ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-04-22 nr. 794

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (68) • AGNĖ BILIŪNAITĖ. Kiniškas sodas (11) • PETRAS RAKŠTIKAS. Miniatiūros-js-. Sekmadienio postilė (4) • VIDAS POŠKUS. Prestižinė iliustracijaDANUTĖ RIMKEVIČIŪTĖ. Laiškonių baladėsJACKIE WULLSCHLAGER. Nesupranti? Tai tamsuolis!LAURIE GOODSTEIN. Rankraštis apie Jėzų ir Judą?SIGITAS GEDA. Arklių užkalbėtojaiROMAS RAILA. EilėsRAMŪNAS JARAS. EilėsCASTOR&POLLUX. Verba de verbis (69) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Atkastos knygosLAIMANTAS JONUŠYS. Srovenimas savitomis vagomisSVETLANA RYŽAKOVA. Kalkutos zoroastristaiALDONA RADUŠYTĖ. Labanoro Rožė (1) • ANDRIUS ŠIUŠA. Vademekumas, arba Pažink pasaulį (3)LAIŠKAI (170) •

Verba de verbis

CASTOR&POLLUX

[skaityti komentarus]

iliustracija
Knygos viršelis. Dailininkas D. Čiuplys

Šalyje nyksta knygų leidėjų savigarba

Justina Stravinskytė. Paslapties įpėdinis. Fantazijų romanas. V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.

Komiksai ir komikai.

Skaitydamas šią knygą taip toli nukeliavau į man nežinomus ir nesuprantamus pasaulius, į velniaižin kokią niekaip neapibrėžtą ateitį ar praeitį, kad norėdamas atkurti dvasinę pusiausvyrą dabar turiu prisiminti paprastą barzdotą anekdotą apie studentą ir valstietį.

Sykį kumelės traukiamu vežimu keliavo valstietis. Jį sustabdė jaunuolis, matyt, studentas, ir paprašė pavėžėti. Valstietis mielai sutiko. Abu vyko tylėdami. Senukas, norėdamas užmegzti pokalbį, ėmė teirautis, kur pakeleivis mokosi, kuo bus užaugęs. "KPI", – trumpai tarstelėjo studentas ir nutilo. Staiga kumelė sustojo. "Kodėl nevažiuojame, kas atsitiko?" – sunerimo studentas. "KNŠ", – ramiai atšovė valstietis (KNŠ – kumelė nori šikti – C&P).

Nežinau, tačiau Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos vadai, drįsę išleisti šitokią knygą, man primena valstietišką skomorochų trupę. Paprastumo dėlei ją pavadinkime LRS – Liniauskas, Repečka, Sventickas. Negi jie lig šiol neskaitė kvailų komiksų ir nematė idiotiškos animacijos, kurioje koks nors didvyris visiems priešams riaumoja: "Aš ištaškysiu jūsų smegenis po visą galaktiką!"

Tikrai keista ir net juokinga. Juk būtent pagal tokį scenarijų ir sukurpta ši negudri bei infantiliška paauglės knyga. Paauglės, kuri (kaip nurodyta užpakaliniame viršelyje) mėgsta skaniai pavalgyti, nemėgsta mokytis ir nekenčia nedraugiškų žmonių. Kuriai atrodo, kad pasaulis yra baltas. Kuri šią knygą skiria savo "nemirtingajai" 8b klasei ir visai "chebrytei".

Lankantis užsienyje mane labiausiai stebindavo suaugę amerikiečiai ir japonai, įsikniaubę į komiksų knygutes vykstantys iš darbo į namus metro. Gal jiems iliustruoti tekstai apie visokias pabaisas, burtininkus, gerąsias fėjas, blogio valdovus, princeses, išminties deives etc. ir įdomūs...

Tačiau kaip suprasti mūsų brangiąją trijulę LRS? Gal jie, 2000 egzempliorių tiražu sugebėję išleisti tokią storą – 373 p. – knygą, vėliau pagal ją susuks ir pilnametražį fantasy filmą?.. Išeis išties brangus... Juk mažametė autorė įspėja:

– Labas, – pasakė Įpėdinis ir atsispyręs nuo mirštančio demono galvos šoko ant antrojo. Kad būtų gražiau, paleido energijos spindulį. "Jei kas nors apie mane susuktų filmą, reikėtų nemažai specialiųjų efektų", – pagalvojo Činhu nusileisdamas ant spindulio pritrenkto demono nosies.

Ginkdie neteigiu, kad jauniesiems autoriams nereikia pagelbėti. Šimtai jų su jau parašytais romanais ar poezijos rinkiniais varsto leidyklų duris. Tik nereikia nusileisti iki itin žemo komiksų lygio, nes tada leidėjai tampa komikais.


Nesijaudinti ir gerai maitintis

Daniel Pennac. Žmogėdrų laimei. Romanas. Iš prancūzų k. vertė J. Ramunytė. V.: Žara, 2006.

Pradeda autorius tikrai gerai. Veržlus, šmaikštus, kampuotas, kartais net brutalus ir ciniškas stilius. Vos ne cyber punk arba trash. O aš iš tiesų regiu Kalėdų senį – milžiniškas ir perregimas kyla virš šitos sustingusios spūsties kraupiu žmogėdros siluetu. Jo burna raudona kaip vyšnia. Barzda balta. Šypsena geraširdė. Iš lūpų kampučių stirkso vaikučių kojytės.

iliustracija
Knygos viršelis. Dailininkė L. Tulytė. Viršelyje panaudotas Francisco de Goyos (1746–1828) paveikslas "Saturnas", dar vadinamas "Saturnas, ryjantis savo vaikus"

Siužeto užuomazgos irgi teikė vilčių. Bičas atsakingas už techninę kontrolę Parduotuvėje, kurioje retkarčiais sproginėja bombos. Jis dirba Atpirkimo ožiu – ant jo užkariami visi nepatenkinti pirkėjai. Jau ėmiau manyti, kad Parduotuvė – tai viso vartotojiško pasaulio alegorija, o bombų sproginėjimai – partizaninė kova su sistema. Kad Atpirkimo ožys – didi biblinė metafora, sujungsianti kirmėlišką šiandienos žmogaus egzistenciją su titaniškais senovės didvyrių žygiais.

Nieko panašaus. Stilius ilgainiui (o knyga beveik 250 p.) išblėsta, atsibosta ir ima nervinti. Visos alegorijos ir metaforos, kurių taip tikėjausi, nueina velniop. Fabula taip ir neperžengia tradicinio detektyvinio skaitalo rėmų. Bičas ir toliau pluša pastumdėliu prekybos centre, prižiūri šeimą ir šunį, mylisi su apsivogusiomis pirkėjomis. Žodžiu, tipinis buržua gyvenimas. O kadangi dėl sprogimų jį nori išmesti iš darbo, jis priverstas griebtis detektyvinio tyrimo.

Beveik visą knygą skaitytojas varginamas klausimu: kas vis dėlto sprogdina bombas? Pasirodo, nuo II pasaulinio karo laikų egzistuoja kažkokia satanistinė sekta 111, kurios nariai laiko juodąsias mišias ir žudo vaikus. O dabar 6 jos nariams (Cha! 6“111=666) prabyla sąžinė, ir jie patys viešai sprogdinasi. Viskas tampa aišku. Bičas, kuriam autorius vis bando prikergti šventojo aureolę, išspiriamas iš prekybos centro ir iškart gauna tokį pat darbą bulvarinio laikraščio redakcijoje.

Savižudžiai sektantai tekste vadinami vaikų rijikais. Todėl ant viršelio ir puikuojasi sotų miesčionį šokiruojantis F. de Goyos paveikslo fragmentas, kartu pritraukiantis pirkėjų dėmesį. Beje, mitologinis tėvo, ryjančio savo vaikus, siužetas itin mėgstamas visų laikų menininkų. Dantės "Pragare" aprašomas Pizos tironas grafas Ugolinas, kuris buvo įkalintas bokšte ir iš bado surijo savo palikuonis – du sūnus ir porą anūkų. Netekęs proto sau pirštus krimtau, / O jie, pamanę, jog tai alkis daro, / Pasakė atsikėlę: "Jeigu tau / Sunku, tėveli, – pasielk kaip dera: / Tu mums davei šiuos kūnus – ir užtat / Suvalgyk juos, jeigu linki mums gero" (vertė A. Churginas). Paryžiuje, d’Orsay muziejuje, stovi J. B. Carpeau skulptūra "Ugolinas", vaizduojanti vaikus, apglėbusius tėvo kojas, maldaujančius, kad šis juos suvalgytų.

Tad svarbu gerai maitintis ir nesukti sau galvos, kada gi pasirodys kitos dvi D. Pennaco trilogijos knygos. Neverta. Geriau dar kartą perskaityti "Dieviškąją komediją" arba apsilankyti d’Orsay muziejuje. Tūkstanteriopai didesnis įspūdis.


Obsesinis fetišistas

Gilanda (Onė Baliukonė). Kopų karalienė. Pasaka. V.: Gimtasis žodis, 2006

Kartais pasitaiko, kad knygos iliustracijos kur kas įdomesnės už tekstą. Iliustruotos knygos dažniausiai skirtos vaikams, o vaikai juk mėgsta baisias pasakas, kuriose turi būti begalė fantastinių elementų, todėl manau, kad tinkamiausias stilius iliustruoti pasakas – siurrealizmas su visa savo stilistika ir patologija. Kaip į tai reaguoja vaikai – sunku pasakyti. Kartą teko matyti knygutę su Š. Saukos iliustracijomis. Ir nors ten nebuvo įžymiųjų jo "mėsų", tie iš paveikslėlių spoksantys sustingę mankurtiški žmogai ir jų pasąmoninė robotiška agresija krėtė dar labiau nei jo baisusis "Pragaras". Bet vaikai, kaip sakė Freudas, yra iškrypėliai, jie mėgsta visokius pasyvius nenormalumus, todėl nakties sapnų šalies vizijos jiems visada bus įdomios.

iliustracija
Knygos iliustracija. Iliustravo M. P. Vilutis

Mikalojaus Povilo Vilučio iliustracijos pasakai "Kopų karalienė" "siurrealizuoja" savo simboliniu tekstu. Vilutis nuo seno turi savo mėgstamus motyvus ir, nuolat juos eksploatuodamas, sukuria asmeninį mitą. Veidai, kūno dalys, daiktai, įvairūs maginiai, ritualiniai ženklai, išdėstyti neproporcingoje erdvėje, sukuria atskirą tekstą. Jo paveikslų dalis, kaip kokiame eilėraštyje, galima išskaidyti ir nesieti vienos su kita. Ir visai nesvarbu, kas nupiešta: žmogus ar taurė, augalas ar gyvūnas, – viskas tik fetišai. Dailininkas jau daugelį metų atkakliai bando parodyti, kad žmonės ir daiktai nėra tokie, kokius matome. Vilučio talentas atmeta net fizikos dėsnius, o konkrečiau – visuotinės traukos dėsnį. Objektai pakibę ore. Ten daugiaprasmiai visumos simboliai susipina, sukurdami perkrautą poetinį metaforiškumą, todėl gaila, kad mįslės, kurias mums dažniausiai užmena Vilutis, lieka mįslėmis be atsakymo. Kažkoks neiššifruojamas ezoterinis kabalizmas.

Jo organiška statika – šaltai erotiška. Sustingęs gašlumas išreiškia obsesinius dalykus. Kaip toji makabriškoji moteris-drugelis su šarvuotu apatiniu trikotažu, labiau primenanti ne fėją, o sadistę, plakančią įvairaus plauko skausmomanus uždaruose flagelantų klubuose. Arba agresyvus milžinas-žmogėdra, nepasirenkantis nei jaunuolio, nei liūto veido, nupieštas taip, kad mes patys bandome pritaikyti jam tai vieną, tai kitą veidą ir galop nė vienas netinka. Taip netikėtai patys išjudiname vaizdą. Vaizdą, kuris kartais išplinta erdvėje į tolį, o kartais apgauna akį, nes didesni objektai pavaizduoti toliau nei mažesni. Tai seni, visiems pažįstami siurrealistų bajeriai, iškraipantys erdvės proporcijas.

Gaila, kad grafikas netapo didelių drobių ar nedirba su didinga šilkografija, būtų gan įdomu apžiūrėti jo kūrinius kitoje aplinkoje. Dabar, deja, jo iliustracijos dažniausiai pateikiamos knygose (sudėtingos, autonomiškos, neretai konfliktuojančios su kūrinio kontekstu) ir nepelnytai užgožiamos pašalinio vaidmens, skirto raidiniam tekstui paįvairinti. Vilučiui reikėtų mažiau iliustruoti knygas, nes tai menkina ir ne iki galo parodo kūrėjo galimybes. Be to, prilipdo ribotą knygos iliustratoriaus etiketę, o tai žlugdo dailininko vardą. Iš tikrųjų jis puikus siurrealistas, pakankamai originalus, turintis savo stilių ir simboliką. Tarp nedidelio Lietuvos siurrealistų būrelio jis užima užtikrintą, tačiau kuklią vietą.

iliustracija
Knygos viršelis. Viršelis M. Vilkickio

P. S. O apie tą belytės, infantiliškos asmenybės pasaką, neįdomią nei vaikui, nei suaugėliui, sunku ir kalbėti. Todėl patylėjau...


"Išmokyklintieji"

Nuošalės poetas. Varėnos "Ryto" vidurinės mokyklos abiturientų, LR jaunųjų filologų konkursų laureatų darbai. Parengė J. Grigaitienė. K.: Šviesa, 2005.

Penkių mokinukų rašinėliai apie poeto A. Kalanavičiaus kūrybą. Apie akmens motyvus, žmogaus ir medžio panašumus, vienkiemio gylę ir žodžio kalną, prisiminimų šviesą, filosofines eilėraščių erdves.

Baisu: penki skirtingi autoriai, o stilius – vienodas. Tarptautinių žodžių ir filologijos terminų raizgalynė. Negi vos ūgtelėję paaugliai, ką tik gavę pasus, mąsto tomis pačiomis kategorijomis kaip ir kokia senyva literatūrologė, savo amatui atidavusi 40 metų? Štai viena abiturientė rašo: Lyrinio subjekto integravimasis į gamtą, savotiška žmogiškųjų savybių asimiliacija su gamtos reiškiniais, leidžia daryti prezumpciją, jog eilėraščio žmogaus aspiracija susilieti šiuo atveju su medžiu – ne tik gamtos reiškinio apoteozė... O jos bendraamžis tarytum tęsia: ...todėl pažinimas ir gėris, drauge ir visiška laimė, egzistencinė pilnatvė realizuotini tik sintezuojant dvasinio ir fizinio pasaulio analizės rezultatus, konjuguojant tiek apriorines, tiek empirines, tiek sensualines disciplinas, o ne vadovaujantis tik vieno ar kito pažinimo metodais.

Košmaras! Dar vienas svarus įrodymas, kad mokyklinė sistema neugdo asmenybės ir kūrybinių galių, ji konvejeriniu būdu štampuoja aklus ir paklusnius zombius. Todėl manau, kad žodį "mokyti" reikėtų keisti žodžiu "mokyklinti", "mokytis" – "mokyklintis", o baigusiems mokyklą derėtų sakyti: "Esu išmokyklintas" (tai turėtų skambėti kaip "esu išprievartautas").

Bet tai ne didžiausia blogybė. Aš pats buvau zombis. Prisimenu, kaip kadaise rašiau darbelį respublikiniam konkursui apie S. Nėries lyrinio herojaus kelią. Privalėjau perskaityti ir išstudijuoti visą jos lyriką bei visus kritinius darbus. Ar gali būti kas nors baisiau nuolatinės nevalingos erekcijos kamuojamam jaunuoliui? Todėl dabar visąlaik šonu apeinu knygynuose sukrautus S. Nėries tomelius. Nežinau, kokia antgamtinė jėga priverstų mane vėl atsiversti bent vieną jos eilėraštuką...

O štai šio leidinio sudarytojos – lietuvių literatūros mokytojos iš Varėnos – kažko panašaus ir siekia. Knygelės tikslas – kad Švietimo ministerijos vadai ir ekspertai į ugdymo programas įtrauktų A. Kalanavičiaus kūrybą. Kad jo eilėraščius mokiniai skaitytų per privalomąsias pamokas. Štai kur didžiausias blogis! Visų pirma labai abejoju, ar pats poetas, visą laiką kūręs nuošalėje, džiaugtųsi tokia pomirtine "šlove". O didžiausias pavojus tas, kad jaunieji skaitytojai, per pamokas priversti nagrinėti A. Kalanavičiaus kūrinius, vėliau prie jų greičiausiai neprisilies. Per prievartą niekada mielas nebuvai ir nebūsi. Gerai pamąstykit apie tai, mielosios mokytojos.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


55553. xX2006-04-23 21:55
Be komentarų.

55554. mieste2006-04-23 22:03
kai tik kalba apie viluti iskart pasimauna. nu kam is viso kalba tada. jeigu skaito tik knygas tai tik iliustracijas ir zino. logiska.

55559. e2006-04-24 08:16
:))) o as nebuvau...

55560. jo2006-04-24 10:07
ir Ona pamovė

55566. kvailutė2006-04-24 11:44
gerai čia apie mokyklinimą. Dieve mano, ar baigsis tai kada...

55567. e - k2006-04-24 12:02
o viskas dievulio valioje, o be jo valios ne plaukas...

55575. to sventickis2006-04-24 15:28
Sventickis Lietryto sept.meno dienose neseniai varė ant Krontos, kad išleido Pogrebnojų, o ir pats į š įlipo. Kam nepasitaiko. Matyt, ši komercinė knyga adresuota vaikams-paaugliams, kurie neva turėtų ją pirkti. Bet šita chebrytė mieliau žiūri panašius animac.filmus.

55579. Pavasaris2006-04-24 16:54
Man vis labiau patinka taiklios ir šmaikščios CASTOR&POLLUX įžvalgos. Auga tas mielas (-a?) autorius (-ė?). Akivaizdžiai išgyveno paauglystės sindromą ir pamatė, jog taikliai galima kalbėti nesiburnojant, nesikeikiant. Tai smagu. Dabar tik ir laukiu CASTOR&POLLUX pastebėjimų. Ir dažniausiai su jais sutinku. Smagu skaityti, kai nėra to iš anksto nujaučiamo patoso su privalomais minoriniais pasažais, kuriuo dvelkia dažna tūlo "kritiko" recenzija. Gerai, kad redakcija atsilaikė tuomet, kai buvo aršiai puolama dėl jo publikacijų, smagu, kad ir CASTOR&POLLUX padarė išvadas. Sėkmės.

55584. Postpavasaris (vasara)2006-04-24 18:05
Be jokio ypatingo reikalo pirmatakas priekaištauja dvynukams dėl nenorminės leksikos. Manyčiau tai perskaitomiausia kritikos žinia.

55604. nežinau,2006-04-25 07:48
kaip dėl tos savigarbos. Bet lietuvių literatūroje nėra ką skaityti. Visi kritikai giria Černiauskaitės romaną, bet juk tai stropios studentės filologės parašytas tekstas. Visai dabartinei lietuvių literatūrai tinka du apibūdinimai: DIRBTINA (kaip Černiauskaitės ir panašių literatų, kurie parengia literatūros kritikams įtinkančius tekstus) arba INFANTILU (kaip CP aptarta pirmoji apžvalgos knyga). O literatūros, kuri kažkuo UŽKABINTŲ (dabar oponentai gali taršyti už tokį baisų žodį), nėra.

55628. to nežinau2006-04-25 11:40
Ko tu tikiesi iš Černiauskaitės? Palik ją ramybėj... Tai specifinė literatūra. Nuo gyvenimo užsidariusios, kompleksuotos filologės gamina psichoterapinį skaitalą tokiom pat filologėms. Joms nuo to geriau, ne taip kompleksai veržia. Tai uždaras ratas. Savipagalbos studija. Jei jai nepriklausai, nepastebėk ir eik pro šalį...

55633. Buvęs zombis2006-04-25 12:08
Reikėtų teisti tas mokytojas, kurios išmoko vaikus taip rašyti: "Lyrinio subjekto integravimasis į gamtą, savotiška žmogiškųjų savybių asimiliacija su gamtos reiškiniais, leidžia daryti prezumpciją, jog eilėraščio žmogaus aspiracija susilieti šiuo atveju su medžiu – ne tik gamtos reiškinio apoteozė..." Reikėtų teisti už žmogaus žalojimą: būtent - už padarymą zombiu. Bet ką daryti, jei tūkstančiai tokių mokytojų - zombės? Ir kuo aktyvesnės, tuo aršesnės - labiau iščiulpiančios iš paauglio gyvastį. Baisu! Ateiviai jau seniai šalia mūsų ir kraustosi į žmonių apvalkalus!.. Taip, negali nepripažint - turbūt mes visi buvom zombiai. Paskui reikia laiko, kol atzombėji.. Bet kas iš to? Argi nuo to geriau? Apsidarai, o ir Seime, ir kitur pilna zombių. Ateiviai, stropių mokytojų veidais, padarė savo darbą - planeta jau nepriklauso žmonėms, tik Afrikoj, pas negrus, dar liko laisvų lopinėlių...

55661. e -z2006-04-25 13:12
"...turbūt mes visi buvom zombiai..." dar karta su pasididziavimu(:) ) sakau- as nebuvau. boikotuodavau viska, ka uzduodavo/liepdavo/nurodydavo skaityti, mokytis mokykloje (o ypac humandisciplinas), - liko gramatikos etc spragos ir neismokta anglu kalba, bet stuburas nesulauzytas.

55662. kvailutė2006-04-25 13:19
jei būtum nuosekliai laikęsis šios (boikotavimo) linijos, būtum uolus tikintysis. Bet čia, matyt, žodis "viską" kaip visada apima ne viską. Suprantama.:)

55672. e - k2006-04-25 14:12
na, tas "viskas" aisku truputi hiperbolistinis, aisku. bet, o kuo cia detas tikejimas? tikejimai biblijomis, pranasais, visur arba kai kur esanciais dievais ir kalvio ignoto teisybe, - is principo tapatus dalykai.

55673. to to nežinau2006-04-25 14:14
Pro černiauskaitę galima praeiti. Pro visus galima praeiti. Galima skaityti vien užsieninę. Bet norisi ir lietuviškos, jei jau lietuvis esi. O ką skaityti? Kai paskaitai, kad vėl koks Aputis ar Ignatavičius išleido eilinę knygą, gali jos nepirkti, nes žinai, ką rasi. Norisi kokios nors šviežienos.

55677. kvailutė ežerui2006-04-25 16:21
jei tikėjimas Dievu ir tikėjimas, kad Dievo nėra, yra tapatūs dalykai, tai ką tu tada jiems priešpastatei? Baisiai smalsu.

55678. e - k2006-04-25 16:40
priespastatau tiesos ieskojima, kaip procesa, ne tiek duodanti konkreciu pazinimo rezultatu, kiek iprasminanti musu egzistencija, t.y. mes esame kelyje. neprietaringi zmones netiki niekuo (gnoseologine prasme). taigi, neprimetinekit mums to absurdisko "tikejimo, kad dievo nera". tiketi reiskia atsisakyti kritinio proto, t.y. atsisakyti protavimo apskritai, o man be jo butu taip liudna...

55680. Top to nežinau 11:402006-04-25 16:42
Bet rimtai. Ką skaityti? Nuo metų pradžios turbūt kokis pusšimtis knygų lietuvių autorių išleista, jei ne daugiau. Sudarykite kas nors argumentuotą, ne pr, 2006 metais išėjusių lietuvių autorių kūrinių top 10. Būsiu dekingas.

55681. kvailutė2006-04-25 16:47
Dabar supratau. Jei prieitum duris, ant kurių būtų užrašyta "Dievas", na gerai, tebūna "Tiesa", tu apsisuktum ir lėktum kuo toliau ir daugiau niekada į tą pusę neklystum, nes tai galėtų reikšti proceso pabaigą. Tu labai protingas.

55682. ivs :)2006-04-25 16:49
Nū jooo. Tikėti - tai atsisakyti kritinio proto? Tai kad atvirkščiai... Tikėti - tai nuolat ieškoti, kritikuoti, nesutikti, nesėdėti pirmose eilėse su fariziejais, gydyti šabo dieną, neskaityti, ką mokytoja liepė, o rinktis pagal dūšią, kalbėtis su muitininkais ir t.t. ir taip be galo. Tai nuolatinis ieškojimas nesiremiant taisyklėmis, jau atrastom tiesom, metant iššūkį... Teisingai pramatė kvailutė - tu baisus tikintysis. Aklas.

55683. e.- k2006-04-25 16:53
taip, - visko pabaiga, nes nieko nera baisiau uz tai, kas yra uz duru su uzrasu "tiesa". p.s. prie tiesos ieskotoju ironija: "tu labai protingas" neturetu lipti. jie juk kelyje.

55684. kvailutė Top`ui2006-04-25 16:54
Tu visų pirma išrink galvą, įgalinčią argumentuotai išrinkti Topą. Bet ir tuo atveju tau bus primetama, atsiprašau, tu būsi pats išsirinkęs tą, kas primes tau savo nuomonę. Geriau būk ta galva pats.

55687. krytis2006-04-25 18:32
Taigi nėra kam rašyti tų lietuviškų kūrinių. Numirė Kunčinas su Gaveliu, kiti senoliai nukvako, jaunieji gi pila tik iš savo infantilios patirties. Iš ko gi tą Top 10 surinksi?

55688. Ponas krokodilas2006-04-25 18:39
Klausykit, bet sitaip apie Baliukone pasakyti, kad ji ir infantili ir belyte asmenybe!???? CHebra, bet juk tai ne jos teksto analize, o jos asmens izeidimas. AS nesu kazin koks poezijos gerbejas, bet damas gerbiu. galeciau ju poezija sutrinti i miltus, bet ju paciu niekada neizeidineciau, - to man neleidzia etiketas. man nepatinka tokie dalykai, as uzuodziu cia bjauru samoksla - pribaigti vienu sakiniu - kerstas? Itariu, kad cia tokia kita dama rasytoja (Lietuvos genialioji) yra prikisusi savo purvinas panages:))), - Man gerai - as krokodilas. Parodau dantis - ir visi bijo:))))))))))))))

55689. protinga to kvailutė ir krytis2006-04-25 19:24
Jei negalima argumentuotai išrinkti topo (mintis dėl jo gera. Bet šiandien skaičiau LR, kad knygynų topų vietas galima nusipirkti; o savaitraščiai taip pat nuperkami, kad ir netiesiogiai, nes draugai literatai rašo apie savo draugus literatus), tai ko verta visa ta literatūros kritika? O iš ko tada susidarė ta Kunčino ir Gavelio patirtis? Juk jie taip pat nuo kažko pradėjo, kažkada buvo jaunieji. Ir jų patirtis didėjo taip, kaip ir dabartinių jaunųjų.Tai kodėl jų patirtis nebuvo infantili. Arba: nuo kada jų patirtis tapo nebeinfantili?

55690. edva2006-04-25 19:24
Išties, C&P "pagavo" personalinį antžmogišką diskursą šio numerio publikacijoje. Gailėtina, nes rodėsi, jog jų sarkastiškos įžvalgos (taikliai apie M.P. Vilutį) kaskart žengia subtilyn, tolyn nuo asmens aptarimų ir etikečių lipdybos.. Šįkart: deja; šiurkščiai - DEJA...

55691. Dėl Onės Baliukonytės2006-04-25 19:39
Pritarčiau Ponui Krokodilui - ne analizė, o asmens įžeidimas .O asmeniui įžeidinėti nereikia jokių įžvalgų, ką jau kalbėti apie subtilias...

55699. Tikrai -2006-04-25 22:21
Šiurkščiai - DEJA...

55701. kvailutė2006-04-26 09:04
Visokie topai reikalingi gerai išmokyklintiems, kad turėtų gaires, kuriomis galėtų vadovautis, žinotų kuria kryptimi galvoti ir apie ką šnekėti protingose kompanijose. Na, sakykit, negi paėmus į rankas bet kurią aukščiau paminėtą knygą jums iš karto nepasidaro aišku, kad geriau jos neskaityti? Net ir kvailutėms aišku. Net ir Onę. Jei jau autorius leidžia tokiais šedevrais darkyti vaikišką(!!!) knygutę, aš džiaugiuosi, kad nepriklausau jų luomui, o esu viso labo tik kvailutė.

55710. m - kvailutei2006-04-26 09:58
kokiais sedevrais?

55714. kvailutė>m2006-04-26 10:13
Ar matei tą geležinę moterį-drugelį? Man ji naktį sapnavosi :(

55715. to kvailute2006-04-26 10:18
O ką tu pati skaitai? Iš lietuvių?

55716. mieste - kvailutei2006-04-26 10:23
maciau pakankamai daug vilucio kad zinociau jog jis labai geras menininkas. berods anu metu nac premijos laureatas. kad sapnavosi - joks ne argumentas.

55718. kvailutė>557152006-04-26 10:38
Gendrutis Morkūnas "Vasara su Katšuniu". Seniai taip skaniai juokiausi.

55731. kvailutė2006-04-26 13:13
argumentas, kad vilutis yra nac premijos laureatas, nepadėjo man man įžvegti makabriškoje moteryje fėjos... :(

55732. Romas2006-04-26 14:00
..."belytės infantiliškos asmenybės pasaką"...Castor ir Pollux, ta pasaka gal ir nelabai nusisekė, bet, kalbėdami apie poetę kaip apie "infantilišką asmenybę", nusivalykit savo infantiliškus snarglius ir apsikuopkit "nebrendylų asmenybių" poliucijas, bo labai jau nuo jūsų smirdi.

55733. dar Romas2006-04-26 14:03
Betgi jūs bailiai, pasislėpę po anonimų kepurytėm su snapeliais , be to, - belytės asmenybės, ko iš jūsų norėti...

55734. mb to Romas2006-04-26 15:02
O tamsta įžeidinėti irgi netingit... Palengvėjo? Ta pasaka yra parašyta visiškai neaišku kam. Vaikams skaityti pastraipas apie pedofilus, etc. gal ir per anksti. Nemanot?

55738. kvailutė Romui2006-04-26 16:19
Koks mielas, jautrus, vyriškas!..
Romai, nenužiburiuok tolyn kaip kokia kometa, akimirkai atvėrusi mūsų slėpiningąsias baimes. Susiturėk nors savaitėlei dviems. Užkrėsk mus savo bekrašte drąsa, išmokyk originaliųjų palyginimų subtilybių, ekspresijos, lytyškumo reiškimo kalboje būdų ir manierų! Ir gal tu įsitikinsi, kad ne viskas taip beviltiška.

55739. Ponas krokodilas2006-04-26 16:37
kazkodel tikaujausi, kad labiau komentaruose atkrepsite demesi i vieni kitu izeidinejimus, Man istiesu... net neskanu burnoje nuo visu tokiu dalyku, ir tuo labaiu kai tai vyksta kulturiniuose laikrasciuose??? nezinau ne ka galvoti? POnai kulturininkai.....:(

55740. Romas to mb (Mariui Burokui?)2006-04-26 16:48
Nejau įžeidžiau subtiliuosius, etiškuosius C ir P? Na ką jūs, tik persiėmiau jų retorika, stilistika, etc. Manau, tik toks kalbėjimo būdas su jais gali būti paveikus, tpsknt,radau kodą, ir dėl to, prisipažinsiu, - palengvėjo.Visada lengva, kai randi adekvatų su pašnekovu kalbėjimo būdą. O dėl Baliukonės pasakos - kokia ji ten bebūtų, nusipelno analizės, tegu ir labai kritiškos , o ne įžeidžiančio etikečių klijavimo, turiu omeny "infantilišką asmenybę". Nemanot?

55741. kai kam pritarčiau2006-04-26 17:14
nepaisant kai kurių CASTORO ir jo draugo, to kito analitiko, etinių nusižengimų, dėl mokyklinimo - bais tikslu . Juk visi esam , johaidi, išmokyklinti...

55742. kvailutė2006-04-26 17:52
Jei kam nuo to lengviau, aš galiu prisipažinti, kad esu infantiliška būtybė. Žinokit, visai neskauda.

55743. durnelė to kvalutė2006-04-26 17:56
Tai tau gerai. Man tai, žinok, skaudėtų.

55744. Ponas krokodilas2006-04-26 19:24
Pasakysiu atvirai, kad retai rasineju komentarus. AS nieko nesakau apie kritika, Kritikuoti butina!!! Bet ne izeidineti, ir pasirodyti tokiais nevalyvais. AS apskritai esu nustebes, net sutrikes, Be to dar moteri, ir gan jau amziuje esancia... na , kad Lietuviai vyrai negerbia moteru - man nenaujiena, gal tikrai jas tik krokodilai gerbia? Ka jus sau manote> One Baliukone gerbia kazkoks krokodilas, nors ir nera suzavetas jos kuryba. Turiu omeny kritikos kultura- Ponai vyrai lietuviai;)))

55745. Ponui Krokodilui ir kitiems , neabejingiems kritikos kultūrai2006-04-26 19:37
Na ir vėl belieka Jums tik pritarti - kritikos kultūra žiauriai šlubuoja, pasiramsčiuodama ramentu,nes vieną koją jai išsuko Castoras , o kitą pamušė Pollluksas, ramentas ir medinis strampas kraupiai kaukši į grindinį, gąsdindamos ne tik sausumos gyventojus, bet ir vandenų - Poną Krokodilą, kuris galėtų sau plaukioti Nilu ir vargo nematyti.

55752. 2006 metų TAŠKAS2006-04-27 02:34
55745.kritikos kultūra žiauriai šlubuoja.
Sakau - TAIP. O nu ir kas?

55754. e2006-04-27 07:58
NU, MOLODEC kritikos kritikas.

55755. Ponas krokodilas2006-04-27 09:00
Patikekit ne vienas krokdilas nera abejingas zmogui, siltam , kuniskui padareliui. Tuo labiau moterims, kuriu kuryba nepazymeta laimingai isgyventa meile. O 2006 METU TASKAS - tai dar vienas irodymas, kad musu pliurpalai suniui ant uodegos.... ABEJINGUMAS ir NEPADORUMAS valdo musu sali. GAl tikrai reikes keliauti i NILA, bet ka be manes darys liudnosios Lietuvos moterys, kuriu sirdyse tvenkiasi aistra rasyti eiles, taciau nepatirta gyvenime laime, talento neatskleidzia.

55775. kvailutė durnelei2006-04-27 10:53
Man mama sakydavo: "Kvailute, prašau man niekada nesiskųsti, kai tave vadina snargle, kvaiša, skudurine onute, nesubrendėle, višta ir pan. Sakyk, ar tu tokia esi?" "Ne." "Tai kame problema?" "O jeigu aš klystu, ir kiti pamato tai, kas yra iš tikrųjų?" "Jei taip galvoji, vadinasi, taip ir yra. Už teisybę nėra ko įsižeidinėti". Todėl man atrodo, durnele, kad infantilizmas ir tau nesvetimas. Bet tu nepergyvenk. Esu tikra, kad žymiai blogiau yra tiems, kurie yra infantilūs, o galvoja, kad jau suprotėjo.

55777. Grybas2006-04-27 12:09
AS tai apskritai tokias kaip "dyrneles "ir kvailutes isimciau is interneto vos tik ju komentarai pasirodytu- palikciau tik normaliai diskutuojncius zmones. Susitikite dviese bobikes ir pletkinkite- ko cia lendate

55778. grybas - Grybui2006-04-27 12:20
Kvailute visai ne kvaila, labai laiku ir vietoje pakalbejo apie protingom save laikancias infantilias satenu bobikes.

55779. castors2006-04-27 12:58
ka čia kalbėt, tokia situacija motera be bailiuku susilenkus išsiketus kiek leidžia skėtimas plauna grindis. nu ji ka, tokia kastorkė užleista kas beištrėvos... va.

55781. Be komentarų2006-04-27 13:08
:(((((

55783. kvailutė2006-04-27 13:13
Romas rašo:Visada lengva, kai randi adekvatų su pašnekovu kalbėjimo būdą.

Man mama apie adekvačius pokalbius sakydavo: "Jei Jonukas tau į akis pribėrė smėlio, o tu jį trinktelėjai kastuvėliu, tai greičiausiai gausi atgal kibirėliu. Ką tada darysi?" "Eisiu skųstis mamytei." "O jis skųsis tėveliui, kuriam aš turėčiau tvoti kastuvu ir atitinkamai saugotis kibiro. Tokie pokalbiai vadinami adekvačiais. Kartais jie tęsiasi šimtmečius. O tu , kvailute, nebijok elgtis neadekvačiai. Gal Jonuką mama ką tik neteisingai nubaudė ir jis dabar stengiasi išlieti ant pasaulio susikaupusią nuoskaudą. Ką tokiu atveju darytum?" "Paguosčiau." "Štai tau ir neadekvatus sprendimas."

55786. poliuks2006-04-27 14:21
atejo svečias pas joške.kas čia toks kvapas.nieko tai mano Roza.sedi kalabasi, nu bet kvapas nepakeičiamas.jo sakiau juk tai mano Hoza. svarsto sprendžia klausimus, tariasi.kas taip dvokia nu tikrai bloga. - tai mano hoza už šihmos kalgotes nusieme

55787. GRybas- grybui ir dar kitiems gybams2006-04-27 14:47
O tu cia ngink kavilu bobu, eik rasyk teksta apie miskus- visems bus lengviau gventi! O tokius kaip poliuks tai persekiociau uz niekalu rasyma! Ai, eina sau..

55788. varveklis>castors2006-04-27 14:52
... ir prisičiulpavo ;];];]

55789. paklydusi nata2006-04-27 15:01
koks niekalas?.gimtų namų vietų aromato,tikrai neprisimeni, nesivaidena

55790. e2006-04-27 15:05
as suprantu, kad ir tokie zmones turi teise _but_, bet ka jie veikia satenuose, kodel butent cia?

55801. jie paklydę2006-04-27 21:31
instrukcija: jei virtualioj erdvėj sutinki paklydusią dūšelę, jeigu ji su savo beryšiais komentais iškrinta iš konteksto ir ardo nusisotvėjusį diskursą, tiesiog ignoruok tuos komentus, tarsi jų nebūtų, apeik, nutylėk, nusisuk, lyg nuo kokių bezdalų ar spjaudalų - tada jie išsikvėps ir lėks kitur, bet gal yra ir kitų receptų, kaipo juos nukenksminti.

55802. varveklis2006-04-27 22:50
o jus cia ka veikiat diskursiniai nusistovėję pižonai. jus irgi turite teise buti ;] naaaaaaaaaafta-linas

55836. Juodaplauke Lietuvaite 32006-05-01 12:43
Kritikuojama knyga "Ipedinis" tikriausiai nera labai gera, pati nemaciau, bet butinai turiu pasakyti stai ka: mes (t.y. lietuvos gyventojai daugiau ar maziau besidomintys literatura ar apskritai kultura, taip pat ir kritikai) neturime zalio supratimo apie dideli, platu, gilu, daugialypi be galo ivairu KOMIKSO zanra. Patikekite, tai toli grazu nera vien apie "pabaisas, burtininkus, gerąsias fėjas, blogio valdovus, princeses, išminties deives etc." Tai irgi gali buti gera literatura. Ar kas nors skaitete komiksa "Maus"? - nepaprastai jaudinanciai ir itaigiai papasakota istorija zmogaus, pergyvenusio holokausta (anglu k.). Kaip budinga - sudirbti ir nurasyti tai, apie ka nieko nezinai, tik turi susidares tikroves neatitinkanti stereotipa.

55922. moksleivis2006-05-03 18:42
Sveiki visi:)gal galite padeti? Stai turiu padaryti teksto analize. Pasirinkau teksta GINTARAS BERESNEVIČIUS "Kas ką nužais..." is ŠA archyvo NR.693 http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=693&kas=straipsnis&st_id=2505 Gal jums nesunku butu kelis idomesnius klausimus sugalvoti su atsakymais ? AcioO laabai :) Jus geriausi ;)

55945. ader :-( 2006-05-04 13:54
"..reikėtų mažiau iliustruoti knygas, nes tai menkina ir ne iki galo parodo kūrėjo galimybes. Be to, prilipdo ribotą knygos iliustratoriaus etiketę, o tai žlugdo dailininko vardą." Jei truksta nuovokos ir ismanymo, gal geriau nekalbet? Kastoriuks ir poliuks...

56142. pasi2006-05-06 19:12
kastorka ir poliucija

57096. susinervinau :-( 2006-06-01 13:39
Kritikas mano, kad naglumas ir varymas ant asmenu (One Balukone) prides jam pliusiuku? Neskaitau as nei Baliukones nei kitu - nemegstu, bet varyti ant autoriaus asmenybes yra "najezdas" ir tiesa sakant su malonumu - ir tiesiai i akis - paskaychiau keleta necenzuriniu zhodeliu apie jo asmenybe, seksualine pakraipa ir tt. Tik del to, kad tikrai tikrai nusipelne :) Bet jis, gudruolis, tupi po slapyvardzhiu ir todel drasiai kakoja ant kitu - zhino, kad negaus i snuki :)

57097. supykau2006-06-01 14:03
O jums negeda deti tokia "kritika", bet trinti komentarus, kurie tokiais "kritikais" piktinasi? O gal metas apie jusu veikla informuoti zurnalistikos etikos komisija? Toks "straipsnis" padovanos jusu laikrastukui nemaza bauda.

Rodoma versija 21 iš 21 
0:36:31 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba