakydavo apie šiais laikais peniu pervadintą dalykėlį, ji buvo kone du kartus storesnė už senelio Leopoldo iš Kanados siunčiamus cigarus, nors man visuomet norėjosi kramtomosios gumos ir džinsų, o jis nuolat siųsdavo aspiriną ir cigarus, tarsi parūkius cigarų ir prisiėdus aspirino mes galėtume kur kas sėkmingiau kovoti su bolševizmu, birka buvo tokio dydžio, kad jeigu dėdė Petras būtų norėjęs, būtų įstengęs vartyti su ja ne tik savo mėgstamus laikraščius, bet ir menkiau mėgstamus žurnalus, kadangi skaityti vis tiek nemokėjo, tiesą sakant, jis ir kalbėti ne kažin kiek mokėjo, taip ir numirė, nepasakęs nė vieno padoraus žodžio, ir niekas dėl to per daug nesuko galvos, kadangi buvo bolševikmetis ir visi sukosi kas kaip išmanė, nes anuomet buvo sunku gauti ne tik arbūzų, net ir teroristų tais laikais ne visuomet būdavo, ką jau kalbėt apie vienkartines servetukes.

O kai bolševikų kariuomenėje man liepė prisisiūti birką prie protivogazo (prišej birku k protivogazu, paliepė seržantas Zavarza), aš pasakiau, kad manoji turi žiaunas kaip žuvis ir kaip nors dujų ataką iškentės be protivogazo, už tai mane seržantas Zavarza pavadino neprišej k pyzdie rukav, ir aš supratau, kad bolševikų santvarka labai žiauriai elgiasi su žmonėmis, nes nuolat ką nors prie jų prisiuva. Zavarza buvo šlykštus tipas, jis sudegusius degtukus kišdavo atgal į dėžutę, o už tokius dalykus apskritai užmušti galima, tokio žmogaus jau niekaip negali gerbti, todėl eidamas pas tetą Viktoriją niekad nesinešu degtukų, tik žiebtuvėlį, ir kol jinai rūko cigaretes be filtro, aš jai pasakoju visokias įdomias naujienas, vykstančias anapus sienos, nes šiapus sienos beveik nieko nevyksta, tik kartais pamatai du sanitarus, atsargiai sukančius ratus aplink naujai atvežtą beprotį, kuris irgi labai atsargiai suka ratus priimamojo patalpoje, nes jį persekioja ateiviai, todėl jis nuolat dirsčioja sau už nugaros ir niekaip nenustygsta vietoj, kol gailestingoji sesuo atneša švirkštą ir pasako jam, kad čia vaistas nuo ateivių, kai tik jo suleidi, žmogus tampa ateiviams nematomas, štai ir visos naujienos, sako teta Viktorija, bet apie moteris tu vis tiek šneki kaip paskutinis galvijas, nes jeigu nesigiri, tai tuomet būtinai pasakai apie jas ką nors negražaus, o man atrodo, kad užmigti anksčiau nei moteris nėra tokia jau didžiulė nuodėmė, netgi skaičiau viename laikraštyje, kad pasimylėjusiems vyrams į smegenis plūsteli kažkokia košė, visai kaip narkotikai, todėl jie atsijungia, nespėję nė pasakyti, kaip jiems buvo šį kartą gerai ir kaip dieviškai mylisi moteris, kuri juos šį vakarą aplankė, kokie gražūs jos vynuogynai, Semiramidės sodai, Libano avelės ir įvairios ožkos, na štai, aš ir vėl bepasakodamas apie tetą Viktoriją užmigau, o tu išėjai, ir kai nubudau, niekas netraukė nuo manęs skylėtos antklodės, man buvo taip baisu, lyg knygų lentynos būtų Niurnbergo prokuroras, mosuojantis man prieš nosį "netekti-sąmonės-šalia-tavęs" nusikaltimo įrankiais, lyg būčiau visiškai vienas šioje supistoje visatoje, toks vienas, kad vienišesnis už patį Dievą...

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


20600. Gvntj :-) 2004-08-16 09:20
Miegas - gerai, arbūzas - gerai, teta Viktorija - irgi gerai, netgi "prišėj" - gerai, tik kažko man gelmės gelmiškosios ir parulskiškosios pritrūko - o kodėl nežinau.

20605. ezhux :-) 2004-08-16 11:09
Parulskis valdo :)

20607. Gvntj -> ezhux`ui :-) 2004-08-16 11:25
Situaciją?

20615. ebola2004-08-16 12:45
Cia nemaza astroku keiksmu, parasytu nekeikaliaus.:)Bet vienumas(ne vienisumas, sis budingesnis nesusivokusiems) yra kazkas nepaprasto.Sakoma, kad zmogus gimsta ir mirsta vienas.Man patraukli ta vienumos vizija.Taip kaip atsidurtum vienas kosmose, kur nors be proto aukstai kalnuose, ar kazkur kur tikrai nera ne vieno zmogaus salia.Siandien kazkaip musu buvimas yra virtes nuvalkiotu dalyku.Musu daug, keistai besielgianciu gyvuliuku, ir mes vieni kietiems daromes nereiksminga baltyminga mase.Taciau Zmogus stovintis vienas veidu i didziaja paslapti, yra kazkas nepakartojamai didingo.Unikalus sutverimas, toks galingas ir reiksmingas informacineje terpeje ir toks menkas ir bejegis fizineje.Daznai tampantis savo paties sukeltu audru auka.Toks vieningas su Kosmosu prigimtimi ir taip inirtingai kapojantis siu rysiu gijas.Vienas ir laisvas, pasiutes erdviu bastunas...Syki nakti pervaziavau peleda.Ji stovejo ant papilkavusio seno plento taip negerai, kad man nepavyko jos apvaziuoti.Pamaciau pirmiau jos seseli kritusi ant kelio nuo sviesu, o paskui ji atsisuko ir TAIP i mane paziurejo...siurpas begioja prisiminus.Didelese juodose akyse nebuvo ne kruopelytes isgascio ar baimes, ji ne nekrustelejo, atrodo kad pervaziavau kokia dvasia.Kazi kaip atrodytu visuomene jei zmones turetu tokia laikysena?:)Jei visi tvirtai zinotu, kad gimimo/mirties atkarpa tera akimirka ir jokia tai pradzia ar pabaiga ir anaiptol tai neesminiai virsmai...jaustu savo neikainojama dvasios verte ir nepamirstu jos ne sekunde....:)

20630. xX -> Warren Zevon2004-08-16 15:01
...

Gets a little lonely, folks, you know what I mean
I`m looking for a woman with low self-esteem
To lay me out and ease my worried mind
While I`m winding down my dirty life and times

20631. ieshkau2004-08-16 15:43
Nezinau kur galima rasti nors paskaityti anu laiku knyga"Musu szydai ir kaip nuo ju gintis".Labai idomi tur but.Dabar visiems seniukams sakom- nusiplaukit sao tiutiuke

20640. xX2004-08-16 18:42
Gintis nuo žydų? Kokia nesąmonė! Gal norėjai pasakyti gintis nuo tetos Viktės/uodų? L. geras repelentas yra Bibanas, kvepia gerai. Nesupainiok su Biban-el-Moluku, irgi geras, tik Egipto tapytojas.

20641. skonio jura2004-08-16 19:13
Sigis perdzia, uostytojai uosto.

20644. Euridikė2004-08-16 21:30
Tikriausiai pirmoji širdis norėjo kažką pasakyti, bet antroji, kaip paprastai, neleido. Taigi finalas motyvuotas. Tik kas iš to.

20646. Rasakila :-) 2004-08-16 23:07
ebola,,,Jei visi tvirtai zinotu, kad gimimo/mirties atkarpa tera akimirka ir jokia tai pradzia ar pabaiga ir anaiptol tai neesminiai virsmai...jaustu savo neikainojama dvasios verte ir nepamirstu jos ne sekunde,, jei visi žinotų ir ne tik, o liūdytų tai savo būtimi, žmogus suvoktų savo nemirtingumą ir tapatintų save ne vien su fiziniu kūnu... patiko ką parašei... Sigitas parašė puikiai, begal užslėpta, bet tarp plyšiukų galima pamatyti tai ką paslėpė....

20650. nd :-) 2004-08-16 23:24
Gerai. Tiek tos, daugiau nieko nesakysiu...

20653. po palme2004-08-17 02:28
Man tokie straipsniai visada patinka. Jeigu zinociau kodel, turbut nebepatiktu.

20664. Serene2004-08-17 10:47
puikiai! labai puikiai! smagi ironija... gerai.

20665. to po palme2004-08-17 10:57
Jeigu dar sužinotumėt, jogei perskaitėt ne straipsnį....:)

20669. Gvntj :-) 2004-08-17 11:28
Euridike, gal galėtum perduoti linkėjimus Margo? Būčiau dėkinga.

20673. Euridikė2004-08-17 12:27
Margo gyvena kitam pragare. Ryšio nėra.

20674. Gvntj2004-08-17 12:37
Ačiū, Euridike. Tikiuosi, Margo pati juos pasiims.

20677. Lorca>>>Gvntj :-) 2004-08-17 15:56
Ojej kaip aš Jūsų pasiilgau,grįžtu namo:)

20689. -->autoriui :-) 2004-08-17 20:58
Vat kai apie moteris daugiskaitoje, tai net kažkaip ima ir dingsta solidarumas, na net nežinau, juk egzistuoja ir vienaskaita, ar ne?

20690. 20689-ajam.2004-08-17 21:51
Neegzistuoja, nes negali egzistuoti. Del paniekos paciai lyciai.

20691. do2004-08-17 22:49
Nepatiko, tuscia tauzalyne.Kai perskaitai toki "mizerna" teksta, sunku patiketi, jog jis priklauso gabiam autoriui.

20692. 20690-ajai2004-08-17 23:06
O iš kur čia dabar panieka lyčiai. Man atrodo, kad lytis - tai geriausia, kuom dievas ką apdovanojo. Bent jau suteikia iš ties neužmirštamų valandėlių, jei teisingai ja naudojamasi.

20693. skaitytoja2004-08-18 01:19
Skaitau apie tetos Viktorijos sąnarius ir prisiminiau Parulskio kojos sąnarą, kurį net ŠA pirmajame puslapyje galėjome pamatyti prieš kokį pusmetį. Įdomu kaip dabar jis jaučiasi? Tekstas super. Kaip ir visi Parulskio tekstai. Skaityti įdomu, malonu ir lengva. Nors visame tekste tėra 18 sakinių (pagal apimtį įspūdingiausias yra paskutinysis), bet tekstas nėra griozdiškas. Mielas autoriau, žinant kaip Jus vertinate ŠA internetinius komentarus, ir ką apie juos manote (o neabejojant ir tuo, kad paskaitote juos labai retai) mano noras padėkuoti Jums už laukiamus ir džiuginančius tekstus atrodo man pačiai pasirodė juokingas ir beprasmis. Na, bet bala nematė: AČIŪ JUMS UŽ TAI, KAD ESATE IR RAŠOTE!!!

20697. Gvntj2004-08-18 09:39
Man rodos, Parulskis, paskaitęs šituos komentarus, tyliai kikena, įkišęs į delną nosį.:)

20698. Arle2004-08-18 10:45
Dabar pirmo puslapio straipsniai nebeapsieina be vieno kito alhoholiko paminėjimo. Matyt, tai tokia aktualija, kad nori nenori įlenda i straipsnius... Graudu.

20701. tik tak :-) 2004-08-18 11:37
Man patinka Sigito straipsniai, tačiau per juos nuolat prasišviečia, kad jis yra nelaimingas...

20702. kaimietis2004-08-18 12:05
Nelaimingiems žmonėms, turbūt, iš vis reikėtų susilaikyti nuo rašymo, nes jie nieko gero negali duoti kitiems žmonėms. Nuo ko žmogus yra nelaimingas? Manau, nuo susikaupusio jame dvasios "purvo". Taigi jis ir tegali žmogui duoti, dalinti tą purvą. Nemanau, kad jis yra gydomasis. Greičiau infekcinis. Jis patenka skaitytojui ir dar labiau užteršia jo dvasią, tuo darydamas žmogų ir visą visuomenę mažiau laimingais.

20703. 2 kaimetis2004-08-18 13:08
O laimingi dažniausiai yra tiesiog banalūs :D Jus labai paviršutiniškai galvojate, jei manote, kad žmogus būna nelaimingas nuo dvasios "purvo". Dauguma genialių rašytojų, menininkų (kuriais mes įpratome žavėtis ir jiems pavydėti) iš tiesų kone nuolat jautėsi nelaimingi. paskaitykite vieno kito dienuoraščius (pvz. Giotes).

20705. Gvntj2004-08-18 15:03
Prisimenu, kaip S.P., pristatydamas savo "Marmurinį šunį", sakė, kad jam brangus žmogus prieš pristatymą patarė nueiti ir pasakyti žmonėms ką nors gera. S.P., tai sakydamas, vis šypsojo "per ūsą". Tai ir gerai, kad šypsojo. Šyptelėjo ir auditorija. Kas tas "pasakyti ką nors gera"? Kas tas "dalinti tą purvą"? Ai geriau eisiu "nusivalyti šepetuku žodžių, prieš juos vartodama", kaip sako Ch. Kortasaras.

20706. Lorca2004-08-18 15:06
Man tai patiko kai Liudvikas J.iš LM kalbino S.P. ir sakė (cituoju iš atminties) "aš kartais paskaitau inete culture.lt komentarus...na kažkas panašaus kaip WC ant sienų prirašyta":)) Kai pagalvoju gi niekad jokiam WC nesu rašiusi,o va čia ...man patinka:)))

20707. Gvntj2004-08-18 15:18
Ai nu jo - labai jau sumenkino mūsų nuoširdų "triūsą":)))... Ups.

20708. kaimietis -> 207032004-08-18 15:34
Argi ne gryniausias absurdas pavydėti nelaimingiems žmonėms? Ko?
Jūsų komentare pastebiu ir kitų nelabai logiškų, bet stereotipinių, teiginių. Kas banalus, o kas nebanalus sunku ginčytis- tai perdaug subjektyvu, bet man vis tik atrodo, kad laimingas, gyvenimui, žmonėms, aplinkai atviras, linksmas, kitus matantis ir suprantantis žmogus yra mažiau banalus už nelaimingą, savyje užsidariusį, save tematantį ir analizuojantį egoistą, aplink tematantį tamsias spalvas ir dar siekiantį tą įteigti kitiems per meną. Daugelis tų nelaimingų menininkų gyvenime nesugebėjo padaryti laimingu nei vieno žmogaus arti savęs, visur jie sėjo sumaištį, žemas aistras, nelaimes. Genialiais jie buvo padaryti tų, kurie formuoja visuomenės nuomonę, diktuoja madas už "nuopelnus", nuodijant žmonių sąmonę. Man yra tekę kažkada skaitinėti kai kurių genijų biografijas. To daryti vėl nebenorėčiau- nebetraukia "Karijotiškių sąvartynas". Dėl Getės. Ar perskaičius "Faustą", paklaidžiojus tuose tamsiuose, su negeru kvapu labirintuose pasidaro lengviau, ar sužinai ką nors tokio, kas padėtų suprasti būties esmę ir padėtų padaryti tavo gyvenimą laimingesnį? Manau, kad ne. To ir negali būti! Kaip autorius gali padėti kitiems, jeigu jis pats labai nedaug ką suprato, ką rodo jo nepajėgumas bent kiek susitvarkyti savo gyvenimą (nors kiek harmonizuoti save). Tai kam iš vis skaityti tokias knygas? Nebent, kad geriau pritaptum prie to paklusnaus dirigentui apkvailintųjų choro..?
Nepagalvokit, kad aš matau tik baltą ir juodą. Visi mes turime to ir ano, bet pas nelaimingus,deja, anas viršiją tą.

20709. Lorca2004-08-18 15:37
Ir dar tame pačiame interviu S.P.sakė,kad žmonės mėgsta sukergti autorių su jo sukurtu personažu,o jam norisi šaukti "Aš ne toks!",bet čia pat pats savęs klausia---"o koks aš?":))Man patinka S.P.,ir aš netapatinu Jo su tetos Viktorijos sūnėnu...:))))

20710. Arle kaimieciui2004-08-18 15:43
Jeigu jau Gete neturi jums ko pasiulyti, tai skaitykit meiles romanus, kuriuos supermarketai parduoda kilogramais. Ten daug meiles, roziu, vyno ir mersedesu, visada garantuota laiminga pabaiga. Taip girdejau :) Smagu, ar ne? Bet ar labai itikinama?

20714. Queer kaimiečiui2004-08-18 15:57
Laime ir gerais norais švytintis veidelis dažnai atvirksciai proporcingas savininko intelektui :). Skaitykit Friedrichą N., ne tik "Šventųjų gyvenimus".

20715. Arle2004-08-18 16:02
Dar man labai keistas zmogaus priskyrimas "laimingiems", "nelaimingiems". Ar laime - konstanta, nuolatine busena? Nebuna visada laimingu, kaip ir visada nelaimingu. Yra daugybe tonu ir pustoniu.

20717. nu2004-08-18 16:05
Viskas reik eit ieškot kursų kur galima išmokti pilvo šokį.

20718. ebola2004-08-18 16:11
:D Man labai idomu, kaip galima butu nekergti autoriaus su jo personazu? As pavyzdziui isitikines kad visi iki vieno S.P. budo "sloniaros" jeigu jau nesiuvo armijoj B* prie P*, tai bent jau lakste po langais su sakelemis, kad dembeliai jaustusi kaip traukinyje....ir sauke u-u-u-u-u ciukciukciuk....:D Teko girdeti tiek verisju apie Vilniaus menininkeli rusu armijoj, kaip ji kankino, o paskui jis buvo trumpam privertas ir virskino aminazina kilogramais, ir paskui grojo kokiam hare krshnos orkestre, tad sita linksma pasakaite nebetilpo senoj mano atminties skrynelej.Bet as ja tikiu, ir manau kad jis cia apie save raso.Arba broli ar kiemo drauga, kas is esmes ne toks jau didelis skirtumas...

20719. skaitytoja kaimiečiui2004-08-18 16:12
Sakote, kad 20703-ajame komentare yra stereotipiškų teiginių. ok., sutinku. Bet taip pat stereotipiškų teiginių yra ir jūsų komentare. sakyčiau, kad tarti "visi laimingi yra banalūs" yra tiek pat stereotipiška kaip ir pareikšti "visi nelaimingi yra niekšai, o jų kančios kyla iš sielos purvo". O gal apskritai visas nesusišnekėjimas kyla iš to, kad mes stereotipiškai suvokiam tokias sąvokas kaip "laikingas" ir "nelaimingas". Jeigu pasakius, kad lamingas yra tas, kuris yra patenkintas savimi ir esama padėtimi, tas kuriam nieko netrūksta ir pan., tad vargu ar galima iš tokio laimingojo tikėtis kūrybingumo. Ir ne tik individas, ir visa epocha kūrybingesnė būna (ir daugiau šedevrų pagamina) tada, kai ji patyria įvairių sukrėtimų, o ne tada, kai ji soti ir patenkinta maudosi savo laimėje kaip kiaulė purve. (Atleiskit už palyginimą, matyt teks sulaukti priekaištų už absurdišką kančios romantizavimą). O Parulskis labai skiriasi nuo savo personažų, nors, kažkuria prasme, lieka jiems gana artimas, tyrinėja jį. manau, kad bando per savo lyrinį herojų suprasti save patį. Bet tikrai neturėtume jų tapatinti.

20720. Gvntj :-) 2004-08-18 16:14
Tarp kaimiečio parašytų eilučių matau paslėptą jo šypsenėlę. Arba man tos šypsenėlės jau vaidenasi. M, kaimieti?

20721. ebola2004-08-18 16:19
Laime yra kokybinis emociju visumos tam tikrame laiko intervale vertinimas? Tai yra kaip vidine dvasine busena reiskiasi pastebimu emociju lygmeny. Manau ji gali ir nesireiksti.Gabiems zmonems budingas hyperjautrumas.Tai labai nepatogu paprastiems zmogeliukams, negabiems.Taip kyla konfliktas ir jautruolis visad jame pralaimi.Tai vargina ji pati ir aplinkinius.Varo is proto zmonas, vyrus ir vaikus.Jei jis nepajegia disciplinuotis ir uzsiimti isminties paieskomis, visi aplinkiniai, o ypac ji mylintys yra pasmerkti.Jis pats - atitinkamai pasmerktas stebeti aplinkiniu kancias.Vaje, kaip dramatiska! Bet iprasta ir nebeidomu.

20722. kaimietis > Gvntj2004-08-18 16:31
Labai patinka man žmonės, net niurzgalį matantys su paslėpta šypsenėle:) Manau, būtent tokie ir yra laimingi žmonės. Jie supranta žymiai daugiau už nelaiminguosius ir jiems visiškai nebūtina skaityti Friedrichą N.

20724. Queer2004-08-18 16:41
Kaimiečiams apskritai visai nebūtina ką nors skaityti. Ir mąstyti. Jie taip ir daro. Todėl ir laimingi :D

20725. Lorca :-) 2004-08-18 16:42
ebola,bet yra autorių kurie neišėję iš savo kambarėlio parašo tooookius romanus,tai aš tikiu,kad pvz.,S.P.gali būti ir nešaukęs ...u-u-u-u-u ciukciukciuk...P:))

20729. ebola2004-08-18 17:56
Kad ir kaip tai neromantiska, Zmogus negali net isivaizduoti to, ko nera mates bent sapne.Galima labai imantriai ismaisyti kose is isgyvenimu, bet tik is ju.Sutinku kad patirtis gali buti netiesiogine, o vaizduote yra begaline.Jei personazas isgalvotas, jis ir autorius - vienas ir tas pats jauciantysis, mastantysis. Ir netgi jei personazas tikras, rastiska jo forma yra visvien autoriaus isgyvenimu atspindys, ar ne? Nezinau, ar jis sauke "ciukciuk", bet kad jaute ta "ciukciuk", tai tikrai. Tokiu dalyku is oro neistrauksi.

20730. kaimietis -> Queer2004-08-18 18:12
Kas geriau "laime ir gerais norais švytintis veidelis" ar piktas, paniuręs, surukęs veidas su intelektualo kauke? Tai tas pats, kaip lyginti, kas geriau harmonija ar disharmonija. Laimė - tai DVASINĖ būsena, kada žmogus harmonizuoja savyje visas jame esančias energijas: emocijas (visas spektras), jausmus (visas spektras), protą (intelektą). Žmogaus vidinė harmonija, harmonizuoja to žmogaus santykius su aplinka, kitais žmonėmis, atkuria ryšį su Visata-Dievu. Kokiu laipsniu žmogus pasiekia harmonijos, tiek jis laimingas. Jis daro laimingais kitus žmones, KURIA tikrą grožį (meną) aplink save. Priešingai yra su nelaimingais žmonėmis (nėra tik du poliai, yra spektras, o kur riba ne visada aišku).
Nereikėtų suabsoliutinti intelekto, kaip kažkokios absoliučios vertybės. Jis labai mažai ko vertas, jeigu nėra harmonijoje su jausmais- tik tiek kiek beprasmis "žaidimas stiklo karoliukais", stikliniame bokšte, o dažnai ir pavojingas. Mąstymas irgi pats savaime nieko vertas, jeigu nieko gero nesumąstoma, jeigu mintys nematerializuojasi, kaip pozityvi kūryba.
Ir iš vis koks tikslas daryti tai, kas nedaro jus laimingu, nedaro laimingais ir kitų žmonių. Queer, ir kam jums skaityti visokius niekus, ir kvaršinti sau galvą (mąstyti) dėl jų, važiuotumėte sau į kaimą, kaip kažkada dainavo Visockis, ir gyventumėte sau laimingas. Negi Jūs nenorite būti laimingu?

20732. bass2004-08-18 18:13
idėjiškai badė eiti ant automatinio (piešinys "automatizmas").

20733. kvapų okeanas2004-08-18 18:17
Ar "laimė" ar "nelaimė" man vistiek, man vistiek. Taip ar panašiai kalbėjo Kaščiejaus užburta Vasilisa sename rusiškame filme. Iš esmės tai yra Budos sąmonė - išskaidrėjimas. O šiaip jau tai S.P matyt nesiplauna apyvarpės ir skelbia, kad pasaulis smirdi.

20739. zqna2004-08-18 18:43
dziaugiuos uz kaimieti kuris savo kaime laimingas, as pazystu gerokai daugiau juju tenais nelaimingu. Kaip ten sake "palamintieji, tie kurie nieko nezino" (cia is tos laiminguju ideologijos), kitiems kas lieka - paragauni ziniu ir kaput, niekas neperspejo ir nieko daugiau cia nepadarysi.

20740. kaimietis->zgna2004-08-18 18:54
Kas taip sake "palamintieji, tie kurie nieko nezino"? Kažkokia nauja laimingųjų ideologija. O tie vargšai nelaimingieji kaime, matyt irgi mėgsta Friedrichą N.?

20741. zqna2004-08-18 19:11
nezinau, man kazkas citavo ta fraze. o nelamingieji kaime nelaimingi gal del to kad vietoj nyches gauna laimes doze is tv ekrano. nu vienu zodziu tu mane supratai. nors tai visai nebutina. buk laimingas :)

20742. skaitytoja2004-08-18 19:13
panašu į tai, kad ir kaimietis ir queer šiek tiek pernylek tiesiogiai žvelgia į laimės sąvoką. Juk kalbėti verta veikiau apie tai, kaip stokos (kančios) arba pilnatvės (pasitenkinimo) jausmo įtakuoja žmogaus kūrybingumą.

20743. skaitytoja2004-08-18 19:15
Sutinku su zgna, kad kaime yra kur kas daugiau nelaimingųjų. Bet nesutikčiau su kaimiečiu, kad tokiais jie tampa prisiskaitę Friedrichą N., veikiau gerti neturi už ką.

20745. Queer2004-08-18 19:30
O nepanašu į tai, kad as ironizuoju? Kalbėti apie "laimę" ar "nelaimę" apskritai - geriausiu atveju, naivu ("kaimietiška", as you please). Tikrai nepriklausau tai rasei, kuri ieško ir randa "laimę" idiliškoje Arkadijoje ar "po klevu". O dii immortales, kaip neskoninga! Ir nemadinga: kiek šimtmečių galima gromuliuoti tą pačią fantaziją?! Bet "kaimiečiai" noriai dauginasi, taigi, diskusijos tęsiasi ir, matyt, dar tęsis... O man, žinote, pernelyg nuobodu, kad būtų juokinga... :D

20748. zqna2004-08-18 19:52
eidamas pietaut nusprendziau ir sioj vietoj sutinku su queer, kad laimes savoka abstrakti, siejas greiciau su naivumu (saugokime nyxtancias rusis) arba xromosomu pakitimais. Aha ir skaitytoja teisi, jei realizuoji savo norus, nera objektyvaus (nesikabinekit prie zodziu) nepasitenkinimo, tai galima tai pavadinti laime, nors greiciau as vadinciau "maziausiu nepasitenkinimo/pasitenkinimo tasku". Saugokime nyxtancius.

20750. ebola2004-08-18 19:59
tv turi dideles itakos kaimieciu blogam mudui.TV iskelia blizgesi kaip vienintele ir negincijama vertybe siulaikiniam zmogui.Matydami, kad blizgeti nera jokios vilties siame gyvenime, zmones depresuoja.Nesuvokiancius, kad gerbuvis neturi nieko bendro su laime, zmogeliukus, rinkos psichologai samoningai varo i kapus. Tai labai neetiska ju atzvilgiu, taciau visuotinai priimta.

20752. Euridikė2004-08-18 20:51
Ponai, gal tartumėte protingą žodį apie šį konkretų tekstą ir personažą. Man visai neperprantamos tos vyriškos pasijos: gyvena kaip nori, niekam tai nekliūva, ir staiga – šitokia drama! Nelaimingas, - nors per visą tekstą buvo laimingas ir net labai savimi patenkintas. Kas yra ir kam dar reikėjo čia pripainioti Dievą?

20753. Formaliai2004-08-18 22:06
Chebra! Jūs visi sukatės labai keistame diskurse, kuris neturi nieko bendro su šiuo tekstu. Geriau jau nagrinėkite tekstą FORMALIAI, ir pamatysite, kad tekstas iš tiesų yra kietas, o Jūsų nekonstruktyvios kalbos dažnai skamba labai nekorektiškai.

20754. zqna -> Formaliai2004-08-18 22:12
nu - tekstas geras, argi kas gincyjasi? :-)

20756. Euridikė2004-08-18 23:09
Tai kas čia yra, kad neįmanoma korektiškai pasakyti nei apie ką tekstas, nei koks jo personažas, nei kuo pasireiškia jo "kietumas"?

20758. vot iš kalėjimo2004-08-18 23:23
o kaip, velnias tas Parulskis išsisuko nuo antipaxizmo (bolševizmo) - istorija bus kada nors apie tetą Klarą gal ir ir apie jefreitorių jonušistą (su jonušizmu prieš paxizmą) podpolkovniką radžvilažmogį etc. ir etc. Išvertus į lietuvių kalbą - fainas žmogus tas Parulskis.

20759. Lorca2004-08-18 23:33
Textas klasiškas.Nepasens,manau ir po 100 šimto metų vyrai atsibus vieni,kartais:)))O mes,moterys,pagalvokim,ar galim ką nors pakeisti,kad daugiau niekas apie tai nerašytų?:))

20762. dykas buvimas prie doro nepriveda2004-08-19 00:14
Paskaičius komentarus atrodo,kad jum visiems pilnatis ant galvu ir sirdziu kai š..nusedo..kategoriskumas niekad nieko niekam gero nedave...neduoda ir neduos...

20764. vot iš kalėjimo2004-08-19 00:26
ne mielpji Lorca, nes komentarai iš tikrųjų nieko naujo (WC tik impotentams donskiams) tik parašyti o ne mąstyti, jau graikų laikas, -> moteriškimsizacijologijos problema yra iš graikų laikų,

kokia birka bus tokia optimistinė, ir tikės kad kažkas pasikeis

20766. skaiste :-) 2004-08-19 00:42
perskaiciusi gera teksta norejau prasitesti malonuma narsydama po komentarus. ir apsilauziau. bet viskas ok :)

20767. debilitated2004-08-19 01:10
net nezinau..gal as per daug laiminga arba nelaiminga, bet man sis tekstas visiskai nepatiko.nepagavau nei minties, nei prasmes..povelniu, kam tas "supistas" ir ta "birka" cia reikalingi buvo?!

20768. skaiste2004-08-19 01:18
"birka" tam, kad "supistu" :)

20769. kanars2004-08-19 01:42
ir is kur tokios neskaiscios snekos, skaiste? kaimieciui norejau papasakot istorija, kuria visi zino. kai eini katedros aikste, nors is esmes gali but ir daznai buna kita aikste arba ir visai ne aikste, kartais uzklumpa kokia susirupinusiu akiu, pilkos kaktos moterele (l. laiminga ryskiai) ir klausia: mes renkam aukas tyros meiles paskaitoms i.. hm.. pamirsau txt. zodziu, kai pamatau tavo nicka, iskart man pries akis iskyla tokia moterele. geros tau praktikos pastaruju dienu kaimo kristaus baznycioj--

20770. vot iš kalėjimo2004-08-19 01:46
žinoma, debilitated - 20767, tai visiškai nereikalinga, -- kaip ir melas, bailumas, elitoviecai, ir kiti š. Bet nebūkim paxiradžvilažmogiai - equilibristiqum is not issue, bet šiaip mane siutina tas provincialus prisirišimas prie JO DIDENYBĖS KAžKO panelės. Kodėl Jūs ženklus vadinate paraleliniais kombais - tai juokinga ir liūdina provincialumu. Paminėjai tą pasipūtėlį pižoną donskį taip kaip yra ir Jūs net neskaitote kitų sakinių.

Vot blyn - čefyro atnešė (ech ebola būtų ...)

20775. 2 kanars2004-08-19 09:03
"...susirupinusiu akiu, pilkos kaktos moterele (l. laiminga ryskiai)..." Nelabai logiška išvada. Ar kažkas negerai su žodžių prasme...

20777. ebola2004-08-19 09:16
Kodel tau Donskis atrodo pizonas? Jis visu pirma ryzas,aklas, su isverstu zandikauliu ir aiskiai neturi "birkos".Ir is tos nevilties sugrauze per lupa toki kieki knygu, kad eme suprasti po keturis filosofinius zodzius is eiles.Dabar ilindo i teli, kad padiskutuotu su algiu greitai apie procesus, vykstancius musu "tautoje".Che...Jo...paziurek aplinkui , daug tokiu jusu poilsio stovykloje. Kokie du trecdaliai. Tik maziau knygu prarije. Negerk cefyro.Paskui laikrastis pirstuose ims sokineti, pamatysi...:D:D

20778. Lorca2004-08-19 09:23
Vot,kada bus autentiškų pasakojimų iš kalėjimo?:))

20780. dalgis - ebolai2004-08-19 10:25
Apakinai pelėdą ir ji tavęs nematė. Apie kokia ten dvasią kalbi?

20790. MM2004-08-19 11:45
Paskutinis teksto sakinukas toks jau "f**king good", kad net ir i anglu isvertus skambetu. Siuolaikiskejam?

20801. skaiste 2 kanars2004-08-19 13:13
galiu vadintis "drumzle"

20811. Euridikė2004-08-19 18:54
Autorius ne kartą yra piktinęsis kiču ir popsu. Klausimas: ar tokio pobūdžio rašiniai nėra kąsnelis popso frustruotai auditorijai, smaguriaujančiai bent šiuo pakaitalu, arba nesveiko smalsumo apsėstai publikai, žvilgčiojančiai pro rakto skylutę į autoriaus gyvenimą? Pasakotojo supratimas apie intymiąją sritį įgytas tvarte: plg. "veislinis jautis" (kitur – "patinas") ir tuo kartu jam atvesta "telyčia" // pats pasakotojas ir "visos moterys", net "tu" neturi individualių bruožų. Problema – dėl prostatito sutrikusi reprodukcinė funkcija. Lengvas sprendimas: jeigu nori pusryčiauti ne vienas, tegu kviečiasi savo "telyčias" paryčiais (sutinku, netaktiška, bet gyvulėlių rojuje viskas tiesmuka ir atvira). Ar gali būti, kad tai iš žmonių santykių srities? O gal iš to turi išsilukštenti kokios nors aukštesnės prasmės? Nė vienas iš skaičiusiųjų aiškiai nepasakė, vadinasi, neįžvelgė. Apskritai šitas pašnekesys – signalas autoriui, kad kažkas čia neadekvatu. Sapienti sat.

20813. ----> 208112004-08-19 19:17
Euridik/ rašo: "O gal iš Parulskio teksto turi išsilukštenti kokios nors aukštesnės prasmės? Nė vienas iš skaičiusiųjų aiškiai nepasakė, vadinasi, neįžvelgė.". O gal neverta taip užtikrintai dėti to VADINASI? Argi neaišku, kad tokie internetiniai pokalbiai neskatina kloti visų savo, įžvelgtų įžvalgų?!?

20814. Euridikė -- ...132004-08-19 19:58
Paneikite mano teiginius. Aš moku keisti poziciją, jei man įrodoma ARGUMENTAIS. Aš ir pati norėčiau apie šio autoriaus tekstus galvoti kuo geriau. O ką jis pats turi manyti apie savo skaitytojus iš tokių pokalbių?

20815. zqna2004-08-19 20:38
siuolaikinias simuliakru ir postmodernizmo laikais visai nebutina straipsnio apacioj konfliktuoti/mushti penkis su autorium. Tai autorius turi po komentarais diskutuoti ir literaturiskai juos analizuoti!

20816. Mirstantis Popiezius2004-08-19 20:54
...Zavarza buvo šlykštus tipas, jis sudegusius degtukus kišdavo atgal į dėžutę, o už tokius dalykus apskritai užmušti galima,...

20817. Queer2004-08-19 21:19
Apie "moteris" kaip kategoriją... Neseniai vienoje draugijoje nugirdau jaunųjų filologių pokalbį apie "moteris" ir likusią žmonijos dalį. Diskutavo garsiai, įsijautę ir labai rimtais veidais. Priėjau ir paklausiau "O kas yra `moteris`?", t.y. ar jos tikrai tiki šios mokslingos "diskusijos" objekto egzistavimu... Visos sužiuro į mane išpūtę akis kaip į beprotį... Tai toks "individualumo" supratimas...

20818. Euridikė2004-08-19 21:33
Dabartiniais laikais, kaip ir visada, žmonės turi sielą ir orumą. Ypač pastarąją prigimtinę teisę noriu priminti ...16. Į ją negalima kėsintis niekaip ir niekada, net jei intelekto stoka ir kelia pagundų, Queer.

20819. Queer Euridikei2004-08-19 22:01
Abejoju, ar teisingai mane supratote: norėjau pasakyti, kad tikėjimas klišių egzistavimu kaip tik ir kėsinasi į "sielą ir orumą" (siela turėtų būti individuali, o ne "moteriška" ar "vyriška", ar ne?). Mane erzina ir juokina individų unikalios fizionomijos redukcija į keletą primityvių ir neįtikėtinai absurdiškų kategorijų (pvz., kai kas nors naiviai samprotauja apie "vyrus apskritai" ir tave laiko tik "bendro atvejo" iliustracija,ir priskiria tau atitinkamas savybes)... Apmaudu, jei manote, kad aš į tai kėsinuosi... Priešingai, norėjau ginti... Sunku susikalbėti virtualiu būdu :)))

20820. Queer Euridikei2004-08-19 22:11
Nejaugi pamanėte, kad aš bandau propaguoti tezę "Moterys neturi sielos"??!!. O tarp kitko, galiu papasakoti šį tą įdomaus iš bažnyčios istorijos: šia svarbia tema pro et contra samprotavo garbingi patri eclesiae, susirinkę 6 amžiuje. Vieno balso persvara nutarta, kad moterys sielą vis dėl to turi... Štai tokie mūsų intelektualinės tradicijos užkulisiai... P.S. Kad nekiltų nesusipratimų, viską deklaruoju: aš tyčiojuosi iš "paterių", o ne iš moterų.

20821. Euridikė - Queer2004-08-19 22:23
Kaip tik taip ir supratau, ir neketinau kviesti į dvikovą dėl "moterų garbės". Ir gerai suprantu, kad tam tikrų pagundų kyla, kai savivoką mėginama formuoti nuo bendrybių, ypač pabrėžiant psichologines.Aš norėjau pasakyti, kad šitas postmodernizmas taip apsėdo kai kuriuos žmones, kad visi žmogiški kriterijai jau tarsi nebeegzistuoja. Manau, tai toksai Adomo sindromas - tarsi pasaulis būtų sukurtas prieš keletą dienų.

20822. Euridikė2004-08-19 22:49
Queer, jūs labai protingas žmogus, - matyti iš to, kaip valdote kalbą. Tą istoriją apie moterų sielas aš žinau. Geriau pasakykite man, kas, jūsų nuomone, yra S. Parulskio sukurtas personažas – gal tai "akis už akį", spjūvis į veidą visam pasauliui už savo (personažo, pabrėžiu) sužeistą sielą? Socialinė kritika? Provokacija? Psichologinė projekcija – kieno?

20824. vot iš kalėjimo2004-08-20 02:55
kalėjime, Lorca viskas taip pat, kaip ir pas Jus - yra elitovcai (prižiūrėtojai) ir labai originali ir įvairi kita pusė. Na mūsų elitovcai yra bukesni ir visi su žvilgsniu kvailu kaip mOtiekos ir visi labai labai vienodi (Jūsų elitovcai yra įvairesni ir žvilgsniai ne tokie buki).

Na o normalioji pusė (dauguma), sakyčiau mažai skiriasi -> labai kūrybingi (neseniai tokį svinorezą iš nieko vienas bičas pagamino (stebuklas kaip ir iš kur)), labai darbštūs, ir ištvermingi. Beje tik naivioji (kvailoji) anos pusės dalis nori tapti elitovcais, didesnioji dalis greičiau pasikartų dušinėje, negu, kad taptų elitovcais (prižiūrėtojais). Pas Jus juk taip pat

Visi kažkaip gyvena laikinai (laisvė (gerbūvis) tapo neetiškumo (mąstyti) dalis), bet ta viltelė rusena be ugnies. Na žmogus neviltį (mirtį, skurdą) nukelia ir keistai pakabina (vadinama Europinė depresija). Pas Jus yra truputi kitaip - žmonės dar kažkuo tiki ir labiau nori būti elitovcais. Tai vot kaip yra trumpai.

Ebolai - nieko nėra durniau, kaip ieškoti teisybės pvz. miesto piko metu ir nėra kvailiau apkaltinti tautą durnumu (radžvilas) ar internetą WC (donskis). Tai provincialus pižoniškumas.
Nuvažiuok Tu su savo mašina į kokį kaimelį ir pasuk kur nalieva prieš nosį kokiam voditieliui tai tas patinas taip Tave aprėks (na Vilniuje šitas teisingumas yra išnykęs). Donskis aprėkęs interneto komentarus yra panašus į tą pižoną dieriovnią voditielių (juokingas teisingumas ar ne?).

20825. cooldown2004-08-20 05:23
klausyk Euridike, nelabai čia ūpo yra rašyt prie parulskio teksto, tad trumpai, taigi: mažiau kreipk dėmesio į parulskio blevyzgas, per daug rimtai žiūri berods; tokių blevyzgų gali pilna pasiklausyt baruose ir pan. vietose kaip antai stotyje ir dar geresnių; tai kad parulskį intensyviai spausdina sh.atėnai ir kad jis berods įgauna tipo mąstytojo statusą, tai tik (nekaip) apibūdina lietuvišką intelektualinę atmosferą ps. gal kitas nr. bus geresnis:) nors kaži

20827. Arle Euridikei2004-08-20 09:07
Suprantu, kas jus taip glumina šiame tekste. Tiesiog nereikia per daug jo sureikšminti, tai nėra kažkoks etalonas, o vienas tekstas iš daugelio.

20829. Padaro2004-08-20 09:22
žmogelis krūvelę, uždeda "madingą" etiketę SP ir įninka mūsų "intelektualai" analizuoti…

20831. ebola2004-08-20 10:14
kai pagalvoji kad zodis analize gai buti kiles is anal***, ta prasme gal but.25 > teisingai pasake, mazdaug "netrvoz trevogu, poka trevoga netrevozit tebia..." Tekstas kaip tekstas, diskusijos kaip visos, routina ir tiek...Mes daug reikalaujam is sito laikrascio.

20849. Queer2004-08-20 12:58
Spėju, kad visų S.P. "tvarte auginto" personažo bėdų šaltinis - tikėjimas institucionalizuoto "aukščiausio tribunolo" buvimu "anapus tvarto". "Tribunolo", kuris, rūsčiai nužvelgęs, skelbia diagnozę: "Tau kažkas ne taip", "Negražu po tokios svarbios veiklos taip paprastai imti ir užmigti". Vargšelis pats mano, kad "užmigti ankščiau nei moteris nėra tokia jau didžiulė nuodėmė" (ko gero, pateisinama mediciniškai) ir galėtų būti visai patenkintas savimi, jei ne tas baimę keliantis "tribunolas" (Niurnbergo prokuroras, gydytojas, Dievas ar net teta). Todėl ieško techninio sprendimo (piliulių, injekcijų), deja...

20850. Gvntj :-) 2004-08-20 13:07
Ir visgi, pykit ar nepykit, tokie ankstyvi miegai moterims tai jau nelabai:))))

20853. Euridikė2004-08-20 14:08
Gvntj, argi kas mąsto apie parsineštų iš parduotuvės pusgaminių patogumus ar nepatogumus? Arba suvartoja, arba išmeta Tarantinui. O dėl "tribunolo" - tai labai tiksli įžvalga, ir jau ne kartą kalbėta apie šio personažo "jautrumą". Bekalbant kažkaip ėmė ir pasislinko į vieną pusę žodžio reikšmė: suprask, "jautrus" - tai opus, o kita pusė, sietina su empatija ir atsakomybe, tarsi išnyksta. Galima pririnkti begalę pavyzdžių, kad iš tų sentimentaliųjų kaip tik ir randasi didžiausi budeliai. Vėl kalbu apie adekvatumą.

20857. >Gvntj2004-08-20 15:35
Paklausk savo močiutės, ar ankstyvi miegai svarbu, ar kas kita.

20858. Ups2004-08-20 15:39
Paklausk savo močiutės, ar vėlyvi miegai svarbu, ar kas kita.

20859. močiutė2004-08-20 15:44
Kad tik gyvas seneliukas būtų...

20861. Gvntj->> močiutei2004-08-20 15:57
Ačiū, žilagalvėle.:))

20862. ebola2004-08-20 16:03
Tas tribunolas YRA.Jauni zmones, kuriu skvernu niekas nera niekad isukes i mesmales, mano, kad Tribunolas yra paranoja. Ir neretai del paikumo visa tai patiria visiskai nepasiruose. Jautrus esi, ar ne, protingas ar kvailas, tiki Tribunolo buvimu ar ne, nuo to niekas nepriklauso. Buna tiesiog pervaziuoja musu didenybe iskiluji individa garvezys ir nurieda sau nesustojes, palikdamas invalida ant begiu vapaliojanti, kad sitaip neturejo nutikti...:)S.P. tribunolo baime yra naturali ir tikroviska.

20863. vieninteliam2004-08-20 16:19
niekada neteisiu, o kantrai lauksiu. ...kad ir visą amžinybę.

20865. ----> 632004-08-20 16:36
Ir sulauksi. Čia aprašyta.

20867. Euridikė - Ebolai2004-08-20 17:00
Gyvenimas su baime, nuolatinis traumų laukimas yra žiaurus kompleksas, visiškai užmušantis pasitikėjimą. Ir prišaukiantis tas traumas, nes tada bet koks žodis ar judesys įgyja grėsmingų prasmių. Nėra žmonių be trūkumų ar silpnybių. Nėra tokių problemų, kurios neišsprendžiamos kalbantis. Nepasitikėjimas verčia, užuot ėmus ir pasakius akis į akį, rašyti į laikraštį absurdo dramas, kuriose pragaras - tai kiti.

20869. Liubovicius :-) 2004-08-20 17:29
Papasakokite trumpai kas nors idomia urbanistine istorija, nes ST Kondrotas teigia,kad lietuviai nemokia pasakoti istoriju, nors net kiek paskaiciau apietuos galvijus, tvartus intelektualiausiame salies savaitrastyje.Tai issukis. Jus jauni polemistai parasykite istorija cia nedelsiant trumpai. Ka nors naujo.And be always changing. Sekmes. Aciu. Visi faini.

20872. Euridikė - Liuboviciui2004-08-20 18:09
Tikra urbanistinė parabolė – specialiai Liuboviciui. Prieš karą, pasakojo teta Lėja, Vilniaus žydai buvo taip išplėtoję savišalpą, kad iš provincijos atvykęs į universitetą ar amatų mokyklą vaikas būdavo maitinamas ir apgyvendinamas keliose šeimose, tarkim, vieną dieną pietauja vienur, kitą – kitur, bet visada už dyka. Moralas pagal Šliogerį, kas turi ausis, teklauso: kaime žmones sieja kraujo ryšys, mieste – kalba, kitaip tariant, sutarimas ir solidarumas. Taigi kai kam dar reikia išmokti, kad "kiti", t. y. ne giminaičiai, irgi yra žmonės ir su jais galima ir reikia kalbėtis, o ne laukti nesulaukti niekšybių bei patyčių.

20873. Lorca :-) 2004-08-20 19:57
Mielas,vot:)O pas jus,kalėjime kalbasi patys su savim kaliniai...na kaip čia,Šatėnų komentatoriai ne kurie:)))Patys klausia,patys atsako...dar pasiginčyja:))Prosto Marija gaunasi:)))O tau ten neliūdna,ar yra savų...su kuo čefyru pasidalint gali?:)

20875. to Lorca2004-08-20 20:56
nepainiok, Marija romane, cia -Viktorija

20876. 2 kanars2004-08-20 21:51
susidaro ispudis kad tu prosto durnas

20877. vot iš kalėjimo2004-08-21 00:20
visko ir pas mus būna Lorca, bet labiausiai ŠA komentarai yra panašūs į mūsiškę "davka" - žiūri gyvas lavonas kokias 48 val į sieną lovoje ir net nemiega, nešneka, nepajuda (žiauru žiūrėti - kažkas panašaus į Jūsų vietinius intleligentus (neaziatus neapsivogusius), laikosi savo biednumo idėjos ir gina homo sovieticus mOtiekas, vIlkus, lUbius, aBišlas. Na bet gyvenimas verda visaip (kaip ir pas Jus) - čefyrą atima, parduoda, išmaino, na jei esi su galva ir asmenybė (raumenų ir charakterio sisiukų ten nemėgsta) dažnai ir netikėtai pasivaišini ne tik čefyru - ten rinkos dėsniai, na pas Jus sudėtingiau pas Jus feodalizmas (kiek suprantu inirtingai palaikomas visokių xX`ų) todėl gėrybes Jūs gaunate prognozuojamai. Tai tokie vot skirtumai, o šiaip žmonės, kaip ir pas Jus dauguma yra padorūs, sukalbami, laikosi žodžio etc ir t.t

20878. vot dar2004-08-21 01:01
nors tiesą pasakius tiek Jums, tiek mums įgrįso korupcija - niekas nenori gyventi kalėjime, tik tai nereiškia, kad ... vot taip blyn

20879. Frenkenstein :-) 2004-08-21 10:29
Priimu Liuboviciaus issuki. Euridike papasakojo, bet nesupratau apie ka ji norejo papasakoti ir be to, pardon, nebuvo idomu, nei nauja, nei juokinga. Dabar mano variantas: Vienas Lietuvos miesto poetas vazineja po kaimus ir rengia kurybos vakarus. Jis leidzia ir kaimieciams pasakoti savo kulturines mintis. Viena karta visi improvizavo apie vartus. Vienas kaimietis pasake, kad noretu, jog vartai butu pievoje. Tuscioje ganiavos laukymeje. Bet vis vien kelias to poeto neidomias knygeles tie kaimieciai nupirko su autografais. Tada tie kaimieciai uz tai, kad tas poetas nepasididziavo papasakojo, kad norejo sumusti viena garsu atvykusi salies rasytoja is miesto (dramaturgas,poetas,eseistas,kritikas ir pats buves kaimietis). Kaimo sviesuomene neapsikentusi po nenuosirdaus zvaigzdes apsilankymo ir paistaliojimu, pasake kad juos reikia tame mieste aptverti spygliuota viela kaip gete. Atspekite ka ir uz ka?

20880. >208792004-08-21 11:40
Uz tai, kad ne is ju kaimo!

20882. SHIAIP2004-08-21 18:14
kale,mano, palubiuose eilini kart prispjautas degtukas, o mano klynas ishpampes, jei ash tau neprizhadesiu amzhinybes, mashinos ir kanaru(na gerai-pAlangos)ar tu pasijuoksi ish mano vyrishkumo. nes , dieve tu mano, kai tu juokies, tavo dantys kaip platono stomatoligine ideja. AMEN.

20883. Homeras2004-08-21 20:14
Vyrą pašlovinki, Mūza, kuris...

20987. vysockis:D2004-08-26 21:02
Kazhkada dainavo: My rrrrrubym stupeny Ny shagu-nazad Y ot napriazhenja-koleny drozhat Y serdce gotovo k vershyne bezhatj yz grudy Nadejemsia toljko na krepostj ruk Na ruky druga(:DDDDDDD) Y vbytyj kriuk Y molymsia,chtoby straxovka nepodvela :D

20988. Ruky2004-08-26 21:05
Turi but :rrrrrrrruky

20990. suka2004-08-26 21:44
Nesulauksi....:)

Rodoma versija 179 iš 203 
13:26:04 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba