ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-02-06 nr. 927

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

PETRAS RAKŠTIKAS. Miniatiūros (15) • JONAS VAIŠKŪNAS. Puolusieji (25) • -vt-. Sekmadienio postilė (35) • Su PHILIPU NITSCHKE, organizacijos „Exit International“ įkūrėju, kalbasi Rafałas Kostrzyńskis. Kiekvienas turi teisę oriai mirti (80) • TOMAS KIAUKA. Ketvirtadienis – mirties diena (1) • Šventoji Gralio taurė (18) • SIGITAS GEDA. Priraišioti vieversiaiSIMON REES. Vieno kuratoriaus darbo kodas (3) • ROMAS DAUGIRDAS. Eilės (5) • RASA JESKELEVIČIENĖ. Odininkas (4) • ŠARŪNAS KERŠYS. Taip gimė GalerijaRENATA ŠERELYTĖ. Knygų apžvalga (4) • Šiaurės žvaigždė (2) • ARŪNAS UOGINTAS. Trauminės teritorijos (6) • AUŠRA KUNDROTAITĖ. Tyrinėtojas, arba Džeimgalso Džoistiko kalba gavus Pasaulinių ištiktukų premiją (7) • ir niekas man neuždraus (422) • 2009 m. vasario 13 d. Nr. 6 (928) turinys (10) •

Miniatiūros

PETRAS RAKŠTIKAS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Autoriaus piešinys

Žiurkei

Reikia duonos, batono, grūdų, bulvių, saldainių, šokolado, obuolių, agurkų nereikia, reikia dešros, sūrio, vandens, saulėgrąžų, tiks ir vynuogė, svogūnų, česnakų nereikia, reikia šilumos, tamsos, meilės, paslapčių, ridikų nereikia, tiks ir kumpis, ir žuvis, ir popieriaus skiautė, reikia vatos, binto, cigaretės, kamštelio nuo alaus butelio, nukirpto nago, slyvos, grikių, pjuvenų, žirnių, polietileno nereikia, bet maišelis pravers, reikia kvapų, žvakigalio, morkos, ryžių, riešutų, pinigų (pageidautina – popierinių), metalinių nereikia, nereikia laikrodžio, televizoriaus, degtinės, kompiuterio, česnakų, reikia peleninės, o dar reikia laiko apmąstymams, ko dar reikia, kai nereikia laikrodžio, televizoriaus, degtinės, kompiuterio, česnakų, peleninės reikia, reikia šiaudų, lipnios juostos, razinų, sagos, jogurto, nereikia rašiklio, skalbimo mašinos, teisės tiks, šakutės nereikia, nereikia konservų, paprikos nereikia, indų, dulkių siurblio nereikia, reikia į vonią, į tualetą, į virtuvę, į saloną, reikia užkąsti, atsigerti, reikia rūpintis, skubėti, kasytis, reikia gyventi, nereikia žiopsoti, nervintis, reikia stebėti, budėti, nereikia visko, ko nereikia, kitko reikia – pravers, nepradings.

Gruodžio 24 diena

Pulkas žvirblių pakilo nuo snaudžiančio medžio ir nulėkė paskui sušalusį dangų vagojantį naikintuvą, bet, nepaviję ir greit atsilikę, sutūpė ant „Maximos“ stogo krašto, garsiai čirkšdami operatyviai įvertino strateginę padėtį, darniai šoko žemyn prie furgono ir sulesė ant ledo paslydusio kroviko kraujo krešulius bei išbertas kruopas. Tuo metu naikintuvo pilotas patikrino oro erdvę virš Baltijos, ši pasirodė pakankamai saugi, apsisuko ir per sušalusį dangų užaręs pirmąją vagą lėkė namo, krovikas griežė dantimis keikdamas ledą, žvirbliai ramiai ruošėsi Kūčioms ant snaudžiančio medžio šakos, tykojo sušalusį dangų ariančio naikintuvo, bet nesulaukė, nes tas grįžo kitu oro keliu, sėkmingai nusileido oro uoste nieko nesunaikinęs, išskyrus dvi tonas kuro. Išgėręs puodelį kavos, įteikė savo vadui raštišką ataskaitą apie garsiai nuaidėjusį skrydį su gudriai suraitytu parašu ir išskubėjo į parduotuvę pirkinio, kurį iš vakaro paslėps po žibančia sintetine eglute.

Oras vėsus, dviaukščio stogas slidus, pilkas balandis ant jo skliauto mojuoja sparnais, bijo paslysti, nukristi, tingi skristi, todėl mankštinasi, šildosi, apšilęs pagauna mintį, kad tuščiai eikvoja energiją, dar nevakarieniavo, parduotuvės jau uždarytos, todėl kryžiumi sudeda sparnus ir grakščiu puslankiu apsklendęs kiemą minkštai nusileidžia ant šiukšlių konteinerio krašto, įkvepia vėsaus oro, užsimerkia, paberia plunksnas ir, uoliai murmėdamas poterius, sutinka Kūčių vakarą katino skrandyje.

Amsi šunys. Penkiuose languose šaudo, žybsi šeštas kanalas, po akimirkos dvylika antro kanalo langų blyksteli mėlynu, jiems pritaria devyni raudoni trečiojo mirksniai su ilga ketvirtojo penkialange žalia.

Kelionėje

Priekyje negarsiai kriuksėdamos kiaulės važiuoja į skerdyklą, užpakalyje iš miško į lentpjūvę darda ąžuolinių rąstų kalnas. Lašai krūpčioja ant lango stiklo. Kelias ateina nuo horizonto iš miško per lauką ir įlenda į kitą mišką. Skirtingi namai su skirtingais stogais po tuo pačiu dangumi, tokie pat ir skirtingi ženklai šalia kelio. Degalinėje prie prekystalio priaugęs pardavėjas stumdo stalčių su pinigais, stumia laiką ir puolantį snaudulį į šalį. Viduryje viena punktyrinė ir iš šonų dvi baltos ištisinės linijos nuo Kuršėnų ligi Rygos ir skersai išilgai per Europą ir Aziją susikibusios, susikirtusios, prasilenkiančios skubančių gyvenimų kraujagyslės, išmatuotos, sužymėtos, saugomos begalinės armijos stulpelių, rodyklių, nuorodų ir ženklų. Skersai kelio elektros laidai, skuba šeškas, varna, šuo ir juodu ant balto nupieštas elnias, skuba žvilgsnis, sekdamas karvę ir jos šeimininką už būrelio oranžinių darbininkų su šalmais ir prikibusiomis prie lūpų cigaretėmis. Kruopščiai greideris kelkraštį gremžia, mirksėdamas geltona lempute. Savo ilgo gyvenimo sargyboje stirkso medis, žiūrėdamas į kelio galą prie horizonto. Žvilgsniai maknoja per purviną lauką, trindami kojas į išbalusią žolę. Prieš saulę šešėlių sodyboje snaudžia naktį pragėręs ir žmoną prikūlęs Jankauskis, kurio abu vaikai Visų Šventųjų rytą aplankė gimtą sodybą, išsprūdę iš pasiųstųjų į amžiną atilsį stovyklos. Tuščias namas prie kelio aikčioja šaltų kambarių gerklėmis, nulydėdamas pravažiuojančias mašinas. Miško juosta tarp žemės ir dangaus begalybės šukuoja pasišiaušusį debesį.

Akiniai, dantų protezai ir žodžiai

Akinius, dantų protezus ir sakinių induose sudėliotus žodžius reikia labai saugoti ir nešioti atsargiai. Šios trijulės egzistavimas tarpusavyje yra labai susijęs. Neteisingi akinių rodmenys gali būti neteisingai išreikšti sakiniais ir daryti įtaką dantų protezų tvirtumui. Protinga mintis sakinyje tiesiogiai susijusi su dantų protezų gebėjimu gerai smulkinti maistą. Dantų protezai įtaisomi, kai laiku negydomas ėduonis ar parodontozė, o jei šios ligos nedaro įtakos dantų saugumui, kaltų reikia ieškoti tarp akinius parinkusių specialistų arba valytojų, kurie netinkama tvarka sudėlioja į sakinius nuvalytus žodžius. Jei valytojas neatsakingai atlieka savo pareigas, gali nukentėti ne tik dantų protezai, bet ir akiniai. Jei regėjimas geras, akinių dar nereikia, ėduonies ir parodontozės dar nėra, o dantų protezas jau žiba burnoje – kalti sakiniai, slidus šaligatvis arba atsitiktinė nelaimė. Žinoma, dantų protezai gali būti ir naudingi, atlikti rimtą auklėjamąjį darbą, ypač veiksmingas jų poveikis, kai jie kietai susispaudę laiko besiblaškantį žodžių valytoją. Dantų protezai ir akiniai yra labai susiję dar ir dėl to, kad ilgus metus leisdami arti vieni kitų supanašėja ir tampa panašūs į žodžius. Meilus žvilgsnis atsispindi akyse ir ant visuomet seilėtų dantų protezų, o jei jie iš geltono metalo, tai dar teikia, nors ir nedidelį, šiokį tokį kietuolio pranašumą.

Širdžiai neįsakysi

Širdžiai neįsakysi, bet neįsakysi ir kojoms, kurios į restoraną nuneša galvą, nors iš principo ji tam prieštarauja, nepritaria ir rankoms, kurios pakelia taurę prie išsiviepusių lūpų, nepritaria gerklei, kuria alkoholis nubėga į skrandį, nepritaria kraujagyslėms, kuriomis kraujas atplukdo atsipalaidavimą, girtumą ir pagirias; galva gudriai planuoja šviesų rytojų šios dienos įdare, o širdies mėsgalio pompa nukreipia rankas ir kojas neteisingos veiklos link, nuo to formuojasi sielai žalinga aplinka, kuri negailestingai atpalaiduoja įtemptą liežuvio raumenį, apnuogina jo seilėtą prigimtį pačioje viešiausioje vietoje ir neįtikėtinai išradingomis pozomis išraito dailiai pasąmonėje suguldytus ištiesintus slaptų minčių bėgius, šiais atrieda Didžiosios Tiesos traukinys su nesibaigiančiais sunkiasvorių frazių vagonais, kurių bildesys trumpina klausytojų ir kalbėtojo gyvenimus, apkartina liežuvį nešiojančią burną, ką ir kalbėti apie galvą, kurios bute nakvoja burna ir liežuvis, skleisdami baisią smarvę, knarkimą, sapnų magistralėse koneveikdami surištas kojas skraido padebesiais ignoruodami saugaus eismo taisykles ir etikos normas, sapno akys ir ausys atvertos, kai miega pavargęs liežuvis, o širdis, kuriai neįsakysi nusnausti, uoliai kraują pumpuoja, garina alkoholį ir siekia olimpinių rezultatų.

Argo kelionė

Slidus Kalėdų rytas aštuntą valandą spragtelėjęs atrakino kasos aparatą ir išstūmė įvairiaspalviais banknotais pasipuošusį stalčių, kurio broliai nuolankiai atlieka tą patį gausybėje degalinių. Policininkas apeina mašiną su įjungtais avariniais žibintais, žvilgsniu palaimina partrenktą šunį ir pradeda eismo įvykio mišių ritualą. Mašinų kolonos vairuotojai lėtai veža per prieblandą trumpą šuns žūties atvaizdą, ties kita sankryža sustoja prie raudono ir palieka, užmiršta jį užsidegus žaliam, kuris skubina, verčia, liepia lėkti į priekį, į auštantį rytą dūmais besispjaudančias, dūsaujančias mašinas, kurios už pusšimčio metrų niurnėdamos susigrūda į sutankintą eilę, – pasiremdamas kelių eismo taisyklėmis per gatvę eina pėsčiasis. Dabar jo eilė. Pasiekęs šaligatvį užlipa ant balos, kuri pasivertė naktį į ledą, sušoka ant jo trumpą rytinės mankštos šokį, išmeta rankinę, išskiria šiek tiek adrenalino, išsilaiko ant kojų, pakelia nuo žemės rankinę ir atsargiai čiuožinėdamas leduku juda dienotvarkės nurodytu adresu, lydimas kelių dešimčių besišypsančių Dievo akių, kurios mašinų salonuose skuba prie kito šviesoforo, staigiai stabdo – čžž, kekšt, du vairuotojai susikeikia, pėsčiasis skuba į dangų plačiai atmerktomis akimis, likusios akys atidžiai stebi įvykį.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


149747. ach2009-02-10 16:12
Gurmaniška `patieka`...

149818. mie2009-02-10 20:33
kas yra "patieka"?

149819. Grebo2009-02-10 20:52
Patiko, ypač "Argo kelionė"

149826. Trys shimtai deshimt2009-02-10 21:49
graziai. labai.

149864. kj2009-02-11 15:27
jk

149871. ji :-) 2009-02-11 16:35
man - "Kelionėje"

149903. Nojus :-) 2009-02-11 23:18
Nebuvo nuobodu.

149921. Katė :-) 2009-02-12 11:46
Petras taip gražiai filmuoja. man tai artima.

150034. Li2009-02-13 15:50
Kur apie žiurke, tai labai panaši į Žiužią. Dar reikia karstytis , uostinėti , poterius cipsėti,... ; hm, alaus neatsisakydavo. Žiužia - artimai pažįstama žiurkė :)

150037. po palme2009-02-13 17:03
keksht...geras

150338. kvailute2009-02-15 22:37
Kvailys buvo tas tavo Macaitis, mokedamas pinigus ir keisdamas zemes paskirti. Jis galejo pazadeti, kad po 50 metu cia vel irengs kinoteatra, tad nera reikalo kazkokiu paskirciu kaitalioti. Manieji verslininkai toliau pazenge.

150341. kvailute2009-02-15 23:02
Tuoj pradesiu verkti, kad mano laisku zinutes apie miska atsiduria prie PR. Si turejo buti xXui. O gal likimas taip liepia man pagalbos kreiptis i si autoriu... Gerb. Petrai, gal galetumet padeti man, mums, sau?

150355. matyt,2009-02-16 00:05
kažkas šiuo atveju sutapatina PR su Public Relation. Neverk, kvailute, nes tie verslininkai dar ir tavo ašaras sumanys parduoti.

150470. cholera2009-02-16 21:08
kiek metu trunka sio rasytojo troskimas prievarta tarkuoti smegenis i kurmio bezdalu voratinkli?

Rodoma versija 104 iš 128 
13:25:32 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba