ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-03-26 nr. 742

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (42) • ANDRIUS MARTINKUS. Naujosios pagonybės prakeiksmas (63) • PAULIUS SAUDARGAS. "Drungnojo karo" šešėlyjeGINTARAS BERESNEVIČIUS. Kažkas nebeveikia (72) • OUJAN SIU. PoezijaŽANETA SMOLSKUTĖ. Pietų Lietuvos moterų veikla rezistencijoje 1944–1953 m. (2) • SIGITAS GEDA. Žydinčių bulvių sapnai (3) • GIEDRIUS JOKUBAUSKIS. Miltai (1) • GYTIS NORVILAS. PoezijaKONSTANTIN KRYLOV. Moteriški politikos aspektaiDAIVA TAMOŠAITYTĖ. Čarli, pabusk! (223) • Mums rašo Daiva Steponavičienė. Sunaikinimas?TOMAS KAVALIAUSKAS. Išryškintas paviršius ir vidus (1) • JONAS KIRVELIS. Penki vakarai su mizantropuJŪRATĖ VISOCKAITĖ. LNK ir kt. – "pasiklydę vertime"

Čarli, pabusk!

DAIVA TAMOŠAITYTĖ

[skaityti komentarus]

Patyriau nesėkmę, kai, nusprendusi nueiti į Vilniaus "Lietuvos" kino teatre rodomą filmą "Kapitonas Tenkešas", kuris turėjo palaimingai sugrąžinti į senas geras vaikystės dienas, patekau į nekomercinių filmų festivalio atidarymą. Ir puiku, nes tokiuose renginiuose normalus žmogus atsiduria atsitiktinai.

Ištvėriau valandą. Pasijutau sėdinti tarp kažkokių nesveikų ritualų dalyvių, keistame, nesuvokiamame andergraunde. Būtent ta nenusakoma lipniai tąsi atmosfera iškalbingiau nei demonstruojami trumpi filmukai liudijo šios postmodernistinės meno ir gyvenimo būdo esencijos kokybę.

Tačiau trumpametražės danų originalybės tebuvo pretekstas, išjudinęs besikaupiančius įspūdžius apie madingiausias meno tendencijas apskritai. Filmukas, kuris buvo pavadintas "Charlie, wake up", mano akyse tapo minėtos esencijos paradigma. Keletą minučių stebėjau, kaip už kadro stovintis kino meno novatorius pasidėjęs priešais save ant stalo tąso už kojų nudvėsusią varną aiškiai išvarvėjusiomis akimis, žaismingai lanksto sparnelius panašiais judesiais, kaip mylinti mamytė mankština kūdikį, paskui daro dirbtinį kvėpavimą ir galiausiai įstato stiklinį vamzdelį ir pila per jį vandenį į vargšo lavonėlio, kuris niekaip negali prisikelti, snapą. (Jums tai nieko neprimena?) Visą šį laiką vyriškas balsas su šleikščiu apsimestiniu žvalumu, žaismingumu ir meilumu kreipiasi į paukščio dvėseną Čarlio vardu ir visaip stebisi, kad šis nerodo noro pabusti. Ne, pasibjaurėjimo, stebėdama šį nekrofilinės sadomazochistinės "meilės" seansą, nepajutau. Jame nebuvo nei humoro, nei tragizmo, nei juo labiau estetikos ar antiestetikos. Bet pozicija buvo. Todėl pajutau, kaip iš siaubo šiaušiasi plaukai. Dėl fantasmagoriško neatitikimo tarp to, kas buvo rodoma, ir laukiamos (numanomos) reakcijos. Blusos apmirė, kai išgirdau, kaip šis "šedevriukas" sulaukė gausiai susirinkusios išimtinai jaunos publikos katučių (nedidukės saujelės, bet vis tiek). Beje, jau seniai atkreipiau dėmesį, kad yra dvidešimtmečių ir jaunesnių kinomanų, dažnai kikenančių ten, kur vyksta bežadė egzistencinė drama arba širdis natūraliai priešinasi ekrane vykstančiam klaikui. Panašiai džiugiai buvo sutiktas ir kitų destruktyvių archetipinių vaizdų panaudojimas, juos ritmingai konsteliuojant į įvairios trukmės kadrus: lėkštės daužymas, vabzdžiai, kirmėlės ir panašūs simboliai, kurie psichoanalizėje kvalifikuojami kaip pasąmonės purvas. Staiga Čarlio dėka suvokiau du dalykus: kaip sočioje visuomenėje gimsta konclagerių prievaizdai ir "daktarai", darantys bandymus su gyvais žmonėmis, ir kaip būtų puiku šių filmukų autorius palikti be honorarų ir išsiųsti į visuomenės darbus kur nors Čečėnijoje, Irake arba Šri Lankoje. Tokiais momentais supranti net islamo fundamentalistus, kurie Vakarus, vaišinančius juos panašaus tipo civilizacijos pasiekimais, laiko "blogio" irštva.

Likusį laiką mėginau perprasti šio meno ir publikos santykį. Pastebėjau, kad šalia keistoko pasismaginimo mėgėjų daugelis tiesiog abejingai sėdi, apsimesdami, jog jiems čia viskas kūl ir jie ne kornfleiksai (pardon, runkeliai). Galbūt bergždžiai vildamiesi, kad iš mėšlo kažkam pavyks varškę išspausti. O iš tiesų bijodami pasirodyti nemadingi.

Iš tikrųjų reikėtų kalbėti apie labai subtilią ir pavojingai nusitrynusią psichologinės skyros ribą. Ji nelyginant rifas slypi po vandeniu. Išplautos vertybės ir iš po kojų išmušta tvirta žemė lemia tai, kad visai nejučia galima atsidurti anapus sveiko proto ribos, kartu su savim pragarmėn traukiant visą sociumą. Egzistuoja tam tikras dėsningumas, istoriškai pasikartojantis su šiurpiu atkaklumu ir tikslumu. Į komfortą orientuota ir aukštesnių dvasinių uždavinių sau nekelianti visuomenė ar jos piniguotoji dalis, pasiekusi visiško fizinio pasitenkinimo ir lervos kokone saugumo būklę, ima gimdyti žiaurų ir kartais sentimentalų individą, kurio etiniai orientyrai, švelniai tariant, yra gerokai iškreipti. Toks asmuo gali abejingai praeiti pro mušamą vaiką, tačiau siaubingai susijaudinti, išgirdęs jam mielą melodiją (ką ir kalbėti apie jo dalyvavimą slaptuose, nesveikuose ir įstatymu baudžiamuose ritualuose, kuriuos jis paskui kai kada sugeba gudriai "prastumti", tai yra meniškai apipavidalinti, tačiau potekstė visada bus ta pati: tai yra kaifas, todėl norma). Šios rūšies individai "su pretenzijom į meną", kaip mėgdavo sakyti vienas dabar žinomas dirigentas, tampa neurotiškais snobais, kuriems nepakeliamas normalus Kristaus kančios (nes tikros) vaizdas, nors jis turi doroviškai motyvuotą, tiesą atitinkantį ir dramatinių poteksčių prisotintą pamatą, bet visiškai priimtinas ir pasigėrėtinas "aukštasis" menas su būtina stipria perversiško, tiesioginio ir numanomo, erotizmo doze. (Vienu ryškiausių pavyzdžių iki šiol išlieka filmas "Pianistė". Į panašaus sporto viršūnes pretenduoja ir pedofilų džiaugsmas "Lolita" bei daugelis kitų nesveikas aistras talentingai eskaluojančių filmų.) Patologinės kančios ar veikiau kankinimų vaizdai, ypač kuriami žymių aktorių ir režisierių, yra tarsi indulgencija, atleidžianti nuo etinių pozicijų. Ne bjauri tikrovės "grafika", bet grafiškai pateikta patologija, meistriška melo rūšis, yra šio meno kriterijus. Kuo sunkiau nujausti veikalo moralę, tuo jis paveikesnis ir, suprantama, aukštesnio meninio lygio. Filmai, kurie turėtų būti rodomi uždarose psichiatrų konferencijose, demonstruojami viešai, iš tikrųjų siekiant vieno tikslo: savo iškrypimo bendrininkais padaryti niekuo dėtą publiką. O sukomercinta patologija tampa paklausia preke (pavyzdžiui, ką tik pradėtas rodyti filmas "Slėpynės", stebinantis brutalia ir jokios distancijos neišlaikančia atomazga).

Kas gi atsitinka? Įvyksta nedidelis, bet lemiamas vertybinis pasislinkimas nuo amžių egzistuojančių nuostatų skalėj, kai leistinumo ribos tiesiog praplečiamos gėrio ir grožio sąskaita. Postmodernistinis reliatyvizmas, – šiaip jau sveikintinas reiškinys, nes imasi plėsti dogmatiško ir sustabarėjusio proto apimtį, – dar nepajėgus suvokti, kad net tokiomis sąlygomis vertybių hierarchija išlieka. Kad ir kaip reliatyvistas stengtųsi, sveiko žmogaus akyse žmogžudys ar vagis niekada netaps didvyriu, įžūlumas – drąsa, o patyčios – komplimentais.

"Meno menui" adeptai šiandien turi ypač palankią terpę. Suaižėjusi (tai yra dekonstruota) estetinė meno kūrinio visuma savaime tampa melu, nes grožio, tapataus tiesai, kategorijos, neatsiejamai susijusios su kūrinio visuma, sinonimiškai su jo sveikumu ir pilnumu, nebėra postmodernaus kūrėjo tikslas. Kurdamas liguistą, nuo tikrovės mėginančią pabėgti ženklų sistemą, jis neišvengiamai ima kurti antimeną. Kai padorus ir visuomenėje lyg ir gerbiamas žmogus ima gaminti smurtinių garsų, vaizdų arba žodžių prisotintą muzikos ar literatūros kakofoniją, nejučia kyla klausimas, ar jam viskas gerai, ar šis nekaltas pasidavimas madai nėra išstumtų rimtesnių psichologinių traumų projekcija, ar jam, vargšeliui, nenuobodu gyventi. Modernistai prisipažino, kad jų kūryba buvo atsakas į I ir II pasaulinių karų baisybes. Tai buvo negatyvus priešinimasis ir protestas prieš tėvų kartą, kuri juos moraliai apiplėšė (štai jums ir faktas, kad apolitiško ir socialiai anemiško meno, bent jau stipraus, nebūna). "Kaip šauksi, taip atsilieps", teigia liaudies išmintis. Tačiau jei Bismarcko haliucinacijos, nacizmas ir turčių visuomenės veidmainystė paradoksaliai pagimdė avangardą, dadaizmą ar modernizmą, tai prieš ką gi nukreiptas jau visiškai destrukcinis postmodernistų ginklas? Kur jų manifestas ir koks jo turinys? Daugiažodžiavimu pridengta dvasinė tuštuma – dar ne programa.

Kita vertus, soti vakarietiškos kultūros terpė, kurioje viskas išoriškai veikia nepriekaištingai, ugdo malonumų civilizaciją, siekinį, primenantį "Pinokio" Pramogų šalį. Šiurpi stebuklų vieta, kurioje viskas prieinama ir galima, virsta tikrove. Iš individų, kuriems seniai išaugusios asilo ausys, humaniškų ir adekvačių reakcijų ar bent mėginimo suvokti ekrane rodomų veiksmų priežastinius ryšius neverta laukti.

Komercializuotos visuomenės agentai išsijuosę dirba, kad reklamos aukos galėtų kaip galima įvairiau, ilgiau ir stipriau dirginti savo penkias jusles. Nuolat ir be saiko dirginami pojūčiai atbunka ir visko persisotinusiam individui reikia vis naujesnių, stipresnių ir rafinuotesnių dirgiklių. Atotrūkis tarp visapusiškai tenkinamos gyvuliškosios žmogaus dalies ir tos, kuri atmetama kaip nereikalinga ir net neegzistuojanti (skaityk: "siela"), gimdo Čarlio sindromą. Todėl kino filmas, kuris normalaus jautrumo žmogui yra nepakeliamas, pranokstantis saiką ir žalojantis psichiką, sveiką nuovoką praradusiam ir dirgiklio–atsako ribą nustūmusiam asmeniui tinka. Ypač jei jis nemalonius, mąstyti verčiančius pojūčius patogiai slopina cheminėmis medžiagomis.

Egzistuoja kitas istoriškai ir moksliškai patikrintas fenomenas – biologinis grįžtamasis ryšys. Iškrypusio proto, kurį visą laiką norisi vadinti gražiu protu pagal to paties pavadinimo dramą "Beautiful Mind", tik atiduodant reikiamą pagarbą puikaus filmo sumanytojams ir įgyvendintojams bei sąvokai suteikiant papildomą prasmę, menas ugdo savo publiką. Lietuvoje jau išaugo karta, išmaitinta... (šioje vietoje įrašykite, jūsų manymu, tinkamas pavardes). Tai vaikai, – kaip tas Mauglis, išaugęs tarp vilkų ir nemokantis žmonių kalbos, – kuriems didžiausios vertybės yra nueiti į piceriją, o paskui į spektaklį ar parodą, kur svarbiausi sudedamieji komponentai yra keiksmažodžiai, narkotikai, lytinės perversijos ir įvairaus pobūdžio prievarta. Dabar tai jų natūrali terpė – šalta, nužmoginta, ciniška. Kitos jie paprasčiausiai nežino. Sumauta jų karma, galvoju sau. Ir už ką jiems taip? Juk jų "autoritetų" tokiu šlamštu nemaitino. Kartais atrodo, kad vienintelė tauta, išlaikiusi sveiką protą, yra žydai, kurie (tegu ir pragmatiniais sumetimais) įkyriai ir periodiškai primena pasauliui, kur gali nuvesti gražus protas. Vaizdai iš koncentracijos stovyklos kaipmat prablaivina ir viską sustato į savo vietas. Tik ar ilgam? Panašiu principu ir stalinizmo mėsmalę sukusių mėsininkų išdarkytų mūsų partizanų portretai turėtų kabėti miesto stenduose vietoj Calvino Kleino apatinio trikotažo. Bent jau tol, kol bus suprasta, kas yra kas. Jei kam atrodo kitaip, tai jau signalas. Nepajėgiame pakelti tiesos? Nenorime nieko žinoti apie tai, kad žvėriškumo demonai tebetūno šalia mūsų? Sene, atsiknisk? Ne, dvėsk!

Slogu suvokti, kad kultūrai skirtos aukso upės teka daugiausia tokio meno kloakomis. Valstybės paramą greičiau gaus apsukrus ir gudrus projektų (nekenčiu šito barbarizmo) sukirpėjas, mikliai nardantis eurokanalais ir pateikiantis tokių pat Europos mitruolių įvertinimus, bet ne rimtą idėją ar išliekančias vertybes tyliai kuriantis žmogus, dar nesergantis Čarlio sindromu. Todėl net su įremtu į nugarą šautuvu manęs niekas nepriverstų tapti šiuolaikinės kultūros eksperte, nuo kurios priklauso pinigų skirstymas ir kultūros politikos kryptys. Nenorėčiau būti atsakinga už būsimą Osvencimą II.

...O į "Kapitoną Tenkešą" nuėjau. Snobams na zlost’. Į vienintelį seansą. Atėjo šeimos su vaikais. Salė lūžo, ir tie, kurie, be perstojo kvatodami, išsėdėjo tas tris su trupučiu valandos, atsidūrė gal kiek graudžiai naiviame, bet mielame pasaulyje, kur tebeveikia amžinieji idealai, o niekšybė, išdavystė ir melas nugalimi galingiausiu visų laikų ginklu – sąmoju ir juoku.

Pabusk, žmogau.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


31933. Čarlis2005-03-28 10:34
Labai ačiu uz sveiką mastymą ir puikų straipsnį.

31934. IVS2005-03-28 11:04
Ačiū autorei. Sako lašas po lašo ir akmenį pratašo. Noriu tuo tikėti. Neseniai "Nemune" buvo Giedriaus Kuprevičiaus rašinėlis "Apie subtilumą" ta pačia meno numenėjimo tema. Bet man įtartina, ar tikrai, ar tikrai tie numenėjusio meno vartotojai kaifuoja ir jaučiasi cool? Na, ar tą jų cool-kaifą galima prilyginti tam, ką mes vadiname katarsiu?

31936. Korra2005-03-28 12:03
Patikėk, IVS, tikrai. O Daiva Tamošaitytė drąsi - sveikinu ir palaikau.

31941. ežeras2005-03-28 15:25
"į "Kapitoną Tenkešą" nuėjau. Snobams na zlost’." Gal tas "Tenkešas" ir yra tai ,ką tik ir gali D.T. "suvirškint"? Vengriškas šovinizmas,tyčiojimasisi iš austrų tautos ,duoklė "klasiniam" požiūriui, elegantiškos tokios (nežiaurios) mirtys,- taip, tai laaabai dvasinga...Ir dar šitas"Pabusk, žmogau."...:( Tekstas vertas "Lietuvos pionieriaus".

31943. toto :-) 2005-03-28 16:14
ežeras, šitas straipsnis ne apie k. Tenkešą. Nusivalyk nuo antpečių dulkes ir skaityk dar kartą.

31948. ežeras2005-03-28 17:13
Sentimentalias apokaliptines banalybes apie moderno/postmoderno destruktyvumą- "dar kartą"- nejuokink:).Sureagavau tik į vieną temos potemę, kuri ,manau, gerai apibūdina "drąsuolės" ( tai bent drąsa sovietiniu stiliumi triuškint vartotojišką visuomenę) mentalitetą.

31952. toto2005-03-28 17:47
Gerai. Tada, jei nesunku, paaiškink, ką čia randi ir aplamai ką vadini sovietiniu stiliumi. O aš trumpam dingstu įtraukti postmoderno į kokį postsovietinį pakaunės barą. Iki. :)

31955. IVS2005-03-28 17:53
Korra, negaliu patikėti, kad cool-kaifas yra tas pats kas sielos apsivalymas menu.

31956. Anaksimenas2005-03-28 17:54
Labai geras straipsnis. Ačiū autorei.

31961. ežeras-toto2005-03-28 18:24
:)Taigi nejau turiu kartotis? Tikiuosi ne 15metų Tau ir dar prisimeni kaip šepečiai/juršėnai/etc triuškino modernistus/abstrakcionistus/meno-menui teoretikus ir vartotojišką Vakarų visuomenę (prisipirkę žirnelių/majonezų specbufetuose) lygiai,kaip ,esu įsitikinęs, ir beresnevičiai bei tamošaitytės, stumdydami pilnus vėžimėlius po maximas ,generuoja antivartotojiškas idėjas,turbūt. Hipiai bent buvo nuoseklūs...

31964. 2 IVS2005-03-28 18:33
Negi tikrai manai, kad per meną visi privalo ieškoti kažkokio apsivalymo? Kai gyveni steriliai švarų gyvenimą, kartais būna priešingai:-) Balinių suknių vakarėliais labiausiai žavisi ir jų pavydi Kariotiškių gyventojai;-)

31970. gavrošas2005-03-28 19:08
Baisokas tas slaptas narcisizmas: aš geresnė ir jautresnė už tuos niekam tikusius vartotojus. Ir tokia vos nuspėjama subtilaus subtilaus, delikataus delikataus oportunistinio maištelio priegaidė... Pasitikėjimo nekelia.

31972. gavrošas2005-03-28 19:13
O Tenkešas - kvaila agitka, ir tiek. Ežeras teisus. Iš vienos kvailystės išdidžiai protestuodama nubėgo į kitą... Štai ir visa pozicija. Spėju, kad dėl tokio didžiai revoliucingo autorės žingsnio snobai baisiai supyko... :)

31988. toto2005-03-29 01:43
ežeras, mane nuvylėt. Tik dar kartą pasimuistėt... ir dar labiau pakvipo...
:)
"Kapitone Tenkeše" tamstos įžiūrėtieji vengriškasis šovinizmas ir tyčiojimasis iš austrų tautos - būtų dar atleistina kokiam neapsiplunksnavusiam moksleiviui (kaip norinčiam pasigirti išprusimu individui). Deja, tokios replikos jūsų atveju, - atsiradusios net ne šio straipsnio kontekste, tikėtina, ištrauktos pirmos gulėjusios ant seilės, mestos, matomai, dėl svorio, skirtos diskutuoti visiškai net ne šio straipsnio ojektą, - žiūrisi keistai. Straipsnis nagrinėja net ne politinę, net ne pilietinę, o dvasinę-meninę pasaulėžiūros mene situaciją. - Tad tokie pigūs pirstelėjimai tik išduoda tikrąsias tamstos mentaliteto šaknis, - mentaliteto, kuris, sorry, kadaise vienareikšmiai atstovavo sovietinei demagogijai būdingą žodynėlį, o šiandien tik primena, bando primesti save už modernų, mentaliteto, kuris teoriškai jau turėtų būti istorinė-muziejinė retenybė, bet, kaip matyt, dar pakankamai gajus, vis bando surast sau modernų pritaikymą, manipuliuodamas "aktualiom" ano laikmečio trubadūrų vartotom meninės veiklos vertinimo kriterijų kategorijom.

Apie ką dar mes galime padiskutuoti?
- Apie "Lietuvos pionierių", kuriame niekados nebuvo jokių panašių temų? - Būtų naivu.
- Gal apie menas-menui teoretikus ir vartotojiškos Vakarų visuomenės kritiką sovietinėj Lietuvoj? - Jau visiškai ne į temą, - šiame straipsnyje nėra nieko apie tą laikmetį.

Pabaigai pastabėlė "ne į temą" dėl atviro idiotinimo (kitų laikymo idiotais). Tamstos išsigalvoti nieko bendro su realybe neturintys teiginiai, kad straipsnyje vykdomas vartotojiškos visuomenės triuškinimas, antivartotojiškų idėjų generavimas, - ne kas kita, kaip bandymas sovietiniu stiliumi prikergti etiketę -- tai ir yra aukščiau jau minėto mentaliteto individams šiandien būdingos, naujos kaukės paieškose bespaudžiant iš seno šūdo vašką kylančios, savęs sureikšminimo haliucinacijos.
/sorry, kaip savam, biski riebokai gavosi... :-)/
- Sakiau gi, skaityk dar kartą (#31943, kai dar net nenuvalius dulkių nuo pagonų, portiankių kavapas skelbė apie išsvajotą/užtarnautą praporščiko rangą).
:)

31989. nemo2005-03-29 01:48
Heh:)Pirstines mestos, ziuresim kuo baigsis - vezikisku pludimosi, o gal pamokancia diskusija ir atsinaujinusia pagarba:)

32003. ežeras2005-03-29 08:08
"Pirstines mestos, ziuresim kuo baigsis - vezikisku pludimosine" Ne, gal nesivelsiu ,kadangi pagal pasiūlytą stilių ir diskusijos raidos logiką turėčiau atsakyti dar stipriau... :)Nebūdamas kriščionimi pasielgsiu krikščioniškai:)

32006. praeivis2005-03-29 10:46
Geras straipsnis, apie tokį meną švelniai ir kultūringai rašyti negalima.

32007. jo;-) :-( 2005-03-29 10:52
Žinoma, Tenkešas yra didesnis menas. O gal dar reikėtų Šuriką prisimnti?;PPPP Socialistinis realizmas rules! Šalin kapitalizmo grimasas iš tarybų katalikiškos respublikos!

32018. praeivis2005-03-29 16:20
O ką, Šurikas blogai? Geriau paukščius darkyti?

32020. nemo>gavrosui2005-03-29 17:29
butu idomu suzinot ar yra skirtumas (jums) tarp aplamai kokios nors pozicijos pareiskimo ir slapto narcismo? Nes jei nera, bet koks straipsnis ir bet kokia mintis jums bus "slaptas, itarimo nekeliantis, narcisismas", o jei yra - tai kokie to skyrimo kriterijai ir kodel pasak paties Autore juos atitinka/neatitinka?

32021. nemo:)2005-03-29 17:34
narcizismas, narcisismas, narcicizmas, narcizizmas - po galais, kuris variantas teisingas?:)

32022. Gavrošas2005-03-29 18:59
Nereikėtų kaltinti sovietišku neišprusimu Ežero, kai: 1) "Matomai" yra nevartotinas vertinys iš rusų k.; 2) "Žiūrisi" yra nevartotinas vertinys iš rusų k.; 3) Diskutuoti lietuviai turėtų ne "ką", o APIE ką nors; 4)"Primesti save už modernų". Tas pats vertinys iš rusų k. - neįtikėtinai kerėpliškas ir dar blogai nugirstas; 5) Modernūs lietuviai atstovauja ne "ką", bet "kam". Galima būtų tęsti, bet vargu ar verta. Galiu tik sutikdamas su Jumis paliudyti, jog "mentalitetas, kuris teoriškai jau turėtų būti istorinė muziejinė retenybė, kaip matyt, dar pakankamai gajus"... Su visa pagarba - Gavrošas

32023. toto2005-03-29 18:59
Populiariausia angliškų narcism, narcissism, narcissist (išskirtinis žavėjimasis savimi) sulietuvinimo versija: narcisizmas = narcisist/in/is/ė, ...narcisist/inio tipo asmenybė.

32024. toto2005-03-29 19:01
Gavrošai, narcisizmas ar jo fobija irgi mentalitetas?

32025. Gavrošas 2 nemo2005-03-29 19:09
Narzyzizmaz... :) O šiaip tai aš visom keturiom už nuomonės turėjimą apskritai. Tik šitame straipsnyje jis man per menkai radikalus. Lyg ir paplekšnojama delniuku per žandą, bet vis pasigręžiojant - ar visi matot, kokia aš dvasinga?.. O "projektinė kultūra" yra paprasčiausias kultūros dusinimas, užkišant jai burną nesunkiai pasiekiamais pinigais. Aišku, jie atitenka tiems, kurie labiausiai jų siekia.

32027. Gavrošas 2 Toto2005-03-29 19:13
Nesupratau tų -izmų ir -etų - mano internetas tikriausiai tokiai išminčiai per lėtas... :)

32028. Gavrošas2005-03-29 19:16
32022 turėjo būti asmeniškai Toto; atspršm...

32029. Gavėnas2005-03-29 19:24
Ant meno kelmo suvešėję šungrybiai savo biologinės veiklos perviršį generuoja į savotišką šungrybių raugą-postmodernizmą, tikrovės iškamšą.

32030. po palme2005-03-29 19:25
Geras straipsnis. As visad asmeniskai sunerimstu, kai kas meta kategoriskus teiginius, bet kazkodel neradau prie ko prikibti. Kazkaip dorai ivardinti dalykai.

32032. IVS2005-03-29 19:33
Galėčiau dabar pirštu parodyti į tuos, kuriems nesvetimas narcisizmas, bet... kai vienu pirštu rodai į kitą - mažasis, bevardis ir didysis rodo į mane ir tai reiškia, kad ta savybė man tris kart labiau būdinga. Tad geriau nerodysiu.

32034. Gavrošas 2 IVS2005-03-29 19:39
Taisyti vienas kito klaidas ir drauge tobulėti - šventa visų pareiga. O kartu ir šiek tiek nepiktai pasismaginti. Negi ne?..

32035. IVS2005-03-29 19:52
Gavrošai, o tu nematai narcizų tarp mūsų? Čia jie veši lyg pavasarį. Hm. Bet juk ir yra pavasaris. Tad tegu. Juk, kaip rašė, berods, Marcelijus Martinaitis "kaip gražu, kaip gražu, kai gražu, net gražiesiems gražu, kai gražu, kai pavasaris".

32036. zr2005-03-29 19:54
Geras straipsnis, bet tokios retorinės pabaigos, kaip "Pabusk, žmogau", yra prasto skonio signalas.

32038. Jurlanda2005-03-29 20:02
Perskaičiau šį straipsnį kelis kartus.Ir kiekvieną kartą kartą vis labiau telkės kokia tai pagieža. Vien dėl tos pagiežos atsiverčiau elektrononę versiją ir komentarus. Kaip matau, vieningos nuomonės ir čia nėra. Kokia pagieža? Viena vertus pasijaučiau asmeniškai įžeista, antra-suprantu, kad tiesiogiai su mano asmeniu tai nėra susiję, tai tiesiog amžinoji nesusikalbėjimo problema. Kaip ji ten vadinama?kartų problema?pasaulėžiūrų? Nors sunku kalbėti apie kartas, nes nelabai numanau, kokia kartai priklauso autorė. Asmeniškai įžeista-nes buvau tarp tų "nesveikų ritualų dalyvių, keistame andergraunde". Filmukai buvo vieni stipresni, kiti silpnesni. Vieni "anapus gėrio ir blogio", kiti ne. Čarlis kažkur užstrigo gerklėj kaip gumulas, ir man pasirodė kad daugeliui taip. Kas jums, autore, suteikia teisę skirtyti, kad esą vieni mėgaujasi, kiti apsimeta nesą "runkeliais"?Deja, drįstu teigti, kad dauguma nebuvo nei toki, nei toki...Buvau ir Tenkeše-tiesiog prisiminti vaikystės pavasario ar tai vasaros atostogas. Anot autorės, turbūt nesuderinami dalykai. Na, gal esu šizofrenikė. Tebūnie. Mane labiau nei dvi pirmosios priežastys, kurias paminėjau, sutrikdė autorės skirstymas į juoda-balta. Atrodo, kad gerbiama autorė gyvena kažkokiame steriliame "lervos kokone", kurio negali būti jokioje numanomoje-esamoje, buvusioje ar būsimoje-realybėje. Tokiame, kur nėra jokios raidos, jokių ieškojimų, paklydimų. Kur nėra vertybių krizės ir naujųjų vertybių ieškojimo. Kur viskas aišku ir viskas iki koktumo TEISINGA. Velniop, gerbiama autorė, tą jūsų teisingumą. Koktu kelinta diena po jūsų šito straipsnio. Nejau jūs išties manote, kad tik "dvidešimtemčiai ir jaunesni kinomanai kikena ten, kur vyksta bežadė egzistencinė drama"?Jūs išties galimte pasakyti, kurioje kartoje tokių kikenačių nerasite?Drąsu... Kita vertus, į viena suplakama skirtingi dalykai:"aukštesnių dvasinių uždavinių sau nekelianti visuomenė ar jos piniguotoji dalis etc"-tai jei jau "piniguoti" tai būtinai iškreipti? ojoj... Tiksliai nenurodote minėdama Kristaus kančią ar čia aliuzija į filmą. Jei taip, tai tas numanomas filmas, mano galva, yra labai prastas ir daugelis jo pakelti negali tikrai ne dėl jūsų minimų priežasčių. Jei vistik neturėta omeny filmo "Kristaus kančia", tai visai nederamas Kristaus ir "Pianistės" bei "Lolitos" sugretinimas(o šie pastarieji filmai, manau, puikūs!!!!) Turbūt būsiu galutinai pasmerkta, pasakydama-taip, nueinu į piceriją, ir į spektaklį ar parodą, kur nevengiama lytiškumo, prievartos ir kitų žmogaus prigimčiai ar ypač šiam laikmečiui būdingų dalykų. Tik tiek, kad ne tai yra didžiausios vertybės, kaip mano autorė. Valgyt vienur ar kitur vistiek reikia...O už tos kartais prievarta persmelktos atmosferos, už "šaltos, nužmogintos, ciniškos terpės" girdžiu ir jaučiu egzistencinį gaudesį, tikrumo paieškas. Nes prie to vargu ar įmanoma prieiti per įvairias saldybes-dvelkia kiču ir vaidyba. Postmodernistinei kultūrai dažnai ir būdinga tai,kad turi stipriai pats pasistngti, norėdamas ką nors rasti. Būt gerai jei viskas būtų sukramtyta ir paaiškinta? Deja. Taip pat nemanau, kad menas turi būti tiesa, o ja nebūdamas virsta melu. Kaip ir nebūdamas gėriu nevirsta blogiu. Tai mes, žmonės, jį paverčiam melu ir blogiu.

32039. Focke2005-03-29 20:20
"Postmodernistinei kultūrai dažnai ir būdinga tai,kad turi stipriai pats pasistngti, norėdamas ką nors rasti." Akivaizdi korektūros klaida: turi būti "pasistanginti, norėdamas ką nors rasti". Beje, to radinio visai nesinori kramtyti ar pan.

32040. wew2005-03-29 20:40
nu va, iš š... bando vašką spausti. žinoma, prašom. tik kad smirda.

32041. Gavrošas 2 IVS2005-03-29 20:51
Žinoma, matau visą puokštę - o vieną kartais veidrodyje... :) O pavasaris gerai. Visiems Čarliams gyvybės įpučia. Net ir lėtapėdžiams lietuvių humanitarams.

32043. IVS2005-03-29 23:16
Jurlanda, tu su autore taigi vienoje valtyje.

32045. 2 IVS2005-03-29 23:45
Tai kad ne vienoje. Gal tik toje pačioje upėje tos valtys...

32046. xX apie nekomercines idėjas2005-03-29 23:48
Grubiai pagalvojau: gal šis tekstukas tėra amebiška reakcija į rūgščius dirgiklius, ne daugiau? Tada istoriškai pagalvojau - šis rašinys yra geras pavyzdys, kaip galima sukurpti donosą, kuriuo remiantis geriečiai nukryžiuotų Menininką. Gaila, bet sistemiškumo jame ne per daugiausiai, o autorė geriausiu atveju yra bambeklė, kuri paniškai bijo, jog kiti kūrinį supras tiesmuliškai, amebiškai, kaip ji pati. Be to, tekste užmaskuotas, norws visumoje prasimuša Saldaus Gyvenimo, kitaip sakant - Rojaus ilgesys. Tame nematau nieko fundamentaliai perversiško, jei tik tas Rojus nėra holivudiškas. Kažkada seniai matyti filmai primena, kaip su panašiu Saldaus Gyvenimo ilgesiu naciai varė žmones į dujų kameras, o po to ramiai sėdėjo koncerte (o gal atvirkščiai - pirma klausėsi muzikos, paskui darė egzekucijas)?
Menas, arba tikrovės simuliacija, žadina autorefleksiją, todėl aš, jei tik būčiau koks Švietimo ministras, pasiūlyčiau Čarlio budinimą rodyti mokyklose privalomai. Mokinukai po peržiūros Daivos T. paklaustų: Ar mes ne panašiai, kaip anas Čarlio gaivintojas, elgiamės su savo mirusiais draugais, vaizduodami, kad padedame jiems? O taip, ši idėja visiškai nekomercinė, todėl turėtume suprasti Daivos Tamošaitytės reakciją į tokį klausimą. Reakcija tikriausiai būtų amebiška.

32048. toto2005-03-30 00:25
xX, tamstos pasiūlyta rūgščių dirgiklių kultivavimo idėja smirdi iškreiptu polinkiu į rūgščius dirgiklius. O teigti, kad menas yra tikrovės simuliacija, - vulgaru. Simuliacija ir yra tik simuliacija (imitavimas, modeliavimas, iliuzijos kūrimas, falsifikavimas). Simuliacijos menas - čia dar būtų kita kalba. Deja, straipsnis ne apie refleksoterapiją ar linkusių skrajoti vaikų mokymą vaikščioti žeme, išmetant juos iš šešto aukšto. Nepataikėt į duris.

32049. nemo2005-03-30 00:25
Po socios vakarienes gurktelejus alaus ir uzpludus beprotiskai drasai, ryzaus ir as - visiskai neismanantis apie mena - parasyt si ta apie si, apie mena kalbanti straipsni:)

Manau asinis straipsnio sakinys yra sis:Postmodernistinis reliatyvizmas, – šiaip jau sveikintinas reiškinys, nes imasi plėsti dogmatiško ir sustabarėjusio proto apimtį, – dar nepajėgus suvokti, kad net tokiomis sąlygomis vertybių hierarchija išlieka.

Akivaizdu, kad sis sakinys nera tiesiogiai apie mena, bet apie "vertybine sistema".

Sekantis zingsnis: kūryba yra atsakas (i situacija, epocha, tad nera "meno menui" absoliucia prasme, "apolitiško ir socialiai anemiško meno")

Trecias zingsnis: Tačiau trumpametražės danų originalybės tebuvo pretekstas, išjudinęs besikaupiančius įspūdžius apie madingiausias meno tendencijas apskritai. - Jurlanda, jei gerai isiskaitytumete i sia fraze, gal sumazetu jusu asmeninio pobudzio pasipiktinimas, kurio buvo labai daug ir kuris tik labai pabirai paliete straipsnio esme (kuria tikiuos isreiskes pirmu ir antru zingsniu).

Ketvirta - Autores teigimu, turedami du dalykus - vertybiu chierarchija (nes reliatyvizmas nereiskia, kad ju nera ir ju nereik laikytis, o tik tai, kad jos gali buti alternatyvios bei (moksliskai) neirodomos) ir meno bei konteksto (politinio/vertybinio) neatsiejamuma - galime klausti: kokias vertybes "charliskasis" menas isreiskia ir i kokias jis yra atsakymas.

Autores analizeje daugmaz taip atsakoma:
A)vertybe yra "malonumu civilizacija", kurioje tenkinami (TIK) "gyvuliskos zmogaus dalies poreikiai", taigi, kunas, 5 jusles, ypac "butina perversiskos erotikos doze".
B)Negyvuliskosios dalies ("sielos", kuri orentuota i etinius idealus - taigi ir menas) nepatenkinimas sukuria dvasine tustuma - nes dvasinis poreikis yra ir kuniskais "atsakymais" jo neuzkisi - ir galu gale psichines traumas.
C)Tad menas, savo prigimtimi budamas dvasingas ir bandantis teikt nekuniskai zmogaus daliai peno, tai daro "patologiniu", "iskrypusiu" budu - kuria vis stipresnius dirgiklius kuniskai daliai. (Kaip pasake kazkokio porno zurnalo ikurejes - jei tik imanoma daugiau praskest (kam nors) kojas, as tai padarysiu.)

Tad sutinku su toto diagnoze: "Straipsnis nagrinėja net ne politinę, net ne pilietinę, o dvasinę-meninę pasaulėžiūros mene situaciją", kuria man patiktu isvis sutraukt i "dvasine pasauleziuros mene situacija".

Mano nuomone - jei apie pasauleziura, tai tikrai per daug (nors gal per mazai butu blogiau:)) kuno, maisto, erotikos. Pasijuntu kartais masines spaudos maitinamu parsu kiaulideje, istatytu i garda, vidutiniskai-statistiskai (amerikietiskai) per gyvenima gaunanti 7 milijonus propagandiniu/reklaminiu pranesimu, spaudima buti vienos dimensijos zmogumi (Marcuse issireiskimas). Bet is kitos puses - niekad nebuvo, kaip siuolaikineje visuomeneje, tokiai didelei zmoniu masei galimybes kazka daryt patiems, patiems ieskot, rast. Autore tai praleido tylom. Kas liecia dvasine pasauleziuros situacija mene, tai neitikinamai pasirode sis zingsnis: "aukštesnių dvasinių uždavinių sau nekelianti visuomenė ar jos piniguotoji dalis, pasiekusi visiško fizinio pasitenkinimo ir lervos kokone saugumo būklę, ima gimdyti žiaurų" individa, taigi - kurianti ziauru mena. Cia gal jau apibendrinantis pernelyg pasakymas: kiek teko matyt, tai nekuria ziauraus individo, net atvirksciai, neziauru ir bijanti kraujo, fizines prievartos. Ziauriu perversu visais laikais buvo - kazi ar siandie ju daugiau. Gal tik labiau matosi. Bet jei taip: ziaurumo priezasciu reikia ieskot kitur.

Na, gana, persi-rasiau, dabar apkaltins daugzodyste ir narcisistu:)

32055. toto2005-03-30 04:34
Gavrošas, intensyviai primeti slidų orakulą. Tikiu, nesi tiek kvailas, kad taisytum mano kalbos klaidas ir dar pasirašinėtum su visa pagarba. - Kitą sykį nevark, neapsimetinėk, - aš ne tas ir čia ne tiems skirtas puslapis. Tikiu, kad nesergi, tik mėgaujiesi narcisizmu, - ieškai nuotykių su žodynėliu vienoj rankoj, kitą ranką laikydamas kišenėj - ir tai svarbiausia kerinčio brendimo akto dalis. Nepyk, man tik taip pasirodė. :)

32056. ups2005-03-30 04:36
:)

32057. kodėl niekas netrina visokių ten kakojančių?2005-03-30 05:29
kodėl niekas netrina visokių ten kakojančių?

32059. Kestutis Rastenis2005-03-30 05:35
e.Red. Komentaras panaikintas

32071. bet2005-03-30 09:56
Kęstučio Rastenio komentarą, kaip įžeidžiantį žmogaus orumą, derėtų panaikinti.

32072. praturtejot traktoristai ar ka?2005-03-30 11:22
e.Red. Komentaras panaikintas

32074. xX apie tas duris2005-03-30 11:24
Toto, tikriausiai esate tiesus kaip palmė, tik neaišku, kurioje geometrijoje - euklidinėje ar Riemano. O teigti, kad menas nėra tikrovės simuliacija - žiauru. Simuliacijos rezultatas sugrįžta į tikrovę, į sąmonę, ir keičia ją. Visada mielai žiūriu, kaip maži kačiukai imituoja kautynes, nors tai jiems Saldžiame Gyvenime vargu ar prireiks, - jie tikri menininkai, artistai. Su dukra irgi imituojam situacijas, į kurias ji gali patekti tranzuojant mūsų mažoje planetoje. Taip mokomės suprasti reiškinius jų virtualybėje, kad sutikę realybėje atpažintumėme ir reaguotumėme ne amebiškai. Menas, mokslas, metaforų kalba - jau kita semantika ir pragmatika, kitokios ir išvados. Autorė pasiklydo metaforų vertime ir mano, kad kiti irgi pasikys. Toto, o gal vis tik tamsta ne į tas duris pataikėt?

32077. Nieko nuostabaus2005-03-30 11:34
Viskas vyksta taip, kaip buvo numatyta zemiau pateiktoje istraukeleje is 19 a. pab. (!!!) programos: "Ir mes mesime viska, ka turime - visa auksa, visa materialine galybe zmoniu apibalvoninimui ir apkvailinimui. Zmoniu smegenys, samone zmoniu linkusi pokyciams. Paseje chaosa, mes nepastebimai pakeisime ju vertybes falsu ir priversime juos tomis falsyvomis vertybemis tiketi. Kaip? Mes surasime savo vienminciu, savo sajungininku tarpe ju. Epizodas po epizodo bus suruostos grandiozines savo apimtimi nepaklusniu tautu tragedijos, galutinai ir negriztamai sunaikinta ju savimone. IS LITERATUROS IR MENO MES PAMAZU PASALINSIME JU SOCIALINE ESME, ATPRATINSIM MENININKUS, ATMUSIM NORA VAIZDUOTI PROCESUS VYKSTANCIUS MASIU GILUMOJE. LITERATURA, TEATRAI, KINAS - VISI VAIZDUOS IR SLOVINS PACIUS ZEMIAUSIUS ZMOGISKUS JAUSMUS. MES VISOKERIOPAI REMSIME IR KELSIME TUOS TAIP VADINAMUS DAILININKUS, KURIE KALS I ZMONIU SAMONE SEKSO KULTA, PRIEVARTA, SADIZMA, ISDAVYSTES, - ZODZIU, VISOKI NIEKALA. Mes nepastebimai, bet aktyviai ir pastoviai remsime valdininku kvailiojima, kysininkus, neprincipinguma. Biurokratizmas ir vilkinimas skaitysis gero darymas. Saziningumas ir kilnumas bus isjuokiami ir niekam nebus reikalingi, pavirs i praeities atgyvena. Chamiskumas ir izulumas, melas ir apgaule, girtuoklyste ir narkomanija, gyvuliska baime vienas kito ir nekuklumas, isdavyste, nacionalizmas ir neapykanta tarp tautu, visu pirma Rusu tautai - visa tai mes mikliai ir nepastebimai puoselesime, ir tai prazys nuostabia spalva. Ir tik nedaugelis, labai nedaugelis spelios ir netgi supras kas vyksta. Bet tokius zmones mes pastatysime i beviltiska padeti, paversime juos pajuokos objektais, surasime budus kaip juos apmeluoti ir paskelbti visuomenes atliekomis. Rausime dvasios saknis, niekinsime ir naikinsime liaudies doroves saknis. Tokiu budu mes klibinsime karta po kartos. Imsimes zmoniu nuo vaikystes, jaunystes amziaus, pagrindinis koziris bus jaunimas, ardysim, tvirkinsim, pudysim ji. Mes padarysim is ju cinikus, slykstunus, kosmopolitus. Stai taip mes Tai padarysime."

32078. o gal tai irgi menas xX`e (kalbu apie bibgalvišką cenzūrą)2005-03-30 11:41
e.Red. Komentaras panaikintas

32079. uzsiciaupk, 32077. Nieko nuostabaus2005-03-30 11:57
e.Red. Komentaras panaikintas

32080. Gavrošas2005-03-30 12:41
Maniau, visai neblogą vietelę užtaikiau... Su simpatiska kompanija... Bet ir cia ne be "kaltas landsbergis" ir ne be istrinto Rastenio. Visur vieni chamai ir psichai. Help!.. Duokit ką nors švaraus; skubiai, nes apsibjaurosiu...

32083. nemo2005-03-30 13:30
na, as taip pat nieko nebesupratau, kas cia dedasi. gavrosai, po ranka nieko svaraus neturiu, apart LIETUVIU LIAUDIES PASAKOS (Tyrai, 2001). pirma pasaka - Egle zalciu karaliene, paskaitykim:

"tuo tarpu jos broliai, seserys(!) ir tevai galvojo, kaip cia padarius, kad jai grizti nebereiketu. Ir sutare:reikia iskvosti vaikus, kaip ju motina, sugrizusi prie mariu, sauks savo vyra, o paskui nuejus i pamare, ji pasaukti ir uzmusti. Taip nutare, pirmiausia issivadino jie vyriausiaji Egles sunu Azuola i giria. Apstojo ji ir kamantibejo, bet sis apsimete nieko nezinas. Plieke ji rykstemis, ka bedare, bet iskvosti negalejo. Paleisdami grasino nieko nesakyti savo motinai.(Ar nepanasu i Kauno Kleboniskio misko scenarijus?) Antra diena issivede Uosi, paskui Berza, bet ir is tu nieko neisgavo. Pagaliau issivyliojo jauniausiaja Egles dukra Drebule. Toji is pradziu taip pat sakesi nezinanti, bet pamaciusi is po skvernu rykstes, tuoj viska isplepejo. Tada dvylika broliu, paeme dalgius patrauke i pajuri. (...) Kai tik tas (Zilvinas) atplauke, tuoj visi vyrai supuole ir uzkapojo ji. paskui, sugrize namo, nieko neprasitare Eglei, ka padare.(....) Susigraudino Egle, apsiverke ir, atsigrezusi i vaikus, tare: Drebulei - kad tu pavirstum i drebulele, kad tu drebetum diena naktele, kad tau ispraustu lietus burnele, kad issukuotu vejas galvele! Sunums - stokit, suneliai, stipriais medeliais, - As, jus mamele, liksiu eglele."

Knygos gale pateikiamas "hermeneutinis raktas" kuriuo reikia atrakint, matyt, pasakas: "Pasakos - tai nuostabus liaudies kuriniai, kupini zmogiskos silumos ir isminties, keliaujantys is kartos i karta, niekada nepabostantys, sejantys gerio gruda i kiekvieno skaitytojo ir klausytojo sirdi".

32084. ežeras2005-03-30 13:40
Ei ,toto, (jei Tu nuoširdus)kodėl nereaguoji į "nieko nuostabaus " leksiką ?:)

32085. Gavrošas 2 Nemo2005-03-30 13:47
Jooo. Tai genuose... Nelinksma tačiau.

32086. Gavrošas 2 Nemo2005-03-30 13:54
Turiu bėdą taisyti (visą savo gyvenimą dirbu korektoriumi). "Chierarchija" - aiškiai nuo žoddžio "chier". Bijau, kad ne iš prancūzų kalbos... Neįsižeisk, aš geranoriškas.

32087. Gavrošas vėl2005-03-30 13:57
Tada turėtų būti ir "chermeneutika". Gadameriui patiktų... :)

32088. Gavrošas2005-03-30 14:10
O apie "nieko nuostabaus" - nors aš ir ne toto, sureaguosiu. Ma no giliu įsitikinimu tai chamas, rašinėjantis apie tai, kad jis ne vienas toks. Nuo čia prasideda visokie Siono protokolai ir kitokie iškrypimai. Ir būtent nuo šitos vietos man susuka vidurius. Jis lyg ir teisybę kalba - bet kokiu tonu! Taip ir matau jį varantį minias į dujų kamerą, grojant net ne Vagneriui - Mocartui. Suknista civilizacija, kurioje tai įmanoma

32089. nemo>gavrosui2005-03-30 14:20
Galite taisyt, man delto neskauda - jei tai daroma normaliai, dalykiskai ir paprastai - tai yra, neiskeliant savokos vardo auksciau nei pati savoka:)

32090. ežeras2005-03-30 14:24
"nemo>gavrosui" Taip, svarbu juk ne tiek "kas" daroma , kiek "kodėl" tai daroma.

32092. Gavrošas2005-03-30 15:12
Ačiū, nemo. To ir tikėjausi :) Ežerui: svarbiausia visgi - "kaip". Šiaip tai simpatiški jūs tipai. ir tipės. :)

32096. ežeras2005-03-30 15:38
Tu(Jūs?), gavrošai- estetas(estetikas:)? ),matyt, o aš, mat, etikas/ moralistas, todėl man-"kodėl"...:)

32097. Queer2005-03-30 15:47
Grįžtant prie straipsniuko. Stebiuosi autorės sukirpimo žmogeliais, kurie taip širdingai trokšta apsaugoti "visuomenę" (mus?) nuo "žalingų idėjų" ar "mirties kultūros" (atleiskite, aš tik cituoju). Kas, jų manymu, yra tas subjektas, kurio intelektualinę nekaltybę reikėtų saugoti? "Vaikai", "jaunimas", "studentai", "pedagogai", "analfabetai", "novorišai", "asocialūs asmenys", "verslo klasė", "intelektualai" ar mes visi?? Ką reikia ginti nuo virtualaus "smurto", "nekrofilijos" ar "pedofilijos" žavesio? Kas tie primityvai, kuriuos reikia laikyti steriliuose narveliuose ir maitinti šaukšteliu iš anksto sukramtyta košyte idant jie nesuprastų "Lolitos" pažodžiui ir nesiimtų atitinkamų veiksmų? Suprask, patys, be "Lolitos" jie niekada to nesugalvotų (iš prigimties homo sapiens geras, ar ne?). O "Čarlis" gali paskatinti egzaltuotas gyvūnėlių žudymo orgijas? Bijau, kad iš visų, skaitančių knygas ir žiūrinčių filmus individų rūšių yra tik viena, kuri skaito ir žiūri būtent tokiu būdu - tai tokie, kaip p.Tamošaitytė. :))

32098. IVS2005-03-30 16:02
Queer, jūs labai pagiežingas. Už jūsų šypsenytės, styro bailios akys. Kas tai lemia?

32100. nemo>Queer2005-03-30 16:21
tai kad Autore nekalbejo pie kokius tai gynimus/apsaugojimus ar draudimus. Straipsnio esme - kodel gimsta toks menas (nemenas, pagal Autore). Ir pagal ja toks nemeniskas menininkas yra "malonumo civilizacijos" atspindys. na, o paskutinis sakinys buvo pajuokavimas?

32101. nuomonė2005-03-30 16:36
Vaikų ir jaunimo auklėjimui, žmogaus formavimuisi didžiausią įtaką turi tėvų (ypač vaikams) ir visuomenės (ypač jaunimui) gyvenimo būdas. O koks gyvenimo būdas yra ĮTEIGIAMAS vaikams ir tėvams per žiniasklaidą, o ir taip vadinamą meną? Nupiešiamas pasaulio, kuriame žmoniškumą pakeičia vartojimas, interesai, prievarta, seksas, iškrypimai ir kitoks brudas, ĮVAIZDIS. Šis įvaizdis, keičia žmones, keičia pasaulį ir tampa REALYBE. To ir siekia tie, kurie sukūrė tokį įvaizdį, tie, kurie kuria tokį pasaulį. Tik ar kuriamas (jau beveik sukurtas) "gyvulių ūkis" gali atnešti jiems laimę?
Turi būti lūžis, jau ir yra įvykęs lūžis į gerą (tai liudija ir šis straipsnis ir kiti retkarčiais pasirodantys žmonių rašyti straipsniai, komentarai), nes taip nebegali ilgiau tęstis.

32102. ežeras2005-03-30 16:44
:)Queer, jūs labai taikliai į esmę pataikėte( čia be jokių ironijų). Sutinku beveik pažodžiui. Šiaip galima būtų ir nereaguoti į šitą opusą ,bet satėnų gaila pasidarė( neseniai pavarčiau kažkaip netyčia patį pirmąjį numerį su išblukusiais leidėjų autografais- kad jie būtų numatę kas po15 metų jame bus spausdinama...:( )

32103. Gavrošas 2 Ežeras2005-03-30 16:50
Estetika - etikos motina (J.Brodskis)... Nors šiaip Brodskio nemėgstu.

32104. Gavrošas 2 nuomonė2005-03-30 16:57
Ale kaip simptomiška: jei jau kur rasi frazę apie "taip vadinamą meną", tai kitam sakinyje būtinai bus apie "seksą ir kitus iškrypimus". Mieloji, tai Jūs iškrypusi. Jūsų tėvai, įtariu, irgi mylėjosi. Užsiiminėjo seksu ne vien dėl giminės pratęsimo. O jei kartais vien dėl to, tai bijau, kad veltui stengėsi...

32105. ežeras2005-03-30 17:02
O taip -"lūžis " turi būti pagaliau ! Ir bus! Juk pasaulio raida yra dėsninga ,o dėsniai tie -ekonominiai , o zmogeliukai tie -tešlagalviukai/varžteliukai yra tik tabula rasa , ant kurio "nuomonės "ir "kitos nuomonės" jau seniai žino ką parašys... Ir laikys dar kolūkietės ružavus paršiukus ant savo galingų traktorininkiškų rankų socrealizmo ikonose. Neliks nei smurto ,nei sekso , o iškrypimų -juolab... ir visi tenkinsis viena- "nuomonės" nuomone...Bus "LŪŽIS" .

32106. Gavrošas2005-03-30 17:03
Šiaip pats simpatiškiausias postmodernizmo bruožas, kurio dauguma nepastebi - jis ironizuoja pats save. Ir tai daug revoliucingiau, nei manieringasis modernizmas. Žinoma, iš pažiūros jį labai lengva imituoti - kuo ir užsiiminėja visi projektmeikeriai. Tikrąjį postmoderną gerbiu už sąžiningumą.

32107. nuomonė->Gavrošui2005-03-30 17:05
Kaip čia dabar išeina dėl tos estetikos-etikos? Panašu, kad Brodskis buvo teisus: jeigu vienos trūksta - nėrasi ir kitos.

32108. ežeras2005-03-30 17:13
"Estetika - etikos motina (J.Brodskis)..." Grožis išgelbės pasaulį? Nesutinku. Greičiau- pražudys.

32109. Gavrošas 2 nuomonė2005-03-30 17:15
Būtent, kolega. Kaip pirštu į akį...

32110. nuomonė->ežerui2005-03-30 17:16
Panašu, kad baigi užpelkėti?

32111. Gavrošas 2 nuomonė2005-03-30 17:21
Pūva tik stovintis vanduo. Neabejojantis. Dažniausiai jie ir pasivadina - Nuomonė, Sendera Luminosa ar dar kaip nors. Kad niekas neįtartų... :)

32112. ežeras-nuomonei2005-03-30 17:22
Taip, juk dekadensas visuotinis-visi baigiame nugarmėt į kloaką..., o buržuaziniai liberalai(deklasuoti elementai ,tokie) ten patenka pirmieji, žinia.

32114. Gavrošas 2 Ežeras2005-03-30 17:28
Nei pražudys, nei išgelbės. Bet faktas kaip blynas - kas negražu, tas ir neteisinga. Ir atvirkščiai.

32116. Gavrošas2005-03-30 17:34
Apskritai - nėr taip blogai... Kloaka tebėra ten, kur ir visais laikais buvo. Vertybių krizė būtų, jei viskas imtų ir apsiverstų... Na, subingalvių buvo visada ir daug - anokia čia naujiena. Jokio dekadanso kol kas. Žinoma, ir jokio progreso. Džiaugtis reikia, kad viskas gerose rankose.

32117. nuomonė->Gavrošui (32109)2005-03-30 17:38
Jeigu,"kaip pirštu į akį", tada žmogus, turintis moralinių trūkumų, nejaučiantis vidinės harmonijos (laimės) ir negalintis padaryti kitų jį supančių žmonių laimingais, negali sukurti nieko estetiško, t.y. kurti meno. Viskas ką jis gali daryti, tai pilti savo dvasios atmatas (vadinamas menu) kitiems ant galvos ir, aišku, už nuopelnus gauti Valstybines ir Nobelio premijas.

32118. ežeras2005-03-30 17:40
"kas negražu, tas ir neteisinga." Gal nesusikalbam , bet jei grožį vartoji kaip estetinę kategoriją , tai(maksimaliai supaprastinus) argi gražioji p.D.T.(teoriškai gali taip būti) būtinai yra "teisinga"? :) Ar as jau šiandien pervargau:)?

32119. Gavrošas2005-03-30 17:50
Bandau vizualizuoti kompaniją: "nuomonė" yra moteriškos lyties, pagyvenusi (kokius 30 metų mažiausiai) ir visa traumuota (koks niekšas galėjo...)... A la Aušrinė Marija. Kiti kol kas virtualiai sąžiningai belyčiai.

32120. Gavrošas 2 Ežeras2005-03-30 17:56
Ji gali būti (sau) kad ir tipiška blondė. Užtat gal (sau) ir labailabai teisinga. Nepaprastinkim taip labai. Siūlau kitą pavyzdį: vogti yra NEGRAŽU. Gerai ar negerai, nėra prasmės net aiškintis. Tiesiog - negražu. Fui. Ir viskas... Čia etikos pradžia.

32121. Gavrošas2005-03-30 17:59
Šiaip esu moralistas ir net šiek tiek didaktas - manau, kad seniai laikas šviesti tautą bei lavinti :))

32122. el. redakcija, čia xX`ui, o ne plačiai auditorijai2005-03-30 18:01
e.Red. Komentaras panaikintas

32123. Užuojauta el. redakcijai2005-03-30 18:06
e.Red. Komentaras panaikintas

32124. Queer2005-03-30 18:19
O aš pabandysiu vizualizuoti "problemą": tokie kaip IVS, nuomonė ir Tamošaitytė lošia kortomis, o tokie kaip ežeras, gavrošas ir aš - šachmatais. Štai ir viskas :)

32126. po palme2005-03-30 18:47
nemo, su ta pasaka tu taip pataikei. Mes, tautiskai susiprate iseiviai, vis bandydavom savo sunui pries miega lietuviu liaudies pasakas paskaityti...bet greit nustojom seti gerio grudus. Bala ju nemate, tegu uzauga.

32127. Dviguba užuojauta2005-03-30 18:56
e. red: redakcija panaikinta :)

32129. X failai2005-03-30 19:01
Čia turbūt vien išeiviai rašinėjasi. Arba ateiviai. Kažakip nesutinku tokių gimtoj šaly...

32130. Dar nuoširdesnė užuojauta2005-03-30 19:06
Koks atsarguolis ištrynė mano užuojautą? Va čia jau žmogaus teisių varžymas... Jokių keiksmų nebuvo nei kvapo, vien nuoširdi užuojauta. Administratoriau, valdykis! :)))

32131. Gavrošas 2 nieko nuostabaus2005-03-30 19:20
Žavinga tavo XIXa. ištrauka. Ypač šita vieta: "LITERATŪRA, TEATRAI, KINAS - VISI VAIZDUOS IR ŠLOVINS PACIUS ŽEMIAUSIUS ŽMOGISKUS JAUSMUS..." Pažangūs buvo tie senoliai - net ir kiną išmanė... Galėjo pridurti dar ir netą - pasikuklino... 2 Queer: O šiaip tai mėgstu kortomis durnių sumest. Šachmatai be man, aš pernelyg paprastas...

32132. Gavrošas 2 nuomonė2005-03-30 20:00
"Padaryti kitų jį supančių žmonių laimingais". Aha, tai iš tiesų menas. Na nepavyksta man, prisipažįstu. Jei pasiseka Jums - nuosirdziai sveikinu. Nors tiesą sakant, abejoju... O kuris iš čia rašančių yra be "moralinių trūkumų"? Baisokas Jūs žmogus, tiesą sakant...

32134. nemo2005-03-30 20:15
As labiau megstu durniu, tad itariu IVS ir Tamosaitytes kompanija butu visai nieko:) PO PALME, ant stogo atsiras staliukas ir dar keletas kedziu?

32135. eikim pirmyn, o ne atgal adminiau2005-03-30 20:34
e.Red. Komentaras panaikintas

32137. miestiete2005-03-30 21:28
Apie ka jus cia? Niekaip nesuprantu.Ar jus visi pilnos samones?

32138. toto :-) 2005-03-30 21:40
Sorry, nedalyvavau šios dienos turgely ir nesu jo pilno turinio pilnavertis liudininkas. :-)
Galiu tik pakomentuoti kas liko nuo stalo.

#32077 Nieko nuostabaus komentarą laikau vertu garbingo ša puslapio statuso. Tokį/panašų sarkastinį etiudą laikyčiau garbe pasirašyti ir savo nick`u; tik nepudrinčiau smegenų 19-tu amžiumi, nenurodydamas citatuojamo šaltinio. - Per daug jau aiškiai nupieštas amžiais šalia Meno/Mokslo/Kultūros įkyriai betarpstantis, daugybę sinonimų surinkęs, nemirtingasis "cituojamasis" subjektas. Jis ir proto šešėlis, vis bandąs susireikšminti savaip iškreiptu būdu (liaudiškai, bespaudžiant iš šūdo vašką), jis ir prie Meno/Mokslo/Kultūros kamieno priskretusi kerpė, ...galiausiai, ir savas lietuviškasis-liaudiškasis tautinis molis - infantilusis nevykėlis plagiatorius/simuliatorius trečiasis brolis Jonas.
:)
Gaila, patį straipsnį liečiančių pozityvių/diskutuotinų teiginių nesimato arba jie paskęsta ekshibicionistiniuose rečitaliuose. - Vaizdelis ŠA nebūdingas.

Patiko #32049 nemo komentaras. Taikli paskutinė jo dalis, lietusi dar neakcentuotą autorės perlenkimą, pateikiant globalinę persisotinusios visuomenės mutacijos į žiaurią/išsigimusią neišvengiamumo diagnozę.
- Čia ir vėl prisiminsiu #32077 Nieko nuostabaus ir būtent, užkliuvusį "19a." jo fragmentą. - Skaičiai, manau, ne esmė, galėtų būt ir labai įvairūs. - Istorija mena, amžiais šiame fronte nieko naujo: kas kart kova tarp dviejų, - tarp šviesos ir tamsos, kas kart nugali vis nauji vardai, tik! kas kart nesikeičia/lieka tos pačios nugalėtojų pavardės - Pozityvumas, Protas,... ir Meilė.

32139. Martynux2005-03-30 22:25
Broliai ir seserys! Rašyt lietuviškai, po velnių, išmoksit kada ar jau nebe?.. Kokie dar diskutuotini teiginiai. Apie ką jūs...

32140. Gavrošas2005-03-30 22:34
O, toto; sveikas! "Tikiu, nesi tiek kvailas, kad taisytum mano kalbos klaidas ir dar pasirašinėtum su visa pagarba"... Iš tiesų kvaila buvo. Nuo dabar pasirašinėsiu kitaip - be jokios pagarbos. Ir daugiau netaisysiu jokiu toto kalbos klaidų; mat šis saitux ne toto ir apskritai ne tokiems. Sorry, jei įžeidžiau. Be jokios pagarbos - Gavrošas

32142. toto2005-03-30 22:39
Gavrošai, gal jau sugrįšk į palatą. Vėloka, tuoj sanitarai ieškos. (Juokauju, Gavrošai, nesugrįšk.)

32143. Gavrošas 2 toto2005-03-30 22:44
Citata: "gavrosas, intensyviai primeti slidų orakulą". Cool... :))) Nuostabu. Iki ašarų... Tu gal iš delfio?..

32144. nemo2005-03-30 22:48
Gavrosai, ko taip spurdat? Kiekvienas turime savo jautrumus, gana juos identifikuot ir be reikalo nedirgint. Man jusu taisymas - nieko, jei tik nera pernelyg sureiksminimas, TOTO tokios paslaugos nenori. Tad ir ok:) Kam tos antraeiles reakcijos/kontra-reakcijos apie pagarba, geriau jau kokia smagia minti rezkit:)

32145. po palme :-) 2005-03-30 22:49
Toto, Nemo, IVS, Tamosaityte ir kiti prijauciantys meilei, protui ir pozityvumui mielai kvieciami apsilankyti pas palme po palme. Oro temperatura 72F, dangus giedras. Programoje isvyka i dykuma apziureti zydinciu kaktusu, mustynes aukso ieskotoju miestelyje Julian, o po to visi pavandenynin. Gal net pamatysim koki praplaukianti bangini su Beresnevicium dantyse. Po palme tepa sumustinius pagal Ebolos recepta. Gerimais rupinas Nemo. Bus raugintu kopustu.

32146. po palme :-) 2005-03-30 22:52
Tiesa, norintys losia kortomis durniu arba sachmatais su Queer.

32147. toto2005-03-30 22:55
Gavrošai, draugiškai, apsiramink, nustok pūstis. :) Čia ne Delfi. Adresą galėčiau duot. Bet vis tiek čia ne Delfi.

32150. Gavrošas2005-03-30 23:11
Noriu pas palme :)

32151. toto2005-03-30 23:45
po palme, ant stogo po palme 72F (= 22.2°C) -- kaip ir vėsoka. Pasižiūrėjau tyčia, - CNN termometrai "meluoja", BBC taip pat. Pagalvojau ir sumojau klastą - vilioji; paleidai, šelmi, kondicionierius. :)
Tiesa, ten pagonybės straipsnyje kažikoks naujas Šiaurės Atėnų Babelis apsireiškė. Deda į kašę iš viršaus visai kaip tas mūsų Sabas savo gerais laikais. Ir, nepatikėsi, pasileidęs ąčęėįšųūž kodavimo šarmankę, pyškina lietuviškus raštus kaip senas Trakų gatvės kriaučius, tarsi nebūtų savo noru perbridęs Atlanto. Sakau, mokslas dabar gali dar daugiau, nei vakar. T.y. toj pačioj klaviatūroj, kaip niekur nieko iš tuščio be baimės išspaudžia dar papildomas devynias raides. Kas savaime suprantama, yra tvirtas išsitrynusios ribotumo ribos liudijimas, pakitusiame bendravime ne tik tarp žmonių, bet ir tarp tautų, bei kontinentų. - Taip dėt reik sugebėt.
O! Dar prisiminiau! Gal žinai, kada/kur dingo minėtos gatvės #12 Tech.biblės kiemely, kur rūsy veikė Giedriaus įrašų studija, buvusi fantastinė mini picerija? - Nevalgiau skanesnės picos, kaip ten. - Paimčiau, būtų prie Nemo gėrimų.

32152. tankiste2005-03-30 23:48
toto, cia, manau, Jums vieninteliui/vienintelei reiktu apsilankyti delfyje... Gavroso mintys nors ir ne per geriausios, bet matos, kad zmogus vis dar masto su galva, o ne kita kuno dalim. dar yra toks dalykas kaip tolerancija. dziugu butu prisiminti kada...

32153. toto2005-03-31 00:03
Tankiste, yra net keturi klaustukai. - Ką jūs gydančio randate Delfi? Dėl ko man rekomenduojate ten apsilankyt? Kas yra tolerancija? Ko toto netoleruoja?

32154. Gavrošas2005-03-31 00:15
Huf, nuostabus tas netas: vienos linksmybės. Įsiklausykit tik: Ribotumo Ribos... Toto, tu genijus. O dar sakai ne delfis... Jau raminuosi... Farenheitas ir Celsijus... Ot duodi... Sugavai Po Palme, tikrai... Seniai taip nesijuokiau. Noriu susipažinti. Duok e-mailą, ką?..

32155. apie toleranciją2005-03-31 00:21
Kas yra tolerancija? Ko toto netoleruoja? - su tavimi nėra susiję tai visiškai. Nes tu susijęs su el.redakciją - gal nevisiškai. O tai nieko bendro su šiom civilizuotom sąvokom neturi

32157. e.Red. Komentaras panaikintas2005-03-31 00:23
e.Red. Komentaras panaikintas

32158. nemo2005-03-31 00:33
Paskutinis geralas kuri kilniai/pasiaukojanciai pries keleta dienu istyriau savo kepenimis (man tada patinka atsimint`pirmuosius chemikus, kurie dare bandymus su savimi - antai vienas pagamino duju, ikvepe pilna burna ir papute liepsnon, paskui pareiske - galvojau, jog man galva nuleke...) buvo toks geralas vardu white russian (absoliut, kahlua ir grietinele, plius pora dideliu leduku, viskas mazdaug 1oo ml) - pakako trejeto, kad vel (antra kart per siuos metus!) - nusivilkciau i kazkoki roko kluba, kur bandziau prilygt sokejams iki 4 ryto. Tai stai - sitai netiks, negi imsi ir soksi dabar pas palme Su Palme po palme ?:) Taigi, siulyciau tradicini madagaskarietiska rum`a su cukrasvendriu sirupu ir ledukais, nedidelem ir nuosekliom dozem. Su juo labai graziai sedisi, klausantis kad ir seno gero Ruben Gonsalez is Kubos:)

32159. tankiste 2 toto2005-03-31 00:35
gerbiamas ar gerbiamoji toto, is delfio butu galima pasimokyti vienintelio dalyko - ten niekas nesistengia apsimesti kazkuo daugiau nei yra. jei zmogus dievina raidziu nx kombinacija, tai visus ir siuncia ten. o cia visi "didieji" literatai, neklystantys kritikai ir puikus literaturos ekspertai. draugai, apie gyvenima ir literatura ismanot tiek pat, kiek ir suo... jums svarbu tik palakt...

32160. nemo2005-03-31 00:49
Tankiste, savigynos reakcija isijunge? Skirtingumas isgasdino? Norite visus padaryt kaip is vieno night club`o? (Visi draugiskai pleksnojam vieni kitiems per peti ir sakom - nx, nieko neismanai. O kai nuosirdziai (delfiskai/neapsimetant kuom nesam) uzsinori - tai dar ir snuki, davai, pilam????) Netikiu, kad norit, tikiu kad netaip issireiskete. O jusu paskutinis teiginys - visi "didieji" literatai, neklystantys kritikai ir puikus literaturos ekspertai. draugai, apie gyvenima ir literatura ismanot tiek pat, kiek ir suo... - yra dvigubai klaidingas: NIEKAS i ekspertus cia nesisiulo, o apie literature VISI ismano daugiau nei sunys.

32161. nemo2005-03-31 00:51
pasvirimo nukenksminimas:)

32163. po palme2005-03-31 01:27
Babelis/Autorius tikrai surente babeli. Idomus reiskinys, niekad i galva nebutu ateje, kad esu toks plagijuotinas ar sektinas pavyzdys. Self-esteem`as pakilo iki tos palepes, kur buvau priregistruotas.
Traku gatve, toto, buvo Kaune:).
Bet picos vistiek atsinesk. Arba pas mus nusipirksim, yra cia geros Bronx pizza, labai plonu padeliu, visai kaip Italijoj.

32164. po palme2005-03-31 01:29
Velnias, niekaip nespeju perskaityti tu komentaru, kur panaikinami. Kas ten gero buna, kad redakcija nori sau pasilaikyti?

32166. nemo2005-03-31 01:34
Po Palme, ar butu labai keistas dalykas mailais apsikeist:) jei keistas nebutu, tada click apacioje:)

32167. toto2005-03-31 01:36
nemo, šiandien po ranka trys skirtingi gitaristai: Stanley JORDAN - Flying Home, John SCOFIELD - Quiet ir remasteruotas Al Di MEOLA - Elegant Gipsy 1976, kuris aiškiai bus šio vakaro karalius. Sorry, net nežinojau, kad tik 1990-aisiais pasaulį sudrebinusi slėptoji Kubos latin jazz bomba Ruben Gonzalez mirė prieš du metus, sulaukęs 84 metų.

po palme, dėkoju už kvietimą, manąjį taip pat priimk, - skrisi pro šalį, nepasididžiuok, tik perspėk, suderinsime meniu pagal babelio bokštui pritinkantį etiketą. :)

32168. nemo2005-03-31 01:36
Tai yra, ant vardo:) Prikabinu ir cia:)

32169. nemo2005-03-31 01:53
TIN HAT TRIO, dar sitoki bandysiu klausytis. Be galo atsikyrejo jau mano turima muzika - tad visi vardai yra mielai laukiami:)

32173. po palme (tikras)2005-03-31 02:25
senas geras bliuzistas Hooker (nieko bendro su kita zodzio prasme). Och, vercia jis mane is koju.
toto,dekui, tik dabar turejau minute perziureti emailus.

32174. tankiste2005-03-31 02:30
o jei nusimesciau visus drabuzius, nusiskusciau plaukus ir uzsikabinciau ant kaklo lentele "AS KITOKIA". Nepaneigsit ponai, issiskirciau is minios. o jei dar koki Bukowski padeklamuociau - susirasciau gerbeju. (ai, gal uztektu ir Saliutes; dar sutersciau gera varda...) tik kam visa tai? kodel turiu visa gerkle saukti pasauliui, kad as - individualiste? taip ir jus cia. bandot kazka pasakyti, nors esat tik saujele nuogu neandartalieciu, bandanciu israsti dvirati... na, gal triratuka...

32175. nemo2005-03-31 02:41
tankiste, nusiraminkite:) niekas nesaukia. Ieskom. Ka rade - dalinames. Pasijuokiam is kito radybu. Pagiriam. Lenteliu ant kaklo nenesiojam, o ka zinau, ta ant peciu nenesioju. Bet negaliu - tam, kad itilpciau i jusu dialogo versija - apsimest, kad neskaiciau to, ka skaiciau (ir ko neskaite absoliuti dauguma pilieciu, kas visiskai nemaiso ju laimei ir kasdieninei isminciai) ir nenaudot to, ka zinau. Atleiskite, aiskiau nemoku issireiksti, tad pratesimo nebus - jei dar karta svaidysites "neandertalieciais". Neandertalietis paprasciausiai jums suregztu (ziurek straipsni auksciau): "Sene, atsiknisk? Ne, dvėsk! ".

32176. Gavrošas2005-03-31 02:55
Pagarba, tankiste. Imu Jus į Ekipažą.

32182. tai ko cenzūruojatės - juokinga visoms2005-03-31 04:40
tai ko cenzūruojatės - juokinga visoms

32184. Gavrošas2005-03-31 05:39
O ką jau jūs tokio ypatingo perskaitėte beigi atradote, mielasai nemo, kad tęsinio nebus?.. Tik truputėlį krimstelk jums į kulną, ir visi užkaukia: nebus pratęsimo! Vai vai. Galima, šiek tiek paispiktinsiu. Štai vienas šatėniečių rado Rubeną Gonsalesą. Sveikinu. Kitas ŠA rado, kad Rubenas mirė. Senokai jau, tiesą sakant. Toto, žavus ŠA lyderis tikriausiai, rado net tris gitaristus (dar kartą sveikinu) ir dabar svarsto, kuris jų geriausias - Scofieldas ar Al di Meola. Profiai tiesiog. Siutas ima. Amžina paauglystė. Nori nenori - linkėjimai tankistei!..

32185. Mudas2005-03-31 05:47
Čia Karoliniškių chebra rašinėjasi; nelįskit iš Žvėryno!

32186. nemo>Gavrosui2005-03-31 06:16
Gavrosai, pabandykite skaityt komentarus kitaip. Pa(si)aiskinsiu: pavz. klausomes anekdotu. Puikiai zinote, kad bunant piktai nusiteikus, galima sudirbt bet koki anekdota, galima labai logiskai/racionaliai/triuskinanciai irodyt, jog tai niekalas. Na, kalbu apie ta situacija, kai vienas papasakoja istorijele, keletas juokiasi, o vienas koks surugelis paklausia - o kas cia juokingo? Ir visi nemaloniai susizvalgo - nes is tiesu, neirodysi kas cia juokingo ir butent todel, kad neirodysi - pasijunti kvailio vietoj, nes juokeis is kvailo dalyko, o is to ir nemalonumo jausmas.

Taciau - nors anekdoto esme ir sunkiai pagaunama, ir lengvai sudirbama - ji yra, todel juokiames.

Analogiskai (ne taip pat), jus esate tarsi tas surugelis, kuris kimba prie kiekvieno zodzio. Patikekite - galeciau ir as ismesineti tokiu pat budu jusu komentarus. Bet - samoningai - nenoriu, nors dar tik pries 5 meteliu taip padarydavau kartais. Man patinka analize, bet mesinejimas - ne. Kodel - nes tai uztersia diskusija, ji vietoj pokalbio, vietoj keitimosi tampa jegos varzytinemis - kas ka pamins. Mano nuostata - kas ka ismoks, jei jau girdeta, puiku, einu kitur, negirdeta - klausaus ar man tai reiksminga. Kartais smagu pasierzaliot - bet visad nemalonu, kai diskusija istvinsta epitetais visiskai netinkamais epitetais (neandertalieciai, zinantys lygiai su sunimis apie literatura - na ka as tankistei galiu po to atsakyt? Sutinku? Butu absurdas. Nesutinku? Ji tada reks - va, yra kaip sakiau, o gavrosas sako - saunuole? Jums negeda paremti jos tokias neteisingas frazes?)

Taigi, siulau nebut surugeliu, bet nusisypsot, nepasiduot sitai inercijai - karta pradejes gincytis, jau nebegaliu pasiduot, pakeist kurso. Tada visaip kitaip atrodys komentarai ir jus galbut praturtinsite savais gitaristais musu klausa. Cia ne moralas. Cia pozicija.

32187. IVS ;)2005-03-31 06:36
Nemo, nejaugi užleidote savo butą p-lei Tolerancijai? Geras jūs žmogus. Ir protingas. Tokių retai pasitaiko. Respect.

32190. nemo>IVS2005-03-31 07:19
Net paraudau, IVS, nubegau, isgeriau vandens:) Atraudau, dabar rasau:)

O apie tolerancija galiu va ka pasakyt - tai diskusijos, pokalbio, mainu metodas/budas. Nepaverst kalbejimosi rekimu, spaudimu, valdzia. Klausytis, priimt, keistis. Tuom tikiu.

Bet va, jei tankiste, o gal ir gavrosas nepakeis kurso (kas nera lygu sutikimui su mano, ar kitu cia esanciu nuomone) - ir toliau mesinesis, tai gi nemusiu galvos siena, gaila laiko ir galvos energijos:) Apeisiu juos, tai yra - patylesiu, bet permesiu akimis - o gal ka parase gero?:)

32193. IVS2005-03-31 07:40
Nemo, jūs man tik pasakykite, kai norėsite ką nors tyliai apeiti, aš jums Babelio laiptinės raktus duosiu, pėdsakus nuplausiu. Tik jūs, paršom, batus nusiaukit ir ant kojinaičių, kad toto nepabustų.

32195. nemo2005-03-31 07:49
Zinau kysi, tiksliau sakant - ta kysio forma, del kurios TOTO tikrai nepabustu - V.E.P. Chartreuse ("Viellissement Exceptionnellement Prolongé":)

32196. IVS2005-03-31 07:59
Jūs jau man atleiskit, aš tik paprasta babelio laiptinės valytoja. Iki šiol vartojau migdomuosius "Ulisas", o sakot šitie geresni?

32197. klausimas2005-03-31 08:09
kiekvienas nealbanizuotas (tarybinių laikų) saitas (komentaruose) turi savąjį Rastenį. Ar nenorit išsirink tarp savęs kuris tai. Ar tiesiog jūs išdidūs, kaip 1945-1988 metų albanai?

32203. kaimietė2005-03-31 12:21
Tarp daugybės mano išsilavinimo spragų juodąja skyle žioji jėgos žodelių panaudojimo sritis. Net apmaudu. Gražios svajonės nors truputį truputėliuką truputėlaičiuką truputėlaitytį pasitobulinti lingvistinio aikido srityje virsta pelenais net nespėjusios sukibirkščiuoti E.Red. savanaudiškų pastangų dėka, nes (kaip ir po palme) niekaip nespėju perskaityti tų komentarų, kurie panaikinami. Dvigubai apmaudu. Nes, įtariu, nėra geresnės priemonės žmogaus stiprybėms/silpnybėms pažinti, kaip pastudijavus jo jėginius proveržius varžytinių metu. Štai norint praretinti tankistę, reikėtų bent jau prisiliesti prie neandartaliečių kultūros, siekiant prigesinti Gavrošo linksmumą (nors aš to nedaryčiau jau vien todėl, kad juoktis sveika) – peržvelgti paauglių psichologijos lobynus. O ir senbuvių, akimis nučiupinėtos, fotografijos sužybsi spalvotais karoliukais, kaip antai toto kaimietiškumas moderniame lietuviškame kontekste arba ebolos sublūdimas eilinio laipsninio nusprogimo metu. Ne, nemo. Nestabdyk diskusijų tvinimo. Į visiškai netinkamą epitetą pabandyk pažiūrėti kaip į labiausiai tau tinkantį, kaip į savo paties išraišką/atspindį, kaip į realizavusiusis pasąmonės giliausius slėpinynus, kaip savo paties išleistą šviesą/šilumą/kvapą. Tada nereikės moralizuoti teisinantis pozicija ir gal bus galima išmokti kažką reikšmingo (taikau ir sau ;)). …ir padėkoti Mokytojui ;) ( Ką ir darau :))

32205. Svylpis2005-03-31 13:28
Jojo.Nevisiem pakliuna toke Mokytojai.. A gal jis tik vienas?Vienzo ka jau cia pridekosi. Gal pasvilpausiu:-)

32208. migla2005-03-31 14:50
ka reiškia andergrande.kodel ir kuri reikalinga naujos rūšies slavizmas

32210. Gavrošas 2 nemo2005-03-31 16:06
Na štai ir vėl. Rypaujat apie toleranciją, o ima ir prasikiša tekste - koks Jūs buvote neišmintingas (maždaug kaip Gavrošas...) prieš penketą metų ir kaip toli nužengėt pažangiu analizės keliu. Beje, jei anekdotas nejuokingas, gal kalti visai ne klausytojai?.. :)

32216. tankistė 2 nemo2005-03-31 17:51
Šaukiate apie individualumą, kitoniškumą, laisvę reikšti savas mintis ir globalinę toleranciją. Kažkaip labai pasigendu visų šių dalykų Jūsų komentaruose. Minėjote, kad padarėt pažangą?.. Deja, jos nelabai matyti. Jūs man, tiesą sakant, atsiduodate viduramžiais. Dėkui Dievui, pasaulis progresuoja šiek tiek greičiau negu Jūs. Kitu atveju tebedegintume kitatikius ir šaudytume žydus. (Tiesa, dabar apkaltinsit mane rasizmu, ar ne?..) Gerbiamas nemo, žinot, kur slypi Jūsų didžiausia bėda? Ogi tame, kad Jūsų požiūris labai siauras ir gan vienpusiškas. To puikus įrodymas - mano citatos apie šunį interpretacija. Jei šiek tiek būtumėt ilgėliau pamąstęs, o ne puolęs kažkodėl gintis ir teisintis, galbūt būtumėt suradęs ir kitokią šio posakio reikšmę. Kuri tikrai nebuvo įžeidžianti. Tai tik garsus apgailestavimas, kad šiuolaikinė visuomenė pamiršo tikrąją literatūros paskirtį. Prasitarėt, kad esate apsiskaitęs.(Ar bent taip galvojate) Nuostabu! Tik nemanau, kad tai būtina pabrėžti. Erudicija ir išmintis, kurią Jums padovanojo literatūra, turėtų sklisti iš Jūsų paties, o ne gan kvailų frazių " apsimest, kad neskaiciau to, ka skaiciau (ir ko neskaite absoliuti dauguma pilieciu, kas visiskai nemaiso ju laimei ir kasdieninei isminciai) ir nenaudot to, ka zinau." Draugiškas patarimas ateičiai: priimkite bet kokią nuomonę. Net jei ji prieštarauja viskam, kuo tikite. Priimti ir TOLERUOTI (pastebėjau, kad mėgstat šitą sąvoką) dar nereiškia sutikti. Paprastas ir be galo elementarus civilizuotas mandagumas.

32217. toto2005-03-31 18:02

Apie pageidaujamą toleranciją
arba geidžiamą "įteisintą myžimą šalia unitazo" (pagal M. Žvaneckį)

ŠA pasigirdo balsai, švieži balsai, reikalaujantys sau tolerancijos.
Tik kad į klausimą, "kas yra tolerancija", atsakymo nesulaukiau (ir jau nesitikiu). Pasinaudojant Michailo Žvaneckio genialia tolerancijos lauko vizualizacija, tai būtų unitazas. Unitazas - sutartinė, visuotiniu susitarimu laikoma padoria, etiška, estetiška, universalias moralės normas atitinkanti vieta, skirta, neribotai reikšti savo instinktus.
O pvz., myžimas šalia unitazo (pagal M. Žvaneckį) jau nėra tas pats, kas į jį. - Ir labai paprasta. - Kai giliau pasiaiškina, pasirodo, tai sugeba supranti visi, net myžatys šalia.
Tiesa, kam iš principo nepatinka unitazai, savo namuose gali susikurti ir toleruoti nuosavą tolerancijos lauką.

Sėkmės eksperimentuojant!


32218. nemo2005-03-31 18:32
teiginys A): "Jūs man, tiesą sakant, atsiduodate viduramžiais" - apie mano mintis?:)
B)"Dėkui Dievui, pasaulis progresuoja šiek tiek greičiau negu Jūs. Kitu atveju tebedegintume kitatikius ir šaudytume žydus. (Tiesa, dabar apkaltinsit mane rasizmu, ar ne?..)" - apie mano psichologini tipa?:) "
C)"Gerbiamas nemo, žinot, kur slypi Jūsų didžiausia bėda? Ogi tame, kad Jūsų požiūris labai siauras ir gan vienpusiškas." - cia mano diagnoze?:)
D"puolęs kažkodėl gintis ir teisintis" - mano slapti motyvai?:)
E) "Draugiškas patarimas ateičiai: priimkite bet kokią nuomonę. Net jei ji prieštarauja viskam, kuo tikite. Priimti ir TOLERUOTI (pastebėjau, kad mėgstat šitą sąvoką) dar nereiškia sutikti. Paprastas ir be galo elementarus civilizuotas mandagumas." - receptas man, praktikuojamas tankistes? Neizvelgiate priestaravimo? Tiek to, mano pokalbis su tankiste baigtas - ji neturi jumoro jausmo, kuris rodos nesvetimas Gavrosui:) Yra kitu vietu, kur geriau per galva verstis. Kaip be galo originaliai teige neoklasikai (ekonomistai): maziausiomis sanaudomis reikia siekt didziausio pelno:) Uzleidau seniai girdeta F. Zappa:)

32221. tankistė 2 toto2005-03-31 18:52
Įdomi pastaba. Šiek tiek popsinė. Bet tiek jau to. Kadangi ji puikiai įsikūrė šalia manosios, nepykite toto, priimsiu ją asmeniškai. Iš tikrųjų man labai baisu, skaitant tokį Jūsų komentarą. Protu nesuvokiama frazė "ŠA pasigirdo balsai, švieži balsai, reikalaujantys sau tolerancijos." XXI a. ir tolerancijos prašymas? "Mielas" reginys. Tikrai niekada nedrįsčiau oponuoti M. Žvaneciui, bet norėtųsi prisiminti Salmaną Rushdy, kurio "Šėtoniškos eilės" sukelė debatų ir įvairių kaltinimų laviną. Turiu pastebėti, kad Rushdy myžo ne tik "šalia unitazo", bet, tiesą sakant, visai į kitą pusę... Bet būkite geras ir paminėkite bent keletą dalykų, kas Jūsų nuomone, toje knygoje yra šventvagiški ir visiškai neleistini?.. O dabar teigiamus šios knygos bruožus. Galiu lažintis, kad vos tik Jums pradėjus vardinti, atsirastų gera saujelė kitaminčių, kuri Jus apšauktų neišmanėliu ir eretiku. Sena patarlė byloja - kiek žmonių, tiek nuomonių. Pripažinkite, jog kvailai atrodytų, jei imčiau sakyti, kad esu protingiausia ir mano tiesa yra teisesnė už Jūsų. Taip nėra. Ir būti negali. Taipogi negalima skirstyti nuomonių į teisingas ir ne. Kas gali paneigti, kad Adolfo Hitlerio požiūris buvo neteisingas?.. Net ir po tiek metų atsiranda jo pasekėjų bei garbintojų... Todėl siūlyčiau apie tai susimąstyti.

32222. toto2005-03-31 18:57
Kas gali paneigti, kad Adolfo Hitlerio požiūris buvo neteisingas?

- Jums - tik Jūs pati.

32223. tankistė2005-03-31 19:14
Būtent. Jums galioja tas pats, beje. Bet tai visiškai nereiškia, kad kuris nors iš mudviejų klysta. Tiesiog iš skirtingų taškų žiūrime į tuos pačius dalykus ir laikomės savų pozicijų. Per savo gyvenimą esu sutikusi daugelį žmonių. Su daug įvairių nuomonių. Ir, žinote, nė vienos nesu sumenkinusi ar visiškai netolerevusi. Taip, kiekvienas žmogus, kurį sutinki per savo gyvenimą, yra tavo mokytojas. Ir tik tavo reikalas, ką iš jo pasiimsi. Štai kas, mano nuomone, yra tolerancija. O nebandymas per jėgą įbrukti KAŽKIENO KAŽKAIP KAŽKODĖL sugalvotos tiesos.

32224. nemo>kaimietei2005-03-31 19:18
kaimiete, na kiekvienam reiksmingi skirtingi dalykai. galbut kai kam - metyt juokelius. Visiskai sutinku - tai labai sveika:) Bet ne sveikatos ieskau, o mainu:) Taiklaus zodzio, pagristos nuomones, autentiskos emocines patirties, gero (o tai reta) jumoro (zinoma, viska vertinu as ir gali but, jog mano tiesos kitiems yra melai). Pagal tai renkuos pasnekovus, kiti tegu renkasi kitaip:)

Dar apie tolerancija - tai reliatyvi savoka. Absoliucios tolerancijos nera ir negali but. kaip sakiau - man tai metodas, taisykliu rinkinys, leidziantis sugyventi nesizudant, leidziantis susikalbeti nerekiant. Tai metodas leidziantis pasiekti rezultatu ir rezultatai svarbesni nei pats metodas savaime. Kaip sakoma - butinas, bet ne butiniausias:)

32228. toto2005-03-31 20:18
tankiste, Jūs nesuprantate to žodžio. Jūs jį suprantate, kaip išlygų, susitaikymo su aplinka, nuolaidžiavimo mastą aplamai. Deja, tolerancija nėra neapibrėžtas neapibrėžtų subjektyvių dydžių formos ar turinio požymis. Tuo pačiu, tolerancijos kokybės matas visiškai nėra absoliutus išlygų, susitaikymo su aplinka, nuolaidžiavimo masto dydis/plotis/gylis ir pan.. Nėra todėl, kad (ne mano tai sugalvota) tolerancija yra tik sutartinis, konkrečiam objektui identifikuoti/atpažinti būdingas konkretus formos/turinio požymių laisvės (požymių ribų) intervalas.
Sudėtingai parašiau, bet numanomo toleruojamo intervalo pvyzdys ūkiškas: kai geriate pieną su arbata (taip vadina anglai), Jūs (ir jie taipogi) suprantate kaip arbatą su trupučiu pieno, kai mylite savo priešą, Jūs gi nemylite jo taip, kaip savo artimą...
Šiaip, linkiu gerų norų išsipildymo... :)

32229. :)2005-03-31 20:20
ups

32230. po palme2005-03-31 20:28
Siulau nutraukt ta niekur neinancia diskusija. O kitam numery islipti is lovos ant teisingos kojos.
Man atrodo, kad Tankiste pasirinko gera slapyvardi. Ji nori pasakyti, kad kitaip prie musu neprieisi. O Gavrosas, tas revoliucijos sunus. Taip ir matau ji salia tos damos, apnuoginta krutine, su veliava rankoj. O ta krutine, i priesus atgrezta... Pala, kur as cia buvau. A, revoliucija. As visai nieko pries, bet kad butu velvetine. Mane Ebola isbars, bet as vistiek megstu saugiai gyventi. Dabar atliksiu ispazinti: as, mano amziuj, dar vis mokaus: is Nemo, kuris taip viska moka sudelioti i lentynas o pakui sokt iki keturiu ryto,is Toto, kuriame gali atrasti gyva velnia ir tai dar butu ne pabaiga, is kaimietes woman`s touch, ABR literaturos pamoku, IVS down to earth aproach, Ebolos common sense ir gyvenimo patirties, Rutos namu jaukumo. Jau nekalbu apie Varna. Siulau kiekvienam, panorusiam cia ateiti, pasisemt is lobynu:ekonomikos pamoka, paskutiniu ivykiu apzvalga, literatura, filosofija, you name it. Cia tiek visko, tik ranka istiesk. Naujakuriui visada nejauku ir ateina noras neigt: nepazistami svetimi zmones, kita aplinka, neiprastos situacijos. Siulau prabuti ta inkubacini perioda, tikrai nesigailesit.
Palme sau tyliai:tokie charakteriai, kokios galimybes, kad tik nepradingtu, butinai juos panaudosiu ateity.

32232. toto2005-03-31 20:47
po palme, - geras taškas. Dedu ir aš. - Važiuoju kavos. :)

32233. tankistė2005-03-31 21:11
Nepatingėsiu atsiversti savo mylimiausios knygos - Lietuviškos tarybinės enciklopedijos. Oooo, kokia staigmena!!! Nepatikėsit, bet prie žodžio tolenracija parašyta: "Priešingos nuomonės ar įsitikinimų gerbimas, pakanta". 6 žodžiai ir kablelis. Viskas aišku ir paprasta... Be jokių ūkiškų pavyzdžių. (Bet ta pamokėlė man visai patiko, toto.) Po palme, lankaus čia jau labai seniai. Ir puikiai žinau Jūsų visų filosofiją ir išvedinėjimus. Nežinau kodėl, bet Jūs visiškai nevertinat kitos nuomonės. Nuomonės, kuri šiek tiek nestandartinė, kuri neatitinka ŠAtėnų "politikos" - sukurtos Jūsų pačių. Ką gi, nuo šiol reiks skaityti tik straipsnius.

32234. toto2005-03-31 21:38
tankiste, malonu, kad rūpinatės, ŠVIEČIATĖS. - (Apsidžiaugiau)Jūsų pateiktas apibrėžimas yra skirtas kaip tik Jums. Apsidžiaugiau, nes jame kaip tik radote primityvų liaudišką minimumą:
nieko neparašyta apie tai, kad TOLERANCIJA būtų tai, ko reiktų reikalauti iš kitų.
Taigi,
reikalauti (atlikti veismą) iš kitų Jūsų priešingos nuomonės ar įsitikinimų gerbimo nėra TOLERANCIJA. - Atvirkščiai - tai (tas Jūsų priešingos nuomonės ar įsitikinimų gerbimo reikalavimo veiksmas) kaip tik ir yra kitų priešingos nuomonės ar įsitikinimų negerbimas, t.y. pagal LTE, NETOLERANCIJA.

CCR: Before you accuse me, take a look at yourself.
:-)

32235. Gavrošas 2 toto2005-03-31 21:51
Esu tiesiog sužavėtas jūsų išskirtiniu sugebėjimu rimtu veidu kalbėti visiškus niekus. Nebandėt karjeros politikoje?..

32236. po palme :-) 2005-03-31 23:43
nutildmama galit nubausti tik save. Aisku, jeigu noris patyleti savo emocines sveikatos labui, tada kas kita. nors neturiu tam jokios teises, maloniai kvieciu lankytis

32237. nemo2005-03-31 23:51
As taska jau padejau:)o cia tiesiog dvi istraukos, uztikau - gal ir cia kam patiks:

Bernard de Clairveaux (cituota Tommaso D`Aquino, apie 1200)
Yra tie, kurie studijuoja tam, kad viska zinotu - ir tai yra smalsumas.
Yra tie, kurie studijuoja tam, kad blizgetu visuomeneje ir sudarytu ispudi ju besiklausantiems - ir tai yra narcisizmas.
Yra tie, kurie studijuoja tam, kad savo igyta kultura gautu pinigus, kitu saskaita - ir tai yra zemas prekeiviskumas.
Yra tie, kurie studijuoja tam, kad suprastu buvimo siame pasaulyje prasme ir moketu elgtis su kitais - ir tai yra ismintis.
Yra tie, kurie studijuoja tam, kad suvoke si pasauli, padarytu ji labiau gyvenamu, graziu, tam, kad isvaduotu vargsus ir vergus - ir tai yra meile veltume.


O kita citata yra André Schwartz-Bart`o (is romano apie holokausta, "Paskutinysis Teisusis", berods 1957):

- Kaipgi "Teisusis" gali tapti "pasaulio sirdimi"? Jei zmogus kencia vienumoje, yra aisku, kad jo kancia lieka tik jam, supratai?
- Supratau,- tare Ernis.
-Bet jei kitas i ji ziuri ir jam sako: , kas tada atsitinka?
- Ir tai suprantu, - isaukletai pasake Ernis, - kitas tai matydamas, persiima draugo blogumu.
- O jei yra aklas, manai, kad lygiai taip pat persiimt blogumu?
- Zinoma, ausimis tada (klausydamasis).
- O jei yra kurcias?
- Tada, - susirupines istare Ernis, - gali persiimt liesdamas rankomis.
- O jei kitas yra toli, jei negali ne matyt, ne girdet, ne paliest savo draugo, manai gali persiimt jo blogumu?
- Galbut gali atspeti tai? - atsargiai pasake Ernis.
- Gerai pasakei, brangusis, stai ka butent daro Teisusis! Jis atspeja visa blogi, kuris yra zemeje ir ji sau pasiima i sirdi..


Tiek stai va:)

32239. nemo2005-03-31 23:56
apie Teisuji, turejo buti:
- Bet jei kitas i ji ziuri ir jam sako - - kas tada atsitinka?

32240. nemo2005-03-31 23:58
Supratau:)
...ir jam sako - "broli ebrajau, kaip tu kenti" - kas tada atsitinka?

32242. po palme2005-04-01 02:45
San Diege 75F. What about that, Toto:).

32245. toto2005-04-01 03:34
It`s "about" 50°F overheatin` in comparison to 25°F in KAUNAS. Be cool, don`t take a leak. :)

32248. IVS2005-04-01 05:29
Šį kartą gal labiausiai čia tiktų medicininis tolerancijos apibrėžimas - galėjimas pakelti didelę vaistų arba nuodų dozę be žalos organizmui. Tad pakelkim, pakelkim ...

32249. toto :-) 2005-04-01 06:22
Sako, muslimijoj šalta dozė (šaltai jie ten pakelia) iki 15 officialių bobų vienam turbanui; ir be jokios žalos organizmui; netgi korra`nas rekomenduoja tokią toleranciją už tradicinę. Kur jau mums iki jų parametrų - litvinijoj ne tas klimatas; prie žemų temperūrų šnipštas, toleruokis nesitoleravęs, daug gero sau neprisitoleruosi; va, nebent dar tarybinės liaudies pamėgtoj rungty dėl savo vienatinės prigimtinės neginčijamos nuosavybės - dėl savo teisės mirt už teisybę, jei ginesai imtų matuoti kas ką toliau nuspjaus ar perspjaus, - tada dar dar, tada gal ir paimtumėm olimpinį auksą; tuo labiau, sako, pagal paskutinius apklausų ES duomenis, mūsiškių Briuselyje pasiūlytas paprastutis, visiems suprantamas tolerancijos apibrėžimas "duok durniui kelią" susilaukė absoliučios daugumos pritarimo. - Pakelkim ir mes (be žalos organizmui) rankas su balandžio 1-ąja!

32250. Kestutis Rastenis-Rasten: NU, ZINOCE, TOKIO KLIEDESIO, TOKIO BE RYSIO MINCIU KRATINIO DAR NEGIRDEJAU!tU MANE NUSTEBINAI SLAPTA MANO MYLIMOJI Nenubundancios niekaip Daivos kliedesiai ir nsusinekejimaiJI CIA PARASE GERDAMA ABSOLUT VODKA FINLANDIA SAUNA2005-04-01 06:27
Kai padorus ir visuomenėje lyg ir gerbiamas žmogus ima gaminti smurtinių garsų, vaizdų arba žodžių prisotintą muzikos ar literatūros kakofoniją, nejučia kyla klausimas, ar jam viskas gerai, ar šis nekaltas pasidavimas madai nėra išstumtų rimtesnių psichologinių traumų projekcija, ar jam, vargšeliui, nenuobodu gyventi. Modernistai prisipažino, kad jų kūryba buvo atsakas į I ir II pasaulinių karų baisybes. Tai buvo negatyvus priešinimasis ir protestas prieš tėvų kartą, kuri juos moraliai apiplėšė (štai jums ir faktas, kad apolitiško ir socialiai anemiško meno, bent jau stipraus, nebūna). "Kaip šauksi, taip atsilieps", teigia liaudies išmintis. Tačiau jei Bismarcko haliucinacijos, nacizmas ir turčių visuomenės veidmainystė paradoksaliai pagimdė avangardą, dadaizmą ar modernizmą, tai prieš ką gi nukreiptas jau visiškai destrukcinis postmodernistų ginklas? Kur jų manifestas ir koks jo turinys? Daugiažodžiavimu pridengta dvasinė tuštuma – dar ne programa. Kita vertus, soti vakarietiškos kultūros terpė, kurioje viskas išoriškai veikia nepriekaištingai, ugdo malonumų civilizaciją, siekinį, primenantį "Pinokio" Pramogų šalį. Šiurpi stebuklų vieta, kurioje viskas prieinama ir galima, virsta tikrove. Iš individų, kuriems seniai išaugusios asilo ausys, humaniškų ir adekvačių reakcijų ar bent mėginimo suvokti ekrane rodomų veiksmų priežastinius ryšius neverta laukti. Komercializuotos visuomenės agentai išsijuosę dirba, kad reklamos aukos galėtų kaip galima įvairiau, ilgiau ir stipriau dirginti savo penkias jusles. Nuolat ir be saiko dirginami pojūčiai atbunka ir visko persisotinusiam individui reikia vis naujesnių, stipresnių ir rafinuotesnių dirgiklių. Atotrūkis tarp visapusiškai tenkinamos gyvuliškosios žmogaus dalies ir tos, kuri atmetama kaip nereikalinga ir net neegzistuojanti (skaityk: "siela"), gimdo Čarlio sindromą. Todėl kino filmas, kuris normalaus jautrumo žmogui yra nepakeliamas, pranokstantis saiką ir žalojantis psichiką, sveiką nuovoką praradusiam ir dirgiklio–atsako ribą nustūmusiam asmeniui tinka. Ypač jei jis nemalonius, mąstyti verčiančius pojūčius patogiai slopina cheminėmis medžiagomis. Egzistuoja kitas istoriškai ir moksliškai patikrintas fenomenas – biologinis grįžtamasis ryšys. Iškrypusio proto, kurį visą laiką norisi vadinti gražiu protu pagal to paties pavadinimo dramą "Beautiful Mind", tik atiduodant reikiamą pagarbą puikaus filmo sumanytojams ir įgyvendintojams bei sąvokai suteikiant papildomą prasmę, menas ugdo savo publiką. Lietuvoje jau išaugo karta, išmaitinta... (šioje vietoje įrašykite, jūsų manymu, tinkamas pavardes). Tai vaikai, – kaip tas Mauglis, išaugęs tarp vilkų ir nemokantis žmonių kalbos, – kuriems didžiausios vertybės yra nueiti į piceriją, o paskui į spektaklį ar parodą, kur svarbiausi sudedamieji komponentai yra keiksmažodžiai, narkotikai, lytinės perversijos ir įvairaus pobūdžio prievarta. Dabar tai jų natūrali terpė – šalta, nužmoginta, ciniška. Kitos jie paprasčiausiai nežino. Sumauta jų karma, galvoju sau. Ir už ką jiems taip? Juk jų "autoritetų" tokiu šlamštu nemaitino. Kartais atrodo, kad vienintelė tauta, išlaikiusi sveiką protą, yra žydai, kurie (tegu ir pragmatiniais sumetimais) įkyriai ir periodiškai primena pasauliui, kur gali nuvesti gražus protas. Vaizdai iš koncentracijos stovyklos kaipmat prablaivina ir viską sustato į savo vietas. Tik ar ilgam? Panašiu principu ir stalinizmo mėsmalę sukusių mėsininkų išdarkytų mūsų partizanų portretai turėtų kabėti miesto stenduose vietoj Calvino Kleino apatinio trikotažo. Bent jau tol, kol bus suprasta, kas yra kas. Jei kam atrodo kitaip, tai jau signalas. Nepajėgiame pakelti tiesos? Nenorime nieko žinoti apie tai, kad žvėriškumo demonai tebetūno šalia mūsų? Sene, atsiknisk? Ne, dvėsk! Slogu suvokti, kad kultūrai skirtos aukso upės teka daugiausia tokio meno kloakomis. Valstybės paramą greičiau gaus apsukrus ir gudrus projektų (nekenčiu šito barbarizmo) sukirpėjas, mikliai nardantis eurokanalais ir pateikiantis tokių pat Europos mitruolių įvertinimus, bet ne rimtą idėją ar išliekančias vertybes tyliai kuriantis žmogus, dar nesergantis Čarlio sindromu. Todėl net su įremtu į nugarą šautuvu manęs niekas nepriverstų tapti šiuolaikinės kultūros eksperte, nuo kurios priklauso pinigų skirstymas ir kultūros politikos kryptys. Nenorėčiau būti atsakinga už būsimą Osvencimą II. ...O į "Kapitoną Tenkešą" nuėjau. Snobams na zlost’. Į vienintelį seansą. Atėjo šeimos su vaikais. Salė lūžo, ir tie, kurie, be perstojo kvatodami, išsėdėjo tas tris su trupučiu valandos, atsidūrė gal kiek graudžiai naiviame, bet mielame pasaulyje, kur tebeveikia amžinieji idealai, o niekšybė, išdavystė ir melas nugalimi galingiausiu visų laikų ginklu – sąmoju ir juoku. Pabusk, žmogau.

32251. IVS2005-04-01 06:44
Štai ir paiškėjo, su kokia misija Briuselyje buvo nemo.

32255. e.Redakcija informuoja2005-04-01 06:51
Prasnešame, jog nuo kitos savaitės automatiškai bus naikinami visi komentarai, kuriuose nėra lietuviškų diakritinių ženklų.

32257. ATLEISK JAI VEISPATIE VARGSELEI, JA PALIKO HAMLETAS, VARGSELE VISAI PAMISO, KAZKO TEN IESKO EZERO DUGNE , SKINDAMA VANDENS LELIJAS...aK, VIESAPTIE, TU PAGAILEKI JOS, TEGU JI MIEGA AMZINU MIEGU IR NIEKAD NENUBUNDA...2005-04-01 07:05
jOS, PARULSKIU IR lINO pAULAUSKIO ISTIKIMAS DRAUGAS KESTUTIS-RASTENIS-RASTEN, JUST GO TO NOTHINGNESS.IN THE JUNGLES OF VILNIUS AND HELSINKI ,V.,2005, AUTORIUS. aTRODO IR PRISISAUKIAU--VARGSELE NENUEJO I NIEKA, O ABSOLIUCAI ATITRUKO NUO TIKROVES IR PAMISO mIEGOK RAMIAI , DAIVA, IR NIEKAD NEENUBUSKI, DON`T WORRY, BE HAPPY! NEKREIPK DEMESIO I KANKINAMUS VAIKUS, STAI PER TV KA TIK PANESE, AKD AUUOIAI VILNIUJE NUZUDE SAVO DRAUGA, O TIK GYVENK SAVO KOKONE, KAIP TEN RASEI APIE TUOS BLOGIECIIUM O JUK PATI TOKI ESI.ATSIRIBOK NUO "SMURTINIU VAIZDU, GARSU IR ZODZIU", AR TAIP PARASUSIM GAVOJ VISI--KUR JIS TAI MATO /TAI JO PATIES PROJEKCIJA ISSTUMTU PROBLEMU NEATSISTOJUSIO BIBIO, NEPATENKINTO GEISMO, NEGAUTOS PENKTOS SESTOS PATELES--JUK VISKAS APLINKUI VILNIUJ MUSU TAIP GRAZU,--ISGERUSI VISKIO, ROMO , DZINO IR FINLANDIJOS--TAI VODKAS VO! ABSOLUT111PER SMEGENIS KAIP DUODA!!UZEINAME SU LIUDU MES I ZENKLUS DAR IKALAM SU BROLIU SURUKME ZOLELES MARIHUANOS VAZIUOJAM GERU BMW UZEIAME I ZENKLUS TE VIENISAS KAIP VISAA SUERZINA RASTNIS DAR SVEIKINKIS SU JUO NE NE REIKIA GERAI IR TAIP PRIES TAI KLASUSIAUSI MAHLRIO IS IRASO IR KAVOJ IR CIGARETESE IAB-NALAS NUSIGYVEEN SENIAI SEDI SUGRIUVUSIO SIAURES MIESTELIO KARINEJ GAMYKLOS IS SKARDINI USAMPANA ERIA IR GIRDI MAHLERI--O RADIJAS TV MELUOJA SAKO VIDURDIENI GEDIMINKOJ NARKOMANAS IS MOTERS ATEE RANKINE NIEKAS NEPADEO000KODEL GI MAN NEATIMA?LRYTAS RASO BSUNUS IR DUKRAS GERE SU TEVU VIENS KITSA UZKAPOJO NEIKO BAISAUS CIA BUITINS KONFLIKTD KAS CIA TKIO?STAI VAIKA MUSA SPARDO --BETGI BRAHMSO AS KLASUAU AR ELGARO--IS KUR VISA TA KAKOFONIJA? ISKRYELIAI, TU VAIKE MAN NEZYZK NEBUKI EGOISTAS JUK MAN TAIP MALONU--BET SVARBIAUSIA KAD MATAU KAIP KITI ATSIDUODA MALONUMAMS, NEMATO KITU SKAUSMO, KAS PER EGOISTAI?KAD AS TAI NESVARBU, SVARBU, NACHUI BLET,KAD JIE BJAURTBES--LAI KLASUO LATEOMARTINAICIOBARTULIO SLYVOS MEDZIO ARBA JASENKOS TAS NUSISOVES BLET REKASIUS BUVO PALEISTUVIS, TUREJ SMTA BOBU TAI IR PELNYTAS GALAS--JUKVISKAS TAIP GRAZU TOKIA IDILIJA KAD NORIS GARSIA NUSIPERST--eIK, KURVA TU I TENKESA CIA AMZINIEJI IDEALAI Salė lūžo, ir tie, kurie, be perstojo kvatodami, išsėdėjo tas tris su trupučiu valandos, atsidūrė gal kiek graudžiai naiviame, bet mielame pasaulyje, kur tebeveikia amžinieji idealai, o niekšybė, išdavystė ir melas nugalimi galingiausiu visų laikų ginklu – sąmoju ir juoku. Pabusk, žmogau. JAU BAIGES MANO B O L E R O!!!!!! eI, MYLIMASIS MANO C A R L I TFU NOREJAU PASAKYTI LIUDAI!kAS MAN DABAR CIA? APIE KOKI CIA AS CARLI?AHA MOKYKOKLOJ PAMENU AS JI PIRMA KORIDORIUJ PER PERTRAUKA PABUCIAVAU...GRAZUOLIS TIKRAS RANTAS BUVO..BET IR AS JUK GRAZI VIS PASIZIURIU I VEIDRODI, ESU NARCIZAS?IZE? PIZE? NA JAU NE? IR VYRAS KOSKGRAZUS JAU NESK MAN I LOVA KAVA, KELTIS METAS I KOMPU SAJUNGAS I MIC I MIC I MIC MIC MIC MYC

32258. Kestutis Rastenis-Rasten: NU, ZINOCE, TOKIO KLIEDESIO, TOKIO BE RYSIO MINCIU KRATINIO DAR NEGIRDEJAU!tU MANE NUSTEBINAI SLAPTA MANO MYLIMOJI Nenubundancios niekaip Daivos kliedesiai ir nsusinekejimaiJI CIA PARASE GERDAMA ABSOLUT VODKA FINLANDIA SAUNA2005-04-01 07:10
kESTUTIS RASTENIS-RASTEN (SEDI KEISTUOSE ZENKUOSE IR VIENAS SUSAVIMSNEKA:TY CTO, TY OCHUJELA DAIV fUCK YOU!

32260. ATITAISYMAS: SAUNOJ!2005-04-01 07:14
-----------------------------------------

32261. KAIP PERKŪNAS IŠ GIEDRO DANGAUS STAIGA ATSIRADO LIETUVIŠKI--TIKSLIAU SLAVŲ RAŠMENIM SUGADINTA LOTYNIŠKA ABĖCĖLE--DIAKRITINIA? DAR KLAUSIMAS? ŽENKLAI l l l2005-04-01 07:36
tUO METU KAMPE STOVI KINIŠKAS TELEVIZORIUS, JAME KALBA TKIA MĖ 0226 GMT (1026 HKT) 01 April 2005 Iraq intelligence `dead wrong` U.S. spy agencies were "dead wrong" in most of their judgments about Iraq`s weapons of mass destruction before the war and the United States knows "disturbingly little" about the threats posed by many other countries seen as dangerous adversaries, a presidential commission says. FULL STORY • WMD intelligence commission UP, UP AND AWAY Dubai`s dream tower The world`s tallest building-to-be is just a flower-shaped concrete tattoo on the desert sands but will soon rise 123 stories. ROYAL WEDDING Charles-Camilla countdown, Special report VIDEO Pope`s health worsens PLAY VIDEO MORE NEWS • Source: Pope gets last rites • Alleged al-Zarqawi aide a dual U.S. citizen • Brain-damaged U.S. woman dies • Long lines for Zimbabwe election | Gallery | Mugabe • UK shuts Ivory Coast embassy VATICAN CITY: • Source: Pope gets last rites • U.S. C-130 crashes in Albania ABIDJAN, IVORY COAST: • UK shuts Ivory Coast embassy GUNUNG SITOLI, INDONESIA: • Bad weather hampers quake relief • Quake `worse SINGA NEGRĖ IŠ LOS ANGELES, KAD OHO:

32263. dAIVA , SAKEI, KAD KARO NĖRA WONDRFUL IS LIFE2005-04-01 08:05
The Web CNN.com Home Page Asia Europe U.S. World World Business Technology Science & Space Entertainment World Sport Travel Weather Special Reports ON TV What`s on Business Traveller Design 360 Global Office Principal Voices Spark Talk Asia Services --------- E-mail Mobile News ticker AvantGo Make homepage Ad info About us How to get CNN Partner Hotels CNNtext Languages --------- Spanish German n-tv Korean Arabic Japanese Turkish U.S. soldier convicted in Iraqi killing Thursday, March 31, 2005 Posted: 1226 GMT (2026 HKT) Maynulet maintained he shot the man to end his suffering. YOUR E-MAIL ALERTS Iraq U.S. Army Crime, Law and Justice or Create your own Manage alerts | What is this? WIESBADEN, Germany (AP) -- A military court on Thursday found a U.S. Army tank company commander guilty of charges related to the shooting death of a wounded Iraqi last year. Capt. Rogelio "Roger" Maynulet stood at attention as Lt. Col. Laurence Mixon, the head of the six-member panel, read the verdict. The court was to reconvene later Thursday to consider Maynulet`s sentence. The charge -- assault with intent to commit voluntary manslaughter -- carries a maximum of 10 years in prison. Prosecutors had sought a conviction on a more serious charge of assault with intent to commit murder that carried a 20-year maximum. Maynulet, 30, maintained that the man was gravely wounded and he shot him to end his suffering. Maynulet`s 1st Armored Division tank company had been on patrol near Kufa, south of Baghdad, when it was alerted to a car thought to be carrying a driver for radical cleric Muqtada al-Sadr and another militiaman loyal to the Shiite cleric, who led uprisings against American-led forces in Iraq last year. They chased the vehicle and fired at it, wounding both the passenger, who fled and was later apprehended, and the driver. The killing was filmed by a U.S. drone surveillance aircraft. kĄ DARAI, DARYK GERAI.

32264. CNN2005-04-01 08:07
The Web CNN.com Home Page Asia Europe U.S. World World Business Technology Science & Space Entertainment World Sport Travel Weather Special Reports ON TV What`s on Business Traveller Design 360 Global Office Principal Voices Spark Talk Asia Services --------- E-mail Mobile News ticker AvantGo Make homepage Ad info About us How to get CNN Partner Hotels CNNtext Languages --------- Spanish German n-tv Korean Arabic Japanese Turkish U.S. soldier convicted in Iraqi killing Thursday, March 31, 2005 Posted: 1226 GMT (2026 HKT) Maynulet maintained he shot the man to end his suffering. YOUR E-MAIL ALERTS Iraq U.S. Army Crime, Law and Justice or Create your own Manage alerts | What is this? WIESBADEN, Germany (AP) -- A military court on Thursday found a U.S. Army tank company commander guilty of charges related to the shooting death of a wounded Iraqi last year. Capt. Rogelio "Roger" Maynulet stood at attention as Lt. Col. Laurence Mixon, the head of the six-member panel, read the verdict. The court was to reconvene later Thursday to consider Maynulet`s sentence. The charge -- assault with intent to commit voluntary manslaughter -- carries a maximum of 10 years in prison. Prosecutors had sought a conviction on a more serious charge of assault with intent to commit murder that carried a 20-year maximum. Maynulet, 30, maintained that the man was gravely wounded and he shot him to end his suffering. Maynulet`s 1st Armored Division tank company had been on patrol near Kufa, south of Baghdad, when it was alerted to a car thought to be carrying a driver for radical cleric Muqtada al-Sadr and another militiaman loyal to the Shiite cleric, who led uprisings against American-led forces in Iraq last year. They chased the vehicle and fired at it, wounding both the passenger, who fled and was later apprehended, and the driver. The killing was filmed by a U.S. drone surveillance aircraft.

32267. praeivis2005-04-01 10:39
Visai neblogai susibendravot, o jau galvojau, kad susimušit.

32269. kaimietė > nemo2005-04-01 11:21
nemo rašo: "Tai (tolerancija) metodas leidziantis pasiekti rezultatu ir rezultatai svarbesni nei pats metodas savaime. (išryškinta mano)

Kokių rezultatų sieki?

32272. nemo>kaimietei2005-04-01 12:27
Ieskau mainu, gerai pagalvojes manau, kad sis zodis manyje liko po Exupery "Citadeles".

32274. ebola :-) 2005-04-01 12:50
Na ir aktyvus jus cia...:) Metodas gal ir nera toks svarbus, svarbiau kiek jis efektyvesnis uz kitus metodus.Bet pats rezultato siekimo aktas tai tikrai yra svarbesnis uz rezultata, IMO.Na, matau rasau dabar paskutine savaite ta tikrai, nes lietuviskai spausdinti nemoku.Ir taip apvagiu darbdavi(visai toki miela, sakyciau), pliurpdamas cia, o kai reikes rasyti lietuvisku sriftu, tai jau bus pernelyg izulus laiko svaistymas. Rastenio komentaras tikrai puikus savo iskalba, labai taiklus musu dekadanso paveikslas.Bet as tokiu dalyku nemegstu, nes tai labai negatyvu.Man nepatinka kai kazkas skundziasi, bliauna, smerkia ar iesko neigiamu objekto/subjekto pusiu.Ju pilna, as zinau, taciau man smagiau matyti gerasias.

32275. kaimietė > nemo2005-04-01 12:50
Mainus aš daugiau suprantu kaip procesą, o ne rezultatą. O koks to proceso (mainų) rezultatas (tau siektinas)? Ar ne taip paklausiau? :)

32277. Gavrošas2005-04-01 14:22
Well, nuo šio vykendo užflūdinsim stafą diakritais.

32280. nemo>kaimietei2005-04-01 16:02
Na, visu pirma as turejau pokalbi omenyje, diskusija. Nes jei kalbet apie grybavima, tai man irgi grybavimo pats grybavimo procesas malonus ir ne kiek nesigriauziu grybu daug nerades. Bet jei tikras badas grauztu - manau rezultatas butu svarbesnis, nei procesas:)

Taigi, diskusija man yra mainai, gauti, duoti, kaupti. Siuo atveju taip, procesas (mainymasis) sutampa dalinai su rezultatu. Galutinis rezultatas/tikslas mainu man yra pazinimas - nuo gana abstrakciu sriciu iki praktikos. Ir is to pazinimo sekantis praktinis elgesys, teorines nuostatos.

Kai sakau - tolerancija kaip metodas, tai daugiau turiu omenyje tokia diskusija, kuri nera tik neutralus "duomenu pasidalijimas", bet kai susiduria du alternatyvus poziuriai ir susidurdami - turi tokios agresijos, jegos, noro isgyvent ir paneigt kita. Netolerantiskas elgesys - leist, kad loginis nuomoniu nesutapimas taptu psichine agresija be jokiu kompromisu uzimt pirma vieta - tada nesvarbu ka sako kitas, svarbu ji paneigt. Kaip? Nesudarant jam salygu kalbet, aprekiant ji, uzdedant etikete - galu gale, pykstelint kulka i kakta.

Tolerancija yra elgesio budas, diskusijos budas, kurio metu slopiname ta "as teisus=kas nesutinka, klysta" pavirtima i gryna kito zmogaus neigima (mintyse ar fiziskai) ir keliame diskusija i argumentu lygmeni. O cia reikia klausymosi, supratimo, bendru savoku, logikos, kompromisu ir t.t. Bet pati tolerancija tada yra kaip tiltas, jungianti du krantus, igalinantis judejima tarp dvieju krantu (minciu, poziuriu, patarimu, normu, nuostatu). Bet svarbiausia vistik - sis ar anas krantas, galutine tu visu diskusijos srautu "vieta".

32281. toto2005-04-01 16:52
/pasvarstymas/
Tada, kai toleruojam, paprastai net nekalbam, tik pagalvojame, įvertinam, išgirdę savo atsako žodžius, sau linktelim, nerašome, patylim, -- didžiausi susitaikymo/susitarimo/santarvės laivai, pakrautais meilės, pažinimo triumais, tarytum debesys savam teisiam kely vardu "taip ir turėtų būti" praplaukia net nepastebėti.

Prabylame, prisimename kalbą, paprastai, tik kai pakylame išsisakyt, ieškot konflikto, o vėliau, įsisiūbavus, jau net dažnai pamirštame vieningo/vienareikšmio realaus, vienos tiesos pasaulio santarvės laivų idiliją. Deja.

Kalba skirta susikalbėjimui ar ne?

32282. kaimietė :)2005-04-01 17:39
Jei teisingai supratau, tai mainų metu idėjos įgauna galimybę ištrūkti iš stabų formos, pasidžiaugti judėjimu, pulsavimu, primieruoti naujo laikmečio suknias, parausvinti žandus ir pašokti, gal net užkariauti naujo mylymojo protą arba negailestingai jį palikti, primenant, kad this poolside resort is not his final destination.

Gero savaitgalio, mąstytojai. :)

32285. nemo>kaimietei2005-04-01 18:21
Taip, tolerancija, tas savo loginio (darant teorine prielaida - "gal as klystu") ir psichinio/fizinio (nenaudojant nekorektiskos emocines/simbolines (pavz. rekimas, keiksmai, kvailinimai) kalbos ar kumsciu) agresyvumo, vienpusiskumo sutramdymas tikrai leidzia musu idejoms istrukt "iš stabų formos, pasidžiaugti judėjimu, pulsavimu, primieruoti naujo laikmečio suknias, parausvinti žandus ir pašokti, gal net užkariauti naujo mylimojo protą":) beje, tai veikia tik su salyga, kad ne visos nuomones vienodos - todel nemegstu pavirsutinisko reliatyvizmo. Esu reliatyvistas sia prasme - niekam nepavyks suformuluot iki galo (negincijamai, aiskiai, issemianciai, vienareiksmiskai) koki teigini, liecianti svarbia realybes sfera. Todel bus galima visad ka pridet, pataisyt - kartais netgi pritikant visiskai nauja schema.

Gero savaitgalio ir paciai:)

32288. Rūta:)2005-04-01 18:58
jergau-nu ir privarėt komentarų...ir netingėk tu man, ir laiko turėk.ne, neskaitysiu, tingiu.

32290. In vino veritas2005-04-01 19:19
"Tačiau jei Bismarcko haliucinacijos, nacizmas ir turčių visuomenės veidmainystė paradoksaliai pagimdė avangardą, dadaizmą ar modernizmą, tai prieš ką gi nukreiptas jau visiškai destrukcinis postmodernistų ginklas?"- paai6kinkit truputį, kas supratote šį teiginį. Kaip Bismarckas, nacizmas ir kt. susiję su avangardo, modernizmo gimimu?

32291. Gavrošas2005-04-01 19:47
Didžiuma čia aptiktos "metafizikos" primena blogai nugirstą ankstyvąjį Donskį. Nežinau, kokiu judėjimu ir dalijimusi čia taip intensyviai džiaugiamasi. Matau įprastą pseudoakademinę komapnijėlę, kuri būtų daug simpatiškesnė, jeigu ne taip atvirai žavėtųsi savąja išmintimi. Ir būtų šiek tiek mažiau patiklūs, beje... Pakanka pasirašyti "Gavrošas", ir visi jau mato tokį radikalų revoliucingą paauglį - nuoga krūtine, ant barikadų, poroje su tankiste (kurios komentaruose yra sveiko šarmo - ne veltui senbuviai taip sunerimo). Ech, kitąkart pasirašysiu "Motina Teresė"... :)

32292. Gavrošas 2 In vino veritas2005-04-01 19:48
Taigi parašyta: "pagimdė paradoksaliai"...

32293. In Vodaka (ačiū Dievui) Spriritas (kitaip tenkistė) :)2005-04-01 23:12
Labai taikli pastaba, gerbiamas Gavrošai. Man patinka Jūsų stilius - matosi, kad turit cinkelio. Gal kada pradžiuginsit ir Jūs savo darbais lietuvių literatūrinę padangę... To Jums ir linkiu. Na, o pseudo ir nelabai akademinę kompanijėlę norėčiau perspėti, būkite atsargūs, mieli draugai, nes "Suokalbyje" laiptai labai statūs. Nenusisukite galvos, eidami (iš)myžti (cituoju seną gerą Mišą Žvaneckį) kažkelintą bokalą alaus. Žinote, po sunkių galvos traumų visko atsitinka... Neduok Die`, suprasite klydę... Neduok Die`...

32294. korna2005-04-01 23:27
...ot vaikui džiaugsmo - kad kiekvienąkart gali kitaip pasirašyt...

32295. nemo>gavrosui2005-04-01 23:31
Gavrosas, jusu komentarai veiksmingi - is saugaus atstumo. Su tokiu metodu galima suregzti bet kokia pastabele apie bet kokia minti, saugi pseudo-intelektualiu tipazu praktikuojama technika. Ka gi, pabandykite jus parasyt nuomone, ne ironiska pastabele, o nuomone - teigini, pagrysta, paremta, padaryt siokias tokias isvadas. Kuris jusu manymu butu turetu kazkokiu privalumu. Prasom. Laukiu. Pazadu neatsakyt ironija - bet kitu teiginiu. Nes siaip ir man lengva pasakyt - aiii, tas Leninas, tokia pat ozio barzda kaip ir Landsbergis (reiskia ir mintys ju oziskos), ai tas idiotas Marksas, pseudo-rasytojas, jaunu mergaiciu tvirkintojas Dostojevskis - nesuprantu uz ka ji garbina, o ka jau kalbet apie apie politikos neismaniusi Wilson`a. Tik duokit zmogu, o nusikaltimas bus:) Taigi, prasom (ne pseudo-)intelektualia, ne metafizine nuomone.

Tankiste irgi is saugaus atstumo pasibaisejo "senbuviais", nepateike jokios alternatyvios nuomones - paskaitykit is naujo jos komentarus. A, dar pasake tokie kaip as, turbut degintu kitatikius, saudytu zydus. Ka gi, ji tik humaniskai (ne viduramzaiskai, bet atitikdama laikmeti) turbut pasodintu i beprotnami (paziurekit NR.32148 "Turinys" skiltyje ):)

32296. Gavrošas 2 nemo2005-04-02 00:00
Mielai parašyčiau, jei pradžiai išduotumėt paslaptį: APIE KĄ jūsų diskusija. Apie postmodernizmą? Kad ne. Apie Daivos T. straipsnį? Nieko panašaus. Apie pseudointelektualų (l. teisingai pastebėta) stulbinamą hermetiškumą? Apie namudinės filosofijos teikiamą naudą bei paguodą? Plepate tarpusavyje ir tiek. Ir puiku, plepėkim; tai labai žmogiška. Bet gal galima be nereikalingo patoso. Permečiau akimis šitą šūsnį komentarų ir, žinote, neradau diskusijos objekto. Išskyrus keletą "pašalinių" komentatorių replikų. Visko tiršta, bet... O tankistė ("iš saugaus atstumo?" - čia reikia suprasti, kad sutikę primuštumėt?..) turi labai aiškią nuomonę. Tik ta nuomonė taip pat ne apie straipsnį, o apie jūsų pasiplepėjimus. Ir čia aš visiškai sutinku su ja: nieko daugiau, tik pretenzingas pasiplepėjimas. Jei jūs šventai įsitikinę, jog tai diskusija, nesiginčysiu. Kad neįžeisčiau. Beje: kodėl taip svaidotės pavardėmis? Ką jums padarė vargšas Fiodoras Michailovičius?.. :)

32297. po palme2005-04-02 00:06
toto, gelbek, kaip ten man isivesti lietuviska zodyna. IVS, tu berods is Cikagos rasineji lietuvisku sriftu, prasau paaiskinimo, kol dar ne velu.
O ko ten nemo buvo Briuselyje?

32299. Motina Teresė2005-04-02 00:18
control panel - regional and language options - languages - details - add - pasirinkti Lithuanian. Gal ir kitiems emigravusiems pravers...

32300. toto2005-04-02 00:27
po palme, parašyk man email`e, - kokį soft`ą, kokią OS naudoji.
O nemo Briuselyje kaip tik durniams su iniciatyva prastūminėjo spectolerancijos ribas, IVS gi apie tai jau rašė.

32301. dos2005-04-02 00:41
Aha... Dar parašyk, kokios spalvos PC - ir gausi iš toto išsamias instrukcijas.

32302. nemo>gavrosui2005-04-02 00:52
Gavrosai, diskusija - apie bet ka, ka laikote verta pasakyt:) O cia zinoma - viskas pabira - gi ne knyga rasoma, sakoma kas sauna i galva, kartais sulaukiama atgarsiu, kartais ne. Pavz pasakykite kas jums tolerancija? Ar nuomoniu lygybe? Ar vienos tiesos nebuvimas? Ar kompromisas?

Beje, kai ja pasakysite, logiskai, jusu teiginys isskliaus visus kitus teiginius (jei cia A, reiskia kad cia nei B, nei C, nei D). Tada jums bus galima, remiantis tankistes automatika, mesti kaltinima - pseudointelektualas, stengiantis save parodyti, savimi besizavintis (kas be ko, vertas beprotnamio). ir vis delto - isdryskite:)

32303. nemo2005-04-02 00:54
PO PALME, Briuselyje jokiame nebuvau:) Nesu toks rimtas pilietis:)

32304. Gavrošas 2 nemo2005-04-02 01:14
Trumpai būtų: įsiklausymas į kito nuomonę. Kas aniptol nereiškia asmeninės pozicijos neturėjimo. Tuo pačiu tai ir gebėjimas abejoti - visų pirma savimi pačiu; gal kaip tik nuo čia tolerancija ir prasideda. Kompromisas - labiau visuomeninio arsenalo ginklas. Susitaikymas su tuo, ką tenka laikyti neišvengiama duotybe - kartu suprantant, jog ta duotybė anaiptol nėra koks nekvestionuojamas gėris. Su tikra tolerancija kompromisas mažai ką bendra turi - tačiau yra neišvengiamas reguliuojant socialinius mechanizmus. Na, gana jau; išeinu pėsčiom į beprotnamį... Kam tau visa tai, nemo? Bandote mano amuniciją? Slapčia vis dar tikitės aptikti paaugliškos leksikos? Tai truputį komiška.

32306. nemo2005-04-02 03:51
Nebandau. Tik norejau pasakyt - pasaipeles be savo pozicijos isreiskimo: nesvarus dalykas - man, kitiems - nezinau. Reikia balanso, truputi pasaipeliu, truputi nuomones - iskart smagiau:)

32307. rasa2005-04-02 11:01
negaliu pakęst autorės skirstymų įtuos-nužmogėjusius snobus- ir anuos-šventuolius einančius į tenkešą-visi mes esam visuomenė banda jau kiek laiko nesipriešinanti melui ir cinizmui tačiau jei iš tų filmukų gimsta tokie rašiniai ir apmąstymai-diskusijos(atsiprašau neskaičiau)tai gal jie nėra beverčiai?

32308. keletas kritinių pastabėlių2005-04-02 11:56
autorės kaltinimai laikui yra pro šalį - tam tikra prasme visi moralistai ir kai kurie meno istorikai menininkams primeta laiko dvasią - tai yra tokios ir tokios visuomenės sveikatos išraiška. šitas paneigiama pavyzdžiais - viduramžių pornografinė literatūra, de sadas, lotremonas, homeras galų gale - žiaurumo, smurto ir juoko ant groteskiško absurdo ribos rasta visada. tada galima daryti išvadas - visos visuomenės panašios, todėl nėra čia ko kaltint konkretaus laiko. kitas kaltinimas, dygsniojat į pasąmonę ir pan. - čia galioja tik "pasižiūrėk į save" argumentas - arba "meskit į mane akmenį, nekaltieji". trečias kaltinimas neigiamos įtakos žmonėms darymu atremiamas dar paprasčiau - joks, joks, joks meno kūrinys neįpareigoja, o dažniausiai net ir neturi galios ilgam paveikti tavo sielos, jei esi laisva būtybė - nekromantikas įdomus tik lavonų mylėtojams, man jis juokingas ir savaip graudus - nes niekad negali žinoti. ovidijus rašė, kai vykdavo gladiatoruų kautynės ir oficialus žvėrių maitinimas žmogiena - mama su vaiku ant rankų pirmam patiekalui, antram - sudžiūvusi senutė. iš moralistų posakių - "kokie laikai, kokie papročiai". iš skeptikų užrašų - "nieko nauja po saule".

32309. Gavrošas2005-04-02 13:19
Štai čia, perfrazuojant kino klasiką, galėtų būti gražios diskusijos pradžia. Bet jau nebesinori į tą pačią balą lipti...

32310. ak2005-04-02 14:12
viskas būtų paprasčiau, jei menai (didžia dalimi) nebūtų finansuojami iš biudžeto. Tuomet, darykit, ką norit ir t.t. Dabar, pvz., girdžiu iš periferijos: projektas "Karvės šūdas miesto centre"; paraiška savivaldybei - 30 000 Lt. Neduosi - būsi "šiuolaikinio meno priešas"!

32311. nemo>keletos kritiniu pastabu pastebetojui/ai2005-04-02 14:18
Kad nieko naujo - zmogiskos patirties poziuriu (nes kitais poziuriais yra labai daug ko naujo:)) - tiesa. Taciau gal butu sis tas nauja, jei staiga isnyktu tie "moralistai" ir ta grupele zmoniu, kartais jais patikinti? O liktu tik ta puse, kuria jie moralizuoja, niekieno nebeatsveriama? Man nepatiktu, tad pasisakau uz moralistus:)

32312. kkp2005-04-02 14:42
nemo šauna pro šalį - šalia brutualiai juokingo meno visada egzistuoja/avo ir sentimentalus, lyriškas, o kartais net ir genialus menas. arba - formos menas. o štai moralės dalykais užsiimantis menas (ar jis provokuoja, ar bandytų praplėsti visuomenės pažiūras, ar spjauna jai į pakaušį) yra tik smagi išdaiga, galų gale jis yra nuobodus, genet yra nuobodus, de sadas yra nuobodus, batajus yra nuobodus.todėl pulti jį ir moralizuoti yra kvaila, bent jau todėl, jog šiuo atveju galbūt tuziną kartų už jus kvailesnis padaras priverčia jus pykti. bet jis gali būti veiksmingas ir kitu aspektu - pažiūrėjęs vaizdajuostes "liki smerti" dažniausiai padarau iš to elementarią išvadą - daiktas, gyvis, žmogus man yra gražus.

32313. toto2005-04-02 15:18
kkp, labai juokingai parašėt. Ir mano tokia pati crazy nuotaika tik su trupučiu ironijos: menas teeina sau, o aš sau. Ir abiem gerai, visi mes gražūs -- pasižiūrėk į veidrodį, pasidžiauk, pažiūrėk pro langą, pasidžiauk - kur bepažvelgsi vien formos. - Susigalvok joms turinį pats, pats ir vaizduokis, ir šypsokis -- ir nebus nuobodu, moralizuoti kvaila, kai visi yra savaime gražūs. :)

32314. nemo>kkp2005-04-02 15:24
kkp, na tai sakau delto, jog netikiu "menu menui", atskirto nuo to bendro konteksto, kuris vadinamas "kultura", "vertybiu struktura", "socialine aplinka ir kontrole", "identitetas", "laikmecio dvasia" ir t.t. Bet sutinku, jog galimi ivairus laipsniai. Vienas menas buna daugiau politinis - netgi tyciskai politinis, propagandinis. Kitame beveik to nepastebima. Bet absoliuciai neutralaus meno - nera. Na, o siaip as ju ir nemoralizuoju - tik sakau ta patim ka ir pats/pati: tai kvaila. Ka sake ir Tamosauskaite ir sako todel, kad yra zmoniu kuriems tai nera kvaila. savo straipsnyje ji nemoralizavo, ir net nekalbejo apie mena tiesiogiai, bet klause - kaip toks menas gali gimti, kokios priezastys - kokios pasekmes? Menas jai tarsi lakmuso popierelis, bylojantis apie bendra konteksta. Ar teisingai atsake - tik dalinai pasirasau. (zr.nr: 32049)

32315. nemo2005-04-02 15:29
teisingai, siandie sestadienis, siandie atostogos:)

32316. kkp2005-04-02 16:31
aš, senas krienas, tikiu, kad geras menas gimsta iš gamtos imitavimo. tikrai nesuprantu, kaip gali "vertybių hierarchija, kultūra" ir t.t. lemti van gogo kūrinių grožį ar mocarto 17 koncerto pianinui nuotaiką. apie tą moralumą - dar kantas sakė, jog menas gali tarnauti moralei. na, tas man atrodo įmanoma, kai aiškiai apibrėžtos ir priimtos visuomenės moralės normos. o kadangi abu svarstymų sferoj (ir visuomenė, ir moralė) dabar išgyvena ne kokius laikus, tai nepilno talento kūrėjams tenka ir klibinti visokias normas ir nenormas(kurių, tikėtina, net nėra). o šiaip d.t. neteisingai,mano nuomone, argumentuoja - prielaidos mažiau negu abejotinos. tikrai, dodekafoninės ar twelve tone muzikos nepagimdė karas, ją pagimdė šionbergas, nes ieškojo kaip išsikapalioti iš visos jau dvesiančios ir popsėjančios muzikos rašymo tradicijos. čia kažkas buvo teisus, sakydamas, kad grožio patirtis yra gėrio šaltinis. tačiau tam menininkų nereikia, pačiam juo būti tenka:)

32317. nemo2005-04-02 16:59
Que Paris est beau Quand chantent les oiseaux Que Paris est laid Quand il se croit Français!

:)

32318. Kestutis Rastenis-RASTEN2005-04-02 17:20
4758. pagalbos! 2005-04-02 13:56 Gal koks psichologas ar psichologė patartų, kaip elgtis su redakcijas terorizuojančiu psichinių problemų turinčių poeta? Ką daryti, jei ir darbą dirbti reikia, ir "kilometrinių" ligonio monologų klausytis? Ar galime tokiais atvejais skambinti kokiu 112? Kaip, kur tokiais atvejais kviestis pagalbos? 4759. TO PAGALBOS Kestutis Rastenis-Rasten 2005-04-02 17:16 Nebereikia, nes viską, ką man reikėjo, pasakiau.., be to, nemokamai daviau cvetajevos vertimus š,edevrus--paklayuskite rusų liter.eksprtus.Paskambinti galite ,pasakykite Kestučio rastenio vertimu biuras Vilniujje Being, gausite mano namu adresa ir tel. mobile,kurois dabar isjungtas.Uz privačiai ar biurui kitam išverstą tekstą imu maž i a u s i a i 1 000lt arba 400 usd, kitaip neverčiu., nes esu profesionalas.galiu išcversti jūsų filosofinį tekstą 5 anglu English because i`m writing myself poems in en and fucking lithuania with itds savage barbarians which till 15 century after death were burning not only dead man but also his horse so cakked žirgas,his slaves and servants. Now, my dear, you perhaps became self-counscious enough why you, presumably lithuanian killed in savage manner--not only just shooted--but wit hands, physically, taking their golden tooths and property, even sclothes from jews and why now you want robber from their relatives and 50 large buildings in Laisves aleja which they had under Smetona rule--these Jews never interfered to internal or foreign policies in Lithuania --if they would likw they could at 1926 pay to Smetoa so much that he coul d kleave Lithuania with his family, crasy schisophrenic wife, very spoled--people coming to Smetonas needed kiss her hand in the middle of 20 c such feodalic habit as it would be some Saudo Arabia or Turkey , Iraq.Then after leaving Lithuania by his fascist dictator--why fascist ?--read good edition in Lithuania published in Vytauto Didžiojo jubiliejinias metais with photoes of every famous Lithuanian poliician, busnismenn and writer so on--there my grandfather`ds Justinas Rastenis-Czepulis brother in law, laweyr and man who was caming ahead as vadovas of so called Naujosios Lietuvos, modernios, dynamic movement--in normal language in Germany--fascist so these hooligan guys , provoking conflicts , disorder, beating Jews in the pubs and caes, they called themselves Natsional Sozialisten, so my grandfather in Law Vincas Rastenis, lawyer an d journalist from the village betwween Utena and Zarazai, perhaps some Sudeikiai..no, forgot exact name--some other fuckeikiai--Vincas Rastenis--in book you see his photo where he is looking very young--not motre then 35--looking from the photo very energetic as Arvydas Juozaitis from Atgimimas period or Vincas Paleckis as youn journalis--the same kind of mad maniacs napoleons.So my grandfather in law--this book i have read first time at 5 and all truth abouyt LTSR knew already before school in 1955. Nvertheless even 5 years old I was very scepticl about Independent Lithuania , hers minister s very good looking, very goo eating, good dressed as in West--but you were taking sone other their mgasin or newspaper-at home smetoniniu žurnalu was plentyy: and you see photos in the strete very poor dressed peple, gthey looked undereating from the faces,also kauno meno mokykla students whih looked very poor,and photos of viešus darbus working peoples ometime evn without shoes---my father Boleslow Rastenis--later called himself Balys adn even began ti sign in letters as Kestutis finished very good Dominikonų mokyklą kartu su broliais nasvyčias ir Mtiek and his brother Vincentas Rastenis--later known as Vincas Rastenis, atetininkas ir Onkologijos cetro daktas called me "communist, sviet. Jie abu buvo partizanų ryšininkai, neprik.zLietuvos atgimio fanatikai. --ACH, GAL DR DOVNA VISKĄ PATAISY/-NE,ĮSISĄMONINK--TAVO STRĖLĖ BLET SIAUBINGAM KELY/TIU-TIU VA ČIA TAI VELYKOS, AUTORIUS LINNAR PRIMAE. VERTIMASC KĘSTUTIS FAUSTAS RASTENIS-RASTEN C 2005. DABAR MANO METRIKAI, IŠDUOTI UTENOJ: vARDAS FAUSTAS(1950 KĘSTUČIU DAR EKRIKŠTIJ) pAVARDĖ rASTENIS/GIMIMO DATA 19501121 TĖVAS BUOLELAV RASTENIS LIETUVYS MOTINA BRUONE ŠINKUNAITE LIETUVE EMAIL:kestutisrastenis eta yahoo.com svetainė; www.kestutisrastenis.puslapiai.lt Parašykite savo nuomonę apie straipsnį

32320. Kestutis Rastenis-Rasten2005-04-02 20:10
4758. pagalbos! 2005-04-02 13:56 Gal koks psichologas ar psichologė patartų, kaip elgtis su redakcijas terorizuojančiu psichinių problemų turinčių poeta? Ką daryti, jei ir darbą dirbti reikia, ir "kilometrinių" ligonio monologų klausytis? Ar galime tokiais atvejais skambinti kokiu 112? Kaip, kur tokiais atvejais kviestis pagalbos? 4759. TO PAGALBOS Kestutis Rastenis-Rasten 2005-04-02 17:16 Nebereikia, nes viską, ką man reikėjo, pasakiau.., be to, nemokamai daviau cvetajevos vertimus š,edevrus--paklayuskite rusų liter.eksprtus.Paskambinti galite ,pasakykite Kestučio rastenio vertimu biuras Vilniujje Being, gausite mano namu adresa ir tel. mobile,kurois dabar isjungtas.Uz privačiai ar biurui kitam išverstą tekstą imu maž i a u s i a i 1 000lt arba 400 usd, kitaip neverčiu., nes esu profesionalas.galiu išcversti jūsų filosofinį tekstą 5 anglu English because i`m writing myself poems in en and fucking lithuania with itds savage barbarians which till 15 century after death were burning not only dead man but also his horse so cakked žirgas,his slaves and servants. Now, my dear, you perhaps became self-counscious enough why you, presumably lithuanian killed in savage manner--not only just shooted--but wit hands, physically, taking their golden tooths and property, even sclothes from jews and why now you want robber from their relatives and 50 large buildings in Laisves aleja which they had under Smetona rule--these Jews never interfered to internal or foreign policies in Lithuania --if they would likw they could at 1926 pay to Smetoa so much that he coul d kleave Lithuania with his family, crasy schisophrenic wife, very spoled--people coming to Smetonas needed kiss her hand in the middle of 20 c such feodalic habit as it would be some Saudo Arabia or Turkey , Iraq.Then after leaving Lithuania by his fascist dictator--why fascist ?--read good edition in Lithuania published in Vytauto Didžiojo jubiliejinias metais with photoes of every famous Lithuanian poliician, busnismenn and writer so on--there my grandfather`ds Justinas Rastenis-Czepulis brother in law, laweyr and man who was caming ahead as vadovas of so called Naujosios Lietuvos, modernios, dynamic movement--in normal language in Germany--fascist so these hooligan guys , provoking conflicts , disorder, beating Jews in the pubs and caes, they called themselves Natsional Sozialisten, so my grandfather in Law Vincas Rastenis, lawyer an d journalist from the village betwween Utena and Zarazai, perhaps some Sudeikiai..no, forgot exact name--some other fuckeikiai--Vincas Rastenis--in book you see his photo where he is looking very young--not motre then 35--looking from the photo very energetic as Arvydas Juozaitis from Atgimimas period or Vincas Paleckis as youn journalis--the same kind of mad maniacs napoleons.So my grandfather in law--this book i have read first time at 5 and all truth abouyt LTSR knew already before school in 1955. Nvertheless even 5 years old I was very scepticl about Independent Lithuania , hers minister s very good looking, very goo eating, good dressed as in West--but you were taking sone other their mgasin or newspaper-at home smetoniniu žurnalu was plentyy: and you see photos in the strete very poor dressed peple, gthey looked undereating from the faces,also kauno meno mokykla students whih looked very poor,and photos of viešus darbus working peoples ometime evn without shoes---my father Boleslow Rastenis--later called himself Balys adn even began ti sign in letters as Kestutis finished very good Dominikonų mokyklą kartu su broliais nasvyčias ir Mtiek and his brother Vincentas Rastenis--later known as Vincas Rastenis, atetininkas ir Onkologijos cetro daktas called me "communist, sviet. Jie abu buvo partizanų ryšininkai, neprik.zLietuvos atgimio fanatikai. --ACH, GAL DR DOVNA VISKĄ PATAISY/-NE,ĮSISĄMONINK--TAVO STRĖLĖ BLET SIAUBINGAM KELY/TIU-TIU VA ČIA TAI VELYKOS, AUTORIUS LINNAR PRIMAE. VERTIMASC KĘSTUTIS FAUSTAS RASTENIS-RASTEN C 2005. DABAR MANO METRIKAI, IŠDUOTI UTENOJ: vARDAS FAUSTAS(1950 KĘSTUČIU DAR EKRIKŠTIJ) pAVARDĖ rASTENIS/GIMIMO DATA 19501121 TĖVAS BUOLELAV RASTENIS LIETUVYS MOTINA BRUONE ŠINKUNAITE LIETUVE EMAIL:kestutisrastenis eta yahoo.com svetainė; www.kestutisrastenis.puslapiai.lt

32321. miestiete2005-04-02 21:14
Kestuti rasteni, kaip jusu sveikata?

32322. a2005-04-02 22:45
matyt puiki kaip matosi is komentaru :D

32323. nevaleika2005-04-02 23:06
straipsnio autorė žadino čarlį, bet pabudo rastenis. ir, atrodo, ilgam.

32325. Pokštas2005-04-03 03:52
Dėl tų diakritikų vartojimo - spėju, kad balandžio 1 pokštas:)

32329. x2005-04-03 09:50
aš tai nesuprantu-kas su tuo rasteniu ir kodel redakcija nenaikina siu pasisakymu

32334. zeta2005-04-03 21:37
Viskas butu smagu ir juokinga, jei ne liudesys del Kestucio Rastenio. Atsilikau nuo komentaru visa savaite, uztai sekmadieni perskaiciau viska vienu prisedimu. Tai i gala net plaukai ant galvos pasisiause. Va taip ziuriu i zmogu pro uzdarytus langus, o padet negaliu. Komentaru trynimas tik susvelnins situacija, bet nesumazins asmenines tragedijos masto. Nesijuokit. Pagailekit.

50894. jovita :-) 2006-01-23 14:42
labai gerą sukūrei

Rodoma versija 30 iš 31 
0:38:50 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba