ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-04-17 nr. 697

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Ateina ir praeina (84) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Sudie, mano lyrinis herojau, sudie (11) • LAIMANTAS JONUŠYS. Knyga pasaulyje (12) • VYGANTAS VAREIKIS. Holokaustas, katalikai ir žydai (25) • VYTAUTAS VYČAS. Tarnauju Tarybų Sąjungai (2) • SIGITAS GEDA. Septyniolika brulijonų (2) • VIRGINIJA JANUŠKEVIČIŪTĖ. Pabiros mintys apie naująjį lenkų meną (7) • DOVILĖ ZELČIŪTĖ. Eilės (29) • ANNA JACKSON. Rytai ir Vakarai (6) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Dievų meilė ir kraujas (4) • JUOZAS ŠORYS. Norbertas Laukuvietis (8) • ANTANAS LAPĖ. Mano TV (4) • JELENA TREGUBOVA. Stokholmo košmaras (19) • laiškas tau (13) •

Ateina ir praeina

REGIMANTAS TAMOŠAITIS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Laimingų Velykų
Michael Sowa

Šventės visada artėja kaip neaiški grėsmė, kaip kažkokia nelaimė, įsiveržianti į gyvenimą ir sugriaunanti normalią dienų tvarką. Atrodo, ir taip pakanka visokių rūpesčių, bet ne – dar švęsk šventes. Dalyvauk masinėje psichozėje, apsimesk esąs džiaugsmingas, dalykis visokiais magiškais užkalbėjimais, kuriuos vadiname linkėjimais. Linkiu tau laimės, sėkmės, sveikatos, džiaugsmo... Ko čia džiaugtis, kai nieko esmingo neįvyksta – jokių permainų nei stebuklų. Šventė ateina ir praeina, o tu lieki toks pat, tik jautiesi lyg apkvailintas. Džiaugiesi nebent tuo, kad kokių nelaimių per tas nelemtas šventes neatsitinka. Tada taip viskas nesubalansuota, netvaru, efemeriška.

Kartą prieš Kalėdas sutikau vieną pažįstamą asmenį (dabar jo net veido neprisimenu), jis nesivargino sukti galvos dėl tų magiškų formulių ir tiesiai šviesiai, t. y. šventiškai paklausė – ko tau palinkėti? Toks gatvės linkėtojas. Paveiktas nesveikos prieš šventes apimančios psichozės, piktai atrėžiau – eik tu po galais su visais savo linkėjimais. Taip donelaitiškai irgi žemaitiškai pasakiau – kas tau rūp! Šventiškai nusiteikęs žmogus suglumo ir nuėjo sau, nieko neištaręs. Man irgi buvo nesmagu, kad pažeidžiau ritualinį etiketą, užgavau jausmus. Tarytum visą žmoniją jo asmenyje būčiau įžeidęs. Nei šis, nei tas... Bet juk neprašiau jo, kad vidury gatvės lįstų į mano asmeninį gyvenimą. Nei aš noriu pirmam pasitaikiusiam prašalaičiui atskleisti savo troškimų, nei jis burtininkas koks yra, kad tie troškimai išsipildytų. Lyg koks vaikščiojantis švenčių automatas – štai kas pasidaro iš žmogaus per šventes... Šventės atima žmogui protą.

Tačiau tais metais man iš karto pradėjo nesisekti, todėl dabar su linkėjimais esu kiek atsargesnis. Jie pavojingi – net kai jais netiki.

Blogiausia, kad per šventes nėra jokios ramybės – nei to tikro dvasinio susikaupimo, nei šiaip poilsio, – vien tik su dovanų ir maisto ieškojimu susiję vargai. Risnoji po parduotuves tarytum apsėstas ir skubi atiduoti duoklę šventei. Šventės – tai didžiulės išlaidos, tai dienos, per kurias privalai tarytum išsipirkti, įrodinėti savo meilę artimiesiems lakstydamas po parduotuves. Sunku ir pagalvoti, kokią milžinišką kaltę pajustum, jei išsisuktum nuo šventinių prievolių. O svarbiausias kiekvienos masinės šventės veiksmas – ritualizuotas apsirijimas.

Nors kartais tai savotiškai smagu: perki vienokius ar kitokius šventinius niekniekius, ir pasidaro taip lengva, taip gera... Niekam nieko neskolingas, ir pinigai tavęs taip smarkiai nebeslegia, nebekelia įkyraus nerimo. Suprantu kartais ir aš, kad šventė yra moralinis ir dvasinis palengvėjimas. Bet kai daroma ne laisva valia, ne iš širdies gerumo, o masiškai ir kolektyviškai, visa tai primena girtuoklio būseną. Tokį kvailą apsvaigimą, kai norisi būti geram tik tam, kad įtiktum visam pasauliui ir patiktum sau pačiam.

Galbūt gražiausia ir nekalčiausia šventė yra Vėlinės. Man ji labiausiai patinka. Žmonės pritilę, susikaupę, gamta rami, artima. Šiltų švieselių šventė.

O nepatinka šventės dėl jų dviprasmybės. Visos jos nei pagoniškos, nei krikščioniškos. Ir nepatinka man per šventes būti Bažnyčios įkaitu. Jų metu tarytum privalai virsti kokiu uoliu kataliku ar susitapatinti su kokia kita velniuva (Mažvydo ir Donelaičio kalba tariant). Bet, matyt, be didžiųjų tradicijų nebūtų ir tikrųjų švenčių, o be švenčių – koks būtų tas mūsų gyvenimas! Nieko čia nepakeisi, kad ir kaip spardytumeisi. Individualistui švenčių nėra, nes juk šventė yra didžioji jungtis tarp žmonių, gal ir tarp žmonių ir dangaus. Jungtis, kuri, aišku, yra tariama, menama, kuri neįvyksta. Realiai šventė nei ateina, nei praeina – tik žymėtas laikas prabėga pro tave kaip pakelės stulpas.

Šventinės dienos tik primena, kad iš esmės jokių švenčių ir nėra, kad gražus yra tik jų laukimas, šventiškumo viltis. O kai vadinamoji šventė pasibaigia, kai visi pavargę grįžta prie savo darbų, labai aiškiai pasimato, kad masinio šventumo ir nebūna. Man patinka apie šventes galvoti iš tolo – tiesiog kad jos tokios yra, prasmingos ir gražios, spindinčios ir skambančios, apgaubtos viltimis ir prisiminimais. Bet kai šventė priartėja, ji darosi panaši į stichinę nelaimę. Visi nervingi, tik skuba, tik bėga, o bėgti tai juk nėra kur. Per šventę juk reikėtų sustoti ir apsiraminti, ramiai pasižiūrėti vienam į kitą – gal tada ir įvyktų kažkas, gal pavyktų ištrūkti iš tos nelemtos buities. Bet ne, praktinė aplinka tada tik sustiprėja, šventės širdis iš esmės yra virtuvė, buities chaosas tave užgriūva, užgožia ir įtraukia. Nuo šventės nepabėgsi.

Velykos taip pat yra viena iš didžiųjų metų nelaimių. Šią šventę, manau, puikiai iliustruoja populiaraus dailininko Michaelio Sowa paveikslas "Laimingų Velykų". Gležna, bet niauroka ankstyvo pavasario gamta, pilkais minkštais debesimis užklotas dangus (paslėpta antgamtinė perspektyva), iš už kalvelės išsirioglina milžiniškas kiškis, įsmeigęs žiaurų žvilgsnį į du nuo jo bėgančius žmogelius. Paklaikę iš baimės tėvelis ir dukrelė skuodžia į pakalnę su savo velykiniu kiaušiniu. Pabaisai už nugaros – tuščias krepšelis. Graudu žiūrėti į mergaitę – ji ir pavogtą kiaušinį laiko, ir atsilieka, o tėveliui labiau rūpi išnešti sveiką savo paties kailį. Tėvelis ir pats labai panašus į kiškį, tokia pati buka fizionomija, tik daug už jį mažesnis, todėl be galo išsigandęs. Šventė didelė ir siaubinga, žmogus – mažas ir menkas. Bet švęsti vis tiek nori.

Tas klaikus kiškis ir yra artėjančios šventės nuojauta. Jis yra nerimo, chaoso ir nežmogiškumo simbolis. Kažkoks žmogų persekiojantis iracionalumas, tikra bjaurybė. Norėčiau profesionalios menotyrinės šio paveikslo interpretacijos.

Kad geri žmonės man nesumanytų elektroniniu paštu siuntinėti kvailų viščiukų ir kitų padarų, šiemet pats pasiunčiau artimesniems asmenims keletą drastiškų vaizdelių. Vieną realistinę raritetinę nuotrauką, kur iškrypęs triušis gležnų viščiukų akivaizdoje prievartauja kvailą vištą; taip pat ir M. Sowa šedevrą.

Gavau ir bendraminčio draugo T. R. apmąstymus, atsiliepimą į mano atvirukus. Jį čia pacituosiu visą:

"Kiškis! Iš kur šis atsirado? Ar ir jis kiaušinius deda? Čia, Amerikoje, kone visi velykiniai atvirukai tik su kiškiais... Skelbiama, kad kiškis slepia velykinį kiaušinį. Vaikučiams užduotis – surasti tą kiaušinį. Iš to plaukia išvada, kad jį vaikučiui dovanoja pats kiškis. Vislus padaras, taip sakant, vaisingumo simbolis. Tad toliau jau galima jį interpretuoti kaip amžinojo gyvenimo simbolį. Taip velykinį kiškį bandoma aiškinti dabar. Vis dėlto anksčiau mitologijos kiškį traktavo kaip piktojo įsikūnijimą. Jo akys raudonos ir žvairos, jo žvilgsnis klaidina, užhipnotizuoja ir apskritai nieko gero nežada. Ir Biblija (ST), regis, draudžia jį valgyti, kaip ir kiaulę. Sapnuoti kiškį taip pat nėra gerai. Tad kiškio funkcija – slėpti velykinį kiaušinį – gali būti šėtoniškos veiklos simbolinė išraiška. Įdomu tai, kad pasaulis visą šį simbolizmą priima nesąmoningai, aklai. Juk niekas negali kiškio prasmės nei apibrėžti, nei kaip nors paaiškinti. Vien tik spėlionės, svarstymai, žodžių žaidimai. Yra, žinoma, ir rimtesnių tyrinėjimų, bet ir jie tendencingi – kiškį bandoma komentuoti tik optimistiškai, jo atžvilgiu iš anksto nusiteikus pozityviai (tokia jau krikščioniškojo mentaliteto inercija). Vien jau tokia tyrinėjimų kryptis man daug ką sako. Būtent kad visi einame velniop.

Tad su Velykom! Bet be kiškio. Įtartinas jis man..."

Prie to laiško pridėčiau ir savo abejonių – man įtartini ir kiaušiniai. Kodėl juos būtinai reikia valgyti? Kodėl jie užmaskuojami visokiais neva kosmologiniais raštais, mitiniais ornamentais? Kas juose paslėpta?

Štai Balio Buračo kolekcijoje Elena Eimaitytė atrado įdomų autentišką senovinį Velykų margutį su užrašu "Šlykščioji bjaurybė". Nudažytas raudonai, ryškiais galais. Jos komentaras: "Kilo mintis, ar čia negalėtų būti aitvaro parafrazė" ("Verbos, Velykos, atvelykis", Šiaurės Atėnai, 1999 m. balandžio 10 d.). Neįsivaizduoju, kas galėtų būti bendro tarp aitvaro, kiškio ir vištos, nesu šių padarų žinovas.

Kai šis tekstas pasirodys (jei pasirodys) spaudoje, šventės bus pasibaigusios, todėl nuotaikos, tikiuosi, niekam nesugadins. O šiaip – tai tik pokštas. Nebūtina viską suprasti tiesmukai, kaip tai daro kai kurie anonimiški tekstų komentatoriai internete. Pasakyčiau jiems, kad kiškiai man nieko blogo nėra padarę, o ir jų slepiami kiaušiniai man nerūpi.

Dar keletas minčių: jei ne visos tos permainos gamtoje, jei ne tie kosminiai ciklai – jokia žmogaus šventė neturėtų nei preteksto, nei prasmės. Tai ką iš tiesų tada mes čia švenčiame? Ką įrodinėjame vienas kitam tais savo keistais ritualais? Struktūruojame chaosą, slepiame beprasmybę? Ar tik ten ne ji išlenda iš už tos kalvelės ir eina tiesiai į mus? Gal tas kiškis žvelgia į mus iš mūsų vidaus, dėbso iš pačių tamsiausių sąmonės gelmių? Ir tik gamtos ramus ritmas teikia mums vilties bei tikrumo...

Žmogus ateinantis ir žmogus išeinantis taip pat rituališkai įbrukami į kosminio laiko tvarką – tampa prasmingais ir tikslingais pasaulio sandaros elementais. Tai dar viena švenčių rūšis – gimtadieniai ir metinės. Klaidinga manyti, kad gimtadienis – individuali šventė. Privataus šventumo nebūna, nes pati šventumo esmė yra ryšys, santykių kūrimas. Save reikia įciklinti, suteikti savo egzistencijai apčiuopiamą formą, kad būtum kitiems matomas, suprantamas ir tikslingas. Jei gimtadienius šventi pasislėpęs arba visai jų nešventi – daraisi įtartinas. Esi juos priverstas švęsti viešai, nors tai, pamąsčius giliau, yra nepadoru.

Kiaušinio forma – beveik platoniškai tobula ir patraukli (kiek asimetriška, deformuota vitališkojo turinio), o ypač mielas kiaušinis darosi, kai yra išvirtas ir dekoruotas kosmologiniais ornamentais. Šiaip gyvybės ląstelė susideda tarytum iš gleivių. Išvirtą kiaušinį galima valgyti. Tada jis ir maistas, ir simbolis.

Per šventes sustiprėja žmogaus žmogiškoji reikšmė. Keista tik viena – kad visa tai vyksta tarytum nesąmoningai, aklai. Lyg sumetami visi į vieną katilą ir apdorojami. Bet kitos išeities nėra, didesnio džiaugsmo gyvenimui įprasminti nesugalvosi.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


15245. Rrrr :-) 2004-04-19 08:51
Li uks tekstas, bet tik kodėl toks lyriškai pabaigtinis? Kiškis yra baisu.

15246. virusas :-) 2004-04-19 09:36
Ir tas piešinukas veža:))

15247. jk :-) 2004-04-19 10:00
"kiškiai man nieko blogo nėra padarę, o ir jų slepiami kiaušiniai man nerūpi" o juk gali padaryti... pabaiga nuvylė, be t vistiek švęsk, :)

15248. Rūta2004-04-19 10:20
banalu ir sakyti, bet šventės, kai švenčia visi organizuotai, nėra tikros šventės, na, toks masinis renginys, o šventė yra ...kai myli, kai sulauki draugo supratimo, kai pavasarį sodini gėles ir t. t. Bet gerai tos Velykos, gimines aplankai, kiaušinius su vaikais dažai...et, neblogai. Straipsniukas neblogas, tik ..į galą autorius lyg pasiteisino, lyg pripuolamai pribaigė likusį laisvą plotą, yra straipsnyje pasikartojimų, galima buvo visa tai į perpus mažiau sudėti. O nuotraukėlė tikrai vežanti ir paaiškino autorius smagiai. dėkui už straipsnelį. patiko.

15253. nuotraukėlė??? :-) 2004-04-19 11:37
Tikrai didoką zuikutį pavyko nufotkinti.

15254. Saulius M. (Regimanto oponentas poklabiuose prieš kokį 15 metų)2004-04-19 12:03
O tai kas trukdo bet kurią visuotinę šventę - "vragam na zlo" - praleisti taip, kad pats būtum patenkintas?... Visuotinė opinija? Tai jeigu ja taip piktinatės, kodėl nepasielgus, kaip iš tikro būtų geriau; be jokių ten tarpusavio piktumų ?
Ot skandinavai, pvz., per Kalėdas, Velykas keliauja kur į kalnus paslidinėti - ir neabejoju, kad tuo apturi iš esmės vien teigiamas emocijas.
O grubus užsipuolimas (pasiūliusiojo pasirinkti ką jums palinkėti) - rodo tik prastą vidinį klimatą. Juk net jei jus jau pykina nuo tokių nenatūralių linkėjimų - tai juk galima ironiškai juokais nuleisti, o ne "kas tau rūp!". Nekeista, kad ir metai po tokio atsakymo buvo prastoki: kai pasidarai `nesugyvenamo būdo` - tai gero ateityje tikėtis nedaug šansų.
Pasidalinsiu ir savo įspūdžiu iš priešvelykinių sveikinimų (priešingu, nei Regimanto): kai pora kolegų, draugų nuoširdžiai liksmai palinkėjo gerų švenčių ((vienas pvz.: "linkiu gražiai nusidažyt.")) - automatiškai atsakiau ~"ir jums taip pat"; tačiau pasijutau, kad mano nesustojamas lėkimas per nesibaigiančius darbus - kaip kokio roboto. Tikrai šventei patirti reikia bent kiek pasiruošti (o ne taip, kaip tarsi per maratono varžybas užbėgsi kur penkioms minutėms ir "pašvęsi")...

Ir, prašau, nekaltinkit nebūtomis nuodėmėmis kiškiukų ir triušiukų; jie tai tikrai mieli padarėliai; o jei kas manot/matot kitaip - tai jau tikrai jums laikas susirūpint (t.y. tinkamai pasirūpint) savo dvasine būsena.

Šiaip, tikrai patiko Regimanto straipsnis: kaip paskatinantis diskusijai.

15256. M&M :-) 2004-04-19 12:19
Geras tekstas. Kiškis irgi.

15258. AlKa2004-04-19 12:46
Tikras malonumas tokie tekstai. Dvasios atrakcija.

15264. nekenciu zuikiu ir kiaushiniu2004-04-19 14:42
O jums neatrodo, kad Velykos = Pascha = Perejimas (ish, per, i), shuolis??? Velykomis gal gi minime ne tik zuikius ir kiaushinius, o Prisikelima, Perejima (nuo zodzio eiti, o ne pereti, pav. kiaushinius)is mirties i gyvenima... O gal as klystu??? Aciu uz staripsneli, dabar dar labiau nekenciu zuikiu.

15265. kontrolierė2004-04-19 14:55
aš irgi bais nekenčiu zuikių. Tų, kur važiuoja be bilieto.

15268. dar apie skandinavus (šventė, kuri visada su savim)... :-) 2004-04-19 15:20
Sauliui:)))Va, norvegiui didžiausia šventė išsiruošti į kalnus slidinėtų, - vienam vienužiui. O man vaikystėje didžiuliausia šventė irgi smagumas buvo skaityt, kaip F.Nansenas, šitokiu būdu švęsdamas, koją susilaužė. Namo šiaip taip paršliaužė ir slidžių iš dantų nepaleido. Skandinavas geriau koją nusikąs, bet slidžių anei kito gero kitų džiaugsmui/šventei nepames:)))

15271. klausimas kontrolierei2004-04-19 15:49
O tai iš kokių lėšų gyventumėt, jei tų zuikių nebūtų ? :-)

15274. nusivylus2004-04-19 17:20
Kaip ish gerbiamo R.Tamoshaicio, tikejausi kazko geresnio...:(( Galbut ishties nreiktu pasiteisinimu. Juk skaitytoja daznai kaip tik ir zavi subjektyvi, savotishkai irodyta autoriaus nuomone! O kai R.Tamoshaitis pabrezia, kad "nereikia suprasti tieshmukai", jauciuos lyg skaitydama vadoveli, kuriame nurodyta, kaip interpretuoti teksta.

15276. Zlatko2004-04-19 17:27
Keistoki komentarai straipsnelio, visumoje. Rodos, tautieciai yra tape kazkokio mistinio Zuikio ikaitais ir su tuo susigyventi negali. Autorius bando kritikuoti kazkokia jo asmeniskai ir savitai suvokiama svenciu pseudosimbolika, bet ta kritika negali tilpti i jokius remus vien del to, kad snekama neaisku apie ka. Ar apie sventes apskritai? Ar apie krikscioniskas sventes? O gal, is tiesu, apie svenciancius kitus zmones? Zinia, kad sventes yra skausmingas metas daugeliui savo vidine busena nepatenkintuju... bet kad ju tiek daug tarp skaitanciu SA, nemaniau. O siaip, pritaciau "Sauliui M.", kurio komentaras vyriskai racionalus.

15279. Erlandas to Zlatko :-) 2004-04-19 18:48
O as negalvojau kad tarp satenus skaitanciu net du tokie rimti:))))). Tekstas nebloga fikcija ir zaidimas, o jei jau taip rimtai norit ziuret, tai tuomet improvizuokit tema pvz. "Sakraliniu svenciu transformacijos sekuliarinese XXI a. visuomenese" :))))))) O siaip, ko nepasisaipyt is masinio sventimo stiliaus, kai zmones masiskai veikia nezinia ka, patys nesuvokdami savo to veiksmo prasmes. Juk istiesu kap. sociumuose sventes reikalingos tik pardavimu skatinimams ir tikrasis ju magiskasis turinys senai pamirstas. Kai buna koks didelis tarpas tarp svenciu tai dirbtinai sugalvoja koki helovyna, alaus svente ir panasiai, kad ekonomine masina nesustotu. Nebukit Zlatko ir Sauliau tokie rimti :))) ir atminkit jog yra ir tas zuikis..., ir tautieciai ikaitai.....ir nera to zuikio, net tautieciu visai nera, apie ka jus? Dar pasakykit kad Zeme apvali, i akis nusijuoksiu is tokiu XIX a. teoriju kuriu jau net mokyklose nebemoko. O kad Lietuvoj nebegyvena tikrieji lietuviai baltai irgi senai zinoma, o be to jau gal trys metai kai akademiniuose sluoksniuose diskutuojama jog ta vieta kuria visi vadina Lituanija del zemes asies poslinkio jau senai yra Latvija, o Lietuva tikroji randasi Baltarusijos teritorijoje, kuri kazkodel vienintele salis pasaulyje nepasislinko Zemes asies atzvilgiu. Beje idomu, jog dar D.Harlecker veikaluose galima aptikti siu ivykiu nuojauta ku savoka "vyriskai racionalus" prskiriama grynai latviskam mentaliteto tipui. Bet, viesai to skelbti negalima, nes tada kils neimanomai spresti daug gincu del naftos.

15288. nuomonys2004-04-19 19:56
autorius užduchintas savo paties mimikrijos.

15291. po palme :-) 2004-04-19 21:15
Kaip su pirstu i aki, triskart valio. PS ar negalima butu kokiu nors budu ir ano, tamstos issiuntineto paveikslelio pamatyti, to su kiskiu ir vista?

15296. 2 daugelis2004-04-20 00:25
prie ko cia sakralines sventes? Tipo, gimtadieniai irgi sakraline svente? ;)

15297. ėĖ2004-04-20 00:30
oho, gerb. Erlandai 15279 Tu man pradedi labai labai patikti, nors labai labai ir nesutinku

15304. Kolia :-) 2004-04-20 01:15
Vot, gerbiamas Naratariau, kląstingai, bet genialiai(lyg smūgis per zembus) - tu pasakei - kol žmogus švenčia, tol jis dar žmogus. Nešventinėje būsenoje - žmogus yra ne žmogus, o pilkas vilkas iš Tambovo... vot. Mes su Talianu švenčiame septynis kart septyniose savaitės dienose... kitaip nutoltume nuo kosmoso, samsara, sterva, mus užčiulptų negyvai... Kaip tikri išrinktieji, pradedame nuo Šeštadienio - mes jį vadiname "Vidinio Koituso Šviesadieniu" - sukalbame maldas aramėjiškai ir talibaniškai, prieš akis išskleidę "Š.A" vaiskiasias plokštumas... nušvintame abu... Ir vaikštome švytėdami po Naujininkus, aplankome draugus, vaikus ir kurvas, irgi nešiojam šviesą priešams po butus... Kas nakt, užmigę, tampame žiauriais zveriūgom, ir kruvinais aštriadančiais nasrais pragraužiame dygliuotąjį buities užtvarų skausmą, ir tada... aušta išganingasis Didžiojo Nutylėjimo Džiaugsmo rytmetys...

15305. pacientas2004-04-20 08:48
Šventės, kaip dabar įprasta švęsti, vis labiau įtikina, kad tai - prekybininkų renginys pardavimams skatinti. Labai norėčiau jose atrasti "kažką tokio" sakralaus, dvasingo, bet, matyt, esu beviltiškas buitinės sąmonės įkaitas.

15311. Kolianui: prašiau daugiau natūralumo??? :-) 2004-04-20 12:33
Jei užmestum naktinius rašymus, pa(si)keistum nicką,t.y. personažą, pripultumei prie aukštuomenės gyvenimo chronikos, kruizinių nuotykių:))), Viduržemio paplūdimių .....( tritaškis)duočiau paskaityt l.l.smagų tekstą. Genialų. Tokio gero AUTORIAUS nesi skaitęs. Neblefuoju. Jean-Batist Botul`io 46m. studija "Apie I. Kanto seksualinį gyvenimą".Ne autorius,o šventė. Botulizmo pradininkas. Tau su keule -toli šaukia.Gundykis.--- Akis už akį

15315. Lietuvis. Bet nedepresuojantis. :-( 2004-04-20 14:20
Banalus straipsnis. Prieš kiekvienas šventes panašios mintys sklando mintyse, internete, draugų e-laiškučiuose, pokalbiuose (frazė "nkenčiu Kalėdų, Velykų, etc." tampa banalia šventėms dar neatėjus). Pilnai pritariu Sauliui M. (komentaras 15254). Ta prieššventinė psichozė gerokai susargdinusi rašinio autorių, kuris gerokai kenčia nuo įgimto lietuviško niūrumo, irzlumo, jumoro stokos. Tikrai sveikesni tie Sauliaus M. minimi skandinavai. "Jei jau tave prievartauja, tai pasistenk atsipalaiduoti ir pajaustio malonumą". Prisitaikėliška? gal. Bet jei turi fantazijos, tai tos kelios laisvos dienos gali suteikti daug džiaugsmo. Ir nieko bendro su religija, zuikučiais, masine atributika. Tiesiog - kelios dienos, skirtos sau, draugams, gamtai, knygoms, ... ir tūkstančiams mielų smulkmenų. Baik depresuoti, gerb. Autoriau.

15321. lietuviui2004-04-20 18:33
tai, sakai, malonu būti gaidinamam?

15325. KUNIX2004-04-20 23:17
"Vislus padaras, taip sakant, vaisingumo simbolis. Tad toliau jau galima jį interpretuoti kaip amžinojo gyvenimo simbolį." NUO KADA VAISINGUMAS TOLYGUS AMŽINUMUI? KAIP TIK ATVIRKŠČIAI - ASMENS AMŽINUMAS TIESIOGIAI PROPORCINGAS INDIVIDO GAMTIŠKUMO/GYVYBĖS GRANDINĖS/GEISMO GYVENTI PERŽENGIMUI. AMŽINUMAS - SAVIVIRŠOS ISTORINIS AKTAS, O NE VISLUMO CIKLINIS RATAS. ANTIREKLAMA HIPERIAMS IR KO. OI, BAIKIT MAN KIŠT TUOS KIAUŠINIUS IR VIŠČIUKUS ŽĄSIUKUS, BLIN. KAD IR DOVANŲ. NU GRAŽŪS ANYS, ALE GI NE VYRŲ AR PERIKLIŲ ŠVENTĖ. NE PERėJIMO, O PeRĖJIMO PER MIRTĮ ŠVENTĖ (PASCHA). AIŠKU, NEOPAGONYBĖS LAIKAIS NIEKO NEBELIEKA GRIEBTIS, KAIP TIK NAUJO SENO VAISINGUMO KULTO. KĄ ŽYDELIAI IR JŲ SKIEPAI KRIKŠČIONYS PAŽENGĖ PRIEKIN (PRAMUŠO CIKLINIO PASAULIO KIAUTĄ Į TIESINĘ/ISTORINĘ/TRANSCENDENTI NĘ SAMPRATĄ), CIVILIZUOTI XXI A. PITEKANTROPAI, SHOPPING AND FUCKING ADEPTAI, VĖLEKOS RIDINĖJASI BERGŽDŽIOJE ŠIAPUSYBĖS RINKOJE. IR TIKISI HEPIENDO. O AR JIS BUS, AR NESUDUŠ PABAIGOJ TAS GRYNAI BIOLOGINIS PAUTAS - RETORINIS KLAUSIMAS. NES LYGTIS APGAULINGA, 0 LYGU 0. ŠIAPUS IR LIEKA ŠIAPUS. BE PASTANGŲ NĖRA IR REZULTATO. JŪSŲ TEISĖ SIŪLYTI, MANO PAREIGA PRIMINTI. AMEN. :)

15334. Lietuvis. Bet nedepresuojantis.2004-04-21 12:48
Stebiuosi, kaip Lietuvoje paplitęs kalinių žargonas. Nelabai įsivaizduoju, ką reiškia būti "gaidinamu". Užjaučiu "15321 Lietuviui" komentatorių dėl to, kad jis buvo kažkaip morališkai ir fiziškai skaudžiai "išgaidintas", kas paliko juodą žymę visam gyvenimui, dėl ko tas žmogus dabar yra toks irzlus ir piktas. Posakis apie atsipalaidavimą cituotas kabutėse, tad turėjo būti suprastas perkeltine prasme, o ne tiesiogiai, fiziškai. Ypač šiame, inteligentams skirtame portale. Bet ir čia kalinių mentalitetas prasikiša... Ech, lietuviai, dar kartą: atsipalaiduokime. Atsisakau būti depresuotojų, nepatenkintųjų, raudotojų, savižudžių, "išgaidintų" kalinių tautos atstovu.

15336. Sklerotikas2004-04-21 14:10
Kas galėtų pasakyti kada kiškis tapo Velykiniu žvėreliu. Kiek bekapstyčiau, vaikystėje nerandu aš jo. Tikriausiai iš už balos jis. Pasakyta: "Ar iš balos tas gražumas mano prigimimo." Man taip atrodo...

15340. Petrovičius :-) 2004-04-21 16:24
Rašoma ką daugiausia visi masto. Visus užknisa prievolė švęsti šventes. Gal ne taip melancholiškai reiktų išsakyti. Bet čia skonio reikalas. Šiaip faina

15342. b2004-04-21 18:03
aš nesuprantu vieno - kodėl tautiečiai taip akcentuoja "apsirijimą". ar per prievartą juos kas maitina? ar su bizūnu į parduotuves gena? ar moterys iš pykčio pridaro kuo daugiau mišrainių, kad paskui sadistiškai artimiesiems jas kimštų su padejavimais "aš taiup stengiausi, negi išmesi". bjauru. tuo kiaulė ir pranašesnė už žmogų - ji turi saiką.

15344. Regimantas2004-04-21 18:14
Cia parasyta daug smagiu dalyku, yra tiesiog virtuozisku minties virazu. Dabar, kad butu aiskiau, kai ka patikslinsiu: 1) niekada nepasirasineju anonimiskai (todel nesuklyskite); 2) visokias sventes ir pats megstu, o sios velykos buvo tikrai grazios, - todel Sauliaus M. (kurio, beje, neprisimenu) kaltinimai yra klaidingi (juk galima kartais pasisaipyti ir is savo nervuotumo); 3) teisingai pastebeta, kad esama pasikartojimu ir tekstas pabaigoje "nusilpo", - berasydamas isijauciau ir pradejau apie svente rasyti lyg ir rimtai, todel eme rastis tam tikru priestaravimu; 4) ne kiekvienas tekstas turi buti moksline studija, o si rasini parasiau vakare tik noredamas pateikti savo draugo mintis, kurios man sukele daug juoko; ryte pasiunciau redakcijai rimciau nesuredagaves, nes jei buciau is karto neisiuntes, guletu jis nespausdintas metu metais kartu su visais kitais panasaus ikvepimo tekstais (gal tai ir nebutu didelis praradimas) 5) kita iliustracija apie velykas (vienas atsiliepes cia jos teiravosi) nelabai padori, gali izeisti zmones (sventes tikrai gerbiu ir nenoriu ju paversti cinisku improvizaciju objektu), bet jei kam nors labai reikia, galeciau atsiusti tiesiai, e-mailu, - o mano adresa kas nores, tas susiras; Komentarai internete kartais uzgauna, bet apskritai yra naudingi - bent jau apie mano tekstus pasakyta nemazai teisingos kritikos, kuri padeda (kad tekstai istesti, megstami pasikartojimai ir pan.). Bet buna keista, kad kartais tie tekstai suvokiami pazodziui - neva as rasau taip, kaip is tiesu galvoju. As tik perrasineju tekstus, jie ir taip idomus, juokingi... Nieko ypatingo nereikia issigalvoti. Aciu tiems, kurie sugebejo smaiksciai atsiliepti i siuos sventinius zaidimus - gyvi zmones yra tie, kurie moka zaisti, o ne tik skaityti > [zhuvis]

15347. slogutis2004-04-21 21:44
Visos dienos kaip šventės, bet prabėgs nebegrįš jos. Tada, `ramiai sau pūnant, liks tik prisiminimas apie ilgai trukusi ir neaiškų jausmą, kuris ir buvo gyvenimas.` O kiaušinis geriausiai žiūrisi didžiosiose moters lūpose. Ten jis gali pasirodyti kaip blaiva akis ir netgi paslaptingai mirktelėti.

15348. Liudniems2004-04-21 23:45
Prognozuoti ateiti verta pradeti nuo dabarties izvalgu, nes ateityje (kurios nera) blaivumo nebus daugiau nei dabar. Siurealistines metaforos vertingos tiek, kiek jos vertingos sau.

15360. ėĖ2004-04-22 02:31
faine texte ir tiek, saugiau jaučiuosi, ne taip kaip ten slovakų (atsiprašau žydų) klausimų pas Jonušį. Ar ne?

15361. 2004-04-22 07:00
Labaai jau daug prikarkasino kažkas 15334.......tvarkos,sekmės,pinigų.Daug jums pavasarinių džiaugsmų

15362. Rūta2004-04-22 07:49
gerbiamas Regimantai, nereikia per daug aiškint, kas nores, turės gabumų tam-suvoks, o kas nesupras, nesupras ir tiek. Tikrai keistas pasirode lietuvio komentaras, atseit autorius vos ne depresuoja, na, ir itarimai:)) tiesiog autorius pavarijavo šia tema atsipalaidavęs ir tai jaučiasi ir puiku, mėgstu tokius tekstus-visko ten yra, o trūkumų visad galima rast, ypač jei nori matyt, na, galima galima buvo dar paredaguoti, bet...tam reikia laiko, kantrybės, o dabar kas to turi, gal pensininkai, nežinau. juk skaitom dažnai irgi ne taip jau ir nuoširdžiai, permetam akim ir kartais tikrai gaila autorių darbo.Sėkmės Regimantai. ir į viską žvelkim truputį lengviau-tiek į rašinius, tiek į patį visą gyvenimą...:))))))

15365. Saulius M.2004-04-22 10:27
"visokias sventes ir pats megstu"; "rasini parasiau vakare tik noredamas pateikti savo draugo mintis"
Tokiu atveju - kritikavau (beje, nekaltindamas) to draugo negatyvų, nekonstruktyvų požiūrį į šventes, triušius. :-)

15367. Barbara Tober2004-04-22 11:05
Traditions are group efforts to keep the unexpected from happening.

15373. Lietuvis. Bet nedepresuojantis2004-04-22 16:06
Galbūt aš per stipriai reaguoju į grafomaniją. Tai, kas tinka Interneto folklorui, kurį kaip "baikes" siuntinėja draugai e-paštu, tas netinka kultūrinio laikraščio pirmame puslapyje. Ir dar dėl grafomanijos - ar nemanote, kad Geda piktybiškai naudojasi tarnybine padėtimi ir užtvindo nemenką Šatėnų gabalą Petkevičiaus "Durnių laivo" lygio pletkais? kai kas nenulaiko vidurių, kai kas - žodžių...

15376. rasa :-( 2004-04-22 18:38
Labai užjaučiu pona Regimantą ir visus taip mąstančius jo draugus sušiktas neišsitupėjęs interpretatorius nesuprantantis Velykų esmės o Gedos lygio jis nepasieks niekada

15382. repondas to 15344 (gerb. Regimantui)2004-04-22 20:46
tikrai numeris be sio teksto nebutu didelis praradimas. nepazistu autoriaus asmeniskai, gal todel ir nepagavau tos satyrines gaideles, kuri, pasirodo, tekste ir vyravo? kaip ir ne vienas cionai rasiusiuju perskaiciau nusivylusio zmogaus niurzgejimus. gal kitakart vertetu prisiminti, kad rytas protingesnis uz vakara?

15387. Vin2004-04-22 22:28
Ne, nemanom. Ir nereikia įsivaizduoti, kad savaitraštis leidžiamas būtent Jums. Niekas neverčia skaityti nepatinkančių autorių. Kodėl nepamanius, kad daugeliui skaitytojų patinka būtent Gedos tekstai? Čia, komentaruose, apsireiškia tik keletas, vis tie patys, ne visi turi tiek laiko tuščiažodžiauti ir drabstytis purvais.

15388. Vin lietuviui nedepresuojančiam atseit2004-04-22 22:30
Viršuje rašiau jums

15390. Kolia: koanas :-) 2004-04-22 23:26
Gedos testai patikti negali. Nes jų nėra. Kaip gali patikti ar nepatikti tai, ko nėra?

15391. Kolia: koanas :-) 2004-04-22 23:31
Gedos tekstai patikti negali. Nes jų nėra. Kaip gali patikti ar nepatikti tai, ko nėra?

15392. po palme :-) 2004-04-23 00:25
Gyvenu svetur, nezinau kaip gauti tamstos emaila. Prasau atsiusti minetus paveikslus su kiskiais.

15394. Lietuvis. Bet nedepresuojantis.2004-04-23 10:41
Atia, aštriadančiai lietuviai...

15395. Arle lietuviui2004-04-23 10:49
Prieš kaltinant kitą grafomanija neprošal pasižiūrėti į save...

15399. Reg2004-04-23 12:24
atrodo, kad zmones be galo nori bendrauti, visa kita - tik pretekstas; o tekstams reikes paieskoti kitos vietos, kur taves nemegins apkaltinti, kad rasai, ir nabandys suesti kolektyvineje kanibaliskoje puotoje; visgi - cia daug buvo puikaus samojaus, - aciu ir sekmes visiems!

15400. Saulius M.2004-04-23 13:11
"reikes paieskoti kitos vietos, kur taves nemegins apkaltinti, kad rasai"
tokia vieta - tai arba už Interneto ribų, arba ten, kur nėra skaitytojų komentavimo galimybės.
Bet tik nereikėtų suprasti, kad "Šiaurės Atėnai" tokia `blogiečių` susirinkimo vieta; tiesiog čia didesnis `trafikas`. Nenorint gauti negatyvių atsiliepimų - idealus sprendimas būtų rašyti "į stalčių" :-)

Šiukšlintojų/purvinuolių/nešvaruolių/piktuolių replikos - tai kaina už tai, kad gauni ir pačiam labai įdomių atsiliepimų. Nereikia tik tai per daug "imti į plaučius". Juk ir pats kitiems patarei į šį tekstą žiūrėti žaismingai; tai juolab taip reikėtų žiūrėti ir į atsiliepimus; ne kaip į "kanibališką puotą").
Jei daugiau nerašysi čia, tai tie kurie siekė patį įskaudinti/apjuodinti - galės laikyti, kad savo tikslą pasiekė. Bet ar ne geriau atsižvelgti į tuos, kuriems paties rašinys patiko ir pageidautų analogiškų ateityje?..

15401. Lorca :-) 2004-04-23 13:30
Ten kur galima reikšti nuomonę anonimiškai... sunku tikėtis rasti teigiamų nuomonių.Rašykit,Regimantai,Jūsų Tobulos širdies šilumos iki šiol neužmirštu...:)

15403. glam2004-04-23 14:32
..ateina genijai ir vel nueina, atejo triushis visiems laikams...

15404. cikada2004-04-23 14:35
o tie, kurie juodina ir koneveikia, manau jokio tikslo ir neturi , ishskyrus ta viena- kaip nors realizuoti savo menkavertishkuma...kuo niekingesniu zhmogus jauchiasi, juo agresyviau jis puola...o ypach anonimishkai...

15405. pacientas cikadai2004-04-23 15:17
ar verta erzintis, kad yra toks raiškos būdas, kai autorius bevelyja likti nežinomas? Tie žmonės nieko nepuola, nekoneveikia - jie tiesiog būna savimi. Paklausyk, kas vyksta "čia ir dabar": valdžioje, žiniasklaidoje, darbe, draugų "tūsuose", giminių baliuose, šeimose ir kitur, t.y. visur. Nematau skirtumų.

15406. Arle2004-04-23 15:32
Kažkaip graudu ir liūdna, kad gera pirminė idėja - kad būtų ne tik tekstai, bet ir jų komentarai pavirsta nežinia kuo dėl žmonių noro piktai smagintis. Aš pastebiu, kad dažnai (ne tik čia, bet ir kitose interneto svetainėse) žmonės kalba piktai, lieja negatyvius jausmus, kritikuoja vien tik tam, kad pakalbėtų. Tiesiog čia yra lengviausia išlieti įniršį. Tikiuosi, kad autorius per daug jų nesureikšmins ir toliau eis savo pasirinktu keliu, t.y. rašys.

15407. varna2004-04-23 16:34
Dar vienas debilas lietuvis - šventės jam trikdis, pasirodo. Ką gi, prisigerk kaip kiaulė, apvemk save ir savo draugus-nedraugus ( kurių tu giliai širdyje neskiri, bet vienodai nekenti ) ir gyvenk savo supistame pasaulyje toliau. Juk didžiausia Tavo šventė - beprogė neapykanta. Visų pirma sau, o paskui - visam likusiam pasauliui. Tiesa, šiek tiek "pilkos masės" Tavo sušiktame kiauše dar likę, bet Tu į tai žiūri kaip į almas - ištekančius iš lavonų syvus.

15409. pacientas2004-04-23 17:52
pasakei tai, ko nespėjau pasakyti. Ačiū.

15410. pasipiktines skaitytojas :-( 2004-04-23 18:07
Zymiai geriau nei kiskis yra triusis. Sukapoji gabalais, uzmarinuoji su muskatu, gvazdikeliais raudoname sausame ir marsalos vynuose porai dieneliu, o po to istroskini su svogunais, morkomis ir zalaiais zirneliais, dar vynu siubtelejes. O saipytis is Velyku kvaila, gal tik Lietuvoje tie "sventejai" jau senai pamirso, ka neva svencia. Pietieciai katalikai vis dar rengia ivairias procesijas, ir Didiji penktadieni (Via Crucis), ir per Velykas (Atgimusi Kristu), tskant, prisimena, apie cia kalba eina...

15412. xX2004-04-23 18:31
Šventė kaip vakaras po prakaituotos darbo dienos, kaip penktadienio Torres po pašėlusio arimo nuo pirmadienio iki penktadienio. Šventė - tai Valstybės, Partijos ir Dievo dovana liaudžiai. Tai alus, pica, džazas, seksas, ...
O jei man tsakant darbas yra šventė? O jei aš trečiadienį 16:23 noriu sekso? O jei pirmadienį man užeina tinginystė ir įkritęs į baseiną plaukioju padebesiais arba naktį iš antradienio į trečiadienį atsitiktinė kompanija varom prie Molėtų teleskopo dalintis žvaigždėmis? Jei po azartiškos žiemos savaitės dvylika kiaušinių ištirpsta mano degančiame organizme? Šventė? Šventė!!! Velykos, Kalėdos, Gegužės 1-oji, Marijos ėmimas į dangų etc - liaudžiai, kuri visas darbo dienas uoliai tarnauja vis naujai Partijai (nebūtinai Darbo).

15415. to Ėė, vot, xX, Kolia, varna ir kt. pan.2004-04-24 01:53
Ar nepavargai pats rasydamas, atsakinedamas ir tikslindamas? Geriau tegu grizta vienas Artūras is Vilniaus kol dar nepasimetei tarp daugybes vardu.

15416. liurbimantas2004-04-24 07:37
as taipogi megstu kaitalioti savo nikus. jei galeciau tai daryčiau ir realiame gyvenime. Nelaikau savęs atsakomybės vengiančiu menkysta, iškrypėliu, pamišėliu ar kt. Tiesiog yra toks žmogiškas noras (o gal liga) - kaip keliauti ar darytis plastines operacijas...

15418. To 15415 :-) 2004-04-24 10:16
prasyciau svetimu pastabu neperkopijuot! Be to, xX, Kolia ir varna jau ne tas pats asmuo, kaip vot, ėĖ ir Artūras iš Vilniaus.

15423. Ruta2004-04-24 13:06
nesupratau ir nesuprasiu-is kur tas pyktis daugumos komentuotoju sirdyse. ir pikta, ir gaila, kad nieko doro nematot kad ir siame straipsny, bet ,matyt,ir visame gyvenime tokie-irzlus, painus, su piktdziugiska siela. betgi gyvenimas toks trumpas ir gali buti grazus, jei i savo sirdy neisileisi pykcio, neapykantos, pagiezos. linkeciau apsidairyti ir pamatyt, kas grazu, issivalyti savo sielas. pavasaris-pats laikas.

15424. maxas2004-04-24 13:44
nu Regimantai , ash tai tik uzh tave , nekreipk demesio , eina jie visi nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn........ne daug yra tokiu neakademiniu - akademiniu .. nesuprask kaip nors . tu esi ok

15425. sk.2004-04-24 15:48
skaitau visus autoriaus tekstus ir dziaugiuosi,kad jie yra . jei atvirai, pirmiausia pasklaidau lapus, ar nera R. Tamosaicio straipsnio. Nuo to priklauso,verta ar nebe nusipirkti laikrasti. o del tu, kurie bando reiksti kvailas pretenzijas,man ju paprasciausia gaila. Regimantai, jie neverti Jusu reagavimo apskritai.

15426. Erlandas to xX2004-04-24 19:19
Atsiprasau, kad ne i str. iekau o iekau xX. Kazkuomet tamysta xX grasinotes su monem kaljana ar kazi ka parukyt, as viska jau baigiu surukyt, o stai pats ir neapsireiski, jau apklausiau visus pazistamus besigaudancius geografijoje, ne vienas neprisipazysta mane sutikes satenu puslapyje, jei besi tai apsireiksk e-mailu.

15427. bukit atsargus, gresia SA nacionaliniam saugumui2004-04-24 23:20
chiukcha ne durak 15418 -> xX, Kolia ir varna jau ne tas pats asmuo, kaip vot, ėĖ ir Artūras iš Vilniaus.

15430. zaicas jaicovicius :-) 2004-04-25 00:01
Ale visa teisybe sudeta apie sventes, nu! Nors autorius spaudziamas nepraustaburniu komentatoriu lyg ir nusiledo sakydamas, kad sventes jam - "sventas reikalas", bet as linkes manyt, kad slapcia jis galvoja lygiai taip kaip impulso pagautas parashe. Nes tada butu maladiec ir gautu pliusa nuo manes poriebi :) Dekoju uz gera straipsni ir linkiu tak derzatj.

15431. Kažkas atsitiko? :-) 2004-04-25 00:03
Perskaičiau visus komentarus ir nesupratau: kur, kas, kodėl pyko,supyko,susipyko? kas ką nuo ko gynė,užtarė, auklėjo, pamokslavo(fe)? :))))--- Supratau, kodėl xX buvo pradingęs: su atsitiktinėmis:))) kompanijomis susidėjęs siautėja Lietuvos keliuose. Merginos tranzuotojos, būkit atsargios.

15432. Ir dar :-) 2004-04-25 00:07
Labai smagus vakaras. Norėjau jums pasakyti, ryt ryte gal jau būsiu pamiršusi:)))))))))))))))))

15433. Pasipiktinusiam skaitytojui :-) 2004-04-25 00:20
Labai patinka Jūsų komentarai. Seniai norėjau pasakyt, bet ...nepatogu juk:)))---Lorca, ei ei ei: teigiamą nuomonę išdrįstu išsakyt tik anonimiškai. Bėda? Štai kam reikalingas anonimiškumas. :)))Ar jau matei Lost in Translation? Super filmas.

15435. dar apie skandinavus to Sauliui M. :-) 2004-04-25 00:37
Smagu, kad sugrįžote žydrynėn. Žaismingai nusiteikęs. Savo baltąja letenėle spaudžiu Jūsų juodą ranką:)))))

15438. Lorca>>>Super in Translation :-) 2004-04-25 13:11
Ne,dar nemačiau Lost in Translation:))Aš dabar jazz`inuosi,noriu prisigerti to gero skonio,kad užtektų iki kito pavasario...:)
A,tai dabar supratau,kodėl tu taip nedrąsiai mane kritikuoji:))))))))

15442. to Lorca :-) 2004-04-25 16:00
Prisiprašysi...:))))O į lenko spektaklį atvažiuosi? Ilgas ilgutėlis ir senas senučiukas -"išlaikytas" 12 metų... drąsinu, matai. ---Prisiminiau, še tau: sykį nustebau, jog įsidrąsinai ir anonimiškai pagyrei ("P. man teksto ir vertimo kokybės garantas", ar pn.)vieną bjaurų, piktą, neteisingą ir savimylą niurzgą vertėją iš pr. ir ang. kalbų. (Marselį išvertė-brrrr). Nustebau, nes man tasai vertėjas atrodo manieringas, kaprizingas ir nepakenčiamas. Tik vėliau šį tą sužinojau/ir supratau: pagyrei jį turbūt todėl, kad jis buvo neteisingas ir šališkai tavo atžvilgiu. Juk karališkai malonu būt kilniai, ar ne? kai tikiesi, jog niekas nežino ir nesužinos...:))))

15446. Bonifacas2004-04-25 19:54
Tekstas puiku. sužavėtas.

15450. pasipiktines skaitytojas :-) 2004-04-25 21:21
>15433. Aciu uz demesi pasipiktinimui :) Filmu beveik neziuriu, kaip ir TV, na, nebent muzika (senaja, istorine). Na, gal retsykiais, 1-2 sykius i metus, ir tai dazniausiai vaikiskus. Anonimiskumas yra gerai, jei korektiskai juo naudojamasi.

15452. Lorca>>>Marseliui :-) 2004-04-25 22:27
Klausyk,Tu kartais ne Garpas?:)))Norėtum,kad visas pasaulis būtų pagal Tave?:)))))Dar prisimink savo numylėtinę R.D.,ir nekrtikuotiną M.D. stilių:))))))O bilietus užsakei į lenkus?:))Beje,lenkai labai gerai pasirodė Kauno Jazz`e.Vienas iš geriausių koncertų.W.Nahorny super su fortepijonu sugrojo.Gal turi orginal`ą?Atšviestum:)))))))))

15453. to "15435. dar apie skandinavus"2004-04-25 23:09
Sveiki; ne sugrįžau: tik trumpam užsukau. O peržvelgus 15403-15433 aišku, kad tikrai neturėčiau greitu laiku čia vėl užsukti :-)
Tad, "bye-bye" iki sekančio straipsnio, dėl kurio patylėti nebegalėsiu [naujame ŠA numeryje tokių nepastebėjau]
Nelabai supratau kokias rankas vadinate baltomis/juodomis; tiek to...

15454. a :-) 2004-04-25 23:22
Fainas tekstukas. Regimantas moka parašyti. Man patiko

15455. Zioma to Varna2004-04-26 08:00
Ne "almos" isteka is trupu, o "almes", Varna. Uzfiksuok, kaljaniste.

15456. Gvntj :-) 2004-04-26 09:37
Ar šventės gali būti atsitiktinės? Atsitiktinumai yra didžiausios šventės. Jų neužsako pardavėjai, neprognozuoja rinka, jos gerina kraujotaką, kūną daro nevaldomai tvinkčiojantį... Atsitiktinis elgesys tarsi paukštelio pliurptelėjimas nuo šakos ant kitos šakelės irgi didina kraujospūdį, bet čia jau kita kalba...

30181. sandra :-) 2005-02-14 11:31
mano muomone apie ši straipsni tai labai geras

53128. buuuuuls___ :-( 2006-03-02 18:40
cia sudas paskutinis o ipatingai ta iliustracija

156181. SONATA :-) 2009-04-03 21:37
o man visai patinka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

156183. sjn.... :-( 2009-04-03 21:40
kodel tokia iliustracija baisi???

Rodoma versija 180 iš 204 
13:25:21 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba