ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2003-08-16 nr. 664

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Koks dabar amžius? (64) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Pobedos ir jaguarai (6) • -gb-. Pasirūpinimai atostogų tema (1) • ROMUALDAS OZOLAS. Supratimai: kasdienės mintys (18) (20) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Germanai, baltai, alanai: burtų technikų paralelės (9) • SIGITAS GEDA. Tai kurmio kosuliai (10) • GINTARAS PATACKAS (5) • SONATA ŽALNERAVIČIŪTĖ. Europos mainytinis (8) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Siena (2) • RIMA POCIŪTĖ. Įgyti tai, ko galėtų būti pavydima (20) • BRONIUS KAŠELIONIS. Apie Joną Reitelaitį (6) • JONAS REITELAITIS. Vestuvėse (8) • ANTANAS LAPĖ. Mano televizorius (ir radijas) (6) • LIŪNĖ JANUŠYTĖ. Korektūros klaida (7) • Laiškai kitiems, sau ir el. redakcijai (56) •

Koks dabar amžius?

[skaityti komentarus]

iliustracija
Werner Bischof. Berniukas, grojantis fleita. 1954

Užtenka nors truputėlį pasidomėti dviejų Maskvos universiteto matematikų – akademiko A. Fomenkos ir mokslų kandidato G. Nosovskio – darbais, kaip iškart ima gniaužti kvapą ir sukasi galva. Jie jau prieš 20 metų užsibrėžė sau nei daug, nei mažai – "perrašyti" visą žmonijos istoriją. Per paskutinius dešimtmečius pasirodė bent 7 storos knygos, tarp jų "Imperija", "Naujoji Rusijos, Anglijos ir Romos chronologija", "Biblinė Rusija", "Rekonstrukcija". Visas jas vienija ta pati serija – "Naujoji chronologija". Šiuose veikaluose autoriai, remdamiesi matematiniais empiriniais ir statistiniais metodais, siūlo naują, daug trumpesnę senovės ir viduramžių istorijos chronologiją.

Štai keletas šių "naujųjų istorikų" hipotezių.

Kaip atsirado dabartinė istorijos samprata?

Dabartinė istorija buvo sukurta ne taip jau seniai. XIV–XVI a. žlugus Bizantijai atsiradusios valstybės kiekviena sau ėmėsi rašyti istorijas. Bažnyčios chronologų pradėtą darbą 1583 m. "Opus novum de emendatione temporum" ("Chronologijos ištaisymas") vainikavo matematikas ir astronomas hugenotas J. Scaligeris. 1606 m. jis parašė antrą veikalą "Thesaurus temporum", vėliau, 1627 m., savo "Opus de doctrina temporum" jį išplėtė ir papildė D. Petavijus. Nuo to laiko J. Scaligerio ir D. Petavijaus chronologija laikoma neginčijama tiesa, kuria dabar naudojasi beveik visa žmonija.

Kuri religija geresnė?

J. Scaligerio ir D. Petavijaus istorijos chronologija kelia įtarimą jau vien dėl to, kad joje be galo daug "tamsių dėmių", t. y. "tamsiųjų amžių", trunkančių šimtmečius. Apie juos nieko nežinoma, atrodo, kad tais laikais nieko ir neįvyko.

Šių "tamsiųjų amžių" atsiradimą puikiai paaiškina hipotezė, kad istorijos chronologija buvo kuriama religiniais tikslais, o daugelis įvykių (pavyzdžiui, Kristaus gimimas) buvo dirbtinai perstumti toli į praeitį. XV a. vykstant aršiai konkurencinei kovai tarp stačiatikių, musulmonų, katalikų ir judaistų neišvengiamai iškilo klausimas: "Kuri religija geresnė?" Mąstoma greičiausiai buvo taip: "Kuo religija senesnė, tuo ji autoritetingesnė, o kartu ir teisingesnė".

Dėl šios priežasties Vakarų chronologai pasaulio istoriją sudėliojo pagal religijų istoriją, o šią – pagal savo prioritetus:

1. Labiausiai pasendintas judaizmas. Judaizmo atsiradimo istorija perkelta mažiausiai 1800 metų atgal.

2. Katalikybės, o kartu ir daugelio Vakarų Europos šalių istorija pamažu ištempta iki pirmojo mūsų eros amžiaus. Tokiu būdu Katalikų bažnyčia pailgino savo istoriją bent 1000 metų.

3. Islamo religija pagal dabartinę chronologiją prasideda VII a. Vadinasi, ji atitinkamai paankstinta 300–400 metų.

4. Stačiatikių istorija prasideda IX–X a. Todėl, mūsų supratimu, ji mažiausiai iškraipyta.

Kaip viskas buvo?

IX–X a. Ši epocha ir prieš tai buvę laikai yra tikrieji "tamsos amžiai". Mūsų dienų nepasiekė jokie to meto dokumentai. Greičiausiai tik IX–X a. atsiranda raštas. Tai įvyksta Senovės Egipte, kurio sostinė Pirmoji Roma, dabar vadinama Aleksandrija, buvo įsikūrusi Nilo žiotyse. Raštas gimsta hieroglifų ir paveikslėlių pavidalu, vėliau transformuojasi į mums įprastus rašmenis.

Tais laikais (t. y. iki Kristaus gimimo) jau egzistuoja krikščionybė. Sukurtas pirmas bažnytinis kalendorius, vystosi astronomija. Įdomu tai, kad jokių mums taip gerai žinomų Egipto statinių – piramidžių, sfinksų, obeliskų – dar nėra, jie bus pastatyti vėliau.

XI a. Imperijos sostinė iš Aleksandrijos perkeliama į dešinįjį Bosforo sąsiaurio krantą. Susikuria Bizantijos imperija, kurios sostinė Antroji Roma vadinama Jeruzale, Troja arba Konstantinopoliu. Dabar tai Turkijos miestas Stambulas.

Svarbiausias XI a. religinis įvykis – Jėzaus Kristaus gimimas ir jo nukryžiavimas. Kristus gimsta 1053 mūsų eros metais (1054 m. įsižiebia supernova, Evangelijose vadinama Betliejaus žvaigžde), o 1085 m. nukryžiuojamas Konstantinopolyje, t. y. Jeruzalėje.

J. Scaligerio ir D. Petavijaus chronologija, teigianti, kad Kristus gimė prieš 2000 metų, yra klaidinga. Romėniškas skaičius X, žymintis amžių (pvz., XI amžius), iš pradžių buvo suprantamas tiesiog kaip pirmoji žodžio Kristus raidė. Todėl trumpinys XI seniau reiškė I amžių po Kristaus. Žymint datas arabiškai, pirmasis skaičius 1 (pvz., 1255 metai) buvo ne kas kita, kaip pirmoji žodžio Jėzus raidė. Todėl 1255 m. reiškė 255 metus po Jėzaus. Vėliau apie tokį datų užrašymo būdą užmiršo, todėl ir įvyko istorijos perkėlimas 1000 metų atgal.

XI a. krikščionybė paskelbta oficialia Bizantijos imperijos religija. Imperijos ribos beveik sutapo su krikščionybės paplitimo ribomis.

XII a. Šio amžiaus pradžioje arba XI a. pabaigoje parašytos visos Evangelijos. Bizantija, kurios bendra religija – krikščionybė, lieka vienintelė didžiulė imperija šiame amžiuje. Imperija valdo daugelį Vakarų ir Rytų regionų – Egiptą, Turkiją, Vokietiją, Italiją, Rusiją. Kiekviena provincija tvarkosi ganėtinai savarankiškai, tačiau per Bizantijos vietininkus – karalius, kunigaikščius, carus – moka duoklę Antrajai Romai.

XIII a. Krikščionybė išlieka valstybinė Bizantijos religija, tačiau dėl skirtingų geografinių ir klimatinių sąlygų Rytuose ir Vakaruose įgauna skirtingas formas. Rytuose – Rusijoje ir Turkijoje – išlaikoma griežtesnė, asketiškesnė krikščionybė, Vakaruose atsiranda mums gerai pažįstamų "antikinių" kultų apraiškų – daugelio dievų garbinimas, bakchanalijos ir pan. Ilgainiui kyla smarkių prieštaravimų tarp "Rytų krikščionių" ir "Vakarų krikščionių".

XIII a. Bizantijos imperijos centras susilpnėja, ypač padidėja rytinių provincijų įtaka. Vakarų šalys imasi atsakomųjų veiksmų, įsiliepsnoja kova dėl valdžios – Vakarai rengia kryžiaus žygius į Antrąją Romą, t. y. Troją, Jeruzalę, Konstantinopolį. Oficialus kryžiaus žygių pretekstas – atsiimti "Viešpaties karstą" iš kitatikų, t. y. Rytų krikščionių, įsigalėjusių imperijoje.

Kyla legendinis Trojos karas, jis tęsis ilgus metus. Homeras, aprašęs šį karą, vakariečius vadina graikais, o Rytų šalių gyventojus – trojėnais. XIII a. Trojos kare laimėtojo nebuvo, vienuose mūšiuose nugalėdavo Rytai, kituose – Vakarai. 1204 m. Konstantinopolį užėmė "kryžiuočiai", 1261 m. – mongolai-totoriai ir turkai.

Šis pasaulinis karas baigsis 1453 m. visišku Bizantijos imperijos žlugimu, kai Konstantinopolį galutinai užvaldys turkai-osmanai ir pavadins jį Stambulu.

XIV a. Griūvant imperijai, atskiros provincijos darosi politiškai savarankiškos. Iš Bizantijos centro į įvairias Europos ir Azijos šalis patraukia pabėgėliai. Jie vadinami trojėnais, t. y. išeiviais iš Trojos. Jie – tie patys argonautai, kurie "senovės graikų mituose" keliavo kolonizuoti naujų žemių. XV mūsų eros amžiuje juos aprašė "antikinis" Homeras.

Pirmoje XIV a. pusėje vienoje iš Rytų Bizantijos provincijų – Senovės Rusijoje – susikuria Didžioji mongolų imperija. Gimsta nauja politinė ir karinė jėga – orda, prasideda mongolų-totorių antplūdis į Europą. Mongolų-totorių orda užkariauja dalį Vakarų Europos, daugelį Vakarų Bizantijos šalių priverčia mokėti duoklę. Dabartiniai chronologai šį faktą dažnai nutyli, mongolų-totorių invaziją perkelia į IV–VI a. ir pavadina ją gotų bei hunų antplūdžiu.

XV a. 1453 m. turkai osmanai šturmu paima Konstantinopolį, įsiveržia į Graikiją ir Balkanų šalis. Habsburgų imperija – stipriausia Vakarų Europos politinė jėga – turkų sultonui moka kasmetinę duoklę.

Įvyksta galutinis anksčiau vieningos krikščionybės skilimas į atskiras religijas – islamą, stačiatikybę, katalikybę, judaizmą ir budizmą. "Motina Bizantija" suskyla į tris religinius ir politinius darinius: Vakarus, kurių centras katalikų Trečiojoje Romoje – dabartinėje Romoje, Italijoje; Rytus, kurių centras stačiatikių Trečiojoje Romoje – Maskvoje, Rusijoje; Aziją, kurios centras musulmonų Trečiojoje Romoje – Stambule, Turkijoje.

XIV a. pabaigoje šios trys religijos dar gana panašios, tačiau jau tada jos pasidalija įtakos sferas ir ima vystytis savarankiškai.

XVI a. Vakarų Europa nusimeta mongolų-totorių jungą. Rusija pradeda karą su ankstesne sąjungininke – Turkija. Antroje XVI a. pusėje Rusijoje įsiplieskia pilietinis karas.

Vakarų Europa lengviau atsikvepia. Prasideda Vakarų suklestėjimas.

1583 m. J. Scaligeris sudaro pasaulio įvykių chronologiją, ją naudojame ir šiandien.

Kur dingo Troja ir Jeruzalė?

Garsųjį viduramžių pavadinimą "Troja" atėmė iš Konstantinopolio ir paskelbė "antikiniu". Tačiau šis pavadinimas "nukeliavo" visiškai netoli. Šiuolaikiniai istorikai mano, kad Homero Troja turi būti visai šalia Stambulo, netoli Kum Buruno miestelio. Kaip tai atsitiko?

Viduramžiais J. Scaligerio mokiniai ėmėsi ieškoti legendinės Trojos. Įvairūs šaltiniai liudijo, kad jos vieta – šalia Konstantinopolio arba tiesiog šiame mieste. Tačiau kadangi sutapatinti Trojos su Stambulu istorikai negalėjo (istorija jau buvo iškraipyta!), jiems liko vienintelė išeitis – perkelti Troją truputėlį į šoną.

XIX a. archeologas H. Schliemannas atvyko į Pietų Dardanelus. Ėmęs kasinėti, iš karto rado kažkokio miesteliūkščio liekanas. Beje, tokių liekanų šioje vietoje pasitaiko kiekviename žingsnyje.

Archeologas džiaugsmingai paskelbė suradęs legendinę Troją. Jokių įrodymų jis nepateikė, niekas jų ir nereikalavo.

Reikia pripažinti, kad visas jo darbas nuėjo veltui. Būtų užtekę pasakyti, kad senovės miestas Konstantinopolis seniau vadinosi ir Troja.

Šiandienės Palestinos Jeruzalė buvo pavadinta Evangelijose minima Jeruzale ne taip seniai ir turbūt siekiant tam tikrų tikslų.

Žlugus Bizantijai, turkams užėmus Konstantinopolį, skirtingų bažnyčių – islamo, judaizmo, katalikų – tėvai nebegalėjo palikti ankstesnio šio miesto pavadinimo – Jeruzalės. Kaipgi šventoji Jeruzalė gali būti kitos religijos centras?

Kad niekas neįsižeistų, jie, turbūt susitarę tarpusavy, atėmė iš Antrosios Romos jos senovinį pavadinimą ir suteikė jį nedideliam Palestinos kaimeliui El Kudsui.

Taip XV–XVII a. atsirado šiuolaikinė Jeruzalė.

Kai mokytieji istorikai pranešė El Kudso gyventojams, kad jų kaimas ir yra "ta pati didžioji Jeruzalė, kur kentėjo Jėzus", vietiniai turbūt tik galvas kraipė. Tačiau, aišku, niekas iš jų neprieštaravo.

Kur ir kada nukryžiuotas Jėzus?

Golgotos kalnas, ant kurio viršūnės nukryžiuotas Jėzus, pasak Evangelijų, yra kažkur Jeruzalėje arba netoli nuo jos. Kai XVII a. istorikai šventąją Jeruzalę klaidingai sutapatino su nedideliu palestiniečių kaimeliu, buvo stengiamasi "rasti" ir atitinkamą kalną. Tokia nedidelė kalva, kokių aplink šimtai, ir buvo surasta.

Daug "tikresnė" Golgota yra netoli Stambulo, t. y. senosios Jeruzalės. Tai pats aukščiausias Aukštutinio Bosforo kalnas, dabar vadinamas Beikos. Kalno viršūnėje yra didžiulis kapas, vietinių vadinamas "Jėzaus kapu". Jėzus turkiškai – Juša. Taigi tai ir yra Golgota, Kristaus nukryžiavimo vieta.

Kristus nukryžiuotas XI a. pabaigoje: 1085, 1086 arba 1095 m., t. y. praėjus 33 metams po "nulinių metų" – 1053 m. (skaičiavimas apytikslis).

Kada Homeras parašė "Odisėją"?

Šiuolaikinė istorija teigia, kad Troja žlugo 1225 m. pr. m. e., kad Trojos karą savo "Iliadoje" ir "Odisėjoje" pirmasis aprašė Homeras. Panagrinėkite šiuos faktus atidžiau.

Kada gyveno Homeras – tiksliai nežinoma. Enciklopedijų duomenimis, Homeras gyveno Mažojoje Azijoje maždaug iki 700 m. pr. m. e. Tai reiškia, kad poetas sukūrė poemas praėjus keliems šimtams metų po Trojos karo.

Visi žino, kad Homeras buvo aklas. Todėl savaime suprantama, kad parašyti pats jis nieko negalėjo, jis galėjo tik padiktuoti. Istorikai sako: taip, Homeras buvo aklas, tačiau genialus poetas. Jis sukūrė dvi didžiules poemas (šiuolaikinis jų leidimas apima 700 puslapių!), išmoko jas atmintinai ir skaitė savo klausytojams. Turbūt jis taip darė ilgus metus, nes jam esant gyvam poemos taip ir nebuvo užrašytos. "Iliadą" ir "Odisėją" 560–527 m. pr. m. e. pirmą kartą užrašė speciali komisija, sušaukta to meto Atėnų tirono Peisistrato.

Kyla klausimas – kaip įmanoma aklo poeto žodžius užrašyti praėjus tiek metų? Dvi gigantiškas poemas, kurias vien perskaityti balsu reikėtų keliolikos valandų!

Istorikai aiškina toliau: poemas aklas poetas skaitydavo daug kartų, klausytojai jas išmoko atmintinai, poetas numirė, tačiau liko jo klausytojai, kurie žodis žodin mokėjo 700 puslapių teksto, jie skaitydavo kitiems klausytojams, taip tęsėsi kelis šimtus metų.

Ar įsivaizduojate bent vieną žmogų, kuris išmoktų atmintinai bent pirmuosius 100 poemos puslapių ir atsimintų juos po bent 20 metų?

Istorikai tęsia: Homero kūrinius gerai žinojo III a. pr. m. e.

Vėliau kūriniai dingsta daugeliui šimtmečių ir išnyra viešumon tik Atgimimo laikais. Viduramžiais Homero niekas nežinojo ir neskaitė. Tai kurgi pranyko unikalus ir neįkainojamas egzempliorius?

Pasiklausykim istorikų toliau: "Viduramžių Europoje Homerą žinojo tik iš Aristotelio ir lotyniškai rašančiųjų citatų. Tik XIV a. pabaigoje italų humanistai su Homeru susipažino arčiau. XV a. daugelis vertė Homerą į lotynų kalbą... 1488 m. Florencijoje pirmą kartą pasirodo jo kūrinys graikiškai. XVI a. atskiros poemų dalys verčiamos ir į italų kalbą".

Tačiau kur, kokiame archyve 2000 metų pragulėjo apdulkėjusi Homero knyga? Reikia pripažinti, kad jokių įrodymų apie "Iliados" ir "Odisėjos" egzistavimą iki XIV a. nėra ir negali būti. Šie kūriniai kaip tik tada ir buvo parašyti, t. y. apie XIII–XV a.

Pagal A. Fomenkos ir G. Nosovskio knygas "Imperija" ir "Rekonstrukcija" parengė Darius Pocevičius

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


5764. p.2003-08-17 08:51
Keista, kad neįrodė, jog Jėzus buvo dar ir lietuvis. Būtų nunešę ir Gedgaudą.

5771. geografine pletra2003-08-17 14:42
Vokietijoje irgi yra grupele istoriku, kurie ta pacia tema dirba jau ne vieni metai.

5779. Kertukas :-) 2003-08-17 17:48
antram: - prie ko cia "lietuviskumas", jei autoriai - maskvieciai? Siaip hipotezes labai idomios ir netiketos

5782. Sventasis2003-08-17 20:07
Noreciau suprasti Lietuvos istorija siu hipoteziu kontekste. Kodel judaizmas buvo pasendintas daugiau nei krikscionybe ? Visa si istorija gana linksmai paaiskina pora anekdotu apie Troja, Homera bei Golgotos kalno vieta bei paskelbia, kad IX-X amziuose, kurie nepaliko rasytiniu saltiniu ir yra civilizaciju suklestejimo bei didziausio atradimo - rasto metai !!! Kur graikai, Roma, kur Herodoto istorija, Svetonijaus Cezariu gyvenimo aprasymai. Kazkoks popsinis straipsnelis, tingisi ir priestarauti.

5784. Mistra2003-08-17 20:59
Tokių kliedėsių seniai nebuvau skaičiusi. Bet viską vainikuoja frazė "Tais laikais (t. y. iki Kristaus gimimo) jau egzistuoja krikščionybė". Nemanau, kad čia reikia komentarų. Bet man įdomus politinis tokių teorijų aspektas: kodėl tokios teorijos gimsta Rusijoje, kodėl jos turi pasekėjų, kodėl apskritai tas knygas skaito? Nesu pratusi už kiekvieno reiškinio įžvelgti "ką nors", kokį pilkąjį kardinolą, bet... regis, už šio reiškinio KAŽKAS stovi ;))

5785. uzlaisva_marsa2003-08-17 22:24
galbut daug cia pateiktu hipoteziu yra pritemptos bet as visvien i jas ziuriu teigiamai. jau vien del to kad jos gal kiek isjudina dogmatiska istoriografija, o prie to paties ir pabado i skyles istorijoje. paziurejus is sitos puses nebereiktu taip draskytis

5786. kirvux2003-08-17 22:51
Nu ir marazmas, jeigu ir daugiau zmoniu Rusijoje sitaip isivaizduoja, tai nieko keisto, kad su jais susisneket neina...

5787. a2 :-( 2003-08-18 04:34
Ar Lietuvoje nera aktualiasniu temu uz visuoliu famenku nesamoniu? placziau apie Fomenkos fenomena galite perskaityti pavz. czia http://hbar.phys.msu.su/gorm/fomenko.htm

5802. pankas2003-08-18 15:12
Rosija umom nepastezima. Textukas kaip is kokio pankovo fanzino.

5805. apie ka viskas?2003-08-18 16:03
Sveikintina, kad su naujuoju redaktoriumi "Satenai" prisimine, jog yra ne tik Vakarai, bet ir Rytai, tik atrodo, kad kol kas savaitrastis pats nezino, kokia pozicija jis uzemes Rusijos atzvilgiu, nes pasirode publikacijos iki dabar yra, svelniai tariant, keistos. Kas zino, kokia yra reakcija i Fomenkos idejas pacioje Rusijoje, tas ne tiek rusus amzinu debilu salimi apsauks, bet abejos paciu "Satenu" redakcine kompetencija ir siekiamais tikslais.

5808. ?2003-08-18 16:26
Rusai, be abejo, turi stipriu intelektualiniu pajegu, ir dirba labai ivairiomis kryptimis. Idomu, kaip zvelgiama i Fomenkos idejas Rusijoje? Reiketu atkreipti demesi, kad autoriai- gamtos mokslu atstovai, jie naudoja savo mokslu instrumentus, kurie nera subjektyvus ar "ideologiniai". Rezultatai turetu buti objektyvus, jei metodas ir modelis pritaikomi, "tinka". Jie, matyt, aptaria savo metodo stiprias ar silpnas vietas, megina ji pagristi, patikrinti. Butu naudinga pateikti kelis poziurius, pritarciau 16)-tam. Pastebekime, retorinis apsaukimas kito "debilu" nepriklauso nei mokslo nei kulturos sriciai, tai ne argumentas. Tu knygu autoriai, be abejones, labai issilavine zmones.

5812. Jo, debilai - ir labai pavojingi2003-08-18 16:46
dIDžIOSIOS tAUTOS KALBA NORĖTŲSI PAKLAUSTI: KOKIA ČIA CHU..NIĄ Parulskis publikuoja? Ir ar laikraštiniame variante šis "briedas" irgi pirmame puslapyje? 18) tik patebėsiu, kad jeigu kraštutinį panslavizmą laikome "labai išsilavinimo dalimi" tai beabejo jūs esate teisus; tik aš kažkodėl šios "labai išsilavinusios" lektūros visai nenoriu matyti platinamos už Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus.

5815. ?2003-08-18 17:42
Su lektura verta susipazinti, tiek su mums priimtina, tiek ne, jeigu ji rimta ir itakinga. Pastebekime, kad cia ne pati lektura, o tik santraukos. Butu labai idomus Jusu (12-ojo), ar kieno kito argumentuoti komentarai (tu, kurie skaite/varte Fomenkos-Nosovskio knygas). Si publikacija - tik nuoroda, kad tokie darbai egzistuoja, ne daugiau.

5820. Reinas2003-08-18 19:41
Man tai tokiu atveju jau vis tik priimtinesne teorija, kad istorija is viso neegzistuoja, o tik mano aplinka.

5822. trumpai2003-08-18 21:28
Apskritai Rusijoje 40 metu dirba su matematiniu metodu kurimu humanitarikai, pirmieji bandymai eina i 20 a. pradzia. Butent tame ir Fomenkos ideju silpna vieta, kad buvo suabsoliutizuotas matematikos objektyvumas, del ko metodas atskirtas nuo tiriamojo objekto. Is kitos puses, tos silpnos vietos ir yra jo darbu didzioji verte, parodyta, nors ir nesistengiant, kad ne visai taip, kaip siaip jau linke galvoti dauguma. Vokieciai kaip tik losia ant to, kad kas butu laikytina gana objektyviu budu patikrinti idejas nera tobula - anglies 14 tyrimas, siaip jau tikslus, neveikia vienoje laiko atkarpoje, i kuria kaip tik patenka Vidurmaziai. Kad yra klaustuku su laiko skaiciavimu, ta bent girdejes bet kuris istorijos bakalauras, nors koks ten konkretus numeris priklijuotas prie einamojo amziaus, gal ir nera taip jau super svarbu.

5826. ?2003-08-18 22:56
Na stai, ir aiskiau, ir paprasciau.

5827. Mistra2003-08-18 23:10
Sakot, Viduramžių neištirsit anglies 14 tyrimis? Bet yra ir kitokių, patikimų metodų. Paleografija Viduramžių moksle - vienas svarbiausių. Manuskriptai datuojami dešimtmečių, metų tikslumu. Manuskriptai mus pasiekė iš kiekvieno Viduramžių amžiaus, iš kiekvieno iš tų amžių dešimtmečių. Nėra jokių baltų dėmių chronologine prasme. Patikimai - paleografiškai, archeologiškai - datuoti įvykiai užpildo visus tuos metus, todėl juos "suspausti" nepateikiant jokios įtikinamos argumentacijo... atsiprašau

5832. Lorca2003-08-19 10:20
Būtovės slėpiniai - Rusijos mastu.

5834. ykk2003-08-19 11:19
geriausia siame reikale- komentarai. vienas jau iesko KAZKO kas uz to stovi ir butinai nori stoti i kazkokia pozicija (pasirodo niekaip negalima Rusijos tema rasyti tiesiog siaip, be "pozicijos"), kitas mintinai ismokes fraze "uz mokesciu moketoju pinigus"- dabar turbut kaisioja ja kiekviena proga. tiesa sakant nesupratau kuo cia deti mok.moketoju pinigai?!

5835. xX2003-08-19 11:22
Fomenko vs. Beresnevičių. Fomenko demaskuoja globalius mitus, Beresnevičius juos (vietinius) kuria. Aišku, Fomenko demaskuodamas vienus kuria kitus. Apie LDK jis rašo taip, kad galėtume F. paskelbti persona non grata. (Vos ne visi mūsų kunigaikščiai pgl. jį buvo rusai, pervadinti kitais vardais:) Tačiau Fomenka lankosi Lietuvos konferencijose, ypač tarptautinėse tikimybininkų ir statistikų (Statulevičiaus-Kubiliaus). Pats F. yra topologas (topologija yra toks mokslas, kur, pvz., parodoma, kad kavos puodukas nesiskiria nuo barankos). Jis į istoriją žiūri būtent iš topologijos pozicijų, kai naudojama dangaus kūnų labai tiksliai apskaičiuojamos milijonus metų pirmyn/atgal trajektorijos (tame tarpe ir Saulės užtemimai) ir metraščių statistiniai duomenys. Kai tie du derinami reiškiniai duoda paradoksus, tada galima teigti, kad istorija buvo klastojama. Jau Niutonas tuos klastojimus pastebėjo, bet F eina toliau, jis stabdžių neįjungia. Inercija plius slavofilija/slavocentrizmas akis bado. Be to, atsirado daug komercijos iš to įdomaus mokslo. Lygiai taip pat, kaip iš Beresnevičiaus daroma komercija, kaip Ivaškevičius kurdamas naujus mitus irgi daro komerciją. Ten, kur taikomizmas, ten komizmas.
Ir dar - Fomenko yra puikus grafikas (čia tokia meno rūšis). Ir dar - niekas prieš penketa metų nesiėmė leisti jo dvitomio anglų kalba (labai sudėtingas redagavimo požiūriu tekstas). Žinot, kas paruošė tą knygą spaudai? Lietuviai - TEV leidykla iš Akademijos gatvės Visoriuose.

5837. ---> Mistra2003-08-19 12:52
Vokiecius galima paimti ir perskaityti, bus aisku, kaip jie konstruoja argumenta, nes ji, zinoma, jie pateikia pakankamai issamiai, kadangi nieko statistiniam humanitarui nesuvokiamo ten nera (neversta i kitas kalbas). Fomenko (arba ir koks Lefevras) tuo tarpu neikandami, kaip xX sako, toliau pasigerejimo grafine dalimi ir peciu traukymo del ideologijos humanitaras nepasistumia, nes abituros lygio matematikos ten neuztenka.

5839. to: ykk2003-08-19 13:00
Kuo dėti mokesčių mokėtojų pinigai? Ar neaišku: jeigu Parulskis turėtų pinigų (būtų krūvą uždirbęs iš savo raštų ar jam juos būtų padovanojęs koks nors geranoriškas `rusų verslininkas`) jis galėtų leisti savo laikraštį ir jame spausdinti visa ką tik užsimanęs. Net ir Fomenkas. Tačiau tol kol Šatėnai yra visuomenės išlaikomas leidinys jame turi būti pateikiami texstai atitinkantys bent minimalius intelektinius standartus. taip pat mokėtojai turi teisę piktintis kai Šatėnų darbininkai gamina akivaizdų šlamštą, broką kaip kad ši "publikacija". Jeigu Parulskis ir Co norėjo atkreipti dėmesį į tokį keistą Rusijos fenomeną kaip fomenkizmas tai ar nebūtų buvę geriau apie tai parašyti "esė" ar bent jau kokį nors "analitinį" rašinėlį? bet tam reikia šiek tiek pastangų ir supratimo. Deja,pasirinktas chaltūrinimo ir honorarų pasidarymo pigiausiu būdu kelias.

5841. Lorca2003-08-19 13:07
Tiksliai,kai pagalvoji...nei horoskopų,nei orų prognozės,nei policijos suvestinių nėra pas tą Parulskį...o skaitau....:))

5846. Mistra2003-08-19 14:01
Neįsikirtau, kodėl prieš-priešpaskutinis komentaras skirtas specialiai man?? Apie vokiečius nieko nekalbėjau

5852. naujoji chrenologija :-) 2003-08-19 15:04
po truputį žygiuoja ir į Lietuvą. Na ir kas, kad Š.A. yra visuomenės išlaikomi. Kiek žinau, ir patį Fomenką remia Maskvos universitetas. Ar jo kūryba atitinka bent minimalius intelektinius standartus, sunku pasakyti. Su istorijos mokslu jo gausios ir palyginus brangiai Lietuvoje pardavinėjamos publikacijos, suprantama, neturi sąlyčio. Lygiai kaip ir pasakojimai apie ufonautus, Lolišvili parapsichologiniai fenomenai ir pan. Kas dėl chaltūrinimo ir gana menkų honorarų pasidarymo pigiausiu būdu, tai stebėtis tuo netenka. Š.A., deja, monologinio pobūdžio leidinys, kur diskusijos nevyksta. Ir nežinia apie ką su Fomenkos gerbėjais galima ginčytis. Visa bėda, jų palaipsniui gausėja ne tik tarp matematinės publikos, bet netgi atsiprašant humanitarų.

5856. Pokyciai, etapai, evoliucija2003-08-19 15:31
Pamazu prasiveria durys i ideju ir klausimu tikrove, kuri dar idomesne uz empirika, ja auginancia.

5863. -->Mistra2003-08-19 19:46
Nes abejojai anksciau, ar vokieciai nenumeta 300 metu siaip sau, be rimto argumento. Tik tiek, kad ju argumentavimas suprantamas praktiskai bet kuriam humanitarui, o bent kaip kuriu rusu - praktiskai ne. :)

5864. Mistra2003-08-19 21:53
Mielasis/mieloji, betgi kur aš abejojau??? Tuo Fomenka abejoja, bet ne aš ;)) Ir susigalvok sau nicką, nes antraip įeisi į istoriją kaip "prieštaraujantis Mistrai" ;)))

5865. Tiems kuriems gaila mokesciu moketoju pinigu2003-08-19 22:00
Toks jausmas, kad ŠA skiriama gausybė mokesčių mokėtojų pinigų. Man atrodo poros seimo narių išlaikymas kainuoja daugiau nei visos ŠA redakcijos. Šitie intelektualai (turiu minty ŠA) net svetainės normalios įpirkti negali, kad dizainas būtų žmogiškas, ir kad aš negalėčiau rašyti raudonai.

5866. Pasiilges rėklamos2003-08-19 22:36
Teisingai, žmogiškas dizainas pirmiausia mums visiems šatėnų skaitytojams reiškia mirgančios reklamos. Kaip tai gražu!!! Kaip aš jų pasiilgau!!! Dabar visokie Fomekai drumsčia vandenį, o būtų dizainas normalus, kviestų nusipirkti pampersų, paragauti strutienos, nuvažiuoti į Gariūnus/Kanarus. Neįperka ŠA intelektualai reklamos, neįperka. Eisiu į Delfi CO2 pakvėpuoti, o tai smegenėlės neatlaikys.

5868. --->Mistra2003-08-20 00:59
Na, tarkime, kad ivyko miskomunikadas del mano kaltes. :) Geriau be nicku, jeigu idomu idejos, o ne personalijos.

5869. Artūras iš Vilniaus2003-08-20 01:36

gerbiamasis xX`e šiek tiek nykoka -> turiu kritikos (Tavo provincialios kognityvikos atžvilgiu):

 • topologija tai vienas iš paradigmatinių matematikos šuolių tiesiog aklai atspindinčią civilizacijos raidą -- tautai pasakyčiau:
  • geometrija pirmasis (kūnai, žmonės (narodas (pagal El.redakciją)), sakinys, atomas, ...)
  • matematinė analizė (energija (pvz. nafta), pinigai, dinamika, leidyba, asmenybės,  ... )
  • topologija (informacija (deformacija, aformacija, reformacija, komunikacija, ...), komunikacija (bendrąją prasme), egzistencijos samprata (komparatyvistine prasme),  ...)

  šiaip Aš pats manau, kad topologija dabar yra dar labai primityviam pavidale (na kaip rusų formalizmas kažkada prieš semiotiką) ir verkiant (jei ne šaltojo karo pabaiga) reikalaujantis lokalaus paradigmatinio šuolio. Tai visiškai neatitinka Tavo xX`e - valstietiško (enciklopedistinio (Didro) apibrėžimo (odnako)

 • 1999 metais, kai Aš (mes) pastebėjau informacinės visuomenės (socialia prasme) koncepcijos krachą -  išsiunčiau apie 200 emailų visiems pakeliui pasitaikiusiems intelektuallams (WHY) -- viena iš konstruktyvaus klausimo akcepcijų (vienas iš daugelio) buvo - kodėl interneto ideologai pinigais maitino chaoso teoriją, sinergetinės teorijos dialektiką?, o ne sakykim informacinės deformacijos anomalijas na sakykim topologinės sampratos įsigalėjimą vidutiniame sluoksnyje (po to aišku ir reversijas visuomenėje). Ir sąlyginai atsimenu (detalizuoti negaliu nes tuometinius duomenis surijo černobylio virusas) Famenkos atsakymą - tai buvo kažkoks nerišlus atsakymas (kažkodėl anglų kalba), kuriame jautėsi labiau komunikacinio bado (sexualia prasme) refleksijos ir visiškais nesigaudymas klausymo problematikoje (šiaip ar taip juk topologija). Kitaip sakant tokio grafikos dvitomio (ką išleido storpilvių privatininkų kompanija) nė viena save gerbianti leidykla  po 10 min pokalbio su autoriumi nebūtų sau leidusi (nebent po Lolišvili ar Beresnevičiaus). Matyt todėl TEV ir yra europietiškai nežinoma bet aziatiškai turtinga (kiek žinau begalę kapitalistinės (?) Lietuvos tenderių surijusi).
 • ir šiaip Tavo mylima sisteminė (sorry sistemų) dinamika visame šiame piešinyje tampa (kaip lakūnai mėgsta sakyti) aerodinamičeskaja nedorozumenija. Čia Aš radau šiaip progą kontekste argumentuoti nepasitikėjimą. Famenkas taip pat bando panašiai užbėgti už akių naudodamasis intelektualų frustracija ir bejėgiškumu.

5870. zuokas2003-08-20 08:24
neuzteko gedos kliedesiu,dabar perrasinesim istorija

5873. Mistra2003-08-20 10:30
---> Mistrai Dėl miskomunikado - nieko tokio ;) O dėl nicko - nesutinku. Leisk pastebėti, nickas netrukdo domėtis idėjomis ir neįpareigoja domėtis vien personalijomis. Tiesiog palengvina komunikaciją, nes dabar ganėtinai kvailai ir manieringai tenka į Tave kreiptis

5900. lanka2003-08-21 09:42
Tikri istorikai net nebando komentuoti ar analizuoti tokiu tekstu, juos galima butu laikyti fantazy kurineliais arba is serijos "Cia priejo Kindziulis ir tare...".

5940. istorikas2003-08-23 00:14
Kliedesiai; bet kaip provokacija visai tiko. Pajudinkite smegenis tautiečiai!

5953. Saulius M.2003-08-25 17:16
Geriečiai šioje teorijoje - stačiatikiai: mažiausiai iškraipė istoriją :-)

5955. is kitur2003-08-25 17:50
Zuokai, ka tu rasai! viena iš konstruktyvaus klausimo akcepcij? (vienas iš daugelio) buvo - kod?l interneto ideologai pinigais maitino chaoso teorij?, sinergetin?s teorijos dialektik??, Ar pats bent supranti is kurios puses i sias priesingypes paziureti?

5958. Artūras iš Vilniaus to 59552003-08-26 00:16
Aš ne Zuokas - bet visiškai suprantu, kad labai norisi prisikabinėti prie sąvoku. Ar ne? Juk taip sexualu? Ir vyriškai moteriška? Ar ne?
principe, Aš rašiau apie Famenką ir persiunčiau netgi porą jo kliedesių xX`ui (1999 metais) -- paprašyk persiųs - sexualumo krūvis pereis nuo manęs ant jo.

5960. emocinė dalis (pagal e. redakciją Artūras iš V.)2003-08-26 05:10
šiaip tarp kitko (5869,5955)
- pagrindiniame amerikiečių biznio vadovėlyje vienas iš pirmųjų sakinių yra "... synergie is 1+1=3." - ar tai demagogija ar tai anomalija niekas dėl to nestresuoja ir nesinervuoja. Nematau reikalo kabinėtis ir prie Artūro iš Vilniaus.
- o tuo tarpu topologiją (specialiai pasidomėjau kas tai per žvėris) susieti su informacine visuomene (koncepcija) tai čia ryškiai prašauta pro šalį (tipiški Artūro iš Vilniaus nusikliedėjimai)

5962. ajutiei2003-08-26 12:32
teip ir neparashe,kada piramides visgi pastatytos...

5963. Legionas2003-08-26 13:18
Jos buvo pastatytos neseniai, iš betono

5967. Bunnie :-) 2003-08-26 15:31
Atkreipkite demesį į vieną apspektą - išvadą, jog "Stačiatikių istorija prasideda IX–X a. Todėl, mūsų supratimu, ji mažiausiai iškraipyta." Kitaip sakant, visi tie veikalai parasyti vienu tikslu - kazkam, gal patiems sau, irodyti, kad stačiatikių tikėjimas yra teisingiausias ir vienintelis tikras. Rusų šovinistai, o ne mokslininkai!

9168. Nepažįstamoji :-) 2003-11-18 17:23
Neradau nieko apie raštą GAILA!!!!!!!!!!1

13014. ŠYPSENA2004-02-23 14:17
Nieko ko man reikejo!!!!!!!!!!

13015. SMILE2004-02-23 14:18
NESAMONE

15460. kraujas :-) 2004-04-26 10:24
tu neveksla issiskalauk smeginis žiurek kokias nesamones cia rasineji gal tu koks pusas ra panasiai prietranka lokas/

38140. vadis2005-07-22 09:39
SVEIKI.PRASAU PAGALBOS ISSIFRUOTI ROMENISKA SKAICIU : XXLXLL

42894. ie_va :-) 2005-09-25 11:50
parasykit kas nors apie islama

45129. toidas :-) 2005-10-20 13:05
NETIKIU! NEGALI BUTI KAD ANTIKA NEEGZISTAVO... Man galva sukasi nuo visko...

48076. zlakt :-) 2005-11-30 18:02
Nesamone! ANTIKA BUVO...!

Rodoma versija 180 iš 204 
13:25:05 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba