ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-09-10 nr. 812

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (134) • AIDAS MARČĖNAS. Anapus ir šiapus tujų VYGANTAS VAREIKIS. Kita Lietuva (185) • MANTAS ČIŽAS. Eilėraštis-gk-. Sekmadienio postilėDOMININKAS BURBA. Azartiniai lošimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (37) • UMBERTO ECO. Nepaprastos teorijos (2) • ALEKSANDER KACZOROWSKI. Japonai ne iš šio pasaulioSIGITAS GEDA. Skaitalai – pelėmsPETRAS RAKŠTIKAS. MiniatiūrosTAUTVYDA MARCINKEVIČIŪTĖ. EilėsCASTOR&POLLUX. Verba de verbis RENATA ŠERELYTĖ. Žmonių ir marsiečių laimė (1) • NIDA VASILIAUSKAITĖ. Kapeliono komunikatas VITALIJA PILIPAUSKAITĖ. Logotropija, arba Jausmai dėžėje (5) • REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Aukščiausias dvasingumo laipsnis RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s VISAI KITI LAIŠKAI (149) •

Turinys

[skaityti komentarus]


AIDAS MARČĖNAS. Anapus ir šiapus tujų
Tad ir nuo šio rašinio apie sapnus, kuriame nori nenori esu priverstas demonstruoti tariamos išminties ženklus, porą mėnesių mėginau pasislėpti sapnuose, bet pastaruoju metu ženklai ir ten mane susirasdavo, pavyzdžiui, intensyviai mano sapnuojamą gyvenimą režisuojančio Federico Fellini pavidalu. Tad dabar jau nuo sapnų tenka slėptis rašinyje apie sapnus. Rašyti nerišliai, sapniškai, nes kitaip nemoku. Kaip, be kelių atsitiktinių išimčių, nemoka visa lietuvių literatūra, kurioje vargu ar kada beatsiras koks Gabrielis García Márquezas, verkiantis, mat turįs nužudyti majorą Buendiją, t. y. personažą. Tad ir man, puoselėjant lietuvių literatūros tradicijas, teks rašyti pasikliaujant savo – Marčėnų juodųjų – genties devizu: „Šūdas, bus gerai“. Devizu, kurio nutviekstas tėvas statė ir pastatė namą. Sodino medį. Ir taip toliau. Devizu, kuriuo ir aš grindžiu savo gyvenimo dugną. Viską, išskyrus poeziją. Poezijai labiau tiktų „šūdas, vis tiek gerai nebus“.

VYGANTAS VAREIKIS.Kita Lietuva
Šiandien pirties nebėra, kaip ir šokių. Kaip žmonijos civilizacijos aušroje, grybų ir uogų rinkimas padeda ne kaupti, bet išgyventi. Vietos gyventojai perka ant cveko. Neturintys pinigų ima duoną, batoną, bambalį stipraus alaus, čia vadinamą pulmanu, į skolą, o pardavėjas užrašo skolininko sumą į sąsiuvinėlį, kuris kabinamas parduotuvėje ant vinies.
Štai kaimo gatvele namo traukia Džonis (čia pravardė), rankose nešdamasis butelį degtinės, 9,5 laipsnio stiprumo pulmaną ir plastikinį vyno puslitrį (matyt, moterims). Nedzingėje pasiturinčais laikomi tie, kurie gauna išmokas už vaikus arba pensijas. Šiaip ar taip – stabilios pajamos, o Džoniui pavyko – motina pensininkė.

MANTAS ČIŽAS. Eilėraštis
  [...]
  žydro dangaus stačiakampis
  tapytas vienu dideliu potėpiu
  pasiklydęs yra tarp paveikslų
  [...]

-gk-. Sekmadienio postilė
Silpnumo akimirkomis mėgstu klausytis, kai lyja. Lietaus lašai muša į palangę ir pliekiasi į žemę. Chopinas juos užrašė dešimtyje linijų, o man reikia sutalpinti į vieną. Niekad nedėkoju Dievui už tai, kad turiu ausis. Kaip ir už visus kitus savaime suprantamus dalykus, prie kurių esu pratusi. Esama kurtumo, kai nepadeda niekas. Kurtumas klausantis, bet negirdint. Aklumas žiūrint, bet nematant. Arba kai moku kalbėti, o nemoku pasakyti. Stengiuosi įsivaizduot, ką žmogus galėtų jausti atkurtęs

DOMININKAS BURBA. Azartiniai lošimai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje
Pasak jo, vienas kareivis atėjo sekmadienį į bažnyčią ir, vietoj maldaknygės išsitraukęs iš kišenės kortas, skaitė jas bei meldėsi. Tai pastebėjęs seržantas liepė liautis, bet kareivis nesutiko. Po pamaldų seržantas nuvedė kareivį pas majorą ir šis liepęs paaiškinti, kodėl jis taip elgėsi. Kareivis atsakė, kad jis yra neturtingas žmogus, negalintis nusipirkti knygos, todėl kortos jam atstoja Šventąjį Raštą. Jis teigė, kad tūzas jam iškart primena pasaulio sukūrėją Dievą. Dviakė – tai žmogiška ir dieviška natūra, triakė – Švenčiausioji Trejybė, keturakė – keturi evangelistai, penkakė – penkios nuotakos, laukiančios savo mylimojo ir neužgesinančios lempų (Evangelijos siužetas), šešakė – šešios dienos, per kurias buvo sukurtas pasaulis, septynakė – sekmadienis, aštuonakė – tai aštuoni pamaldūs žmonės, kurie išsigelbėjo nuo tvano (Nojus ir jo artimieji), devynakė – devyni išgydyti raupsuotieji, kurie nepadėkojo Jėzui, dešimtakė – Dešimt Dievo įsakymų. Anot jo, dama – tai Šebos karalienė, atvykusi pas Saliamoną iš pasaulio krašto. Karalius, anot kareivio, liepia gerbti žemiškąjį karalių ir jam ištikimai tarnauti. Majoras, išklausęs tokią nuomonę, pasiteiravo, kodėl jis nieko nekalbantis apie valetą. Kareivis prasitarė bijantis majoro pykčio, bet majoras nuramino apklausiamąjį ir tada išgirdo atsakymą, kad ši korta kareiviui primena nedorą seržantą, kuris jį apkaltino nebūtais dalykais. Kareivis dar teigė, kad suskaičiavęs visas kortų akis sužinojo, kad jų yra 365 – lygiai tiek, kiek metuose yra dienų, ir taip pasidarė iš jų kalendorių. 52 kortos – tiek yra savaičių, o dvylika figūrų – tai mėnesiai. Tada kareivis susijaudinęs išrėžė majorui, kad turi ir Bibliją, ir maldaknygę, ir kalendorių vienoje vietoje, o tas nedoras seržantas yra toks kvėša, kad dieną naktį lošdamas kortomis nesupranta, kiek iš jų galima gauti naudos ir kiek jose yra paslapties.

UMBERTO ECO. Nepaprastos teorijos
„International Herald Tribune“, 2006.VII.21. Vertė Kęstutis Pulokas
Esama dviejų tuščiavidurės Žemės teorijų. Pirmoji teigia, kad gyvename ant Žemės plutos, tačiau viduje yra kitas pasaulis, kur, kaip teigiama, glūdi požeminė Agarthos viešpatystė, pasaulio karaliaus buveinė (žr. prancūzų filosofo René Guénono fantazijas).
Antroji teorija tvirtina, kad nors manome gyveną ant viršutinės Žemės plutos, iš tiesų gyvename viduje (ant išgaubto, o ne įdubusio paviršiaus).
Vieną pirmųjų tuščiavidurės Žemės teorijų 1692 m. iškėlė anglų astronomas Edmundas Halley (tas pats, kuris atrado kometą), teigdamas, kad Žemė sudaryta iš keturių sferų, kurių kiekviena įstatyta į kitą tarsi matrioškos. Kiekvieną sferą apšviečia švytinti atmosfera ir, ko gero, visos tos sferos yra tinkamos gyventi.

ALEKSANDER KACZOROWSKI. Japonai ne iš šio pasaulio
„Polityka“, 2006.VII.1. Vertė Vitalijus Šarkovas
Ypatingo žavesio Murakami kūrybai suteikia tai, kad neaišku, ar taip yra iš tiesų. Ar „Prisukamo paukščio kronikų“ herojus iš tiesų yra stulbinančio sąmokslo auka? O gal veteranas, pasakojantis apie baisybes, kurias jam teko matyti Mandžiūrijoje, tėra jo vaizduotės vaisius? Jei valstybė iš tiesų yra fantomas, fasadinė institucija, kontroliuojama feodalinio kapitalizmo (taip apibūdinamas japoniškasis rinkos ekonomikos modelis) kunigaikščių, tai susidūrus su juo nelieka nieko kito, tik atsiduoti vaizduotei.

SIGITAS GEDA. Skaitalai – pelėms
Michalinos anūkas, kuriam dabar eina ketvirti metai. Pareiškė, kad neis į jokį darželį. Michalina, kaip močiutė, nuvažiavusi dar bandė perlaužti, t. y. įkalbinėti.
Galop anūkas pareiškė:
V grabu ja videl vaši sadiki!
Manding, po smerčio gal ir nueisiu... Atsikniskit!
P. S. Paskui dar sužinojau, kad to vunderkindo mama dirba daržely. Tikriausiai ir nusivedusi buvo. Matė tą „kolchozą“ iš arti, dėl to sprendimai buvo ryžtingi:
– Daugiau ten nė kojos! Eikit patys, o aš galiu ir vienas namie būti.

PETRAS RAKŠTIKAS. Miniatiūros
Paukštis nukrito į medį ir tris kartus šaižiai ežerui paskelbė: krūmuose tupi žvejys, krūmuose tupi žvejys, krūmuose tupi žvejys. Mergaitė, gausiai įkvėpusi oro, bangą ridena rankomis kasdama vandenį šuniuku. Iš priešingo kranto pareina per vandenį įsimylėjėlių pokalbis. Girgžda neteptas irklas į vakarą irdamas nematomą žmogų. Tūkstantakis tinklas teskiria žuvį nuo ežero.

TAUTVYDA MARCINKEVIČIŪTĖ. Eilės
  [...]
  – Kur dvasia? Kur dvasia? – Tu paklausi, –
         parodyki dvasią,
  Ji našta, ji savistaba, ji – tai auksinė žuvis,
  Ją taip pat gabenu su savim, nes be kūno ji dvesia,
  Neilgam ją palikus vienatvėj, arba – ją pamiršus išvis.
  [...]

CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Jeffrey Eugenides. Midlseksas. Romanas. Iš anglų k. vertė Jonas Čeponis. K.: Jotema, 2006.
Ši baisiai stora, beveik 500 p., knyga, deja, skirta ne graikams, o tik amerikiečiams. Lėkštas amerikinis humoras, nesuskaičiuojamos vietos garsenybių pavardės, „naujojo pasaulio“ gyvenimo būdo dievinimas... Trečios kartos graikų emigrantas Kelas (vaikystėje – Kaliopė) – jau tipinis amerikietis su savo tipine svajone – tapti garsiausiu pasaulyje hermafroditu...

Jorge Luis Borges. Smėlio knyga. Smulkioji proza. Iš ispanų k. vertė ir komentarus parengė Linas Rybelis. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Ir kartais įsiutęs norėtum mesti tam neregiui į veidą akmenį, ir, atrodo, tuoj, tuoj, tuoj plona padorumo kaukė suplyš, baigsis apsimetinėjimas, o snaudulys bei paribiai nušvis avanscenoje ir parodys savo tikrą gyvenimo žaismę. Taip į miego gatvę įsiveržia dvigubas košmaras. Ir staiga pajunti, kad tai jis metė į tave akmenį, o ne tu, tai jis – matadoras, erzinantis tave – bulių, o ne tu jį. Gal visai ir ne bulių, o Minotaurą (palengva atsidūsti), tad vienintelė išeitis – susidraugauti su Tesėju-Borgesu ir vėl pasilikti saugoti jo vienatvės labirinto.
P. S. Niekada nesistenkite ką nors parašyti apie knygas, kurios jums patinka.

Hermann Lenz. Gal gyvensi toliau akmeny. Eilėraščiai. Iš vokiečių k. vertė Antanas Gailius. V.: Aidai, 2006.
Vis dėlto grįžkime prie H. Lenzo... Nieko per daug ypatingo: elegiškas, reminiscenciškas vokietukas, kaip ir dauguma poetų, kalbantis tik su savimi. Truputį milošiškas, kavafiškas – senas, pavargęs. Nes visi poetai – seniai. Ir nesvarbu, jiems – 18 ar 70 metų. Jie silpnapročio veidu ar angelo, ar Marčėno. Visi poetai gimsta seni. Toks jau šių menininkų žvilgsnio ypatumas – pelėsiai ir kerpės. Poezija – senių menas.
Tik vis skaitydamas ir žinodamas, kad H. Lenzas kariavo Rusijoje ir Vakarų Europoje, laukiau to visiškai nekasdieniško santykio su tikrove ir mirtimi. Nes poetas, tūnantis apkasuose, turėtų šią patirtį labiau sublimuoti nei koks pižonas, visą gyvenimą šlifuojantis šaligatvius. Laukiau to ir jau, maniau, nesulauksiu, bet vis dėlto kartą užlipau ant prieštankinės minos:
Medžiai lyg stirksantys kaulai, / Pūvančių kūnų tvaikas / prie Volchovo, troškią vasarą. / Eini, per tuos kūnus žergdamas / Atsargiai iš lėto, kad tik / Neužgautum nė vieno numirėlio. / O vis tiek nuostabu tau regisi / Tapyba, poezija, muzika / Ir visa, kas nieko nepaveikia. / Keista šitaip gyventi.
Labai gerai!

Henry Miller. Ožiaragio atogrąža. Romanas. Iš anglų k. vertė Antanas Danielius. Vertimą atnaujino Ingrida Tatolytė. K.: Kitos knygos, 2006.
Tiesą sakant, esu „suvirškinęs“ beveik visą H. Millerį (keletą vėlesnių kūrinukų atsidėjau senatvei). Rusiškai arba vokiškai. Mulkiai lietuviai tesugebėjo išleisti vienintelę knygą – „Ožiaragio atogrąžą“ („Vaga“, 1994, 10 000 egz.). Ši, antroji, – pataisytas ir redaguotas pirmosios variantas. Drąsiosios „Kitos knygos“ planuoja leisti visą trilogiją. Nekantriai lauksime. Tegul tik leidėjai pabando meluoti – Chaosas suris juos gyvus...

RENATA ŠERELYTĖ. Žmonių ir marsiečių laimė
Vaikų literatūros apžvalga
Autorės pieštos iliustracijos tokios gražios, kruopščios ir atspaustos ant tokio gero popieriaus, kad knygos savikaina turėtų užimti amą. Ir kaip čia negalvosi apie socialinę atskirtį ir rinkos tiesas, kurios byloja, kad ne tik buities, bet ir kultūros produktai imami diferencijuoti. Ne veltui skandinavų leidėjai sako, kad mūsų knygos jiems – per gražios... Matyt, jie suinteresuoti ne tik pelninga apyvarta, bet ir tuo, kad kiekvienas vaikas, nesvarbu, kuriam visuomenės sluoksniui jis priklausytų, galėtų turėti ne tik kompiuterį, televizorių, bet ir savo bibliotekėlę. Biblioteka apskritai yra viena iš svarbiausių asmeninių žmogaus gyvenimo erdvių, ir piliečiai, kurie sako, kad valgyti galima miegamajame, skaityti – tualete, o „Internacionalą“ giedoti – virtuvėje, labai jau primena M. Bulgakovo „Šuns širdies“ herojus ir sistemą, kurioje biblioteka buvo kontroliuojama, cenzūruojama ir ribojama.

NIDA VASILIAUSKAITĖ. Kapeliono komunikatas
Pranešimas skaitytas rugpjūčio 25–26 d. Klaipėdoje vykusiame poetų sambūryje „Placdarmas 2006“
Jeigu yra poetų placdarmas (o kas iš čia esančiųjų tuo abejoja?), tai už jo mūrų privalo kažkas gyventi. Ir, atrodo, tikrai gyvena. Net labai gyvena. Tai toks nuostabus, paslaptingas, neperprantamas padaras, kurio vien pavadinimas daugumai mano sutiktų žmonių kelia stiprų susierzinimą (dėl įvairių priežasčių – garsiai neminėtinų). Susipažinkite: homo simplex. „Vidutinis pilietis“, statistikos objektas, grynu pavidalu nesutinkamas, o susitikus – neįžiūrimas, nors per jį ne taip lengva įžiūrėti dar ką nors. Nučiupinėtas jis, nuzulintas visokių įtartinų tipų – sociologų, ekonomistų, politologų, psichologų, antropologų, filosofų, istorikų, rašytojų, poetų, žurnalistų, politikų, prekeivių, imagologų, reklamos agentų etc. Elementarus kaip materia prima. Ir nepažinus kaip ji – nepaisant čiupinėjimų. „Daiktas savaime“, ir tiek...

VITALIJA PILIPAUSKAITĖ. Logotropija, arba Jausmai dėžėje

REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Aukščiausias dvasingumo laipsnis
Tikintys mūsų susirinkimų žmonės – nuoširdūs krikščionys katalikai – tą tipą puolė gėdinti, kad tai esąs visiškai parazitiškas ir vartotojiškas požiūris į šventus dalykus, būdingas niekingai technokratų padermei, stokojančiai dvasinių žinių ir taurių humanistinių nuostatų. Viskas baigėsi tuo, kad tas amoralus pažįstamas po kelių apmąstymo dienų staiga persigalvojo ir ėmė samprotauti, jog Dievas galbūt tikrai yra asmuo, panašus į paprastą žmogų, tarkim, į kokį nors mūsų susirinkimų dalyvį, kad ir į Feliksą Petrošių. O kodėl Dievas negali apsireikšti šiame pasaulyje Felikso Petrošiaus pavidalu? Neva visiems jis Feliksas Petrošius, o iš tiesų – užsimaskavęs Dievas, – ar kas nors galėtų racionaliai ir argumentuotai paneigti tokią mintį? Niekas negalėtų, nes idėja yra stipresnė už protą. Idėjos ateina iš niekur, o protas yra pririštas prie žmogaus. O žmogus – persmelktas Dievo.

RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s
Nebūtų nesusipratimo, nebūtų pokalbio.
Gintautas Trimakas, menininkas
Pasirodo, anekdotą sukurti yra sunkiau negu mokslinę teoriją.
Artūras Raila, menininkas
Ausimis yra lengviau atsiminti.
Gintarė Adomaitytė, rašytoja
Senėjimo sindromas diktuoja jaunystę.
Antanas Markuckis, Panevėžio lėlių vežimo teatro režisierius

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


63347. kiskis p2006-09-11 13:18
del sito turinio, deja, neturiu jokiu pastabu.

63352. Raimis2006-09-11 13:27
Vėlu ko nors pageidauti...Būtinai įkalkit čia V. Vareikio "Kita Lietuva". Gal įvyktų žodinis susišaudymas? Nors...kažin, kažin...

63433. isejusi is kantrybes2006-09-12 10:52
jeigu zali ir pilki kaimynai numiro tai gal juos isvis nuimti? tas pats puodelis ir valtis tiesiog biesina.

63474. cikada- marchenui2006-09-12 14:05
rashyk, bus gerai

63595. mieste2006-09-13 10:03
siandien dar lovoj perskaiciau marcena. gaila kad neidejo. jeigu viska "subuitint" kaip kazkas pasake: su vyrais rasytojais (poetais ar filosofais?) gali buti tik labai stiprios moterys. kurios viska gali pacios. ar taip?

63608. toto2006-09-13 12:36
Turi galvoj lovoj, lesbi?

63612. Panama2006-09-13 12:55
Aš nieko nesu sapnavusi iš šatėniškių:(

63617. vasi ilganosė2006-09-13 13:04
ot norėčiau sužinot, kokios moterys patinka toto.. man kažko atrodo, kad jį garbinančios ir pasiduodančios įtakai. Gal ir klystu.

63625. toto2006-09-13 13:24
Atspėjai, vasi, man patinka tos, pačios, kurios viską gali.

63641. m2006-09-13 13:52
paskutinikart taip juokiausi tik is breznevo tapyto peizazo. bet tai buvo uzkulisiuose,per blokada.

63644. Raimis2006-09-13 13:59
Ta proga paskaitykit H.Milerį: apie moteris, kvatojančias...vaginomis!

63661. m2006-09-13 15:15
tas zanras gal vadinasi sick fantasy.

63663. Queer miestei2006-09-13 15:18
Tik YPATINGAI STIPRIOS "viska gali pacios"?! :D :D Oho, koks poziuris! Prateskime jusu minti: siaip jau tai budinga vyrams (visiems!), o moterims - tik isimties tvarka! :D Madam, kiekvienas normalus zmogus viska turi galeti pats, o ne slietis prie ko nors. Antraip jam reikia paskirti globa :/.

63666. mieste2006-09-13 15:22
lengva pasakyti - turi galeti. o va sliejasi ir gana. ypac vyrai tarp kitko.

63674. kvailutė kvierui2006-09-13 15:40
Eik tu šikt su savo zmogus viska turi galeti pats. O jeigu nenoriu. Jei nuo vinies kalimo ar lemputės sukimo mane pykina, o nuo kompiuterio reguliavimo vimdo. Aš geriau marškinius išlyginsiu arba valgyti išvirsiu.

63678. m2006-09-13 15:52
va teisingai. as marskiniu nelyginu bet valgyt isverdu. sliejuosi ir sazine negrauzia.

63687. zeta2006-09-13 16:36
Snekuciuojames ties absurdo riba. Hipoteze: glaudziames prie savo mylimuju todel, kad jie naudingi musu kasdieniam egzistavimui. Pavyzdziui, gali uzkalt vejo atplesta langa. Ar dar ka nors. Kurgi ne.
Pasaulio garbe matau momentiniam tiesos blykstelejime: kai guli kaip Stalkeris is praeito numerio nuotraukos, veidu i purva, o tave sergsti suo, draugas ar angelas - kas nors. Kad nebutu blogiau negu jau yra. Tik tiek.

63688. e - Pasaulio garbe matau momentiniam tiesos blykstelejime:2006-09-13 16:40
savaiminiam ar valingam? ka turi omeny?

63689. Queer2006-09-13 16:41
Puiku, kvailute. Nenori - nenorek :). O kvailute buti nori? Smagu, ar ne? Ypac smagu, kai turi dideli ismintinga globeja. Tik, va, poreikio toki tureti salyga - buvimas kvailute :). Patinka - prasom, bet cia jau tamstos problema :).

63691. mieste - zetai2006-09-13 16:46
glaudziames del ko kito, aisku. bet juk buitis taip pat yra, nori nenori.

63694. mieste - queer2006-09-13 16:52
geriau tureti ismintinga dideli globeja negu akmeni po kaklu.o jus pats - toks jau vienisas nepriklausomas kaip zaibo trenktas azuolas lauke?

63695. m - zetai2006-09-13 16:55
o man toj nuotraukoj pirmiausia pagailo suns.

63696. kvailutė kvierui2006-09-13 16:55
:) jeigu patinka, tai kaip ir problemos nėra. Juk tau patinka būti kvieru? Ir tau tai ne problema? Ar ne?

63697. e -bet juk buitis taip pat yra, nori nenori2006-09-13 16:56
o kas jos kratosi? aisku, kad yra . tik klausimas kurioj eiles vietoj- pirmoj ir vienitelej ar bent antroj , tuoj po buties...

63701. zeta aiskina ezerui2006-09-13 17:06
Man kazkodel atrodo, kad centrinei susiguzusiai figurai visi tiesos blykstelejimai yra savaiminiai. Griuties momentais juk renkasi ne stalkeris, bet suo, draugas ar angelas. Galetu ir nestovet prie pargriuvusio luzerio. Bet cia ir yra pasaulio garbe - duotas sansas nepasitraukt.

63702. zeta >miestei2006-09-13 17:15
Ten gaila visu - vieniso stalkerio, vietovaizdzio, suns. Primena Diana Arbus "fryku" fotografijas. Nature morte tikraja to zodzio prasme.

63703. Onė>zeta2006-09-13 17:26
Neskaudink širdies. Pora metų paaukojau gauti visus A.T. filmus DVD formatu, o viską peržiūrėt vėl nėr kada... : -(

63704. zeta>Onei2006-09-13 17:34
Skaudinsiu. O kai visai viskas uzknis - pastumsiu zvilgsniu stikline ir pasislepsiu uz veidrodzio. Tada galesim kalbetis is pasalu, ir tikrais zodziais ir metaforom. Du kartus ciupinejau "Stalkeri" ir "Veidrodi" savo Video Paradis krautuvelej. Ir abukart padejau atgal. Bijojau isvaikyt pirma (jau apiblukusi) ispudi.

63707. e - Nature morte tikraja to zodzio prasme.2006-09-13 17:55
o gal spiritus morte?

63709. e2006-09-13 18:00
klausimas visiems: a.t. zona, tai musu sielos? ar taip supratot?

63710. m - e2006-09-13 18:08
ne, ne taip. tiksliau ne musu.

63712. Onė2006-09-13 18:11
Ne. Tai tik jų atspindys veidrodyje ir riba

63715. vasi2006-09-13 18:16
šlietis galima, tolko etovo malo.

63717. vasi zetai2006-09-13 18:17
liubliu glaza tvoji moij drug--

63718. Onė>zeta2006-09-13 18:19
Gal ne taip supratot. Mačiusi aš juos ne vieną kartą, gal dėl to ir ieškojau. Pirmo įspūdžio tikrai nepakeisi, nes jis liko. Bent man nepanaikinimas. Kaip dalelė savęs.

63722. zeta>Onei su vasi2006-09-13 18:22
Tada pasiimsiu ir paziuresiu. Keista, kartais matau save sokinejancia i ugnikalniu kraterius, o kartais norisi, kad kas padrasintu paprastuose dalykuose. Pvz., nueit kelis zingsnius iki Video Paradis.

63723. oplia2006-09-13 18:23
marcenas lux

63743. nemo>Queer2006-09-13 20:55
Aisku, kad draugysteje turi susitikt du "branduoliai", bet, atleisk jei klystu, ar tik tau neatrodo, kad draugyste apskritai priklausomybes israiska, mazdaug kaip a la Sartre ir Beauvoir pasakeliu?

63748. Queer > nemo2006-09-13 22:15
Ne, taip nemanau. Draugystes nelaikau branduolio ir jo priedo santykiu TODEL, kad branduolio-priedo (saules ir jos satelito) santykio nelaikau draugyste :). O juk butent toks dzns ir buna tas "normalus seimyninis gyvenimas". Prisimeni "Faidra"? Jei taip vulgarizuociau draugyste, buciau panasus i zmogu, uzaugusi tarp jureiviu :).

63755. Gėda el.redakcijai2006-09-14 08:03
kuri tiek laiko neiveda litmenio puslapio, nors po atostogų jau išėjo du numeriai.

63792. e2006-09-14 11:06
prisimenu miela sirdziai: geda, geda, geeeeedaaaaa!

63800. Raimis2006-09-14 12:19
...tūkstantinėje žmonių jūroje Vingio parke, a ne? O teliko kuklūs susiskaldžiūsių žmonių piketėliai prie kurios nors savivaldybės...Mizerija teliko!

63802. Liusi2006-09-14 12:35
Kada Šatėnai pagaliau atsisveikins su tokiais didybės manija apsikrėtusiais pensininkais poetais, kaip Sigitas Geda? Tegul rašo jis tuos savo paistalus pelėm ir platina urveliuose ar šiukšliadėžėse. Skaitytojai, supraskit, yra pelės. O kas jis? Didysis evoliucionuojantis pacas? Tokios nepagarbos skaitytojams dar neteko niekur aptikti.

63806. Jonas2006-09-14 12:50
Čia tu gerai pasakei, Liusi. Net nesinori to puslapio atsiversti. Kada tas Geda taip subanalėjo? Publikuoja poros metų senumo užrašėlius, nesigėdija viešinti pastebėjimų, kurie turėtų likti asmeniniame stalčiuje. O paskui dar ir knygelę išleis. Nebegerbia žmogus savęs. Tik ar dėl pinigėlių jis tai daro, ar nebegali sustoti leidęs knygutes? Galvoja, kad kiekvienas jo pirstelėjimas - vertybė.

63809. nemo>Queer2006-09-14 13:08
Ar seimyninis gyvenimas dazniausiai buna branduolio ir satelito santykis - abejoju. Greiciau - neskaiciavau, tik taip atrodo - tokiu atveju buna mazuma. Faidre, jei gerai pamenu, yra aprasyta pavyduolisko patologisko santykio versija, bet siaip, realiai ziurint, musu laikais tokia greit baigiasi skyrybomis. Beje, o darbo pasidalijimo principa tapatini su priklausomybes santykiu ir kiekviename darbu pasiskirstyme izvelgi nesveika "branduolio ir satelito" santyki?

63810. mieste2006-09-14 13:20
zaviuosi nemo. toks jaunas ir toks protingas.

63815. Jura2006-09-14 13:42
Liuse, gausi nuo Sigučio tiesiai per laikraštį. Pajudinai jo didenybę - pavarys vėl ką nors ant moteriškių. Gerbiamoji redakcija,nerodykit poetui Liusės minčių. Sukils žmogui kraujospūdis. Arba būkit paruošę raudonojo vynelio butelį. Sako, Sigitas jį mėgsta. O po vyno mėgsta ir moteris. Gerbiamoji redakcija, būk pasirengusi... Visa iki apatinių.

63816. Liusi2006-09-14 13:44
Jura, eik tu sau!

63817. Jura2006-09-14 13:46
Ar galėčiau su tavim? Einam abu į kiną. Parašyk savo telefono numerį.

63818. Liusi2006-09-14 13:50
Nueik į Gedimino aikštę, apžiūrėk bokšto sienas, rasi mano numerį.

63819. Jura2006-09-14 13:52
Ragana. Aš tavęs trokštu.

63821. vasi2006-09-14 14:04
juk šliejamasi skirtingomis pusėmis. tada sunku pasakyt, kas yra branduolys, kas satelitas. greičiau tai branduolinė reakcija. o pavydas, beje, dažnai šeimą išgelbsti, o ne išskiria. jei kalbėtume žinome, apie šeimą kaip turinį, o ne formą.

63824. mieste2006-09-14 14:17
manau, Liusi yra branduolys o Jura satelitas.

63831. Liusi2006-09-14 14:41
Mieste, aš tave myliu! Jura, nebeieškok mano telefono!

63836. kvailutė2006-09-14 15:13
gal man paaiškintumėt, kodėl branduolys atsisakė satelito ir prisipažino meilėje miestei? kažkokia abrakadabra

63837. kvailutė>vasi2006-09-14 15:19
Nenenenenene! Tik ne pavydas. Nieko jis negali išgelbėti. Tik komplikuoti.

63858. Liusi-kvailutei2006-09-14 16:16
Satelitas, traukiamas branduolio, yra priklausomas nuo jo energijos, o branduolys negali nusikratyti satelito, nes yra per galingas objektas pats sau. Branduolys yra savo paties energijos auka, aplipusi menkesnio priešingo krūvio satelitukais. Pavydu suserga tie, kurie negali atšokti, nepajėgūs egzistuoti savarankiškai. Ateik pas mane, kvailute, ir aš padarysiu tave laimingą.

63861. Nustebusi2006-09-14 16:20
ar geda tikrai po vyno pamėgta moteris? ar jis jas vartoja tiesiog su vynu? kaip alyvuoges, prikimštas ančiuvių? atleiskit, pasidarė bloga...

63871. Jura2006-09-14 16:41
Visos bobos išdavikės!

63874. vasi kvailutei2006-09-14 16:57
vadinas, turim skirtingas patirtis. Kodėl komplikuoti yra blogai? Pastebėjau, kad sklandžiausiai gyvena šeimos, kurios jau seniai nėra šeimos, bet tokie patogūs uab`ai. Aistrai reikia truputį dramos, nepritari? ir pavydėti kartais drįsta, priešingai, sakyčiau, stiprieji. Kai diedas sako, kad nepavydi savo moters, man jis atrodo, atleiskite, ligonis. Sutinku, kad būna įvairios pavydo rūšys. Dabar nebepamenu to, kur Faidre, nors girdėjau, kaip pats vertėjas savo tekstą rolėmis skaitė:). Kalbu apie sveiką pavydą. Kuris kyla netgi čia. Ką, neprisipažinsit?

63876. kvailutė>vasi2006-09-14 17:07
tie, kurie garsiai(arba tyliai) prisipažįsta pavydį, tie daugiau vaidina, nei iš tikrųjų pavydi. vaidina dėl dramos, dėl aistros. netiki? pabandyk leitenantui kas vakarą tyčia kelti pavydo scenas - įsitikinsi. ps turiu bėgti, galėsim pratęsti rytoj

63878. 695665 :-( 2006-09-14 17:13
kazkokia nesamonyte:(

63881. va-kvailutei2006-09-14 17:16
matosi, kad tavęs nėra gerai prismaugę, kad kalbi apie vaidybą:)

63885. nemo2006-09-14 17:19
Krentant i asmeniskumus, tai esu nukentejes nuo valingo atsisakymo pavydeti. Veliau padariau isvada, kad pavydeti siek tiek butu buve sveika.

63886. va-kvailutei2006-09-14 17:21
dabar pas mus yra kas vakarais scenas kelia, ir prisiekiu Platonu, tikrai nevaidina:))

63887. mieste - nemo2006-09-14 17:23
krentant i asmeniskumus galetumete papasakoti istorija smulkiau itraukdmas ir gamtovaizdzio elementus. pamatysit, iskart palengves.

63888. :)e - Kalbu apie sveiką pavydą. Kuris kyla netgi čia. Ką, neprisipažinsit?2006-09-14 17:30
prisipazistu: kvailutei pavydziu proto, nuomonei - savotiskos nuomones, xX`ui-konspiracijos, varnai- 25%, zetai -amazonisko kovingumo, po palmei - ne palmes ,o baseino(su uzmirsta uzgesinti sviesa), vareikiui- 3 metu busimojo pionieriaus proto, kaimo kaimynui- bambalio 9.5% fantastisku pavadinimu ...zaibas, landsbergiui -priesu kiekio, tadzikui -12 tadzikiuku, japonui - 0.8 japoniuko, miestei nepavydziu nieko, nes mieste kipsai veisiasi, meistrui - margaritos, bulatui - gitaros su jo keturiais akordais, ickerijai - anksti, bet isdidziai i dangu persikelusiu sunu,...ech, kur as cia ..., reikia spaust stabdzius. spaudziu.

63899. xX2006-09-14 17:50
Konspiracijos... Ačiū, ežere. Ta proga atskleisiu paslaptis dėl Pentagono ir Boingo:) Viskas žymiai paprasčiau. Kad į Pentagoną įsirėžė ne Boingas, bet raketa - и коню ясно, atsiprašant. Kodėl raketa? Boingą su keleiviais numušė priešlėktuvinė gynyba, profilaktiškai, kad ko nors negero nepridarytų. Kad visuomenėje nekiltų pasipiktinimo, jog valstybė šaudo į savus, reikėjo suvaidinti, kad nešaudo. Natūralu ir suprantama ir pateisinama ir t.t. Todėl generolai padarė tokį štai fokusą marokusą. Tas pats su lėktuvu, apie kurį vaidybinį filmą susuko. Dauguma holivudinių amerikonų linkusi patikėti tuo, kuo norėtų patikėti, nematyti to, ko nenorėtų matyti. Hedonistams mažiau dvasinių kančių. Tai mano versija ir jokios konspiracijos.

63901. e -Tai mano versija2006-09-14 18:04
:) aciu dzeusui, galvojau kas nors rimto.

63902. jechidna - xX2006-09-14 18:08
ar pernakt sugalvojote?

63905. Cyptyp2006-09-14 18:42
Norėčiau būt 20-25 metų ir pamatyt "Stalkerį" ir kitus A.T. filmus kino teatre. Ne namuose, o būtent kino salėje, tokiame dideliame ekrane, kuris apgaubia ir įtraukia, kur niekas negali blaškyti dėmesio. Geriausia kieno nors privačiame kino teatre. Kokio draugo milijonieriaus. Bet apskritai dabar bijočiau žiūrėti, kad nenusivilčiau. Filmu... arba savimi.O būdamas jaunas matai daugybę prasmių, antra tiek prisigalvoji. Tik paskui jos kažkur dingsta arba nustoja reikšmės.

63906. mieste2006-09-14 18:47
idomu kodel raketa numususi lektuva isireze i pentagono siena. ar cia vienu suviu du zuikius taip sakant? be to tas lektuvas butu padares tiktai daug gero. taigi profilaktika cia ne vietoj , a ne?

63908. zeta>vasilisai2006-09-14 18:48
Vasi, neprisiekinek Platonu. Jis diskvalifikuotas is planetu saraso. Samsonas be plauku, tpsknt.

63910. zeta2006-09-14 19:05
Dieve, jau kaip suktai pajuokavau, tai net vasi turbut nesupras. It kokia uodeguota bezdzione uzsikabinau uz zodziu zaismo: Plutonas/Platonas, centrine jega ir jos satelitai. Daugiau taip nedarysiu. Busiu skaidri kaip stiklas.

63911. interpretacijų užsmaugta vasi:)2006-09-14 19:15
gerai, nuplikusiais platonais neprisiekinėsim. pasidėjau prie kompo faidrą. pamenu, ten rašoma apie rašto siaubą. o apie pavydo siaubą nepamenu kad. iškritęs iš asmeniškumų nemo galėtų jaunatviškai ir protingai priminti. pagalvojau, kad ten, kur kvailutei rašiau "savo moters", reiktų pataisyt į "moters, kurią myli". kad nebūtų savininkiškumo kvapo. juk turėjau omeny pavydą kaip skausmą, o ne kaip ambiciją. ar skausmo be anestezijos ekspertai mane supranta?

63913. Cyptyp2006-09-14 19:26
Gera tema apie pavydą. Ir visokias jo rūšis. Ar tik aš susiduriu ir patiriu, ar dabar tokia mada ir net kokia epidemija - kažkoks labai civilizuotas atsisakymas pavydėti? Net ne valingas ar sąmoningas, o kažkoks įgytas ar gal net įgimtas. Šiaip nieko visai. Patogu. Gyveni, nepatiri, kas yra skandalai, priekaištai, nemandagūs žodžiai. Bet gal per sterilu? Ne, ne, netrokštu skandalų ir neprašau nurodyti adreso, kur jų galima įsigyti. Kitą kartą.

63915. vasi Cyptypeliui2006-09-14 19:31
adresą pakišau, jei kartais persigalvotum.

63918. mieste2006-09-14 19:40
kai paskutini karta maudziausi ezere (mintimis atsisveikinau iki kitos vasaros), masinu stovejimo aikstelej siaute cigonai. lakste pirmyn atgal i garlaivi prieplaukoj, nesiojosi maista. vis zvalgiausi i ta puse: bugstavau kad garlaivis ims plaukti ir mane perplauks. tai truputi temde maudymosi malonuma. veliau kai pasislepusi uz masinos dureliu bandziau issivaduoti is slapio maudymuko pro sali vaziaves cigonas pypsejo. mano mielas sako: cia tave kibina. aiskina man, senai vilkei. o gal net nimfomanei. klausiu, ar matei jo veida - issisiepes nuo ausies iki ausies. labai patenkintas. tai va, mano mielas neuzpavydejo, o as nuo siol busiu daug geresnes nuomones apie cigonus.

63920. vasi miestei2006-09-14 19:43
tai vienintelis jūsų romanas?

63921. mieste - vasi2006-09-14 19:54
nepaguosiu jusu. vienas is daugelio.

63922. kukis (su pauksciuku)2006-09-14 20:10
Mieste, o jūs kada nors buvote juodai įsimylėjus ne savo mielą?

63923. kukis (be pauksciuko)2006-09-14 20:16
buvau be proto isimylejus viena niekam tikusi berna. iki mielo. bet likimas mane apsaugojo. o jus?

63924. kukis (su pauksciuku)2006-09-14 20:18
O po savo mielo? Loginis kirtis ant "po".

63926. kukis (be pauskciuko)2006-09-14 20:23
cha cha cha.

63929. kukis (su pauksciuku)2006-09-14 20:28
Ką cha-cha-cha? Papasakokite nors vieną iš daugelio. Su peizažais. Bet loginis kirtis turi būti ant moralo, kuri turi būti pabaigoje.

63930. vasi2006-09-14 20:31
prisiekiu kasom, kad kukis su paukščiuku nesu aš.

63932. m2006-09-14 20:36
bet prisisliejusi, nesiginkite.

63933. m - zetai2006-09-14 20:38
as iskart supratau ir jau buvau betaisanti. platona.

63934. kasos2006-09-14 20:39
ir visai ne. šventai tikiu, kad po mielo buvome tik mes su ežeru.

63936. Platono perukas2006-09-14 20:46
o aš susimąsčiau, ar zeta lenkia prie to, kad Platono kontempliacija buvo beaistrė kosminė meilė, kurią šįryt bandžiau sau įpūsti.

63940. kasos2006-09-14 21:15
niekas daugiau nebekrenta į asmeniškumus, tai iškrentu ir aš.

63941. xX2006-09-15 15:10
Ką tik baigėsi nervų karas. Vakar staiga buvo uždarytos visos langinės į komentarų kambariukus ir tvirtai laikoma, kad niekas neatidarytų. Technika yra gerai organizuota negyva materija, skirta nervinimui. Nusivyliau ja eilinį kartą, bet gerai, kad yra vietos materijos tobulinimui. Pačių atomų nepatobulinsim labai, bet jų klasterius dar pabandysim.

63944. xX2006-09-15 15:36
Miestė apsimetinėja ir tampo mane už ūsų, kurių dabar jau neturiu. Į Pentagoną įsirėžė visai kita raketa, skirta makaronų kabinimui. Tik nesakykit, kad rūkstančio Pentagono nuotraukose nesimatė jokių makaronų - nei pakabintų, nei aplink išdrabstytų. Tie makaronai buvo skirti tam tikrai Amerikos liaudies ir jos draugų daliai. Be tos makaroninės raketos į Pentagoną Bušui būtų buvę riesta, bet štai padarė tokį cirką ir atostogauja sau ramiai golfą žaisdamas. Tie du lėktuvai su žmogiukais buvo kitų, nemakaroninių raketų pasveikinti virš debesų, kai tik sužinojo, kokie negabūs pilotai juos valdo.

63945. toto2006-09-15 15:40
Dar įdomiau, kad ir Delfi nulūžo. Visą savaitę griuvinėjo, o šiandien galutinai veidu į purvą. Vos-ne-vos išstenėjo "Uspaskichas paleistas už užstatą" ir nė krust.

63952. libido2006-09-15 16:33
geriau jau dirbti rimi kasininku.

63953. mieste2006-09-15 16:49
cia amerikonu fintai. uzdaro langelius ir tvirtai laiko kad nieks neatidarytu. kabina makaronus. o stai siandien kad stume delfį veidu i purva.

63970. xX2006-09-15 22:13
toto, Delfio servakas tikriausiai guli VSD operacinėj paslikas ant stalo. Ieškoma jo viduriuose, kas ant Zuoko asmens negražiai rašė. Kiek žinau, dažniausiai kažkodėl nieko neranda. Gal ir gerai, kad neranda. Intuityviai jaučiu, kad tinkle gandai ilgai neišgyvena ir jei nėra pagrindo, tai jie greitai subliūkšta. Bet jei pagrinadas yra, tai...

63977. toto2006-09-16 01:38
Ponas Z pats dega ir šaukia ugnį į save :).
Tas ponas mirs geriau kaip žurnalistas, bet blefuos lig pabaigos. Ir tai katalizuoja masinį minios savimonės brendimą. - Jau ne kartą reikalavo ponas iš Delfi`nų jam surinkt visų jį komentuojančių IP. Vinis tame: eksperimentui dar neprasidėjus, - jau unikalūs rezultatai. - Išaiškėjo ypatinga Z`to ekstrasensinė valia: vienu virtualiu prisilietimu (išstojimu) jis žadina šimtuose paprastų žmonių miegojusį literatūrinį talentą. Jo auros šviesoje gimę genialūs komentaorių tekstai, sakyčiau, yra "tiesiog privalomi akademiniam skaitymui", būdami neatsiejama šiandieninės istorijos dalimi, jie verti visų valstybės departamentų dėmesio. :)))

63980. ivs2006-09-16 01:54
Tu galėtum kalbas rašyti. Prezidentui ir kitiems ten. Galėtum ir pamokslus Šiluvoje sakyti.

63981. toto2006-09-16 02:05
Ačiū, ivs, man - garbė, o tau - atradimo katarsis :).

Ps. Sako, apskritai viso meno tikslas yra katarsis. (Žodis "katarsis" Tarptautinių žodžių žodyne aiškinamas taip: vidinių konfliktų, įtampos sumažinimas, užslopintų polinkių išlaisvinimas juos išgyvenus ypač meno, muzikos pagalba.)

63983. ivs :)2006-09-16 02:11
Mano TTŽ sako, kad katarsis [gr. katharsis – apvalymas, taurinimas]:
1. dvasinis apsivalymas, stiprių jausmų išlaisvinimas, įtampos atpalaidavimas dėl stipraus, ypač meno kūrinio sukelto, išgyvenimo;
2. psichol. iki tol nesuvoktų nuoskaudų atskleidimas ir iš jų kylančios emoc. įtampos atpalaidavimas per psichoanalizės procesą.

Tai tik įrodo, kad tavo kandidatūra dar labiau tinka.

63985. toto2006-09-16 02:42
Nepataikauk prie visų, prašau. Meno žmonės pavydūs ypač svetimam katarsiui.

Ps. pavydas - skausmingas išgyvenimas (ypač meniškas katarsis), trokštant kito subjekto (čia ar partnerio, ar konkurento, neturi reikšmės) išgyvenamo pranašumo (meninio katarsio) sau. - /toto/ :)

63987. ivs :)2006-09-16 02:50
Ar tau gaila, kad visi patirsim glušos tarkovskiškos lavonų statistikos katarsį [toks grupinis katarsis]?

63989. toto2006-09-16 02:58
Iš kur? - Man negaila... Man tik gaila vasaros žalios. :)

63995. xX2006-09-16 11:16
Dėl labiausiai cituojamo toto sakinio su lav onų statistika: Ir kodėl gi jis užkliuvo mūsų mergaitėms? Gal dėl to, kad toto, būdamas metalinių frazių kalvis, napamato už statistikos, už skaičių pasislėpusių plonų pojūčių siūlelių, plevenančių šilkinių jausmų?

64006. m2006-09-16 13:41
cia ne kalvio fraze o visiska nesamone kurios ir jis pats nesupranta. nemistifikuokite.

64024. toto2006-09-16 16:11
Turėčiau aiškintis? - Nematau prieš ką. Nematau reikalo teisintis dėl to, kad nesu aklas. Ne mano kaltė, kad pirma susipažinau su J. Miltiniu ir tik po to su A. A. Tarkovskiu. Ir ne mano kaltė, kad Donatą Banionį filme "Niekas nenorėjo mirti" pamačiau vos tik atsiradus televizoriams. Ir ne mano kaltė, kad sėdėjau sausakimšuose praėjimuose ant laiptelių tarp Panevėžio dramtetrį užplūdusių lietuvaičių, leningradiečių-maskviečių studentų, dėstytojų, eilinių meno kankinių. Argi mano kaltė, kad vienu gurkšniu spūstyje rijau šešių valandų J. Miltinio-A.Strindbergo "Mirties šokį", kai tuo pačiu metu už tvoros, kine, premjeriniame AAT "Soliaryje" vaidinantis tas pats Banionis nebuvo niekam įdomus. Prieštvaninė kino alzhaimerio istorija, buvau ją pamiršęs - irgi ne mano kaltė.

64025. mieste2006-09-16 16:40
"eiliniu meno kankiniu". ne, ne, nereikia aiskintis.

64026. toto2006-09-16 16:50
Perrašinėdama be diakritų, diakritų neišmoksi, mieste. Man jau atrodo, kad būti beviltiška yra tavo pašaukimas. A?

64027. mieste2006-09-16 17:01
o as, atsimenu, maciau Lurinciuko "vidutine moteri" miltinio teatre. nuostabus spektaklis. principingas.

64028. Apie vyru silpnybes2006-09-16 17:29
Tiek moterys tiek vyrai turi teise i silpnuma.

64030. toto2006-09-16 17:52
Pasirodo, turi ir gerų bruožų, mieste.

64046. mieste - toto2006-09-16 22:26
as, galima sakyti, vien is geru bruozu esu sukomponuota. o tavo pasakymas "būti beviltiška yra tavo pašaukimas" yra visiska nesamone, isiklausyk. pasakyta is pasiutimo, kai piktumas aptemde prota. o stai vaikinas is burkina faso raso "thanks and remain blessed". daug maloniau. mokykis.

64050. toto2006-09-16 23:11
Tu neatsikalbinėk, o būk viltiška, mieste :). Pradėt treniruotis gali nuo ė, grafoje "Vardas arba parašas" parašyk miest ir paspausk skaičiuką 4. Gausis: miestė. Aš tada pakeisiu apie tave nuomonę ir kurį laiką tokių nesąmonių kaip "būti beviltiška yra tavo pašaukimas" nerašinėsiu. Tik kurį laiką, atsimink! Pradžioj bus sunku, neabejoju. Bet neįmanomo nėra. O kai apsiprasi, taps norma, imkis kitos raidės, neužmik ant laurų.
:)

64051. ivs :)2006-09-16 23:16
Miestė moka parašyti "sudas" su paukščiuku. Ji tik labai drąsi analfabetė, kaip įkalta, palinkus ~5° į kairę.

64053. toto2006-09-16 23:22
Tu tik, susimildama, prie jos to nepasakyk :).

64054. mieste - totui2006-09-16 23:27
nieko taip netrokstu - tik kad pakeistum apie mane nuomone nors 5 laipsniais (nerandu rutuliuko) i geraja puse. apie nieka daugiau negalvoju. tikriausiai vel sapnuosiu tave - pikta dieda su smaila zila barzdele.

64055. ivs > miestei (totui negirdint)2006-09-16 23:35
Tagi mokate bajerį copy-paste. Tinka ir rutuliukams.

64056. mieste - ivs (tegu ir jis pamato)2006-09-16 23:39
5°. valio.

64058. mieste2006-09-16 23:42
einu migot. la.

64062. toto2006-09-16 23:50
O-lia-lia, mergaitės. Tobulėjate ne dienom, o naktimis... Jau net imatės vyresnių klasių programos! Jei tokiais tempais ir toliau, po savaitės iš pirmos perkels tiesiai į trečią klasę! Ką darysite po mėnesio? - Eisit per pamokas į tualetą rūkyt?
:)

64064. mieste2006-09-16 23:52
nususelius paliksim toli uzpakaly.

64065. ivs2006-09-16 23:52
Eisim į db ir įterpinėsim tavo praleistas raides. Ir mintis. Tas šilkines.

64067. toto2006-09-17 00:17
Bim-bam - sumušė laikrodis 12-tą valandą. Taip ir baigėsi mano atostogos. Atėjo metas pailsėti ir jums. O tu, mieste, labai nesidžiauk, neatsipalaiduok, namų darbams patikrint laiko surasiu... :)

64084. zeta2006-09-17 12:09
Ir vel sumuse laikrodis dvylikta valanda, tik jau kita. Ir niekas nieko nepasake. Visi bijojo. Laikrodis dar nuo nakties buvo labai isiutes, lakste ieskodamas aukos po milziniskas interneto narsykles. Paskiau jam sove gera mintis. Dienines valandas sustumde i kaire, naktines i desine. Pasisauke dvylikta valanda "ateik cia". Ir visu akivaizdoj sumuse. Tada nusispjove ir patenkintas nuejo miegot. Likusios istumdytos valandos dar ilgai drebejo is siaubo, bet siaip taip ejo savo pareigas.
Paziuresim, kas bus rytoj.

64087. ivs2006-09-17 12:20
Ar čia raštelis troliku važiuojančiam tipažui su guziku ir penkiais litais?

64088. zeta2006-09-17 12:29
Nea. Tiesiog negalejau praeit pro toki sakinuka kaip "sumušė laikrodis 12-tą valandą". Nothing personal.
Turiu tokia ilga uodega, kaip lemuras. Tai pasikabinu ja uz zodziu ir siubuojuos. Tai ypac malonu sekmadienio rytais, letai gurksnojant giliuku kava.

64100. zeta2006-09-17 15:24
Nu zinot ka. Niekad nemaniau, kad laikrodziai tokie vieningi ir kerstingi. Mano maziukas, prisegtas ant kairio rieso, viska mate, kaip saipiausi is dickio, svetimo, musancio valandas. Uzsiziopsojau tik viena akimirka: pries neriant i vandeni isslydo is rankos, krito ant zemes, it japonu kamikadze saukdamas "Banzai - Tegyvuoja Imperatorius!", iskilo stikliukas, nutruko astunta valanda, uz jos uzsikabino rodykle, dabar stovim, neinam. Nu truksta zodziu.

64101. zeta2006-09-17 15:35
Ot gerai. Dabar turiny pati sau viena visa diena busiu ir su savim susirasinesiu. Galeciau is karto varyt i Recycle Bin ir ten duotis. Bet melynoj aplinkoj kazkaip jaukiau. Nors tas jaukumo skirtumas turbut kaip tarp Sing Singo ir Alkatrazo.

64120. xX2006-09-17 19:58
Iš Alkatrazo kalėjimo laikrodžio istorijos, kurią zeta tikriausiai jau žino. Laikrodžio, kuris sąžiningai dirbo, kaliniams skaičiuodamas likusį laiką. Vienas kalinys, buvęs samdomas žudikas, už nedideles sumas grynais pribaiginėdavęs apgavikus, beviltiškus prievartautojus, nenusisekusius tėvžudžius etc, nusprendė susidraugauti su nepaperkamu mechanizmu. Likus penkioms minutėms iki kartuvių laikrodis sustojo. Išeinant Alkatrazo kalinys paprašė su savimi išsinešti ir laikrodį. Laikrodis buvo garbingai nukabintas nuo sienos (nes jau ir taip buvo senas) ir įteiktas galvažudžiui. Kas buvo toliau, nenoriu pasakoti, nes čia nėra S raidės.

64122. vasi2006-09-17 20:15
tikėkimės ateis slogutis ir ją uždės.

64125. zeta2006-09-17 20:31
Prilindot prie turinio ir sugriovet mano Vienatves Dramblio Kaulo Boksta.
Isdidziai tyleciau, bet labai rupi istorijos tesinys. Papasakokit!

64126. xX2006-09-17 20:56
Gudrauju. S raidė ne prie ko. Tęsinys paprasčiausiai nesusigalvoja. Šiaip po to išėjimo turėjo įvykti kažkas ypatingo, matyt. Pvz., užėjus į netoliese buvusį barą ir padėjus laikrodį ant stalo, sustojusi rodyklė parodė į kampe sėdinčią merginą, vieną iš tų, kurios garbę Alkatrazo kalinys buvo apgynęs. Bet ta mergina teisme liudijo prieš jį. Čia jų žvilgsniai susitiko. Kol kas S, kaip matot, dar nereikia.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:25:53 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba