ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-10-16 nr. 721

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BLEIZGYS. Prietemų monologai (64) • JŪRATĖ BARANOVA. Kiekvienas kartas unikalus (36) • DYLAN THOMAS. Poezija (6) • Rasa Drazdauskienė. Du draugai (2) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Sakralybės turinys šiandien (4) (47) • AGNĖ JUŠKAITĖ. Dvi pagyvenusios moterys (3) • AUSTĖJA ČEPAUSKAITĖ. Laimingų Naujųjų metų (ir kiti) (12) • SIGITAS GEDA. Pasaka apie žiniūną (9) • GINTARAS LAZDYNAS. Herojaus kodeksas, arba Būties įprasminimas herojiniame epe (8) • DESMOND TUTU. Diktatūra Birmoje (23) • PAUL SIMON. Pagelbėk kurti bendruomenės jausmą (4) • SIRANO BERŽERAKAS. Todėl šnekėkite (4) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Bebras šiepia dantis (31) • ETGAR KERET. Kacenelenbogenas (3) • LIUDAS PARULSKIS (6) • laiškai (70) • El. Redakcija. Kasmetinis skaitytojų susirašymas (185) •

Prietemų monologai

GINTARAS BLEIZGYS

[skaityti komentarus]

iliustracija
James Hall Nasmyth. Plaštaka ir susiraukšlėjęs obuolys. 1874

1

Nė vienas žmogus nemato kito žmogaus. Kiekvienam gatvė, šaligatvio plokštės, turėklai... Suoliukas, kur sėdi du po vieną, medis, temsta.

– Kiek metų?

– Ne kiek, o kelinti dabar.

– Vienas devyni devyni...

– Tiku taku žū-ū...

Nuvažiuoja automobilis, skaičiai, lapai, po tiltu pliuškenasi antys. Vakaras skrodžia terasą.

– Aus baus bus medaus.

– Kaip einasi?

– Ačiū, puikiai. Juk ne grabe, ne grabe, ne grabe dar. Gyvybė svarbiau. Spaudžia. Juk gyventi svarbiau už blogus reikalus. Džium džium pelėda.

– Tu gandras ilgakaklis, laibakojis, džium džium...

– Nutapyk mane, ne gandras – jausmas ilgakaklis, laibakojis.

– Mano jausmas.

2

Įsižiebia šviesos. Visose gatvėse, paupy. Šaligatvio plokštės, turėklai, lapai lapai, gražiai suvyti. Žmonės juodam fone, po gelsvomis lempomis.

Vėjas įsimeta uosiuos. Muzika iš paupio užeigos, slysta vandeniu: čy-y-žt-

– Gyvis gyvis, ar čia kas gyvas?

– Ne, šita troba jau baigia sugriūti.

– Gyvis, gyvis...

– Troba, pirtis. Ji gyveno pirty. Vienas kambarys...

– Gyvis.

– Taip ir mirė, taip ir mirė. Gulėjo naktį negyva, o kita moteris budėjo, kad blogos dvasios neatskristų, atėjo Feliksas, kad būtų drąsiau, gyvis, Feliksas, gyvis.

– Prietarai.

– Gyvis.

– Koks vardas jos?

– Nežinau.

– Pavardė?

– Palionienė.

– Aus baus bus medaus, gyvėlis per audrą plauks...

3

Muzika iš paupio užeigos. Niaukiasi. Kaip gražiai naktį debesys užtraukia dangų. Braukia aklina tamsa. Baus baus. Žmonės aptūpę turėklus. Gandras, tu – gandras, ilgu snapu badzianantis susirietusį plastmasinį staliuką. Baltas staliukas, lempos neperšviečiamuos lapuos, krūmynai, upė, vėsa, apspaudžianti lempas.

– Tavo troba paskendo alyvose. Bent nuo durų nukirstum.

Pro langus verčiasi žiedai kaip kukurūzų burbuolės, pro lapus kerta lakštingala, plakt plakt per tamsumas čyto.

Žvaigždės maudos pirty su miruoliais. Prasiveria alyvos. Išneškit mano kūną pro kvepiantį prieangį...

– Gyvis gyvis, kas čia dar gyvas?

– Miruolis, alyvos žvaigždynuose.

4

Lempa apšviečia žmogų. Tarp mūsų juodi tarpai.

– Žinai, girtas žmogus yra kaip sutemęs laukas. Tu juk bijotum. Bijotum nakvot toli laukuos. Girtą gamta praryja.

– Mano burna apželia žolėmis, iki pat skrandžio, visas atsiveriu –

Mes visi kiek apkvaitę. Mirdamas žmogus netenka sąmonės. Tolsta įprasti garsai. Toks jausmas tarsi dalijantis ląstelei, užsiskliaudžiant lašui.

– Žmogus visą gyvenimą laukia bausmės. Nuosprendžio. Žmogus visą gyvenimą nieko nežino...

5

Palionienė visa pamišusi savo aplūžusioj trobelėj. Mirsiu, kai žvaigždės ims švytėti pro stogą. Šikšnosparniai. Kvepiantys krūmai užvertė duris. Daugiau niekada neišeisiu. Susigersiu į dangų. Pirštais ir dantimis. Įsikabinsiu pasenusiais, išnešiotais rūbais, vaikų nuotraukomis, atmerktomis akimis. Burbuolės virs pro išlūžinėjusias lubas. Man nereikia skųstis, aš tik žiūrėsiu. Tiesiai į dangų. Iš pajuodusios lovos.

– Vaikeli, bijojau, aš visą laiką bijojau...

Žinai, čia nieko daugiau ir nebūna. Tik tamsu ir drėgna. Į visas puses, iki begalybės – nieko. Pasiusk, visas išsiputok - – - – aš visą gyvenimą šitoj tamsoj negalėjau nieko įžiūrėti, taikiau apgraibomis. Kaip koks beprotis vidury gatvės mostaguojantis rankom, žongliruojantis mimas.

– Atspėk, ar šitas žmogus dar gyvas.

– Vaikeli, bijojau, aš visą laiką bijojau...

– Išvežkit mane į girią. Su laukiniais žvėrimis...

– Man tai nerūpi gyvent... Žinai, rudenį pašlydavo visi keliai... neišbrisi...

6

Palioniene, aš tavęs neatsimenu. Tavo veido, drabužių. Tik tavo trobą po alyvų krūmais, tik Felikso malkas, šunį, šernus, rausiančius bulves. Tik pievas, nušvitusias pavasario pienėmis. Žmonės garuoja kaip pavasario oras. Šitas pavasario kisielius su pašėlusiomis, išgąsdintomis kregždėmis. Žinai, aš gyvenu su daugybe užmirštų žmonių, su nutekėjusiu laiku. Senam senam miške, laukuos, išsikerojusiuos krūmynuos –

Daug kas įvyko po tavęs. Bet niekas nepasikeitė. Niekas niekada nesikeičia. Bijočiau gyvent pasaulyje, kuris keičiasi. Todėl ir mirties bijau, žiedų su varvančiomis bitėmis, išsirietusių laukų, obuolio rūgštimi deginu gomurį, nyru į rugpjūčio rūkus. Jie raižo mane. Suplaukia upėmis į mano kūną. Stingdančiu lėtumu.

Palioniene, žiūriu į dangų prie tavo užmirštos, sukritusios trobos, prie tavo lauko namelio, vėluojančių, rūgščių uogų. Tikrai jau niekur neišbrisiu iš savo atsiminimų, savo drėgnų, kojas apvijusių žolių. Kadais jau pašlijo keliai. Visi pašlijo. Tik aidas pamiškėj: pats sau atsiliepiu. Pats sau. Lėtėjančiuos laukuos. Viskas yra per greit. Viskas, ko negali sustabdyti.

– Žinai, viskas yra daug giliau negu smegenys, atmintis.

– Aš neatsimenu. Aš jaučiu.

Eisiu per pievą be jokių namų. Per velėną, krūmynus, tave surijusius, per lakštingalas, plakančias sugriuvusioj krosny, išrūkusioj, apjuodusioj mano galvoj, mūsų griuvėsiuos, suplėšytuos, užglaistytuos likimuos. Apauginkit mane brūzgynais neiškertamais, kad pats savęs nematyčiau, kad pamesčiau nuovoką, pasaulio kryptis.

7

Jeigu gyvenčiau vienas mažytėje trobelėje. Tarsi sena sena bobutė. Pietums nusilupčiau dvi bulves. Virčiau, valgyčiau su rūgusiu pienu. Klausyčiau, kaip vėjas trinasi išlūžusiuose trobelės languose ir voras kertėj. Trobelė juoda juoda nuo senumo, ir žmogus taip pajuosta, nuo senumo žmogus pasidaro visas juodas, tokia juoda spalva, kurios nesimato, bet kuri baugina, seno žmogaus visi vengia, nes jis spinduliuoja juodumą... kaip dangus, kaip naktį dangus, senas žmogus yra kaip kosmosas, kur plyti didžiulė tuštuma, didžiuliai vakuumo tarpai, kur spindi žvaigždės, šaltos, gęstančios spingsulės. Jeigu būčiau toks senas, mane kankintų nemiga. Visi seni žmonės naktimis nemiega. Jie žiūri į dangų. Juodas žvaigždėtas dangus yra seno žmogaus veidrodis. Dangus, kuris kaip karoliai. Sąmonės karoliai. Gulėčiau vienas naktį atmerkęs akis arba sėdėčiau prie lango. Toks vienas, toks tylus, užgesęs. Spingsulė. Ir visas mano pasaulis, visas mano gyvenimas būtų išėjęs aukštai aukštai, toli toli, į tą dangų, tą nepasiekiamą, ir visas mano gyvenimas toks nesugrąžinamas... Ir žmonės manęs vengtų, žmonės, kurie naktį ramiai sau miega... Ir būčiau per dieną prisigėręs tos dangaus juodumos ir spinduliuotų iš manęs vienuma, vakuumas, ir būčiau sudarytas iš didelių didelių juodų tarpų, mažyčių žiburėlių, ir mano akys būtų plačiai atsimerkusios net pačią šviesiausią dieną, net žiūrint į saulę, nes mano akys visad žiūrėtų taip kaip naktį, kaip į dangų, kuris manęs pasiilgo, į tuštumą, į pasaulį, mane palikusį, į mano pasaulį, išėjusį aukštyn, ir žmonės bijotų sutikt mano žvilgsnį, žmonės, kurie vengia senių...

8

Kažin ar reikia prasmės. Jeigu dabar imčiau ieškoti prasmės tame, ką parašiau. Jeigu imčiau aiškintis, kodėl parašiau, kam. Prieš ką turėčiau aiškintis? Rašymas be fabulos. Gyvenimas be fabulos. Gyvenimas iš daugybės smulkmenų, blyksnių, debesų, žiburių nakties danguje, nakties lauke, nesibaigiantis verpetas, gaivalas, kuris suka, traiško, prasmės... daugybė mažyčių prasmių. Prasmės, kurios – kaip musės. Zvimbiančios prasmės. Limpančios prie musiagaudžio.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


23128. ebola :-) 2004-10-18 09:39
Labai tinka prie PJHarvey.

23131. Cinikas2004-10-18 10:07
Fignia kazkokia. Nemegstu sito stiliaus. Seiliojimasis, ir tiek.

23134. Rūta2004-10-18 10:12
nepatiko, nesusikaupiau perskaityti:((kažkaip pernelyg nuplaukta:(( o gal mano nuotaika ne ta buvo:))

23135. Gvntj2004-10-18 10:13
Nepatiko ir man. Dirbtina kažkaip. Išeina panašiai kaip aktorius vadina, kad nevaidina, o iš tiesų matyti, kad vaidina.:( Jau geriau tegu tada ir vaidina, kad vaidina:)

23152. Arle2004-10-18 12:01
7 patiko. Ir aš norėčiau nusilupti dvi bulves...

23154. Arle2004-10-18 12:09
Parulskis nepatinka, Bleizgys nepatinka, tas, kitas - irgi ne. O kas jums patinka, ar apskritai niekas? Sakoma, kad geriausia kritika - pačiam padaryti geriau.

23156. eglegle2004-10-18 12:13
Labiausiai 7 iš pradžių patiko, kai penktadienį šviežiam laikrašty knygyne paskubomis perskaičiau. O dabar pradėjo erzinti šitas stilius: ir..., ir..., ir..., ir... Atsibodęs, nes per daug verksmingas ir nuskriaustas. Kai per daug, yra per daug.

23160. Gvntj2004-10-18 12:42
Mums patinka Arle:)

23163. eglegle2004-10-18 12:48
Jei kažkas nepatinka, ar tai būtinai reiškia, jog tas kažkas yra blogai?

23164. ebola2004-10-18 12:50
Be abejo.Gal ji kelnes kava apsipyle, pavyzdziui.Arba neissiduko paskutiniu metu, kazkas tikrai gali buti negerai...:D

23166. xX2004-10-18 13:01
Ateis pavasaris, bus šviesiau akyse ir tada patiks, jei patiks, kad patiktų. Jei ne, tai ir pavasarį nepatiks. O šiaip norint kad patiktų, reikia norėti, kad patiktų - ir artėjant žiemai irgi. Va taip, mergos:)

23167. Rūta2004-10-18 13:04
nugi gali imti ir nepatikti, nors būna, oi kaip patinka, oi, oi:))ir patinka, kad patinka:))

23168. varna2004-10-18 13:05
Ir vel nykuma kazkokia. Ir nepabosta zmonems inksti. Ne vieno sakinio, kuri noretusi dar karta perskaityti.

23169. Arle Gvntj2004-10-18 13:10
O man patinka geras humoro jausmas :)

23170. to Gvntj apie aktoriavimą "nuoga širdim", kaip pasakytų Runcė:)2004-10-18 13:12
Silpnokas darbelis, bet ne suvis blogas. Ir dar dėl aktorinių technikų įvairovės,visokių "geriau": neįgalus aktorius neįstengia "suvaidinti,kad vaidina". Paradoksalu, tačiau įvairiausių aktorinių technikų motto - Būk savimi. Ir Konstantino S.S.,ir B. B., ir ježiuko Grotowskio,ir kt. Visi jie mokė būti tapačiu/tuo-pačiu:)Tik kitaip/įvairiai/net skirtingai tą-patį suprato.

23171. Rūta2004-10-18 13:16
ABR, Tamsta kaip visada įneši Kažko To, smigteli aštriu protu...Lyg aštri stiprios dvasios adatėlė smigteli ir vėl pabėga, atsitraukia, patyli, išlaukia.Stipru ir gražu:))

23174. Runcei :-( 2004-10-18 13:34
Rūtele, juk žinai, kad neatsakau į komplimentus:( Nori mane išgąsdint?

23177. Gvntj2004-10-18 13:46
Arle, mirkt:)
ABR - tau, širdele, tinka tokie žodžiai, kaip jamammotto, motto:)) Ir tas, tas - kažkuo kvapnus. Ačiū už temos praplėtimą:) O va, Senamiesčio teatro aktoriai - nežinau, pagal kokią teatro mokyklą jie vaidina, bet drąsiai vaidina, kad vaidina (ypač, kai vaidina su lėlėmis), nes netgi ir vaidindamas su atsitraukimu nuo savęs ir personažo, aktorius gali būti savotiškai savipatis (mhhh... hmmhhhm...iš kur jį ištraukiau, kaži). Nes gal jis iš vienos pusės švelnutis, o iš kitos - cinikutis:)

23178. Gvntj2004-10-18 13:55
El. redakcija Gvntj labai prašant tekstą ištrynė.

23179. Gvntj -> el. redakcijai2004-10-18 13:57
Prašom ištrinti antrąkartinį tekstą, nes jis pasidarė netyčia paspaudus REFRESH:(((

23180. eglegle2004-10-18 14:06
Vienas text - švelnutis, kitas - cinikutis. Man tai gražu :)

23190. el.redakcijos neprisišauksit2004-10-18 14:32
jei ne aš, visi iki vakaro "išeisit" pasvirę. -Jus pataisanti ABR

23191. oi, gal dabar nebesvirsit2004-10-18 14:33
Tuoj pažiūrėsim.

23192. viskas, sugedo programa2004-10-18 14:34
Help, el redakcija

23193. pacientas2004-10-18 14:47
netikiu nei šiuo bleizgiu, nei anuo - visureigiu viarslinyku. kažkas čia ne taip.

23223. rasa :-) 2004-10-18 19:03
ar yra šis autorius parašęs knygų jaučiu kad jo mintys yra tai ko ilgisi mano siela-atvažiavus į miestą daug ko netekau-tylos gamtos ramybės vienumos tačiau baigiu priprast prie miesto ir ši erdvė daros sava -gatvės namai skvereliai ir aišku-žmonės-ne tik gražūs laimingi bet ir prislėgti ar nusivylę...Rūtele gražioji manęs nieks neengia bet aš negaliu išsakyt savo nuomonės nes nenoriu kad po to "skaitomiausia"rinkos aikštė varytų ant manęs kaip ant Žemgulio

23225. RR2004-10-18 19:20
Viskas suvaidinta, viskas apsimesta, viskas netikra, viskas neuzrasyta, viskas be visko ir be nieko. Geriau nerasyti. Geriau nevaidinti, ypac taip, kaip senamiescio teatro aktoriai ir leles. Ir is viso. Labai gaila, kad taip.

23227. Sula2004-10-18 19:24
Jeigu nepavyko, tai vadinas, nepavyko. Labai gaila.

23228. pacientui2004-10-18 19:25
Ar noretum su tuo visureigiu pavazinet?

23232. dlia osobo tupych2004-10-18 21:05
visureigis viarslinykas, o ne auto.

23253. Rūta Rasai:))2004-10-19 08:15
neskaitau visokių ten rinkos aiksciu, užtenka Atėnų:)) o kiek knygų noris perskaityti:))O G> Bleizgys lyg ir yra kažką parašęs, eilėraščių , regis,bet neskaičiau. Šiaip man jis patinka Šiaurės Atėnuose, tik šį kartą kažkaip nesusikaupiau jį pamatyti.

23256. Korra2004-10-19 08:41
Tas Bleiszgys kažkaip vis neužauga - vis kaip nekalta mergaitė su barzda.

23257. dar kartą Korra2004-10-19 08:43
Šiaip tai, man regis, jis nuo Gedos nusižiūrėjo, tuos visus "Kurmio kosulius, "Amerikas..." ir t.t. Dar paaugs rašys tokius pat draiskalus.

23267. squirrel2004-10-19 11:19
o kur radot inkštimą?.. "Gyvenimas iš daugybės smulkmenų, blyksnių, debesų, žiburių nakties danguje, nakties lauke, nesibaigiantis verpetas, gaivalas, kuris suka, traiško, prasmės... daugybė mažyčių prasmių. Prasmės, kurios – kaip musės. Zvimbiančios prasmės. Limpančios prie musiagaudžio." - va, tai ir teigia tekstas

23269. ciocė mocė2004-10-19 11:54
Su cinkeliu yra tas 7-asis gabaliukas, visa kita - iki gyvo kaulo įsiėdęs lietuvių prozos verkšlenimas, Anapilin nuėjusi stilistika. Vakardiena . Ir , tikra tiesa, iš teksto kyšo Bleizgio žemiečio Gedos ausys...

23270. squirrel2004-10-19 12:02
ciocė mocė prašau, įrodyk verkšlenimą.

23273. ciocė mocė2004-10-19 12:23
tie graudesiai ir verkšlenimas persmelkę visus teksto klodus - jis ir koncepte , ir raiškoje .Ar reikia pirštu baksnoti? Tie atsidūksėjimai dėl išmirštančių namų , iškeliaujančių į dausas palionienių , per greitai tekančio laiko ir , reikia manyti, einančių velniop vertybių šiandienės ironijos apsuptyje vargiai beatsilaiko , aiman ...

23285. squirrel2004-10-19 14:32
reikia baksnoti bent man, nes nieko panašaus neįskaičiau. Šiam tekste radau tik lengvai nešamą mintį apie kiekvieno individualiai suvokiamus netgi pastebimus dalykus

23296. Cycia mycia2004-10-19 16:03
Neradau cia nei vieno verkslenimo. Gal chebra, ne ta teksta skaitet.

23315. Grafas Grafomanas2004-10-19 20:04
Viskas su Bleizgiu gerai, baikit bajerius, ponai. Jis cia net pranoksta save pati. Nekniskit jam proto, lopai. Jis yra geras, nors ir ne pats geriausias. Ir jis kazkoks truputi nesubrendes ir perdaug senas pagal savo amziu, bet kaip tik toks man ir fainas, tas Bleizgys.

23330. Feministe Apuoke2004-10-19 22:16
Labas mergaites ir berniukai pabiriukai. Labai graziai visi rasot. Visai nesvarbu, jeigu kurie ir neskaitet apie ka rasot. Patys ta atvirai prisipazistat. As tai irgi tiesa sakant ne per labiausiai skaiciau. Bet Lietuvoj matau su feminizmu dar visai prastai. Jeigu Jus manot, kad jeigu tai, kad Bleizgys isivaizduoda esas sena bobute, reiskia, kad jis verkia, tai jau cia visas motriskas izeidziat. Stereotipas, kad moteris (bobute) gali tik verkti arba plepeti. Man atrodo cia ta bobute kaip tik visai neverkia. Yra kieta, atsitolinusi nuo visu (galbut tokiu, kurie verkia?). Ji sau ziuri i dangu, jos troba uzversta alyvomis (gal kad visokie durniokai pijokai vyriokai per daug nelandziotu). Niekas cia neverkia ir nesiseileja. Cia gyvena sau ir viskas. Ir pacientui ir cinikui tokia bobute gali kumsciu pamosuoti arba spigele parodyti ir man atrodo, kad visokie pacientai ir cinikai apsikakotu is baimes vien kumsti tos bobutes pamate. Is viso vyrai yra skysti. Dar aisku ir labai riboti. Nusiciuozet. Gal cia apie kitus Bleizgio tekstus kalbejot. Gal kiti tekstai uzkniso, nes ten tai jis paverkdavo, paverkdavo. Bet juk ir jis vyriskos gimines. Skystas mat, nieko nepadarysi. Butu gimes moterimi. Kietas butu, istvermingas. Tai va berniukai pabiriukai. Pabrukiukai.

23331. Pabrukes2004-10-19 22:27
Feminisciu bijau. Jeigu jos prades uztarineti Bleizgi, tai bus sakes. Jau as tai jo tada negalesiu kritikuot. Jau feministes tai ot kaip mane isgasdino. Nereikia nei kumscio radyti. Uztenka veida pamatyti, o dar jeigu nusisieps... o jo joi. As tai apsikakojau. Jau vien rasydamas ir galvodamas apie feminizma apsikakojau.

23334. rasa2004-10-19 22:39
ar tai patvirtina tos protingos moters\merginos? žodžius kad pabrukęs esat vyriškos giminės atstovas?

23335. Pabrukusiam Feministe Apuoke2004-10-19 22:39
Nebijok Pabrukes. Apsidirbusiu mes nemusam ir kumsciu tokiems nerodom. Moterys yra humaniskos. Buk geras eik susitvarkyk, ka prisidirbai. Nes gali issusti mazuciuk. Pasipudruok dar ta vieta, pasikvepink. Pamegink susitvardyti, i kelnes negrazu daryti.

23336. Rasai2004-10-19 22:40
Esu esu esu esu. Vyras vyras vyras vyras.

23340. rasa2004-10-19 22:57
asile ar nematai -kad aš mažas žmogus nes iš didžiosis raidės yra kažkokia kita asaba-o šiaip aš net gailestinga asiliuk -juk tu pats sakei kad esiiš tos giminės nes tik jie taip pratisai bliauna

23372. voke2004-10-20 11:45
Atrodo kad suzhydo smulkios baltos pievu geles ,lyg per nakti i zhvaigzdes nusizhiurejusios.Gyvenimas keichias tik tu to nejauti ,begiojai dar vaikas kartu su mama zhiurek ju jau nera o tu kaip mama

23375. praeivis2004-10-20 12:18
ei, Voke, gi ne pavasaris:)) kokios čia gėlės, kokie bėgiojimai:)) jergau:(( nu blyn, priplaukę:((

23390. Gintarėliui :-) 2004-10-20 15:24
Patiko jungtys tarp sakinių.

23396. voke2004-10-20 15:50
Per greitai uzhmirshtat zhvaigzhdes rudpjuchio nakti

23403. Afro-Ditas2004-10-20 16:55
Vokė balta paviršiuje ir rausva viduje. Kiekvienas geidautų gauti tokį laiškelį.

23409. ebola2004-10-20 17:32
Neuzmirstam.Tiesiog ima rinktis tie kas ju nera mates ir gaunasi erzelyne.Einam salin tada.

23420. rasai2004-10-20 18:56
Nesupratau, rasa, ko tu cia taip supykai.

23429. r2004-10-20 21:59
something in the way she moves....(:

23435. r asa2004-10-20 22:41
aš nesupykau tiesiog traukiu per dantį vyriškąją giminę-gal esu feministė dar nežinau nes mano tėtis buvo nevykėlis pijokėlis mama jį labai niekino ir smerkė-tai turbūt auklėjimas kaltas Dabar turiu nuostabius keturis vyrus ir kartais-kai man to reikia -man jie laaaabai nieko

23478. taigi feminizmas yra saugotina kultūrinio paveldo dalis :-) 2004-10-21 19:49
Tikrai žinau. Mano močiutės mama pagimdė tris vaikus nuo vokiečio .Nesusituokus, tadais egzistavo tik bažnytinė santuoka, o pramotė nepanoro keist tikėjimo, vyrui nenusileido, feministė? Vyras Vokietijon, pramotė pinigus ir žemes pasiėmė sau, bet vaikų vyrui neatidavė išsivežt. Nė vieno. Nenusileido maldavimams. O su savo žentu nesišnekėjo visą gyvenimą,sakydavo, kad su chamais nesišnekanti. Va. Močiutė feminizmą paveldėjo. Su vyru gyveno nesusituokusi (vėl bažnytiniai skirtumai), gimdė ir augino vaikus. Vėliau, kai vaikai namus paliko, vyrui net valgyt netaisė, sakydavo, kad nenusipelnęs. Tiesa, retsykiais kreipdavosi į jį daugiskaitos trečiuoju asmeniu ("jie galvoja, kad aš jų klausysiu...) O ciotkos,močiutės sesės, buvo... raganos ...gražuolės...feministės...(savo) vyrus žemesne rase laikė...kaip su jais elgėsi...baisu prisimint.:) Čia iš mamos pusės. Iš tėvo pusės,hmmm, kai močiutė iš Sibiro sugrįžo, apie senelį nė žodžio nepasakė nepapasakojo. Nes apie žuvusius tik gerai, arba NIEKO. Vadinas, nieko. ---

23484. Vyras2004-10-21 22:07
Nepriteriu smerkiancioms vyrus. Vyru yra visokiu.

23485. Vyras2004-10-21 22:10
Be to gimines reikia myleti. Netiesa, kad apie seneli - nieko. Negalima zmoniu zeminti. Net vyru. Net blogu vyru negalima. Negalima zeminti zmogaus orumo. Nes tas, kas niekina zmogaus oruma, pats, pati neturi orumo.

23489. rasa2004-10-21 22:37
jo tik gailėtis ir belieka (nepykit kad taip dažnai kišu trigrašį -mokausi rašyt)

23505. ebola2004-10-22 10:31
Kas po velniu tas orumas?

23529. Korra2004-10-22 16:53
Kas po velnių tas vyras?

23543. ebola2004-10-23 11:47
Vyras yra vyriskos lyties zmogus su vienas kita kompensuojanciais: agresyvia, smurtinga prigimtim ir Meile viskam kas po Saule ir anapus.Tai yra vyras.

23551. liaura :-( 2004-10-23 21:03
audas apie fontanu ieskokau o ne kaskokio susikto .......... wienu zodiu sudas ir niu nesamione

Rodoma versija 179 iš 203 
13:26:02 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba