ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-01-22 nr. 733

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Juodosios sapnų technologijos (76) • VIDAS POŠKUS. Sunaikinimas (50) • PATRICIJA ŠMIT. PoezijaSu Butkiškės kaimo bibliotekos vedėja VIRGINIJA PAKARKLIENE kalbasi Aistė Birgerė. Gyveni ten, kur esi (2) • RUBEN DAVID GONZÁLEZ GALLEGO. Juodu ant balto (1) • SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardųAGNĖ NARUŠYTĖ. Pakeisk adresą!WILLIAM SHAKESPEARE. Troilas ir KresidaAURELIJA JUODYTĖ. Vidutiniškai plepanti televizijaASTA GUSTAITIENĖ. Apie (ne)girdėjimą (3) • MYKOLAS SLUCKIS. Žemiški ir nežemiškiJUSTINAS KUBILIUS. ProperšosLiaudies medicinos ir tautosakos žinovę RITĄ BALSEVIČIŪTĘ kalbina Juozas Šorys. Tarp šventų žolių, gyvių ir dvasių (17) • DMITRIJ GORČIOV. Padugnės (1) • TURINYS (23) • L A I Š K A I (147) •

Troilas ir Kresida

Ištrauka

WILLIAM SHAKESPEARE

[skaityti komentarus]

iliustracija
Editos Matulionytės piešinys

PrologasĮeina žvangantis šarvais Prologas

Veiksmas vyksta Trojoj. Iš Graikijos salų
Išdidūs ir įtūžę princai sutelkė
Atėnų uostan ginklų ir karių galybę,
Pasirengusią išplaukt į nuožmų karą.
Šešiasdešimt devyni karališkom
Karūnom vainikuoti princai
Iš Atėnų įlankos pasuko Frigijon,
Prisiekę sunaikinti Troją, kurios
Pily Elena, Menelajo pagrobta
Žmona, su palaidūnu Pariu miega, –
Štai kur glūdi karo priežastis.
Atvyksta jie į Tenedo salą
Ir ten laivai, giliai įgrimzdę, išmeta
Krantan karinę krovą. Pilni jėgų ir vis
Dar žvalūs graikai Dardano laukuose
Sau vikriai statosi erdvias palapines;
O Trojos sūnūs masyviom sankabom
Ir atitinkamom galingom veržlėm
Stiprina Priamo miesto šešerius vartus:
Dardano ir Timbrijos, Helijaus ir Četo,
Trojėnų ir Antenoridų. Auga nekantra,
Kaitinanti graikų ir trojėnų kraują,
Gresianti tuoj pat pratrūkt karu.
Štai aš atėjau, Prologas, žvangantis
Šarvais, kaip ir derėtų mūsų temai, –
Tačiau pilnai nepasikliaujantis nei
Dramaturgo plunksna, nei aktoriaus
Balsu, – pranešti jums, mieli žiūrovai,
Kad mūsų pjesė, peršokus pirmųjų
Mūšių sumaištį ir sėkmę,
Prasideda nuo vidurio ir tęsia tai,
Ką jums bylos vaidinimo veiksmai.
Pritarkit ar pasmerkit, darykit, kaip patinka;
Tačiau kovų verpetuos visoki įvykiai nutinka.

Pirmas veiksmasI scenaĮeina Pandaras ir Troilas

Troilas

Pašauk man tarną, vėl nusiginkluosiu.
Ko man kovot už Trojos sienų, kai
Žūtbūtinis mūšis vyksta mano širdyje.
Lai tas, kas valdo savo širdį, veržiasi
Į kovą; Troilas, deja, tokios galios neturi.

Pandaras

Ar baigsit pagaliau tą giesmę?

Troilas

Graikai galingi ir, be to, sumanūs,
Nuožmūs kovoje ir narsūs;
Bet aš esu už moters ašarą silpnesnis,
Slopus labiau nei miegas, už neišmanymą kvailesnis,
Mažiau narsus nei nekalta mergelė naktį
Ar nieko nenutuokiantis ir nepatyręs vaikas.

Pandaras

Na, apie tai aš jau sočiai prisišnekėjau; iš savo pusės daugiau aš nesikišiu ir nė piršto nepajudinsiu. Tas, kas geidžia pyrago, turi kantriai palaukti, kol bus sumalti kviečiai.

Troilas

Ar aš nelaukiau?

Pandaras

Taip, kol bus sumalti miltai; bet reikia dar palaukt, kol bus jie išsijoti.

Troilas

Ar aš nelaukiau?

Pandaras

Taip, kol jie bus išsijoti; bet reikia dar palaukt, kol užrūgs tešla.

Troilas

Argi ir šito aš kantriai nelaukiau?

Pandaras

Taip, rūgimo; bet tada reikia dar suminkyt tešlą, suformuot pyragą, prikaitint orkaitę ir kepti. Dar daugiau, tuomet dar būtina palaukti, kol atvės pyragas, – kitaip gali nudegti lūpas.

Troilas

Pati kantrybė, kokia dievybe ji bebūtų,
Sunkiau pakeltų tokią kančią negu aš.
Kai prie karališko Priamo stalo sėdžiu
Ir man vaizduotėje iškyla kerinti
Kresida... O išdavike, kada ji ten pranyksta?

Pandaras

Na, vakar vakare ji buvo žavingesnė
Negu bet kada anksčiau ar bet kokia kita gražuolė.

Troilas

Aš tau rengiausi pasakyti – mane kankina
Baimė, kad mano širdgėlos nepastebėtų
Hektoras ar tėvas, todėl, kaip kartais saulė
Švysteli per audrą, aš sielvartą bandau nuslėpt
Šypsniu; bet, siekiant liūdesį vaizduot linksmybe,
Likimas džiugesį gali paverst kartybe.

Pandaras

Jei tik jos plaukai nebūtų šiek tiek tamsesni už Elenos, na, ką čia ir kalbėt, tų dviejų moterų nebūtų galima ir palygint. Bet ji man giminaitė, ir aš iš savo pusės, kaip ir nedera, jos negirčiau, tačiau norėčiau, kad kas nors kaip aš būtų ją girdėjęs vakar šnekant. Aš nemenkinsiu jūsų sesers Kasandros sąmojo, bet...

Troilas

O Pandarai, kartoju tau, Pandarai,
Kad mano viltys skendi, ir tu neaiškink
Man, kiek sieksnių jos nugrimzdo.
Kartoju tau, – beprotiškai myliu Kresidą,
O tu man vien tik atsakai: "Ji nuostabi".
Į sopulingą mano širdies opą tu žeri
Jos veidą, plaukus, eiseną, akis ir balsą;
Nešykštėdamas vaiskių pagyrų:
O, jos ranka balta kaip gulbė,
Švelnesnė net už gulbinėlės pūką,
Kuris, palyginus su Kresidos švelnia
Ranka, pasirodytų šiurkštus kaip artojo
Kietas delnas. Šitaip man žeri, kai tik
Užsimenu, kad aš ją myliu;
Tačiau tokia šneka tarytum durklu
Man dar labiau žeidi žaizdas, užuot
Pabandęs jas nuskausminti balzamu.

Pandaras

Aš jums sakau vien tiesą.

Troilas

Tu jos visos nepasakai.

Pandaras

Prisiekiu. Daugiau į tai aš nesikišiu. Lai būna ji tokia, kokia yra: jeigu graži, tai tuo geriau jai, o jeigu ne, tai tam yra kosmetika.

Troilas

Nepyk, Pandarai, – ką tu čia prasimanai?

Pandaras

Geros aš padėkos sulaukiau besinerdamas iš kailio: netekau jos palankumo, o ir jūs manim nebetikit; laksčiau kaip ciuckis tarp abiejų, ir štai tau padėka.

Troilas

Ką tu, Pandarai, pyksti? Pyksti ant manęs?
Pandaras

Kadangi ji man giminė, todėl sakau – ji nėr tokia graži kaip Elena; o jei ji man nebūtų giminė, tai drąsiai tvirtinčiau, kad net ir pasninkaudama penktadienį jinai gražesnė už sekmadieniškai išsipusčiusią Eleną, bet kas man rūpi? Kas man, jei ji net būtų tamsiaveidė maurė, – man būtų vienas ir tas pats.

Troilas

Ar aš neigiu, kad ji graži?

Pandaras

O man vis tiek, ar sakote jūs taip, ar ne. Kvaila ji buvo pasilikt išvykstant tėvui; lai ji greičiau pas graikus vyksta, – aš jai taip pasakysiu, kai susitiksiu kitą kartą. Iš savo pusės į šitą reikalą daugiau aš nesikišiu ir prie jo nė piršto neprikišiu.

Troilas

Pandarai...

Pandaras

Čia aš niekuo dėtas.

Troilas

Mielas Pandarai...

Pandaras

Meldžiu jus, apie tai daugiau man nekalbėkit; paliksiu viską taip, kaip atradau, ir baigtas reikalas.

Išeina. Pasigirsta šaukiantis kovon ūžis

Troilas

Nutilkite, riksmai grėsmingi. Baikit klaiką,
Iš abiejų pusių staugiantys kvailiai.
Elena iš tikro turi būt graži,
Kai jūs kasdien ją rausvinat savo krauju.
Nenoriu kautis dėl tokios dingsties, –
Ji pernelyg menka dėl mano kardo.
Bet Pandaras... O kaip jūs baudžiate mane, dievai.
Aš negaliu prieit prie Kresidos kitaip,
Bet tik per Pandarą, o jis toksai irzlus
Ir nepalenkiamas, kaip ir skaisti Kresida,
Mano pastangų ir nuolankių maldavimų.
Prašau aš Apolono, primindamas jam Dafnę,
Atskleisti Kresidos, Pandaro ir mano paties lemtį:
Jos lova – Indija; ji – neregėtas perlas;
Tarp jos ir mūsų Iliono tvyro okeanas,
Aš leidžiuos kaip pirklys į tolimą kelionę,
O Pandaras – mano vedlys, viltis ir laivas.

Aidi kovos trimitas. Pasirodo Enėjas

Enėjas

Kuo tai paaiškint, prince Troilai, kad jūs šiandien ne mūšy?

Troilas

Tuo, kad nesu tenai. Tai panašu į moters atsaką,
Nes moteriška vengti mūšio. Enėjau,
Kokios kovos lauke šiandien naujienos?

Enėjas

Tai kad Paris šiandien grįžo sužeistas.

Troilas

Kas jį sužeidė, Enėjau?

Enėjas

Troilai, Menelajas.

Troilas

Lai Paris pakraujuoja. Tai tik vieni juokai,
Kad Menelajas Parį bestelėjo nuosavais ragais.

Kovos trimitai

Enėjas

Klausykit, koks šiandien geras sportas užmiesty.

Troilas

Jei norai lemtų, namuos galėtų būti dar geresnis.
Bet apie sportą užmiesty, ar vykstat ten?

Enėjas

Visu greičiu.

Troilas

Tai vykime kartu.

Abu išeina

Vertė Algis Tomas Geniušas

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 
Rodoma versija 28 iš 29 
0:37:51 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba