ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-02-25 nr. 786

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (103) • ARVYDAS JUOZAITIS. Griuvėsių filosofija (37) • GINTAUTAS GRIGAS. Diktantas ir kompiuteris (23) • -js-. Sekmadienio postilėAUGUSTINAS DAINYS. Budinčiojo raštelisANDRIUS MARTINKUS. Bedugnė (139) • TATJANA MOSKVINA. Femina sapiensSIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlėsGIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ. Esminiai pokyčiai (1) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbisPAULIUS SAUDARGAS. Laisvo elgesio LietuvaSigitas Parulskis. Šiaurės Atėnų" skaitytojamsRENATA ŠERELYTĖ. Paniekinimo laikasSu dailininke keramike GENOVAITE JACĖNAITE kalbasi Juozas Šorys. Moliniai sendievių veidaiEDWIN BENDYK. Gutenbergas renkasi "Google"LAIŠKAI (150) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


ARVYDAS JUOZAITIS. Griuvėsių filosofija
Ir vis dėlto iš inercijos nyksta viskas, kas stovi ir palei didžiuosius kelius, dažniausiai valdžiai žinant, žmonėms stebint. Matai įgriuvusį stogą – žinok, pastatas pasmerktas. Taip sunaikinta per šimtą bažnyčių, iš jų tik šlapia vieta ir plytų krūvelės likusios. Antai Čechove (Uderwangene), esančiame Bagrationovsko (Preussisch Eylau) rajone, stovi bažnyčios liekanos. Jos bokštas neteko kryžiaus ir viršutinės dalies ką tik, praūžus 2005 metų vasaros štormui. Vietos kraštotyrininkas Jurijus nuolankiu, tarsi pačios lemties balsu patikslina: bokštas susvyravo per 2004 metų rugsėjo 21-osios žemės drebėjimą, o dabar štai ir nebeišlaikė. Šią istoriją išgirdau 2005 metų lapkričio 19 dieną Vokiečių–rusų namuose Kaliningrade srities kraštotyrininkams susirinkus paminėti savo oficialaus gyvavimo 15-mečio. Arba kitas pavyzdys – Tišino (Abschwangeno) bažnyčia. Ji tebestovi, tačiau nuostabi sienų tapyba, "Sėjėjo" freska, atlikta ypatinga technika po I pasaulinio karo, tuoj išnyks. (Beje, sėjėjas pila grūdus ant žemės, kurioje guli kareivis – visai kaip Stasio Krasausko grafikos serijoje "Amžinai gyvi".) Ištapyta buvusios bažnyčios siena pasukta į plentą, kuriuo nuolat lekia mašinos – ir kas iš to? Niekas nebaugina kaimelio gyventojų, jie jau tiek išardė sienos, kad pasiekė "Sėjėjo" kontūrą. Nuo 2005 metų vasaros, kai Lena Menson nufotografavo šedevrą ir įdėjo jo atvaizdą į puikų katalogą apie Kaliningrado kultūros liekanas, siena nuardyta dar trečdaliu...

GINTAUTAS GRIGAS. Diktantas ir kompiuteris
Ne visi neraštingi. Du ankstesni komentarai parašyti taisyklingai. Bet penktas iš eilės vėl beveik beraščio. Šeštas – ilgas ir be klaidų! Ir normaliu vardu pasirašytas – Algimantas. Ne kokiu nors "xray" ar "maza" pasivadinęs. Bet skaitant tolesnius vėl tenka nusivilti.

-js-. Sekmadienio postilė
Evangelija apskritai nepakenčia gerojo, išmintingojo patarėjo vaidmens. Kiekvienam, paėmusiam šią knygą į rankas ir panorusiam iš jos mokytis, galų gale tenka suvokti, kad ten nieko daugiau nėra, tik vienas Jėzus. Tas pats jaunikis. Visa ko centras, visa ko paaiškinimas, visa ko prasmė. Ir ne tik tada, kai junti jo brangų kvėpavimą. Atimtasis, nežinia kur pasitraukęs jaunikis pasilieka neišvengiamai lemiantis savo mokinių pasirinkimus ir tikrinantis jų ištikimybę.

AUGUSTINAS DAINYS. Budinčiojo raštelis
Kompiuteris nustumtas ant palangės...
Prie jo neprisiliečiu jau tris savaites.
[...]


ANDRIUS MARTINKUS. Bedugnė
Šiandien aiškiai suprantu, – ir anksčiau tai žinojau, bet kartais, kaip skelbia populiarus posakis, tiesa ima badyti akis, – kad gyvenu pasaulyje, kuriame baigia nunykti žmogaus sielos dalis, atsakinga už šventumo patyrimą. Suvokiau, kad gyvenu pasaulyje, kuris nesupranta, kaip dar gali būti planetoje vietų, kuriose ši žmogaus sielos dalis nėra mirusi. Taip pat suvokiau, kad gyvenu pasaulyje, kurio viena didžiausių vertybių, pasirodo, yra teisė niekinti kitų vertybes. Pamačiau, kaip mano "civilizuotas" pasaulis "fanatikų" įniršiui priešpriešina... Tik pamanykite ką – teisę įžeisti! Ar galima sugalvoti ką nors labiau apgailėtino? Ir šita dvasios invalidų teisė reklamuojama Žemės rutulyje kaip kone didžiausias civilizacijos pasiekimas! Pasirodo, neatsiejamas civilizuoto žmogaus požymis yra nepraustaburniškumas. Spengleris buvo teisus: civilizacija versus kultūra.

TATJANA MOSKVINA. Femina sapiens
Paprasčiausia būtų parašyti ką nors tokio: mačiau aš jūsų paslaptingąją Renatą Litvinovą – gera, gabi mergina, valgo su dideliu apetitu, puikiai palaiko pokalbį ir plukdo savo laivą tvirta ranka. Tai irgi būtų tam tikra tiesa, ypač nepakeliamų "naujosios" žurnalistikos mitų kūrimo grožybių ir tos liūdnos aplinkybės, kad nūnai kiekviena namų valdyba taikosi sudaryti savo sekso simbolių sąrašą, fone.
Tačiau tiesa ir tai, kad, kaip sakoma viename sename filme, "Johannas Sebastianas Bachas buvo linksmas storas žmogus", ir geras apetitas podraug su gebėjimu sklandžiai megzti pokalbį nė kiek neprieštarauja tikram žmogaus originalumui.

SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlės
Man regis, kad pirmasis prie Baltijos tą eigą nustatė estų rašytojas Matsas Traatas. Apytikriai: "Ir tada aš pamačiau, kad nėra nieko baisesnio, kai pagyvenusi bevaikė ir isteriška moteris metasi politikuoti..."
(Prisiminiau kviečiamas vėl kalbėti prie prezidentūros.)

GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ. Esminiai pokyčiai
Grįždama dar užėjau į čeburekinę charčio sriubos, nes kai trinti pomidorai ima tekėti gyslomis vietoj kraujo, imu blaivėti ir kiekvieną padarytą pasirinkimą, prieš pateikdama jį kokiai nors viešumai, mintyse pasitikrinu. Licencijuoju arba ne. Čeburekus aplink valgė keli vyrai. Kas sau, po vieną, po du prie atskirų staliukų. Kaip vaškinės figūros su oranžinėmis liemenėmis. Sprendžiant iš drabužių, jie buvo darbininkai, tiesiantys aplinkkelį šalia mūsų namų palei geležinkelį. Ruošiant vietą keliui, reikėjo nukasti dalį paraleliai su geležinkeliu einančio kalno, ant kurio vasarą išnešdavau katiną, dulkindavau takus, skaitydavau ir degindavausi nuoga. Kai kalną ėmė kasti, pasirodė, kad maždaug metro gylyje ant jo prilaidota daugybė žmonių. [...]

CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
"Melžiamos karvės" (Sharan Newman. Iškoduoti Da Vinčio kodą. Iš anglų k. vertė J. Jėrinaitė ir V. Olekaitė. K.: Obuolys ("Obuolys" yra IĮ "PS IN CORPORE" leidybinis ženklas), 2005.)

Rinkodaros "magai" griebiasi įvairių prekybos strategijų. D. Browno leidėjai ir prekės ženklo "Da Vinčio kodas" savininkai sėkmingai naudoja vadinamąją "melžiamų karvių" rinkodarą. Atitinkamu metu rinkai pasiūlomos skirtingos prekės su tuo pačiu prekės vardu. Perskaitei knygą – eik į kino filmą, pažiūrėjai kiną – pirk vaizdo kasetę arba bent skėtį... Taip "Da Vinčio" gerbėjai išmelžiami iki paskutinio lašo.

Išdidus kaip nėščia kurva. (Linas Jegelevičius. Nuogas prieš jus. Romanas. P.: Magilė, 2006.)
Žurnalistai apskritai yra gan kvailoki, menkos moralės ir silpnai kultūriškai išsilavinę žmonės. Esminė jų savybė – regimoji atmintis. Jie tesugeba profesionaliai rašyti reportažus. O jei rašo grožines knygas, tai rašo detalius reportažus apie savo gyvenimą. Ir nieko ten daugiau nėra. Literatūriškai silpni tekstai. Memuaristika. À la "Mano nuopuolio istorija"! Ir tokio šlamšto vis daugės. Įtariu, L. Jegelevičiaus knyga gali padaryti neigiamą antipedagoginį poveikį – neapsisprendusius priversti apsispręsti. Ir nors L. J. kūrinys tikrai nėra prastas, gal kiek per ilgas (327 p.), bet perskaitęs, pailsėjęs, apmąstęs, įsigilinęs vis tiek jautiesi lyg su išdraskytomis žarnomis ir perplėštais pautais. Varyk toliau!

PAULIUS SAUDARGAS. Laisvo elgesio Lietuva
Lietuva pagal Konstituciją turėtų būti demokratinė respublika. Tačiau naujais politiniais metais atsibudome respublikoje, kur, gyventojų apklausų duomenimis, demokratiškai į valdžią išrinktomis politinėmis partijomis pasitiki mažiau nei 4 procentai šalies gyventojų. Gal išradome pasauliui nematytą valdymo formą? Kai renkame geriausius iš blogiausių arba blogiausius iš piktumo, susiformuoja diktatūra iš apsileidimo.

Sigitas Parulskis. Šiaurės Atėnų" skaitytojams
Norėdamas, kad nebesklistų nepagrįsti gandai ir įvairios su mano asmeniu siejamos dviprasmybės, informuoju: nuo 2005 metų rugsėjo 1-osios nebedirbu "Šiaurės Atėnuose" ir per šį laiką neparašiau į savaitraštį nė eilutės nei savo pavarde, nei slapyvardžiu.

RENATA ŠERELYTĖ. Paniekinimo laikas
[...] Žmogaus pažeminimo istorija veriasi nuo pat tos Biblijos vietos, kur Dievas ištarė nusidėjusiam Adomui: "Dėl tavo kaltės žemė prakeikta". O R. Klimo pasakotojas sako: "Aš supratau, kad ir aš esu tas, kurį labiausiai reikia naikinti. Aš esu iš labiausiai naikintinųjų genties" (p. 415). Tai ne tik kaltės pripažinimas ir atpildo laukimas. Sakytum – ir trapi viltis, kad po naikinančios laiko liepsnos įmanoma grįžti prie gyvybės medžio, minimo Apreiškime, kur laiko nebereiks praleidinėti.

Su dailininke keramike GENOVAITE JACĖNAITE kalbasi Juozas Šorys. Moliniai sendievių veidai
– Esate žemaitė dailininkė iš Kuršėnų, jau daugiau nei pusamžį gyvenanti Vilniuje, savita plastine kalba ir simboline raiška vis grįžtanti ne tik prie dar, regis, "tebegaruojančios" etnokultūros luitų, bet ir prie apdairesnės vaizduosenos reikalaujančios baltų dievų, mitologijos tematikos.
– Niekada negali žmogus užmiršti savo vaikystės, namų. Tai viso gyvenimo pagrindas. Net jei ir turėjai prastą šeimyną, negali jos atsisakyti. Bet mano tėvai buvo puikūs ir paprasti žmonės. Mama buvo miestelio siuvėja, tėvelis – laiškanešys, pašto darbininkas. Kuršėnuose turėjom mažą žemės gabaliuką, savą trobelę. Negali užmiršti ir mokyklos laikų, draugų. Vis sakau, kad didelė garbė mokėti svetimas kalbas, bet dar didesnė gėda savosios nemokėti. Jeigu gyvenam pagal svetimųjų tradicijas, legendas, negalim nepažinti ir savųjų.

EDWIN BENDYK. Gutenbergas renkasi "Google"
Tačiau kovoti ir išlikti įmanoma – tai rodo praktika; Varšuvoje, Prahoje ir Niujorke atidaryta daugybė naujų knygynų, kuriuose niekada netrūksta lankytojų. Tačiau tai jau ne senojo tipo pardavimo punktai, kuriuose, kaip mėsos parduotuvėse, lankytojus iš už prekystalio aptarnauja apsiblausę pardavėjai. Šiuolaikinis knygynas – tai knygos įkvėptų susitikimų vieta, kur galima išgerti kavos, paskaityti spaudą, pasikalbėti su panašių polinkių žmonėmis. Senasis modelis "Knygą į dantis ir dink iš čia" užleido vietą naujajam: "Ateik, pasėdėk, pasikalbėk, o paskui gal nusipirksi ir knygą".

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


52794. Faifoklis2006-02-25 17:12
Tai va - turinys su komentarais man labiau patinka nei toks, kokį buvo praėjusią savaitę pateikę. O laikraštuką pradėsiu skaityti, kai darbus apeisiu, kai apveizėsiu, ar mano pylelės paukščių gripu neserga.

52797. CyberAnthony2006-02-25 17:25
Išdidus kaip nėščia kurva. (Linas Jegelevičius. Nuogas prieš jus. Romanas. P.: Magilė, 2006.) - veža!!!, o je. Tik matote, ponai šatėnų kūrėjai, nedaug žmonių, skaitančių jūsų popierių, mėgsta keiktis, ir dar mažiau mėgstančių keiktis skaito jūsų popierių. Ablomas? Sakyčiau taip. Kuriai grupei priklauso Antonijus? Sakyčiau, xj znajet, greičiausiai negausiai grupelei, kurioj keikiamasi ir skaitomi šatėnai, bet tik tuomet, kol juose nesikeikiamasi. Ar viską supratote? Galiu paaiškinti lėčiau, bet noriu valgyti. Iki.

52818. Labai piktas dėdė2006-02-26 03:27
Per mažai keikiamasi ne tik Šatėnuose, bet ir Šatėnų redakcijoje. Vietoj vyr.redaktoriaus geriau nusmadytų kokį piktą, myžaliuku atsiduodantį, bomžą Fedią ir įduotų jam aiškias instrukcijas - ateina Klimka, pasakai "Vun nahuj", Šiuša apsireiškia "Pašol v pizdu" ir pan. Jei tą savaitę be Šiušos ir Klimkos, kiti autoriai neapsireiškia, Fedia įdeda trumpą editorialą "Same shit different day, bletj" - taip bent jau sąžiningiau būtų, nei virt savo sultyse, rašyt manifestus, spausdinti studentų konspektus, vaizduoti haute culture ir t.t. Visa tai nuobodu, nuobodu ir dar kartą nuobodu. O viena nėščia kurva situacijos nepakeis nes visur visiems viskas giliai, giliai pohuj. Na nepohuj nebent tik durniams su iniciatyva, bet nuo to negeriau. Vakaruose tokioje slegiančioje aplinkoje, klesti subkultūros, kuriose visada atsiranda kažkas įdomesnio, šviežio, netikėto. O čia kažkodėl nieko neatsiranda ir, įtariu, neatsiras - vieni sau Diringus prodiusuos, kiti Diringus (ne)žiūrės, treti rašys manifestus/projektus/sąmatas/verslo palnus, sėkmingai įsisavins Eurofondus ir toliau visiems (išskyrus jau anksčiau minėtus durnius su inciatyva) viskas bus giliai, giliai pohuj. Na dar tarp studentų referatų vieną kitą nėščią kurvą įdės, nes įsirangiusi tarp Šiušos ir Klimkos nėščia kurva atrodo kaip postmodernizmo viršūnė.

52819. Labai piktam dėdei2006-02-26 08:29
Pasikasyk, kur nesutenka! Ir mauk iš čia lauk, pasidairyk ne po Šatėnus, o po kokius nors tokio turinio puslapius, kurių asas - kažkoks nevykęs docentėlis iš VGTU.

52822. Visas tekstas2006-02-26 11:25
ŠA el. versijoje, t.y. turinyje, paskelbtas visas tekstas. Jis priklauso S.Parulskio kompiuterinei raiškai. Tik va - informacija, kad "nuo 2005 metų rugsėjo 1-osios nebedirbu "Šiaurės Atėnuose" ir per šį laiką neparašiau į savaitraštį nė eilutės nei savo pavarde, nei slapyvardžiu" juokinga, nes akivaizdžiai rodo, kaip smuko S.P. stilistika "ir per šį laiką" - cha, cha, cha! Per rugsėjo 1-ąją? Ji jau seniai užmaršty! Gal norėta pasakyti "iki šiolei"? Bet nepasakyta. O pareiškimas apie neparašytas eilutes kelia juoką jau vien todėl, kad bet koks tekstas yra tekstas, taigi ir šis naivus papezėjimas - taip pat. Verčiau jau rašytų ir nesimaivytų kaip neva nekalta mergelė.

52825. Labai piktas dede to Labai piktam dedei2006-02-26 13:50
Varyk Dvyračio žynių ir lietuviškai titruotos Rusijos televizijos žiūrėti. Kad dvasingiau būtų neužmiršk viedarų užkąsti (nes tai pasaulio kulinarijos viršūnė), paskui į klojimo teatrą nueik aktorių pažiūrėt, kurių Vakaruose net į XXX vaidinti neleistų. Na ir kas, kad vaidinti nemoka, bet užtat labai dvasingi (Rusijoje ir Tibete tik dvasingesnių būną).

52827. Labai piktam dėdei2006-02-26 15:10
Jei manai, kad negebėjimas rašyti be klaidų yra modernumo viršūnė, tai debilumo kriterijus atitinki. O tai, kad labai gerai išmanai Rusijos TV (nesvarbu kaip titruotos) repertuarą, tą tik patvirtina. Ėsk savo pizza ir gerk savo coca cola, jei nieko daugiau neišmanai, bet ten, kur nieko nerauki, nesirodyk, nes juk parašyta: "žmogau, tau už žodį reikės atsakyt kaip už daiktą".

52829. Labai piktas dėdė2006-02-26 16:55
Taigi čia humoras Dvyyyyračio žyyyyynios, nesakyk, kad nejuokinga. O atsakyti už žodžius prieš ką reikės, prieš Dievulį (kurio nėra), ar prieš Lietuvos kultūros (kurios taip pat nėra) ministrą? O gal prieš kaimo inteligentus, tokius, kaip kažkokia mokytoja, kuri prieš du metus, pardavus tėvų namą čia triznojo "Bočių dvasia, protėvių kaulai...". Na prieš tą mokytoją tai galiu už žodžius atsakyt. Aš jai draugiškai užsiminiau, kad jei buvai ant tiek buka, kad dabar NT su protėvių kaulais parduoti, nes vertė kils (NT, o ne protėvių kaulų), tai pagalvok apie investavimą į "Snoro" akcijas. Na kiek NT pakilo visi žinom, "Snoro" returnas virš 500%, o mokytoja įtariu visa cash`ą sėkmingai pravalgė, o jei nepravalgė, tegul susimąsto apie "Renova" arba "Metal-tech".

52832. Labai piktam dėdei2006-02-26 18:36
Na, jei tai humoras, tai labai jau arkliškas.

52833. Labai nustebęs dėdė2006-02-26 18:39
O tu bliambočki. Pasirodo, yra ant Lietuvos žmonių, kuriems ne pohuj. Šie nematomi geradėjai komentarus redaguoja. Na jei neturit ką veikt, tai būkit žmonės ir klaidas visas ištaisykit, kablelius ir kabliataškius kur reikia sudėkit, žodį "buka", pakeiskit junginiu "labai dvasinga". Punch line boldu paryškinkit. Jei punch line nerasit, tai patys ką nors sugalvokit. O dar geriau suteikti šią privilegiją visiem portalo lankytojams, kad galėtų vieni kitų komentarus trinti, pildyti, redaguoti kaip Wikipedijoje. Ačiū.

52834. Linksmasis dėdė2006-02-26 18:42
Ne arkliškas, o Šatėniškas. Kaip Šiušos "Ra, ble". Nors ne - "Ra, ble" skamba žyyymiai dvasingiau.

52839. Dėdė revizionistas2006-02-26 20:06
"buka, kad dabar" taisome į "buka, dabar", jei jau redaguot, tai redaguot

52840. Dėdė revizionistas2006-02-26 20:07
tfu, į "labai dvasinga, dabar"

52852. mieste2006-02-27 11:15
gal ateitu abres sese ir pakomanduotu sitiems dedems.

52857. abr miestei2006-02-27 12:49
Mano sesės čia neateina, internete nenaršo. Ir man draudžia. Sako, kad rašyti anonimiškai ir veltui - pats žemasis lygis. Vienžo, suvaikėjimas:)

52862. mieste2006-02-27 13:17
teisingai sako. i mane namuose irgi ziurima atlaidziai bet ironiskai. todel stengiuosi cia ateiti kai nieks perdaug nemato. nevisada pavyksta. stai ana diena snaudziu ant sofkos prie tele. pramerkiu aki ir matau savo vaiko palinkusia figura. spokso i televizoriu. mieguista samone nusviete mintis: kompas laisvas. galvoju, tyliai atsikelsiu ir nuslinksiu ir ne lape nesulos. tik kazkaip susipaniojau slepetese, uzkliuvau uz vaiko kojos ir tiesiausi kaip ilga and grindu. nesupratau ar bandziau uz jo griebtis ar jis mane megino sulaikyti. vienu metu atrode kad jau abu voziames. bet ne, jaunystes taip lengvai is koto neisversi. aisku kilo triuksmas, tada jau suleke visi. is pradziu issigando ir klausinejo ka man skauda nes inksciau ir dejavau. susimusiau keli. po to jau is juoko nebegalejau atsikelti o visi stengesi man padeti. stai kas yra tikroji priklausomybe. kai bandau aiskinti kaip man smagu ateiti cia papliurpti, atsakoma kad nakotikai narkomanui irgi labai gerai. na ir palygino.

52865. ivsė > abrei2006-02-27 13:25
Matyt tavo sesės ne vilnietės, nes toj knygoj, kur skaitau, parašyta: "Vilniečiai gali suvirškinti ne tik riebius patiekalus Usiano restorane drauge su Taleikinskio pipirine dešra, bet ir perprasti žydras permatomas svajones.
    Mėsininkų gatvėje šaltkalvis Kivė meistravo lakštingalos pavidalo spyną, kad ji čiulbėtų atidarant duris. Staliai iš gamybinio kooperatyvo Trakų gatvėje suko galvas, kaip pagaminus menišką kanapą, kad ta galėtų būti ir rašomasis stalas. < ... > Net Gedalkė, pamišęs kantorius, nesėdėjo be darbo; jis Sinagogų kieme žiemą įdainuodavo melodijas į arbatinuką ir sušaldydavo jas, kad iki pavasario nepamirštų."

52866. abr ivsei:)2006-02-27 13:48
Aš apie kitas seses, na, ne apie jus, ne apie dvasios/ias. Aš iš trijų seserų, na, Maša, negi nematyti? Palyginimas su narkotine priklausomybė teisingas. Ir man taip sako, labai manęs gailisi, užjaučia. Dar jos sako, kad padėt narkomanui neįmanoma - narkomanas turi pasiekti dugną, hm, tik tada ims kilti.:)
IVSe, geras knygas skaitai.

52868. ivsė2006-02-27 14:25
Teingai sako. Pasiekus dugną, viena priklausomybė gali būti pakeista kita. Vietoj kompiuterinės galima pradėti lošti, gerti arba statyti už arklius. Paklauskite sesių, o jūs, mieste, namiškių, kuri jiems labiau patiktų.

52870. mieste2006-02-27 14:50
atsipeikekite ivs uz kokius tugrikus losti gerti is statyti uz arklius. siuo metu net uz katina nepastatyciau.

52872. mieste2006-02-27 14:52
beje, jeigu kuri pasieksite dugna tai duokite koki zenkla. gal ir as jau busiu pasiekusi. kartu vis linksmiau.

52873. kaimietė2006-02-27 15:37
Viena priklausomybė gali būti pakeičiama kita nebūtinai pasiekus dugną. Šiaip priklausomybės nemėgsta konkurenčių dėl limited space. Todėl bent kiek ryškėliau nudažytas pomėgis verčia jas dūkti dėl vietos po kiaušu. Dugnas? Tada kai prasideda valdymas biologijos sąskaita – nunyksta maitinimosi, miego, net kelionės tualetan svarba.

52875. seras AišV mamzėl Abr`ei2006-02-27 17:03

praeitos dekados pabaigoje - Tu, Abr, buvai labai graži (jei netiki pati sugalvok kokį žodį) - kaip saulėlydis (neapokalipsės semantikoj, tiesiog impresija), stebiuosi Tavo nuoseklumu - nepažeidei šiandien estetinio balanso (tik gal nereikia dabar apie klastą, sąmokslą - vėliau būk negraži). Ypač dar apie Vysockaitę pasakei - žinai, ar gali būti normalus pasaulis:

  • Aš negaliu apginti jokiems skriaudėjams, visokio rango to sizifo su suknele (ŠA boso), paprastai, kas nors ne taip į liulį (gali tik įisivazduoti koks Aš pagiežingas - vaizdialis būtų po to koktus iki estetizmo) - nes tai būtų ėė, kažkaip hm. Na ir vaidinu pochuistą, o po to priprantu vaidinti, pasirodo patogu ir t.t. ir etc.
  • O Tu negali paprasčiausiai nuprausti manęs, kaip labai prasmirdinusį savo egz problemomis visus ŠA, kaip tai darė Tavo motina su visomis Tavo sesutėmis (gal tylom tada kikendavai, o dabar kažkaip nejaukiai vis tik norisi) - ir vėl kikeni ir suverti postmodernistėm problemų išsukimo stiliams - narkomanijos priklausomybė (ji bi tute - koks durnas savo semantine prasme išsireiškimas). Kažkas, kas sugalvojęs tai .. ėė. suvis

Tai va graži ir stipri (retas derinys moteriai) buvai - klausymas paprastas - nhui tokia santvarka/civilizacija/kultūra - ****** ją tokią, jei negali daryti ko nori ir kam esi sukurtasP.S. o dabar gali vėl ką nors klasikinio apie klastas ir sąmoklus - įsivaizduok kad skaitau ir darau išvadas.


52877. Ivsė > miestei2006-02-27 19:33
Pasakykite savo katinui, tegul jungiasi prie visos katinijos už Jurgą Ivanauskaitę. "Pakalnučių metai" vis tik buvo gera knyga.

52880. mieste ivsei2006-02-27 20:03
taip, skaiciau. labai graudu.

52881. m2006-02-27 20:04
turiu omeny bernardinuose. bet ir knyga skaiciau.

52882. ivsė2006-02-27 20:09
Kaip jums rolerkosteris - tai paviršėliais, tai jau toks žemas lygis, kad žemiau nebūna?

52883. ivsė2006-02-27 20:10
Turiu omeny mūsų lygį. Tą specialųjį. Totams erzinti.

52884. mieste ivsei2006-02-27 20:33
tyliai paklausiu kas yra rolerkosteris. nesakykite niekam kad nezinojau. nors pasirodo yra zmoniu kurie nezino kas yra piaras. kas galetu patiketi? as jau koks pusmetis zinau.

52886. ivsė2006-02-27 20:40
Jau kokios trys dienos, kaip žinau, kas yra piaras. O roller-coaster tai čia galėtų pribėgti paslaugioji toto pusė ir paaiškinti pajuodintai, pasvirusiai, iš naujos eilutės ir iš visų pusių. Bet nepribėgs, nes, tikiuosi, pasiskaitė Čarlzą Darviną atidžiau ir neišliko. Rolerkosteriai - tai tie amerikietiški kalniukai, kurių reklamai mergos nuogos važiavo, bet po to nepavyko padaryti puikių jų fotkių. Dabar tą žodį nusičiupo ir naudoja visam kam, kas aukštai kyla ir staigiai leidžiasi. Pėvėzė, emocijų rolerkosteris.

52887. mieste2006-02-27 20:50
tai kazi ar mes dabar su savo lygiu labai aukstai iskile ar zemai nusileide. bet gal nors ne nuogos. pasvire ir pajuodinti paaiskinimai rodo paslaugiosios puses psichini nestabiluma.

52888. mieste2006-02-27 20:50
ir bloga skoni.

52889. ivsė2006-02-27 21:04
Aš iš tiesų norėčiau parašyti jums, ką nors gražaus arba juokingo, bet nieks neateina į galvą. Tiesą sakant, mane vis dar pykina. Diktantuose užuodžiau "kvepalus". Mano labai blogas skonis.

52890. mieste2006-02-27 21:11
gal jus pykina nuo vairavimo per nakti. diktantuose nieko neuzuodziau. bet pazistu viena zmogu kuris moka sudeti kircius.

52891. mieste2006-02-27 21:16
nieko neuzuodziau ir maciukeviciaus staripsnyje. ka tik perskaiciau. jus su abre uzuodete? to aktoriaus as neprisimenu. ir kas per zydiskumo problemos. o maciukevicius visada buvo komjaunimo dainius. kitaip jo neisivaizduoju.

52894. ivsė2006-02-27 21:31
Ne. Nuo vairavimo nepykina. Ypač, jeigu žiūriu toli į priekį.

52896. ivsė2006-02-27 22:04
Laiškuose taip tyku ir gera :) Nedrįsčiau užeiti.

52898. mieste2006-02-27 22:33
o cia kuom blogai? gal norite torto?

52899. m2006-02-27 22:42
supratau kodel vienas namiskis kreivai ziuri i priklausomybe nuo melynu pliurpalu. pavydi biskuti.

52907. AišV2006-02-28 02:23
nekniskit proto - savo gyvybingumu pavyda keliat visai baltajai rasei - o ka tai rasei po to daryt? Bijau net uzsimint - gal, galim ciut cocacolos gurskt?, miest ar dar ka?

52919. m - aisv2006-02-28 11:45
padlyziniesi?

52920. Erika2006-02-28 11:52
Sakykit, kodėl S. Geda vis gieda apie rudenį, jei jau pavasaris?

52921. edvai>Erikai2006-02-28 12:27
Sigitas Geda yra genialiai asociatyvus poetas.Paskaityk "Babilono atstatymą", - suprasi mano mintį. Asociatyvią.

52922. abr miestei dėl maciukevičiaus2006-02-28 12:35
Visą gyvenimą maniau, kad Mačiukevičius bjaurybinas. O aktorius s.k. debilavoto veido. Neįtartum, kad tai žmogus, turintis biografiją. Numirė, palikęs mažą dukrytę. O Mačiukevičius senas, invalidas, irgi turi mažą ir labai ligotą dukrytę. Mačiau per telį. Numirs, kas ja pasirūpins? Na, nesubtilus Mačiukevičius, prastas ir kaip žmogus, ir kaip rašytojas, ką padarysi. Ne Brodskis, ne Achmatovą, todėl ir prisiminimai jo šiaip sau. Ir vis dėlto: komjaunimo dainiams irgi baisu numirti nepasirūpinus ligotu vaiku.

52923. m - abr2006-02-28 12:50
sutik, kad cia jau kita tema.

52924. abr miestei2006-02-28 12:56
Ta tema jono strapsnyje buvo ir mane užkabino. Jaučiu ją kaip "leitmotyvinę". "Kodėl rašo ir kam rašo". Nuojauta kužda, kad tai paskutinė knyga - paskyrimas dukrelei.

52925. mieste2006-02-28 13:07
permeciau dar syki jeigu taip sakai. "menininkai ir ju issidirbinejimai". ir nemenininkai, ju visai kitoks gyvenimas. tokios banalybes mane varo i pasiutima. o tu stebiesi kad prastas rasytojas. kitas dalykas kiek vaikams reikes dedikuotu knygu ir viso kito. is mano patirties - visai kiti dalykai jiems idomus. berods ana sekmadieni sirgdama ziurejau zuko filma apie justina mikuti. grazus ir ilgas. apie tai kaip "mikutis sukure vilniu". vaikai jau jo nebezinos, filmo neziurejo. neidomu jiems.

52926. abr miestei:)2006-02-28 13:25
Man įdomus. Prisiminiau užpilamą kaimyną:) Esu kategoriška, arogantiška etc., todėl stengiuosi išsiugdyti teigiamą, tolerantišką požiūrį į man svetimus žmones, įžvelgti juose ką nors žmogiško, gražaus:). O tu amžinai numuši ūpą. Tavęs klausydama niekada nepersiauklėsiu, nesušvelnėsiu. Einu pakvėpuot. Kotais galvą skauda, šiąnakt nemiga iškankino.

52927. mieste2006-02-28 13:31
tai nustebinai. nesigirsiu, bet paprastai pakeliu upa. as irgi eisiu pakevpuot nes skauda akis. be to pabaigeme miltus. o juk siandien reikia kepti blynus.

52933. abr nesupratingajai miestei2006-02-28 16:09
Gal neteisingai supratai. Kai žiūriu į tave, ūpas niekad nenusimuša. Numuši ūpą, kai mėginu kruopą pervertinti man svetimus žmones. Šaipokė:)

52938. Olga > Natašai2006-02-28 19:41
Taigi čia Irina. Vakar vardadienį šventė. Torto siūlė :)

52940. Fania - Niomai2006-02-28 20:22
taip buvo linksma. ko neatejai?

52942. Olga > Irinai2006-02-28 20:26
Tai kad pasninkas. Negalima linksmintis.

52943. miesitee2006-02-28 20:26
patys idomiausi pasnekovai kurie vandens i burna prisiseme. man labai patinka.

52944. Nioma - Faniai2006-02-28 20:29
girdi, sako, kad negalima linksmintis. del to ir nebuvo manes. sedejau vienas namie ir pasninkavau.

52945. Nioma - Faniai2006-02-28 20:35
girdi, sako, kad negalima linksmintis. del to ir nebuvo manes. sedejau vienas namie ir pasnikavau.

52946. Olga > Irinai2006-02-28 20:36
Ar praėjo akys nuo kvėpavimo?

52947. irina - olgai2006-02-28 20:42
tai kad ir nebejau kvepuoti. sveciai kuriu tikejausi susirgo gripu ir nebeateis valgyti blynu. akys praejo. antra dienos puse visuomet geresne uz pirmaja. ko gero dar ir prie kortu susesime.

52948. olga > irinai2006-02-28 20:46
Ar mielas snukis su prisitrynusia?

52950. irina - olgai2006-02-28 20:55
ne, mielu snukiu ir savu pakanka. ypac kai pasiziuri i viedra. siaip linksma kompanija. deja, pasirode neatspari virusui. liudna naujiena per zinias: vokietijoje nugaiso kate suedusi pauksciu gripu serganti pauksti. visas gyvenimas kaip minu laukas.

52968. olga > irinai2006-03-01 01:30
Šiukštu prie kortų stalo! Geriau pasimelskite už linksmą kompaniją.

52979. irina olgai2006-03-01 10:21
stengiates isprausti mane i juru pestininku remus. bet linksma siela eina losti gerti ir statyti uz arklius ir kitus gyvunus.

52983. irina2006-03-01 11:29
spit olga spit.

52998. ruselėm AiV2006-03-01 13:22
prie skurdo ir prie tokiu riksmu (52984) pripranti zmogus ir nieko, gyveni toliau

53000. ruesele2006-03-01 13:28
ne zmogus sakyk o kiaule. pripranti kiaule ir gyveni toliau.

53004. AiV ruselei2006-03-01 14:23
as ne apie save - o apie mano aplinka, jei tiek kiauliu esama, tai nereikia jokiu subsidiju zemes ukiui, viskas po ranka

53005. rusele aisv2006-03-01 14:34
gal tu tiesiog ziuri per rozinius akinius. ner taip gerai kaip tau atrodo.

53007. AiV ruselei2006-03-01 14:38
tai sakai tie skurdziai ne kiaules?

53088. edva2006-03-02 11:48
Iš kur ir kaip čia atsirado š i t a s SLAVIANSKIJ SOBOR ir jų lėkšti pokalbėliai? Iš Kaliningrado griuvėsių?

53090. mieste - edvai2006-03-02 12:16
as manau kad sitas slavianskij sobor atsirado is ivses senos tases prikimstos senu ogonioku, literaturnaju gazetu ir visokios jesenscinos. pazadu su ja rimtai pasikalbeti.

53091. mieste piktai2006-03-02 12:18
ir jukš ruskeles is cia atgal i savo griuvesius.

53123. s2006-03-02 17:13
etj dva

53127. mee :-( 2006-03-02 17:58
jus esat visi pikti ir tai slykstu

53131. CyberAnthony2006-03-02 19:58
E.Red.: Komentaras panaikintas.

53144. ble-ble-ble :-( 2006-03-03 12:10
Liudna kaip kokiam nukvakusiu snobu vakarelyje. Jus visi is vieno kurso? Langas?

53177. Rekomenduoju2006-03-03 21:17
E.Red.: Komentaras panaikintas.

53185. hm2006-03-03 21:41
E.Red.: Komentaras panaikintas.

53274. Antonio2006-03-04 17:25
E.Red.: Komentaras panaikintas.

53275. edva>Antonio2006-03-04 17:31
Šaunuolis!Toks ir išlik.Būk geras, nenuvilk ir neapgauk mūsų.Neišduok savęs.Matai, kaip gražiai prašau Tavęs?Nuoširdžiai.

53276. Antonio2006-03-04 17:34
E.Red.: Komentaras panaikintas.

53296. Antonio2006-03-04 20:48
E.Red.: Komentaras panaikintas.

53363. edva2006-03-05 20:00
Nuoširdi nuostaba:niekas iš mūsų neprabilome apie Giedros R." didžiąją paklodę"-ESMINIAI POKYČIAI.G.R. maxi-ištraukėlę perskaitė knygų mugėje: eseistų vakarėlyje. Raiškiai ir įtaigiai skaitė. Bet man tekstas yra vizualus: raidynas žodynas sintaksė metaforika kompozicija ir novacija(ir dar kai kas-nenusakomo).Klausimams ir atsakymams nebeliko laiko: vedami Sauliaus Žuko, dauguma nužingsniavo į Baltas Lankas.Sigitas Parulskis kaip visada:išmintingai niūrus.

53400. toto2006-03-06 16:53
Finale paaiškėja - niekinė ta Giedros R. "didžioji paklodė". - Mokančios rašyti suręstas pačiai svetimas savęs testas. Tekstas gi tuščias, atžagarus, tik svetimi puslapiai, virtę eiliniu honoraru.

53433. edva> toto2006-03-07 10:44
Labai įdomiai ir įžvalgiai pastebėta: tekstas ir testas- jų sąryšingumas ir susvetimėjimas.

53508. Aistė2006-03-08 16:26
Giedros Radvilavičiūtės tekstas turi trauką. Įtraukia. Nuoširdžiai.

53509. Aistė2006-03-08 16:28
O pabaiga išsibarsčius.. Gaila.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:25:44 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba