ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-11-04 nr. 819

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (117) • DARIUS GIRČYS. Dėdės (5) • JOHN ORTBERG. Fariziejai esam mesDARIUSZ SUSKA. Ak, kai žiema ta galų gale baigsis-gk-. Sekmadienio postilėHUGO VON HOFMANNSTHAL. 672-osios nakties pasakaEGLĖ ALEKNAITĖ. Suklasifikuoti neošamanizmąSIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų IIRENATA DUBINSKAITĖ. Mergaitė su kriaušėmisGINTARAS PATACKAS. EilėsCASTOR&POLLUX. Verba de verbis (38) • RŪTA BIRŠTONAITĖ. Oposumo kronikosREGINA LUKMINIENĖ. Kėdainiečių mintys apie mirtį (6) • MARIUS DAGYS. Keletas pastabų apie chorų konkursąGRAŻYNA MOREK. Priekabiavimas prie gamtosLAIŠKAI (345) •

Turinys

[skaityti komentarus]


DARIUS GIRČYS. Dėdės
Palanga, greičiausiai kokie 1975 metai. Turgaus gatvė. Maloni ryto vėsa, tarška išvežiojamų pieno butelių stiklas, dunksi keičiami dujų balionai, bobutės skuba užsiimti nusišėrusių prekystalių. Gyvenimas čiurlena nusistovėjusia vaga. LTSR piliečiai rūsčiais nuo dorumo veidais keliauja į pliažą, ant pečių nešdamiesi didelius rankšluosčius, rankose – kalbančius radijo aparatus ir maisto davinį.

JOHN ORTBERG. Fariziejai esam mes
„The Christian Century“, 2003.VIII.23. Vertė Kęstutis Pulokas
Ironiška, tačiau visiškai nepriklausomas nuo įsitikinimo savo teisumu yra tas žmogus, kuris iš tiesų yra visiškai teisus. Iš visos žmonijos labiausiai atmestas narys yra kaip tik tas, kuris yra labiausiai išaukštintas. Vienintelis jokių mesijo kompleksų neturintis asmuo buvo pats Mesijas.

DARIUSZ SUSKA. Ak, kai žiema ta galų gale baigsis
Vertė Laimantas Jonušys
  [...]
  o betgi ir žemė
  prieš mus prasižios,
  urvai kaip niekad anksčiau,
  ak, urvų urvai.
  [...]

-gk-. Sekmadienio postilė
Jėzus Morkaus evangelijoje jau nebe pirmą kartą ragina išeiti iš lėkšto mąstymo, paremto rašto raide ar šabloniškais per amžius susiformavusiais stereotipais, ir pamatuoti abejotinas vertes širdimi. Perkainoti vertybes, jei reikia. Nesnausti religiniais postulatais užsiliūliavusių fariziejų lopšyje. Lygiai taip pat jis šiandien kreiptųsi į mus, kiekvienąkart ginčytinoje situacijoje įsitikinusius savo pigiu teisumu. Ir reikalautų reguliariai perrikiuoti lentynoje knygas, o širdyje – idėjas.

HUGO VON HOFMANNSTHAL. 672-osios nakties pasaka
Vertė Vilija Gerulaitienė
Palengva ėmė matyti, kad jo namų reikmenys atspindi visas įmanomas formas ir spalvas. Susivijusiuose ornamentuose įžvelgė neregėtą surizgusių pasaulio stebuklų atvaizdą. Atrado gyvūnų ir gėlių formas, gėlių virtimą gyvūnais; delfinus, liūtus ir tulpes, perlus ir akantus; aptiko kolonos apkrovos grumdymąsi su tvirto pamato pasipriešinimu, visų vandenų veržimąsi aukštyn ir vėl žemyn; patyrė judėjimo palaimą ir ramybės didingumą, šokį ir mirties būseną; išvydo gėlių ir lapų, laukinių žvėrių kailių ir tautų veidų spalvas, brangiųjų akmenų spalvą, audringos ir ramiai spindinčios jūros spalvą; net pamatė mėnulį ir žvaigždes, mistinį rutulį, mistinius žiedus ir prie jų priaugusius serafimų sparnus. Ilgam apsvaigo nuo to didžiulio, mąslaus grožio, kuris jam priklausė, o dienos ėmė tekėti gražiau ir nebe taip tuščiai tarp visų tų prietaisų, kurie nebeatrodė negyvi ir niekingi, o nepaprastas palikimas, dieviškasis visų kartų kūrinys.

EGLĖ ALEKNAITĖ. Suklasifikuoti neošamanizmą
Core šamanizmas (angl. core – pagrindas, esmė), dar vadinamas antropologiniu šamanizmu, pirmiausia siejamas su M. Harneriu. Anot jo, core šamanizmas, neimituodamas kokios nors specifinės kultūros, o daugiau perteikdamas pamatinius tarpkultūrinius principus, ypač tinka vakariečiams, trokštantiems palyginti nepriklausomos nuo kultūros sistemos, kurią jie galėtų pritaikyti ir integruoti į savo šiandienį gyvenimą. Pats lyderis šioje praktikoje esminiais laiko kelis principus: žmonės yra gamtos dalis; egzistuoja dvi realybės – įprasta ir neįprasta; kiekvienos jų priėmimas priklauso nuo žmogaus sąmonės būsenos; būtybės, sutinkamos neįprastoje realybėje (dvasios), yra realios; visos gyvos būtybės turi sielas – gyvenimo trukmės individualias dvasias.
Šios praktikos tikslas, anot M. Harnerio, yra praktinis pritaikymas savo ir kitų gyvenimuose bei tradicinio šamanizmo rekonstravimas: core šamanizmas „naudojamas kaip rekonstrukcijos pagrindas; daugelis grupių, įskaitant ir „tradiciškai“ šamaniškus Sibiro žmones, remiasi core šamanizmo technikomis, siekdamos jomis pakeisti „prarastas“ praktikas“. Ši technika čia vis dėlto yra visiškai „nureliginta“: ji suvokiama pirmiausia kaip gydymo metodas, o ne religinis reiškinys. Tai M. Harneris yra linkęs itin akcentuoti: „Šamanizmas nėra tikėjimų sistema. Jis pagrįstas asmeniniais eksperimentais, atliekamais gydymo, informacijos gavimo ar kitais tikslais“; „šamanizmas yra metodas, o ne religija. Jis koegzistuoja su gyvuojančiomis religijomis daugelyje kultūrų. Sibire galima rasti šamanizmą koegzistuojant su budizmu ir lamaizmu, o Japonijoje – su budizmu“.

SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų II
A. J. Greimas yra rašęs, kad 1940 metais A. Churginas įkalė jam į galvą: „Vos išgirsi Stalino vardą, plok nieko nelaukęs!“
J. Grušas gavęs žodį bet kokia proga pradėdavo: „Ačiū Partijai ir Vyriausybei“.
J. Miltinis – ir tas maldeles ir visą flirtą su valdžia buvo dar geriau išmokęs...
Pirmas ir trečias buvo maištininkai, anarchistai, antrasis – uolus katalikas.
Visi mokėjo dešimtinę... šėtonui. Beje, ne iš visų imdavo. Yra žymių žmonių, kurie ir mokėdami smarkiai nukentėjo.
Stačiai – nemokėjo paduoti, ne ta „veido išraiška“, ne to „būrio“.
Dar yra buvę tiesiog „laimės kūdikių“. Tokiems nei valdžios, nei santvarkos pasikeitimai beveik nieko nereiškia.

RENATA DUBINSKAITĖ. Mergaitė su kriaušėmis
(Paulina Eglė Pukytė ŠMC)
Greta Pukytės videodarbų eksponuojamos atvirukų su gėlėmis kolekcijos prasmei didelę įtaką daro faktas, kad tai buvo mamos paliepimu rinkti gėlių vaizdeliai (kadangi mergaitei tai pritinka), ką ir kalbėti apie tai, kad dauguma demonstruojamų sveikinimų skirti Kovo aštuntajai ir rašyti moterų moterims, mergaičių mergaitėms. Gėlės simboliką keistai deformuoja perdarytas rusiško filmo fragmentas, kur gėlė virsta nesėkmės ženklu: ilgaamžė moterų kaip nuodėmės kaltininkių tradicija ar moteris kaip naujai iškilusi grėsmė vyrų pasaulio struktūrai? Pastarąją kryptį įspūdingai patvirtina raudonos aguonos ant menininkės marškinių, kai jos rankos neutralizuoja absoliutų galios ir vyriškumo simbolį – šaunamąjį ginklą.

GINTARAS PATACKAS. Eilės
  [...]
  Pilnas turtų, išminties lobynas,
  Lūžtantis nuo žodžių sakralių,
  Prieš mane atsiveria knygynas.
  Kaip aš nekenčiu jo ir myliu.

  Guli tyliai odės ir romanai,
  Vadovėliai ir knyga stora,
  Kurios nieks neskaito, Dieve mano,
  Ir kitokia literatūra,

  Magiška ir tragiška. Lentynos
  Lūžta nuo poezijos, dainų.
  Ten mana knygutė nusiminus
  Verkia, nepasiekusi delnų.
  [...]

CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Pastaruosius kelerius metus domiuosi tik kultūra ir literatūra. Seniau skaitydavau dienraščių priedus: „Lietuvos ryto“ „Mūzų malūną“ ir „Klaipėdos“ „Gintaro lašus“. Paskui lioviausi. G. Grajausko redaguojami „lašai“ ištykšta tik kartą per dvi savaites, o jų teškėjimas dažniausiai gražus tik patiems „mėmelenderiams“. O R. Gerbutavičiaus & Co „malūną“ kolegos jau seniai perkrikštijo „Šūdų malūnu“. Ir jie teisūs.

Tad ką gi daryti man, kasdien alkstančiam lietuviškos kultūros ir literatūros naujienų? Prieteliai patarė pavartyti (pavartoti) internetą. Ilgai vartęs ir vartojęs, radau du dėmesio vertus internetinius dienraščius: „Omni.lt“ ir „Bernardinai.lt“. Apie juos šiandien ir pavograusiu.

RŪTA BIRŠTONAITĖ. Oposumo kronikos
Otė atsargiai padeda masyvius stalo įrankius ir atsiverčia sterblinį kompiuterį.
– Gal Nutrija? Aquatic rodent resembling a small beaver, – pacituoja „Tildės“ kompiuterinį žodyną. – Į Bebrą panaši jo draugė.
– Taip, būtent – du vandens stichijos ženklai. Ir traukia, aišku, prie Baltijos. O mane staiga entuziastinga apatija suėmė. Tik nusviedžiau maišelį su pirkiniais į mašinos kampą, tik susisukau į kamuoliuką ir prisnūdau. Atsibudęs matau – žaliuose laukuose guli oranžinė cisterna. Bebras tupi degalinės tualete, Nutrija perka paketėlius, kuriuose kažkas traška. Pasistiprinome paketėlių turiniu ir pagaliau pasiekėme Palangą. O ten...
– Moterys lininiais plaukais, mergaitės lininiais drabužiais?
Otė, atrodo, visai atitolo nuo tikrovės. Nuo pagardų Oposumas alsuoja ugnimi, bet dar tiesia letenėlę prie pipirinės.

REGINA LUKMINIENĖ. Kėdainiečių mintys apie mirtį

Mums rašo: MARIUS DAGYS. Keletas pastabų apie chorų konkursą
Neabejotinai lemiamą vaidmenį valstybės kultūros plėtrai turi kultūros strategijos suformavimas ir kryptingas jos įgyvendinimas. Deja, to vis dar neturime, o skaudokas 16 metų patyrimas rodo, kad valdžių keitimasis (ypač savivaldybių lygmeniu) dažnai kultūros gyvenime sukelia sumaištį – nesibaigiančias permainas, kurios, deja, dažnokai prasideda nuo aukštesnių kėdžių dalybų, o ne valstybės, tautos kultūros vystymo prioriteto įtvirtinimo. Norom nenorom kyla skausmingas klausimas – ar tokiomis sąlygomis dar ilgai galėsime būti dainų šalimi?

GRAŻYNA MOREK. Priekabiavimas prie gamtos
„Polityka“, 2006, Nr. 38. Vertė Vitalijus Šarkovas
Režisierius Marcinas Krzyżańskis, dabar per TVP2 rodomo ciklo „Šimtas tūkstančių gandrų“ kūrėjas, aiškina, kodėl taip yra: „Vakarų rinka taip prisotinta, kad nuolatos reikia išgalvoti ką nors nauja, jeigu nori nustebinti žiūrovą. [...] Mūsų rinkoje padėtis visiškai kitokia. Savų laidų apie gamtą turime taip mažai, kad norint parodyti ką nors įdomaus visai nėra reikalo čiupti krokodilą už nasrų“.
Pasak jo, laidos apie gamtą, kad galėtų konkuruoti su vakarietiškomis, turi būti „savos“ – tai yra pasakoti apie mūsų širdžiai mielus gandrus arba stumbrus. Juo labiau, priduria režisierius, kad susiklostė gana paradoksali padėtis: vakarietiškos televizijos įsigalėjimas lėmė, jog vaikai šiandien apie egzotiškus gyvūnus – liūtus, krokodilus, nuodingas gyvates – žino kur kas daugiau negu apie tuos, kurie gyvena mūsų kraštuose. Todėl Krzyżańskis neketina savo laidose griebtis Irwino stiliaus triukų: „Noriu kurti laidas, propaguojančias gamtosaugą. Neketinu stvarstyti gandrams už kojų“. Pasak jo, stebėti natūralią gyvūnų elgseną kur kas įdomiau ir sunkiau negu puldinėti ant visko, kas juda. Jeigu jau filmai apie gyvūnus turi būti sensacingi, tai tegu jie būna šnipų, o ne gangsterių žanro. Tik ar toks pagirtinas požiūris padės pritraukti veiksmo ištroškusius žiūrovus?

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


66797. kiskis p2006-11-01 21:28
ar pastile nera tas mazas zalias saldainiukas ciulpiamas? metalineje dezuteje? o sekmadienio pastile kokia idomu?

66798. vilkas p2006-11-01 21:35
Ale tu ir akylas, kiski p. Turbūt nesi iš tų, kurie eina į filharmoniją.

66799. ivs2006-11-01 21:40
Sekmadienio pastilė - tai opiumas liaudžiai, pasakytų ežeras.

66801. Raimis2006-11-01 22:05
Dėdės, fariziejai esam mes, nes klasifikuojame neošamanizmą. O mergaitė su kriaušėmis deklamuoja Patacko eiles Mėlynojoje mansardoje, bet dvyniai Castoras ir Poliuksas ją šaižiai nutildo:"Liurbi de liurbis!". 672-ąją metų dieną galų gale baigiasi žiema, nelyg nakties pasaka...

66803. kiskis p2006-11-01 22:16
manau kad ides vel mintis apie mirti, nes cia antra serija. negalima iskomplektuoti.

66808. kiskis p2006-11-01 22:27
pastabos apie choru konkursa mane tikrai sudomino. noreciau.

66820. e - tai opiumas liaudžiai, pasakytų ežeras.2006-11-02 07:28
ir butu (liktu) banaliai teisus.

66838. xX2006-11-02 10:03
Sninnnga...

66856. mgl2006-11-02 12:13
susalus žolė čeža gyvates garsais

66905. ivs > ežerui2006-11-03 06:40
Nagi, sučiulpk Sekmadienio pastilę. Nors tą gabaliuką, kuris čia, Turinyje.

66906. e - ivs2006-11-03 08:06
1."Jėzus Morkaus evangelijoje...ragina"- :)o kitoje jau neberagina?. tai yra ,ka jus darote su tais keliu evangeliju tekstu priestaravimais? sventi rastai turetu buti sventai (t.y. absoliuciai)teisingi. aniaaa? 2. "jau nebe pirmą kartą ragina išeiti iš lėkšto mąstymo," cia jau interpretatoriaus zodziai, o pats apsisaukelis kaiptik reikalavo atsisakyti mastymo(kaip tiesoso ieskojimo) ir imti aklai juo tiketi, o nerodantiems susizavejimo jo mokymu grasino pragaro kanciomis(gailestingasis). 3. " ir pamatuoti abejotinas vertes širdimi." -nera nieko pavojingiau , kadavertybes ima formuoti "sirdis". esu isitikines, kad fiureris visa sirdimo mylejo sviesiaplaukiu bestiju tayta, -sios meiles pasekmes redakcijai zinomos.4. "Perkainoti vertybes, jei reikia." -:)tiksliau,- kaip _jam_ reikia. 5."Lygiai taip pat jis šiandien kreiptųsi į mus, kiekvienąkart ginčytinoje situacijoje įsitikinusius savo pigiu teisumu." pigus teisingumas ir pigios tiesos gali buti tik tos,kurios (kaip visos religines) gaunamos ir iskiepijamos jau iskeptos gilioje vaikysteje ir is salies. mastanciam tiesos gimsta ilgose ir skausmingose paiekose, todel igyja realia ir "nepigia" kaina.6." Ir reikalautų reguliariai perrikiuoti lentynoje knygas, o širdyje – idėjas." -melas ir demagogija! _savo "knygu"_ ir "ideju" jis "perrikiuoti ne tik kad neleidzia ,bet ir, kaip minejau, uz tokius bandymus grasina visai konkreciomis sankcijomis. ir apskritai: netolerancija-isskirtinis sio azijato bruozas (palyginkite , pvz., kristaus , sokrato ir kokio aristotelio poziurius i kitamincius ). p.s. termina "azijatas" naudoju ne rasine, o civilizacine/kulturine prasme.

66908. ivs > ežerui2006-11-03 09:02
Religinės tiesos nėra įskiepijamos, nes tokiu atveju būtų jau tau seniai įskiepytos. Gilioje vaikystėje ir iš šalies. Yra kaip tik priešingai. Uoliausieji tikintieji tas tiesas atrado ilgose ir skausmingose paieškose. Ir toj vietoj nesustojo. Tikėjimas - tai nuolatinis ieškojimas. Tu nuolat maišai į vieną krūvą Dievo ir fariziejų darbus. Kitaip dar tariant, Dievo ir žmonių. Žmogus nėra tobulas, jis klysta. Net ir Dievo vardu kalbėdamas ar veikdamas. Evangelijos taip pat yra rašytos žmonių. Jos nusako Dievą tiek, kiek rašiusieji jį suprato. Tai yra ribotai. Jeigu tu/aš suvokiame Dievą ribotai ar neteisingai, tai ne Jis toks yra, bet mes jį taip tesuvokiame. O gal tu manai, kad tobulas ir neklystantis esi tu? Nesakau, kad klysti, bet nematau, kad ieškotum. Labiau panašu, kad esi suradęs Tiesą ir Prasmę ir labai patenkintas sėdi ant debesėlio, kojom mataruoji, barzdelę glostai ir į kitus iš aukšto žiūri - arba tavo tiesa arba nėr tiesos ;P

66909. e -ivs2006-11-03 09:42
liuks. 1. reiskia tu jau pripazinai, kad biblija nera _sventas_ rastas.2. pripazinai , kad viskas, kas kalbama apie dievus yra ne is dievo, o is zmoniu lupu(ir galvu),kad dievas tau jokiu tiesioginiu signalu nesiunte. o jei, tie signalai gauti is mirtinguju - nuodeminguju zmoniu. reiskia reik ijungt kritini prota, bo tarp ju buna ,deja, ir sukciu ir farizieju ,ir siaip sarlatanu. tikejimui vietos nebelieka. lieka filosofinis pirmapradzio "judintojo" ieskojimas. liuks.

66910. ivs2006-11-03 09:52
Dėl vieno dalyko apsirikai. Signalus siuntė. Ir tebesiunčia.
O kas yra filosofinis pirmapradis judintojas? Gal mes čia abu apie tą patį? Juk pasakyta, kad Jo vardų daug.

66911. e - Tikėjimas - tai nuolatinis ieškojimas.2006-11-03 10:01
yra zmoniu pasakytos tezes. tu jomis tiki (be patikrinimo)- tai tikejimas arba tikrini ju teisinguma - tai kritinis protas.

66912. e - pirmapradis judintojas 2006-11-03 10:07
aristotelio nuomone - visko priezastis. bet jis sake mazdaug taip :"gal tai jis?" :).

66913. ivs :)2006-11-03 10:08
Nu tai aš tikiu į Dievą kritiniu protu, nes labiau pasitikiu tiesioginiu ryšiu, nei tuom, kas ką sakė.

66914. ivs2006-11-03 10:14
Na, tai ar ieškom toliau, ar man jau eiti miegoti?

66915. e2006-11-03 10:15
matai, marija irgi tiesioginiu rysiu su juo turejo. rezultatai redakcijai zinomi.

66916. e -rezultatai redakcijai zinomi. 2006-11-03 10:21
bet kadangi vaikas ne is meiles , tai toks netiksa ir gavosi.

66917. ivs2006-11-03 10:26
O vat čia tai tu jau tiki tuom, kas ką sakė. Aš tuo klausimu griežtos nuomonės neturiu. Nežinau, nebuvau. Asmeniškai nepatyriau to, ką patyrė Marija. Štai Anam Turiny yra Ano Sekmadienio pastilė. Tai ten griežtai liepia tikėti evangeliniais stebuklais tiesiogine prasme. Tu, matyt, užsikabinai :)

66918. ivs2006-11-03 11:24
Toje Cahrlie Rose laidoje apie žmogaus smegenis dalyvavo ir mokslininkė, kuri tyrinėja, kaip veikia/neveikia žmogaus smegenys, esant priklausomybei nuo alkoholio ar narkotikų. Tai labai paprastai. Neveikia. Tiesiog ta dalis smegenų nereguoja, yra pažeista ir neveikia. Lygiai taip, kaip po kai kurių smegenų traumų neveikia, pvz., veidų atpažinimo smegenų sritis. Nedidelis taškas. Bet jis neveikia. Tai nereiškia, kad žmogus neatpažįsta kitų žmonių, nes žmones mes atpažįstme ne tik iš veido, bei ir iš balso, iš eigasties, stoto, bet, pasirodo, yra toks smegenų veiklos sutrikimas, kada žmogus neatpažįsta veidų. Jei parodysi jam jo paties fotografiją - jis nežinos, kieno tai veidas. Tiesiog toji smegenų dalis nebeatlieka tos funkcijos. Esant priklausomybei nuo alkoholio ar narkotikų, pasirodo, taip pat yra negrįžtamai (ar, sakykim, kol kas nepataisomai) pažeista smegenų dalis. Neveikia. Neduoda žmogui reikalingų impulsų ir jis nėra pajėgus nuspręsti negerti. Jis žino, kad tai bloga, jis suvokia būsimas pasekmes, jis bijo, jis supranta, bet negerti/nevartoti narkotikų negali. Tai nuo jo nebepriklauso. Kas įdomu, tai buvo atrastas šioks toks skirtumas tarp moterų ir vyrų smegenų ląstelių ypatumų. Vyrų lastelės nėra linkę perimti gretimų ląstelių funkcijų. Tai reiškia, kad jei vyro kuri nors smegenų dalis neveikia, tai basta. Gretimos ląstelės "neišmoks" atlikti ir kompensuoti prarastas funkcijas. Tuo tarpu moterų smegenų ląstelės gali perimti pažeistų ląstelių funkcijas. Kas dar įdomiau, kad no alkoholizmo "pasveiksta" (kabutėse, nes iš tikrųjų nepasveikstama niekada) ne tik moterys, bet ir vyrai. Klausimas kaip? Teatsako vyrai, kurie metė gerti.

66920. ivs 2006-11-03 11:36
Kaip manai, ežere, ar turėčiau patikėti tuo, ką mokslininkai sakė, ar reikėtų patikrinti?

66921. e2006-11-03 12:15
butinai pasitikrink. nes garantuoju, kad kur netoliese buvoja kitas mokslininkas, kurio tyrinejimai dave visai priesingus arba bent kitokius rezultatus. nereikia sudievint nieko,- net mokslininku, nes ir jie daznai nusimeskerioja, bet nusimeskerioja kitaip,- protingiau:).

66928. ragana Kornelija2006-11-03 16:59
nu įdomu, ką rašo tas JOHN ORTBERG. reikės paskaityti. kažkodėl primena Borgesą, kai jis išveda, kad Dievas iš tikrųjų pasirinko tapti Judu, ne Kristumi. man ta fikcija paliko neišdildomą įspūdį.

66934. Rūta2006-11-03 19:47
mane domina apie šamanizmą.

66937. m2006-11-03 19:57
as dar siandien paciupau anos savaites satenus kioske ir pradejau skaityti rudra. labai ilgas, vienu ypu neiveiksi. grybautoja.

66960. miestei2006-11-03 23:10
Visiskai nepaskaitomas.

66975. miestei nuo Raimio2006-11-04 10:26
Rudra - realistinėje plokštumoje...varys ligi J. Avyžiaus, kurį nuo pat pamatų redaguodavo puikus vertėjas Feliksas V.

67001. rudra > 9602006-11-04 21:21
Pati tu nepaskaitomas. Tai genialiausia, ką esu parašiusi, šedevras vienžo. Pamanyk tik, nepaskaitomas...

67002. rudra > Raimiui2006-11-04 21:24
Mūsų kraštuos avyžiais vadinami tokie balti pavasariniai grybukai, labai skanūs, pasirodo avižų sėjos metu. Tai aš visai nieko prieš tuo avyžium patapt. Geresniame pasaulyje.

67004. ragana Kornelija2006-11-04 23:08
man patiko Hofmanstalis. labai. ir vertėjos gražiai padirbėta (na, nekreipiant dėmesio į porą klaidelių), gražių žodžių surasta: "aisūs", "vėsmūs". aš sužavėta.

67012. lietuvė2006-11-05 11:08
as nezinau kas yra aisus ir vesmus nors esu lietuve nuo mazumes.

67014. ivs2006-11-05 11:16
O aš norėčiau sužinoti daugiau apie klaideles. Kad galėčiau pasimokyti iš kitų.

67037. lietuve - ivs2006-11-05 17:23
ajajaj,pasimokyti. kad galetumete papiktdziugiauti.

67059. raimi, 2006-11-05 23:19
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67060. ragana Kornelija2006-11-06 01:53
kai kurios klaidelės netinkamos kai kuriose grožinio kūrinio vietose, bet puikiausiai dera rašantiems tik žydrynėje ar žalynėje, pvz.: tarminė forma "šunes". neverta, ivs, persistengti .

67061. ragana Kornelija2006-11-06 01:56
lietuve, pavartyk Lietuvių kalbos žodyną, tą, kur tomų be galo ir dar internete sudėtas - dar ne tiek nežinomų žodžių rasi. gal pamatysi, kad nesi visų pasaulio daiktų vienintelis matas :).

67066. ivs dėkoja raganai2006-11-06 03:58
Ar esate tikra, kad originale "šunes" nebuvo tarmiškai? Jei ne, tai ne. Tada tikrai. Aš irgi lietuvė nuo pat mažumės, bet tik prieš keletą metų sužinojau žodį "agnus". Labai jis man gražus. Dabar išmokau "aisus", jei ne ragana, būčiau nepastebėjusi.

67071. liestuve2006-11-06 10:47
ir jus, ivs, ko gero nesate visu pasaulio daiktu vienintelis matas. tuomet ir man ne taip vienisa juo nebuti.

67074. 67059 nuo Raimio2006-11-06 11:06
O kam tau atsakymas, susigūžęs bailiuk...Nuolatinis esu ir mansardoje, ir lubinuose,ir mėnulio žieduose, ir tarpe varnėnų ir...na, esu toks "nuolatinio bilieto" apologetas, smalsuti baikštusis...

67095. xX2006-11-07 00:38
ragana Kornelija, raudonuoji Tu mano akyse - aišku, dar iš to myyytingo Šešešešeteniuose... Tik - daugiau nuoširdumo, mažiau pozos/vaidmens, o šiaip - vardas lyg ir sutampa su esme.

67112. ragana Kornelija2006-11-07 10:57
xXui bloga nuotaika. ale koks visažinis... ką žinai apie mano esmę? o apie vardą - ką? kodėl jis toks, ką reiškia ir t.t. nesupratau, ką reiškia "raudonuoji", o jokiame myyytinge Š-se ragana Kornelija nebuvo. apskritai nesupratau - konstatuoji ar ragini. nors koks iš esmės skirtumas...

67133. Apie poezija2006-11-07 16:47
Poetu zemeje nera - poetai mire, Jų knygose suspaustos verkia sielos, Jei raimis koks sigita geda giria, Gal jam patinka akys girtos, mielos..

67135. Raimis2006-11-07 16:57
Vien tekstuose slepiasi sielos suspaustos, girtos - pergirtos, mielos - nemielos; talentingai suspaustuose tekstuose žmogiškosios savybės jau nebeturi jokios svarbos nei reikšmės...

67136. Apie poezija2006-11-07 17:15
O ko cia detos zmogiskosios savybes?.. Apie poezija.

67141. Raimis2006-11-07 18:00
" akys girtos, mielos..." - irgi poezija? Galbūt eilutė sapno, sapalionės...Ir sąmoningumo trajektorija kokia, o kur kreiva sapalionė apie poeziją? Imkime ir skaitykime tik tekstus, o ne nuosavas apkalbas bei blevyzgas.

67215. ADOLFAS :-( 2006-11-08 12:59
SPALIO 14 D. "LIETUVOS RYTAS" RASO, KAD SEIMO NARIAI IR KITI VALDININKAI REIKALAUJA STRIPTIZO SOKEJAS STOVETI NUOGOMIS ANT KETURIU. TOKIU ATVEJU AS SIULAU PASTATYTI KETURIOMIS MUSU POLITIKUS GEDIMINO AIKSTEJE IR PAKVIESTI NEGRUS, KAD JUOS PATENKINTU...

67220. Raimis2006-11-08 14:24
ADOLFAI, tu labai žiaurus ir...teisingas. O kam tie negrai? Vietinių pakaks ir iš " Mens factory"...

67221. Slezevicius2006-11-08 14:31
Kiekvienam seimo nariui bent po desimt negru.

67222. xy xXui2006-11-08 15:48
Raudonuojanti ragana - koks nepaprastas vaizdinys!

67238. e - adolfui ir raimiui2006-11-08 17:59
o galima ir man "ziauriai ir ...teisngai"? galima? o, aciu. taigi - na, ir ....... jus abu, ........... tokie.

67239. e- slezevicius2006-11-08 18:10
ach, dar vieno ......... nepastebejau. bet kur visgi zmoniu teslagalviskumo ribos? kur jos? ir tokie dvasios ubagai brenda i satenija. ko cia ieskot, moraliniai-protiniai issigimeliai, a? ......... ..... ................!

67241. Gyvenimo meilužis2006-11-08 19:13
Tikrai..ir cia politiku prisiveise. Maniau, kad jie nezino sito adreso, deja..Praeitas numeris buvo idomesnis. O tu, ivs, dar vis miegi?

67251. e nuo raimio2006-11-08 21:39
Ech, ežere, ežere, filigrantiškas estete ateiste...

67314. raimi,2006-11-09 11:08
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67317. miestė2006-11-09 11:20
jeigu "papuos galva pinavijom", vadinasi raimis yra zirgas. taip pasakyta dainoj.

67318. kvailutė2006-11-09 11:31
67314 intensyviai kibina Raimį. tik taip nemokšiškai... bet gal tik aš nebesuprantu...

67319. e -taip pasakyta dainoJ.2006-11-09 11:32
ne, arijoJ.

67320. m - e2006-11-09 11:39
nu davaj, arijoJ.

67321. e - nu davaj2006-11-09 11:47
ot megstu kai moterys nekaringos. nekaringumas - pagrindinis jusu ginklas.

67322. e - nu davaj(2)2006-11-09 11:50
o tu nejauti cia kirilicos kauletu ranku prisilietimo?

67323. m - e2006-11-09 12:04
matau kad netelpu i tavo remelius, nuleidziu karda ir einu nusiminusi salin.

67324. e2006-11-09 12:08
prasiiiiiideda...

67325. 67314 nuo Raimio2006-11-09 12:34
Kokis čia,pideras, persekioji mane? "Mėnulio žiedai" - S. Gedos eilėraščių rinkinys.

67328. miestė - Raimiui2006-11-09 13:08
pasigyrete kad siek tiek pasitreniraves tai ir kritote i aki. dabar prilips neatkrapstomai.

67330. Raimis2006-11-09 13:14
Atšoks - ne kur dėsis! Bet neimsim akiplotin tokios smulkmės...

67336. Raimi, 2006-11-09 14:42
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67337. Skaitytojas2006-11-09 14:49
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67338. 67336 nuo Raimio2006-11-09 14:49
Nuo cinizmo vaistų nėra.

67339. miestė2006-11-09 14:50
ar negalima butu situ komentaru paslepti pripaisius simboli arba atidaryti atskira kertele iskrypeliams? ten jie sau ramiai meilikautu ir megautusi.

67340. m2006-11-09 14:52
situ 67336 ir 337.

67341. Raimis2006-11-09 15:04
Pažadu daugiau niekada neatsiliepti į provokuojančius komentus ir subjektyvias provokacijas, lygiai taip pat ir pats pasižadu nereikšti tokio pobūdžio komentarų.

67343. xX2006-11-09 16:15
išties prie jūros galingos bangos. Net sėdint Kurpiuose girdisi devynių vėjų jazzas.

67354. Raimi, 2006-11-09 18:04
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67381. ragana Kornelija2006-11-09 23:58
ir nieko čia bjauraus. tik labai jau sunku pasiversti - tikrenybė vis tiek jaučiasi :).

67385. yY2006-11-10 07:20
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67389. Ei2006-11-10 08:53
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67478. Skaitytojas2006-11-11 18:12
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67480. Raimi, 2006-11-11 18:19
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67482. Skaitovė2006-11-11 18:47
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67484. Raimi,2006-11-11 19:00
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67492. pasiilgusiam Raimio2006-11-11 20:13
Jei jau saukiat Raimi, tai klauskit pas ezera, toto, Xx, cyptypa, kiski, Ruta, Neba, AisV ir kt, kuriu neisvardinau. Gal jie zinos kur jis? :)

67493. mieste,2006-11-11 21:25
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67497. sol2006-11-11 23:57
Nesupratau ko cia prikibote prie to Raimio. Ir dar taip is pasalu.

67499. solei2006-11-12 09:57
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67505. kafka (maza kava)2006-11-12 11:32
Skaitove pataike i 10.

67508. juodasis metraštininkas2006-11-12 14:45
...Ėjo 2006 Viešpaties metai. Žmonija ir toliau ramiai naikinosi nebodama perspėjimų. Ir stojo Globalinis Atšilimas. Prisiveisė visokiausių gyvių parazituojančių, neįprastas karštis neigiamai veikė homo sapiens smegenų pilkąją substanciją, ji skydo, virto drebučiais, varvėjo iš akių ir ausų, dribo iš šnervių ir burnos virsdama negirdėtais lig tol bjauriais žodžiais ir sakiniais. Po amžinai žaliuojančias pievas laigė bjaurūs mutantai. Atsparesnieji slėpėsi po žydromis fierankėmis, mat iš senolių buvo girdėję, kad dangaus spalva atbaido visokią bjaurastį. Deja deja! Mutantai prasiskverbė ir čia... Tie, kas išliko gyvi, graudžiai apraudojo žuvusius. Nedidelis išlikusiųjų pulkelis susimetė prie krosnies atvertomis durelėmis ir ten grūdinosi, pratinosi prie karščio ir rengėsi kovai...

67509. trojos arklys :-) 2006-11-12 14:49
Kaip sakydavo vienas mano geras draugas:Nu,dabar kas kvailiau...

67510. sol>674972006-11-12 14:50
Nei ginu, nei ką. O jūs, jei jau taip skriaudžiamas, tai ko slepiatės už spintos? Išlįskit, gal net būsit paguostas. Kiškis drąsuolis...

67511. ir vel as2006-11-12 15:15
...po zydromis ferankemis...ar ne todel,kad pasauli valdo zydrunai ir sionai?Juodasai metrastininke dangaus spalvos akimis,apie ka pats?A-a-a...Seimo nariai...

67517. Solei mio2006-11-12 16:53
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67518. Raimiui-žydrūnui2006-11-12 16:58
El. Redakcija: IP 84.15.68.149 asmenį įžeidžiantis ir nekorektiškas komentaras paslėptas.

67520. Gyvenimo meilužis2006-11-12 17:03
Tikra Tiesa. Vaizdelis pro langa: Seima paliko vezimelyje mieganti vaika, o patys nuejo pasimelsti.(Salia baznycios esanciame bute vyksta susirinkimai)Isgirdau verkianti vaika. Priejes radau ji ropojanti is vezimelio. Pabeldziau i langa. Atsisukusiems parodziau pirstu i vezimeli paskui i dangu sakydamas: jei nematote palikto verkiancio savo vaiko cia, tai ko jus ieskote ten danguje? Jie ziurejo i mano pirsta, kuris buvo nukreiptas i dangu.

67521. Raimis ( autentiškasis)2006-11-12 17:09
Pažado laikausi tvirtai: neparašiau nė vienos eilutės. Ir nebeparašysiu. Skirstikytės, amsintys dvikojai! Baigta.

67522. miestė - raimiui2006-11-12 17:25
tai ir mums nebeparasysi? kodel?

67524. Raimis ( autentiškasis)2006-11-12 17:33
Ne. Prašau atleisti man. Bet visada perskaitysiu, ką parašote. Būkite sveika ir kūrybinga.

67525. miestė - Raimiui2006-11-12 17:38
ne neatleidziu ir bandau sugriebti uz uodegos. prasau neistrukti ir nesidraskyti.

67526. Gyvenimo meilužis2006-11-12 17:47
Nakties šviesa Už miško saulė slepiasi iš lėto, Nakčiai diena užleidžia vietą, Žvaigždutėm pušiasi dangus - Aš laikinas Visatoje žmogus. Keliauju sau po platųjį pasaulį, Nakties keliai į šviesa atviri, Už miško pamatau gražuole saulę, Kokie jie paslaptingi, bet savi. Šviesiausia pusę paliečiu mėnulio.. Dienos šviesa čia tampa lygi nuliui, Sugrįžt į ją nenoriu - ne saugu, Štai kokiame pasauly gyvenu. 2006 11 12

67527. sol2006-11-12 17:51
Juk nėra reiškmės kieno kokia orientacija, kokia lytis, koks amžius ir politinės pažiūros. Šita erdvė visų. Todėl niekaip nesuprantu tų, kurie čia ateina tik pasikolioti, šiaip, dėl savo pačių linksmumo.

67528. sol>skaičiukams 675172006-11-12 17:55
Vėl kažkur klaidžiojate, tačiau turbūt nė neįtarėte, kad jūsų "zuikutė puikutė" ir "tarakoniukė" mane pralinksmins. Vat ir ačiū.:)

67529. miestei2006-11-12 17:55
Mieste, negadinkite raimio savo gailestingumu. Tegu eina po velniu! Apsimeta, blin, gerieciu, tokios avytes pagaili, o jis, pasizadejes, juoksis visiems i veidus ir toliau kitais nikais darys savo nieksingus darbelius. Ne pirmas ir ne paskutinis kartas. Gal jau laikas demaskuoti si snaiperi, nes kai tokie uzima dar vadovaujancius postus, tai is viso absurdas.

67530. miestė - raimiui2006-11-12 17:57
ar girdi ka sako sol? erdve visu.

67531. miestė - ..5292006-11-12 17:59
o kas jus pats esat?

67532. Gyv. meil. - ivs2006-11-12 18:11
Kazkada esu skaites, kad pradejus vartoti alkoholi organizme susinaikina kazkokia medziaga be kurios zmogus negali normaliai gyventi. Todel atsiranda priklausomybe alkoholiui. Tik vartodamas jis gali buti, kaip sakoma, normalus. Buvau pradejes tuo tiketi. Eksperimenta buvo mano pacio kailis. Nuo to laiko neisgeriau ne laso ir jauciuosi puikiai. :-)

67533. sol>miestei2006-11-12 18:13
O jūs jau nematote, kas jis toks yra, m?

67534. miestė - sol2006-11-12 18:16
nu pasakykit man, baili tarakoniuke. jus gal belandziodama po spintelemis suzinojote.

67535. m - sol2006-11-12 18:17
tarakoniuke tikrai pamato daugiau negu slieke.

67536. sol>m2006-11-12 18:46
mieste, mieste, nesisavinkite skaičiukų kalbos perlų. Ir ką jau dabar čia jums besakysi.

67537. laulia :-( 2006-11-12 18:47
cia buvo tikra šššš...

67538. rudra2006-11-12 19:16
O, kokia garbinga draugija! Tik manęs betrūksta. Iššaukime ugnį į save.
Raimi, man irgi bus liūdna, jei mums nerašysi. Man vis vien, kas tu bebūtum - Sapho, Alfonsas Fransua de Sadas ar pats Ahasveras, tik nedink.

67543. ragana Kornelija2006-11-12 20:37
Raimi, nedink, bobinčiuje taip reikalingas kiekvienas vyras, nesvarbu koks - siauraprotiškai užsiciklinęs ant religijos neigimo, psichopatiškai teršiantis visiems ant galvų ar šiaip koks išsigimėlis - čia būsi nešiojamas ant rankų ir bus giriama kiekviena tavo pasakyta banalybė, kad tik šmėželuotų vyro šešėlis. net jei tai tik vyro vardu pasivadinusi viena iš moterėlių :))) - kitos, apakusios iš laimės bendrauti su vyru, to nepastebės.

67544. Raimis (autentiškasis)2006-11-12 20:44
El. Redakcija: IP 84.15.68.149 svetimu vardu pasirašytas komentaras paslėptas.

67545. Raimis( tikrasis autentikas)2006-11-12 20:51
Mano niku naudojasi kažkoks niekšas( pvz.: 67544). Manęs čia jau nėra ir nebebus.Daugiau - nė žodžio!

67546. Niekšas2006-11-12 21:03
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67547. Mylimas Raimi,2006-11-12 21:08
El. Redakcija: Komentaras paslėptas.

67548. rudra2006-11-12 21:24
Chi chi, taigi Pilnatis! Tuoj mėnuo patekės - 21.30, - kas tuomet dėsis...

Rodoma versija 179 iš 203 
13:25:47 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba