ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-01-14 nr. 780

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (155) • MICHAIL BLIUMENKRANC. Mirusių dviratininkų visuomenėRENATA ŠERELYTĖ. Saugokitės ugninio CerberioAMOS OZ. Šarono mįslėANDREJ CHADANOVIČANDRIUS MARTINKUS. Aurora, arba Brėkštanti ateities politikos aušraGINTARAS BERESNEVIČIUS. Šventieji LDK advokataiSIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlėsVIDAS POŠKUS. Lukiškės (16) • STASYS STACEVIČIUS. EilėsAUDRA ČEPKAUSKAITĖ. Rašyk ką nori? (40) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbisELENA BUKELIENĖ. Kritikas ir šviežio kiaušinio skonis (1) • DALIA URBANAVIČIENĖ. Iš šukių – "Prūsų giesmės" (1) • RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...sGINTARAS BLEIZGYS. Būsenos (5) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


MICHAIL BLIUMENKRANC. Mirusių dviratininkų visuomenė
Nublokštas pas save patį, beviltiškai pasimetęs vienatvėje su savimi homo virtualis, šis amžinas fantazuojančios kultūros klajoklis, puoselėja karščiausią svajonę apie susitikimą su Kitu. Kaip sirenų giesmė skamba jo nesibaigiantis monologas, Monologas apie Dialogo su Kitu vertingumą. Nepaliaujamai, tūkstančiais būdų šiuolaikinis Narcizas gieda jausmingą himną Kitam. Bet neduok Dieve neatsargiam argonautui užsižiopsoti: "Pati nuoširdžiausia meilė pasaulyje – tai meilė tam, ką galima suvalgyti" (G. B. Shaw). Kanibalizmas – radikaliausia mūsų svetingumo forma. Vieniems Kitas reikalingas, kad atrastų save, kitiems – kad galutinai save prarastų. Kitas – tai tik mūsų "egzistencijos alibi" (M. Bachtinas).

RENATA ŠERELYTĖ.Saugokitės ugninio Cerberio
Bet argi galima valstybės išdavimu apkaltinti žmogų, kuris nesuvokia nei kas yra valstybė, nei kas yra jos paslaptys?.. Laikykime jį naivia Juodojo Mėnulio auka. Baltojo Avino ženkle. Keturkojams ir dangaus kūnams patogu suversti visą kaltę, mat jiems nuo to nei šilta, nei šalta. Ogi žmogui, kaltę nuo savęs nusivertus, pasidaro nepalyginti lengviau.

ANDREJ CHADANOVIČ. Eilės (Vertė Vladas Braziūnas)
nuvažiavo nuo stogo palaikio sumaitotas šiferis
ir beauštant į sapną lig kelių pribėgo vandens
[...]


AMOS OZ. Šarono mįslė (Iš anglų k. vertė Laimantas Jonušys)
Tačiau tai, ką jis padarė per 35 metus, atitaisyti teturėjo dvejus metus. Vakarų Krante ir Golano aukštumose visos nausėdijos tebestovi kaip paminklas ankstesniajam Šaronui. Jis atsisveikina su mumis nusinešdamas dvi dideles paslaptis: kodėl savo gyvenimo rudenį staiga taip kardinaliai atsivertė ir ką dar ketino nuveikti taikos bei susitaikymo linkme?

ANDRIUS MARTINKUS. Aurora, arba Brėkštanti ateities politikos aušra
Taigi nors sovietinė okupacija, be abejo, savo padarė, pagrindinė atsakomybė ir kaltė dėl to, kad, praėjus penkiolikai metų po Kovo 11-osios, galime ir netgi esame verčiami kalbėti apie "dviejų Lietuvų" egzistavimą, tenka tiems, kurie pro pirštus žiūrėjo į tai, kaip socialinėse džiunglėse tigrai ir krokodilai ryja silpnesnius faunos atstovus. Visoms valdžioms ir vyriausybėms tenka dalis (ji nevienoda, bet tai kitas klausimas) kaltės dėl to, kad socialinė atskirtis ir nelygybė Lietuvoje yra bene didžiausios visoje Vidurio ir Rytų Europoje, jeigu neskaičiuosime Rusijos ir Ukrainos. O stabas politiniam elitui, taip mėgstančiam samprotauti apie nebrandžią mūsų demokratiją ir pereinamojo laikotarpio sunkumus (o kaipgi – kol demokratija nebrandi, tol galima nebaudžiamam vogti, ergo reikia kalti tautai į galvą, kad demokratija vis dar nebrandi), suteikia indulgenciją, dažnas to elito atstovas pats buvo toks tigras arba krokodilas.

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Šventieji LDK advokatai (Šventieji vyrai, šventosios moterys. Šventųjų gerbimas LDK XV–XVII a. Sudarė Mindaugas Paknys. V.: Aidai, 2005. 331 p.)
I. Vaišvilaitė savo straipsnyje nagrinėja šventųjų kultą XVI a. antrojoje–XVII a. pirmojoje pusėje. Autorė pradeda nuo plataus bendro europinio konteksto išdėstymo, hagiografijų specifikos ir kritikos, kurios šventųjų kultas sulaukė iš besiformuojančio protestantizmo atmainų, o jį atmetusių kaip stabmeldystę ar net šėtonišką gundymą. Spektras čia platus – nuo Martyno Liuterio, siūliusio šventuosius laikyti tik sektinais pavyzdžiais, kurie nėra maldos objektai. Jie visi danguje meldžiasi už visą Bažnyčią, tad nėra prasmės individualiai kreiptis prašant jų užtarimo. Jonas Kalvinas atmetė šventųjų garbinimą kaip šėtonišką paklydimą, kuriuo siekiama tikinčiuosius atitraukti nuo teisingo maldos kelio. Į kritiką ir istorinius bei teologinius iššūkius Bažnyčia atsakė Tridento susirinkime, kuris paskatino vyskupus remti šventųjų ir jų relikvijų garbinimą. Straipnyje nuosekliai pasakojama apie padėtį po Tridento susirinkimo Europoje ir Lietuvoje, kur ginant šventųjų kultą didžiausias buvo jėzuitų įdirbis. Straipsnyje įtraukiama ir stačiatikių šventųjų tradicija LDK.

SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlės
Kitados buvo toks filmas... Iš tikrųjų – brutalus elgesys su žmonėmis vyksta visur ir visados. Būkite jūs šventiškai nusiteikęs, sklidinas "meilės ir poezijos", vis vien kur nors kas nors "pastatys" jus į vietą, t. y. pažemins, nusodins, išjuoks ir t. t.
Pernai pavasarį vos nusileidus Čikagos oro uoste – muitininkų šuo pusvalandį uostė mano batus (pasirodo, per stori padai), grįžtant atgal juodė kaip duonkubilis konfiskavo mažutėlaites žirklutes. Net nedėbtelėjusi į mane, ištraukė ir tėškė jas į artipilnę dėžę panašių daiktelių: smeigtukų, peiliukų, moteriškų dildžių...

VIDAS POŠKUS. Lukiškės
Norint pajusti tikrąją Lukiškių dvasią, į šią miesto dalį reikia išeiti gilią naktį. Ypač balandžio gegužės mėnesiais. Kai nuslūgsta transporto judėjimas, nutyla triukšmingi klubų ir barų lėbautojai, Lukiškės pakvimpa aikštėje ir paupiuose žydinčiomis alyvomis. Pradžioje nedrąsiai, paskui vis garsiau pasigirsta lakštingalų balsai. Žvaigždėtame danguje šiurendami sparneliais blaškosi šikšnosparniai. Upėje teškendami plaukia bebrai, išgąsdintos prakleketuoja antys. O kartais iš Vingio parko ar dar tolimesnių miškų atklysta kiškis ar net stirna. Tada pasivaidena, kad senosios Lukiškės niekur neišnyko, jos egzistuoja šalia mūsų.

STASYS STACEVIČIUS. Eilės
Žvainėja naktis, atokybėj esi pasiklydęs,
blaivėjančios jėgos tai kelia, tai traukia žemyn
į save ar į sniegą… Aukščiau laukų viršlaukiai plyti
ir viršmiškiai plečias, žvainyn jie, bet kvepia žūtim.


CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Perrašai – nusirašai (Viktorija Daujotė. Perrašai. V.: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.)
Lygiai taip pat turbūt vargo ir šios knygutės autorė. Visų pirma ji persirašė savo pavardę. Jei perrašinėti, tai perrašinėti viską!
Atsargiai! Socializacija! (Vytautas Martinkus. Šuns mazgas. Apysakos. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.)
Aišku, gerbiu V. Martinkų už pagarbą L. Wittgensteinui, M. Heideggeriui etc. Bet gerbčiau jį dar labiau, jei šioje knygoje nebūtų šunpalaikiško praeito dešimtmečio Lietuvos politinio bei socialinio gyvenimo vaizdavimo. Jei būtų daugiau egzistencijos, o ne visiems įgrisusios socializacijos. Jos mūsų gyvenime ir taip per daug.
Masturbato ergo sum (Leonard Cohen. Žavūs nevykėliai. Romanas. Iš anglų k. vertė Aistė Ptakauskaitė. V.: Baltos lankos, 2005.)
[...] Nuostabu! Mano erekcija kaip futuristinis W. Disney’aus filmas apie svyrantį Pizos bokštą linksta pagal timpano ir girgždančių durų muziką. Skaitau, skaitau ir beveik spontaniškai imu savo standumą, kloju į knygos vidurį, suspaudžiu ir pirmyn atgal, pirmyn atgal... Akyse ima kruštis frazės... Kodėl ištekėjusios moterys masturbuojasi; Ko galima pasimokyti iš skruzdėdos; Genitalijų skutimosi būdai; Klitorio radybos; Devyni coliai guminės erekcijos; Uretrinė masturbacija; Vaikų stimuliacija ir stimuliavimas vaikais; Autoerotizmas languose. Dar, dar – putoms drimbant pro sukąstus dantis – dar, dar ir aaaa...

Mums rašo AUDRA ČEPKAUSKAITĖ. Rašyk ką nori?
Tačiau problema yra skaitytojas, kuris buvo išlepintas "Šiaurės Atėnų". Šiais sunkiais rašymo ir skaitymo manijos laikais toks skaitytojas ilgisi komunikacijos tilto, o dar labiau jis ilgisi talento, įdomios minties ir garbingumo, paprasčiau kalbant – skaitytojas ieško, su kuo susikibti už rankų, o gauna tai, ko, pirkdamas kultūrinį popierių, nesitiki.

ELENA BUKELIENĖ. Polemika: Kritikas ir šviežio kiaušinio skonis
Diskusijos mūsų padangėje gan retas įvykis, tad net nudžiugau "Šiaurės Atėnuose" aptikusi besimezgančią polemiką tarp literatūrologės Jūratės Sprindytės ("Rudens skaitiniai", XI.26) ir filosofės Jūratės Baranovos ("Ar iš tiesų Vilnius – ne Viena?", XII.24). Tačiau iš karto ir šiek tiek nusivyliau, nes filosofės argumentai, kurie turėtų pagrįsti "kitą nuomonę", greičiau panašūs į nesusipratimą, nesusikalbėjimą negu į kitokios pozicijos gynimą.

DALIA URBANAVIČIENĖ. Iš šukių – "Prūsų giesmės"
Kalbant apie plokštelės "Prūsų giesmės" pasirodymą daugumai visų pirma kyla klausimas: ar įmanoma atkurti prūsų muzikinį folklorą, jei apskritai neužfiksuota jokia prūsiška giesmė? Šios tautos muzikinės kūrybos paveikslas jau seniai yra sudaužytas, išliko tik smulkios šukelės.

RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s
Jeigu UNESCO jau skelbia Poezijos dieną, tai poezijos nebereikia.
Valdas Kukulas, poetas ir kritikas
Nėra potencijos sublogti.
Irena Babiliūtė, stilistė

GINTARAS BLEIZGYS. Būsenos
Dar prisiminiau kariuomenės statutą, pagal kurį kareivukas aukštesnio rango karininkui tualete neprivalo atiduoti pagarbos. Juk keldamas ranką gali netyčia apsiusioti karininką arba, pašokęs nuo unitazo su numautom kelnėm, gali į savo kelnes pridergti. Karininkas tualete yra tuščia vieta, nes jeigu valdžia praranda savo statusą, tai ji yra tuščia vieta. Karininkas tualete ir tualetų valytoja yra to paties lygmens figūros, t. y. figūros, kurios pagal rangą yra žemiau kakojančių ir siusiojančių.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


50300. miestiete2006-01-14 10:50
sileika su kukulu vienoj vietoj. ir dar visi tie stilistai, replikuotojai, buhalteriai, menininkai, nagu dizaineriai su savo nezemiska ismintim. mes jau zinom koks idomus gyvenimas vidiakininku katedroje. o ypac keramiku kiemelyje ant suoliuko prie staliuko. gal nebereikia daugiau.

50309. virusas :-) 2006-01-14 14:33
visai vykęs numeris

50339. quasi modo2006-01-14 22:31
O dvyniai visai sveikai... žavu, kad piemenys, ir kad niekam neskolingi. Kai kas prie tokio žanro nepratęs.

50341. m2006-01-14 22:35
tuoj gaus i kaili.

50344. Zanras2006-01-14 23:01
Kiekvienam savas zanras.

50353. vasi kreipiasi į savo egzistencijos alibi miestietę2006-01-15 15:27
Miestiete, tu visados viską laiku susiperki ir suskaitai, o aš nevisados. Sakyk, ar verta kaip pasivaikščiojimo alibi susigalvoti šito numerio įsigijimą?

50359. m2006-01-15 18:17
virusas sako kad verta. as pirksiu rytoj. kas gi jusu is namu neisleidzia be alibi? pasakykite jo varda ir jis labai pasigailes.

50363. vasi skiria pasimatymą miestietei2006-01-15 19:13
Du Mišos - Bachtinas ir Bliumenkrancas (žr.turinio ištrauką nr.1). Laukiu, kad jie pasigailėtų. Bet kad kioskai jau užsidarę, o Maximos Šatėnų neįsileidžia. Taip kad rytoj prie kiosko. Nevėluokite, nes liksite su nosimi. p.s. Cohenas atrodo vertas 27 ar kiek ten litų. Taip linksmai rašo, o taip liūdnai dainuoja: "meilė - tai šaltis ir nutrūkęs alleliuja". Iš cp pateiktų extractų truputį paaiškėja, kodėl, ar ne?

50384. m2006-01-15 21:08
iki siol cohena maziau kitoje sviesoje. mno laikais merginos alpdavo.

50386. m2006-01-15 21:11
maciau. mano. kas man pasidare?

50388. diagnozė2006-01-15 21:17
disleksija. Wittgensteino sutrikimas. Matyt, užsikrėtėte slapta klausydamasi mūsų su slogučiu analitikos.

50389. m2006-01-15 21:18
ir svedu karaliaus taip pat. visai nebloga kompanija.

50390. miestietei (kitiems dar blogiau)2006-01-15 21:23
gandas-bajeris: sako, kai Cohenui paskambino paprašyti leidimo tą romaną išleisti, jis niekaip negalėjo atsiminti tokį parašęs. Nes rašė jaunystėje, matyt, tais jūsų minimais laikais, kai merginos alpdavo.

50391. kita diagnoze2006-01-15 21:25
alsheimeris. reagano susirgimas.

50405. vasi2006-01-16 09:19
el.Hercogas panaikino Laiškus. Nei pats draugauja, nei kitiems duoda:(

50407. xX2006-01-16 09:22
Girdėjau, kad laiškų skrynia perkeliama į žalias L&M pievas. Ar gerai girdėjau? O gal blogai?

50409. vasi2006-01-16 09:26
nežinau, ką tik pabudau, pramiegojau du kart po žadintuvą. O kodėl? toks varnos užsakymas?

50410. IVS2006-01-16 09:27
Blogai girdėjot. Nėra ten jokių Laiškų.

50411. vasi2006-01-16 09:28
ir aš neradau. Ar gražu mulkint dukart pramiegojusį žmogų:(

50412. IVS2006-01-16 09:30
Negražu. Juo labiau negražu mulkinti žmogų, kurio kelnės fiktyviai užsegtos nugaroje.

50413. xX2006-01-16 09:38
Negražu blogai girdėti nuomonę. Bet vis tiek yra. Pačioje pabaigoje, kaip ir dera sprendimų priėmėjams. Enjoy!

50414. IVS2006-01-16 09:41
Tik dabar atsirado. Ką tik. O man pasivaideno, kad ką tik perskaičiau C&P.

50415. avis dėžėje2006-01-16 09:42
jo, apie kelnių poetiką dar pakalbėsim. Pramiegojau, nes aštuntoji vasilisa naktį surengė Lotynų Amerikos šokių festivalį. Tai kas čia tas gerasis ganytojas, kuris nori "vesti mane, kur žalios ganyklos žaliuoja"? o gal mes užsispyrusios avys ir norim lindėti savo įprastoje dėžėje. Yra išeitis. Pamenu zeta man vasarą kone ištisą mėnesį rašydavo mesdavo laiškus į seną numerį. Juk neperkėlinės pas žaliuosius.

50416. vasi2006-01-16 09:44
aš virdama kruopienę irgi mačiau. Galėsim eiti dviese į laidą "vaiduoklių pasaulyje"

50417. IVS2006-01-16 09:44
Turinyje irgi gali būti tai, kas ant omens?

50418. vasi2006-01-16 09:45
na, jei omuo turiningas, kas uždraus?

50419. IVS2006-01-16 09:51
Xx dabar suvers visą kaltę ant manęs, nes aš iš tiesų laiškuose kviečiau į Žalias lankas :| Į tokį vieną straipsnį...

50420. Saulius M. >>>> DALIA URBANAVIČIENĖ. Iš šukių – "Prūsų giesmės"2006-01-16 09:51
Viskas puiku; nuoširdžiai linkiu sėkmės !
... tik ilgiuosi tų laikų, kada "Kūlgrinda" pakeis būgnus į šventąsias kankles.
Roko koncertų garsumo sinkopinių ritmų priedas - žinoma, prideda smagumo, bet kartu, deja, truputį ir atitolina nuo paties tyriausio baltų giesmių skambesio...

50421. IVS > burtininkui2006-01-16 10:07
Ar dar liko triušių stebuklingam cilindre?

50422. vasi-IVS2006-01-16 10:18
į straipsnį tai buvo galima. Pameni, kaip aš baltus marškinius buvau nuo žaliosios virvės nušvilpusi? Bet perkelti žmogų su visu jo omeniu ir kelnėmis į svetimos spalvos terpę - kas per eksperimentai? Juk žalieji pasižymi tuo, kad kalba apie objektus, o mes - apie bet ką. Jie net didžiuodavosi, kad ne tokie kaip mėlynosios avys. Manding, kažkas nori išbandyt savo naujų rūšių selekcijos teoriją.

50423. xX2006-01-16 10:19
Apie burtus - geriau tada, kai čia pirmieji gaidžiai užgieda...

50424. IVS2006-01-16 10:24
Supratau. Sulyg pirmaisiais gaidžiais burtai išsisklaido. Tokia ekvinokcija - tarp sapno ir tikrovės.

50430. miestiete sauliui2006-01-16 12:51
kur jus ta tyriausia skambesi girdejote? gal sapne? jsigu nuo sventu kankliu klausymo nenugriunate traukuliuose, esate stipriu nervu zmogus.

50431. m - ivs ir vasi2006-01-16 12:53
per anksti atskele mergos irzlios. kabinejasi del laisku kuriu atseit nera. o as atsikeliu kai jau yra. ir nelieku su nosim.

50432. m2006-01-16 12:53
mano pizamos issitampymai, paziurejus i viedrodi is sono irgi labai gundantys.

50433. partizanės2006-01-16 12:58
na jau, neįvertinti mūsų su IVS pralieto kraujo, kol kai kas abejingai drūnija.. per anksti? tai, kad pas el-Hercogą pirmieji gaidžiai užgieda kažkur apie 11. Tada išsisklaido rūšių kergimo teorijos ir viskas paliekama savaiminei evoliucijai.. p.s.džiugu, kad vietoj veidrodžio naudojate viedrą.

50434. vasi2006-01-16 13:01
bet kompleksas jau vis tiek įvarytas - bijau lįst į tą klastingai užkabintą Laiškų dėžę, kad kartu su ja neišneštų pas žaliuosius. Aš tokia neekologiška.

50441. m2006-01-16 14:52
tikejausi kad rasau geram zmogui sauliui m ir atgal negausiu. ko gero taip ir yra. grizta mano tikejimas zmonemis.

50442. IVS2006-01-16 15:11
Jo. Laiškais dabar nebegali žmogus tikėti. Būdavo tęstiniai, o dabar vėl nežinia, kur rašyti iki pirmųjų gaidžių. Tai, kas ant omens, matyt turi būti Turinyje. Einu iš naujo miegoti. Nesiseka. Vakar rodė labai padriką filmą apie 39-uosius ir 91-uosius suplaktinai. Vilnius, Las Vegas, Washingtonas, New Yorkas, partizanai, Sausio gynėjai, juodžiai skanduojantys "Freedom" kartu su lietuviais prie Baltųjų Rūmų, mat jų vėliava irgi tokių pat spalvų... - tai dabar ir miegas toks suplaktas su nemiga.

50444. m - vasi2006-01-16 15:52
tie kas nedegina padangu, nebijo zaliojo patrulio.

50445. s2006-01-16 16:24
nedeginu padangu, bet tik prieinu ir issigastu

50451. m - sloguciui2006-01-16 20:02
be reiklo gasdinates. su zaliuoju patruliu dazniausiai nereikia buciuotis.

50452. s2006-01-16 20:27
mane gasdina desire vert

50466. m2006-01-16 22:38
isverskite neispruselei. is anksto dekoju.

50468. s > m2006-01-16 22:44
"zalioji aistra" arba "aistra zalioji"

50470. m - s2006-01-16 22:55
ar jums is principo nepatinka zalia spalva? gal primena kazka.

50484. kodėl2006-01-17 15:52
daujotė nepersikrikštijo idijote?

50490. slogutis vs. Desir Vert2006-01-17 19:14
Kažkada Alanis Morisetė dainavo "I`m green, but not foolish"...
Nekenčiu kanadiečių (pirmos, Bon Jovi, Celin Dion) - jie tokie nuobodžiai teisingi, pabrėžtinai politiškai korektiški, kad įtariu didelę veidmainystę.
Manau, kad ir žaliasis patrulis myli gamtą dar plėšriau nei koks brakonierius; nes pastarasis dar išlaiko kažkokį pirmykščio laukiniškumo saiką, o tas - patrulis- spinduliuoja anonimiškai žalia sisteminės prievartos akute ir sadistiškasi jautriai išprievartaus kiekvieną gamtos atokumoje pasipainiojusį nelaimėlį...

50491. vs2006-01-17 19:29
sloguti, pastaruoju metu tu kažkaip agresyviai erotizuotas:)

50492. s2006-01-17 19:53
mane kamuoja kastracijos komplekso paranoja :(

50498. m2006-01-17 20:39
ar karelas gotas ne kanadietis?

50501. m2006-01-17 20:50
is man zinomu istoriju apie zaliuosius patrulius tai jie paprastai nelaimi. tai ne tie kurie kesinasi iskastruoti sloguti. labai seniai palangos pusyne pionierius islindes is tankmes pasake mano mociutei kad negalima risti hamako prie pusaiciu. as tame hamake drybsojau, o mociute sedejo pasitiesusi ant zemes. ir ka gi. mociute linksmai jam pasake "eik jau eik. negal buti." ir jis pasisalino it muse kandes. kitu atveju irgi pionieriai istrauke is klevu latakelius sulai varvinti. mano biciulis buvo juos itaises prie savo namu. biciulis isgirdes triuksma lauke ispuole ir baisiu balsu eme rekti ant pionieriu. tie begdami susuko "my zelionyj patrulj". po to miskuty ant kelmo pasideje sasiuvini aprasinejo si ivyki. sula tarp kitoko visai neskani. vanduo atsiduodantis popierium.

50509. sol>m2006-01-17 21:53
man rodosi, kad cekas..

50512. m - sol2006-01-17 22:05
turbut jusu tiesa. gal esat ji sutikusi kai slidinejote cekijos tatruose?

50520. sol>m2006-01-18 00:10
nea, kad ir kaip norejau, bet mama neleido - sake dar turiu paaugti..tai jau ir paaugau,bet bet..

50525. Pataisymas2006-01-18 11:16
Ne Čekijos, o draugiškos mums Čekoslovakijos respublikos geriausias vyturys. Gražuolis.

50526. m - sol2006-01-18 12:17
...bet vyturys senstelejo.

50540. Arunas2006-01-18 16:12
Į ŠA pusę net žiureti nenoriu - lėksti tekstai, skiedalai, kaip ir str., taip ir jų komentarų. Be reikalo valdžia duoda redakcijai pinigų...

50544. sol2006-01-18 18:13
va ir dar vienas lekshtas komentaras...echss

50552. m2006-01-18 21:22
nors, rodos, jis buvo lakstingala o ne vyturys. bet gal lakstingala cekoslovakiskai vyriskos gimines.

50557. pasi2006-01-18 22:57
..o gal iskastravus vytyri gaunasi lakstingala... bet ta garantuotai suzinosime is slogucio pirmu ranku patirties.

50568. Iš K. Goto biografijos2006-01-19 09:47
Jis tai pat Gotikinio roko pionierius. Karolis. Daugkartinis Čekoslovakijos MTV unpluged konkurso lauretas. Žodžiu Kietesnis už Dina Rydą ir Goiko Mitičių kartu sudėjus.

50575. Saulius M. >>> 50430. Miestietei2006-01-19 12:44
Dar nenugriuvau traukuliuose :-) [tf, tf, tf]
Klausantis "Kūlgrindos" - gaila būna stebėti, kaip būgnai permuša, užgožia subtilią melodijos liniją; kažkas lieka - bet tik koks trečdalis.

Požiūris, kad garsūs būgnai lietuviškajai, baltiškajai muzikai netinka - ne vien mano; galėčiau ir pavardes kitų taip pat manančių folklorinių ansamblių garbių dalyvių paminėti (jų replikos: "pasiklausėm afrikietiškų tatamių"; "atvažiuos koks folkloro tyrinėtojas iš užsienio - ir aprašys, kad senovėje buvo paprotys giesmes giedodant pritarti būgnais").

Toks pritarimas - tai jau roko ritmų ir senosios baltiškosios muzikos sintezė. Yra įvairiausių folkloro ir šiuolaikinės (džiazo, roko, kantri, disko, pop ...) muzikos derinimo variantų. Šalia jų - man "Kūlgrinda" atrodo, deja, prasčiausiai.
... bet gal vistiek nesupratote... Siūlau eksperimentą: paimkite kokią nors pvz. Rugiaveidės kompaktinę plokštelę, ją perklausykite, o po to mintyse įsivaizduokite: kaip tai skambėtų, jei nuėmus visą akompanimentą - vietoj to uždėti poros būgnų (analogiško ritminio piešinio ir analogiško garsumo, kaip "Kulgrindos") priedą... Na kaip?

50599. miestiete sauliui m2006-01-19 15:00
aciu kad parasete, jau susirupinau ar jusu visai nesutrauke traukuliai. ar esate tikras kad prusai neturejo bugnu? kas dabar gali zinoti? as manyciau kad tikrai turejo kaip ir visos kito tautos. juk is bugnu pats smagumas. be to samanai bugnu pagalba hipnoitizuodavo liaudi. prusai kaip ir visi baltai galejo bugnus atsinesti is rusijos stepiu, savo istorines protevynes, aisku jeigu nepamete nes juk "kelelis tolimas".be to bugnai per amzius galejo suputi ir sutrunyti, taigi kasinetojai ju neranda. galia kad neturiu rugiaveides. bet kartais klausausi zalvarinio. obtestu. (ivs - tokia pagoniu metalo grupe. jus pasirodo atitrukote nuo teviskes. siek tiek)"pasiklausem afrikietisku tamtamu" tai turetu savaime reiksti kaip tai yra blogai. prisipazinsiu kad man jie arciu dusios negu musu sutartines.

50627. s2006-01-19 18:12
tra ta tra ta ta

50636. Saulius M. >>> 50599. Miestietei2006-01-19 20:18
> ar esate tikras kad prusai neturejo bugnu?
Kontraklausimas: ar esate tikra, kad prūsai, baltai giedodavo giesmes, kurioms garsiai akompanuodavo vien būgnais?..
Esu tikras tik dėl to, kad Sūduvoje (pačiame Prūsijos paribyje, į kurį po Prūsijos nukariavimo persikėlė nemažai prūsų) kanklės laikytos šventomis.
Tad, atkuriant religines baltų (juolab Romuvomis nusėtosios Prūsijos) giesmes - į tai gerai būtų atsižvelgti...

be to samanai bugnu pagalba hipnoitizuodavo liaudi
Neneigiu; visi esam tokios rūšies muzikos girdėję. Bet Baltų žynius šalia ažuolų ir aukurų - įsivaizduoju kitaip...

prusai kaip ir visi baltai galejo bugnus atsinesti is rusijos stepiu, savo istorines protevynes
Nemanau, kad baltų pradinė istorinė protėvynė - Rusijos stepės. Tuo metu, kai dabartinės Rusijos teritorijoje gyveno baltai - jie jau gyveno ir Prūsijoje, Lietuvoje.

"pasiklausem afrikietisku tamtamu" tai turetu savaime reiksti kaip tai yra blogai. Visai neblogai! Ir aš mėgstu negriškus ritmus; tačiau tokius ritmus mušančio baltiškojo Krivio - niekaip negaliu įsivaizduoti. prisipazinsiu kad man jie arciu dusios negu musu sutartines. Dėl skonio nesiginčijama. Skirtumas tik toks, kad sutartinės - neabejotinas Aukštaitijos (tad, baltų) kultūrinis paveldas; ko negalima pasakyti apie Baltiškųjų giesmių ir sunkiųjų būgnų derinį.

50637. miestiete sauliui m2006-01-19 20:37
esu beveik tikra kad vaidilutes musdavo bugnus. o krivis tuo tarpu plese lauk sv.Brunono sirdi. geriausiu atveju stovejo iskeles rankas i dangu. kazkodel man atrodo kad jusu zyniu, aukuru ir azuolu isivaizdavimui didziausia itaka turejo Simonio paveikslai. ar taip?

50639. ežeras2006-01-19 22:29
pirstai nusalo ir nusiamputavo ar sumigot nemaistingai visi? uu!

50640. Solveiga>ezeras2006-01-19 22:43
Uu...

50641. m2006-01-19 22:45
o kodel jus neziurite krepsinio?

50642. vasi2006-01-19 23:00
aš buvau teatre, žiūrėjau tokią nūdnybę Moteris smėlynuose. Paskui lakstėm ieškodami kinų restorano. Vienas uždarytas ant visam, kitas - remontui. Lakstėm ir lakstėm. Dvi lietuviškos kavinės turėjo iškabas, bet neturėjo durų. Viena iš jų vadinosi tokiomis klimato sąlygomis pasityčiojamai - Šiaurės papūgėlė. Kiti irgi lakstė kaip sugreitintam kine. Einamiausia profesija dabar - taksistas.

50643. vasi toliau informuoja2006-01-19 23:03
iš rūpestingo draugo gavau žinutę, kad "gaisrininkai pataria be būtinos priežasties neiti į lauką". Kaži kodėl gaisrininkai? ir kaip dabar tą priežasties būtinumą įvertint..

50644. ežeras2006-01-19 23:11
ziuriu ziuriu ,kadangi mus suvieniti gali tik alus ir pergales.

50645. IVS2006-01-20 00:31
O tai ką Kobo Abė buvo kinas? Visada maniau, kad japonas... Bet nerestoraninė lemtis buvo ir mane užklupus. Vos tik užsimindavau apie tokį vieną restoraną - iškart sugesdavo mašina. Tai tęsėsi gerą pusmetį. Paskui netgi ėmiau mašiną meiliai tapšnotį per vairą ir kasyti panelę, kad nusiramintų. Taip pamažu pratinau prie minties, kad visai nebūtinai šiandien, bet gal kada nors nuvažiuosim. Kai mašina apsiprato ir nemažai detalių jau buvo pakeistos naujomis, tik šast - ir pašokom iki To restorano. Mašina nesipriešino. Restoranas buvo uždarytas restauracijai. Nuvažiavom iki kito. Tas buvo nugriautas. Mašina chytrai burzgė iš pasitenkinimo. Iki mgstamiausio važiuoti pabūgau.

50646. pasi2006-01-20 00:48
reikejo vaziuoti taksi, o ne laukti pusmeti.

50647. IVS2006-01-20 01:26
Tai kad man parūpo, kas ką: aš mašiną, ar mašina mane. O pasirodė - mašina restoraną. Ir ne vieną. Šelmė.

50648. pasi2006-01-20 01:29
O as maniau, kad norejote skaniai pavalgyti...

50649. IVS2006-01-20 01:40
Tai kad nebuvo gero partnerio prie stalo.

50650. pasi2006-01-20 01:43
Tai kuo cia deta masina?

50651. IVS2006-01-20 01:44
Pastatėte mane į kampą. Ir aš nežinau. Einu paplaukioti.

50652. pasi2006-01-20 01:49
nepamirskite akiniu ir nepaskeskite.

50653. IVS2006-01-20 01:52
Pažadu. bb garbės žodis.

50656. vasi2006-01-20 09:51
ne kinas, tačiau japonų ieškot prie 30 šalčio reiktų būt kamikadze. Bet į McDonald`ą vis tiek nėjom, nors jis buvo arčiausiai ir bandė prisiviliot savo sintetine šiluma. Na gerai, einu pradėt mūtūriavimąsi, turiu vieną būtiną priežastį ir šiandien išeit. Nepaisant gaisrininkų.

50658. Saulius M. >>> 50637. Miestietei2006-01-20 11:45
esu beveik tikra kad vaidilutes musdavo bugnus
:-)))) Taip, taip: pamatė Kęstutis didelį būgną (sinkopėmis) mušančią Birutę - ir taip susižavėjo, kad paėmė į žmonas :-))))

o krivis tuo tarpu plese lauk sv.Brunono sirdi. geriausiu atveju stovejo iskeles rankas i dangu. kazkodel man atrodo, kad jusu zyniu, aukuru ir azuolu isivaizdavimui didziausia itaka turejo Simonio paveikslai. ar taip?
Yra bent jau du skirtingi požiūriai į baltų žynius: (1) taip, kaip aprašė kryžiuočių metraštininkai, kaip galima numanyti iš analogijos su Actekų, Amerikos indėnų žyniais, užbaikalės, etc. šamanais, ir (2) taip, kaip galima numanyti pasiklausius baltų giesmių (be akompanimento), kaip piešė Šimonis, aprašė Vydūnas [turbūt žinot, kuo akompanuodamas jis dainuodavo; ar galit jį įsivaizduoti savo dainai pritariantį stambiu būgnu?].
Dar dėl Rusijos stepių: vienas JAV gyvenantis mokslininkas vedantistas - specialiai atvyko į Lietuvą, nuoširdžiai manydamas, kad būtent iš čia kilę arijai, aprašyti Vedose. Kai jį nuvežiau prie Baltijos jūros, buvo rami diena - ir jis labai nudžiugo: "štai pagaliau pamačiau Arijų jūrą: visą lygią be bangelių, tokią, kaip ir aprašyta Vedose!".
Ramuva, Romuva - tos pačios šaknies žodis, kaip ir ramybė, ramuma.

50662. miestiete sauliui m2006-01-20 13:20
na matot nors del Birutes bugninikes pavyko man jus itikinti. gal tik nebutinai dideli bugna. juk ir "kulgrindoje" mergos musa mazesnius. didelis - tai kaip "ereliukas", o moterims - "kregzdute". kalbant dviratininku terminais. nezinau ar simonis tikrai piese be akompaniamento (mano nuomone, geriau but nepieses visai). gal ir vydunas, jei nebutu valges pietums tik "dvi kriausi ir du kanduolu", gal butu griebes smagu bugna o ne vien giedojes vegetariskas giesmes. o paskutinis jusu aprasytas epizodas tik parodo kokiais argumentais remiasi visi spejimai apie gilia senove ir tautu paprocius. paprastais zodziais, sakem ant vandens.

50663. m2006-01-20 13:28
ramybe ramuma - ar tai tinka ziauriems barbarams kokie buvo musu proteviai, kaip ir visi kiti tais laikais? gal nuskite simonio paveikslus i siena.

50664. slogutis2006-01-20 13:39
užtat mūsų krivai krivyčiai buvo apsiskatę viduramžiškų sapnininkų ir rimtais feisais paaiškino gediminui, kad sapnų vilkas tai didelės trobos ant kalno vertas reikalas.
rimtesni viduramžių scholastai kreivai žiūrėjo į tokias prastuomenės zabovas

50671. Saulius M. >>> 50663. m2006-01-20 15:01
gal nuskite simonio paveikslus i siena. Gal galėtumėte parašyti lietuviškom raidėm (bent jau tokiom: ą=a_;č=c` ir pan.) - nes visai nesuprantu jūsų sakinio.

50673. Saulius M. -> 50662. Miestietei2006-01-20 15:26
na matot nors del Birutes bugninikes pavyko man jus itikinti.
t.y., šitoks vaizdelis - tiesiog anekdotiškai absurdiškas

nezinau ar simonis tikrai piese be akompaniamento (mano nuomone, geriau but nepieses visai)
visa laimė, kad nesugalvojo pataikauti taip kaip jūs manančiųjų skoniui.
Beje, o kokios rūšies paveikslai jums patinka?..

gal butu griebes smagu bugna o ne vien giedojes vegetariskas giesmes
kas būtų, jeigu būtų - tokios diskusijos tarsi "sakem ant vandens" rašymas. Ar ne?..

o paskutinis jusu aprasytas epizodas tik parodo kokiais argumentais remiasi visi spejimai apie gilia senove ir tautu paprocius.
Nelabai supratau, kam taikote:
-- Vedose iš tikro minima, kad arijai gyveno prie jūros, kuri būna labai rami; ir aišku, kad pakankamai šiauriose platumose.
-- Minėtas vedantistas yra indas iš Kalkutos; iš Indijoje garsios šeimos; baigęs tai, ką mūsuose vadintume "aukštąja mokykla - kunigų seminarija" ar pan.
-- negi neigiate, kad "Ramovė" ir "ramybė" etimologiškai yra tos pačios šaknies žodžiai?
-- negi nesutinkat su teiginiu, kad Suvalkijoje kanklės seniau buvo laikytos/vadintos šventu instrumentu?
-- gal turite nors vieną ne "šakėmis ant vandens rašytą" argumentą tam, kad baltai giesmes giedodavo pritariant tik būgnais?

50677. `miestiete2006-01-20 16:30
atvirai sakant, maniau kad priversiu jus bent nusišypsoti. Ir nusukti Šimonio paveikslus i sieną. Argumentu neturiu, beje, kaip ir jūs, atrodo. Gal galima remtis analogijomis? Jūra tiek buna rami, tiek ir nerami. Čia joks argumentas. Nelygu kokiu oru pataikysi ateiti. Paveikslai man patinka tie, kurie yra geri. Šimonio nepatinka.

50678. Kazys Šimonis2006-01-20 16:30
Keletą metų vasaromis rinkdamas liaudies meno trupinius ir šiek tiek tyrinėdamas krašto praeities paminklus, vaikščiodavau keliais, takais, laukų ežiomis, kalvomis, upių krantais, daubomis. Lankydavau kaimus, vienkiemius ir atskiras lūšneles, stebėdavau žmonių būdą, papročius ir apdaro savybes. Gerų žmonių leidžiamas, rankiojau įvairius pagražintus daiktus, juos piešiau arba fotografavau, grožėjaus raštuotais audiniais, mezginiais ir jų spalvomis, gėrėjausi išpjaustymais, jų darniomis formomis, - verpstėmis, kultuvėmis, rankšluostinėmis, dėžutėmis, skryniomis ir kitais išdailintais dirbiniais. Taip pat domėjausi pirkių prieangėlių, langų apdaila, svirneliais ir kitais pastatais. Apžiūrėjau antkapinius paminklus, taipogi pakelių bei laukų koplytstulpius.

Kadangi nuo mažens labai mėgau liaudies kūrybą, kuri įsismelkė į mano sielą, tai kaip esu sakęs, rinkau, piešiau ir žavėjausi ja. Dėl to ir savo paveikslus kurdamas neretai naudojau liaudies kūrybos fragmentus ir detales.

50681. Saulius >>> 50677. `Miestietei2006-01-20 16:37
Paskatinot nuoširdžiai nusišypsoti, kai parašėt "esu beveik tikra kad vaidilutes musdavo bugnus"
Kai kurios jūros - niekad nebūna ramios: net ir pačiu ramiausiu metu - vistiek didokos bangos į krantą mušasi
Paveikslai man patinka tie, kurie yra geri. Šimonio nepatinka.
Išvada: Šimonio paveikslai yra blogi. Ar ne? :-)
Gal galite pateikti gerų paveikslų pavyzdžių?

50683. cikada2006-01-20 16:47
dazhniausiai mes niekinam tai, ko nesuprantam, o nesuprantam, nes nepazhistam...man rodos, gerbiamoji miestiete, po izhulia ironishkos shaipokes kauke slepiate nezhinojima...na, kas yra simptomatishka "miestiechiams" ish vienintelio miesto musu kaimishkoj shaly...

50685. Šimonas2006-01-20 17:42
Ar žinote kaip ta šalis vadinas?
I-z-r-a-e-l-i-s !

50688. re: 50685. Šimonas2006-01-20 18:02
O gal B-e-l-g-i-j-a?.. http://www.geocities.com/Heartland/Shores/8613/d0/i0000001.htm ? :o)

50693. miestiete sauliui m2006-01-20 18:35
jei norėčiau pasirodyti tolerantiška, sakyčiau: Šimonio paveikslai man nepatinka. Bet būsiu atvira. Manau, kad tai blogi paveikslai ir Šimonis yra kičistas. Populiarus tam tikros pasaulėžiūros ir išsilavinimo žmoniu. Gal net savotiška Šventa karvė. Gerų paveikslų visų neišminėsiu. Jų be galo daug. Labai mėgstu Skačkauską, Paukštę, Katiną, Antanavičių, Mykolaitytę. Bijau kad pamiršau ką svarbaus. Jei prisiminsiu, prirašysiu.

50694. m2006-01-20 18:35
po bijau kablelis.

50695. Saulius M. >>> 50693. Miestietei2006-01-20 19:02
Na va, galim ir užapvalinti pokalbį:

Gerai gaudotės šiuolaikinėje dailėje; visai skirtingai nuo manęs (iš jūsų išvardintų dailininkų - tik 2 esu girdėjęs; bet jei parodytumėt bet kokį šių dailininkų paveikslą - niekad nepasakyčiau kuris kurio; nebent atsitiktinai atspėčiau). Man patinka Šimonio paveikslai - apie jūsų minimus nieko negirdėjau.

Kita vertus - muzikoje situacija atvirkštinė: jums patinka "Kulgrinda", o man visai nepatinka jų naudojamas akompanimentas melodijoms; labai mėgstu pvz. Rugiaveidę - kurios jums nėra tekę klausytis.

Taip ir diskutuojam :~)

50696. nuliūdusi abrė2006-01-20 19:03
Et, ne radikalė tu...Kodėl išsidavei? Visi tokie šiltučiai:). O Antanavičius kuo tau patinka?

50698. m - cikadai2006-01-20 19:11
neniekinu. noriu zinoti ir suprasti. bet netikiu, kad kas gali matyti kiaurai amziu uka. net ir zmogus baiges kalkutos kunigu seminarija.

50699. miestiete sauliui m2006-01-20 19:14
tikiu kad labai nesikankinate jeigu nezinote mano paminetu dailininku. visi mes pazistame tai kas mums idomu. Rugiaveide man visai patinka. Va ko negaliu pakesti tai Povilionienes. net ir su Vysniausku. Bet del skonio nesigincijama.

50700. S.M.2006-01-20 19:16
Va ko negaliu pakesti...
Sakysite - kad tai irgi kičas?..

50701. mieste abr2006-01-20 19:17
o ka tureciau slepti? aisku kad nesu radikale. juk jau arteju prie simto, anot jusu, mergu. O kuom antanavicius blogas galiu paklausti.

50706. m - S.M.2006-01-20 19:55
net nezinau ar tai kicas. gal greiciau - klaikas.

50707. abrė miestei:)2006-01-20 20:02
Jei būtum pasakius, kad patinka Sližys...Tada juokčiausi. Jei reikėtų rinktis vieną lietuvių dailininką/ę -man Kazė Zimblytė. Antanavičius nėra bliogas, ale man Kisarauskas dramatiškesnis:)O kodėl iš Kuro kartos nė vieno neprisiminei? Paukštė ir Skačkauskas -gražūs, nepasiginčysi. Išsidavei, nes dailininkai skirtingų kartų, o "patikimo" tendenciją užčiuopt galima.
p.s. nustebsi, iš grafikų l. nemėgstu Kalinausko. O genijus - ne Švėgžda, o Šaras Leonavičius. Mano akimis:). Iš skulptorių- net nežinau, daug gerų, bet man Šarapovas -numeris vienas.

50708. mieste abrei2006-01-20 20:11
taip, ko gero visi daugiau maziau ekspresyvus. zimblyte kaip ir cukermanas yra geri, bet ne man. K man irgi ne. nepatinka kuras ir dereskevicius.

50709. abr2006-01-20 20:12
juvelyrus pamiršau. Šepkaus auskarus nusipirkau penkiolikos. kainavo 19 rublių. Žmonės netiki, sako, nebuvo tokių kainų. Nuo šimto pradėjo. Melas. O tuo tarpu įperku kaunietę Lapinskaitę. Gera.

50711. m2006-01-20 20:19
pasiseke jums.

50718. dar abrė2006-01-20 20:56
prisipažinsiu: sunkmečiu reikėjo rinktis, kuriuos paveldėtus (iš tėvų) paveikslus parduot. Kisos buvo gaila, bet pasilikau Skudutį. Dėl kokios Gutausko net nesusimąsčiau. Visi jo pav. plius knygos man neverti vieno ankstyvojo Skudučio.

50723. mieste abrei2006-01-20 21:07
karstai pritariu. skudutis tikras lobis.

50728. ežeras-m2006-01-20 21:29
nors ,atrodo, ir viska zinau(:) ),bet kartais ziurek ir prireikia patarimo.patark, mieste, kokiais argumentais tureciau ismust is vienos man labai mielos ir simpatiskos , bet dar labai jaunos , naivios ir , svarbiausia, moteriskos galveles, stojimo studijuot tapyba plana? as kolkas naudoju tik viena nesvaria priemone- klausiu: pasakyk tu man nors viena zymios tapytojos moters varda. nesiseka vargselei.

50731. IVS2006-01-20 21:37
Kolumbui irgi sakė, kad jei Indiją būtų buvę galima priplaukti iš kitos pusės, tai jau seniai kas nors būtų apiplaukęs. Tuomet Kolumbas paprašė pasatyti kaiušinį ant smaigalio. Ginčovas nesugebėjo. Kolumbas peiliu nurėžė smaigalio galiuką ir kiaušinis stovėjo, nors anksčiau to niekas nesugalvojo.

50732. m - e2006-01-20 21:39
paaiskinkite, kodel butinai reikia ismusti?

50733. m2006-01-20 21:41
"svarbiausia - moteriskos galveles". merginos, girdite?

50738. ežeras2006-01-20 21:45
"50732"taigi sakiau ,-geras zmogus - gaila.

50743. m - e2006-01-20 21:54
tuomet stumkite i buhalteres arba policininkes. juk garsiu buhalteriu ir policininkiu pavardziu mirgete mirga. koks jus vis delto esate!

50745. IVS2006-01-20 22:04
Man atrodo, gal klystu, kad ežeras norėjo pasakyti, kad vargu bau, toji geroji mergelė pragyvens iš savo meno. Tuomet jei ne vienam, tai kitam ežerui reikės ją išlaikyti. Tai vadinama second logic.

50748. m2006-01-20 22:13
o gal pragyvens? kaip suzinos nepabandzius? o jeigu labai nori i tapyba? kazi ar ezeras labai klause patarimu kai buvo jos amziaus? ka gi, tegul bando atkalbeti. jeigu pavyks, vadinasi ne taip labai jai reikejo. o gal ja reiktu palaikyti ir padeti? paieskoti mokytoju?

50749. ežeras2006-01-20 22:16
:)paprasyciau isvardinti nors viena zymia buhaltere.

50750. m2006-01-20 22:18
visi sutartinai mano kad pinigais aptekes neurotikas yra laimingesnis uz menininka kuris kartais turi kartais ne.

50751. miestiete - ezerui grieztai2006-01-20 22:20
o ne, tai jus pasakykite man zymia buhaltere. o po to policininke. cia jau jusu nesvarios priemones kaip ka tik pasigyrete. nagi.

50752. ežeras-m-ivs2006-01-20 22:28
:)perfrazuoju ir atremiu: kokios jus vis delto esate! kuo cia deti"pragyvens","islaikyti" etc. tikrai kyla abejones ar tapyboje yra sansu prasimust moterims. as tikejausi ,kad mieste apipils mane sekmingos kurybos pavyzdziais, suteiks optimizmo, o jus...kokios jus vis delto esate! (:) )

50753. ežeras2006-01-20 22:32
man labai imponuoja policijos eiline , berods, svilpelyte.p.s. beje, chebryte zvejot vaziuot atsisake - galiu pliukst kad ir per nakti.pavarom?:)

50755. miestiete ezerui2006-01-20 22:36
va kur yra sansu prasimust moterims tai pramoginiuose sokiuose. ten Moterys is didziosios raides. o vyrai - tik pagalbiniai, atraminiai, menki juodi seseliai kad ir kaip besirangytu. ka reiskia "prasimust moterims"? koks jus esate miescionis! ir mastote stereotipais.

50756. m2006-01-20 22:38
dziaukites kad atsisake, butumete nusales uodega ant ledo.

50757. m2006-01-20 22:39
taigi kad pliukst, nes apie svilpelyte jus meluojate. atrodo issekote, ezere.

50759. ežeras2006-01-20 22:46
pliauskt.

50760. ežeras2006-01-20 22:47
"atrodo issekote, ezere." jeigu jau taip ,tai ne miestietems miescionis smerkt.:)

50761. IVS2006-01-20 22:51
Ežere, tai gal tegu ji būna operos prima donna. A? Iš pradžių tai buvo grynai vyriška profesija. Vėliau moterų partijas dainuodavo kastratai. Dar vėliau jau moteriški altai traukdavo jaunų įsimylėjėlių arijas. Taip tebėra ir dabar. Beje, operos primadonos, jeigu neskaitysim prostitučių, buvo pirmosios finansiškai nepriklausomos moterys, versilininkės, tpsknt. Soprano atlyginimas, kadaise buves žymiai mažesnis, nei kastrato, dabar prilygsta arba yra net didesnis, nei tenoro. Betgi dabar jau priklauso ne nuo paties balso prigimties, o nuo jo grožio ir galimybių.

50762. miestiete ezerui2006-01-20 22:52
apipilciau jus sekmingos kurybos pavyzdziais. tik ar pavardes jums daug sakys. deja sekminga kuryba ne visuomet reiskia ir laimingai susiklosciusi gyvenima.

50767. S.M. - 50706. m`ei2006-01-21 00:03
Dėkui už nuoširdumą, tačiau toks apibūdinimas ne jos dainavimui, o jūsų požiūriui apibūdinti geriau tinka... Puiki iliustracija tam, ką rašė 50683. Cikada...

Patarimas: gal geriau jau samprotaukit apie tapybą; pasakokit kuo žavitės; nes kai pradedate peikti - pobaisiai pasirodot.

50768. p.s. (S.M. - 50706. m`ei)2006-01-21 00:16
Ar neteko jums matyti Lidijos (pamiršau pavardę; Šukšino mokinės) filmą "Babusia"?...
Nenustebčiau, jei ir ją lengva ranka iš aukšto analogiškai apibūdintumėte.

50770. AišV2006-01-21 01:49
E.Red.: Komentaras panaikintas.

50778. m sauliui m2006-01-21 12:12
atsiprasau jeigu ka.

50779. `dar miestiete - sauliui m2006-01-21 12:54
namanykite kad pataikauju. nuosirdziai. manau kad Lidijos "Babusia" - tikras sedevras. rimtai. nors ir nesu maciusi.

50781. miestiete2006-01-21 13:38
visgi stebiuosi kaip tautiskumas puikiai klijuojasi su rusiskumu. juk save gerbiantis tautininkas turetu svetimu nekesti. rusu - labiausiai. turetu siurpti nuo visokiu babusiu ir suksinu. koks gi tas klijus stebuklingas, kuris povilioniene su babusia suklijuoja?

50814. IVS (ar nusišneku?)2006-01-21 23:04
Na, man atrodo, tie klijai vadinasi Kosmopolitizmas. Pvilionienė - ne Lietuva, o Dostojevskis - ne Rusija, Netgi Hitleris - ne Vokietija, kaip ir mano suknelė - tai ne aš, nors ir daug pasako apie mane. Tiesą sakant, o kas yra tautiškumas? Juk tai nėra neapykanta kitoms tautoms, ar jų genijų (kad ir blogųjų) darbams? Juk ir rusas piktinasi Stalino darbais, vokietis Hitlerio, kas čia neaiškaus? Muchi otedlno - kelbasa otdelno. Jūs tikriausiai turėjote galvoje nacionalizmą?

50820. Saulius M. >>> 50781. Miestiete2006-01-21 23:56
visgi stebiuosi kaip tautiskumas puikiai klijuojasi su rusiskumu. juk save gerbiantis tautininkas turetu svetimu nekesti. rusu - labiausiai.
1988-90`aisiais atvykusieji iš Rusijos stebėdavosi, kad čia nesutinka [kaip kad tikėjosi iš to, ką apie Lietuvą girdėjo namie] antirusiškumo. Išlaikytas brandumo egzaminas.
Kiekvienoje tautoje yra visko. Kodėl keista tik dėl požiūrio į rusus: juk pvz. ir dėl hitlerininkų - analogiškai galima būtų nusisukti nuo Bacho, Getės,.................
Neseniai Leonidas Donskis (cituodamas, jei neklystu, lenkų kultūros žymų asmenį) yra rašęs: "esu antisovietinis rusofilas".

turetu siurpti nuo visokiu babusiu ir suksinu.
Babusia - neįtikėtinai tobulas filmas. Ėjau į jį sužinojęs, kad filmo autorė - Šukšino mokinė (kurio visa matyta ir skaityta kūryba patiko: ta išreikšta doro ramaus geraširdžio sąmojingo kaimiečio pasaulėžiūra, kasdienoje, ribinėse situacijose, tragiškų permainų laikais...).
P. Lidija su šiuo filmu yra apvažiavo daug šalių. Vieno švedo ji paklausė: ~"kaip pasikeitė jūsų požiūris į Rusiją po šio filmo peržiūrėjimo?"; šis atsakė: ~"kodėl jūs manote, kad tai filmas apie Rusiją? tai nei kiek ne mažiau ir apie Švediją". Panašios nuomonės buvo ir prancūzai, užsakydami daugybę šio filmo kopijų rodymui mokyklose, etc.

koks gi tas klijus stebuklingas, kuris povilioniene su babusia suklijuoja?
Visa Jos ilgametė veikla (kaip ir Babusios) - kilus iš geraširdiškumo. Turbūt nesat mačius, klausius Jos pirmosios plokštelės, dar mergautine pavarde "Oi žydėk, žydėk..." brandaus socializmo laikais. Laikas eina, senstame; o jos šypsena tos plokštelės viršelyje - ir dabar tokia pat.

50834. m2006-01-22 11:45
kai ko nors nezinosiu apie rusija, butinai pasiklausiu svedo.

50838. m2006-01-22 11:56
aha, budavo pazistamu kurie visur nesiodavosi protfeliuka su rusiska literatura. ten dar budavo kolbasa ir mucha. as nepriklausiau tokiems. visuomet ziuredavau priesinga kryptimi.

50839. m2006-01-22 11:59
nuo "oi zydek zydek" mano sypsena irgi tokia pat kaip brandaus socializmo laikais.

50845. m2006-01-22 12:51
o saulius m atrode toks uzsiemes zmogus.

50847. edva (nuoširdžiai)>Sauliui M.2006-01-22 12:53
Vargas,kad gyvenu provincijoje,tad išgirdus apie filmą BABUSIA -"neįtikėtinai tobulas filmas!"-norisi judėti link ten,kur tas filmas šiuo metu rodomas?Gal keletą nuorodų į recenzijas ar anotacijas apie t ą filmą.Būtų malonu! Išties,įdomūs ir įtaigūs V.Šukšino apsakymai.Bet romanas"Aš atėjau jums..." gana plokščias,su mesianistine potekste...

50849. miestiete2006-01-22 12:56
kaip suprantu prie bugnu nebesugrisime.

50850. IVS2006-01-22 12:56
Mano pažįstami irgi dažnai tašėje turėdavo rusiškos literatūros. Achmatovų visokių ten Achmadulinų, pasitaikydavo ir vyno bonka, bet dešros kaip tik trūko. Perkūnas žino, kur mes žiūrėjom.

50855. m2006-01-22 13:35
gal ziurejote i tase?

50857. IVS (žvilgteri į tašę)2006-01-22 14:41
Dabar nusijuokim, pažvelkim iš tolo
     Į laiką,kuriam nebeliko mums vietos:
     Anuomet gyveno pasauly trys broliai,
     Du buvo protingi, o trečias - poetas.

     Du žemę pureno. Dabar nusijuokim,
     Nes trečias - užgęsusią žvaigždę pamilo
     Ir bėgo klausyt, ką lakštingalos suokia
     Už būto nebūto, už mėlyno šilo.

     Jo laukas plytėjo neartas, nesėtas...
     (Mums tokių nereikia, mums tokių negaila!)
     Du buvo laimingi, o trečias poetas.
     Dabar pasijuokim iš trečio, iš kvailio!...

     Dalia Saukaitytė, Rugpjūčio žemuogės

Kaina 16 kap.

50858. m2006-01-22 15:35
smoriginas dainuoja. la la la.

50861. Solveiga:)2006-01-22 16:38
ir ne vienas..

50877. Sauliui M. > 50847. Edvai2006-01-23 00:51
Sveiki,
Apie "Babusią":
http://horosheekino.ru/bab.htm
lietuviškai: http://kino.takas.lt/festivaliai.php?st=view&msg_id=137&do=show
angliškai: http://www.kinokultura.com/reviews/R73babusia.html
apie autorę: http://www.kinomost.ru/index.asp?case=17&kw=15087
dar pora recenzijų (kurių neskaičiau):
http://gubernia.pskovregion.org/number_216/12.php
http://www.kinoart.ru/magazine/11-2003/repertoire/babusia0411/
parduoda: http://dramy.shopbrowser.ru/sbproduct-697869.html

Šukšino romano neskaičiau; gali būti, kad ir man nepatiktų.

50878. S.M. > "kaip suprantu prie bugnu nebesugrisime."2006-01-23 00:57
Kodėl gi ne, jei tik turite ką dar pasakyti.

Savo ruožtu, galiu pridurti apie kankles:
Šaltą labai žvarbią žiemos dieną bendradarbės tėvelio laidotuvių liūdniausiu momentu jų skambesys buvo dieviškas.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:25:52 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba