ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-02-17 nr. 833

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (22) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Nuostabūs Tomo Vagabundo nuotykiai ir regėjimai (15) • VALENTINAS SVENTICKAS. Dvi vasario septintosios fantazijosGARRISON KEILLOR . Ne, mulki, skaityti laikraštį yra kieta Labai politiškai nekorektiškas pokalbis su Leizeriu Brojeriu: „Leizeri, Lietuva jau sudegė?..“JONAS GRIGAS. Kas yra laikas ir kur jis bėga? (4) • SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų IIEGLĖ MIKALAJŪNAITĖ. Kaleidoskopo reabilitacija ir interaktyvumo iliuzijaALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Gintauto Trimako konceptualumas (1) • ROMAS DAUGIRDAS. PoezijaRAMUNĖ BLEIZGIENĖ. Apie ką mes tylime? (32) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Kas tu, meilės sapnų pirkly? (1) • ARŪNAS VAICEKAUSKAS. Užgavėnių tradicijos kaita (5) • Pelenų diena Kėdainių krašte (3) • DAINIUS RAZAUSKAS. Prieš svetimvaldybę Vilniuje ir kitur (105) • LAIŠKAI (381) •

Prieš svetimvaldybę Vilniuje ir kitur

DAINIUS RAZAUSKAS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Pavasario lietus Lenino (Gedimino) prospekte, I, II, III. 1964
Algimantas Kunčius

Pastaruoju laiku apskritai valdžiai jaučiu vis stiprėjančią panieką, bet Vilniaus valdžiai, vadinamajai savivaldybei – ypač, o kai kurių jos organų ar padalinių tiesiog nekenčiu, ligi skausmo, kruvinai. Galbūt todėl, kad esu vilnietis nuo gimimo, ir man, kaip vilniečiui, kaip vienai iš gyvų Vilniaus ląstelių, per visus keturis su viršum, gal jau beveik penkis gyvenimo Vilniuje dešimtmečius niekada taip neskaudėjo kaip dabar.

Pradėsiu dar nelabai senu konkrečiu įvykiu, palietusiu mane itin asmeniškai.

Prieš mano langus žaliavo keturi gražūs, sveiki vidutinio amžiaus medžiai: kaštonas, liepa ir dvi tuopos, arba topoliai (šis pavadinimas ne rusų kilmės, jis remiasi lotyniškuoju pōpolus, jei tai argumentas prieš nepelnytą šių medžių niekinimą pastaruoju metu). Pavasarį sprogo, vasarą šlamėjo, rudenį spindėjo auksu. Tiesą sakant, ir butą įsigyjant šie medžiai buvo ne menkiausias argumentas. Ir štai vieną 2004 metų pavasario rytą pakirdau nuo benzininio pjūklo garso. Prišokau prie lango, ir lyg šaltu vandeniu perliejo: pjovė kaštoną. Kol užsimečiau striukę ir išbėgau laukan, iš jo tebuvo likęs plikas stuobrys, netrukus ir tas paverstas malkomis. O darbininkai su savo technika jau spietėsi apie vieną iš topolių. Aš puoliau tiesiai prie medžio, atsirėmiau nugara į kamieną ir pasakiau, kad jei pjaus, tai tik kartu su manim. Iš pradžių jie nustebo ir pasikvietė savo viršininkę, darbų vykdytoją, o kai ta ėmė ant manęs burnoti, kad aš trukdąs darbui ir turėsiąs jiems kompensuoti už prastovą, tai ir darbininkai neatsiliko: nuklojo riebiu „matu“ ir išsišaipė kaip tik mokėjo. Viršininkė iškvietė policiją, o aš mobiliuoju telefonu per draugus ir pažįstamus susiradau aukštesnę valdžią – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamento Miesto ūkio skyrių. Trumpai nupasakojau situaciją ir pasakiau, kad nesitrauksiu, kol atvažiuos. Po geros valandos malonaus bendravimo su darbininkais, jų viršininke ir dviem sutrikusiais policininkais sulaukėme atsakingų vyrų iš savivaldybės. Atvyko dviese. Vienas geraširdiškai kalbėjosi su manim, skundėsi, kaip sunku mieste sužiūrėti želdinius, kai kiekvienas savavališkai pjauna ką tik užsimano, dėkojo už pilietinį aktyvumą, o kitas tuo metu sukinėjosi aplink tuos bei tolimesnius medžius ir aiškinosi su pjovikais. Po kurio laiko vyrai iš savivaldybės išvažiavo, ir tada, man jau begrįžtant namo, priėjo minėta viršininkė ir pasakė: šitas tuopas mes būtume tik genėję, bet jeigu tu taip, tai dabar vieną visai nupjausim. Tik šyptelėjau, maniau, siunta iš nevilties, negali atleisti už „prastovą“. Ir vis dėlto dar sukurpiau prašymą nepjauti ir negenėti mums po langais medžių, surinkau laiptinės kaimynų parašus ir nunešiau į savivaldybę. Tačiau nė porai savaičių nepraėjus pareinu vienąsyk iš darbo ir... Topolio nebėra. Tik baltas, sveikut sveikutėlis kelmas rasodamas šviečia po langais. O ir likęs topolis taip nugenėtas, kad šakų likę tik virš penkiaaukščio stogo... Ir ne jis vienas – nugenėta, sužalota ir iškirsta kone pusė viso kvartalo medžių, tarp jų vaismedžiai, alyvos... Plyna dykvietė, palyginti su buvusia ištisa laja.

Dėl to kaštono paskui išsiaiškinau su gretimo namo gyventoju, pensininku, savo rankomis andai jį sodinusiu. Esą medis augo per arti dujotiekio. Bet, pasirodo, tokiu atveju esama dviejų galimybių: arba pjauti medį, arba tam tikru būdu „užblokuoti“ šaknis nuo vamzdžio pusės. Tik tai kainuoja. Bet medį pjauti irgi kainuoja! Kodėl pasirinkta pjauti medį, o ne blokuoti šaknis? Pagaliau aplinkinių namų gyventojai gal būtų susimetę tam šaknų blokavimui, bet ar kas klausė?

Paskui dar parašiau apmaudo ir pasipiktinimo laišką Miesto ūkio skyriui, bet gavau atsakymą (Nr. 60-(4382)-8977), neatitinkantį tikrovės, ir tapo aišku, kad galiu rašyti kiek tinkamas – valdininkai atsirašys, jie iš to duoną valgo. Mano mokesčių duoną, beje.

Nuo tos dienos negaliu ramiai pažvelgti pro langą – štai jau treti metai kaskart lyg iš naujo pjauna. Ir ne tik medžius, bet ir širdį. Ir širdis kaskart nevalingai keikte prakeikia pjovėjus, nuo sumanytojo ligi paskutinio vykdytojo, po triskart per dieną. Nes tai ne tik šlykštus gyvenamosios aplinkos sudarkymas, bet ir skaudus, skaudžiausias pažeminimas. Dabar iš patirties žinau, kad mes, Vilniaus gyventojai, miesto valdžiai – niekas, nebent kliūtis jos patologiškiems „projektams“.

O projektai miesto valdžios tikrai patologiški, juoba kad vykdomi patyliukais, iš lėto ir metodiškai. Būtent šitaip Vilniuje per pastaruosius 10 metų naikinami želdiniai, ir Nepriklausomybės pradžioje žaliuoju miestu buvęs Vilnius po truputėlį virsta „kalnais kelmuotais, pakalnėm nuplikusiom“. Kitados, būdavo, eini Antakalnio gatve pėsčias, pasistiebi, o šakos per veidą braukia, alyvos, liepos, kaštonai, kitur net ištisas obelų sodas (dabar sunaikintas, užstatytas) – vis kvepia, tarsi ne gatvė, ne miestas būtų, o kone rojaus kampelis... Suprantu, kad yra objektyvių pokyčių: miestas plečiasi, gausėja gyventojų, neapsakomai padaugėjo automobilių. Taip, bet dėl to želdiniai tik dar svarbesni, gyvybiškai reikalingi! Žinoma, būna audrų, lūžta šakos, o ir šiaip medžius reikia prižiūrėti, bet prižiūrėti, o ne naikinti! Kažkurią žiemą Vilniuje bent dusyk varveklis žmogui ant galvos pataikė – bet juk dėl to stogai neardomi!

Sistemingai vykdomo visuotinio medžių „genėjimo“ jokia lūžtančių šakų grėsme paaiškinti neįmanoma. Ypač kai pliki paliekami penkių ir daugiau metrų aukščio kamienai tarp dviejų langas į langą stovinčių daugiaaukščių – ar tam, kad kaimynai geriau pažintų vienas kitą? Arba kai per visą žmogaus ūgį nugenėjamos alyvos tarp gatvės ir šaligatvio – ar tam, kad pėstysis, užuot alyvas uodęs, pajustų „realybės skonį“: išmetamąsias dujas, ratų pakeltas dulkes? Gero norintis žmogus savo artimui niekuomet taip nepadarytų, taip daryti gali tik priešas. Tai, matyt, tokia „estetinė“ nuostata, gimusi kažkokio nevykėlio architekto kabinete: medžiai „gražūs“ tik tada, kai primena pagaliukus urbanistinio kraštovaizdžio modelyje (būtų gerai, žinoma, ir žmones panašiai „patvarkyti“, apipjaustyti, ir kad nejudėtų, kad dailiai atrodytų iš puikybės dangoraižio).

Jau nė nekalbu apie tokią gal niekam nebesuprantamą „poeziją“ kaip lapų šlamesys per lietų, šiurenimas vėjyje, žiemą – plikos į dangų iškeltos medžių rankos ties horizontu, ant tolimos kalvos... Kam užkliuvo prieš keletą metų guotas išlakių topolių vadinamajame Kalnų parke, Kreivojo kalno šlaite, tyliai budėjusių erdvės sargyboje virš užsnūdusio padieniuose reikaluose miesto? O pastaruoju metu – didingi topoliai kitapus Neries, ties buvusiais (?) Koncertų ir sporto rūmais, kur neseniai išdygo pasibaisėtinas „modernus“ gyvenamasis kvartalas? Ir daugelyje miesto užkampių, kur niekam, regis, neturėjo kliudyti? Beje, tuopa, topolis lietuvių pavadinamas dar ir ievaru, jievaru ar jovaru – lyg gyvas tiltas tarp žemės ir dangaus... Deja, tai jau tik poezija. Nors būtent ji, šita „poezija“, reiktų priminti, ir yra tikroji Vilniaus dvasia. Be jos jis – niekas, eilinis Europos bažnytkaimis.

Kam užkliuvo Sereikiškių parkas, buvęs Botanikos sodas, per pastarąjį dešimtmetį sulaukęs bent dviejų „etninio valymo“ reidų? Juoba kad atsivėrusios plynės netrukus buvo parduotos idiotiškam lunaparkui, pamynusiam bei suardžiusiam nusistovėjusią sodo takų struktūrą ir nuo pavasario ligi rudens pačioje Vilniaus širdy visa „katuške“ maurojančiam savo „bumčikus“. Na, kam trukdė kitados žalias šlaitas kitapus Vilnios, Užupyje, klausti turbūt nėra reikalo...

Tiesą sakant, jei aš būčiau didžiausias Vilniaus, visos Lietuvos priešas ir turėčiau užduotį kaip nors palaužti, sugniuždyti „jų“ (mūsų) dvasią, dabar žinočiau, ką reikia daryti. Ir kaip sovietų valdžiai Sąjūdžio laikais tai neatėjo į galvą! Paprasčiausiai imti ir išpjauti visus miestų medžius. Ir būtų gana – „jie“ (mes) nebepakeltų galvos. Kaip su ta Grainio liepa. Esu tikras, kad tai ir viena iš „nematomų“, pasąmoninių emigracijos priežasčių: tiesioginio, banalaus ryšio lyg ir nematyti, bet padarykite eksperimentą – viename iš dviejų panašių miestelių iškirskite medžius ir tada suskaičiuokite pabėgėlius!

Ką jau kalbėti apie Rotušės aikštės ir visas kitas grandiozines „plastines operacijas“, atliekamas Vilniui; apie nuvertintos, paniekintos senovės paminklų vietoje tai šen, tai ten vis priauginamas naujas silikonines krūtis; apie išstumtą iš Gedimino prospekto ir iš esmės sutrikdytą viešąjį transportą, atvėrus senamiestį privačių automobilių antplūdžiui (tam, suprantama, irgi teko išpjauti visą eilę liepų palei Mindaugo aikštę); apie plieninį Mindaugo tiltą, lyg tyčia dirbtinai iškeltą virš Mokslų akademijos bibliotekos ir kone virš Gedimino pilies; apie Europos aikštę – tiek išvaizda, tiek pačiu pavadinimu akis badantį nevisavertiškumo simptomą (beje, tikros senosios Europos ji neprimena nė iš tolo); apie pagarsėjusius golfo aikštynus gyventojų pamėgtuose pušynuose ir tylias statybas regioniniuose parkuose; apie „Akropolį“, naujalietuviškosios ideologijos „Aukštąją pilį“, iškilusią virš miesto ant vienos iš gražiausių jo kalvų; pagaliau apie fantasmagoriškus prekybos bei pramogų paviljonų projektus ir t. t., ir pan. O artimiausiais metais, pasirodo, per senamiestį tramvajus numatytas paleisti! Kuo ne Stalino planuota „ekonomiškai būtina“ magistralė Ryga–Minskas per Šv. Onos bažnyčią?

Deja, nuo Vilniaus, regis, neatsilieka ir kai kurių kitų miestų bei miestelių svetimvaldybės. Tarkim, Palangos, kurios J. Basanavičiaus gatvę kelinti metai net skersai pereiti baisu. Kaštonus, matai, išpjausim, ir bus „šiuolaikinis“, „europietiškas“ kurortas... naujiesiems rusams.

Suskiai, pirdžiai, dvasios prasčiokai! Jūs tikroji, didžiausia Lietuvos nelaimė, o ne atėjūnai iš Rytų ir Vakarų.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


75116. geras ponas2007-02-18 21:49
Kodėl šitas tekstas paskutiniame, o ne pirmutiniame puslapyje? jį reikėtų visuose laikraščiuose ir dar iš lėktuvų mėtyti. seniai tokio ger nebuvau skaitęs. gero ir aktualaus

75119. mie2007-02-18 22:00
labai skaudu ir beviltiska.

75120. ivs2007-02-18 22:20
Čia apie Šatėnų medžius. Iškirstus arba nudžiuvusius. Ebola, abr, dalgį, cikadą, po palme, kaimietę, vasi, vos gyvą Rūtą, varną, beišeinačią zetą, benusigręžiančią miestę. Tegyvuoja Šatėnai be šatėnų. Kažko labai primena William Golding "Musių valdovą".

75127. krankt2007-02-18 23:07
Cia, kur gyvenu, kerta viska be pasigailejimo. $$$$. Stato naujus priemiescius. Grazus jie, tik va, keliuose pilna uzmustu stirnu ir stirniuku, skunksu, oposumu, kito gyvo. Kieme pries kelis metus smizinejo pasimetusi lape su trimis mazais lapiukais, (koks grazus ju kailio raudonis ryto sviesoj), tai vakarais kaciu maisto padedavau... Dabar jau visi dinge, tik koks zuikelis atlekia krumo apgrauzti, o si rudeni grebdama lapus radau jo mazycius kaulelius po krumu. Ir tokia kalte uzlieja, kad nors imk ir iseik is tu nauju namu. Betgi kitas ateis, koks skirtumas? Gal net kaciu maisto nepades? Nesmagu, kai reikia teisintis, oi nesmagu.

75131. pasipiktinęs praeivis2007-02-18 23:32
o pradžioje buvo žodis - net šituose komentaruose trinami/cenzūruojami skaudūs pastebėjimai/pasisakymai ...... ir ivs & ko yra dalyvis to teroro, jei būtų ivs/abr/xx/varna/.. tais savivaldybių grandais - matyt būtų dar didesnė svetimvaldystė

75132. mie2007-02-18 23:56
pasipiktines praeivi, tikiu, kad apsiprasi cia, apsilsi kojas. gausi i liuli.

75135. xX2007-02-19 00:53
na, pasipiktinusysis, dėl xX tai labai klysti. Betgi klysti yra žmogiška, todėl negaliu abejoti, kad esi žmogus. xX niekada (!) nebus valdžioje. Tai iš principo neįmanoma. Nes xX yra įsitikinęs, kad valdžia negali būti vienas asmuo ar kokia asmenų banda, - tai būtų politinis ar net lytinis iškrypimas, perversija. Valdžia galime būti mes visi, o tai vadinasi omnikratija. Labai paprasta, bet gražu. Ir teisinga.

75140. e - bet gražu. Ir teisinga.2007-02-19 08:01
... ir utopiska, ir todel labai pavojinga, kadangi visos utopijos gimdo tironijas ir totalitarizmus (su visom redakcijai zinomom pasekmem).

75141. Rūta2007-02-19 08:15
gyvenam prie upelio. į jį įbridę alksniai. baigia apaugti upelis tais krūmais. vyras išėjo su kirvuku pasidarbuoti - paliko išlakesnius, storesnius, atrodo visai neblogai, krūmus suvilkom į vieną krūvą - sakom, pavasarį uždegsim. dirbam, dar žvejų vaikai padeda vilkti tuos žabus. ir štai - atvažiuoja iš gamtos apsaugos. toks aukštas vyrukas. su žiguliuku, viena šviesa dega, kita ne. sako - reikia baudą jums mokėti. be leidimo medžius kertat. mūsų gatvė - akligatvis, retas kas pravažiuoja. tąkart iš viso nieks nepravažiavo. nu ką - įskūsti galėjo tik kaimynai. tai dabar tyliai pasvarstom - kuris. ir kažkaip kyla man įtarimas didelis, kad tai tas, kuris į tą upelį leidžia kanalizaciją ir ties kurio namų riba upelis apžėlęs - patogiau gal slėpti kanalizacijos vamzdį. va taip ir gyvenam. įsivaizdavom - kad pagražinom upelio pakraštį, neleidžiam apaugti. dar vieną kitą pušelę pasodinom. nušienaujam, šiukšles surenkam, kai žvejai palieka.

75144. pagiriotas valdovų rūmų ūkvaizdys - autoriui2007-02-19 08:36
"aš tikiu tavim vilnieti..."

75148. xX2007-02-19 09:30
Kaip tik rinkimai, taip palengvėja. Ugnį užkurt palengvėja, nes spaudos neužsakau, tenka naudotis reklaminiais "pirk pigiau - išmesk greičiau". Agitacinės listofkės tai pačiai kategorijai priklauso. Jei tose listofkėse būtų ne apie tai, ką ruošiasi drąsiai žygiuojanti partinė chebrytė daryti, bet ką padarė gero ir ką padarė blogo, tai dar prieš uždegdamas paskaitinėčiau. Dabar tai tik prakuros.

75165. duobe2007-02-19 13:26
Tik su fiziniu kunu gali pristabdyti, o ne teisineis pezalais.Liudesys ir skurdas, palaikau autoriu.Betoniniu geliu laistytuvai.

75175. bri Rūtai2007-02-19 14:44
O kanalizaciją į upelį leisti galima? Jei ne, tai nesuprantu tada, kodėl neapskundėte to kaimyno gamtos apsaugos inspekcijai. Jau kažkada čia buvo diskutuota apie skundimą. Ne visai sveiką konotaciją tas žodis įgyjęs lietuvių kalboje. Manau, kad tokiu atveju nepranešti yra sunkesnė nuodėmė nei "skųsti".

75182. kvailutė2007-02-19 16:25
Išsikirskit, miestai, visus medžius. Apsivalykit. Išsidezinfekuokit nuo žalumos. Kuo greičiau, tuo geriau. Tada jau ir visokie žmogai kaimiečiai apsuks savo vagas ir ims tekėt atgal į Žemę. Kur savo pėdose sodins medžius gėles, kur savo žvilgsnyje peizažus pieš, kur savimi matuos žvaigždėtą dangų. Ir nebekvaršins Miesto ūkio skyriaus pasipiktinę laiškai. Galėsite didžiuotis steriliais miestiečiais.

75184. faktas2007-02-19 16:33
zuokas iš Vilniaus daro gimtąją jonavą

75213. varna2007-02-19 21:05
Tuopa yra tuopa (drebulė). Topolis - nežinau. Bet nei tuopa, nei topolis nieko bendro neturi su jievaru (kuris visai nieko bendro neturi su jovaru), kaip ir nieko bendro su sveiku protu neturi šito straipsnio autorius.

75218. mie2007-02-19 21:59
tuoj paziuresiu zodyne. noreciau varna priciupti kaip kazi ka. noreciau kad butu pramoves.

75219. mie - varnai2007-02-19 22:14
tuopa ir topolis yra vienas ir tas pats gluosniniu seimos medis. noreciau pasakyti "zioply" sitoj vietoj bet susilaikau. drebule yra lapuotas medis su drebanciais lapais. arba epuse. ievaro isvis nera, tai, matyt, folkloro personazas. jovaras yra 1.tuopa, topolis.2 platanlapis klevas 3. paprastasis skroblas. nu ne veltui skaitos architektas. zioplys.

75221. Papa Kumpis2007-02-19 22:47
Mieste, neveltui Prezidentas kviečia Tave į paminėjimą. Varna mieste be medžių irgi kukū.

75223. cc - mažytis pastebėjimas2007-02-19 23:55
Medžiai mieste -gyvoji gamta tarp negyvų pastatų, automobilių. Medžius mieste būtina kvalifikuotai prižiūrėti. Nepatartina sodinti tuopų,kurios greitai užauga,bet greitai sensta, suserga, pažeidžiamos kenkėjų.Gluosniai taipogi netinka. Neprižiūrimų medžių išauga ilgos šakos,lūžinėja nuo senatvės, ligų, vėtrų sukeldamos pavojų žmonėms, mašinoms. Dabar medžiai (ne visos rūšys)labai nugenėjami - paliekamas tik kamienas ir stambių šakų bigės. Vėliau medis išleidžia daug naujų šakelių, tampa kompaktiškas, gražesnis. Bloga praktika, kai gyventojai visur prisodina medelių, ypač po langais,ant inžinerinių tinklų trasų. Užaugę medžiai užtamsina langus. Moralas- bet ką reikia daryti su išmanymu ir sąžine. Mylėti taip pat reikia mokėti.

75224. cc - mie2007-02-19 23:58
Jei neklystu, tai ievaru vadinama Raganos Kornelijos šluota - amalas.

75225. mie - cc2007-02-20 00:01
o amalas tai ne toks zaibas kai sviesa be perkuno? dainoj minimas ievaro tiltas. tai kaip ir nesueina?

75227. jv :-) 2007-02-20 00:24
taigi,pasikartosiu,puikus miestas tampa viesnamiu parazitams.Velniop tokia savivaldybe kartu su moderniuoju meru.

75235. cc- mie2007-02-20 07:57
Taip.Amalu dar vadinama žaibai be griaustinio. Nežinau ar be griaustinio, ar griaustinio nesigirdi nes žaibuoja už kokių 15 km. Sakyčiau, kad ne žaibuoja, bet nakties danguje matosi tik žaibų atšvaitai.

75236. cc - mie2007-02-20 08:13
Po ievaro tiltu turi praeiti jaunavedžiai. Tikima, kad tai sustiprins šeimą. Beržų, ant kurių auga ievaras, lapai yra kietesni,sunkiau plyšta, nesiglamžo nei įprastų. Ievaro tiltas pinamas iš tokio beržo šakelių. Amalai auga įvairiuose medžiuose.Druidai burtams nupjaudavo ant ąžuolo augantį amalą tik su auksiniu pjautuvu, kad nepranyktų amalo galios. Amalai mėgsta šiltesnį klimatą, todėl Lietuvoje auga pas zanemunščikus- Raganos Kornelijos gimtinėje. Amalų uogas draudžiama rinkti, pardavinėti kaip vaistažoles, nes galima nusinuodyti. Nors gyvenu tolokai šiauriau nuo Nemuno, bet turiu vieną beržioką su raganų šluotomis. RK galės atsinaujinti savo transporto priemonę.

75238. rudra2007-02-20 08:47
Papildysiu cc. Amalas tai viso labo tokie kupstai ant jovaro ar beržo šakų, tai tik medžio parazitai, beje, labai gražūs. Jie primena kiek meilės medį - tai toks vazonuose auginamas vešlus medukas pusapvaliais mėsingais tamsžaliais lapais, senais laikais augdavęs kiekvienoj kaimo troboj, žiemą jį, kaip ir mirtas, statydavo prie pašarvoto mirusio, nesant lauko gėlių, visi artimiausi kaimynai sunešdavo iš namų savo meilės medžius, paskui išsinešdavo po laidotuvių. Nežinau tikro jo vardo. O amalas dailiai pūpso ant šakų ir labai gražiai, keistai, aštriai blyksi tamsią naktį žaibuojant. Mano kaime jų galybė. Ir senovėj raganos tikrai juos naudodavo čėrams visokiems, vyrai, išgėrę amalo ir šeivamedžio nuoviro, tampa stiprūs, narsūs ir... na, patys žinot kokie.
Mieste, ploju katučių tavo šauniems reportažams. Ar mūsų kardinolo tenai nematei? Girdėjau, kad pernai irgi buvo gavęs kvietimą "su ponia", tai renginį ignoravo, kaži kaip šiemet.

75240. miestei nuo varnos (žioplys, bet ne galutinai)2007-02-20 08:55
Tuopa (lot. Populus, angl. Poplar, vok. Pappeln) - gluosniažiedžių (Salicales) eilės gluosninių (Salicaceae) šeimos augalų gentis.
Priklauso stambūs medžiai su stora ir giliai suaižėjusia žieve. Žydi lapams skleidžiantis. Žiedai sukrauti žirginiuose ir apdulkinami vėjo.
Gentyje yra apie 110 rūšių, žinoma daug hibridų, kultūrinių veislių.
Lietuvoje auga:
Baltoji tuopa (Populus alba). Auginama Pav.
Balzaminė tuopa (Populus balsamifera). Dažnai auginama
Lieknoji tuopa (Populus bolleana). Auginama
Juodoji tuopa (Populus nigra). Labai reta savaiminė rūšis
Piramidinė tuopa (Populus pyramidalis). Auginama
Drebulė (Populus tremula). Savaiminė rūšis
Pilkoji tuopa (Populus x canescens). Auginama


75243. varna2007-02-20 09:05
O autorius pats pirdžius (jo terminologija). Negi pusgalvis nesupranta, jog medžiai sensta, darosi pavojingi - įdomu, kokį straipsnį jis sukurptų, jei ta tuopa užvirstų jam ant galvos (pusgalvės) ar, kas dar blogiau - ant jo Žiguliukų? O šiaip susidaro įspūdis, kad po Vilnių laksto kažkokia maniakų gauja, vadovaujama žiaurios moters, apsiginklavusi pjūklais ir kapoja medžius į kairę ir į dešinę. Gal tikrai laikas emigruoti, o tai baigę su medžiais (kurių Vilniuje tik keli teliko) pradės žmonėms galvas kapoti. Ir kur "suskis" Adamkus žiūri?

75249. xX2007-02-20 09:35
"Suskis" Adamkus varnas skaičiuoja ir niekaip nebesuskiačiuoja, nes jos arba dvejinasi, arba nulinasi. Tarp kitko, amalai priskiriami prie lengvųjų narkotikų, tik juos nelengva pasiekti - reikia arba subeždžionėti, arba apsiginkluoti modernia technika.

75251. cc2007-02-20 09:53
Gal topoliu vadina medį, panašų į tuopą, bet labai siaurą ir aukštą ? Jie Lietuvoje neauga, nes per šalta ? Kaune vietomis yra daug tuopų. Kai jos peržydi- visos palangės būna užneštos jos pūkais,vata.

75254. mie2007-02-20 10:06
masliai ziuriu pro savo langa. kaimynu kieme auga egle. bet ar is tiesu tai egle kaip iki siol galvojau? ne, tai tikriausiai kiparisas.

75282. jovaras2007-02-20 16:02
jovaras tai amalas arba kitaip raganų šluota, dažniausiai būna beržuose susimetusi

75283. jooo2007-02-20 16:04
o juk yra toks planas visus medžius Gedimino kalno papėdėje iškirsti ir kaip kad būdavo seniau apie dvarus vyšnių sodelį ten pasodinti

75285. cikada2007-02-20 17:02
taip, medzhiai pavojingi, yapch tamsoje- tada miestiechiai net nedrista vaiku ishleist i gatve, o ka jau bekalbet apie keliama triukshma, ypach birzhelio menesyj, bei apie visokius vabzdzhius, kurie tik ir taiko iskrist i taikiu miestelenu butus bei rimtus municipaliteto kabinetus... tai beveik nusikaltimas- isvaizduokit, kaip rimti vyrai juodais kostiumais ( mens n` black)aptarineja globaliai tramvajinius sandorius ir staiga she tau! pro langa iburzgia kazhkoks meshlavabalio formos rudas gabalas ir shventvagishkai savo menkumu suniekina ore susimaterializavusias max`imalias problemas...globalizacija reikalauja atsisakyti shito kaimishko mentaliteto! shalin plugo rankenas ish kisheniu! tekysho ten operatyvines atmintys, internetai, koncesijos ir otkatai! garbes zhodizzzz...

75286. cikada2007-02-20 17:04
tegyvuoja silikonas! rubikonas! babilonas! blem

75289. cikadai2007-02-20 17:21
Yes! yes! bravissimo!

75343. cikadai2007-02-21 10:15
Užupis reagavoį tavo komentarą: gatvė pervardinta Abonento.

75358. pasi2007-02-21 12:40
Pala pala, o is kur tie svetimi atsirado? O gal, szirdele, tai mes tokie. Problema, kaip sake JE Šikutis Tapšnys, "musyse"... O gal visi sitie androidai labai nori, kad mes galvotumem, kad jie dalis musu. Ne nebezinau. Del medziu tai pritariu Tamstai. Kazkokia manija juos pjauti. Matyt, uz tai moka. Taciau daug yra ir tokiu, kuriems jie uzstoja sviesa, ir kuriems Tamstos su pasibjaurejimu aprasomi miesto pokyciai labai patinka. Vienzo, demokratija. Durnos daugumos valdzia, kitaip tariant.

75361. pasi > tam, kur cikadai2007-02-21 12:44
Cia turbut pats neisnesiotasis Quislingiokas asmeniskai sugalvojo gatve pervadint pries rinkimus. Yra gi dar naiviu entuziastu, kuriuos taip lengva isdurt... O tas Zuokas, matyt, neblogas zmogus, kad taip stengiamasi ji apjuodint ir isest.

75363. ragana Kornelija pasiui2007-02-21 13:37
nesiorientuoji Vilniaus tikrovėje, pasi. šitie dūmai apie Zuoką tikrai ne be ugnies. spauda lieka spauda, jai visada reikia sensacijų. bet dar yra privatūs pokalbiai - pakalbėk, pasi, pamatysi. o jei tau per toli atvažiuoti, tai ką gi, gal tada nereikia kišti nosies ten, kur nieko neišmanai.

75367. nemo>RK2007-02-21 14:05
Visi uzsimena apie tuos privacius pokalbius ir ka is tam tikru asmenu girdeje. Jau ne pirmus metus tokias uzuominas uztinku. Ir viskas, jokiu konkretesniu duomenu. Tik paslaptingasis "nors spauda neraso, bet tikrai dumai ne be ugnies". Gal, Ragana Kornelija, pralauztumete leda, praskleistumete uzdanga ir pasakytumete paslapti - apie kuria visi viesai kalba, bet oficialiai jos nezino? SA irgi yra viesas, bet neoficialus forumas, labai tinka viesoms ir neoficialioms paslaptims. Pletkams.

75368. nemo2007-02-21 14:19
O apie Rubikono ir Abonento telefoninius pokalbius nieko nėra tekę skaityti ar bent girdėti, kapitone Nemo? Daugybė nuo visuomenės nuslėptų dalykų Lietuvoje.

75370. nemo>682007-02-21 14:35
Skaiciau apie pokalbius. Negrazus jie. Taciau ir rasyta apie juos buvo negraziai - nuejau pasiziureti i Zuoko asmenini puslapi. Tai ten jis pateike istisas isklotines, kuriu kitur nespausdino, ir pasirode, kad puse is tu "grubiuju fraziu" buvo pasakytos ne jo, bet jam priskirtos zurnalistu (ar tu, kurie vadovauja zurnalistams). Delto, zinoma, kita puse neisnyksta ir Zuoko geresniu nepadaro. Taciau, jei jau ziuret teisybes, Zuoko zodziu klastojimas menkina jo kritiku patikimuma. Bet mano klausimas vistiek islieka, nes juk Ragana Kornelija rasydama "privatus pokalbiai" turbut turejo ka kitka nei zuokisku-rubikonisku pokalbiu isklotines.

75371. ragana Kornelija nemui2007-02-21 14:40
matai, interneto komentaruose yra tekę skaityti apie kai kurie komentatorių persekiojimus už kai kuriuos komentarus apie Zuoką :)). niekam nesinori eiti į teismą aiškintis dėl to, kad paviešinai savo privatų pokalbį :)) :)). na, pvz. Užupio gyventojai jau prieš kelerius metus skundėsi, kad staiga ėmė masiškai degti jų mediniai sandėliukai, kurių atstatyti, aišku, niekas neleido. Užupis, kaip žinote, yra ne šiaip rajonas, žemės kainos milijoninės. dabar tų sudegusių sandėliukų vietoje vieni kotedžai jau stovi, kiti dar statomi. pernai gaisrai persimetė į Šnipiškes, į medinius namus. nelabai seniai važiuodama pro šalį mačiau: jau baigiamas atlaisvinti nemažas plotas Kalvarijų gatvėje - aišku, kad naujoms pelningoms statyboms. verslininkai statybininkai kalba, kad norint ką nors daryti Vilniaus mieste duoklė savivaldybės galvai yra taisyklė be išimties, šalia visų kitų reikalų tvarkymo tapusi tiesiog norma. meras gyvena Užupyje ir nemato po pat jo nosimi vykstančių nelegalių statybų, būtent nelegalių - kurios neturi leidimų, nes pagal įstatymą tokie leidimai ir negali būti išduoti, nes, pvz., suprojektuotas namas viršija leistiną aukštį ar pažeidžia kokias kitas normas. prieš metus kitus girdėjau, kad žymusis vyno rūsys prie pat mero namų neturi leidimo prekiauti alkoholiu ir yra įrengtas pažeidžiant statybų senamiestyje reikalavimus. ai, ką čia viską surašysi. zuoko agresyvumui nėra ribų.

75372. toto 2007-02-21 14:54
Šiaurės Atėnai nusirito iki turgaus lygio.

75374. nemo>RK2007-02-21 15:01
Buvau taip pat pasiziureti ka sako Zuokas del komentatoriu persekiojimu. Tai jis pateike mazdaug tokiu komentaru pavyzdziu: "tu, Zuoke, bl.. pyd..re, as ispi..iu tavo zmona, sukaposiu ja gabalais, tave nuzudysiu" ir pan. Tad Zuokas sakesi reaguojas pries tokius jo seimai grasinancius komentarus. Ir galbut nemelavo. Nors, kai kurie teige, jog jam tai neva tik pretekstas suzinoti ne apie jam grasinancius, o apie ji "tiesa kalbancius" komentatorius. Nezinau kur tiesa. Bet zinau, kad turint vaizduotes ir piktos valios galima ir is paciam teisingiausiam gestui suteikt isvirkscia prasme. Todel ypac kreivai ziuriu i kokia MG BALTIC priklausancia LNK televizija. kaip vertint jos informacija? Tai nuo Zuoko interesu grupes nepriklausanti televizija ir todel sakanti tiesa? Ar tai tiesiog kita interesu grupe, ne kiek negeresne uz Rubikon, kuri iskraipo ir savo naudai klastoja informacija bei tikrove, siekdama uzimti dominuojancias pozicijas? O del Tavo nupiesto vaizdo, tai toks ispudis, kad Zuokas turi kapiliarine Vilniaus miesto kontrole. Tokia kapiliarine, kad mane net vercia abejoti, jog tai imanoma. As linkes galvot, kad gal siekia kontroliuoti pagrindines arterijas, bet visko nera pajegus aprepti. Gal butent todel ir nieko nezino apie vyno rusio licenzija. Neatrodo man, kad Zuoko galiose butu buti visagaliu ir visaziniu demonu, kiekvienam vyno rusiui leidziantis arba neleidziantis tureti viena kita grieka.

75376. ragana Kornelija nemui2007-02-21 15:32
tau atrodo, kad senamiesčio namų "tobulinimas", prieštaraujantis įstatymams, arba apskritai nugriovimas (kaip prie Užupio angelo) yra tik vienas kitas griekas? tai vyksta masiškai, o meras nepastebi net tų nelegalių veiksmų, kurie vyksta prie jo namų. tau atrodo, kad jis ir neturėtų pastebėti? tada suprantu tavo poziciją ir diskutuoti nėra apie ką. sakai, meras siekia kontroliuoti pagrindines arterijas? čia aš sutinku - pagrindines arterijas, kuriomis teka pinigai. todėl ir nepastebi to, kas matyti plika akimi, ne taip, kaip licenzija, kuri yra kur nors įkištas popierius ir ja reikia specialiai pasidomėti. griaunamų ir darkomų namų neįkiši į stalčių ir nepaslėpsi. meras nemato, nes matyti nenori. užeik į bernardinai.lt ir pasiskaityk V.Narbuto straipsnį Sankirtose ir Kas naujo "Lietuvos byloje". jeigu nesi idiotas arba zuoko draugelis, turėtų ir tau įtarimų kilti.

75378. cc - pasi2007-02-21 15:57
Apie Zuoką iš Žiniasklaidos žinau tik tiek , kad baisesnio, labiau korumpuoto mero nėra pasaulyje. Pirmiausiai jį puolė socdemai, kovodami dėl mero kėdės. Vėliau pasidarė dideli draugai. Po to Masiulio dėka įsijungė konservatoriai. Nuo centristų atskilęs ir dalį narių išsivedęs , susilpninęs partiją, Auštrevičius- taipogi paskelbė nesutaikomą karą. Uspaskicho draugystę atmetęs ir konservatorius palaikęs Zuokas taip pat papuolė į DP nemalonę. Apie Pakso ir Zuoko santykius geriau ir nekalbėti. Staiga tapo neprašytais Drėmos gynėjais. Taip, kad priešų Zuokas turi nemažai. Šiaip ar taip, bet jis nenuteistas. Viskas yra kalbų lygyje. Neginu jo, nepažįstu, bet kažkokį įtarimą kelia masinis puolimas tų oponentų, kurie nelabai galėtų pasigirti savo tyrumu, kompetencija. Panašu, kad kova vyksta dėl mero kėdės ir tų galimybių, kurias ta kėdė suteikia. Ar nebus viskas pagal tą šūkį- mirė karalius, tegyvoja naujasis karalius. :)))

75379. nemo>RK2007-02-21 15:59
Paskaitysiu. O kas del itarimu, tai man vienodai nemaloni tiek zuokiska, tiek antizuokiska propaganda. Jei antizuokiskoje propagandoje mazai tiesos, bet daug klastos ir iskraipymu (kas ne karta buvo uzfiksuota), tai, kaip minejau, man kyla itarimas, kad ten yra tik Zuoko pozicijas trokstanciu uzimti pilieciu veikla. Ir neturetum automatiskai mane numesti i Zuoko "draugeliu" arba "priesu" ideologines stovykla. Tai kas man rupi - informacijos patikimumas. Kad ir anas "pavyzdinis" skandalas su teisejais ir Adamkum, kuris apkaltino Greiciu melu, nors paskui paaiskejo, kad labai neskaniai apsiriko. Apsiriko, liko kvailio vietoje, dabar tai aisku, taciau jei ilistume i jo kaili, ka patys galvotume, jei keli auksciausio lygio pareigunai mums "nuosirdziai" teigtu viena ir ta pati dalyka, o tik vienas is ju sakytu priesinga dalyka? Ka patys galvotume, jei musu pazystami asmenys A, B, C ir D teigtu, jog spektaklyje mate ir girdejo ta ir ana, o pazystamas E teigtu, jog tame spektaklyje viskas buvo siek tiek kitaip? Tokiais atvejais musu psichologija linkusi remtis dauguma, o ne vienu kuriuo (su prielaida, kad visiems liudytojams teikiama vienoda verte). Griztant prie Zuoko - kaip zinoti ar tie garbus, kompetetingi ir saziningi jo "teisejai", (kokiais buvo tie, kurie "isdure" Adamku) yra tikrai tokie? Man tai is anksto neaisku. Ar dar reikia patikslinti, kad butu visiskai nekorektiska logikos poziuriu is siu mano abejoniu isvesti isvada, kad as Zuoko "draugelis"?

75383. mie2007-02-21 16:42
veze mus toks taksistas snekus. kalbejo su rusiskai lenkisku atpalviu, bet sakesi esas vokietys. is senelio paveldejo zeme. zinot kur jo zeme? ten kur dabar konstitucijos prospektas. aisku, natura zemes jis atgauti negali, tai jam siulo kompnesacija 6 tuks. litu. zuokas paprases jo tevo atnesti zemes nuosavybes dokumentu originala, tas zmogus eme ir nunese. tai ju, savaime aisku, nebera. dingo. nebera jokio irodymo. bet kazkas taksistui patare: sako, anais laikais nebudavo vieno vienintelio dokumento. originalai budavo keli. viena turedavo savininkas, kitas guledavo gal rotusej, trecias dar kur. matyt, gaisro atveju, jei vienas sudegtu. liktu kiti. tai tas zmogus nepatingejo nusitrentki i krokuva ir surado archyvuose ta antra originala. pagal kuri jam priklauso ne tik sitas, bet dar vienas zemes sklypas. jo senelis buvo turtingas zmogus. kaip jis pasakojo, kai nuejo su originalais pas zuoka, tas iskrito is kedes nuestebes. tikrinosi krokuvoj, bet viskas teisinga. sitam taksistui zuokas labai nepatinka, jeigu supratot.

75386. nemo>miestei2007-02-21 16:56
Stai cia gera istorija. Galetu dar padaryti interneto svetaine, kurioje butu galima pasiziureti tuos dokumentus (nuskenuotus) ir dar visokius popierius, susitikimu su meru ir jo biurokratija protokolus, zodziu viska, kas aiskiai, negincytinai ir VIESAI dokumentuotu to zmogaus patiriama neteisybe.

75387. mie - nemo2007-02-21 16:59
manau kam nerupi nieko viesai dokumentuoti, tam taksistui. jam rupi kad jam butu teisingai atlyginta.

75388. nemo>miestei2007-02-21 17:08
Taip, bet tam reikia "paspausti" Zuoka, nes kol sis dalykas nera viesas, tol jo ir is viso "nera". Galetu musu "pilietines visuomenes" aktyvistai, atrade tokia istorija, padaryt atitinkama svetaine, tai kainuotu palyginus nedaug, o naudos butu daug. Ir taksistui nekainuotu. Padaryt kazka panasaus i Budreikienes atveji. Tokiu atveju ju aptakus pranesimai spaudai apie Zuoko amoraluma igytu konkrecia bei apciuopiama forma.

75390. mie - nemo2007-02-21 17:15
net jeigu nieko apie ji nebuciau girdejus. uztenka jo ideju apie gugenheimo muzieju, tautos namus, kad pazintum sukciu, aferista ir demagoga. netgi nesunkiai gali suprasti katrie vilniaus tarybos nariai tupi zuoko kisenej.

75392. pasi > krokuvai2007-02-21 17:32
Visu pirma, nuosavybes dokumentas, iregistruotas, tarkime, 1938 metais (kadangi originalas Lenkijoje), dar neirodo, kad 1940 ar veliau nuosavybe buvo nacionalizuota butent is 1938 savininko: galbut jis buvo uzstates ta nuosavybe bankui, o gal ir pardave, tarkime 1939? Vienintelis negincytinas dokumentas butu nacionalizavimo aktas, o tokiu, nepriekaistingai apiformintu, kazin ar daug yra. Be to, kalbama zeme Konstitucijos prospekte dabar juk ne Zuoko nuosavybe, o valstybes, Vilniaus miesto valdoma, taigi suprantama, kad jis, kaip meras, rupinasi isitikinti irodymu negincytinumu, taip gindamas visu vilnieciu interesa. O duodant kam nors svarbius dokumentus, nereikia duoti originalu, o, jei to neimanoma isvengti (pvz. teismo ekspertizei), reikia tureti pakvitavimus, kad paeme. Siaip tokios istorijos paprastai buna sukurtos Broliu Grimu pasekeju, "vokieciu" su rusisku akcentu. Kad ir ta Krokuva. Kaip Vilniaus kadastro (ar kitas nuosavybes duomenu) archyvas atsidure Krokuvoje - kodel ne Varsuvoje, Archiwum Główne Akt Dawnych? Tai, kas daroma Zuokui, vadinasi "character assassination"...

75394. ragana Kornelija2007-02-21 17:33
teisingai, nemo, organizuok tokią svetainę. ir dar į ją įdėk filmuotą medžiagą apie tai, kaip taksisto tėvas atiduoda nuosavybės dokumentus zuokui, kap paskui zuokas sako, kad jų nėra ir t.t. o kiti tokie nemo pradės šaukti, kad viskas toje svetainėje sufalsifikuota, surežisuota zuoko priešų :)) :)) :))
kažin, kur bukumo ir įgimto biurokratiškumo riba? gal toj vietoj, kur iš tavęs paties atima milijonines sumas?

75398. ragana Kornelija pasiui2007-02-21 17:48
aišku, nukentėjęs pats kaltas: kuriems galams atidavė dokumentus? juk juos paėmęs meras gali būti sukčius - būtina reikalauti pakvitavimų. tik pamiršti, pasi, kad taksisto tėvas gali būti senas ir biurokratinėse subtilybėse nelabai susigaudantis žmogus. be to, gal pats ir ne sukčius yra, taigi gali ir nepagalvoti, kad meras, oficialus valdžios atstovas, jo dokumentus gali tiesiog pavogti.

75399. nemo>RK2007-02-21 17:50
Gal ir prades saukti. Bet kokiu atveju nufilmuoti vaizdai ar biurokratu pasirasytu dokumentu skanuotos kopijos yra daug labiau sveriantys nei pasakymas "na, man buvo taip ir taip, man pasake taip ir taip". Ju autentiskuma galima lengviau kontroliuoti negu zodzio. Cia panasiai kai Bernardinai publikavo teiseju posedzio stenografija, kuri irode, kad Greicius teisus, o kiti melavo. Tie, kurie Adamkui drasiai i akis sake, jog Greicius "neatsimena", "meluoja", suvoke, kad galutinai sau duobe iskastu, jei tvirtintu, jog stenograma suklastota ir sufalsifikuota "ju priesu". Kaip mieste pasakojo, Zuokas atsidure labai nepatogioje padetyje, isvydes dar viena oficialu originala. Kodel neisnaudot sio argumento? Na, taip pat tikiuosi taksistas pas notara pasidare dar pora patvirtintu dokumento kopiju. Del visa ko. Tuo atveju, jei Zuokas is ranku isplestu ir suplesytu originala.

75400. mie2007-02-21 17:53
ai, meras gina vilnieciu interesa. aciu, pasi, atverete man akis. beje, viename stalciuje dar rasciau toki nacionalizavimo pakvitavima, kaip jus sakote, is anu minimu laiku. isduota vieno atsitiktinai i mano seneliu namus uzejusio enkavedisto. na, ne visai nacionalizavima. apie pirkima svetaines ir kabineto baldu is sesis rublius.

75403. pasi2007-02-21 18:15
...kazkodel prisiminiau Bulgakova ir jo Sharikova: vsiu noch` koshek dushili, dushili... uzpjudytos bandos instinktas.

75404. cc2007-02-21 18:22
Skaičiau apie vieną lietuvį, kuris berods 12 m. buvo kažkokio miesto meru kažkur Amerikos žemyne (ar tik ne Kolumbijoje ? ). Dar buvo paaiškinta, kad toks didelis pasitikėjimas jam rodo jo sąžiningumą, nes, atseit, merai išsilaiko tik 1 kadenciją.

75405. mie2007-02-21 18:33
...o as vis prisimenu ostapa benderi ir jo Vasiukus... aferisto fantazijos skrydziai.

75406. nekantra2007-02-21 18:34
Panašu, Mockus meru Bogotoje. Bet ten turbūt tiesioginiai mero rinkimai? Tebando ir Vilniaus gyventojai tiesioginiais išsirinkti merą, nereikės Drėmos vogti ir slėpti.

75409. nemo>pasi2007-02-21 18:44
Galima ir priesinga logika - jei nera jokiu patikimu uzuominu, kad turtas po, tarkime, 1938 metu buvo ikeistas bankui ar pan., tai nebutu kaip issisukineti tariama galimybe, jog turtas galejo pakeisti savininka ar pan. Kaip ir reikalauti nepriekaistingu dokumentu is tu laiku, kai ne tik turtas, bet ir zmones nedokumentuotai isnykdavo.

75410. ragana Kornelija2007-02-21 18:45
nemo, ar turi bent lašą sveiko proto? aiškiai ne, jei įsivaizduoji, kad galima nufilmuoti tokius dalykus. palieku tave ramybėje: gulinčio net aš nemušu :)) :)) :)).

75411. cc2007-02-21 18:49
Juokingiausia, kad visos partijos nenori tiesioginių rinkimų, išskyrus Zuoką. Gal partijos nesitiki surinkti absoliučią daugumą, reikalingą merui. Bijo, kad Zuokas gali vėl tapti meru.Jos, matyt, planuoja po rinkimų daryti kaolicijas/sandėrius . Turėdamos daugumą - pasiskirstys "draugiškai" postus. Tu-man, aš-tau. Vieną klaną pakeis kitas. Ar nuo to vilniečiams bus geriau - pamatysim dar per kitus rinkimus. :)))

75412. pasi > nemo2007-02-21 19:09
Jei turtas nebutu gincijamas, tada taip. O dabar pretendentas siekia atimti turta is kito savininko. Tam turetu buti neabejotini irodymai, kad turtas jam priklauso. Kitaip, tarkime, atduosime sklypa taksistui. Po menesio atsiras kitas taksistas su popieriais, kad pirmojo taksisto senelis buvo pardaves sklypa kitam seneliui, ir nacionalizavimo dokumentu. O mes (miestieciai) turesime moketi kompensacija antrasyk?

Sveicarijoje, kai paveldetojai ateina i banka, rade tarp senelio popieriu saskaitos knygele, buna taip. Yra tokia saskaita, sako bankas. Duokite notaro patvirtinta igaliojima ja valdyti. Tai, kad senelis isejo per kamina Aushwitz`e... Uzjauciame. O ar turite mirties liudijima ir testamenta? Testamento nespejo, o mirties liudijimu ten neduodavo. Labai gaila, bet pagal Sveicarijos istatymus neturime teises atiduoti jums svetimo turto be reikiamu popieriu... Galbut ziauru, turbut netgi ciniska, bet teisinga. Ne bankas juk seneli nukneckino, o istatymai visiems vienodi.

75414. pasi > RK2007-02-21 19:15
Kazkodel nezinia kelintasyk perpasakota istorija, neva Zuokas pasieme ir pradangino kazkokius nuosavybes popierius, jus nedvejodama tikite. O kad Zuokas yra padorus zmogus, nors niekas niekada priesingai neirode, jus netikite. Kodel? Ar todel, kad apie ta taksista neraso laikrasciai, kad jis sukcius? O bent pavarde jo ar zinote, naslaitele jus musu naiviausioji? Jus ta Zuoka nors syki matete gyvenime, kalbejote su juo? O taksista? Viespatie, koks baisus dalykas - minia.

75415. mie2007-02-21 19:18
kokio kito savininko? jis nori atgauti senelio zeme, pagal lietuvos istatymus. kadangi natura atgauti nebegali, turi gauti kompensacija bet uz toki sklypa gal ne sesis tukstancius litu? ir baikit cia su sveicarijos istatymais. stai autsrijos muziejus kazkuris bylinejasi su zydais paveldetojais paveikslu kolekcijos. ir ko gero zydai laimes, nors muziejui ai kaip gaila atsiskirti. gal net surasiu ta zurnala.

75419. nemo>RK2007-02-21 19:32
Na, truputi lankstumo! Zuokas i savo kabineta gal ir neileistu su kamera, bet, dievazi, kokia biurokrato ar dokumento nuotraukele butu galima padaryt. Rasydamas "filmuota medziaga" turiu omenyje vienaip ar kitaip vaizdiskai dokumentuota procesa. Kad paskui niekas, kad ir kaip nuosirdziai noretu, negaletu paneigt - "tokio ir tokio dalyko is viso nebuvo". Esu girdejes bent viena atveji, kai taip pasielge su vienu ministru. Padejo irasymo aparata ant stalo, o tada kalbejosi.

75422. nemo>pasi2007-02-21 19:41
Ne, Sveicarijos istatymai nera teisingi, tokiu atveju. Yra patogus ir pragmatiski, leidziantys isvengti maisaties, neverciantys kurti isimciu, kuriomis paskui galetu pasinaudoti ir tie, kurie siaip i jas pretenduoti negali. Bet nera teisingi. Ir, butent, siuo atveju ciniski. Paprasciausiai formalios tvarkos darnai aukojamas zmogus ir tiek. Patogiai uzmirstant garbiu profesoriu pamokyma: "teise ne tik taikoma, bet ir interpretuojama".

75427. pasi > nemo ir mie2007-02-21 20:01
O, kokie jus greiti. Tai pasakykite, ka daryti savivadybei (bankui), jei, ismokejus komoensacijas (atidavus turta), ateitu kiti pretendentai, su geresniais irodymais? Mie, beje, kas pagal Lietuvos istatymus nustato kompensacijos uz nacionalizuota tureta dydi - negi miesto meras?

75428. nemo>pasi2007-02-21 20:15
Jusu iskelta problema issprestu civiliniame kodekse irasyta norma: "jei atsiranda pagristesnes pretenzijas i turta turintis kandidatas ir jei turtas jau buvo grazintas (ar kompensacija ismoketa) kitam asmeniui, tada pastarasis turi gauta turta grazinti pirmajam". Kas butu neteisinga sioje normoje? Cia butu analogiska situacija kai, tarkime, i velionio turta pretenduoja jo pusbrolis, taciau kiek veliau, siam pateikus paraiska, atsiranda ir velionio brolis, kurio atsiradimas savaime anuliuoja pusbrolio pretenzijas. (Jei tik nera papildomu faktoriu - pavz, kad pusbrolis slauge velioni ir panasiai)

75429. mie - pasi2007-02-21 20:15
nejaugi zmogus pardaves turta islaiko nuosavybes dokumentus? juk turi buti kazkaip atzymeta kad jis ne savininkas. as nezinau kas nustato kompensacijos dydi. bet kad neadekvati kompensacija uz toki sklypa tai ir aklam matyti. ar jums, pasi, is Bostono taip aiskiai matosi Zuoko gerumas?

75430. mie2007-02-21 20:17
na juk yra terminas tam tikras per kuri visi paveldetojai turi pareiksti pretenzijas. jeigu neatsiranda brolio per ta laika tai gauna pusbrolis. ar ne?

75431. nemo>miestei2007-02-21 20:21
Na, cia konstruojam idealias salygas, kurios mums turi isryskinti mums rupima aspekta:) Tad, tarkime, mano pavyzdyje brolis atsiranda "laiku":)

75433. mie - nemo2007-02-21 20:30
tuomet pusbrolis dar bus nieko negaves. nes terminas nepasibaiges. gal galetume kartu atidaryti kokia konsultantu kontora? man rodos mums neblogai sektusi.

75435. pasi > mie2007-02-21 20:33
Visu pirma, as ziuriu ne is Boston`o. Antra, tikiu kiekvieno zmogaus nekaltumu, kol neirodyta priesingai. Ar tas Zuokas is Jusu asmeniskai ka nors ateme, o gal Jus turite kokiu irodymu, kad pavoge is kitu? Tada skubiai kreipkites i teisesaugos institucijas. Jei ne, tada tik platinate paskalas, nezinia kieno uzsakytas.

75436. mie2007-02-21 20:35
jeigu man ka nors ir uzsako tai tik ne paskalas. ar jus pasitikite lietuvos teismais, pasi?

75437. mie - pasi2007-02-21 20:39
tai ka girdziu is paties Zuoko lupu per tele - apie gugenheimo piramide ir kita brieda - tai ne paskalos. savo protu darau isvadas, nes matau savo akimis ir girdziu savo ausimis. ir apie tramvaju. o taksisto istorija girdejau is pirmu lupu. uz ka pirkau uz ta parduodu. kodel tureciau netiketi tuo zmogum? koks jam interesas kurti kazka?

75438. konsultantams2007-02-21 20:39
Visu pirma, kad atsirastu paveldetojai, turi buti irodyta, kad turto savininkas mires. Arba, kad pretendentas reikalauja grazinti, arba gauti kompensacijas uz turta, kuris jam teisetai priklauso. Pirma viska atiduodame pusbroliui. Po metu atsiranda brolis, but pusbrolis jau buna viska pardaves seichui is Dubajaus, kuris pries 10 menesiu mire, ir turejo 48 legalius paveldetojus, kurie savo nelygias dalis jau pardave ivairiems kitiems subjektams 21 pasaulio salyje. Tada broliui sumokame kompensacija. Po menesio atsiranda zmona, bet brolis kompensacija jau pragere, ir is jo paimti nera ko. Sumokame kompensacija zmonai. Tada atsiranda pats savininkas, kuris, pasirodo, paslapcia pabego is Auschwitz`o, ir gyveno pasislepes Argentinoje. ZMona is siaubo mirsta, niekam nepasakiusi, kur padejo gauta kompensacija :)

75439. pasi > mie2007-02-21 20:44
Hm. Jei nepasitikeciau teismais, tai ka, iseina, visi, kas dar ne kalejime - vagys ir sukciai? Noreti Gugenheimo, arba tramvajaus Vilniuje nera nuskaltimas, kiek man zinoma. Jei taksistas sekanciam keleiviui papasakos, kad ta ponia, kur ka tik islipo, norejo vaziuoti uz dyka, ir uz tai jam atliko tam tikra seksualine paslauga, o tas keleivis jus pazinos ir apie tai parasys i laikrasti, tai kodel turetume juo netiketi - juk girdejo is pirmu lupu? Taigi, dovanokite, isvadas darote ne protu, o kazkuo kitu...

75440. mie - pasi2007-02-21 21:30
na, as dar pasitelkiu intuicija, prisipazinsiu. pasiziuriu zmogui i akis. bet jeigu nuo manes priklausytu gugenheimo piramides uz ne mano pinigus statyba, tuomet protas butu privalomas. bet tai tik man. zuokui, pasirodo ne? nors jegiu atvirai, tai ne proto o sazines reikalai.

75442. cc - pasi2007-02-21 21:45
Daugelis lietuvaičių nėra matę gyvo nei Landsbergio nei Brazausko nei kitų. Bet jie turi susidarę kietą nuomonę (tikėjimą) vieno ar kito atžvilgiu. Šią nuomonę praktiškai neįmanoma pakeisti nebent įvyktų koks stebūklas. Dar daugelis žmonių tiki, kad visos bėdos per Landsbergį, nes išėjo iš TSRS, susipyko su rusais, išdraskė kolūkius ir t.t. Kiti neapkenčia AMB ,Pakso, Zuoko,Uspaskio,kniagynės,juokiasi iš Ozolo monologų. Žiniasklaida, ar už pinigus, ar už draugus, kas dieną varo savo propogandą .Eilinis žmogus tampa manipuliatorių auka. Pagal demokratijos nuostatas lemia dauguma. Ar dauguma tai labiausiai išsilavinę žmonės ? Tikriausiai ne. Užtenka galingų finansinių grupuočių remiamo kokio gero oratoriaus kaip Hitleris, Musolinis, Iljyčius, ir masės nueis paskui juos kaip "Mamutų medžioklėje". Ar visada demokratinė santvarka geriau už diktatūrą ? Ar demokratija negali sudaryti sąlygas diktatūrai? Prie diktatoriaus Sadamo žuvo šimtai, dabar tūkstančiai, ir dar ne pabaiga. Ar Rusijoje, Kinijoje ir kt. ,įvedus pilną demokratiją, nepradėtų lietis upėmis kraujas, o gal net kiltų pasaulinis branduolinis karas ? Gal negalima visoms valstybėms taikyti vienodas sąlygas, nes kai kurios valstybės labai skiriasi vienos nuo kitų ? Susidariau nuomonę, kad Amerika norėtų visus batus siųti ant vieno kurpaliaus.

75444. pasi > mie2007-02-21 22:10
OK. Tai reiskia, kad tas musu bendras pazistamas, kuris man pasakojo, ka jus atlikote taksistui, buvo teisus? Buciau nepatikejes, bet va intuicija man sako, kad tai - tiesa... Tai, zinoma, ne tiek proto, kiek padorumo, ir apskritai Jusu ir to taksisto reikalas, bet intuicijos vedamas, papasakosiu visiems pazistamiems, kad Jums striuka su pinigeliais, ir uz smulkias sumas atliekate tam tikras paslaugas, gal dar kas Jums pasuks uzdarbio?

75445. mie - pasi2007-02-21 22:31
matau kad su savo intuicija atsiduriate aklavieteje. gal jau verciau pasitelkite logika. neatsakote i konkrecius klausimus: ar pasitikite lietuvos teismais? gal turite minciu kas tas paslaptingasis Abonentas? tos paslaugos uz smulkias sumas ir uzdarbio galimybe skamba gana miglotai. ka turite omeny? nezinau kas sisyk slubuoja, jusu logika ar intuicija, tik priminsiu kad man siek tiek daugiau negu astuoniolika.

75446. nemo>miestei2007-02-22 00:32
Na, as atsimenu, kad abonentinio skandalo ikarstyje, kai jis dar rupejo (dabar niekam neberupi ka jie ten teismuose teisiasi), tai garbingasis Sri Lankos Rytas pirmame puslapyje paskelbe, jog "remiantis saltiniais" Rubikono juodosios buchalterijos knygoje greta "abonento" minimas "kubilas" ir kad, kaip nesunku itarti, tai "konservatoriu lyderis Kubilius". Ta pacia ar kita popiete Kubilius nuleke i prokuratura ir vyriausias prokuraturos vadas kategoriskai paneige bet kokias kalbas apie "kubila". Tad praejus dar dienai Sri Lankos Rytas kazkuriame kamputyje raso: "prokuratura kategoriskai paneige ziniasklaidoje pasirodziusius kaltinimus konservatoriui Kubiliui. Primename, kad Kubilius buvo itariamas lesu is Rubikon emimu (ir t.t. - "primenama" viskas, kuo Kubilius buvo kaltinamas)". Vargu ar reikia komentuoti si apgailetina Sri Lankos Ryto epizoda, kuriame nebuvo pasivarginta netgi del panasumo i tiesa. Ir butent todel, kad tokiu epizodu musuose netruksta as bijau tiketi visomis blogomis istorijomis apie Zuoka. Ne tai, kad esu jo "draugelis", bet bijau tiketi tomis istorijomis, nes i jas vietoj "Zuoko" galima be jokiu problemu istatyti "mieste", "pasi" ir t.t. Nes juk tokiose istorijose tiesa (teisinga informacija) yra paskutinis dalykas, kuris rupi, o pirmasis - tai sukurti tamsia aura kokiam zmogui, isvirkscia mitologija. Kas mane is tiesu siutina - tai yra tai, kad neina atskirt teisingos informacijos nuo apsukriai puciamos juodos miglos? Pavz, kas (turiu omenyje eilini ir isskirtines informacijos neturinti pilieti), kai Sri Lankos Rytas paraso, jog Rubikon buchalterijoje paminetas Zuokas ir Kubilius, galetu pasakyt - "o, del pirmo tiesa, o del antro ne". Niekas negaletu pasakyt, jei neturetu kito informacijos saltinio.

75460. mie2007-02-22 10:05
kadangi mano nuomone nieko nereiskia, galiu tureti ja kokia noriu. siuo atveju, kai snekasi per tele masiulis ir zuokas, tikiu masiuliu. ir balsuoiu uz ta sarasa kur yra masiulis.

75465. mie2007-02-22 10:35
nors vakar i sirdi krito dar viena partija, kurios sukis "bog, honor, wilenszczyzna". bet dar turiu siek tiek laiko apsispresti.

75494. pasi > mie2007-02-22 18:17
Ar siandien vazinejotes su savo draugu taksistu?

75495. cc - mie2007-02-22 18:37
Mie, nepasiduok dėdams. :) Man patiko tavo 75433. :))

75498. mie - pasi2007-02-22 19:32
su katruo? vienas sulauze masina islandijos gatvej nes uzsikalbejome. kitas pasakojo apie savo dukra giedre ir man pasirode nevisprotis. dar vienas pasakojo kaip rusai taksistai per egzamina negali atsakyti ka reikia daryti kai pervaziuoji gilia bala, nes nezino ka lietuviskai reiskia "gili bala". dar vienas buvo su liudna istorija apie nusizudziusi sunu. kartais gatvej signalizuoja, zinau kad vienas is ju kuris nors. tas paskutinis pliurpe su mielu, o as sedejau uzpakalinej sedynej. tai sitas maziausiai mano draugas. jus pavydite, pasi, nes jusu taksistai net neima, jiems iskart aisku kad nenoresite moketi. taksistai mato zmones kiaurai. keleivius.

75499. pasi > mie2007-02-22 19:37
Ne, turejau omeny ta, kuriam teikiate nepadorias paslaugas vietoje uzmokescio, kaip man andai pasakojo.

75500. mie - pasi2007-02-22 19:44
jus man pataikaujate.

75501. mie - pasi2007-02-22 19:45
ar TAI vadinasi "vazinejotes"?

75502. cc - mie 755002007-02-22 19:49
:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

75504. pasi > mie2007-02-22 21:08
Nezinau, kaip tai vadinasi, ir niekam nepataikauju, tik atpasakoju visiems, ka man pasakojo, vedamas intuicijos.

75505. mie - pasi2007-02-22 21:15
tai gal dabar siulysit man chaltura?

75507. pasi > mie2007-02-22 21:47
Mano isitikinimai is viso neleidzia man bendrauti su tokios, kaip Jusu, reputacijos personomis.

75508. ivs :))2007-02-22 21:56
pasi, jūsų markė žiauriai krito.

75511. pasi > ivs2007-02-22 22:22
Kad jau neber tos markes senai, dabar vien tik euro, bet jus ten $$$ kraste, to nepastebejote. O va $ tai krenta pries euro, va.

75524. cikada2007-02-23 10:29
asmenishkai ash zuoka pasodinchiau uzh sudarkyta prospekta. o uzh senamiesti gautu sedet shimta metu. bet esme ne zuokuose, o musyse...kaip pasakytu Ostapas Marija B.- liudna, merginos...

75616. pasi ir nemo dėmesiui2007-02-24 00:15
*

75645. Trys šimtai dešimt 2007-02-24 20:00
ką tik baigėsi lnk laida apie vilniaus Užupio gaisrus. nesupratau vedėjo pozicijos: lyg ir linki padegėliams stiprybės, lyg ir už tai, kad Užupis paspuoštų dangoraižiais. keistai idiotiškas pirmas klausimas nukentėjusiajam - kodėl nesutikai parduoti? Jei vilniuje yra nors kiek visuomenės, nekalbant apie pilietinę visuomenę, kur piketai, protesto demonstracijos, kur piliečių komitetai,kur žmonių solidarumas? nejaugi padeginėjimai yra vien padegėlių reikalas? iš visų bejėgiškumų šitas man yra labiausiai žeminantis, nes niekaip negaliu sutikti, kad kažkas su pinigais gali mane stumdyti, grasinti man ar mane terorizuoti. atsižvelgiant į tokią situaciją, seimas turėtų priimti specialų įstatymą, sugriežtinantį atsakomybę už tyčinį padegimą.tai turėtų būti antras nusikaltimas po žmogžudystės ir jokios senaties. visuomenės, aip ir atskiro žmogaus vertę parodo, kaip ji sugeba priešintis. mano įsitikinimu, po 1990 metų tai antrasis išbandymas.

136336. ups :-) 2008-10-27 14:06
Pjauna pjauna,psichika vis atkartoja kazka, vis nervai,neviltis depresija,saule sviecia viskas matosi,vabalai isnyko,ech nelaimes vis.Gyvenciau sau miske po medziais,svarbiausia kad dujos butu duonelei kepti,Pach kad dregna,sienos apmaurije -nereikia dazyt,langu nereikia plaut vis tiek niekas nemato,vabzdziai -dievo padareliai visur tik skraido laipioja - koks grozis.Rojus ne namai.Bet pikti zmones miska pjauna, trobeles griauna, ir vis daugiaauksciai ,gatves,lyg misko takelio zmogui nepakaktu. Kur zmonija ritasi?

Rodoma versija 24 iš 25 
0:40:44 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba