ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-06-25 nr. 754

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (187) • HUGO LOETSCHER. Pagalvės ŽąsisMARIJA JURGELEVIČIENĖ. Protu, o ne rankomis (3) • AUGUSTINAS DAINYS. Žvelgiant į rododendrąGINTARĖ ADOMAITYTĖ. Apie upes ir dangųInterviu ypatingomis aplinkybėmis (5) • ANDRIUS MARTINKUS. Pašaukimas (1) • SIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiLUANA STEBULĖ. Eilės (1) • RŪTA MAKUTĖNAITĖ. Vasaros avikailis (1) • VIDAS POŠKUS. Renesansas, manierizmas ir istorija (1) • ANGELĖ VYŠNIAUSKAITĖ. Naujas žvilgsnis į Kalėdų ir Užgavėnių papročiusLIBERTAS KLIMKA. Trejų devynerių vainikasRIMANTĖ AMBRAZEVIČIŪTĖ. Joninės anuomet (8) • ANDRIUS ŠIUŠA. Vademekumas, arba Pažink pasaulį (2) (20) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


HUGO LOETSCHER. Pagalvės Žąsis
Pagalvės Žąsis nemoka sklandyti, nors kartais pamėgina, tačiau sklandydama ji neįveiktų reikiamų nuotolių. Per valandą ji nuskrenda daugiau nei tie aštuoniasdešimt ar devyniasdešimt kilometrų, kuriuos įveikia kitos žąsys. Prireikus su tavimi per naktį ji apskrenda aplink pasaulį, ir net dusyk; ryte turi sugrįžti ir sudėti plunksnas į pagalvę, kol nepabudai. Lėktuvas ne toks greitas; jei nori skristi kartu, pirmiausia turi užsimerkti, kad neapsisuktų galva.

MARIJA JURGELEVIČIENĖ. Protu, o ne rankomis
Mikelandželas sakydavo: "Piešiama protu, o ne rankomis". O Leonardas erzindavo Šv. Marijos Maloningosios vienuolyno priorą tuo, kad ištisas dienas stovėdavo prieš "Paskutinę vakarienę", nepridėdamas prie jos teptuko. Vis sakydavo, kad "didelės dvasios žmonės kartais mažiau dirbdami daugiau sukuria. Protu ieškodami idėjos".

AUGUSTINAS DAINYS. Žvelgiant į rododendrą

Rausvai oranžiniai rododendro žiedlapiai,
Sukritę ant žemės, dar kartą patvirtino,
Viso to, kas gyva, trapumą.


GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Apie upes ir dangų
Kiek kartų stabdžiau artimus, o kiek – pati save. Nėra tokių lenktynių, kuriose nepralaimėtum – gal akimirką ir pasijunti pirmas. Bet kitą? Dairaisi draugo ir nerandi: nėra su kuo švęsti. Sakai sau: imčiau zirzti – sulėktų, neišsizirzę patys. Kartais sulekia, kartais ne, bet...

Laura Laurušaitė kalbina PETRĄ DIRGĖLĄ. Interviu ypatingomis aplinkybėmis (Latvijai ir visai pažangiajai žmonijai)
– O rašydamas niekada neužmiegate?
– Čia ir bėda, kad rašydamas nebegali užmigti. Pradeda atrodyti, kad rytojus – tai jau paskutinioji. Tikra literatūra gali būti parašyta tada, kai jauti, kad išauš paskutinė diena. Tada nebegalvoji apie išlikimą, pragyvenimą. Stengiesi atsimint. Ir stengies, kad liktų atminimas. Ne savęs. To, ką išgyvenau, kas man buvo brangu. Deja, ir atminimas – iliuzija. Šis pasaulis nenori atsiminti savęs, jis tik nori įsibrukti į atmintį. (Išsitraukia dar vieną buteliuką "Energijos", užgeria tabletę seleno ir cinko – L. L.)

ANDRIUS MARTINKUS. Pašaukimas
Daugelis šiuo metu madingų sąvokų ir šūkių, be kurių tiesiog neįsivaizduojamas viešasis diskursas, atspindi baisią epochos dvasios neapykantą pašaukimui. Kai kalbama, o tiksliau – įkyriai kalama į galvą, kad būtina prisitaikyti prie nuolat besikeičiančio pasaulio, kad būtina "mokytis visą gyvenimą", be abejo, daroma prielaida, jog žmogus neturi jokio pašaukimo, o jei ir turi, tai tas pašaukimas yra kažkas nepageidaujamo, tai, kas turi būti pašalinta iš kelio, panašiai kaip šūkio "Visų šalių proletarai, vienykitės!" ideologijoje glūdėjo prielaida, kad egzistuoja geroji ir blogoji klasės, o pastaroji su visais jos atstovais turinti būti pašalinta iš kelio ir išmesta į istorijos šiukšlyną. Mūsų laikotarpis savo vėliavose drąsiai galėtų įsirašyti imperatyvą "Mokykitės visą gyvenimą!", panašiai kaip tarybinių oficiozų viršutiniame kampe puikavosi "Visų šalių proletarai, vienykitės!". Už šių dogmų slypinčios ideologijos skirtingos, tačiau jos turi vieną bendrą bruožą – abi nepakenčia žmogaus laisvės. Tik viena iš jų žmogų laiko objektyvių istorijos dėsnių vergu, kita – rinkos ir kapitalo vergu.

SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai
Šiek tiek statistikos
Devyniolikto amžiaus Paryžiuje dirbo, bandė savo talentą 30 000 dailininkų.
Iš jų į muziejus pakliuvo 150.

LUANA STEBULĖ. Eilės
[..]
tobulai pasidrožiau pieštuką
rankoje skalpelis
trūksta linijų
mano riešuose

[..]

RŪTA MAKUTĖNAITĖ. Vasaros avikailis (Debiutas)
Ant kėdės po ryškiomis lempų šviesomis sėdus Enrikai Striogaitei, vėl ne vienos pradedančiosios širdies kampelis buvo užkabintas. Pasak Enrikos, šiuolaikiniai jauni poetai suvienodėjo, nebeliko autoriaus: gali paimti bet kuriuos eilėraščius ir pamatysi – visi vienodi, visi tarsi vieno autoriaus parašyti. Neblogas pavyzdys galėtų būti internetas (lietuviškai bene "žiniatinklis") – slapyvardžių liūnas, kuriame (kaip toje pasakoje apie mergaitę, bijojusią sušlapti batelius ir pasiklojusią duonos kepalą) nugrimzdo autorystė. Tik bandoma išsaugoti privatumą, tapti nepriklausomiems nuo amžiaus, lyties ir akių spalvos. Stebi ryškiausius neprofesionaliosios kūrybos tinklalapius ir nuliūsti pamatęs, kaip vienodėja juose publikuojamų autorių stilius. [...]

VIDAS POŠKUS. Renesansas, manierizmas ir istorija
Vos tik A. Bumblausko "Senosios Lietuvos istorija" pateko man į rankas, pirmiausia puoliau ieškoti renesansui ir / ar manierizmui skirtų skilčių. Karštligiškai versdamas knygos lapus pamačiau, kad gotikai ir ypač barokui skirta labai daug tiek tekstinės, tiek iliustracinės medžiagos. Abejonių sėklą iš karto pasėjo per mažas, kaip man pasirodė, dėmesys ankstyvajam barokui. [...]

ANGELĖ VYŠNIAUSKAITĖ. Naujas žvilgsnis į Kalėdų ir Užgavėnių papročius (Arūnas Vaicekauskas. Lietuvių žiemos šventės. K.: VDU leidykla, 2005. 192 p.)
O kaip yra dabar? Pas mus braunasi visiškai svetimos, su lietuviškomis švenčių tradicijomis nieko bendro neturinčios "šventės". Kartais pasigirsta balsų, kad archajiškosios mūsų tradicijos yra pernelyg liūdnos, o šiandieniniam jaunimui reikia išsišėlti. O kodėl jam nepaišdykavus pagyvinant senąsias kaukininkų vaikštynes? Kiek per jas galimybių jaunimui – ir kaukes kuo įdomesnes pasidaryti, ir pasimokyti humoristinių dainų, oracijų, sveikinimų, drauge atsižvelgiant į Lietuvos etnografinių sričių turėtas tradicijas. [...]

LIBERTAS KLIMKA. Trejų devynerių vainikas
Saulei užkopus į pačią dangaus kalno viršūnę ir iš ten grožintis gamtos suvešėjimu, ateina laikas Kupolių puokštę suskinti. Joje trejos devynerios žolynų, augančių trijose skirtingose vietose: paupio pievoje, saulėtoje įkalnėje, tamsioje paunksnėje. Puokštė reikalinga saulėgrįžos apeigoms, be to, ir vaistams paruošti pravarti. Ypač jei surinkta mėnuliui augant; tada visos vaistingosios medžiagos susikaupusios lapeliuose ir žieduose. "Trejų devynerių" antpilas, kurio originalią receptūrą saugo Lietuvos medicinos ir farmacijos muziejus, gelbsti nuo devynių ligų.

RIMANTĖ AMBRAZEVIČIŪTĖ. Joninės anuomet
Birželio 24 d.
Ryto metą Audrius kaip niekad neskuba keltis. Aš juolab. Baisu pagalvoti apie "gaivią rasą". Vis dėlto Audrius atsikelia ir imasi kurti laužą. Šis galiausiai įsidega, verdam kruopienę. Ne kažin kas, bet suvalgom. Paskui kaičiam kisielių, netoliese įsikuria kelios latvių šeimynos švęsti Joninių gamtoje, vaišina ir mus šašlykais su pomidorais ir sūriu. Paskui dar prisipliumpinam kisieliaus ir stori, išpampę palaimingai drybsome. Debesys labai įtartini, panašu, kad vėl lis; susipakuojam daiktus ir einam tranzuoti. Juodžiausia diena iš visų. Prastovim gal iki 17 val., vien lengvosios mašinos, sekmadienis. Nutariam bent nestypsoti, eiti pirmyn. Paėjėję gal kokius 8 km dairomės nakvynės, nelauktai sustoja sunkvežimis, važiuojam, o pakelėse jau pradeda degti laužai. Gražu. 20 val. mes jau Tartu. Ieškom duonos, lakstom iš vienos stoties į kitą mėgindami įsikurti, nepavyksta, sutaršom pakelį sausainių ir patraukiam paupiu. Visur vien meškeriotojai ir usnys, bene pusantro metro aukščio. Bastomės aplink kažkokius namus, po griuvėsius, galiausiai sugulam miegoti ant kalniuko tarp dviejų kelių, kaip niekad plynoje vietoje; vėjas kiaurai košia, susirengiam viską, kas įmanoma, negelbsti.

ANDRIUS ŠIUŠA. Vademekumas, arba Pažink pasaulį (2)
Nijolės kailiai – ėjo kartą tamsia gatve viena tokia vargšė ponia N. labai susikrimtusi – šaldytuvas tuščias, už butą seniai nemokėta, vandens skaitiklius magnetai krūtine užgulę. O čia prieš nosį dar juoda katė tik šast! Sukliko ponia N. ir trenkė rankine katei per galvą, pakniopstomis prisivijusi. Sukniaukė katytė ir padėjo šaukštą. Perbalo ponia N., pagriebė kailinį žvėrelį už uodegos ir nuvilko į naktį kailiadirbiui, kad iš jo išdirbtų apykaklę palaikiam paltui. Nuo to meto ponia N. – aukštuomenės dama ir turtinga ponia N.
Lit.: straipsnis astrologijos žurnale "Netiesa, kad juodos katės nelaimę neša!"

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


36573. Moteris ir 4 jos vyrai2005-06-23 14:34
Noriu visko!

36581. nemo2005-06-23 15:02
mmmmm, net nezinau kolei kas. Zinau tik, kad Bumblausko knygos recenzija tikrai su susidomejimu skaitysiu.

36621. miestiete2005-06-23 22:28
nagi, publika, kaulykit kaip visuomet

36628. praeivė2005-06-23 23:04
Jaučiu, įdės Martinkų. O komentatoriams bus proga dar kartą jį išdėti į šuns dienas. Bet ir produktyvus gi jis. Gal verčiau mažiau rašytų, o daugiau mąstytų - bene koks gilesnis rašinys išeitų. O kur dingo Giedra Radvilavičiūtė? Labai jos pasigendu.

36629. pasipiktines skaitytojas2005-06-23 23:11
nieko nedekit, kam idomus tas jusu pretenzingas laikrastpalaikis kaimo bibliotekininkems.

36631. po palme2005-06-24 00:44
kaip etatinis Satenu rasytojas, jauciuosi nusipelnes visko. Prasau gerbiama redakcija man isskirti spec. rakta nuo ziniu skrynios.

36635. IVS2005-06-24 02:02
Šaunesnę moteriškę už Butkiškės kaimo bibliotekos vedėją VIRGINIJĄ PAKARKLIENĘ sunku būtų rasti. Gaila, kad į Archyvą nesudedami seni straipsniai.

36636. .piktines2005-06-24 02:06
gaila, nepazistu. ir siaip nieko pries neturiu. biesina poziuris, mazdaug, kaulykite, to, ano. galima pagalvoti, kad be satenu niekur nieko nepaskaitysi, kol pasuputusi redakcija nesusimyles...

36641. IVS2005-06-24 04:48
Man tai žinot, kas apmaudu? Apmaudu, kad priimtas toks joks sprendimas: internete bus trys straispniai, atseit tada pirks popierinį laikraštį. Ir kai tas sprendimas neduoda jokių teigiamų rezultatų, bet turi krūvą neigiamų pasekmių - toliau nei iš vietos :( Nei informacijos, kaip sekasi pardavinėti popierinį, nei sprendimo sudėti į archyvą senus straipsnius. Na, kam dabar skaudėtų, jei tas straipsnis apie Šauniąją bibliotekininkę būtų nete? Ir jau niekaip, o niekaip nesuprantu, negi taip sudėtinga padaryti mokamą internetinę versiją? Bet viliuosi, kad El. Redakcija " mažiau dirbdami daugiau sukuria. Protu ieškodami idėjos."

36642. vasilisos2005-06-24 10:14
o kur antroji Suknelių dalis Kelnės?..:(

36643. Bjauri boba IVS2005-06-24 10:23
Ai, tiek to... įsivaizduoju, koks būtų paveiksliukas prie Kelnių :)

36649. pasi2005-06-24 11:07
tam paveiksliukui uztektu vienos rankos :)

36654. zeta2005-06-24 11:21
Neuzmigsiu be Pagalves Zasies.

36656. bridaugilos2005-06-24 11:29
Miela, IVS. Cia mes susibure galim ieskoti ideju i sali pasideje savo darbus, o dvigalvei redakcijai, kaip matai, giliai nusishikt, buvo kokiu nors pokyciu ar ne. Bent jau toks ispudis susidaro po to, kai jau tiek kartu prasyta paaiskinti situacija. Redakcija dar neipratus dirbti skaitytojams.

36763. rasa :-( 2005-06-25 15:02
neįdėjo Stanislovo anas ir pasimirė skručai galit nieko nedėt šitam nr -vienas šlamštas

36773. IVS2005-06-25 18:37
Įdėkite Pagalvės Žąsį, zeta jau trečia para be miego, o juk mes susitinkam tik sapnuose skraidydamos!

36781. zeta2005-06-25 20:40
O jiem kas. Jau ketvirta para be miego, visa perbalus is ilgesio ir liudesio. Taigi ar Hercogui Melynbarzdziui/El Redakcijai rupi? Bus tik trinkt man durim pries nosi, tik svyst Pagalves Zasi per langa. O paskiau prieis letais zingsniais pagalastu peiliu svysciodamas ir visas issiviepes paklaus: ar dar ko norejai? Nieko daugiau nenorejau, sakysiu sustingus is baimes, tik leiskite paglostyti ta melyna barzda ir pabuciuoti jusu zieda. Tada El Hercogas kiek apsiramines numes sauja pilku plunksnu man po koju, iseis i savo kambarius ir ten dar labiau issiviepes skaitys nauja Satenu numeri. O as ka - galesiu ramiau atsidust iki kito penktadienio, kol vel ko nepaprasysiu.

36868. Kietai cia2005-06-27 00:22
"Tada El Hercogas kiek apsiramines numes sauja pilku plunksnu man po koju, iseis i savo kambarius ir ten dar labiau issiviepes skaitys nauja Satenu numeri":)

36890. paprastas zmogus2005-06-27 10:53
Dazniausiai pirma perskaitau "Sekretus". Noriu visus iminti. Bet daznai atrodo, kad skaitau ta pati laikrasti, nes apie "tata" paprastai buna toje pat vietoje. Gal galeciau, kukliai patarti autoriui, kad informacija apie "tata" (del antimonotonijos) pametytu sekretuose skirtingose vietose. Galima net sukurti kazkokia sistema, susijusia su laiku, astronomija ar astrologija. Tai butu lyg dar vienas papildomas sekretas, kuri stengsiuosi iminti.

36891. zeta2005-06-27 11:10
Ar as jums, seses, nesakiau? Pagalves zasis voliojasi ismesta per langa isdrikais sparnais. Mielasai, grazusai, ismintingasai toto, gal galetumete kaip nors pagelbeti?

36896. toto2005-06-27 12:00
zeta, reikėjo Dalgio prašyti lažintis iš pagalvių žąsų, - būtų įdėję.

36909. T. V.2005-06-27 19:40
Kuprių lenktynės.

36911. Sig, begėdis2005-06-27 21:22
Kas tie sekretai? Ar tai ekskrementai, kuriuos S G mini pradžioje, ar kitokios kūno išskyros (ne vien vidaus sekrecijos, bet smegenų blūdas)?

36916. cha cha2005-06-28 00:11
Ei, ar atkreipėt dėmesį praeito Litmenio komentaruose - pasirodo, Korra - diedas? Neįtikėtina sensacija. O aš visąlaik maniau, kad boba...

36917. toto2005-06-28 00:18
O gal vis tik boba?

36918. zeta2005-06-28 00:31
Toto, tu palikai mane nelaimej kaip kokioj nemeilej. Sukauju sukauju pagalbos, o jos kaip ner taip ner. Geriau tau papasakosiu istorija, kad butu aiskiau. Buvo karas (nezinau, kur. Gal pilietinis). Du draugai isejo i musi. Zeme susimaise su dangum, kas liko gyvas grizo, bet tas vyrukas ziuri - draugo ner. Praso kapitono leidimo grizt i lauka. Kapitonas sako ne, ten dar minos sprogineja ir priesui viskas kaip ant delno, per daug pavojinga. Bet prasytojas nieko nepaise ir isejo. Grizta, parsinesa negyva drauga ant peciu. Kapitonas pyksta, sako, kvailas tu, ar vertejo mirciai galva i nasrus kist, anas vis tiek negyvas. O kareivis jam atsako: vertejo, kapitone. Kai as prie jo prisliauziau, jis pakele galva ir susnibzdejo "Bili, as zinojau, kad tu ateisi". Tai dabar toto, tu man pasakyk, padesi ar nepadesi, ar man eit Dalgio rankena klebent?

36923. zeta2005-06-28 01:00
Tyli. Apsimeta, kad miega. O is tikruju niekada nemiega. El Hercogo patiketinis.

36925. toto2005-06-28 01:11
zeta, nemiegu, bet galiu tik prašyti dalgio, kad tas nuneštų redakcijai mano ***** Metaxa, - ... kas ten žino, gal ir padės, gal susimylės ponai ir įdės tau žasų pagalvėms. :) O tu per tą laiką apsižiūrėk ar visos gėlytės * tavo naujam bute palaistytos, gal kuri verkia nosį nukabinus. :-)

36926. zeta>toto2005-06-28 01:20
Varge tu mano, tokia protinga, tokia protinga, bet nebezinau, kur tas mano naujas butas, galva apsisuko, tamsoj tarp geliu klupineju, baisi sumaistis. Dabar greit pasedesiu, susikaupsiu, ir ka nors sugalvosiu.

36927. zeta>toto2005-06-28 01:34
Toto, arba man ne visi namie, arba kyla siokiu tokiu techniniu nesklandumu su tu gelyciu laistymu.

36928. zeta2005-06-28 01:36
Einu koja uz kojos miegot. Nusiminus.

36929. toto2005-06-28 01:43
Populiariausia "techninių nesklandumų" priežastis - akiniai palikti ten, kur tinkama vietelė atsižymėti ir tapt nežinomu kariu.:)

36931. zeta2005-06-28 01:46
Nuejau miegot. Sugrizau. Geles nelietos. Pagalves prikimstos akmenu. Galva priberta smelio. Nera laimes siam pasauly.

36933. nemo2005-06-28 01:52
Vakaras siltas, purpurinis, ziuriu sau kaip Zeta su Toto techninius reikalus aptarineja, rimtai suokalbiskais veidais.

36936. zeta2005-06-28 01:59
Toto, anei kiek nejuokauju: ACCESS DENIED! Nu ir ka dabar as galiu padaryt!

36938. nemo>zetai2005-06-28 02:07
As ka tik patikrinau - man tai viskas gerai su tom gelem.

36939. toto2005-06-28 02:07
- Keisk darbą. :)

36940. zeta2005-06-28 02:08
ACCESS DENIED, nors galva i siena duok. Matau, vazonai uz stiklo sustatyti, negaliu paimt. Siutas ima baisus. Piktumas. Neviltis. Bet dar gerai, kad proto uzteko orientacijos neprarast. O kitaip tai jau galeciau vaziuot tiesiai i seneliu namus.

36941. zeta2005-06-28 02:10
Keisk darba, lengva pasakyt. O kas man sokejas suvaikys? Pasakau sokt i kaire - visos soka i kaire. Pasakau sokt i desine - visos i desine. Labai tvarkingas tas mano darbas, tik IT department pilnas pamiseliu.

36947. toto2005-06-28 02:23
zeta, nenorėk, kad ir IT dirbtų tavo šokėjos. :) - Susitaikyk su realybe, atiduok pagarbą mokslui :), nupirk jiems saldainių arba kokį seną notebook`ą už vienos dienos atlyginimą sau, ir gyvensi, vargo nematysi. O tai nieks nepasikeis -- ten koks nusmurgęs tavo IT`ukas dabar žvengia susirietęs, mintyse trina rankas: pasakau sokt i kaire - soka i kaire, pasakau sokt i desine - madam vikst i desine :)))

36949. zeta2005-06-28 02:26
Toto, tu esi isminties bokstas. Ir labai akylas. Si ta atiduociau, jei paciupinet galeciau :) Patarimo del saldainiu paklausysiu, tik kiek tolimesnej ateity.

36960. miestiete2005-06-28 14:15
kas yra baisiau - sutartines dainuojamos ar skuduciuojamos?

36963. kaimietė2005-06-28 16:20
Niekur nevažiavau. Sukiojausi čia pat. Upė - miškas, daržas - gėlynas, knygos – muzika. Gyvenimo pulsacija apsnūdo, o laikas ištyso kaip kažkada vaikystėje. Prie tempo pokyčio kreivės dar prisidėjo ir grojamų kūrinėlių ritmų kontrastai. Iš vienos pusės monotoniškas bito kalimas su automatinamais bliuzo takelių gabaliukais. O iš kitos pusės pažintis su M.Šmitu (M.Schmitz), tiksliau su jo iš kotu verčiančiu besikaitaliojančiu ritmu – pažerta prie smuiko rakto 2/4,3/4,4/4,5/4,7/4, o eigoje rinkis, kuris kuriam taktui tinka. Pirmasis šio susitikimo įspūdis stulbinantis – visiškas nesupratimas, nepagavimas, nejutimas. Kol pagaliau kažkią atlaisvinus smegeninėje, kažką atsukus ten viduje, kažką priveržus, sukeitus vietomis, persiritus į kitą žiūrėjimo bokštelį, kūrinėlis nedrąsiai, klupdamas, smukdamas ir vėl kildamas ima plaukti. Atrodo lyg sienoje būtų atsivėrusios durys. Ne. Ne taip. Lyg pagaliau didžiam nustebimui užkliūtum žvilgsniu už angos, kurią iki šiol ignoruoti sugebėdavo tavo aklas stereotipas. Net ir lįsti nejauku, nes taip neįprasta, nauja, neįtikėtina. Ir kai pagaliau šis plyšelis po truputį tampa savu, kyla drąstiška mintis, kad jų – nepastebėtų durų, vartų, skylių, ertmių, erdvių mano sienoje devynios galybės, tik… O gal net ir tos sienos nėra… Tik ledo luito sąstingis. Ech, akmuo ir tas gyvesnis...

36967. xX2005-06-28 18:44
O aš, kaimiete, pabersiu įspūdžių iš Santaros-Šviesos. Buvo tikrų tikriausias kontrastų paradas. Pirmiausiai įstrigo savo knygoje ir tribūnoje pasimetusi Putinaitė, nepagarbiai (?) prabilusi apie Basanavičių ir Beresnevičių (bent jau "Šatėnų tremtiniuose"). Matyt, Putinaitei pirmiau reikia pasimokyti iš grandų sklandaus kalbėjimo nieko nepasakant, ir tik po to pasakyti, kaip atsikratyti identiteto stereotipų. Šiaip tai pajutau jai simpatiją - tiek žmogiška, tiek ir akademine prasme.
Kas dar įstrigo? Sverdiolas, aišku. Šis didžiąją savo lėkštos kalbos dalį lėkštai tyčiojosi iš lėkštų interneto komentatorių. Kitokie nepakliuvo į jo lėkštą žiūros lauką. Matyti vien negatyvą - bent jau man - nepriimtina, nors pripažįstu - populiaru. O Šliogeris per 15 minučių suspėjo mokslą pavadinti taikomąja krikščionybe. Pats mokslas, anot jo, kilo iš inkvizicijos projekto. Europinio lygio teiginys! Filosofiją ir toliau siūlė neišsidirbinėjant vadinti tikruoju vardu - filologija, arba dar tiksliau - nekrofilija. Prisipažinsiu - sėdėjau ir nuoširdžiai su juo dalinausi neapykanta visoms žinojimo mašinoms. Solidarumas su šiuo šiaip jau naują knygą piarinančiu šlageriu dar labiau sutvirtėjo, pasiklausius Mažeikio. Tiesa, pirmą kartą savo gyvenime pajutau gėdą klausantis mokslininko - taip sąmoningai degraduoti reikia ryžtis. Kas dėsis Druskininkuose?
Tai tiek trumpai, mielieji.

36968. dalgis2005-06-28 21:27
ai, zinot sekunde neturiu ka veikt, tai sveikinus visus (ne is karto, bet ish eiles po viena)...

36972. miestiete2005-06-28 21:54
kas dar geresnio?

36977. nemo2005-06-29 01:57
As krausciau baldus. Ne savo.

36978. zeta2005-06-29 02:11
Viliuosi, kad nusimusei koki pirsta.

36979. po palme2005-06-29 02:53
Labas visiems. Idomus komentaras apie Sviesa/Santara, teko kazkada buti Nidoj, vienam is suvaziavimu . Bet tada, pacioj sajudzio pradzioj, idealizmas viska goze. Atsimenu tik kaip amerikenai kraipe galvas klausydami tuometinio svetimo ministro, na kaip jo pavarde, aukstas tamsus gunktelejes vyriskis. Buvo ir Babravicius su gitara ir Daunys. Tuo zmogum negalejau paliauti zavetis. Taip mokejo pasakyta: ir siltai ir akademiskumui nenusikalsdamas.

36985. IVS2005-06-29 08:38
Darius Kuolys?

36986. Takas2005-06-29 10:02
skaiciau numeri geras

36989. po palme2005-06-29 18:12
Aciu, Darius Kuolys. Vartojo
 • vargu bau
 • ir kitus panasius. Tokia barokine kalba, su ilgais prieskambariais ir nukarusiomis liustru girliandomis.

  36990. miestiete2005-06-29 18:35
  nera ko lakstyti po liberalu susirinkimus. Uztat babravicius simas tikriausiai buvo jega. beveik kaip sutartines. Dainuojamosios arba skuduciuojamosios. As pastaruju nesu girdejusi tikriausia todel kad vos isgirdusi pametu samone kaip sake vienas gaisrininkas.

  36992. po palme :-) 2005-06-29 19:17
  Taigi, liberalas esmi, turiu prisipazinti, cia jau niekur nesidesi. Ir is viso: nutariau i filosofija rimtai nebeziureti, tegu ja studentai adoruoja, apie viska spresiu remdamasis estetiniais o ne moraliniais standartais. Esu zmogus be saknu ir be isitikinimu ir papuskit man kur nesueina.
  Ar samone dingsta nuo sutartiniu ar nuo uniformuotu gaisrininku:)?

  36993. zioma to olaf palme2005-06-29 19:31
  Po Palme, pirmasyk tave zauvazhal.

  36995. g2005-06-29 21:33
  Taigi, moraliniai standartai, kaip sakoma - opiumas liaudziai, kur jie yra, ten tyli byla, bet vat yra kulturu, kuriose estetika ir morale kaip vanduo ir asotis. Tuomet ka, jei nori atsigerti nepasemes vandens - tai sok i sulini, ar kaip cia iseina?

  36996. to po palme2005-06-29 21:59
  samone dingsta nuo uniformu . ar ne ?

  36997. to asia ona zhe brik2005-06-29 23:04
  Bet juk neparashei. O tiek parinaisi, dievka.

  36998. po palme2005-06-29 23:45
  Apie uniformas rasydamas, turejau omenyje uniformuotos asabos poveiki moterims, jus jau man atleiskit, zinoma uz tokia uzuomina, bet galima ir kaip 36996 pasiziureti: taip sakant raide uzmusa dvasia.
  36995 ai/am Jeigu jau atsizadejau filosofijos, turiu liautis ir filosofaves. Taigi paprasciausiai pacituosiu Platona: the principle of goodness reduces itself to the law of beauty; etics and estetics coincide

  37001. -> po palme2005-06-30 00:20
  Na žinoma, reikia gerti per šiaudelį :)

  37006. po palme2005-06-30 02:05
  Ironizuojate tamsta :). Jeigu jau kam idomi mano asmenine ir visai nekukli nuomone, galiu pasidalinti:
  Morale evoliucijos budu tapo musu prigimties dalimi. Paaiskinimu tam reiketu ieskoti biologijoje o ne teologijoje.
  Morale yra dalies kooperacija su visuma.
  Geriausia moraline sistema yra ta, kuri maziausiai draudzia.
  Morale evoliucionuoja. Didziausias stimulas tam yra ekonominio gyvenimo pletra.

  37009. ežeras2005-06-30 08:37
  1. :) filosofijos neigimas ,tai pati gryniausia filosofija , mielieji (cia po palmei ir sliogeriui). 2. nei biologija ,nei teologija ,nei evoliucija nera ir negali buti morales saltiniu/priezastimi, manau.Ja gali buti tik hegeliska laisve ir/ arba kantiskoji pareiga, manau.

  37010. toto2005-06-30 08:45
  aš prieš :)

  37011. ežeras-toto2005-06-30 08:49
  :)jei turi omeny zuokula , tai as irgi...

  37012. ežeras2005-06-30 08:51
  beje ,keiciu pozicija ir nuo siol i visus kreipsiuosi "tu" ( gal brandesnis atrodysiu :) ).

  37013. toto2005-06-30 08:53
  :) Iš pat ryto pasiduokim malonumams! (Politiką velniop!)

  37014. ežeras2005-06-30 08:59
  zmogus - visuomeninis(politinis) gyvulys, be politikos jis tiesiog gyvulys.aristotelis. (:) )

  37015. zeta2005-06-30 09:05
  Kokiems dar malonumams taip anksti is ryto, kai net i kava bjauru paziuret? Hedonistai.

  37017. ežeras2005-06-30 09:07
  nesiparink,zioma, zauvazalins tave tusovkej verchai uz toki bazara, klyka duodu.

  37019. ežeras2005-06-30 09:11
  gerai jei tik i kava , o jei ir i veidrodi?

  37021. zeta2005-06-30 09:13
  Apie veidrodzius nekalbekim. Seniai demaskuoti isdavikai.

  37025. cikada2005-06-30 10:16
  pasauli vienija alus ir futbolas... kaip nekeista, filosofija ir politika sukelia karus...

  37026. toto2005-06-30 10:21
  ... o labiausiai gadina - pinigai. Naikinkim! :)

  37031. kai kas2005-06-30 12:27
  Kažin, koks čia Platonas, kuris rašė angliškai... Ar gal problema šaknų neturėjime...

  37035. ežeras2005-06-30 12:49
  mano saknys is autralopiteku.as nesu besaknis.

  37042. nemo2005-06-30 12:58
  Po Palme, nesutinku su "evoliucijos" terminu - labai jau jis klastingas. Va, visiems kurie jums papriestaraus, sakysit - "tai, kad ponas dar nepakankamai evoliucionaves tam, kad dalintumemes bendra nuomone" (zinoma, automatiskai, remdamasis savo dievisku autoritetu, isskliausdamas galimybe, kad kitas gali buti daugiau evoliucionaves). Va, australopiteku kilmes Chevalier de Ezeras jau pirmas is busimu pavyzdziu serijos:)

  37056. kaimietė2005-06-30 13:51
  Ežerui aristoteliškai nusišypsojus skliaustuose (37014), pasijutau beveik gyvuliu ir susimąsčiau, o kas gi žmoguje svarbiausia. Čia prisiminiau penkis žydų išminčius.

  Pirmasis didysis išminčius buvo karalius Saliamonas. Jis pasakė:
  -Svarbiausia - čia!- ir parodė į galvą.
  Antrasis didysis išminčius buvo Jėzus Kristus. Jis pasakė:
  -Svarbiausia - čia!- ir parodė į širdį.
  Trečiasis didysis išminčius buvo Karlas Marksas. Jis pasakė:
  -Svarbiausia - čia!- ir parodė į pilvą.
  Ketvirtasis didysis išminčius buvo, žinoma, Zigmundas F. Jis pasakė:
  -Svarbiausia - čia!- ir parodė žemiau pilvo.
  Penktasis atėjo, pasiklausė ir pasakė:
  -Kaip pažiūrėsi… Viskas reliatyvu.

  37057. nemo2005-06-30 14:00
  Blogiausia kai is fakto, jog viskas gali buti vienu ar kitu metu reliatyvu, zmones padaro isvada, jog nebera nieko svarbaus.

  37058. ežeras-370562005-06-30 14:24
  :)taip, bet teiginys apie visuotini reliatyvuma- pats yra reliatyvus:).

  37059. cikada2005-06-30 14:31
  svarbu yra tas rodomasis pirshtas, kuriuo rodai...:)))

  37060. ežeras2005-06-30 15:01
  beje, kas cia per diena siandien tokia- sypsosi tik visi, gal atsitiko kas?:)

  37062. kaimietė2005-06-30 16:08
  Ne atsitiko, o atsitiks - ežeras pagimdys pūkų ir plunksnų kriokliuką :D

  37063. miestiete2005-06-30 16:13
  smech bez priciny priznak duraciny pasake vienas rusas komunistas ne gaisrininkas. Kaip jo pavarde. Is a raides.

  37064. cikada2005-06-30 16:25
  nesamone, pasakyta uzhtikrintu tonu, vadinama "asmenine nuomone"...;) ash, pvz. visada shaipausi per laidotuves...net per bobutes laidotuves yra uzhfiksuota mano kreiva shypsena...ojej, kaip kompleksavau, bet nieko negalejau padaryt, galvojau- ir tampysiuos ta kompleksa visa gyvenima, bet kazhkada sutikau destytoja, kuri domejosi socionika, tai anoji mane nuramino, sako, tu gi tipishkas tutanchamonas, tai ash dabar ramiai shypsausi...va, paklajdzhiojau po archyva (musu bendravimo kapines) uzhtaj ir shypsausi...lew lew lew...oj, t.y. ckant...

  37065. ebola2005-06-30 16:33
  Nieko reliatyvaus tame sarase virsuj as nematau.Vienas ismincius pasake tiesa, o kiti nusisnekejo ir tiek.Kazkiek prasmes butu tam sarase, jei butu pamineta "svarbiausia KAM" tas "cia".Dabar gi buvo mastyta apie labai skirtingus dalykus - vienas apie neuropatologijas, kitas apie ekonomika, trecias - apie zvaigzdes.Nors...kita vertus zodziu zaismas beveik iseina panasusi paskutini straipsni...tai gal ir normaliai...:D

  37068. zeta2005-06-30 18:03
  Su tais vaipymaisis per laidotuves tai jus baikit. Bet negaliu gintis, busena kiek pazistama, paskutini karta turejau lupas i mazgiuka surist, kai vienam itin nuvargusio veido duobkasiui ant marskineliu buvo iskilniai parasyta "Dolce Gabana". O po archyva ner ko begiot. Ten gyvena vaiduokliai, jie is tamsos kaiso zalias rankas ir trauko uz koju. Itrauke gali niekada nebepaleist. Ypac megsta cikadas.

  37069. ežeras2005-06-30 18:18
  "37062. kaimietė"-puse karalystes uz paaiskinima, mieloji!

  37070. korna2005-06-30 18:25
  Keli metai atgal tam laike jau mėlynių buvo... Pyragui su mėlynių jogurtu ...i kitais bla-bla-bla.... reik trint, bet ir aš sakau, kad ..cielos skaneu.

  37072. dalgis > kaimiete2005-06-30 18:37
  su tais ishminciais, tai gerai pavarei, ishmokau atmintinai

  37073. dalgis > zeta2005-06-30 18:40
  ka reiskia dolce gabana?

  37074. zeta>dalgiui2005-06-30 18:53
  Du tokie meilus vyrukai. Aukstosios mados patronai. Nu, taip lyg butu Statkevicius su draugu.

  37075. zeta2005-06-30 19:01
  Kaip smagu, kad beveik visi vel susirinko! Tik as kartais grauziuos, kad mano vardas turetu buti ne zeta, o Hiena. Nes jauciuos kaip ir virtualiai uzmusus Queer. Po paskutinio pasizodziavimo dingo kaip i vandeni. Mokroje delo. Kokia geda.

  37076. korna2005-06-30 19:18
  Parėjau kaip namo į šitą numerį - kam jis su Pervalkos švyturiu. Ne žaislinis jis, tamsoj šviečia ir rūke kaukia. Ir Mirusiose kopose (taip nuo vaikystės vadinam ir man taip gražiau, nei Negyvosios) turistų skeletų nebūna... Mirusios (Negyvosios) tam, kad apžėlusios jau visaip, beveik nebejuda nekeliauja. Bet kaip tų VASAROS AVIKAILIO keliautojų skruzdės nesuėdė, jei pro Rėzą ėjo... Reikėjo pamariu brist - kur šlapia, jų mažiau. Arba saulei leidžiantis, tada ir nekaršta. Bet nieko, žiūriu, šypsos nuotraukoj sau mergos ties Naglių įlankos kriaušiu - gyvos liko ir dar į Atėnus parašė...

  37077. po palme :-) 2005-06-30 19:19
  Svarbiausia tiksla jauciuosi pasiekes: sukvieciau satenu piliecius atgal, uztenka zaisti slepynes, che che che :).
  nemo, galiu pasakyti, kad, mano dieviska nuomone :), tam tikram taske evoliucija(achm,achm):) nustojo buti fizine ir tapo socialine. Va taip va. Ir tik deka tu paprociu, tapusiu kategoriniais imperatyvais deka as dabar esu epikurininkas/hedonistas (aciu, zeta)ir noriu atsiimti savo dangu cia, palieku tiesos paieskas dramblio kaulo boksto gyventojams ir einu uzgulti, t.y.tarnauti groziui.(kadangi ismintis yra tik priemone, o grozis yra pabaiga) Deka tu imperatyvu mano vidiniai konfliktai ir audros yra lengvai uzmigdomi. Kaip kad sake toks Jezus Kristus, gyvenkit kaip dangaus sparnuociai, arba kaip as pats sau kartais garsiai pasakau: yra tik sio momento sakramentas.
  ezere, budamas hegeliskai laisvas, jauciu kantiska pareiga gerbti paties nuomone ir su ja nesutikti:)
  tiesiog akyse i gera besikeicianciam toto nieko nesakysiu
  labas, kaimiete, sveika sugrizus
  kai kam 37031, mano Platonas kalba visom kalbom. Cia yra saknu neturejimo privalumas.

  37078. zeta2005-06-30 19:33
  Praeive su visu rusiu Vasilisom! Mars namo i Satenus, kiek galima dantis galast?!

  37079. toto2005-06-30 19:52
  po palme, dėkoju už "į gera". :) - stengsiuos :)

  ... :) D&G temos pratęsimui:
  D&G "vyrukai", tiksliau, diedai, tiksliau, žydri diedai, dar tiksliau, tinkamu laiku tradicinėje formulėje "homikas homikui dvigubas draugas (draugas+draugė)" savo nišą radę talentingi homikai, ...pinigus uždirbantys iš gėjų imidžo pardavinėjimo, imituojantys dievus, bet proziškai štampuojantys savo ženklą ant eilinių serijinių marškinėlių, o ypač kasdieninio apatinio trikotažo.

  P.s. Na, man, pvz., iš jų kūrybinės veiklos perliukų dažnai patinka subtilūs rūbeliai moterims.

  37080. zeta2005-06-30 19:59
  Toto, o-o!

  37081. praeivė2005-06-30 20:30
  Aš tai čia, Zeta, namuose. Tik labai pavargstu, tai sedžiu kamputy, klausausi klausausi, ką kalbat, ir nepajuntu, kaip akys sulimpa... O kur Vasilisos šlaistosi - nežinau. Ir dar buvo čia tokia porelė, Buridano asilas su Gazele, tai man vis įdomu, kur jie pasidėjo ir kaip jiems sekasi, gal jau asiliukus-gazeliukus augina, trynukus, pvz., ir dėl to nebeturi laiko atsiliepti, kai Šatėnų tvarkytojos šaukia visus namo.

  37082. zetai korna (tiesiai ir nepiktai)2005-06-30 21:15
  Neprisiimk svetimos kaltės, sakau, dėl virtualių žodysčių. Labai ryšium su tuo pasakyčiau, kad džiaugiuos kažkada šalia Kėdainių vasarom daržus ravėjus: gal kas pasipiktinęs įrašytų į tą luomą, kurį lazdom peria? (Į Pervalką skubėdama nespėjau tos malonės paprašyt.) O dėl kavonkių tai aš abr pusėj - ir nėr ko čia dabar klykaut ir namo šaukt. Nebent vėl ne visus šauki. O archyvuose laisvai vaikštom ir, manau, vaikščiosim: greitų birželio pabaigos pyragų su mėlynėm receptų.

  37083. zeta>kornai2005-06-30 22:30
  As turbut esu kvailokos galvos. Prisirisu prie virtualiu pasnekovu kaip prie tikru. Jei ko ilgiau negirdziu, tai vis pagalvoju. Pasaukiu - kitas ir atsiliepia. Tai bent zinau, kad neserga. Teisingai ir nepiktai sakai, reikia liautis. Per pora menesiu man riba nusitryne, tai paimsiu paisiuka ir vel uzsibresiu. O archyvuose galima ir pasiklyst. Ir durys gali uzsitrenkt. Ir niekas neras paskiau.

  37086. po palme2005-07-01 03:14
  Zeta, aciu kad taip rupinies, kazkas turi tai daryti, neatsisakyk taip lengvai savo pasaukimo.

  37088. IVS2005-07-01 07:34
  Mano galva panašaus sudėjimo. Man patinka kai kas nors ko nors pasiilgsta. Aš, pvz., pasiilgau Anjolės. Nei pažįstu, nei ką, o pasiilgau ir viskas. Ir blairo pasigendu. Kur jau ten visus išvardinsi. Katro nėra - to ir pasigendu. O ant praeivės tai pykstu, kam sėdi kamputy ir žodžio neprataria.

  37090. korna2005-07-01 09:35
  ..ir visai ne apie apie rūpinimąsi ar pasiilgimą sakiau. Apie rūšiavimą. Smagu pasiilgtiems, žinoma. Tai ir atsiliepia, jei gali, jei išgirsta. Kažin nu kažin - o kaip tada - neieškomiems? Ir tos kavonkės - kuždesiai apie slaptas vieteles - ar jau čia gražu?.. Ai, tiek to.

  37091. visiems, kuriems šiandien šventė - nuo kornos2005-07-01 09:37
  Tai su švente.

  37092. IVS2005-07-01 09:49
  Neieškomi turi ieškoti patys. Va, aš visus randu, kad ir kur jie būtų nusikišę. Randu ir sakau: Jebitute pilkoji, a ką čia veikiate?

  37093. kaimietė ežerui2005-07-01 09:55
  Rašai: su tais ishminciais, tai gerai pavarei, ishmokau atmintinai
  Čia ne aš, toks anekdotas (:)). O ebola teisus – išminčius tik vienas.

  Beje, ačiū už mieloji. Eilinį kartą suvokiu, kokia aš skysta ir kabinuosi ant tokių niekų. O gal ne niekų? Jie kaip ir zetos garsiai išreikšti prisirišimai/pasigedimai atmazgioja lūpas, kelia nuotaiką, pasitaiko, kad net iki stulpelių. Kaip kadaise:

  Gal visiškai kvailai atrodys ryt,
  Bet šią akimirką išdrįsiu pasakyt,
  Kad mano šypsena iki ausų,
  Širdis plazdena drugeliu linksmu.
  Ir, patikėkit, ima juokas –
  Visi aplinkui rodos šoka!
  Džiaugsme visa sutilpti negaliu,
  Nes pavadinta saulės zuikeliu.

  O pusės karalystės man nereikia. Ką su ja veikčiau? Vieni rūpesčiai. Man gerai ir taip:).

  37094. ežeras2005-07-01 10:49
  37093. kaimietė ežerui 2005-07-01 09:55 "Rašai: su tais ishminciais, tai gerai pavarei, ishmokau atmintinai" -:) ne, cia ne as tai rasiau(stengiuosi kalbeti kitaip -be "pavarei") :).buna tokiu "siltu" dienu ,kada imi ir leidi sau familiaruma -jei perzengiau kokia riba- tik pyptelk-akimirksniu surimtesiu ir suoficialesiu :). o nesupratau as sito:"o atsitiks - ežeras pagimdys pūkų ir plunksnų kriokliuką :D ".please translate:).

  37095. nemo2005-07-01 10:52
  Kaimiete, o jus tik Ezero puse paimkit, galesite sukti apie ta puse ratus, kai eisite pasivaikscioti:)

  37096. kaimietė ežerui2005-07-01 11:06
  Rašai:o nesupratau as sito:"o atsitiks - ežeras pagimdys pūkų ir plunksnų kriokliuką :D ".please translate:). Nenoriu aiškinti. Nes tau reikia logiškai, aš taip nemokėsiu. Tiesiog taip pasijuto :P Ir išsireiškiau būsimuoju laiku, o, kaip suprantu, su fortunologija tu nedraugauji. Tiek to, užmirškim. Gali priimti kaip mano liapsusą. O šiaip. pagyvensim - pamatysm. Ir… neoficialėk, prašau.

  37098. nemo>kaimietei2005-07-01 11:13
  Tai kuris ismincius teisus?

  37099. kaimietė>nemo2005-07-01 11:16
  Man klausimas nekyla. Įdomu, ką manai TU. Aaaa?

  37100. toto2005-07-01 11:23
  Peržiūrėjau korespondenciją. :) "Tik ledo luito sąstingis" (36963), - taip reziumavo savo atostogines refleksijas kaimietė.
  - Visiems pamoka! - Tik nesugalvokite ir jūs praleisti atostogas savo namuose, rakinėjant duris smuiko raktu. :)
  Keblus sumanymas -- penkiais skirtingais metrais matuoti atstumą iki palaimingo labanakt savo lovoje ir vis gauti skirtingus rezultatus, kai, matuok nematavęs, kitokių trijų žingsnių neatrasi, nebent suteriosi atostogas ir dar gimtadienį (kartu su nemo). :)

  37101. nemo>kaimietei2005-07-01 11:33
  Anegdote tame gudriai pasakyta: "svarbiausia - cia", neneigiant, kad kiti dalykai irgi svarbus. O jei rimtai, tai sis anegdotas zavus ta savo aiskia horizontalia linija (nuo galvos iki papilves), bet jei dar rimciau - pernelyg supaprastinga klasifikacija. Todel nesakysiu kuris teisiausias.

  37102. ežeras2005-07-01 11:38
  isminciu tarp ju nera nei vieno,kadangi isminciu("turinciu" isminti) nera ir nebuna apskritai -yra ir gali but tik jos ieskantys .

  37103. toto2005-07-01 12:07
  ežere, nemeluok. :) Jei yra išmintis, tai yra ir išminčiai. Visažinis ir išminčius - ne tie patys žodžiai.

  37104. ežeras-toto2005-07-01 12:24
  :) taip... " jei salyje cirkuliuoja piniginiai zenklai , reiskia kazkas turi buti sukaupes ju daug"-pasake ostapas ibrahimycius ir ... neapsiriko! gerai, tai kaip tada atsitinka ,kad visi "isminciai"( pripazisti ,kad ju yra ne vienas ?) skelbia _skirtingas_ ismintis?Gal todel ,kad ismintis (kaip ir filosofija) reiskia procesa (buvima kelyje), o ne kazka , del kazko susitarta ir kazka absoliutaus ir universalaus. kad butu aiskiau -pateik mums bent vieno ISMINCIAUS varda - pavarde, prasau :).

  37105. toto2005-07-01 12:44
  Niels Bohr: "The opposite of a correct statement is a false statement. But the opposite of a profound truth may well be another profound truth."
  Vertimas būtų maždaug toks:
  - Priešingybė teisingam teiginiui yra neteisingas teiginys. Bet priešingybė išmintingai tiesai gali būti ir kita išmintinga tiesa.
  O klaidos - įprasti pakeleiviai link išminties.
  Niels Bohr: "An expert is a man who has made all the mistakes, which can be made, in a very narrow field."
  - Ekspertas - žmogus, labai siauroj srityje padaręs visas įmanomas klaidas.

  Dar gi Niels Bohr toliaregiškai siūlo: "Never express yourself more clearly than you think."
  - Niekados nebandyk išsireikšti dar aiškiau, nei pats galvoji.

  :)

  37106. ežeras2005-07-01 13:00
  gerai, nesikabinesiu prie tokiu junginiu , kaip "išmintingai tiesai "( nors cia tikslumas svarbus kaip niekur) ir... apskritai prie nieko nesikabinesiu -isvaziuoju savaitei wildcarp` iu sert,- sudarau salygas visiems nuo manes pailseti:)...ir buckis visiems:).

  37107. migla2005-07-01 13:03
  sveiki.karštimetis,nes išeinu atostogų.viska sudedu surikiuoju ir išvažiuoju.gal nieko blogo neatsitiks.susitiksim jau vėliau.o kur ebola.sekmės

  37108. nemo>ezerui2005-07-01 13:04
  aciu:)

  37109. toto2005-07-01 13:09
  Peace :)

  "The life which is unexamined is not worth living." - Socrates

  - Logiškai nemotyvuotas gyvenimas nevertas gyvenimo.
  :)

  37110. toto2005-07-01 13:24
  Smagių atostogų, migla !

  37111. kaimietė>nemo2005-07-01 13:27
  Rašai: Kaimiete, o jus tik Ezero puse paimkit…

  Pabandžiau šią situaciją įsivaizduoti. Sunkiai. Nesuprantu, ar tai netelpu, ar per didelė esu, ar dar kas. Gal nesubrendusi… Žinai, net kilo mintis, kad iš tikrųjų net ir pasirinkimo neturime. Tik dar nesumojau, ar dėl to liūdėti, ar džiaugtis.

  37112. ežeras2005-07-01 13:53
  "37108. nemo>ezerui 2005-07-01 13:04 aciu:)" -jo jo jo...:) tai"aciu" uz tai , kad leidziu pailset ar del to ,kad buckis?:)

  37113. nemo>kaimietei2005-07-01 13:53
  gal geriau dziaugtis...Gi savaitgalis prasideda:)

  37115. nemo>ezerui2005-07-01 13:55
  Uz gerus norus aplamai, o ne uz konkrecias tu noru formas:)

  37116. cikada2005-07-01 14:04
  kaimiete, tik neimkite tos, tamsiosios puses... ;)

  37117. korna ežerui2005-07-01 14:05
  Ir už tai, kad visiem.

  37123. zeta>Kornai2005-07-01 17:56
  Korna, nesisiausk taip labai. Cia netikros kavonkes, visi kaktomusa atsitrenkem viens i kita po archyva maklinedami, niekas specialiai gudragalvisku planu nerezge. O kalbejimas apie slaptas vieteles buvo padiktuotas gyvenimo butinybes. Jei darai ka truputi nelegalaus, neatsistosi gi prie policijos rekdamas "ziurekit, as vagiu masina!". Gerai, jei gyveni paprastai, aiskiai ir lygiai. O jei gyveni truputi komplikuotai ir rizikingai - tada prisigalvoji vsokiu kvailysciu ir linksmybiu. Nepyk.

  37125. dalgis (uz korna)2005-07-01 18:01
  nepykstu, kaip gi galima ant mergikes su nuogom blauzdom ir nekaltom akytem (kaip megztinio guziukai) belakstancios kavonkiu zaisti pykti ???

  37126. zeta2005-07-01 18:03
  Dalgi, dalgi, tu man grazus ir juokingas.

  37127. dalgis2005-07-01 18:05
  baik jau, ish kur zinai, kad as grazus?

  37128. zeta2005-07-01 18:09
  Matau per sienas. Ir zodziai tavo grazus.

  37129. dalgis > saldziabalsiai ze2005-07-01 18:09
  na, siaip tai atspejai, bet vistiek idomu ish kur suziniojai, matai berniukams yra ikalta, kad ne grozis svarbiausia...

  37130. dalgis (kompleksuojasi)2005-07-01 18:12
  oi klaida padariau, klaida padariau... turejo buti: -ei zetai

  37131. zeta2005-07-01 18:14
  As ne tik tai atspejau. As dar zinojau, kodel klausi apie Dolce ir Gabana. Bet vis tiek atsakiau, truputi apsimetus, kad nesupratau klausimo esmes. Zinok, zetos labai gudrios, paprastais triukais ju nepriciupsi.

  37135. ebola2005-07-01 19:38
  Jeigu vyras grazus, cia yra blogai.Jeigu moteris grazi...irgi nieko gero.Kaip saka rusai: "kazkadaja zenscina zasluzivajet seks, no nie kazdaja du kartus!!!"

  37137. dalgis>ebolai2005-07-01 19:59
  ka veiki ar darbus baigei? kaip tau shis numeris?

  37138. korna2005-07-01 20:11
  Ačiū, dalgi, gerai už mane atsakei. Tai daug nieko ir nebesakysiu, bėgsiu šventės švęst. O ryt pabandysiu išsivalyt 1932 m. statytos Beržoro trobelės langus. Jei pavyks, tai gal ir pasiliksiu. Suvisam. Pačiai sau - staigiai ir netikėtai. Taip kad negyvenu aš irgi, zeta, paprastai, aiškiai ir lygiai. Ar dar yra kas taip begyvena?

  37144. eboalai grazuoliui2005-07-01 22:59
  tu tik nepradek cia . ar buvo tau snuki taip subjauroje kad saves neatpazintum .... po to gali sakyt apie grazu vyra ar ne .....bl.....jeri save saveidrodi neatpazinsi ir sugalvosi plastine operacija daryt vien del to kad save pamatyt .....ar mates save su puse dantu ???? puse nosies ???? 1 akim ???? ar aplamai puse snukio ???

  37145. toto2005-07-02 00:34
  korna, primenu, jei trauksi pro Beržorą Kauno link, aiškiai ir lygiai tavęs vis dar laukia Juodas miškas. Su prošvente! :)

  37153. zeta>praeivei2005-07-02 12:46
  Ar vis dar tupi kamputy, sirdele? Man kartais norisi sakyt visokiu svelniu zodziu ir braukyt plunksnom per antakius, kad pavarge ir nusimine kiek sypteltu, atidetu neatideliotinus darbus i sali ir nepamirstu vakarais uzbegt i Satenus.

  37154. +2005-07-02 13:13
  Nu tai laba diena!:)Gryzau i sa jau su neprasaunama liemene beigi pasiemes kelias "klopushes",kurias tuoj pat cia pat y susprogdzysiu,jei tik kas nors abo nors kas nepatiks.

  37163. praeivė > Zetai2005-07-02 14:51
  Ačiū už šiltus žodžius :). Jau šiek tiek tave pažįstu ir žinau, kad geras esi vaikas :). Aš savo kampe vis nutupiu ir man smagu žiūrėti, kai jūs čia gražiai susirašinėjate. Po keleto dienų išsikomandiruosiu į kaimo glūdumą, kur nebus interneto, ir būsiu gerą savaitę - tada mano kampelis bus tuščias. Bet paskui grįšiu, gal ir amą parsivešiu :).

  37164. nemo2005-07-02 17:42
  Labas Praeive.

  37165. Albynas2005-07-02 18:04
  Laba laba laaaba:) Visa nakti verksiu,jei nutruks fonograma:)

  37166. nemo>371652005-07-02 18:10
  Negrazus jusu vardas. Nesakysiu labas.

  37167. zeta2005-07-02 18:12
  Nemo, nesispyriok. Geriau patapsnok per peti ir mirktelk aki.

  37168. nemo mirkteli zetai2005-07-02 18:15
  :)

  37185. bridaugilos2005-07-03 07:37
  Mirkt ir as kam nors ;) Esu daznas besimakaliotojas zydryneje, bet retai kada pasimirksiu. Gi dabar, ziuriu, visi tokie savi, kad man net pavydas sueme. Pasiilgstat vieni kitu, linkites visokiu ir maloniu, ir pipiruotu dalyku... Bais patinka dalgis, zeta, ivsiuke. Mirkt mirkt mirkt!

  37186. IVS2005-07-03 08:14
  Klapsiu abiem akim ;;). Išmokau iš zetos. Dabar bandysiu atspėti, ką reiškia bridaugilos. 1. 2. 3. Neatspėjau. Tegul zeta atspėja.

  37191. bridaugilos2005-07-03 17:06
  Taip paprastai neatspesi :) Zeta, a-uu!

  37194. vasilisos-zetai2005-07-03 19:20
  Zeta, aš tikrai labai sergu. Liga mirčiai. Bet apie tave, pačiai keista, pagalvoju kasdien. Prisimenu tavo nemigą... skauda.. Tu pati trapiausia, su gražiausia širdim. Jei nebepasirodysiu - jausk, kad mes jau išėjom į kalnus.

  37198. IVS2005-07-03 20:37
  vasilisoms: Moku susitikti su tais, kurie išeina į kalnus. Net nereikia labai susikaupti ar kaip kitaip baisiai stengtis. Bet gal tai nutinka ne mano, o jų valia? Nežinau, bet jei sutikčiau vasilisas - ar čia, ar ten - pasakyčiau, kad joms labai simpatizuoju. Merkiu akį, šypsausi ir klausiu, ar galėčiau kuom padėti?

  bridaugilos, zeta dabar spėlioja, ką aš veikiu gyvenime. Atsakau konkrečiai: devyni amatai - dešimta Amerika.

  37208. zeta>vasilisoms2005-07-03 23:40
  Parejau, perskaiciau, oda taip lengvai pasisiause - pavojus! Kai geri biciuliai raso labai trumpais sakiniais, visada yra pavojus, kad uz tu sakiniu tiksi laikrodiniai mechanizmai. Vasilisa, kai skaiciau Kafkos "Amerika", ten du tokie balvonai persekiojo Karla. Ir pavijo. Ir Karlas guodesi: "as pavargau dar pries pradedamas begt". Tai tu, Vasilisa, bek dabar. Ar pavargus, ar nepavargus, neturi reiksmes. Mauk kiek kojos nesa. As maciau islosusiu, kai gyvenimo pokeris buvo beveik prakistas. Panasu, kad mandagumams ir lengviems pokalbiams nelabai turim laiko. Tai tu turi dabar labai susikaupt. Nepamirsk i Satenus uzeit. As tau vis parasysiu. Pargriusi - uz plauku tempsiu, bet nepaliksiu. Ir viskas. Ir taskas. Jei kaip kitaip galiu pagelbet - duok zinia. Prie sekancio laisko prikabinsiu maila, turiu tokia specialia dezute atsidaryt, kad ir darbe perzvelgt galeciau.

  37248. vasilisoms2005-07-04 08:52
  Man irgi skauda, kai gyvenimas nėra vientisas ir turi rinktis. Dabar skauda, labai. Bet vis tiek - kalvotą gyvenimo kraštovaizdį jokiais būdais nekeisčiau į plokščius nebuvimo rūmus. Juo labiau, kad - manau - gyvenimas yra vientisas, o renkiesi geranoriškumą ir paslaptį. ---

  37303. zeta> vasilisoms2005-07-05 14:02
  Miela vasilisa, gal siandien geriau jautiesi. Prie kelias savaites Maikas Taisonas pralaimejo paskutines savo gyvenime profesionalu varzybas. Trisdesimt devyneriu metu, jau ne toks greitas, kaip anksciau. Kevinas Makbraidas buvo tas uraganas, kur nuslave Taisono slove ir titulus. O is tikruju nieko neivyko, tik viskas sustojo i savo vietas. Kartais liga elgiasi kaip Kevinas Makbraidas, nezinomas airis - prieina is uz nugaros ir ziebia antausi. Bet viskas sustoja i savo vietas. Tai mandagiai padekok ir bek toliau. I`ll keep an eye on you.

  37363. zeta>vasilisoms2005-07-06 19:25
  Sveika, garbanele. Nusprendziau, kad per savaite tau vieno laisko gali buti mazai. Tai, galvoju, kai galesiu, tai ir parasysiu. Siandien darbe padariau klaida, na, zinai, toki neteisinga ejima, kai grizus atgal dar galima viska uzglaistyt. Po to labai norejosi kam per marmuze uzvaziuot, taip sau, uz nieka, bet neradau aukos. Paskiau, galvoju, ne, orumas neleidzia sitaip blaskytis. Tai ramiai uzbaigiau, ka turejau uzbaigt, parasiau pora eiluciu i Satenus ir eisiu dabar laimes ieskot po parduotuves. Pagalvoju apie tave. Sveik greiciau. Ir duok zinia, kaip sekasi. Tos dezutes adreso dar negaliu prikabint, nes laukiu specialaus numerio, sudetinga registracijos procedura.

  37450. zetai2005-07-07 11:17
  Ištikimoji Zeta, tavo laiškus, kai tik galiu, skaitau. Kai negaliu - žinau, kad jie yra, ir skaitau kažkaip kitaip, neraidiškai. Gaila tik, kad Kevinas Makbraidas Šaltoji Širdis sutrupino man žandikaulį ir aš praradau artikuliacijos galimybę. Pameni Undinėlę - "kiekvienas žingsnis - skausmas skausmas..." Ar tu tiki, kad viskas praeina? Pavirsta jūros puta amžinybės vandenyne... skaitysiu tave pasaulyje kaip koks viduramžių atsiskyrėlis..

  37493. zeta2005-07-07 17:52
  Sveikute, gerai, kad atsiliepei. Galiu atsakyt is karto ir nedvejodama. As tikiu, kad viskas praeina. Tik kai kurie dalykai iskrenta druskos nuosedom. Tada paimi skuduriuka, sumirkai vandeniu ir viska svariai nuvalai. Ir taip kiekviena diena. Nepamirsk. Kartais ir skausma reikia nupoliruot iki blizgesio. Kad neliktu jokiu atserpetojimu. Prakaitas varva, akyse tamsu, bet kol skuduriukas rankose - niekas neprarasta.

  37538. zeta2005-07-08 12:59
  Sveika, vasilisa. Cia tuoj bus kaip kariuomenej - patikrinimas kiekviena ryta. Paskiau proto manksta, o tada galima ilsetis. Siandien tau norejau pasakyt apie Vidurnakcio Vaikus. Per kokius du simtus puslapiu juos pamazu isgaude viena paskui kita, klasta, gudrumu, o kai kuriuos paprasciausiai suciupo ir nudejo vietoj ilgai nesiaiskine. Bet iki tol jie susirinkdavo, tardavosi, gincydavosi ir dziaugdavosi susitike. Tai as tau pasakysiu, kad reikia mokytis is kitu patirties. Kad musu mirtinai neuzvaikytu, mes daznaiu turim naudoti savo nepaprastas galias. Tai, vasilisa, vaikeli, nepamirsk, kad ju turi.

  37541. zetai2005-07-08 16:46
  Ačiū tau, zeta... kuriam laikui pasitraukiu į į bekomunikacinę erdvę. Iki susimatymo debesyse..

  37542. zeta2005-07-08 18:04
  Miela vasilisa, kol busi bekomunikacinej erdvej as tau vis parasysiu. Kai grisi - rasi. Zinok, kad ir IVS apie tave diena nakti galvoja, ir nemo susirupines, ir kiti. Mes nezinom, kas ten tiksliai tau negerai, bet pasitikek gydytojais, ir sielos ir kuno: su biciuliu pagalba jie gali zmogu is pragaro istraukt, kai labai reikia. Tik neimk i galva, mes jiems padesim, debesys tures truputi luktert. Sveik.

  37604. makbraidas to vasilisa2005-07-11 13:07
  Atleisk, padarau TAIP nenoredamas. Niekad Taves neissizadesiu, nebijok. Sveik, buk atsargi su daktarais ir vaistais. Pukioji mano.

  37621. parasas2005-07-11 15:51
  Pukioji - tai lengva kaip pukas puikioji?

  37627. zeta2005-07-11 17:45
  Pukioji vasilisa, noreciau, kad zinotum, jog musu gniauztai yra geleziniai. Ypac jei i ka susikoncentruojam. Dabar esam susikoncentrave i tavo parsigabenima atgal i melynuosius puslapius. Gal matei "Dogvili". Kadangi numanau, kas po nick`u slepiasi, tai jau sustingciau is nuostabos, jei pasakytum, kad nematei. Atsimeni, ten heroje vazinejo pirmyn atgal obouliu sunkvezimiuose. Bet kai atejo laikas, tai isejo is to kibaus miestelio neatsigrezdama. Ir su muzika. Taigi, kai grisi, ir cia issausim pora fejerverku. Mokejom kartu paliudet, mokesim ir pasilinksmint!

  37680. zeta2005-07-12 14:32
  Miela vasilisa, turesiu palikt tave su kitais draugais savaitei. Isvaziuoju su reikalais, darba dirbt, ne linksmintis ir ten nebus interneto, tai pasakau is anksto. Is tikruju tai nespjauciau i atostogas. Mintys kiek slubcioja, neber laisvumo. Taip pagalvojau, kad tu dabar ligoninej. Viliuos, kad gerai issimiegi ir kad tau taip nebeskauda. Viliuos, kad viskas i gera ir kad saunuoliui Kevinui Makbraidui nebekyla noras su tavim kumsciuotis. Iki pasimatymo!

  37827. vasilisa2005-07-15 14:03
  susiradau neta. Perskaiciau laiskus ir vos laikau asaras... Toto mane tuoj pat isbrauktu uz "meksikoniskas" aistras. Bet juk Akvinas net veikala aistroms paskyre, kurio isvada, kad net Dievas buvo aistringas. Tad ko gi man viesai uz nepelnyta melynes geruma nepaverkus. Dogvili, zinoma, maciau. Kraupoki tie obuoliu epizodai. Bet, zeta, tu pataikei - tai, ko as labiausiai bijau, yra eilini karta niekur nenusigauti, neissigauti. Siuo metu sastingyje, kovoju vidine kova nebesisukiot atgal, kad nepavirst druskastulpiu. Tik apie tai, kas anapus nick`o - geriau nereikia... Manau, mes cia visi atkeliaujam noredami nusisocialinti, pabut tiesiog balsu be koordinaciu.

  37828. p.s.zetai2005-07-15 14:28
  zeta, bet kaip man cia lankytis, jei Makbraidas, kaip matai, cia irgi savo klastinga nosi kaisioja? ar tai nebus kaip Dogvilyje - atgal i ringa?.. jo prigimtis tokia omniprezentiska, buti ten, kur jo netgi nera. Tada man tenka tapt omniabsent...
  O tu kaip nors prisiviliok atostogas...

  37875. makbraidas to vasilisa2005-07-16 16:09
  Mano nosis ne klastinga - tik kumptelejusi nuo atmosferos nastos:)

  37903. nemo2005-07-17 02:15
  Makbraitai, negasdinkit Vasilisos. Netinkamas laikas. Geriau jau atnestumet jai silto pieno su medumi ir sviezaus batono riekele su zemuogiu uogiene.

  37940. zeta2005-07-18 00:58
  Oi, vasilisa, kaip gerai, kad buvai uzbegus, vel atlek, kai galesi. Mes tau nagus graziai nulakuosim, sukneles krasciuka auksu issiuvinesim, linksminsim visaip tave ir visokiais keksais sersim. Danguj mataruos zvaigzdes, aplink kojas vysis augalai, o mes priziuresim, kad tu ne tik asaras braukytum, bet ir sypteltum karts nuo karto.

  38056. zeta2005-07-19 19:05
  Sveika, vasilisa, siandien piktokai taskiaus komentaruose, nes pasitaiko tokiu dienu, kai akylai stebi pasauli ir pasakai bent trecdali to, ka galvoji. Tada balsas buna saizus, kaip papugos. Bet tuoj suskaiciuosiu iki desimt, lengvai atsidusiu, ir toliau gyvensiu graziai ir laimingai. Tau linkiu to paties.

  38169. zeta2005-07-24 13:24
  Sveika, vasilisa, lygtai koks paukstis praskrisdamas pasake, kad geriau jautiesi. Linktelejau galva, pamojavau ranka, ir tas toliau nuskrido snapa ciaupydamas. Aplink mane vyko IVYKIAI, tai kuri laika nieko niekam nerasiau. Pora kartu buvau atsidurus tu ivykiu centre, tai jauciaus kaip kokia daugiaranke simtakoje devyndarbe, kol galva neapsisuko, kaip poliarinei peledai. Uz triju dienu vaziuoju atostogu. Per atostogas vargiai ar parasysiu, nes sunku rasyt kratantis is vieno pasaulio krasto i kita, bet zinok, kad pagalvosiu tai kasdien. Laikykis tiesiai, nesidairyk i salis, kas buvo prazuvo.

  38220. zeta2005-07-25 16:38
  Vasilisa lietaus ir asaru isplautu veidu! Pakelk galva, saule sviecia! Tuoj ateis pamote zeta ir uzduos darbu: gausi arba ka numegzt ar issiuvinet, o kai darbas bus baigtas, tai ir sirdpersa bus praejus.

  38272. zeta2005-07-26 14:57
  Miela vasilisa, kai visai pasveiksi ir pradesi keliaut, nuvaziuok i kokia vieta, kur moterims rankas dazo chna. Taip nuo pirstu galiuku beveik iki alkuniu. Ornamentai susivije, kaip zoles, linijos liaunos, tamsios ir lygios. Ir tada tom savo ispaisytom rankom galesi rasyt knygas ir laiskus. Dar galesi piest arba mokytis hieroglifu, pamatysi, nebus tau lygiu. Nes tie, kas perbrenda pelke, gali sau pasidovanot nepaprastu dalyku. Nenustebk, jei apims toks jausmas, lyg vaiksciotum prisisegus nematoma keliaraiscio kavalieriaus ordina - kaip raudona narsumo zenkla. Kelia nueina einantis.

  38618. vasilisa2005-08-03 13:53
  Ištikimoji Zeta, aš vis dar bekomunikacinėse erdvėse, bet jau kitą savaitę turėčiau grįžti namo.. Neturėdavau galimybės tavo laiškų pasiekti, bet užmerkus akis įsivaizduodavau juos plazdančius žydrynėje it kokius aitvarus. Nežinau, ar man geriau, gal šiek tiek, kartais ir šiek tiek. Jaučiu, kad keičiasi skausmo forma, jis iš nuolatinės aštrybės pereina į spazminį.. kai, žinai, lyg ir imi funkcionuoti, eini ar kalbi, bet staiga užklumpa juodoji banga, ir skandina skandina... tuomet susiriečiu gemalan ir bandau išsikvėpuoti. Nelabai dar surenku nei savo kūno, nei minčių. Kaip tame "Stiklo gaubte", kur išretintas oras, matai pasaulį, bet esi kažkaip pasmerktai anapus. Pameni, klausiau tavęs, ar viskas praeina, tu sakei - taip praeina... kaip prancūziškame posakyje ca va, numatančiame, kad gerai yra tada, kai dalykai juda. Bet, žinai, gulint mano atmintį aplankė kadais skaitytas Čechovo apsakymas, kurio herojus nešiojo žiedą su įspaudu "ničto nie prochodit"... Tai štai ir aš, Zeta, jaučiu, kad toks žiedas yra suveržęs mano širdį. Reikia gero kalvio, kad jį nuimtų. O chna kvapas man labai patinka, primena vaikystę, mat mama dažydavosi ja plaukus... Iki greito..

  41299. zeta>vasi2005-09-02 20:07
  Vasi, ar kartais uzbegi cia? Siaip sau klausiu, nes visada megau visokias kavonkes. Mano vienas el adresas irgi su pirstu atspaudais ir akiu raineliu fotografijom, tai toto su IVS pamoke, kaip truputi uzsianonimint. Labai smagu turet maza dezute Satenams.

  Rodoma versija 179 iš 203 
  13:25:04 Jan 31, 2011   
  May 2008 Sep 2013
  Sąrašas   Archyvas   Pagalba