ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-09-15 nr. 861

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ALGIMANTAS KRINČIUS. Gyvenimo vertė (229) • TOMAS TAŠKAUSKAS. Eilės (8) • -js-. Sekmadienio postilė (22) • Baltistė Laimutė Balode: tarp Rygos, Helsinkio ir Vilniaus (5) • DAVID REMNICK. Lenino laidotuvės (20) • SIGITAS GEDA. Žydėjo mėlynos cikorijos (42) • XU ZHEN. Keletas žodžių... (2) • RŪTA BIRŠTONAITĖ. Kapitalinio remonto darbai (1) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (22) • RENATA ŠERELYTĖ. Nebylus pasaulis (35) • GILBONĖ. Akmenys ir palaukės. Viskas ratu (21) • RAMUNĖ BLEIZGIENĖ. Apie atsimenančią Estiją (1) • VYTAS GEDUTIS. Draugai ar priešaiJONAS VALATKEVIČIUS. 365 kasdienės mantros apie menininką Redą Diržį (7) • aš visada posūkius rodau, tačiau šito visiškai nesureikšminu (274) • 2007 m. rugsėjo 22 d. Nr. 36 (862) turinys (13) •

Gyvenimo vertė

ALGIMANTAS KRINČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Iš ciklo „Vilniaus gatvėse“. 2006
Algimantas Kunčius

    Algimantas Krinčius (tikr. Algimantas Kaminskas) yra Krinčino (Pasvalio r.) pagrindinės mokyklos mokytojas, jos vadovas. Šiaip labai kūrybingas žmogus: jam paklūsta įnoringos šachmatų figūros, senieji archyviniai tekstai slavų, lotynų ir daugybe kitų kalbų, senųjų bažnyčių knygų „hieroglifai“, skelbiantys džiugias ir liūdnas žinias, kompiuteriai, filmavimo kameros ir fotoaparatai... Leidžia daugiausia paties parengtas senąsias Krinčino bažnyčios krikšto, santuokų, mirties registracijos knygas. Taip galima pajusti amžių realybę. Apie tai Algimantas kalba vienos savilaidos knygos įžangoje: „... laidojami vaikai, ir ne po vieną – broliai, seserys, dvyniai, savaitės, mėnesio, kelerių metų, – kokį skausmą turėjo išgyventi jų gimdytojai, kokius ašarų upelius liejo jų motinos. Atrodė, kad dar sykį juos laidoju, nors iš tiesų tik prikėliau iš užmaršties jų visų vardus ir pavardes, kad šiandien jie vėl būtų tarp mūsų kaip įvardyti mūsų proproseneliai, tyrinėjimų objektas, „medžiaga“ lingvistinėms, kraštotyrinėms, istorinėms studijoms.“ Algimantas rašo ir savo tekstus, kuriuos vadina „beprasmiais“.
    Mykolas Karčiauskas


Kas yra tekstas?

Gyvenimas – nesibaigiantis tekstas.

Teksto skaitymas – tai naujo teksto kūrimas.

Gyvenimas

Ką galima vadinti gyvenimu? Tuos trumpus laimės tarpsnius, kai gali jausti, galvoti ir dirbti? Tas įkvėpimo valandas? Bet jų mažai, labai mažai. Vadinasi, gyveni labai trumpai, daug trumpiau, negu rodo nuplėštų kalendoriaus lapelių krūva.

Paradoksas

Tik užmiršęs, kad gyveni, apimtas įkvėpimo ir aistros, šį tą padarai, ir tą trumputį laiko tarpsnį galima vadinti gyvenimu. Tik paniekinęs gyvenimą dar gali gyventi.

Knygos

Daugybė knygų, kuriose autoriai savo klaidžiojimus po tamsą pateikia kaip neginčijamą tiesą ir vertybę, patenka į žmonių rankas ir nuveda jų mintis šunkeliais ir brūzgynais, ir ten jie apsigyvena, manydami, kad tai tikroji jų vieta. Ir maža vilties, kad jie sulauks pagalbos iš kitų tokių pačių brūzgynų gyventojų. Paklysti visada lengviau negu rasti tikrąjį kelią. Nes paklysti nereikia pastangų, o rasti kelią – reikia, ir dargi didelių.

Skirtingi pasauliai

Kai pažiūri televizijos laidas, kuriose žmonės turi parodyti savo erudiciją ar bent išsilavinimą, pamatai, kokiuose skirtinguose pasauliuose gyvename. Kas man atrodo natūralu ir savaime suprantama, jiems – nežinoma žemė. Jiems nežinomos tokios sritys kaip literatūra, medicina, mokslas, istorija, muzika ir dar daug kas. Ir tada kyla klausimas: o kas jiems žinoma? Televizijos reklamos ir „pramogų“ įkalti šablonai, parduotuvių iškabos ir... Jie netgi negyvena, tik plūduriuoja skurdžiame savo pasaulėlyje ir jaučiasi karaliais.

Iš tiesų, sakau sau, kuo mažesnis tavo pasaulėlis, tuo tu didesnis. Ir atvirkščiai. Mano pasaulis neturi ribų, todėl jaučiuosi vienišas ir nykiai menkas.

Laikas

Laiku nepasitraukus iš gyvenimo, gyvenimas ilgainiui nusigręžia nuo tavęs.

Žmonės ir jų gyvenimas

Kai truputį pramerkiu akis, pamatau žmones ir tai, kaip jie gyvena. Vaizdas nekoks: šešėliai, brendantys per laiko upę. Pilki šešėliai. Sraigteliai visuomenės mechanizme. Kontorų pelytės, prekeiviai šlamštu, oro pilių statytojai, šarlatanai. Argi jie dėl to kalti? Kalta aplinka: kalti okupantai, sunaikinę tautos branduolį, kaltas Dievas, kad visa tai leido. Jie nekalti. Juos reikia užjausti. Bet Šėtonas mane gundo juos niekinti. Ne visada tam atsispiriu. Tad aš dar blogesnis už tuos menkystas!

Beždžionės

Minių minios šeštadieniais renkasi į turgų – savo dvasios sostinę, savo sielos Meką. Vaikšto, apžiūrinėja daiktus, vieni kitus, nusiperka kokį niekalą, rodo save kitiems, savo papuošalus, geresnius drabužius, kuriais apsivilko (juk važiuoja į turgų!), gėrisi automobiliu, slapčia žvilgčioja į kitų, garsiai paleidžia radiją, juk jie mėgsta gerą muziką – Rusijos kalėjimų tekstus ir „bumčikus“, kartais – lietuviškus „balius“, – tai jų dvasios maistas. Ir jie patenkinti, išdidūs, laimingi, nes ko rusmečiu neturėjo jų tėvai, dabar jie turi. Dar jie turi pačią kreivom kojom ir vieną snarglėtą vaiką, kuriam nuperka spurgą ir ledų, kad galėtų valandėlei juo atsikratyti, nes jis trukdo atrodyti šauniai... Taip, jie man kažką primena, bet negaliu prisiminti ką. A, taip, tai beždžionių banda išlipo iš medžių ir eina prie vandens. Bet ar įmanomas toks palyginimas? Ir argi jie dėl to kalti? Ar dėl to kaltos ir tos prieštvaninės beždžionės, kad su jomis lyginu? Kaltų nėra. Kaip visada.

Skirtumas

Koks skirtumas tarp tų tekstų, kuriuos rašinėjau seniau, gal prieš šimtą metų, ir kuriuos rašau dabar? Menkas. Tik laikų vartojimas. Tada kalbėjau būsimuoju laiku, dabar – būtuoju. Tiek ir to skirtumo. Tada laukiau Mirties, dabar ji jau čia, tiesia gniaužtus mano gerklės link.

Smulkmenos

Milijardai kasdienių smulkmenų nugula mano gyvenimą kaip dulkės baldų paviršių, ir mano gyvenimas nustoja blizgesio, tampa pilkas ir nuobodus.

Ar dar bus man leista nuvalyti dulkėtą paviršių ir nuveikti ką nors tokio, ką žmonės pavadintų svarbiu ir įdomiu? O gal taip ir liksiu dulkių nuklotu skuduru, kurio paskirtis nebežinoma net ir pačiam Kūrėjui?

Tuštybė

Ramią šeštadienio popietę rengiau spaudai 1710 metų knygą. Staiga kambario sienas sudrebino baikerių kolona. Prisipirkę blerbiančių motociklų, jie suko ratus miestelio gatvėmis. Tuštybės demonstravimas su nemenka kvailybės doze. Triukšmas sukelia agresiją. Norėjau mesti granatą į kolonos vidurį. Deja, granatos guli užkastos sode ir jau turbūt seniai surūdijo. Todėl tik uždariau langą.

Galimybė

Viskas būtų gerai, bet niekada viskas gerai nebus.

Likimo vingiai

Kas šiandien bepatikės, kad kitoje gatvelės pusėje gyveno moteriškė, karštą vasaros dieną ant asfalto pildavusi skystas fekalijas ir šį savo veiksmą palydėdavusi žodžiu „Uostykit!“ arba šlapią vėlyvo rudens popietę mėtydavusi plytgalius į grįžtančius iš mokyklos vaikus. Atrodė, kad tam niekada nebus galo, bet štai jos nebėra. Ji pasikorė, ir visi lengviau atsikvėpė. Argi Dievo sprendimai netikėti?

Gyvenimo vertė

Argi vertėjo išmokti dvidešimt kalbų, tyrinėti senus manuskriptus, perskaityti šimtus filosofijos, teologijos, medicinos, istorijos, apmąstymų knygų, kad suprastum tokį paprastą dalyką: tavo gyvenimo vertė išreikšta viena eilute Krikšto knygoje ir viena eilute Mirties knygoje. Taigi, tavo gyvenimas tėra vertas dviejų eilučių, o ir tos ilgainiui sudūlės arba bus sugraužtos pelių, jeigu vikaro pirštai nebuvo labai švarūs.

Regėjimai

Matau save sėdintį Japonijos jūros pakrantėje ir žvelgiantį vakarų pusėn, kur už jūros – didžioji Kinija, paskui Rusija, paskui maža maža Lietuva.

Katinai ir kaštonas

Tai buvo nedidelė raina katytė. Jos liesas suvargęs kūnelis drebėjo lietuje ir vėjyje. Priglaudžiau ją iš humaniškų ir higieniškų paskatų. Kai atėjo pavasaris ir prasidėjo „morčius“, ėmė rinktis visi miestelio katinai. Apsalę, apduję, įsimylėjėlių akimis. Tada paleidau alkaną šunį, kuriam nuo stalo nieko nelikdavo, nes vaikai suvalgydavo ir trupinius. Šuo puolė kaip išprotėjęs. Apdujėliams neliko nieko kito, kaip tik sulipti į didžiulį kaštoną. Pilnas kaštonas katinų! Kaip besiskleidžiančių žiedų žvakių. Po medžiu pastačiau būdą ir pririšau šunį. Kasryt nupurtau po vieną katiną, ir šuo sotus. Nehumaniška, bet higieniška. Nebekas bjaurybės duobučių vaikų smėlio dėžėje, nedraskys nagais šiltnamio plėvelės, nebesivolios braškių lysvėje, nelaužys svogūnų laiškų ir žirnių darže. Taip jiems ir reikia. O katytė jau nebesuvargusi ir nesušalusi. Ji tikra gražuolė. Dama baltom letenėlėm. Visi laukiame naujo „morčiaus“.

Ženklai

Dvi dienas gėriau akimis geliantį slyvų žiedų baltumą, bet šiandien jo nebeliko. Per keliolika minučių kruša ir viesulas viską nudraskė, teliko keli išsigandę žiedlapiai. Grožio lyg nebuvę.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


96472. po palme2007-09-18 05:46
man rodos, kad tikrasis kelias yra mano asmeninis kelias ir jo nieks uz mane nenueis ir kiti, savo knygose, gali pabut bendrakeleiviais kuri laika, bet niekad iki galo.

96473. ivs2007-09-18 06:06
aha, man irgi su situo autorium biski nepakeliui. Pavyzdziui sustojime "Skirtingi pasauliai" as nelipciau, nes man nepatinka arogancija: uoj uoj uoj, koks platus mano pasaulis ir koks as jame vienisas. Ir sustojime "Žmonės ir jų gyvenimas", ir "Beždžionės" tas pats. Uz "Katinus ir kaštonuas" tai nuo miestes gaus garantuotai. O "Paradoksas" irgi labai jau paradoksalus - kaip tai tik paniekinus? kaip paniekinus? Kas tada yra gyvenimas, jeigu ne gyvenimas? As, buna, simtakart per diena gyvenu. Net stabteliu ikvepti oro. Kazkaip per daug arogancijos ir pesimizmo. uoj uoj uoj, duok jam dulkiu skudura ir jo gyvenimas nusvis kiap blizge. Visi sakys aij ir oij. O juk ne aklas. Ženklus tai mato. Ne, man su Rabindranatu Tagore (tuo, kur pacituotas prie posukiu) pakeliau.

96474. Rūta:((2007-09-18 07:39
perskaičiau ir ..nemalonu pasidarė, supykau mažumą.pajutau kažkokią aroganciją, brrr.labai nemalonu.nenorėčiau tokio žmogaus asmeniškai pažinti.o jau su tais katinais tai durnas visai, begėdis, uch:(((

96478. snobė2007-09-18 07:56
Labai daug pesimizmo, sumišusio su niurzgėjimo. O katinai ir kaštonas - tobulas tekstas, tikras perlas.

96479. gal2007-09-18 08:02
Gal kaip tekstas tai ir tobulas, gal netobulas, bet jo turinys tai negražus.Moraline prasme.

96480. snobė2007-09-18 08:21
Bet tas žiaurumas pasibeldžia į mūsų gerumą. Nors apskritai kalbama apie tai, kaip mes kasdien, kiekvieną minutę balansuojam tarp meilės ir neapykantos... Tekstas siurrealistinis, lyg ir parodija, lyg ir ironija, daug simbolių.

96488. rudra2007-09-18 09:23
"Kontorų pelytės, prekeiviai šlamštu, oro pilių statytojai...". Man, entuziastingai oro pilių statytojai, rožinių akinių nešiotojai, viskas čia nemaloniai kliūva. Įdomu, koks pasaulis autoriui pasirodytų idealus? Ar toksai, kur visi lig vieno, tobulai iškalę lotynų, pasikaustę medicinos, literatūros ir kt. išvardintose srityse, vien dvasingai dūsautų? Žmogau, ką būtum daręs be tos kontorų pelytės, kuri Lietuvos Centriniame Archyve surado, atnešė ir padavė Tamstai Krinčino bažnyčios metrikų knygas? Stovėjai žvelgdamas į ją su panieka iš savo įsivaizduojamų aukštumų? Galvojai - vargšė pelė, net lotynų nemoka ... Ką darytum be prekiautojų šlamštu, juk reikia mokyklos vadovui kažkokį kostiumėlį turėt, nejau austumei siūtumei pats? Kaip Elenytė - iš dilgėlių? Prisimenu iš vaikystės - dėdė šienauja dalgiu, nuvaro ilgiausią pradalgę, apžvelgia ir šypsosi - tiesi kaip styga. Šitaip jis rašė savo simfonijas.
Naivūs samprotavimai apie turgų. Taip, sekmadienį buvau, pirkau bulvių ir lašinukų - na kad reikėjo prie grybų, ką darysi, iš turgaus skaniau nei iš maximos, ir galvon neatėjo nei puoštis, nei dairinėtis. Tiesa, pasigrožėjau mažutėliais kačiukais ir šuneliais, ir tiek. Nesikraipiau, nesistaipiau, niekam savo šaunumo nedemonstravau. Stebina, kad "pagrindinės mokyklos mokytojas, jos vadovas" gali pasakyti: turi pačią kreivom kojom ir snarglėtą vaiką. Bjauru, juolab kad tai sako - mokytojas! Man gaila Jūsų mokinių.
Baisus susireikšminimas: rengiau spaudai 1710 metų knygą. O jei 1970 - ar būtų kitaip? Pamanykit, šimtmečių dulkės, o čia už lango kažkokie baikeriai taškosi. Na, jie bent jau gyvena šiandiena ir moka ja džiaugtis, tikiuosi. Tikrai, tikrai nereikėjo mokytis 20ies kalbų, vartyti manuskriptus ir nerasti laiko atmerkti akis ir atidžiau įsižiūrėti į žmogų, gal daugiau būtų naudos, jei retsykiais su kaimynu būtų išgerta alaus.
O "Katinai ir kaštonas" - liuks. Bet visam šitam fone nublanksta.

96489. Rūta2007-09-18 09:31
teisingai, rudra.

96492. prašalaitis2007-09-18 09:49
Gaila žmogaus.Kiek daug jis tame GYVENIME, apie kurį čia kalbama su tokiu aplombu, - nustoja.

96494. twiceafterdinner2007-09-18 09:56
O man atvėrė akis ir prasmę! Nuo šiandien nebesimokysiu užsienio kalbų, nesilankysiu turguose, nebeklausysiu rusiškų kalėjimo ir lietuviškų baliaus dainų, nebepilstysiu ant asfalto fekalijų ir niekam neliepsiu pauostyti, nebesusidėsiu su baikeriais ir nebevažinėsiu jų kaukiančiais motociklais, niekada nedirbsiu kontoroje, nesipiršiu kreivakojoms boboms ir neauginsiu snargliuotų vaikų, nebūsiu šarlatanas ir nesidemonstruosiu tv ekrane. Daugiau tokiu straipsneliu, kurie moko, ko nedaryti! Ačiū!

96495. dar kartą twiceafterdinner2007-09-18 09:59
Ak, visai užmiršau. Nedarysiu to, nedarysiu ano, o ka darysiu? Ogi suvarysiu visus katinus į kaštoną, paskui paleisiu šunį vardu Žentai ir nupurtysiu juos visus, kad šis sudraskytų.

96496. xy2007-09-18 10:01
naftalinas. O tie katinai kaštonuose tikrai klasiški, bet, manau, ne jis juos paršė, o jie - jį.Ak, mielas mokytojau,nieko nėra blogiau kaip moralizuoti iš tokių aukštybių.

96497. klausimas2007-09-18 10:05
O kuo tie katinai kaštonuose taip jau klasiški?

96498. archyvaro retorika2007-09-18 10:10
Turbūt ir Samuel Beckett bei kiti žymieji nihilistai geriau būtų nepateikę t o k i o s žemiškojo mūsų gyvenimo versijos?

96499. beje2007-09-18 10:18
Nepatiko. Jis vienas šaunuolis, o kiti - menkystios, kaip čia buvo pasakyta. Turbūt nelengva su tokiu požiūriu gyventi.

96501. rudra > archyvarui2007-09-18 10:28
Nihilistai kas kita, jie nesako - aš ne toks.

96503. klausimas2007-09-18 10:36
kokia TOKIA? ar kai keli save aukščiau, o kitus niekini?

96505. Kaštonas2007-09-18 10:42
Jei Krinčius pasikars, kas pasakys, kad Dievo sprendimai netikėti?

96507. archyvaras2007-09-18 10:57
Galbūt eilutė " Mano pasaulis neturi ribų, todėl jaučiuosi vienišas ir nykiai menkas" galėtų duoti išrišimą Autoriui, numaldytų puolėjus , padėtų priimti šitokį autoriaus rakursą , gal net sąmoningą jo priešstatą`: aš - kiti, manyje - kituose? Ūmai pagalvojau, jog ši publikacija tarsi privačių užrašų ar dienoraščio atvertis. Gal nė nereikėjo tokios publikacijos? Kita vertus, ar ji negali gyvuoti tokia, - nuoga, šiek tiek mizantropiška, prieštaraujanti optimizmui?

96509. archyvarui2007-09-18 11:06
Mizantropijos ir taip visur per daug

96521. archyvarui2007-09-18 11:58
Publikacija,"šiek tiek mizantropiška, prieštaraujanti optimizmui", gyvuoti sėkmingai gali.Jei tik publikacijos AUTORIUS nusileistų truputį ant žemės, šalia kitų galbūt tokių pat mizantropų ar ir vargšų optimistų,ir liautųsi taip neskaniai moralizavęs, kas čia, manau, visus ir papjovė.Atviras, tiesmukas moralizavimas, baisėjimasis kitais, KITOKIAIS, ir dar iš tokios ambonos, - kas gali būti blogiau.Net ir plikose nuogose atvertyse.

96522. MOKINĖ2007-09-18 12:00
mOKYTOJAS TURBŪT RANKAS TRINA - TAI DISKUSIJŲ KIBIRKŠTĮ ĮŽIEBĖ.

96526. w.e.2007-09-18 12:15
cha cha cha ... na ka, mokytojau, atsikandau ?! :) nereikia viesai moralizuoti ir menkinti kitu, nes, tuo paciu, manaisi esas pranasesnis, o liaudis tokiu nemegsta. Pravartu butu pagalvoti apie blog`a... A, na taip, pagalvojus, tai ir primena

96527. klausimas2007-09-18 12:16
tai kokia ta gyvenimo vertė?

96531. archyvaro nuostaba tamsioji2007-09-18 12:24
O! tie anonimai ir jų anonimški paskyrimai mano kukliai kukliausiam asmeniui...Vien sukasi komentarų skaitmenys , o nei nickų, nei žmonių, nei vardų nėra. Koks keistas pasaulis - kaip negalvosi apie jį nykiai, niauriai, absurdiškai, kartėlio slidina širdimi skaitydamas šias anonimiškas replikas? Anoniminiai žmonės - anonimiškas absurdo pasaulis?

96537. nemo2007-09-18 12:40
Keista, kad tie, kurie pastebejo ir pasibjaurejo mokytojo poziuriu i "menkystas", nepastebejo, kad jis pats save menkysta vadina. Butent todel, kad jam neuztenka dvasios kilnumo pazvelgt i kitus giliau nei tuose pavidaluose, kuriais jie pasirodo turguje.

96539. mie2007-09-18 12:58
o as atradau daug tiesos. ir as daznai jauciuosi bjauriai tarp zmoniu, akropoly, pavyzdziui. daug bjauriau negu turguj. turguj viskas daug naturaliau, gyviau, idomiau. turguj man visai patinka. apie katinus neskaiciau.

96541. archyvarui rezervuaras2007-09-18 13:12
Ar dabar lengviau? Kas nors pasikeitė, kai atsirado "vardas"? Šitas "vardas" juk nieko nereiškia.

96542. miestei2007-09-18 13:12
Tai kad autorius ir turguj bjauriai jaučiasi.

96544. rezervuarui < archyvaras2007-09-18 13:21
Žinoma, lengviau. Sumažėjo anonimų pasaulis. Niekio vardai, - taip yra sakęs profesorius A. Šliogeris. Būtent.

96553. mie2007-09-18 13:55
matau kaip jus visi pasipiktine, bet prisipazinsiu, kad mane irgi "setonas gundo niekinti". ir apie baikerius as galvoju, kad durniai. ir apie krepsininkus. ypac apie sirgalius. niekinu biurokratus, kai girdziu juos kalbant aiskinant. gal vienintelis pasiteisinimas, kad apie save irgi galvoju labai blaiviai. man taip rodos.

96554. ivs > nemo2007-09-18 13:56
suksnis "Tad aš dar blogesnis už tuos menkystas!" neliko nepastebetas, bet neliko nepjausta ir veidmainiskoji, pamaiviskoji jo puse. pigu.

96557. e 2007-09-18 14:07
hm, kai keistai ir valdiskai skamba `profesorius A. Šliogeris`.
sopenhaueris yra tekstelejes: `filosofijos profesoriai suzlugde filosofija`(ar pan.).

96559. geltona žąsis2007-09-18 14:08
Nepastebėjau autoriaus arogantiškumo. Tekstai puikūs.Įžiūrėjau tiktai Kūrėją, nepatenkintą savimi, kurio maksimalistinės paskatos priverstos kautis su smulkmenomis,pilkuma, prastu skoniu, miesčioniškumu, mažo miestuko kasdienybe etc.; norą išsiveržti iš tos žemyn traukiančios kasdienybės, diametraliai pakeisti savo būtį. Autorius nesijaučia laimingas. Kas už to slypi? Šeimos tragedija? Žmona jo nebemyli? Arba jis pats yra įsimylėjęs už save jaunesnę, o ji neatsako tuo pačiu. Mes nežinome priežasčių, koks nerimas graužia Krinčiaus širdį. Norėtųsi autoriui kuo nors padėti. Tačiau kuo? Galbūt paskutinė šio rudens saulėgrąža galėtų nusiųsti jam kokį paguodos žodelį. Tačiau, ne. Maniau, kad jį paguos linksmasparnė Rudra, bet jos širdis šalta ir abejinga moraliniam grožiui. Ką gi...

96563. Linksmasparnei Rudrai2007-09-18 14:18
Kur tu? Ir kaip tau negėda - neižvelgti autoriuje Kūrėjo?

96564. visiems komentuotojams2007-09-18 14:20
Ir kodėl jūs visi abejingi moraliniam grožiui? Niekšų kompanija...

96565. rudrai 2007-09-18 14:23
Tu laukiama 1 psl, atsišauk.

96568. be vardo2007-09-18 14:34
man regis, čia jau gulintis mušamas.be to, autorius pats prisipažino,kad savo tekstus vadina "beprasmiais". gal čia ponas Karčiauskas jam padarė meškos paslaugą,žūt būt ištempdamas į dienos šviesą atvertis, kurioms gal labiau pritiktų rami stalčiaus tamsa ...

96570. ragana Kornelija2007-09-18 14:39
ha ha ha, o tai gerai dėjot tam atsiprašant krinčiui už jo pigumas! nu tiesa, gerai suręstas tas tekstas apie katinus kaštone, ir idėja nebloga - pradėti biliūniškai ir taip apversti. štai kaip gerai išeina, kai žmogus nesimaivo, o nuoširdžiai rašo apie save. nors apskritai tai jau nuvalkiota banalybė, ta mizoginija, ir ta prasme šiame tekstelyje jokios naujos atverties nėra.

96573. Rūta2007-09-18 14:44
aš suabejojau tuo atseit prisipažinimu, kad jo tekstai atseit beprasmiai, kad jis irgi menkas.kažkaip paskendo visumoje.netikiu nuoširdumu.manau, tai koketavimas.bet gal ir klystu, labai atidžiai nenagrinėjau teksto, nes visuma mane nuliūdino ir supykdė.gal reiktų atidžiau dar kartą perskaityti...

96577. Neo2007-09-18 16:54
Taip. Skaitykit kiekvienas maždaug po dvidešimt kartų.

96578. nemo2007-09-18 16:55
Man rodos, kad mokytojas yra virs pigaus veidmainiskumo. Jo tekstai gana atvirai parodo, kad jame vyksta neveidmainiska kova tarp pykcio ji supantiems bedziams, jautimosi aukstesniu ir noro kitu nesmerkti. Jis gi yra pagrindines mokyklos mokytojas nedideleje gyvenvieteje, kurioje turbut nera kulturos, labai mazai zmoniu, kurie turetu tokiu interesu kaip ir jis. Jis yra vienisas, vienas, laikomas keistuoliu, "nesaviskiu", o gal dar ir nedraugu. Manau, kad viso to pesimizmo ir nihilizmo saknis jo tekstuose ir yra ta vienatve bei "socialinis spaudimas" is sono, kuris iskelia tokia dilema: jei nori draugaut, but vienas is musu ir atsisakyk savo interesu, savo nuostatu, savo gyvenimo budo. Jei ne - liksi vienas. Gerai tiems, kurie gyvena Vilniuje ar Cikagoje: visada ras savo bendraminciu grupe - gana pasiziureti i CP "anarchistus". Bet noreciau pamatyt toki anarchista Krinciunu gyvenvieteje. Jo gyvenimas turetu buti ziaurus. ir sitas pats ziaurumas prasimusa mokytojo tekstuose.

96579. mie2007-09-18 16:57
nu as perskaiciau dar karta atidziau, nesuprantu ko visus taip uzkirsino. jeigu mokytojas, tai neisvengiamai uzdeda atspauda. bet siaip viskas labai teisinga. o vaizdelis su katinais labai dekoratyvus, neitikinantis.

96580. lobotomija2007-09-18 17:00
Susireikšminimas visada neskanus. nesvarbu, kuo jis apvilktas

96588. krankt, netekusi zado is pasipiktinimo2007-09-18 17:43
Stai, tik palik ubago zinioje gyvuna, tai suni badu marins, o paskui surengs sadizmo baliu su katineliais. tai padla. palauk tu, apsikakojes mokytojau, nutversiu as kada tave ir pasodinsiu i ta pati medi, o apacioje parisiu tigra. :( :(

96589. po palme2007-09-18 17:44
ar tik autorius nera musu ezeras?

96590. nemo2007-09-18 17:46
Kaip atskirti susireiksminima nuo saves teisingo ivertinimo ir nenuvertinimo? Zmogus savo jegomis ismoko tai, kas kitiems yra " tusti mokslai apie menuli". Turejo daugiau valios ir ambiciju negu kad kiti tos pacios mokyklos mokytojai, kurie, kaip iprasta, turbut vieninteliai kiek inteligentiskesni gyvenvietes zmones. Ar yra susireiksminimas pasakyti - "as ismokau ir zinau daugiau negu mano bendradarbiai ir kaimynai, ir baikeriai"? Tas mokytojas ir man nesimpatiskas kai kuo, siaip jau. Nemanau, kad pesimizmas, ziaurumas yra tokios isminties ir asmenybes zenklai, kuriuos as asmeniskai gerbciau. Taciau man idomu galvoti kas butu buve, jei jis butu atsidures tokioje erdveje, kurioje butu nevienas, kur butu galejes issikovoti pagarba ir pripazinima. Tarkime, gal butu buves neblogas religijotyrininkas, skaitantis kiek sarkastiska ir nuobodzia, bet gerai paruosta ir gerai dokumentuota paskaita apie 17 amziaus Lietuvos provinciju religinguma?

96594. archyvaras2007-09-18 18:09
Jis turi puikią autoironiją, Algimantas, ir nė iš tolo nesureikšmina savęs. Lyg ir teisingi mažo miestelio socialinės būties - buities apibūdinimai, bet ar jie paaiškina tekstus. Tekstų kilmės priežastingumą, inspiracijas - galbūt. Gyvenamos vietovės socialinis spaudimas " jei nori būti tarp mūsų" , manau, yra nebūtinas Autoriui. Jis turi pakankamai daug kūrybingų darbų ir užsiėmimų. Krinčino gyvenvietėje galima būti ir vidiniu anarchistu pačiam sau, niekam kitam. Mes kiekvienas turime pareigas, privalomybes, socialinius vaidmenis, bet turime ir savo vidines vietoves, vidaus teritorijas, kur gyvena mūsų tylieji, slaptieji, saldieji kūrybos, saviraiškos ar hobby jausmai. Jie ir išreiškia mūsų tikruosius Aš. Manau, A.Krinčius yra autentiškas sau pačiam ir šiuose tekstuose - patinka/ nepatinka jie mums.

96595. krankt pasitaiso2007-09-18 18:32
per tuos nervus praleidau zodi "dvasios", nes norejau parasyti "dvasios ubagui". esu maciusi ne viena benami, priglaudusi valkataujanti suni ir besidalinanti su nelaimeliu vieninteliu kasneliu, istrauktu is kokio atlieku konteinerio. jau toks "dvasios galiunas", o gyvam padarui maisto neturi, girdi, vaikai net trupinius suvalgo. tai neprisiperek tu vaiku tiek, nelaikyk suns namie, jei nevalioji uzdirbti. manding todel ir turgaus zmones ji erzina, ir baikeriai. o dauguma baikeriu yra saunus zmones, laiko gyvunus ir juos paseria. fui, koks dviveidis, dar apie kureja sapalioja uzmirsdamas, kad ir tie katineliai yra kurejo sutverti ( jeigu tuo, zinoma, tiki, tik kad nepanasu). fariziejus.

96598. kiskis p2007-09-18 18:47
keista, perskaiciau, ir paprastas "ubagas", be "dvasios", man neuzkliuvo. pasirode labai naturaliai.

96600. bulvinklis2007-09-18 19:01
Na, dabar suprantu, kaip atsirado inkvizicija. Jeigu tu mąstai truputį kitaip negu aš, tave ant laužo! Užmiršote, gerbiamieji, kokiomis priemonėmis disponuoja literatūra (hiperbolė, sarkazmas, juodasis humoras,ironija etc.), todėl tiesmukiškas teksto skaitymas tas pats, kas važiavimas troleibusu jį pririšus prie šlubo arklio.

96602. krankt bulvinkliui2007-09-18 19:22
dar vienas gyvunu kankintojas pragydo: sluba arkli prie troliko risa. dejau skersa ant tokios jusu "hiperboles".

96604. nemo2007-09-18 19:26
Siulau pririst Krankt, o tai prides cia visur:)

96611. vandenis2007-09-18 20:05
Nepabaigiau skaityti,nes nera ka skaityti.Kiek jam metu?Kai kas nuskamba kaip neivertinto mokinio pagieza.Sunku ivertinti,nes jo pasaulis beribis literaturos,medicinos,mokslo,istorijos,muzikos ir dar daug kitu sriciu zinojimu.IVS pasake visa esme.Tai ne tik pigu.Yra toks dalykas kaip retorine gudrybe.O tas*kokoisakausma turejo isgyventi ju gimdytojai*... Man kyla truputi kitoks klausimas,negu Nemo.KODEL tas Krincius vienas?

96612. bulvinklis2007-09-18 20:46
Draugai, jums nereikėtų daryti to, ko vėliau gali tekti gailėtis... (XU ZHEN).

96614. cc2007-09-18 21:33
Man patiko. Gaila, bet tokia ir yra pilkoji gyvenimo pusė. Mažiau patiko - apie Katinus ir Ženklus.

96617. patriarchas2007-09-18 23:27
Kasdienybės tuštuma. Kas negyveno mažame miestelyje - vargu ar supras...

96618. ivs > nemo2007-09-19 04:25
tai kad panasu, jog tie "tusti mokslai apie menuli" jam isejo i nenauda. beje, savo bendraminciu grupes chicagoje per desimtmeti neradau, nors gal ir neieskojau, tiesa sakant. dvasinio atsikyrelio butis man kazkaip labai prie dusios.

96622. krankt > Nemui2007-09-19 05:19
pasiulymas geras - riskit. neleisiu slubo arklio skriausti. ir is viso. arklys, tfu, zirgas "ant Vyties", tai kur gi musu tautinis susipratimas??? troleibusas...dejau skersa ant troleibuso.

96623. krankt > cc2007-09-19 05:21
tu ne tik romantikas, bet dar ir diplomatas (cia apie paskutini sakini). ;)

96626. e -Kas negyveno mažame miestelyje2007-09-19 07:07
mazus miestelius mes pasistatome patys savyse ( gal musyse?).

96628. bulkvinkliui2007-09-19 09:29
Baikit teisinti, jau nebejuokinga

96630. mie2007-09-19 09:56
man irgi nejuokinga, as negaliu suprasti kas sukele toki pasipiktinima. mokytojas nekencia buku kaimieciu, baikeriu. bet baikeriai ir kaimieciai del to ne kiek nepergyvena ir lygiai taip pat nekencia mokytojo. jokios skriaudos. vakar is raudonos maskes su peleku (labai krutos, gaila, kad as neivertinsiu) lipdamas tipazas kazka pasakojo savo mergai, nugirdau fraze: "...kazkoks bliatj folksvagenas". as ji niekinu, tik neparodau. ir jis mane niekina dar labiau, bukit tikri. bobse, pedinancia i saulute.

96633. Rūta:)))2007-09-19 10:09
bravo mieste, oi, prajuokinai:))

96634. klausimas miestei2007-09-19 10:14
Gal žinai, kokia gyvenimo vertė, prasmė , esmė?

96636. mie2007-09-19 10:22
jei nekalbet aukstom frazem: man mielas gyvenimas, kai visi sveiki, nieks nesibara. kai is ryto pabudus zinau, kad visa diena galesiu dirbti. taip mazai ir taip daug, ane?

96639. Rūta2007-09-19 11:05
mano baba sakė, kad reikia dirbti ir tiek. tik sekmadienais nedirbti nebūtinų darbų.mylėti artimą.ir už viską dėkoti Dievui.jei kas negerai-pakentėti-praeis.ir ką gali padaryti toj situacijoje, kad būtų geriau, ta ir padaryti.pagal ją prasmė yra darbas, meilė ir Dievas.

96642. R2007-09-19 11:45
tiesą sakant, tai ji nieko nesakė.o elgėsi taip.iš gyvenimo pačio tai švietė.

96643. ragana Kornelija2007-09-19 11:48
ėjau link daugiaaukščio namo, sparčiai, kaip esu įpratusi. visai netoli jo durų pralenkiau pamažėliukais trepenančią susirietusią senutę, besiramsčiuojančią lazdele, su produktų maišeliu rankoje. įšuoliavau į namą, tuoj prie lifto, tik dingt: ta senutė gal irgi norės važiuoti, girdžiu - rabždinasi per duris į laiptinę. luktelėjau. senutė taip lėtai artėja. klausiu: ar važiuosit liftu? toji skubiai linksi galva, kažką sako - dabar jau nepamenu. turbūt dėkojo, kad palaukiau. o paskui, kol sutrešusiu liftu pakilom iki penkto aukšto, žiūrėjo į mane su tokia meile... šypsojosi ir kažką kalbėjo rusiškai savo bedante burna - buvo sunku suprasti, bet esmę pagavau. sakė, kokia aš gera ir graži. paglostė mano striukės rankovę, žemiau alkūnės - aukščiau nepasiekė tokia mažytė ir dar sulinkusi - taip jau jai norėjosi išreikšti savo emocijas. ir švytėjo ta savo senutėliška šypsena iš pasigėrėjimo. nesupraskit klaidingai: joje nebuvo nė šešėlio vergiško dėkingumo už parodytą dėmesį, tik nuostaba prieš tokį retą grožį. mane truputį nustebino, betgi malonu pasijusti retu egzemplioriumi :). o dabar mąstau ir lyginu tą senutę su šituo autoriumi. kažkodėl vieni sugeba matyti tik bloga ir pykti ant visų, o kiti - kaip ta senutė. aiškiai vargana, prastai apsirengusi, nors švari. ne kartą mačiau ją su tuo apytuščiu produktų maišeliu - greičiausiai gyvena viena ir vargu ar tokia jau saldi ta jos senatvė. šitas mano pasakojimas - tik papildoma iliustracija tam komentarui, kuriame buvo pasakyta, kad mokytojas be reikalo sugaišo metus savo mokslams, kad ne to mokėsi, ko reikia.
ir miestei nepritariu: priešiškumo kitiems turime, ypač jis išlenda tada, kai jaučiamės nelaimingi, kai kažkas nesiseka, kai bijome, nerimaujame dėl savęs, savo šeimos. bet kai pajunti tą priešiškumą ar pyktį, kartu ir suvoki, kad esi neteisi, o ne bandai iškelti save virš kitų ir pateisinti pyktį parodant savo vertingumą (iš tiesų niekinį) kaip kad tas mokytojas. juk jis jaučiasi esąs teisus. o atsiliepimas apie save blogai skamba pernelyg neįtikinamai: ne kartą esu mačiusi žmogų, sakantį "aš blogas" vien tam, kad išgirstų prieštaravimą ir pagyrimų savo nuostabiam asmeniui. nuoširdus "aš blogas" ištariamas ne taip lengvai kaip šitame tekste, anaiptol - jis būna pilnas kančios, nevilties. jeigu nuoširdus.

96644. R>RK2007-09-19 11:56
gražiai parašei, švelniai ir ramiai, išmintingai.
jaučiuosi gerai po tokių šnekų, tad galima eiti dirbti su NORIU.

96647. Raganai K. nuo archyvaro2007-09-19 12:13
Tikrai, 96643 komentare pagaliau tapai žmogumi/moterimi/mergina, o ne stūgaujančia Ragana K.

96648. r2007-09-19 12:18
sveiki mano mielieji namuose-baisi nelaime-sulieta klaviatura todel nebegaliu parasyt darbe-kruvos darbu bet perskaiciau vedamaji ir ka:nuostabi nusivylimo ir cinizmo doze bet juk kiekvienas zvelgiam is savo boksto gal ryt ir 1710m knygos turtus autorius atskleis.daug daug visiems sypsenu-sivakar eisiu uzsirasyt ianglu k kursus-gal nuo to netapsiu niurzganti isdidi sene

96650. niurzganti isdidi sene - r2007-09-19 12:19
vargse vargse. gal netapsi tokia kaip as.

96653. archyvaras2007-09-19 14:22
Miniatiūra "Ženklai". vos ne haiku. trapu, tikslu, vizualu...bet ką veikia ir kam reikalingas paskutinis sakinukas - reziumė?

96656. r2007-09-19 15:26
1-nu jo.2-am-turgaus zmogam tokiem kaip as-valio klaviatura raso

96661. ragana Kornelija2007-09-19 16:52
archyvarui > tapau? :)) :)) :)) atrodo, kad patys akliausi (bent jau tarp šatėnų) yra katalikai :)) :)) :)) aš visada esu tas, kas esu - ragana Kornelija :)))

96662. ragana Kornelija2007-09-19 16:55
panaudoti žinomą haiku įvaizdį - visai ne tas pat, kas parašyti haiku arba bent jau gerą prozos gabaliuką. mėgdžiojimas literatūroje paprastai turi blogą vardą :)

96664. raganai Kornelijai nuo archyvaro2007-09-19 17:32
Nuobodu, nes vėl pasivertei šluotražine pajuodusia nuirzgla ragana...

96666. Neo Archyvarui2007-09-19 17:52
Neklysk: Ragana - nuostabaus ir reto grožio egzempliorius, niekada nepykstantis ir nematantis kituose nieko blogo.

96674. nemo2007-09-19 20:03
Neitu tiesiog atskirti nuo tos gerosios senutes, jei tik kam nutiktu tokia laime jas isvysti kartu - kalbu apie dvasini grozi...

96675. mie - nemo2007-09-19 20:09
kaipgi neatskirsi? aiskiai buvo pasakyta: senute raganai iki alkunes.

96676. Neo2007-09-19 20:14
Oi, pamiršau patikslinti - vidinio ir išorinio grožio. Taip, aiškiai atskirsi.

96677. nemo>mie2007-09-19 20:17
Apie grozi (dvasini) as, o ne apie ugi ir amziu:) Turiu omenyje zavu RK iproti isikabint kam nors i paranke ir pasakyt su meile - "koks/ia tu geras/a ir grazus/i"

96679. Neo2007-09-19 20:28
Būkit žmonės, padėkit susivaldyt. Jau iš visų jėgų nežinau kiek kartų valdžiausi, kad nepratrūkčiau ant vieno žmogaus, kurio veidmainystė tokia kolosališka, kad nebeturiu žodžių. Kalbu visiškai ne apie Raganą - palikime ją ramybėje su visais jos grožiais. Kramtau lūpas iš pasiutimo ir pasibjaurėjimo. Ir mane sulaiko tik tas faktas, kad tas žmogus pats galbūt nenutuokia apie savo sugedimą.

96680. mie - neo2007-09-19 20:31
gal gali ka nors trenkti i siena? geriau neduztanti daikta.

96681. ne pasi2007-09-19 20:39
Beviltiski tekstai. Beviltiski komentatoriai. Tipiski Satenai.

96682. Neo mie2007-09-19 20:41
Ne, mie, man gaila to žmogaus. Geriau pasimelsti. Verkti norisi. Ištryniau dabar kokius penkis sakinius. Geriau patylėsiu.

96684. nemo>NA2007-09-19 21:07
Jei tas "vienas zmogus" esu as, tai galit trukti.

96685. 10 tiesų gyvenimui pagerinti(delfis skelbia)2007-09-19 21:12
1. Nedarykite skubotų išvadų
2. Nedramatizuokite
3. Neišsigalvokite taisyklių
4. Venkite stereotipų ir etikečių
6. Nemeskite visko į vieną puodą
7. Neimkite visko giliai į širdį
8. Netikėkite emocijomis
9. Nepasiduokite apatijai
10. Negyvenkite praeitimi

96686. cc2007-09-19 21:13
Gyvenimas vertas tiek, kiek jį pats vertini.

96687. ragana Kornelija2007-09-19 21:22
archyvarui > gal manei, kad ateinu čia tavęs ar kitų linksminti? anaiptol, ateinu čia linksmintis pati :)) :))
visiems su valdytis nesugebančia vienintele teisuole priešakyje > apsivožkit.
kada nors, kai turėsiu laiko, papasakosiu apie dvi teisuoles ir vyriškį nuogu užpakaliu troliko stotelėj. dabar nėr kada, dar kitus psl. turiu perskaityt.

96688. mie - neo2007-09-19 21:24
siandien girdejau per marijos radija, kaip kunigas skaite paskaita kitiems kunigams. dejo ant blavatskajos, rericho, ciurlionio, njueidzo ir interneto. gana pansiai, kaip ir tu kalbi.

96690. Neo mie2007-09-19 21:44
Ir gerai dėjo.

96692. Neo mie2007-09-19 21:45
O ką dėjo ant Čiurlionio?

96693. nznk2007-09-19 21:46
"tik nuostaba prieš tokį retą grožį" Čia ragana K. apie save? O aš įsivaizdavau tokią patręšusią bobelę, panašią į tą nuo rk grožio apsvaigusią, tik su pretenzijom:( Grįžtant prie temos: jei kiekvienas Krinčiaus gabalėlis būtų atskirai, gal niekam ir neužkliūtų, bet tokia vienam šmote koncentruota nuotaika galima apsinuodyti. Katinai ir kaštonas - patologiškai genialus, o gal ir atvirkščiai?

96694. nemo>miestei2007-09-19 21:50
O kaip kitaip? Tik pabandytu jis, pavz, linksma istorija apie moteriskes ir vyriski plika sedyne stoteleje papasakot, tai liaudis kaip mat sukiltu. Sunku kunigams. Antai, mano klebonas Kalnalyje buvo anuomet vienas toks su saiku isgeriantis. Tai ji pakviete i kazi koki baliu, per prievarta siule, pyle (neva - isgerkim visi polygiai ir sutvirtinkim amziams visi draugyste). Tai ir nusigere, parveze i klebonija nusikaususi. Bet kita diena tie patys, kurie girde dziaugdamiesi, kad jie turi "tokia istorija", pasaipiai pasakojo apie prigerusi klebona, moralizavo ir stebejosi. O man buvo pikta. Tai arba negirdyk, arba buk solidarus iki galo. Kitaip tariant - ne tik bendruomenes nuo kunigu priklauso, bet ir kunigai nuo bendruomeniu, kas daznai uzmirstama. ir paskui musama tik i vienus vartus.

96697. mie - nemo2007-09-19 22:00
ko gero, keinos nenugirdytu.

96698. nemo>mie2007-09-19 22:03
Uztai laikytu tuo, kuo ir laiku - pasiputeliu, nesuprantanciu paprasto zmogaus ir vaidinanciu "neva geresniu".

96700. Neo nemui2007-09-19 22:21
Ne, tas žmogus visiškai ne tu.

96701. cc - Neo2007-09-19 22:29
Gal susilaikyk nuo etikečių klijavimo. Nebūk kvaila boba. Tokios kalbos tik kiršina, o tau garbės neprideda.

96702. mie - nemo2007-09-19 22:32
kunigas ir turi but geresnis. ar gerti kartu reiksia suprasti paprasta zmogu?

96704. Neo cc2007-09-19 22:37
Prašom pasakyti, kam priklijavau kokią etiketę.

96705. mie - neo2007-09-19 22:38
man priklijavai tokia etikete, kad niekaip negaliu nulupti.

96707. nemo>mie2007-09-19 22:45
Nereiskia. Bet "paprasti zmones" taip supranta. Asmeniskai patyriau - kai pries keleta metu atsisakiau isgerti su senais draugeliais samagono (ir ne todel, kad nebuciau norejes, o todel, kad atpratau nuo tokiu stipriu), tai vienbalsiai buvo nutarta, kad as ju nebelaikau vertais savo kilnios kompanijos. Pasakiau, kad jie blogai interpretuoja (vietoj zodzio "interpretuoja" sakiau kita), bet jie nepatikejo. Kadangi nepavyko pakeisti ju nuomones, liko tik dvi iseitys - pasielgti pagal ju siuloma "draugystes ir brolystes" modeli, t.y., nusiurbt gera gurksni geralo arba nenusiurbt ir uzsitarnaut savo tikrasias dorybes ir biciulius isdavusio "ponaicio" statusa.

96708. mie - nemo2007-09-19 22:48
argi taip baisu buti tokiu koks esi?

96709. r2007-09-19 22:49
saldziu sapnu

96710. nemo>mie2007-09-19 22:52
Pati zinote kitu pripazinimo atsisakymo kaina - vienatve. Taip ir tenka rinktis: tarp vienatves arba saves isdavystes.

96712. Neo mie2007-09-19 22:52
Kokią? Nešmeižk.

96715. Neo2007-09-19 23:09
Nesulaukiu atsakymo. Negražu šitaip mesti žmogui kaltinimą ir nieko nepaaiškinti.

96716. cc - Neo2007-09-19 23:11
Etiketę turi paruošusi 96679,ir vos nepriklijavai, todėl ir sakau- susilaikyk. Aš tau padedu, kaip prašei.

96718. ragana Kornelija2007-09-19 23:22
viešpatie dieve, kodėl žmonėms davei tiek mažai proto? dar yra tokių kaip nznk, kurie neatpažįsta akivaizdžios saviironijos, skaito viską pažodžiui. ką tokie gali kalbėti apie tekstus? nznk, kvaile, taigi aš ir esu sutrešusi kaip ta bobutė, tik dvigubai didesnė - miestė iškart užfiksavo. vizualikė mat. o tu, asilo galva, žinok: tame pasakojimу kur apie mane - tai vis ironija. autoironija vadinama. o autoironija - tai toks reikalas, kai žmogus į save žiūri ironiškai. o ironiškas žiūrėjimas - tai... ale kokio velnio, ar aš čia tau paskaitą skaitysiu?! drožk, žiople, literatūros mokslo įvado skaityti. apibrėžimus mintinai kad išmoktum. ir kad vidury nakties prikelta iš abiejų galų mokėtum pasakyti. kaip poterius. na, von!

96719. Neo cc2007-09-19 23:22
Ir dabar pasakysiu, kad nuo veidmainystės bloga darosi tikra to žodžio prasme. Sunku rasti žodžių nuo... Ir ne tavo reikalas perspėjinėti mane, kol aiškiai nepasakiau. Pasižiūrėk į save, ką ten esi prikaupęs. Kai ateis laikas ir kai nebebus įmanoma tylėti, nes tai žalinga pačiam tam žmogui - pasakysiu tiesiai šviesiai. O dabar tyliu. Ir įsidėmėk, kad darau perskyrą tarp žmogaus ir jo visokių veidmainysčių, švelniai kalbant.

96720. Neo raganai2007-09-19 23:25
Valdykitės bent kiek, gerbiamoji. O gal ir aš su ironija kalbėjau? A? Reikia mokytis skirti ironiją, bent jau tokią nesudėtingą.

96721. ragana Kornelija2007-09-19 23:27
hm. nu, pasakojimy - irgi neblogai. nors turėjo būti pasakojime...

96722. mie - neo2007-09-19 23:29
nematau kokia, bet prie nugaros priklijuota tvirtai. gal nusisypsotum?

96723. ragana Kornelija2007-09-19 23:35
ko čia nori iš manęs, teisuole? nesikabink, aš tau nieko nesakiau :)) :)) :))

96725. Neo mie2007-09-19 23:39
Ne, šį vakarą man norisi verkti. Ironiškai.

96727. mie - neo2007-09-19 23:41
pagalvok gerai, gal ne viskas taip blogai.

96728. Neo2007-09-19 23:42
Labanakt galų gale visiems.

96729. mie - neo2007-09-19 23:42
labanaktukas, neliudek.

96733. ragana Kornelija2007-09-19 23:59
nu vis galvoju... įdomu man tokios situacijos. nemo, mano paminėta dar nepapasakota istorija apie dvi teisuoles ir vyriškį nuogu užpakaliu tau kažkodėl asocijavosi su linksmumu. iš tiesų ta istorija visai nejuokinga. ir ten, kur kalbu apie tai, nieko juokingo neparašiau. tai kodėl tau peršasi juokas? mąstymo stereotipas veikia? atseit, jei jau kokia nuogybė tarp priešingų lyčių ar viešoj vietoj, tai ir juokinga? ar kitas, tavo individualus stereotipas - kad ragana siekia visus juokinti? o gal tai nusitęsęs pirmosios komentaro eilutės šleifas? bet kuriuo iš šių atvejų aišku: sakinį apie istoriją skaitei su išankstine nuostata, kuri pakreipė tavo mintį taip, kaip ji norėjo :). šitaip ir aptemsta tau akys, nemo, nors taip ieškai tiesos, taip giliniesi į tas knygas...

96734. nemo>RK2007-09-20 00:18
Stereotipai be abejo veikia ir butu keista jei neveiktu - taip musu mikro/makro psichika sutvarkyta ir daugybe atveju yra labai socialiai naudinga. Turbut uzsibrezciau kazkoki antgamtiska ideala, jei noreciau visiskai isvengti stereotipinio - apibendrinancio, klasifikuojancio, schematizuojancio - mastymo. Mano idealas yra kitas - sugebet sustot ir neteisinga stereotipa pakeist ar pakoreguot, sugebet turet tiek proto, kad korekcija butu teisingesne ir tiek nuolankumo, kad korekcija nesusitapatintu su kokiu nors "pazeminimu", kurio as sau negaleciau leiti.

96735. nznk2007-09-20 00:23
Jėzau, ragana tu, vidury nakties - asilo galva! Nors ir didelė, bet ką supranti? Manai, kad palaikiau pačią akinančio grožio? Tokios čia nerašinėja. O ir aš užkliuvau už frazės pro šalį eidama(s). Šiaip užklydau. Ne mano čia pievos. Ir ne literatė(as)aš. Be subtilybių. Ramios nakties ir ačiū už dėmesį. Didelio žmogaus dėmesys pamalonina.

96740. ivs2007-09-20 04:39
kaip tai nerasineja akinancio grozio? o as?

96746. rudra2007-09-20 07:47
Ragana, tik jau nesimaivyk, gerai? Seniai tave atpažinau ir galiu atsakingai visiems pareikšti, kad Ragana Kornelija tikrai yra labai graži jauna dama nepaisant to, kad man į ją žiūrėt reikėtų užvertus galvą. Čia, žinoma, ne apie dvasinį grožį, raganos, visos jos... O daugiau nieko nesakysiu, nors mirkit iš smalsumo.

96756. ragana Kornelija2007-09-20 10:12
tai, rudra, sakai, aš maivausi... nu bet juk visada sakiau, kad esu labai graži: rausvi akių vokai ir raudonos obuolių gyslelės nuo begalinio žiūrėjimo į kompiuterį - rausva juk visada gražu, ar ne? :)) akys dažnai ašaroja. tai taip romantiška - ašara, ak... be to, nosis dažnai irgi būna raudonoka, ypač kai vaikštau su ta striuke, kurią glostė senutė. ką čia besakyti - raudoną spalvą aš mėgstu :)) o juk kas raudona - tas gražu.

96757. ragana Kornelija2007-09-20 10:12
ivse, nuo tavo grožio visi taip apakę, kad nieko nebemato :)))

96759. cc2007-09-20 10:23
Aš taip pat labai graži musytė. Deje, niekas nepastebi. :(((

96761. ragana Kornelija2007-09-20 10:25
o tau, nemo, tik norėjau pasakyti, kad dažnai pastebiu, kaip tavo išankstinės nuostatos, tie individualūs stereotipai, trukdo tau įžiūrėti tiesą. neskaityk man paskaitos apie socialinį stereotipų naudingumą - tiek ir pati žinau :)). bet dabar kalbu būtent apie tuos atvejus, kai jie kenksmingi. o taip yra tada, kai jais pasiremdamas darai išvadas ir apibendrinimus. juk jeigu nori padaryti teisingą išvadą, turi aiškiai ir ryškiai :) matyti tai, kas yra, t.y. faktus, juos apžiūrėti, apčiupinėti, apuostyti ir pasiremti būtent to nuodugnaus tyrimo rezultatais, o ne išankstinėmis nuomonėmis - dėl to, manau, neimsi prieštarauti? dar noriu pabrėžti, kad kalbu visiškai ne teoriškai, o apie tave konkrečiai. dėl to ir bakstelėjau į tą linksmumo atspalvį - tai buvo visiškai neesminis dalykas, užtat labai ryški mechanizmo iliustracija.

96786. nemo>RK2007-09-20 11:48
Nemanau, kad pas mane stereotipu daugiau ar maziau negu pas dauguma kitu ar Tave pacia, jei jau akis prikisus pradet stebet. Per eilini kasdieniska pokalbi tie stereotipai gali buti desimt kartu mikroskopiskai pakoreguoti tokiam stiliuj: "zinai, bet Antanas yra toks ir toks - zinau, bet ji is darbo meta ---aaa, dabar suprantu kodel jis taip elgias, nieko, veliau bus geriau". Bet noriu Tau pazymet kitus du punktus - pirma, turiu labai mazai nuomoniu, kurias laikyciau "ryskiai ir aiskiai" teisingomis. Sitaip sumazinu savo stereotipu kenksminguma. Antra - as galiu paimti Tavo ar kito zmogaus fraze ir suteikti jai ta prasme (linksma, liudna, ironiska), kuria as noriu nepriklausomai nuo tos prasmes, kuria jai teikia pats frazes "savininkas". Kad ir su kunigu - rasydamas komentara mieste paprasciausiai pasinaudojau Tavo komentaro elementu-fraze. Tiesa, kad pagalvojau, jog tai bus kokia nors linksma (nepaisant to, kad linksmumas daznai yra iki absurdiskumo paribiu nustumtas skausmingas dalykas), galbut ironiska istorija. Taciau jei kas butu klausima suformulaves taip: "nemo, ar RK (ir butent, ir konkreciai RK) istorija butinai bus linksma, ar liudna?", buciau atsakes - "nezinau, reikia isgirsti".

96787. nemo2007-09-20 11:52
Butu galima padaryt ir kita eksperimenta - paklaust kitu ar istorija apie moteriskes ir vyriski stoteleje jiems visu pirma "dingtelejo" kaip linksma ar liudna? Gal paaiskes, kad cia visi tu paciu stereotipu inercijoje gyvename.

96791. mie2007-09-20 12:07
gal kazka praleidau, bet istorija su moteriskemis ir vyriskiu stoteleje man nezinoma.

96793. Neo2007-09-20 12:19
Prisipažinsiu, kad tikrai neatpažinau Raganos saviironijos, - dėl kelių priežasčių: buvau labai blogos nuomonės apie ją, nemačiau pagrindo laikyti ją nesimpatiška, nemačiau prasmės saviironijai, apskritai per daug nesigilinau į visą šį reikalą, net neperskaičiau išvis to Krinčiaus straipsnio. Ir t.t. Bet daug ko pasimokiau. Dėkui.

96796. ragana Kornelija2007-09-20 12:41
nemo > dėl tavo antro punkto - tikiuosi, tu supratai, kad aš supratau :), kad "galiu paimti Tavo ar kito zmogaus fraze ir ... ... pasinaudojau Tavo komentaro elementu-fraze." ir neturėjau pretenzijos, kad įžvelgtum būtent istorijos liūdnumą. bet dėl "jei kas butu klausima suformulaves taip:..." pasakysiu, kad gyvenime (ir čia, Šatėnuose) būna daugybė situacijų, kai klausimo taip niekas neformuluoja, o atsakymą tu (aš, kažkas kitas) pateiki. kitaip sakant, pats savęs to klausi, bet dažniausiai taip neprimygtinai, kad pats to nejauti. ir atsakant kaip tik ir pakiša koją stereotipas, nuveda klaidinga kryptimi. aš jau sakiau, kad situacija su linksmumu visiškai neesminė, tik kabliukas parodyti, KAIP tai vyksta. bet būna kur kas reikšmingesnių situacijų, kuriose suklydus būna, švelniai tariant, nemalonu, ir ne tik pačiam klystančiajam.
o dėl pirmojo punkto, tai nors nuomonių, kurias laikytum visiškai teisingomis, turi mažai, bet turi daug nuomonių, dėl kurių teisingumo nesi tikras, o vis dėlto naudoji praktikoje jas taip, tarsi jos būtų teisingos - automatiškai, nemąstydamas. taip, mes daug ką darom nemąstydami, kitaip tiesiog pražūtume. bet kai kuriose situacijose nemąstyti neverta.
ko gero, pats blogiausias stereotipas - būti įsitikinusiam, kad kritikuojantis yra būtinai neteisus, ir pulti tai įrodinėti nepaklausiant savęs: o kodėl jis taip sako - gal tikrai tame kažkas yra? iš esmės tik šito atsisukimo į save reikalingumą ir tenorėjau tau pranešti, o ne veltis į ilgą diskusiją :)

96798. ragana Kornelija2007-09-20 12:48
tai bendra bėda, teisuole, ne tik tavo - nepamatyti kito žmogaus, amžinai susirūpinus savais reikalais, amžinai skubant. tik vienuose šis įprotis išsikerojęs plačiau, kituose - siauriau. o nukenčia nuo to ir patys. tai kurgi skubi? ar ne kvaila taip gyventi?

96799. klausimas Kornelijai2007-09-20 12:53
tai kokia gyvenimo vertė?

96801. nemo>RK2007-09-20 13:02
Aciu uz pranesima. Taciau turiu pastebeti, kad as "atsisukau" i save is karto (96734). O del ilgu diskusiju tai ka - tiesiog papletojom tema ir pamastem apie ivairias aplinkybes, kuriu kiekviena siek tiek pakeicia situacija ir nebeleidzia ja sutapatint su kita, ir abi situacijas vertint lygiai.

96805. Teisuolė2007-09-20 13:11
Kad jūs blusinėjatės tokiose neesminėse smulkmenose, jog man norisi nuo jų mauti kuo toliau. Per tą blusinėjimąsi ir begalinį analizavimą nebematote reiškinių esmės. O dėl viso kito - gal ir teisi esi, - nedera per daug skubėti, reikia žiūrėti, kas prieš akis. Bet iš aukštesnės perspektyvos.

96808. Į klausimą2007-09-20 13:17
Gyvenimo vertė niekada nebus nustatyta. Ji tik nuolat reflektuojama.

96814. ragana Kornelija2007-09-20 13:28
koks smulkus niekšelis drįso bandyti atsakyti į mano klausimą?! ir dar nepasirašyti :/

96820. nemo>Teisuolei2007-09-20 13:38
Pirma, yra elementari logikos taisykle, kad is neteisingu prielaidu teisinga isvada neisvedama. Antra, nenureiksminkite "neesminiu prielaidu". Yra sakoma - saukstas deguto medaus statine sugadina. Evangelijoje sita patarle persakoma pozityviai - truputis raugo sugeba irauginti tris saikus miltu.

96825. cc - Nemo2007-09-20 13:55
Kai kada iš "-" ir "-" gaunasi pliusas. Nemanau, kad visur reikėtų vadovautis tik logika. Manyčiau - dar ir protu. Berods čia RK autorystė.

96827. cc - Nemo2007-09-20 13:57
Ar logikos pagalba galima įrodyti Dievo buvimą?

96828. nemo>cc 2007-09-20 13:59
Ar tik nebusite matematikos sumaises su logika - korektisko mastymo taisyklemis?:)

96829. cc2007-09-20 14:10
Kai kad sveika suplakti skirtingus.

96831. nemo>cc2007-09-20 14:34
Ar tikrai? O jei rastumem kontra-pavyzdziu?

96832. nemo>cc2007-09-20 14:50
O ka vadinate "vadovavimusi logika" ir "vadovavimusi protu"? Nemanote, kad tai dirbtine priestata?

96837. cc - Nemo2007-09-20 15:18
Gal.:)

96838. cc - Nemo2007-09-20 15:21
Kažkaip išgyvena ne tik filosofijos daktarai , bet ir bemokslis kaimietis.

96839. toto2007-09-20 15:23
Logika nėra „korektiško mąstymo taisyklės“.

Logika, tiksliau logikos (daugybė logikų) - tai situacijų sprendimo keliai/ būdai/ filosofijos. Logikos - tik taikomieji sisteminių išvadų ieškojimo/ samprotavimo/ argumentacijų menai. - Kiek bus skirtingų situacijų, kiek atsiras jų sprendėjų, - tiek bus ir logikų.

Korektišku mąstymu, taisyklių paisančiu mąstymu pasižymi matematika, nemo.


96842. ragana Kornelija2007-09-20 15:46
o ypač korektišku mąstymu pasižymi matematinė logika :)

96845. e - Kažkaip išgyvena ... ir bemokslis kaimietis.2007-09-20 16:03
tamsuolis kaimietis(irgi miestietis) butent ir isgyvena tik kazkaip`.

96846. e 2007-09-20 16:06
:) toto, pasiskaityk/pasidomek daugiau apie tas logikas, kol nevelu. nepagailek laiko.

96848. toto2007-09-20 16:16
Labai teisingas pavyzdys, raganaite. Sofistų pamėgta „matematinė logika“ - oponentio mąstymo korekcija (koregavimas), smūgiuojant žemiau juostos. Ši logika tradiciškai taikoma mažaraštei aukai, tikslu įrodyti giliom daugybos lentelės žiniom grįstą, todėl labai aukštą pranašo TIESOS prabą (t. sk. žemę esant čemodano formos ir pan.) :).

96849. toto2007-09-20 16:22
Jau vėlu, ežere. Nebeturiu išmetimui laiko, nors užmušk, visiškai nebeturiu.

96851. toto2007-09-20 16:29
Ps. Tarp kitko, matematine logika paremti visi iliuzionistų „triukai“. Ir žmonės tai noriai perka.

96852. e -toto2007-09-20 16:31
:)nerasi- tai ir uzmusiu.

96853. e- e `redakcijai2007-09-20 16:32
istrinkit, prasau, sypsenele is 96852. aciu.

96854. ragana Kornelija2007-09-20 16:36
hm, toto, man nepasirodė, kad matematinę logiką galima panaudoti kokiam nors įrodinėjimui tikrovėje, prieš mažaraštę auką, kaip tu sakai. juk ji toks pat žaidimas, kaip ir matematika, kaladėlių stumdymas, tik kaladėlės ne visai tokios pačios kaip matematikoj.

96861. nemo>toto2007-09-20 16:59
Logika yra tiek matematinio argumentavimo (skaiciais, aksiomomis ir t.t.), tiek zmogisko argumentavimo (pokalbyje, situacijoje) taisyklingumo pagrindas. Pavz.,minejau logikos taisykl- - is klaidingu prielaidu teisingos isvados negalima isvesti. Tai galioja ir matematikai - jei sudedant skaicius vienas is ju bus neteisingas, neteisinga bus visa suma. Ir siuo poziuriu negali buti kalbama apie jokias "daugybe logiku". kai Tu kalbi apie "logikas", omenyje turi tuos individualius kiekvienos is musu taisykliu, nuostatu, interesu, prielaidu blokus. Budami tu bloku "viduje" jauciames besielgiantys ir mastantys "logiskai", nors matome, kad kitam zmogui "logiski" atrodo visai kitokie dalykai. Taciau sitos individualios logikos yra visiskai skirtingas dalykas nuo logikos disciplinos, kuria as ir turejau omenyje, kai rasiau "logika".

96862. toto2007-09-20 17:00
Užbėgdamas už akių, atsakiau tau 96851 pavyzdžiu, raganaite.
Dar galiu primint, kad, lyginant su daugiaveidžiu savo subjektyvios tiesos ieškančiu daiktavardžiu „logika“, daiktavardis „matematika“ savy talpina sausus ir (sąlyginai) absoliučius/ universalius logiškų taisyklių rinkinius, reikalingus kiekiams, bei kūnų formoms aprašyt/apibrėžti. Tuo tarpu būdvardis „matematinė“ - tik būdvardis šalia daiktavardžio „logika“; šiuo atveju tai unikalus, bet ne esmę, tik subjektyvų skiriamąjį objekto požymį nusakantis literatūrinės kalbos elementas, ...kaip, pvz., „geležinė“ logika.

96863. grike :-) 2007-09-20 17:08
:}:}}:}:}:}:}:}oi zagsi krincius,net kraujas jam gyslose stingsta...uztai kastonas ziema vasara zydi:}

96864. nemo>cc2007-09-20 17:16
O del isgyvenimo, tai galima pastebet netgi atvirksciai - kai situacija visai pablogeja, daznai filosofijos daktarai rodo gyvenimui mazesni atsparuma nei "bemoksliai kaimieciai". Tik vargu ar tai turi ka bendra logikos disciplina:)

96866. S. > 96820. Nemo>Teisuolei & 96848. Toto2007-09-20 17:18
Pirma, yra elementari logikos taisykle, kad is neteisingu prielaidu teisinga isvada neisvedama
:-)
Nebent tik jei kalbėti apie politiką (kaip kad sakė Ernest Benn: "Politics is the art of looking for trouble, finding it whether it exists or not, diagnosing it incorrectly, and applying the wrong remedy").
O jei rimtai, tai tiesa tokia:
Iš neteisingų prielaidų galima išvesti bet ką; tiek teisingas, tiek ir klaidingas išvadas; tuo tarpu, iš teisingų prielaidų neįmanoma korektiškai [be apgavysčių] išvesti klaidingų išvadų (žr. bet kokiam vadovėlyje apie bulio algebros operacijas; pvz.

96867. S. > 96820. Nemo>Teisuolei & 96848. Toto2007-09-20 17:22
išsisiuntė be pabaigos; tad pratęsiu:

pvz. Vikipedijoje loginių operacijų teisingumo lenteles*).
Taip kad, Nemo, laikas jums peržiūrėti jūsų įsitikinimų pamatus :-)

„matematinė logika“ - oponentio mąstymo korekcija (koregavimas), smūgiuojant žemiau juostos Toto, manau kad esate neteisus (t.y., sofistai naudojasi iškreipta logika, užmaskuotomis loginėmis klaidomis); gal galėtumėte pateikti bent vieną konkreto tokio matematinės logikos taikumo pavyzdį?

96870. S. > 96861. Nemo>Toto2007-09-20 17:30
Tai galioja ir matematikai - jei sudedant skaicius vienas is ju bus neteisingas, neteisinga bus visa suma.
Kontra-pavyzdys: Tarkim sudedu 2+2=6 ; 1+1=0
Tada (2+2)+(1+1) = [remiantis praeitomis sumomis]6+0 = 6 Valio! gavome teisingą sumą! :-)

96871. cc - Nemo2007-09-20 17:30
Gal paaiškinkite kaip atskirti gyvenime teisingas prielaidas nuo neteisingų? Pvz. Nemo ieško žmonos. Apie visas kandidates žino viską ir padaro teisingą išvadą - išsirenka geriausią. Po 1 ar 5 ar 50 metų išsiskiria. -"Tai buvo didžiausia mano klaida"- liūdnai konstatuoja Nemo.

96872. S. > 96848. Toto2007-09-20 17:41
Sofistų pamėgta „matematinė logika“
Yra kaip tik atvirkščiai: sofistams labai paranku, kad oponentai neišmanytų logikos => nesugebėtų pastebėti jų specialiai daromų gudrių loginių klaidų (sau ar užsakovui reikiama kryptimi) ir patikėtų atseit teisingai pagrįstomis jų blefinėmis išvadomis.

96873. po palme2007-09-20 17:43
Zmogus iesko zmonos. Turi 3 kandidates. Visos vienodai patinka.Taip nusprendzia: Kuri man padovanos kazka labai prasmingo ir vertingo, ta ir vesiu. Moteriskes is kailio neresi, bepirkdamos. Kai atejo metas issirinkti, vyriskis pasirinko ta, kuri...didziausiais papais.
Supratai, nemo :)

96874. toto2007-09-20 17:45
Tenorėjau parodyti realybėje išplaukusią termino „logika“ suvokimo amplitudę, nemo. Logikos disciplina (mokslas) šioje logikos filosofijų jūroje yra tarytum kokia sausuma, sausa „mąstymo matematikos“ sala. Ir nėra prieštaravimų, nes (trumpai) matematikos mokslo objektas - sausa kiekių, bei formų sąrangos/suderinamumo logika.

96875. S. > 96874. Toto2007-09-20 17:48
... o bet tačiau - tik jos pagalba įmanoma demaskuoti sofistus :-)

96876. nemo>S2007-09-20 17:55
Jau ir taip esu nuobodus. Ka apie begalvos jei dar ir logikos taisykles pradesiu pateikineti mikroskopiniu tikslumu, su visomis galimomis isimtimis, manevrais ir t.t.?:)

Beje, jusu pateiktame kontrapavyzdyje negavote teisingo atsakymo "6". Tame pavyzdyje neteisingai suskaiciuota suma tik atsitiktinai sutapo su ta "teisinga", kuria norejote is anksto gauti:)

96879. S. > 96876. Nemo2007-09-20 18:17
Tiesiog teiginys "yra elementari logikos taisykle, kad is neteisingu prielaidu teisinga isvada neisvedama" yra klaidingas; nesakytinas; klaidinantis :-|
Atsakymą "6" - aišku, kad gavau. Taip: "iš anksto norėjau gauti"; o ką: negalima norėti? :-)

96882. nemo2007-09-20 18:27
Is neteisingu prielaidu teisinga isvada isvesta gali buti tik atsitiktinai. Taip, yra galimybe remiantis neteisingomis prielaidomis "pataikyti teisingai". Jei jau buti mikroskopiskai tiksliam - tai mano formuluote gali buti tikslinama, kad net ta atsitiktinuma isskliaustu (kaip kad jus pateikete). Taciau ir toliau ginu pozicija, kad to lygio pokalbiams, kokius turime cia - ji pakankama.

O del "6" tai noret galima. Tik negalima pateikti, kaip galiojancio kontrapavyzdzio:)

96886. Neo2007-09-20 19:47
Fu, kaip neįdomu. Vertingiausia išvada ta, kad reikia rinktis bobą dideliais papais.

96888. r2007-09-20 20:05
jo labai vyriskas pokalbis tinka po siuo tekstu

96889. nemo>po palmei2007-09-20 20:09
Nesupratau. Jau seniai pastebejau, kad jauciuos labai abejingai pries didziakrutes, jei jos neturi ... zvilgsnio.

96892. urokas2007-09-20 20:36
man labai patiko, nevyniojama į vatą, paprasta, objektyvumas šioks toks, pajaučiau kažką žiauriai artimo

96894. S. > Nemo2007-09-20 21:24
bent jau nevadinkit "elementaria logikos taisykle" to, kas tuo tikrai nėra :-)

96895. logikos taisyklių pavyzdžiai2007-09-20 21:59
"iš tiesos logiškai seka tik tiesa"; "iš melo logiškai seka melas"; "iš melo logiškai gali sekti ir teisingas pasakymas"; "neteisinga, kad iš tiesos logiškai seka melas"

96899. nemo>S2007-09-20 22:45
P "Elementari samprotavimo taisykle"?:)

96901. nemo>S2007-09-20 22:51
Kuri labai labai labai didziuma atveju nepaveda?:)

96902. rudra > Geltonai Žąsiai ir šiaip2007-09-20 22:53
"Daugybė knygų, kuriose autoriai savo klaidžiojimus po tamsą pateikia kaip neginčijamą tiesą ir vertybę, patenka į žmonių rankas ir nuveda jų mintis šunkeliais ir brūzgynais, ir ten jie apsigyvena, manydami, kad tai tikroji jų vieta".

Ir štai autorius savo klaidžiojimus pateikia mums, skaitytojams, kaip vertybę, ši, patekusi į mūsų rankas, nuveda mūsų mintis brūzgynais, ...tačiau mes kažkodėl nepamanome, jog tai tikroji mūsų vieta, neapsigyvename brūzgynuose, - mes kone choru protestuojame. Kodėl?
Taip, skaitydama ir aš pajutau "kažką žiauriai artimo" (96892) ir čia pat atmečiau, nepriėmiau. Nes toje vietoje, tuose brūzgynuose - nė properšos šviesos, nė lašelio vilties. Kas gali leistis paskui Kūrėją, jei jis pats nežino kelio, jei neparodo mums net iliuzinio šiaudelio, už kurio galėtume užsikabint?
Pateikiamuose tikrai ne "beprasmiuose" tekstuose autorius padarė vos keletą neapgalvotų klaidų; trūko labai maža, kad jie būtų įvertinti kitaip. Gal bent šešėlio ironijos? Štai "Tad aš dar blogesnis už tuos menkystas!" pakeitus kad ir taip: "Tad aš dar blogesnis už tuos menkystas? Cha! Aš? Tai jau ne!" niekam nebūtų susidaręs įspūdis, jog autorius mažumėlę spekuliuoja, mes tik būtume pagalvoję: taip, ir aš toksai(ia), kartais laikau save pranašesniu už kitus...
Jeigu žodžius "turi pačią kreivom kojom ir vieną snarglėtą vaiką" autorius būtų pateikęs ne kaip savus, o kaip to turgaus personažo, kuriam norisi atrodyti šaunesniam prieš draugus, irgi būtų tvarkoj. Bent jau tiek Mykolas K galėjo autoriui patarti.
Ir t.t. ir t.t. Liūdna, Geltona Žąsie, nes paguodos žodelis čia nieko nepadės, nieko čia nepajuokausi. Būsenos žmogiškos, visiems suvokiamos, bet... rakursas netinkamas.

96904. toto > 96895. logikos taisyklių pavyzdžiai2007-09-20 23:29
Išduokite paslaptį, kur radote šituos „logikos taisyklių pavyzdžius“?

96907. tikras lietuvis :-) 2007-09-21 00:21
Laikas. Atsiduoda savižudžio filosofija. Tuštybė. Aš savo 80-metės mamos tokiais atvejais visada klausiu: ar išlojinai ? Taip sau,dėl profilaktikos.

96910. Landlehreris2007-09-21 07:59
Gerbiamos ponios, panelės ir ponaičiai, Ačiū visiems už šmaikštumą, sąmojingumą, įniršį, aistrą ir dar daug ką, - taip ilgai ir smagiai jau seniai nesijuokiau, - jūsų komentarai man patiko labiau, negu sumauti mano paties textai, todėl ačiū visiems ir sudie. Algimantas Krinčius

96913. 96899, 96901. Nemo2007-09-21 08:29
Atleiskit, bet nesupratau ką jūs klausiate. Jei galite - prašau pasakykite kitais žodžiais

Dar sugrįžtant prie O del "6" tai noret galima. Tik negalima pateikti, kaip galiojancio kontrapavyzdzio:)
Na ir kodėl gi jis negalioja?...
Pasakysiu kitaip: klaidingos prielaidos 2+2=6, 1+1=0; iš jų logiškai seka
(2+2) + (1+1) = 6 + 0 = 6 teisinga išvada.
Jei norite - galiu ir daugiau tokios rūšies kontrapavyzdžių:
Mano ūgis yra 2 metrai (klaidinga prielaida). Iš to seka teisinga išvada, kad esu žemesnis už Arvydą Sabonį (kurio ūgis >2 m).

96914. S. > 96904. Toto2007-09-21 08:32
True => True ; False => False ; False => True ; Not(True => False)

96915. mie - nemo2007-09-21 08:32
2 metrai? nebent pasistiebtumete.

96918. S. > 96915. Mie2007-09-21 08:33
Atsiprašau: turėjo būti "S. > 96899, 96901. Nemo"
Beje, man tai nepadėtų ir pasistiebimas :-|

96919. uuu2007-09-21 08:35
dar parašykite ką nors apie didžiąją ir mažąją premisą

96920. mie - S.2007-09-21 08:36
manau, kad ir nemui nepadetu. cia as jam pataikauju, nes is ryto esu geros nuotaikos.

96921. mie - uuu2007-09-21 08:37
gal dar tau ideti schema kaip veikia prosas?

96922. uuu2007-09-21 08:38
jei tik su iliustracijomis

96924. mie - uuu2007-09-21 08:44
ijunk i rozete ir pats viska pamatysi.

96925. S. > 96919. Uuu2007-09-21 08:55
Ko turim, tai turim*

96928. toto > 96914. S. > 96904. Toto2007-09-21 09:48
Na va, visai ne tai ir į klausimą neatsakyta. Bet šiokia tokia pažanga yra, bent jau arčiau tiesos, S. ...vien dėl to, kad mažiau grafomaniškų interpretacijų.

96929. S. > 96928. Toto2007-09-21 10:09
kaip tai neatsakyta: juos išsigalvojau (radau savo galvoje), "grafomaniškai interpretuodamas" 96914.
Beje, neatsakėte į klausimą: nepateikėte nei pavyzdžio, nei pagrindimo jūsų labai abejotinam teiginiui: "Sofistų pamėgta „matematinė logika“ - oponentio mąstymo korekcija (koregavimas), smūgiuojant žemiau juostos" :-)

96932. toto2007-09-21 11:21
Kiek tau metukų, S?

96933. cha2007-09-21 11:25
Laukiame Toto atsako nekantraudami.

96935. > 96932. toto2007-09-21 11:34
pirmiau pats pasisakyk kokį darželį lankai

96938. Neo2007-09-21 12:00
Kas pasitiki savo protu, tas kvailys, o kas gyvena pagal išmintį, tas saugus (Patarlių 28,26).

96939. cha2007-09-21 12:07
Dar labiau nekantraudami laukiame Toto atsakymų!

96940. nemo>S2007-09-21 12:09
Jus naudojat atvirkstini kriteriju. Jus zinote teisinga atsakyma ir pagal tai sukuriate neteisingas prielaidas, kurios vis delto itelpa i teisinga atsakyma. Kam pavyzdys su Saboniu? Gal, su trupuciu sarkazmo, galime pakalbet ne apie ugi, o apie svori ir ataskaitos tasku pasirinkti, pavyzdziui, traktoriu K 700, vadinamaji "kirovieca", kuris sveria 13 tonu, ir paskui klausti - "ar tiesa, kad as uz ji lengvesnis"? As sveriu 80 kilogramu = tiesa, kad as lengvesnis. Sveriu 150 kg = tiesa, kad as lengvesnis. Sveriu 250 kg = tiesa, kad as lengvesnis. Sveriu 750 kg (patys kalti, kad netikite) = tiesa, kad as lengvesnis. Sveriu 2 tonas = tiesa, kad as lengvesnis. I teisingo atsakymo ribas paklius bet koks svoris, kuris mazesnis uz 13 tonu. Ir kadangi apskritai neimanoma, kad zmogus tiek svertu, BET KOKS imanomas melas apie savo svori vistiek papuls i teisingo atsakymo amplitude, kuria butu galima aprasyti kaip "tiesa = maziau uz 13 tonu". Ir jus bandote mane itikinti, kad tokia konstrukcija yra tikras "kontra-pavyzdys" (vietoj Sabonio, pavz, galejote pasirinkti Stelmuzes azuola):) Paciame to kontrapavyzdzio konstravime panaudojote daug elementu, kuriu isvadu daryme nenaudojame ar neturime - pavz, pasirinkote tam tikra isorini ataskaitos taska - Saboni - kurio ugi is anksto zinote ir tik po to sukonstravote prielaida - mano ugis "du metrai". Po to atsakyma suformulavote pernelyg abstrakciai "tiesa, kad as zemesnis uz Saboni", kai si "tiesa" tinka beveik 100 procentu Lietuvos gyventoju. Po to dar pacios prielaidos sukurima atskyrete nuo empirikos. Jei as tureciau tureciau nustatyti ar jus zemesnis uz Saboni, tai visu pirma jus pamatuociau - nes, kaip buvo mineta, logika yra taisykles, yra intrumentas, taciau nera informatyvi pati savaime.

96946. S. > 96940. Nemo2007-09-21 12:33
As sveriu 80 kilogramu = tiesa, kad as lengvesnis. Sveriu 150 kg = tiesa, kad as lengvesnis. Sveriu 250 kg = tiesa, kad as lengvesnis. Sveriu 750 kg (patys kalti, kad netikite) = tiesa, kad as lengvesnis. Sveriu 2 tonas = tiesa, kad as lengvesnis.
Taip; tik vietoj "=" reikia rašyti "logiškai seka, kad". Ir - kaip matote - teisingas teiginys "aš esu lengvesnis už traktorių K 700" gali tvarkingai logiškai sekti tiek iš teisingų (True=>True), tiek ir iš klaidingų teiginių apie jūsų svorį (False=>True). Kita vertus, jei sakytumėt "aš sveriu 14 tonų = esu sunkesnis už tą traktorių", tai pademonstruotų False=>False teisingumą. Seliavyyy :-|

96947. uuu2007-09-21 12:35
ačiū S. už premisas, bet kad ten visos mažosios

96954. S. > 96947. Uuu2007-09-21 12:44
Ką turim - tuo dalinamės; čem bogaty - tiem rady :-|

96965. krankt2007-09-21 16:23
va, sakiau jums simta kartu, kad musu nemas yra labai protingas. :) ir dar turi sitiek kantrybes viska isaiskinti, as jo vietoje jau seniai buciau kam i atlapus isikibusi. :)

96969. kiskis p2007-09-21 16:38
nesakysiu kiek kartu man buvai ikibus ne tik i atlapus bet ir i kitas kuno vietas.

96975. krankt > kiskiui p2007-09-21 17:08
nezinau, ko tikisi kiskis, kai megina ikisti pirsta i kranklio snapa.

96981. kiskis p2007-09-21 17:37
tikisi buti pabuciuotas i pirsta.

97017. geltona žąsis > Rudrai ne šiaip2007-09-21 20:57
Taip, aštriaplunksne Rudra, tiktai taip! Jūsų korekcija labai taikli! Gaila, kad tuomet keičiasi teksto autorystė. Didesnis vientisumas jam taip pat nepakenktų. Kažkur netoliese stovi Tagorė ir žvilgčioja pro Krinčiaus petį. Atplaukia tam tikros Didžiajam Mąstytojui būdingos konstrukcijos, kad ir ta "beždžionių banda", "šešėliai,brendantys per laiko upę" ir kt. Bet tai nėra blogai!Blogai tam tikras tiesmukiškumas. Moteriškė, pavyzdžiui, galėtų būti ne su kreivom, o grakščiom flamingo kojom! Kaip būtų gražu! Daugiau poezijos, mielas Landlehreri!

97025. r2007-09-22 10:07
sveiki is ryto saule sviecia ir kaip nekeista leksiu i turgu-pirksiu tulpiu vaikui striuke gal dar ko prireiks vaziuodama butinai uzsileisiu bumcika nes juk reikia kazkaip permust bloga nuotaika paskuigaminsiu kedainiu blynus skalbsiu ir jei liks laiko issivalysiu balkono langus ziemai...isivaizduoju kokia grazi po purvino darganoto rudens ji bus-balta kaip nuotaka o dar senoliai sako ir salta:}

97038. R>r:)2007-09-22 12:14
aš tai kepsiu netikrą zuikį.tikrasis guli ant lovos ir nemurkia.visą rytą daviaus su spintom.reorganizacija-žieminiai,vasariniai,išaugtiniai, nusibodę.tulpes kiek anksti sodinti, per šilta dar.bet tokiu oru lauke dirbti-vienas maloniausių sportų.

97075. !2007-09-22 17:23
matyt, visi menininkai susirinko, po atostogu... bet ne visi pailseje... nuo saves nepabegsi, o dar nuo tokio brangaus, sau

97081. r2007-09-22 20:58
visa laik ant liezuvio taip ir sukos klausimas o ka jus veikiat?aciu rutele bent tu ji supratai man nifiga nieks neisejo nei turgus nei blynai nei langai ...ryt bandysiu is naujo

97083. Neo2007-09-22 21:18
Ryt sekmadienis!!!

97109. archyvaras2007-09-23 11:47
Jau šiandien! Spindulinga rugsėjo diena.

97116. x2007-09-23 13:01
nuo vakar jau tikras ruduo.astronominis.

97123. e2007-09-23 15:42
l i e t a u s d u o k i t! kur dingo normalus monotoniskas niekada nesibaigiantis rudeniskas lietus? ar uz tokia lietuva kovojom, a?
ir dar kudra baigia isdziut.

97158. drusilda2007-09-23 20:31
Ar gali būti nutildytas tas, kuris neištarė nė vieno žodžio?!.

97233. r2007-09-24 07:22
gali, kai neblieka jo sypsenos

97289. žeminantis2007-09-24 13:36
neo tu esi vyras ir dar kabalos atstovas užtai ir teisuoliukas. nelieskite jo. sužinosit kokios jėgos jo pusej.jei taip yra, tai tik poto galima kalbėti. aš tai nerandu bendravimo salyčio tasku, tokiu atveju. absurdas

97292. Neo nusižeminęs/usi2007-09-24 13:55
O galas žino, kas aš esu. Reikės pagalvoti. Jei pakankamai nusižeminsiu, manau, rasime sąlyčio taškų:))

97347. Rita :-) 2007-09-24 20:30
Katinai ir kastonas. Perskaitytu PETA - patrauktu i teisma. Uz katinu pjudyma ir zudynes mokytojas Amerikoj klotu nemaza bauda ir kaletu metelius jei nedaugiau. Jei tai tik mokytojo fantazijos, ne realybe - esi ziauraus budo persona. Esi talentingas, bet negeras zmogus.

97367. nesuprantu :-) 2007-09-24 22:02
Jus vaikai ar kas kad taip kalbat

97413. agota :-) 2007-09-25 01:16
O man patiko. Sveika saviironijos dozė

175239. Sigitas is Trajoniskio :-) 2009-11-20 23:08
Nuostabu kad yra tokiu zmoniu kaip Krincius.Gaila tik kad neteko dar pabendrauti,nors tiesa sakant,skaitidamas darbus ir susipazinau.Nepaprastai tikslus pamastimai...nuostabus ir labai artimi...Sekmes darbuose

180954. mutis :-) 2010-01-25 23:09
Kodel visi narstot teksta kaip sventa rasta(pazodziui).Zvelkit giliau ...

Rodoma versija 180 iš 204 
13:25:11 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba