ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-07-21 nr. 853

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

VIKTOR E. FRANKL. „Turėjimo“ horizontas (97) • PO PALME. Patarimai sustojusiems naktį (190) • -js-. Sekmadienio postilė (3) • NORA IKSTENA. Mano latviškoji kasdienybė. Ribų peržengėjai. Latvijos išdidumas (2) • NORA IKSTENA. Tai įvyko: Valstybės prezidentas Valdis Zatleris. Naujasis prezidento standartas (1) • ZENONAS BUTKEVIČIUS. Svarbiausias instinktas (6) • VALDAS PATUMSIS. Raukime šaknis (2) • SIGITAS GEDA. Žydėjo mėlynos cikorijos (8) • SIMON REES. Vanagas tarp balandžių: Nomedos ir Gedimino Urbonų „Villa Lituania“ 52-ojoje Venecijos bienalėje (122) • ANTANAS ZALIŠČEVSKIS. Eilės (4) • ALGIMANTAS LYVA. Eilės (4) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (16) • MIKA MAUZAITĖ. Glory glory psychotherapy (58) • JURGITA JASPONYTĖ. Dulkės (2) • LENNARD J. DAVIS. Skaitymo kompleksas (4) • VYGANTAS VAREIKIS. Krokuvos atgarsiai: apie politiką ir istoriją (1) • DANGĖ ŠERMUKŠNYTĖ. Svetimas (6) • JONAS BENAMIS. Galvos ir kepurės (7) • Baras uždarytas. Suokalbis šiandien neįvyks (23) • 2007 m. liepos 28 d. Nr. 28 (854) turinys (39) •

„Turėjimo“ horizontas

VIKTOR E. FRANKL

[skaityti komentarus]

iliustracija
Aristokratai. 2003
Ramūnas Krupauskas

Bet koks flirtas, bet kokia vidutinė vakardienos ir šiandienos erotika nesąmoningai stengiasi nematyti dvasinės asmenybės. Svarbus tampa ne kito ypatingumas ir nepakartojamumas, jų tokia erotika apskritai nenori pripažinti. Ji bėga nuo tikrosios meilės įsipareigojimo, nuo tikros sąjungos su partneriu jausmo – nuo atsakomybės, glūdinčios tokioje sąjungoje. Dairosi kolektyvinių požymių, „tipo“, kuriam teikia pirmenybę ir kurio daugmaž atsitiktinis atstovas yra atitinkamas partneris. Taigi renkasi ne tam tikrą asmenybę, tik suteikia pirmenybę tam tikram tipui. Meilės intencija nukrypsta į tipišką, tačiau neasmenišką išvaizdą. Labiausiai pageidautinu moters tipu tampa neasmeniška moteris – moteriška „neasmenybė“, su kuria nereikia užmegzti asmeninio santykio, su kuria gali turėti neįpareigojantį santykį, moteris, kurią gali „turėti“ (haben), todėl jos nereikia mylėti (liebhaben); ji yra nuosavybė, nepasižyminti savitumu ir neturinti savosios vertės. Mylėti galima tik asmenybę; negali būti meilės moteriškai „neasmenybei“. Negali būti ir ištikimybės: neasmenybę atitinka neištikimybė. Tokio pobūdžio erotiniuose santykiuose neištikimybė ne tik galima, bet ir būtina. Kai trūksta kokybės, meilės palaimos, šį stygių reikia kompensuoti seksualinio malonumo kiekybe; kuo mažiau žmogus patiria „palaimos“, tuo labiau jo instinktui reikia „pasitenkinimo“.

Flirtas – paliegusi meilės forma. Tai, kad apskritai yra posakis „aš „turėjau“ tą moterį“, leidžia pažvelgti į patį tokios erotikos pagrindą. Ką „turi“, gali iškeisti, kas tau priklauso, gali išmainyti; moterį „turėjęs“ vyras irgi gali ją iškeisti, net „nusipirkti“ kitą. Ir moteriai tokia erotika susijusi su „turėjimo“ kategorija. Ši perdėm „paviršutiniška“, ties partnerio „paviršiumi“, jo išore, fizine išvaizda įstrigusi erotika moteriai tesiekia „turėjimo“ horizontą. Žemiau šio horizonto nesvarbu, kas žmogus „yra“, svarbu tik tai, ar jis (kaip galimas seksualinis partneris) pasižymi sex appeal. Ką turi, gali pakeisti, ir turimą „išorę“ moteris gali pakeisti kosmetika. Taigi minėtą vyro nuostatą atitinka analogiška moters nuostata. Ji irgi stengiasi nuslėpti visa, kas asmeniška, neapkrauti vyro asmeniškumu, būti jam tik tuo, ko jis ieško, tipu, kuriam jis teikia pirmenybę. Moterį užvaldo rūpesčiai dėl savo išorės; ji nori, kad ją „paimtų“, ji net nenori, kad į ją žiūrėtų rimtai, matytų, kas ji iš tikrųjų yra: ypatingas ir nepakartojamas žmogus. Ji stengiasi, kad ją laikytų giminės būtybe, ir atitinkamai pabrėžia savo nespecifinio pobūdžio kūniškumą. Ji nori būti neasmeniška, atstovauti tipui, kuris kaip tik madingas, kurio kursas erotinės tuštybės mugėje kaip tik dabar aukštas. Tokį tipą ji stengiasi kuo tiksliau imituoti, tačiau kartu tampa neištikima sau, savo savasčiai.

Pavyzdžiui, ji perima tipą iš kino pasaulio. Nuolat lygina save su tuo tipu, moters idealu jai arba jos partneriui, stengdamasi būti kuo panašesnė į jį. Ji jau seniai nebeturi išdidumo išpažinti kiekvienam žmogui būdingą neprilygstamumą. Jai net neužtenka išdidumo pačiai sukurti naują moters tipą, „kurti“ madą. Užuot sukūrusi tipą, ji tenkinasi atstovaudama tipui. Paslaugiai, savanoriškai ji siūlo vyrui „tipą“, kuriam jis teikia pirmenybę. Ji niekada nepateikia savęs, niekada mylėdama nepateikia savo savasties. Eidama šiuo keliu – šiuo šunkeliu – vis labiau tolsta nuo tikro meilės išgyvenimo, nuo išsipildymo jausmo. Juk vyras niekada neturi omeny jos pačios, kai tariamai ieško jos, o iš tikrųjų dairosi tik jos tipo. Paklusdama vyro norams, ji paslaugiai duoda, ko jam reikia ir ką jis nori „turėti“. Galiausiai abu neišvengia bergždumo, užuot ieškoję vienas kito ir atradę save, užuot pasiekę tą ypatingumą ir nepakartojamumą, kurie ir padaro kitą vertą meilės, o gyvenimą vertą gyventi. Kurdamas žmogus atskleidžia savo ypatingumą ir nepakartojamumą, o mylėdamas įima partnerio ypatingumą ir nepakartojamumą. Tačiau kartu per abipusį atsidavimą, abipusį davimą ir ėmimą atsiskleidžia asmenybė. Tikroji meilės intencija prasiskverbia iki būties sluoksnio, kuriame žmogus jau nebėra „tipas“, kuriame jis – vienas savo paties egzempliorius, neprilygstamas ir neatstojamas, kupinas orumo, kurį teikia toks ypatingumas. Tai orumas angelų, kurie, pasak kai kurių scholastų, nepavaldūs principium individuationis, todėl neatstovauja rūšiai: priešingai, kiekvieną rūšį sudaro vienintelis egzempliorius.

Jei tikra meilės nuostata reiškia, kad viena dvasinė asmenybė orientuojasi į kitą dvasinę asmenybę, tokia nuostata kartu yra vienintelis ištikimybės garantas. Pati meilė užtikrina savo ilgaamžiškumą empiriniame laike. Dar daugiau ji suteikia išgyvenamame laike – būtent meilės „amžinybės“ pojūtį. Meilę galima išgyventi tik sub specie aeternitatis. Meilės akimirką tikrai mylintysis, atsiduodamas šiai akimirkai ir meilės objektui, negali įsivaizduoti, kad jo jausmas kada nors galėtų pasikeisti. Suprasime tai prisiminę, kad jo jausmai intencionalūs, nėra vien jausminės „būsenos“. Jų intencija – mylimo žmogaus esmė ir jo vertė, kaip kitais dvasios aktais – pažinimo ar vertybės atpažinimo aktais – suvokiama esmė ar vertybė. Suvokęs, kad dukart du yra keturi, suvokiau kartą visiems laikams – „taip ir bus“. Suvokęs kito esmę žvelgdamas į jį su meile, irgi turiu likti su šia tiesa, su šia meile, ir ši meilė turi išlikti manyje. Išgyvendami tikrą meilę, ją irgi išgyvename kaip amžiną, – panašiai tą tiesą, kurią pripažinome, pripažįstame kaip „amžiną tiesą“; ir meilė, kol ji trunka empiriniame laike, neišvengiamai išgyvenama kaip „amžina meilė“. Tačiau ieškodamas tiesos žmogus gali ir suklysti. Ir mylėdamas galbūt kas nors apsiriko. Vis dėlto subjektyvios tiesos negalima nuo pat pradžių priimti kaip „tik subjektyvios“, kaip klaidos; tik ilgainiui gali paaiškėti, kad tai buvo klaida. Taip pat ir žmogus negali „laikinai“ mylėti: laikinumo intencija, meilės baigtinumo laike „pageidavimas“ neįmanomi; žmogus daugių daugiausia gali mylėti „rizikuodamas“, kad ilgainiui paaiškės, jog meilės objektas nėra vertas jo meilės, „rizikuodamas“, kad meilė „mirs“, kai mylinčiojo regos lauke nebeliks mylimos asmenybės vertės.

Kas tėra nuosavybė, tą galima pakeisti. Tikroji meilės intencija siekia ne ką nors „įsigyti“ iš kito, ne to, ką „turi“ kitas. Priešingai, tokia intencija siekia to, kas kitas „yra“, todėl tikra meilė – ir tik ji yra monogaminės nuostatos pagrindas. Juk monogaminei nuostatai reikia, kad partneris būtų suvokiamas kaip ypatingas ir nepakartojamas, taigi suvokiama jo dvasinė esmė ir vertė, glūdinti anapus visų kūno ir sielos ypatybių, tų ypatybių, kurių atžvilgiu kiekvieną žmogų būtų galima pakeisti kitu tokių pačių ypatybių subjektu.

Jau vien to pakanka, kad padarytume išvadą: gryną įsimylėjimą, iš esmės trumpalaikę „jausminę būseną“, reikėtų laikyti bemaž santuokos kontraindikacija. Žinoma, anaiptol netvirtiname, kad tikra meilė savaime jau reiškia teigiamą indikaciją. Juk santuoka – kur kas daugiau nei vien privataus išgyvenimo dalykas. Tai kompleksinis darinys, valstybės legalizuota ar Bažnyčios sankcionuota visuomeninio gyvenimo institucija, taigi apimanti ir socialumą. Todėl ir šiuo požiūriu prieš sudarant santuoką reikia patenkinti tam tikrus reikalavimus. Be to, konkrečiomis biologinėmis aplinkybėmis ir sąlygomis santuoka patartina arba ne. Juk pasitaiko eugeninio pobūdžio kontraindikacijų. Gal jos niekada nepakenks meilei; tačiau santuoka tokiais atvejais patartina tik tada, kai abiem partneriams svarbu dvasinė kūrybinė bendrystė, o ne, taip sakant, bendras dviejų biologinių individų „palikuonių verslas“. Kai lemiamais motyvais sudarant santuoką tampa tie, kurie apskritai nesusiję su tikros meilės išgyvenimu, santuoka tėra grindžiama ta erotika, apie kurią jau kalbėjome, erotika, nusakoma „turėjimo“ ir „nuosavybės“ kategorijomis. Taip nutinka, kai santuoką lemia ekonominiai motyvai, materializmo, noro „turėti“ apraiškos. Svarbus telieka izoliuotas socialinis santuokos aspektas, negana to, apsiribojant tik ekonominiais ar finansiniais veiksniais.

Tikra meilė kaip tokia steigia monogaminio santykio apibrėžtumą. Tačiau šis santykis neatsiejamas nuo dar vieno aspekto, būtent išskirtinumo (Oswald Schwarz). Meilė reiškia vidinės sąjungos pojūtį; o monogaminis santykis, įgijęs santuokos pavidalą, reiškia išorinį ryšį. Išlaikyti šio ryšio apibrėžtumą reiškia būti ištikimam. Tačiau ryšio išskirtinumas reikalauja, kad žmogus sukurtų „teisingą“ ryšį; kad jis ne tik susisaistytų, bet ir žinotų, su kuo susisaisto. Čia reikia gebos apsispręsti dėl konkretaus partnerio. Taigi erotinė branda, kaip vidinė branda monogaminiam ryšiui, reiškia dvejopą reikalavimą: sugebėti apsispręsti dėl (išimtinai) vieno partnerio ir sugebėti (galutinai) būti ištikimam. Žvelgiant į jaunystę kaip į pasirengimo laikotarpį ir erotikos požiūriu, taigi kaip į pasirengimą meilės gyvenimui, aiškėja, kad iš jauno žmogaus reikalaujama, viena vertus, ieškoti „tinkamo“ partnerio ir jį susirasti, kita vertus, „mokytis“ būti jam ištikimam. Šis dvejopas reikalavimas neišvengia antinomijos. Kad sugebėtų apsispręsti, jaunas žmogus turi siekti tam tikro erotinio žmonių pažinimo ir erotinės rutinos. Kad sugebėtų būti ištikimas, nepaisydamas nuotaikų jis turi siekti pasilikti su vienu žmogumi ir išsaugoti santykį su juo. Todėl pasitaiko, kad jis nebežino, ar reikia atsisakyti konkretaus santykio ir patirti kuo daugiau įvairių santykių, kad galiausiai galėtų apsispręsti dėl „teisingo“; o gal, priešingai, reikia kuo ilgiau išsaugoti konkretų santykį, kuo greičiau išmokti būti ištikimam. Jaunam žmogui, susidūrusiam su tokia dilema, verta klausimą suformuluoti tarsi neigiamai. Tereikia savęs paklausti, ar nutraukti šiaip vertingą konkretų santykį jis nori tik todėl, kad bijo priklausomybės ir vengia atsakomybės; kitu atveju – ar jis nėra mėšlungiškai įsikirtęs į pašlijusį ryšį tik iš baimės, kad keletą savaičių ar mėnesių turės pabūti vienas. Šitaip ištyręs visus subjektyvius motyvus, jis galės blaiviai apsispręsti.


Iš: Viktor E. Frankl. Ärztliche Seelsorge.
Wien: Deuticke im Paul Zsolnay Verlag, 2005

Vertė Austėja Merkevičiūtė

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


90894. marija2007-07-24 14:49
Nezinau, ar taip primityviai suvokta ir su meile bei santuoka supriesinta erotika ka nors paaiskina realiu zmoniu bendruomeneje. Pazistu zmoniu, kurie spinduliuoja erotika, o savo gyvybes sviesa sujudina ir susildo, prispazista, bet nieko negriauna, tiria ir pazista, taip pat ir save. Autorius tikriausiai baige auksto lygio kataliskiska darzeli, todel brandziu zmoniu svelnus gyvybes rysiai jam dar nera pazistami.

90895. Apie foto2007-07-24 14:56
Geriausiu atveju - Oginskio tarnai.

90901. sunki feminizmo nasta2007-07-24 17:39
Sunki feminizmo našta, kai jautiesi tokia tobula, bet nemylima...

90902. juodulys2007-07-24 17:39
geras straipsnis, aiškūs kriterijai kaip atpažinti fifą (esamą ar latentinę)ir atskirti ją nuo normalios moters.

90908. normalus vyras2007-07-24 18:30
Uz ka visa garbe feminizmui? Esu tobulas, erotiskas. Toki mane sukure gamta, atsiprasau, pagimde mama, nors ir teciui teko prisideti. Bet kaip visi tie komentarai susije su tekstu? Atkreipkite demesi, kad kalbama ne tik apie moteri.

90909. krankt2007-07-24 18:31
tikrai mokyklinio lygio samprotavimai.

90916. zeta>juoduliui2007-07-24 19:47
Bijau, kad fifos (esamos ar latentines) nuo normalios moters taip lengvai neatskirtumet net ir vedziojamas aiskiu Franklio kriteriju. Be to, yra didelis pavojus, kad jeigu ir atskirtumet, tai neapsidziaugtumet. Nes Franklis, nors ir budamas labai protingas autorius, taip pat dar yra ir didelis idealistas. Be to, issireiskimas "normali moteris" - pilnas pavoju.
Franklio indelis i siuolaikine psichiatrija negincijamas, bet per 60 metu, praejusiu nuo pirmo knygos leidimo, pasaulis siek tiek pasikeite, o kartu su juo pasikeite ir moterys bei ju stereotipiniai atvaizdai. Siais laikais Franklio adoruojamas "ypatingumas ir nepartojamumas" daznai atsistoja asaka skersai gerkles, o bandymai pabuti "asmeniska" traktuojami kaip emociniai ispuoliai, perdetas demesio reikalavimas arba kisimasis ne i savo reikalus. Pokario moteru issaukianti isorine estetika ir "kino heroju" elgesys buvo savotiskas ibaugintu asmenybiu prisitaikymas. Ta veliau puikiai tik kitokioj sviesoj uzfiksavo visiskai kitos kartos zmogus, Vudis Alenas, savo nezymiai praslinkusiam filme "Nuostabioji Kairo roze", kuriame simpatiska, jautri ir gerokai realybe nusivylus heroje gyvena kita, paralelini gyvenima kino teatre. Ir sitie sudetingi psichologiniai manevrai atliekami ne is tustybes, o is vienatves baimes, todel Franklis nepataiko i desimtuka, nes neiziuri arba neanalizuoja tam tikro elgesio motyvu. Rusinis prisitaikymas bei sekmes modelio megdziojimas padeda neprazut vienatvej - is cia lupu dazai, aukstakulniai bateliai ir kiti is esmes nereikalingi reliseriai. Nes pasirinkimas vienas: arba labai asmeniskas, ypatingas ir nepakartojamas intelektualus karceris, arba sugebejimas igaut protejisku savybiu, keistis, prisitaikyt, igyt patogia socialine padeti, tuo paciu nauja identifikacijos numeri bei, pageidautina, pavarde. Nepamirskime, kad cia kalbu apie Franklio Ärztliche Seelsorge laiku moteris. Dabar viskas tik dar sudetingiau, ko ir galima buvo tiketis. Juk atitinkamo vyrisko elgesio stereotipiniai pavyzdziai, traukiantys savo nuosirdumu, drasa ir neaiskia reputacija, tokie kaip Klaidas Barou ar Didysis Getsbis, seniai pluduriuoja nusauti savo baseinuose ar automobiliuose. Siuolaikinis kiek agresyvaus vyro ir standartines issilavinusios moters bendravimas darosi dar labiau itemptas ir nervingas, o intelektine konkurencija demonstruojama visiskai atvirai, nesirenkant priemoniu. Is sono ziurint, pradeda atrodyt, kad nebelieka vienas kito atradimo dziaugsmo, o kito zmogaus buvimas salia ima erzint, jei neatitinka grieztai nusistatytu standartu. Vienu aspektu, beje, Franklis yra visiskai teisus - "kad meilė „mirs“, kai mylinčiojo regos lauke nebeliks mylimos asmenybės vertės".

Post Scriptum: sitas pasazas visiskai netaikomas emocine vieta suradusioms, laimingoms, ne dramatinio tipo asmenybems, kas jos bebutu, vyrai ar moterys.

90918. cc2007-07-24 20:07
Įtartinai atrodo jausmų klasifikavimai. Manyčiau, kad aprašyti meilės niuansus yra dar beviltiškiau nei atpasakoti muziką. Galima tik pačiam pajausti.

90932. juodulys> zetai2007-07-24 22:21
Esmė ta, kad perskyra vistiek egzistuoja. Ir tai guodžia. Visa kita - tik detalės:)

90934. r2007-07-24 22:40
ozy juoduly cia buvo straipsnis apie tai kaip diedukas vertina bobikes o ne kad egzistuoja kazkokios normalios ir nenormalios pagal tamstos kategorija siaip tai perskaicius labai kyla noras dazytis nors vienai nakciai iskeist nusibodusia asmenybe i nepriekaistinga erzila-nors is tikruju to nesinori bet pavaidint ir suklaidint vyriskaja psichologija butu idomu

91005. juodulys > r2007-07-25 09:40
latentinė fifa?

91014. mh2007-07-25 11:52
kas yra "vidutinė vakardienos ir šiandienos erotika"?

91023. r>j2007-07-25 12:22
dvi viename

91031. zeta>juoduliui2007-07-25 13:09
Mielas juoduly, tai, kad jus guodzia perskyra, aptikta tarp fifu ir normaliu moteru, gali buti tik saviapgaule. Pirmiausia padorumas lyg ir reikalautu surasti kazkokiu bendru kriteriju, apibudinanciu normalia moteri. Mano manymu, neissipleciant i ilgus aiskinimus, tai tokia ponia su geru issilavinimu, turinti namus, darba ir apsaugini sluoksni banke. Taigi, siuolaikinis standartinis egzempliorius tapo sunkiau nuperkamas, ji vis dar galima "tureti", bet jau nebe uz pinigus. Turbut reiktu pripazinti, kad lygiaverciu partneriu situacija bent jau kai kuriems vyrams nera patogi. Zymiai maloniau, kai tokia ponia atsiduria islaikytines rolej ir jai galima diktuot egzistencijos salygas. Beje, vyru pozicija, jeigu imtume lyginti su Franklio moterimis, irgi nera stabili. Be abejo, egzistuoja normalus vyrai, kuriu vyriskumas net nekvestionuojamas, bet yra ir ekstremaliu isimciu - pradedant alfonsais, baigiant mizoginais. Man asmeniskai labiau patinka mizoginai, nes, progai pasitaikius, juos galima nusluot lyg dulkes, o amzinieji sukciai ir melagiai alfonsai turi kazkokio zavesio ir nelieciamumo, daznai paralyzuojancio bet kokia neigiama reakcija.
Siaip jau Franklio poziuris i problema sitam straipsnyje truputi keistas, toks siek tiek demiurgiskas. Velgi "as", nuasmenintas "vyras", pastatytas visa ko centre, o aplink ji sukasi permatomos beasmenes moterys, su retom spalvotom isimtim. Ar galima tai traktuoti kaip objektyvu tikroves atspindi? Vargu, nes tai tik dar karta irodo, kad pasauli matom per asmeniskumo teleskopa, apribota lyties bei socialiniu stereotipu. Nezinau, galbut savo laiku Franklis zavejosi sufrazistem, bet jeigu sufrazizma sietume su feminizmo pradzia, tuomet jis turejo matyt ir groteskiskas jo apraiskas. Todel skaitydama senus Franklio straipsnius pagalvoju, idomu, kaip jis butu parases Ärztliche Seelsorge, tarkim, 1994-aisiais?

91034. marija>zetai2007-07-25 13:21
saunuole

91037. ivs:))2007-07-25 13:56
Bravo, zeta, bravissimo! Islekiu i detroita apsauginio sluoksnio storinti. namuose ir issilavinime skyles, kokiu nerasi ne pas fifas ;)

91042. cc - Zetai2007-07-25 15:26
Aš panašiai pagalvojau - įdomu būtų pasiskaityti "Turėjimo" horizonto varijantą, parašytą Zetos, Mie, RK ir kt. apie vyrus. Aplamai, net ir gražių dainininkių kai kurios nuostabios svajingos meilės dainos parašytos, ko gero,vyrų. Moterų rūbų madas,makijažą kuria pagrindinai vyrai. Striptizas, porno, prostitucija - vyrams smaginti. Meluočiau, jei sakyčiau, kad manęs tai visiškai nedomina. Man susidarė įspūdis, kad moterį pagal savo skonį ir poreikius "sukūrė" vyras, o ne Dievas. Gal todėl vedę vyrai neteisingai supranta moteris,jų norus, poreikius, jausmus . Rezultatas- nesusipratimai, pykčiai, susvetimėjimas ir skyrybos, palikti vaikai.

91043. Egle 202007-07-25 15:26
Straipsnis man padare dideli ispudi. Negaliu taip teigti - teigiama ar neigiama. Taciau jaunam zmogui 21amziuje tikrai iskyla tokiu problemu: kaip buti tobulam, kas yra tobulybe, galiausiai kam apskritai to reikia...??? pastarasis klausimas, mane daznai uzvaldo susidurus su pirmu dvieju miglotais atsakymais. Sis straipsmis yra labai tiesus, autoriaus pozicija - aiski ir itikinanti. Taip, as tikrai nenoriu buti standartizuojama (jokiu manekeniu, stilisciu, verslo moteru pavyzdziu), taciau tuo paciu gyvenu cia ir dabar ir noriu buti visur pirma, visur puiki, visur pati paciausia. Ar tai jau standartizavimas? Tik nenoriu sau iteikti (ir autoriui to neleisiu), kad sis idealizmas kyla is noro patikti jam, tipizuotam vyrui. Juo labiau mane erzina jaunatvisko idealizmo versija (gal ateitis parodis). O meile manyje, perskaicius si straipsni, dar viena tema. Kodel gi negali tiesiog patikti, zaveti savo stiprybe aplinkiniu (ir visai nebutinai priesingos lyties atstovu). Suprantu, kad tai ir yra toji kasdienine erotika. Gal net veikianti kaip narkotikas, pats savaime. O jei is to kyla meile, jei tas idealumo zavesys ir yra asmenybės bruozas? As sakau - taip, bruozas ir ne kitaip. Taip pat mane sujaudino ir ZETOS komentarai. Tiesiog niekaip negalejau suprasti teiginio, jog autoriaus vertinanos moters stereotipai pakito nuo dabartiniu... Na taip stereotipai nuolat kinta, bet as ne apie pacius kriterijus galvoju. Tiesiog manau, jog autorius kalba labai abstrakciai apie bendrus stereotipus ir labai konkreciai apipavidalina stereotipu vaikymasi - (mano zodziais) NE MEILE ir taskas. Vaje... Tai jau geriau buti is principo kitokiai. Is serijos "geriau nezmoniskas ale kitoniskas" :) Ar teisingai supratau, kad butent tai ir yra siuolaikiskesnis stereotipu vertinimas - ne toks grubus skirstymas? Tai tikriausiai ir as esu tokia mergina - stereotipine. Tik teatleidzia man autorius - MYLETI MOKU.

91046. ;-)2007-07-25 16:06
Negi krikščioniško gyvenimo reikalavimai vyrams ir moterims nuo Franklio laikų pasikeitė? Būtent iš krikščinškų pozicijų ir šis straipsnis vertintinas. Visai nebūtina būti teologu, kad suprastum. Taigi atskaitos taškas labai aiškus, kinta tik "įpakavimas".

91100. Augustinas :-) 2007-07-26 00:38
paskaičiau komentarus. geriau būčiau perskaitęs tekstą antrą kartą. laiko gaišimas. MYLĖKIM VIENI KITUS TYLIAI.

91101. Augustinas :-) 2007-07-26 00:48
zeta. jūs nuostabi.

91102. zeta>910462007-07-26 01:07
O kodel turetume viska vertinti pagal krikscioniskus reikalavimus? Lyg ir nepastebejau autoriaus nuorodu prie straipsnio, kad tai butu privaloma. Manyciau, kad turetu uztekti tiesiog vieno kito moralitas vulgaris imperatyvo. Tarp kitko, istoriniam kontekste, pasikeite ne tik problemos "ipakavimas", gerokai pasikeite problemos adresatu issidestymas. Franklis, protingasis Franklis, sitam straipsny elgiasi netgi fariziejiskai - teoriskai lyg ir noredamas islaisvint moteri is stereotipiniu klaidu, dalina patarimus, kuriu pasekmiu nenumato, ir tuo pat metu aiskiai spardo i vienus vartus: tai moteris yra tas subjektas, kuris dar karta turetu keistis, nes apriorinis vyro autoritetas yra nepajudinamas.
Taip pat autorius aiskiai teigia, kad isimylejima reiketu laikyti santuokos kontraindikacija, o flirta traktuoja kaip paliegusia meiles forma. Tik nereiketu pamirsti, kad 1946-ju santuokos autoritetas gerokai skiriasi nuo dabartinio, o flirta vadinti paliegusios meiles forma - tiesiog naivu.
Franklis buvo idealistas, perejes pragara. Ir nezinojo, kad buvimas "ypatingu ir nepakartojamu" negarantuoja nei istikimybes, nei laimingo gyvenimo. "Myleti galima tik asmenybe" - primityvu. Emociju skale zymiai platesne, nuo meiles iki neapykantos ir ignoracijos. Buvimas kitokiu, isskirtiniu, nepalengvina buties, netgi atvirksciai. Moteris, kurianti "tipa" pagal Frankli, tuoj pat buna apkaltinama valdingumu ir vyrisko pasaulio megdziojimu, o spygliuotos kritikos ir apribojimu vielos tyko kiekvienam zingsny. Taciau niekuo nereikia stebetis, uztenka apsidairyt aplinkui - Lichtensteine, sitam nykstuku rojuj, moterys turi teise balsuoti nuo 1984-u metu, susigriebta kiek velokai, sakyciau. Bet finansine ir politine kontrole visada buvo gan patogus asmeniniu santykiu reguliavimo svertas.

Kai tuo tarpu normalus zmones kalba visiskai kita kalba - ji islygina tuos baltus marskinius (nors jis moka pats), jis padaro pusrycius (nes ji truputi tingi) ir paskiau visa diena abu kazka idomiai veikia (is tolo gerai nesimato...).

91103. zeta>Augustinui2007-07-26 01:09
Ech, jeigu jus zinotumet, kaip kartais nekenciama esu uz tokius va burblenimus po nosim...

91136. S.2007-07-26 13:15
Dėkui V.E.Frankl`ui ir nutarusiems ŠAtėnuose publikuoti jo kūrinėlį!
Nors nuo parašymo laiko `vandens jau nemažai nutekėjo`, tačiau tekstas nepaseno; puikiai tinka skaitytojų samprotavimų sužadinimui, improvizacinei tąsai autoriaus išreikšta tema.
Prie to, ką komentuojantieji rašė, verta pridurti, kad vyrai stebėdami moteris jas klasifikuoja daugiau nei į 2 rūšis [kaip ir moterys vyrus]; stebimai moteriai neįmanoma išlikti nesuklasifikuotai. Ir kiekvieno stebinčiojo `lentynėlės` labai individualizuotos, priklausomai nuo to, ką jam ligšiol yra tekę sutikti.
(((Pavyzdžiui, teigčiau, kad arba Zetos už-ŠAtėninis vardas prasideda iš raidės "I", arba minimum ji patenka į tą pačią rūšį, kaip I... :-) )))

91220. zeta>S.2007-07-27 01:47
Wow! Ar zinote, kaip mane gasdindavo, kai buvau maza? "Menulis valgo vaikus is raides "I".
Man, kaip ir jums, labai patinka, kad karts nuo karto Satenai isspausdina Frankli ar koki kita pterodaktili (pagal sloguti) - su malonumu prisimenu, kaip juos mokiaus arba tiesiog skaiciau, be jokiu ten edukaciniu paskatu. Vakar besisnekuciuodama su Frankliu ir lyg astuonkojis dar si bei ta beskaitinedama, kazkaip lengvai persokau i kita laikrasti, prie androginisku ir homoerotiniu tendenciju Paryziaus madu savaitej. Pasirodo, viskas su viskuo susije, ir, kad butu painiau, - netiesioginiais rysiais. Visgi buvo labai smagu atsekinet tas netiketas paraleles jau kitam, itin siuolaikiskam kontekste. Panasiai, kaip jus kad suseket mano rusine priklausomybe :)

Nuosirdziai Jusu - Izabele (o gal Izergile, kartais net pati nezinau...)

91229. S. 2007-07-27 10:16
:-)

91233. kvailutė2007-07-27 11:00
Flirtas – paliegusi meilės forma.

Flirtas - ne meilės forma. Tai bendravimo forma, kuri gali būti ir paliegusi, nemokšiška, ir kūrybinga, žaisminga, t.y. sveikut sveikutėlė. bet kokiu atveju ši forma yra paslaptinga, kur tariamas žodis/judesys toli gražu gali reikšti ne tai kas, sakoma, o susikalbėjimas/nesusikalbėjimas priklauso nuo... nuo daug ko. kad ir nuo bendraujančių asmenybių kūrybingumo, žaismingumo, arba nemokšiškumo, stabariškumo.

91235. kvailutė2007-07-27 11:15
Šitaip ištyręs visus subjektyvius motyvus, jis galės blaiviai apsispręsti.

blaiviai apsispręsti neįmanoma. arba imanoma tik tam tikram laikotarpiui. jaunuolis negali apsispręsti visam gyvenimui, nes po dešimties, dvidešimties, penkiasdešimties metų to jaunuolio nebėra, kaip ir nebėra to paties/čios partnerio/ės. o tas, kuris pakeičia jaunuolį turi ir vėl, ir vėl spręsti.

91262. juodulys kvailutei2007-07-27 15:46
jei sprendimas priimamas, iš naujo vėl apsisprendinėja tik nesusitupėjėliai (tai galioja ir kitais klausimais, ne vien šia subtilia tema). aišku, šiuolaikinė rinka visokeriopai skatina tokį žmonijos nesusitupėjėliškumą, nes tokiu būdu galima vėl ką nors iš naujo jiems įsiūlyti. tokia nuostata persimeta ir į šeimos institucijos supratimą:/

91267. kvailutė2007-07-27 16:33
kiekvienam savas laikas susitupėti. kitas žiū ir iki grabo nespėja. galima tik stebėtis, kad nežiūrint išorinių trukdžių ;), brendimas vyksta. nedrįsčiau sakyti, kad santuokinis gyvenimas yra brandos kriterijus. tai tik viena iš gyvenimo sričių, kurią taip pat veikia susitupėjančiųjų susitupėjimo kokybė.

91282. gal z nori meiles?2007-07-27 20:34
Kodel man atrodo, kad žmogus savo kalboje vartojantis daug nelietuviškos kilmės žodžių trokšta meilės? Juk viską, tikrai viską galima pasakyti tik lietuviškais žodžiais - gal tikra branda ir išmintis tada, kai kalbama paprastai? Kai myliu ir esu mylimas man tikrai nereikia kitų, nelietuviškų žodžių...

91286. zeta>nepazistamajam 912822007-07-27 21:07
Kai tik susitvarkysite savo sintakse, tuoj pat atsakysiu i jusu klausima katekizma prastais zadziais. Ir gal net su diakritais.

91288. pazistamoji2007-07-27 21:09
kaip pasakyti lietuviskai "astuonkojis"?

91289. mo2007-07-27 21:13
Aleliuja. Jezus gyvas. Kas ileido tikejimo zodzio apastalus i SA? Nors ta dalis apie isdidu save, vieninteli egzemplioriu man patiko

91291. poniai zetai sintaksė2007-07-27 21:21
Geležiniai argumentai: sintaksė. Diskutavimo etika: prikaišioti velniai žino ką, nukreipt nuo esmės. Aukšta diskusijų kultūra. Įdomu būtų, jei poetams pradėt prikaišioti sintaksę... Na nesvarbu, mylėkim ir būkim mylimi...

91293. mie2007-07-27 21:28
sintakse yra velniai zino kas. o as maniau kad kableliai.

91299. ponia zeta>sintaksei2007-07-27 22:29
Atstokite su ta savo meile. Ir neverkslenkite del diskusiju kulturos. Bet kuriam poetui, neismananciam sintakses, pareiksciau itarimus, o po to ir kaltinimus. Nekaltumo prezumpcija literaturoj neegzistuoja.

91308. bloga sintaksė2007-07-28 05:36
Tokia kritikų duona: kas rašo, tą būtinai reikia kritikuoti ir mokyti. Daugumai. Na buvo rašytojų, kurie absoliučiai buvo nepakaltinami ir kritikų giriami: stalinas, brežnevas, sako rusijoje dabar putinas... Kaip džiaugėsi kritikai rašydami liaupses ir įgydami "apsauginį sluoksnį banke...", Gerai, kad dar turim brazausko ar pakso šutves, padedančias kritikams saugotis nuo žmogelių su prasta sintakse. Net meilės nereikia, kai gali paklusti kažkam ir kažką pažeminti.

91314. ragana Kornelija2007-07-28 11:09
o kas nenori meilės? gal nepažįstamasis (-oji) 91282? jei tu nenori meilės, kyla įtarimas, kad su tavo psichika labai prastos popieros :))). su mintim "gal tikra branda ir išmintis tada, kai kalbama paprastai?" beveik ir sutikčiau, tik manau, kad dar tikresnė išmintis - nesistengti tikrovės apibendrinti vienu sakiniu, nes tas sakinys jos tiesiog nepajėgia apimti.

91317. 91282 raganai K2007-07-28 11:24
Įdomu, negi iš mano to 91282 matosi, kad aš nenoriu meilės? Meilę turiu, myliu, esu mylimas ir kitiems to linkiu. Raganai Kornelijai su meile. Bučiuoju.

91319. kvailutė > mylinčiam2007-07-28 11:39
manau, kad lietuviškų žodžių keitimas nemūsiškais nėra tiesiogiai susijęs su "myliu", "esu mylimas". juk negalėtum teigti, kad iš drapanėlių matyti kaip ten klostosi tavo meilės reikalai. nors šiaip manau, kad galima pamatyti/išgirsti (o gal ir užuosti, pajusti ;)) žymiai daugiau, tik be akių ausų dar reikėtų įjungti nuoširdų domėjimąsį ir dėmesį.

91325. ragana Kornelija2007-07-28 11:59
nelįsk čia prie manęs bučiuotis kaip koks girtuoklis. nu pasižiūrėk, koks kvailas tas tavo klausimas: "gal z nori meilės?" tas pat, kas klausti: gal dieną būna diena?

91326. mie2007-07-28 12:04
aha, tikrai, pamanyk, didele laime kad buciuoja. susileidi ir susigeri i zeme. otgi diedu savim pasitikejimas. suskiai.

91327. kvailutė2007-07-28 12:09
ko čia vaipotės? labiau patiktų jei apspjautų? ei,kaip ten tave, mane gali drąsiai bučiuoti, dantų nešiepsiu

91328. mie - kvailutei2007-07-28 12:19
geriau eik ir pabuciuok savo ozkyte. jeigu as tureciau, kasdien ja buciuociau.

91329. zeta >sintaksei (is tikruju tai reiktu atimt toki grazu varda)2007-07-28 12:25
Atrodo, diskusija krypsta idomia linkme, ir arteja pasilinksminimu metas.
Teze: zmogus, vartojantis daug nelietuviskos kilmes zodziu, troksta meiles. Butent pagal tai yra atpazistamas, demaskuojamas, tpsknt, ir vaiksto paskiau su nuplesytom kaukem, nesaugus toks visas.
Antiteze: zmogus, vartojantis isimtinai lietuviskos kilmes zodzius, meiles netroksta. Del to islieka neatpazintas ir gali samprotauti visiskas nesamones is saugaus atstumo.
Isvada: nerasiau plebso pasiskaitinejimams ir nerasysiu, nes nematau jokio reikalo. Tam turetu uztekt adaptuotu knyguciu, itin patogiu vartojimui - minksti virseliai, kiseniniai leidimai, zodynas is 300 zodziu. Jos gi saukte saukia: " braliai ir seseris, imkiet mani ir skaitikiet ir tatai skaitidami permanikiet".
Linkiu sekmes erskeciuotame skaitytojo kelyje.

91330. kvailutė miestei2007-07-28 12:32
dabar suprantu, kodėl sako, kad ožkos užsispyrusios. jei tik bandyčiau cibukę vyti iš gėlyno, tai ji tik ten ir ganytųsi. apskabė visą eilę kvietkelių, bet kad ten neiščiustyta tvarka, tai apsimetu, kad nematau ir bandau kuo tai kitu sudominti. spėk, kaip reikia ožką atpratinti lįsti į trobą - prievarta pratampyti per kambarius. tada kuriam laikui atšoksta. panašiai ir su žmonėmis - bučiuotum tą, kuris iš tavęs šaiposi ir būtum laiminga:D

91331. kvailutė2007-07-28 12:45
šiaip tai nebloga jūsų taktika. kaip pastebėjo puškinas: мужчину чем мы меньше любим, тем больше нравимся ему. tiesa, pusškinas kalbėjo apie moteris, bet tinka ir apvertus

91337. sintaksės klaida (gal ir gyvenimo)2007-07-28 13:31
raganai Kornelijai, kuri dieną ir naktį trokšta meilės, sublimuotai zetai (įdomi sublimacijos forma - per tarptauninius žodžius), bučinių ištroškusiai mie, mielai rusofilei kvailutei: skaitiniai mano mylimiausios knygos, klasika, bet dar kartą: Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. 1 Kor 13

91342. mie2007-07-28 13:47
ne pirmo sviezumo naujienos.

91347. ragana Kornelija2007-07-28 14:56
zeta, be reikalo perlenki lazdą besistengdama pasikelti virš "plebso" :)) :)). ir nebūk juokinga bandydama imituoti mokslinę kalbą su tomis tezėmis ir ypač antitezėmis, nes gaunasi parodija :)). pirmoji Mažvydo citata buvo labai vietoj ir kalbėjimui suteikė šarmo, o antroji... matai, zetka, esmė tai, kad Mažvydui tu niekada neprilygsi, o sakaisi esanti virš jo :)) :))

91348. ragana Kornelija2007-07-28 14:57
ai, snobe, be reikalo vargsti su tais naujais vardais. net ir be Biblijos citatos esi atpažįstamas, net nežinau iš ko - iš bambėjimo stiliaus turbūt :))

91350. ragana Kornelija2007-07-28 15:15
o man atrodo, kad tas, kuris daug šneka: "mylėkim, mylėkim...", kaip tik ir stokoja meilės - pagal tą patarlę: kur niežti, ten ir kasosi.

91351. bambeklis snobas2007-07-28 15:20
aristokratei zetai - dvasinei, intelektualinei, kulturinei, finansinei - iškilusiai aukštai aukštai virš plebso ir mielai išmintingai raganai Kornelijai: geros nuotaikos Jums, ačiū už vaisingas diskusijas ir nuomones, ramybės Jums ir sekmės. (ir daug daug meilės: Jūsų ir Jums...)

91352. zeta>raganai Kornelijai2007-07-28 15:21
Ach, kiek jau kartu sitai girdejau: nebuk juokinga. Buk rimta. Ir viskas kaip nuo zasies vanduo... Taip pat turiu pastebeti, gerbiama ragana Kornelija, kad viena akim esi zabala - ko tai neprisimenu aukstijusis pries Mazvyda, nu tamstos ir fantazija. Nemo dabar mane uzjaus, nes lengvai galima numanyt, kuo sitas dialogas baigsis - kai kas isikibs lyg taksas i kojine ir prasides: assitaipnesakiaunestusakeikonesakei ir taip toliau, ir panasiai, neidomu, vienu zodziu. Likimas ir taip igavo skriaudejo vaidmeni ir uzdare siandien mane darbe, tai ne, lyg sito butu negana, dar su ragana ant padlago reikia ritinetis.

91355. nemo2007-07-28 15:39
Idomu kokia lietuvisko zodzio "meile" etimologija. Nuo budvardzio "meilus"? Tai yra - svelnus, mielas, negrubus, malonus? Je9i taip, tai idomu tai, kad sitoje etimologineje kilmeje visai nera to aspekto, kuris siandien ypac iskeliamas - meile kaip "aistra", kuri galbut yra nevaldoma, fataliska, neracionali, staigi ir umi, siurksti ir skausminga - visiskai skirtingas dalykas nuo buvimo "meiliu". Ar tai reiskia, kad kai zodis "meile" buvo sukurtas, tai buvo paplitusios socialines santykiu praktikos atspindys? Kad vyru/moteru buvo laikomi pasieke auksciausia ir visiskai patenkinama lygi tada, kai jie budavo "meilus"? O galbut sis zodis buvo sukurtas nejaunu, o senu zmoniu - kai aistra jau nebetemdo proto, yra pazinta ir isdeginta, nebeaukstinama ir nebegarbinama, ir todel "meilus santykiai" tampa labiau vertingi negu "aistringi santykiai".

91356. nemo2007-07-28 15:50
Man buvo atradimas, kai specialiai pasiklausinejes aplink suvokiau, kad daugybe jaunu zmoniu gyvena be meiles ir ne is meiles. O apie savo "partneri" atsiliepia taip - "na taip, gyvenam kartu, mums sekasi neblogai, bet as nezinau kaip bus toliau, bet turbut as ji paliksiu". Tai snekama ramiu, pragmatisku tonu. Mazdaug "tureti drauga" yra socialine norma, taciau retas "draugo turejima" suvokia kaip asi, aplink kuria gali suktis ir buti iprasmintas visas gyvenimas. Nesuvokia ir turbut net nenori to. O paskui prasideda karjera, darbas, pinigai ir meilei lieka dar maziau laiko.

91358. ragana Kornelija2007-07-28 17:41
zetai: nebūti juokinga nebūtinai reiškia būti rimta - nesuprask taip siaurai. o kaip žaisti kalba (ir kitų tekstus kritikuoti :)) linkęs žmogus turėtum žinoti, kad ne viskas pasakoma tiesiogiai, kad sudėjus nieko bendro tarpusavy neturinčius dalykus, išeina nauja prasmė. pasiskaityk dar kartą, ką parašei: "nerasiau plebso pasiskaitinejimams ir nerasysiu, nes nematau jokio reikalo. Tam turetu uztekt adaptuotu knyguciu, itin patogiu vartojimui - minksti virseliai, kiseniniai leidimai, zodynas is 300 zodziu. Jos gi saukte saukia: " braliai ir seseris, imkiet mani ir skaitikiet ir tatai skaitidami permanikiet"." o gal tu nesuvoki savo eilučių prasmės? jei taip, būsiu per gerai apie tave galvojusi. na, o jei savo sakomiems žodžiams suteiki vien tau žinomą prasmę, tada komunikacija išvis netenka prasmės. adaptuokis šiuo požiūriu prie visuomenės ir nereikės verkti, kad kažkas įsikibo į kojinę :)) :)). tik man pradeda atrodyti, kad tu sugebi priimti vien pagyrimus ir pasiūlymus leisti tavo kūrybą :))

91362. ragana Kornelija2007-07-28 18:25
nemui > gal ir taip, gal "meilė" kilo iš "meilus". bet turėk galvoj, kad tai dabar mes taip suprantam "meilų" - "svelnus, mielas, negrubus, malonus". o seniai seniai jis galėjo reikšti "mylintis", t.y., tas, kuris myli. o kokią prasmę protėviai suteikdavo žodžiui "mylėti"? gal kaip tik tavo aprašytąją aistros? kaip suprastum žodį "meilauti"? kažkada jis reiškė ir "mylėti", dabar šia prasme nelabai vartojamas, nebent pačios seniausios kartos.

91364. zeta>raganai Kornelijai2007-07-28 18:41
Teisingai, ne viskas pasakoma tiesiogiai. Mano komentaras sintaksei tikrai buvo svelni parodija. Is pradziu lyg ir gerai supratai, o paskiau nusivaziavai kazkur i lankas. Negi nori pasakyt, kad niekad nematei adaptuotu knyguciu, dzeiniu eir ir dzeku londonu? Ir nezinai, kokia kalba jos parasytos, tiksliau sakant, kaip ta kalba ten amputuota? Tuomet tikrai nereikia zodyno, nei jokio, nei tarptautinio, nei vietinio, nes ... nu tiesiog nereikia. Taip pat priimu fakta, kad mano ironija kartais buna nesuprantama, bet nieko cia baisaus - visiems pasitaiko. O del savo "kurybos" - tai manau, kad leidyklom beigi redakcijom nereikia atmusinet mano laisku it badmintono kamuoliuku. Kaip manai, kodel? Del labai paprastos priezasties - visokie parasymai man tera nuotaikos reikalas ir rimtai ju nevertinu, nei svelniai glostoma (kas, aisku, katems patinka ;), nei maisoma su zemem. Rasyt juk panasiai kaip kvepuot: tyliai ikvepi, dar tyliau iskvepi, tam nebutina didele auditorija. Kad ir cia - esam saujele zmoniu, visada tie patys, ir del leidinio specifikos snekuciuojames daugiausiai apie literatura. Todel ir neturetu stebint sutirsteje komentarai apie kalba, vertimus bei viskias kitokias poezijas.
Dabar ka, eisiu adaptuotis prie visuomenes, nes visada klausau geru patarimu, o be to, deminutyvines minutes pertraukeles vagiu is storu darbo valandu. Reikia liautis.

91365. nemo>RK2007-07-28 19:18
Tikrai neturiu lingvistinio issilavinimo, bet kazkodel man atrodo, kad daugelis daiktavardziu, kurie nusako netiesiogiai apciuopiama "daikta", kilo is budvardzio ar veiksmazodzio. Ta prasme, kad visu pirma zmones suvoke vieno ar kito reiskinio savybe, tai savybei suteike pavadinima, o paskui ir sudaiktino-sudaiktavardziavo. Pavyzdziui zodis "siurpas". Pradinis sio zodzio atsiradimo motyvas turbut buvo skirtas apsakyti reakcijai - "pasiurpau". Keliantis tokia reakcija dalykas tada buvo pavadintas "siurpiu", o paskui, su siek tiek abstrakcijos, pati reakcija buvo pavadinta "siurpu". Todel keliu hipoteze, kad gal ir "meile" yra sudaiktavardinimas vienos ar kitos "meiles" sriciai priklausancios isgyvenimo arba elgesio savybes.

91366. cc 2007-07-28 20:37
ar Adomas ir Ieva Rojuje mylėjo vienas kitą, ar patyrė aistros saldumą? Ar panaudojo Dievo sukurtus daikčiukus ne vien siusiojimui? Ką apie tai kalba ŠR?

91371. r2007-07-28 21:47
cc pasiklydai sitas skyrelis tik apie meile siusiojam po palme

91391. po palme2007-07-29 00:36
iliustracijoj vyriskus atrodo kaip nufotografuotas, o moteriske kaip nupiesta.

91398. ivs2007-07-29 03:22
be komentaru sitas strpsn butu niekinis.

91401. snobas archyvaras 2007-07-29 09:03
Nerašiau Zetai anei Raganai & Ko jokių linkėjimų - nei nuoširdžių, nei ironiškų. ir nesu bambeklis. anaiptol!

91415. zeta (uzmiegotom akim)>snobui2007-07-29 12:07
Ka???

91418. mie (jau seniai pakirdusi)2007-07-29 12:55
va ta. jokiu linkejimu.

91420. ragana Kornelija2007-07-29 13:15
zetai > pacituodama Mažvydą tokiame kontekste, jo "Katekizmą" prilyginai adaptuotoms knygutėms. ir pareiškei, kad niekada nerašysi tokiai prasčiokiškai publikai - piršte peršasi potekstė: "kaip koks nors Mažvydas, niekingai rašęs būtent plebsui". o tada savaime kyla palyginimas, kas buvo Mažvydo laikais plebsui parašyta jo knygelė ir kas mūsų laiku yra zetos rašinėjimai.
o dabar, man regis, stengiesi išsisukti nuo tiesaus prisipažinimo, kad tiesiog norėjai pasipuikuoti intelektu cituodama, bet padarei tai negrabiai. tad bandai prisidengti savo neva nesuprantama ironija - juk tai, kad tavo ironija ypatinga, išsaugotų tavo išskirtinumą :)). deja, tampi tik užsimerkusiu žmogumi, kuris tikisi, kad taip jo niekas nemato. o iš tikrųjų esi puikiai matoma, tiesiog... "kaip be žėdų" ("aš be žėdų tai kaip noga" :))

91421. ragana Kornelija2007-07-29 13:23
nemui > šiuo atveju prie tavo logikos neturiu kaip prikibti :)). tik kad net kalbos istorikai dažnai negali pasakyti, kuri darybos kryptis yra tikroji, kas iš ko padaryta. tavo mintis logiška, bet tik teorinė ir nežinia, kiek ją patvirtina kalbos faktai. aš tik norėjau pasakyti, kad darant "meilę" galėjo būti sudaiktavardintas ne "švelnus ir t.t.", kaip sakai, o tos savybės, kurios būdingos aistrai (pagal tavo komentarus), nes pats garsų rinkinys "meilus" galėjo reikšti ne švelnų, bet aistringą.

91422. ragana Kornelija2007-07-29 13:28
aš šitą straipsnį perskaičiau paskubomis, vis laukdama to momento, kai kokia nors jo mintis mane užkabins. nesulaukiau. dėl to, cėce, tave tikriausiai turėsiu nuvilti: mano "Turėjimo" varianto apie vyrus greičiausiai nebus :)). nors ką čia mane gali žinoti: gal per atostogas dievas atsiųs įkvėpimą :)))

91423. snobui bambekliui nuo snobo archyvaro2007-07-29 13:28
Po svetimais nickais geresnė priedanga, apsimetėli?

91425. zeta>raganai Kornelijai2007-07-29 13:45
Stai tuo mes ir skiriames, Ragana Kornelija, - kol tu tasais su interpretacijom ir irodymais, as mosuoju koja ir rukau virtualia cigarile, is dumu raitydama dramblius, liutus ir visokius ten vienaragius.
"Kaip koks nors Mažvydas, niekingai rašęs būtent plebsui" - o! - cia tai bent potekste tau isipirso! Ne minties tokios neturejau... Ir siaip tai belieka guztelt peciais, paprastai rasau aiskiai, daugmaz visada pasakau tai, ka noriu pasakyt ir nelabai megstu impresionistini, sinkopiuota stiliu, kur visas tekstas buna suslapstytas tarp eiluciu. Todel jauciuos mazai atsakinga uz kitu zmoniu interpretacijas, izvalgas bei netiketus minciu posukius. Ties tuo, itariu, mano kurybos analize galima butu ir baigti. Taip pat noreciau pridurti, kad man nereikia puikuotis intelektu. Yra kaip yra, visuomet vaikstau "su žėdais", megstu skaityt, turiu vis dar nebloga atminti ir, istaikius laisvesnio laiko, visai smagiai snekuciuojuos su kitais satenais, kaip man rodos, i tona. Jei kartais nepataikau - nematau tragedijos. Take it easy, ragana Kornelija, take it easy.

91426. mie2007-07-29 14:10
cia visos su ziedais ir sijonais auskciau keliu. o as net ranku nenusiplovusi atejau. tik perskaitau ir issizioju.

91434. ragana Kornelija2007-07-29 14:46
deja, zeta, "take it easy" reikalingesnis tau pačiai, nes tavo mosavimas koja darosi vis nervingesnis, o vis staigiau išpučiami dūmai pradeda priminti seno traktoriaus kaminą :)). argi literatūros mėgėjai reikia priminti, kad rašydamas autorius pasako tai, ką parašė, o ne tai, ką turėjo galvoj :))? vis siūlau tau pasiskaityti, ką parašei, nes žinau tavo simpatiją logikai. kodėl dabar jos išsižadi? klausimas retorinis, jei nesupratai. ir jau visai pabaigai pasakysiu: savimeilė tau pakišo blogą taktiką :)) - gindamasi sudarai daugiau progų tave persekioti. interpretacijos ir įrodymai man - žaidimas, o tu pradedi nervintis. o man ir vėl įdomu, nes taip išryškėja tavo bruožai, o žmones stebėti aš, oi, kaip mėgstu :)))

91443. zeta>raganai Kornelijai2007-07-29 15:55
Ach, ragana Kornelija, turi tu viena ikyru bruoza, kuri teko pastebet ankstesnese diskusijose su nemo. Isikabini kokios minties ir atkakliai stengies ja igrust oponentui i burna, nors tas nei mates, nei girdejes. Tau zmones paaiskina, kaip yra, nusviecia realia padeti, tpsknt, bet ne, tu vis tiek geriau zinai. Stai ir dabar, kaip tas auksciau minetas taksas su kojine, atkakliai man stengies iteigti, ka as pasakiau ir ka norejau pasakyti. Vienu momentu net leidaus i diskusijas, kaip i smagu nuotyki tarp visokiu ten savo lenteliu ir kitu priverstiniu darbu. Bet jau kai staigiai suinterpretuoji, kad dar tureciau nuo kazko gintis, tai suima toks lengvas juokelis. Tureciau? Tikrai? Gal, bet kad silpnoki tavo dantys ;)
Besibaigiant flegmatiskai virtualiai cigarilei dar pagalvoju, kad buciau galejus jau visai elementariai isaiskint, mazdaug "veiksnys...tarinys...iterptinis sakinys...." - bet kam? Niekam. Be to, situacija jau darosi panasi i Carmen sokius degtuku fabrike pagal vakarykste choreografija "assitaipnesakiaunestusakeikonesakei". Todel is savo puses tyluteliai uzsklendziu uzdanga ir palieku tau, ragana Kornelija, visiska stebejimu laisve.
Ir nepamirsk: take it easy ;)

91456. traktoristai ir melzejos2007-07-29 18:35
Va del to tas straipsnis ir niekam tikes. Pavyzdziui ragana perlektu koridorium savo aukstais kulnais ir 10cm virsum keliu sijonu ir visiems vyrams viskas butu aisku. Galetum jiems ka nori sakyti, nei viens pries nesakytu. Lygiai to paties ir tom paciom priemonem galetu atsiekti zeta. O moterys isvis be vyru neturi apie ka kalbetis, kaip rodo sitas dialogas. Prakeikta emancipacija, sumaise moterims protus, inese tiek sumaisties ir netikrumo. Suteike finansine nepriklausomybe ir galimybe rinktis, leido mokytis. Argi tai tam os yra sukurtos.

91489. s2007-07-30 12:32
geriau koki homera isspausdintu; ten jau didziuma dalyku pasakyta; ir jokiu iliuziju del moteru; nei per dideliu aimanu.
sueitu ir homeris s. jis irgi kazkaip universalus ir antlaikis

91492. Laima :-) 2007-07-30 13:42
Net keista, kad ciniskieji Satenai eme ir isspausdino toki gera straipsni

91523. r2007-07-30 22:12
nu gi kas cia dabar per kalbos?

91536. Vytass2007-07-31 01:42
Apie ŠA komentarus: kažkoks uždaras mergaičių saviraiškos būrelis.

91566. snobė2007-07-31 10:37
Taigi, kalbasi apie košes, kurių turbūt neverda, apie vaikus, kurių turbūt neturi.

91706. r2007-08-01 17:44
taigi meno zmones

93011. XY :-( 2007-08-13 06:58
Straipsnis tolimas nuo realybės. Pvz. žodis "flirtas" lietuvių kalboje turi neigiamą atspalvį ir niekada nebuvo siejamas nei su meile asmenybės brandumu.Tas pat ir meilės suplakimas su šeima bei santuokine ištikimybe.

93012. XY2007-08-13 07:05
Pasitaisau: Straipsni tolimas nuo realybės.Pvz. žodis "flirtas" lietuvių kalboje turi neigiamą atspalvį ir niekada nebuvo siejamas nei su meile, nei su asmenybės brandumu. Tas pats ir meilės suplakimas su šeima bei santuokine ištikimybe,

93013. ivs :)2007-08-13 07:13
vis tiek biski sleivai gavosi. pabandykite dar karta.

93098. XY2007-08-13 20:14
ivs:) Ačiū už pastabą. Gal žinote vaistų nuo žioplumo - būčiau labai dėkingas.

93108. ivs ;)2007-08-14 06:13
neverta gerti vaistu nuo zioplumo. zioplumai kartais tampa flirtais.

93143. kvailutė2007-08-14 17:31
žioplumai kartais tampa flirtais - čia tai geras!!!!

93146. eik aiskina kvailutei2007-08-14 19:11
Visai tu kvailute. Parasai man vaistu nuo zioplumo. As juos perskaitau ir paprasau dar paaiskinimu. Po to dar ir dar. Kadangi mano prasymai kuklus, o tavo atsakymai geranoriski, mudu isisnekame nejucia ir nejuokais. Atsipeikejam, kai jau ipusejo bendras gyvenimas. Taigi, vystau ivs teorija: galimas ne tik flirtas, bet ir daugiau, nors viskas prasidejo nuo paprasto zioplumo. :))

93147. XY2007-08-14 19:12
ivs;) Flirtuoti su žiopliu susigundys nebent tik kokia nors žioplė. Kvailutei tikriausiai patiktų flirtuoti ir su kvailiu.

93176. ivs ;)2007-08-15 05:32
ar as tau i ziople panasi?

93461. XY2007-08-18 21:46
ivs;) Iš kur ištraukėte, kad aš galėjau apie Jus tokios nuomonės? Tik dabar sužinojau, kad Jūs Moteris.

93464. ivs > XY2007-08-18 21:51
o jūs kas?

93520. XY > ivs2007-08-19 12:03
Pažiūrėkite Nr 93098

95989. mmm :-) 2007-09-13 16:27
mes su draugais itikro buvo iskviete nykstukus .

Rodoma versija 179 iš 203 
13:25:40 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba