ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-07-22 nr. 806

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (46) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Po lietaus (70) • WILLIAM BUTLER YEATS. Jis norėtų dangiškos drobėsNIKOLAJ GUMILIOV. 114. Tikėjau, galvojau…-js-. Sekmadienio postilėSTEFAN ZWEIG. TolstojusSIGITAS GEDA. Skaitalai - pelėms (31) • BAI JUYI. Amžinosios širdgėlos giesmėCASTOR&POLLUX. Verba de verbis (99) • PETRAS RAKŠTIKAS. Miniatiūros (1) • NIJOLĖ LAURINKIENĖ. Miestą valdo moterys, arba Šv. Agotos šventė ZamarramalojeVYKINTAS VAITKEVIČIUS. Pasinėrusi į NerįDARIUS GIRČYS. Ten ir čiaVIKTOR LAPICKIJ. StopALOYZAS TENDZEGOLSKIS. Gražbylystė ir realybė (2) • BALSADĖŽĖ su paveiksliukais (176) • Sueiga dėl pasikeitusios vėjo krypties perkeliama į sekmadienio naktį (70) • LAIŠKAI (962) •

Turinys

Kitas numeris išeis rugpjūčio 5 d.

[skaityti komentarus]


GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Po lietaus
Kai ne itin saugoji savo gyvybę, imi branginti žoleles ir gyvūnėlius, vabaliukus ir senus kino bilietus, kitą smulkmę. Pasidaro gaila margos universiteto katės, kurią bibliotekininkė išvarė iš skaityklos, todėl, kiekvienąkart praeidama, paglostai ją. Ji liūdna snaudžia prie literatūros teorijos katedros, ir aš žinau, jai svarbus tas paglostymas, net jei ji to neparodo

WILLIAM BUTLER YEATS. Jis norėtų dangiškos drobės
Vertė Sigitas Geda

NIKOLAJ GUMILIOV. 114. Tikėjau, galvojau…
Vertė Sigitas Geda
  [...]
  Tikėjau, galvojau, galop sublyksėjo šviesa;
  Sukūrė ir vienišą lemčiai paliko mane Sukūrėjas;
  Parduotas esu! Jau nedieviškas! O pardavėjo nėra,
  Todėl taip sarkastiškai žvelgia ir šypsosi mano pirkėjas.
  [...]

-js-. Sekmadienio postilė
Žinoma, bepigu būtų dėstyti ir priimti tas tiesas, jeigu ir mistinis Viešpaties kūnas, jo Bažnyčia, savo žygyje visiškai užsikrėstų tuo pačiu pašaukimu. Leistųsi vedama ir vairuojama gailestingo žiūrėjimo į pasaulį. Užuojautos ir graudumo gumulą gerklėje vertintų labiau nei savo teises ir privilegijas. Bet nieko nepadarysi, žmogiškajame Evangelijos skelbime vis bus baiminamasi tapti pernelyg silpnam, prarasti autoritetą, likti be valdžios svertų. Šioje žemėje turbūt esame pasmerkti tokiai situacijai. Skaityti eilutes apie tą, kuriam nuolat buvo gaila žmonių, o girdėti aplinkui dažniausiai tik jėgos ir valdžios kalbą.

STEFAN ZWEIG. Tolstojus
Iš: Stefan Zweig. Drei Dichter ihres Lebens. S. Fischer Verlag, 1982. Vertė Austėja Merkevičiūtė
Tačiau kaip tik tokia pusiau sėkmė – abejotinas įsitikinimų tikrumas – leidžia Tolstojaus krizei simboliškai pranokti individualų išgyvenimą, tapti amžinai atmintinu pavyzdžiu, liudijančiu, kad net valingiausiam žmogui nelemta ūmai pakeisti pirmapradę prigimties formą, energijos aktu paversti priešingybe savo tikrąją esybę. Galime tobulinti, gludinti, intensyvinti mums skirtą gyvenimo formą, etinė aistra veikiausiai gali sustiprinti mūsų dorovinį, moralinį pradą sąmoningu, atkakliu darbu, tačiau niekada neįstengs tiesiog ištrinti pagrindinius mūsų būdo bruožus, nepajėgs mūsų kūno ir dvasios perstatyti pagal naują architektūrinį brėžinį. Tolstojus tikisi, kad "nuo egoizmo galima atprasti kaip nuo rūkymo", kad įmanoma "išsikovoti" meilę, "jėga įgyti" tikėjimą, tačiau jo paties milžiniškos, bemaž maniakiškos pastangos prieštarauja itin kukliems rezultatams. Mat niekas neliudija, kad Tolstojus, rūsčio žmogus, "kurio akys sužaibuoja nuo menkiausio prieštaravimo", išsyk po prisiverstinio atsivertimo tapo geraširdžiu, romiu, mylinčiu, socialiu krikščioniu, "Dievo tarnu", "broliu" savo broliams. "Persimainius" pakito jo pažiūros, nuomonės, žodžiai, tačiau ne giliausioji prigimtis: "To dėsnio, pagal kurį esi sukurtas, nebeišvengsi, – būsi toks" (Goethe); liūdesys ir kančia tebetemdo jo neramią sielą kaip ir prieš "pabundant" – Tolstojus gimęs ne tam, kad būtų patenkintas. Kaip tik dėl jo nekantros Dievas "nepadovanojo" jam tikėjimo tuoj pat, dar trisdešimt metų, iki paskutinės gyvenimo valandos, Tolstojus turi nepaliaujamai grumtis. Nei per dieną, nei per metus jis nepasiekia savojo Damasko: iki paskutinio atodūsio Tolstojaus nepatenkins joks atsakymas, nenuramins joks tikėjimas, iki paskutinės akimirkos gyvenimą jis jaus kaip didingai siaubingą paslaptį.

SIGITAS GEDA. Skaitalai - pelėms
Literatūros, kuri buvo skaitomiausia prieš 50, 40, 30 metų, sąrašą irgi nesunku sudaryti. Visi to vengia, nes čia toks pats darbas kaip ardyti šeimas, kalbėt neįprastais žodžiais, vertinti tai, kas nemadinga. Beje, visad sutinki žmonių, kurie žino tikrąją leidžiamų ir liaupsinamų knygų vertę.
Dar nebuvo taip, kad gera knyga sulauktų adekvataus vertinimo. Vos išėjusi.

BAI JUYI. Amžinosios širdgėlos giesmė
Iš senosios kinų kalbos vertė Dalia Švambarytė
Epinę poemą "Amžinosios širdgėlos giesmė" Bai Letianas sukūrė būdamas 35 metų. Poema susideda iš 120 septynženklių eilučių, kurios į strofas jungiamos po aštuonias, nesilaikant priegaidžių kaitos taisyklių (tokio tipo eilėraščiai vadinami qiyangushi). Poemos siužetas remiasi realiais įvykiais, susijusiais su imperatoriumi Xuanzongu (685–762) ir jo sugulove Yang Guifei (719–756).
  [...]Segtuko vieną pasiliksiu sau kojelę
  ir vieną sąvarą dėželės,
  geltonąjį metalą perlaužus į dvi puses
  ir aukso lapelius ant perlamutro
  į lygias perskyrus dalis.
  Tenepamiršta, kad širdis jo,
  jei bus kaip auksu puoštas perlamutras šis stipri,
  galės surasti kitą širdį,
  nesvarbu – viršum dangaus ar tarp žmonių".
  [...]

CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Loreta Anilionytė. O kas po to? Romanas. V.: Alma littera, 2006.
O kas po to? Chuj v palto! Taip norėčiau atsakyti autorei. Nusibodai. Gal tikrai filosofė – ne profesija, o diagnozė. Delete! Leidyklai "Alma littera" rekomenduočiau leisti naują knygų seriją "Vienišų moterų, auginančių vaiką, romanai". Populiarumas būtų milžiniškas.

Nata Minor. Pono Froido skrybėlė. Romanas. Iš prancūzų k. vertė Ramutė Ramunienė. V.: Alma littera, 2006.
Turbūt ne paslaptis, kad kiekvienas psichoanalitikas prieš pradėdamas medicinos praktiką turi pats pereiti seansų pragarą pas gerą seną psichoanalitiką. Įtariu, kad autorė šios galutinės išsimokslinimo stadijos neperžengė, o gal per eilinį seansą ant kušetės su ja kas nors padarė tai, kas nesiderina su psichoanalitiko garbe ir dora. Matyt, todėl autorė ir pabėgo į Prancūziją, pasikeitė pavardę. (Ir dar į kokią – Nata Minor, atseit Liūdna Nata ar kaip ten... Kodėl tada ne Dramatic Look?) Ir ėmė rašyti. Bet piktybiškai nesigydė... Tokias knygas rekomenduočiau skaityti normalioms moterims. Skaityti jas kur nors nudistų pliaže tarp išpurtusių, įdegusių, išsidrėbusių kūnelių. Vis galvojant apie pačią geriausią gyvenime diagnozę: penis normalis dosim repetatur.

Mathias Jung. Mažasis princas mumyse: įžvalgos skaitant Saint-Exupéry. Iš vokiečių k. vertė Zita Baranauskaitė-Danielienė. V.: Vaga, 2006.
Ši vokiečių psichoterapeuto ir filosofo knygutė – dar viena tokia parazitė. Parašyta "net kvailys supras" stiliumi, prigrūsta populiarių aforizmų, filosofinių sentencijų ir dabartinės statistikos duomenų. Tipinė didaktinė dorovinio auklėjimo brošiūra. Visą jos turinį galima trumpai persakyti vienu sakiniu: manyje slypi garbėtroška, tuščiagarbis egocentrikas, liguistų polinkių vergas, bejausmis verslininkas, nuostatų ir pareigų saistomas neurotikas ir mokslininkas be pašaukimo. Šitaip užleisdamas sielą, aš prarandu savo dieviškąjį vaiką ir žmogišką jo šilumą.

PETRAS RAKŠTIKAS. Miniatiūros
Alyvų rūmuose, po žiedų kolonada, tupi žvirblis ir brązgina nuvalkiotą šlagerį apie meilę iš pusmečio miego pabudusiai musei. Apie žmoną nutyli, nes jau prisidirbo, bendrą kaltę ji išperka lizdo vienutėje maitinama vyro plevėsos kukliais lauknešėliais. Kirminas kimba prie darbo gamindamas trečio žvirbliuko kairio sparno septintąją plunksną. Lapų menėje vėjas geria mėlyną gėrimą, o apsvaigęs šlitiniuoja po kiemą kvėpindamas aplinką. Įlipęs į ąžuolą išpurtė užsnūdusį vabalą. Papt iš šermukšnio, papt iš karklo, papt ir pabiro sapno lietus. Iš tylos paukštis giesmę nulipdė ir pasiuntė gulbei upe su atspindžio bučiniu. Pievos žvaigždės nubraižė kurmio karalystės žemėlapį. Tošies skiautėmis vyniodama beržo mumiją žaizdos koplytėlėje skruzdė žegnojasi šventintu vandeniu prieš kelionę į dangų. Dilgėlių kailiais apsigobė pernai derliaus gausybei paaukotų piktžolių kalnas. Pušies kepurė vėjyje džiūva ant šimtmetį dangų badžiusios ieties viršūnės. Pūkas prie pūko pienių debesys paslėpė upę. Svarainio šakelę palietusi saulė susibadė rankas ir iškruvino žiedus. Plakdamas smilgų vėliavas vėjas veda žolyno kariuomenę į kūdros tvirtovėje pasislėpuso debesio apgultį.

NIJOLĖ LAURINKIENĖ. Miestą valdo moterys, arba Šv. Agotos šventė Zamarramaloje
Įprasta šventintos šv. Agotos duonos įdėti iškeliaujančiam, kad jį saugotų nuo pavojų, nelaimingų atsitikimų. Beje, šv. Agotos duoną naudodavo ir gaisrui gesinti – mesdavo į ugnį, kadangi apskritai lietuvių tradicijoje šv. Agota sieta su ugnimi. Manoma, kad krikščionybės laikais ji net perėmusi namų židinio deivės Gabijos funkcijas (Angelė Vyšniauskaitė, Mūsų metai ir šventės, K., 1993, p. 23–26).
Ispanijoje akcentuojami kiti šventosios bruožai nei lietuvių tradicijoje. Mus suintrigavo dar ir tai, kad buvo pranešta šioje šventėje dalyvausiant vien tik moteris, jos šiomis dienomis perimančios miesto valdžią. Dar prieš kelionę pavyko gauti žinių apie šią tradiciją, kurios ryšys su šv. Agota mums atrodė keistokas. Esą tai ne koks šiuolaikinis emancipuotų moterų renginys, o tikrai sena, gilias šaknis turinti šventė, šioje vietovėje švenčiama, kaip užfiksavo istoriniai šaltiniai, nuo XIII a. (1227 m.), ir joje svarbiausią vaidmenį atlikdavusios ne šiaip sau moterys, o būtent ištekėjusios, kurios paprastai esančios ir motinos.

VYKINTAS VAITKEVIČIUS. Pasinėrusi į Nerį
Idos Stankevičiūtės žvaigždė mūsų padangėje spindėjo daugiau kaip penkis dešimtmečius. Ji – neatsiejama folkloro, žygeivių ir žaliųjų sąjūdžio dalis. Ji rodė pavyzdį ir teikė paramą tiems, kuriems to reikėjo ir kurie buvo pasirengę ją priimti. Tačiau šį kartą noriu kalbėti tik apie tai, nuo ko pradėjau – apie Idą, mintimis pasinėrusią į Nerį. Tik tokią ją artimiau pažinau ir prisiminsiu.

DARIUS GIRČYS. Ten ir čia
Vardo ir pavardės, žinoma, nesutrumpinsi, o metų iškalti gal net ir nereikia. Kas gi jau čia taip manimi domėjosi, išskyrus mokesčių inspekciją, – svarstė kramtydamas Irekas. Nurijo ir spoksodamas į paminklą pro langą pabandė įsivaizduoti – Irzis Plachy. Atrodo kvailai, lyg adresas kapinėse, betrūksta skambučio su kilimėliu. O jeigu... panaudotų kabutes? "Irzis Plachy". Lyg ir čia, lyg ir jau nebe. Paauksuotos kabutės visai dekoratyvu, ką?

VIKTOR LAPICKIJ. Stop
Pabaiga. Pradžia Nr. 26
Iš: Виктор Лапицкий. Борхес умер. Спб.: Амфора, 2000. Vertė Darius Pocevičius
Už lango pasigirdo sirenų dainavimas, ilgesingais balsais vinguriavo populiari Debussy melodija, bergždžiai ieškodamos vyrų, kiekvieną vakarą jos suskrisdavo kalvos papėdėn, tenai, kur bukų giraitė šliejosi prie pat upės, lėtos ir paslaptingos prietemoje, kada balzgana rūko uždanga šliaužė į krantą, kuriame išskėstais kūnais laukė moterys ir undinės. Jis tingiai pagalvojo, kad ten reikės paspęsti spąstus, įprasta mintis, kildavusi jo galvoje kiekvieną vakarą, o paryčiu išnykdavusi, tačiau dabar jis prisiminė, kad viename sename foliante rado paukščių klijų receptą, kad galės juos išbandyti su sirenomis, džiaugsmą šiek tiek pritemdė apmaudas, jog visas harpijas jis jau iššaudė. Pakilo vėjas, lapai užmezgė savo tylų, intymų pašnekesį, jautri jo ausis girdėjo atskiras frazes; gražių jų diskantų klausimus ir protestus; paskui įsitraukė šakų tenorai ir altai, jos atkakliai laikėsi savo, ir lapai, susilieję į unisoną, turėjo sutikti.

ALOYZAS TENDZEGOLSKIS. Gražbylystė ir realybė
Chachacharakteristika!
Švelniava!
Neklausykite manęs: aš esu žodžio meistras.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


59757. kiskis p2006-07-19 20:48
nekantraujame. gal uzmigote ten.

59759. vilkas p2006-07-19 21:21
taip ir maniau, kad ne pries gera toks ankstyvas turinys. kitą numerį pop redakcija praatostogaus. nu, jie gal irgi zmonės, bet mums, misko zverims, grynas nuostolis. dvasinis.

59761. krokodilas p2006-07-19 21:48
montuotojai isejo pirkti vinuku.

59764. ne p2006-07-19 21:57
kur aš tai mačiau...

59775. kiskis p2006-07-20 08:10
vakar pradejo bet toli nepasistume. trenke viska ir isejo atostogauti. gal ir teisingai.

59776. ivs2006-07-20 08:26
Tas eilėraštis kuo tikrų tikrausiai apie popierinius Šatėnus.

59777. kvailutė2006-07-20 08:56
Chachacharakteristika! Ar čia dabar tokia mada mikčioti? Prisiminiau vakarykštį ežero "nereaeaeaeliai". Madingas vaikinas...

59841. jaunuolis, kuriam gyvenimas ne džiaugsmui duotas2006-07-20 22:49
Amžinos širdgėlos giesmę man.

59893. m2006-07-21 11:55
pats laikas ta jaunuoli mazumele prismaugti kad suprastu kam gyvenimas duotas.

59936. edva2006-07-21 20:13
Na, kam taip tą Jaunuolį - prismaugti... Ne džiaugsmui, tokia ir mano nuotaika šiandien.Ir mane prismaugti? Nebūtini Tendzegolskis ir D.Girčys.

59938. m - edvai2006-07-21 20:49
jaunuolis yra vasi ir buvo smaugtas is meiles. manau taip ir jus noretumet. ir nuotaika gal pasitaisytu. ar tik siaip prasta ar turit priezasciu?

59965. edva > miestei2006-07-23 16:04
Na taip, prismaugimai dabar madingi: naujas kaifas jaunuoliams. O vid. amžiaus seniams taipogi verta bandyti?Ir šiap prasta, ir priežasčių realių esamaa tokiai nuotaikai. Atleiskite, nekonkretinsiu. Net nežinau, ar suspėsiu į Šeteinių sambūrį.Žinote, verta pavartyti paskaityti METUS Nr.7/Liepa/ : ir J.Baranova (apie F. Kafką ir postklasikinę filosofiją), ir G. Kazlauskaitė (2 kartus). Man Metai svariausia lietuviškos kūrybos ir kritikos tvirtovė: ir jaunystėje, ir dabar. Svarmuo, kurį malonu turėti.

59968. m - edvai2006-07-23 16:45
manau bandyti visuomet verta. neprisimenu jau kiek metu nebeskaitau "metu". isnyko is mano gyvenimo. dabar kaip tik gavau kitu svarmenu, spalvotu. kai prisesiu ir perskaitysiu ka idomaus, atraportuosiu.

60029. Rūta:)2006-07-24 09:23
Nesąmonė. Aš Metų jau neskaitau šimtas Metų. Pažinojau Gedienę-Kritikos skyriaus vedėją--ji buvo graži ir tauri moteris.Protinga. O svarmenų...aš tai darau pritupimus ir atsispaudimus ir šiaip mėgstu tempimo pratimus, na, tokius jogiškus:)

60034. m - r2006-07-24 09:37
neatsispaudinekite kai bunate labai prisivalgius. tai gali buti pavojinga.

60053. Rūta2006-07-24 11:41
gaila, kad neįdėjo apie Tolstojų, tikrai puikus str.Labai noriu už jį padėkoti.

61172. Iwanushka is Beijingo2006-08-03 18:53
Dalia Švambarytė, vertėja iš senovės kinų kalbos, ar kažkuris ten anotantas teisingai pastebėjo, kad senovės kinai ir rašė, ir galbūt kalbėjo angliškai. Visa tai prasidėjo nuo imperatoriaus Xuanzong`o, kuris nesilaikė taisyklių ir sukūrė qiyangushi`o tipo poeziją. Ir netikėkite tauškaliais, kurie sakys, kad vertėja be taisyklių vertė eilėraščius, ar kaip ten jie, iš dabartinės anglų kalbos. Aš, pavyzdžiui, netikiu. Mao Zedongas irgi netikėjo.

61199. AišV2006-08-03 22:14
galų gale ir Aš suklusau, jaučiu ir varna. Bet paradoxus, žinau iš patirties, reikia metodologiškai filtruoti. Čia apie mao cedūną

61226. ach , kokie mes apolitiski...2006-08-03 23:58
o Libane Izraelio armija jau nuzude virs 900 zmoniu - daugiausia civiliu ir gal puse - vaikai.......Izraelieciai skleidia nepateisinama propaganda....ir visa ka jie daro yra NEPATEISINAMA!!!! sakykit - kodel mes esame kvailinami??? kodel leidizme uzdirbti ginklu pramonei, kodel nereikalaujame JAV panaikinti atomini ginkla??? kokie teise si salis turi komanduoti Iranui??? juk vienintele salis, kuri kada nors panaudojo atomini ginkla ((Japonijoj) ir yra JAV.... taigi pavojingiausia salis!!!

61235. m2006-08-04 08:34
jus ne apolitiski, jus rusisko raugo "naujieji kairuoliai" ar ne taip?

61246. to m2006-08-04 11:13
primityvi reakcija

61252. m2006-08-04 12:12
naturalu, as ir esu toks sutverimas - vianas zingsnis nuo klumpeles.

61253. mieste - durniui2006-08-04 12:27
kazi is ko saudo hesbola? ar is buroku ar is rusisku katiusu? o rusiskos katiusos tikriausiai irgi is amerikos a ne? *El.Redakcija: Komentaro dalis panaikinta.*

61255. m2006-08-04 12:32
labai gaila zustanciu civiliu, antra vertus, manau kad musumlmonu kovotojai nevengia patys prisidengiti vaikais ir moterimis. zinant ju tradicijas.

61258. algi2006-08-04 12:38
as greiciau siuksle Lietuvai, o del Irano - kartais bendrauju su iranieciais ir turiu ten draugu, taigi kazkuria prasme turiu kazkokia teise ji ir myleti. Is Amerikos (JAV) beje saudo Izraelis. O ar ar apmokes Izraelis uz sugriauto Libano (jau antra karta!!) atstatyma? retoriskas klausimas....

61259. ir2006-08-04 12:42
del klumpeles - graziai pasakyta.

61260. mieste2006-08-04 12:47
taip, as irgi pazistu pora iranieciu - is vokietijos ir jav. visi kaip susitare nekencia irano koks jis dabar yra ir jo kratosi. vienas pabeges i vokietija, bijojo sugrizti namo sutvarkyti paveldejimo reikalu tevui mirus. tikriausiai del to kad Iranas labai demokratiska valstybe, a ne, algi?

61261. m2006-08-04 12:48
jeigu jautiesi siuksle Lietuvai, tai pats laikas susimastyti - ka ne taip darai.

61262. a2006-08-04 12:57
as nesijauciu siuksle nei Lietuvai, nei pasauliui, o kad pasielgtu su tavim taip kaip su siuksle kartais nuo taves pacio net nepriklauso.

61263. m - algiui2006-08-04 12:59
kartais ir priklauso, sutik. o jeigu ne - priimk kaip pamoka. ir pasimokyk.

61264. algi to mieste2006-08-04 13:02
taip iranieciai nera patenkinti valdzia, bet tie patys iranieciai sako, kad jav neturi teises komanduoti Iranui. Bet kokiu atveju JAV ar Izraelio isiverzimas i Irana butu meskos paslauga ir Iranas pavirstu karo lauku kaip Irakas. To nenori nei vienas iranietis.

61265. a -m2006-08-04 13:09
patikekit pasimokiau. Todel ir sakau kad nevisada nuo taves pacio priklauso.

61266. m - algi2006-08-04 13:15
tai tegul nesisirenka beprociu kurie taikosi bombomis i visa pasauli.

61267. m2006-08-04 13:16
as cia apie irano beproti o ne apie busa, kaip jus galite pagalvoti.

61269. a2006-08-04 13:26
ir ne tik kaip galetume pagalvoti, bet kaip ir yra is tiesu:) busas ne tik beprotis bet dar ir karo nusikaltelis. Ar jus pastebejote, kad jis zmones, kuriu nemegsta vadina tik vardais? Jus gal sakote Jav - tai demokratija??? Man tai jau nebesiskiria nuo sovietinio rezimo...

61270. a2006-08-04 13:29
coca cola antidepresantai ir iskirsti miskai, o tie, kas kenksmingi (siuo atveju - "arabai" arba kiti "rezimai" - reikia sunaikinti. Argi tai demokratija?

61271. mieste apie busa2006-08-04 13:32
nepastebejau, nes mane jis visuomet vadina tik pavarde. is to sprendziu kad labai mane megsta.

61272. m2006-08-04 13:34
kodel taip rupindamiesi arbais ne zodzio nesakote apie cecenija pavyzdziui? apie tai kokia gresme kyla rusijos gamtai? kazkodel pasaulis tyliai sutinka su terminu "kitokia demokratija" kai kalba eina apie rusija. jiems labai sekasi ta prasme.

61273. a2006-08-04 13:34
noretum tiketis

61275. a2006-08-04 13:40
taip...maciau laida apie miesta Rusijoje kur gyvenama dirbtineje aplinkoje, nes i lauka iseiti yra kenksminga - kraupiai uztersta. Kazkoks visiskas pesimizmas. Ir vis tik JAV suka ta pacia linkme.

61276. m2006-08-04 13:48
va matai. pasaulis lekia saves susinaikinimo link ir to niekaip neisvengsi.

61277. m2006-08-04 13:52
o, tapau panaikinta. sudie, kompanija.

61278. a2006-08-04 14:10
priimkit kaip pamoka:)

61355. 2006-08-06 07:55
kas dedasi artimuose rytuose ir lietuvos atėnų komentaruose - ta pati šauni patriarchalinė beprotybė

Rodoma versija 180 iš 204 
13:25:47 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba