ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-04-16 nr. 745

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (110) • DAINIUS JUOZĖNAS. Sacerdos magnus (173) • RAMIL GARIFULIN. Mirtis kaip šou simuliakrų pasaulyjeVLADAS BRAZIŪNAS. EilėsMYKOLAS SLUCKIS. Sūpuoklėse (10) • GIEDRIUS JOKUBAUSKIS. Jungtys (1) • JŪRATĖ SAMUŠYTĖ. Labas mano drauge (27) • SIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiNERINGA ČERNIAUSKAITĖ. Šaižus Žygimanto Augustino juokasALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Trys tezės apie Žygimantą AugustinąDILIARA TASBULATOVA. Gundymo žanrasJUSTINAS KUBILIUS. ProperšosParengė Juozas Šorys. Žemaičių ir dzūkų kaimo šokiai (2) • RYTIS RADAVIČIUS. Vienas (1) • PAULIUS SAUDARGAS. Lietuviai – kompleksuota tautaROBERTO. Apie "saugumą" ir "saugumiečius"

TURINYS

[skaityti komentarus]


DAINIUS JUOZĖNAS. Sacerdos magnus
Daug visko apie Jį šias dvi savaites pasakyta. Labiausiai įstringa paprasti Jo veiklos apibendrinimai: kad įkvėpė lenkus ir visus Rytų europiečius išjudinti ir sugriauti komunizmą, o paprasčiau – Moskovijos tironiją; kad asmeniškai nešė Gerąją Naujieną į tolimiausius pasaulio kampelius; kad atgaivino dvasingumą ir maldą; kad gynė pamatines Katalikų Bažnyčios tradicijas ir vertybes ir kad rodė tobulos kunigystės pavyzdį.

RAMIL GARIFULIN. Mirtis kaip šou simuliakrų pasaulyje
Žinoma, tai tik pajuokavimas, populiarus tarp atsisveikinti su popiežiumi atvykusių žmonių. Bet pajuokavimas, turintis gilią prasmę. Jonas Paulius II ir bin Ladenas turi daug bendra. Jie abu postmodernizmo produktai, įvaldę subtilias manipuliavimo dvasia – paties pelningiausio po prekybos narkotikais verslo – technikas. Tik vienas iš jų – Vakarų klestėjimo produktas, o kitas – Rytų kančios vaisius. Bin Ladenas – nusikaltėlis, bet kaipgi milijonai rytiečių, kuriuos jis "apkvailino" – ar jie irgi nusikaltėliai?

VLADAS BRAZIŪNAS. Eilės
[...]
vabaliuks nuo pasiutimo
medumi užpiltas
bitės baigia išsipjauti
vien strazdai tūtuoja


MYKOLAS SLUCKIS. Sūpuoklėse
Prireikė dešimties su viršum metų sporadiškos, dažnai jausmais (kas visiškai suprantama) grindžiamos diskusijos, kad, atmetus fasadinę puošybą, retoriką ir kitokias negales, būtų pradėti grąžinti į kultūrinę apyvartą meninės ir istorinės vertės nepraradę reiškiniai. Bene geriausiai šį vyksmą parodo S. Nėries palikimo vertinimas. Didžios poetės statusas jai vėl pripažintas po ilgos skausmingos diskusijos, pasibaigusios gražiu jos šimtmečio minėjimu. Manding, palengvėjo visiems: ir šiurkščiai ją kritikavusiems, ir jautriai dėl kritikos tono išgyvenusiems.

GIEDRIUS JOKUBAUSKIS. Jungtys
Daug laiko važiuoju. Pirmyn ir atgal, šen ir ten, aplinkui ir šiaip kur pasitaiko. Kadaise buvau sukūręs konceptualią filosofinę teoriją, pagal kurią važiavimą laikiau aukščiausių žmogaus siekių ir troškimų projekcija. Gera buvo teorija, joje neliko skirtumų tarp senovės graikų ir krikščionių siekių, troškimų, į kuriuos pasinėrę kinai, arabai ar lietuviai. Nuo to laiko įsivaizduodavau, kad važiuodamas įgyvendinu savo egzistencinius tikslus ir priartėju prie pasaulio esmės. [...]

JŪRATĖ SAMUŠYTĖ. Labas mano drauge
reikia erdvės ne tik mintims bet ir kūnui gal todėl visi kaip paklaikę paskutiniu metu šneka apie medines trobeles miškuose aš jos isteriškai noriu sapnuoju gyvenu šoku basa nusimetusi rūbus visus dega malkos marčėno vargšas jorikas fleita džiūsta jonažolės ir kvepia raudonėlių medus mediniai šaukštai rugiagėlės nertos užuolaidėlės tai jau tęsiasi daugybę metų persekioja ar daug aš noriu

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
Pagalvojau, kodėl andai išsirašiau Sigito P. posakį "Nes pats juokingiausias dalykas pasaulyje yra tiesa".
Iš patirties: ką žmonės pasakoja apie save kaip tiesą.
Režisierius, kuris pusę gyvenimo aiškino, neva jo tėvą sušaudę lietuvių baltaraiščiai. Jis neva buvęs "tarybinis aktyvistas".
Tai jam labai pravertė studijuojant Maskvoje. Anais laikais.
Dabar viską apvertė atvirkščiai: sušaudė fašistai...
Galop visai nutilo ir išvažiavo žaisti golfo pas Grūto parko vadą.
Rašytojas, kuris anais laikais graudenosi, esą brolį į karą išgrūdę rusai (1944-aisiais)... Dabar juokiasi, kad pats pasiprašęs į Reicho darbus.
Poetai, kurie buvo klapčiukai (vaikystėje), paskui aršūs komjaunuoliai, dabar – davatkos ir t. t.
Iš tiesų pajacai, šveikai, karlsonai visados geriau išmanė žmogaus prigimtį nei kokie filosofai ar teologai.
Žmogus – juokingas iš prigimties. Dar labiau iš jo pasijuokia gyvenimas, tuštybė, konjunktūra, didybė ir pareigybės.
Laikas, istorija.

NERINGA ČERNIAUSKAITĖ. Šaižus Žygimanto Augustino juokas
Religija irgi įeina į nesibaigiantį Ž. Augustino kvestionuojamų konvencijų sąrašą. Bažnyčios požiūris į kūną kaip į "tamsiųjų jėgų", kančios, nuodėmės šaltinį džiugina Ž. Augustiną. Jo "Magdalietė" visai ne Magdalietė. Gulinti nuogalė su kaukole šalia ir karoliais ant kaklo – tikrai ne Magdalietė. Lucianas Freudas pritariamai linkčioja galva...

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Trys tezės apie Žygimantą Augustiną
3.2. Kur tau! Jis tebegyvuoja. Ir ypač – dailininkų (menininkų) kuriamuose filmuose. Eglės Rakauskaitės "Mano Amerika" – autoportretizmas, Evaldo Janso "Kodėl šunys gali, o aš ne..." – autoportretizmas, Deimanto Narkevičiaus "Istorija" – autoportretizmas... O kur dar visokie lindimai į taukus, stovėjimai ant galvos, šlapinimaisi į Vilnią kameros (žiūrovų) akivaizdoje...

DILIARA TASBULATOVA. Gundymo žanras
Bet netgi linksmieji Barkovo keiksmažodžiai šiandien atrodo vaikų žaidimas, palyginti su dabartiniu, kaip mėgsta kartoti kai kurie politikai, "sekso ir prievartos tvanu". Tikra teisybė, šiuo atveju su jais nėra ko ginčytis. Blogai kita – vežimas su mėšlu stovi vis ten pat, ir netgi politikai-pamokslininkai, kovotojai už dorovinį tyrumą, nežino, iš kur jis atsirado. Ogi iš ten ir atsirado – iš neišsenkančio mūsų tamsaus veidmainiškumo, draudimų sistemos, laukinių įstatymų, negebančių skirti meną nuo nešvankybės, šedevrus nuo juodos pornografijos, erotinės vaizduotės polėkį nuo elementaraus lytinio susijaudinimo.

JUSTINAS KUBILIUS. Properšos (Estetizuojančios sąmonės etiudai. Kova su vėju, ežeru ir laiku (3))
Intelekto skverbimasis į poezijos, apskritai meno "kūną" pastaraisiais dešimtmečiais ypač intensyvus, net agresyvus, užimant (visokiausia prasme) vis didesnius plotus. Tai toleruojama kaip poetinio pasaulėvaizdžio raida, nepastebint nei meninės, nei dvasinės erozijos apraiškų, nei estetinio išsekimo. Ar nėra tai lyg kokia įnirtinga kova su pačia poezijos prigimtimi, kova su tuo ežeru, vėju ir laiku?.. Yra ir kitas kraštutinumas – bjaurumo estetika: itin koloritinga, itin apčiuopiama, itin materialu. Lyg rėkte rėkiant: štai mano kūnas ir kraujas!.. Štai mano inkstai ir mano genitalijos!.. [..]

Žemaičių ir dzūkų kaimo šokiai. Pagal Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Filosofijos ir kultūros studijų katedros studenčių Agnės Vasiliauskaitės ir Lauros Almantaitės etnokultūros projektą "Jaunimo kaimo šokiai pokario metais: dzūkų ir žemaičių regionai" (vadovė Veronika Povilionienė) parengė Juozas Šorys
[...] "Mergės", "mergučias" šokti pradėdavo nuo 14 metų, o keturiolikmečiai berniukai buvo "tyk pymenys", tad vaikinai šokti pradėdavo nuo maždaug 16 metų. Vyriausiems šokantiems būdavo apie 30 metų. Pasitaikydavo ir jaunų susituokusių porų. Jaunos merginos per "panelių teises" kviesdavo šokti būtent senus vedusius vyrus, kad jauni nesuprastų, kurie iš jų joms patinka. Abiejų regionų šokiuose merginų ir vaikinų susirinkdavo apylygiai, kad būtų trūkę vienos lyties šokėjų, neminėjo nė vienas pateikėjas.

RYTIS RADAVIČIUS. Vienas
[...] Keista žiūrėti į oro uosto asfaltą bučiuojantį žmogų. Bet tokie veiksmai įgauna kitą reikšmę, kai supranti, kad jis tiki tuo, ką daro. Kad tokie veiksmai – tik lengva jo dvasios stiprybės išraiška. Tai ne šiaip buki ritualai, pagarbos atidavimas, tai jo viduje. Kaip kojų plovimas.

PAULIUS SAUDARGAS. Lietuviai – kompleksuota tauta
[...] "Lietuvis lietuviui – priešas". Tai didysis tautos kompleksas, kurio kilmės ar raidos analizei reikėtų daugiatomės studijos. Ilgainiui imsime didžiuotis ir šituo kompleksu – vis dėlto išskirtinis bruožas!..

ROBERTO. Apie "saugumą" ir "saugumiečius" (tyčiniai autisto užrašai)
Gabesni mokiniai mokėjo labai nuoširdžiai ir kūrybingai meluoti. Jie daug pasiekė, gavo aukso medalius, parašė disertacijas ir dabar tapo garsiais ir labai turtingais žmonėmis, kuriuos dažnai rodo per žinias. Dabar juos vadina "e-litu". Nežinau, ką tas keistas nelietuviškas pavadinimas reiškia, bet jaučiu, kad irgi kažką visai atvirkščiai. [...]

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


32848. 13-ta praeivė2005-04-16 11:09
Tuoj bėgsiu Vilniaus akmenimis ir prabėgomis kioske (o gal užsukti į knygyną?...) nugriebsiu primarginto popieriaus - visą šio savaitgalio Visumą! Tokia saulėta ir, atrodo, nekaršta diena... Būtinai perskaitysiu Jūratę Samušytę.

32851. zeta2005-04-16 12:29
13-ta praeive, nedraskyk sirdies. Noreciau triju paskutiniu.

32852. 2 zeta2005-04-16 12:44
Priešpaskutinį gali rasti čia: www.bernardinai.lt/index.php?-1280246847

32855. nemo2005-04-16 14:20
Jei neimsim domen i rimtuma pretenduojanciu straipsniu, tai gali buti (ar bus?) labai smagus "folk`inis" straipsnelis apie sokius ir apie tu laiku lyciu itampos neutralizavimo mechanizmus:)

32861. rasa :-) 2005-04-16 22:00
ką aš čia veikiu?

32864. IVS2005-04-16 23:04
Geras klausimas, rasa. Aš čia dirbu Šatėnų Babelio laiptinės prižiūrėtoja, bet prisėdau minutėlę atsipūsti ir su tavim pleptelti. Mes visi čia labai užsiėmę, bet ne tuom, kuo norėtų mus matyt užsiėmusius Rūta. Kaip zeta rašė: "IVS turbut dirba slaveja, Po palme tik gainioja furas is vieno Amerikos galo i kita, o as soku ant stalu naktiniuose klubuose." - ir čia dar ne viskas. Po palme yra jaunesnysis Apatinio Trikotažo ministerijos klerkas, toto Šatėnų pasienyje tikrina dokumentus ir intelektualinį prsijungiančiųjų lygį, Rūta labai užsiėmusi Prasmės ieškojimu in real ir "neturi kada valandų valandas nete pezėti tą patį per tą patį, nelieka jai laiko net meilei pavasarį... , nemo augina gatavai raugintus briuselio kopūstus - vienžo, rasa, jei nesi "dirbantis, stiprus,veiklus žmogus" pasak Rūtos - rasi kuom čia užsiimti.

32865. rasa2005-04-16 23:14
Ačiū IVS o tai labai norėjos šiandie švietimo ministeriui į snukį liet kai pezėjo apie "lygias galimybes"-geriau jau braškių skint abu skradžiai žemėn..

32866. 13-ta praeivė2005-04-17 00:20
Oho, kokia karinga rasa! Jai gal ir keptuves nereikes... Kad kokios - ir man teks, reikia bėgti šalin smulkiais žingsneliais... [nubega, apsimesdama, kad niekur nieko]

32872. IVS - apie lygias galimybes2005-04-17 04:15
Reikės man čia, ko gero, keptuvių kioskelį atidaryti, kad prabėgantys pro šalį galėtų įsigyti šį, tik Šiaurės Atėnuose naudojamą, savigynos ir puolimo įrankį.
po palme, kai rašysi Šatėnų konstituciją, parašyk, kad kiekvienas šatėnas turi teisę į keptuvę.

32873. si2005-04-17 04:21
Jums leidus: ...- Jei ne rankomis sugriebt, tai - dantimis...:)

32906. korna2005-04-17 19:22
Išsiunčiau kelis "labas" į seną turinį. Neveikia.

32907. toto2005-04-17 19:47
13-ta, /tarp mūsų/ yra tokia plačiausiai toleruojama nuo evangelinių visuomenių laikų betarpstanti liga-mada. - Nepasiduokime saviapgaulei, konkrečius žmones (šiuo atveju komentatorius, su kuriais bendraujam iš savos idealios "klausyklos" live) prilyginti filmų/spektaklių ar knygų/mitų/pasakų herojams.
Tai -
primityviai vaikiška, neperspektyvi savęs klaidinimo rutina, - saldi tik tiek, kiek iliuzinė, žavi tik tiek, kiek neįpareigojanti, netoliaregiška ji tiek, kiek demagogiška, gyva/autentiška tik tiek, kiek nevalingai puoselėjama, kadais moksleiviškai neapdairiai susigyventa, - todėl ir sau pačiam dažniausiai nebepastebima -
tai iškreipto santykio su realiu pasauliu praktika.
Tad siūlau elgtis atvirkščiai:
išnaudoti(!) virtualaus anoniminio bendravimo prioritetą - realų kontaktą.
- Atvert save maksimaliai, iš neregėtos galimybės pažinti pašnekovą išspausti viską, o jau tada, įgytą savęs ir kito patirtį naudot/ ar nenaudot gyvenime, menuos (kuriant subjektyvią, netsakingą, neverifikuojamą, vien jausmams skirtą iliuzinę "realybę").

32908. paprastas zmogus :-( 2005-04-17 19:49
"nemo" nueme :( . Sedi "kapitonas" Italijoje ir visus nepatikusius nuimineja. Teisybes ir cia nera.

32909. toto2005-04-17 19:56
gal jau eik, išsipagiriok, susiraukęs paprastas žmogau.

32910. uzuojauta paprastam2005-04-17 20:18
eik jau eik, radai kur teisybes ir uzuojautos ieskot - situ ispendejusiu snobeliu tarpe, nebuk naivus. cia ne is ju sutves uodas nosies neikis, ne tik kad zmogus, ir dar paprastas.

32911. IVS :)2005-04-17 21:34
Teisingai. Čia visi jau pasiguodę ir užjausti, o užjaustas alkano nemuša.

32912. paprastas zmogus2005-04-17 21:48
Dekoju uz uzuojauta supratinguma bei kritika (neslepsiu - turiu priklausomybe svaigintis "toto" svetingumu). Tai gal as jau ir eisiu. Sudie.

32913. nemo>paprastam2005-04-17 22:41
Nuemiau "bolda" - paryskinima, o ne komentarus.

O siaip, korna paguode, maniau, jog man vienam "knopke" - - neveikia. Paijutau be ranku, be koju:)

32914. toto2005-04-18 00:48
paprastas, kitą kartą besisvaigindamas hiperteksto rašymu, nepameskite galvos.
Savo, dienos šviesos taip ir neišvydusiame komentare
--------------------------
32903.    paprastas zmogus

13-tai

Pastebejau, kad esate nebloga paprastologe. Ar galeciau Jums kada nuosirdziai issipasakoti?
--------------------------
liniuodami kreipinį 13-tai į centrą, užrašėte "center" tik su viena kabute, kas ir tapo puslapio pakibimo priežastimi. Jei jau save sumanėte pristatinėti paprastu žmogumi, tai ir elkitės adekvačiai, - susipaprastinkite iki tiek, kad nereikėtų kitiems vaikščioti paskui ir nuiminėti pakabintus bold`us, skėsčioti rankom prie vaikėziškų eksperimentų pasekmių.

Ps. komandoje align center kabutės visiškai nebūtinos.

32915. si2005-04-18 01:04
:-O
Tik keletas klausimų:
1. Kaip, "pakibus" puslapiui, atsiranda nauji komentarai?
2. Kaip galima sužinoti kas buvo dienos šviesos taip ir neišvydusiame? komentare?
3. Kiek iš tikrųjų yra anonimiškumo, arba kiek sudaro tai, ko neįmanoma patikrinti?

32916. si2005-04-18 01:07
Į 1-ąjį klausimą atsakymą jau turiu.

32917. toto :-) 2005-04-18 01:21
Šį kartą pakabintas tik vienas "Turinio" puslapis. Todėl tik jis, o ne visi "satenai" ir kabo.
Anonimiškumas gali būti pažeistas nebent tik įsilaužus į serverį. Kas mažai tikėtina, nes čia gi ne Pentagono saitas, viskas, ką galima įdomaus rasti, tėra IP adresai... o ir Veterinarijos Akademijoj tokių profų dar neruošia.
:)

32923. zeta2005-04-18 11:02
Vos spejau sokinet paskui jus is vakarykscio straipsnio i turini, labai jau neramus pasidaret. Noriu paliaupsint dalgi - kalba trumpai, bet taip jau aiskiai, taip jau aiskiai, kad net kutena. Sutinku su 13-ta praeive - visiskas bespalvis anonimiskumas man irgi yra gan svetimas. Patinka jus isivaizduot, net jei kartais ka ir pameluojat, noredami pasislept. Kaip ir paprastas zmogus - apsimetelis, lazdele vandeni maiso ir ant lieptelio sededamas juokiasi. Tegu, ir tokiu pazistam. Jau is tono aisku, kad uzeis ir kita karta. Ir dar smagu, kad Toto nustojo siaustis, bugtai satenes jam nebemielos ir i drauges netinka. Nemo zadejo parasyt apie savaitgali - neparase, kaip kokia karaliene su savo sekretais. Nevermind. Vis tiek skaitysiu, ka per nakti sugalvojot.

32924. paprastas zmogus2005-04-18 11:13
Visu auksciau stovinciu (ir asmeniskai "nemo"), labai atsiprasau uz tai, kad vakar pakoriau Zydraja. Man geda. Daugiau taip nedarysiu.

32930. si2005-04-18 14:28
toto, - jokių insinuacijų.:) Tik vistiek man tas vakarykštis fokusas šviečiasi it koks stebuklas. Tai nežadintų šitiek smalsumo, jei būtų, tarkim, darbo metas; sakyčiau, kad gal užlinko kompas tūlam kolegai ir taip viskas išlindo. Bet dabar: sekmadienis (tiksliau - pirmadienis), 1 val. nakties... Taip ir pasivaideno vyrai juodais drabužiais.:)
Kol parašiau, apžėliau naujom teorijom, o dar marios darbo... ir smalsumo pagimdyta idee fixe.:)

32933. negintarė ieško varnos2005-04-18 14:48
Labas, Varna, ale kad Tamsta visai nepanašus į varną, veikiau į liūtą. Perskaiciau Tamstos knygą. Norėčiau tart keletą žodžių. Tik nežinau, ar praskrendate šiais žydraisiais puslapiais??? Aš irgi vis rečiau ir rečiau čia beužsuku.

32934. nemo2005-04-18 15:24
zetai paraginus, sis tas apie savaitgali. Reikia pasakyti, nebuvo jis trykstantis ir putojantis naujumu. Bjauriai lijo, tad nuotaikos buvo irgi lietingos, megavausi namu jaukumu/siluma/sausumu. Plius, jau kelios dienos, kai daug miegu ir nieko nenuveikiu - gal kompensuojuosi uz pereitas naktis. Savaitgalio muzika: SADE the Best, Chicane, Neda, seniai beklausytas Nick Cave. Sestadieni vistik, paskambino drauge/pazystama su kuria buvome nesimate bent jau 5-ta metu del dideliu atstumu, tad traskedamas ir girgzdedamas vakare isejau ja sutikt, viskas baigesi vaiksciojimu po miesta, pasisedejimu aikstese, senu barniu/nutikimu/linksmybiu atsiminimais, vynu, ledais ir Jagelmeisterio tipo geralu. Jokiu galingu moterisku glebiu:) Sekmadienis - irgi seniokisko snaudulio diena, nes lietus tik dar labiau sustiprejo, islekiau tik pas lenkus silkes, desros ir kopustu:) Kazkodel vietoj savo trekking kerzu ilindau i siu laiku laisve simbolizuojancius (pasak kai kuriu - ir realizuojancius) adidas, tad nusipelnytai grizau visas slapias ir diena paskyriau nereiksmingiems veikaliojimams kuriu ne pats siandiena neatsimenu. Tiesa, nusipirkau pora knygu - nuo kuriu nepatyrusiam zmogui smegenys sudziutu it graikiskas riesutas, na o as jau zinau, kad nereikia pernelyg i tokias kreipt demesio kai jas skaitai:) Dar paziurejau Hotel Rwanda, holivudini Ruandos genocido pristatyma placiajai publikai, 11 metu paveluota, bet vistik liudijanti kaip arti mes esame tos nezmogumi tapimo ribos, kai is geranorisku ar bent abejingu kaimynu galime tapt skerdikais. Susimastymui apie tai pratest, paziurejau dar keleta scenu is Sindlerio saraso. Suzinojau dar viena, rodos, idomaus filmo pavadinima: "Requiem for a dream". Na, o paskui sapnas - esu kazkokiame fabrikelyje, vamzdynu raizgineje, o sis - vandenyje. Esme - reikia judet, nes jei ne, pradeda taip vibruot ta vieta kur esi, taip purtytis manes, jog gali nulekt i vandeni, jei greit nepereini i ramesne. Tai taip ir karsciaus grandinemis, vamzdziais, bandziau islyst pro kazkur, kad patekciau i kranta, bet tuo metu atejo skambutis (su klausimu ka veiksiu rugpjuti) ir diena prasidejo is naujo. Pirmadienis.

32935. keverza2005-04-18 15:36
Keberiokeikšikt.

32938. dar vienas įdomaus filmo pavadinimas :-) 2005-04-18 16:33
mielas nehocenplocai Nemo, nepražiopsok "2046". O Nick Cave -gražus vyras:), mano skonio.

32939. zeta2005-04-18 16:39
Dekui, nemo. Vis silciau pasidare. Nubegau prie straipsnio - labai jau kvailina ten vieni kitus, tai parlekiau atgal. Siandien visai ne ta nuotaika akiu draskymui.

32940. zeta2005-04-18 16:51
2046 - vienas liudesys, kaip tie pelenai letai letai byrantys nuo cigaretes. "In the mood for love" nereikejo jokio tesinio, nes kai neivyksta kas labai svarbaus, visas gyvenimas Po To kuri laika neturi jokios reiksmes.

32941. nemo2005-04-18 17:41
2046, si Wong Kar-Wai filma jau praziopsojau (kai ji rode kino salese), bet viliuos kada paziuret issinuomotinai. Is futuristiniu man dar iskilo atmintyje pereitu metu Winterbottom`o Code-46 (46 asociavosi su 2046), visumoje gal neistempe auksto lygio, taciau keletas graziu vietu (man), ypac pradzioje, buvo. Modernaus Shangajaus didingi vaizdai lydimi trancinio saundtrack`o ir techninese schemose suvarzyta visuomene, kurioje zmogus nebegali gyventi savo zmogystes...Tarsi sukis - vardan tvarkos/teisingumo/saugumo vis didinama technine kontrole (banko korteles, dokumentai, kameros miesto gatvese) gali pasiglemzti kazka labai svarbaus is zmogaus prigimties.

Jei viskas rutuliosis kaip numatyta, ryt/poryt eisiu i Sideways. pereita savaite maciau The Jacket, bet labai jau padrikas, o galejo but geras filmas...

32944. zeta2005-04-18 18:29
Nemo, gal prisimeni, kas pastate sena klasikini kinu filma "Sanchajaus triada" su Gong Li? Negaliu pamirst, toks ziaurus ir grazus buvo reginys. Gong Li "2046" jau visai kitokia. Bet vis dar tokia pat grazi.

32945. po palme2005-04-18 18:31
O as paziurejau Flight of the Phenix vakar nakti. Visai nieko. Bet dar geresnis buvo Malena, italiskas. Jus turejot ji Europoj matyti. Pagrindine heroje per visa filma teistaria tik keleta zodziu, bet uztat ja supanti visuomene uz ja tiek prisneka, kad net koktu. Jauno vyruko brendimo siuzetine linija sukele daug prisiminimu:). Hollywood nesveikai vengia sveiko realizmo, o italams ne motais. Saunuoliai.

32946. nemo2005-04-18 19:04
zeta, nemaciau "sanchajaus triados", bet rezisierius yra toksai Zhang Yiomou, kuris neseniai isnere i vakaru ekranus su dviem filmais (nezinau ar taip lietuviskai): "Skraidanciu durklu miskas" ir "Didvyris (Hero)", tuos tai maciau. Nuostabios spalvos, nors gal demesio per daug skirta choreografiniui/estetiniui rytu kovos menu sokiui.

po palme, Malena maciau dar 2001 vasara viename provincijos miesteliu kulturos namuose esanciame kino teatre:) Su M. Belucci gi? Taip, filmas tikrai nieko. Paprastas, bet fainas pasakojimas.

32947. zeta2005-04-18 19:14
Po palme, matem, matem Malena. Labai sexy filmas, bet kaip sakai - nekvailas. Man geriausias ir idomiausias pernai buvo Dogville. Nors nesu jau visai is tu berazumiu, bet turejau paziuret kelis kartus, kad suprasciau Lars von Trier gudruma. Labai patiko tas supaprastintas buties salygiskumas, naivumas ir uzsispyrimas, ir kaip viskas nuejo po velniu paciam gale. Nezinau, ar matei, tai negaliu per daug cia skeryciotis, kad nenubaidyciau malonumo (kaip kokio permatomo drugelio).

32949. sunefilams :-) 2005-04-18 19:59
Zhang Yiomou Vakaruose išniro seniai-debiutiniu "Raudonuoju gaolianu" (rods, 87 m.). Tas ir buvo stipriausias, gal net geresnis už "Šanchajaus triadą". Vėlesnės jo filmos-jau saldybė. "Malena"- jerundas, nebent Monika B. tau labai prie širdies,po Palme. Ir apskritai- tai ne W. K.- W.(svorio) kategorijos filmai, nenervokit. Filmas "2046" -ne futuristinis, o retro:), taigi reklama klaidina. Iš pernykščių man geriausias korėjiečių "Oazė" ir "Kava ir cigaretės":)

32967. zeta>32949 sinefilui2005-04-19 00:05
Raudonojo Gaoliano nemaciau, tik girdejau. Net sunku patiket, kad geresnis uz Sanchajaus triada. Malena tai irgi ner mano mylimiausias - pamaciau, pamirsau, Po palme primine. Bet ziurejau iskirptas scenas ir alternatyvia (nevykusia) pabaiga is In The Mood for Love. WKW turi labai gera uosle, puikiai suprato, ka ismest, o ka palikt. Akivaizdu, kad WKW (svorio) kategorijos filmu siais laikais nedaug, nesiginciju. Ir idomiausi ateina is rytu, nepasakyciau, kad cia vien mados reikalas. O 2046 - tikrai retro, tik begalines vienatves parabole priduoda siokiu tokiu futuristiniu bruozu, bet labai netiesiogiai, nes ne apie ateiti eina kalba. Idomu, apie ka ta Kava ir cigaretes? Susigalvok koki varda, o tai dabar kalbu nezinau su kuo, neprisiminsiu numerio, kai kita karta noresiu pasaukt.

32970. nemo2005-04-19 01:22
"Kava ir cigaretes" - zeta - tokio dedulio Jim Jarmusch (ar panasiai), jis tikrai jums zinomas is kitu savo filmu, kaip antai "Dawn by law", "Dead man", "Ghost dog: a way of samuray". Simpatiskas vaikinas.

32973. zeta2005-04-19 01:35
Saipykis, saipykis, nemo, kai kita karta ko pats nezinosi - patykosiu is uz kampo ir griebsiu kaip kate uz kojos. Juokauju, kapitone Nemiga, nemaciau tos kavos su tom cigaretem ir nezinau ar kada proga pasitaikys. Bet susidomejau.

32976. nemo2005-04-19 02:02
Kalbos apie "kava ir cigaretes" primine viena is veikeju/aktoriu (taip pat ir "dawn by law"), kuris siek tiek muzikuoja, tad sugriebtas uz sirdies atsiminimu klausaus dabar Tom Waits - Small change:)

32977. nemo2005-04-19 02:09
Teks pasisaugoti zetos, kuri megsta patykojus uz kampo graibytis is koju:)

32979. po palme2005-04-19 03:29
Och, Tom Waits, gal kas gali man piratini iraseli atsiusti?

32980. Korra2005-04-19 08:46
Kiek čia kvailų žmonių, kurie nemato to, kas dedasi už lango. Man tai - atradimas.

32981. toto2005-04-19 09:15
Korra, papasakok man kvailam, ką ten atradai už savo lango. Kas ką dedasi?

32984. cikada2005-04-19 10:05
turinys ir shikart geriausias

32985. Gilė2005-04-19 10:21
O už lango pavasaris, tyliai sprogsta pumpurėliai, skleidžiasi lapeliai, saulutė vis bando išlįsti iš debesų ir savo spindulėliais apšviesti virtualaus Šatėnų pasaulio gyventojų virtualias sielas. Protingieji virtualai intelektualai, plačiai atmerkit nuo bemiegių naktų sulipusias akeles ir apsidairykite. Aplinkui nuostabus realus pasaulis, kurio neatstos jokie pliurpalų kupini žydrieji ar violetiniai puslapiai, jokie piratiniai įrašėliai. Atgal į gamtą. Negi jums bendravimas su kompiuteriu mielesnis už bendravimą su gyvais žmonėmis,gyvais medžiais, gyvais paukšteliais ir visais kitais gyvais gyviais? O gal jūs bijote to, kas tikra, ir slepiatės už išgalvotų tvirtovių? Gal bijote pasaulio ir patys savęs? Ar jums iš tikrųjų maloniau ir saugiau būti tais, kuo nesate, ir slėpti tai, kas esate?

32987. zeta2005-04-19 10:47
Po palme, Tom Waits turiu begales kompaktu. Jeigu netingesiu, paprasysiu, kad kas nukopijuotu - pati nemoku. Dazniausiai klausau Jersey girl (cia ne kompaktas, daina taip vadinasi). Man tuoj atostogos, tai gal ir istesesiu pazada.

32988. kaimietė2005-04-19 11:04
Gile, kai pačių geriausių kilniausių ketinimų spirginami tėvai pumpurėlį valgydina visomis įmanomomis neįmanomomis naudingiausiomis o gal pravers gyvenimo sudedamosiomis, netruks išaušti diena, kai atžalėlė nedėkingai nevalingai ap(si)vems. Geriau tu papasakok, ką visas tas gamtos budimas keičia veikia tavyje, kur kreipia, ką plečia plešia… Manau, kad savo valia einant ieškoti tik tau aktualaus vienintelio atradimo, stebuklo pastebėjimo tikimybė kur kas labiau išauga, nei galimybė pasisotinti, valgant per užpakalį.

32989. toto :-) 2005-04-19 11:13
Kaimiete, ale kas čia per mada? - Kai tik aš sugalvoju pasisakyt, jūs visada pirma - prieš pat nosį užlendat. :)

32990. gilei:)2005-04-19 11:31
jau kaip gražiai, jau kaip gražiai kaimietė parašė-Gile, tau toli iki tokio intelektualaus lygio ir suvokimo, ir šmaikštumo.

32991. cikada2005-04-19 11:31
kaip sakoma-predpochitaju sochetat` prijatnoje s poleznym... va ir visas moralas, miela gile.

32994. korna2005-04-19 12:34
Tokio nelaimingumo ir vienišumo ta gilė...

32996. Rūta Kornai:)2005-04-19 13:39
nieko ji nevieniša ir ,manau, kad teisi.labai noriu į lauką, į gamtą, bet va-reikia dirbti kompu, o tada ir čia užsukt taip netoli:)o jei nelaimingas žmogus-tai jau iš karto be kokybės ženklo? atseit nemoki būt laimingas ir nevienišas, nesistengi, požiūrio nekeiti ir taip toliau ir taip toliau...

32998. Seržas Daney labai gražiai rašė apie biosinefiliją, gal kada papasakosiu...2005-04-19 14:04
Toto pasakytų mano vardą, bet jam negalima ;) - uždrausta apie mane pletkint. Tuo tarpu nepasirašinėju, nes prastai jaučiuosi,įsijautrinusi:), neturiu sveikatos būt pakalbinama. Esu visada šalia --- tyliu:), tik kartais padla ilgesys prabyla, mat jis-ne aš!-žodžio ne(si)laiko.:)

33003. cikada2005-04-19 15:35
...o kartais meiles skelbimas taip apkarsta, kad uzheina noras ispirt savo artimui...

33005. korna2005-04-19 16:11
Visi žmonės gražūs. Savaip. Ir laimingi, ir nelaimingi (apie kokį kokybės ženklą gali būti kalba?). Laimės neišmoksi ir kitų neišmokysi. Kokie dar čia laimės pamokslai. Tiksliai cikada pasakė.

Į kiną užsimaniau...

33006. nemo2005-04-19 16:13
32998=>ABR?:)

33007. cikada2005-04-19 16:17
(ir shaudydamas dievui i langus, imi kartais ir pataikai)

33009. Stoma :-( 2005-04-19 16:45
Net į lovą virstu su tomis pačiomis mintimis apie paslaptingą oligarchiją. Nors daug mieliau susieičiau su kokia simpatiška oligarche ir jaukiai iki paryčių diskutuočiau apie mūsų amžiną draugystę. Taigi, taigi... Lovoje su oligarche

33010. Monika :-) 2005-04-19 16:55
"Jauni žmonės nutarė tai padaryti – kas tai su barzda kelia moteris ir visi ploja, kiti nutaria užsišaldyti", - savo sprendimą motyvavo A.Brazauskas

33021. умка2005-04-19 21:17
Я бы рада бы в рай
C прозрачными играть
Но для этого придется умирать (опять)
A я
Не умею умирать (пока)
О как скучно
В этом небе золотом
Совершенно пустом

Я бы рада бы в рай
Но пока посижу на краю

33024. 13-ta praeivė2005-04-19 22:20
Ar galėtų kas man pasakyti, kaip vadinasi Varnos knyga? Šiaip mėgstu knygeles skaityti...

33025. 13-ta praeivė > paprastam žmogui, kuris nusiraminęs jau gal virto nepaprastu2005-04-19 22:25
Nuoširdžiai man išsipasakoti? Visada prašom, bet kuriuo paros metu: nuoširdžių išsipasakojimų klausymas/skaitymas - mano hobi :).

33026. 13-ai2005-04-19 23:51
"Klajunas", zr. vagos leidykla.

33027. 13-ta praeivė > toto2005-04-19 23:58
Ačiū už gyvenimo naudojimo instrukcijos ištrauką, tikiuosi ateityje sulaukti ir kitų dalių :). Smarkiai skaičiau ją, su kai kuo nesutinku, o kai kur kilo klausimų. Jūs labai įmantraujate kalbėdamas - ar tai tokia subtili ironija, kurios tikroji prasmė maždaug tokia: jūs ten kapstykitės po mano protingų žodžių pergrūstą rinkinį, ieškodami jame gilios prasmės, o aš sau pakikensiu iš jūsų pastangų? Aš manau, kad tai, ką pasakėte, buvo galima pasakyti daug paprasčiau ir trumpiau :). Nesuprantu, kodėl manote, kad aš klaidinu save, ir apskritai - kuo blogas palyginimas su pasakos veikėjais? Ar imsite neigti tai, kad visa mūsų veikla atsiranda dėl poreikų. Jie, aišku, būna labai įvairūs, bet visiems jiems bendra yra stoka - vieno ar kito dalyko. Taigi ir į Žydrynę žmonės ateina vedami kokios nors stokos, tegu ir labai nereikšmingos. Mano minėta pasaka išreiškia gabaliuką tikrovės: susitinka žmonės, kuriems, pasirodo, truputėlį pakeliui, ir paėjėja kartu. Paskui išsiskiria, eina toliau, sutinka kitus, eina kartu su jais. Banalu? Be abejo. Tikrovė banali, nes žmonės panašūs ir su jais vyksta tie patys dalykai. Bet ar verta sutiktiems trumpalaikiams pakeleiviams atsiverti maksimaliai? Klausimas retorinis, implikuojantis atsakymą - ne. Tikrai neverta siekti maksimumo. Atsiversiu tiek, kiek norėsiu, kiek man patiks ir manęs neapsunkins. Kai nebepatiks - išeisiu. Aš siūlau atsipalaiduoti :). Visas "virtualaus anoniminio bendravimo" žavesys ir yra jo iliuziškume ir neįsipareigojime, nebuvime labai arti manęs, pačios mano gyvybės šerdies, nes kas prieina labai arti, įgyja didelę galią įskaudinti. Kam man to reikia :)? Ateinu čia dėl malonumo, o ne - kad rasčiau dėl ko kentėti. Jūsų komentaras, Toto, smarkiai dvelkia ekspansija, iš ko sprendžiu, kad esate labai jaunas :). "Iš neregėtos galimybės pažinti pašnekovą išspausti viską" - ir kam taip įsitempti? Siūlyčiau lengviau, plastiškiau - tada, žiūrėk, ir subtilumas, gracija, žaismas... Žavesys! O ką reiškia "išnaudoti realų kontaktą"? Ar turėčiau suprasti, kad realybė yra galutinė, nekvestionuojama, objektyvi vertybė? Hm, hm... Lauksiu iš jūsų realaus kontakto su atsakymais į mano klausimus. Apskritai man jūsų komentarai patinka (gal čia kita liga - potraukis moksliškų žodžių skaitymui?). Atsiprašau, kad nemoku su nauja mintimi peršokti į kitą eilutę - techninės negalimybės :).

33028. 13-ta praeivė2005-04-19 23:59
Ačiū tam, kas atsiliepė į pagalbos šauksmą :).

33029. toto2005-04-20 00:19
"peršokti į kitą / iš naujos eilutės" inicijuoja tekste įterpiamas kodas: <br>

Dėkoju už gražų atsakymą.
:)

33031. 13-ta praeivė > toto2005-04-20 01:08
Ačiū ir už tiek. Šoku:
op!

33032. 13-ta praeivė [kalbasi su savimi]2005-04-20 01:10
...pasakiau aš, peršokusi griovį. Pavyko :).

33033. po palme2005-04-20 01:20
Zeta, aciu aciu, atsiusiu adresa, (kai netingesiu :)). Kaip smagu pirataut. O ir siaip gera tema. Tik isivaizduok: Nemunu plaukia piratu laivas, pro sali nugara plaukia Zeta, piratai subega i viena laivo puse i ja paziureti. Kaimiete piratus pamoko:Ieskok tik tau aktualaus vienintelio atradimo...Piratai, aisku, yra satenieciai. Arba gal paliksiu tuscias vietas ir kiekvienas gales uzpildyti savas eilutes, butu idomu.

33035. zeta2005-04-20 01:51
Po palme, rupecke, tik ka iskoneveikiau visus prie straipsnio, is smalsumo zvilgt i turini, o cia jau vel chi chi, cha cha. Tavo ziniai anei vienas mano CD ne piratinis. Saziningai mokejau pinigus, kuriuos uzdirbau kruvinu prakaitu (kaip visada - sokdama ant stalu, o ne kokiose plaukiojimo su piratais varzybose). Turiu ir ta Small change, kur nemo klause. Jeigu per daug nesisaipysi, tai gal tikrai atsiusiu kokiais 2046 (jei netingesiu).

33042. po palme :-) 2005-04-20 02:57
2046tais galiu jau kiek neprigirdet, bet sokejomis ant stalu busiu net gal dar labiau susidomejes:)Apie piratinius irasus rasydamas turejau omenyje tik save, atsiprasau jeigu neaiskiai issireiskiau.

33047. voke2005-04-20 07:36
labas rytas.kas gali pasakyti ka nors labai ,labai gero.nes šiandien labai kažko liudna ir nuotaika tokia kad nežinai kur pas ką ir kaip pradžiugti.gamta vėl paniuro.trūksta šilumos,susigniaužė viskas i save netik šalta,bet ir abejingas vėjas šlaistosi vis.saule šaltai šykščiai šildo,seniai laisve danguj gavus.o buvo patikėjus.ir mes tokie.

33048. Ona Musnieka :-( 2005-04-20 07:56
"Jauni žmonės nutarė tai padaryti – kas tai su barzda kelia moteris ir visi ploja, kiti nutaria užsišaldyti", - savo sprendimą motyvavo A.Brazauskas per paskutinį savo Vyriausybės posėdį

33049. Rūta Vokei2005-04-20 08:06
Voke, žinok-ne Tau vienai taip.Atsiversk Nemuna-ten yra gražiai apie nuolankumą.Rasi. Šiaip jau-jei gali pabėk kur nors dienelei-pas kokią seną gerą draugę:)Sako, kad savaitgalį vėl atšils, pats laikas džiaugtis gyvenimu-pavasaris. Gaila , kad jis nespėjęs ateiti žiūrėk ir pabėga:) Užeik čia dažniau-štai kažkada ABR taip gražiai tau parašė-ar radai?

33050. IVS2005-04-20 08:14
Labas rytas, voke. Pas mus vakaras. Vidurnaktis. Labai graži šilta naktis. Kaip tik tinkama sėdėti ant stogo ir mataruoti kojomis. Viskas žydi, skleidžasi, kvepia. Viską matai kvapais ir garsais. Labai draugiški medžiai. O žvaigždės tos pačios, kaip ir virš tavęs.

33052. Rūta2005-04-20 08:15
O man taip gražu kaštonų pumpurai-jie tokie išbrinkę ir dideli ir kažkokie sudrėkę-viskas lyg prieš gimdymą... Nepražiopsokim , paskui reiks laukti visus metus...

33053. zettas - mamu vashu2005-04-20 09:06
http://www.livejournal.com/users/zettas/ http://www.livejournal.com/users/zettas/ http://www.livejournal.com/users/zettas/ http://www.livejournal.com/users/zettas/ http://www.livejournal.com/users/zettas/ http://www.livejournal.com/users/zettas/ http://www.livejournal.com/users/zettas/

33054. Rūta to IVS, Kornai2005-04-20 10:12
Ir vėl dvasia
sugrįžta į namus
sušalus, nukamuota
bet gyva.
Ugnelė vėl užsiliepsnoja širdyje.
Akis užmerkus
ir sustingus,
kvėpuoja paslaptingai...
savimi...
"Aš ne viena tamsioj nakty"
Pakėlė rankos akmenėlį-toks kietas ir sūrus-
kai žvilgsnis
ašarą į jį įskėlė,
paliko gyvas
kaip žmogus.

33056. voke2005-04-20 10:18
cia tik akimirkos pajautimas,juk niekas nežino kas kada ir kaip viska pakeičia.taigi ir tokia nuotaika atsliukino.žemė dabar atrodo kaip ta kur po medžiais dideliais,šlapia nuo lietaus,kieta ir plika,suminta,suplukta.tik maži jos gyventojai sliekai netyčia išpurena,kad žinotum jog ji gyvybinga.paklausysiu ka kalba,ka pataria Nemunas.tikrai reik išeit ilgiau i gamtą

33057. Justas2005-04-20 10:26
Все было как в немом кино. Цвела сирень, в траве шпион скрывался. Он многого не знал, во многом сомневался… В тылу врага сидел он так давно, Что все забыли, кто он есть такой И что им движет кроме дури. А он, мятежный, жаждал бури, Как будто в буре есть покой.

33058. Bagadzelnios žinios2005-04-20 11:12
po didelių audrų ir pavasario potvynių gyvenimas bagadzelnioje grįžta į savo krantus. Niekas nežino už ką Ancė tarpduryje atsisukusi visa plaštaka skėlė Valelei per žandą, kad ta nugriuvo ir susimušė šoną, net guzas iššoko. Teko vežt į ligoninę ir peršviest, ar kaulas nelūžo.

33065. kaimietė vokei2005-04-20 12:09
Rašai:juk niekas nežino kas kada ir kaip viska pakeičia. Nenorėčiau sutikti. Sakyčiau, priežastinis ryšys yra visada. Tiek fortūniškiems žnaibymams, tiek jausmų užplaukimams. Tik kartais, būna, neįmanoma atsekti šaknį. Ir tuo labiau išrauti ją. Bet galima pažaisti tyrinėtoją. Bandyt atsekti ženklus - juodlaikio karksėtojus. Paniurusi gamta? Ir šlaistos abejingas vėjas? Puodelis dūžta? Prapuola raktai? Išliejama kava? Išbėga akys? Tik gaudesys ragely? Vienas. Antras. Ar dar kokia nesąmonė?
Kolekcionuoji požymius. Delsi su išvadom. Stebi toliau. Ir štai – bac! – juodas rytas, popietė juoda ir juodas vakaras. Nėra prasimušimo. Belieka laukt, užmigt, numirti tam laikotarpiui, tam kartui, lyg tavęs nebūtų. Dieną. Kitą. Tada imies kažko, ne to, ne šio, bet ko. Mane ištraukia, pasitaiko, naujas pirkinys. Bliuzelė, pavyzdžiui. O jei tokia, kokios ieškojai, tarkim, jei ne siaura krūtinėj ir ne plati per liemenį, tai jau tikrai šviesa artėja. Ar dar kas nors. Gražus paukščiukas. Netikėtas žvilgsnis. Kažkas praleido persimest į kitą juostą. Ir štai ta juoduma nuslinko. Dabar važiuojam, lekiam, skrendam. Iki kitos stotelės.;) :)

33067. voke2005-04-20 13:38
taip ,taip iki kitos stotelės.arba gyvenimą mylėki kaip bangos nuolat skubančios krantan,kaip žuvedra klykia vejy...kur tas ž Nemunas ilgai ilgai vaikščiosiu gatvėmis.pakrantėj pristatė tiek daug stiklinių daržinių.o upė teka ir tai stipriau už jas

33068. vokei2005-04-20 13:48
Nemunas yra ir toks žurnaliukas, nete žiūrėk

33070. Logyka Smysla2005-04-20 14:07
Kai msaka yra tep kap yra,kol neirodyta kitaip.

33074. cikada2005-04-20 14:54
Kaimas. Lektorius skaito paskaita apie siuolaikine filosofija: - Logines gradacijos poziuriu, mes negalime neigti paradoksalumo iliuzijos, nes gyvenimas savo paties atzvilgiu yra alegoriskas ir pilnas ivykiu subordinacijos, del kurios kiekvienas individuumas atstovauja tam tikrai unikaliai, taciau determinuojamai tendencijai. O kaip jus manote? Atsistoja vienas vyrukas: - Taip tai taip, nes negali buti taip, kad niekaip. Ir ne todel, kad bendrai, o todel, kad jei kaip nors yra, tai vat jums ir prasom!

33076. zeta2005-04-20 15:59
Mergos visai pamiso. Su tom zuvedrom klykianciom vejy ir bangom nuolat skubanciom krantan. Jesus Crist.

33077. Gvntj :-) 2005-04-20 16:01
Oi oi griūsiu:) Labai pravers tas anekdotas gyvenime, cikada:) Ypač taip mėgsta deklaruoti savo unikumo determinuotumą savo paties atžvilgiu, sukurdami nonsensą iš savo iliuzijos pasirodyti gudručiams parodoksalumo, jaunieji pasipūtėliai:)

33081. cik, cik, cik, cikaduška, matuška, :-) 2005-04-20 16:35
kartais man užeina,nelauktai netikėtai, ir aklas mato, gerai pastebėjai,užeina cikliškai irgi periodiškai:), ale vertink mano nuopuolius irgi atkritimus "ne kaip dvasios silpnumą, o kaip vėjų nepastovumą"- cituoju klasiką. Dar prisiminiau,panervosiu:"citata-tai cikada" (Mandelštamas).
Svarbu: sveikinu tave ir save su Benediktu xvI- ar skaitei jo "Krikščionybės įvadą"? Knyga man padarė milžinišką įtaką, tais, 1991m., kai ją išvertė ir išleido "Katalikų pasaulis". Vytuks Ališauskas ją labai gražiai suredagavo,užtataigi vakar per telį atspėjo, kokiu vardu pasivadins J.Ratzingeris. Ir dar smagu buvo stebėt, kaip arogantiškas protinguolis Vytuks A. vėl ir vėl suklupo (kaip krikščionis)- "pasidžiaugė", kad naujasis Šv. Tėvas nesistengė sužavėti "minios" irgi plebso. Tačiau Vytuks- protingas velnias, tuojau pat susigribzdo pasitaisė - atsiprašau sako, susirinkusieji aikštėje- ne minia, o individai, krikščionys etc.:) Myliu pasitaisantį, tačiau nepataisomą:)Vytą Ališauską, smagus jis man, bo man giminiška natūra, lūžtam šaipomės viens iš kito, kai netyčiom susitinkam. Savas. O tavo numylėtinio Arvydo Juozaičio nemyliu. Matai,mudvi katalikės, o mylim kitus irgi skirtingus katalikus ir ne tik juos. Tiesa, dar myliu,kaip ir tu, Kunčiną, Varnius, vengerkas, Šlepiką tik tada, kai ans nelipa scenon, ir dar man visada magėjo tau paaiškinti, kodėl E.K. apkaltos metu teigė, jog tautos dvasia plevenanti Konstitucijoje:). Menu, ši tezė tave žeurei papiktino. Tai buvo ne demagogija, žinok, o nuošird(a)us tikėjimas, paeinantis dar iš vaikino jaunystės, menu, kaip jis jam(e) užgimė susiformavo:).Kada nors būtinai tau papasakosiu-maloniai nustebsi.Dar patiko, kai dainavai rusišką dainušką "rodina-/ne/ urodina...". Beje, E.K. -iš tų, kurie mintinai moka ir dainuoja V.Vysockį:) Tuo tarpu- tavo romioji;)biosinefilė ABRė
Visada norėjau su tavim pasikalbėt, apie daug ką, ir apie Dostojevskį, bet vis maniau-vėliau, dar bus laiko, o juk niekada nežinai, ar bus:)

33083. cikada2005-04-20 16:57
zhavioji ABR! dekui uzh demesi mano pilkai asmenybei, tuo tarpu atsikopinu tavo (dristu pasakyti) laishka man ir pazhadu atsakyma...o kol kas (vietoj ats.) vel citata: "no dolzhny zhe koty- pios voz`mi- vo chto nibud` verit`!"...

33086. Zioma to Asia2005-04-20 19:13
A ya, chort poderi, dumal, chto vy eshchyo devochka.

33185. Nr62005-04-22 16:04
Užėjau čia: durdomas kažkokis. Sapnų buljonas.

33190. šeštam2005-04-22 18:27
čia dar baisiau, čia renkasi dvasios gėjai.

33209. blairo :-) 2005-04-23 20:07
Alia, kokie jūs visi internautai ir dar anonimai. Mislinau, čia kultūriškas leidinys su kultūriškais komentarais, pasirodo, kažna kokie marazmai. Tikiuosi, Jūsų malonybės, prabočys, jei mea parvitas karteliais įsiterps į šią linksmą kompaniją.

33212. 13-ta praeivė > Blairo2005-04-23 21:59
Visada prašom, nors ne visada maloniai pasitinkam :). Bet teks su tuo susitaikyti ir atsparumo turėti (gal įgyti) :).

33214. Bjauri boba IVS2005-04-23 22:28
Nesakyk, 13-ta, kad mes nepasitinkam maloniai. Gal neskaitei naujų Šatėnų taisyklių (aut. po palme). Sveikininmo komitetas (o dažnai ir pats po palme)pasitinka su gėlėmis, įteikiamas žemėlapis, toto patikrina dokumentus ir intelektualinį lygį, visi kiti mojuoja žydrais kaspinais ir šoka kepurinę. Taip, kad:
        Sveikas atvykęs, Jūsų parvitas blairo!

33216. 13-ta praeivė2005-04-23 22:35
Taisyklių (mea culpa) tikrai neskaičiau :). Bet Zeta kai kuriems pažada pliaukštelėti, jei ka ne taip pasakys. Gerai, kad ji nemirusi, o tik atostogauja - tai galiu ir blogai apie ją kalbėti :).

33218. IVS ;)2005-04-23 23:07
Pliaukši čia botagu dažniausiai toto, o pats, jei gauna, kito žando neatsuka, tad tas vienas jau ištinęs, o jis vis tiek netikintis. O kai žmogaus vienas žandas ištinęs, jis pasidaro labai vienpusiškas.

33221. toto :-) 2005-04-24 00:05
O gal keistuolis toto turi tik vieną žandą?

33224. i2005-04-24 01:26
man sioje zydryneje tai moteru komentarai patinka labjausia . nes toto pvz. mano manymu tai kvailys ,, ebola juo labjiau lupt prades tai tuo maziau rasines , nors kaip sakoma - lenk medi kol jaunas ,, o moterys tai super - pastoviai ishtikimos - ka ash ir vertinu :)

33228. ateivis2005-04-24 07:17
Kaip ir neatsibosta cia taip onanizuotis su kompais.Tinginiu klubas.

33229. Praeivis2005-04-24 08:09
Kyrurgas turi operuot,ananystai onanyzuot,o raseivos -rasyt. Kad ocumelyje pyrastai nesustengtu!

33238. 13-ta praeivė > IVS2005-04-24 17:46
Taip ir maniau, kad Toto žmonės čia seniai perkandę, tai nelabai ir leidžiasi su juo į diskusiją, tik aš, naujokė, užkliuvau per neapdairumą. Gyveni žmogus - ir mokaisi. Bet negi gyventi futliare su mintimi "как бы чего не вышло..." :)?

33239. 13-ta praeivė2005-04-24 17:49
Tas, kas turi tik vieną žandą, yra ne keistuolis, bet išsigimęs. Taip jį reikėtų ir vadinti.

33240. IVS2005-04-24 20:23
13-ta, o jūsų diskusijos su toto, nemo ir šiaip pavieniai komentarai įdomūs paskaityti. Juk Šatėnai gerokai apgriuvo. Istoriniai šaltiniai byloja, kad juos sugriovė barbarė popierinė redakcija. Tad kas mums belieka panteono griuvėsiuose? O toto dažnai gauna pagrindinius vaidmenius mūsų evangelijose :)

33243. bonba2005-04-24 23:48
...Jiems į akis,kad jie k.tauta,o jie ,per savaitę, ir nepastebi.Prideda kad l.l. - priešas,o "priešas" kad bent burbteltų: "pats tu priešas"."Tai - išskirtinis l. bruožas!", dar pamėgina suteikti komercinio žavesio.O jie,išskirtieji,nors apklausą nepatingėtų atlikti tarp tūkstančio ,ar dviejų,o gal trijų, pasaulio tautų: ar tikrai? Kakoj skirtum? Nam,tataham,vsio havno.Jokių kompleksų. ...K.tauta,nesugebanti išsirinkti pasitikėjimo vertų valdžių,bent iš paskutinių dėtųsi kaip tik tokių ir nenorinti.Tik jau nieku gyvu neprisipažins supratingai besišypsančioms senų dem. tradicijų tautoms,girdi,matote, kokia esu? Juk jau,rodos,štai jau 15 metų, taip stengiuosi,taip siekiu,taip noriu - o neišeina ,ir gana.Visos iš eilės pasirodo nevertos kuklių rinkėjiškų mano lūkesčių.Ir kas čia,sakykite,su manim? Bet ne šitaip su l.Jokių rinkėjiškų kompleksų.Niekas dar nieko nežino ir nenumano, o tauta pirmoji ,neprašoma ir neverčiama , pati jau apsiskelbia kaimui ir pasauliui suvedžiota ir apgauta.Ne to tikėjusisi. L.- k. tauta ,sakote? Juokaujate,nebent.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:25:59 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba