ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-07-09 nr. 756

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (21) • RENATA ŠERELYTĖ. PabučiavimasLAIMANTAS JONUŠYS. "Aš tave myliu, Litvania!" (1) • DAVID LÆBY. EilėraštisSIGITAS GEDA. Trumpos istorijosSu RIMVYDU GLINSKIU kalbasi Audra Baranauskaitė. Kam atiduosime Vilniaus senamiestį (12) • JŪRATĖ BARANOVA. Arvydo Šliogerio fenomenas ir kelios filosofijos sampratos (3) • SIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiSALOMĖJA JASTRUMSKYTĖ. Eilės (1) • REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Padėkos diena (17) • RAMŪNAS JARAS. Sigutė VortovaJULIAN EVANS. Baltarusija – neaksominės revoliucijos išvakarės?JONAS MIKELINSKAS. Demokratijos metamorfozės ar tik išdaigos ir pokštai?JOANA VAIKŠNORAITĖ. Raigardo slėnis (3) • GILBONĖ. Miniatiūros–gk–. Saldainių popierėliai (237) • LAIŠKAI (13) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


RENATA ŠERELYTĖ. Pabučiavimas
Senelė aimanuodama keldavosi iš lovos pamaitinti vaiko, o paskui sekdavo jam pasakas. Ir kai slibinas būdavo sukapojamas, karalaitis išvaduodavo mergelę ir visoj karalystėj iš džiaugsmo viduržiemy pražysdavo karklai, vis vien likdavo neaiški siaubo nuojauta, kurios nei senelė, nei berniukas neįvardydavo.

LAIMANTAS JONUŠYS. "Aš tave myliu, Litvania!". Masinio poilsio dalyvio įspūdžiai
Plaukiant pakrante matosi: visur, kur tarp kalnų yra laisvos vietos, įrengti kurortai. Dailūs nedideli viešbučiai ir taisyklinga kvadratinių pavėsinių bei gultų rikiuotė pliaže. Toks pailgas stačiakampis, paskui tuščias pliažo akmenėlių tarpas, tada kita tokia pat stačiakampė rikiuotė, vėl tarpas... Geometrinis taisyklingumas – vaizde iš tolo; iš tikrųjų gultai būna nuolat stumdomi, sukami pagal saulę, velkami iš pavėsio arba atvirkščiai.

DAVID LÆBY. Eilėraštis
Liepsnojantis cirkas, laivas
be pelenų išjudinanti mus muzika
atsitiktiniai įvykiai
Nuo žvėrių nepabėgsime niekad.
[...]


SIGITAS GEDA. Trumpos istorijos
Kiekgi kartų aš pats stovėjau prieš nusikaltimą, nusikaltėlių pavėsy, po pat akimis. Norėdamas juos nudobti. Ir vos vos, vos ne vos, tik per plauką kurio nors nesu mušęs užmušęs. Kartais, Dieve, padėk, kažkokia – gal Juzios ranka? – sulaikydavo... Visos knygos buvo pilnos prasikaltimų. Visi Dovydai, Hamletai, Galijotai. Partizanai, stribai ir miškiniai, melioratoriai, komunizmo statytojai, Jėzaus Kristaus atkeliavimo liudininkai, pedai pirty, kurie nugriebė mano draugelį besivanojantį. Petras bėgo plikas per visą Antakalnį, prisispaudęs taziką prie subinės. Dieve, padėk! Kad tik neišdulkintų, kad tik spėčiau į fabriką...

Su RIMVYDU GLINSKIU kalbasi Audra Baranauskaitė. Kam atiduosime Vilniaus senamiestį
Menininkai, traukdamiesi iš Soho, ieškojo naujų vietų – ne tik žemų kainų, bet ir įdomaus gyvenimo. Viena dalis pasitraukė į Čelsį, architektūriškai prastą vietą, tačiau joje daug sandėlių, fabrikėlių, kuriuos galėjai pigiai išsinuomoti. Dabar čia pilna galerijų. Tie, kuriems reikėjo dirbtuvių, kurie rengdavo menines akcijas, patraukė į Brukliną. Ten gali kartkartėmis išvysti Jono Meko kūrybą. Brukline vyksta tikrasis nekomercinio meno gyvenimas. Tačiau nesu tikras, ar toks jis išsilaikys po dešimties metų. Komercija, manau, gali grėsti ir Užupiui.

JŪRATĖ BARANOVA. Arvydo Šliogerio fenomenas ir kelios filosofijos sampratos
Bet pagal gebėjimą juoktis vis dėlto filosofus bus sunku atskirti nuo kitų profesijų ir amatų atstovų. Nes juokiasi ne tik postmodernistai ir ne tik filosofai. Pasirodo, juokiasi ir istorikai. Kartais – garsiai. Kai Nerija Putinaitė, ilgai rašiusi apie Kantą ir jo filosofiją, iš "Santaros-Šviesos" tribūnos, remdamasi naujausiais istoriniais tyrimais, ėmė skelbti savo apmąstymus apie lietuvių tapatybę, jos mitus ir galimas atsinaujinimo perspektyvas, man už nugaros sėdintys istorikai juokėsi. Netikėtai ėmė virsti mano suolas ir aš vos nenukritau. Tada jie juokėsi dar labiau, sakydami, kad klausytojai nuo pranešėjos argumentų virsta iš koto. [...]

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
Immanuelis Kantas "Lietuvių–vokiečių žodyno" įžangoje yra parašęs: "Lietuvių kalbą reikia išsaugoti, nes jinai turi raktą, kuris išsprendžia ne tik filologines, bet ir tautų raidos paslaptis".

SALOMĖJA JASTRUMSKYTĖ. Eilės
[...[
Dėl slenksčio išperka ištisą kartą,
Avių ir karvių odą.
Mano oda atremta Stiebelių,
Svoriai atremti Stiebelių,
Visi liežuviai sumesti prie girdyklų:
Jie Stiebeliuose keliauja kasdien.
[...]


REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Padėkos diena
Juk ir kalakutui teta būdavo gera – iki tam tikro laiko. Sočiai prišėrusi, nupenėjusi ir numylavusi, imdavo vieną gražią dieną ir padarydavo savo bičiuliui galą. Sakydavo, laikydama kirvuką rankoje: užteks tau puikuotis, vaikine! Eikš dabar pas mane! Eikš pas savo maitintoją!

RAMŪNAS JARAS. Sigutė Vortova
Staiga iš už kampo išniro žmogus. Sigutės kūnu dilgtelėjo išgąstis, ji sustojo. Žmogus žiūrėjo tiesiai į ją. Jis vilkėjo pernelyg trumpą balintos kavos spalvos paltą, jo ilgi plaukai buvo perskirti per vidurį. Jis stovėjo pakėlęs antakius. Sigutė įkvėpė oro ir nusprendė lyg niekur nieko žingsniuoti toliau. Tačiau žmogus nusekė jai iš paskos. Jis pasivijo Sigutę ir ėmė garsiai šnabždėti.

JULIAN EVANS. Baltarusija – neaksominės revoliucijos išvakarės? ("The Spectator", 2005.V.14, Vertė Vitalijus Šarkovas)
Mašiną užvedė pats prezidentas Bushas. Jis nuosekliai ir energingai siekia pašalinti iš Baltarusijos paskutines SSRS liekanas – keistokas elgesys žmogaus, kuris Maskvoje kartu su Putinu šventė SSRS pergalę II pasauliniame kare. Iš karto, kai buvo perrinktas antrai kadencijai, jis ėmė rūpintis, kad būtų priimtas aktas dėl Baltarusijos laisvės ir baltarusių opozicijai skirta 40 milijonų dolerių parama iš federalinių lėšų. Vasarį prezidentas susitiko su baltarusių disidentais ir užtikrino, kad "artimiausioje ateityje" jie turės progą panaudoti savo demokratinį potencialą.

JONAS MIKELINSKAS. Demokratijos metamorfozės ar tik išdaigos ir pokštai?
O apie tuos audringai ir liūdnai pagarsėjusius Valdovų rūmus derėtų pakalbėti ir kiek nuodugniau, plačiau. Juo labiau kad jie kiekvieną dieną vis akivaizdžiau išryškėja kaip koks nereikalingas prielipas prie Arkikatedros. Ir tiesiog tai vietai – svetimkūnis. Toks svetimkūnis, koks kadaise tiems Valdovų rūmams buvo lietuvių kalba. Todėl niekada aš neabejojau, kad šiuo metu tie rūmai mums visai nereikalingi. Ir ne tik dėl to, kad ten nebuvo vietos lietuvių kalbai, bet ir todėl, kad šiuo metu, kai daugybė gyventojų skursta, tie Valdovų rūmai jiems yra tarsi špyga panosėje – jūs, "runkeliai", sau, o mes, "mandarinai", sau.

JOANA VAIKŠNORAITĖ. Raigardo slėnis
Nemuno potvynių, apsemdavusių visą Raigardo slėnį, buvo daug. Istorikai teigia, kad labai seniai vanduo nuplovė visą Noriškės kaimą, kur dabar stūkso Gerdašių bažnytkaimis. (Toks likęs tik vienas vietovardis.) Didelis potvynis buvo ir 1957 m. Tada srovė nešė net pastatus. Labiausiai man buvo gaila vargšelio gandro, tupinčio gandralizdyje, kurį vandens srovė plukdė kartu su kluonu. Nuo tėviškės kalno, kitoje Nemuno pusėje, kyšojo tik pušų viršūnėlės, o Raigardo slėnyje telkšojo didžiulės marios. Gerdašiai ne kartą kentėjo nuo vandens. Štai kodėl tarpukariu gudruoliai Lipliūnų naujakuriai su savo sodybomis užlipo ant kalnų...

GILBONĖ. Miniatiūros
Bet ne veltui sakoma – negirk dienos be vakaro. Mano draugės vyras įsimylėjo! Beprotiškai! Iš pradžių dar bandė slėptis, manipuliuoti įsigijęs naują telefoną, bet, pamatęs, kad širdis, kaip ir jaunystėje, visiškai neklauso proto, išėjo iš namų, apsigyveno netoliese ir gyvena vienas, bet užtat laisvai gali kalbėtis telefonu su savo mylimąja, gyvenančia kitame mieste, siųsti jai žinutes, retkarčiais ir susitikti.

–gk–. Saldainių popierėliai
"Norėčiau aptarti su tavimi testų rezultatus, – pasakė daktaras. (Aš visa net įsitempiau. Tikėjausi, jis pasakys, kokia aš originali asmenybė etc.) – Deja, tavo piešiniai rodo mąstymo patologiją. Bet tu dėl to nesijaudink. Dabar mes truputėlį žaidžiame van Goghą. Dabar tu domiesi potėpiais. Greitai išmoksi tapyti. O prieš tai tik ėmei skardines su dažais ir bloškei juos ant drobės. (– Aš kažkodėl įsivaizdavau žalias ir geltonas skardines. –) Tą kiekvienas moka. (– Norėjau sumurmėt apie Pollocką, bet daktaras nebuvo panašus į avangardinio meno mėgėją. Anksčiau jau buvom šnekėję apie tapybą – jam patinka Rembrandtas, ne Rubensas. Leonardo, bet ne van Goghas. –) Tu labai vieniša", – tęsė jis. – "Taip, – atsakiau. – Mano akys trukdo mums susipažinti".

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


37553. mano nuomone2005-07-09 13:42
saldainiu popiereliai ir kiti du priespaskutiniai-jei neatsizvelgsit i mano nuomone tai zalia varle uzkeres kad jums nesisektu

37556. liosha2005-07-09 21:01
vietoj saldainiu geriau gedos miniaturas=]]

37557. EdVa2005-07-09 21:19
Puiki SIGITO G.Miniatiūra!iek energijos ir ekspresijos!iužetas trivialus ir kartu polifoniškas!Sapno košmaras kai prabudęs pajunti,jog tebuvo tik košmariškas sapnas.Šaunu!

37566. pasipiktines skaitytojas2005-07-10 13:54
nx sb! Net 2 Gedos opusai...

37572. ksaveras2005-07-10 18:53
eeew, geda vis pučiasi ir pučiasi, tuoj sprogs kaip muilo burbulas.

37575. liosha2005-07-10 21:19
nieko jam nenutiks, tokie kaip jie nesprogsta=]]

37578. .kti. .tyt.2005-07-11 00:22
laisku skyrelio vel neber :(

37579. tikriausiai as2005-07-11 02:19
o ka cia komentuoti? turini?

37630. EdVa2005-07-11 18:23
Vaikinai ir moterys,ypač Tu,Kaverai,niekus tauziji apie Sigito Gedos pasipūtimą!S.Geda savo poezija visą mūsų p o e z i j ą yra pastumėjęs dviem šimtais metų į priekį.Įsiskaityk!Kad čia eseistinius popsus rašinėja!?I r terašo!BJaurybės bedžiaugsmiai esame nepajėgdami ypatingu talentu pasidžiaugti.Tiek šiam kartui.

37633. ksaveras2005-07-11 19:14
bet kiekviename šatėnų numeryje gauname nuostabųjį gedos "blog`ą" per visą puslapį. geriau vietoje to patalpintų ką nors padoresnio, nei tie pezalai...

37721. simona2005-07-13 12:09
sis labai ydomus

37790. klausimėllis2005-07-14 12:59
kokį įsivaizduojate Gedą, gavusį Nobelio premiją?

37799. EdVa2005-07-14 14:24
Būtų labai gerai,jeigu Sigitas gautų Nobelį!Bet plataus džiaugsmo tautoje nebūtų?Nemoka lietuvaičiai k i t ų lietuvių įvertinimais džiaugtis?Taip ar panašiai.Klausimėlis lyg išVytauto Landsbergio kišenės!Sėdi Europarlamente ir vargo nemato!

37874. 378002005-07-16 16:06
camelia;carvelia;avelia;ažkelia;vaštelia;antelia;catelia;šanelia;cupranugarelia.

37900. Q2005-07-16 23:49
lietuvaitis sigitas moka džiaugtis įvertintuoju vytautu.ir vargo nemato.sėdi ša.

38459. Saulius M.2005-07-29 22:59
Labai geras Jonušio esė apie Turkijos turizmo pramonę :-)
Dėkui

Rodoma versija 179 iš 203 
13:25:40 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba