ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-06-12 nr. 704

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Mėnuo Europoje (94) • ARVYDAS JUOZAITIS. Neregimas lietuvių pasaulis (37) • GABRIELĖ KLIMAITĖ. Kapas ir aš (14) • KĘSTUTIS KEBLYS. Kaip aš ištvėriau jubiliejinį PoPa ’04 (6) • BOGDAN POPESCU. Dualistinis Augustino mąstymas – žingsnis dabartinio mąstymo link (35) • MARIUS IVAŠKEVIČIUS. Mano Skandinavija (15) • RASA JUKNAITĖ. Poezija (16) • PETRAS RAKŠTIKAS. Veisiejų plenero paveiksliukai (11) • JUSTINAS KUBILIUS. Pabaigos pažadas (2) • SIGITAS GEDA. XIX amžiaus lietuviai (3) • JŪRATĖ VISOCKAITĖ. Žinios iš Maskvos (5) • Iš tremtinio Juozo Grigo prisiminimų. Pekla, cikra pekla... (12) • DARIUS POCEVIČIUS. Literatūra mirė (16) • VYTAUTAS VYČAS. Tarnauju Tarybų Sąjungai (2) • VALDAS STRIUŽAS. Asmens kodas (3) • JELENA TREGUBOVA. "Linksmos" laidotuvės (6) • laiškai (82) •

Mėnuo Europoje

GINTARAS BERESNEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Didžioji gatvė. 1870–1880
Józef Czechowicz

Jis jau praėjo, pirmas mėnuo. Vilniaus senamiestyje ta proga padaugėjo japonų; jie dar mažesni ir dar mažesnės videokameros jų delniukuose, švarūs mažučiai ir tyliai klegantys, didelėmis akimis be vertinimo besidairantys aplink, gal jų juodose akyse vertinimo nėra iš mandagumo, gal jie įsidės jį į akis pargrįžę ar įsiterpę į baltą autobusą, vežantį juos kažkur toliau. O tų visokių kitokių užsieniečių Didžiojoje ar Pilies gatvėje apstas, jie mažiau įsitempę nei prieš metus ar net pusmetį; ir net priešingai – visiškai atsipalaidavę prie alaus ar po bažnyčiomis, į kurias nežiūri, nes yra sekuliarizuoti ir sterilizuoti nuo sakralumo, bet jie spokso į vitrinas, jie žiūri į mergas ir vienas į kitą, o praeiviai senamiesčio tirštumoje jau nebeskiria, kuris čia užsienietis, kuris nebe, tik norisi prasibrauti nesumindžius ko nors ar nesumindytam pačiam ar atrasti laisvą staliuką gatvėje. Gabalas Krokuvos, Prahos ar kokio vokiečių ar belgų miesto ta Pilies gatvė, keli šimtai metrų Europos, Didžiojoje jos mažėja ir Vokiečių gatvėje visai ištirpsta; Pilies gatvė jau neša į atsipalaidavimo erdvę ir čia matomi nesukaustyti judesiai, kitose gatvėse įsitempimas dar jaučiamas. Čia nebe. Dar Europa neša Gedimino prospekto dalyje, žinia, tada, kai ji užtverta automobiliams; ir Katedros aikštė su studentūra, apsėdusia Gedimino paminklą; mes tai sėdėdavome "ant akmenų" po varpinės bokštu, visą laiką būtent ten – o dabar ant akmenų beveik tuščia, ir tik vienas kitas mohikanas retkarčiais po varpine nutupia, akmenys jau nebesėdimi, nes šalia jų suoliukai. Vieno ritualo baigtis suoliuku per galvą.

Italų invazija. Picerijų daugiau nei spaudos kioskų. Bet ir pačių italų daug, apsistojusių. "Alumnatas", buvęs jau palaidotas, dabar tarsi reanimuojamas, atiduotas italų valion. Šakės, nežinau, ar čia išeis kavą gerti. Italai sunkdami "espresso" prie baro bando mane kalbinti, o aš pavargęs ir noriu kampo, man nesišneka ir apskritai aš kaip normalus lietuvis nešneku. Jei antrą kartą užėjus mane bandys dar kartą kalbinti, eisiu pas turkus. Tie bent lietuviškai nemoka. O "Alumnatas" iš vidaus nudažytas tamsiai mėlyna ir nešvariai geltona spalvomis, pseudomarmurinį raštą imituoja plytelių grindys. Esą Italijos spalvos, sodriai mėlyna ir geltona, dangus ir saulė, bet kažkokie tamsūs ir dar juodi staliukai primena šizofreniko ištapytą barą besitaisantiems narkomanams. Nors nežinau, gal kartais ir vaikščiosiu. Taip bjauru ir neskoninga, kad net šiek tiek traukia. Žiemą, kai bus visai apniukę, ten bus galima eiti depresuoti, nes tada nebeliks saulės ir čia šitos spalvos išsirangys savo gyvuoju šlykštumu, bus galima jį siurbti drauge su "espresso" ir su aistringu vangumu ieškoti naujų žiemiškos melancholijos atspalvių.

Vis vien už "Blyninę" ir "Žaltvykslę" nieko geriau nėra atrasta. "Blyninė" kvailai pasivadinusi "Pilies mene", verčiau ji vadintųsi tikruoju vardu; bronzinės rankos virš durų tebetiesia kupiną blynų lėkštę. Įdomiausia, kad ir škotų sirgaliai ją atrado net žiemą; tai blyninės aura tebeveikia. Ne kitaip.

Dabar Europoje tai, ką naujajame ledynmetyje teks vadinti europine vasara, šaltas vėjuotas birželis, bet prie kavinių apstu stalų; prie jų būriai studentūros, turistų ir klerkų; o visą publiką pasidaliję tie, kurie vadintini gatvės muzikantais. Irgi mat Europa. Vienas vaikėzas prie pat blyninės apsalusia mina muša delnais apverstą muzikinį kibirą, dar ne būgną, bet jau nebe kibirą, jis irgi esąs gatvės muzikantas, prieš metus reikėjo jam duoti į nosį ir išvyti už tą pabaisišką erdvės teršimą; dabar mat Europa ir niekas to bimbalo neveja, net pagalvojau, jog jam būtų galima duoti penklitį, kad negrotų, bet nutariau pasiieškoti atokesnio staliuko prie kitos kavinaitės, bet prie "Žaltvykslės" kažin kokie tipai grojo rusišką popsinį roką, teko vėl eiti ramybės ieškoti, bet jos nebuvo nė padujų, kas šimtas metrų orkestrėlis – ar vaikai griežia liaudiškai, ar dešimtmetė mergaitė su mokykline fleita graudžias Sigutės meliodijas, ar dar kas – visai kaip Europoje, tik ten tie gatvės muzikantai kažkodėl neerzina ir bent jau būna išprašyti toliau nuo vietų, kur žmonės geria kavą ir nori pasišnekėti, o prieš tuos orkestriukus Pilies ir Didžiojoje mielai įsitaiso koks valkata ar beprotis, o bepročiai mėgsta tokiems orkestriukams diriguoti ir staipytis gražiai. Patinka man ta Europa, kai niekas nieko dar nedrįsta vyti, bet pradrįs, viliuosi nuolankiai.

"Vaivos" vietoje picerija, į kurią dėl "Vaivos" atminimo negalima eiti, tai būtų to įprasto, savo "Vaivoje" nuolat tvyrojusio chloruotos mazgotės kvapo įžeidimas; kur ten tiems italams; prabangoje ar picerinėje ar kitokioje nėra jaukumo; kaip jaukumo nėra kareivinėse ar "McDonald’s". Jaukumas ten, kur struktūra lengvai pažaista ir pažeista, tokios vietos nėra, bet kai kur ir kai kada tokį vaidmenį gali išsukti lauko kavinė, kuri pati mūsų platumose yra gatvės pažeidimas ir pažaidimas, todėl staliukai gatvėje dažnai yra jaukesni už vidujus. Užtat gyva, ir kur buvus nebuvus, tuo pačiu (?) raudonu paltu ir ryškiai pasidažiusi Suzi Quatro, renkanti savo duoklę dar nuo aštuntojo dešimtmečio pabaigos, apeina ji tik vyrus ir tik iš jų ima teisėtą duoklę, sovietmetyje jos ryškūs apdarai išskirdavo ją iš tolo pilkumoje, nes tada viskas būdavo pilka ir perdėm pilka, o šiandien Suzi atpėdina bemaž nepastebėta ir iš margos minios išsiskiria tik gal dvidešimt metrų prieš nosį, duodu jai pusę lito ir mes patenkinti susimirkčiojam.

O dėl nosies, tai ji truputį maudžia; prieš pusvalandį baigiau priiminėti egzaminą; tas egzaminas pasitaikė kažkoks europietiškas. Vienai studentei pasirašant ir jai traukant visokius popiergalius, kažkokia kortelė nukrito ant grindų, pasilenkiau ir visu XX a. inteligento dramblotu mandagumu kėliau ją damai (feministė būtų man įspyrusi už tokį įžeidimą) ir bekeldamas nosies viršumi žiebiau į aštrų sovietinio stalo kampą; vos susivaldžiau nestaugęs, nes skaudėjo. Bet egzaminavau toliau, darbas toks. Po kelių ar gal dešimties minučių pajutau, kad kakta, nosis ir smakras šlapi. Pamaniau, kad tai tik smegenys, bet dėl visa ko pasitikrinau smiliumi – pasirodė, kraujas. Dešimt minučių egzaminavau kruvinu veidu. Studentų veiduose per tą laiką nekrustelėjo nė raumenėlis. Matyt, manė, kad taip man geriau ar tiesiog kad tai asmeninis mano reikalas, į kurį nėra reikalo kištis. 1986-aisiais būtų įspėję ir pakvietę seselę. 1996-aisiais būtų užsižvengę iš malonumo. 2004 metų birželį, šeštąjį antradienį Europoje, jie nė nemirktelėjo. Pamaniau, valydamasis kraują nosinaitės gabalu už knygų lentynos, – pamaniau, kad Europa jau čia. Tolerancijos triumfas.

Ar matyti, – paklausiau sekretorės. Taip, – pasakė ji, – puikiausiai matyti. Ir pritariamai sulinksėjo. Prieš trejus metus būtų melavusi, kad čia vieni niekai. O dabar pareiškė, kad, matyt, aš tiesiog užsimiršęs prasikrapščiau kaktą kiaurai.

Egzaminą baigiau jau nebekruvinas, išėjau ieškoti kavos, o paskui su reikalais buvau Mokytojų namuose, antrame aukšte, ir pro šalį pradėjo eiti moterys, tuntai moterų, juodų, baltų, žalių, daugiau pagyvenusių ar vidutinio amžiaus, ir pamaniau, kad čia kokia lieknėjimo sekta, bet jos virto ir virto tumulais, jų ėjo šimtų šimtai gal pusvalandį, ir galiausiai tarp jų pastebėjau vyriausiąją Lietuvos raganą, ponią L. – matyt, buvo tiesiog raganų konferencija ar seminaras; bet tai mane vėl nuteikė teigiamai. Po langais raganų nelaukė nei inkvizicija, nei filmavimo kameros; jergutėliau, galvojau aš, o vis dėlto tai Europa, bet geriausiai tai pasimatė dar toliau, grįžtant namo, kai pamačiau studentę, ties kuria, regis, ir persiskėliau tą galvą, – ji stovėjo priešais išsišiepusį angeliuką, pasodintą ant suolelio generolo Černiachovskio aikštėje, ir viena laisvai juokėsi, krykštavo garsiai angelui tiesiai į veidą.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


18104. pasipiktines skaitytojas2004-06-11 21:56
Hm. Visai sviezias, toks asmeniniu ispudziu paspalvintas etiudas. Tik tos Europos mazoka...

18151. Kai Tevyne Pavojuje...2004-06-14 11:18
zetas skaito ka patc parasho___________________________________ http://www.ore.lt/phorum/list.php?f=16

18152. spokis2004-06-14 11:23
gintarai, uzsukit i zaza.gal ten patiks gerti kava.

18154. Saulius2004-06-14 11:30
kaip sakoma, "LOL"; ačiū! T.y., tinkamu kampu žiūrint - net ir nelaimės gali tapti labai vertinga patirtim.

18159. gsfdgqffjh2004-06-14 12:23
patiko mažėjančios japonų kamerytės ir egzaminai

18160. beresnevichius + digital camera2004-06-14 12:36
isivaizduojat koki emocini konfuza buteme patyre jei beresnevichiaus rankoje (ar kokioje kitoje pav sh. narbuto) butu acidures symensas su zumu. mums stachiai nurautu galvas `bereikshmes akimirkos apie nieka`________adresu_____________ http://www.tinklapis.lt/zebest/ _____________________________ ____arba blogiau_______________http://www.tinklapis.lt/tomtomtom

18165. Kertukas :-) 2004-06-14 12:58
GERAI. Pavydėti gali ir "gyvasis klasikas" - bent jau įdomiau už jį gavosi. Tokio Beresnevičiau dar neteko skaityti...

18169. Rūta2004-06-14 13:07
visai nieko, ti kodėl Teatro kavinė nepaminėta:)) turi savo Aš ji:))

18179. troy :-) 2004-06-14 15:37
Koks gražus atgailavimas prirašius tiek už 30 sidabrinių Šatrijai... taip , tada gera pereiti per gatves, sąžinė atsigauna, ir vėl bus bandoma gyventi ši naujo...

18184. Rimantas2004-06-14 17:31
Taip, Gintarai, labai panašios mintys sukasi ir mano galvoje bevaikštinėjant po Vilnių. Sako, kad kvailas dalykas nostalgija, bet kiekvienam norisi nors kokio pastovumo, norisi toje pačioje vietoje, prie tokių pačių staliukų išgerti kavos, sutikti pažįstamus veidus, iš tos pačios senos storos bobos rankų žmonių ir Dievo užmirštoje krautuvėlėje gauti butelį pieno... Tame pačiame knygyne nusipirkti naują gerą knygą, bet ne klaikiai spalvotais ir blizgančiais viršeliais...

18189. varna2004-06-14 18:10
Ale kaip nyyyku šitoje Europoje. Per mėnesį nieko neįvyko. Ne taip kaip prie rusų 40-aisiais - per mėnesį sugebėjo kelis tūkstančius nudaigoti bei vagonuose išvežti rytuosna. Šūdas ta Europa - nieko efektingo sugalvoti nebegali, a ne, Beresnevičiau? Taukuotos, amžinai slystančios iš rankų, Blyninės lėkštės ir chloruoti Vaivos skuduras bei arbata mielesni širdžuai, a ne? O kur dar apmyžtas Puškino skverelio viešasis tualetas! O apvemti Lokio laiptai! O dvokiantis bistro prie dar nesančio Alumnato, kur pilstydavo praskiestą krano vandeniu vermutą po 54 kap. už šimtą gramų! O limpantys Žemaičių stalai su apspjaudytom ir dėmėtom nuo taukų sienom! Tiesa, Suzi Quatro dabar trinasi prie bankomatų - anksčiau ji viso labo prašydavo dviejų (vėliau - penkiolikos) kapeikų, kad "paskambinti iš automato". Ek, kur tas senasis gerasis Vilnius, a ne, Beresnevičiau?

18190. kede2004-06-14 18:20
keista, hm. panašios mintys nepaliauja sukaliotis mano galvoje. kartais norisi ramiai praeiti, išgerti kavos ar ko. arba tiesiog ramiai praeiti. nesistumdant. nesislepiant. matant kelią prieš akis. ir nušluoti nuo žemės paviršiaus tą svetimą tuntą -iečių ir -alų ir -anų. maniau esanti baisiai nesupratinga ar netolerantiška turistų atžvilgiu.

18193. Vi Dzi Vu2004-06-14 19:04
Varna, vejas judina medziu sakas, jauciate? Kiek zmoniu prisiploje praeityje, negi sentimentu ten iesko GB? Kuri jo dalis cia dar gyva, kuri liko "Vaivoj"? Jei Suzi Quatro amzinai gyva, galvokite, Varna, galvokite, ka tai reiskia. Gal teatrui reikia ir GB vaidmens? Veliau bus triuksmo, skraidys buteliai, bus ir skuduru, ir laiptai tie dvokiantys... Manote, atsikratete? As nemanau.

18196. po palme2004-06-14 19:17
kol neperskaiciau visu komentaru, straipsnis patiko

18203. vilniete2004-06-14 23:42
Tip, tikrai krenta i akis vis labiau maziejantys japonai ir ju maziejancios kameros. Juokingi tokie, vis filmuoja, filmuoja. Sugris naman ir prades ziureti, ka jie cia neva mate, kur lankesi :) Na tie tai tikrai gyvena simuliaktu pasaulyje.

18206. ČEBUREKAS :-) 2004-06-15 00:25
joo...sterilizuoti nuo sakralumo, čia tai tikrai geras, tai turbūt vienas esminių tikro europiečio požymių. prieš pora dienu buvau vieno belgu miesteliukscio sventeje(atlaiduose, panasiuose kaip musu Kazio), miesteliukstis sausakimsas ryjanciu, gerianciu ir myžančių kur papuola belgų, tuo paciu metu centrinėje baznycioje vyko suma, durys atviros, nes labai karsta,...ir ka, baznyčioje europiečių kaip ir nėra, beveik vien juodukai ir siauraakiai...bažnyčios sienos drebėjo nuo techno muzikos ritmo sklindancio miesto kavinukese,...tai taip tikri europiečiai sakralinai kastratai švenčia...kur ten mums Lietuviams iki tokios sterilizuotos europos...

18215. IVS :-) 2004-06-15 05:00
Pritariu "po palme". "Varna" suteike straipsniui slykstumo, nors is tikruju slykstus komentaras ir jo suktas poziuris, nematant esmes, o ne pats straipsnis. Pasiilgome ne rusu ir myzlu bei chliorkes kvapo, pasiilgome to idealizmo, kuriuo sugebejome gyventi-isgyventi.

18217. w2004-06-15 08:01
p.s.evropoje gatves muzikantu veikla reglamentuota miesto savivaldybiu istatymu, todel ir nera to kaoso

18220. Korra2004-06-15 08:27
Varna kuo toliau tuo labiau nuprotėja. Kas tau atsitiko? gal nori sūrio?

18227. balbesas2004-06-15 10:12
Atrodo, kad varna atspindi tipiško naujojo lietuvo galvoseną. Tokių dabartės vilniuje pilna: suvažiavusių iš provincijos, dar tarmiškai šnekančių, bet plėšrių, agresyvių, visur ir visados teisių, einančių europon. Jie trinasi po seimą, ministerijas, bankus, partijų būstines ir rinkimų štabus, atkakliai lenktyniauja, kuris pastatys aukštesnį hanerį, kuris papigiai užpirks daugiau nekilnojamo turto, kuris daugiau runkelių pasodins ant minimumo, kuris apvaziuos daugiau egzotiškų kraštų, ir pan. Jiems nėra jokių sentimentų, jie racionalūs, potencialūs, nepavargstantys, madingai apsirėdę, netgi sakyčiau, patrauklūs. Bet kažkodėl visai ne iš pavydo, o dvasinės higienos sumetimais, norisi juos išnaikinti it tarakonus...

18238. :))) to ceburekas :-) 2004-06-15 12:50
Tu uzeitum dar i didziausia baznycia Helsinkyje. Lengvai rasi: tokia balta ant kalno stovi. Is tolo pamatysi. Tai ten is centrines (ir vieninteles) patalpos galesi patekti tiesiai i didziuli viesa myzalyna. Zinai kaip patogu. Specialiai turistams pritaikyta. Mums einant i europa gal irgi verta tuo pasirupinti?

18244. liudas2004-06-15 13:41
nuostalgiškai graudus straipsnis mūsų nenuostalgiško žiaurumo laikais.europietiškai beždžionėjame-žiūrim ką turim.

18252. to balbesas :-) 2004-06-15 15:11
kalbekime visi stilinga bendrine kalba, ir bukime subtiliai ir kulturingai pasyvus it akmenys, kazhkaip kitaip vaziuokime i egzotishkus krashtus, nestatykime aukshtu statiniu idant musu mentalitetas prie aukshtingumo neprates. zhinokime kad ishskyrus vilniu ir lietuva shitaip niekas nesielgia, zhinokime dar viena, jog ish dainos zodziu neishmesi ir pasak A.Ramanausko-Greitai kolektyvo: "sekmes jaunimas sedi baruos, sekmes jaunimas kelia vestuves, JAUNIME TU - nepasiduoki, savas svajoki tu dumas."

18257. quasi modo2004-06-15 16:46
balbiesui "norisi juos išnaikinti it tarakonus..." Vadinasi, runkelynas sėkmingai tarpsta ir ant asfalto. "Vaivoje", pamenu, užsisakydavom tik kavą - rašalą atsinešdavom iš gastronomo greta. Tai ką, dūsauti dėl kavos už 9 kap., 115 rub. algos ar chloruotų pašluosčių? Perkeltų mus į XX a. pradžią greta "Blyninės" (viršuje gyveno vysk. J. Matulaitis, beje)... pasijustumėt kaži kur: žydiška, lenkiška, rusiška gwara ir smarvė. Nepatinka šiandien matyti "suvažiavusių iš provincijos, dar tarmiškai šnekančių, bet plėšrių, agresyvių, visur ir visados teisių, einančių europon"? Toji "Vaivos" nostalgija jau tokia nuvalkiota ir banali, kad net nebeskanu. Būčiau redaktorius, palikčiau tik pasažą apie nosį. Kertu lažybų, kad kitas G.B. straipsnis bus apie tai, kad seniau gėrėm iš rezistencijos, o dabar - nes tik skanu ir šiaip patinka.

18259. Bloga/gera zinia (steikite paguodos knaipes)2004-06-15 18:59
Rado ko pasigesti: Vaivos, Blynines, Alumnato, kavos, vynu ir kvapu. Jeigu nepasigenda savo kuno namu: jaunu pirstu, nosies ir plauku, jeigu nepasigenda zmoniu, moteru, knygu, mazu ir dideliu ivykiu. Jeigu buvo tik tai: ne gyvenimo, ne metu, o knaipiu ratas. Tuomet mazas praradimas. Kas ateme is kazkieno jo gyvenima? Jus, as, Europa, GB? Juk nebutu GB i Vaiva su Zaltvyksle 15 metu vaiksciojes, nebutu joms istikimas.

18261. varna ( balbiesui ir kitiem)2004-06-15 19:53
Esu "šakninis" (korennoj) vilnietis - puikiai prisimenu šeštą autobusą, važinėjantį pilies gatve ( toks dvokiantis LAZ-as) ir tai, kaip mano bobutė visose parduotuvėse dar susikalbėdavo idiš. Rengiuosi normaliai ir kalbu literatūrinės lietuvių kalbos vilnietiška atmaina - kytas, šytas ir pan. (kitos nemoku). Esu pavargęs ir neracionalus. Bet Beresnevičiaus pižoniški sentimentai man kelia sopulį ir nusivylimą - Vilnius šiandien šaunesnis ir geresnis. Nematau prasmės ginčytis.

18266. Korra2004-06-15 21:20
Nostalgija Vaivai gal ir kvaila, bet tekstas geras. Tiesiog gražus ir tiek.

18276. cikada2004-06-16 08:34
tie vilniechiai tokie visi grazhus, tokie visi shaunus...tokie...kruti...ne ewropiechiai, o tiesiog marsiechiai

18279. Arle2004-06-16 09:41
kažkosk sudirgęs Beresnevičius - ar kad studentai nepasakė apie kruviną nosį, ar šiaip koks uodas įgėlė. Matyt, studentai pamanė, kad jų dėstytojas labai ektravagantiškas arba bijojo "užsirauti" :)

18283. zupa/zupa2004-06-16 11:46
http://www.ore.lt/phorum/read.php?f=16&i=45699&t=45699

18288. Varna teisi2004-06-16 12:15
Dievaži, Varna, tu teisingus klausimus užduodi. Šitas GB rašinėlis primena kaži kokias karikatūrines variacijas pagal jo pačio (t.t. GB) mėgstamo poeto posmelį "das Angenehme dieses Welt...". Tik šį kartą autorius - kažkoks posovietinis nebrendyla.

18290. latve2004-06-16 12:18
Deshimt metu nesu buvusi Vilniuje, ruoshiausi vazhiuoti - o ka dabar daryti? suzhinojau, kad veik ne vienos ish kadaise pamyletu kaviniu nebera.

18292. to latve2004-06-16 12:29
nuvazhiuok i deshini neries kranta. ishgerk alaus europos `koldune. ash ten prisimenu toronta

18294. Rūta2004-06-16 13:14
kokie jūs neįdomūs-net gražių sentimentų nemokam išsaugot, nebent jie jums nieko nereiškia:(( visgi, kai nuvažiuoju į Vilnių einu dabar į netoli blynimės esančia kavinukę, et pavadinimo nepamenu, mat nevietinė esmi:)) bet kažkas ten gyvena, kažkokia dvasia toj kavinukėj.....ji nesusijusi su sentimentais, net nepamenu, kas ten buvo studentavimo laikais, bet... šeštadienio rytais 9 val dar mažai kur kas dirba, tik kepyklėlė, bet man patinka ten-kur įvairių rūšių arbata ir kava, salotos, blyneliai tokie visokie prancūziški ir žinau ten tokį vyną, kurio būtinai užsakau, ak, ok, seniai Vilniuj buvau:(( kai būnu Vilniuj, būtinai einu į Pilies gatvę..... vaivą prisimenu, bet didelių sentimentų nekelia, o Žaltvykslė.......neatpažįstama, taigi.. .ne tas. Šiaip ar taip-geras dalykas turėti savo vieteles..:))

18300. ?2004-06-16 14:06
O kam patinka "Suokalbis"?

18303. Praeities miestas- Vilnius town2004-06-16 14:23
"Menuo Europoje", o mintys keliauja atgal - apie blynine. Butu gerai, jei Vilniuje butu kvartalas Paryziaus, Londono ar New Yorko, butu senas ir butu modernus Vilnius. Butu savitas miestas. Abejoju, ar Vaiva ir blynine buvo universalios reiksmes vieta. Tai buvo miesto virtuve, kuri be abejo miela, ir GB sentimentus suprantame. Taciau miestas turi ne tik virtuve, bet ir kitu kambariu. Ar jei is viso buvo, ar juos kas atmena?

18305. Rūta2004-06-16 14:26
dabar reiktų imti rašyti apie Užupį, Žvėryną ir t. t. yra tų vietų, bet paimtas gabalėlis , būtent toks

18307. Arle2004-06-16 14:33
Tikrai kažkiek juokinga: "Vaiva" - gerai, picerija - blogai ir pan. Čia man primena kalbėjimą - va mano laikais tai buvo gerai.... O dabar viskas nebe taip... ir žmonės, ir kavinės, ir oras :)

18308. Atsisveikinimas2004-06-16 14:43
tai ka raso GB yra atsisveikinimas su praeitim. Ivyko virsmas. Dabar jau vienodai sventa apie ka kalbeti: picerija, Vaiva ar gelezinkelio stoti.

18312. Ahoi :-( 2004-06-16 15:57
pritariu varnai. komunistine nostalgija- dar vienas agitacinis str. satrijai ir jos rinkimams

18313. www2004-06-16 16:06
Po "pagiriamojo žodžio Kazytei" GB nurašytas. Geriau jau būtų reklamavęs higieninius paketus - tada dar būtume supratę ir atleidę...

18314. Padėkit2004-06-16 16:10
Chebra, apie kokį GB veikalą, kuriame ans Kazyte garbsto kalbate? Aš nieko negirdėjau: kur galima rasti idant pac įsitikinčiau, jog tokio būta (nors labai ir nenustebčiau, žinant ką alkoholis gali)

18316. www to padėkit2004-06-16 16:33
Prieš rinkimus www.bernardinai.lt , skyrelyje "Politinė reklama", buvo keletas GB straipsniūkščių apie Kazytės nuostabumą su žyma "užsakyta". Dabar jau išimti.

18317. !2004-06-16 16:47
Man patinka "Suokalbis". Ir kodel autorius jo nepaminejo? Todel, kad ne Pilies gatveje? Pati ten ne karta Beresneviciu maciau, beje taip pat kruvina nosimi, ir tikrai ne nuo to, kad kazkokiai damai nukritusia kortele kele :) Bet gal negrazu cia apie tai, juk straipsnis vis del to nieko.

18319. www to padėkit2004-06-16 16:53
Sorry, paieškojau ir radau keletą GB kūrinių: www.vnds.lt/?name=texts&act=show&do=66 www.vnds.lt/?name=texts&act=show&do=94

18321. zr2004-06-16 17:08
Gražus straipsnis, toks su polėkiu, logiškai nesuvestais galais. Ir geriau užs.Kazytei, negu nemokami ditirambai Adamsui.

18323. ebola2004-06-16 17:34
As asmeniskai kazkodel Vilniaus niekada nemegau.Bet man rodos, suprantu, ka jis cia raso.Nors ir nemanau kad toks...dusulingas monologas yra verta pirmo puslapio.Viena gera minti uzciuopiu kaviniu ir maisto temoje.Blynine...Lietuviai yra nemaloniai bezdzioniski.Tarkim stato pramogu centra.Tai turi ji pavadinti MEGAPLAZA arba AKROPOPOPOLIS...ar dar kokia patosiska, didele ir tuscia komercine etikete.Galima juos butu apkaltinti pataikavimu madai, siekiu "uzdirbti", bet tai nebutu taiklu.Jie, musu magnatai is tiesu yra tiesiog beskoniai daunai, kurie patys tiki kad jie pastate tikra akropoli.Todel kai kuria restorano meniu, jie neraso: darzoviu troskinys, o raso RATOIUIUILI...Arba vietoj apkepta, sako SAUTE...Kodel? Jie tiesiog besmegeniai ir tiek, kitos priezasties tam nera.Ne vienas save gerbiantis(fiziskai) verslininkas nepavadintu savo restorano blynine, veikiau kokia springroll`ine arba tortilline arba dar kokiu debilisku mekcikietisku keiksmazodziu.Taip yra daug graziau ponai, kvepia latynosisku pazasciu aromatais!Tai vat ir dabartines picerijos...kvepia italiskom kojinem...geriau uz chlora? Panasiai...

18325. Rūtai nuo varnos2004-06-16 17:56
Žaltvykslė - tai "Bačka" - vilniečiai jos kitaip ir nevadindavo (tik po kelių metų sužinojau, kaip ji iš tikrųjų vadinasi). Beje, tas pats ir su "Laume" - oficialiai berods "Senamiesčio baru" ją vadino.

18328. aciu, www2004-06-16 18:14
aciu, www. Taip, parsiduodancios moteriskes nuo siol mano akyse gerokai kilstelejo (kai zmogus palygini su kitomis parsidvinejimo formomis). Jo, o kas Backos nezino, tai tkrai daug ko cia nesupranta. As irgi Backa tik viena syki esu aplankes gudziais 87-aisiais. Kaip paaugliui is provinijos (provincija, bet veliau pasirode, jog kai turi galimybe kasdien ziureti lenkiska televizija tai ir Vilnius pasirodo esas didesne provincija nei kokie Kybartai ar Kalvarija; cia aisku viskas astuntojo desimtmecio kontekste).

18333. Ruta Varnai2004-06-16 18:57
Zaltvyksle-backa? nezinau. kazkodel man atrodo, kad backa kazkur kitur buvo.studente lekdavau Zaltvykslen varskes-11 kap.ir burokeliu salotu-3-5 kap.Viespatie-na ir kainos:))

18335. Rūtai nuo varnos :)2004-06-16 19:05
tau atrodo.

18339. i2004-06-16 19:26
pritariu pilnai 18328 aciu, www. del tu tariamu provinciju -pats susiduriau.( nesupratau -kodel niekas nepaminejo backos .., o pasirodo tai zaltvykstle buvo )dar backos barmeno kazkokia klichke idomi buvo , bet jau nepamenu.

18340. Rūtai nuo varnos2004-06-16 19:28
Galutinai susipainiojau - taip seniai tai buvo! Bačka vadindavom oficialią "Ugnelę", o Žaltvykslė buvo univerkos bufetas, kur duodavo pieniškas dešreles, kurias įtarėm gaminant iš tualetinio popieriaus (Beresnevičius dabar turėtų pajausti rekciją, jei ne ejekuliaciją), ir kraupiai dvokiančius raugintus (ar surūgusius) kopūstus. Beje, varškę su grietine, pabarstytus cukrum, nuo kurio varškė (ir grietinė) kažkodėl pageltonuodavo, valgydavo merginos, todėl kainos nebeprisimenu :))))

18346. Ruta Varnai:))))))2004-06-16 20:09
sakiau,kad čia kažkas netaip:))))kad Ugnelė,tai sutinku.ten rinkdavosi pankuojantys,regis, ir aš jų bijojau:))tai ir neidavau ten.nu kažkaip aš tų kopūstų Žaltvykslėj nepamenu,o varškė tai tikrai 11 kapeikų buvo,tikrai tikrai:))ir tikrai pageltonuodavo:))

18349. i2004-06-16 20:54
bingo - ugnele. sukti laiptai zemyn....o virsui irgi tos pacios pieniskos desreles

18354. nevarbu kas2004-06-16 23:17
GB straipsnis tik dar karta irodo, kad daugelis lietuviu intelektualu, bohemos atstovu ir kitu ju atmainu yra vargiai atsiplese nuo zagres. senieji sovietiniai kontrkulturos atstovai dar neismire, jaunieji dar nesubrendo. pvz., paryziuj, new yorke ar kad ir toj pacio chicagoj butent turistu minios, ivairiausio plauko triuksmautojai ir sudaro terpe laisvam kritiskam mastymui, antimainstream`inei laikyseinai. betgi GB teksto herojui reikia ramybes, kad galetu ramiai padepresuoti jam trukdo miesto triuksmas, jam norisi nerti stacia galva i miska, griuti i pieva ir uzsivertus keleta kilogramu samanu ant ikaitusios nuo nepageidaujamu dirgikliu galvos, ramiai pamedituoti. gerbiamas GB ese herojau, vilnius, koki jus prisimenate, numire, forget it. bet noredamas su naujuoju vilniumi nesutapti, lygiavertiskai tapti jo neigeju, turite ji priimti, tapti to "europietisko" idiotisko triuksmo dalimi, bet kitokia, nei simtai tukstanciu kitu daliu. dvinares opozicijos siuolaikineje kulturoje nebeimanomos, patogus sovietinis bohemizmas vs totalitarines sistemos funkcionieriai -- nebeegzistuoja. turite priimti ta iskreipta tolerancija ir trikdanti pliuralizma. naujajame vilniuje niekada nebusite vertesnis uz apglususi japona su kamera ar arogantiska italu vireja, o tik dar vienas is miesto veidu. bet tas nostalgiskas homme de lettre ivaizdis tos iprastas, prinesiotas ir gerai prigludes, kad sunku atsikratyti jo isikalbeto isskirtinumo ir didybes. pamanykit, "man reikia ramiai padepresuoti"! pamirskite tai, nuo siol turesite depresuoti ne is per dideles ramybes, o is per didelio erzelio, slystancios is po koju zemes ir siurpinancio nestabilumo. arba tapsite neidomus, irzlus sukezes dinozauras is praejusio ledynmecio. geriausiu atveju. galiausiai, vilniaus erzelis, vilniaus muzikantai ir viniaus beprociai yra simtakart maziau erzinantys ir agresyvus nei v. europos ar ypac amerikos didmiesciu. tad dar kuri laika galesite dziaugtis sia realiatyvia ramybe, nes, patikekit, tai vis dar ramybe.

18358. 2 Miss Lonelyhearts Nesvarbukas2004-06-17 00:38
Teoriniam lygmeny Jus tarsi teisi, madam. Bet nostalgija nesusiklosto i isklotines, uz ka ir mokama netgi tokiu mazu krauju kaip GB pasakoriaus. Sito kraujuko neuzfiksuos jokia japonycio kamera. Bohemos aristokratizmas net ir paciu smurgliniausiu, paciu greimiskiausiu pavidalu man brangesnis uz globetrotteriu pliuralizma. GB istabiai parase apie vietas, kuriose vergas jautesi seimininku. Ir apie tai, kaip jas nacionalizuoja nauji laikai. Baugus laikai, madam. Ir okupuoja nauji vaikai. Is savo toliu solidarizuojuosi su GB esmiskai, kaip kazkada man sakydavo Vilniuj. Tam paciam, kuris paradoksaliai arciausiai savo kailio daugeliui graziausiu mano biografijos partneriu buvo sovietmety. Galite ka nors priespriesinti irzliam sukezusiam dinui zaurui? Bengalijos tigrus, taip?

18368. cikada2004-06-17 11:59
manau, ebola geriausiai suprato, ka norejo pasakyt beresnevichius...senas pasaulis, kad ir koks jis butu bjaurus, dvokiantis xlorkem ir sushutusiais kopistais, bet giliau pasikapschius galejai rasti visa tai, kas tikra- meile, protesta, rezistencija, neapykanta, siekima tikro... visa tai sugriovem, bet naujo sukurt nesugebejom, pusdami muilo burbulus, ish menko pirstelejimo darydami baisine reklama...viskas tik afishos, etiketes ir lozungai...kaip sake grajauskas - vienakart aptikta korekturos klaida "avia marija" nusako visa shiu laiku esme...man visa shiu laiku lietuvishka psewdoewropejima nusako pavadinimas-isiklausykit tik-: "beeerbeken peeeles"...

18372. ?2004-06-17 13:03
Ebola suprato daug daugiau nei mano cikada. Galime uzjausti cikada. Tik sunku patiketi, kad visi turejo ir visi staiga neteko. Turejo keli, ne tik desra, bet ir "literatura ir mena" likusiu saskaita. Ir tas turimas turtas buvo labai abejotino lygio, jeigu neisugde elementarios refleksijos. Galima ismokti ir anglu kalba, juk rusu kalba buvo ikandama ir rusiski uzrasai nepiktino. Pakeisti lietuviskais taip pat niekas nedraudzia.

18373. Arle cikadai2004-06-17 13:16
Šnekėkim už save. Gal vienas nesukūrė, o kitas sukūrė. Gal vienam socializmo žlugimas sužulgdė jo puoselėtas vertybes, o kitam padėjo jas atrasti. Negalima kalbėti, kad visi nebeturi vertybių - aš bent jau nesiimčiau kategoriškai tvirtinti apie kitą žmogų, nes į jo galvą neįlįsi. O jei jūsų aplinkoj sukiojasi vien tik konsumistai, tai užjaučiu.

18375. cikada2004-06-17 13:25
cikada nuoshirdzhiai dekoja uzh uzhuojautas, tuojaupat eis pasilaidos kartu su socializmu...

18376. varna2004-06-17 13:35
O apkarpomi filmai, draudžiamos knygos ir muzika, geležinė uždanga ir t.t. nenusako "visą anų laikų esmę"? O dabar nebėra meilės, protesto, rezistencijos, siekimo tikro? Cikada, jei Jūs ir sugriovėt visą tai - tai tik JŪsų asmeninė tragedija ir nereikia daryti apibendrinimų. Apie kokias afišas, lozungus ir etiketes kalbate? O gal pasiilgote didelių raudonų plakatų su "rešenija partii v žizn"? Kažkaip netsimenu, kad Grajauskas tada ką nors viešai būtų pareiškęs. Matyt tas gyvenimas po lozungais jį tenkino.

18378. ebola2004-06-17 14:09
Gerai, imsim "tave" pazodziui.Apkarpomi siandien filmai ne maziau(!) negu anksciau.Ypac vakaruose.Kodel amerikoj uzdraude filma kuris kanuose nusinese apdovanojima?!? Jus izvelgiate skirtuma? As ne.Muzika.Komercinis meslas su daug "fuck" dabar taip madoj, kad ji tiesiog reiketu "iskirpt" o ne apkarpyt.Zinai ta hita "fuck what I say"? Tai va nesenai per radija ji leido po trisdesimt kartu per diena, ir po jos reklamavo kazkokia kalbu mokykla...:D O normalios muzikos kaip nebuvo taip ir nera lentynose, nors ji ir neuzdrausta.Aciu piratams, mes ja gauname juodais keliais. Gaudavom ir sovietiniais laikais.Ta prasme, anksciau draude vakarietiska propagandine pasauleziura.Bet ju propagandos vinis visuomet buvo vartotojisko gyvenimo budo aukstinimas, ar ne? Kaip ir siandien.Taip ir tada.Niekas nesako, kad mes siandien atejom i blogesni pasauli.Tiesiog niekas nepasikeite.As pavyzdziui balsavau UZ jevrosajuza.Ir uz Adamku taip pat.As renkuosi viena is dvieju blogybiu, kuri man atrodo geresne.Taciau ji geresne labai nezymiai - tai manu cia visi turi omeny.Nebuvo cia jokios revoliucijos, kuria deklaruoja ivykde musu ekskomunistiniai naujaeuropieciai valdzioje.Jie lyg ir prisiima nuopelna, "atvede aviu banda" i Europa.Taciau man atrodo, kad nei Europa nera musu tikslas(savaiminis), nei jau igyvendinta ji rodo mums kokia tai iseiti is tos duobes, i kuria ritasi visas pasaulis siandien.Dar daugiau, islipe is vieno pragaro, su kolegu pagalba tuoj atsidursim antrame.Niekas cia lyg nenutuoktu, kad mes dar turim trecia galimybe, t.y. vystytis savaip, lietuviskai.Negi, tu varna tiki, kad vakarietiskas modelis yra vienintelis teisingas kelias mums eiti? Mes, pavyzdziui, nemanome, kad jis vienintelis. Siandien jis lengvesnis, nes nereikia dirbti galvomis, ir vistiek pasieksime bent tai, ka vakarai mums siulo.Ir neliaupsina Beresnevicius tu senu dienu, tik manau apgailestauja, kad Vaiva paliko nebe Vaiva.Ir tiek. Tu tiek blevyzgoji ir taip pavirsium, kad atrodo, niekad neprisedi pamastyt, apsidairyt aplinkui...Matyt toks amzius tavo kaltas...

18383. cikada :)2004-06-17 14:52
grajauskas (copy-paste): "Kitas mano pažistamas tvirtina, jog musu laikmeti geriausiai reprezentuoja Madonna - ta dainuojanti ir šokanti blondine. Jis tam turi surinkes begale racionaliausiu irodymu. Aš neturiu jokiu irodymu, taciau manau, jog musu laikus kur kas patikimiau reprezentuoja tokia korekturos klaida, kuria aptikau viename dienraštyje: Avia Marija."

18385. varna2004-06-17 15:11
Atsakysiu pažodžiui. Tai, kad amerikonai turi griežtus cenzūrinius apribojimus ir vaikui aišku - bet aš niekada ir nekėliau Amerikos kaip pavyzdinio modelio. Dėl muzikos - klausaisi ne tą stotį, o tai, kad popse yra daug mėšlo - joks atradimas. Negali gauti muzikos? Prajuokinai, berniuk - nueik į internetą ir užsisakyk ką širdis deidžia. Bet tu matyt iš tų, kurie bevelyja viską pirkti iš po skverno - pats kaltas. Vystytis savaip, lietuviškai? Statyti rojų atskirai paimtoje valstybėje? Kažkur girdėta... Aš "netikiu" vakarietišku modeliu, kaip vieninteliu teisingu, bet nematau jokio kito geresnio. O gal tu jį turi, nusipirkai iš "piratų", nes lentynose aš jo nerandu:) O jeigu rimtai, tai beresnevičiai, juozaičiai ir tu tame tarpe, ebola, kaži ko tikėjosi iš Europos. Ko? Riebesnio gyvenimo? Nesuprantu, iš kur tas šleikštulį varantis nepasitenkinimas. Žemynas, kuris praktškai du tūkstančius metų skendo tarpusavio karų sukeltame kraujyje, galų gale suvokė tą paparstą tiesą, kad taika geriau. Dabar galima eiti toliau, nebijant, kad kokiam bepročiui atskirai paimtoje valstybėje nekils noras statyti rojų ( lietuvišką, vokišką ar itališką ). Ebola, turi įdėjų, kaip pataisyti pasaulį - puiku, pasidalink su visais - turi trijų šimtų milijonų auditoriją! Nes beresnevičių auditorija apsiribojo Vaiva, o Vaivai nelikus - neliko ir prieš ką rodytis.

18386. ooo ebolai2004-06-17 15:34
"Trečias lietuviškas kelias"? Ar mes tokie ypatingi? Ar egzistuoja "lietuviškumas" kaip kokia metafizinė esencija ar universalija? Visus mus vienijanti ir skirianti nuo europiečių?O gal mes ją, tavo manymu, turėtume sukurti? O kas, jei nesinori? Kas, jei jautiesi absoliučiai svetimas kaimo, klumpių, runkelių ir cepelinų "poklevinei" baudžiauninkiškai kultūrai? Kas, jei tenori būti tiesiog "geru europiečiu" kosmopolitu? Ar tokiems ištvirkėliams kaip aš pasiūlytum susikrauti lagaminą? Na, jei Lietuva pasuks tavojo "lietuvėjimo" keliu, taip ir padarysiu.

18390. Arle2004-06-17 15:51
Tautiečiai, nebesipjaustykit :) Suprantama ta "senų gerų" laikų nostalgija, praeitis einant laikui visada ima atrodyti gražesnė. Tik jeigu reikėtų nuoširdžiai atsakyti, ar norėtumėt, kad grįžtų ankstesnis gyvenimas, abejoju, ar būtų norinčių vėl tai patirti.

18393. ?2004-06-17 16:03
Preitis grazi. Turiu prisirinke kisene jos akmenuku - pasiimti visos su savim neistengiau. Teiginys "Madonna - ta dainuojanti ir šokanti blondine" yra saviveikla, Madonna priklauso profesionalu pasauliui.

18394. cikada2004-06-17 16:06
nieks chia nenori grizht praeitin, tik yra apgailestavimas, kad daug geru dalyku be gaileschio nubraukiam...savo noru atsisakydami savitumo, kazhin ar netapsim newmankurtais, ryjanchiais mcdonaldsus ir plempianchiais dietines kolas...

18395. !2004-06-17 16:08
...profesionalu pasauliui, papais prasiskynusiu sau kelia i shlove?...

18397. Arle cikadai2004-06-17 16:15
Niekas nebruka makdonaldų per prievartą (aš jų, pvz. irgi nevertinu), gali eiti į Marceliukės klėtį ar susirasti kokią prastesnę kavinę, kur maisto skonis primena tarybinių valgių skonį. :)

18398. Vyru fantazijos2004-06-17 16:20
Neklaidinkite lietuvaiciu. Rimta moteris niekais neuzsiima, ne tam "jie" skirti.

18399. ebola2004-06-17 16:29
:D cia demagogija pasmirdus, bet man, neismaneliui, galetum bent uzsiminti apie "ta" lietuviska stoti, as tokios nezinau. Del neto, man tai netinka, as nesinaudoju kreditais.Ir Vilnius...jis nepasikeite.Tiesiog atsirado daugiau tokiu kaip tu, varna, ir visas skirtumas...

18401. cikada2004-06-17 16:58
...ju daug...ir jie atena...:)))))

18402. slogutis2004-06-17 17:12
Paklaikęs senų laikų rokeris prabunda iš košmaro, klykdamas: Pigmen are coming! And the whole world becomes ONE BIG TOROOONTOOO!!!!!!

18412. vot2004-06-17 23:30
o, siaubas koks pienburnis yra varna - jei liberalizmas tai vienos prostitutes, jei soc. problemos - tai komunizmas, jei laisve tai fashizmas. --- Mielos, moterys duokit jam sexo, pagailekit ...

18421. Tralala2004-06-18 00:06
Labai pasikeite gerb. Varna - tiesiog akyse suvarnaleshejo. Gal cia kokis kitas paukstukas? Senasis buvo tikrai kitoks.

18422. v2004-06-18 00:13
ir dar Vilnius yra Vilnius, net provincialai jo neinuskandins -- Roma? may be? for lit? may be.

18424. po palme2004-06-18 00:35
Ziurekit i tai kaip i literaturini kurini. Cia tokia didele filosofija is to pasidare. Tai visai nebuvo politinio apzvalgininko seminaras apie intergracija i EU

18425. MM2004-06-18 05:47
Ebola, jau anksciau skaitem tavo mintis apie kreditine kortele - tai vos ne vergo pazymejimas, ar ne? Bet geros muzikos nete be korteles nenusipirksi. Ar nesijauti nelaisvas? Man atrodo, kad grynuju era jau arteja i pabaiga. Ar busi ir cia rezistentas?

18439. ebola2004-06-18 14:44
Laisve kaip ir Tiesa ko gero yra neapibreziamas dalykas.As muzika perku ne nete, o uz grynus arba gaunu uz dyka(kopijuoju pats).As ne tik kad nesutinku su kreditavimo ideja, bet taip pat ir su autoriniu teisiu sistema.Grynuju era baigesi 1/10 planetos, ko gero.Kokie 1/2 planetos gyventoju turbut dar verciasi naturiniais mainais.Jei jus nuvaziuotumete kad ir i lietuvos kaimo gluduma, nustebtumete suzinoje, kad dar nemaza zmoniu, kurie ne tik kad neturi saskaitu bankuose, bet aplamai neoperuoja netgi grynais pinigais.Jie tiesiog padeda vieni kitiems darbuose, pinigu nemoka ir negauna.Jei ka ir perka tai uz pensijas, pasalpas, ar pardave koki produkta gave litu.Tarkim rugine kokia, ar kiaule.Pinigai jiems yra ne ypatingai reiksmingas dalykas, todel kad uztureti ju tiek, kad kazkas pasikeistu, nera jokiu sansu.As meginau ne syki juos itikinti, kad jie turi situo dziaugtis, bet nepavyko: dabar kiekvienoj troboj yra televizorius...

18441. Tralalaiai nuo varnos2004-06-18 15:09
Padariau žiaurią klaidą - įsivėliau į muštynes su snargliumi ebola. O kai ginčijies su kvailiu, pašaliniai nebegali pastebėti skirtumo.

18444. to:Varna2004-06-18 15:36
Ale tikrai: kiba tu Varna durna, kad su tais psichais (ebola ir panašūs)prasidedi. Kita vertus, šitie liguistai aistringi mulkiai sudaro pagrindinį Šatėnų elektoratą (sorry, skaitytojų ratą).

18448. ebola2004-06-18 15:59
man atrodo, kad tu nieko kito isskyrus klaidas ir nedarai.Sneki vejus, kalbi kad susimusei ir iskart paskui, kad tu nesimusi, pats aiskini kad su kaimieciais nesiginciji, iskart duodi i snuki, o kai tau pasiulai pasimatyt, dedi i krumus.Visos sitos kalbos apie isskirtinuma, sita zodziu tryda yra akivaizdus nestabilumo ir neatsakomybes pozymis, kuri, manau daugelis senai pastebejo.Bet tai yra normalu, visokiu yra ir matyt, turi buti...Man sita musu situacija atrodo labai normali.Kiek perdaug asmeniskumu, bet toks musu budas, matyt...

18464. Zioma to Varna2004-06-19 14:47
Don`t give an inch!

18467. Anjolė2004-06-19 22:58
Žmonės, pamiršote kai ką labai svrbaus: JŪS VISI VISUR IR VISADA NEŽMONIŠKAI ILGĖSITĖS VISŲ ANKSČIAU PAMĖGTŲ KAMPELIŲ VIEN DĖL TO, KAD ANUOMET BUVOT JAUNI! Na bent jau - jaunesni.

18472. Slogutis: Yeatso citata2004-06-20 14:23
Dar kartą susitikom ties upeliu lauke
Ji palytėjo petį man sniegbalte ranka
Mylėk lengvai, - kalbėjo
Kaip žolės pakeliuos
Buvau aš jaunas kvailas
Ir to labai gailiuos.

18477. ebolai nuo varnos2004-06-20 16:24
Žinai, Ebola, norėčiau su tavimi susitikti, bet gal atidedam šitą reikalą metams taip dvidešimčiai. Suaugsi, subręsi, rankos nebenieštės. Kaip manai? Be to, vargu bau, ar sužinosime dabar vienas apie kitą daugiau, nei žinome šiandien - turiu omeny žydrynės komentarus. Be to, išalkau...

18478. vot varnai2004-06-20 19:54
po dvidešimt metų Tu varna, jau nebekalbėsi lietuviškai (sunku pasakyti ar vietnamietiškai ar rusiškai) ir kaifuosi per kokį ten teliką, kai koks jonushistas (kaip arabų sultonas) nupjaus liežuvį už kokią ten dvokiančią teisybę.

18630. nevilnietis2004-06-24 16:19
Atrodo, kad Vilniuje labiausiai užsilikęs sovietizmas kad tiek daug apie jį kalbos.

Rodoma versija 180 iš 204 
13:25:02 Jan 31, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba